Liite Tark 2. KANGASALAN KUNTA Tarkastuslautakunta. Arviointikertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite Tark 2. KANGASALAN KUNTA Tarkastuslautakunta. Arviointikertomus 2014"

Transkriptio

1 Liite Tark 2 KANGASALAN KUNTA Arviointikertomus 2014 Val

2 1 Arviointikertomus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2014 Sisällysluettelo Sivu Tarkastuslautakunnan tehtävät 2 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 4 Kokonaistalouden tarkastelu 4 Vuoden 2013 arviointikertomuksen johdosta 5 tehtyjen toimenpiteiden arviointi Arviointikertomus Henkilöstö 7 Konsernitarkastelu 7 Strateginen johto 7 Liiketoimintayksikkö Oksa 8 Sosiaali- ja terveyskeskus 8 Sivistyskeskus 9 Tekninen keskus 10 Talouden tasapainottamisen arviointi 11 Yleisiä huomioita 11 Kehittämisehdotuksia 11 Lopuksi 11 Allekirjoitukset 12

3 2 Tarkastuslautakunnan tehtävät Kunnan talouden ja hallinnon tarkastuksesta on säädetty kuntalain 9. luvussa. Kunnan tarkastusjärjestelmä on ulkoisen ja sisäisen valvonnan muodostama kokonaisuus. Ulkoista valvontaa suorittavat valtuuston asettama ja luottamushenkilöistä koostuva tarkastuslautakunta sekä valtuuston valitsema BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimi JHTT KHT Pasi Leppänen (JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy) ajalla , opintovapaa alkaen alkaen vastuullisena tilintarkastajana toimi JHTT HTM Nina Nieminen. Avustavina tarkastajina toimivat JHTT Emmi Simola, HTM Merja Vihtiälä sekä KHT Ismo Kuutti. Sisäinen valvonta on osa kuntaorganisaation johtamista ja sen järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arviointi toteutetaan kunnanhallituksen ja lautakuntien sekä viranhaltioiden toimintaa suunnitelmallisesti arvioiden. Kunnanhallituksella on päävastuu hallinnosta ja taloudesta, joten sen arviointiin kohdistuu erityinen arviointi. Tarkastuslautakunnan työ perustuu sen eri tahoilta keräämään arviointitietoon. Arviointikuulemiset ovat lautakunnalle tiedonkeräämisen keskeinen tapa. Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuotta 2014 koskevan arvioinnin aikana jäsen varajäsen Minna Haapsaari Hannu Depner Riitta Helenius Marina Ahonen Tuomo Jussila Jyrki Lähteenmäki Stiina Lahikainen Johanna Häme-Sahinoja Tero Linna, vpj Tuomas Paananen Jorma Schukoff, pj. Riitta Ehrling-Pohja Seppo Talli Erkki Renvall Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi tutkimussihteeritarja Ruukala.

4 3 Tarkastuslautakunnan jäsenten työnjako Toimintansa tehostamiseksi lautakunta jakautui vuotta 2014 koskevan arvioinnin aikana arviointiryhmiin, jotka suorittivat oman vastuualueensa viranhaltijoiden haastattelut. Ryhmiä oli kolme, ja ne olivat vastuualueineen ja jäsenineen seuraavat: ryhmä vastuualue jäsenet 1 kunnan johto ja Tuomo Jussila liiketoimintayksikkö Tero Linna 2 hyvinvointipalvelut Minna Haapsaari Riitta Helenius Stiina Lahikainen 3 tekniset ja Jorma Schukoff ympäristöpalvelut Seppo Talli Osan haastatteluista lautakunta teki kokonaisuutena, kokouksiensa yhteydessä. Lautakunnan kokoukset ja toiminta kokoontui vuoden 2014 aikana yhteensä 13 kertaa. Vuonna 2014 Kangasalan tarkastuslautakunta järjesti Tampereen seudun tarkastuslautakuntien yhteisen koulutustilaisuuden uimahalli Kuohussa. Koulutukseen osallistui 52 henkilöä. Vuotta 2014 koskevan arvioinnin osalta lautakunnan kokouksissa ja haastatteluissa kuultiin kahta kunnan johtavaa virkamiestä, 16 kunnan työntekijää sekä 5 pääluottamusmiestä. Lisäksi tarkastuslautakunta oli liiketoimintajaoston vieraana lähetti ennakkoon haastateltavalle kysymyslomakkeen. Vastuullinen tilintarkastaja JHTT Pasi Leppänen osallistui kolmeen tarkastuslautakunnan kokoukseen (opintovapaa 09/2014 alkaen), JHTT HTM tilintarkastaja Nina Nieminen ja JHTT tilintarkastaja Emmi Simola osallistuivat viiteen tarkastuslautakunnan kokoukseen vuonna Lautakunta kävi vuoden 2014 arviointikertomukseen liittyen tutustumassa Liuksialan, Sariolan ja Lahdenkulman kouluihin, Kangasalalaiseen yritykseen ja yrittäjäjärjestöön sekä Kangasalan keskusterveysaseman vuodeosastoon. Lautakunta teki yhteistyötä Tampereen ja sen kehyskuntien tarkastuslautakuntien kanssa, tavoitteena lähinnä seudullisten hankkeiden arviointi. Yhteishankkeena toteutettiin SELVI- TYS ENSIHOIDOSTA KAUPUNKISEUDUN TARKASTUSLAUTAKUNNILLE arviointi, joka annetaan valtuustolle arviointikertomuksen oheismateriaalina. Puheenjohtaja osallistui neljään asiaa koskevaan kokoukseen Kangasalla, kunnan toimiessa isäntäkuntana 2014.

5 4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Lautakunta on arvioinnissaan keskittynyt poimimaan tehdyistä havainnoista oleelliset poikkeamat sekä tavoitteiden ylitykset ja alitukset, jotka nostetaan kootusti esille. Kokonaistalouden tarkastelu Valtuuston marraskuussa 2013 hyväksymässä talousarviossa toimintakulut olivat yhteensä 185,6 milj. euroa. Valtuuston asettamasta 1,8 milj. euron säästötavoitteesta toteutui n. 1,1 milj. euroa ja toimintakulut vuoden 2014 tilinpäätöksessä olivat 184,5 milj. euroa. Kunnan maksamien avustusten määrä kasvoi 2,5 milj. euroa, sisältäen konserniavustukset, mutta summa ei paljoakaan poikennut budjetoidusta 12,2 milj. eurosta. Talousarvion tuotoissa käyttöomaisuuden myyntivoittoja tavoiteltiin 2,4 milj. euroa. Tonttien ja kiinteistöjen käydessä huonosti kaupaksi, toteutuma oli vain 0,4 milj. euroa. Vuonna 2014 verokertymä oli 115,7 milj. euroa, mikä oli euroa alle budjetoidun. Kunnallisveron tuotto jäi euroa edellisvuotta pienemmäksi vaikka tuloveroprosenttia nostettiin 0,5 prosentti yksikköä. Henkilöstön palkkakulut alittuivat talousarviosta 2,4 milj. euroa, henkilötyövuosina mitattuna vähennystä vuoteen 2013 oli 56. Talousarviossa vuoden 2014 velkamääräksi arvioitiin euroa/asukas. Toteuma oli euroa/asukas. Kunnan lainakanta oli 66,1 milj. euroa. Pienempään velkamäärään vaikutti osaltaan toimintakulujen karsiminen, mutta myös suunniteltujen investointien toteuttamatta jättäminen. Tämän lisäksi konserniyhtiöltä otettiin lyhytaikaista lainaa. Koko kuntakonsernin lainakanta oli 122,3 milj. euroa eli euroa /asukas. Lautakunta toteaa, että kunnan talousstrategian mukaisesti investointien omarahoituksen kestävä taso, tulorahoituksen osuuden prosenttiosuutena nettoinvestoinneista 60 %, tarkoittaa 10,8 miljoonan euron vuosikatteella laskettuna n.17 milj. euron investointia vuonna Pitkällä aikatähtäimellä tarkasteltuna 10 milj. euron vuosikate riittäisi korkeintaan n milj. euron vuosittaisiin investointeihin ja siitä huolimatta velkaantuminen jatkuisi. Kunnan vuoden 2014 tilinpäätös muodostui -1,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Tulos pitää sisällään sijoitusomaisuuden tuottoja n. 3,1 milj. euroa. Sijoitusomaisuustuottoa ei kuitenkaan tuloutettu kunnan kassaan, vaan merkintä on kirjanpidollinen. Toimintakate nousi edellisestä tilinpäätöksestä 4,8 % ja oli 6,4 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnan 2014 tilikauden toiminnallinen tulos on -5,6 milj. euroa. Käyttötalouteen vaikutti erikoissairaanhoidon euron lisälasku. Tilikauden 2014 tulos on alijäämäinen. Taseessa on kertyneitä edellisten tilikausien ylijäämiä 45,2 milj. euroa ja tilikauden alijäämä huomioiden yhteensä 43,6 milj. euroa.

6 5 Vuoden 2013 arviointikertomuksen johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi on saanut kunnanhallituksen antamat vastaukset ja toteaa seuraavaa: Strateginen johto Tilinpäätös ei edelleenkään valmistunut kuntalain edellyttämässä aikataulussa maaliskuun loppuun mennessä. toteaa, että kaikista lupauksista ja suunnitelmista huolimatta tilinpäätös ei edelleenkään valmistunut kuntalain edellyttämässä aikataulussa. Talousarvion suunnitteluvuosille kirjatut investoinnit eivät ole olleet viime vuosina kovin pysyviä. Investointeja on vuosittain milloin aikaistettu, myöhennetty, lisätty tai poistettu. Kunnasta puuttuu talousarviovuotta pidemmän aikavälin investointisuunnitelma. Investointien suunnittelusta puuttuu johdonmukaisuus ja taloudellinen realismi Liiketoimintayksikkö Oksa Keskeiset seudulliset palveluntuottajat tietotekniikassa ovat Fujitsu ja Sonera. Edellinen tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että palvelutuotannossa ei kaikilta osin ole päästy sopimuksen edellyttämälle palvelutasolle. Nyt voidaan todeta Soneran palveluiden parantuneen, mutta Fujitsun palvelut eivät edelleenkään vastaa sopimuksen sisältöä. toteaa, että tietotekniikan merkitys kunnan toiminnoissa on merkittävä. Nykytilanteeseen tulisi löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja. Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat varsin hyvin mutta kulut ylittivät reilusti talousarvion. Tämä asettaa huomattavia haasteita tulevien vuosien budjetoinnille. toteaa, että asiaan tulee etsiä uusia toimintamalleja. Sivistyskeskus Oppilasmäärän ennustaminen on ollut yllättävän haastavaa. Koulutyötä käydään jo tällä hetkellä tilapäistiloissa. Tämä on huomioitava kaavoitusta suunniteltaessa ja keskusteltaessa kyläkoulujen tulevaisuudesta. toteaa, että tilanne on ennallaan taloudellisesta tilanteesta johtuen.

7 6 Tekninen keskus Teknisen keskuksen asiat ovat jakautuneet kolmeen lautakuntaan. Toiminnallisuuden kannalta tätä ei nähdä hyvänä toimintamallina. toteaa, että tilanne tulee korjaantumaan luottamushenkilöorganisaation uudistuksessa. Kehittämisehdotuksia Kunnan palveluksesta pois siirtyvien henkilöiden osaaminen tulisi saada tarpeeksi tehokkaasti siirrettyä työtä jatkaville. Hiljaisen tiedon siirtämiseen tulisi olla selkeä ohjeistus. Asiaan on syytä edelleen kiinnittää huomiota. toteaa, että hiljaisen tiedon siirtyminen ei käytännössä toteudu. Syynä tähän on mm. vähäiset resurssit. Kunnan verkkosivut tulisi uudistaa huomioiden eri ikäryhmien tarpeet sekä kunnan visuaalinen ilme. Myös tiedon löydettävyys tulee varmistaa. toteaa, että kuntaan perustettiin tiedottajan vakanssi Verkkosivujen uudistustyö on käynnissä.

8 7 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Henkilöstö Pääluottamusmiesten viesti tarkastuslautakunnalle on, että neuvotteluilmapiiri työnantajan kanssa koetaan aikaisempaa paremmaksi. Vuonna 2014 palkanmaksun piirissä oli henkilöä. Sairauspoissaoloprosentti oli 5,25 ja vastaava luku vuonna 2013 oli 5,16. kiinnittää huomiota, että osa henkilöstöstä ja esimiehistä ei tarpeesta huolimatta osallistu järjestettyihin koulutuksiin. Konsernitarkastelu Yhteydenpito konserniyhtiöihin on lisääntynyt yhtiökohtaisilla toimitusjohtajatapaamisilla. Konserniohjauksen uudelleen organisointi on aloitettu. Nykyisen mallin ohjaukseen on tulossa parannuksia, mutta vaikutukset näkyvät vasta Tiedossa on muutoksia rahojen oikein kohdentamisessa yhtiöihin niin, että raha ei voi olla vastikkeetonta ja se edellyttää yhtiöltä omaa aktiivista toimintaa asiakkaisiin päin. Kunnanhallitus on lisännyt yhtiöiden taloudellista seurantaa. Yhtiöiden kahdesti vuodessa tapahtuvaan raportointiin on tullut lisäyksenä yhtiöiden hallitusten käsittely ja hyväksyntä. Konsernitarkastelu on tulossa tarkastuslautakunnan arviointikohteeksi vuonna Kiinteistöyhtiö Kangasalan terveysasema ja kirjastotalo puretaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Yhtiön purkaminen on aloitettu syksyllä 2014, mutta prosessi on vielä kesken. Strateginen johto Tilinpäätös ei lupauksista huolimatta edelleenkään valmistunut kuntalain edellyttämässä aikataulussa. Lupauksista ja toimenpiteistä huolimatta tilanne on ennallaan. Investointien, kaavoituksen jne. yhteensovittamisessa on tunnistettu kehittämiskohteita. Toteutumisen arviointi edellyttää pidempää aikaväliä. Valtuusto on tehnyt päätöksen aloittaa neuvottelut irtautumiseksi Tavase Oy:stä. Tavoite oli saattaa neuvottelut päätökseen vuoden 2012 loppuun mennessä. Tavoite ei edelleenkään ole toteutunut. Tilinpäätökseen sisältyy kunnanhallituksen selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ja tilikauden tuloksen käsittely kiinnittää huomiota keskeisille johtaville viranhaltijoille osoitettuun kirjallisen arvioinnin tuloksiin erityisesti riskienhallinnan järjestämisen osalta. Asteikolla 1-4 arvioituna tulokset ovat pääosin välillä kehottaa kunnanhallitusta kehittämään riskienhallinnan järjestämistä.

9 8 Riskien analysoinnissa konserniyhtiöt ovat eri asemissa sen perusteella millaisessa toimintaympäristössä ne toimivat. Liiketoimintayksikkö Oksa Seudullisesti kilpailutettujen tietotekniikkapalveluiden laatuun ei olla kaikilta osin tyytyväisiä. Nykyiset palvelusopimukset päättyvät loppuvuodesta 2015 ja alkuvuodesta Tarvittaessa palveluista reklamoidaan. Kunnanhallituksen liiketoimintajaosto hoitaa konserniohjausta ja konsernivalvontaa kunnanhallituksen päättämällä tavalla. Konserniohjauksesta ei ole kokonaispäätöstä. Päätökset ovat olleet yksittäisiä. Henkilöstöä koskevan tiedon kerääminen ei kuulu liiketoimintajaoston tehtäviin. Henkilöstökertomus ei tule tiedoksi jaostoon. Talousarviotavoitteiden toteuttamisen vaikutuksien arviointi kunnan henkilöstöön ja henkilöstönäkökulman huomioiminen päätöksenteossa jää vähälle huomiolle. Sosiaali- ja terveyskeskus Ajatuksia tehokkuuden mittaamisesta Kiti Müller, Nokia Technologies lääketieteen eritysasiantuntija neurologi Mittauksissa katsotaan usein vääriä asioita On terveyskeskuksia, joissa tehokkuutta on mitattu kuinka nopeasti potilas pääsee vastaanotolle tai kuinka monta potilasta lääkäri ehtii ottaa vastaan tietyssä ajassa. Näissä selvityksissä ei ole Müllerin mukaan tarkasteltu lainkaan sitä, onko diagnoosi tehty oikein, parantuiko potilas tai kuinka monta lisäkäyntiä lääkärissä potilaalla oli. Vanhuspalvelu- ja oppilashuoltolaki, kehitysvammahuollon uudistukset sekä erilaisten subjektiivisten oikeuksien lisääntyminen ovat lisänneet kunnan menoja. Pälkäneen ja Kangasalan kunnan perustama uusi sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alue lisäsi isäntäkunta Kangasalan tehtäviä mm. ohjelmisto- ja vanhuspuolella. Yhteistoimintaalueiden perustamista on syytä harkita tarkkaan, sillä toiminta-alueiden perustaminen vie paljon työntekijöiden aikaa järjestelmien ja käytäntöjen yhteensovittamisen takia. Sote-puolen henkilöstökuluissa kyettiin säästämään euroa vakituisen henkilöstön osalta mm. palkattomien vapaiden ansiosta. Henkilöstön pitämät vapaat ja sulut ovat pi-

10 9 dentäneet hoitojonoja. Missään toimipaikassa ei kuitenkaan ylitetä Aluehallintoviraston määrittelemiä hoitojonojen enimmäisrajoja. Suun terveydenhoidon jonotusaika on lyhentynyt vuoden sisällä kuudesta kuukaudesta alle kahteen kuukauteen. Terveysalan toiminta on pääosin lakisääteistä, säästöjä on vaikea löytää. Kulujen karsiminen on haastavaa, koska vaikka mm. lähetteitä kirjoitetaan yhä vähemmän Tampereen yliopistollisen sairaalaan, laskuttaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) enemmän. Positiivista on, että Kangasalan kunta sijoittuu vuoden 2014 lukujen perusteella Kuntaliiton tekemässä 60 suurimman kunnan sote-puolen talouden nettokustannusvertailussa sijalle 9. Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä on pyydetty kirjallista selvitystä vuoden 2014 kuluista. PSHP on muuttanut laskutustaan niin, että hinta perustuu enemmän diagnoosiin kuin hoitopäiviin. Tämä on lisännyt kustannuksia ja vertailua edellisen vuoden kuluihin on hankalaa. PSHP:n osakaskunnat ovat esittäneet, että systeemiin täytyy saada sellainen kannustin, että kunnat järjestävät hoitoketjun tehokkaasti. Yhden luukun periaatetta on pyritty kehittämään mm. sosiaalipuolella, mutta kehittämistyö ei ole edennyt hajallaan olevien palveluyksiköiden vuoksi. Kangasalan terveyskeskussairaalan potilashuoneet ovat puutteelliset ja kaipaavat uudistamista. Erityisesti saniteettitilat ovat riittämättömät eikä yksityisyyttä ole isoissa potilashuoneissa. Hoitohenkilöstön työssä jaksaminen on päivittäinen huolenaihe. Erityisesti terveyskeskuksen vuodeosastoilla kaivattiin enemmän työnohjausta ja koulutusta esim. saattohoitoon. Vuodeosastojen toiminnasta ja käytänteistä saatu kuntalaispalaute on ristiriidassa vuodeosaston esimiesten näkemykseen verrattuna. Kotihoidon johto on pääsääntöisesti tyytyväinen kotihoidon nykytilanteeseen. Asiakkaiden omien voimavarojen huomioonottavaan, sekä kuntouttavaan työskentelytapaan tarvittaisiin koulutusta hoitohenkilökunnalle. Tarkastuslautakunnan luottamusmieshaastattelussa tuotiin esille, että henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseksi tarvitaan lisää koulutusta. Työllisyyspalveluissa kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärän tavoite oli 100 ja toteuma oli 188 asiakasta. Tämä osaltaan hillitsi työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua, jonka kustannukset kuitenkin ylittyivät 30 % talousarviosta. Myönteisen kehityksen toivotaan jatkuvan, sillä tätä kirjoitettaessa Rekolan työpaja on saanut uudet isommat tilat ja kaksi ohjaajaa lisää talousarvio 2015 mukaisesti. Sivistyskeskus Oppilasmäärien ennustamisessa ei ole edelleenkään onnistuttu. Koulut saavat oppilasmääräennusteet kaavoituksesta, mutta tietojen keräämiseen ja jakamiseen tarvitaan uusia keinoja. Tilastojen valossa esi- ja perusopetuksen oppilasmäärä suhteutettuna kunnan asukaslukuun on säilynyt lähes samana viimeisen kymmenen vuoden ajan. Oppilasmäärän vuosittainen kasvu, lukuun ottamatta Sahalahden ja Kuhmalahden kuntaliitoksia, on ollut hyvin tasaista. Oppilasmäärien alueellisia vaihteluja voidaan tasoittaa kiinnittämällä enemmän huomiota oppilaaksiottoalueisiin.

11 10 Erityisopetus Kangasalla on onnistunut erittäin hyvin ja toivotulla tavalla. Maanlaajuisesti on otettu mallia Kangasalan tavasta järjestää erityisopetusta. Henkilöstönäkökulmana todetaan, että työhyvinvointikyselyitä on tehty säännöllisesti ja saatujen tulosten mukaan asiat ovat Kangasalla hyvin. Koulutuksiin on päässyt osallistumaan tarpeen mukaan. Täydennyskoulutusten teemana on ollut työhyvinvointi vuonna Henkilökunnan hyvinvointia on tuettu varhe -keskusteluilla ja työnohjauksella. Kunnan vapaa-aikapalvelut on haavoittuvainen yksikkö pienten henkilöstö- ja määräraharesurssien takia. Säännöllistä työnohjausta ja koulutusmäärärahoja ei ole. Riittävän isosta liikuntasalitilasta on jatkuva puute. Nuorisotilat ovat pääasiassa toimivia ja ne ovat suosittuja ja tärkeitä nuorison kohtauspaikkoja. Vatialaan v avattu uusi nuorisotila Veturi on saavuttanut suuren suosion. Nuorisotilatoiminnan haasteena nähdään ohjaajien vaativa työ ja epävarmuus nuorisotilojen tulevaisuudesta. Kunta rakennutti v skeittipuiston Pitkäjärven koulun läheisyyteen EU:n Kantrirahoituksen tukemana. Tekninen keskus Iäkkään henkilöstön jaksaminen on haaste. Teknisen keskuksen henkilöstön keski-ikä on noin 50 vuotta. Noin 60 % henkilöstöstä on vuotiaita, tulossa on ikärakennepommi. Suuri osa henkilöstöstä jää eläkkeelle samaan aikaan ja uusia tekijöitä ei ole oppimassa teknisen toimen tehtäviin. Hiljaisen tiedon siirtäminen on aloitettava, kun pitkään keskuksessa toimineet ovat vielä siirtämässä tietoaan ja osaamistaan nuoremmille. Teknisen keskuksen palvelun kehittäminen vaatisi verkkopalvelujen kehittämistä, jolloin kuntalainen saisi verkosta helposti ja nopeasti tarvitsemansa tiedon. Nopeammat tietoliikenneyhteydet ja viimeisimmät ohjelmat helpottavat ja tehostavat tekemistä. Kenttähenkilöstön koulutukseen osallistumiseen tarvitaan myönteisempi asenneilmapiiri.

12 11 Talouden tasapainottamisen arviointi Kuntalain mukaista tasapainottamisohjelman laatimista kunnalta ei edellytetä, koska kunnalla on taseessa vanhoja ylijäämiä 43,5 milj. euroa. Tasapainoiseen talouteen tulee kuitenkin kiinnittää huomiota siten että tulorahoituksen kasvu on tasapainossa menojen kasvun kanssa. Kunnan tulee kiinnittää huomiota talouden tasapainoon taloussuunnitelmavuosina , koska alijäämäisten suunnitelmavuosien vuoksi kuntatalous on heikkenemässä olennaisesti. Kunnan investointitarpeet tuovat erityisen haasteen tasapainoiselle kuntataloudelle. Talouden tasapainottamiseen on olennaisesti vaikutettu henkilöstöä vähentämällä ja tuloveroprosenttia nostamalla. Yleisiä kehittämisehdotuksia Miten hiljainen tieto on siirtynyt ja siirtyy? Huomion kiinnittäminen ei vielä tarkoita tiedon siirtymistä. Henkilöstön jaksamisessa lähiesimiestyö on avainasemassa. Suunnitelmallinen valmistautuminen rakenteellisiin muutoksiin. Yhteinen iltakoulu pääluottamusmiehille ja valtuutetuille Lopuksi jättää Kangasalan valtuustolle arviointikertomuksen. Lautakunta arvioi, että valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa ovat hyväksyttävässä määrin toteutuneet.

13 12 KANGASALAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Kangasalla 18. päivänä toukokuuta 2015

Liite Tark 3. Tarkastuslautakunnan Arviointikertomus 2013

Liite Tark 3. Tarkastuslautakunnan Arviointikertomus 2013 Liite Tark 3 Tarkastuslautakunnan Arviointikertomus 2013 Val 9.6.2014 1 Arviointikertomus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2013 Sisällysluettelo Sivu Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 4/ (5) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 4/2015 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.30 Paikka valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti Reponiemi jäsen

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 VALTIMON KUNTA 1 (5) Tarkastuslautakunta 19.5.2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 1 Tilintarkastuksen toteuttaminen Valtimon kunnan vuosien 2013 17 hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) 3.4.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) 3.4.2014. Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 1/2014 1 (9) Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka kunnantalo, alakerran kahvihuone Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN ESITYSLISTA 02/2016 AIKA Tiistai 31.5.2016 kello 15.00 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite/Viite * Asia 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

Rantasalmen kunta Tarkastuslautakunta

Rantasalmen kunta Tarkastuslautakunta Rantasalmen kunta Tarkastuslautakunta 1 2 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA Kunnanvaltuusto on valinnut tarkastussäännön mukaisesti viisi tarkastuslautakunnan jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 2 / 2015

Sivistyslautakunta 2 / 2015 KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Sivistyslautakunta 2 / 2015 Kokousaika 17.3.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Mäntyharjun kunnanvirasto, kokoushuone Lahna Kokousen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Vuoden 2015 toiminnan ja talouden suunnittelu sairaanhoitopiireissä

Vuoden 2015 toiminnan ja talouden suunnittelu sairaanhoitopiireissä Vuoden 2015 toiminnan ja talouden suunnittelu sairaanhoitopiireissä KYS-Erva johtoryhmien tapaaminen, Jkl Talousjohtajat Kari Janhonen, Psshp Aija Suntioinen, Ksshp Ismo Rouvinen, Pkssk Vesa Vestala, Esshp

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

Valtuusto. Olle Gull. Gösta Willman. Vaasa, hallintojohtajan virkahuone klo Olle Gull, hallintojohtaja

Valtuusto. Olle Gull. Gösta Willman. Vaasa, hallintojohtajan virkahuone klo Olle Gull, hallintojohtaja Esityslista sivu 1(10) nro 1/2016 Elin: Valtuusto Aika: Maanantai 6.6.2016, klo 13 Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi,Y3 Päätöksentekijät Katso liite 2 Läsnäolijat: Poissaolijat: Asiantuntijat:

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA Tarkastuslautakunta

UTAJÄRVEN KUNTA Tarkastuslautakunta UTAJÄRVEN KUNTA Tarkastuslautakunta 1(7) ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. Tarkastuslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja työskentely Kunnanvaltuusto valitsi valtuustokaudelle 2013-2016 tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot