J^y RANNIKON PUOLUSTAJA. Rannikkotykistön ampumaleirit. 27. VUOSIKERTA KESÄKUU 1984 N:o 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J^y RANNIKON PUOLUSTAJA. Rannikkotykistön ampumaleirit. 27. VUOSIKERTA KESÄKUU 1984 N:o 2"

Transkriptio

1 J^y RANNIKON fif W PUOLUSTAJA 27. VUOSIKERTA KESÄKUU 1984 N:o 2 Rannikkotykistön ampumaleirit

2 SINUNKIN VERESI VOI PELASTAA IHMISHENGEN W LIITY JO TÄNÄÄN VERIPALVELUUN Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu Kivihaantie 7, Kivihaka, puh , /122 RANNIKON PUOLUSTAJA N:o vuosikerta Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen, Rannikon Puolustajain Killan ja Rannikkotykistökoulun tiedotuslehti. Toimitusneuvosto Ev P Aulaskari Ev M Lappalainen Ev Y Pohjanvirta Ev O Lyytinen Prof P Vähäkallio Evl U Tirronen Kapt K Mälkki Päätoimittaja Evl A Kilpinen Toimittaja Päätoim R Telaranta Taloudenhoito Ylil V Markkanen puh Osoiteasiat Rannikkotykistökoulu puh Ilmoitukset PS-Mainos Mannerheimintie Helsinki 25 puh Kirjapaino T A Sahalan Kirjapaino Oy Helsinki 1984 Rannikkotykistön leirit ja ampumaharjoitukset Hangon Rannikkopatteriston alueella toimeenpantiin kevään 1984 yhteisleiri. Leiriin osallistui joukkoja Rannikkolaivastosta, Rannikkojääkäripataljoonasta, Porin Prikaatista, Uudenmaan Jääkäripataljoonasta ja Uudenmaan Prikaatista. Leiri osoitti sekä yhteistoiminnan merialueella että aselajimme suurimman tekniikan käytön kaipaavan toimintojen hiomista. Me joudumme ehkä myös ajattelemaan uudestaan ammuntojen johtamisesta annettuja ohjeita ja pysyväismääräyksiä tekniikka on ajanut niiden ohi. Harjoituksen aikana käytyjen vilkkaiden keskustelujen tuotteena syntyi tässä numerossa julkaistu aselajimme ampumaharjoituksia analysoiva artikkeli. Me joudumme lähitulevaisuudessa kriittisesti tarkastelemaan ajatusmaailmaamme, joka saattaa vielä toimia 1960-luvun ampumaharjoitusten toimintaperiaatteiden lumoissa. Tapahtunut voimakas kehitys on huomioitava myös harjoitusten tavoitteita asetettaessa. Seuraava teknillinen askel on tietojärjestelmän "integrointi" voimavarojemme puitteissa koko meripuolustuksen piirissä. Niin pientä ampumaharjoitusta ei saa olla ettemme vähintäin esitä merivoimien alusyksikön tai yksikköjen mukanaoloa emme me muuten opi mitä toimintoja on "integroitava". Sama tavoite tulisi asettaa myös merivartioalusten osallistumiselle kiinteän aselajimme harjoituksiin. Kyky nähdä aselajimme toimintojen ulkopuolelle tekee meistä vasta täysivaltaisen jäsenen meripuolustuksen toimintakentässä /AKi 3 5

3 MAJURI EINO RÄIHÄ Mietelmiä Hästö-Busössä Ammunnat rannikkotykistön juhlaa! Yhteisleiri tavoitteet korkealla Yhteisleirin yksityiskohtaiset koulutuskohteet ovat moninaiset liiaksiko? Niitä ovat meriammuntojen aloittaminen, maalinvaihto ja tulensiirto, rannikkoalueen taistelu ja vaikkapa yhteistoiminta merivoimien kanssa maihinnousun torjunnassa. Ja kaikki muu mahdollinen siltä väliltä! Yhteisleirin jaksottelussa on ollut kaksi päälinjaa. Ne on esitetty kuvassa 1. Tärkein ero on taktillisen vaiheen eli taistelukoulutuksen ja ampumajakson sijoittuminen. Toisten mielestä tulee edetä teknillisestä osaamisesta opitun soveltamiseen. Toiset taas ovat sitä mieltä, että ensin pitää kouluttaa linnakkeen ja rannikkorykmentin/-alueen taistelu ja harjoitella merivoimien kanssa ja sitten vasta ryhdytään ampumaan. Vielä on ollut kolmaskin versio: pannaan kaikki päällekkäin eli ammutaan rykmenttijohtoisia ammuntoja taktillisessa vaiheessa leirin alussa ja taistellaan leirin loppujaksolla samalla kun harjoitellaan yksikkökohtaista tulitoimintaa. Kummallakin kuvassa 1 esitetyistä malleista on etunsa. Jaksottelu 1 etenee ampumatoiminnan kannalta "järkevässä" järjestyksessä: ensin opitaan toimimaan tuliyksikkönä ja vasta sen jälkeen koulutetaan toiminta osana rannikkorykmentin rannikkoalueen tulen käyttöä. Jaksottelu 2:ssa muodostetaan linnakkeita, joiden taistelu rannikkorykmentin alaisina on ensin opetuskohteena. Ampumajaksolla keskitytään tykistötoimintaan. Tällöin toiseksi viikoksi jää vain tykistötoi- Motto: "Emmää mitään tiärä, mää lataan vaan!" JAKSOTTELU 1 Yllä olevalla sanonnalla kuvataan sitä, että tykkimiehistölle on samantekevää, millainen organisaatio ampumaharjoituksella on yhden tuliyksikön "ampumatilaisuus" vaiko usean joukko-osaston yhteisleiri. Onko se samantekevää? Rannikkotykistöyksiköt Nykyisin koulutetaan rannikkopuolustusta ja puhutaan rannikkojoukoista. Missä on rannikkotykistö? Rannikkotykistöyksiköitä ovat rannikkojoukkoihin kuuluvat meriammunnan taitavat tulenjohto- ja tuliyksiköt. Sellaisia ovat rannikkorykmentin meritulenjohtopatteri ja kiinteän rannikkotykistön tuliyksikkö rannikkotykistöpatteri. Liikkuvia rannikkotykistöyksiköitä ovat esimerkiksi rannikkotykistöpatteristot (entiset moottoroidut rannikkotykistöpatteristot). Näitä yksiköitä koulutetaan ampumaan ja johtamaan tulta. Heidän esimiehiään on koulutettava johtamaan rannikkotykistöyksiköitä ja tulen käyttöä. Ampumaleirit Rannikkotykistöaselajissa voidaan erottaa kolmentasoisia ampumaleirejä: 1. Joukko-osaston yhden tuliyksikön ampumaharjoitus; tarkoituksena on kouluttaa tuliyksikkö ampumaan. 2. Kahden tai kolmen joukko-osaston yhteisleiri; tarkoituksena on harjoitella rannikkorykmentin tulen käyttöä. 3. Rannikkotykistön yhteisleiri; tällöin opetuskohteena on edellisten lisäksi rannikkoalueen tulen käyttö ja rannikkoalueen taistelu. RtK:n majuri Eino Räihä tarttui kynään yhteisleirin aikana. Synnytetty artikkeli sisältää varteenotettavia "heittoja". Palaamme asiaan vielä syksyn ensimmäisessä numerossa. Kiitos kirjoittajalle ^ päivä^ -H H H 1- Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Yksikkökohtaiset koulutusammunnat Keskityskuljetukset, ryhmittyminen JAKSOTTELU 2 Taisteluammunnat Rykmenttijohtoiset harjoitusammunnat päivä Ti H Ke 1 To 1 Pe l La Su Ma Ti Ke To Taktillinen koulutusjakso Keskityskuljetukset, ryhmittyminen Kuva 1 Ampumajakso YHTEISLEIRIN JAKSOTTELU Leirin purkaminen Leirin purkaminen 4 5

4 10 KESKITYSKULJETUKSET, RYHMITTYMINEN; PÄIVÄ KÄYTÖSSÄ HARJOITUSTYKKIKALUSTO; MUKANA VAIN TYKISTÖTOIMINTAAN TARVITTAVA HENKILÖSTÖ 2. YKSIKKÖKOHTAISET AMMUNNAT; HflRJOITELLAAN RYHMITYKSEN MUKAISTA (TUKIKOHTA) TAISTELUA KUTEN 2.PÄIVÄ; TULENJOHTOKOMENTAJA VOI HARJOITELLA JÄRJESTELYJEN VAIHTOJA, VAIN SIIHEN TARVITTAVA HENKILÖSTÖ KUTEN 3.PÄIVÄ RYKMENTTIJOHTOISIA AMMUNTOJA; OTETAAN VASTAAN LISÄJOUKOT (6.PÄIVÄNÄ) JA RYHMITETÄÄN NE LINNAKKEEN JA RANNIKKORYKMENTIN PUOLUSTUKSEN HARJOITTELU; TYKISTÖAMMUNNAT TILANTEENMUKAISIA KUTEN 7.PÄIVÄ; VOI SISÄLTÄÄ ILMATORJUNTA-AMMUNTOJA, AMMUNTOJA JALKAVÄEN RASKAILLA ASEILLA JA KIVÄÄRIKALIIPERISILLA ASEILLA; RANNIKKOJÄÄKÄRIKOMPPANIAN KÄYTTÖ LEIRIN PURKAMINEN, PALUUKULJETUKSET Huom: HARJOITTELU MERIVOIMIEN KANSSA VOI OLLA PÄIVINÄ KUVA 2 YHTEISLEIRIN JAKSOTTELUMALLI n:o 1 minnassa ja varopalvelussa tarvittava henkilöstö. Alue, aselajin ulkopuolelta harjoitukseen osallistuvien joukkojen koulutusjaksottelu ja käytettävissä oleva kalusto rajoittavat leirin suunnittelua. Nämä huomioidaan tarkoituksenmukaisella jaksottelulla. Sää aiheuttaa muutoksia. Siihen varaudutaan huolellisilla ennakkovalmisteluilla. Kun halutaan painottaa ampumatoimintaa ja käytössä on vain harjoitustykkikalusto, soveltuu jaksottelu 1 siihen paremmin kuvan 2 mukaisesti täydennettynä. Jos taas on mahdollisuus käyttää taistelukalustoa, voisi jaksottelu 2 saada kuvassa 3 esitetyn muodon. Ihmiset joukot välineet Usein kuulee väitettävän, että henkilökunnan kurssien käyttö ampumaleirien johto- ja suunnittelutehtävissä vaikeuttaa toimintaa. "Ovat vain sotkemassa asioita. Me hoitaisimme itse tämän paremmin!" Monelle kantahenkilökunnan kurssille esimerkiksi yhteisleiri on ainoa kurssin päämääriä palveleva "joukkojen" harjoitus. Karttaharjoituksissa saatua oppia he soveltavat leirin aikana käyttöön. Siten saadut kokemukset ovat ensiarvoisen tärkeitä asianomaisten myöhempää palvelusta ajatellen. Jos tykkimies seisoo tykillä aamuvarhaisesta iltamyöhään, tehdään virhe. Ampumatoiminnan lomassa on oltava muuta koulutusta: ryhmän, jaoksen tai yksikön erikoiskoulutusta ja tukikohdan puolustusta koskevia töitä. Yksityisen miehen kannalta ei saa olla samantekevää harjoituksen laajuus. Hänelle tulee selvittää toiminnassa olevat joukot, naapuritukikohdat tai -yksiköt ja parhaillaan menossa oleva toiminta. Jos näin ei tapahdu, olemme kouluttajina laiskoja. Eikö tulen käyttöä voi harjoitella ilman joukkoja viestiliikenneharjoituksena? Tällöin ei tarvitse välittää tykkimiehestä. "Kehysharjoittelu" on välttämätöntä. Tulen käytön johtajat tulee "valmentaa" omaan toimintaansa. Mutta vain miehittämällä riittävän suuri kokonaisuus saamme kokemuksia uuden välineistömme toimivuudesta "joukkojen käsissä". Saamme selville, mitä seikkoja tulee toimintatapojen kohdalla tarkistaa. "Asiantuntijat" eivät keskenään huomaa, miten monella eri tavalla voi tehdä väärin! Juhlaan jotain uuttakin Jotta yhteisleirillä voidaan yhtenäistää menettelytapoja eri joukko-osastoissa paikata ohjesääntöjen ja ohjeiden aukkoja tulee harjoituksen johdon olla riittävän "arvovaltaisen" käskemään noudatettavan menettelyn. Tulevaisuudessa yhteisleiriä johtakoon rannikkotykistön tarkastaja apunaan paikallisen joukko-osaston, pääesikunnan rannikkotykistötoimiston ja Rannikko tykistökoulun henkilöstöstä muodostettu "esikunta". Kaksitykkisistä harjoituspattereista tulee vähitellen päästä eroon. Perustetaan vähemmän pattereita, mutta tehdään ne kokonaisiksi tuliyksiköiksi. Tingittäköön samalla myös rannikkoryk- Rannikkojääkärit ovat erottamaton osa rannikkopuolustusta. Rannikkojääkäri-yksikön tulisi osallistua mahdollisimman usein aselajimme harjoituksiin. 7

5 1. PÄIVÄ KESKITYSKULJETUKSET, RYHMITTYMINEN; KÄYTÖSSÄ TAISTELUKALUSTO; KAIKKI JOUKOT MUKANA, TAISTELUSUUNNITELMIEN MUKAINEN TOIMINTA 2. PUOLUSTUSVALMISTELUT, TAISTELUSUUNNITELMIEN MUKAINEN TOIMINTA; ALUEELLISEN KOSKEMATTOMUUDEN TURVAAMINEN 3. KUTEN 2.PÄIVÄ; RANNIKKOJÄÄKÄRIKOMPPANIAN TOIMINTA VOI OLLA PÄIVÄ KUTEN PÄIVÄ; VOI SISÄLTÄÄ AMMUNNAT JALKAVÄEN RASKAILLA ASEILLA JA KIVÄÄRIKALIIPERISILLA ASEILLA; 5.PÄIVÄNÄ AMPUMA- HARJOITUS JAKSOLLA TARPEETTOMAN HENKILÖSTÖN "KOTIUTTAMINEN" SIIRTYMINEN HARJOITUSTYKKIKALUSTOLLE menttien lukumäärästä yksi rannikkorykmentti on riittävän kiinteän rannikkotykistön tulen käytön harjoitteluun. Kun Vaasan Rannikkopatteristo on mukana, voimme puhua myös rannikkoalueen tulen käytöstä. Yhä enenevässä määrin me rannikon puolustajat tarvitsemme rannikkotykistöaselajin ulkopuolelta apua yhteisleirien toimeenpanossa. Linnakekomppaniat kranaatinheitinjoukkueineen, ilmatorjuntapatterit ja rannikkojääkärikomppaniat ovat välttämättömiä linnakkeen taistelussa. Vielä monen vuoden ajan joudumme kiinnittämään huomiota uuden välineistömme teknilliseen käyttöön ja osaamiseen. Näin juuri siksi, että monet luulevat osaavansa käyttää uutta tekniikkaa. Kun toiminnassa on koko tulen käytön järjestelmä viimeiseen tykkimieheen saakka, paljastuu osaaminen näennäiseksi. Taitoa ja tietoa kenties on, kokemus puuttuu. Kokemuksen lisääntyessä opimme käyttämään myös joukkoja tehokkaasti. Suoriutuaksemme meille käsketyistä mittavista velvoitteista tarvitsemme ennakkoluulotonta mieltä. Ammunnat ovat rannikkotykistön juhlaa. Pelkkä tykistötoiminta ei kuitenkaan nykyisin riitä. Meidän on harjoiteltava myös muita taisteluun kuuluvia suorituksia. RANNIKKOTYKISTÖ ON TERÄSTÄ. Mutta meidän on muistettava, että RANNIKKOTY- KISTÖ ON MYÖS IH- MISIÄ. Rannikkopuolustus on osa meripuolustusta ei yhteisleiriä ilman meripuolustuksen liikkuvia komponentteja. 7. RANNIKKOTYKISTOAMMUNNAT; ALOITETAAN PATTERIKOHTAISISTA TOIMIN- NOISTA; JATKETAAN RYKMENTIN JA RANNIKKOALUEEN TULEN KÄYTÖN HARJOITTELULLA 10. LEIRIN PURKAMINEN, PALUUKULJETUKSET Huom: HARJOITTELU MERIVOIMIEN KANSSA VOI OLLA PÄIVINÄ KUVA 3 YHTEISLEIRIN JAKSOTTELUMALLI n:o 2 Merivoimien alusyksiköiden tulee osallistua mahdollisimman useaan myös joukko-osastotason harjoitukseen. 24 9

6 Oy Hangon Hinaus Ab M/S HEIMO SAARINEN Pituus-längd 31.6 m Leveys - bredd 9.6 m Syväys - djupg. 4.6 m BRT: 324 Koneteho - Maskinstyrka 3910 hp. Ohjauspotkuri - Aquamaster Styrpropeller 400 hp. Jääluokka - Isklass 1 A Super Valmistunut-Byggd 1980 PL 26, HANKO Konttori Puh Kontor Hinaajalle-Bogserbåten TELEX HATUG SF EDUSTAMME ESIMERKIKSI: RANK STRAND yhteydenpitolaitteet ALTEC UNIVERSITY SOUND, GIANT VOICE kuulutus- ja hälytyskaiuttimet ADC liittimet SWITCHCRAFT liittimet COLUMBIA erikoiskaapelit (äänitaajuiset) EDCOR vahvistinkeskukset PERMA POWER kannettavat ja kulkuneuvojen kuulutuslaitteet CP kuljetuskoteloiden lukot, kahvat, kulmapalat, pyörät ja kiinnikkeet ELECTRO-VOICE, PEARL ja PRIMO kuulutusmikrofonit MS keskusvahvistinjärjestelmät suurtehokaiutinjärjestelmät asennusrasiat ja -kaiuttimet liitinkotelot ristikytkentäkentät ja matriisit Kuvassa olevilla ALTEC GIANT VOICE -"äänitykeillä" toistettiin vuosina demilitarisoidulla vyöhykkeellä ohjelmia Pohjois-Korean puolelle. Torvilla saatiin äänenpainetta 50 db peräti 20 km:n päähän niistä, kun ne sijoitettiin vuoren huipulle. MS-AUDI0TR0N Laitilantie HKI 42 'S? P tiet««hyvaa PAASIVAARAN SUURKEITTIÖPALVELU 24 11

7 UPSEERIKOKELAS VESA-PEKKA LEINO Rannikkotykistökoulun 175 :n reserviupseerikurssin jaosjohtajakoulutus Örön linnakkeella "Antin kallion" tukikohdan vyörytys Örössä. Raskas konekivääri on edelleen tehokas linnakkeen lähipuolustusase. Sekä ryhmänjohtajat että upseerioppilaat koulutetaan ampumaan jo reilusti "keski - iän" sivuttaneella tehokkaalla aseella. Huhtikuun 9. päivänä kevätaamuna lähti 63 upseerioppilasta Santahaminasta Rannikkotykistökoulusta Örön linnakkeelle Turun saaristoon. Heillä oli edessään kymmenen päivän jaosjohtajakoulutus, jona aikana he oppivat johtamaan tukikohtaa, jalkaväkijoukkuetta sekä oppivat toimimaan maastossa tilanteen mukaisesti. Siinä samassa saatiin tuntumaa tulevaan kokelaskauteen linnakkeella ja tutustuttiin kauniiseen saaristoon. Loistavat säät, kouluttajien ammattitaito sekä upseerioppilaiden hyvä yhteishenki loivat erinomaiset edellytykset leirille. Säähaltija olikin suosiollinen, sillä tuon 10 päivän aikana ei satanut vettä kuin öisin, päivät taas olivat pelkkää aurinkoa. Perusteita Maanläheisesti tutustuimme Örön saareen heti ensimmäisenä leiripäivänä kun puolustukseen ryhmittyessämme kaivoimme asemat kivikkoiseen soramaaperään. Edellisenä iltana olimme majoittuneet "luolaan", kallion sisään rakennettuun majoitustilaan ja sikeän ja runsaan yöunen ansiosta ei huumorimme pettänyt poteroita kaivaessamme. Kaivaminen, oppiminen ja "ryynääminen" eivät haitanneet mielialaa, eikä varsinkaan ruokahalua. Traktorin tuodessa ruokalasta ateriamme jäi moottorin ääni sen murinan alle, joka kuului vatsoistamme. Örön linnakkeen ruoanlaittajat ansaitsevatkin suuret kiitokset, sillä ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Tukikohta Tukikohdan suunnittelu, sen perustaminen sekä siellä toimiminen oli yksi leirin pääaiheista. Suunnittelu ryhmätöinä oli erittäin antoisaa ja tehokasta. Kiinnostavinta oli kuitenkin todeta, miten itse laatimamme suunnitelmat toimivat käytännössä. Ongelmia tuli vastaan, mutta kouluttajien avulla niistä selvittiin ja paremmat ratkaisut näkivät päivänvalon. Harjoituksissa saatiin myös toden tuntua kun jalkaväkitykit paukahtelivat, konekiväärit papattivat ja "haavoittuneita" kuljetettiin paareilla suojaan. Näyttävin harjoitus lei

8 rillä oli kuitenkin reservin vastahyökkäyksen sovellettu harjoitus. Kiväärijoukkueen vahvuinen reservi rynnäköi naamat mustattuina aseet laulaen jalkapallokentän reunassa. Rynnäkköhuuto räjähti ilmoille ja kuviteltu vihollinen nujerrettiin. Tuosta harjoituksesta näkyi se rautainen yhteishenki, joka upseerioppilaiden keskuudessa on aina vallinnut. "Rysäkarin marssi" Lauantaina 14. huhtikuuta asetettiin koetukselle jokaisen upseerioppilaan fyysinen ja henkinen kunto. Aamulla klo 9.00 starttasimme "Rysäkarin marssille". Tuo 20 km pitkä kilpamarssi "rassasi" lihakset ja kuuma auringonpaiste nosti lisää hikeä pintaan. Koska kyseessä oli kilpamarssi, voittajaa odotti palkinto. Rysäkarin hylsy on tavoiteltu palkinto ja voiton tällä kurssilla vei tulenjohtolinjan upseerioppilas Sakari Pesola Vaasan Rannikkopatteristosta. Marssin jälkeen meitä odotti sauna, joka virkisti mieltämme. Oppilaskunnan hallitus muisti tehtävänsä myös leirillä ja järjesti nuotiotuokion, jossa oli tarjolla makkaraa ja virvokkeita. Kokonaisuudessaan jaosjohtajakoulutus Örössä oli erittäin positiivinen kokemus. Leirillä vallinnut yhteishenki ja huumori olivat vertaansa vailla. Upseerioppilaat suoriutuivat koulutuksesta hyvin ja kouluttajat olivat myös tyytyväisiä saamiinsa kokemuksiin. Vanhana jermuna on meillä varmasti mukava muistella Örön leiriä. Voi huoletta todeta, että ainoa "takapakki" tuon 10 päivän aikana koettiin kun traktorinkuljettaja "pakitti" traktorinsa upseerioppilas Pietilän pakin yli. Viihtyisä pysähdyspaikka Valtatie 1:n varreila 82 km Turusta 84 km Helsingistä tunnettu hyvästä ruoasta kahvila n. 90 paikkaa ravintola 280 henkilöä A-oikeudet tanssia, ke, pe ja la sunnuntaisin pitopöytä hotelli 76 vuodetta puolihoitoa täysihoitoa kolme saunaa kabinetti/kokoustilat: henkeä uusittu luentosali: 55 henkeä MIEHISTÖN JA MATKUSTAJIEN TURVAKSI JA VIIHTYVYYDEKSI VARUSTAMME ALUKSET MEIDÄN PALAMATTOMILLA KALUSTEILLAMME Rannikonpuolustajan päivä s w m. «SHH^ TERVETULOA SUOMUSJÄRVI Puh Oy Stockfors Ab PI 117, LOVIISA Rannikon Puolustajain Killan kesäjuhlaa "Rannikonpuolustajan Päivää" vietetään Kuuskajaskarin Linnakkeella lauantaina Lähempiä tietoja ohjelmasta, kuljetuksista ym järjestelyistä annetaan killoille erikseen. Rannikonpuolustajat: Tervetuloa katsomaan paikan päällä, millainen on säätiedotuksista tutuksi tullut "Rauma-Kuuskajaskari''. Lähtö Rauman sataman Kallistuslaiturista klo Muovieristeiset johdot ja kaapelit Myynti: Sähköliikkeiden Oy Valmistus: Kaapeliteollisuus Oy Oulu Hailuodontie 5 Puh. vaihde SAAB-SCANIA PIIRIEDUSTAJA PORIN TALOUSALUEELLA rvaa.altonen oy Isolinnank Pori 10 Puh ,

9 Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin vuosipäivä RYKMENTIN ON VALMISTAUDUTTAVA HUOMISPÄIVÄN HAASTEISIIN! muistetaan lahjoin nimipäiväsankari Lottaa on Suuren suomalaisen Snellmanin päivä. Samana päivänä juhlii myös Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti. Tänä vuonna vuosipäivää vietettiin Mäkiluodon linnakkeella. Juhlinnan tuoksinasta jäi päällimmäiseksi ajatukseksi, että rykmentti on valmis kohtaamaan huomispäivän haasteensa materiaalisesti vahvempana kuin koskaan ennen. Lauantaipäivä Mäkiluodon linnakkkeella sujui leppoisasti. Aurinko onnitteli 66- vuotiasta rykmenttiä paistamalla pilvettömältä taivaalta. Tuulikin muistutti vain silloin tällöin olemassaolostaan. Kutsuvieraat kiertelivät tutustumassa saareen. Nuorimmat rt-henkiset litkivät päärynälimonadia kasarmin rappusilla varusmiesten katsellessa. Hernerokka ja pannari maistuivat auringon säteiden kuivattamilla linnakkeen kallioilla. Rykmentin komentaja eversti Torsti L ah t i suoritti paraatikatselmuksen Mäkiluodon kentällä. Tämän jälkeen sotilaspastori Timo Erkkilä piti kenttäjumalanpalveluksen. Paraatipuheessaan eversti Lahti kertasi lyhyesti rykmentin historian. Vuonna 1748 muurattiin Suomenlinnan peruskivi Kustaanmiekalla nostettiin salkoon samalla paikalla itsenäisen Suomen valtiolippu. "Nyt on Suomi vapaa... liehukoon lippumme tässä aina...", kuuluvat tuolloin lausutut ikimuistettavat sanat. Lippurykmentti on suojannut ja suojaa yhdessä "sinitakkisten" veljien kanssa Pääkaupunkiseutua ja Uudenmaan rannikkoa Loviisasta Inkooseen. Eversti palautti mieliin myös sotiemme veteraanien saavutukset lipun suojelijoina. Tänään Suomen turvallisuuspolitiikan päämääränä on ehkäistä ennakolta maan joutumista sotaan. Turvallisuuden ja rauhan säilyttäminen onnistuu parhaiten valvomalla vastuullamme oleva merialue ja valmistautumalla suojaamaan alueellista koskemattomuutta päättäväisesti kaikissa tilanteissa, eversti Lahti kertasi tämänpäivän haasteet. Komentaja viittasi viimeaikaisiin lähivesillä tapahtunei- siin välikohtauksiin. "Emme elä umpiossa", hän muistutti. Erityisen huolestunut eversti oli rykmentin henkilöstöpulasta. '' Rykmenttimme henkilökunnassa on runsaan sadan upseerin, erikoisja toimiupseerin sekä värvätyn vajaus", ev Lahti kertoi. "Rohkaiskoon menestys, karaiskoon vastoinkäymiset kohtaamaan huomispäivän haasteet", komentaja kannusti lopuksi rykmenttiä. II Patteriston komentaja majuri Jorma Vuohelainen muistutti päiväjuhlan tervehdyspuheessaan tärkeydestä. Hänkin kiitti veteraaneja maamme vapauden saavuttamisesta. Läsnä ollut Siuntion, Inkoon ja Kirkkonummen johto sai tunnustuksen yhteistyöstä, luottamuksesta ja arvonannosta. Kirkkonummen kunnan

10 johtaja Kai Gustafsson luovutti rykmentille lahjaksi kunnan vaakunan. Se tulee sijoittaa kunnan eteläisimpään ympärivuoden asuttavaan paikkaan Mäkiluotoon. Juhlassa palkittiin palvelutehtävissä kunnostautuneita rannikkotykistöläisiä. Tällä kertaa "Kenraalin kannun" sai yliluutnantti Aulis Minkkinen Mäkiluodon linnakkeelta. Ansiokkaista palvelusuorituksista palkittiin ltn Matti Rakkolainen RSKY:n haarikalla. Ev evp Esko Laaksosen lautanen luovutettiin värvätty ylikersantti Antti Mäelle. Rykmentin ristillä muistettiin vanhan tavan mukaan "vanhoja partoja" ja vihreitä sisaria. Luutnantti Santavuori käsitteli juhlaesitelmässään Mäkiluodon vaiheita ja merkitystä mielenkiintoisesti ja vauhdikkaasti. Mäkiluodolla elelevien rauhallisten kalastajien idyllin rikkoivat venäläiset. Vuonna 1913 he alkoivat rakentaa linnaketta. Työ jäi heiltä kesken. Vuonna 1931 alkoivat linnoitustyöt uudelleen vaatimattomampina kuin venäläiset olivat suunnitelleet. Syttyi sota. Mäkiluoto säästyi sen tuhoilta ja täytti tehtävänsä hyvin. Mutta ajanjakson , jolloin saari oli Neuvostoliiton hallussa, jälkeen suomalaiset joutuivat jälleen näkemään surulliset jäljet. Mäkiluoto oli raunioina. "Vain suomalaiset ovat osanneet kunnioittaa Mäkiluotoa", luutnantti Santavuori sanoi. Mäkiluoto on ollut ja on suoja sitä hakevalle. Niillä, jotka eivät osallistuneet päiväjuhlaan Mäkiluodossa, oli mahdollisuus tutustumiskäyntiin Porkkalan varuskunnassa. Kiertoajelun aikana tutustuttiin mm. Merikappeliin ja Kajanuksen saunaan. Rykmentin perinneyhdistys järjesti iltapäivävastaanottotilaisuuden Upinniemen Varuskuntakerholla. Sinne siirryttiin Mäkiluodosta. Boolin, suolapalan ja musiikkiesitysten jälkeen tilaisuus jatkui vapaamuotoisena. Rykmentti on valmiina kohtaamaan huomispäivän haasteet. Teksti: Eero Auramo Kuvat: Eero Auramo Mikko Reitala RANNIKKOTYKISTÖ ON TERÄSTÄ HYPOTEEKIN YRITYSKUVA- RAKENNUSLAINOJA KOKO MAASSA YLI 120 VUODEN A)AN. Hypoteekki tarkoittaa kiinnitystä. Erikoisalaamme ovat kiinnityslainat kaupunkien pientaloihin ja maaseudun omakotitaloihin. Rakennuslainoja koskevissa asioissa ottakaa yhteys Helsingin Osakepankin, Kansallis-Osake-Pankin, Postipankin, Suomen Yhdyspankin tai Alandsbankenin konttoriin omalla paikkakunnallanne. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS Yrjönk. 9, Postiosoite: PL 509, HELSINKI 10, puh. vaihde , telex Alpo Kantola kenraaliluutnantiksi Alpo Kantola on toiminut rannikkotykistön tarkastajana vuosina Hänet ylennettiin kenraaliluutnantiksi Täytettyään 60 vuotta hän siirtyi eläkkeelle. Rannikkotykkiväki onnittelee mittavan työn tarkastajakautenaan tehnyttä rannikkotykkimiestä sekä toivottaa edelleen sitkeyttä ja näkemystä eläkepäivien varrelle. Kenraaliluutnantti Alpo Kantola on syntynyt Kotkassa Merikadettikurssi Merivoimien luutnanttikurssi , Meripuolustuksen kapteenikurssi , Sotakorkeakoulun MeSL Raivaajalaivueen VII Raivaajaosastossa eri tehtävissä Laivaston Aliupseerikoulun opetusupseerina Laivaston Esikunnan adjutanttina Koulutusupseerina Mustamaan ja Rankin linnakkeilla Rankin linnakkeen päällikkönä Pääesikunnan rannikkotykistötoimiston, operatiivisen osaston ja meripuolustustoimiston toimistoupseerina Järjestelytoimiston päällikkö 3. Divisioonan esikunnassa YK:n palveluksessa Kyproksella Opetusupseerina Sotakorkeakoulussa Suomen sotilasasiamiehenä Varsovassa 1969 sekä lisäksi Bukarestissa Kotkan Rannikkopatteriston komentajana Pääesikunnan operatiivisen osaston päällikkönä ja rannikkotykistön tarkastajana Puolustusvoimien huoltopäällikkönä

11 RT:n JOUKKO-OSASTOT KERHOT KILLAT RT:n JOUKKO-OSASTOT KERHOT KILLAT SUOMENLINNAN RANNIKKO- TYKISTÖRYKMENTTI Vuosi on kulunut rykmentin alueella normaalien kiireiden merkeissä. Jokapäiväiset rutiinit ja kevään sekä syksyn leiri- ja kertausharjoitusvalmistelut ovat sävyttäneet toimintaa. Entiseen tapaansa lippurykmentti on ollut näyttävästi esillä hoitamalla mm lokakuussa -83 Ruotsin kuningasparin ja tämän vuoden huhtikuussa Islannin presidentin vierailuihin liittyviä merikuljetustehtäviä. Pieni tauko näissä sinänsä miellyttävissä toiminnoissa on varmasti tarpeen, sillä rykmenttimme kuljetusupseeri ei ole vieläkään päässyt irti Silvian ruskeiden silmien lumoista. Joukko-osastomme henkilöstön yhteishengen ylläpitämiseksi ja perinteiden vaalimiseksi vuonna 82 perustettu SlRtR:n perinneyhdistys pyrkii tuomaan kevennystä arkiseen aherrukseen. Osoituksena tästä oli mm sen järjestämä onnistunut vuosipäivän viettoon liittyvä iltapäivän vastaanottotilaisuus Upinniemen toimiupseerikerholla. Kesä- ja elokuussa on tarkoitus järjestää perheretket Miessaareen ja Pörsöön. Tärkeimmistä henkilöstöasioista mainittakoon, että maj Jorma Vuohelainen on jälleen palannut rykmenttiin 22 toimien nykyisin II/SlRtR:n komentajana. I/SlRtR:n komentajan tehtävät on ottanut vastaan maj Matti Haapanen KotRPstosta. Ylennykset Teknikkokapteeniksi teknikkoyliluutnantti Tauno Olavi Tissari Teknikkoluutnantiksi vänrikki Hannu Juhani Kakkinen vänrikki Juha Matti Venäläinen Lääkintäkapteeniksi lääkintäyliluutnantti Tuomo Tapio Nuuja Yliluutnantiksi luutnantti Kauko Aatos Listo luutnantti Aulis Olavi Minkkinen luutnantti Teuvo Aatos Lipponen Luutnantiksi kadetti Mauri Tapani Lehtiranta kadettialikersantti Mikko Usko Juhani Santavuori sotilasmestari Martti Juhani Salomaa sotilasmestari Hannu Olavi Vasiljev Sotilasmestariksi ylivääpeli Kalle Olavi Reponen ylivääpeli Jorma Eero Antero Katajamäki Vänrikeiksi reserveissä alikersantti Harri Henrik Järvelä alikersantti Juha Matti Venäläinen alikersantti Hannu Juhani Kakkinen Vääpeliksi ylikersantti Pekka Olavi Kiuru ylikersantti Markku Olavi Rantala ylikersantti Asko Olavi Pennanen Ylikersantiksi kersantti Jari Olavi Saastamoinen kersantti Aki Tapani Karvonen kersantti Pertti Kalevi Siivonen kersantti Juha Hirviniemi Siirrot vääp Ilkka Tapio Ahola Uudenmaan Prikaatista SIRtR: iin värvätty Tapio Antero Jatkola Meikistä Isosaaren linnakkeelle värvätty Arja Maria Hannele Mollberg Isosaaren linnakkeelta Santahaminan merivalvonta-aluekeskukseen ylil Mikko Taneli Taavitsainen Rannikkotykistökoulusta SlRtR:iin kers Pauli Antreas Harjula Orrengrundista Esikuntapatteriin vääp Heikki Juhani Paakkari Helsingin Laivastoasemalle sotmest Tauno Hannes Myllymäki Helsingin Sotilaspiirin Esikunnasta SIRtR: iin sotmest Pauli Kalevi Tanskanen Länsi-Uudenmaan sotilaspiirin Esikuntaan yliv Seppo Johannes Saari Satakunnan Lennostosta SlRtR:iin Eläkkeelle sotmest Raumo Risto Liuski ylil Erkki Kalevi Kemppinen yliv Raimo Heikki Halonen Tehtäviin määräämiset res vänr Markku Olavi Kaukoranta Isosaaren linnakkeen opetusupseeriksi Vääp Ilkka Tapio Ahola pioneeriupseeriksi Rva Pirkko Anneli Harju viestittäjäksi Upinniemeen Res vänr Kimmo Tapio Salomaa EPtrin opetusupseeriksi Res alik Jukka Tapio Routa Isosaaren linnakkeen opetusupseeriksi Nti Arja Maritta Pajuvuori Isosaaren linnakkeen ruokala-apulaiseksi Tekn, res alik Juha Matti Venäläinen viestiteknikoksi Sairhoit Airi Kaarina Vesalainen sairaanhoitajaksi Varuskuntasairaalaan Ltn Mauri Tapani Lehtiranta KoulPtrin opetusupseeriksi Ltn Mikko Usko Juhani Santavuori KoulPtrin opetusupseeriksi Ylil Mikko Taneli Taavitsainen Isosaaren linnakkeen opetusupseeriksi Hra Vilho Vänttinen varastonhoitajaksi Santahaminan korjaamolle Res kers Tarmo Juhani Aittokoski EPtrin opetusupseeriksi Res vänr Ari Paavo Jääskeläinen KoulPtrin opetusupseeriksi Res vänr Juha Olavi Särkilahti KoulPtrin opetusupseeriksi Maj Yrjö Heikki Tiilikainen Lounais-Suomen Sotilasläänin Esikuntaan toimistoesiupseeriksi Res vänr Antti-Jussi Kurri EPtrin opetusupseeriksi Res vänr Markku Aleksi Mikkola KoulPtrin opetusupseeriksi Nti Pia Maarit Kyytsönen Isosaaren linnakkeen ruokalaapulaiseksi Nti Eija Hannele Kekokangas Mäkiluodon linnakkeen ruokala-apulaiseksi Sotmest Tauno Hannes Myllymäki II Pston viestiupseeriksi Nti Anne Marketta Viitamäki Mäkiluodon linnakkeen ruokala-apulaiseksi Res vänr Jyrki Veli Kustaa Hokkila KoulPtrin opetusupseeriksi Rva Iris Marjatta Perttilä Isosaaren linnakkeen ruokalaapulaiseksi Res kers Teijo Matias Mäki EPtrin opetusupseeriksi Yliv Seppo Johannes Saari Isosaaren linnakkeen merivalvontaupseeriksi Nti Anna Riitta Hovatov Isosaaren linnakkeen ruokalaapulaiseksi Maj Jorma Heikki Kalevi Vuohelainen I Pston komentajan sijaiseksi Evl Pekka Juhani Uski patteriston komentajaksi Kotkan Rannikkopatteristoon RANNIKKOPATTERISTO Itäisellä Suomenlahdella vaihtui komentaja Patteristoamme yli seitsemän vuotta komentanut everstiluutnantti Teuvo Rönkkönen luovutti komentajan tehtävät everstiluutnantti Pekka Uskille. Tehtävien vaihtoon käytettiin pääsiäisen jälkeinen viikko, jonka aikana patteriston toimintapisteet kierrettiin ja vallitsevat olosuhteet ja kehittämistarpeet selostettiin uudelle komentajalle. Kyminlinnassa vietetyssä tilaisuudessa everstiluutnantti Rönkkönen totesi, patteristonsa tuntien, uskovansa toiminnan edelleen vankkumatta jatkuvan oman joukkoosaston kaikinpuoliseksi kehittämiseksi. Everstiluutnantti Uski kiitti poissiirtyvää komentajaa. Samalla hän totesi olevansa ylpeä saadessaan komentoonsa hänelle jo aiemmilta palvelusvuosilta tutun Ahvenkosken paremmalla puolella olevan joukko-osaston, jonka perinteistä kertovat nimet Saarenpää, Teikari, Someri ja Suursaari. Patteriston henkilökunta toivoo everstiluutnantti Rönkköselle hyvää jatkoa. Uskomme palvelun sotilasläänin esikunnassa tarjoavan mielenkiintoisia näkökulmia 21

RANNIKON PUOLUSTAJA. 26. VUOSIKERTA KESÄKUU 1983 N:o 2. Elektroninen sodankäynti

RANNIKON PUOLUSTAJA. 26. VUOSIKERTA KESÄKUU 1983 N:o 2. Elektroninen sodankäynti RANNIKON PUOLUSTAJA 26. VUOSIKERTA KESÄKUU 1983 N:o 2 Elektroninen sodankäynti LINDELL KONTTORTTARVKE PIKATUKKU Konttoritarvikkeet entistä nopeammin ja vaivattomammin Täydellinen tuotevalikoima Kaikki

Lisätiedot

Sotilaallinen tilanne Itämerellä

Sotilaallinen tilanne Itämerellä 27. VUOSIKERTA JOULUKUU 1984 Nro 4 Sotilaallinen tilanne Itämerellä Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen puheenjohtaja vaihtui ^JlXanttailiaini-ntusao Kalliolinnantie 14 Kaivopuisto Helsinki Puhelin 635443

Lisätiedot

RANNIKON PUOLUSTAJA. Ylipäällikkö rannikkopuolustuksen parissa. Kiitatyötä meillä ja muualla. 17. VUOSIKERTA - LOKAKUU 1974 N s O 3

RANNIKON PUOLUSTAJA. Ylipäällikkö rannikkopuolustuksen parissa. Kiitatyötä meillä ja muualla. 17. VUOSIKERTA - LOKAKUU 1974 N s O 3 17. VUOSIKERTA - LOKAKUU 1974 N s O 3 RANNIKON PUOLUSTAJA RANNIKKOPUOLUSTUS TUTUSTUMISKOHTEENA Ylipäällikkö rannikkopuolustuksen parissa Kiitatyötä meillä ja muualla Osuuko Isosaari 14. 9. 74 t Taistelu

Lisätiedot

RANNIKON PUOLUSTAJA. Rannikkotykistön Upseeriyhdistys. 50 vuotta. 26. VUOSIKERTA JOULUKUU 1983 Nro 4

RANNIKON PUOLUSTAJA. Rannikkotykistön Upseeriyhdistys. 50 vuotta. 26. VUOSIKERTA JOULUKUU 1983 Nro 4 RANNIKON PUOLUSTAJA 26. VUOSIKERTA JOULUKUU 1983 Nro 4 Rannikkotykistön Upseeriyhdistys 50 vuotta SCAN-AUTO. SUOMEN JOHTAVA AUTOALAN YRITYS HALUAA PALVELLA JOKAISIA ASIAKASTA YKSILÖLLISESTI. JA MYÖS PYSTYY

Lisätiedot

Hangon Rannikkopatteristo 60 vuotta

Hangon Rannikkopatteristo 60 vuotta RANNIKON PUOLUSTAJA 24. VUOSIKERTA LOKAKUU 1981 N:o 3 Hangon Rannikkopatteristo 60 vuotta HANGON RANNIKKOPATTERISTO 60 VUOTTA MÄKILUOTO 1950-LUVULTA LÄHTIEN RANNIKON PUOLUSTAJAIN JUHLAPÄIVÄ EVERSTILUUTNANTTI

Lisätiedot

Rannikkotykistökoulu 10 vuotta

Rannikkotykistökoulu 10 vuotta 22. VUOSIKERTA JOULUKUU 1979 N:o 4 Rannikkotykistökoulu 10 vuotta RTK 10 VUOTTA RTK:n MENNEISYYS JA TULEVAISUUS RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ TURUN RANNIKKOTYKISTÖ RYKMENTTI 40 VUOTTA RT:n JOUKKO-OSASTOT Pientalossa

Lisätiedot

RANNIKON PUOLUSTAJA. 32. VUOSIKERTA JOULUKUU 1989 N:o 4. Rannikkotykistökoulu Kaksi itsenäistä vuosikymmentä

RANNIKON PUOLUSTAJA. 32. VUOSIKERTA JOULUKUU 1989 N:o 4. Rannikkotykistökoulu Kaksi itsenäistä vuosikymmentä RANNIKON PUOLUSTAJA 32. VUOSIKERTA JOULUKUU 1989 N:o 4 Rannikkotykistökoulu Kaksi itsenäistä vuosikymmentä 1969 1989 DWX tekee uran muiden kulkea LYNX GLX 5900 SYNCRO Lynx GL 5900 Syncro on Suomen suosituin.

Lisätiedot

9. VUOSIKERTA - JOULUKUU 1966 - N l O 4 RANNIKON PUOLUSTAJA

9. VUOSIKERTA - JOULUKUU 1966 - N l O 4 RANNIKON PUOLUSTAJA 9. VUOSIKERTA - JOULUKUU 1966 - N l O 4 RANNIKON PUOLUSTAJA V Ä I N Ö Yhdistyksemme 33. vuosikokous pidettiin 26. 11. 66 ll/sirtr:n sijoituspaikassa Obbnäsissä, jonne jäseniä oli kokoontunut ilahduttavan

Lisätiedot

RANNIKON PUOLUSTAJA. 25. VUOSIKERTA MAALISKUU 1982 Nro 1. Suursaari talvella 1942

RANNIKON PUOLUSTAJA. 25. VUOSIKERTA MAALISKUU 1982 Nro 1. Suursaari talvella 1942 RANNIKON PUOLUSTAJA 25. VUOSIKERTA MAALISKUU 1982 Nro 1 Suursaari talvella 1942 RAKENNUSLEVY, JOKA TARJOAA OMAKOTIRAKENTAJALLE JA REMONTIN TEKIJÄLLE ENITEN ETUJA. GYPROC. Allergiaturvallinen Sopii kodin

Lisätiedot

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen ja Rannikon Puolustajain Killan julkaisema tiedotuslehti

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen ja Rannikon Puolustajain Killan julkaisema tiedotuslehti RANNIKON PUOLUSTAJA Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen ja Rannikon Puolustajain Killan julkaisema tiedotuslehti 7. Vuosikerta N:o 4/64 Joulukuu 1964 RtUY:n V U O S I K O K O U S K U U L U M I S I A Yhdistyksemme

Lisätiedot

RANNIKON PUOLUSTAJA. Linnakkeiden haitat ja edlut. Elämää Suomenlahdella. Monitoimihalleja saariin? 16. VUOSIKERTA - ELOKUU 1973 NsO 2. Sivu 4.

RANNIKON PUOLUSTAJA. Linnakkeiden haitat ja edlut. Elämää Suomenlahdella. Monitoimihalleja saariin? 16. VUOSIKERTA - ELOKUU 1973 NsO 2. Sivu 4. 16. VUOSIKERTA - ELOKUU 1973 NsO 2 RANNIKON PUOLUSTAJA Linnakkeiden haitat ja edlut Sivu 4 Elämää Suomenlahdella Sivu 7 Monitoimihalleja saariin? Sivu 10 Rannikon puolustajain päivää vietetään Turunmaan

Lisätiedot

Merisotakoulu 50 vuotta

Merisotakoulu 50 vuotta RANNIKON PUOLUSTAJA 23. VUOSIKERTA JOULUKUU 1980 Nro 4 Merisotakoulu 50 vuotta EHRENSVÄRDIN HENKI MERISOTAKOULU 50 VUOTTA RITARIMALJA VIAPORIN VAPAUTUS 1918 MÄKILUODON JA KUIVASAAREN 12" TORNIT 1931 36

Lisätiedot

Rannikkotykistön kertausharjoitukset

Rannikkotykistön kertausharjoitukset RANNIKON PUOLUSTAJA 23. VUOSIKERTA LOKAKUU 1980 N:o 3 Rannikkotykistön kertausharjoitukset RESERVILÄISTEN KOULUTUS YLEISESTI JA RANNIKKOTYKISTÖSSÄ RESERVILÄISTEN KOKEMUKSIA KERTAUSHARJOITUKSISTA JA LINNAKKEEN

Lisätiedot

Rannikkotykistökerho Johtorengas 40 vuotta Rannikon Puolusta jäin Kilta 15 vuotta

Rannikkotykistökerho Johtorengas 40 vuotta Rannikon Puolusta jäin Kilta 15 vuotta 20. VUOSIKERTA KESÄKUU 1977 N:o 2 RANNIKKOPUOLUSTUKSEN RESERVILÄISJÄRJESTÖT JUHLANUMERO Rannikkotykistökerho Johtorengas 40 vuotta Rannikon Puolusta jäin Kilta 15 vuotta a n t i a i h a i t n - n t u s

Lisätiedot

RANNIKON PUOLUSTAJA. 29. VUOSIKERTA JOULUKUU 1986 N:o 4. RT Lapin kairoilla!

RANNIKON PUOLUSTAJA. 29. VUOSIKERTA JOULUKUU 1986 N:o 4. RT Lapin kairoilla! RANNIKON PUOLUSTAJA 29. VUOSIKERTA JOULUKUU 1986 N:o 4 RT Lapin kairoilla! NALANTORJUNTAANVIE! VATO keitto- ja kastikejauheet, VIRI jälkiruokajauheet, DRONNINGHOLM hillot, CALVE maustekastikkeet ja salaattikastikkeet,

Lisätiedot

RANNIKON PUOLUSTAJA TIETO TAITO TYÖN AVAIMET. 17. VUOSIKERTA - HUHTIKUU 1974 N i O 1 UUSIA URIA

RANNIKON PUOLUSTAJA TIETO TAITO TYÖN AVAIMET. 17. VUOSIKERTA - HUHTIKUU 1974 N i O 1 UUSIA URIA 17. VUOSIKERTA - HUHTIKUU 1974 N i O 1 RANNIKON PUOLUSTAJA TIETO JA TAITO UUSIA URIA Toimiupseereita luutnanttikurssilla Rannikkotykistökoulussa TYÖN AVAIMET VANHOJA PERINTEITÄ Kadettikurssi on päättynyt

Lisätiedot

Rannikkojääkäripataljoona ''1980''

Rannikkojääkäripataljoona ''1980'' RANNIKON PUOLUSTAJA 23. VUOSIKERTA KESÄKUU 1980 Nro 2 Rannikkojääkäripataljoona ''1980'' f!, jp,?. «~ s.,,. UUDISTUNUT RANNIKKOJAAKARIPATALJOONA VASTAHYÖKKÄYS SAARISTOSSA SUOMENLINNAN TOIMIUPSEERIT 60

Lisätiedot

RANNIKON PUOLUSTAJA. muistot. nykyaika. 18. VUOSIKERTA HUHTIKUU 1973 N:o 1

RANNIKON PUOLUSTAJA. muistot. nykyaika. 18. VUOSIKERTA HUHTIKUU 1973 N:o 1 RANNIKON PUOLUSTAJA 18. VUOSIKERTA HUHTIKUU 1973 N:o 1 muistot ia nykyaika KENRL VÄINÖ VALVE: TALVISOTA JA MERIVOIMAT TALVISODAN RANNIKKOTAISTELUJA * KAPT JUHANI HAAPALA: TALVEN VAIKUTUS RANNIKON PUOLUSTUKSEEN

Lisätiedot

RANNIKON PUOLUSTAJA VOIMAKKAAMMAT MERIVOIMAT KASVOT KAUNISSAARESTA SLMERIPAT SYNTYI SEA SKUA - KEVYT VAIN PAINOLTAAN?

RANNIKON PUOLUSTAJA VOIMAKKAAMMAT MERIVOIMAT KASVOT KAUNISSAARESTA SLMERIPAT SYNTYI SEA SKUA - KEVYT VAIN PAINOLTAAN? RANNIKKOPUOLUSTUKSEN ASELAJILEHTI 41. VUOSIKERTA 3/1998 RANNIKON PUOLUSTAJA VOIMAKKAAMMAT MERIVOIMAT KASVOT KAUNISSAARESTA SLMERIPAT SYNTYI SEA SKUA - KEVYT VAIN PAINOLTAAN? RANNIKON PUOLUSTAJA 3/1998

Lisätiedot

HANGON RANNIKKOPATTERISTON PERUSTAMISESTA 90 VUOTTA

HANGON RANNIKKOPATTERISTON PERUSTAMISESTA 90 VUOTTA HANGON RANNIKKOPATTERISTON PERUSTAMISESTA 90 VUOTTA 1921 2011 Hangon Rannikkopatteriston Perinneyhdistys ry SISÄLLYS Puheenjohtaja majuri evp Veikko-Olavi Erosen tervehdys...3 Eversti evp Olavi Aspinjaakon

Lisätiedot

Maataistelukoneet näyttävästi mukana Salpavaelluksella

Maataistelukoneet näyttävästi mukana Salpavaelluksella KYMEN SALPA KYMENLAAKSON RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIEN LEHTI 25. VUOSIKERTA NRO 3, SYYSKUU 2009 Maataistelukoneet näyttävästi mukana Salpavaelluksella Kesäkuun viimeisenä sunnuntaina Miehikkälän

Lisätiedot

1/2014 - TYKKIMIESTEN LEHTI

1/2014 - TYKKIMIESTEN LEHTI Yhteistyötä viriteltiin Niinisalossa, s. 8 KESI-järjestelmä opetuksen tukena, s. 10 12 Jyrkänkoski mielenkiintoinen ulkomuseo, s. 30 31 Tulikomentoja 1/2014 - TYKKIMIESTEN LEHTI Kainuun tykistörykmentille

Lisätiedot

RANNIKKOPUOLUSTUKSEN AS E LAJI LEHTI 41. VUOSIKERTA 2/1 PUOLUSTAJA

RANNIKKOPUOLUSTUKSEN AS E LAJI LEHTI 41. VUOSIKERTA 2/1 PUOLUSTAJA RANNIKKOPUOLUSTUKSEN AS E LAJI LEHTI 41. VUOSIKERTA 2/1 PUOLUSTAJA VAASA VALMISTAUTUU SLRR 80 VUOTTA TARUNHOHTOINEN STYX VAPAAEHTOINEN MAANPUOLUSTUS YHDISTYY

Lisätiedot

RANNIKKOPUOLUSTUKSEN ASELAJILEHTI 41. VUOSIKERTA 4/1998 RANN PUOI ELÄMÄÄ SAARISTOSSA LINNAKE ELÄMÄNTAPANA VENÄLÄISTÄ OHJUSTEKNIIKKAA

RANNIKKOPUOLUSTUKSEN ASELAJILEHTI 41. VUOSIKERTA 4/1998 RANN PUOI ELÄMÄÄ SAARISTOSSA LINNAKE ELÄMÄNTAPANA VENÄLÄISTÄ OHJUSTEKNIIKKAA RANNIKKOPUOLUSTUKSEN ASELAJILEHTI 41. VUOSIKERTA 4/1998 RANN PUOI ON ELÄMÄÄ SAARISTOSSA LINNAKE ELÄMÄNTAPANA VENÄLÄISTÄ OHJUSTEKNIIKKAA RANNIKON PUOLUSTAJA 4/1998 10 TÄSSÄ NUMEROSSA MM: 1 Kuulumisia 3

Lisätiedot

Yhteislaukaus 174. Puolustusvoimauudistusta toteuttamassa

Yhteislaukaus 174. Puolustusvoimauudistusta toteuttamassa N:o 174 1/2012 Yhteislaukaus 174 Puolustusvoimauudistusta toteuttamassa Rauhanturvaajana Kosovossa, sivu 9 Tykistöprikaati täytti 20 vuotta, sivut 10-11 LEHDESSÄ MYÖS NÄMÄ Sivu 3 Päätoimittajan kynästä

Lisätiedot

RANNIKON PUOLUSTAJA MERIVALVONTA. 20. VUOSIKERTA LOKAKUU 1977 N:o 3

RANNIKON PUOLUSTAJA MERIVALVONTA. 20. VUOSIKERTA LOKAKUU 1977 N:o 3 RANNIKON PUOLUSTAJA 20. VUOSIKERTA LOKAKUU 1977 N:o 3 MERIVALVONTA KATSE TULEVAISUUTEEN # MERIVALVONTAJÄRJESTELMÄ # MERI- VARTIOTOIMINTA # OLAVI LYYTINEN 0 MERIKADETTIPÄIVÄT # RTK # MERIVALVONTA M/" RANNIKON

Lisätiedot

3/2014 - TYKKIMIESTEN LEHTI

3/2014 - TYKKIMIESTEN LEHTI Tykkimiehiä ja jääkäreitä, s. 8 Sotamuseoita maailmalta Diekirch, Luxemburg, s. 14 Hakeutuminen Suomen kansainväliseen valmiusjoukkoon, s. 30 Tulikomentoja 3/2014 - TYKKIMIESTEN LEHTI Karjalasta kajahtaa!

Lisätiedot

PAUHA 2012 KUVAT JOUKO LIIKANEN

PAUHA 2012 KUVAT JOUKO LIIKANEN M - Suomen Posti Oyj LAKEUDEN 2 / 2012 MAANPUOLUSTAJA PAUHA 2012 KUVAT JOUKO LIIKANEN LASSE KINNUNEN Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Länsi-Suomen piiri järjesti PAUHA 2012 -harjoituksen Lohtajan ampuma-

Lisätiedot

Keski-Suomen Maanpuolustaja

Keski-Suomen Maanpuolustaja Keski-Suomen Maanpuolustaja Joulukuu 2010 www.ksrespiirit.fi Keski-Suomen reservipiirien tiedotuslehti 29. vuosikerta Sisällys 6.12.2010 ylennetyt sivu 3 Reserviupseeripiiri Ilmailusta ammatti -päivässä

Lisätiedot

RUKKILAINEN. Perinteitä ja yhteistoimintaa 2/2010. Reserviupseerikoulun joukko-osastolehti

RUKKILAINEN. Perinteitä ja yhteistoimintaa 2/2010. Reserviupseerikoulun joukko-osastolehti RUKKILAINEN Reserviupseerikoulun joukko-osastolehti 2/2010 Perinteitä ja yhteistoimintaa 2 Rukkilainen 2/2010 Reserviupseerikoulun joukko-osastolehti nro 10 6.12.2010 Tässä numerossa: Toimituskunta Päätoimittaja

Lisätiedot