J^y RANNIKON PUOLUSTAJA. Rannikkotykistön ampumaleirit. 27. VUOSIKERTA KESÄKUU 1984 N:o 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J^y RANNIKON PUOLUSTAJA. Rannikkotykistön ampumaleirit. 27. VUOSIKERTA KESÄKUU 1984 N:o 2"

Transkriptio

1 J^y RANNIKON fif W PUOLUSTAJA 27. VUOSIKERTA KESÄKUU 1984 N:o 2 Rannikkotykistön ampumaleirit

2 SINUNKIN VERESI VOI PELASTAA IHMISHENGEN W LIITY JO TÄNÄÄN VERIPALVELUUN Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu Kivihaantie 7, Kivihaka, puh , /122 RANNIKON PUOLUSTAJA N:o vuosikerta Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen, Rannikon Puolustajain Killan ja Rannikkotykistökoulun tiedotuslehti. Toimitusneuvosto Ev P Aulaskari Ev M Lappalainen Ev Y Pohjanvirta Ev O Lyytinen Prof P Vähäkallio Evl U Tirronen Kapt K Mälkki Päätoimittaja Evl A Kilpinen Toimittaja Päätoim R Telaranta Taloudenhoito Ylil V Markkanen puh Osoiteasiat Rannikkotykistökoulu puh Ilmoitukset PS-Mainos Mannerheimintie Helsinki 25 puh Kirjapaino T A Sahalan Kirjapaino Oy Helsinki 1984 Rannikkotykistön leirit ja ampumaharjoitukset Hangon Rannikkopatteriston alueella toimeenpantiin kevään 1984 yhteisleiri. Leiriin osallistui joukkoja Rannikkolaivastosta, Rannikkojääkäripataljoonasta, Porin Prikaatista, Uudenmaan Jääkäripataljoonasta ja Uudenmaan Prikaatista. Leiri osoitti sekä yhteistoiminnan merialueella että aselajimme suurimman tekniikan käytön kaipaavan toimintojen hiomista. Me joudumme ehkä myös ajattelemaan uudestaan ammuntojen johtamisesta annettuja ohjeita ja pysyväismääräyksiä tekniikka on ajanut niiden ohi. Harjoituksen aikana käytyjen vilkkaiden keskustelujen tuotteena syntyi tässä numerossa julkaistu aselajimme ampumaharjoituksia analysoiva artikkeli. Me joudumme lähitulevaisuudessa kriittisesti tarkastelemaan ajatusmaailmaamme, joka saattaa vielä toimia 1960-luvun ampumaharjoitusten toimintaperiaatteiden lumoissa. Tapahtunut voimakas kehitys on huomioitava myös harjoitusten tavoitteita asetettaessa. Seuraava teknillinen askel on tietojärjestelmän "integrointi" voimavarojemme puitteissa koko meripuolustuksen piirissä. Niin pientä ampumaharjoitusta ei saa olla ettemme vähintäin esitä merivoimien alusyksikön tai yksikköjen mukanaoloa emme me muuten opi mitä toimintoja on "integroitava". Sama tavoite tulisi asettaa myös merivartioalusten osallistumiselle kiinteän aselajimme harjoituksiin. Kyky nähdä aselajimme toimintojen ulkopuolelle tekee meistä vasta täysivaltaisen jäsenen meripuolustuksen toimintakentässä /AKi 3 5

3 MAJURI EINO RÄIHÄ Mietelmiä Hästö-Busössä Ammunnat rannikkotykistön juhlaa! Yhteisleiri tavoitteet korkealla Yhteisleirin yksityiskohtaiset koulutuskohteet ovat moninaiset liiaksiko? Niitä ovat meriammuntojen aloittaminen, maalinvaihto ja tulensiirto, rannikkoalueen taistelu ja vaikkapa yhteistoiminta merivoimien kanssa maihinnousun torjunnassa. Ja kaikki muu mahdollinen siltä väliltä! Yhteisleirin jaksottelussa on ollut kaksi päälinjaa. Ne on esitetty kuvassa 1. Tärkein ero on taktillisen vaiheen eli taistelukoulutuksen ja ampumajakson sijoittuminen. Toisten mielestä tulee edetä teknillisestä osaamisesta opitun soveltamiseen. Toiset taas ovat sitä mieltä, että ensin pitää kouluttaa linnakkeen ja rannikkorykmentin/-alueen taistelu ja harjoitella merivoimien kanssa ja sitten vasta ryhdytään ampumaan. Vielä on ollut kolmaskin versio: pannaan kaikki päällekkäin eli ammutaan rykmenttijohtoisia ammuntoja taktillisessa vaiheessa leirin alussa ja taistellaan leirin loppujaksolla samalla kun harjoitellaan yksikkökohtaista tulitoimintaa. Kummallakin kuvassa 1 esitetyistä malleista on etunsa. Jaksottelu 1 etenee ampumatoiminnan kannalta "järkevässä" järjestyksessä: ensin opitaan toimimaan tuliyksikkönä ja vasta sen jälkeen koulutetaan toiminta osana rannikkorykmentin rannikkoalueen tulen käyttöä. Jaksottelu 2:ssa muodostetaan linnakkeita, joiden taistelu rannikkorykmentin alaisina on ensin opetuskohteena. Ampumajaksolla keskitytään tykistötoimintaan. Tällöin toiseksi viikoksi jää vain tykistötoi- Motto: "Emmää mitään tiärä, mää lataan vaan!" JAKSOTTELU 1 Yllä olevalla sanonnalla kuvataan sitä, että tykkimiehistölle on samantekevää, millainen organisaatio ampumaharjoituksella on yhden tuliyksikön "ampumatilaisuus" vaiko usean joukko-osaston yhteisleiri. Onko se samantekevää? Rannikkotykistöyksiköt Nykyisin koulutetaan rannikkopuolustusta ja puhutaan rannikkojoukoista. Missä on rannikkotykistö? Rannikkotykistöyksiköitä ovat rannikkojoukkoihin kuuluvat meriammunnan taitavat tulenjohto- ja tuliyksiköt. Sellaisia ovat rannikkorykmentin meritulenjohtopatteri ja kiinteän rannikkotykistön tuliyksikkö rannikkotykistöpatteri. Liikkuvia rannikkotykistöyksiköitä ovat esimerkiksi rannikkotykistöpatteristot (entiset moottoroidut rannikkotykistöpatteristot). Näitä yksiköitä koulutetaan ampumaan ja johtamaan tulta. Heidän esimiehiään on koulutettava johtamaan rannikkotykistöyksiköitä ja tulen käyttöä. Ampumaleirit Rannikkotykistöaselajissa voidaan erottaa kolmentasoisia ampumaleirejä: 1. Joukko-osaston yhden tuliyksikön ampumaharjoitus; tarkoituksena on kouluttaa tuliyksikkö ampumaan. 2. Kahden tai kolmen joukko-osaston yhteisleiri; tarkoituksena on harjoitella rannikkorykmentin tulen käyttöä. 3. Rannikkotykistön yhteisleiri; tällöin opetuskohteena on edellisten lisäksi rannikkoalueen tulen käyttö ja rannikkoalueen taistelu. RtK:n majuri Eino Räihä tarttui kynään yhteisleirin aikana. Synnytetty artikkeli sisältää varteenotettavia "heittoja". Palaamme asiaan vielä syksyn ensimmäisessä numerossa. Kiitos kirjoittajalle ^ päivä^ -H H H 1- Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Yksikkökohtaiset koulutusammunnat Keskityskuljetukset, ryhmittyminen JAKSOTTELU 2 Taisteluammunnat Rykmenttijohtoiset harjoitusammunnat päivä Ti H Ke 1 To 1 Pe l La Su Ma Ti Ke To Taktillinen koulutusjakso Keskityskuljetukset, ryhmittyminen Kuva 1 Ampumajakso YHTEISLEIRIN JAKSOTTELU Leirin purkaminen Leirin purkaminen 4 5

4 10 KESKITYSKULJETUKSET, RYHMITTYMINEN; PÄIVÄ KÄYTÖSSÄ HARJOITUSTYKKIKALUSTO; MUKANA VAIN TYKISTÖTOIMINTAAN TARVITTAVA HENKILÖSTÖ 2. YKSIKKÖKOHTAISET AMMUNNAT; HflRJOITELLAAN RYHMITYKSEN MUKAISTA (TUKIKOHTA) TAISTELUA KUTEN 2.PÄIVÄ; TULENJOHTOKOMENTAJA VOI HARJOITELLA JÄRJESTELYJEN VAIHTOJA, VAIN SIIHEN TARVITTAVA HENKILÖSTÖ KUTEN 3.PÄIVÄ RYKMENTTIJOHTOISIA AMMUNTOJA; OTETAAN VASTAAN LISÄJOUKOT (6.PÄIVÄNÄ) JA RYHMITETÄÄN NE LINNAKKEEN JA RANNIKKORYKMENTIN PUOLUSTUKSEN HARJOITTELU; TYKISTÖAMMUNNAT TILANTEENMUKAISIA KUTEN 7.PÄIVÄ; VOI SISÄLTÄÄ ILMATORJUNTA-AMMUNTOJA, AMMUNTOJA JALKAVÄEN RASKAILLA ASEILLA JA KIVÄÄRIKALIIPERISILLA ASEILLA; RANNIKKOJÄÄKÄRIKOMPPANIAN KÄYTTÖ LEIRIN PURKAMINEN, PALUUKULJETUKSET Huom: HARJOITTELU MERIVOIMIEN KANSSA VOI OLLA PÄIVINÄ KUVA 2 YHTEISLEIRIN JAKSOTTELUMALLI n:o 1 minnassa ja varopalvelussa tarvittava henkilöstö. Alue, aselajin ulkopuolelta harjoitukseen osallistuvien joukkojen koulutusjaksottelu ja käytettävissä oleva kalusto rajoittavat leirin suunnittelua. Nämä huomioidaan tarkoituksenmukaisella jaksottelulla. Sää aiheuttaa muutoksia. Siihen varaudutaan huolellisilla ennakkovalmisteluilla. Kun halutaan painottaa ampumatoimintaa ja käytössä on vain harjoitustykkikalusto, soveltuu jaksottelu 1 siihen paremmin kuvan 2 mukaisesti täydennettynä. Jos taas on mahdollisuus käyttää taistelukalustoa, voisi jaksottelu 2 saada kuvassa 3 esitetyn muodon. Ihmiset joukot välineet Usein kuulee väitettävän, että henkilökunnan kurssien käyttö ampumaleirien johto- ja suunnittelutehtävissä vaikeuttaa toimintaa. "Ovat vain sotkemassa asioita. Me hoitaisimme itse tämän paremmin!" Monelle kantahenkilökunnan kurssille esimerkiksi yhteisleiri on ainoa kurssin päämääriä palveleva "joukkojen" harjoitus. Karttaharjoituksissa saatua oppia he soveltavat leirin aikana käyttöön. Siten saadut kokemukset ovat ensiarvoisen tärkeitä asianomaisten myöhempää palvelusta ajatellen. Jos tykkimies seisoo tykillä aamuvarhaisesta iltamyöhään, tehdään virhe. Ampumatoiminnan lomassa on oltava muuta koulutusta: ryhmän, jaoksen tai yksikön erikoiskoulutusta ja tukikohdan puolustusta koskevia töitä. Yksityisen miehen kannalta ei saa olla samantekevää harjoituksen laajuus. Hänelle tulee selvittää toiminnassa olevat joukot, naapuritukikohdat tai -yksiköt ja parhaillaan menossa oleva toiminta. Jos näin ei tapahdu, olemme kouluttajina laiskoja. Eikö tulen käyttöä voi harjoitella ilman joukkoja viestiliikenneharjoituksena? Tällöin ei tarvitse välittää tykkimiehestä. "Kehysharjoittelu" on välttämätöntä. Tulen käytön johtajat tulee "valmentaa" omaan toimintaansa. Mutta vain miehittämällä riittävän suuri kokonaisuus saamme kokemuksia uuden välineistömme toimivuudesta "joukkojen käsissä". Saamme selville, mitä seikkoja tulee toimintatapojen kohdalla tarkistaa. "Asiantuntijat" eivät keskenään huomaa, miten monella eri tavalla voi tehdä väärin! Juhlaan jotain uuttakin Jotta yhteisleirillä voidaan yhtenäistää menettelytapoja eri joukko-osastoissa paikata ohjesääntöjen ja ohjeiden aukkoja tulee harjoituksen johdon olla riittävän "arvovaltaisen" käskemään noudatettavan menettelyn. Tulevaisuudessa yhteisleiriä johtakoon rannikkotykistön tarkastaja apunaan paikallisen joukko-osaston, pääesikunnan rannikkotykistötoimiston ja Rannikko tykistökoulun henkilöstöstä muodostettu "esikunta". Kaksitykkisistä harjoituspattereista tulee vähitellen päästä eroon. Perustetaan vähemmän pattereita, mutta tehdään ne kokonaisiksi tuliyksiköiksi. Tingittäköön samalla myös rannikkoryk- Rannikkojääkärit ovat erottamaton osa rannikkopuolustusta. Rannikkojääkäri-yksikön tulisi osallistua mahdollisimman usein aselajimme harjoituksiin. 7

5 1. PÄIVÄ KESKITYSKULJETUKSET, RYHMITTYMINEN; KÄYTÖSSÄ TAISTELUKALUSTO; KAIKKI JOUKOT MUKANA, TAISTELUSUUNNITELMIEN MUKAINEN TOIMINTA 2. PUOLUSTUSVALMISTELUT, TAISTELUSUUNNITELMIEN MUKAINEN TOIMINTA; ALUEELLISEN KOSKEMATTOMUUDEN TURVAAMINEN 3. KUTEN 2.PÄIVÄ; RANNIKKOJÄÄKÄRIKOMPPANIAN TOIMINTA VOI OLLA PÄIVÄ KUTEN PÄIVÄ; VOI SISÄLTÄÄ AMMUNNAT JALKAVÄEN RASKAILLA ASEILLA JA KIVÄÄRIKALIIPERISILLA ASEILLA; 5.PÄIVÄNÄ AMPUMA- HARJOITUS JAKSOLLA TARPEETTOMAN HENKILÖSTÖN "KOTIUTTAMINEN" SIIRTYMINEN HARJOITUSTYKKIKALUSTOLLE menttien lukumäärästä yksi rannikkorykmentti on riittävän kiinteän rannikkotykistön tulen käytön harjoitteluun. Kun Vaasan Rannikkopatteristo on mukana, voimme puhua myös rannikkoalueen tulen käytöstä. Yhä enenevässä määrin me rannikon puolustajat tarvitsemme rannikkotykistöaselajin ulkopuolelta apua yhteisleirien toimeenpanossa. Linnakekomppaniat kranaatinheitinjoukkueineen, ilmatorjuntapatterit ja rannikkojääkärikomppaniat ovat välttämättömiä linnakkeen taistelussa. Vielä monen vuoden ajan joudumme kiinnittämään huomiota uuden välineistömme teknilliseen käyttöön ja osaamiseen. Näin juuri siksi, että monet luulevat osaavansa käyttää uutta tekniikkaa. Kun toiminnassa on koko tulen käytön järjestelmä viimeiseen tykkimieheen saakka, paljastuu osaaminen näennäiseksi. Taitoa ja tietoa kenties on, kokemus puuttuu. Kokemuksen lisääntyessä opimme käyttämään myös joukkoja tehokkaasti. Suoriutuaksemme meille käsketyistä mittavista velvoitteista tarvitsemme ennakkoluulotonta mieltä. Ammunnat ovat rannikkotykistön juhlaa. Pelkkä tykistötoiminta ei kuitenkaan nykyisin riitä. Meidän on harjoiteltava myös muita taisteluun kuuluvia suorituksia. RANNIKKOTYKISTÖ ON TERÄSTÄ. Mutta meidän on muistettava, että RANNIKKOTY- KISTÖ ON MYÖS IH- MISIÄ. Rannikkopuolustus on osa meripuolustusta ei yhteisleiriä ilman meripuolustuksen liikkuvia komponentteja. 7. RANNIKKOTYKISTOAMMUNNAT; ALOITETAAN PATTERIKOHTAISISTA TOIMIN- NOISTA; JATKETAAN RYKMENTIN JA RANNIKKOALUEEN TULEN KÄYTÖN HARJOITTELULLA 10. LEIRIN PURKAMINEN, PALUUKULJETUKSET Huom: HARJOITTELU MERIVOIMIEN KANSSA VOI OLLA PÄIVINÄ KUVA 3 YHTEISLEIRIN JAKSOTTELUMALLI n:o 2 Merivoimien alusyksiköiden tulee osallistua mahdollisimman useaan myös joukko-osastotason harjoitukseen. 24 9

6 Oy Hangon Hinaus Ab M/S HEIMO SAARINEN Pituus-längd 31.6 m Leveys - bredd 9.6 m Syväys - djupg. 4.6 m BRT: 324 Koneteho - Maskinstyrka 3910 hp. Ohjauspotkuri - Aquamaster Styrpropeller 400 hp. Jääluokka - Isklass 1 A Super Valmistunut-Byggd 1980 PL 26, HANKO Konttori Puh Kontor Hinaajalle-Bogserbåten TELEX HATUG SF EDUSTAMME ESIMERKIKSI: RANK STRAND yhteydenpitolaitteet ALTEC UNIVERSITY SOUND, GIANT VOICE kuulutus- ja hälytyskaiuttimet ADC liittimet SWITCHCRAFT liittimet COLUMBIA erikoiskaapelit (äänitaajuiset) EDCOR vahvistinkeskukset PERMA POWER kannettavat ja kulkuneuvojen kuulutuslaitteet CP kuljetuskoteloiden lukot, kahvat, kulmapalat, pyörät ja kiinnikkeet ELECTRO-VOICE, PEARL ja PRIMO kuulutusmikrofonit MS keskusvahvistinjärjestelmät suurtehokaiutinjärjestelmät asennusrasiat ja -kaiuttimet liitinkotelot ristikytkentäkentät ja matriisit Kuvassa olevilla ALTEC GIANT VOICE -"äänitykeillä" toistettiin vuosina demilitarisoidulla vyöhykkeellä ohjelmia Pohjois-Korean puolelle. Torvilla saatiin äänenpainetta 50 db peräti 20 km:n päähän niistä, kun ne sijoitettiin vuoren huipulle. MS-AUDI0TR0N Laitilantie HKI 42 'S? P tiet««hyvaa PAASIVAARAN SUURKEITTIÖPALVELU 24 11

7 UPSEERIKOKELAS VESA-PEKKA LEINO Rannikkotykistökoulun 175 :n reserviupseerikurssin jaosjohtajakoulutus Örön linnakkeella "Antin kallion" tukikohdan vyörytys Örössä. Raskas konekivääri on edelleen tehokas linnakkeen lähipuolustusase. Sekä ryhmänjohtajat että upseerioppilaat koulutetaan ampumaan jo reilusti "keski - iän" sivuttaneella tehokkaalla aseella. Huhtikuun 9. päivänä kevätaamuna lähti 63 upseerioppilasta Santahaminasta Rannikkotykistökoulusta Örön linnakkeelle Turun saaristoon. Heillä oli edessään kymmenen päivän jaosjohtajakoulutus, jona aikana he oppivat johtamaan tukikohtaa, jalkaväkijoukkuetta sekä oppivat toimimaan maastossa tilanteen mukaisesti. Siinä samassa saatiin tuntumaa tulevaan kokelaskauteen linnakkeella ja tutustuttiin kauniiseen saaristoon. Loistavat säät, kouluttajien ammattitaito sekä upseerioppilaiden hyvä yhteishenki loivat erinomaiset edellytykset leirille. Säähaltija olikin suosiollinen, sillä tuon 10 päivän aikana ei satanut vettä kuin öisin, päivät taas olivat pelkkää aurinkoa. Perusteita Maanläheisesti tutustuimme Örön saareen heti ensimmäisenä leiripäivänä kun puolustukseen ryhmittyessämme kaivoimme asemat kivikkoiseen soramaaperään. Edellisenä iltana olimme majoittuneet "luolaan", kallion sisään rakennettuun majoitustilaan ja sikeän ja runsaan yöunen ansiosta ei huumorimme pettänyt poteroita kaivaessamme. Kaivaminen, oppiminen ja "ryynääminen" eivät haitanneet mielialaa, eikä varsinkaan ruokahalua. Traktorin tuodessa ruokalasta ateriamme jäi moottorin ääni sen murinan alle, joka kuului vatsoistamme. Örön linnakkeen ruoanlaittajat ansaitsevatkin suuret kiitokset, sillä ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Tukikohta Tukikohdan suunnittelu, sen perustaminen sekä siellä toimiminen oli yksi leirin pääaiheista. Suunnittelu ryhmätöinä oli erittäin antoisaa ja tehokasta. Kiinnostavinta oli kuitenkin todeta, miten itse laatimamme suunnitelmat toimivat käytännössä. Ongelmia tuli vastaan, mutta kouluttajien avulla niistä selvittiin ja paremmat ratkaisut näkivät päivänvalon. Harjoituksissa saatiin myös toden tuntua kun jalkaväkitykit paukahtelivat, konekiväärit papattivat ja "haavoittuneita" kuljetettiin paareilla suojaan. Näyttävin harjoitus lei

8 rillä oli kuitenkin reservin vastahyökkäyksen sovellettu harjoitus. Kiväärijoukkueen vahvuinen reservi rynnäköi naamat mustattuina aseet laulaen jalkapallokentän reunassa. Rynnäkköhuuto räjähti ilmoille ja kuviteltu vihollinen nujerrettiin. Tuosta harjoituksesta näkyi se rautainen yhteishenki, joka upseerioppilaiden keskuudessa on aina vallinnut. "Rysäkarin marssi" Lauantaina 14. huhtikuuta asetettiin koetukselle jokaisen upseerioppilaan fyysinen ja henkinen kunto. Aamulla klo 9.00 starttasimme "Rysäkarin marssille". Tuo 20 km pitkä kilpamarssi "rassasi" lihakset ja kuuma auringonpaiste nosti lisää hikeä pintaan. Koska kyseessä oli kilpamarssi, voittajaa odotti palkinto. Rysäkarin hylsy on tavoiteltu palkinto ja voiton tällä kurssilla vei tulenjohtolinjan upseerioppilas Sakari Pesola Vaasan Rannikkopatteristosta. Marssin jälkeen meitä odotti sauna, joka virkisti mieltämme. Oppilaskunnan hallitus muisti tehtävänsä myös leirillä ja järjesti nuotiotuokion, jossa oli tarjolla makkaraa ja virvokkeita. Kokonaisuudessaan jaosjohtajakoulutus Örössä oli erittäin positiivinen kokemus. Leirillä vallinnut yhteishenki ja huumori olivat vertaansa vailla. Upseerioppilaat suoriutuivat koulutuksesta hyvin ja kouluttajat olivat myös tyytyväisiä saamiinsa kokemuksiin. Vanhana jermuna on meillä varmasti mukava muistella Örön leiriä. Voi huoletta todeta, että ainoa "takapakki" tuon 10 päivän aikana koettiin kun traktorinkuljettaja "pakitti" traktorinsa upseerioppilas Pietilän pakin yli. Viihtyisä pysähdyspaikka Valtatie 1:n varreila 82 km Turusta 84 km Helsingistä tunnettu hyvästä ruoasta kahvila n. 90 paikkaa ravintola 280 henkilöä A-oikeudet tanssia, ke, pe ja la sunnuntaisin pitopöytä hotelli 76 vuodetta puolihoitoa täysihoitoa kolme saunaa kabinetti/kokoustilat: henkeä uusittu luentosali: 55 henkeä MIEHISTÖN JA MATKUSTAJIEN TURVAKSI JA VIIHTYVYYDEKSI VARUSTAMME ALUKSET MEIDÄN PALAMATTOMILLA KALUSTEILLAMME Rannikonpuolustajan päivä s w m. «SHH^ TERVETULOA SUOMUSJÄRVI Puh Oy Stockfors Ab PI 117, LOVIISA Rannikon Puolustajain Killan kesäjuhlaa "Rannikonpuolustajan Päivää" vietetään Kuuskajaskarin Linnakkeella lauantaina Lähempiä tietoja ohjelmasta, kuljetuksista ym järjestelyistä annetaan killoille erikseen. Rannikonpuolustajat: Tervetuloa katsomaan paikan päällä, millainen on säätiedotuksista tutuksi tullut "Rauma-Kuuskajaskari''. Lähtö Rauman sataman Kallistuslaiturista klo Muovieristeiset johdot ja kaapelit Myynti: Sähköliikkeiden Oy Valmistus: Kaapeliteollisuus Oy Oulu Hailuodontie 5 Puh. vaihde SAAB-SCANIA PIIRIEDUSTAJA PORIN TALOUSALUEELLA rvaa.altonen oy Isolinnank Pori 10 Puh ,

9 Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin vuosipäivä RYKMENTIN ON VALMISTAUDUTTAVA HUOMISPÄIVÄN HAASTEISIIN! muistetaan lahjoin nimipäiväsankari Lottaa on Suuren suomalaisen Snellmanin päivä. Samana päivänä juhlii myös Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti. Tänä vuonna vuosipäivää vietettiin Mäkiluodon linnakkeella. Juhlinnan tuoksinasta jäi päällimmäiseksi ajatukseksi, että rykmentti on valmis kohtaamaan huomispäivän haasteensa materiaalisesti vahvempana kuin koskaan ennen. Lauantaipäivä Mäkiluodon linnakkkeella sujui leppoisasti. Aurinko onnitteli 66- vuotiasta rykmenttiä paistamalla pilvettömältä taivaalta. Tuulikin muistutti vain silloin tällöin olemassaolostaan. Kutsuvieraat kiertelivät tutustumassa saareen. Nuorimmat rt-henkiset litkivät päärynälimonadia kasarmin rappusilla varusmiesten katsellessa. Hernerokka ja pannari maistuivat auringon säteiden kuivattamilla linnakkeen kallioilla. Rykmentin komentaja eversti Torsti L ah t i suoritti paraatikatselmuksen Mäkiluodon kentällä. Tämän jälkeen sotilaspastori Timo Erkkilä piti kenttäjumalanpalveluksen. Paraatipuheessaan eversti Lahti kertasi lyhyesti rykmentin historian. Vuonna 1748 muurattiin Suomenlinnan peruskivi Kustaanmiekalla nostettiin salkoon samalla paikalla itsenäisen Suomen valtiolippu. "Nyt on Suomi vapaa... liehukoon lippumme tässä aina...", kuuluvat tuolloin lausutut ikimuistettavat sanat. Lippurykmentti on suojannut ja suojaa yhdessä "sinitakkisten" veljien kanssa Pääkaupunkiseutua ja Uudenmaan rannikkoa Loviisasta Inkooseen. Eversti palautti mieliin myös sotiemme veteraanien saavutukset lipun suojelijoina. Tänään Suomen turvallisuuspolitiikan päämääränä on ehkäistä ennakolta maan joutumista sotaan. Turvallisuuden ja rauhan säilyttäminen onnistuu parhaiten valvomalla vastuullamme oleva merialue ja valmistautumalla suojaamaan alueellista koskemattomuutta päättäväisesti kaikissa tilanteissa, eversti Lahti kertasi tämänpäivän haasteet. Komentaja viittasi viimeaikaisiin lähivesillä tapahtunei- siin välikohtauksiin. "Emme elä umpiossa", hän muistutti. Erityisen huolestunut eversti oli rykmentin henkilöstöpulasta. '' Rykmenttimme henkilökunnassa on runsaan sadan upseerin, erikoisja toimiupseerin sekä värvätyn vajaus", ev Lahti kertoi. "Rohkaiskoon menestys, karaiskoon vastoinkäymiset kohtaamaan huomispäivän haasteet", komentaja kannusti lopuksi rykmenttiä. II Patteriston komentaja majuri Jorma Vuohelainen muistutti päiväjuhlan tervehdyspuheessaan tärkeydestä. Hänkin kiitti veteraaneja maamme vapauden saavuttamisesta. Läsnä ollut Siuntion, Inkoon ja Kirkkonummen johto sai tunnustuksen yhteistyöstä, luottamuksesta ja arvonannosta. Kirkkonummen kunnan

10 johtaja Kai Gustafsson luovutti rykmentille lahjaksi kunnan vaakunan. Se tulee sijoittaa kunnan eteläisimpään ympärivuoden asuttavaan paikkaan Mäkiluotoon. Juhlassa palkittiin palvelutehtävissä kunnostautuneita rannikkotykistöläisiä. Tällä kertaa "Kenraalin kannun" sai yliluutnantti Aulis Minkkinen Mäkiluodon linnakkeelta. Ansiokkaista palvelusuorituksista palkittiin ltn Matti Rakkolainen RSKY:n haarikalla. Ev evp Esko Laaksosen lautanen luovutettiin värvätty ylikersantti Antti Mäelle. Rykmentin ristillä muistettiin vanhan tavan mukaan "vanhoja partoja" ja vihreitä sisaria. Luutnantti Santavuori käsitteli juhlaesitelmässään Mäkiluodon vaiheita ja merkitystä mielenkiintoisesti ja vauhdikkaasti. Mäkiluodolla elelevien rauhallisten kalastajien idyllin rikkoivat venäläiset. Vuonna 1913 he alkoivat rakentaa linnaketta. Työ jäi heiltä kesken. Vuonna 1931 alkoivat linnoitustyöt uudelleen vaatimattomampina kuin venäläiset olivat suunnitelleet. Syttyi sota. Mäkiluoto säästyi sen tuhoilta ja täytti tehtävänsä hyvin. Mutta ajanjakson , jolloin saari oli Neuvostoliiton hallussa, jälkeen suomalaiset joutuivat jälleen näkemään surulliset jäljet. Mäkiluoto oli raunioina. "Vain suomalaiset ovat osanneet kunnioittaa Mäkiluotoa", luutnantti Santavuori sanoi. Mäkiluoto on ollut ja on suoja sitä hakevalle. Niillä, jotka eivät osallistuneet päiväjuhlaan Mäkiluodossa, oli mahdollisuus tutustumiskäyntiin Porkkalan varuskunnassa. Kiertoajelun aikana tutustuttiin mm. Merikappeliin ja Kajanuksen saunaan. Rykmentin perinneyhdistys järjesti iltapäivävastaanottotilaisuuden Upinniemen Varuskuntakerholla. Sinne siirryttiin Mäkiluodosta. Boolin, suolapalan ja musiikkiesitysten jälkeen tilaisuus jatkui vapaamuotoisena. Rykmentti on valmiina kohtaamaan huomispäivän haasteet. Teksti: Eero Auramo Kuvat: Eero Auramo Mikko Reitala RANNIKKOTYKISTÖ ON TERÄSTÄ HYPOTEEKIN YRITYSKUVA- RAKENNUSLAINOJA KOKO MAASSA YLI 120 VUODEN A)AN. Hypoteekki tarkoittaa kiinnitystä. Erikoisalaamme ovat kiinnityslainat kaupunkien pientaloihin ja maaseudun omakotitaloihin. Rakennuslainoja koskevissa asioissa ottakaa yhteys Helsingin Osakepankin, Kansallis-Osake-Pankin, Postipankin, Suomen Yhdyspankin tai Alandsbankenin konttoriin omalla paikkakunnallanne. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS Yrjönk. 9, Postiosoite: PL 509, HELSINKI 10, puh. vaihde , telex Alpo Kantola kenraaliluutnantiksi Alpo Kantola on toiminut rannikkotykistön tarkastajana vuosina Hänet ylennettiin kenraaliluutnantiksi Täytettyään 60 vuotta hän siirtyi eläkkeelle. Rannikkotykkiväki onnittelee mittavan työn tarkastajakautenaan tehnyttä rannikkotykkimiestä sekä toivottaa edelleen sitkeyttä ja näkemystä eläkepäivien varrelle. Kenraaliluutnantti Alpo Kantola on syntynyt Kotkassa Merikadettikurssi Merivoimien luutnanttikurssi , Meripuolustuksen kapteenikurssi , Sotakorkeakoulun MeSL Raivaajalaivueen VII Raivaajaosastossa eri tehtävissä Laivaston Aliupseerikoulun opetusupseerina Laivaston Esikunnan adjutanttina Koulutusupseerina Mustamaan ja Rankin linnakkeilla Rankin linnakkeen päällikkönä Pääesikunnan rannikkotykistötoimiston, operatiivisen osaston ja meripuolustustoimiston toimistoupseerina Järjestelytoimiston päällikkö 3. Divisioonan esikunnassa YK:n palveluksessa Kyproksella Opetusupseerina Sotakorkeakoulussa Suomen sotilasasiamiehenä Varsovassa 1969 sekä lisäksi Bukarestissa Kotkan Rannikkopatteriston komentajana Pääesikunnan operatiivisen osaston päällikkönä ja rannikkotykistön tarkastajana Puolustusvoimien huoltopäällikkönä

11 RT:n JOUKKO-OSASTOT KERHOT KILLAT RT:n JOUKKO-OSASTOT KERHOT KILLAT SUOMENLINNAN RANNIKKO- TYKISTÖRYKMENTTI Vuosi on kulunut rykmentin alueella normaalien kiireiden merkeissä. Jokapäiväiset rutiinit ja kevään sekä syksyn leiri- ja kertausharjoitusvalmistelut ovat sävyttäneet toimintaa. Entiseen tapaansa lippurykmentti on ollut näyttävästi esillä hoitamalla mm lokakuussa -83 Ruotsin kuningasparin ja tämän vuoden huhtikuussa Islannin presidentin vierailuihin liittyviä merikuljetustehtäviä. Pieni tauko näissä sinänsä miellyttävissä toiminnoissa on varmasti tarpeen, sillä rykmenttimme kuljetusupseeri ei ole vieläkään päässyt irti Silvian ruskeiden silmien lumoista. Joukko-osastomme henkilöstön yhteishengen ylläpitämiseksi ja perinteiden vaalimiseksi vuonna 82 perustettu SlRtR:n perinneyhdistys pyrkii tuomaan kevennystä arkiseen aherrukseen. Osoituksena tästä oli mm sen järjestämä onnistunut vuosipäivän viettoon liittyvä iltapäivän vastaanottotilaisuus Upinniemen toimiupseerikerholla. Kesä- ja elokuussa on tarkoitus järjestää perheretket Miessaareen ja Pörsöön. Tärkeimmistä henkilöstöasioista mainittakoon, että maj Jorma Vuohelainen on jälleen palannut rykmenttiin 22 toimien nykyisin II/SlRtR:n komentajana. I/SlRtR:n komentajan tehtävät on ottanut vastaan maj Matti Haapanen KotRPstosta. Ylennykset Teknikkokapteeniksi teknikkoyliluutnantti Tauno Olavi Tissari Teknikkoluutnantiksi vänrikki Hannu Juhani Kakkinen vänrikki Juha Matti Venäläinen Lääkintäkapteeniksi lääkintäyliluutnantti Tuomo Tapio Nuuja Yliluutnantiksi luutnantti Kauko Aatos Listo luutnantti Aulis Olavi Minkkinen luutnantti Teuvo Aatos Lipponen Luutnantiksi kadetti Mauri Tapani Lehtiranta kadettialikersantti Mikko Usko Juhani Santavuori sotilasmestari Martti Juhani Salomaa sotilasmestari Hannu Olavi Vasiljev Sotilasmestariksi ylivääpeli Kalle Olavi Reponen ylivääpeli Jorma Eero Antero Katajamäki Vänrikeiksi reserveissä alikersantti Harri Henrik Järvelä alikersantti Juha Matti Venäläinen alikersantti Hannu Juhani Kakkinen Vääpeliksi ylikersantti Pekka Olavi Kiuru ylikersantti Markku Olavi Rantala ylikersantti Asko Olavi Pennanen Ylikersantiksi kersantti Jari Olavi Saastamoinen kersantti Aki Tapani Karvonen kersantti Pertti Kalevi Siivonen kersantti Juha Hirviniemi Siirrot vääp Ilkka Tapio Ahola Uudenmaan Prikaatista SIRtR: iin värvätty Tapio Antero Jatkola Meikistä Isosaaren linnakkeelle värvätty Arja Maria Hannele Mollberg Isosaaren linnakkeelta Santahaminan merivalvonta-aluekeskukseen ylil Mikko Taneli Taavitsainen Rannikkotykistökoulusta SlRtR:iin kers Pauli Antreas Harjula Orrengrundista Esikuntapatteriin vääp Heikki Juhani Paakkari Helsingin Laivastoasemalle sotmest Tauno Hannes Myllymäki Helsingin Sotilaspiirin Esikunnasta SIRtR: iin sotmest Pauli Kalevi Tanskanen Länsi-Uudenmaan sotilaspiirin Esikuntaan yliv Seppo Johannes Saari Satakunnan Lennostosta SlRtR:iin Eläkkeelle sotmest Raumo Risto Liuski ylil Erkki Kalevi Kemppinen yliv Raimo Heikki Halonen Tehtäviin määräämiset res vänr Markku Olavi Kaukoranta Isosaaren linnakkeen opetusupseeriksi Vääp Ilkka Tapio Ahola pioneeriupseeriksi Rva Pirkko Anneli Harju viestittäjäksi Upinniemeen Res vänr Kimmo Tapio Salomaa EPtrin opetusupseeriksi Res alik Jukka Tapio Routa Isosaaren linnakkeen opetusupseeriksi Nti Arja Maritta Pajuvuori Isosaaren linnakkeen ruokala-apulaiseksi Tekn, res alik Juha Matti Venäläinen viestiteknikoksi Sairhoit Airi Kaarina Vesalainen sairaanhoitajaksi Varuskuntasairaalaan Ltn Mauri Tapani Lehtiranta KoulPtrin opetusupseeriksi Ltn Mikko Usko Juhani Santavuori KoulPtrin opetusupseeriksi Ylil Mikko Taneli Taavitsainen Isosaaren linnakkeen opetusupseeriksi Hra Vilho Vänttinen varastonhoitajaksi Santahaminan korjaamolle Res kers Tarmo Juhani Aittokoski EPtrin opetusupseeriksi Res vänr Ari Paavo Jääskeläinen KoulPtrin opetusupseeriksi Res vänr Juha Olavi Särkilahti KoulPtrin opetusupseeriksi Maj Yrjö Heikki Tiilikainen Lounais-Suomen Sotilasläänin Esikuntaan toimistoesiupseeriksi Res vänr Antti-Jussi Kurri EPtrin opetusupseeriksi Res vänr Markku Aleksi Mikkola KoulPtrin opetusupseeriksi Nti Pia Maarit Kyytsönen Isosaaren linnakkeen ruokalaapulaiseksi Nti Eija Hannele Kekokangas Mäkiluodon linnakkeen ruokala-apulaiseksi Sotmest Tauno Hannes Myllymäki II Pston viestiupseeriksi Nti Anne Marketta Viitamäki Mäkiluodon linnakkeen ruokala-apulaiseksi Res vänr Jyrki Veli Kustaa Hokkila KoulPtrin opetusupseeriksi Rva Iris Marjatta Perttilä Isosaaren linnakkeen ruokalaapulaiseksi Res kers Teijo Matias Mäki EPtrin opetusupseeriksi Yliv Seppo Johannes Saari Isosaaren linnakkeen merivalvontaupseeriksi Nti Anna Riitta Hovatov Isosaaren linnakkeen ruokalaapulaiseksi Maj Jorma Heikki Kalevi Vuohelainen I Pston komentajan sijaiseksi Evl Pekka Juhani Uski patteriston komentajaksi Kotkan Rannikkopatteristoon RANNIKKOPATTERISTO Itäisellä Suomenlahdella vaihtui komentaja Patteristoamme yli seitsemän vuotta komentanut everstiluutnantti Teuvo Rönkkönen luovutti komentajan tehtävät everstiluutnantti Pekka Uskille. Tehtävien vaihtoon käytettiin pääsiäisen jälkeinen viikko, jonka aikana patteriston toimintapisteet kierrettiin ja vallitsevat olosuhteet ja kehittämistarpeet selostettiin uudelle komentajalle. Kyminlinnassa vietetyssä tilaisuudessa everstiluutnantti Rönkkönen totesi, patteristonsa tuntien, uskovansa toiminnan edelleen vankkumatta jatkuvan oman joukkoosaston kaikinpuoliseksi kehittämiseksi. Everstiluutnantti Uski kiitti poissiirtyvää komentajaa. Samalla hän totesi olevansa ylpeä saadessaan komentoonsa hänelle jo aiemmilta palvelusvuosilta tutun Ahvenkosken paremmalla puolella olevan joukko-osaston, jonka perinteistä kertovat nimet Saarenpää, Teikari, Someri ja Suursaari. Patteriston henkilökunta toivoo everstiluutnantti Rönkköselle hyvää jatkoa. Uskomme palvelun sotilasläänin esikunnassa tarjoavan mielenkiintoisia näkökulmia 21

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Kevätretki Tykistöprikaatiin

Kevätretki Tykistöprikaatiin Pirkan Viesti Kesäkuu 3/2009 Teksti : Ilkka Mäntyvaara Kuvat: Jorma Hautala Tykkiä 155K98 laitetaan ampumakuntoon. Kevätretki Tykistöprikaatiin Pirkanmaan Maanpuolustusyhdistys ja Tampereen Reserviupseerien

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Kaikkiaan kokoukseen osallistui 39 yhdistyksen jäsentä.

Kaikkiaan kokoukseen osallistui 39 yhdistyksen jäsentä. HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA Helsinki.10.2009 HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SYYSKOKOUS 12.10.2009 AIKA: 12.10.2009 klo 17.30 PAIKKA: LÄSNÄ: Valio OY Yhdistyksen kunniajäsenistä: - teollisuusneuvos

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

Helsingin Merireserviläiset ry Olle Skogman 1.12.1998. M/Y VESIKKO, tiedot 1974 --> 1998. sivu 1(13).

Helsingin Merireserviläiset ry Olle Skogman 1.12.1998. M/Y VESIKKO, tiedot 1974 --> 1998. sivu 1(13). Helsingin Merireserviläiset ry Olle Skogman 1.12.1998 M/Y VESIKKO, tiedot 1974 --> 1998. sivu 1(13). 1974: Ajopäivät: 79 päivää Ajomatka: 2166 mpk Ajoaika: 323 tuntia 1:nen ajopäivä: 27.4 viim. ajopäivä:

Lisätiedot

RESL SM-ampumakilpailu

RESL SM-ampumakilpailu 22.08.2011 16:01:35 50m pienoiskivääri 60 ls makuu joukkueet, sarja H 1. Etelä-Häme 2 1759 Alik Pekka Saari 588, Rva Hanna-Kaija Nieminen 586, Pion Jani Kortteissto 585 2. Etelä-Pohjanmaa 1748 Hra Jaakko

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Perinnepistooli 50 m 30 ls

Perinnepistooli 50 m 30 ls ResUL:n Perinneasemestaruuskilpailut Mikkeli 2.-3.5.2009 Sija Arvo Nimi Piiri 15ls 15ls Tulos napa 10,9,8 1 Alik Nylund Jussi E-HÄ 136 134 270 5 2 Jääk Laitila Tuomas E-PO 138 129 267 3 3 Alik Anttonen

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

Arvoisat kiltasisaret ja -veljet!

Arvoisat kiltasisaret ja -veljet! VIESTIKILTOJEN LIITTO R.Y. Hallitus KUTSU Riihimäki 30.9.2015 Arvoisat kiltasisaret ja -veljet! Viestikiltojen Liiton sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 21.11.2015 klo 13:00 alkaen Rannikkoprikaatissa,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia

Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry:n Jäsentiedotuksia Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri ry Julkaisija: Piiritoimisto Osoite: Keskuskatu 12 B 12 04600 MÄNTSÄLÄ Puhelin: 019 6871 300 E-Mail:

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

11. VUOSIKERTA - MARRASKUU 1968 - NlO 4 RANNIKON PUOLUSTAJA. TurRtR 10. 9. 1968. VaaRPsto 1. 12. 1968. HanRPsto 1. 8. 1968

11. VUOSIKERTA - MARRASKUU 1968 - NlO 4 RANNIKON PUOLUSTAJA. TurRtR 10. 9. 1968. VaaRPsto 1. 12. 1968. HanRPsto 1. 8. 1968 11. VUOSIKERTA - MARRASKUU 1968 - NlO 4 RANNIKON PUOLUSTAJA TurRtR 10. 9. 1968 VaaRPsto 1. 12. 1968 HanRPsto 1. 8. 1968 RANNIKON PUOLUSTAJA 11. VUOSIKERTA N:o 4/1968 RtUY:n ja Rannikkon Puolustajain Killan

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

1. yliluutnantti Seppo Ahokas Salon Seudun Reserviupseerit majuri Uolevi Piispanen Salon Seudun Reserviupseerit 542

1. yliluutnantti Seppo Ahokas Salon Seudun Reserviupseerit majuri Uolevi Piispanen Salon Seudun Reserviupseerit 542 1 Varsinais-Suomen reserviläispiirien ampumamestaruuskilpailut 9.6.2012 Tulokset Pienoiskivääri, makuu 60 ls 1. yliluutnantti Seppo Ahokas Salon Seudun Reserviupseerit 573 2. majuri Uolevi Piispanen Salon

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00.

LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. LVE ry sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin Lappeenrannan Upseerikerholla, 10.2.2009 klo 19:00. VUOSIKOKOUS Aika 10.2.2009 klo 19.00 Paikka Lappeenrannan Upseerikerho Kokouksen avaus Seuran puheenjohtaja

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Kiltauutiset 1/2014. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 1/2014. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 1/2014 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU Paikka: Perinnetalo/ Jääkärisali Aika: 26.4.2014 klo 11:00 alkaen Tilaisuuden kesto noin tunnin Esityslista Kaartin

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Turun Seudun Wanhat Toverit

Turun Seudun Wanhat Toverit Turun Seudun Wanhat Toverit TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kerho kokoontumiset: > Aika: 9.1.2012. - V-S:n Sos.dem.piirin puheenjohtaja Juuso Alatalo - Piirin ajankohtaisista asioista, uuden puheenjohtajan ajatuksia

Lisätiedot

RANNIKON PUOLUSTAJA LU KIJ ALLE. 12. VUOSIKERTA - HUHTIKUU 1969 - NlO 1

RANNIKON PUOLUSTAJA LU KIJ ALLE. 12. VUOSIKERTA - HUHTIKUU 1969 - NlO 1 12. VUOSIKERTA - HUHTIKUU 1969 - NlO 1 RANNIKON PUOLUSTAJA LU KIJ ALLE RANNIKON PUOLUSTAJAN tilausmaksu sisältyy Rannikon Puolustajain Killan ja Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen jäsenmaksuihin. Aikaisemmilta

Lisätiedot

LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN

LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN LIPUNNOSTO TÄYTTI PAVILJONGIN Uusiutunut lipunnostotilaisuus täytti Pietarinkarin paviljongin ääriään myöten äitienpäivää edeltäneenä lauantaina. - Väkimäärä yllätti järjestäjät! totesi kommodori Timo

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

Kokoelmat kertovat 9/2013: Mannerheim-ristin ritari, evl. Olli Puhakan albumit

Kokoelmat kertovat 9/2013: Mannerheim-ristin ritari, evl. Olli Puhakan albumit Teksti ja taitto: tutk. Tapio Juutinen, Arkistokuvat: Olli Puhakan kokoelma ds Lentolaivue 26:n 3. lentueen päällikkö luutnantti Risto Puhakka Fiat G.50 -hävittäjän ohjaamossa jatkosodan alussa, mahdollisesti

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 ITÄ-SUOMEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS IISALMESSA Kokouksen osanottajia Olvin panimomuseossa Pidettiin 7.3.2012 Iisalmessa vuosikokous, kuten toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

E-H Res.Ups.piirin ruutiasemestaruuskilpailu 2013

E-H Res.Ups.piirin ruutiasemestaruuskilpailu 2013 TUA:n Ruskeakiven Ampumarata 08. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja H 1. ylil Raimo Antila ToRu 88 88 88 264 83 90 90 263 527 46 2. ylil Mika Tapiola VaRu 82 91 93 266 82 87 92 261 527 45 3. kapt Jukka

Lisätiedot

Kiltauutiset 1/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 1/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 1/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kaartin Jääkärirykmentin Kilta KUTSU KAARTIN JÄÄKÄRIRYKMENTIN KILLAN JÄSENILLE Killan vuosikokous pidetään Santahaminassa Perinnetalolla lauantaina 23.4.2016

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

RANNIKON PUOLUSTAJA. 26. VUOSIKERTA MAALISKUU 1983 Nro 1 >(S8H. . - "f^rirr "

RANNIKON PUOLUSTAJA. 26. VUOSIKERTA MAALISKUU 1983 Nro 1 >(S8H. . - f^rirr >(S8H RANNIKON PUOLUSTAJA 26. VUOSIKERTA MAALISKUU 1983 Nro 1. - "f^rirr " DAVALAINEN TIETOKONE TYKKÄÄ IHMISESTÄ Davalaiset järjestelmät ja laitteistot edustavat myös ergonomian suhteen tietokonealan kaikkein

Lisätiedot

Hymer Club Finland 23-25.5.2014

Hymer Club Finland 23-25.5.2014 Hymer Club Finland 23-25.5.2014 25-vuotisjuhla ja kevätkokous iloisessa Itä-Suomessa, Muuruvedellä! Loistava valinta juhlapaikaksi, Hymer Clubin perustamispaikkakunta, Muuruvesi. Aurinkoisena perjantaina

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti Kauhajoella 22.3.2015 T U L O K S E T Kauhajoen Karhu *Kilpailun sarjat: *M150 ; M1501 ; M1502 ; M1503 ; M151 ; M1511 ;

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry:n iloisiin tapahtumiin!

Tervetuloa mukaan Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry:n iloisiin tapahtumiin! 1.9.2012 1/8 RANNIKONPUOLUSTAJIEN SUURI JUHLA Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry juhli 50-vuotistaivaltaan Helsingin edustan linnakesaari Kuivasaaressa. AIKA: La 1.9.2012 PAIKKA: Kuivasaari Kuivasaaren

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

RANNIKON PUOLUSTAJA JUHLAVUOSI. RtUY:n tiedonantolehti Maaliskuu 1958

RANNIKON PUOLUSTAJA JUHLAVUOSI. RtUY:n tiedonantolehti Maaliskuu 1958 RANNIKON PUOLUSTAJA RtUY:n tiedonantolehti Maaliskuu 1958 JUHLAVUOSI Joulukuun 5. päivänä 1958 tulee kuluneeksi 25 vuotta Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen perustamisesta. Jo aikaisemmin tänä vuonna

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. PÖYTÄKIRJA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk.

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. PÖYTÄKIRJA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk. Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. Yhdistyksen ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA Aika: maanantai 30.12.2013 kello 14.00...14.40 Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone,

Lisätiedot

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen ja Rannikon Puolustajain Killan julkaisema tiedotuslehti RANNIKKOTYKISTÖN KOULUTUKSEN ALKUVAIHEISTA

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen ja Rannikon Puolustajain Killan julkaisema tiedotuslehti RANNIKKOTYKISTÖN KOULUTUKSEN ALKUVAIHEISTA RANNIKON PUOLUSTAJA Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen ja Rannikon Puolustajain Killan julkaisema tiedotuslehti 8. Vuosikerta N:o 2/65 Kesäkuu 1965 RANNIKKOTYKISTÖN KOULUTUKSEN ALKUVAIHEISTA Eversti evp

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016

LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016 TIEDOTE 1 (3) Laivaston Sukeltajakilta ry Tapani Korhonen 28.1.2016 LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016 Tervehdys hyvät kiltaveljet! Killan 31. toimintavuosi on pyörähtänyt vauhdilla käyntiin. Tämän

Lisätiedot

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen julkaisema tiedotuslehti YUOSIKOKOUSKUULUMISIA

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen julkaisema tiedotuslehti YUOSIKOKOUSKUULUMISIA RANNIKON PUOLUSTAJA Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen julkaisema tiedotuslehti 4. Vuosikerta N:o 4/61 Joulukuu 1961 YUOSIKOKOUSKUULUMISIA Eversti V Karvinen RtVY:n tämän vuoden vuosikokous pidettiin

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Teksti: Sirkka Ojala Kuvat: Jaakko Lampimäki

Teksti: Sirkka Ojala Kuvat: Jaakko Lampimäki Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry on toiminut alueensa Reserviupseeriyhdistysten yhdyssiteenä ja tukena jo 60 vuoden ajan. Piiri juhlisti vuosipäiväänsä näyttävästi Tampereella 18. joulukuuta. Juhlakutsun

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

RANNIKON PUOLUSTAJA. 27. VUOSIKERTA HUHTIKUU 1984 N:o 1. Rannikkotykistön kilpailuammunnat 1983

RANNIKON PUOLUSTAJA. 27. VUOSIKERTA HUHTIKUU 1984 N:o 1. Rannikkotykistön kilpailuammunnat 1983 RANNIKON Sf PUOLUSTAJA 27. VUOSIKERTA HUHTIKUU 1984 N:o 1 Rannikkotykistön kilpailuammunnat 1983 Oy Hangon Hinaus Ab PL 26, 10901 HANKO M/S HEIMO SAARINEN Pituus - längd Leveys - bredd Syväys - djupg.

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

11. VUOSIKERTA - TOUKOKUU 1968 - NlO 2 RANNIKON PUOLUSTAJA

11. VUOSIKERTA - TOUKOKUU 1968 - NlO 2 RANNIKON PUOLUSTAJA 11. VUOSIKERTA - TOUKOKUU 1968 - NlO 2 RANNIKON PUOLUSTAJA RANNIKON PUOLUSTAJA 11. VUOSIKERTA Nro 2/1968 RtUY:n ja Rannikkon Puolustajain Killan tiedotuslehti Levikki 1400 kpl Päätoimittaja evl V Lappinen

Lisätiedot

SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016

SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016 SUOMENLINNAN UPSEERIKERHO RY:N SÄÄNNÖT 2016 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomenlinnan Upseerikerho ry ja sen kotipaikka on Suomenlinna Helsingin kaupungissa. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä

Lisätiedot

Kiltauutiset 3 / 2010

Kiltauutiset 3 / 2010 Kiltauutiset 3 / 2010 1 Ilmailumuseo 22.5-2010 Kilta järjesti tutustumiskäynnin Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä olevalle ilmailumuseoon. Siellä tutustuttiin asiantuntevan oppaan johdolla niin

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011 Säkylä 03. - 04.09.2011 19:30:55 25m Pienoispistooli 20 ls, sarja 12T 1. Tuomas Lammintausta KaA 91 97 188 188 2. Casper Corell KaA 90 86 176 176 25m Pienoispistooli 10 ls, sarja N 1. Ritva Lapinniemi

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi Viestiupseeriyhdistys ry www.viestiupseeriyhdistys.fi Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja tietotekniikka-alan upseerien, opistoupseerien, erikoisupseerien tai sähköisen viestialan johto-

Lisätiedot

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai

AY-kisat 2006 Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai Miesten joukkue Klo 10.00, Lauantai 1 A/A Tomi Penttilä/Tero Kallio Metalli 1 3 4 C/D Pekka Salokannel/Markku Saarinen Metalli 49 5 C/C Jouko Rakkolainen/Jorma Hietikko VATE 6 8 B/B Juha Suotmaa/Tuomas

Lisätiedot

AUTOJOUKKOJEN OULUN KILTA RY

AUTOJOUKKOJEN OULUN KILTA RY 1 AUTOJOUKKOJEN OULUN KILTA RY 22.2.2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1. JOHDANTO Vuosi 2011 oli Killan 46. toimintavuosi. Killan toiminta on tapahtunut vahvistettujen sääntöjen puitteissa, joista tärkeimpänä

Lisätiedot

RANNIKON PUOLUSTAJA. Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen ja Rannikon Puolustajain Killan julkaisema tiedotuslehti

RANNIKON PUOLUSTAJA. Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen ja Rannikon Puolustajain Killan julkaisema tiedotuslehti RANNIKON PUOLUSTAJA Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen ja Rannikon Puolustajain Killan julkaisema tiedotuslehti 7. Vuosikerta Nro 1/64 Huhtikuu 1964 KILTATOIMINTA TIIVISTYY Aloittaessaan kolmannen toimintavuotensa

Lisätiedot

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen ja Rannikon Puolustajain Killan julkaisema tiedotuslehti JÄÄKÄRILIIKE 50 VUOTIAS

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen ja Rannikon Puolustajain Killan julkaisema tiedotuslehti JÄÄKÄRILIIKE 50 VUOTIAS ki RANNIKON PUOLUSTAJA Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen ja Rannikon Puolustajain Killan julkaisema tiedotuslehti 8. Vuosikerta N:o 1/65 Maaliskuu 1965 JÄÄKÄRILIIKE 50 VUOTIAS Helmikuun 3. pnä tuli kuluneeksi

Lisätiedot

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos Petri Mäki 19 203 202 233 156 212 171 1177 tulos + tas 222 221 252 175 231 190 1291 Helvi Mäkipää 11 141 176 213 191 191 183

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

SINUNKIN VERESI VOI PELASTAA IHMISHENGEN

SINUNKIN VERESI VOI PELASTAA IHMISHENGEN Vanhoihin väreihin SINUNKIN VERESI VOI PELASTAA IHMISHENGEN W LIITY JD TÄNÄÄN VERIPALVELUUN Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu Kivihaantie 7, Kivihaka, puh. 570105, 578822/122 RANNIKON PUOLUSTAJA N:o 3

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Kiltauutiset 1 / 2012

Kiltauutiset 1 / 2012 Kiltauutiset 1 / 2012 Kuva: Amanda Virtanen 1 Hei kiltaveljet ja -sisaret Vauhdikas vuosi 2011 on saatu päätökseen ja vähintään yhtä vauhdikas vuosi 2012 on alkanut. Toivottavasti kaikki ovat jo unohtaneet

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta

MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta MPK tiedottaa kevään koulutustarjonnasta AJOLUPAKURSSI 10.2.2014 Ajolupakursseille haluaa moni. Nyt se on taas mahdollista. Seuraava B-ajolupakurssi järjestetään maanantaina 10.2.2014. Kurssi on henkilökunnan

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015

UAY:n KESÄMESTARUUSKILPAILUT 2015 HOLLOLA, HÄLVÄLÄ 15. - 18.06.2015 18:36:26 Aikataulu 16.06. tiistai 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 50m Kivääri makuu SML-Hirvi 25m Pienoispistooli 50m Kivääri 3x20 ls Palvelupistooli Palvelukivääri

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Körpäkkäsanomat 1/2006

Körpäkkäsanomat 1/2006 Körpäkkäsanomat 1/2006 Taustaa Puuveneiden perinneseura Körpäkkä on vuonna 2003 rekisteröity yhdistys, jonka toimintatarkoituksena on puuveneiden perinteiden vaaliminen. Alun perin yhdistyksen perustana

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla 24.8.2011 Jurvan Rotaryklubi Säläishallilla YHTEIS Klubin sija Klubin tulos 1 Jurva 32,00 2 Kurikka 25,00 3 Jalasjärvi 23,00 4 Kauhajoki 17,00 5 Ilmajoki 16,00 6 Aro 13,00 sija nimi Saapas Tikka Rengas

Lisätiedot