Maakunnallinen liikuntaneuvonta -projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnallinen liikuntaneuvonta -projekti"

Transkriptio

1 Maakunnallinen liikuntaneuvonta -projekti Tulokset Katariina Tuunanen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma

2 Ketä liikuntaneuvonnassa kävi? Tavoite 570 asiakasta Toteutuma 910 asiakasta 6/ /2014 (2,5v) Tavoite ylittyi!

3 Alkukyselyn pohjalta tyypillinen asiakas TERVEYS Arvioi terveydentilansa keskiverroksi Nukkuu hyvin Pystyy useimmiten nauttimaan päivittäisestä toiminnoista ja on toivorikas tulevaisuuden suhteen RUOKAILU Epäsäännöllinen ruokailurytmi ja ei syö tarpeeksi kalaa Tietää mikä on lautasmalli Käyttää vähärasvaisia maitotuotteita ja syö kasviksia, hedelmiä ja marjoja On jo hieman muuttanut ruokatottumuksiaan parempaan suuntaan LIIKUNTA TYYPILLINEN LIIKUNTANEUVONNAN ASIAKAS 55-64v NAINEN TYÖ Rauhallista kestävyysliikuntaa n. 2pv/vko yhteensä kaksi tuntia Ripeää ja reipasta kestävyysliikuntaa 1pv/vko yhteensä alle tunti Aikoo lähiaikoina lisätä liikkumistaan Liikkumisen lisäämistä haittaavat motivaation puute, väsymys, terveydentila ja sopivan liikuntakumppanin puute Istuu päivän aikana yli 6 tuntia. Eniten kotona television ääressä ja töissä Keskiasteen koulutus Päivätyössä julkisella puolella Sairauspoissaoloja korkeintaan 9pv/vuosi Joskus työpäivän jälkeen uuvuttaa Työ lisää jonkin verran oireita olemassa oleviin sairauksiin Työkyky 6,8 asteikolla 0-10 Työn fyysiset vaatimukset rasittavat enemmän kuin henkiset Kokee pystyvänsä terveyden puolesta jatkamaan työssään seuraavat kaksi vuotta

4 Alkukyselyn tarkastelua (n=138) Kuinka paljon kaikkiaan liikutte viikoittain? Ryhmätason tarkastelua (n=138). Kysymyksessä on voinut valita useita vaihtoehtoja. Päivänä/vko ka (n=138) Min/vko ka (n=138) Terveysliikuntasuositus Verkkaista ja rauhallista 2,3 122 kestävyysliikuntaa Ripeää ja reipasta 1, min/vko kestävyysliikuntaa Voimaperäistä ja rasittavaa 0, min/vko kestävyysliikuntaa Lihaskuntoharjoittelua 0, päivänä/vko Ryhmätasolla eivät täytä terveysliikuntasuosituksia Kuinka paljon kaikkiaan liikutte viikoittain? Niiden henkilöiden tarkastelua, jotka harrastavat kyseistä liikuntamuotoa. Kysymyksessä on voinut valita useita vaihtoehtoja. Hlö Päivänä/vko ka Min/vko ka Terveysliikuntasuositus Ei juuri mitään 33 säännöllistä liikuntaa Verkkaista ja rauhallista 72 4,15 (n = 72) 234 (n = 72) kestävyysliikuntaa Ripeää ja reipasta 51 2,56 (n = 51) 136 (n = 51) 150 min/vko kestävyysliikuntaa Voimaperäistä ja 19 2,76 (n = 19) 186 (n = 19) 75 min/vko rasittavaa kestävyysliikuntaa Lihaskuntoharjoittelua 21 2,22 (n = 21) 101 (n = 21) 2 päivänä/vko Ne, jotka liikkuvat täyttävät terveysliikuntasuositukset

5 Alku- ja loppukyselyisen vertailua n=37

6 Alku- ja loppukyselyiden vertailu (n=37) Mukana myös yli 64-vuotiaat Harkinnut ruokailutottumusten muuttamista Muuttanut neuvonnan aikana Lautasmalli viimeistään nyt tuttu Harkinnut liikunnan lisäämistä on pystynyt lisäämään Liikuntaneuvonnalla oli saatu jonkin verran lisättyä asiakkaiden motivaatiota liikkumista kohtaan.

7 Alku- ja loppukyselyiden vertailu (n=37) Mukana myös yli 64-vuotiaat Ryhmätasolla liikkumiseen käytetty keskimääräinen aika viikossa (min) Ryhmätasolla (n=37) liikkumiseen käytetty aika lisääntynyt 81 min/vko VERKKAISTA JA RAUHALLISTA KESTÄVYYSLIIKUNTAA RIPEÄÄ JA REIPASTA KESTÄVYYSLIIKUNTAA VOIMAPERÄISTÄ JA RASITTAVAA KESTÄVYYSLIIKUNTAA LIHASKUNTOHARJOITTELUA Alkukysely Loppukysely n=37 n = 19 Liikkumiseen käytetty keskimääräinen aika (min) viikossa liikuntaa harrastavien osalta 238 Alkukysely Loppukysely n = n = n = n = 6 70 n = 5 96 n = 12 n = Isommat harrastajamäärät Liikkumiseen käytetty aika kokonaisuudessaan +6min Täyttävät terveysliikuntasuositukset! VERKKAISTA JA RAUHALLISTA KESTÄVYYSLIIKUNTAA RIPEÄÄ JA REIPASTA KESTÄVYYSLIIKUNTAA Terveysliikuntasuositus 150 min/vko VOIMAPERÄISTÄ JA LIHASKUNTOHARJOITTELUA RASITTAVAA KESTÄVYYSLIIKUNTAA Terveysliikuntasuositus 75 min/vko

8 Alku- ja loppukyselyiden vertailu (n=37) Mukana myös yli 64-vuotiaat Istuminen Päivittäisen istumisen määrä väheni 38 min! TOIMISTOSSA TAI VASTAAVASSA KOTONA TELEVISIOTA TAI VIDEOITA KATSELLEN KOTONA TIETOKONEEN ÄÄRESSÄ KULKUNEUVOSSA MUUALLA Alkukysely (N=37) Loppukysely (N=37)

9 Asiakaspalaute liikuntaneuvonnasta Loppukyselyyn vastanneet työikäiset n=63

10 Lähes poikkeuksetta positiivisia arvioita Kerrottiin liikuntaneuvonnan tarkoituksesta (84 %) Liikuntaneuvonta oli helposti saavutettavassa paikassa (98 %) Tapaamiskertoja oli riittävästi (73 %) Liikuntaneuvonnan etenemisestä sovittiin yhdessä (92 %) Liikuntaneuvonnassa huomioitiin elämäntilanne (92 %) Koki tulleensa kuunnelluksi ja huomioiduksi (92 %) Koki saaneensa vinkkejä arjen aktiivisuuden lisäämiseen (97 %) Luki liikuntaneuvonnasta saadun materiaalin (89 %) Kerrottiin asuinkunnan liikuntamahdollisuuksista (82 %) Koki saaneensa kannustusta liikuntaneuvojalta (92 %) Löysi mieluisia tapoja liikkua (81 %) Kiinnostus liikuntaa kohtaan kasvoi (73 %) Jatkossa tietää mihin olla yhteydessä, jos tarvitsee lisätietoja liikunnasta tai liikuntaryhmistä (86 %) Kolmas osa (30 %) koki, että liikuntaneuvontaa lähettänyt taho ei ollut tietoinen liikuntaneuvonnan tuloksista ja neljäsosa (25 %) jätti vastaamatta kysymykseen. Suurin osa onnistui joko osittain (54 %) tai suunnitelman mukaisesti (22 %) liikunnan lisäämisessä.

11 RUOKAILU Liikuntaneuvoja keskusteli asiakkaan kanssa ruokailutottumuksista (89 %) Asiakas koki ruokaan ja ruokailuun liittyvät ohjeet toimiviksi (57 %) Asiakas kokee osaavansa valita terveellisempiä ruokia (91 %) Suurin osa asiakkaista onnistui joko osittain (52 %) tai kokonaan (25 %) ruokailutottumusten muuttamisessa ITSEARVIOIDUT LIIKUNTA- JA RUOKAILUTOTTUMUSTEN MUUTOSTEN VAIKUTUKSET Tuki- ja liikuntaelin oireet vähenivät noin puolella (51 %) Mielenhyvinvointi pysyi suurimmalla osana samana (63 %) ja lisääntyi 21 prosentilla Paino pysyi ennallaan lähes puolella (45 %) ja laski 27 prosentilla Lääkityksen määrä pysyi suurimmalla osana samana (52 %) Hengitysoireet pysyivät ennallaan lähes puolella (48 %)

12 OSALLISTUMINEN MATALAN KYNNYKSEN LIIKUNTARYHMIIN 29 prosenttia asiakkaista osallistui matalan kynnyksen liikuntaryhmiin. Tarpeellista ja valikoima sopiva. Madalsi kynnystä liikunnan aloittamiseen. Sai puhtia elämään ja ryhmään pystyi menemään omana itsenään. Saivat kannustusta myös perheeltä. OLEELLISIMMAT SEIKAT LIIKUNTA- JA ELINTAPOJEN MUUTTAMISESSA Halu parantaa fyysistä terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia Avunsaanti osaavalta ja kannustavalta ohjaajalta Liikuntakaverin tai sopivan ryhmän löytyminen

13 Mitä mieltä ammattilaiset? Kysely liikuntaneuvojille (n=11) Kysely liikuntatoimen edustajille (n=9) Kysely sote-ammattilaisille (n=24)

14 Yhteenveto ammattilaisten kyselyistä Liikuntaneuvonta on tarpeellinen ennaltaehkäisevä palvelu ja osa asiakkaan hoitopolkua Osto vai kunnan omapalvelu? ei väliä, kunhan liikuntaneuvonta palveluna säilyy Lisäresursseja tarvitaan mahdollistaa paremman yhteistyön, liikuntaneuvonnan kehittämisen ja koordinoinnin. Ohjautuminen liikuntaneuvontaan selkeää ja oma rooli tiedossa koettiin edistävän liikunnan puheeksi ottoa terveydenhuollossa

15 Liikuntaneuvontaprosessi koettiin toimivaksi Liikuntaneuvojat: tapaamiskertoja riittävästi (voisi olla tiiviimmin neuvontaprosessin alussa) ja kannusteyhteydenottoja riittävästi vrt. neljäsosa asiakkaista taas toivoi useampia tapaamiskertoja Tuloksia kirjattiin Efficaan, mutta kuka lukee? Liikuntaneuvojat: Lähettävä taho saa lähes aina tiedon asiakkaan liikuntaneuvonnan käynnistymisestä, etenemisestä sekä tuloksista. Terveydenhuollon ammattilaiset: Ei läheskään aina tietoa liikuntaneuvonnan etenemisestä tai sen vaikutuksista asiakkaalle.

16 Yhteistyö lisääntynyt, mutta edelleen kehitettävää PHLU:n rooli liikuntaneuvonnan asiantuntijana ja koordinoija sekä palveluntuottajana. Yhteistyön lisäämiseksi: tiedottamista, koulutusta, palavereja, resursseja Liikuntaneuvojat arvioivat omaan osaamisensa hyväksi Kaipasivat lisätietoa mielenterveysasiakkaiden kohtaamiseen, potilastietojärjestelmä Effican käyttöön sekä ravitsemustottumuksista keskustelemiseen Liikuntaneuvonnalla positiivisia vaikutuksia Liikuntatoimen toimialaan Lisännyt yhteistyötä terveydenhuollon kanssa Tuonut näkyvyyttä kunnalle Perustettu uusia matalan kynnyksen liikuntaryhmiä Laajentanut terveydenhuollon palveluvalikoimaa Tarjoaa yhden työvälineen lisää asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi

17 Eri toimijoiden esille nostamat kehittämisideat Liikuntaneuvojat Lisää pienryhmätapaamisia ja motivointiryhmiä LIIKU-lehden kaltainen järjestelmä, joka mahdollistaisi tiedonkulun myös sellaisten lähettävien tahojen kanssa, joilla ei ole pääsyä potilastietojärjestelmään Lisää tiedottamista liikuntaneuvonnasta: teemapäivät, eri ammattiryhmien koulutuspäivät Sujuva siirtyminen matalan kynnyksen liikuntaryhmistä kunnan liikuntaryhmiin Kannustusta terveydenhoitohenkilökunnalle liikkumisen puheeksi ottamiseen Sanktio käyttämättömälle ajalle Prosessin pitäminen yksinkertaisena ja käytännönläheisenä kehittämistyöstä huolimatta Lisää resursseja Liikuntatoimi Resursseja: Yhden henkilön palkkaus täysipäiväisesti hoitamaan liikuntaneuvontaa ja ohjaamaan matalan kynnyksen liikuntaryhmiä Yhteistyön tehostaminen Terveydenhuollon ammattilaiset Palautteen saannin kehittäminen liikuntaneuvontaprosessista Yhteistyön lisääminen Mahdollisuus aina varata suoraan aika neuvojalle, jotta ajanvaraus ei jää asiakkaan varaan Yhteisiä koulutustapahtumia, liikuntaneuvontatapahtumia henkilökunnalle ja kannustusta

18 Mitä tästä kaikesta voidaan päätellä?

19 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA KEHITTÄMISIDEOITA Kohderyhmä Kohderyhmän huomiointi prosessin suunnittelussa (kohderyhmä vuotiaat 31% asiakkaista yli 64-vuotiaita). Liikuntaneuvontaprosessin kehittämisen ja eteenpäinviemisen kannalta nähtiin tärkeäksi tarjota palvelua myös ikääntyneille. Kohderyhmän määrittely, jotta oikea kohderyhmä tavoitetaan ja toimintaan ohjautuvat asiakkaat, jotka voivat oikeasti hyötyä neuvonnasta. Huomiota liikuntaneuvojien valintaan: Liikuntaneuvojan työ vaatii kokonaisvaltaista hyvinvoinnin asiantuntemusta sekä kykyä kuunnella asiakasta, empatiakykyä, elämänkokemusta ja vuorovaikutustaitoja. Asiakkaan elämäntilanne tulee huomioida kokonaisvaltaisesti. Kohderyhmän huomiointi neuvonnan sisällössä: Koska asiakkaiden liikkuminen oli hyvin vähäistä, tulee neuvonnassa lähteä liikkeelle arkiliikunnan lisäämisestä ja istumisen vähentämisestä.

20 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA KEHITTÄMISIDEOITA Liikuntaneuvonnan toimintaprosessi Liikuntaneuvonnan markkinointi ja toiminnan tarpeellisuuden esille tuominen Selkeiden käytäntöjen sopiminen liikuntaneuvontaan ohjautumisesta Kaikille toimijoille selkeä kuva liikuntaneuvontaprosessista ja omasta roolistaan siinä Tapaamiskertojen määrän muokkaaminen asiakaslähtöisesti (vaatii riittäviä resursseja)

21 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA KEHITTÄMISIDEOITA Liikuntaneuvonta osana asiakkaan hoitopolkua Liikuntaneuvonta palveluna tulee sisällyttää terveydenhuollon palveluvalikoimaan Terveydenhuollon ammattilaiset pitivät erittäin tärkeänä, että liikuntaneuvojan tilat olivat terveydenhuollon yhteydessä vaivattomuus ja saavutettavuus lisää palvelun uskottavuutta tuo liikuntaneuvojan osaksi asiakkaan hoitotiimiä lisää hoitohenkilökunnan ja liikuntaneuvojan välistä yhteistyötä

22 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA KEHITTÄMISIDEOITA Seuranta Seuranta tulee suunnitella hyvissä ajoin, mittarit tulee valita tarkasti ja niiden käytettävyys on varmistettava. Seurannan merkitys on tärkeää niin asiakaskohtaisesti kuin liikuntaneuvontaprosessin osalta. Kannustusta ja motivaatiota asiakkaalle, liikuntaneuvonnan toimivuus Käytettävät mittarit tulee suunnitella huolella. Mittareiden tulee todentaa määriteltyjä tavoitteita tavoite: liikunnallisen aktiivisuuden edistäminen ja mittari BMI kertooko liikkumisen määrän lisääntymisestä?) Liiallinen mittaaminen ja kyselyiden määrä voi heikentää asiakassuhdetta ja tehdä kirjaamisen liian raskaaksi myös liikuntaneuvojalle. Asiakaskyselyiden täyttämiseen varattava aikaa neuvontatapaamisten yhteyteen, jolloin täyttäminen ei jäisi asiakkaan varaan. Seurantamittareita valittaessa tulee myös huomioida asiakkaiden yksityisyys ja tietoturva-asiat. Huomiota yhteistyön ja vuoropuhelun kehittämiseen terveydenhuollon ammattilaisille tieto liikuntaneuvonnan tuloksista parantaisi asiakkaan kokonaisvaltaista hoitoa

23 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA KEHITTÄMISIDEOITA Liikuntaneuvonnan resurssit Riittävillä resursseilla voidaan parantaa yhteistyötä toimijoiden välillä, sujuvoittamaan liikuntaneuvonnan palveluketjua, parantamaan asiakkaan kokonaisvaltaista terveyden huomioimista Yhteistyö ja tiedottaminen Yhteistyön merkitys suuri Liikuntaneuvonnasta tulee tiedottaa kaikille prosessissa mukana oleville toimijoille Kuntapäättäjät ja esimiehet tulee vakuuttaa liikuntaneuvonnan merkityksen tärkeydestä Tiedonkulun varmistamiseksi tulee kehittää organisaatiokohtaisesti toimivat menetelmät Terveydenhuollossa työntekijöiden vaihtuvuus on suurta, joten jatkuttava tiedottaminen tärkeää Toiminnan juurruttaminen Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi pitää tehdä työtä läpi projektin Juurruttamisessa on onnistuttu, sillä kaikissa kunnissa liikuntaneuvonta tulee jatkumaan

24 Lopuksi Projektin suurimmat onnistumiset Luotu liikuntaneuvontaprosessi on koettu toimivaksi Asiakkailta ja toimijoilta on saatu positiivisia arvioita Toiminta jatkuu kaikissa kunnissa projektin päätyttyä!!! Kehittämisideat Seurannan suunnittelu Mittareiden valinta Tulosten käytettävyyden varmistaminen

Liikunnan palveluketju mitä se tarkoittaa

Liikunnan palveluketju mitä se tarkoittaa yhdistysten harraste-ja liikuntatoiminta kunnan matalankynnyksen starttiryhmät liikuntaneuvonta Liikunnan palveluketju mitä se tarkoittaa Liikunnan palveluketjulla edistetään kuntalaisten terveyttä liikunnan

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Teksti: ANITA SAARANEN-KAUPPINEN. Äidit liikkeelle vertaisryhmissä on voimaa

Teksti: ANITA SAARANEN-KAUPPINEN. Äidit liikkeelle vertaisryhmissä on voimaa Teksti: ANITA SAARANEN-KAUPPINEN Äidit liikkeelle vertaisryhmissä on voimaa 32 LIIKUNTA & TIEDE 51 4 / 2014 Oman arjen peilaaminen toisten vastaaviin elämäntilanteisiin voi avata uusia näkymiä ja ymmärrystä

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Liikunta ja työurat työelämä kaipaa myös liikettä VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:3

Liikunta ja työurat työelämä kaipaa myös liikettä VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:3 Liikunta ja työurat työelämä kaipaa myös liikettä VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:3 1 Yleisimmät työkyvyttömyyden syyt ovat mielenterveyden häiriöt, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä sydän-

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN

TUKEA MASENNUKSEN JÄLKEISEEN TYÖHÖN PALUUSEEN Raija Tiainen, Marja Oivo, Jouni Puumalainen ja Johanna Korkeamäki Mielenterveysongelmien esiintyvyys ei ole väestössä lisääntynyt. viime vuosina. Erityisesti ovat lisääntyneet masennuksen perusteella

Lisätiedot

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä

Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Sä oot yks tässä tiimissä, tehdään tää yhdessä VALOT hankkeen BIKVA -raportti Leena Herranen ja Maarit Väisänen 2011 S A V I L A H D E N K A T U 18 A 4 50100

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

Liiku! Pysähdys Pekka Sauri: pysähdyn arjessa uusiutuakseni. 15 x Agenda Lisää liikettä, vähemmän istumista

Liiku! Pysähdys Pekka Sauri: pysähdyn arjessa uusiutuakseni. 15 x Agenda Lisää liikettä, vähemmän istumista HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2015 15 x Agenda Lisää liikettä, vähemmän istumista Katsaus Itsestä välittäminen kannattaa aina Pysähdys Pekka Sauri: pysähdyn arjessa uusiutuakseni Case S01 Valinnanvapautta

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

likes_loppuraporttikansi.indd 1 27.8.2012 19.44

likes_loppuraporttikansi.indd 1 27.8.2012 19.44 Toimittajat Kirjoittajat Julkaisija Taitto Paino Tuija Tammelin, Kaarlo Laine, Salla Turpeinen Annaleena Aira, Henna Haapala, Matti Hakamäki, Katariina Kämppi, Kaarlo Laine, Katja Rajala, Tuija Tammelin,

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot