Mistä Kaakon rannikko tunnetaan vuonna 2020?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mistä Kaakon rannikko tunnetaan vuonna 2020?"

Transkriptio

1 Loppuraportti Kestävän luontomatkailun Kaakko135⁰ hanke Mistä Kaakon rannikko tunnetaan vuonna 2020? Taini Rajala Cursor Oy, Kotka 2014

2 1 LOPPURAPORTTI Kestävän luontomatkailun Kaakko 135 hanke MISTÄ KAAKON RANNIKKO TUNNETAAN VUONNA 2020? 2014 Hankkeen nimi; Kestävän luontomatkailun Kaakko 135 Hankkeen päärahoittaja; Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma , Kaakkois-Suomen Ely-keskus, Kouvola, päätösnumero Hankkeen toteuttaja; Cursor Oy, Matkailu ja Tapahtumat, Kyminlinnantie 6, PL 14, Kotka Projektipäällikkö Taini Rajala, puhelin Ohjelmapäällikkö Birthe Suni, puhelin Toteutusaika; Hankeosapuolet; Kotkan kaupunki Haminan kaupunki Pyhtään kunta Virolahden kunta Miehikkälän kunta Metsähallitus Cursor Oy Kuvat; Jukka Koskinen, Inch of Ink Oy, Kotka 1

3 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 4 OSA Johdanto Luontomatkailu toimialana - määritelmä Kehittämistoimenpiteiden tarve Kotka-Haminan seudulla Hankkeen keskeiset päätavoitteet ja tulokset Luontomatkailun kohteet Luontomatkailun palvelut Matkailijamäärät Markkinointi ja myynti Vastuullisen ja kestävän matkailun näkökulma Hankkeessa tuotetut tutkimukset, raportit, koulutukset, esitteet, sähköinen markkinointiaineisto ja kontaktit Hankkeen onnistuminen kohderyhmien kanssa Luontomatkailussa on mahdollisuus OSA Kelu135 hankekokonaisuus Toteutuneet toimenpiteet toimenpidekokokonaisuuksittain Kaakko alueellisen luontomatkailustrategian muodostaminen Luontomatkailuyritysten verkostojen muodostaminen ja verkoston toiminnan käynnistäminen Luontomatkailupalvelujen tuotteistaminen Matkailuinvestointihankkeiden ja matkailupalvelujen edistäminen ja koordinointi Luontomatkailukohteiden infrastruktuurirakentamisen suunnittelun edistäminen Luontomatkailutuotteiden markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen Hankkeen tulosten implementointi Resurssit Yhteenveto kustannuksista ja rahoituksesta (liite)

4 3 9. Raportointi ja seuranta Toteutusoletukset ja riskit Liitteet

5 4 Tiivistelmä Kestävän luontomatkailun Kaakko135 hanke, jatkossa Kelu135, toteutettiin ajalla elinkeinojen kehittämishankkeena Kotka-Haminan seudulla. Hankkeen päärahoittaja oli Kaakkois-Suomen Ely-keskus ja muita rahoittajia olivat seudun kaikki kunnat sekä Metsähallitus Luontopalvelut. Hankkeen kokonaisbudjetti oli euroa. Päätavoitteena on ollut edistää Kotka-Haminan seudun kehittymistä luontomatkailukohteena ja tarjolla olevien luontomatkailun palvelujen kehittymistä omaleimaiseksi ja vetovoimaiseksi elinkeinotoiminnaksi kestävällä ja ympäristöarvot huomioon ottavalla tavalla. Tavoitteena oli myös seudun matkailijamäärien kasvattaminen, kysyntään vastaaminen sekä Kotka-Haminan seudun luontomatkailun luontaisten edellytysten parempi hyödyntäminen matkailupalvelujen tarjonnassa. Luontomatkailua on erilainen toiminta sekä palvelujen toteuttaminen luonnossa ja luonnonolosuhteissa; esimerkiksi kalastus, melonta, koskenlasku, pyöräily, ratsastus, vaellus, kiipeily yms. Luontomatka voi muodostua erilaisista palvelua sisältävistä tuotteista tai paketoiduista, ohjelmallisista matkakokonaisuuksista kuin myös omatoimisesta luonnossa liikkumisesta. Luontomatkailu tuottaa kokijalleen elämyksiä, mielihyvää ja hyvinvointia ja luontomatkailija ostaa matkallaan seudulta erilaisia tarvitsemiaan palveluja. Toimenpiteitä kohdistettiin etenkin matkailu- ja luontomatkailuyrittäjien palvelutuotteiden- ja tuotteistusosaamisen, palvelurakenteen ja palveluosaamisen kehittämiseen. Seudulla on noin luontomatkailun sektorille itsensä määrittelevää mikroyritystä, joista kuitenkin vain muutaman palvelutarjonta perustuu luonnossa tapahtuvaan aktiviteetti- ja sisällöntuotantoon. Yritykset kamppailevat sesonkipainotteisen kysynnän kanssa ja ympärivuotisten palvelujen tarjoaminen on suuri haaste. Luontomatkailussa toimivien yritysten liikevaihtokehitys on Kotka-Hamina seudulla melko vaatimatonta ja yrittäjä työllistää lähinnä itsenä ja perheensä. Sesonkihuippuina yritykset tekevät jonkin verran yhteistyötä ja erilaiset yritysten muodostamat verkostot ja yhteistyömuodot ovatkin vahvistuneet. Potentiaalisiksi kehitettäviksi luontomatkailun kohdealueiksi hankkeeseen määriteltiin Pyhtään Munapirtti sekä Kaunissaari, Virolahden Hurppu, Virolahden-Miehikkälän Salpalinjan vaellusreitti, Haminan Pitkienhiekkojen leirintä- ja retkeilyalue sekä Metsähallituksen kansallispuistot Valkmusa ja Itäisen Suomenlahden saaristokansallispuistoalue. Hankkeessa tehtiin useita erilaisia tutkimuksia ja suunnitelmia näiden kohteiden matkailuliiketoiminnan kehittämiseksi. Seutu tarvitsee 4

6 5 kuitenkin vahvempaa luontomatkailun edellytyksiä tukevaa elinkeinopolitiikkaa ja päätöksentekijöiltä päämäärätietoista yhteistyötä matkailutoimijoiden kanssa. Yksi suuri haaste on uusien matkailuinvestointien saaminen alueelle, koska seudulla ei ole ns. veturiyritystä, joka houkuttelisi ympärilleen pienempien palveluyritysten tarjontaa. Julkisen sektorin, luontomatkailuyritysten ja investoreiden vuoropuhelu ja yhteistyö ovat välttämättömiä kehityksen aikaan saamiseksi. Matkailu myös Kymijoella on lähtenyt kasvuun ja vauhdittunut etenkin Kymi The River yritysverkoston luotsaamana. Uusia kehittyviä matkailukohteita ovat myös Rankin saari, Kirkonmaa sekä Kyminlinna, joihin ei kuitenkaan kohdistunut toimenpiteitä hankeaikana. Jotta Kaakon rannikko olisi tunnettu luontomatkailukohteena, tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi niin toimintastrategia kuin myös jatkuvaa matkailumarkkinointia. Hankkeessa tuotettiin osaksi Kaakon matkailun kehittämisstrategiaa erillinen luontomatkailun strategia ja toimenpideohjelma vuoteen 2020, nimeltään Mistä Kaakon rannikko tunnetaan 2020? Siinä seudun luontomatkailun valittuja strategisia vahvuuksia ja kehittämisen painopisteitä ovat Kymijoen Kosket, Meri ja Saaristo sekä Historiallinen Luonto. Ei siis yksin riitä, että pienten luontomatkailuyritysten palvelut olisivat huippuunsa hiottuja. Yritysmarkkinointi on yksinään riittämätöntä luomaan laajemmin mielikuvaa kiinnostavasta luontomatkailun seudusta ja kohteesta. Kaakko135 Matkailun yksikkö vastaa Kotka-Haminan seudun matkailumarkkinoinnista ja yhteistyö yksikön kanssa olikin tiivistä. Luontomatkailuyritysten palveluja nostettiin enemmän esille viestinnässä, otettiin uutena markkinointikanavana käyttöön myös mobiilidataa, uudistettiin luontomatkailun nettimarkkinointia ja seudulle syntyi myös uutta luontomatkailun yrittäjyyttä ja palvelutarjontaa. Uusina avauksina aktivoitiin hevostalouden yrittäjiä kehittämään seudulle hevosmatkailun palveluja Potkua Hevosmatkailuun -koulutusten avulla. Myös Vaihtoehtoisesta majoituksesta järjestettiin koulutusta, joka mm. kotimajoituksena on mainio ja kestävä tapa monipuolistaa seudun majoitusvaihtoehtoja, hyödyntää olemassa olevia kiinteistöjä sekä työllistää itse itsensä. Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakuntien kanssa yhteistyössä kehitettiin Kestävän matkailun toimintamalli sekä matkailuyrittäjien laatukriteerit, niin sanottu Huoneentaulu. Yritys voi kehittää toimintansa vastuullisuutta ja laatua sitoutumalla johonkin Huoneentaulun kymmenestä erilaisesta kestävästä arvosta ja toimenpiteestä ja 5

7 6 viestimään niistä asiakkailleen. Kestävän matkailun toimintamalli on kunnianhimoisempi kehittämiskonsepti, joka vaatii lisää aikaa ja resursointia jalkautuakseen yrityksiin. Luontomatkailussa toimivien yritysten ja tahojen kiinnostus palvelujen kehittämiseen ja uusien palvelujen synnyttämiseen oli ilahduttavan suurta, mitä ilmentää hankkeen organisoimiin tilaisuuksiin osallistuneiden suuri määrä, yhteensä 367 henkilöä. Hankeaikana seudulla syntyi joko uutta tai toimintaansa kehitti 4-7 luontomatkailun yritystä, määrittelytavasta riippuen. Hankkeessa tuotettiin kuusi (6) kpl erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä, koulutustilaisuuksia järjestettiin yhteensä seitsemän (7) kpl, strategiatyöpajoja pidettiin kolme (3) kpl, Kymijokiverkoston kehittämis- ja koulutustilaisuuksia oli yhteensä kuusi (6) kpl, mobiiliteemareittejä tuotettiin kuusi (6) teemareittiä, reitti- ja retkeilyoppaita laadittiin painettuna sekä sähköisinä neljä (4) kpl ja Kaakko135.fi sivustolle lanseerattiin uusi verkko-osio Luonto ja Liike. Luontomatkailun sektori on mielenkiintoinen ja potentiaalinen kasvuala Kaakossa ja sen kehittämistä jatketaan edelleen. Retkieväät Salpapolun laavulla. Kotkassa Taini Rajala projektipäällikkö 6

8 7 OSA 1 1. Johdanto Tunnetut matkailukohteet Suomessa eivät ole syntyneet sattumalta, vaan niiden eteen on tehty paljon työtä. Usein menestyksen saavuttamiseksi aikaa on kulunut jopa vuosikymmeniä. Matkailukohteiden tarinat ovat kaikki hiukan erilaisia mutta yhteistä niille on se, että kehittymiseen on tarvittu eri alojen taitavia ihmisiä, jotka uskovat ideoihinsa ja joilla on ollut kykyä toteuttaa niitä yhdessä. Joskus menestyvä liiketoiminta saa alkunsa yrittäjän omasta innostuksesta ja elämäntavasta ja ajan kuluessa siitä sitten kasvaa palvelujen kertymä, joka synnyttää taas uutta palvelua ja yhteistyötä. Erilaiset yritysten muodostamat verkostot ja yhteistyömuodot ovat monesti kasvun ja menestyksen avaimia, koska yksin resurssit ovat aina pienempiä. Ilman yrittäjiä ei luontomatkailuun synny uusia palveluja eikä ala kehity. Luontomatkailun liiketoiminnan kehittyminen tarvitsee myös pitkäjänteistä julkista päätöksentekoa seutu- ja aluepolitiikassa, maankäytön ja kaavoituksen suunnittelussa, energiaratkaisuissa, vesihuollossa, tieverkon kehittämisessä ja saavutettavuuden parantamisessa. Tarvitaan luontomatkailun edellytyksiä tukevaa elinkeinopolitiikkaa ja päätöksentekijöiltä päämäärätietoista yhteistyötä matkailutoimijoiden kanssa. Tarvitaan ylipäätään vihreätä valoa julkiselta sektorilta luontomatkailun hankkeille. Suunnittelu on pitkäjänteistä, aikaa ja rahaa vaativaa työtä, jonka tuloksena syntyy alustavia kehittämissuunnitelmia, toteutettavuussuunnitelmia, kannattavuuslaskelmia, investointilaskelmia jne. Ilman suunnittelua päätöksiä ei pystytä perustelemaan eikä tekemään. Julkisen sektorin, luontomatkailuyritysten ja investoreiden vuoropuhelu ja yhteistyö ovat välttämättömiä. Kolmas keskeinen kasvutekijä on markkinointi ja myynti. Kilpailu matkailijoista on aina ollut kovaa, ja se kovenee entisestään koska moni matkailija on jo kokenut ja nähnyt upeita kohteita ja saanut erinomaista palvelua ympäri maailman. Luxus ja laatu liitetään nykyisin enemmän kokemuksen ja elämyksen aitouteen, ei niinkään siihen, mitä rahalla saa. Uusien matkailukohteiden on tuotava markkinoille jotakin sellaista, mikä tuntuu ja näyttää uudenlaiselta. Käytännössä matka kuin matka muodostuu aina samoista peruselementeistä; valinta-varaaminen-matkustus-majoittuminen-ruokailut-tekeminenympäristö. Miten erottaudutaan ja luodaan koko seudulle tunnistettava identiteetti ja houkuttelevuus luontomatkailukohteena? Mitä meillä on sellaista, mikä erottaa meidät muista? Keitä me ensisijaisesti tavoittelemme? 7

9 8 Seutukuvan muodostumiseen ja kehittämiseen tarvitaan siis myös luontomatkailussa jatkuvaa markkinointiammattilaisten työtä. Ei riitä pelkästään, että yritysten palvelut ovat huippuunsa hiottuja. Yritysten omat markkinointitoimet yksinään eivät ole riittäviä luomaan mielikuvaa koko seudusta ja sen tarjonnasta. Omat seudulliset vahvuudet ja kärkituotteet on tunnistettava ja valittava. Kaikkea kaikille ei ole mitään eikä tällöin tapahdu erottautumista. Luontomatkailun seutumarkkinointi tukee yrittäjien omaa markkinointia, jolloin myös yritysten palvelujen löydettävyyden todennäköisyys kasvaa. Viiden sivun juttu Helsingin Sanomissa elokuussa 2014 Kotkan upeista puistoista herätti joillekin ehkä kiinnostuksen matkustaa Kotkaan. Tänne matkaa suunnittelevalle pitää löytyä nopeasti ja helposti houkuttelevaa tietoa Kotkan matkailukohteista ja tarjonnasta ja palveluja pitää voida varata ja ostaa verkosta. Markkinoinnilla pitää antaa vastauksia kysymykseen, miksi lähtisin Kaakon rannikolle? Ihmisille pitää toistuvasti kertoa, että Kaakosta löytyy esimerkiksi upea Kymijoki koskineen, kaksi erityislaatuista kansallispuistoa, historiaa huokuva Salpapolun vaellusreitti ja useita muita vaellusreittejä sekä luontopolkuja, veneilijöille löytyy Itäinen Suomenlahti saarineen ja palvelusatamineen ja retkipyöräilijöille on olemassa monenlaisia reittejä. Yritysten palvelujen tulee tietenkin löytyä yhtä helposti ja palvelut pitää voida varata ja ostaa saman tien. Matkatuotteiden ostaminen pitää olla sellaisella tasolla, että erilaisia matkailijoita voidaan palvella heidän suosimallaan tavalla. Joku haluaa suunnitella, varata ja ostaa matkansa verkossa, joku soittaa puhelimella, joku tulee ryhmässä ja joku tulee ulkomailta. Usea matkailija kävelee vielä myös kaupungin matkailuinfon ovesta sisään. Pääasia, että tulisivat ja viihtyisivät! Kestävän luontomatkailun Kaakko 135 hanke Tässä Kestävän luontomatkailun Kaakko135 - hankkeen loppuraportissa tarkastellaan hanketoimenpiteiden ohella seudun luontomatkailun kehittymisen tulevaisuutta. Tämä on eri näkökulmia ja kehityskohteita esille tuova loppuraportti, jonka sisältöä voidaan hyödyntää luontomatkailun ja maaseudun elinkeinojen seudullisessa kehittämiskokonaisuudessa. Sisältö on koottu palasista, joita tässä hankkeessa on selvitetty, koettu ja kuultu. Seudullisen luontomatkailun kehittämishankkeen ajatus ja tarve kumpusivat erityisesti vuonna tehdystä Pyhtään Munapirtin luontomatkailualueen kehittämissuunnitelmatyöstä sekä Kaakko135 seudullisesta matkailustrategiatyöstä, jotka vaikuttavat voimakkaasti luontomatkailun kehittämisajattelun taustalla Kotka- Haminan seudulla. 8

10 9 Hanke toteutettiin Kotka-Haminan seudun elinkeinoyhtiö Cursor Oy:n koordinoimana elinkeinojen kehittämishankkeena ajalla Hankkeen päärahoittaja oli Kaakkois-Suomen Ely-keskus ja rahoituslähde Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma , jonka toimenpiteitä voitiin toteuttaa vuoden 2014 loppuun saakka. Hanketta ovat rahoittaneet lisäksi Kotkan kaupunki, Haminan kaupunki, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kunnat sekä Metsähallitus Luontopalvelut. Suuret kiitokset rahoittajille ja kaikille yhteistyökumppaneille, jotka ovat olleet mukana toteuttamassa hanketta. Kiitokset kuuluvat yhtälailla hankkeen ohjausryhmälle, joka on jaksanut pitkän hankkeen ajan tehdä yhteistyötä ja tuoda asiantuntemustaan kuntasektoriakin juuri nyt kiinnostavaan matkailun kehittämiseen. Ohjausryhmässä ovat toimineet Kaakkois- Suomen Ely-keskuksesta päärahoittajan edustajana Jukka Penttilä, puheenjohtajana Pyhtään kunnanjohtaja Olli Nuuttila, ja jäseninä Haminan kaupungin elinkeinojohtaja Rami Hasu, Virolahden kunnanvaltuuston jäsen Tuomo Peltola, Miehikkälän kunnanjohtaja Antti Jämsén, Metsähallituksen Luontopalvelut yksiköstä Annukka Rasinmäki sekä Kotkan kaupungin edustajana ja Kaakko135 Matkailuyksikön matkailujohtajana Birthe Suni, joka toimi samalla projektipäällikön esimiehenä ja väsymättömänä tukijana. Kestävän luontomatkailun Kaakko hankkeen, jatkossa Kelu135, tehtävänä on ollut edistää Kotka-Haminan seudun luontomatkailupalvelujen kehittymistä omaleimaiseksi ja vetovoimaiseksi elinkeinotoiminnaksi, huomioiden samalla luontoarvojen suojelun ja ympäristötekijöiden merkitys luontomatkailun palvelujen tuottamisessa. Luontomatkailun kehittämisen kohdealueiksi, niin sanotuiksi destinaatioiksi, hankesuunnitelmaan valittiin Pyhtään Munapirtti ja Kaunissaari, Virolahden Hurppu, Virolahden-Miehikkälän Salpalinja, Haminan Pitkähiekat, sekä molemmat kansallispuistomme Valkmusa ja Itäisen Suomenlahden kansallispuisto. Hankkeen kuluessa on tunnistettu myös muita kohdealueita, joissa on mahdollisuuksia kehittää luontomatkailua. Tämä kuitenkin edellyttää, että kohteisiin löydetään kiinnostuneita uusia sijoittajia ja toimijoita. Uusia destinaatiota voivat olla muun muassa Kymijoki, Rankki, Kirkonmaa sekä Kyminlinna. Suomen Puolustusvoimilta vuonna 2013 vapautuneisiin saarikohteisiin ja Kyminlinnaan ei kohdistettu toimenpiteitä tästä hankkeesta, mutta myös niistä voi tulevaisuudessa kehittyä kohteita, josta Kaakon rannikko tunnetaan. 9

11 10 Hankkeen tärkeänä tehtävänä on ollut kehittää seudun luontomatkailuyrittäjyyttä, luontomatkailuyrittäjien tuotteistusosaamista, palvelumuotoilua sekä palvelutarjontaa. Vain näitä kehittämällä on mahdollista ylläpitää ja kasvattaa luontomatkailun edellytyksiä ja kasvumahdollisuuksia aina kansainväliselle tasolle asti. Luontomatkailijoiden määrää seudulla on mahdollista kasvattaa vain laadukkailla kohteilla, tuotteilla ja palveluilla ja siten lisätä yritysten toiminta- ja kasvuedellytyksiä. Luontomatkailussa toimivien yritysten palvelutarjonta ja liikevaihtokehitys ovat Kotka- Hamina seudulla toistaiseksi vielä melko vaatimattomia. Yrittäjät ovat usein ryhtyneet alalle työllistäen ensin itsensä mieluisan harrastuksen pohjalta ja hakien mielekästä elämänlaatua. Seudulta puuttuu lähes kokonaan tavoitteellinen ja liikevoittoon tähtäävä, investointeihin pystyvä luontomatkailusektori, joka synnyttäisi ympärilleen pienempien toimijoiden palveluverkostoa. Poikkeuksen tästä muodostaa ehkä majoitussektori, johon luetaan myös yksityinen mökkimajoitustarjonta. Luontomatkailussa on mahdollisuuksia synnyttää kaupunkeja ja kuntakeskuksia ympäröiville maaseutualueille myös erilaisia sivuelinkeinoja maatalouselinkeinon oheen ja tätä kautta lisätä maaseudun elinvoimaisuutta. Tällaisia sivuelinkeinoja ovat mm. maatila-, koti- ja mökkimajoitus, ohjelmalliset ja opastetut teemalliset retket, vaellus- ja matkaratsastus, pyörämatkailu, kokousmatkailu, luonnon havainnointimatkailu, luontovalokuvausmatkailu jne. Yksi maaseudulla kartoittamaton luontomatkailua edistävä voimavara piileekin esimerkiksi maaseudun käytöstä poistuneessa rakennuskannassa. Miten tilakeskuksia, rakennuksia tai luontomaisemia voitaisiin hyödyntää ja saada enemmän matkailukäyttöön? Kaakko135 Matkailu perustettiin Cursor Oy:n yhteyteen vuoden 2014 alussa ja se on Kotka-Hamina seudun kuntien yhteinen matkailun myynti- ja kehittämisorganisaatio, jonka matkailuneuvonnan ytimenä on entinen Kotkan kaupungin matkailutoimisto. Yksikkö toimii osana Cursor Oy:tä. Konkreettisiksi luontomatkailun kehittämisen työkaluksi matkailuyksikölle jää tästä hankkeesta mm. luontomatkailun strategia Mistä Kaakon rannikko tunnetaan 2020? ja Luontomatkailun Toimenpideohjelma Strategiatyöhön osallistui prosessin aikana lähes 100 luontomatkailun kehittämisestä kiinnostunutta ihmistä eri tahoilta. Se kertoo, että luontomatkailu kiinnostaa ja siinä piilee monia uusia elinkeinojen mahdollisuuksia tällä seudulla. Matkailuyksikkö ja toimialan yritykset tarvitsevat kuitenkin kaupunkien ja kuntien yhteistyötahtoa, toimenpiteitä ja resursseja viedäkseen luontomatkailusektorin kehittymistä eteenpäin mm. mainittuja destinaatioita, alueiden infrastruktuuria ja 10

12 11 investointeja kehittämällä. Luontomatkailun kehittyminen tarvitsee edelleen tuekseen myös julkista hankerahoitusta työn jatkamiseksi. 2. Luontomatkailu toimialana - määritelmä Hanketyön aikana on käynyt hyvin selväksi, että luontomatkailun toimialaa on jossain määrin vaikea ja ehkä turhakin määritellä kovin tarkasti, koska moni yritys ja yrittäjä haluaa profiloitua luontomatkailuun esimerkiksi sijaintinsa vuoksi. Muun muassa majoituspalveluja meren ja joen rannalla tai maaseudulla halutaan markkinoida luonnon avulla, koska se on hyvä vetovoimatekijä. Loma Kymijoen rannalla, merenrantahotellissa tai maatilamajoituksessa voikin olla jollekin asiakasryhmälle luontomatkailua parhaimmillaan, se riippuu kokijasta. Kokenut luontomatkailija sen sijaan hakeutuu luontoon etsimään elämyksiä erilaisten aktiviteettien tai harrastuksensa avulla. Luontomatkailu voi olla myös hyvinvointimatkailua ja silloin luonnosta haetaan sen eheyttävää voimaa erilaisin kokemuksellisin keinoin. Portimon polun opasteita. Luontomatkailuksi mielletään yleisimmin erilainen toiminta luonnossa ja palvelun toteuttaminen luonnossa ja luonnonolosuhteissa; kalastus, melonta, koskenlasku, pyöräily, ratsastus, vaellus, kiipeily yms. Luontomatka voi muodostua esimerkiksi retkestä kansallispuistoihin, vaeltamisesta tai maastopyöräilystä, veneilystä, melonnasta tai erilaisista muista liikunnallisista aktiviteeteista maalla, vedessä ja ilmassa. Luontomatka voi olla palveluyrityksen tuotteistamaa ja paketoimaa tai sen voi tehdä myös omatoimisesti, jolloin matkailija itse valitsee ja ostaa tarvitsemansa palvelut paikan päältä sitä mukaa kun tarvitsee niitä. Juuri nyt kehittyvä luontomatkailun muoto on luonnon havainnointimatkailu, johon sisällytetään eläinten katselun ohella esimerkiksi luontovalokuvaus. Luontomatkailu on matkailun koko kentässä yksi teemamatkailun muoto, joka erottaa sen esimerkiksi perhematkailusta, kulttuurimatkailusta tai kaupunkilomasta. Kaikissa matkailun 11

13 12 muodoissa ja palveluissa on kuitenkin olemassa yhteisiä palvelu- ja tuote-elementtejä ja niiden yhdistelmiä ja siksi määritteleminen on vaikeaa ja ehkä turhaa. Tärkeintä ovat asiakkaalle tarjolla olevat hänen kysyntäänsä vastaavat tuotteistetut palvelut. Asiakasta kannattaa siis kuunnella. Innovatiivisille luontomatkailun palvelukokonaisuuksille on markkinoilla tilaa ja melkein mitä vain voidaan tuotteistaa. Meille pohjoismaalaisille on ehkä turha yrittää myydä linnun laulua, kirkasta tähtitaivasta ja hiljaisuutta nuotioineen, mutta maailman suurien metropolien asukkaille se onkin jo kokemisen arvoinen juttu, josta ollaan valmiita maksamaan. 3. Kehittämistoimenpiteiden tarve Kotka-Haminan seudulla Luontomatkailun kehittämistyön lähtökohtana oli seudun matkailijamäärien kasvattaminen, kysyntään vastaaminen sekä Kotka-Haminan seudun luontomatkailun luontaisten edellytysten parempi hyödyntäminen matkailupalvelujen tarjonnassa. Seudulle on mahdollista rakentaa omaleimainen ja erottuva luontomatkailukohteiden ja -palvelujen tarjonta, joka houkuttelee matkailijoita alueelle niin kotimaasta kuin kansainvälisesti. Tarvitaan neljä asiaa; houkuttelevia ja laadukkaita matkailukohteita infrastruktuureineen, laadukkaita palveluja tuottavia yrityksiä, kohderyhmät tavoittavaa markkinointia sekä asiakkaille helpot matkojen valinta- ja ostomahdollisuudet. Matkailun kehittämistyön työkalupakkiin on tässä hankkeessa tuotettu Kaakon rannikon luontomatkailustrategia ja toimenpideohjelma, Mistä Kaakon rannikko tunnetaan Seudun valittuja strategisia vahvuuksia ovat Kymijoen Kosket, Meri ja Saaristo sekä Historiallinen Luonto. Näiden vahvuuksien kehittämiseksi strategia sisältää konkreettisen Toimenpideohjelman, joka tulee ohjaamaan Kotka-Haminan luontomatkailun kehittämistä tulevina vuosina. Luontomatkailustrategia toimii osana koko Kaakko135 Matkailun kehittämisstrategiaa. Kotka-Haminan seudulla tunnistettiin hankesuunnitelmavaiheessa olemassa olevia luontokohteita, joissa on edellytykset kehittyä matkailullisesti vetovoimaisemmaksi ja joita kunnissa halutaan kehittää. Näitä alueita ovat Pyhtään Munapirtti ja Kaunissaari, Virolahden Hurppu, Virolahden-Miehikkälän Salpalinjan historiallinen vaellusreitti, Haminan Pitkienhiekkojen leirintä- ja retkeilyalue sekä Metsähallituksen kansallispuistoalueet Valkmusa ja Itäisen Suomenlahden saaristokansallispuistoalue. 12

14 13 Hankkeen toimenpiteitä on kohdistettu edellä mainittuihin kohteisiin kuitenkaan ohittamatta muita esiin nousseita tarpeita, joista voimakkaasti on lähtenyt kehittymään Kymijoen jokimatkailu. Metsähallitusta lukuun ottamatta haasteena on mainittujen luontokohteiden kehittymisen osalta ollut jossain määrin asian omistajan tunnistaminen ja sitouttaminen toimenpiteisiin. Kunnissa luontomatkailualueisiin ja niiden infrastruktuurin kehittämiseen liittyviä suunnitteluresursseja on rajallisesti muiden ajankohtaisten haasteiden ohella. Luontokohteiden infrastruktuurilla tarkoitetaan maankäytön suunnittelua, saavutettavuutta, vesi- ja viemäröintijärjestelmiä, energiaratkaisuja, ympäristönhoidollista suunnittelua ym. alueen matkailulliseen hyödyntämiseen liittyviä perusratkaisuja, jotka mahdollistavat palvelujen sijoittumisen tai kehittymisen alueella. Hankkeen tavoitteena olleita infrastruktuurin suunnittelun edistämisen toimenpiteitä ei pystytty juurikaan toteuttamaan, vaikka niiden merkitys kohteiden kehittymiselle on ensisijainen. Tähtäimessä pitäisikin olla yhtäaikainen infrastruktuurin kehittyminen ja palvelujen kehittyminen, koska molempia tarvitaan. Kuntia ei kuitenkaan motivoi infrastruktuurin suunnitteluun panostaminen ilman näköpiirissä olevia sitoutuneita investoijia tai toimijoita. Luontomatkailun kehittämiseen liittyy siis yhtenä keskeisenä näkökulmana matkailuinvestointien saaminen alueelle. Investointikentässä toimiminen on kuitenkin oma erikoistumista vaativa osaamisalueensa ja toimenpiteitä sen suhteen onkin toteutettu Kotka-Haminan seudun elinkeinoyhtiön investointiasiantuntijatiimin toimesta hankeen päämäärien mukaisesti. Tässä on edetty lupaavasti ja kiinnostusta investointeihin alueelle on löydetty. Investointihankkeet ovat kuitenkin pitkällisiä selvitys- ja myyntiprosesseja ja nykyinen taloudellinen taantuma on tuonut oman lisähaasteensa matkailuinvestoinneille. On selvää, että riskejä pitää kuitenkin sietää jos halutaan konkreettisesti edetä. Luontomatkailun toimialalle tarvitaan siis uusia investointeja matkailukohteiden muodostumiseksi ja vetovoimaisuuden synnyttämiseksi sekä yritysvetoista uutta palvelutarjontaa ja luontomatkailun markkinointiviestintää, jotta se voi toimialana seudulla kehittyä. Seudun luontomatkailupalveluja tuottavista yrityksistä luokitellaan lähes kaikki niin sanotuiksi mikroyrityksiksi ja tällöin myös niiden investointivalmiudet pysyvät maltillisina. Ympärivuotisen toiminnan ja työllistämisen valmiudet eivät yrityksissä juuri muutu yritysten omien kehittämistavoitteiden pysyessä maltillisina. 13

15 14 Onneksi on myös poikkeuksia, mutta silti ulkopuolelta tulevaa investointien vetoapua tarvitaan myös luontomatkailussa. Kuva Kaunissaaresta. 4. Hankkeen keskeiset päätavoitteet ja tulokset 4.1. Luontomatkailun kohteet Hankkeen yhdeksi tavoitteeksi siis asetettiin, että jo aiemmin mainituilla luontomatkailun kohdealueilla alkaa kehittyminen omaleimaiseksi ja vetovoimaiseksi matkailukohteeksi. Niissä on tarjolla ja niihin järjestetään peruspalvelujen lisäksi erilaisia elämys- ja ohjelmapalveluja paikallisten yrittäjien ja yrittäjäverkostojen voimin siten, että palvelutuotteissa ja niiden toteutuksessa on huomioitu luonto ja ympäristö, jossa toimitaan. Kullakin hankkeeseen valitulla kohdealueella on hanketoimenpitein edetty jollakin konkreettisella askeleella lähemmäs kohti tavoitetta ja merkittävää on se, että kohteissa kuitenkin tapahtuu hiljakseen edistymistä; kussakin vähän erilaista ja eri lähtökohdista. Merkittävää on myös se, että jossain määrin on vahvistunut asian omistajien tahtotila ja visio, että näitä kohdealueita tullaan kehittämään ja hyödyntämään tulevaisuudessa osana seudun elinkeinorakenteen kehittämistä. 14

16 15 Suurimman harppauksen on tehnyt Pyhtään Munapirtin Versson hotellialueen suunnittelun eteneminen sekä sitä tukeva Keihässalmen sataman alueen suunnittelu kunnan omana työnä. Kaunissaaren osalta matkailun kasvua vauhdittaisivat majoitusinvestoinnit, jotka antavat edelleen odottaa itseään varsinkin hajaasutusalueen vesihuoltokysymysten vuoksi sekä saaren kesäsesongin haasteen vuoksi. Molempien kansallispuistojen, Valkmusan ja Itäisen Suomenlahden kansallispuiston, valmis imago ja markkina-arvo seudun luontomatkailun vahvuutena ovat nousseet uudelle tasolle seudun matkailumarkkinoinnissa. Kansallispuistoihin on löytynyt myös uutta opasyrittäjyyttä. Kansallispuistojen merkitystä tukevat myös Metsähallituksen kävijätutkimukset puistoissa vuodelta 2012 sekä mm. Valkmusassa suoritettu retkeilyrakenteiden perusparannus, joka lisää puistoalueen laatua ja houkuttelevuutta merkittävästi. Haminan Pitkienhiekkojen alueella yrittäjä uusii keskusalueen ilmettä huoltorakennuksen uudisrakentamisella majoitusinvestointien vielä odottaessa vuoroaan. Virolahden Hurpun luontoalueen Master Plan suunnitelma on jo herättänyt toimijoissa kiinnostusta Vaalimaan kauppa- ja hotellikonseptia tasapainottavana vaihtoehtokohteena. Salpapolun vaellusreitillä on retkeilijöiden määrä lähtenyt kasvuun runsaan markkinointityön ja kansallisen verkottumisen ansiosta ja Virolahden sekä Miehikkälän kunnat ovat nyt paremmin järjestäytyneet Salpapolun reitin ylläpitoon ja kehittämistyöhön yhdessä Kymenlaakson Virkistysalueyhdistyksen kanssa Luontomatkailun palvelut Tärkeänä tavoitteena oli kehittää matkailu- ja luontomatkailuyrittäjien palvelutuote- ja tuotteistusosaamista, palvelurakennetta ja palveluosaamista. Seudulla on noin luontomatkailusektorille itsensä määrittelevää yritystä, mutta todellisuudessa vain kourallinen sellaisia yrityksiä, joiden tarjonta perustuu luonnossa tapahtuvaan aktiviteetti- ja sisällöntuotantoon. On useita luontomatkailun sektoreita, joista vielä puuttuu yrittäjälähtöinen tarjonta kokonaan, mm. pyörämatkailu, välinevuokraus tai suosittu luontovalokuvausmatkailu, jonka voisi liittää paremmin Kaakon erityisvahvuuteen, lintumatkailuun. Seudulle on etabloitunut muutama uusi luontomatkailun toimija ja tavoitteena on tulevaisuudessa saada aikaan lisää ihan uusia palveluja. Yhteistyön ja verkostoitumisen merkitystä on alettu ymmärtämään paremmin 15

17 16 ja aitoa verkottumista on tapahtunut. Tästä esimerkkinä on mm. Kymi The River Kymijoen varren yrittäjien toimijaverkosto, joka on lisännyt palvelujen tarjontaa joella. Luontomatkailuyritysten keskuudessa on tapahtunut muutosta hiukan positiivisemman asenneilmaston suuntaan ja yrityksissä uskotaan jossain määrin paremmin alan vetovoimaan ja omiin mahdollisuuksiin, vaikka venäläisten matkailijoiden määrä onkin väliaikaisesti hiipunut. Yritykset kamppailevat sesonkipainotteisen kysynnän kanssa. Ympärivuotisten palvelujen tarjoaminen on suuri haaste. Hankkeen järjestämissä teemakoulutuksissa ja työpajoissa oli kiitettävän runsaasti osallistujia, kaikkiaan yhteensä 367 henkilöä eri tilaisuuksissa, mikä kertoo osaltaan tiedon ja uuden oppimisen tarpeesta. Teemana tuotteistusta, ohjelmapalveluja ja palvelumuotoilua on pyritty käsittelemään laajasti ja tuoden esiin myös kansainväliset vaatimukset. Muutosta on tapahtunut myös siinä, että ymmärretään luontomatkailuyritysten toimivan laajalla maantieteellisellä alueella yli maakuntarajojen. Palvelun tuottajan osoite ei välttämättä ole Kotka-Haminassa, vaan hän toimii täällä ja tuo asiakkaat metsä-, meri- tai jokialueillemme. Meidän kannattaa aina suosia etabloitumista, varsinkin, jos yrittäjä toimii yhteistyössä jonkin toisen paikallisen palveluyrittäjän kanssa, esimerkiksi mökkimajoittajien. Uusina avauksina luontomatkailun tarjonnan lisäämiseksi aktivoitiin hevostalouden yrittäjiä kehittämään hevosmatkailua Potkua Hevosmatkailuun -koulutusten avulla. Seudulla on vahvat hevostalouden perinteet ja yksi Suomen hevostalouden oppilaitoksista. Talliyrittäjien kynnys suunnata palveluja myös matkailijoille on kuitenkin melko korkea ja johtuu useasta seikasta. Esimerkiksi ratsastusvaellukseen tarvitaan siihen työhön soveltuvia hevosia ja hevoset itsessään ovat suurehko investointi. Ohjattua ratsastusvaellusta varten tarvitaan erillisiä reittejä ja taukopaikkoja maastoon, koska ratsastaminen ei ole turvallisuussyistä suositeltavaa samoilla reiteillä kuin vaeltaminen tai pyöräily. Suurista haasteista huolimatta muutaman yrityksen tuotevalikoimassa on myös vaellusretkiä ja -matkoja sekä erilaisia leirejä ja kiinnostusta oman toiminnan kehittämiseen on olemassa. Vaihtoehtoisesta majoituksesta kiinnostuneita kiinteistönomistajia löytyi runsaasti ja seudun joka kunnasta. Koulutuskokonaisuudessa perehdyttiin kotimajoitusta sääteleviin määräyksiin, hinnoitteluun ja palveluun. Kotimajoitus on mainio ja kestävä tapa monipuolistaa seudun majoitusvaihtoehtoja, hyödyntää olemassa olevia kiinteistöjä 16

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Sollo, Miia Vapaavuori, Jenna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Etelä - Suomen

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA

STRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA KAAKON RANNIKON LUONTOMATKAILUSTRATEGIA 2020 STRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA JOHDANTO LUONTOMATKAILUSTRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2020 Cursor Oy käynnisti tammikuussa seudun luontomatkailustrategian ja

Lisätiedot

SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 2007 2013 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ

SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 2007 2013 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ Nina Rinkinen Päivikki Liukkonen Virpi Leskinen SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 7 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja

Lisätiedot

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA Mirva Tarvainen Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Hyvinvointia. meillä ja muualla. Salla Jutila & Maria Hakkarainen

Hyvinvointia. meillä ja muualla. Salla Jutila & Maria Hakkarainen Hyvinvointia meillä ja muualla Salla Jutila & Maria Hakkarainen Hyvinvointimatkailun ja sen osaamisen edistäminen eurooppalaisena yhteistyönä -hankkeessa tuotettu kehittämissuunnitelma Lappiin Hyvinvointia

Lisätiedot

KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa

KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa KAI HÄMÄLÄINEN (toim.) Matkailupalveluita muotoilemassa verkostomainen palvelutuotanto elämystuotteiden murroksessa 1 Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 11 ja 12, 2012 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU tekijät

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla

Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla Tilannekartoitus Ellare Oy Pirjo Räsänen Heli Saari MEK A:134 2004 Matkailun edistämiskeskus 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

JOHDANTO LUONTOMATKAILUSTRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2020

JOHDANTO LUONTOMATKAILUSTRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2020 Li i t e1 JOHDANTO LUONTOMATKAILUSTRATEGIA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2020 Cursor Oy käynnisti tammikuussa seudun luontomatkailustrategian ja toimenpideohjelman 2014 2020 laadinnan. Strategiatyöhön osallistettiin

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Selvitys Anna-Riitta Sulander projektipäällikkö Hossan matkailualueen master plan -hanke Suomussalmen kunta Huhtikuu 2015 Tiivistelmä

Lisätiedot

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025

HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Luonnostaan monipuolinen Hossa HOSSAN MATKAILUALUEEN MASTER PLAN 2015 2025 Kehittämissuunnitelma Tiivistelmä Hossan matkailualueen master plan -hankkeen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja 1) yrittäjyyden

Lisätiedot

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 352 Anna-Liisa Toivonen Juhani Kettunen Asmo Honkanen Jarkko Saarinen Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset Esiselvitys tutkimusaiheista Helsinki 2005 Julkaisija

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ JOHDANTO Hartola Padasjoki Hämeenkoski Hollola Asikkala Sysmä

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti TALVI 2012. Yritystoiminta. Rahoitusta vielä käytettävissä. Yhteistyö kannattaa

Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti TALVI 2012. Yritystoiminta. Rahoitusta vielä käytettävissä. Yhteistyö kannattaa Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti TALVI 2012 Teemana Yritystoiminta Rahoitusta vielä käytettävissä Yhteistyö kannattaa Pääkirjoitus yhteistyössä on voimaa Sisältö Pääkirjoitus: Yhteistyössä on voimaa...

Lisätiedot

SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN

SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN 2 3 SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN Visuaalisten alojen ammattitaiteilijoiden verkostoitumisedellytykset Kaakkois Suomessa Kristiina Korjonen Kuusipuro Etelä Karjala instituutti Raportti 16 Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014 EteläSavon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys hanke 1.2. 30.9.2014 EteläSavon maakuntaliiton raportti 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: EteläSavon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007 Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 LÄHTÖKOHDAT KOLIN KEHITTÄMISELLE... 2 1.1 Kolin alueen matkailun toimintaympäristö... 2 1.1.1 Matkailun trendit...

Lisätiedot

Matkailun ja elämystuotannon. Loppuraportti matkailun ja elämystuotannon toimialan visiot ja ennakointi -ohjelmasta 2008-2010.

Matkailun ja elämystuotannon. Loppuraportti matkailun ja elämystuotannon toimialan visiot ja ennakointi -ohjelmasta 2008-2010. Matkailun ja elämystuotannon tulevaisuus Loppuraportti matkailun ja elämystuotannon toimialan visiot ja ennakointi -ohjelmasta 2008-2010 Olli Hietanen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...4 2. MATKAILUN JA

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan

Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun master plan 26.9.2012 25.9.2012 Page 1 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen 1 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 1 Tapahtumatuotannon p p a a el l i NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 21 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot