Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.ims.fi'ar*kkelit'"

Transkriptio

1 Laadunhallinnan'perusteita' Laatu'työnteossa' Johtamisjärjestelmää'etsimässä' Johtamiskäytäntö' Prosessijohtamisen'arvioin*' Jalkautustekniikat'mi=aristotyössä' ISO'9000'2000'sanasto' Projek*toiminnan'auditoin*kohteita'1' Projek*toiminnan'auditoin*kohteita'2' Toiminnan'kypsyysasteikkoja' 5S'soveltamisen'työtapoja'

2 Laadunhallinnan'perusteita' Laatu'työnteossa' Johtamisjärjestelmää'etsimässä' Johtamiskäytäntö' Prosessijohtamisen'arvioin*' Jalkautustekniikat'mi=aristotyössä' ISO'9000'2000'sanasto' Projek*toiminnan'auditoin*kohteita'1' Projek*toiminnan'auditoin*kohteita'2' Toiminnan'kypsyysasteikkoja' 5S'soveltamisen'työtapoja'

3 LAADUNHALLINNAN PERUSTIETOUS JA KOKONAIS- VALTAINEN LAATUAJATTELU J Moisio, Qualitas Fennica Oy, 03/2011 1

4 Historiaa Mestarien aika Iät ja ajat alansa yksittäisiä mestareita, itsensä valvonta Varhainen 20. vuosista Toistuva, ei taitoa vaativa työ, osien vaihdettavuus kehittymässä Ford Henry. Standardointi, tarkastus, massavalmistusperiaatteet Sodan jälkeen.. Laatuyhdistysten perustaminen alkaa, turvallisuus Joseph Juran & Edward Deming vaikutusjakso alkaa Deming Japanissa luo kokonaisvaltaisen laadunkäsitteen Deming palaa USAan ( ) Tuotevaatimusten täyttämisestä Erinomaisuuden esikuviksi Kokonaisvaltaisen laatujohtamisen ja laadunvarmistuksen kehittyminen Tulevaisuuden laatuhaasteiden kohtaaminen Kumppanuudet, Oppivat organisaatiot, Muutosjohtaminen, Joustavuus, Kestävä kehitys, Knowledge Management, Globalisaatio, Räätälöinti & Erottuminen kilpailijoista, Väestörakenteen muutokset jne.. 3

5 Laadun historiaa 1980 Gurujen aika aika Deming, Juran, Grosby, ISO9000, laatupalkinnot Ishikawan aika Laatupiirit, prosessin suorituskyky 1931 Shewartin aika Tilastollinen vastaanottotarkastus (AQL), johdon rooli, jatkuva parantaminen esihistoria 1787, Eli Whitney keskenään vaihtokelpoisten osien valmistaminen 4

6 Laatuajattelun laajeneminen Ishikawa - mukaeltu 2000 Koko toiminnan tarkastelu 1980 Tuotteiden ja palveluiden kehitysprosessin mukaanottaminen 1960 Valmistusprosessin laadunvarmistus 1940 Tuotteen laadunvarmistus 5

7 QUALITY CONTROL, QUALITY ASSURANCE, TOTAL QUALITY MANAGEMENT, JATKUVA PARANTAMINEN, SIX SIGMA, LEAN SIX SIGMA, 1990 LAATUKULTTUURISUUS, KESTÄVÄ KEHITYS LAADUNHALLINNAN NÄKÖKULMIEN KARKEA ESILLE TULO 6

8 7

9 Askeleita TQM:ia kohti TQM-kokonaisvaltainen laatu Laadunvarmistus Kaikki osallistetaan Päätösvaltuudet Tiimityö Strateginen laadunsuunnittelu Tarkastaminen Laadunvalvonta Standardit, kriteerit Valvontakeinot Suorituskyky Poikkeamien käsittely ISO 9000 laadunhallintajärjestelmä Laatupolitiikka Laadunsuunnittelu Laadunvalvonta Jatkuva parantaminen, ongelman ratkaisu Lajittelu, hyvä/huono Virheiden korjaaminen Tyytymätön asiakas 8

10 GURU LAADUNHALLINNAN LÄHESTYMISTAPOJA Philip Crosby NÄKÖKULMA LAATUUN Ylimmän johdon näkyvä osallistuminen Laadunhallinnan 4 absoluuttifaktaa Laatukustannusten mittaaminen W. Edward Deming Plan Do Check Act Ylimmän johdon osallistuminen Kokonaissysteemin ymmärtäminen Tarkoituksen ja perustehtävän ymmärtäminen J. Juran Ylimmän johdon osallistuminen Laadunsuunnittelu, -varmistus ja parantaminen Laatukustannusten mittaaminen 20 / 80 analyysi Paretomenetelmällä W. Shewart Erityissyyt ja yleiset syyt Valvontakortit Tilastolliseen laskentaan perustuva parantaminen K. Ishikawa 5M; Man, Material, Methods, Measurement, Milieu Sisäinen asiakkuuskäsite Kalanruoto; syy - seurauskaavio 9

11 Quality is conformance to requirements Quality is fitness for use Quality is meeting customer expectations Quality is exceeding customer expectations Quality is superiority to competitors Quality Drivers: Customers Products / Services Employee satisfaction Organizational focus Ref: Juran s Quality Planning & Analysis for Enterprise Quality, 5th Edition, 2006, The Mc Graw-Hill Ref: The Certified Manager of Quality Excellence, Handbook 3rd Edition, 2006 LAATUKÄSITTEITÄ 10

12 ISO 9000:2008 KOHTA 3.1 LAATUUN LIITTYVIÄ MÄÄRITELMIÄ quality degree to which a set of inherent characteristics fulfils requirements laatu kuinka hyvin tuotteen luontaiset ominaisuudet täyttävät vaatimukset requirement need or expectation that is stated, generally implied or obligatory vaatimus määritellyt, itsestään selvät tai pakolliset tarpeet ja odotukset Käsite LAATU pitää ensin purkaa auki mitä eri tahot odottavat tuotteilta, palveluilta, toiminnalta? 11

13 LKK MEO TO 4 Järjestelmä ohjeet rakenne tallenteet 5 Johtaminen sitoutumisen ja laadun merkityksen osoittaminen, lakis.noud. asiakaskeskeisyys laatupolitiikka (menestystekijät) suunnitelmallisuus ja tavoitteiden asettaminen ja seuranta sisäinen viestintä organisointi, vastuut, valtuudet katselmukset ja seuranta ISO 9001:2008 LYHYESTI 6 Resurssien varaus ja kehittäminen resurssien varaaminen henkilöstö, osaaminen, koulutus, tehokkuus, tietoisuus koneet, laitteet, välineet, atk, tukipalvelut työympäristö (kova, pehmeä) 7 Prosessit asiakkaalle lisäarvoa tuottavat ydinprosessit (asiakastarve, viestintä, suunnittelu & kehitys, tuotanto ja toimittaminen) tarvittavat tukiprosessit kuvaukset, tavoitteet, varmistukset, mittarit, jatkuva kehittäminen 8 Palautteet ja opiksi ottaminen mittaus(asiakas, palvelu, tuotteet, prosessit, toimittajat, ostopalvelut) sisäiset arvioinnit poikkeavien tuotteiden hallinta analysointi, johtopäätökset parantaminen, korjaavat ja ehk.toiminta 53 53

14 5 JOHDON VASTUU; ISO Suunnittelu tavoitteet eri organisaation toiminnoille ja 5.1 Johdon sitoutuminen johto osoittaa organisaatiolle suunnan osoittamalla asiakastarpeiden ja lainsäädännön ja vir.om.vaatimusten täyttämisen tärkeyden asettamalla laatupolitiikan ja tavoitteet suorittamalla johdon katselmuksia varmistamalla tarvittavat resurssit 5.2 Asiakkaisiin keskittyminen asiakkaiden vaatimusten ymmärtäminen ja toteuttaminen asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi 5.3 Laatupolitiikka Ylin johto varmistaa, että politiikka: on toiminnan tarkoituksen mukainen sitoudutaan jatkuvaan parantamiseen on perusta laatutavoitteille viestitään ja ymmärretään organisaatiossa soveltuvuutta katselmoidaan tasoille laadunhallintajärjestelmän suunnittelu tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat prosessit ja resurssit järjestelmän muutostilanteiden hallinta 5.5 Vastuut, valtuudet ja tiedottaminen vastuut ja valtuudet johdon edustaja nimetty vastaa laatujärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä raportoi ylimmälle johdolle toiminnan sujumisesta ja kehitystarpeista asiakasnäkökulman ylläpitäminen sisäinen viestintä tiedonkulun varmistaminen eri eri toimintojen ja organisaatiotasojen välillä 5.6 Johdon katselmukset järjestelmän toimivuuden ja tehokkuuden arviointi lähtötiedot a) g) kirjaukset katselmusten tuloksista johto- ja toimenpidepäätökset a) g): auditointitulokset, asiakaspalaute, prosessien suorituskyky, tuotelaatutiedot, ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden tilanne, aiempien päätösten toteutuma, järjestelmän muutos- ja parantamistarpeet 54

15 6 RESURSSIEN HALLINTA; ISO Resurssien varaus laatujärjestelmän, tavoitteiden toteuttamiseen, jatkuvaan parantamiseen ja asiakastyytyväisyyden lisäämiseen tarvittavat resurssit 6.3 Infrastruktuuri vaatimusten ja asiakastarpeiden mukaiset työtilat, välineet, laitteet, tietojärjestelmät, ohjelmistot ja tukipalvelut sekä niiden ylläpito 6.2 Henkilöresurssit pätevyyttä vaativissa tehtävissä koulutetut, ammattitaitoiset ja kokeneet henkilöt osaamistarpeiden tunnistaminen, koulutuksen suunnittelu ja toteutus, osaamisen kehittämistoimenpiteiden tehokkuuden arviointi tietoisuus omasta roolista laatutavoitteiden toteuttamisessa tallenteet koulutuksesta, kokemuksesta, harjoittelusta ja pätevöitymisestä 6.4 Työympäristö tuotevaatimusten täyttämisen turvaavan työympäristön määrittely ja hallinta esim: inhimilliset tekijät kuten motivaatio ja henkilöstötyytyväisyys esim: fyysiset olosuhteet kuten lämpötila, melu, valaistus, hygienia, kosteus, tärinä, saastuneisuus ja ilmanvaihto 55

16 7 TUOTTEEN TOTEUTTAMINEN; ISO Toteutusprosessin suunnitteleminen toteutusprosessien suunnittelu ja kehittäminen toteutusprosessien ja muiden LJ-prosessien ristiriidattomuus toteutusprosessien määrittely: - tavoitteet, tuotevaatimukset - tuotekohtaisten prosessien tarve, ohjeistus, resurssien tarve - tarkastukset ja hyväksymiskriteerit - tuotevaatimusten täyttymisen osoittavat tallenteet 7.2 Asiakkaaseen liittyvät prosessit asiakasvaatimusten tunnistaminen ja ymmärtäminen tuote- ja toimitus- ja jälkihoitovaatimukset asiakkaan erittelemättömät vaatimukset lakisääteiset ja viranomaisvaatimukset organisaation itse määrittelemät vaatimukset vaatimusten ja oman kyvykkyyden katselmus yhteydenpito asiakkaan kanssa mm. tuotetiedot, tiedustelut, asiakaspalautteet 7.4 Ostotoiminta ostoprosessi toimittajien arviointi, valinta ja valvonta valintakriteerit ja uudelleen arviointitapa yksikäsitteiset ostoasiakirjat toimitusten valvonta vastaanottotarkastus omissa tai toimittajan tiloissa 7.5 Tuotanto- ja palvelutoiminnot selkeät vaatimukset toimintatavoille tuotemäärittelyt, työohjeet tarvittaessa, soveltuvat laitteet ja välineet, mittaus- ja seurantalaitteet, seurantakäytännöt, toimituksen jälkeiset palvelut prosessien kelpuuttaminen tunnistettavuus ja jäljitettävyys tarkastus- ja testaustila asiakkaan omaisuus tuotteen säilyminen 7.3 Suunnittelu ja kehittäminen suunnittelun ja kehittämisen lähtötiedot suunnittelun ja kehittämisen tulostiedot katselmus ja todentaminen kelpuutus muutosten valvonta 7.6 Mittaus- ja seurantalaitteiden valvonta kalibroitavien mittavälineiden valinta mittausvaatimusten edellyttämä mittauskyky määräajoin tehtävä jäljitettävä kalibrointi ja säätö vaurioitumiselta suojaus 56

17 8 MITTAAMINEN, ANALYSOINTI JA PARANTAMINEN; ISO Yleistä tarvittavien seuranta-, mittaus-, analysointi- ja parantamisprosessien suunnittelu ja toteutus ml. tilastolliset menetelmät 8.2 Seuranta ja mittaaminen asiakastyytyväisyyden selvittäminen ja siinä tarvittavat menetelmät sisäinen auditointi LJ:n prosessien seuranta ja mittaaminen tuotteen /palvelun seuranta ja mittaaminen tuoteominaisuudet (vaatimusten mukaisuus) toteutusprosessin sopivissa vaiheissa tallenteet ja hyväksynnät tuotteen eteenpäin luovuttaminen 8.3 Poikkeavien tuotteiden valvonta tunnistus- ja valvontamenettely korjaus ja uudelleen tarkastus tarvittaessa asiakkaan lupa 8.4 Tiedon analysointi eri lähteistä kerättävien tietojen analysointi (asiakastyytyväisyys, tuotelaatutiedot ja trendit, prosessimittarien tiedot ja trendit, toimittajien toimituslaadun tiedot) suunnitelmiin ja tavoitteisiin vertaaminen soveltuvuuden ja tehokkuuden arviointi parannuskohteiden tunnistaminen 8.5 Parantaminen jatkuva parantamisen toteuttaminen politiikan, tavoitteiden, auditointitulosten, tietojen analysoinnin, korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden sekä katselmusten avulla korjaavat toimenpiteet tapahtuneiden ongelmien korjaaminen ja uusiutumisen estäminen ehkäisevät toimenpiteet mahdollisten ongelmien ehkäiseminen ( early warning pohjalta toimiminen) 57

18 ISO 9004:

19 ISO 9004:2009 täyttää jatkuvasti sidosryhmiensä tarpeet ja odotukset tunnistaa toimintaympäristönsä muutokset ja ottaa huomioon päivittää sidosryhmiensä tarpeet ja odotukset laatii strategiset tavoitteet määriteltyjen ja toimivien prosessien kautta toiminnan tarvitsemat tal. resurssit henkilöstöjohtamisen ja kehittämisen menettelyt yhteistyösuhteiden rakentaminen ja kehittäminen tilat, puitteet, laitteet, järjestelmät fyysinen ja inhimillinen työympäristö tietämysvarannon kehittäminen ja hyödyntäminen, informaation hallinta teknologiamahdollisuuksien hyödyntäminen kestävän kehityksen mukainen toiminta 59

20 ISO 9004:2009 ei erityistä lisää ISO 9001 nähden prosessin omistajan nimeäminen + muut roolit toimintaympäristön monipuolinen seuranta kaikki organisaatiotasot, olennaiset prosessit ja toiminnot lisänäkökulmia jatkuvaan parantamiseen eli miten innovointia ja organisaation oppimista hyödynnetään laadukkaassa johtamisessa 60

21 Qualitas Fennica Oy Ylpeys kuulumisesta voittotiimiin Tyytyväisyys työn hyvin suorittamisesta Vähemmän vääriä startteja ja vähemmän hukkaan menneitä hankkeita LAATU TYÖNTEOSSA Parempi työajan hallinta ja työntulos Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

22 Qualitas Fennica Oy Ylimmän johdon sitoutuminen ja osallistuminen Laatutavoitteiden kytkeytyminen selkeästi strategisiin päämääriin Laatuhankkeiden räätälöinti organisaation tilanteen mukaisiksi Laatuhankkeilla mielekäs taloudellinen takaisinmaksuaika Jatkuva laadunparantaminen TQM-piirteitä Pääpaino asiakastarpeissa Koulutus kaikilla organisaatiotasoilla Työntekijöiden osallistuminen Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

23 Qualitas Fennica Oy Työympäristö, joka katalysoi työntekoa -arvostuksen saanti työstä -toimiva työilmapiiri -palkitseminen Kunnolliset ja vakaat työprosessit, jotta työpanos voidaan mielekkäästi tehdä Selkeästi määritellyt työvaatimukset -työntekijät ymmärtävät tehtävänsä -oman vastuun tiedostaminen Riittävät resurssit -työntekijät tarvitsevat tehtävien vaatimusten mukaisen koulutuksen, sopivan ajan tehtävien suorittamiseen ja asianmukaiset työvälineet ja materiaalit Työntekijät ja laatu Tehokkaasti suunnitellut työt ja jokaisen itse valvottavissa olevat tuotteen ja palvelun keskeiset ominaisuudet Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

24 Qualitas Fennica Oy Tuntevatko työntekijät ylpeyttä työstään Voivatko työntekijät käyttää kaikkea osaamistaan ja taitojaan työssään? Kertovatko työntekijät ylpeänä muille omasta työstään? Rohkaisevatko he tuttujaan ottamaan yhteyttä organisaatioonsa työpaikkamielessä? Uskaltavatko työntekijät tuoda esille työssään sattuneita virheitä pelkäämättä joutuvansa mustalle listalle? Onko työntekijöiden vaihtuvuus yllättävän suuri? Lähtevätkö ihmiset niin nopeasti kuin vain löytävät uuden työpaikan? Työntekijät ja laatu Tuntevatko ihmiset työpaikkansa turvatuiksi? Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

25 Qualitas Fennica Oy Laadulla tähdätään asiakastyytyväisyyden aikaansaantiin Laatu tarkoittaa vaatimusten täyttämistä Laatu on pitkän tähtäimen päämäärä Laatu liittyy kaikkiin tuotteisiin ja palveluihin ja toimintaan Laadunparantaminen on jatkuvaa Laatua saadaan aikaan prosesseja parantamalla Laatu on tuottava sijoitus Laatu edellyttää keskittymistä henkilöstöön Laatu luo hyviä liiketoimintakäytäntöjä Laadun opinkappaleita Laatu vaatii organisaatiokulttuurin muuttumista Laatu on jokaisen tehtävä Laatu edellyttää ylimmän johdon johtajuutta Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

26 Qualitas Fennica Oy Laatu ei ole monipuolinen näkemys, vaan määrä, aika ja rahakeskeinen Prosessia ei ole dokumentoitu Prosessia ei paranneta Laatutiedostoja ei koota ja ylläpidetä Prosessia ei arvioida Vastuut epäselvät Prosessien ongelmia Prosessia ei mitata Prosessia ei ole suunniteltu, se vaan kasvaa ja rönsyilee ad hoc-pohjalta Prosessi on dokumentoitu, mutta dokumentointia ei noudateta Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

27 Qualitas Fennica Oy Painopiste on siinä, mitä voidaan tehdä, ei siinä mitä asiakas haluaa Joitakin vaatimuksia puuttuu Vaatimusten asettamisprosessi on vinoutunut Jotkut vaatimukset ovat keppoisia Suunnittelu on määritelty, mutta vaatimuksia ei Ristiriitaisia vaatimuksia Asiakasvaatimusten ongelmia Luotetaan menneeseen kokemukseen Kaikkia asiakasvaatimuksia ei käsitellä Kelpoistamisvaatimuk sia ei aina ole esitetty (miten todeta tuotteen / palvelun toimivuus käytännössä) Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

28 Qualitas Fennica Oy Suunnittelu -päämäärien ja toimenpiteiden määrittely Organisointi -henkilöstön ja prosessien ja rakenteiden määrittely Kaikessa johtamisessa laatuajattelu mukana Valvonta -tulosten seuranta ja vertailu tavoitteisiin Johtamiseen liittyviä velvoitteita Johtaminen -ihmisten johtaminen, asioiden johtaminen, motivointi ja henkilöstön ohjaus Koordinointi -työtehtävien harmonisointi Kaikessa fokus asiakkaissa ja asiakastarpeissa Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

29 Qualitas Fennica Oy Rakenne -matala hierarkia -ongelmien käsittelyryhmät Informaation jakaminen Asenteet -yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta Perhemäiset yhteisösiteet Toimiva organisaatiokulttuuri Päätösvaltuuksien delegointi -uusia ajatuksia -uusia ratkaisuja käytännön tilanteisiin Nopea palautteen ja kannustuksen anto Urakehityksestä huolehtiminen Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

30 Qualitas Fennica Oy Quality planning -collection of activities designed to identify customers determine their requirements, and develope the capability to meet these requirements in a cost-effective manner Quality control -collection of preventionand appraisal activities within a process designed to ensure that defects are neither made nor shipped. The term is also used for the act of performing prevention and appraisal Quality assurance -collection of activities designed to facilitate quality control and quality improvement LAATUTOIMINTOJA Quality assessment - the critical review of an organization and its processes to assess their ability to produce quality products/ services. Assessment is the critique of the system Quality improvement -the activity of changing a process to improve quality of products/ services produced by that process Quality audit -the function of checking compliance with the requirements, standards, and procedures of the quality system Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

31 Qualitas Fennica Oy Määrittele henkilöstön rekrytointivaatimukset ja työnopastusvaatimukset Suunnittele työtehtävien sisältö ja liittyminen toinen toisiinsa Kouluta, harjoituta ja laajenna henkilöstön tietoja, taitoja ja osaamista Ohjaa eläkkeelle lähtöä ja tiedon siirtoa Henkilöstöresurssien ohjaus Motivoi henkilöstöä Palkitse saavutuksista ja lisäosaamisesta Arvioi henkilöstön suorituskykyä Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

32 Qualitas Fennica Oy Työn valvonta -ei työntekijän valvonta Työtehtävän tarkoituksen selkiytys: Miksi => Mitä => Miten Työn sisältö -ihmiset eivät ole robotteja, toistuva, yksinkertainen liike ei herätä intohimoja työhön -sopiva sisällön vaihtelu Työnpaikan turvaaminen -pitkäaikainen varmuus => koulutusinvestointien tuotto Työn mielekkyys Urakehitys -kehittyminen työssä ja työelämässä -vastuunoton ja valtuuksien kehittyminen kykyjen myötä Kaksisuuntainen viestintä -ei enää vain ylhäältä alaspäin -aloitemahdollisuudet -johdon kierrokset ja keskustelut -henkilöstön palaute johtamisesta Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

33 Qualitas Fennica Oy Omaksu organisaatiossasi uusi ajattelutapa / filosofia Luo organisaatiollesi jatkuva tuotteiden ja palveluiden parantamismenettely Organisoi jokainen organisaatiossasi toimimaan muutoshankkeiden läpiviennin puolesta Käynnistä ja kouluta jokaista organisaatiosi jäsentä väkevästi niin tiedoissa taidoissa kuin oppimaan itse itsensä kehittämistä Hankkiudu eroon tuotteiden ja palveluiden tarkastukseen perustuvasta laadunturvaamisesta Älä perusta liiketoimintaasi yksinomaan hinnan pohjalle (halvimman ostaminen ei takaa kokonaiskustannusten halpuutta) Paranna jatkuvasti kaikkia prosesseja, niin suunnittelutuotanto- kuin palveluprosesseja Kouluta ihmisiä työnsä ääressä Poista organisaatiostasi esteet, jotka haittaavat ihmisten mahdollisuuksia tuntea ylpeyttä työstään Demingin 14 teesiä mukaillen Poista numeroihin perustuvat kiintiöt työntekijöiltä ja numerolliset tavoitteet johdolta Poista turhat iskulauseet, hoputtaminen ja numerotavoitteet työntekijöiltä Poista osastojen väliset rajat (poikkiorganisatorinen toiminta) Miellä itsellesi mitä tehokas ihmisten johtaminen, johtajuus tarkoittaa ja sovella omassa toiminnassasi Poista pelko työpaikoilta Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

34 Qualitas Fennica Oy Aseta parannuspäämääriä Määrittele ja allakoi sopivat resurssit parannustavoitteiden toteuttamista varten Kouluta, kouluta, kouluta Aja läpi organisaatiossasi tietoisuus jatkuvan parantamisen tarpeesta Säilytä jatkuvassa parantamisessa riittävä vääntömomentti sisällyttämällä se osaksi liiketoimintasuunnittelua, toteutusta ja seurantaa Pidä kirjaaälä nojaa vain muistitietoon hankkeiden onnistumisesta Juranin 10 teesiä mukaillen Käynnistä ja vie läpi ongelmien ja puutteiden ratkaisuprojekteja Kerro aikaansaannoksista Anna positiivista palautetta! Kannusta! Viesti kehityshankkeiden tuloksista ja kokemuksista Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

35 Qualitas Fennica Oy Varmista, että ylin johto on sitoutunut hankkeisiin Perusta laadunparannustiimi Luo pohja laadunparannustoimenpiteiden vaikutusten mittaamiselle Selvitä mitä ovat organisaatiosi todelliset laatukustannukset Viesti laadun merkityksestä niin paljon henkilöstöllesi, että he taatusti ovat tietoisia siitä, mitä laadulla tarkoitetaan Toista tätä prosessia Perusta organisaatioosi laaturyhmiä Anna positiivista palautetta aikaansaannoksista Rakenna organisaatiollesi ongelmien, virheiden ja puutteiden syiden selvitys- ja poistamisprosessi Crosbyn 14 teesiä mukaillen Kouluta työnjohto Poista todetut tuotteiden, palveluiden ja prosessien ongelmat ja puutteet Valmistaudu henkilöstösi kanssa saamaan aikaan edes yksi täysin virheetön päivä (ei synnytetä turhia kustannuksia) Toteuta täysin virheetön päivä Suunnittele ja lyö lukkoon (ei ongelmia ja puutteita missään) laatutavoitteet Ref. C W Burrill & J Ledolter, 1998

36 Qualitas Fennica Oy Keskitä läpimurtoparannuksiin Laajenna laadunhallinta kaikkiin organisaatiotyyppeihin Painota tuotteiden ja prosessien suunnittelua Sovella strategista laatujohtamista Panosta intensiivisesti jo ennen työelämää tapahtuvaan kasvatukseen ja henkilöstön koulutukseen Keskitys asiakkaaseen!!! Panosta informaatiojärjestelmien rakentamiseen ja hyödyntämiseen Opi ja käytä itsearviointia organisaatiosi kehittämiseen ja opi parhaimmilta Kehitä toimittaja- ja asiakaskumppanuuksia, verkostoidu Kehitä edelleen itseohjautuvia tiimejä Ref. M Godfrey, 1993

37 JOHTAMISJÄRJESTELMÄÄ ETSIMÄSSÄ J Moisio, Qualitas Fennica Oy, 10 /

38 SISÄLTÖ Yritys tuottaa muutakin kuin tuotteita Millaista nykyinen toimintasi on? Kiirettä riittää? Toistaiseksi vielä ihmisiä tarvitaan Hyvä yrityskulttuuri ei synny satunnaisella toiminnalla Toimintajärjestelmä mitä sillä haetaan? ISO 9000 toimintamalli ISO toimintamalli OHSAS toimintamalli Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusnormien yhteisiä elementtejä Yhdistetyn toimintajärjestelmän tavoitteita Yhdistetyn toimintajärjestelmän sisältörunko - esimerkki Johtamisjärjestelmien haasteita edelleenkin Mitä hyötyä yhdistetyistä johtamisjärjestelmistä on saatu? Esimerkkejä johtamisjärjestelmien joistakin elementeistä

39 YRITYS TUOTTAA MUUTAKIN KUIN TUOTTEITA PITKÄAIKAISVAIKUTUKSET KOKEMUKSET PALVELU TUOTE 3

40 Laadukas toiminta VS. Laaduton toiminta Suunnitelmallinen toimintapa Spontaani, ad hoc toiminta Koulutus, ohjeet, ennaltaehkäisy, valvonta Virheet, epäselvyydet, häiriöt, korjaukset, tapaturmat, päästöt Kerralla oikein Mittarit, faktat, päätöksenteko Ongelmien syiden selvitys ja opiksi ottaminen Kehitysprojektit Päätä käyttämällä päästään jatkuvaan parantamiseen Sähläys MUTU, METU Samat ongelmat toistuvat Vikojen ja virheiden korjaukset Raatamalla päästään hetkelliseen parannukseen MILLAISTA NYKYINEN TOIMINTASI ON? KIIRETTÄ RIITTÄÄ? 4

41 Miten työntekijän osaaminen ja ammattitaito riittää? Miten työntekijä on motivoitunut työhönsä? työilmapiiri raikuuko nauru porukassa? Miten työtavat ja työn ohjaus on järjestetty? Työn tuottavuuden osatekijät Miten työntekijän terveys ja kunto kestää? Miten toiminta- ja työympäristö mahdollistaa toteutuksen? laitteet, koneet järjestelmät Miten tavoitteet on asetettu? TOISTAISEKSI YRITYSTOIMINTA VIELÄ PERUSTUU IHMISIIN 5

42 Selkeä ja ymmärrettävä toimintapolitiikka Selkeä organisaatio Soveltuvat ja riittävät resurssit Vankka perus- ja jatkokoulutus Toimiva ennakoiva kunnossapito Esimiesten tuki ongelmatilanteissa Yksilöiden osaamisen laajentaminen Johdon ja esimiesten yhteys kenttään Haastavat turvallisuustavoitteet Tekninen osaaminen ammattiylpeys työstä Toimiva työilmapiiri Johdon näkyvä esimerkkirooli turvallisuusym. asenteiden ylläpidossa ja vahvistamisessa Avoin ja läpinäkyvä kokemusten vaihto organisaatio-oppimisen mahdollistamiseksi Toimiva kommunikaatio Kyselevä asenne, aloitteellisuus Vikasietoisten järjestelmien suunnittelu Rutiinien turruttavan vaikutuksen tiedostaminen Riskien arviointitekniikoiden hallinta ja käyttö Johtajuuden arviointi Henkilöstön turvallisuusasenteiden ja arkitoiminnan arviointi Herkkyys myös ei merkityksellisten havaintojen esille tuontiin ja pohdintaan Onnettomuuksien ja läheltä piti-tilanteiden avoin käsittely ja ohjeiden ja koulutusohjelmien päivittäminen Onnettomuusharjoitusten analysointi ja toimintamallien päivittäminen Kouluttajien ja koulutusmetodien arviointi Ulkoisen henkilöstön räätälöity koulutus Kokemuksen siirto eläkkeelle jääviltä seuraajille (tacit tiedon imeyttäminen ) HYVÄN YRITYSKULTTUURIN EDELLYTYKSIÄ EI LUODA SATUNNAISELLA TOIMINNALLA 6

43 TOIMINTAJÄRJESTELMÄ ON MALLI, JOLLA TUETAAN ONNISTUMISTA JA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA Arvot Sidosryhmien odotukset ja tarpeet Tarkoitus Päämäärät Visio Ohjausmalli missio, visio, arvot, politiikat tavoitteet Yhteistyön malli ydin- ja tukiprosessit organisaatio toiminta verkostot Tavoitteet Johtajuus Prosessit Mittaaminen, analysointi ja parantaminen Tekemisen malli ihmisten osaaminen tarkastukset, lomakkeet työtilat, laitteet, työkalut ohjelmistot Resurssit 7

44 MITÄ JOHTAMISJÄRJESTELMÄLLÄ HAETAAN? 1. Suunnitelmallista johtamista tavoitteet 2. Resurssien optimaalista käyttöä enemmän aikaan niukemmilla panoksilla kustannusten minimointia hyvää tuottavuutta tehokkuutta ympäristövaikutusten minimointia 3. Toiminnan vakiointia siellä missä hajonta on heikentävä tekijä turhan henkilöstöstä, välineistä ja laitteista tai ympäristöstä aiheutuvan hajonnan vähentäminen 4. Jatkuvaa parantamista asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys kannattavuus ympäristövaikutukset työyhteisö ja työolosuhteet 8

45 MITEN TOIMINTAJÄRJESTELMÄ ILMENEE ARKIRUTIINEISSA? Toistettavat työt tehdään henkilöstä tai ajankohdasta riippumatta samalla tavalla Asiakkaat ja heidän tarpeensa ovat kaikkien tiedossa Asiakasvalitukset ja sidosryhmien palautteet kirjataan, asiakas saa nopean vastineen ja virheistä otetaan opiksi Henkilön tai ryhmän toiminnalle on asetettu selkeät tavoitteet Oman tai ryhmän onnistumisesta tulee palautetta Tarvittavat asiat on ohjeistettu, ohjeet helposti saatavilla ja henkilöstö osaa soveltaa niitä: työnkulut ja työohjeet selkeät ja yhdenmukaiset vaatimukset Kokonaisuuden kannalta olennaisia asioita seurataan ja mitataan Työn vaativuus ja osaaminen ovat tasapainossa: koulutustarpeiden tunnistus, koulutuksen toteutus ja vaikutusten arviointi Menneet tapahtumat pystytään jäljittämään (kuka, koska, miten ja minne) Ongelma- ja poikkeamatilanteisiin liittyen on selkeät toimintatavat. Virheistä otetaan opiksi. Mittavälineisiin voidaan luottaa 9

46 LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN PROSESSI- JA SYSTEEMIMALLI Tyytyväisyys Asiakasja sidosryhmät ISO 9000:2000 PROSESSIMAINEN TOIMINTAMALLI Laadunhallintajärjestelmän jatkuva parantaminen Johdon vastuu Lisäarvo Tietovirta Resurssien hallinta Mittaaminen, analyysit ja parantaminen Asiakasja sidosryhmät Vaatimukset Syötteet Tuotteen toteutus Tuotteet Palvelut Tuotos Prosessimalli ilmenee horisontaalisesti määriteltynä toiminto- tai tehtäväketjuna asiakastarpeista ja -odotuksista asiakastyytyväisyyteen. Systeemimalli ilmenee seuraavasti. Johto asettaa tavoitteet. Riittävät ja oikeat resurssit mahdollistavat tavoitteiden toteuttamisen. Tuotteet ja palvelut tuotetaan prosessinomaisilla toiminto- ja tehtäväketjuilla. Mittarit antavat tilannetietoa tavoitteiden toteutumisesta, prosessien tehokkuudesta, tuotteiden ominaisuuksista ja asiakastyytyväisyydestä. Tiedot ja analyysit käsitellään johdon katselmuksissa. KEHITÄ ISO 9000:2000 JOHTAMISJÄRJESTELMÄKSI 10

47 ISO 14001:2004 YMPÄRISTÖPOLITIIKKA RESURSSIT, ORGANISAATIO JA VASTUUT VALMIUS JA TOIMIMINEN HÄTÄTILAN- TEISSA YMPÄRISTÖ- NÄKÖKOHDAT VAARAT ja RISKIT Analyysi tuotteet palvelut toiminta OHJELMA PÄTEVYYS, KOULUTUS, TIETOISUUS SUUNNIT- TELU ASIAKIRJOJEN VALVONTA TOIMINTOJEN OHJAUS TIEDON- KULKU YHT.TOIM. TIEDOSTOT LAKISÄÄTEISET JA MUUT VAATIMUKSET YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET vastuut aikataulu tavoitteet toimenpiteet TARKKAILU JA MITTAUKSET ONNETTOMUUDET, POIKKEAMAT SEKÄ KORJAAVAT JA EHKÄISEVÄT TOIMENPITEET DOKUMENTOINTI AUDITOINNIT JA JOHDON KATSELMUKSET 11

48 Jatkuva parantaminen TTT-politiikka Suunnittelu Johdon katselmus Järjestelmän toteuttaminen ja toiminta Tarkastukset ja korjaavat toimenpiteet OHSAS 18001: TTT-JÄRJESTELMÄN RAKENNEOSAT 12

49 Johdon ja esimiesten oma esimerkki ja suunnan näyttäminen Toiminnan lakisääteisten ja viranomaisvaatimusten tunnistaminen Asiakas- ja sidosryhmäodotusten ja tarpeiden tunnistaminen Ympäristönäkökohtien ja merkittävien ympäristövaikutusten tunnistaminen Vaarojen tunnistaminen ja riskien arvottaminen Päämäärien ja tavoitteiden asettaminen sekä tehokas viestintä Toimintasuunnitelmien laatiminen Toiminnan ohjaus ja tarkkailu prosessien kautta Järkevä, toimintaa edistävä ohjeistus sekä jäljitettävyyttä tukevat kirjaamiset Resurssien ja osaamisen määrittely, ylläpito ja kehittäminen Normaali-, häiriö- ja onnettomuustilanteiden ennakointi ja harjoittelu Mittareiden käyttö faktatiedon hankinnassa päätöksen tekoon Sisäisten arviointien käyttö mahdollisuuksien ja riskien tunnistamiseen Korjaavien ja ennalta ehkäisevien toimenpiteiden systemaattinen käyttäminen Jatkuvan parantamisen asenne ja menettelytavat LAATU-, YMPÄRISTÖ- JA TURVALLISUUSJOHTAMISEN YHTEISIÄ ELEMENTTEJÄ 13

50 ISO 9001:2000 ISO OHSAS Yhteiset elementit Yhteiset elementit Yhteiset elementit Laatupolitiikka Ympäristöpolitiikka TTT-politiikka Laatutavoitteet Päämäärät ja tavoitteet Päämäärät Laadun suunnitteleminen Ympäristöasioiden hallintaohjelma TTT-asioiden hallintaohjelma Vastuut ja valtuudet Organisaatio ja vastuut Organisaatio ja vastuut Johdon edustaja Johdon edustaja Vastuuhenkilö ylimmästä johdosta Sisäinen tiedonkulku Tiedonkulku Yhteistoiminta ja tiedonkulku Asiakirjojen valvonta Asiakirjojen valvonta Asiakirjojen ja tietojen valvonta Laatutiedostot Tiedostot Tiedostot ja tiedostojen hallinta Koulutus, tietoisuus ja pätevyys Koulutus, tietoisuus ja pätevyys Koulutus, tietoisuus ja pätevyys Tuotteen toteuttamisprosessit Toimintojen ohjaus Toimintojen ohjaus Prosessien mittaaminen ja seuranta Tarkkailu ja mittaukset Vaatimusten täyttyminen Toiminnan tason mittaukset Poikkeamien valvonta, korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet Poikkeamat sekä korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet Onnettomuudet, vaaratilanteet, poikkeamat sekä korj. ja ehk. toimet Sisäiset auditoinnit Ympäristöjärjestelmän auditointi Auditointi Johdon katselmus Johdon katselmus Katselmus 14

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ

ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015 JÄRJESTELMÄ- JA PROSESSIAUDITOIN- NIN KYSYMYKSIÄ IMS Business Solutions Oy, J Moisio 10/ 2016 2.10.2016 IMS Business Solutions Oy 2 ISO 9001:2015 PROSESSIEN AUDITOINTIKYSYMYKSIÄ ISO 9001:2015

Lisätiedot

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088

Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Quality Consulting M.Mikkola OY Mari.mikkola@qcmm.fi 050-3205088 Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation strateginen päätös ISO9001 tarkoituksena ei ole edellyttää, että kaikilla laadunhallintajärjestelmillä

Lisätiedot

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY

SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY SFS, 27.11 2014 STANDARDIEHDOTUKSEN ISO/DIS 14001 ESITTELY Anna-Liisa Koskinen SISÄLTÖ Uusi rakenne Uusia määritelmiä Keskeisistä muutoksista 2 ISO 14001 ympäristöjohtamisjärjestelmä ISO 14001 on tunnettu

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja

Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät. Vierailuluento Sanna Vauranoja 2901030 Laatujohtaminen Johtamisjärjestelmät Vierailuluento 13.10.2004 Sanna Vauranoja Luennon aiheet 1. Käsitteet 2. Johtamis- ja hallintajärjestelmät yleisesti 3. Laadunhallinta 4. Ympäristönhallinta

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä

EFQM kansalaisopiston kehittämisessä OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. EFQM kansalaisopiston kehittämisessä Kansalaisopistojen laatuseminaari 25.11.2011 Tampere Outi Itäluoma/Petäjä-opisto EFQM (European Foundation for Quality Management) Opiston

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

SAAJOS OY LAATUKÄSIKIRJA TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU SFS-EN ISO 9001:2008. Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus

SAAJOS OY LAATUKÄSIKIRJA TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU SFS-EN ISO 9001:2008. Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus LAATUKÄSIKIRJAN LYHENNELMÄ 1 (20) LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2008 SAAJOS OY TULENKESTÄVÄ TYÖNLAATU Palo- ja turvaovien sekä profiilituotteiden valmistus LAATUKÄSIKIRJAN LYHENNELMÄ 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori

OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 OHSAS 18001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY 24.9.2015. Marika Kilpivuori SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatu- ja ympäristöjärjestelmät 24.9.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKÄ JÄRJESTELMÄ MEILLÄ TARVITAAN? Yrityksen

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola 2 IMS Business Solutions Oy Mikä on toimintajärjestelmä? Yhdessä sovittu, paras tällä hetkellä tunnettu toimintatapojen kooste, jota jatkuvasti parannetaan

Lisätiedot

Prosessi LST Group Laatupolitiikka

Prosessi LST Group Laatupolitiikka 1 (7) LST GROUP LAATUPOLITIIKKA JOHDON SITOUTUMINEN LST Group yritysten tavoitteena on tuottaa palveluita ja tuotteita asiakkaalle kokonaisvaltaisesti, kustannustehokkaasti, sovittujen toimitusehtojen

Lisätiedot

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo

Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Miten johdan huolto- ja korjaamotoimintaa laadukkaasti? Autokauppa 2015 6.11.2014 Finlandiatalo Keijo Mäenpää Liikkeenjohdon konsultti Diplomi-insinööri Tavoitteena Sujuvasti toimiva kyvykäs organisaatio

Lisätiedot

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä

Mitä laatu on. Laadunhallinta vesiviljelyssä Mitä laatu on Deming (1940): asiakkaiden nykyisten ja tulevien tarpeiden täyttämistä laadun avulla Edwards (1968): kykyä tyydyttää asiakkaan tarpeet Akyama (1991): se, mikä toteuttaa ostajan tarpeet Mikel

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä TALONRAKENNUSTEOLLISUUS RY ITÄ-SUOMI Rakennustyömaan laadunhallinnan koulutus Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä Osaamispaja HMQ Ky, Heikki Munukka, 7.4.2015 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSISTA KOOTTUJA OHJEITA,

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä

Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Laadun kehittämisestä businesshyötyjä Pekka Kantola, OBN, 2015 Tervetuloa kehittämään liiketoimintaa kanssamme LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN ASIANTUNTIJA Perinteiset ja teknologiatoimialat PROFESSIONAL Oulu

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen /

Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen / Jatkuva parantaminen Case: Alkon laboratorio Pekka Lehtonen Akkreditointi vuodesta 1993 Väkiviinan ja alkoholia sisältävien juomien ja teknokemiallisten tuotteiden kemiallinen testaus 34 akkreditoitua

Lisätiedot

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello 16-17 Syyslukukausi Elokuu Johtaminen Ammattitutkinto tiimi Tutkintotiimi VS-tiimi Yhteiset palvelut -tiimi Hankkeet Laadunhallinta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä

Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Lopullinen versio, syyskuu 2010 Paikallisen ja alueellisen tason kestävää kehitystä koskeva integroitu johtamisjärjestelmä Laajuus Jatkuva laajeneminen sekä maantieteellisesti että sisällön kannalta: Yhdestä

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu

EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu klo 15.45-16.15 EN 16555 -sarja Innovaatiojohtaminen yksi uusi työkalu Tekn.lis. Jarmo Hallikas, Falcon Leader Oy 2 Innovaatiojohtamisen standardi CEN/TS 16555 Osa 1: Innovaatioiden hallintajärjestelmä

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä

Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä Torstai 9.11.2017 Marika Kilpivuori Toimintajärjestelmä vs. käytännön tuotekehitys Suunnitelmallista Dokumentoitu näyttö Vastuut ja valtuudet kuvattu Riskit ja

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Jatkuvan parantamisen työkalut - Laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmät 13.10.2016 Marika Kilpivuori Jatkuva parantaminen ISO 22000:2006, kappale 8.5.1 Jatkuva parantaminen:

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä. RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä. RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010 atakunnan koulutuskuntayhtymän laatujärjestelmä RUORI Matti Isokallio Noormarkku 10.8.2010 Kokemäenjokilaakson kky Pohjois-atakunnan kky Kokemäenjokilaakson mmattiopisto Kokemäki Kokemäenjokilaakson mmattiopisto

Lisätiedot

ETJ-SEMINAARI ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board

ETJ-SEMINAARI ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board ETJ-SEMINAARI 08.11.2007 ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board JÄRJESTELMÄN RAKENTAMISEN VAIHEET EROANALYYSI ( YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut

Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä 8.5.2017 Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut 1 VSSHP strategia 2017-2018, neljä strategista päämäärää Kaiken toiminnan on tuotettava arvoa

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

PROSESSIEN TUNNISTAMISESTA PROSESSIEN JOHTAMISEEN JA MITTAAMISEEN. C Harjoitteita. J Moisio, Qualitas Fennica / IMS Business Solutions Oy, 4/ 2017

PROSESSIEN TUNNISTAMISESTA PROSESSIEN JOHTAMISEEN JA MITTAAMISEEN. C Harjoitteita. J Moisio, Qualitas Fennica / IMS Business Solutions Oy, 4/ 2017 PROSESSIEN TUNNISTAMISESTA PROSESSIEN JOHTAMISEEN JA MITTAAMISEEN C Harjoitteita J Moisio, Qualitas Fennica / IMS Business Solutions Oy, 4/ 2017 1 H1) Ohessa on esimerkkejä hankaluuksista, joita esiintyy

Lisätiedot

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät

Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät Ohjelmistotekniikka kevät 2003 Prosessiajattelu Sisään Prosessi Ulos ohjaus mittaus Laatujärjestelmät Laatujärjestelmät määrittelevät sen, mitkä prosessit täytyy olla määritelty ei sitä,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES)

Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ) Energy Efficiency System (EES) 4.12.2007 / Versio 1 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiavaltaisen teollisuuden ja energian tuotannon toimenpideohjelmien

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice

POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN. Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice POTILASTURVALLISUUDEN JOHTAMINEN Tuukka Rantanen Master of Health Care in clinical expertice Mitä potilasturvallisuusjohtaminen on? Turvallisuuspolitiikka Päämäärät Johdon sitoutuminen Henkilöstön merkitys

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

KY TOMMI: toimintajärjestelmä energia-alalle. Energiapäivät, Tampere (4.-5.2.2011)

KY TOMMI: toimintajärjestelmä energia-alalle. Energiapäivät, Tampere (4.-5.2.2011) KY TOMMI: toimintajärjestelmä energia-alalle Energiapäivät, Tampere (4.-5.2.2011) Toimintajärjestelmän rakenne Laatu-, työterveys- ja turvallisuus sekä ympäristöjohtaminen = johtamisjärjestelmä Yritysesittely

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

ISO 9001 -standardi. Standardisarjan standardeja

ISO 9001 -standardi. Standardisarjan standardeja ISO 9001 -standardi ISO-laatustandardeja Perusajatuksia Minimivaatimuksia Standardin sisältö Sertifiointi Käytäntö Kokemuksia 1 Standardisarjan standardeja SFS-EN ISO 9000:2005 -- Laadunhallintajärjestelmät.

Lisätiedot

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Miksi auditoidaan? Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Vaatimus kudoslaitoksille: Fimean määräys 3/2014 Liite V 6. Laatukatselmus 6.1 Toiminnoille, joille lupaa haetaan, on oltava käytössä auditointijärjestelmä.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston laatutyö

Jyväskylän yliopiston laatutyö Jyväskylän yliopiston laatutyö Pirjo Halonen Laatupäällikkö 17.1.2007 1 Yliopistolain Jyväskylän yliopisto velvoite 5 Arviointi Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

akkreditointistandardi SFS-EN ISO FINAS - akkreditointipalvelu

akkreditointistandardi SFS-EN ISO FINAS - akkreditointipalvelu Sisäinen ja ulkoinen laadunohjaus, akkreditointistandardi SFS-EN ISO 15189 patologian laboratoriossa Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Standardi SFS-EN ISO 15189 Laboratorion hyvä laatu perustuu

Lisätiedot

ONNISTUNUT VERTAILUMITTAUS Pätevyysvaatimukset vertailumittausjärjestäjälle. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

ONNISTUNUT VERTAILUMITTAUS Pätevyysvaatimukset vertailumittausjärjestäjälle. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu ONNISTUNUT VERTAILUMITTAUS Pätevyysvaatimukset vertailumittausjärjestäjälle Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu PÄTEVYYSVAATIMUKSET ISO/IEC 17043:2010, Conformity assessment General requirements for

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 3.0 22.11.2015 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen

Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen Neljä askelta toiminnan ja palvelun kehittämiseen Pettu-Eerikin Hovi 4.11.2014 Tom Källroos LAATUTONNI LYHYESTI Laatutonni on Visit Finlandin omistama ja Haaga-Perhon yksinoikeudella operoima, matkailu-

Lisätiedot

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka

Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka Tavoite Riskienhallinta ja turvallisuustyö toiminnan jatkuvuuden, tehokkuuden ja häiriöttömyyden varmistajana. Riskienhallinta ja turvallisuustyö strategian mahdollistajana.

Lisätiedot

TT-turvallisuusjohtamisjärjestelmän rakentamisen vaiheet

TT-turvallisuusjohtamisjärjestelmän rakentamisen vaiheet TT-turvallisuusjohtamisjärjestelmän rakentamisen vaiheet 12/2016 J Moisio, 1. Johto on määritellyt liiketoiminnalliset perustelut sille, miksi TT-turvallisuusjohtamisjärjestelmää lähdetään ylipäätään rakentamaan?

Lisätiedot

ISO 45001 SFS Aamukahvitilaisuus. 15.12.2015 Mira Saksi H&S Manager, Vaisala OYj

ISO 45001 SFS Aamukahvitilaisuus. 15.12.2015 Mira Saksi H&S Manager, Vaisala OYj ISO 45001 SFS Aamukahvitilaisuus 15.12.2015 Mira Saksi H&S Manager, Vaisala OYj ISO 45001 SFS Aamukahvitilaisuus 15.12.2015 Yleistä ISO 45001 standardista Yhteneväisyydet ja erot muihin ISO johtamisjärjestelmästandardeihin

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

LAADUNTUOTTO YRITYKSESSÄ HITSAUSTEKNIIKKA `17 PÄIVÄT

LAADUNTUOTTO YRITYKSESSÄ HITSAUSTEKNIIKKA `17 PÄIVÄT HITSAUSTEKNIIKKA `17 PÄIVÄT www.andritz.com We accept the challenge! Laadun määrittäminen Laatu käsitteenä on melko vaikea hahmottaa eikä ole olemassa yksiselitteistä laadun määritelmää. Laatu saa eri

Lisätiedot

Prosessien hallinta ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa ja eurooppalaisessa viitekehyksessä

Prosessien hallinta ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa ja eurooppalaisessa viitekehyksessä Prosessien hallinta ammatillisessa koulutuksessa, 21.-22.4.2010 klo 9.45-10.15, Opetushallitus Prosessien hallinta ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksessa ja eurooppalaisessa viitekehyksessä

Lisätiedot

Akkreditointi menestyksen takeena

Akkreditointi menestyksen takeena Akkreditointi menestyksen takeena VANK seminaari 14.6.2013 Säätytalo, Helsinki Dos. Jaakko-Juhani Himberg Akkreditointiasiain valtuuskunnan pj JJH VANK-seminaari 14.6.2013 1 Strategian määritelmiä (Mantere

Lisätiedot

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa 20 % palveluasennetta

Lisätiedot

Liite 1 1(17) Versio: 1 Sivu 1/ 17 KJH-COMP OY. TOIMINTAJÄRJESTELMÄ Pvm: TOIMINTAKÄSIKIRJA

Liite 1 1(17) Versio: 1 Sivu 1/ 17 KJH-COMP OY. TOIMINTAJÄRJESTELMÄ Pvm: TOIMINTAKÄSIKIRJA Liite 1 1(17) Versio: 1 Sivu 1/ 17 TOIMINTAJÄRJESTELMÄ Pvm:21.11.2011 Pvm:21.11.2011 TOIMINTAKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2008 Liite 1 2(17) Versio: 1 Sivu 2/ 17 TOIMINTAJÄRJESTELMÄ Pvm:21.11.2011 Pvm:21.11.2011

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (8)

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (8) 1 (8) Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raision aikuiskoulutuskeskus Timali Juhaninkuja 1 21200 Raisio Raision aikuiskoulutuskeskus Timali aloittaa laadunhallintajärjestelmän systemaattista rakentamista

Lisätiedot

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet

Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Vastuullisuusmallin tausta ja tavoitteet Sanna Ström 3.4.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Turvallisuusjohtaminen liikennejärjestelmässä Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Järjestelmällinen tapa

Lisätiedot

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen

Yksinkertaista. Me autamme. TM. Ceriffi Oy Ver Mikko Kettunen Yksinkertaista. Me autamme. TM Ceriffi Oy Ver 5.0 21.4.2017 Mikko Kettunen UKK, ISO 9001:2015 Usein kysytyt kysymykset ISO 9001 uudistumisesta Mikä on ISO 9001? Milloin uudistus tapahtuu? Mitä muutos tarkoittaa

Lisätiedot

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa!

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa! Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin Jos et voi mitata, et voi johtaa! Ceriffi Oy:n seuranta- ja mittauspalveluiden missio Ceriffi Oy:n henkilöstö on ollut rakentamassa johtamis-,

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Suomen Kuntaliitto 7.6.2012 Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Suomen Kuntaliitto 7.6.2012 Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Suomen Kuntaliitto Marja-Liisa Ylitalo erityisasiantuntija Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kuntalaki: kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää

Lisätiedot

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry

Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle. Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Suomen ensimmäinen laaduntunnustus päihdekuntoutuslaitokselle Marjut Lampinen toiminnanjohtaja Ventuskartano ry Taustaa Päihdepalvelujen laatusuositukset 2002 Laatutyön toteuttaminen koulutus Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu?

Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu? Laboratorion näkökulma muuttuvaan standardiin 15189: 2012 mikä muuttuu? Laatupäällikkö Anna-Maija Haapala osastonylilääkäri, dosentti Fimlab Laboratoriot Oy STANDARDI 15189 (2012) Suomennos standardista

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen

Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Marjaana Suutarinen / 7.11.2013 Strategisen työhyvinvoinnin johtaminen Strategisen työhyvinvoinnin sisältö Työhyvinvointistrategiassa yhdistyvät Työ- ja ympäristöturvallisuus Työterveys ja työhyvinvointi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 EFQM-malli ja ammatillisen koulutuksen laatupalkinto - hakemuksen laatiminen, kokemuksia aiempien hakukierrosten prosessista ja arvioinnista Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA

Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA Projektinhallinta TARJA NISKANEN LÄHTEENÄ MM. KEHITTÄJÄN KARTTAKIRJA PROJEKTITOIMINNAN ONGELMIA Kaikkea mahdollista nimitetään projekteiksi Projekti annetaan henkilöille muiden töiden ohella Ei osata käyttää

Lisätiedot

Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto

Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto Laadunhallinnan eri menetelmiä Osaava-hanke 13.2.2014 Mirja Antila Kankaanpään opisto Laadunkehittämismallit EFQM (Euroopan laatupalkintomalli ) Excellence Model 2010 Erinomaisuuden tunnuspiirteiden arviointimalli

Lisätiedot

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä 30.10.2012 LARK-hanke Laatupäällikkö, Jaakko Tuomi Laadunhallinnan tukiprosessin (16) yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Elina Moisio 11.12.2003 KOPA-projekti Kohti osaamisen palkitsemista Käynnistyi syksyllä 2002 Mukana Niilo Hakonen, Elina Moisio ja Aino Salimäki Palkitsemisjärjestelmän

Lisätiedot

Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua. Riitta Hiltunen

Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua. Riitta Hiltunen Osaaminen osana ICT-palvelukeskuksen laatua Riitta Hiltunen 17.2.2016 Aihe ja tavoitteet Tutkimuskohteena ICT-palvelukeskus ja sen palvelutoimintansa viitekehityksenä käyttämän ISO20000-palveluhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011

LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 LAATU, LAADUNVARMISTUS JA f RISKIEN HALLINTA JOUNI HUOTARI ESA SALMIKANGAS PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Määrittele laatu Mitä riskien hallintaan kuuluu? Jouni Huotari & Esa Salmikangas 2 LAATU JA LAADUNVARMISTUS

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

LAATUJÄRJESTELMÄN AVULLA VIHREÄMMÄKSI

LAATUJÄRJESTELMÄN AVULLA VIHREÄMMÄKSI LAATUJÄRJESTELMÄN AVULLA VIHREÄMMÄKSI Laatu Laadulla tarkoitetaan kaikkia tuotteen (tavaran tai palvelun) piirteitä tai ominaisuuksia, joilla tuote täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset. Kun tuote on

Lisätiedot

Laadunvarmistuksesta 7.1.2009. Ismo Kantola. www.turkuamk.fi

Laadunvarmistuksesta 7.1.2009. Ismo Kantola. www.turkuamk.fi Laadunvarmistuksesta 7.1.2009 Ismo Kantola Laatu Käsitykset laadusta on jäsennetty usein seuraavasti: laatu erinomaisuutena (excellence) itsestään selvää erinomaisuutta, tavanomaisesta poikkeavaa ja elitististä:

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Ympäristö- ja laatutoiminnan kehittäminen ja sähköisen viranomaispalvelimen käytön koulutus

Ympäristö- ja laatutoiminnan kehittäminen ja sähköisen viranomaispalvelimen käytön koulutus Ympäristö- ja laatutoiminnan kehittäminen ja sähköisen viranomaispalvelimen käytön koulutus Tuloksia ja tilannekatsaus 1. Sähköisen viranomaispalvelimen käyttöönoton neuvonta- ja koulutusiltapäivät 31.1.

Lisätiedot