Liite Tark 2. KANGASALAN KUNTA Tarkastuslautakunta. Arviointikertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite Tark 2. KANGASALAN KUNTA Tarkastuslautakunta. Arviointikertomus 2014"

Transkriptio

1 Liite Tark 2 KANGASALAN KUNTA Arviointikertomus 2014 Val

2 1 Arviointikertomus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2014 Sisällysluettelo Sivu Tarkastuslautakunnan tehtävät 2 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 4 Kokonaistalouden tarkastelu 4 Vuoden 2013 arviointikertomuksen johdosta 5 tehtyjen toimenpiteiden arviointi Arviointikertomus Henkilöstö 7 Konsernitarkastelu 7 Strateginen johto 7 Liiketoimintayksikkö Oksa 8 Sosiaali- ja terveyskeskus 8 Sivistyskeskus 9 Tekninen keskus 10 Talouden tasapainottamisen arviointi 11 Yleisiä huomioita 11 Kehittämisehdotuksia 11 Lopuksi 11 Allekirjoitukset 12

3 2 Tarkastuslautakunnan tehtävät Kunnan talouden ja hallinnon tarkastuksesta on säädetty kuntalain 9. luvussa. Kunnan tarkastusjärjestelmä on ulkoisen ja sisäisen valvonnan muodostama kokonaisuus. Ulkoista valvontaa suorittavat valtuuston asettama ja luottamushenkilöistä koostuva tarkastuslautakunta sekä valtuuston valitsema BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimi JHTT KHT Pasi Leppänen (JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy) ajalla , opintovapaa alkaen alkaen vastuullisena tilintarkastajana toimi JHTT HTM Nina Nieminen. Avustavina tarkastajina toimivat JHTT Emmi Simola, HTM Merja Vihtiälä sekä KHT Ismo Kuutti. Sisäinen valvonta on osa kuntaorganisaation johtamista ja sen järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arviointi toteutetaan kunnanhallituksen ja lautakuntien sekä viranhaltioiden toimintaa suunnitelmallisesti arvioiden. Kunnanhallituksella on päävastuu hallinnosta ja taloudesta, joten sen arviointiin kohdistuu erityinen arviointi. Tarkastuslautakunnan työ perustuu sen eri tahoilta keräämään arviointitietoon. Arviointikuulemiset ovat lautakunnalle tiedonkeräämisen keskeinen tapa. Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuotta 2014 koskevan arvioinnin aikana jäsen varajäsen Minna Haapsaari Hannu Depner Riitta Helenius Marina Ahonen Tuomo Jussila Jyrki Lähteenmäki Stiina Lahikainen Johanna Häme-Sahinoja Tero Linna, vpj Tuomas Paananen Jorma Schukoff, pj. Riitta Ehrling-Pohja Seppo Talli Erkki Renvall Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi tutkimussihteeritarja Ruukala.

4 3 Tarkastuslautakunnan jäsenten työnjako Toimintansa tehostamiseksi lautakunta jakautui vuotta 2014 koskevan arvioinnin aikana arviointiryhmiin, jotka suorittivat oman vastuualueensa viranhaltijoiden haastattelut. Ryhmiä oli kolme, ja ne olivat vastuualueineen ja jäsenineen seuraavat: ryhmä vastuualue jäsenet 1 kunnan johto ja Tuomo Jussila liiketoimintayksikkö Tero Linna 2 hyvinvointipalvelut Minna Haapsaari Riitta Helenius Stiina Lahikainen 3 tekniset ja Jorma Schukoff ympäristöpalvelut Seppo Talli Osan haastatteluista lautakunta teki kokonaisuutena, kokouksiensa yhteydessä. Lautakunnan kokoukset ja toiminta kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä 13 kertaa. Vuonna 2014 Kangasalan tarkastuslautakunta järjesti Tampereen seudun tarkastuslautakuntien yhteisen koulutustilaisuuden uimahalli Kuohussa. Koulutukseen osallistui 52 henkilöä. Vuotta 2014 koskevan arvioinnin osalta lautakunnan kokouksissa ja haastatteluissa kuultiin kahta kunnan johtavaa virkamiestä, 16 kunnan työntekijää sekä 5 pääluottamusmiestä. Lisäksi tarkastuslautakunta oli liiketoimintajaoston vieraana lähetti ennakkoon haastateltavalle kysymyslomakkeen. Vastuullinen tilintarkastaja JHTT Pasi Leppänen osallistui kolmeen tarkastuslautakunnan kokoukseen (opintovapaa 09/2014 alkaen), JHTT HTM tilintarkastaja Nina Nieminen ja JHTT tilintarkastaja Emmi Simola osallistuivat viiteen tarkastuslautakunnan kokoukseen vuonna Lautakunta kävi vuoden 2014 arviointikertomukseen liittyen tutustumassa Liuksialan, Sariolan ja Lahdenkulman kouluihin, Kangasalalaiseen yritykseen ja yrittäjäjärjestöön sekä Kangasalan keskusterveysaseman vuodeosastoon. Lautakunta teki yhteistyötä Tampereen ja sen kehyskuntien tarkastuslautakuntien kanssa, tavoitteena lähinnä seudullisten hankkeiden arviointi. Yhteishankkeena toteutettiin SELVI- TYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUSLAUTAKUNNILLE arviointi, joka annetaan valtuustolle arviointikertomuksen oheismateriaalina. Puheenjohtaja osallistui neljään asiaa koskevaan kokoukseen Kangasalla, kunnan toimiessa isäntäkuntana 2014.

5 4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Lautakunta on arvioinnissaan keskittynyt poimimaan tehdyistä havainnoista oleelliset poikkeamat sekä tavoitteiden ylitykset ja alitukset, jotka nostetaan kootusti esille. Kokonaistalouden tarkastelu Valtuuston marraskuussa 2013 hyväksymässä talousarviossa toimintakulut olivat yhteensä 185,6 milj. euroa. Valtuuston asettamasta 1,8 milj. euron säästötavoitteesta toteutui n. 1,1 milj. euroa ja toimintakulut vuoden 2014 tilinpäätöksessä olivat 184,5 milj. euroa. Kunnan maksamien avustusten määrä kasvoi 2,5 milj. euroa, sisältäen konserniavustukset, mutta summa ei paljoakaan poikennut budjetoidusta 12,2 milj. eurosta. Talousarvion tuotoissa käyttöomaisuuden myyntivoittoja tavoiteltiin 2,4 milj. euroa. Tonttien ja kiinteistöjen käydessä huonosti kaupaksi, toteutuma oli vain 0,4 milj. euroa. Vuonna 2014 verokertymä oli 115,7 milj. euroa, mikä oli euroa alle budjetoidun. Kunnallisveron tuotto jäi euroa edellisvuotta pienemmäksi vaikka tuloveroprosenttia nostettiin 0,5 prosentti yksikköä. Henkilöstön palkkakulut alittuivat talousarviosta 2,4 milj. euroa, henkilötyövuosina mitattuna vähennystä vuoteen 2013 oli 56. Talousarviossa vuoden 2014 velkamääräksi arvioitiin euroa/asukas. Toteuma oli euroa/asukas. Kunnan lainakanta oli 66,1 milj. euroa. Pienempään velkamäärään vaikutti osaltaan toimintakulujen karsiminen, mutta myös suunniteltujen investointien toteuttamatta jättäminen. Tämän lisäksi konserniyhtiöltä otettiin lyhytaikaista lainaa. Koko kuntakonsernin lainakanta oli 122,3 milj. euroa eli euroa /asukas. Lautakunta toteaa, että kunnan talousstrategian mukaisesti investointien omarahoituksen kestävä taso, tulorahoituksen osuuden prosenttiosuutena nettoinvestoinneista 60 %, tarkoittaa 10,8 miljoonan euron vuosikatteella laskettuna n.17 milj. euron investointia vuonna Pitkällä aikatähtäimellä tarkasteltuna 10 milj. euron vuosikate riittäisi korkeintaan n milj. euron vuosittaisiin investointeihin ja siitä huolimatta velkaantuminen jatkuisi. Kunnan vuoden 2014 tilinpäätös muodostui -1,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Tulos pitää sisällään sijoitusomaisuuden tuottoja n. 3,1 milj. euroa. Sijoitusomaisuustuottoa ei kuitenkaan tuloutettu kunnan kassaan, vaan merkintä on kirjanpidollinen. Toimintakate nousi edellisestä tilinpäätöksestä 4,8 % ja oli 6,4 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnan 2014 tilikauden toiminnallinen tulos on -5,6 milj. euroa. Käyttötalouteen vaikutti erikoissairaanhoidon euron lisälasku. Tilikauden 2014 tulos on alijäämäinen. Taseessa on kertyneitä edellisten tilikausien ylijäämiä 45,2 milj. euroa ja tilikauden alijäämä huomioiden yhteensä 43,6 milj. euroa.

6 5 Vuoden 2013 arviointikertomuksen johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi on saanut kunnanhallituksen antamat vastaukset ja toteaa seuraavaa: Strateginen johto Tilinpäätös ei edelleenkään valmistunut kuntalain edellyttämässä aikataulussa maaliskuun loppuun mennessä. toteaa, että kaikista lupauksista ja suunnitelmista huolimatta tilinpäätös ei edelleenkään valmistunut kuntalain edellyttämässä aikataulussa. Talousarvion suunnitteluvuosille kirjatut investoinnit eivät ole olleet viime vuosina kovin pysyviä. Investointeja on vuosittain milloin aikaistettu, myöhennetty, lisätty tai poistettu. Kunnasta puuttuu talousarviovuotta pidemmän aikavälin investointisuunnitelma. Investointien suunnittelusta puuttuu johdonmukaisuus ja taloudellinen realismi Liiketoimintayksikkö Oksa Keskeiset seudulliset palveluntuottajat tietotekniikassa ovat Fujitsu ja Sonera. Edellinen tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että palvelutuotannossa ei kaikilta osin ole päästy sopimuksen edellyttämälle palvelutasolle. Nyt voidaan todeta Soneran palveluiden parantuneen, mutta Fujitsun palvelut eivät edelleenkään vastaa sopimuksen sisältöä. toteaa, että tietotekniikan merkitys kunnan toiminnoissa on merkittävä. Nykytilanteeseen tulisi löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja. Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat varsin hyvin mutta kulut ylittivät reilusti talousarvion. Tämä asettaa huomattavia haasteita tulevien vuosien budjetoinnille. toteaa, että asiaan tulee etsiä uusia toimintamalleja. Sivistyskeskus Oppilasmäärän ennustaminen on ollut yllättävän haastavaa. Koulutyötä käydään jo tällä hetkellä tilapäistiloissa. Tämä on huomioitava kaavoitusta suunniteltaessa ja keskusteltaessa kyläkoulujen tulevaisuudesta. toteaa, että tilanne on ennallaan taloudellisesta tilanteesta johtuen.

7 6 Tekninen keskus Teknisen keskuksen asiat ovat jakautuneet kolmeen lautakuntaan. Toiminnallisuuden kannalta tätä ei nähdä hyvänä toimintamallina. toteaa, että tilanne tulee korjaantumaan luottamushenkilöorganisaation uudistuksessa. Kehittämisehdotuksia Kunnan palveluksesta pois siirtyvien henkilöiden osaaminen tulisi saada tarpeeksi tehokkaasti siirrettyä työtä jatkaville. Hiljaisen tiedon siirtämiseen tulisi olla selkeä ohjeistus. Asiaan on syytä edelleen kiinnittää huomiota. toteaa, että hiljaisen tiedon siirtyminen ei käytännössä toteudu. Syynä tähän on mm. vähäiset resurssit. Kunnan verkkosivut tulisi uudistaa huomioiden eri ikäryhmien tarpeet sekä kunnan visuaalinen ilme. Myös tiedon löydettävyys tulee varmistaa. toteaa, että kuntaan perustettiin tiedottajan vakanssi Verkkosivujen uudistustyö on käynnissä.

8 7 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Henkilöstö Pääluottamusmiesten viesti tarkastuslautakunnalle on, että neuvotteluilmapiiri työnantajan kanssa koetaan aikaisempaa paremmaksi. Vuonna 2014 palkanmaksun piirissä oli henkilöä. Sairauspoissaoloprosentti oli 5,25 ja vastaava luku vuonna 2013 oli 5,16. kiinnittää huomiota, että osa henkilöstöstä ja esimiehistä ei tarpeesta huolimatta osallistu järjestettyihin koulutuksiin. Konsernitarkastelu Yhteydenpito konserniyhtiöihin on lisääntynyt yhtiökohtaisilla toimitusjohtajatapaamisilla. Konserniohjauksen uudelleen organisointi on aloitettu. Nykyisen mallin ohjaukseen on tulossa parannuksia, mutta vaikutukset näkyvät vasta Tiedossa on muutoksia rahojen oikein kohdentamisessa yhtiöihin niin, että raha ei voi olla vastikkeetonta ja se edellyttää yhtiöltä omaa aktiivista toimintaa asiakkaisiin päin. Kunnanhallitus on lisännyt yhtiöiden taloudellista seurantaa. Yhtiöiden kahdesti vuodessa tapahtuvaan raportointiin on tullut lisäyksenä yhtiöiden hallitusten käsittely ja hyväksyntä. Konsernitarkastelu on tulossa tarkastuslautakunnan arviointikohteeksi vuonna Kiinteistöyhtiö Kangasalan terveysasema ja kirjastotalo puretaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Yhtiön purkaminen on aloitettu syksyllä 2014, mutta prosessi on vielä kesken. Strateginen johto Tilinpäätös ei lupauksista huolimatta edelleenkään valmistunut kuntalain edellyttämässä aikataulussa. Lupauksista ja toimenpiteistä huolimatta tilanne on ennallaan. Investointien, kaavoituksen jne. yhteensovittamisessa on tunnistettu kehittämiskohteita. Toteutumisen arviointi edellyttää pidempää aikaväliä. Valtuusto on tehnyt päätöksen aloittaa neuvottelut irtautumiseksi Tavase Oy:stä. Tavoite oli saattaa neuvottelut päätökseen vuoden 2012 loppuun mennessä. Tavoite ei edelleenkään ole toteutunut. Tilinpäätökseen sisältyy kunnanhallituksen selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ja tilikauden tuloksen käsittely kiinnittää huomiota keskeisille johtaville viranhaltijoille osoitettuun kirjallisen arvioinnin tuloksiin erityisesti riskienhallinnan järjestämisen osalta. Asteikolla 1-4 arvioituna tulokset ovat pääosin välillä kehottaa kunnanhallitusta kehittämään riskienhallinnan järjestämistä.

9 8 Riskien analysoinnissa konserniyhtiöt ovat eri asemissa sen perusteella millaisessa toimintaympäristössä ne toimivat. Liiketoimintayksikkö Oksa Seudullisesti kilpailutettujen tietotekniikkapalveluiden laatuun ei olla kaikilta osin tyytyväisiä. Nykyiset palvelusopimukset päättyvät loppuvuodesta 2015 ja alkuvuodesta Tarvittaessa palveluista reklamoidaan. Kunnanhallituksen liiketoimintajaosto hoitaa konserniohjausta ja konsernivalvontaa kunnanhallituksen päättämällä tavalla. Konserniohjauksesta ei ole kokonaispäätöstä. Päätökset ovat olleet yksittäisiä. Henkilöstöä koskevan tiedon kerääminen ei kuulu liiketoimintajaoston tehtäviin. Henkilöstökertomus ei tule tiedoksi jaostoon. Talousarviotavoitteiden toteuttamisen vaikutuksien arviointi kunnan henkilöstöön ja henkilöstönäkökulman huomioiminen päätöksenteossa jää vähälle huomiolle. Sosiaali- ja terveyskeskus Ajatuksia tehokkuuden mittaamisesta Kiti Müller, Nokia Technologies lääketieteen eritysasiantuntija neurologi Mittauksissa katsotaan usein vääriä asioita On terveyskeskuksia, joissa tehokkuutta on mitattu kuinka nopeasti potilas pääsee vastaanotolle tai kuinka monta potilasta lääkäri ehtii ottaa vastaan tietyssä ajassa. Näissä selvityksissä ei ole Müllerin mukaan tarkasteltu lainkaan sitä, onko diagnoosi tehty oikein, parantuiko potilas tai kuinka monta lisäkäyntiä lääkärissä potilaalla oli. Vanhuspalvelu- ja oppilashuoltolaki, kehitysvammahuollon uudistukset sekä erilaisten subjektiivisten oikeuksien lisääntyminen ovat lisänneet kunnan menoja. Pälkäneen ja Kangasalan kunnan perustama uusi sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue lisäsi isäntäkunta Kangasalan tehtäviä mm. ohjelmisto- ja vanhuspuolella. Yhteistoimintaalueiden perustamista on syytä harkita tarkkaan, sillä toiminta-alueiden perustaminen vie paljon työntekijöiden aikaa järjestelmien ja käytäntöjen yhteensovittamisen takia. Sote-puolen henkilöstökuluissa kyettiin säästämään euroa vakituisen henkilöstön osalta mm. palkattomien vapaiden ansiosta. Henkilöstön pitämät vapaat ja sulut ovat pi-

10 9 dentäneet hoitojonoja. Missään toimipaikassa ei kuitenkaan ylitetä Aluehallintoviraston määrittelemiä hoitojonojen enimmäisrajoja. Suun terveydenhoidon jonotusaika on lyhentynyt vuoden sisällä kuudesta kuukaudesta alle kahteen kuukauteen. Terveysalan toiminta on pääosin lakisääteistä, säästöjä on vaikea löytää. Kulujen karsiminen on haastavaa, koska vaikka mm. lähetteitä kirjoitetaan yhä vähemmän Tampereen yliopistollisen sairaalaan, laskuttaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) enemmän. Positiivista on, että Kangasalan kunta sijoittuu vuoden 2014 lukujen perusteella Kuntaliiton tekemässä 60 suurimman kunnan sote-puolen talouden nettokustannusvertailussa sijalle 9. Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä on pyydetty kirjallista selvitystä vuoden 2014 kuluista. PSHP on muuttanut laskutustaan niin, että hinta perustuu enemmän diagnoosiin kuin hoitopäiviin. Tämä on lisännyt kustannuksia ja vertailua edellisen vuoden kuluihin on hankalaa. PSHP:n osakaskunnat ovat esittäneet, että systeemiin täytyy saada sellainen kannustin, että kunnat järjestävät hoitoketjun tehokkaasti. Yhden luukun periaatetta on pyritty kehittämään mm. sosiaalipuolella, mutta kehittämistyö ei ole edennyt hajallaan olevien palveluyksiköiden vuoksi. Kangasalan terveyskeskussairaalan potilashuoneet ovat puutteelliset ja kaipaavat uudistamista. Erityisesti saniteettitilat ovat riittämättömät eikä yksityisyyttä ole isoissa potilashuoneissa. Hoitohenkilöstön työssä jaksaminen on päivittäinen huolenaihe. Erityisesti terveyskeskuksen vuodeosastoilla kaivattiin enemmän työnohjausta ja koulutusta esim. saattohoitoon. Vuodeosastojen toiminnasta ja käytänteistä saatu kuntalaispalaute on ristiriidassa vuodeosaston esimiesten näkemykseen verrattuna. Kotihoidon johto on pääsääntöisesti tyytyväinen kotihoidon nykytilanteeseen. Asiakkaiden omien voimavarojen huomioonottavaan, sekä kuntouttavaan työskentelytapaan tarvittaisiin koulutusta hoitohenkilökunnalle. Tarkastuslautakunnan luottamusmieshaastattelussa tuotiin esille, että henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi tarvitaan lisää koulutusta. Työllisyyspalveluissa kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän tavoite oli 100 ja toteuma oli 188 asiakasta. Tämä osaltaan hillitsi työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua, jonka kustannukset kuitenkin ylittyivät 30 % talousarviosta. Myönteisen kehityksen toivotaan jatkuvan, sillä tätä kirjoitettaessa Rekolan työpaja on saanut uudet isommat tilat ja kaksi ohjaajaa lisää talousarvio 2015 mukaisesti. Sivistyskeskus Oppilasmäärien ennustamisessa ei ole edelleenkään onnistuttu. Koulut saavat oppilasmääräennusteet kaavoituksesta, mutta tietojen keräämiseen ja jakamiseen tarvitaan uusia keinoja. Tilastojen valossa esi- ja perusopetuksen oppilasmäärä suhteutettuna kunnan asukaslukuun on säilynyt lähes samana viimeisen kymmenen vuoden ajan. Oppilasmäärän vuosittainen kasvu, lukuun ottamatta Sahalahden ja Kuhmalahden kuntaliitoksia, on ollut hyvin tasaista. Oppilasmäärien alueellisia vaihteluja voidaan tasoittaa kiinnittämällä enemmän huomiota oppilaaksiottoalueisiin.

11 10 Erityisopetus Kangasalla on onnistunut erittäin hyvin ja toivotulla tavalla. Maanlaajuisesti on otettu mallia Kangasalan tavasta järjestää erityisopetusta. Henkilöstönäkökulmana todetaan, että työhyvinvointikyselyitä on tehty säännöllisesti ja saatujen tulosten mukaan asiat ovat Kangasalla hyvin. Koulutuksiin on päässyt osallistumaan tarpeen mukaan. Täydennyskoulutusten teemana on ollut työhyvinvointi vuonna Henkilökunnan hyvinvointia on tuettu varhe -keskusteluilla ja työnohjauksella. Kunnan vapaa-aikapalvelut on haavoittuvainen yksikkö pienten henkilöstö- ja määräraharesurssien takia. Säännöllistä työnohjausta ja koulutusmäärärahoja ei ole. Riittävän isosta liikuntasalitilasta on jatkuva puute. Nuorisotilat ovat pääasiassa toimivia ja ne ovat suosittuja ja tärkeitä nuorison kohtauspaikkoja. Vatialaan v avattu uusi nuorisotila Veturi on saavuttanut suuren suosion. Nuorisotilatoiminnan haasteena nähdään ohjaajien vaativa työ ja epävarmuus nuorisotilojen tulevaisuudesta. Kunta rakennutti v skeittipuiston Pitkäjärven koulun läheisyyteen EU:n Kantrirahoituksen tukemana. Tekninen keskus Iäkkään henkilöstön jaksaminen on haaste. Teknisen keskuksen henkilöstön keski-ikä on noin 50 vuotta. Noin 60 % henkilöstöstä on vuotiaita, tulossa on ikärakennepommi. Suuri osa henkilöstöstä jää eläkkeelle samaan aikaan ja uusia tekijöitä ei ole oppimassa teknisen toimen tehtäviin. Hiljaisen tiedon siirtäminen on aloitettava, kun pitkään keskuksessa toimineet ovat vielä siirtämässä tietoaan ja osaamistaan nuoremmille. Teknisen keskuksen palvelun kehittäminen vaatisi verkkopalvelujen kehittämistä, jolloin kuntalainen saisi verkosta helposti ja nopeasti tarvitsemansa tiedon. Nopeammat tietoliikenneyhteydet ja viimeisimmät ohjelmat helpottavat ja tehostavat tekemistä. Kenttähenkilöstön koulutukseen osallistumiseen tarvitaan myönteisempi asenneilmapiiri.

12 11 Talouden tasapainottamisen arviointi Kuntalain mukaista tasapainottamisohjelman laatimista kunnalta ei edellytetä, koska kunnalla on taseessa vanhoja ylijäämiä 43,5 milj. euroa. Tasapainoiseen talouteen tulee kuitenkin kiinnittää huomiota siten että tulorahoituksen kasvu on tasapainossa menojen kasvun kanssa. Kunnan tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon taloussuunnitelmavuosina , koska alijäämäisten suunnitelmavuosien vuoksi kuntatalous on heikkenemässä olennaisesti. Kunnan investointitarpeet tuovat erityisen haasteen tasapainoiselle kuntataloudelle. Talouden tasapainottamiseen on olennaisesti vaikutettu henkilöstöä vähentämällä ja tuloveroprosenttia nostamalla. Yleisiä kehittämisehdotuksia Miten hiljainen tieto on siirtynyt ja siirtyy? Huomion kiinnittäminen ei vielä tarkoita tiedon siirtymistä. Henkilöstön jaksamisessa lähiesimiestyö on avainasemassa. Suunnitelmallinen valmistautuminen rakenteellisiin muutoksiin. Yhteinen iltakoulu pääluottamusmiehille ja valtuutetuille Lopuksi jättää Kangasalan valtuustolle arviointikertomuksen. Lautakunta arvioi, että valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa ovat hyväksyttävässä määrin toteutuneet.

13 12 KANGASALAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Kangasalla 18. päivänä toukokuuta 2015

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 VALTIMON KUNTA 1 (5) Tarkastuslautakunta 19.5.2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 1 Tilintarkastuksen toteuttaminen Valtimon kunnan vuosien 2013 17 hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Keskus 09 7711 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi. Rautjärven kunta. Vuoden 2012 tilinpäätösanalyysi. Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT

Keskus 09 7711 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi. Rautjärven kunta. Vuoden 2012 tilinpäätösanalyysi. Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT Keskus 09 7711 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Rautjärven kunta Vuoden 2012 tilinpäätösanalyysi Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT JHTT-yhteisö

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/3 28.05.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2012 1 (6) 118 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevätyhtymäkokousta koskevan päätöksen muuttaminen HEL 2012-005995 T 00 01 06 Päätös Konsernijaosto

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 43. Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 45 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 46

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 43. Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 45 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 46 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 43 Hyvinvointilautakunta 25.08.2015 AIKA 25.8.2015 klo 18:00 20.07 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Tarkastuslautakuntien koulutus 6.4.2009 Päijät-Hämeen kesäyliopisto Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Tarkastaja Reijo Ollikka, JHTT, Lahden kaupunki Kuntalain 9 luku

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Tarkastustarkastuslautakunta

Tarkastustarkastuslautakunta Kinnulan kunnan Tarkastustarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Kokousaika: to 3.9.2009 klo 13.00-15.55. Kokouspaikka: Kinnulan kunnanvirasto jäsen varajäsen Läsnä: Rauno

Lisätiedot

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20

/,; - RAUTAVAARAN KUNTA Poytakfrja 4/20 14 20. Tarkastuslautakunta. KOKOUSAIKA Maanantai 19.5.2014 kb 13.00 18.20 l8kohdalla KASTUS Matti Matikainen Varapuheenjobtaja KOKOUSAIKA Maanantai kb 13.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo. kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Puheenjobtaja LAILLISUUS

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KANGASALA Arviointikertomus 2011

KANGASALA Arviointikertomus 2011 Liite Tark 1 KANGASALA Arviointikertomus 2011 Val 11.6.2012 1 Arviointikertomus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2011 Sisällysluettelo Sivu Tarkastuslautakunnan tehtävät

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Rantasalmen kunta Tarkastuslautakunta

Rantasalmen kunta Tarkastuslautakunta Rantasalmen kunta Tarkastuslautakunta 1 2 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA Kunnanvaltuusto on valinnut tarkastussäännön mukaisesti viisi tarkastuslautakunnan jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) 3.4.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) 3.4.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka kunnantalo, alakerran kahvihuone Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10

Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Perjantai 04.05.2012 klo 9.00 15.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA Tarkastuslautakunta

UTAJÄRVEN KUNTA Tarkastuslautakunta UTAJÄRVEN KUNTA Tarkastuslautakunta 1(7) ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely Kunnanvaltuusto valitsi valtuustokaudelle 2013-2016 tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot