2. METSÄLINAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. METSÄLINAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT"

Transkriptio

1 2. METSÄLINAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT Toiminta-ajatusta olemme yhdessä pohtineet ja miettineet jo päiväkodin perustamisesta saakka. Toiminnan perusajatus on säilynyt samana, vaikka vuosien mittaan lapset lähtevät kouluun ja osa henkilökunnastakin on vaihtunut ja lisääntynyt yrityksen kasvettua. Toiminnan pohjana on lapsilähtöisyys ja leikki. Aikuisen tehtävänä on löytää tasapaino kasvatusvastuun ja lapsilähtöisyyden välillä. Tehtävänämme on myös taata lapselle turvallinen olo ja tukea lapsen terveen itsetunnon kehitystä. Tärkeinä arvoina pidämme ihmisyyden kunnioittamista, avoimuutta ja jatkuvuutta sekä elämäniloa. Päivittäin haluamme huomioida jokaisen perheen ja lapsen pyrkien toimimaan joustavasti ja perustellen valintamme sekä toimintatapamme. Pyrimme tuomaan lapsen päivään elämyksiä ja iloisia kokemuksia niin uusista kuin myös jo tutusta asioista. Rauhallisia aamuvastaanottoja ja iltapäivän juttutuokioita vanhempien kanssa pidämme erityisen tärkeinä ja antoisina niin henkilökunnalle kuin perheillekin. Toimintaajatukseemme kuuluu myös se, että haluamme tarjota perheille luottamuksellisen ja luontevan ilmapiirin keskustella kasvatukseen ja perheelämänkoukeroihin liittyvistä asioista, aina kun siltä tuntuu. Koemme, että haluamme mahdollisuuksien mukaan tukea koko perheen hyvinvointi näinä elämän ruuhkavuosina.

2 Perhekeskeisyyttä olemme pyrkineet tuomaan esille myös yhteisillä tapahtumilla. Muutaman kerran lukukaudessa ilta aikaan päiväkodilla järjestetään vanhemmille mahdollisuus puuhailla jotakin mukavaa aivan aikuisten kesken tai vaikka lasten kanssa yhdessä. Olemme järjestäneet mm. seikkailu- ja liikuntatapahtumia, askarteluiltoja sekä keilausiltoja ja ruokailuja. Näin perheillä on mahdollisuus tutustua myös muihin perheisiin sekä tutustella vielä paremmin päiväkodin henkilökuntaan. Järjestämme myös yökyliä päiväkodilla pari kertaa vuodessa. Tällöin vanhemmat saavat huoletta hoitaa itseään ja parisuhdettaan. Tämä tukee perheen jaksamista arjessa ja onkin saanut kovasti hyvää palautetta perheiltä Toiminnan painopistealueet Ryhmiemme painopistealueet vaihtelevat hieman. Olemme pyrkineet kehittämään toimintaa lapsilähtöisesti, joten ajoittain toiset painopistealueet tulevat enemmän esille kuin toiset. Yleisesti voidaan kuitenkin painotusalueiksi Metsälinnassa lukea liikunta, luonto ja luovailmaisu. Leikki on kuitenkin kaiken tämän pohjana niin ohjattuna kuin vapaanakin leikkinä. Painotukset tulevat parhaiten esille viikoittaisissa kerhotoiminnoissa, joita järjestetään päivähoitopäivän aikana. Kerhoja on erilaisia eriikäisille lapsille, heidän mielenkiintonsa mukaan.

3 2.1.1 Metsälinnan päiväkodin painopistealueet Liikunta on yksi painopistealueistamme. Päiväkodissamme lapsi saa monipuolisia kokemuksia liikunnan eri osa-alueilta ja liikuntaa harrastetaan jossakin muodossa päivittäin. Liikunnan harrastaminen on osa terveitä elämäntapoja, joihin haluamme ohjata lasta iloisella ja huolettomalla asenteella. Hampaat irvessä liikunnan jätämme sikseen. Päiväkodissa lapsen perusliikuntataidot kehittyvät, hyvälle peruskunnolle luodaan pohjaa ja ennen kaikkea nautitaan yhdessä lapsen kanssa liikunnan ilosta. Peruskuntoa kartutetaan kävelyretkillä, metsässä puuhaamalla ja pihaleikkejä leikkien. Eri lajien alkeista lapsi saa myös kokemuksia. Lajitaitoja harjoitellaan mm. luistelussa, hiihdossa, uinnissa, suunnistuksessa, palloilussa ja yleisurheilussa. Päiväkotimme pihamaalla on talvisin oma luistelukenttä ja latu. Hiihtoa ja luistelua voi harrastaa ulkoilujen aikana pitkin kevättalvea. Kävelyretket pulkkamäkeen ja hurjat laskut kevätrinteessä kuuluvat tietenkin asiaan, jopa viikoittain. Kesällä luistinkenttä muuttuu pelikentäksi, jossa otetaan hurjia jalkapallopelejä ja valmennetaan Suomelle uusi toivoja viheriöille. Onpa paikalla vierailevia tähtiäkin nähty, kun Suomen salibandyn maajoukkueen pelaaja on opettanut innokkaille lapsille perustaitoja lajista.

4 Nuoren Suomen Liikuntaleikkikoulu toimii osana päiväkotimme liikuntakasvatusta. Liikuntaleikkikoulua pidetään päiväkodilla joka viikko ja lähikoulun salissa kerran kuukaudessa 3-4-vuotiaiden ja 5-6-vuotiaiden ryhmissä. Päiväkodilla omassa salissa kokoontuu alle kolmevuotiaiden oma liikkari. Liikuntaleikkikoulun toimintasuunnitelma noudattaa Nuoren Suomen liikuntaleikkikoulumateriaalia. Lähes koko henkilökunta on saanut koulutuksen Liikuntaleikkikoulun vetämiseen Nuoren Suomen ja Svolin kautta. Lapsi liikkuu luonnostaan ja pyrimme antamaan sille tilaa myös normaalissa puuhastelussa päiväkotipäivän aikana. Rajoitamme lasten liikkumista vain, jos se on heille itselleen tai toiselle todelliseksi vaaraksi. Juoksuun saatetaan pyrähtää, ottaa painimatsi ja kiipeillä pöydillä, kunhan meno pysyy järkevänä. Myös oppimisympäristömme pyrkii kannustamaan liikkumiseen tai vaikkapa tanssimiseen. Tähän kannustavat muun muassa avoimet tilat, kiipeilyverkot ja liukumäet myös sisätiloissa. Tavallisten ympyröiden alkaessa tuntua turhan tutuilta, suuntaamme matkamme kaupungille. Oulun kaupungin liikuntavirasto järjestää lapsille Kuperkeikkatoimintaa Oulu hallissa viikoittain läpi koko toimintakauden. Olemmekin ottaneet tavoitteeksi käydä tuolla noin neljä kertaa vuodessa. Mukaan pääsevät kaikki nuorimmasta vanhimpaan. Uiminen on kuulunut myös luontevana osana liikuntakasvatukseemme. Pyrimme käyttämään kaikki lapset uimahallissa vähintään kerran

5 vuoden aikana. Esikoululaiset käyvät viikon uimakoulun ja muut tutustelevat uimahalliin ja uimisen alkeisiin omahoitajan kanssa. Luovaan ilmaisuun kuuluvia asioita harjoitellaan päiväkodissamme monipuolisesti työskentelemällä eri menetelmin ja tutustumalla monipuolisiin materiaaleihin ja välineisiin. Päiväkotivuosien aikana taitoja syvennetään ja uutta rakennetaan aikaisemmin opituille taidoille. Uusia asioita opitaan aikuisen opastuksella, mutta lapsella on mahdollisuus toimia myös itsenäisesti ja omien suunnitelmiensa mukaisesti kädentöiden, teatterin ja tanssin keinoin. Kuvataiteella on suuri merkitys myös lapsen myönteisen minäkuvan kehityksessä. Häntä ohjataan havainnoinnin lisäksi avarakatseisuuteen ja oman sekä toisen työn kunnioittamiseen. Kuvataiteen avulla pystytään harjoittamaan hienomotoriikkaa, jota tarvitaan esimerkiksi kirjallisen kielen tuottamiseen. Lasta kannustetaan kehittämään taitojaan monipuoliseen materiaalien ja välineiden kokeiluun sekä erilaisiin toimintatapoihin. Toteutukseen käytetään mm. piirtämistä, muovaamista, maalausta, rakentamista ja ympäristön fyysistä havainnointia. Lapsen kanssa keskustellaan hänen näkemästään ja kokemastaan - - yhdessä pohditaan ja kyseenalaistetaan. Aikuisen tehtävänä on lähinnä tarjota mahdollisuus luovaan tuottamiseen ja antaa lapsen toteuttaa itseään melko vapaasti.

6 Luontokasvatus Retket kuuluvat Metsälinnalaisten elämään. Retket luontoon ovat tulleet suosituiksi, mutta myös bussimatkat kaupunkiin teatteriin tai puistoon tai ovat olleet lasten mieleen. Nämä täydentävät kivasti päiväkotiviikkon monenlaista toimintaa. Suosimme myös lähmatkailua egologisuutensa vuoksi. Luonto on lapselle paras mahdollinen oppimisympäristö: se tarjoaa loputtomasti nähtävää ja koettavaa: siellä voi haistella, maistella, liikkua, kuunnella, tuntea jokaiselle aistille on luonnossa virikkeitä. Luonto on liikkuvalle lapselle varsinainen huvipuisto: kiipeilyä, ryömimistä, juoksua, väistelyä, hyppimistä, roikkumista... Parempaa paikkaa motoriikan kehittämiseksi ei olekaan. Luonnossa lapselle avautuu mahdollisuus ihmettelyyn: miksi hämähäkki kutoo verkkoja? Mitä jänikset syövät? Mitä jälkiä hangella on? Kysymysten tulva luonnossa on loputon. Havainnointi ja ihmettely ovat avain oppimiselle: kun herää kiinnostus ja halu tietää enemmän, syntyy motivaatio oppia uutta. Lapsen oppiessa hänessä herää arvostus luontoa kohtaan arvostuksesta puolestaan syntyy halu suojella luontoa. Kaikessa oppimisessa Luontokasvatuksen tavoitteena onkin opettaa lasta viihtymään luonnossa ja pitämään siitä huolta. Aikuisen tehtävä luontokasvattajana on olla mukanakulkijana, oppimassa yhdessä lapsen kanssa. Aikuinen antaa lapselle mahdollisuuksia kokea luontoa myös rakennettu ympäristö on osa sitä. Ympäristön siisteydestä opetellaan pitämään yhdessä huolta sisällä ja ulkona. Tärkeää on myös opetella liikkumaan luonnossa turvallisesti. Metsälinnassa keskeinen luontokasvatuksen metodi on Metsämörritoiminta Metsämörrikoulu on Suomen Ladun kouluttamien ohjaajien vetämä ulkoilukoulu, jossa opitaan ulkoilemaan säällä kuin säällä ja viihtymään luonnossa

7 Metsämörrikoulussa on kolme luokkaa : alle 3-vuotiaiden Metsänuppuset, 3-4-vuotiaiden Metsämyttyset ja 5-6- vuotiaat ovatkin jo Metsämörrejä. Kaikille ryhmille on yhteistä säännölliset metsäretket lähimetsään, ikiomalle mörrimetsäpaikalle.. Metsämörri on satuhahmo, pieni poika, johon lapset voivat samaistua. Metsämörri innostaa lapsia leikkimään ja kokemaan elämää luonnossa sekä tuntemaan, huolehtimaan ja suojelemaan luontoa Kerhotoiminta Leipominen, Viskari- ja Nestoripuuhat sekä muut tilanteiden tai käsittelemämme teeman mukaan muuttuvat kehotoiminnat kuuluvat viikoittaiseen ohjelmaan. Päästämme luovuuden valloilleen niin pensselin heilutuksessa, musiikissa, pienissä remonttihommissa kuin painimatollakin. Musiikki tavoitteena on saada lapsen mielenkiinto heräämään musiikkia kohtaan, tarjota myönteisiä kokemuksia ja tukea lapsen itseilmaisua. Tavoitteena on myös kehittää lapsen kuuntelijan ja havainnoijan roolia. Musiikki kuuluu jokaiseen päivään Metsälinnassa. Jokaisessa ryhmässä lapset saavat ilmaista itseään musiikin kautta. Yksi tanssii ja kokee musiikin fyysisesti. Toinen laulaa luikauttaa jokaisella lauluhetkellä korkealta ja kovaa. Kolmas soittaa aina tilanteen tullen, milloin jalalla tömistellen tai marakassia helistellen. Jokainen lapsi saa kokea musiikin tavallaan. Radiota ja musiikkia yleensäkin kuunnellaan päiväkotipäivän aikana ja usein aamupalalla soi radio hiljaisella tautalla. Tavoitteisiin pyritään myös koko päiväkotimme yhteisillä laulu- ja soittotuokioilla, joissa kaikki saavat osallistua kykyjensä mukaan. Yhdessä opetellaan uusia ajankohtaan sopivia lauluja, soitetaan erilaisilla soittimilla ja opitaan

8 kuuntelemaan ja tuottamaan erilaisia ääniä. Näin lapsi omaksuu perussoittimet ja niiden käytön samalla, kun hänen auditiivinen havainnointi kykynsä kehittyy. Yksiköistämme löytyy monipuolisia soittimia sähköpianosta ja kitaroista, kellopeliin ja moninaisiin rytmisoittimiin. Yhteisillä musiikkituokioilla olemme myös hassutelleet ja huvitelleet järjestämällä levyraatia lasten omilla lempikappaleilla. Ja onhan meillä kisailtu supersuositun Biisikärpäsenkin tahdissa. Pyrimme tällä tuomaan vaihtelua tavallisena pidetyn musiikkikasvatuksen rinnalle. Kokkikerho kokoontuu vaihtelevasti viikoittain valmistamaan herkullisia välipaloja ja leivonnaisia vanhempien kahveille tai päiväkodin juhliin. Muutaman lapsen pienryhmissä puuhaillaan yhdessä aikuisen kanssa ja koemme uusia makuelämyksiä. Parhaimpia reseptejä kerätään keittokirjaan ja maukkaimmat testataan vielä kotonakin. Leikkikerho on aina ajoittain käytössä oleva toimintamuoto. Se perustuu vuorovaikutusleikkeihin, joiden tarkoituksen on luoda lapsen ja aikuisen välille turvallinen sekä antoisa vuorovaikutussuhde, jolla tuetaan lapsen mahdollisuuksia luoda itsenäisesti vuorovaikutussuhteita omaan ikäryhmäänsä. Leikkien tarkoituksena on kehittää lapsen tervettä itsetuntoa sekä sitoutumista sosiaalisiin suhteisiin. Kerho noudattaa selkeää kaavaa, joka toistuu kerrasta toiseen ja luo näin lapselle opitun toimintamallin. Kerhossa ovat aina mukana samat lapset ja sama ohjaaja, jotka ovat aloittaneet toiminnan kauden alussa. Lapsia kerhossa on toimintakaudella viidestä seitsemään ja kokoontumisia on kerran viikossa noin kymmenen

9 kertaa peräkkäin aina samana viikonpäivänä ja aikana. Toiminta on lasten keskuudessa hyvin suosittua ja odotettua. Leikkikerhoa vetää suomen Theraplay yhdistyksen kouluttama ohjaaja ja se toimii päiväkodilla ajoittain. Viskareiden eli viisivuotiaiden oma kerho toimii Metsälinnassa läpi viikon. Viskarissa opetellaan elämisen taitoja niin sosiaalisia kuin kognitiivisia. Viskaritoiminta perustuu viisivuotiaiden lasten itseoppimiseen, jossa opettajan rooli on pienevä ja kanssaoppijan rooli suurempi. Tarkoituksen on kannustaa lapsia kehittämään tiedonhankintataitoja sekä ryhmässä työskentelemistä. Viskaritoiminta ei ole pelkästään "kirjatehtäviä", vaan toiminta on perehtynyt myös esimerkiksi piha-aidan tai vaikka majan rakentamiseen. Tärkeintä ei ole se mitä tehdään, vaan se että toiminta tapahtuu omassa toimintaryhmässä, johon kuuluvat ainoastaan viisivuotiaat. Kysyä saa aina ja pohtia erilaisia perusteltuja ratkaisuja! Yleensä viskaria odotetaan ja toimita onkin kehitteillä nimenomaan juuri lasten halusta oppia ja olla yhdessä juuri omanikäisten kanssa. Olemme havainneet, että juuri viiden vuoden iässä kiinnostus uusiin asioihin ja erityisesti pieneen puuhasteluun sekä pähkäilyyn on valtavaa. Pyrimme vastaamaan tähän tarpeeseen. Toiminta-ajatukseen kuuluu myös lasten kaksiosainen itsearviointi, jonka he oppivat yleensä melko nopeasti. Tarkoituksena on oppia arvostamaan omaa osaamistaan sekä myös opettajan näkökulmasta saadaan tärkeää tietoa lasten kokemuksista sekä kognitiivisista taidoista.

10 Nassikkapaini on turvallinen tapa harjoittaa liikuntaa ja oppia olemaan toisen lähellä luonnollisella tavalla. Nassikkapaini kehittää hyvin liikunnallisia ja sosiaalisia taitoja. Se sopii sekä tytöille että pojille. Sopiva ikä nassikkapainin aloittamiseen on 5 6 vuotta. Metsälinnassa nassikkapainia harrastetaan ajoittain omissa pienryhmissä oman nassikkapainiohjaajan kanssa Kestävä kehitys Päiväkodissamme on valmisteilla kestävän kehityksen toimintaohjelma. Siihen kuuluvat useat osa-alueet, kuten ekologisesti, taloudellisesti sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys. Yksiköissämme olemme erityisesti panostaneet ensimmäiseen ja kahteen viimeiseen kestävänkehityksen muotoon. Ekologisesti haluamme esimerkillämme opettaa lapsia toimimaan biologisen monimuotoisuuden säilyttämisenedellytysten mukaan. Kierrätämme ja lajittelemme päiväkodissa syntyvät jätteet sekä opettelemme käyttämään materiaaleja järkevästi tuhlaamatta niitä turhaan. Perustelemme lapsille esimerkiksi, miksi käsipyyhepaperia ei ole syytä heittää nipuittain roskiin, vaan käyttää vain tarvittava määrä. Olemme myös kokeneet tärkeänä kertoa lapsille mistä käyttämämme materiaalit ovat peräisin, paperit, ruoka tai vaikkapa vaatteet. Näin havainnoimme myös omaa lähiympäristöämme ja asetamme tavoitteita sen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

11 Päiväkodissamme on myös käytössä käytettyjä tavaroita. Olemme saaneet lahjoituksina esimerkiksi rattaita, leluja sekä varavaatteita. Pyrimme kestävään kehitykseen myös tällä tavoin. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys on yksi keskeisimpiä teemoja varhaiskasvatuksessa. Opetamme lapsille omaa tietoamme omasta kulttuuristamme ja opetamme heitä kasvamaan sosiaaliseen hyvinvointiin. Aikuisina meillä on vastuu siirtää tietoa tulevalle sukupolvelle, jotta he voisivat kertoa sen taas eteenpäin. Perinteet kulkevat käsi kädessä uudistumisen kanssa. 3. Toimintaympäristö Metsälinnan päiväkodissa on hyvä olla. Haluamme taata, että lapsen toimintaympäristö on hyvä ja turvallinen niin fyysisesti kuin myös psyykkisesti. Metsälinnan päiväkoti on valmistunut syksyllä 2009 ja otettu käyttöön samana syksynä. Sen suunnittelussa on otettu huomioon rakennuksen funktio ja kodikkuus. Halusimme päiväkodin olevan lämpöinen ja kotoinen, sellainen paikka jossa kaikki siellä olevat ihmiset viihtyvät. Esteettisyys ja väljät toimintatilat olivat tärkeässä asemassa arkkitehdin pöydällä. Talo itsessään on juuri sopivan kokoinen, kaunis puutalo Metsokankaan sydämessä. Metsälinnassa on kolme erillistä osastoa ja kodinhoito- sekä sosiaalitilat. Ulkorakennuksessa meillä on lisää varastotilaa ja puutyöpaja. Olemme olleet todella tyytyväisiä omaan päiväkotiimme. Erityisesti olemme saaneet palautetta vanhemmilta ja vierailijoilta Metsälinnan kodikkuudesta ja iloisesta ilmapiiristä sekä huumorin täyttämästä työotteesta.

12 3.1. Turvallisuus päiväkodilla Tuvallisuuteen olemme panostaneet useammallakin tasolla. Toinen puoli turvallisuusasioista näkyy perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja toinen puoli on ns. perustietoa. Tällä perustiedolla tarkoitamme muun muassa lasten turvallisuuteen ja työturvallisuuteen käytyjä koulutuksia sekä yleisesti päivähoidon piirissä vaadittavia toimintamalleja ja suunnitelmia. Lasten kanssa olemme kaikilla osastoilla sopineet yhteiset säännöt, joita pyrimme noudattamaan selkeästi ja perustellen. Pihalle olemme tehneet omat pihasäännöt, jotka antavat yhteisen näkemyksen asioista jokaiselle pihalla olijalle. Pihasäännöt ovat tietenkin mukautuvia ja niitä tarkastellaan ajoittain. Liitteenä on tämän hetkinen versio. Yhdessä lasten kanssa keskustelemme asioista ja opettelemme tilannetajun käyttöä arjessa. Pihaleikeissä huomioidaan pihavälineiden ja pihamaan kunto ja aitojen merkitys lasten vilistäessä pihamaalla. Paikalla on aina riittävä määrä henkilökuntaa lasten määrään ja ikään nähden. Ja jokaisen aikuisen vastuulla on pihan turvallisuus. Kukin on valmis puuttumaan tilanteisiin tai puutteisiin turvallisuuteen liittyen. Myös vanhempia kuullaan. Erityisesti vanhempia on huolestuttanut lasten liikkuminen parkkipaikalla haku- ja tuontitilanteessa. Olemmekin yhdessä ideoineet heidän kanssaan muutostoimenpiteitä. Ja aiomme maalata kulkuväylän parkkipaikalle, sekä mahdollisesti

13 liikennepuiston. Sen tarkoituksena on opettaa turvallista liikkumista. Olemme laatineet myös Metsälinnan oman turvallisuussuunnitelman, joka löytyy liitteistä. Tästä löytyy esimerkiksi ohjeet hakutilanteisiin, lapsen katoamiseen tai siihen mikä on henkilökunnan riittävä määrä. Päiväkodillamme on myös Oulun kaupungin turvallisuuskansio, joka sisältää suunnattoman määrän informaatiota turvallisuuteen liittyen. Päiväkodilta löytyy myös Oulu-Koilismaan pelastuslaitoksen kanssa yhteistyössä tehty pelastussuunnitelma, joka antaa toimintaohjeet niin tulipalo kuin yleishälytystilanteeseenkin. Henkilökunta on saanut myös lastenesiavun koulutuksen. Osa henkilökunnasta on käynyt myös EA1 ja EA2 koulutuksen. Jokaisella osastolla on näkyvällä paikalla pikaohjeet tavallisimpiin ensiapua vaativiin tilanteisiin sekä sammutusohjeet. Päiväkodissamme on myös työsuojeluvaltuutettu, joka omalta osaltaan huolehtii myös henkilökunnan turvallisuudesta. 3.2 Lääkkeiden annostelu Päiväkodissa ei annostella eikä jaeta lääkkeitä. Tämä on esisijaisesti vanhempien tehtävä. On kuitenkin tilanteita, joissa lääkkeen antaminen on lapselle elintärkeää. Tällaisissa tilanteissa lääkitys on tietenkin hoidettava myös päiväkotipäivän aikana ja henkilökunnan toimesta. Metsälinnan päiväkodissa on myös muutamia lapsia, joiden terveys vaatii erityistä huomiota.

14 Heidän hoitamiseen on saatu ohjausta OYS toimesta, sekä vanhempien opastusta. Pääasiallisesti omahoitajat ovat vastuussa lapsestaan, mutta muutamia asioita jokaisen halutaan osaavan. Esimerkiksi jokainen Metsälinnan henkilökunnasta kykenee mittaamaan verensokerin ja annostelemaan lapselle astmapiippua. Insuliinin ja muiden pistettävien lääkkeiden annostelu ja pistäminen on sellaisten henkilöiden vastuulla, jotka ovat saaneet siihen perehdytyksen. Jos lapsella on tällainen sairaus, joka vaatii päivittäistä hoitoa, olemme tehneet yksilöllisen hoitosuunnitelman ja hoitoluvan lapsen varalle vanhempien kanssa yhteistyössä. Tästä suunnitelmasta menee myös tieto kaupungin terveydenhuollolle vuosittain. Lääkkeet ja ensiaputarvikkeet säilytetään joko yhteisessä lukollisessa lääkekaapissa. Jokut lääkkeet ovat osastolla niille varatussa paikassa, lasten ulottumattomissa. (esim. astmasuihkeet). 3.3 Haitalliset aineet Päiväkodilla säilytetään myös muita terveydelle haitallisiakin aineita. Tällaisiksi aineiksi voidaan luokitella esimerkiksi pesuaineet ja maalit. Nämä tuotteet säilytetään lukollisissa kaapeissa ja niistä löytyy tuotelista päiväkodilta. 3.4 Turvallisuus päiväkodin ulkopuolella Lähdettäessä päiväkodin ulkopuolelle varaamme matkaan riittävästi henkilökuntaa ja esiapurepun sekä puhelimen. Matkaan varataan myös lasten mahdolliset henkilökohtaiset lääkkeet, kuten insuliinit, epipenit ja astmapiiput. Matkassa on aina myös lapsilista, josta kuka tahansa pystyy tarkistamaan lapsimäärän.

15 Jokaiselta perheeltä on pyydetty kirjallinen kuljetuslupa jo päivähoitosopimusta tehdessä. Jos lapsia kuljetetaan henkilökunnan omilla autoilla päivähoitopäivän aikana, ilmoitetaan siitä vielä vanhemmille erikseen ja heitä pyydetään tuomaan lapsen oma turvaistuin autoon. Tai pyydetään lupaa käyttää vastaavaa istuinta. Matkat, jotka autolla kuljetaan, ovat yleensä lyhyitä esimerkiksi kauppareissuja tai uimahallimatkoja. Pitemmät kyyditykset hoitaa paikallinen ammattiautoija. 4.VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN Varhaiskasvatustoiminnan suunnitelmallisuus Suunnitelmia tehdään vuoden aikaan useammallakin tasolla. Jo keväällä tehdään suurempilinjaisia suunnitelmia tulevalle toimintavuodelle yhdessä koko henkilökunnan kanssa. Syksyllä syvennytään myös tarkemmin alkavan kauden toimintaan ja lapsiryhmien tarpeisiin jokaisessa ryhmässä. Yhdessä olemme sopineet koko taloa koskevan teeman puolivuosittain. Tämä on antanut potkua suunnittelulle ja tilaa myös lasten ideoille sekä toteuttamiselle. Kuinkin ryhmän aikuiset miettivät keskenään esimerkiksi teemaviikkoja tai suurempia tapahtumia, joita voidaan toteuttaa niin kokopäiväkodin kanssa, vain oman ryhmän tai jopa pienryhmän osalta. Haluamme kuitenkin ottaa huomioon lasten kiinnostuksen kohteet ja jättää tilaa muutoksille.

16 Viikoittain mietitään seuraavan viikon toimintaa niin talon yhteisessä palaverissa kuin omankin ryhmän suunnittelussa. Viikoittain pidettävissä palavereissa, sovitaan toiminnan toteuttamisesta, ajankohdista ja siitä milloin kukakin on vastuussa toiminnan järjestämisestä. Yksi toimintamme periaatteista on kuitenkin kodinomaisuus ja siihen pyrimmekin erityisesti mukautumalla vaihteleviin tilanteisiin. Tarpeen vaatiessa unohdamme suunnitelmat ja teemme tilalle uudet. Lasten tarpeet ja ideat ovat kuitenkin aina etusijalla. Heiltä kerätään ideoita sekä toiveita ja sovitellaan ne toiminnan runkoon. Tämän kaltainen järjestely vaatii varsinkin henkilökunnalta innokkuutta ja muutoskykyä sekä havainnoinnin herkkyyttä, jotta saavutamme mahdollisimman laadukkaan päivähoitopäivän. Elämyksien tarjoaminen on meille tärkeää sekä huumorin viljely ja hassuttelu lasten kanssa. Haluamme, että vuorovaikutus lapsen kanssa on mahdollisimman rentoa ja luottamuksellista Hyvinvoiva lapsi Hyvinvoivan lapsen määrittely on melko vaikeaa, koska se koetaan niin yksilökohtaisesti. Vasuprosessin aikana olemme yhdessä vanhempien kanssa keskustelleet siitä, kuinka voimme taata lapsen hyvinvoinnin hänen päiväkotipäivänsä aikana. Päiväkodissamme päivärytmin halutaan löytyvän lasten toiveista. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että lapset täysin määräisivät päivän kulun, vaan heidän mielipiteensä otettaisiin huomioon

17 esimerkiksi leikkien ajankohdissa, ulkoilun tarpeessa, pedagogisen toiminnan järjestämisessä jne. Ryhmän aikuisten vastuulla on kuitenkin toimia hetken mukaan ja vastuullisesti tutkailla tilannetta ja lasten halua toimia päivän aikana. Seuraavat asiat kuitenkin pitäisi jokaisesta päivästä löytyä Perushoito Perushoidolla tässä tilanteessa tarkoitetaan lähinnä lapsen perustarpeista huolehtimista, kuten ravinto, lepo, hoiva, ulkoilu sekä luonnollisesti hygienia. Tähän työhön osallistuvat kaikki aikuiset. Tarkoituksena on taata lapselle fyysisesti ja henkisesti sekä sosiaalisesti hyvät toimintaedellytykset päivähoitopäivän aikana. Perushoidon osa-alueet korostuvat eri-ikäisten osastoilla ja pienryhmien välillä saattaa olla suurtakin vaihtelua tarpeiden osalta. Näin ollen aikuisen tehtävänä on huolehtia siitä, että kukin lapsi hänen ryhmässään saa juuri sellaista perushoitoa, kuin hän siinä hetkessä tarvitsee. Omahoitajuus pääsee tässä tilanteessa juuri parhaiten esille, kun aikuinen tuntee lapsen hyvin. Tällöin hän myös kykenee hyvää vuorovaikutukseen ja toiminnan ohjaamiseen Ruokailu Vanhempien kanssa pohdittaessa ruokailua pidettiin tärkeänä osana lapsen hyvinvointia. Tiimin jäsenet huomioivat kaksi olennaista asiaa, joiden tulisi toteutua päiväkoti päivän aikana. Ensimmäinen oli ruokailu. Sen tulisi olla kattava ja monipuolinen. Monipuoliseksi ruokailuksi tiimi ajatteli runsaan aamiaisen, joko kotona tai päiväkodissa.

18 Päiväkodissa aamiaiseen kuuluu puuro tai murot. Lisäksi tarjolla on leipää sekä hedelmää tai vihannesta. Päiväkodilla otetaan huomioon myös erityisruokavaliot. Pyrimme siihen että, ruokailutilanne on rauhallinen ja miellyttävä sosiaalinen hetki. Lämmin ateria syödään kerran päivän aikana ja sen lisäksi välipala. Kaikkia ruokia tulisi maistaa ja näin opetella syömään myös uusia ruokalajeja. Vanhempien kanssa yhdessä pidetyssä vasupalaverissa pohdittiin lisäksi myös, että mahdollisia jälkiruokia tai herkkuja ei syödä aterian korvikkeena. Herkkuja voitaisiin siirtää myöhempään ajankohtaan, jollei ruokaa ole syöty riittävästi tai maistettu laisinkaan. Varsinaisia jälkiruokia tai herkkuja on harvoin tarjolla. Tällainen tilanne tulee yleensä esille, kun joku lapsista on tuonut synttäriherkkuja tai aamupäivällä on leivottu jotain makeaa. Joskus saatamme myös laittaa herkun kotipakettiin, tarkoitushan ei ole aiheuttaa turhaa harmistusta ja jättää lasta ilman Ulkoilu Pyllymäen pitkän ja luistavan aina toivon sinun sen muistavan. Ja täytyy huomata tärkeitä seikkoja: mäessä saadaan kupperiskeikkoja. (Elina Karjalainen) Ulkoilu on tärkeä osa päivänrytmiä. Perushoitoon olennaisena osana kuuluva ulkoilu antaa lapselle mahdollisuuden nauttia vapaasta leikistä myös pihalla. Raitis ulkoilma virkistää mukavasti ja aivan uudenlaiset leikit pääsevät alkamaan.

19 Ulkoilun aikana lapsella on mahdollisuus kokea myös liikunnan riemua ja vauhdin hurmaa, kun pienet jalat innostuvat juoksemaan hippaleikkien ja touhujen tiimellyksessä. Metsälinnassa varsinkin isompien osastolla ulkoillaan paljon. Päivässä ulkoilua saattaa hyvinkin kertyä kolmisen tuntia hyvällä säällä. Kesällä saatamme ruokaillakin pihamaalla, auringon meitä helliessä. Kyllä täällä hiekkaa riittää ja aurinkoa. Pihamaalla on tarjolla kesäaikaan hiekkalaatikkoleikkejä, pihapelejä ja rakennusleikkejä monen muun itse keksityn leikin lisäksi. Talvella lasketaan mäkeä ja rakennetaan lumilinnoja, kiipeillään ja keinutaan, kuten kesälläkin. Ulkoilun aikana saatamme myös vaihtaa maisemaa ja suunnata leikkimään lähipuistoon tai vaikka lähteä kävelylenkille toisen yksikön pihamaalle tai lähimetsään. Ulkoilua myös vanhemmat pitävät tärkeänä osana päiväkotipäivää. Yhdessä pohdimme, että lapsille riittävä ulkoilumäärä on kaksi kertaa päivässä. Tosin vanhemmat olivat myös sitä mieltä, että joskus ulkoilun voi jättää väliin hyvin alkaneen leikin vuoksi tai jos tarjolla on esimerkiksi jotakin lasta erityisesti kiinnostavaa kerhotoimintaa. Pipo päässä talvisäässä parasta on olla. Pää jos pahoin paleltuu on aivot hunningolla. (Elina Karjalainen)

20 Lepo Päivittäiset pienet hengähdystauot tekevät hyvää meille jokaiselle. Päiväkotipäivä on lapsen työpäivä, joka usein kestää jopa pidempään, kuin aikuisen työpäivä. Lapsi kohtaa päivän aikana useita haasteellisiakin tilanteita, jotka vaativat häneltä ponnisteluja, pohdintaa ja sopeutumista. Jatkuvassa sosiaalisessa kontaktissa oleminen saa aikaan väsymistä ja levottomuuttakin. Päiväkotipäivän aikana pyrimme tarjoamaan jokaiselle lapselle mahdollisuuden viettää hetken rauhoittuen niin fyysisesti kuin henkisestikin. Pienemmät noin 1-4 vuotiaat, lepäävät päiväruuan jälkeen yleensä tunnista kahteen. Nukkuminen on kuitenkin hyvin yksilöllistä ja unen tarve vaihtelee päivittäin. Tämä huomioidaan aina lapsi kohtaisesti. Pienimmät saattavat ottaa unet pihamaalla kärryissä raikkaassa ilmassa, kun kaverit nukkuvat sängyissään omissa kotoisissa lakanoissaan. Levolla kuuntelemme satua tai rauhallista musiikkia aikuisen silitellessä pieniä varpaitatai hiuskiehkuroita. Siihen on hyvä nukahtaa ja kerätä voimia iltapäivää varten. Isommat noin 5-6-vuotiaat lepäilevät satuja kuunnellen noin 45 minuuttia. Usein he tämän jälkeen nousevat puuhastelemaan virkeämpinä, mutta toiset saattavat nukkuakin puolisen tuntia. Vanhempien kanssa olemmekin sopineet kuka lapsista saa nukkua ja kuinka paljon. Päiväunet kuin tahtovat tämän ikäisillä vaikuttaa illalla nukahtamiseen. Pyrimme löytämään jokaiselle sopivan tavan levätä päivän aikana. Olemme kuitenkin tulleet vanhempien kanssa siihen lopputulokseen, että päivittäinen jonkinlainen lepohetki on paikallaan niin esikoululaisella kuin pienellä taaperollakin.

21 Hygienia Hygieniaan olemme pyrkineet kannustamaan lapsia siisteyskasvatuksella. Käsien pesun opetteleminen on ensimmäinen asia, josta tässä lähdetään liikkeelle. Kädet pestään aina ennen ruokailua ja wc-käynnin yhteydessä. Yhdessä opetellaan oikea tapa sekä tarkkuutta ja rauhallisuutta peseytymisessä. Kiireestä pyrimme pois tässäkin asiassa. Lapsilla on käytössä nestesaippuaa sekä kertakäyttöisiä käsipyyhepapereita. Vanhempien kanssa päätimme ottaa käyttöön aamutipat. Joka aamu kuin lapsi saapuu päiväkotiin antaa tuoja hänelle desinfioivan käsihuuhteen käsien pesun jälkeen. Tippapullo löytyy heti eteisestä ja näin saamme jätettyä kotipöpöt pois jo ennen päivän alkamista. Samoin desifiointihuuhdetta käytämme tarpeen mukaan myös ennen ruokailuja, mutta pääasiallisesti pyrimme perusteelliseen käsien pesuun. Henkilökunta käyttää myös desinfiointia käsien pesun lisäksi. Erityisesti olemme huolehtineet sen käytöstä ennen ruuanjakoa tai vaippojen vaihdon yhteydessä tai flunssa-aikana nenien niistämisen jälkeen. Henkilökunta on suorittanut hygieniapassin ja saanut perehdytyksen päivittäin hoidettaviin ruokahuolto ja siivoustehtäviin. Päiväkodissamme on päiväkotiapulainen, joka omalta osaltaan vastaa

22 päiväkotimme puhtaudesta. Päivittäin joka osastolla suoritetaan normaalit siivoustoimet. Metsälinnassa on käytössä jakelukeittiön omavalvontasuunnitelma, joka on tehty yhteistyössä terveysviranomaisen kanssa. Tähän kuuluvat mm. siivoustoimet sekä ruuan hygienian valvonta, jota tehdään päivittäin. Päiväkodissamme on myös infektioidentorjuntasuunnitelma ja sen vaatimat tarvikkeet. 5. LAPSELLE OMINAISET TOIMINTATAVAT 5.1. Leikin tukeminen Leikki on lapsen tärkein toimintamuoto, lapselle läheisin tapa toimia. Leikin muoto ja tarkoitus vain muuttuvat tilanteen ja tarpeen mukaan. Leikin avulla lapsi jäsentelee kokemuksiaan, kokeilee erilaisia rooleja, kehittää itseään, kertoo elämänpiirinsä asioista ja omista tunteistaan sekä sisäistää uudet vaikutelmansa. Leikin avulla lapsi myös ilmaisee itseään. Leikin avulla aikuinen pääsee lähemmäksi lasta asettumalla lapsen rooliin ja osallistumalla leikkiin joko seuraamalla tai konkreettisesti ottamalla oman rooliin leikissä. Yksiköissämme olemme panostaneet erityisesti lasten vapaaseen ja luovaan leikkiin. Pyrimme tarjoamaan lapsille aikaa, puitteita ja mahdollisuuden leikin eri osille. Haluamme, että lapsilla on aikaa suunnitella, rakentaa ja toteuttaa leikkiä. Tähän pääsemme joustavilla toimintasuunnitelmilla niin päivä- kuin viikkotasollakin. Oppimisympäristön pyrimme mukauttamaan sellaisiksi, joissa lapsi kokee innostusta ja luovuutta leikkiin. Lasten ideoita

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS 1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS Pikkulinnan päiväkodissa 20 hoitopaikkaa. Toimimme yhtenä suurena sisarusryhmänä. Kasvatushenkilökuntaa Pikkulinnassa on kolme, joista yksi toimii lastentarhanopettajan

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

PÄ I V Ä K O T I V I O L A N A S U. TUTKIN, LEIKIN JA KASVAN YHDESSÄ AIKUISEN KANSSA. Lauluhetken riemuja kuva: päiväkoti Viola.

PÄ I V Ä K O T I V I O L A N A S U. TUTKIN, LEIKIN JA KASVAN YHDESSÄ AIKUISEN KANSSA. Lauluhetken riemuja kuva: päiväkoti Viola. PÄ I V Ä K O T I V I O L A N A S U TUTKIN, LEIKIN JA KASVAN YHDESSÄ AIKUISEN KANSSA. Lauluhetken riemuja kuva: päiväkoti Viola. VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2007 SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TERVETULOA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen SISÄLLYS 1 LUKIJALLE... 3 2 MEIDÄN TALO... 4 2.1 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA... 4 2.2 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 5

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys 2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto 2. Alkun historia ja nykyisyys 3. Mitä pidämme tärkeänä? toimintamme arvoperusta 3.1. Lasten, vanhempien ja henkilökunnan arvot 4. Kasvatuskumppanuus 5. Oppiminen ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Arjen ylistys Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Sisältö 1. NÄIN SYNTYI JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 2. JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 5 3. ONNELLINEN JA HYVINVOIVA LAPSI

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Saatteeksi KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot

1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 1 ALKUSANAT Hämeenkyrön päivähoidossa LAPSI VOI HYVIN 1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 3 TULLESSAAN KUULLUKSI JA NÄHDYKSI S. 10 3.1

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU. Laurea Hyvinkää PUUHAPAKETTI. Janica Ahonen, Hanna Brown & Linda Majoinen SSB07SN Hankeraportti Toukokuu, 2008

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU. Laurea Hyvinkää PUUHAPAKETTI. Janica Ahonen, Hanna Brown & Linda Majoinen SSB07SN Hankeraportti Toukokuu, 2008 1 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Hyvinkää PUUHAPAKETTI Janica Ahonen, Hanna Brown & Linda Majoinen SSB07SN Hankeraportti Toukokuu, 2008 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3 2 NIKINHARJU TYÖYKSIKKÖNÄ...4 2.1 Työyksikön

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI Loikkeliinin

PÄIVÄKOTI Loikkeliinin PÄIVÄKOTI Loikkeliinin KÄSIKIRJA Yrityksen nimi: Päiväkoti Tipitii Oy Yksikön nimi: Loikkeliini Kanervaraitti 1 90900 KIIMINKI www.loikkeliini.com Loikkeliini@gmail.com P.040 5866965/Nina Tapio/tapionina@hotmail.com

Lisätiedot

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen

PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen PAPPILANVUOREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Luovasti leikkien, luonnossa liikkuen SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MEIDÄN TALO... 4 2.1 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA... 4 2.2 YHTEISTYÖKUMPPANIT...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 PÄIVÄKOTI PILVILINNAN KUVAUS... 3 3 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3.1 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS... 4 3.2 ARVOT... 4 4 ARKIKÄYTÄNNÖT...

Lisätiedot

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA Raision Kaupunki 1/2008 JOHDANTO... 3 ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA PIENTEN RYHMISSÄ... 4 JOHDANTO... 5 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS... 6 KIELEN KEHITYS...

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2005 Lasten kommentteja Kivaa on Pihaleikit, kaverit, piirtäminen, majaleikki, välipala, keinuminen, retket UNO peli ja Afrikan tähti, jumppa

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA

PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA 1 PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA V A R H A I S K A S V A T U S S U U N N I TE LM A Saan olla sylissä. Kavereiden kanssa on mukava leikkiä. Hoviväellä on aikaa lapselle Saan kokeilla ja tehdä itse! Linnansaleissa

Lisätiedot