Kuopion kaupungin palvelustrategia vuoteen 2017

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupungin palvelustrategia vuoteen 2017"

Transkriptio

1 Kuopion kaupungin palvelustrategia vuoteen 2017

2 Taustaa palvelustrategialle Väestön ja ikärakenteen muutos Palvelujen kysyntään vaikuttavat tekijät Henkilöstömuutokset Palvelutuotannon rahoituskysymykset Kuntaliiton suositus PARAS hanke Peruslähtökohtana palvelujen tuottaminen laadukkaasti ja tehokkaasti Valmistelua tehty yhdessä toimialojen kanssa - myöhemmässä vaiheessa mukaan tullut myös tukipalvelut, AKO, TerveKuopio ja henkilöstön edustajat

3 Palvelustrategian, henkilöstöstrategian ja kaupunkistrategian suhde Kuopion strategia - täsmentävät kaupunkistrategian palveluja ja henkilöstöä koskevia linjauksia Palvelustrategia Henkilöstöstrategia Toimialojen strategiat

4 PALVELUJEN RYHMITTELY PERUSPALVELUT TUKIPALVELUT Talous ATK Sis. koulutus Tilapalvelut Konepalvelut Ruokapalvelut Hallinto Viranomaispalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Tekniset palvelut Koulupalvelut Pelastuspalvelut Hyvinvoinnin edistäminen KILPAILUKYKYPALVELUT Kulttuuripalvelut Vapaa-ajan palvelut Yrityspalvelut Ympäristöpalvelut Matkailupalvelu

5 Kuopion kaupungin toiminta-ajatus Kuopion kaupunki tarjoaa asukkailleen ja elinkeinoelämälle toimivat palvelut ja yhdyskuntarakenteen sekä hyvän elin- ja toimintaympäristön. Toiminnan lähtökohtana on kestävä kehitys ja toisista välittäminen.

6 Kuopion kaupunkistrategiassa palveluille asetetut tavoitteet LAADUKKAAT JA KUSTANNUSTEHOKKAAT PALVELUT Palvelujen saatavuus ja vaikuttavuus laatujärjestelmät palvelutyytyväisyys kustannustehokkuus PALVELUJEN TUOTTAMISTAPOJEN UUDISTAMINEN Peruspalveluprosessien toimivuus palveluprosessien kuvaaminen ja kehittäminen Palvelujen ohjausjärjestelmän toimivuus palvelujen tuotteistaminen uudet palvelujen tuottamistavat ja palvelustrategia PALVELUTUOTANNON JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

7 Kuopion palvelustrategian 2017 visio ja keskeiset strategiset päämäärät Kuopio mahdollistaa asukkailleen hyvän elämän sekä laadukkaat palvelut Kuopio osallistuu asukkaittensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen järjestämällä ja kohdentamalla oikein peruspalveluja. Kuopio luo toimintaedellytykset kaupungin kilpailukykyä ja vetovoimaa vahvistaville palveluille. Kuopion palvelurakenne on uudistuva. Kuopion palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

8 Palvelustrategian visio ja kriittiset menestystekijät Asukkaiden oman hyvinvointivastuun ja osallisuuden lisääminen Palvelutuotannon uudistaminen asiakaslähtöisesti VISIO Kuopio mahdollistaa asukkailleen hyvän elämän sekä laadukkaat palvelut Palvelujen saavutettavuus Palvelutuotannon vaikuttavuus ja kustannustehokkuus

9 MENESTYSTEKIJÄT, ARVIOINTIKRITEERIT JA TAVOITTEET 1/4 KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ Asukkaiden oman hyvinvointivastuun ja osallisuuden lisääminen ARVIOINTIKOHDE Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteuttaminen TAVOITE Vanhemmuuden vahvistaminen Lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden turvaaminen Nuorten työllistyminen ja riittävän elintason turvaaminen Hyvien käytäntöjen jatkaminen, levittäminen ja kehittäminen TAVOITE 2007 Perhepalveluverkoston perusselvitys osana Terve Lapsuus arjessa hanketta Aktiivinen lapsuus ja nuoruus Kuopiossa toimintakokonaisuus (Kulttuuripolku ja Liikuntapolku hankkeet) Vanhemmuuden roolikartan jalkauttaminen Alueellista moniammatillista yhteistyötä kehitetään Välityömarkkinoiden kehittäminen (Nuorten työpajatoimintaa jatketaan ESR-rahoituksella, sosiaalisen työllistämisen yksikön kehittäminen) Ikäimmeisten strategian toteuttaminen Vapaan kansalaistoiminnan yhteisöllisyyden edistäminen Toimintakyvyn ylläpidon puitteet aktiivisen elämäntavan tukeminen Terve Kuopio ohjelman toteutuminen Vanhustenhuolto: 1 toimintakykyinen vuosi lisää Avustustoiminnan kohdentaminen Tilojen käytön tehostaminen Lähiö- ja kylätoiminta osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääjänä Healthy Cities ja Terve kunta verkostojen jatko TerveKuopio ohjelman hankkeet Hyvän hoidon strategian käytäntöjen jalkauttaminen (vanhusten kuntosaliverkoston luominen) Talkooavustusten myöntämisperiaatteiden tarkistaminen Selvitetään, onko mahdollista antaa veloituksetta tiloja järjestöjen ym. käyttöön avustusten sijaan Harrastehaku mm. terveyttä edistävän liikunnan ohjelma TerveKuopio toimipisteverkosto määrittelty

10 MENESTYSTEKIJÄT, ARVIOINTIKRITEERIT JA TAVOITTEET 2/4 KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ Palvelutuotannon uudistaminen asiakaslähtöisesti ARVIOINTIKOHDE TAVOITE TAVOITE 2007 Asiakaslähtöiset palveluprosessit Prosessilähtöinen organisointi Kaupungin kaikki keskeiset palveluprosessit on kuvattu Poikkihallinnolliset prosessit tunnistetaan ja niitä kehitetään Lapsiperhepalvelujen prosessien kuvaus tehty osana Terve Lapsuus hanketta Kuopion vanhustenhuollon kehittämishankkeessa (KUVAKE) esitetyn toimintatavan ja organisoinnin käyttöönotto vanhuspalveluissa Palvelutuotannon laatu Palvelutuotannossa on käytössä laadunhallintajärjestelmä Asiakasryhmät ja niiden tarpeet määritelty asiakkuuden hallinta ja johtaminen Kaupungin laatupolitiikka on määritelty ja toiminnan kehittämisen prosessi kuvattu sekä käyttöönotto aloitettu. Toiminnan kehittäjien verkosto on rakennettu Jatketaan koulutoimen ja päivähoidon yhdistämisselvitystä siten, että mahdollinen yhdistäminen voisi tapahtua viimeistään seuraavan valtuustokauden alusta.

11 MENESTYSTEKIJÄT, ARVIOINTIKRITEERIT JA TAVOITTEET 3/4 KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ Palvelutuotannon vaikuttavuus ja kustannustehokkuus ARVIOINTIKOHDE TAVOITE TAVOITE 2007 Palvelutuotannon organisointi uudistettu Toimivat yksityiset palvelut Päätös tilaaja-tuottaja toimintatavan soveltamisesta Kuopiossa on tehty Palvelut tuotteistettu Palvelujen tuottamisalue on laajentunut Palvelutuotannon sisällä olevat tukipalvelut on tunnistettu ja tehty suunnitelma eri osioiden jatkosta. Tukipalvelujen keskittäminen ja toiminnan tehostaminen. Yksityiset palvelut täydentävät kaupungin palvelutuotantoa, silloin kun se on kokonaistaloudellisesti järkevää Koulutetaan tuotteistamisen tukihenkilö ja toteutetaan tuotteistamisen pilot-hanke esim. Kuopion Ateriassa Koulutuspalvelujen tuotteistaminen käynnistetään Selvityksen pohjalta on tehty linjaukset tilaajatuottaja-toimintatavan soveltamisesta ja käyttöönotosta Laaditaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edellyttämä toimeenpanosuunnitelma (PARAS hanke) Jatketaan tukipalvelujen keskittämistä konsernitasolla. Atk-palvelujen ja tietohallinnon eriyttämisratkaisun toteuttaminen. Seudun atk-palvelujen keskittäminen Tilaajaosaamista kehitetään tuotteistaminen, kustannustietoisuus, hankintalainsäädäntö Tehdään suunnitelma vanhusten palveluasumisen tuottamisesta, kaupunki/muut.

12 MENESTYSTEKIJÄT, ARVIOINTIKRITEERIT JA TAVOITTEET 4/4 KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ Palvelujen saavutettavuus ARVIOINTIKOHDE Asiakaspalvelupisteiden parantaminen Sähköisen asioinnin osuus kokonaispalvelusta TAVOITE Kaupungin asiakaspalvelun keskittäminen Sähköiset palvelut täydentävät ja korvaavat perinteistä palvelutuotantoa ( sähköinen asiakaspalvelutiski ) Hankesalkun määrittely ja toteutus Järjestelmät harmonisoitu Sähköiset asiakaspalautejärjestelmät tukevat palveluprosessien kehittämistä TAVOITE 2007 Rakentajien asiakaspalvelun keskittäminen Palveluliikenteen kehittäminen Pilot hankkeet toteutuksessa Terve Kuopion seutukortti Sähköisten palvelujen hankesalkku määritelty Seudullisen seniorikanava toteutuksessa Tehty päätös yhdenmukaisen asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotosta ja kehittämisestä Tehdään asiakaskyselyt keskeisiltä asiakasryhmiltä ja kooste vuosittain palvelutyytyväisyydestä Asiakaspalautetta hyödynnetään toimialoilla palveluprosessien kehittämisessä

13 Jatko prosessi jatkuu henkilöstöstrategian työstäminen palvelustrategiakeskustelun vienti seudulliseksi ja laajemmaksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet (PARAS hanke)

14 Tavoitteita Paras-yhteistyölle /1 Vetovastuu Kuopiolla Kuopion kilpailukyvyn vahvistaminen Mukaan tulevat ympäristökunnat Yhteistyötasojen määrittely Yhteinen näkemys painotuksista ja tavoitteista

15 Tavoitteita Paras yhteistyölle /2 lähipalveluista yhteinen määrittely / vyöhykeajattelu palveluverkostoon käytännön realiteetit (mm. yhdyskuntarakenne ja pienet väestöpohjat) lähtökohdaksi ( luopumisen ajattelu ). Lähtökohtatilanteen ja vaihtoehtojen tunnistaminen yhteiset palveluprosessit alueellisten / maakunnallisten palvelujen vastuut (kaupunginorkesteri jne ) kehittämistoiminta ja hankkeistus

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 Valtuuston hyväksymä 23.1.2006 ( 3) LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 1 Lopen kunnan strategian päivittäminen Johtoryhmä 5.9., 29.9., 24.10. ja 21.11.2005 Valtuusto 12. - 13.10.2005 Toimialatyöskentely : Hallinto

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA HYVINVOINTIPALVELUJA Taustaa Ylä-Savon seudulliselle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategialle

KOHTI SEUDULLISIA HYVINVOINTIPALVELUJA Taustaa Ylä-Savon seudulliselle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategialle KOHTI SEUDULLISIA HYVINVOINTIPALVELUJA Taustaa Ylä-Savon seudulliselle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategialle Annikki Jauhiainen, Sirpa Kärnä & Tuula Niskanen Huhtikuu 2007 Savonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 "Eura on työtä ja toimeentuloa tarjoava, vetovoimainen Pyhäjärviseudun keskus" Kunnanhallitus 17.5.2010 Kunnanhallitus 7.6.2010 Kunnanhallitus 28.6.2010 Valtuustoseminaari

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Uusi Äänekoski toiminnan tavoitteet

Uusi Äänekoski toiminnan tavoitteet Uusi Äänekoski toiminnan tavoitteet Kh 10.12.2007 Kv 17.12.2007 Tähän tarvittaessa otsikko Uusi Äänekoski - toiminnan tavoitteet 1.1.2007 syntyneen Uuden Äänekosken tavoitteet perustuvat Sumiaisten, Suolahden

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Äänekosken kaupunkistrategia

Äänekosken kaupunkistrategia Äänekosken kaupunkistrategia 2014 2017 www.aanekoski.fi Maailman parhaat traktorit syntyvät Äänekoskella. Ja urheilussakin on ylletty aivan kärkipaikoille. Sisältö 1. Toimintaympäristön arviointia (syksy

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 LUONNOS 1 Sisällysluettelo 1. MIKSI PALVELU JA HANKINTAOHJELMA LAADITAAN... 3 2. KUOPION KAUPUNGIN STRATEGIA... 3 3.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007

TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2007 TALOUSARVION 2007 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 2 Talousseuranta 1.1. - 1.1 Maakuntavaltuusto... 12 1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi... 18 1.3 Maakuntahallitus... 20

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Johdanto Kaupunginvaltuusto on määritellyt Mikkelin kaupungin visioksi Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Visio kuvaa Mikkelin

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2006. Taloussuunnitelma 2007 2008. Kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto 2.11.2005

TALOUSARVIO 2006. Taloussuunnitelma 2007 2008. Kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto 2.11.2005 TALOUSARVIO 2006 Taloussuunnitelma 2007 2008 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 2.11.2005 2.11.2005 1 TALOUSARVIO 2006 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Lohjan kaupunki, suunnittelu ja tutkimustoiminta

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017

OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Oulaisten kaupunki OULAISTEN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 11 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Palvelustrategian lähtökohdat 1 2. Palvelutuotannon nykytila 2 3. Strategisen

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

Vaikuttavat hoito- ja palvelukäytännöt. (Soteltk) kanssa (Kulttuuri- ja kirjastoltk) Ennalta ehkäisevät toimintamallit terveyden

Vaikuttavat hoito- ja palvelukäytännöt. (Soteltk) kanssa (Kulttuuri- ja kirjastoltk) Ennalta ehkäisevät toimintamallit terveyden STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT HYVIN TOIMIVAT PERUSPALVELUT Terveyden ja hyvinvoinnin sekä itsenäisen suoriutumisen edistäminen Ennakoiva ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä monipuolinen palvelujärjestelmä

Lisätiedot