J^y RANNIKON PUOLUSTAJA. Rannikkotykistön ampumaleirit. 27. VUOSIKERTA KESÄKUU 1984 N:o 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J^y RANNIKON PUOLUSTAJA. Rannikkotykistön ampumaleirit. 27. VUOSIKERTA KESÄKUU 1984 N:o 2"

Transkriptio

1 J^y RANNIKON fif W PUOLUSTAJA 27. VUOSIKERTA KESÄKUU 1984 N:o 2 Rannikkotykistön ampumaleirit

2 SINUNKIN VERESI VOI PELASTAA IHMISHENGEN W LIITY JO TÄNÄÄN VERIPALVELUUN Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu Kivihaantie 7, Kivihaka, puh , /122 RANNIKON PUOLUSTAJA N:o vuosikerta Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen, Rannikon Puolustajain Killan ja Rannikkotykistökoulun tiedotuslehti. Toimitusneuvosto Ev P Aulaskari Ev M Lappalainen Ev Y Pohjanvirta Ev O Lyytinen Prof P Vähäkallio Evl U Tirronen Kapt K Mälkki Päätoimittaja Evl A Kilpinen Toimittaja Päätoim R Telaranta Taloudenhoito Ylil V Markkanen puh Osoiteasiat Rannikkotykistökoulu puh Ilmoitukset PS-Mainos Mannerheimintie Helsinki 25 puh Kirjapaino T A Sahalan Kirjapaino Oy Helsinki 1984 Rannikkotykistön leirit ja ampumaharjoitukset Hangon Rannikkopatteriston alueella toimeenpantiin kevään 1984 yhteisleiri. Leiriin osallistui joukkoja Rannikkolaivastosta, Rannikkojääkäripataljoonasta, Porin Prikaatista, Uudenmaan Jääkäripataljoonasta ja Uudenmaan Prikaatista. Leiri osoitti sekä yhteistoiminnan merialueella että aselajimme suurimman tekniikan käytön kaipaavan toimintojen hiomista. Me joudumme ehkä myös ajattelemaan uudestaan ammuntojen johtamisesta annettuja ohjeita ja pysyväismääräyksiä tekniikka on ajanut niiden ohi. Harjoituksen aikana käytyjen vilkkaiden keskustelujen tuotteena syntyi tässä numerossa julkaistu aselajimme ampumaharjoituksia analysoiva artikkeli. Me joudumme lähitulevaisuudessa kriittisesti tarkastelemaan ajatusmaailmaamme, joka saattaa vielä toimia 1960-luvun ampumaharjoitusten toimintaperiaatteiden lumoissa. Tapahtunut voimakas kehitys on huomioitava myös harjoitusten tavoitteita asetettaessa. Seuraava teknillinen askel on tietojärjestelmän "integrointi" voimavarojemme puitteissa koko meripuolustuksen piirissä. Niin pientä ampumaharjoitusta ei saa olla ettemme vähintäin esitä merivoimien alusyksikön tai yksikköjen mukanaoloa emme me muuten opi mitä toimintoja on "integroitava". Sama tavoite tulisi asettaa myös merivartioalusten osallistumiselle kiinteän aselajimme harjoituksiin. Kyky nähdä aselajimme toimintojen ulkopuolelle tekee meistä vasta täysivaltaisen jäsenen meripuolustuksen toimintakentässä /AKi 3 5

3 MAJURI EINO RÄIHÄ Mietelmiä Hästö-Busössä Ammunnat rannikkotykistön juhlaa! Yhteisleiri tavoitteet korkealla Yhteisleirin yksityiskohtaiset koulutuskohteet ovat moninaiset liiaksiko? Niitä ovat meriammuntojen aloittaminen, maalinvaihto ja tulensiirto, rannikkoalueen taistelu ja vaikkapa yhteistoiminta merivoimien kanssa maihinnousun torjunnassa. Ja kaikki muu mahdollinen siltä väliltä! Yhteisleirin jaksottelussa on ollut kaksi päälinjaa. Ne on esitetty kuvassa 1. Tärkein ero on taktillisen vaiheen eli taistelukoulutuksen ja ampumajakson sijoittuminen. Toisten mielestä tulee edetä teknillisestä osaamisesta opitun soveltamiseen. Toiset taas ovat sitä mieltä, että ensin pitää kouluttaa linnakkeen ja rannikkorykmentin/-alueen taistelu ja harjoitella merivoimien kanssa ja sitten vasta ryhdytään ampumaan. Vielä on ollut kolmaskin versio: pannaan kaikki päällekkäin eli ammutaan rykmenttijohtoisia ammuntoja taktillisessa vaiheessa leirin alussa ja taistellaan leirin loppujaksolla samalla kun harjoitellaan yksikkökohtaista tulitoimintaa. Kummallakin kuvassa 1 esitetyistä malleista on etunsa. Jaksottelu 1 etenee ampumatoiminnan kannalta "järkevässä" järjestyksessä: ensin opitaan toimimaan tuliyksikkönä ja vasta sen jälkeen koulutetaan toiminta osana rannikkorykmentin rannikkoalueen tulen käyttöä. Jaksottelu 2:ssa muodostetaan linnakkeita, joiden taistelu rannikkorykmentin alaisina on ensin opetuskohteena. Ampumajaksolla keskitytään tykistötoimintaan. Tällöin toiseksi viikoksi jää vain tykistötoi- Motto: "Emmää mitään tiärä, mää lataan vaan!" JAKSOTTELU 1 Yllä olevalla sanonnalla kuvataan sitä, että tykkimiehistölle on samantekevää, millainen organisaatio ampumaharjoituksella on yhden tuliyksikön "ampumatilaisuus" vaiko usean joukko-osaston yhteisleiri. Onko se samantekevää? Rannikkotykistöyksiköt Nykyisin koulutetaan rannikkopuolustusta ja puhutaan rannikkojoukoista. Missä on rannikkotykistö? Rannikkotykistöyksiköitä ovat rannikkojoukkoihin kuuluvat meriammunnan taitavat tulenjohto- ja tuliyksiköt. Sellaisia ovat rannikkorykmentin meritulenjohtopatteri ja kiinteän rannikkotykistön tuliyksikkö rannikkotykistöpatteri. Liikkuvia rannikkotykistöyksiköitä ovat esimerkiksi rannikkotykistöpatteristot (entiset moottoroidut rannikkotykistöpatteristot). Näitä yksiköitä koulutetaan ampumaan ja johtamaan tulta. Heidän esimiehiään on koulutettava johtamaan rannikkotykistöyksiköitä ja tulen käyttöä. Ampumaleirit Rannikkotykistöaselajissa voidaan erottaa kolmentasoisia ampumaleirejä: 1. Joukko-osaston yhden tuliyksikön ampumaharjoitus; tarkoituksena on kouluttaa tuliyksikkö ampumaan. 2. Kahden tai kolmen joukko-osaston yhteisleiri; tarkoituksena on harjoitella rannikkorykmentin tulen käyttöä. 3. Rannikkotykistön yhteisleiri; tällöin opetuskohteena on edellisten lisäksi rannikkoalueen tulen käyttö ja rannikkoalueen taistelu. RtK:n majuri Eino Räihä tarttui kynään yhteisleirin aikana. Synnytetty artikkeli sisältää varteenotettavia "heittoja". Palaamme asiaan vielä syksyn ensimmäisessä numerossa. Kiitos kirjoittajalle ^ päivä^ -H H H 1- Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Yksikkökohtaiset koulutusammunnat Keskityskuljetukset, ryhmittyminen JAKSOTTELU 2 Taisteluammunnat Rykmenttijohtoiset harjoitusammunnat päivä Ti H Ke 1 To 1 Pe l La Su Ma Ti Ke To Taktillinen koulutusjakso Keskityskuljetukset, ryhmittyminen Kuva 1 Ampumajakso YHTEISLEIRIN JAKSOTTELU Leirin purkaminen Leirin purkaminen 4 5

4 10 KESKITYSKULJETUKSET, RYHMITTYMINEN; PÄIVÄ KÄYTÖSSÄ HARJOITUSTYKKIKALUSTO; MUKANA VAIN TYKISTÖTOIMINTAAN TARVITTAVA HENKILÖSTÖ 2. YKSIKKÖKOHTAISET AMMUNNAT; HflRJOITELLAAN RYHMITYKSEN MUKAISTA (TUKIKOHTA) TAISTELUA KUTEN 2.PÄIVÄ; TULENJOHTOKOMENTAJA VOI HARJOITELLA JÄRJESTELYJEN VAIHTOJA, VAIN SIIHEN TARVITTAVA HENKILÖSTÖ KUTEN 3.PÄIVÄ RYKMENTTIJOHTOISIA AMMUNTOJA; OTETAAN VASTAAN LISÄJOUKOT (6.PÄIVÄNÄ) JA RYHMITETÄÄN NE LINNAKKEEN JA RANNIKKORYKMENTIN PUOLUSTUKSEN HARJOITTELU; TYKISTÖAMMUNNAT TILANTEENMUKAISIA KUTEN 7.PÄIVÄ; VOI SISÄLTÄÄ ILMATORJUNTA-AMMUNTOJA, AMMUNTOJA JALKAVÄEN RASKAILLA ASEILLA JA KIVÄÄRIKALIIPERISILLA ASEILLA; RANNIKKOJÄÄKÄRIKOMPPANIAN KÄYTTÖ LEIRIN PURKAMINEN, PALUUKULJETUKSET Huom: HARJOITTELU MERIVOIMIEN KANSSA VOI OLLA PÄIVINÄ KUVA 2 YHTEISLEIRIN JAKSOTTELUMALLI n:o 1 minnassa ja varopalvelussa tarvittava henkilöstö. Alue, aselajin ulkopuolelta harjoitukseen osallistuvien joukkojen koulutusjaksottelu ja käytettävissä oleva kalusto rajoittavat leirin suunnittelua. Nämä huomioidaan tarkoituksenmukaisella jaksottelulla. Sää aiheuttaa muutoksia. Siihen varaudutaan huolellisilla ennakkovalmisteluilla. Kun halutaan painottaa ampumatoimintaa ja käytössä on vain harjoitustykkikalusto, soveltuu jaksottelu 1 siihen paremmin kuvan 2 mukaisesti täydennettynä. Jos taas on mahdollisuus käyttää taistelukalustoa, voisi jaksottelu 2 saada kuvassa 3 esitetyn muodon. Ihmiset joukot välineet Usein kuulee väitettävän, että henkilökunnan kurssien käyttö ampumaleirien johto- ja suunnittelutehtävissä vaikeuttaa toimintaa. "Ovat vain sotkemassa asioita. Me hoitaisimme itse tämän paremmin!" Monelle kantahenkilökunnan kurssille esimerkiksi yhteisleiri on ainoa kurssin päämääriä palveleva "joukkojen" harjoitus. Karttaharjoituksissa saatua oppia he soveltavat leirin aikana käyttöön. Siten saadut kokemukset ovat ensiarvoisen tärkeitä asianomaisten myöhempää palvelusta ajatellen. Jos tykkimies seisoo tykillä aamuvarhaisesta iltamyöhään, tehdään virhe. Ampumatoiminnan lomassa on oltava muuta koulutusta: ryhmän, jaoksen tai yksikön erikoiskoulutusta ja tukikohdan puolustusta koskevia töitä. Yksityisen miehen kannalta ei saa olla samantekevää harjoituksen laajuus. Hänelle tulee selvittää toiminnassa olevat joukot, naapuritukikohdat tai -yksiköt ja parhaillaan menossa oleva toiminta. Jos näin ei tapahdu, olemme kouluttajina laiskoja. Eikö tulen käyttöä voi harjoitella ilman joukkoja viestiliikenneharjoituksena? Tällöin ei tarvitse välittää tykkimiehestä. "Kehysharjoittelu" on välttämätöntä. Tulen käytön johtajat tulee "valmentaa" omaan toimintaansa. Mutta vain miehittämällä riittävän suuri kokonaisuus saamme kokemuksia uuden välineistömme toimivuudesta "joukkojen käsissä". Saamme selville, mitä seikkoja tulee toimintatapojen kohdalla tarkistaa. "Asiantuntijat" eivät keskenään huomaa, miten monella eri tavalla voi tehdä väärin! Juhlaan jotain uuttakin Jotta yhteisleirillä voidaan yhtenäistää menettelytapoja eri joukko-osastoissa paikata ohjesääntöjen ja ohjeiden aukkoja tulee harjoituksen johdon olla riittävän "arvovaltaisen" käskemään noudatettavan menettelyn. Tulevaisuudessa yhteisleiriä johtakoon rannikkotykistön tarkastaja apunaan paikallisen joukko-osaston, pääesikunnan rannikkotykistötoimiston ja Rannikko tykistökoulun henkilöstöstä muodostettu "esikunta". Kaksitykkisistä harjoituspattereista tulee vähitellen päästä eroon. Perustetaan vähemmän pattereita, mutta tehdään ne kokonaisiksi tuliyksiköiksi. Tingittäköön samalla myös rannikkoryk- Rannikkojääkärit ovat erottamaton osa rannikkopuolustusta. Rannikkojääkäri-yksikön tulisi osallistua mahdollisimman usein aselajimme harjoituksiin. 7

5 1. PÄIVÄ KESKITYSKULJETUKSET, RYHMITTYMINEN; KÄYTÖSSÄ TAISTELUKALUSTO; KAIKKI JOUKOT MUKANA, TAISTELUSUUNNITELMIEN MUKAINEN TOIMINTA 2. PUOLUSTUSVALMISTELUT, TAISTELUSUUNNITELMIEN MUKAINEN TOIMINTA; ALUEELLISEN KOSKEMATTOMUUDEN TURVAAMINEN 3. KUTEN 2.PÄIVÄ; RANNIKKOJÄÄKÄRIKOMPPANIAN TOIMINTA VOI OLLA PÄIVÄ KUTEN PÄIVÄ; VOI SISÄLTÄÄ AMMUNNAT JALKAVÄEN RASKAILLA ASEILLA JA KIVÄÄRIKALIIPERISILLA ASEILLA; 5.PÄIVÄNÄ AMPUMA- HARJOITUS JAKSOLLA TARPEETTOMAN HENKILÖSTÖN "KOTIUTTAMINEN" SIIRTYMINEN HARJOITUSTYKKIKALUSTOLLE menttien lukumäärästä yksi rannikkorykmentti on riittävän kiinteän rannikkotykistön tulen käytön harjoitteluun. Kun Vaasan Rannikkopatteristo on mukana, voimme puhua myös rannikkoalueen tulen käytöstä. Yhä enenevässä määrin me rannikon puolustajat tarvitsemme rannikkotykistöaselajin ulkopuolelta apua yhteisleirien toimeenpanossa. Linnakekomppaniat kranaatinheitinjoukkueineen, ilmatorjuntapatterit ja rannikkojääkärikomppaniat ovat välttämättömiä linnakkeen taistelussa. Vielä monen vuoden ajan joudumme kiinnittämään huomiota uuden välineistömme teknilliseen käyttöön ja osaamiseen. Näin juuri siksi, että monet luulevat osaavansa käyttää uutta tekniikkaa. Kun toiminnassa on koko tulen käytön järjestelmä viimeiseen tykkimieheen saakka, paljastuu osaaminen näennäiseksi. Taitoa ja tietoa kenties on, kokemus puuttuu. Kokemuksen lisääntyessä opimme käyttämään myös joukkoja tehokkaasti. Suoriutuaksemme meille käsketyistä mittavista velvoitteista tarvitsemme ennakkoluulotonta mieltä. Ammunnat ovat rannikkotykistön juhlaa. Pelkkä tykistötoiminta ei kuitenkaan nykyisin riitä. Meidän on harjoiteltava myös muita taisteluun kuuluvia suorituksia. RANNIKKOTYKISTÖ ON TERÄSTÄ. Mutta meidän on muistettava, että RANNIKKOTY- KISTÖ ON MYÖS IH- MISIÄ. Rannikkopuolustus on osa meripuolustusta ei yhteisleiriä ilman meripuolustuksen liikkuvia komponentteja. 7. RANNIKKOTYKISTOAMMUNNAT; ALOITETAAN PATTERIKOHTAISISTA TOIMIN- NOISTA; JATKETAAN RYKMENTIN JA RANNIKKOALUEEN TULEN KÄYTÖN HARJOITTELULLA 10. LEIRIN PURKAMINEN, PALUUKULJETUKSET Huom: HARJOITTELU MERIVOIMIEN KANSSA VOI OLLA PÄIVINÄ KUVA 3 YHTEISLEIRIN JAKSOTTELUMALLI n:o 2 Merivoimien alusyksiköiden tulee osallistua mahdollisimman useaan myös joukko-osastotason harjoitukseen. 24 9

6 Oy Hangon Hinaus Ab M/S HEIMO SAARINEN Pituus-längd 31.6 m Leveys - bredd 9.6 m Syväys - djupg. 4.6 m BRT: 324 Koneteho - Maskinstyrka 3910 hp. Ohjauspotkuri - Aquamaster Styrpropeller 400 hp. Jääluokka - Isklass 1 A Super Valmistunut-Byggd 1980 PL 26, HANKO Konttori Puh Kontor Hinaajalle-Bogserbåten TELEX HATUG SF EDUSTAMME ESIMERKIKSI: RANK STRAND yhteydenpitolaitteet ALTEC UNIVERSITY SOUND, GIANT VOICE kuulutus- ja hälytyskaiuttimet ADC liittimet SWITCHCRAFT liittimet COLUMBIA erikoiskaapelit (äänitaajuiset) EDCOR vahvistinkeskukset PERMA POWER kannettavat ja kulkuneuvojen kuulutuslaitteet CP kuljetuskoteloiden lukot, kahvat, kulmapalat, pyörät ja kiinnikkeet ELECTRO-VOICE, PEARL ja PRIMO kuulutusmikrofonit MS keskusvahvistinjärjestelmät suurtehokaiutinjärjestelmät asennusrasiat ja -kaiuttimet liitinkotelot ristikytkentäkentät ja matriisit Kuvassa olevilla ALTEC GIANT VOICE -"äänitykeillä" toistettiin vuosina demilitarisoidulla vyöhykkeellä ohjelmia Pohjois-Korean puolelle. Torvilla saatiin äänenpainetta 50 db peräti 20 km:n päähän niistä, kun ne sijoitettiin vuoren huipulle. MS-AUDI0TR0N Laitilantie HKI 42 'S? P tiet««hyvaa PAASIVAARAN SUURKEITTIÖPALVELU 24 11

7 UPSEERIKOKELAS VESA-PEKKA LEINO Rannikkotykistökoulun 175 :n reserviupseerikurssin jaosjohtajakoulutus Örön linnakkeella "Antin kallion" tukikohdan vyörytys Örössä. Raskas konekivääri on edelleen tehokas linnakkeen lähipuolustusase. Sekä ryhmänjohtajat että upseerioppilaat koulutetaan ampumaan jo reilusti "keski - iän" sivuttaneella tehokkaalla aseella. Huhtikuun 9. päivänä kevätaamuna lähti 63 upseerioppilasta Santahaminasta Rannikkotykistökoulusta Örön linnakkeelle Turun saaristoon. Heillä oli edessään kymmenen päivän jaosjohtajakoulutus, jona aikana he oppivat johtamaan tukikohtaa, jalkaväkijoukkuetta sekä oppivat toimimaan maastossa tilanteen mukaisesti. Siinä samassa saatiin tuntumaa tulevaan kokelaskauteen linnakkeella ja tutustuttiin kauniiseen saaristoon. Loistavat säät, kouluttajien ammattitaito sekä upseerioppilaiden hyvä yhteishenki loivat erinomaiset edellytykset leirille. Säähaltija olikin suosiollinen, sillä tuon 10 päivän aikana ei satanut vettä kuin öisin, päivät taas olivat pelkkää aurinkoa. Perusteita Maanläheisesti tutustuimme Örön saareen heti ensimmäisenä leiripäivänä kun puolustukseen ryhmittyessämme kaivoimme asemat kivikkoiseen soramaaperään. Edellisenä iltana olimme majoittuneet "luolaan", kallion sisään rakennettuun majoitustilaan ja sikeän ja runsaan yöunen ansiosta ei huumorimme pettänyt poteroita kaivaessamme. Kaivaminen, oppiminen ja "ryynääminen" eivät haitanneet mielialaa, eikä varsinkaan ruokahalua. Traktorin tuodessa ruokalasta ateriamme jäi moottorin ääni sen murinan alle, joka kuului vatsoistamme. Örön linnakkeen ruoanlaittajat ansaitsevatkin suuret kiitokset, sillä ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Tukikohta Tukikohdan suunnittelu, sen perustaminen sekä siellä toimiminen oli yksi leirin pääaiheista. Suunnittelu ryhmätöinä oli erittäin antoisaa ja tehokasta. Kiinnostavinta oli kuitenkin todeta, miten itse laatimamme suunnitelmat toimivat käytännössä. Ongelmia tuli vastaan, mutta kouluttajien avulla niistä selvittiin ja paremmat ratkaisut näkivät päivänvalon. Harjoituksissa saatiin myös toden tuntua kun jalkaväkitykit paukahtelivat, konekiväärit papattivat ja "haavoittuneita" kuljetettiin paareilla suojaan. Näyttävin harjoitus lei

8 rillä oli kuitenkin reservin vastahyökkäyksen sovellettu harjoitus. Kiväärijoukkueen vahvuinen reservi rynnäköi naamat mustattuina aseet laulaen jalkapallokentän reunassa. Rynnäkköhuuto räjähti ilmoille ja kuviteltu vihollinen nujerrettiin. Tuosta harjoituksesta näkyi se rautainen yhteishenki, joka upseerioppilaiden keskuudessa on aina vallinnut. "Rysäkarin marssi" Lauantaina 14. huhtikuuta asetettiin koetukselle jokaisen upseerioppilaan fyysinen ja henkinen kunto. Aamulla klo 9.00 starttasimme "Rysäkarin marssille". Tuo 20 km pitkä kilpamarssi "rassasi" lihakset ja kuuma auringonpaiste nosti lisää hikeä pintaan. Koska kyseessä oli kilpamarssi, voittajaa odotti palkinto. Rysäkarin hylsy on tavoiteltu palkinto ja voiton tällä kurssilla vei tulenjohtolinjan upseerioppilas Sakari Pesola Vaasan Rannikkopatteristosta. Marssin jälkeen meitä odotti sauna, joka virkisti mieltämme. Oppilaskunnan hallitus muisti tehtävänsä myös leirillä ja järjesti nuotiotuokion, jossa oli tarjolla makkaraa ja virvokkeita. Kokonaisuudessaan jaosjohtajakoulutus Örössä oli erittäin positiivinen kokemus. Leirillä vallinnut yhteishenki ja huumori olivat vertaansa vailla. Upseerioppilaat suoriutuivat koulutuksesta hyvin ja kouluttajat olivat myös tyytyväisiä saamiinsa kokemuksiin. Vanhana jermuna on meillä varmasti mukava muistella Örön leiriä. Voi huoletta todeta, että ainoa "takapakki" tuon 10 päivän aikana koettiin kun traktorinkuljettaja "pakitti" traktorinsa upseerioppilas Pietilän pakin yli. Viihtyisä pysähdyspaikka Valtatie 1:n varreila 82 km Turusta 84 km Helsingistä tunnettu hyvästä ruoasta kahvila n. 90 paikkaa ravintola 280 henkilöä A-oikeudet tanssia, ke, pe ja la sunnuntaisin pitopöytä hotelli 76 vuodetta puolihoitoa täysihoitoa kolme saunaa kabinetti/kokoustilat: henkeä uusittu luentosali: 55 henkeä MIEHISTÖN JA MATKUSTAJIEN TURVAKSI JA VIIHTYVYYDEKSI VARUSTAMME ALUKSET MEIDÄN PALAMATTOMILLA KALUSTEILLAMME Rannikonpuolustajan päivä s w m. «SHH^ TERVETULOA SUOMUSJÄRVI Puh Oy Stockfors Ab PI 117, LOVIISA Rannikon Puolustajain Killan kesäjuhlaa "Rannikonpuolustajan Päivää" vietetään Kuuskajaskarin Linnakkeella lauantaina Lähempiä tietoja ohjelmasta, kuljetuksista ym järjestelyistä annetaan killoille erikseen. Rannikonpuolustajat: Tervetuloa katsomaan paikan päällä, millainen on säätiedotuksista tutuksi tullut "Rauma-Kuuskajaskari''. Lähtö Rauman sataman Kallistuslaiturista klo Muovieristeiset johdot ja kaapelit Myynti: Sähköliikkeiden Oy Valmistus: Kaapeliteollisuus Oy Oulu Hailuodontie 5 Puh. vaihde SAAB-SCANIA PIIRIEDUSTAJA PORIN TALOUSALUEELLA rvaa.altonen oy Isolinnank Pori 10 Puh ,

9 Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin vuosipäivä RYKMENTIN ON VALMISTAUDUTTAVA HUOMISPÄIVÄN HAASTEISIIN! muistetaan lahjoin nimipäiväsankari Lottaa on Suuren suomalaisen Snellmanin päivä. Samana päivänä juhlii myös Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti. Tänä vuonna vuosipäivää vietettiin Mäkiluodon linnakkeella. Juhlinnan tuoksinasta jäi päällimmäiseksi ajatukseksi, että rykmentti on valmis kohtaamaan huomispäivän haasteensa materiaalisesti vahvempana kuin koskaan ennen. Lauantaipäivä Mäkiluodon linnakkkeella sujui leppoisasti. Aurinko onnitteli 66- vuotiasta rykmenttiä paistamalla pilvettömältä taivaalta. Tuulikin muistutti vain silloin tällöin olemassaolostaan. Kutsuvieraat kiertelivät tutustumassa saareen. Nuorimmat rt-henkiset litkivät päärynälimonadia kasarmin rappusilla varusmiesten katsellessa. Hernerokka ja pannari maistuivat auringon säteiden kuivattamilla linnakkeen kallioilla. Rykmentin komentaja eversti Torsti L ah t i suoritti paraatikatselmuksen Mäkiluodon kentällä. Tämän jälkeen sotilaspastori Timo Erkkilä piti kenttäjumalanpalveluksen. Paraatipuheessaan eversti Lahti kertasi lyhyesti rykmentin historian. Vuonna 1748 muurattiin Suomenlinnan peruskivi Kustaanmiekalla nostettiin salkoon samalla paikalla itsenäisen Suomen valtiolippu. "Nyt on Suomi vapaa... liehukoon lippumme tässä aina...", kuuluvat tuolloin lausutut ikimuistettavat sanat. Lippurykmentti on suojannut ja suojaa yhdessä "sinitakkisten" veljien kanssa Pääkaupunkiseutua ja Uudenmaan rannikkoa Loviisasta Inkooseen. Eversti palautti mieliin myös sotiemme veteraanien saavutukset lipun suojelijoina. Tänään Suomen turvallisuuspolitiikan päämääränä on ehkäistä ennakolta maan joutumista sotaan. Turvallisuuden ja rauhan säilyttäminen onnistuu parhaiten valvomalla vastuullamme oleva merialue ja valmistautumalla suojaamaan alueellista koskemattomuutta päättäväisesti kaikissa tilanteissa, eversti Lahti kertasi tämänpäivän haasteet. Komentaja viittasi viimeaikaisiin lähivesillä tapahtunei- siin välikohtauksiin. "Emme elä umpiossa", hän muistutti. Erityisen huolestunut eversti oli rykmentin henkilöstöpulasta. '' Rykmenttimme henkilökunnassa on runsaan sadan upseerin, erikoisja toimiupseerin sekä värvätyn vajaus", ev Lahti kertoi. "Rohkaiskoon menestys, karaiskoon vastoinkäymiset kohtaamaan huomispäivän haasteet", komentaja kannusti lopuksi rykmenttiä. II Patteriston komentaja majuri Jorma Vuohelainen muistutti päiväjuhlan tervehdyspuheessaan tärkeydestä. Hänkin kiitti veteraaneja maamme vapauden saavuttamisesta. Läsnä ollut Siuntion, Inkoon ja Kirkkonummen johto sai tunnustuksen yhteistyöstä, luottamuksesta ja arvonannosta. Kirkkonummen kunnan

10 johtaja Kai Gustafsson luovutti rykmentille lahjaksi kunnan vaakunan. Se tulee sijoittaa kunnan eteläisimpään ympärivuoden asuttavaan paikkaan Mäkiluotoon. Juhlassa palkittiin palvelutehtävissä kunnostautuneita rannikkotykistöläisiä. Tällä kertaa "Kenraalin kannun" sai yliluutnantti Aulis Minkkinen Mäkiluodon linnakkeelta. Ansiokkaista palvelusuorituksista palkittiin ltn Matti Rakkolainen RSKY:n haarikalla. Ev evp Esko Laaksosen lautanen luovutettiin värvätty ylikersantti Antti Mäelle. Rykmentin ristillä muistettiin vanhan tavan mukaan "vanhoja partoja" ja vihreitä sisaria. Luutnantti Santavuori käsitteli juhlaesitelmässään Mäkiluodon vaiheita ja merkitystä mielenkiintoisesti ja vauhdikkaasti. Mäkiluodolla elelevien rauhallisten kalastajien idyllin rikkoivat venäläiset. Vuonna 1913 he alkoivat rakentaa linnaketta. Työ jäi heiltä kesken. Vuonna 1931 alkoivat linnoitustyöt uudelleen vaatimattomampina kuin venäläiset olivat suunnitelleet. Syttyi sota. Mäkiluoto säästyi sen tuhoilta ja täytti tehtävänsä hyvin. Mutta ajanjakson , jolloin saari oli Neuvostoliiton hallussa, jälkeen suomalaiset joutuivat jälleen näkemään surulliset jäljet. Mäkiluoto oli raunioina. "Vain suomalaiset ovat osanneet kunnioittaa Mäkiluotoa", luutnantti Santavuori sanoi. Mäkiluoto on ollut ja on suoja sitä hakevalle. Niillä, jotka eivät osallistuneet päiväjuhlaan Mäkiluodossa, oli mahdollisuus tutustumiskäyntiin Porkkalan varuskunnassa. Kiertoajelun aikana tutustuttiin mm. Merikappeliin ja Kajanuksen saunaan. Rykmentin perinneyhdistys järjesti iltapäivävastaanottotilaisuuden Upinniemen Varuskuntakerholla. Sinne siirryttiin Mäkiluodosta. Boolin, suolapalan ja musiikkiesitysten jälkeen tilaisuus jatkui vapaamuotoisena. Rykmentti on valmiina kohtaamaan huomispäivän haasteet. Teksti: Eero Auramo Kuvat: Eero Auramo Mikko Reitala RANNIKKOTYKISTÖ ON TERÄSTÄ HYPOTEEKIN YRITYSKUVA- RAKENNUSLAINOJA KOKO MAASSA YLI 120 VUODEN A)AN. Hypoteekki tarkoittaa kiinnitystä. Erikoisalaamme ovat kiinnityslainat kaupunkien pientaloihin ja maaseudun omakotitaloihin. Rakennuslainoja koskevissa asioissa ottakaa yhteys Helsingin Osakepankin, Kansallis-Osake-Pankin, Postipankin, Suomen Yhdyspankin tai Alandsbankenin konttoriin omalla paikkakunnallanne. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS Yrjönk. 9, Postiosoite: PL 509, HELSINKI 10, puh. vaihde , telex Alpo Kantola kenraaliluutnantiksi Alpo Kantola on toiminut rannikkotykistön tarkastajana vuosina Hänet ylennettiin kenraaliluutnantiksi Täytettyään 60 vuotta hän siirtyi eläkkeelle. Rannikkotykkiväki onnittelee mittavan työn tarkastajakautenaan tehnyttä rannikkotykkimiestä sekä toivottaa edelleen sitkeyttä ja näkemystä eläkepäivien varrelle. Kenraaliluutnantti Alpo Kantola on syntynyt Kotkassa Merikadettikurssi Merivoimien luutnanttikurssi , Meripuolustuksen kapteenikurssi , Sotakorkeakoulun MeSL Raivaajalaivueen VII Raivaajaosastossa eri tehtävissä Laivaston Aliupseerikoulun opetusupseerina Laivaston Esikunnan adjutanttina Koulutusupseerina Mustamaan ja Rankin linnakkeilla Rankin linnakkeen päällikkönä Pääesikunnan rannikkotykistötoimiston, operatiivisen osaston ja meripuolustustoimiston toimistoupseerina Järjestelytoimiston päällikkö 3. Divisioonan esikunnassa YK:n palveluksessa Kyproksella Opetusupseerina Sotakorkeakoulussa Suomen sotilasasiamiehenä Varsovassa 1969 sekä lisäksi Bukarestissa Kotkan Rannikkopatteriston komentajana Pääesikunnan operatiivisen osaston päällikkönä ja rannikkotykistön tarkastajana Puolustusvoimien huoltopäällikkönä

11 RT:n JOUKKO-OSASTOT KERHOT KILLAT RT:n JOUKKO-OSASTOT KERHOT KILLAT SUOMENLINNAN RANNIKKO- TYKISTÖRYKMENTTI Vuosi on kulunut rykmentin alueella normaalien kiireiden merkeissä. Jokapäiväiset rutiinit ja kevään sekä syksyn leiri- ja kertausharjoitusvalmistelut ovat sävyttäneet toimintaa. Entiseen tapaansa lippurykmentti on ollut näyttävästi esillä hoitamalla mm lokakuussa -83 Ruotsin kuningasparin ja tämän vuoden huhtikuussa Islannin presidentin vierailuihin liittyviä merikuljetustehtäviä. Pieni tauko näissä sinänsä miellyttävissä toiminnoissa on varmasti tarpeen, sillä rykmenttimme kuljetusupseeri ei ole vieläkään päässyt irti Silvian ruskeiden silmien lumoista. Joukko-osastomme henkilöstön yhteishengen ylläpitämiseksi ja perinteiden vaalimiseksi vuonna 82 perustettu SlRtR:n perinneyhdistys pyrkii tuomaan kevennystä arkiseen aherrukseen. Osoituksena tästä oli mm sen järjestämä onnistunut vuosipäivän viettoon liittyvä iltapäivän vastaanottotilaisuus Upinniemen toimiupseerikerholla. Kesä- ja elokuussa on tarkoitus järjestää perheretket Miessaareen ja Pörsöön. Tärkeimmistä henkilöstöasioista mainittakoon, että maj Jorma Vuohelainen on jälleen palannut rykmenttiin 22 toimien nykyisin II/SlRtR:n komentajana. I/SlRtR:n komentajan tehtävät on ottanut vastaan maj Matti Haapanen KotRPstosta. Ylennykset Teknikkokapteeniksi teknikkoyliluutnantti Tauno Olavi Tissari Teknikkoluutnantiksi vänrikki Hannu Juhani Kakkinen vänrikki Juha Matti Venäläinen Lääkintäkapteeniksi lääkintäyliluutnantti Tuomo Tapio Nuuja Yliluutnantiksi luutnantti Kauko Aatos Listo luutnantti Aulis Olavi Minkkinen luutnantti Teuvo Aatos Lipponen Luutnantiksi kadetti Mauri Tapani Lehtiranta kadettialikersantti Mikko Usko Juhani Santavuori sotilasmestari Martti Juhani Salomaa sotilasmestari Hannu Olavi Vasiljev Sotilasmestariksi ylivääpeli Kalle Olavi Reponen ylivääpeli Jorma Eero Antero Katajamäki Vänrikeiksi reserveissä alikersantti Harri Henrik Järvelä alikersantti Juha Matti Venäläinen alikersantti Hannu Juhani Kakkinen Vääpeliksi ylikersantti Pekka Olavi Kiuru ylikersantti Markku Olavi Rantala ylikersantti Asko Olavi Pennanen Ylikersantiksi kersantti Jari Olavi Saastamoinen kersantti Aki Tapani Karvonen kersantti Pertti Kalevi Siivonen kersantti Juha Hirviniemi Siirrot vääp Ilkka Tapio Ahola Uudenmaan Prikaatista SIRtR: iin värvätty Tapio Antero Jatkola Meikistä Isosaaren linnakkeelle värvätty Arja Maria Hannele Mollberg Isosaaren linnakkeelta Santahaminan merivalvonta-aluekeskukseen ylil Mikko Taneli Taavitsainen Rannikkotykistökoulusta SlRtR:iin kers Pauli Antreas Harjula Orrengrundista Esikuntapatteriin vääp Heikki Juhani Paakkari Helsingin Laivastoasemalle sotmest Tauno Hannes Myllymäki Helsingin Sotilaspiirin Esikunnasta SIRtR: iin sotmest Pauli Kalevi Tanskanen Länsi-Uudenmaan sotilaspiirin Esikuntaan yliv Seppo Johannes Saari Satakunnan Lennostosta SlRtR:iin Eläkkeelle sotmest Raumo Risto Liuski ylil Erkki Kalevi Kemppinen yliv Raimo Heikki Halonen Tehtäviin määräämiset res vänr Markku Olavi Kaukoranta Isosaaren linnakkeen opetusupseeriksi Vääp Ilkka Tapio Ahola pioneeriupseeriksi Rva Pirkko Anneli Harju viestittäjäksi Upinniemeen Res vänr Kimmo Tapio Salomaa EPtrin opetusupseeriksi Res alik Jukka Tapio Routa Isosaaren linnakkeen opetusupseeriksi Nti Arja Maritta Pajuvuori Isosaaren linnakkeen ruokala-apulaiseksi Tekn, res alik Juha Matti Venäläinen viestiteknikoksi Sairhoit Airi Kaarina Vesalainen sairaanhoitajaksi Varuskuntasairaalaan Ltn Mauri Tapani Lehtiranta KoulPtrin opetusupseeriksi Ltn Mikko Usko Juhani Santavuori KoulPtrin opetusupseeriksi Ylil Mikko Taneli Taavitsainen Isosaaren linnakkeen opetusupseeriksi Hra Vilho Vänttinen varastonhoitajaksi Santahaminan korjaamolle Res kers Tarmo Juhani Aittokoski EPtrin opetusupseeriksi Res vänr Ari Paavo Jääskeläinen KoulPtrin opetusupseeriksi Res vänr Juha Olavi Särkilahti KoulPtrin opetusupseeriksi Maj Yrjö Heikki Tiilikainen Lounais-Suomen Sotilasläänin Esikuntaan toimistoesiupseeriksi Res vänr Antti-Jussi Kurri EPtrin opetusupseeriksi Res vänr Markku Aleksi Mikkola KoulPtrin opetusupseeriksi Nti Pia Maarit Kyytsönen Isosaaren linnakkeen ruokalaapulaiseksi Nti Eija Hannele Kekokangas Mäkiluodon linnakkeen ruokala-apulaiseksi Sotmest Tauno Hannes Myllymäki II Pston viestiupseeriksi Nti Anne Marketta Viitamäki Mäkiluodon linnakkeen ruokala-apulaiseksi Res vänr Jyrki Veli Kustaa Hokkila KoulPtrin opetusupseeriksi Rva Iris Marjatta Perttilä Isosaaren linnakkeen ruokalaapulaiseksi Res kers Teijo Matias Mäki EPtrin opetusupseeriksi Yliv Seppo Johannes Saari Isosaaren linnakkeen merivalvontaupseeriksi Nti Anna Riitta Hovatov Isosaaren linnakkeen ruokalaapulaiseksi Maj Jorma Heikki Kalevi Vuohelainen I Pston komentajan sijaiseksi Evl Pekka Juhani Uski patteriston komentajaksi Kotkan Rannikkopatteristoon RANNIKKOPATTERISTO Itäisellä Suomenlahdella vaihtui komentaja Patteristoamme yli seitsemän vuotta komentanut everstiluutnantti Teuvo Rönkkönen luovutti komentajan tehtävät everstiluutnantti Pekka Uskille. Tehtävien vaihtoon käytettiin pääsiäisen jälkeinen viikko, jonka aikana patteriston toimintapisteet kierrettiin ja vallitsevat olosuhteet ja kehittämistarpeet selostettiin uudelle komentajalle. Kyminlinnassa vietetyssä tilaisuudessa everstiluutnantti Rönkkönen totesi, patteristonsa tuntien, uskovansa toiminnan edelleen vankkumatta jatkuvan oman joukkoosaston kaikinpuoliseksi kehittämiseksi. Everstiluutnantti Uski kiitti poissiirtyvää komentajaa. Samalla hän totesi olevansa ylpeä saadessaan komentoonsa hänelle jo aiemmilta palvelusvuosilta tutun Ahvenkosken paremmalla puolella olevan joukko-osaston, jonka perinteistä kertovat nimet Saarenpää, Teikari, Someri ja Suursaari. Patteriston henkilökunta toivoo everstiluutnantti Rönkköselle hyvää jatkoa. Uskomme palvelun sotilasläänin esikunnassa tarjoavan mielenkiintoisia näkökulmia 21

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry Julkaisija: Piiritoimisto Osoite: Keskuskatu 12 B 12 04600 MÄNTSÄLÄ Puhelin: 019 6871 300 E-Mail:

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00.

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. VUOSIKOKOUS Aika 10.2.2009 klo 19.00 Paikka Lappeenrannan Upseerikerho Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Kivääri 150m

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Kivääri 150m 1 Alik Keski-Hannula Raimo H E-PO 95 85 95 275 5 2 Ins Ylil Ahokas Ilkka H PIR 92 90 89 271 6 3 Panssarij Korhonen Markku H E-KA 95 87 89 271 3 4 Jääk Kääriäinen Pekka H P-PO 95 82 92 269 7 5 Korp Salovaara

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 ITÄ-SUOMEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS IISALMESSA Kokouksen osanottajia Olvin panimomuseossa Pidettiin 7.3.2012 Iisalmessa vuosikokous, kuten toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00

Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla alkaen klo 10.00 Muistio E-P Senioripoliisien helmikuun tapaamisesta Kauhavan Lentosotakoululla 16.2.2010 alkaen klo 10.00 Erittäin sumuisena helmikuun kolmannen tiistain aamupäivänä ajeli runsaslukuinen senioripoliisijoukko

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Kiltauutiset 1/2014. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 1/2014. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 1/2014 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU Paikka: Perinnetalo/ Jääkärisali Aika: 26.4.2014 klo 11:00 alkaen Tilaisuuden kesto noin tunnin Esityslista Kaartin

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

1. yliluutnantti Seppo Ahokas Salon Seudun Reserviupseerit majuri Uolevi Piispanen Salon Seudun Reserviupseerit 542

1. yliluutnantti Seppo Ahokas Salon Seudun Reserviupseerit majuri Uolevi Piispanen Salon Seudun Reserviupseerit 542 1 Varsinais-Suomen reserviläispiirien ampumamestaruuskilpailut 9.6.2012 Tulokset Pienoiskivääri, makuu 60 ls 1. yliluutnantti Seppo Ahokas Salon Seudun Reserviupseerit 573 2. majuri Uolevi Piispanen Salon

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

RESUL:n Ampumahiihtomestaruuskilpailut Kuhmossa vänr Riikka Aakula Pohjois-Savo

RESUL:n Ampumahiihtomestaruuskilpailut Kuhmossa vänr Riikka Aakula Pohjois-Savo RESUL:n Ampumahiihtomestaruuskilpailut Kuhmossa 14.-15.3.2015 Lauantai 14.03., NORMAALIMATKAT TULOSLISTA sarja D 5km Res.piiri sakot loppuaika 1. vänr Riikka Aakula Pohjois-Savo 8 35.15 sarja D50 5km sakot

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Itselataava kenttäammunta 10+10, sarja H 1. Latto, Janne E-K 99 85 184 2. Knuuti, Joonas PIR 95 77 172 3. Niittymies, Arttu PIR 99 73 172 4. Tani, Jarno KYM 98 73 171 5. Turpeinen, Tero P-S 93 76 169 6.

Lisätiedot

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2016

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2016 Toijalan Yhteiskoulu 16. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja D 1. Marjatta Laine TuRes 63 67 77 76 283 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H 1. jääk Vesa Torkko VaRes 96 97 95 98 386 18x 2. korpr Antti Raittinen VaRes

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Perinnepistooli 50 m 30 ls

Perinnepistooli 50 m 30 ls ResUL:n Perinneasemestaruuskilpailut Mikkeli 2.-3.5.2009 Sija Arvo Nimi Piiri 15ls 15ls Tulos napa 10,9,8 1 Alik Nylund Jussi E-HÄ 136 134 270 5 2 Jääk Laitila Tuomas E-PO 138 129 267 3 3 Alik Anttonen

Lisätiedot

Kiltauutiset 1/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 1/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 1/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN KILLAN JÄSENILLE Killan vuosikokous pidetään Santahaminassa Perinnetalolla lauantaina 23.4.2016

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

E-H Res.Ups.piirin ruutiasemestaruuskilpailu 2013

E-H Res.Ups.piirin ruutiasemestaruuskilpailu 2013 TUA:n Ruskeakiven Ampumarata 08. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja H 1. ylil Raimo Antila ToRu 88 88 88 264 83 90 90 263 527 46 2. ylil Mika Tapiola VaRu 82 91 93 266 82 87 92 261 527 45 3. kapt Jukka

Lisätiedot

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta

HOLLOLAN JHL. Jäsenkirje 2016. Puheenjohtajalta HOLLOLAN JHL Jäsenkirje 2016 Puheenjohtajalta Vuosi alkoi muutoksin yhdistyksessämme, uusina jäseninä aloitti Padasjoen JHL:läiset TERVETULOA! Työnantaja vaihtui Hämeenkoskelaisilla kuntaliitoksen myötä

Lisätiedot

Nykyinen Jääkäriprikaatin Kilta ry jatkaa joukko-osastokiltana niiden perinteiden

Nykyinen Jääkäriprikaatin Kilta ry jatkaa joukko-osastokiltana niiden perinteiden JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILTA ry KILLAN JOHTOKUNNAT JA HALLITUKSET 99600 SODANKYLÄ sähköposti: sihteeri@jprkilta.fi JÄÄKÄRIPRIKAATIN KILTA ry:n JOHTOKUNNAT JA HALLITUKSET Nykyinen Jääkäriprikaatin Kilta ry jatkaa

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit

Etelä-Pohjanmaan Senioripoliisit Pöytäkirja: Tehty E-P Senioripoliisien kevätkokouksesta Aika: tiistai 15.4.2008 klo 11.00 Paikka: Seinäjoki ABC:n tilat Läsnä: 57 jäsentä, liite osanottajista ohessa. 1 Puheenjohtaja Veli-Jussi Pouttu

Lisätiedot

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai 1 A/A Tomi Penttilä/Tero Kallio Metalli 1 3 4 C/D Pekka Salokannel/Markku Saarinen Metalli 49 5 C/C Jouko Rakkolainen/Jorma Hietikko VATE 6 8 B/B Juha Suotmaa/Tuomas

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi Viestiupseeriyhdistys ry www.viestiupseeriyhdistys.fi Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja tietotekniikka-alan upseerien, opistoupseerien, erikoisupseerien tai sähköisen viestialan johto-

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016

SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016 SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomenlinnan Upseerikerho ry ja sen kotipaikka on Suomenlinna Helsingin kaupungissa. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2012

E-H Respiirien ilma-asemestaruuskilpailut 2012 Hirvialhon koulu Akaan Viialassa 14. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja D 1. Krista Wegelius TuRes 87 86 92 96 361 2. Marjatta Laine TuRes 74 72 76 75 297 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H 1. korpr Antti Raittinen

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton ilma-aseiden mestaruuskilpailut TULOSLUETTELO

Reserviläisurheiluliiton ilma-aseiden mestaruuskilpailut TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-aseiden mestaruuskilpailut 25. - 26.2.2017 TULOSLUETTELO 10m ilmakivääri H, H50, H60, H70. H75, D ja D50, 10m ilmapistooli H, H50, H60, H70, H75, D ja D50 Näytöslaji 10m ilmapistooli

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016

LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016 TIEDOTE 1 (3) Laivaston Sukeltajakilta ry Tapani Korhonen 28.1.2016 LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016 Tervehdys hyvät kiltaveljet! Killan 31. toimintavuosi on pyörähtänyt vauhdilla käyntiin. Tämän

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

AUTOJOUKKOJEN OULUN KILTA RY

AUTOJOUKKOJEN OULUN KILTA RY 1 AUTOJOUKKOJEN OULUN KILTA RY 22.2.2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. JOHDANTO Vuosi 2011 oli Killan 46. toimintavuosi. Killan toiminta on tapahtunut vahvistettujen sääntöjen puitteissa, joista tärkeimpänä

Lisätiedot

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli koulu 30ls

Tulostettu. Aika. ResUL:n Pvm Perinneasemestaruuskilpailut Pistooli koulu 30ls 1 Alik Nylund Jussi H E-HÄ 90 89 88 267 0 2 Alik Laitinen Kari H K-SU 92 85 89 266 2 3 Alik Komulainen Antti H P-SA 98 87 80 265 5 4 Inovaara Marko H E-HÄ 95 86 81 262 3 5 Ylik Nieminen Jari H V-SU 94

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Reserviläispiirien ilma-ase mestaruuskilpailut

Etelä-Hämeen Reserviläispiirien ilma-ase mestaruuskilpailut Etelä-Hämeen Reserviläispiirien ilma-ase mestaruuskilpailut 15.1.2017 Ilma-aserata, Puusepänkatu 5, Hämeenlinna Tulokset: 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja H: 1) Antti Raittinen VaRes 376 2) Jouni Rissanen

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015

XXXXI AVOIMET LUHANGAN KISAT 10-12.7.2015 Pienoiskivääri lauantai.7.05 klo 9:00 alkaen Kaikkia ampujia pyydetään tulemaan radalle klo 0:0 mennessä. Makuu Asento 4 M 50 Juha Haavisto KuusA x x 5 M Ville Nokipii P-HA x x 6 M 60 Ensio Miikkulainen

Lisätiedot

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille!

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! Tangon saloihin meitä ovat perehdyttämässä tanssinopettajat: Jari ja Sari Aaltonen (JaSa) Tanssikoulu Aaltonen, Oulu Kimmo ja Marika Lasanen (KiMa)

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Venekuntakilpailu Vanniemi

Venekuntakilpailu Vanniemi Venekuntakilpailu Vanniemi 13.8.2011 tulos tulos 1 Matti Hiltunen 16 199 gr 9 Pekka Petriläinen 4 348 gr Hannu Pöntinen Keijo Petriläinen 2 Kari Liukko 9 298 gr 10 Jukka Kokkonen 4 030 gr Markku Talonpoika

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

75:n VIESTIKEILAILU TULOKSET. Voittajajoukkue: Kera1, Kerava

75:n VIESTIKEILAILU TULOKSET. Voittajajoukkue: Kera1, Kerava 75:n VIESTIKEILAILU 30.01.2010 TULOKSET Voittajajoukkue: Kera1, Kerava T TAVOITE- EROTUS - 1. Kortemäki Jarkko 1209 1394 185 185 2. Kangas Heikki 932 1012 80 265 3. Reen Erkki 1167 1342 175 440 4. Mehtonen

Lisätiedot

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA Tammikuun alussa Lappeenrannan Insinöörien puheenjohtaja Reijo Mustonen havahtui käydessään Ympäristöministeriön www-sivuilla, jossa ilmoitettiin

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 2/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Liiton uusi strategia 2016-2020 hyväksytään 17.10. liittokokouksessa Raumalla.

Lisätiedot

Kiltauutiset 1 / 2012

Kiltauutiset 1 / 2012 Kiltauutiset 1 / 2012 Kuva: Amanda Virtanen 1 Hei kiltaveljet ja -sisaret Vauhdikas vuosi 2011 on saatu päätökseen ja vähintään yhtä vauhdikas vuosi 2012 on alkanut. Toivottavasti kaikki ovat jo unohtaneet

Lisätiedot

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m

SVA:n MESTARUUSKILPAILUT, 300m HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 22. - 23.05.2015 10:51:05 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja N45 1. Hanna-Kaisa Nieminen LeA 94 98 97 289 300m Kivääri 30 ls, makuu, sarja M45 1. Tero Lahti HAS 99 97 97 293 300m Kivääri

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot