Kvalt /2014 Rauna Kiiskinen jätti valtuustoaloitteen koskien Askolan kunnan verkkosivujen uudistamista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kvalt 26.2.2014 1/2014 Rauna Kiiskinen jätti valtuustoaloitteen koskien Askolan kunnan verkkosivujen uudistamista."

Transkriptio

1 1 VALTUUSTOALOITTEET 2014 Kvalt /2014 Rauna Kiiskinen jätti valtuustoaloitteen koskien Askolan kunnan verkkosivujen uudistamista. Khall Kunnan atk-työryhmä on keskustellut verkkosivujen uudistamisesta palavereissaan keväällä ja syksyllä. Kunnan verkkosivut ovat työryhmänkin mielestä toisinaan hieman hankalat ylläpidettävät. Ne ovat kuitenkin olleet laatu/hintasuhteeltaan riittävät. Sivustoille pystytään lisäämään kuvia ja myös tekemään linkityksiä. Hallintatyökalu itsessään ei kuitenkaan sisällä mitään kuvankäsittelyä eli kuvat on osattava käsitellä ennen kuin ne liitetään kotisivuillemme. Riittävän hyvälaatuisen kuvamateriaalin käyttäminen ja sen muokkaaminen vaatii hyvän kuvankäsittelyohjelman. Ko ohjelman hankinta ja siihen käyttäjien kouluttaminen olisi yksi ratkaisu nykyisten sivujen parempaan ulkonäköön. Nykyisiltä sivuilta löytyy Vapaa-aika sivuston alta kunnassa toimivat yhdistykset ja seurat. Niiden tietojen oikeellisuudesta vastuu kuuluu ko seuralla ja yhdistykselle. Heitä on pyydetty ilmoittamaan kuntaan mahdolliset muutokset ja tämän jälkeen tiedot päivitetään kunnan sivuille. Palaute sivuston alta löytyy alasivu Tee aloite, jonka alla kerrotaan aloitteen tekemisestä ja sieltä kautta voi tehdä kuntalaisaloite.fi sivuston kautta aloitteen. Atk-työryhmä totesi yksimielisesti, että kunnan verkkosivujen uusiminen ei ole mitenkään mahdollinen oppilastyönä. Verkkosivujen laatiminen on iso projekti, johon koulun oppituntien resurssit ovat täysin riittämättömät. Sivujen tekeminen vaatii myös hyvin paljon ammatillista osaamista. Atk-ryhmä päätti yksimielisesti esittää vuoden 2015 talousarvioon määrärahaa verkkosivujen uusimiseen. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion kokouksessaan Itsestään verkkosivujen uusiminen ei kuitenkaan tule auttamaan siihen, että sivut ovat jatkuvasti ajantasalla, vaan niiden päivitykseen on tehtävä selkeä toiminnanohjaus. Jokaisen hallintokunnan on nimettävä omien toimialueidensa vastuuhenkilöt kotisivujen ylläpitoon. Näiden henkilöiden on pidettävä huolta, että sivuille tehdään tarvittavat muutokset ja päivitykset nopeasti, jotta sivut pysyvät ajantasalla. Kvalt

2 2 2/2014 Anne Berg jätti valtuustoaloitteen koskien Sanssi-kortin hyödyntämistä. Khall Askolan kuntaan on palkattu yksi alle 30-vuotias Sanssi-kortilla väliseksi ajaksi. Lisäksi kaksi alle 30-vuotiasta on palkattu oppisopimuksella ja kummastakin saadaan palkkatukea koko oppisopimuskauden ajan. Kvalt /2014 Hanna Falck jätti valtuustoaloitteen koskien Kirkonkylän metsiköiden siistimistä. Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päättää tilata MHY-Uusimaalta heidän lausunnossaan esi te tyn hanke-ehdotuksen sekä Coor Service Management Oy:ltä heidän lau sun nos saan esitettyjä raivaustoimenpiteitä MHY-Uusimaan han ke-eh do tus alu een ulkopuolisille soveltuville alueille. Sekä MHY-Uusimaan, että Coor Service Management Oy:n tulee tar vit taes sa valmistella toimenpiteille maisematyölupahakemukset ra ken nus val von ta- ja ympäristönsuojeluyksikön käsittelyä varten. Kvalt /2014 Hannu Vihreäluoto jätti valtuustoaloitteen: Ukkolan tulevaisuus. Perusturva Kyseessä olevassa kunnan kiinteistössä asuu viisi omillaan toimeentulevaa vuokralaista. He ovat pitkäaikaisia kiinteistön vuokralaisia. Vuokratulot kiinteistöstä ovat noin vuodessa ja kunnossapitokulut vuositasolla ovat noin Kiinteistön toimintakate raportoituu perusturvassa.

3 3 Toiminta on eri näkökulmista katsoen kustannustehokasta. Kokonaisuus ja asukasnäkökulma huomioon ottaen kiinteistössä asuminen on tällä hetkellä soveliain asumisvaihtoehto nykyisille vuokralaisille. Mikäli asuminen ei ole mahdollista tässä kiinteistössä, asukkaat siirtyvät kunnan vuokra-asuntojonoon ja muiden palvelujen piiriin. Perusturvalautakunnan tietoon ei ole tullut asumisturvallisuuden puutteita. Kvalt /2014 Sanna Kurki ja 10 muuta valtuutettua jättivät valtuustoaloitteen "Aloite koskien valtuuston toimintatapoja Kunnanhallitus Kunnanhallitus toteaa aloitteen parantavan kuuluvuutta kokouksessa ja suosittelee, että valtuustossa otetaan kyseinen toimintatapa välittömästi käytäntöön. Myös kokouksessa käytettävät asiantuntijat esittävät puheenvuoronsa salin etuosasta. 6/2014 "Ryhmäaloite kunnanhallitukselle valmistelua varten" Keskustan valtuustoryhmä esittää kunnanhallitukselle saapuneessa aloitteessaan, että sen tulisi saattaa kunnan vuoden 2015 talousarvion investointiosa uudelleen valmisteltavaksi siten, että seuraavat kuusi kohtaa otetaan huomioon: 1. Investointien kokonaismääräraha vuodelle 2015 pysyy jo päätetyn mukaisena. Vuoden 2016 kokonaismääräraha suunnitellaan siten, että tämän valtuustokauden kokonaisinvestointisumma on noin 8 miljoonaa euroa (+/ ) + hätäinvestoinnit. Suunnitelmavuosien nettoinvestointisummat? 2. Kunnantalon investointimääräraha jaetaan siten, että vuodelle 2015 varataan määräraha suunnittelua varten ja vuodelle 2016 varataan määräraha suunnitelmien toteuttamiseen

4 4 salaojituksen, hulevesien, vesieristyksen, piha-alueiden, energiatalouden ja sisätilojen toiminnallisuuden ym. parantamiseksi. Suunnittelussa ja toteutuksessa varaudutaan lämmitysjärjestelmämuutoksiin, jollei niitä saada toteutettua samassa yhteydessä. 3. Koulutilojen investointeihin varataan suunnittelumääräraha vuodelle 2016 sekä investointimääräraha 2017 ja 2018, joita tarkennetaan vuoden 2016 talousarviota laadittaessa Tulevaisuuden oppimisympäristö-strategian perusteella. 4. Vanhoja yritysalueita parannetaan (teiden kunnostus/ päällystys) ja samalla yrittäjien kanssa sovitaan, että he hoitavat omien alueidensa siistimisen. 5. Tekninen lautakunta saa päättää sille kuuluvien muiden investointien toteutusjärjestyksestä nettomäärärahan puitteissa ja teknisesti oikeassa järjestyksessä. Tarvittaessa lautakunta hakee määrärahamuutosta kustannusryhmien välillä. 6. Muiden kuin teknisen toimen investoinnit toteutetaan jo päätetyn mukaisesti." Kunnanhallitus Valtuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion ja vuosiin 2017 (investointien osalta vuoteen 2018) ulottuvan taloussuunnitelman kokouksessaan Sen jälkeen valtuusto teki talousarvion ja -suunnitelman investointiosaan talousarviomuutoksen päätöksellään Todetaan, että pidetty valtuuston kokous kutsuttiin koolle kahdeksan valtuutetun tekemällä aloitteella kuntalain momentin perusteella. Kuntalakia valmistelevassa hallituksen esityksessä HE 912/1994 todetaan, että tavanomaisesta kokousaikataulusta poikkeava kokoontuminen on yleensä kiireellinen. Tämän vuoksi laissa on nimenomaisesti säädetty asian kiireellisestä valmistelusta. Menettelytapana kyseinen aloite on sinänsä laillinen, mutta epätavallinen, eikä se anna hyvää kuvaa kunnan päätöksenteosta eikä hallinnosta. Johtoryhmässä on valmisteltu kunnan talousarvioprosessin tarkentamista sekä sen aikatauluttamista uudelleen siten, että talousarvio laaditaan hyväksyttyyn strategiaan sovitetun ns. raamiehdotuksen avulla ja että lautakuntien ja valmistelijoiden aikataulu on aiempaa varhaisempi. Tavoitteena on, että seuraavan vuoden talousarvio ja veroja koskevat päätökset tehdään kuntastrategiaan pohjautuen samassa valtuuston kokouksessa ennen marraskuun 17. päivää. Muutoksella tähdätään siihen, että päätöksentekijöiden tietoisuus talousarvioprosessista olisi parempi jo varhaisemaassa valmisteluvaiheessa. Päätösehdotus talousarvioprosessin tarkentamisesta sekä sen tarkentamisesta tehdään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa

5 Kuten on jo todettu, valtuusto on hyväksynyt kuluvan vuoden talousarvion päätöksellään sekä muuttanut sitä päätöksellään Näistä jälkimmäinen päätös ei ole vielä lainvoimainen. Päätöksiä ei ole syytä muuttaa. Kunnanhallitus antoi oheisen vastauksen tiedoksi Keskustan valtuustoryhmälle tehdystä valtuustoaloitteesta sekä sen hyväksi tehdyistä toimenpiteistä 5

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

LIITE KHALL LIITE KVALT VUODEN 2014 LOPUSSA VIREILLÄ OLLEET VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET

LIITE KHALL LIITE KVALT VUODEN 2014 LOPUSSA VIREILLÄ OLLEET VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET 1 LIITE KHALL LIITE KVALT VUODEN 2014 LOPUSSA VIREILLÄ OLLEET VALTUUSTOALOITTEET SEKÄ NIIDEN JOHDOSTA SUORITETUISTA TOIMENPITEET Aloitteen tekijät/ajankohta 1. Kokoomuksen valtuustoryhmä 4.4.2011 Aloitteen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 02.04.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4 / 2012 ASIA LIITE

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 18:30-19:15 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 09/07 Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 04.02.2010 kello 16.00-16.28 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 8 17.02.2014 Valtuustoaloitteita koskeva selvitys 45/00.02/2014 KHALL 10.02.2014 52 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 3 momentin mukaan kaupun gin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015. Kunnanvirasto, valtuustosali. Valtuutettujen esteet ja varajäsenten kutsuminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.3.2015 klo 19.00 20.55 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro Asia 11 Kunnanvirasto, valtuustosali Valtuutettujen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130 Tekninen lautakunta Aika 17.06.2015 klo 16:00-18:14 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73 Valtuusto Aika 17.02.2014 klo 18:00-21:25 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 16/2008

PÖYTÄKIRJA JT 16/2008 PÖYTÄKIRJA JT 16/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 2.9.2008 klo 8.30 12.00 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle Kunnanhallitus 235 28.10.2013 Kunnanhallitus 264 11.11.2013 Valtuusto 83 18.11.2013 Kunnanhallitus 14 03.02.2014 Valtuusto 4 17.02.2014 Elinvoimapolitiikan muutos / Tuki yritysten investoinneille ja sijoittumiselle

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.10.2004 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 356 357 358 359 360

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot