KYSELYLOMAKE: FSD2812 SOSIAALIBAROMETRI 2008 QUESTIONNAIRE: FSD2812 SOCIOBAROMETER 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELYLOMAKE: FSD2812 SOSIAALIBAROMETRI 2008 QUESTIONNAIRE: FSD2812 SOCIOBAROMETER 2008"

Transkriptio

1 KYSELYLOMAKE: FSD2812 SOSIAALIBAROMETRI 2008 QUESTIONNAIRE: FSD2812 SOCIOBAROMETER 2008 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive. If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation. More information: Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv. Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens. Mer information:

2 Helsinki SOSIAALIBAROMETRI 2008 HYVÄ KYSELYN VASTAANOTTAJA! Kunnallisen sosiaalihuollon ajankohtainen tilanne vaatii huomiota. Saamanne kysely käsittelee palvelujärjestelmän ja hyvinvoinnin nykyistä tilannetta ja ennakoituja muutoksia. Erityistarkastelussa on Paras-uudistus sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta. Lisäksi syvennetään käsitystä sosiaalihuollon ja työhallinnon rajapinnoista vaikeimmin työllistyvien tukemisessa. Kyselyllä pyritään tavoittamaan kokemuksellinen osaaminen, ratkaisujen taustalla piilevät perustelut ja arviot tulevasta kehityksestä. Vuotuinen kysely mahdollistaa ajalliset vertailut ja pureutumisen alan kehityksen kannalta keskeisiin ajankohtaisiin aiheisiin. Vastauksenne on tärkeä, jotta voimakkaassa muutoksessa olevan sosiaalihuollon näkökulma tulee esille ihmisten hyvinvoinnin kannalta keskeistä painoarvoaan vastaavasti. Pyydämme Teitä vastaamaan kyselyyn mennessä. Lomakkeen voi palauttaa oheisella palautuskuorella. Vaihtoehtoisesti voitte täyttää kyselyn internetissä aiemmin sähköpostitse saamanne linkin kautta. Jos olette tällä välin jo vastannut kyselyyn, kiitämme lämpimästi vastauksestanne! Tulokset julkistetaan n. 200-sivuisena Sosiaalibarometri raporttina jo huhtikuussa. Johtopäätöksiin voi tutustua heti julkistamisen jälkeen myös STKL:n verkkosivuilla. Vastaajien kesken arvotaan mm. kylpyläviikonloppu. Kiitokset etukäteen osallistumisestanne ja menestystä vuodelle 2008! Yhteistyöterveisin, Riitta Särkelä toiminnanjohtaja Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry Sosiaalibarometrin toteuttaa Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL). Sosiaalibarometria on tehty vuosittain 1991 lähtien. Valtakunnallisesti kattava, monipuolinen näkökulma hyvinvointiin ja palveluihin kootaan sosiaalitoimen lisäksi terveyskeskuksilta, työvoimatoimistoilta, Kelan toimistoilta sekä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä. Lisätietoja: tai tutkimuspäällikkö Anne Eronen (p tai

3 HYVÄ SOSIAALITOIMEN JOHTAJA! Kutsumme Teidät vastaamaan Sosiaalibarometri kyselyyn! Kahdeksastoista Sosiaalibarometri käsittelee erityisesti välityömarkkinoita. Lisäksi syvennetään käsitystä mm. kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. Kyselyyn vastaavat myös terveyskeskukset, työvoimatoimistot, Kelan toimistot sekä sosiaali- ja terveysjärjestöt. Jokainen vastaus on tärkeä, jotta myös voimakkaassa muutosvaiheessa olevan sosiaalihuollon näkökulma tulee vahvasti esille kaikille yhteisissä kysymyksissä ja sosiaalitoimen omissa erityisteemoissa. Tulokset julkistetaan jo huhtikuussa. Laaja raportti kuvaa palvelujärjestelmän ja hyvinvoinnin ajankohtaista tilannetta ja muutoksia. Johtopäätöksiin voi tutustua keväällä myös STKL:n verkkosivuilla. Kyselyyn vastataan internetissä osoitteessa: #codelink Pyydämme Teitä vastaamaan mahdollisimman pian. Vastaajien kesken arvotaan mm. kylpyläviikonloppu. Mikäli lomakkeen täyttämisessä on teknisiä ongelmia, lähetämme mielellämme kyselyn postitse. Lomakepyynnöt: tutkimussihteeri Pia Londén (p tai Virkistävää joulun aikaa! Yhteistyöterveisin, toiminnanjohtaja Riitta Särkelä, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry Sosiaalibarometrin toteuttaa Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL). Lisätietoja: tai tutkimuspäällikkö Anne Eronen (p tai

4 HYVÄ KYSELYN VASTAANOTTAJA! Kutsumme Teidät vastaamaan Sosiaalibarometri kyselyyn! Kyselyn tuloksista julkistetaan huhtikuussa Sosiaalibarometri-raportti, joka käsittelee palvelujärjestelmän ja hyvinvoinnin ajankohtaista tilannetta ja muutoksia viiden eri vastaajatahon näkökulmasta. Laajoina erityisteemoina ovat tällä kertaa välityömarkkinat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kokemukset kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. Vastauksenne on tärkeä, jotta myös voimakkaassa muutoksessa olevan sosiaalihuollon näkökulma tulee vahvasti esille niin kaikille yhteisissä kysymyksissä kuin sosiaalitoimen omissa erityisteemoissakin. Jos olette tällä välin jo vastannut kyselyyn, kiitämme lämpimästi vastauksestanne. Kyselyyn vastataan internetissä osoitteessa: #codelink Pyydämme Teitä vastaamaan mahdollisimman pian. Vastaajien kesken arvotaan mm. kylpyläviikonloppu. Raportin valmistuttua johtopäätöksiin voi tutustua myös STKL:n verkkosivuilla. Mikäli lomakkeen täyttämisessä on teknisiä ongelmia, lähetämme kyselyn postitse. Lomakepyynnöt: tutkimussihteeri Pia Londén (p tai Kiitokset osallistumisestanne ja menestystä alkaneelle vuodelle 2008! Yhteistyöterveisin, toiminnanjohtaja Riitta Särkelä, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry Sosiaalibarometrin toteuttaa Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL). Lisätietoja: tai tutkimuspäällikkö Anne Eronen (p tai

5 Hyvä sosiaalitoimen johtava viranhaltija, NYT on viimeinen hetki kertoa kokemukset mm. Paras-uudistuksesta huhtikuussa julkaistavaan Sosiaalibarometriin. Saatte ohessa linkin kyselyyn. Jokainen vastaus on tärkeä, jotta myös sosiaalihuollon ääni kuuluisi, kun keskustellaan nykyisestä hyvinvoinnin, palvelujen ja palvelujärjestelmän tilanteesta sekä niiden ennakoidusta kehityksestä. Pyydämme Teitä vastaamaan 8.2 mennessä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tulokset julkistetaan n. 200-sivuisena raporttina. Keskustelun herättämiseksi tuloksia käsitellään aktiivisesti erilaisissa alan tilaisuuksissa ja koulutuksissa sekä erillisartikkeleina. Tänä keväänä jokaiselle vastaajalle lähetetään maksutta kooste keskeisistä tuloksista, ja halukkaat voivat tilata koko raportin toimituskuluineen 15 eurolla (muille 25 euroa + toimituskulut). Vastanneet osallistuvat myös kylpyläviikonlopun arvontaan. Käynnissä on voimakas muutos, mikä on varmasti lisännyt monilla kiirettä omissa tehtävissään. Toivomme kuitenkin, että ehditte ottamaan kantaa alan kehityksen kannalta keskeisiin kysymyksiin. Jos olette tällä välin jo vastannut kyselyyn, kiitämme lämpimästi vastauksestanne. Kyselyyn vastataan internetissä osoitteessa: #codelink Kiitokset käyttämästänne ajasta ja hyvää vuoden jatkoa! Yhteistyöterveisin, toiminnanjohtaja Riitta Särkelä, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry Sosiaalibarometrin toteuttaa Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL). Lisätietoja: tai tutkimuspäällikkö Anne Eronen (p tai

6 Sosiaalibarometri kysely kuntien sosiaalitoimelle Kysely on osoitettu teille henkilökohtaisesti, mutta voitte vastata myös yhdessä toimistonne johtoryhmän kanssa. Ympyröikää kuntanne tilannetta tai käsityksiänne vastaava vaihtoehto tai kirjoittakaa vastaus sille varatulle riville. Monissa kunnissa eri hallinnonalojen yhdistyttyä sosiaalitoimea koskevia tietoja saattaa olla vaikea eritellä. Toivomme teidän kuitenkin mahdollisuuksienne mukaan tekevän niin, jotta kuntien tiedot olisivat keskenään vertailukelpoisia. 1. Kunnan nimi: 1. Sosiaalitoimen nykyinen tilanne ja resursointi 2 a. Miten kuvailisitte sosiaalitoimen tilannetta kunnassanne tällä hetkellä? ei muutosta voimakas muutos hallitsematon muutos hallittu muutos b. Miten edellä arvioimanne muutos näkyy käytännössä? _ 3. Kuinka kunnassanne voidaan arvionne mukaan turvata kuntalaisten tarvitsemat sosiaalipalvelut kunnan nykyisillä voimavaroilla? huonosti hyvin 4. Millaiseksi arvioitte kuntanne sosiaalitoimen taloudellisen resurssoinnin? huono hyvä tällä hetkellä kuukauden kuluttua Onko kunnassanne tehty sosiaalitoimen osalta tietoista alibudjetointia vuodelle 2008? 2 kyllä, mihin palveluihin se vaikuttaa eniten? 6. Tarvitsisitteko johonkin kuntanne sosiaalitoimen palveluun tai tukimuotoon erityisen kiireellisesti lisäresursointia vuonna 2008? 2 kyllä, mihin? 1

7 7a. Onko sosiaaliasiamies kiinnittänyt huomiota viimeisimmässä raportissaan joidenkin asioiden kohentamiseen kuntanne sosiaalitoimessa? 1 kunnasta ei ole laadittu raporttia viimeisen vuoden aikana 2 ei 3 kyllä, mihin? b. Oletteko tehneet esille nostettujen puutteiden pohjalta korjaustoimenpiteitä? 2 kyllä, mitä? 2. Hyvinvoinnin tilanne 8. Millainen on arvionne mukaan kuntanne väestön hyvinvoinnin kokonaistilanne? huono hyvä tällä hetkellä kuukauden kuluttua Millainen on tällä hetkellä erilaisissa elämäntilanteissa olevien väestöryhmien hyvinvoinnin tilanne kunnassanne ja millaiset ovat kuntanne sosiaalitoimen mahdollisuudet tukea näiden väestöryhmien hyvinvoinnin toteutumista? Arvioikaa kaikkien ryhmien tilannetta. SOSIAALITOIMEN MAHDOLLISUUS VÄESTÖRYHMÄN TILANNE TUKEA VÄESTÖRYHMÄÄ huono hyvä huono hyvä vakaalla työuralla olevat epävakaalla työuralla olevat pitkittyneesti työttömänä olevat opiskelijat vanhukset kotona omaistaan hoitavat yhden huoltajan perheet syrjäseudulla asuvat maahanmuuttajat mielenterveysongelmaiset pitkäaikaissairaat kehitysvammaiset vaikeavammaiset lastensuojelun avohuollossa olevat lastensuojelun huostaanotetut alkoholiongelmaiset huumeongelmaiset perusturvan varassa elävät ylivelkaantuneet vankilasta vapautuneet elämäntilanteessa useita ongelmia

8 10. Onko kuntanne sosiaalitoimessa toteutettu vuonna 2007 erityisiä toimia opintojen ja työn ulkopuolella olevien nuorten tukemiseksi? 2 kyllä, mitä? 11. Onko kunnassanne käytössä jokin toimiva toimintatapa syrjäytymiskierteiden katkaisuun? 2 kyllä, mikä? 3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 12. Miten arvioitte ehkäisevän työotteen toteutuvan kunnassanne? huonosti hyvin kolme vuotta sitten tällä hetkellä kolmen vuoden kuluttua Miten arvioitte seuraavien seikkojen toteutuvan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunnassanne? ei lainkaan huonosti hyvin resursointi selkeä johtamisvastuu yhteistyö kunnan eri sektoreiden välillä yhteistyö kunnan ja muiden tahojen kesken en osaa sanoa yhteiset tavoitteet eri hallinnonalojen yhteinen vastuu kunnan luottamushenkilöiden sitoutuminen kunnan johdon sitoutuminen näkyvyys kunnan strategioissa käytännön työmuotojen kehittyminen sosiaalisten vaikutusten arviointi terveysvaikutusten arviointi edellytysten luominen paikallisyhdistysten toiminnalle varhainen puuttuminen yhteisöllinen työ neuvonta ja ohjaus Onko kunnassanne syntynyt kahden viime vuoden aikana joitakin uusia, hyväksi havaittuja toimintatapoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä? 2 kyllä,mitä? 3

9 15. Tarvitaanko kunnassanne uusia rakenteita tai toimintatapoja, jotta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle olisi paremmat edellytykset? 2 kyllä, mitä? 16. Millaisissa asioissa ja tilanteissa näette sosiaali- ja terveysalan järjestöjen roolin erityisen tärkeänä kunnassanne hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä? 17. Onko kunnassanne käytössä joitakin välineitä (esim. tunnuslukuja, indikaattoreita tai laadullisia mittareita) hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen arvioimiseksi? 2 kyllä, mitä? 18. Onko kunnassanne määritelty joitain hälytyssignaaleja / kriteereitä, jolloin jonkun lapsen tilanteeseen puututaan? 2 kyllä, mitä? 19. Onko kunnassanne määritelty joitain hälytyssignaaleja / kriteereitä, jolloin jonkun nuoren tilanteeseen puututaan? 2 kyllä, mitä? 20. Millaiseksi arvioitte kuntanne sosiaalitoimen resurssit puuttua lapsen tai nuoren tilanteeseen em. tapauksissa? huonot hyvät 4. Välityömarkkinat Välityömarkkinoilla tarkoitetaan avoimien työmarkkinoiden ja työttömyyden välillä olevaa tuettua työssäoloa, josta pyritään sijoittumaan palkkatyöhön. Välityömarkkinat koskevat niitä henkilöitä, joilla on eri syistä vaikeuksia siirtyä avoimille työmarkkinoille. Henkilöillä voi olla työ- tai toimintakyvyn rajoitteita tai työttömyys on pitkittynyt muusta syystä. Välityömarkkinoiden työmahdollisuuksia tarjoavat yhdistykset, osuuskunnat, työpajat, sosiaaliset yritykset sekä yritykset ja julkiset toimijat. Työhallinto tukee työllistymistä mm. työvoimakoulutuksella ja palkkatuella, ja sosiaalitoimi tarjoaa mm. kuntouttavaa työtoimintaa. A. Oma organisaatio välityömarkkinoiden työmahdollisuuksien tarjoajana 21. Onko kuntanne sosiaalitoimi tarjonnut vuonna 2007 seuraavia työllistymismahdollisuuksia välityömarkkinoiden kohderyhmille? ei kyllä palkkatuettu työ 1 2 työmarkkinatuen työharjoittelu 1 2 työkokeilut 1 2 työelämävalmennus 1 2 kuntouttava työtoiminta 1 2 oppisopimus 1 2 4

10 22. Miten arvioitte palkkatuen ja muiden työllistymistä tukevien toimien käytön muuttuvan vuonna 2008 kuntanne sosiaalitoimessa? vähenee ennallaan lisääntyy palkkatuettu työ työmarkkinatuen työharjoittelu työkokeilut työelämävalmennus kuntouttava työtoiminta oppisopimus Mikäli organisaationne ei ole tarjonnut edellä mainittuja työllistymistä tukevia toimia, voitte siirtyä kysymykseen Seurataanko kuntanne sosiaalitoimessa tuetun jakson jälkeen systemaattisesti henkilöitä, joille on tarjottu em. työllistymismahdollisuuksia avoimille työmarkkinoille? 2 kyllä 24. Ovatko ne henkilöt, joille on tarjottu kuntanne sosiaalitoimessa työllistymismahdollisuuksia vuosina , saaneet työsuhteen ilman palkka- tai muuta tukea organisaatiostanne viimeistään 3 kuukauden kuluessa jakson jälkeen? 2 kyllä, osa heistä 3 kyllä, kaikki 25. Työhallinnossa työllistämistoimien vaikuttavuutta arvioidaan sillä, työllistyykö tuetussa työsuhteessa oleva henkilö jatkossa avoimille työmarkkinoille. Millaiseksi arvioitte kuntanne sosiaalitoimen työllistämistoimien vaikuttavuuden edellä mainitulla kriteerillä? huono hyvä 26. Tulisiko työllistämistoimien vaikuttavuutta arvioitaessa mielestänne huomioida muita kriteereitä kuin avoimille työmarkkinoille työllistyminen? 2 kyllä, mitä? Mikäli organisaationne ei ole tarjonnut kysymyksessä 21 mainittuja työllistymistä tukevia toimia, voitte siirtyä kysymykseen Onko kuntanne sosiaalitoimi tarjonnut palkkatuella palkatuille tai muilla toimenpiteillä olleille jotakin erityistä tukea (tai palveluja) jatkotyöllistymiseksi? 2 kyllä, millaista? 5

11 28. Missä määrin kuntanne sosiaalitoimessa toteutuvat välityömarkkinoiden kohderyhmien työllistämisessä seuraavat tekijät? ei lainkaan huonosti hyvin työhön perehdytys työssä ohjaus tehtävien monipuolisuus koulutusjaksot / kurssit oppisopimuskoulutuksen tarjoaminen yksilöllinen työvalmennus työkyvyn arviointi toimintakyvyn arviointi tukihenkilötoiminta B. Välityömarkkinoiden toimenpiteet ja toimijat 29. Miten välityömarkkinoiden kohderyhmille tarjottavia palveluja tulisi yleisesti kehittää? 30. Miten työhallinnon palveluja tulisi kehittää, jotta välityömarkkinoiden kohderyhmät pääsivät nykyistä paremmin avoimille työmarkkinoille? 31. Minkä tahon/tahojen tulisi erityisesti tarjota tukea ja palveluja välityömarkkinoiden kohderyhmille? 1 työvoimatoimisto 2 sosiaalitoimi 3 Kela 4 järjestöt 5 yritykset 6 työvoiman palvelukeskus 7 muu taho, mikä? 32. Miten työnjakoa välityömarkkinoilla tulisi mielestänne selkiyttää eri tahojen kesken? 6

12 33. Millaiseksi arvioitte seuraavien toimenpiteiden vaikutuksen välityömarkkinoiden kohderyhmien työllistymisen kannalta tällä hetkellä kunnassanne? pieni suuri en osaa sanoa työnhakusuunnitelmat työvoimatoimiston ja kunnan yhteiset aktivointisuunnitelmat työkyvyn arviointi työnantajille maksettava palkkatuki työmarkkinatuen työharjoittelu työelämävalmennus työkokeilut ammatillinen kuntoutus muu kuntoutus ammatillinen koulutus työvoimakoulutus oppisopimuskoulutus kuntouttava työtoiminta työpajatoiminta Millä muilla toimenpiteillä on edellisten lisäksi vaikutusta välityömarkkinoiden kohderyhmien työllistymisen tukemisessa? 35. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta edellyttää, että alle 25-vuotiaille ja 500 päivää työttömänä olleille on laadittava sosiaalitoimen ja työhallinnon yhteistyössä aktivointisuunnitelma. Missä määrin kunnassanne tehdään aktivointisuunnitelmia niille, joille se kuuluisi tehdä? tehdä lainkaan 2 tehdään osalle 3 tehdään kaikille 36. Näettekö kehittämistarpeita aktivointisuunnitelmien käytännön toteuttamisessa? 1 en 2 kyllä, millaisia? 37. Miten arvioitte välityömarkkinoiden kohderyhmien työllistymismahdollisuuksien tarjoamisen toteutuneen kunnassanne tähän mennessä? huonosti hyvin 38. Miten arvioitte yhteistyön välityömarkkinoiden kohderyhmien tukemisessa toimivan kunnassanne työvoimatoimiston ja kunnan välillä? huonosti hyvin 7

13 39. Miten arvioitte seuraavien tahojen kykenevän ratkaisemaan välityömarkkinoiden kohderyhmien tilannetta kunnassanne? huonosti hyvin en osaa sanoa yritykset valtio kunnat sosiaaliset yritykset osuuskunnat yhdistykset työvoiman palvelukeskus työvoimatoimisto sosiaalitoimi perusterveydenhuolto Kela Millaiseksi arvioitte kuntanne sosiaalitoimen resurssit ja työmenetelmät tällä hetkellä välityömarkkinoiden kohderyhmien työllistymisen tukemisessa? huonot hyvät resurssit työmenetelmät Mikäli vastuuta välityömarkkinoiden kohderyhmien työllistymismahdollisuuksien tarjoamisesta siirtyy jatkossa nykyistä enemmän työhallinnolta kunnalle, millaiseksi arvioitte kuntanne sosiaalitoimen mahdollisuudet vastata heidän työllistymisestään? huonot hyvät 42. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että työllistämistukea suunnataan jatkossa erityisesti yrityksille. Miten arvioitte toimenpiteen vaikuttavan välityömarkkinoiden kohderyhmien työllistymismahdollisuuksiin? heikentää parantaa C. Vajaakuntoisten paluu työelämään Hallitusohjelmassa on tavoitteena lisätä kuntoutustuella ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden työelämään osallistumista. 43. Mitkä toimenpiteet arvionne mukaan helpottaisivat työkyvyttömyyseläkkeeltä tai kuntotustuelta paluuta työelämään? 44. Työkyvyttömyyseläkehakemukseen voi saada hylkäävän päätöksen. Lain mukaan työtön työnhakija on siinä tapauksessa työvoimapoliittisten toimien ja tukien piirissä. Miten sosiaalitoimen kokemuksen mukaan työhallinto vastaa näihin tilanteisiin? 8

14 5. Palvelutarpeiden arviointi ja sosiaalipalvelujen kilpailuttaminen 45 a. Selvitetäänkö kunnassanne systemaattisesti kuntalaisten palvelutarpeita? (Voitte siirtyä kysymykseen 46.) 2 kyllä, miten? b. Hyödynnetäänkö tätä tietoa? 2 kyllä, miten? 46. Missä määrin kuntanne sosiaalitoimessa tehdään asiakkaille henkilökohtaisia palvelusuunnitelmia? vähän paljon 0 ei lainkaan 47 a. Onko kuntanne sosiaalitoimessa kilpailutettu palveluja vuonna 2007? 2 ei, mutta meillä on voimassaolevia sopimuksia 3 kyllä, mitä palveluja? b. Kuinka kauan kuntanne sosiaalitoimi on kilpailuttanut palveluja? vuotta 48. Mitä tekijöitä kunnassanne erityisesti painotetaan määriteltäessä kokonaistaloudellisesti edullisinta vaihtoehtoa? Mainitkaa kaksi tärkeintä kriteeriä. 49. Onko kuntanne sosiaalitoimessa käytetty vuonna 2007 neuvottelumenettelyä palveluhankinnoissa? 2 kyllä, missä palveluissa? 50. Onko kuntanne sosiaalitoimessa käytetty vuonna 2007 suorahankintaa palveluhankinnoissa? 2 kyllä, missä palveluissa? 51. Mihin sosiaalipalveluihin kilpailuttaminen sopii mielestänne erityisen huonosti? 52. Miten käytännössä varmistatte ulkoistettujen palvelujen/ostopalvelujen laadun? 9

15 6. Kunta- ja palvelurakenneuudistus A. Paras-uudistuksen vaikutukset sosiaalitoimeen ja sosiaalipalveluihin 53 a. Mikä on mielestänne sosiaali- ja terveyspoliittisesta näkökulmasta suurin haaste kunnassanne? b. Missä määrin arvioitte Paras-uudistuksen tuovan ratkaisuja tähän asiaan? vähän paljon 0 ei lainkaan 54. Millaiseksi arvioitte tällä hetkellä sosiaalitoimen kannalta Paras-uudistuksen vaikutuksen kunnassanne? kielteinen myönteinen 55. Millaisia vaikutuksia arvioitte Paras-uudistuksella olevan kuntanne sosiaalipalveluihin? 56. Millaiseksi arvioitte Paras-uudistuksen vaikutuksen kuntanne sosiaalipalveluihin seuraavissa seikoissa uudistusten ja suunnitelmien toteutuessa? en heikkenee ei vaikutusta paranee osaa sanoa palvelujen laatu lähipalvelujen saatavuus peruspalvelujen saatavuus erityispalvelujen saatavuus palvelujen tehokkuus palvelujen tuottavuus palvelurakenteen selkeys palveluketjujen eheys henkilöstön erityisosaamisen hyödyntäminen organisoinnin toimivuus palveluprosessien johtaminen uusien toimintatapojen kehittyminen yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa yhteistyö naapurikuntien kanssa asiakkaiden osallistumismahdollisuudet palveluiden suunnitteluun asiakaspalautemekanismit

16 57. Miten arvioitte Paras-uudistuksen vaikuttavan kunnassanne seuraavien väestöryhmien palveluihin? heikentää ei vaikutusta parantaa päihdeongelmaiset mielenterveysongelmaiset pitkäaikaistyöttömät lastensuojelua tarvitsevat kehitysvammaiset vaikeavammaiset avohuollon palveluja tarvitsevat vanhukset laitospalveluja tarvitsevat vanhukset en osaa sanoa 58. Tarvitaanko mielestänne uutta normiohjausta joidenkin väestöryhmien palvelujen turvaamiseksi? 2 kyllä, minkä väestöryhmän erityisesti? B. Toimeenpanosuunnitelmien valmistelutyöhön osallistuminen 59. Onko kuntanne sosiaalijohto ollut mukana Paras-uudistuksen toimeenpanon suunnittelussa? Arvioikaa myös, millainen vaikutus osallistumisella on ollut valmistelutyöhön. OSALLISTUMINEN VAIKUTUS ei kyllä ei lainkaan pieni suuri 1 2 taustaselvityksen tai vastaavan laatiminen ollut kuultavana osallistuminen aktiivisesti koko valmisteluprosessiin a. Onko kuntanne sosiaalihuollosta vastaava lautakunta käsitellyt kuntanne Paras-uudistukseen liittyvän toimeen-panosuunnitelman? Voitte siirtyä kysymykseen kyllä b. Missä määrin sosiaalihuollosta vastaavan lautakunnan toimeenpanosuunnitelmaan esittämät näkemykset on otettu huomioon kuntanne valmistelutyössä? vähän paljon 0 ei lainkaan 61. Missä määrin kuntanne valitsemaan Paras-uudistuksen toteuttamistapaan vaikuttivat seuraavat seikat? ei lainkaan vähän paljon kunnan liian pieni väestöpohja kunnan syrjäinen sijainti kunnan taloudellinen tilanne palvelutarveanalyysit kuntalaisten mielipiteiden systemaattinen kartoittaminen olemassa olevat yhteistyömuodot kuntien keskinäinen kilpailu kunnallispoliittinen valtataistelu

17 C. Sosiaalitoimen johtaminen ja yhteistyö 62. Missä määrin arvionne mukaan kuntanne päätöksenteossa painottuvat seuraavat näkökulmat? vähän paljon TÄLLÄ HETKELLÄ sosiaalipolitiikka terveyspolitiikka elinkeinopolitiikka VIIDEN VUODEN KULUTTUA sosiaalipolitiikka terveyspolitiikka elinkeinopolitiikka Millaisia haasteita Paras-uudistus tuottaa sosiaalipalvelujen johtamisen näkökulmasta? 64. Miten ennakoitte Paras-uudistuksen vaikuttavan kunnassanne sosiaalitoimen yhteistyöhön seuraavien tahojen kanssa seuraavan kahden vuoden aikana? ei yhteistyötä heikentää ei vaikutusta parantaa nuorisotoimi asuntotoimi koulu- / opetustoimi tekninen toimi sosiaaliasiamies terveyskeskukset erikoissairaanhoito Kelan toimisto(t) työvoimatoimisto työvoiman palvelukeskus yhteispalvelupiste sosiaalipalveluja tarjoavat yritykset sosiaali- ja terveysjärjestöt muut kansalaisjärjestöt poliisi naapurikuntien sosiaalitoimet sosiaalialan osaamiskeskus lääninhallitus Stakes sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry en osaa sanoa 12

18 D. Sosiaalipalvelujen järjestäminen ja yhteistoiminta-alueet 65. Miten kuntanne sosiaalitoimessa järjestetään Paras-uudistuksen toteuduttua seuraavat palvelut? laajan kunta järjestää itse yhteistoiminta -alueella väestöpohjan kuntayhtymä en osaa sanoa päihdehuollon laitospalvelut päihdehuollon avopalvelut vanhusten laitospalvelut vanhusten kotipalvelut vanhusten asumispalvelut vammaisten asumispalvelut vammaisten kuljetuspalvelut kehitysvammaisten avopalvelut erityispäivähoito päivähoito lastensuojelun avopalvelut lastensuojelun laitospalvelut mielenterveyspalvelut Onko kuntanne sosiaalitoimi tällä hetkellä mukana tai aikooko jatkossa järjestää palvelujaan yhteistoimintaalueella? Voitte siirtyä kysymykseen kyllä 3 en osaa sanoa 67. Millaisia vaikutuksia arvioitte palvelujen yhteistoiminta-alueelle siirtymisestä olevan sosiaalitoimen kannalta? 68. Miten kunnassanne huolehditaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteyden säilymisestä palveluissa (esim. vanhus-, mielenterveys- ja päihdepalveluissa)? 69. Mitä muita asioita haluaisitte vielä nostaa esille? Lämmin kiitos vastauksestanne! Sosiaalibarometri kyselyn tulokset julkaistaan Jotta myös teidän vastauksenne ehtisi mukaan raporttiin, pyydämme vastaamaan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 1. helmikuuta Vastanneiden kesken arvotaan mm. kylpyläviikonloppu. 13

KYSELYLOMAKE: FSD2812 SOSIAALIBAROMETRI 2008 QUESTIONNAIRE: FSD2812 SOCIOBAROMETER 2008

KYSELYLOMAKE: FSD2812 SOSIAALIBAROMETRI 2008 QUESTIONNAIRE: FSD2812 SOCIOBAROMETER 2008 KYSELYLOMAKE: FSD2812 SOSIAALIBAROMETRI 2008 QUESTIONNAIRE: FSD2812 SOCIOBAROMETER 2008 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2812 SOSIAALIBAROMETRI 2008 QUESTIONNAIRE: FSD2812 SOCIOBAROMETER 2008

KYSELYLOMAKE: FSD2812 SOSIAALIBAROMETRI 2008 QUESTIONNAIRE: FSD2812 SOCIOBAROMETER 2008 KYSELYLOMAKE: FSD2812 SOSIAALIBAROMETRI 2008 QUESTIONNAIRE: FSD2812 SOCIOBAROMETER 2008 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2813 SOSIAALIBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2813 SOCIOBAROMETER 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2813 SOSIAALIBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2813 SOCIOBAROMETER 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2813 SOSIAALIBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2813 SOCIOBAROMETER 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2813 SOSIAALIBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2813 SOCIOBAROMETER 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2813 SOSIAALIBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2813 SOCIOBAROMETER 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2813 SOSIAALIBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2813 SOCIOBAROMETER 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2807 SOSIAALIBAROMETRI 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2807 SOCIOBAROMETER 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2807 SOSIAALIBAROMETRI 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2807 SOCIOBAROMETER 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2807 SOSIAALIBAROMETRI 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2807 SOCIOBAROMETER 2006 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2814 SOSIAALIBAROMETRI 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2814 SOCIOBAROMETER 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2814 SOSIAALIBAROMETRI 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2814 SOCIOBAROMETER 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2814 SOSIAALIBAROMETRI 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2814 SOCIOBAROMETER 2010 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2807 SOSIAALIBAROMETRI 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2807 SOCIOBAROMETER 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2807 SOSIAALIBAROMETRI 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2807 SOCIOBAROMETER 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2807 SOSIAALIBAROMETRI 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2807 SOCIOBAROMETER 2006 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2605 CP-VAMMAISTEN AIKUISTEN ELÄMÄNHALLINTA 2008-2010 FSD2605 WELL-BEING OF ADULTS WITH CEREBRAL PALSY 2008-2010 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhtskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusainstoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2791 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2791 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2011: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3134 LAPSIBAROMETRI 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3134 CHILD BAROMETER 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2813 SOSIAALIBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2813 SOCIOBAROMETER 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2813 SOSIAALIBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2813 SOCIOBAROMETER 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2813 SOSIAALIBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2813 SOCIOBAROMETER 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2784 JULKAISUKÄYTÄNNÖT ERI TIETEENALOILLA: PROFESSORIHAASTATTELUT 2007 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia hyödyntävien

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2808 SOSIAALIBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2808 SOCIOBAROMETER 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2808 SOSIAALIBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2808 SOCIOBAROMETER 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2808 SOSIAALIBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2808 SOCIOBAROMETER 2007 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1359 ISÄ JA ISYYS: NYT-LIITTEEN ISÄNPÄIVÄN KYSELY 2003 FSD1359 FATHERHOOD 2003 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2126 PRESIDENTIAL ELECTIONS 2006: CANDIDATE RESPONSES TO HS CANDIDATE SELECTOR

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2814 SOSIAALIBAROMETRI 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2814 SOCIOBAROMETER 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2814 SOSIAALIBAROMETRI 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2814 SOCIOBAROMETER 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2814 SOSIAALIBAROMETRI 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2814 SOCIOBAROMETER 2010 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2813 SOSIAALIBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2813 SOCIOBAROMETER 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2813 SOSIAALIBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2813 SOCIOBAROMETER 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2813 SOSIAALIBAROMETRI 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2813 SOCIOBAROMETER 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2925 KUNTIEN VALTUUSTOJEN JA HALLITUSTEN JÄSENET 2009 QUESTIONNAIRE: FSD2925 MEMBERS OF MUNICIPAL COUNCILS AND MUNICIPAL BOARDS 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3057 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3057 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2014: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2848 SOSIAALIBAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2848 SOCIOBAROMETER 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2848 SOSIAALIBAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2848 SOCIOBAROMETER 2011 KYSELYLOMAKE: FSD848 SOSIAALIBAROMETRI 011 QUESTIONNAIRE: FSD848 SOCIOBAROMETER 011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3079 MUISTOJA JA MIELIKUVIA RADIOAKTIIVISUUDEN ILMIÖISTÄ 2015 FSD3079 MEMORIES AND MENTAL IMAGES OF PHENOMENA RELATED TO RADIOACTI- VITY 2015 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2814 SOSIAALIBAROMETRI 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2814 SOCIOBAROMETER 2010

KYSELYLOMAKE: FSD2814 SOSIAALIBAROMETRI 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2814 SOCIOBAROMETER 2010 KYSELYLOMAKE: FSD2814 SOSIAALIBAROMETRI 2010 QUESTIONNAIRE: FSD2814 SOCIOBAROMETER 2010 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998

KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 KYSELYLOMAKE: FSD3008 TERVASKANNOT KYSELY 1998 QUESTIONNAIRE: FSD3008 VITALITY 90+ SURVEY 1998 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3080 KAUPUNKISEUTUJEN VIHERRAKENTEEN SUUNNITTELU 2013 FSD3080 COLLABORATIVE PLANNING OF URBAN GREEN INFRASTRUCTURE 2013 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2808 SOSIAALIBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2808 SOCIOBAROMETER 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2808 SOSIAALIBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2808 SOCIOBAROMETER 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2808 SOSIAALIBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2808 SOCIOBAROMETER 2007 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2384 Sosiaalibarometri 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2627 PARLIAMENTARY ELECTIONS 2011: CANDIDATE AND

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2808 SOSIAALIBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2808 SOCIOBAROMETER 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2808 SOSIAALIBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2808 SOCIOBAROMETER 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2808 SOSIAALIBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2808 SOCIOBAROMETER 2007 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2808 SOSIAALIBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2808 SOCIOBAROMETER 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2808 SOSIAALIBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2808 SOCIOBAROMETER 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2808 SOSIAALIBAROMETRI 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2808 SOCIOBAROMETER 2007 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2807 SOSIAALIBAROMETRI 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2807 SOCIOBAROMETER 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2807 SOSIAALIBAROMETRI 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2807 SOCIOBAROMETER 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2807 SOSIAALIBAROMETRI 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2807 SOCIOBAROMETER 2006 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2849 SOSIAALIBAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2849 SOCIOBAROMETER 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2849 SOSIAALIBAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2849 SOCIOBAROMETER 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2849 SOSIAALIBAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2849 SOCIOBAROMETER 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteellise tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2848 SOSIAALIBAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2848 SOCIOBAROMETER 2011

KYSELYLOMAKE: FSD2848 SOSIAALIBAROMETRI 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2848 SOCIOBAROMETER 2011 KYSELYLOMAKE: FSD848 SOSIAALIBAROMETRI 011 QUESTIONNAIRE: FSD848 SOCIOBAROMETER 011 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3042 SOSIAALIBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3042 SOCIOBAROMETER 2014

KYSELYLOMAKE: FSD3042 SOSIAALIBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3042 SOCIOBAROMETER 2014 KYSELYLOMAKE: FSD3042 SOSIAALIBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3042 SOCIOBAROMETER 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat

FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2225 Terveyden edistämisen barometri 2005 : kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2849 SOSIAALIBAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2849 SOCIOBAROMETER 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2849 SOSIAALIBAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2849 SOCIOBAROMETER 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2849 SOSIAALIBAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2849 SOCIOBAROMETER 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1215 Sosiaalibarometri 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2384 Sosiaalibarometri 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1186 Sosiaalibarometri 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3011 TERVASKANNOT KYSELY 2007 QUESTIONNAIRE: FSD3011 VITALITY 90+ SURVEY 2007

KYSELYLOMAKE: FSD3011 TERVASKANNOT KYSELY 2007 QUESTIONNAIRE: FSD3011 VITALITY 90+ SURVEY 2007 KYSELYLOMAKE: FSD3011 TERVASKANNOT KYSELY 2007 QUESTIONNAIRE: FSD3011 VITALITY 90+ SURVEY 2007 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2384 Sosiaalibarometri 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3043 SOSIAALIBAROMETRI 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3043 SOCIOBAROMETER 2015

KYSELYLOMAKE: FSD3043 SOSIAALIBAROMETRI 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3043 SOCIOBAROMETER 2015 KYSELYLOMAKE: FSD3043 SOSIAALIBAROMETRI 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3043 SOCIOBAROMETER 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1186 Sosiaalibarometri 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2866 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: ERIKOISKIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2866 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH SPECIAL LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3043 SOSIAALIBAROMETRI 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3043 SOCIOBAROMETER 2015

KYSELYLOMAKE: FSD3043 SOSIAALIBAROMETRI 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3043 SOCIOBAROMETER 2015 KYSELYLOMAKE: FSD3043 SOSIAALIBAROMETRI 2015 QUESTIONNAIRE: FSD3043 SOCIOBAROMETER 2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

Paras Sosiaalibarometrin tulkitsemana Etelä-Karjalan alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.5.

Paras Sosiaalibarometrin tulkitsemana Etelä-Karjalan alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.5. Paras Sosiaalibarometrin tulkitsemana Etelä-Karjalan alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.5.2008, Lappeenranta Julkisten palveluntuottajien vastausten alueellinen kattavuus Vastausprosentti

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1154 Verkostokartoitus 1994 : kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3076 ITÄ-SUOMEN NUORISOPUNTARI QUESTIONNAIRE: FSD3076 YOUTH BAROMETER OF EASTERN FINLAND

KYSELYLOMAKE: FSD3076 ITÄ-SUOMEN NUORISOPUNTARI QUESTIONNAIRE: FSD3076 YOUTH BAROMETER OF EASTERN FINLAND KYSELYLOMAKE: FSD3076 ITÄ-SUOMEN NUORISOPUNTARI 2014-2015 QUESTIONNAIRE: FSD3076 YOUTH BAROMETER OF EASTERN FINLAND 2014-2015 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteellise tietoarkistoon

Lisätiedot

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002

FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1317 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008

KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008 KYSELYLOMAKE: FSD2688 SUOMALAINEN PÄIHDEHOITO: A-KLINIKOIDEN TERAPEUTIT 2008 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2863 VAMMAISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVAL- LISUUS 2012: TYÖNTEKIJÄT

KYSELYLOMAKE: FSD2863 VAMMAISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVAL- LISUUS 2012: TYÖNTEKIJÄT KYSELYLOMAKE: FSD2863 VAMMAISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVAL- LISUUS 2012: TYÖNTEKIJÄT Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset

FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2862 VAMMAISTEN IHMISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVALLISUUS 2013: OMAISET

KYSELYLOMAKE: FSD2862 VAMMAISTEN IHMISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVALLISUUS 2013: OMAISET KYSELYLOMAKE: FSD2862 VAMMAISTEN IHMISTEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN TURVALLISUUS 2013: OMAISET QUESTIONNAIRE: FSD2862 SAFETY OF PEOPLE IN SUPPORTED LIVING 2012: FAMILY MEMBERS Tämä kyselylomake on osa

Lisätiedot

FSD2228 Terveyden edistämisen barometri 2006 : jäsenjärjestöt

FSD2228 Terveyden edistämisen barometri 2006 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2228 Terveyden edistämisen barometri 2006 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3042 SOSIAALIBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3042 SOCIOBAROMETER 2014

KYSELYLOMAKE: FSD3042 SOSIAALIBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3042 SOCIOBAROMETER 2014 KYSELYLOMAKE: FSD3042 SOSIAALIBAROMETRI 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3042 SOCIOBAROMETER 2014 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhtskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusainstoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001

FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1318 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2001 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2774 TAMPEREEN KORKEAKOULUJEN LIIKUNTAKYSELY 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2774 SPORT AND EXERCISE SURVEY FOR TAMPERE UNIVERSITIES 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2774 TAMPEREEN KORKEAKOULUJEN LIIKUNTAKYSELY 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2774 SPORT AND EXERCISE SURVEY FOR TAMPERE UNIVERSITIES 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2774 TAMPEREEN KORKEAKOULUJEN LIIKUNTAKYSELY 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2774 SPORT AND EXERCISE SURVEY FOR TAMPERE UNIVERSITIES 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996

FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1232 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1996 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009

KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009 KYSELYLOMAKE: FSD2629 NUORTEN POLITIIKKA 2009 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1276 Alueellinen hyvinvointi : Koillismaan ja Satakunnan kansalaiskysely 1996 Kyselylomaketta

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1293 KOKEMUKSET MASENNUKSEN HOIDOSTA JA TOIPUMISESTA 2002 FSD1293 DEPRESSION TREATMENT AND RECOVERY 2002 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2654 TYÖOLOBAROMETRI 1992 QUESTIONNAIRE: FSD2654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1992

KYSELYLOMAKE: FSD2654 TYÖOLOBAROMETRI 1992 QUESTIONNAIRE: FSD2654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 1992 KYSELYLOMAKE: FSD654 TYÖOLOBAROMETRI 99 QUESTIONNAIRE: FSD654 FINNISH WORKING LIFE BAROMETER 99 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD1325 SOTA-AJAN PIKKUPOJAT 1999-2001 FSD1325 FATHER-SON RELATIONSHIPS AND THE WAR 1999-2001 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2384 Sosiaalibarometri 2005 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2651 TERVEYDEN EDISTÄMISEN BAROMETRI 2010: JÄSENJÄRJES- TÖT

KYSELYLOMAKE: FSD2651 TERVEYDEN EDISTÄMISEN BAROMETRI 2010: JÄSENJÄRJES- TÖT KYSELYLOMAKE: FSD2651 TERVEYDEN EDISTÄMISEN BAROMETRI 2010: JÄSENJÄRJES- TÖT QUESTIONNAIRE: FSD2651 HEALTH PROMOTION BAROMETER 2010: MEMBER ORGANI- SATIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2709 DOCTORAL GRADUATES OF YEARS 2004-2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2007

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2179 KuntaSuomi 2004 : perusterveydenhuolto 2000 : kuntayhtymiin kuuluvat kunnat Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991

FSD1217 Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot 1983-1991 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat : aineistot - Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003

FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1316 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2003 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2437 TYÖUUPUMUSHAASTATTELUT 2001 FSD2437 WORK FATIGUE INTERVIEWS 2001 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia hyödyntävien

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3148 WEALL-MEDIA-AINEISTO TYÖELÄMÄN JA KOULUTUKSEN TASA-ARVOKYSYMYKSISTÄ 2016 FSD3148 WEALL MEDIA DATA ON EQUALITY ISSUES IN WORKING LIFE AND EDUCA- TION 2016 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2849 SOSIAALIBAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2849 SOCIOBAROMETER 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2849 SOSIAALIBAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2849 SOCIOBAROMETER 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2849 SOSIAALIBAROMETRI 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2849 SOCIOBAROMETER 2012 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas

FSD2981. Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö Aineisto-opas FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 [aineisto-opas]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2771 KOULUN HYVINVOINTIPROFIILI 2011-2012: YLÄLUOKAT 7-9 QUESTIONNAIRE: FSD2771 SCHOOL WELL-BEING PROFILE 2011-2012: LOWER SECON- DARY SCHOOL, GRADES 7-9 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2850 SOSIAALIBAROMETRI 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2850 SOCIOBAROMETER 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Kyselylomaketta

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2855 SOSIAALILÄÄKETIETEILIJÄN IDENTITEETTI 1999 QUESTIONNAIRE: FSD2855 IDENTITY OF FINNISH SOCIAL MEDICINE PRACTITIONERS 1999

KYSELYLOMAKE: FSD2855 SOSIAALILÄÄKETIETEILIJÄN IDENTITEETTI 1999 QUESTIONNAIRE: FSD2855 IDENTITY OF FINNISH SOCIAL MEDICINE PRACTITIONERS 1999 KYSELYLOMAKE: FSD2855 SOSIAALILÄÄKETIETEILIJÄN IDENTITEETTI 1999 QUESTIONNAIRE: FSD2855 IDENTITY OF FINNISH SOCIAL MEDICINE PRACTITIONERS 1999 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot