RUSKON SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUSKON SEURAKUNTA 28.01.2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1/2015"

Transkriptio

1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikka klo Paikka Vahd seurakuntalo (Kanttorilantie 1 Vahto) Kirkkovaltuusto : Hiiren Timo Himala Milja Järviö Riitta-Liisa Kankare Seija Kannisto Ari-Pekka Kariluoto Pauli Kulmala Marja Lähteenmäki Antero Mattila Antti Mäki Elmeri Raikasniemi Martti Raiko-Pyysalo Mari Salin-Inkinen Mervi Salen Kaisa Tammi Kalle Tuominen Mauri Valten Ulla Vittasmäki Ulla Välilä Jarkko Läsnä viran puolesta: Salminen Pasi kirkkoherra, kirkkeuvost puheenjohtaja Viirros Päivi talouspäällikkö Sivu 1 / 12

2 1/1/2015 Kokouksen avaus Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n 1 mom:n mukaan kirkkovaltuust 1. kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu (Pauli Kariluoto, s ), joka johtaa puhetta kunnes valtuust puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valittu. Pauli Kariluoto avasi kokouksen. 2/2/2015 Alkuhartaus Kirkkovaltuust työjärjestyksen (Kv ) 3 :n mukaan kirkkovaltuust kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 3/3/2015 Nimenhuuto Kirkkovaltuust työjärjestyksen (Kv ) 3 :n mukaan kirkkovaltuust kokouksen alussa pidetään nimenhuuto. Pidettiin nimenhuuto: Hiiren Timo Himala Milja Järviö Riitta-Liisa Kankare Seija Kannisto Ari-Pekka Kariluoto Pauli Kulmala Marja Lähteenmäki Antero Mattila Antti Mäki Elmeri Raikasniemi Martti Raiko-Pyysalo Mari Salin-Inkinen Mervi Salen Kaisa Tammi Kalle Tuominen Mauri Valten Ulla Vittasmäki Ulla Välilä Jarkko poissa varajäsen Vuotinen Juha 4/4/2015 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n 1 mom:n mukaan kutsun kirkkovaltuust 1. kokoukseen antaa kirkkeuvost puheenjohtaja (kirkkoherra). Kokouskutsussa ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen lähetettävä kirkkovaltuust ja kirkkeuvost jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viik ajan ennen kokousta. Sivu 2 / 12

3 Kirkkoherran allekirjoittama kokouskutsu asialistoineen postitettu kirkkovaltuutetuille Kokouskutsu ollut nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla (KJ 8.luku 5 2. mom). Lisäksi kokouskutsu ollut nähtävillä seurakunnan kotisivuilla (http://www.ruskseurakunta.fi/hallinto/tulevat_kokoukset/) Nimenhuudossa oli läsnä 19 kirkkovaltuust jäsentä tai varajäsentä. Kirkkovaltuusto toteaa, ko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen (Kv:n työjärjestys 3 ). Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 5/5/2015 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Kirkkovaltuust työjärjestyksen 4 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa. Kokouksessa tehtiin kannatettu esitys, että pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinnassa noudatetaan aakkosjärjestystä. Kirkkovaltuusto päätti, että pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinnassa noudatetaan aakkosjärjestystä ja sen mukaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajina toimivat Timo Hiiren ja Milja Himala. 6/6/2015 Työjärjestyksen hyväksyminen Asioita valtuustolle esiteltäessä tulee valtuutettujen käytettävissä olla kokouksen esityslista, joh sisältyy selostus kustakin käsiteltävästä asiasta ja kirkkeuvost ehdotus valtuust päätökseksi. Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat, jolleivat erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen valtuust kokousta. Mikäli valtuusto päättää panna jkin asian pöydälle tai palauttaa asian kirkkeuvostolle asiaan liittyviä esityslistan liitteitä ei toimiteta valtuutetuille uudelleen, jos asian lopullinen käsittely tapahtuu vuoden kuluessa. Talouspäällikön laatima lunos esityslistaksi postitettu Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan työjärjetykseksi. Sivu 3 / 12

4 Hyväksyttiin talouspäällikön laatima esityslista työjärjestykseksi. 7/7/2015 Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinta Kirkkovaltuust työjärjestyksen 18 :n mukaan ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, joh samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. KL 7 luku 4 Päätösvaltaisuus, äänestäminen ja vaalit 3. mom: Vaali toimitetaan enemmistövaalina. Kahta tai useampaa luottamushenkilöä valittaessa kuitenkin noudatettava suhteellista vaalitapaa, jos sitä vaatii niin mta vaaliin osallistuvaa, että he suhteellisessa vaalissa voisivat saada valituksi vähintään yhden ehdokkaan. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. Puheenjohtaja esitti, että valitaan suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti suhteellisten vaalien vaalilautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi : Jäsen Pauli Kariluoto Timo Hiiren Ulla Vittasmäki Varajäsen Kaisa Salen Seija Kankare Riitta-Liisa Järviö 8/8/2015 Kirkkovaltuust puheenjohtajan valinta Kirkkojärjestyksen 8. luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kokouksessa esitettiin kirkkovaltuust puheenjohtajaksi vuosiksi Antero Lähteenmäkeä. Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkovaltuust puheenjohtajaksi vuosiksi Antero Lähteenmäen. Sivu 4 / 12

5 9/9/2015 Kirkkovaltuust varapuheenjohtajan valinta Kirkkojärjestyksen 8. luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kokouksessa esitettiin kirkkovaltuust varapuheenjohtajaksi vuosiksi Martti Raikasniemeä. Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkovaltuust varapuheenjohtajaksi vuosiksi Martti Raikasniemen. Pauli Kariluoto luovutti kokouksen puheenjohtajuuden kirkkovaltuust puheenjohtajaksi valitulle Antero Lähteenmäelle, joka jatkoi kokouksen puheenjohtajana 10/10/2015 Kirkkovaltuust pöytäkirjanpitäjän valinta. Kirkkovaltuust työjärjestyksen 1 :n 2. mom:n mukaan valtuust kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii taloudenhoitaja (talouspäällikkö), jollei valtuusto toisin määrää. Taloudenhoitajan johtosäännön (Kv , kohta) mukaan taloudenhoitajan tehtäviin kuuluu pitää kirkkovaltuust pöytäkirjaa. Puheenjohtaja esitti, että kirkkovaltuust pöytäkirjanpitäjänä toimii talouspäällikkö Päivi Viirros. Kirkkovaltuusto päätti, että kirkkovaltuust pöytäkirjanpitäjänä toimii talouspäällikkö Päivi Viirros. 11/11/2015 Kirkkeuvost varapuheenjohtajan valinta KL:n 10. luvun 2 :n 2. mom:n mukaan kirkkeuvost varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuust toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Kirkkeuvost ohjesäännön 2 :n mukaan kirkkeuvost jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan kirkkeuvost varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Valitaan kirkkeuvost varapuheenjohtaja. Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkeuvost varapuheenjohtajaksi vuosiksi Pauli Kariluod. Sivu 5 / 12

6 12/12/2015 Kirkkeuvost muiden jäsenten valinta Kirkkeuvosto kuuluu kirkkeuvost ohjesäännön 1 :n mukaan kuuluu puheenjohtajan (kirkkoherra) ja varapuheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä. Valitaan 8 jäsentä kirkkeuvosto. Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti muiksi jäseniksi kirkkeuvosto: Jarkko Välilä Kaisa Salen Ulla Valten Riitta-Liisa Järviö Kalle Tammi Timo Hiiren Marja Kulmala Mervi Salin-Inkinen 13/13/2015 Kirkkeuvost jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten valinta Puheenjohtaja esitti, että valitaan kirkkeuvost henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti kirkkeuvost jäsenten (suluissa) henkilökohtaisiksi varajäseniksi: Mauri Tuominen Päivi Uusitalo Anni Raiko Ulla Vittasmäki Antti Mattila Juha Vuotinen Seija Kankare Hanna Jussila Pauli Kariluoto (Jarkko Välilä) (Kaisa Salen) (Ulla Valten) (Riitta-Liisa Järviö) (Kalle Tammi) (Timo Hiiren) (Marja Kulmala) (Mervi Salin-Inkinen) (Eero Leino) Sivu 6 / 12

7 14/14/2015 Tilintarkastajien valinta Talouspäällikön esittely: Kirkkohallituksen yleiskirjeestä 31/2014, ): Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 pykälän mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinn ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-,KHT- tai HTM-tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön tulee olla JHTT-,KHT- tai HTM- tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-,KHT-tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Tarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun pykälien mukaista hallinn ja talouden tarkastamista. Tarkastuksessa noudatetaan hyvää tilintarkastustapaa ja tilintarkastuslakia soveltuvin osin. Tarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain ( /348) mukaan. Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle euroa ilman arvlisäveroa, niin seurakunnalla ei ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain mukaan. BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö tehnyt tarjouksen tarkastuspalveluista kirkkovaltuustokaudelle BDO Audiator Oy esittää vastuulliseksi tarkastajaksi JHTT, HTM Sinikka Niitynperää. Niitynperä ollut useita vuosia Audiatorin nimeämänä tilintarkastajana Rusk seurakunnassa, hänellä myös yli vuosikymmenen kokemus seurakunnan talouspäällikkönä toimimisesta. Niitynperällä myös tilintarkastuskokemusta noin kahdestakymmenestä seurakunnasta. ( tarjous liitteenä no 1) BDO Audiator Oy laskuttaa tarkastuspäivästä 664 (alv 0%)vuodelta 2015 ; alkaen hintaan lisätään 3,5% vuosittain. Arvioitu tilintarkastuspäivien määrä 4 tarkastuspäivää vuodessa. Vuosikustannus olisi näin ollen (+alv 24 % 637,45 ). Valtuustokauden kustannus siis (+alv 24 % ). Kirkkovaltuusto valitsee vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja taikka JHTT-, KHT- tai HTM- tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Kirkkohallituksen yleiskirjeen 31/2014 mukaan valmisteilla lakimuutos, joka vaikuttaa tilintarkastajan valintaan vuosille Muutoksen tullessa voimaan voisi seurakuntien tilintarkastajana toimia vuoden 2016 alusta lähtien ainoastaan JHT / JHTT-tilintarkastaja. Sivu 7 / 12

8 Esittelijä esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy BDO Audiator Oy:n, JHTT-yhteisön tarjouksen tarkastuspalveluista vuosina tässä kokouksessa. Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinn ja talouden tarkastamista varten kirkkojärjetyksen 15 luvun 10 :n mukaisesti BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisön ja hyväksyy sen nimeämäksi vastuulliseksi tarkastajaksi JHTT, HTM Sinikka Niitynperän. Kirkkovaltuusto hyväksyi BDO Audiator Oy:n tarjouksen tarkastuspalveluista vuosina ja valitsi toimikauttaan vastaavien vuosien hallinn ja talouden tarkastamista varten BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisön ja hyväksyy sen nimeämäksi vastuulliseksi tarkastajaksi JHTT, HTM Sinikka Niitynperän. 15/15/2015 Vaalilautakunnan valinta KVJ 2. luvun 4 :n mukaan kirkolliset vaalit toimittaa vaalilautakunta, jka valitsee kirkkovaltuusto viimeistään toukokuussa sinä vuna, ja seurakuntavaalit toimitetaan. Vaalilautakuntaan kuuluu kirkkoherra virkansa puolesta sekä vähintään neljä muuta jäsentä sekä neljä varajäsentä. Varajäsenet asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto nimeää puheenjohtajan. Puheenjohtaja esitti, että vaalilautakunnan valinta siirretään vuoteen Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti siirtää vaalilautakunnan valinnan alkuvuoteen /16/2015 Vahd kappelineuvost varsinaisten jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta Vahd kappeliseurakunnan ohjesääntö (Hyväksytty Rusk seurakunnan kirkkovaltuustossa 4. päivänä maaliskuuta 2009 ja vahvistettu hiippakunnan tuomiokapitulissa 29.päivänä huhtikuuta 2009): 4 Kappelineuvosto kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja muina jäseninä 9 varsinaista jäsentä ja yhtä mta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa. Kappelineuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kirkkovaltuusto valitsee Vahd kappeliseurakunnan kappelineuvosto 9 varsinaista jäsentä ja yhtä mta henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtaja esitti, että valitaan Vahd kappeliseurakunnan kappelineuvosto 9 varsinaista jäsentä ja yhtä mta henkilökohtaista varajäsentä. Sivu 8 / 12

9 Kirkkovaltuusto valitsi yksimielisesti Vahd kappeliseurakunnan kappelineuvost jäseniksi ja varajäseniksi: Jäsen Milja Himala Irmeli Kuusela Juha Vuotinen Antti Pihlava Eila Varjo Riitta-Liisa Järviö Ari-Pekka Kannisto Jari Hämäläinen Ulla Elomaa Varajäsen Mervi Salin-Inkinen Riitta Jalo-Kki Rami Miiluniemi Timo Hiiren Marko Hurula Jouko Virtanen Päivi Uusitalo Marko Rounas Kaisa Salen 17/17/2015 Muut asiat 1. Kokouspalkkiot v Kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaus ollut vuosina Pj/siht. Kirkkovaltuusto Kirkkeuvosto Kappelineuvosto Toimikunta Kokouspalkkiot ovat koskeneet luottamushenkilöitä ja niitä viranhaltijoita, jotka eivät ole työaikalain alaisia, eli kokouspalkkio maksetaan kirkkoherralle ja kappalaiselle. Matkakustannukset korvattu kaikille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille KirVESTES:in määrittelemän kilometrikorvauksen mukaan. Matkakustannukset korvattu myös erillisestä pöytäkirjan tarkastamisesta. Matkakustannusten korvaus suoritettu erillistä matkalaskua vastaan. Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaukset esityksen mukaan. Talouspäällikkö toimittaa kokouksiin listan osanottajista, joh voi merkitä haluaako palkki osallistumisistaan kokouksiin. Talouspäällikkö toimittaa myös matkalaskulomakkeet, jotka tulee täyttää ja palauttaa taloustoimisto. Sivu 9 / 12

10 2. Kirkkovaltuust kokousten pitopaikka Kirkkovaltuust kokoukset pidetty vuorokertoina Ruskolla ja Vahdolla. Kirkkovaltuust kokoukset päätettiin pitää vuorokertoina Ruskolla ja Vahdolla. 3. Tuomiokapitulin viestintä luottamushenkilöille lupalista kotiosoitteen ja s-postiosoitteen käyttämiseen. Kierrätettiin tuomiokapitulin lupalista valtuutetuilla, talouspäällikkö toimittaa listan tuomiokapitulille. 4. Todettiin, että kaikilta luottamustoimiin valituilta saatu suostumus valituksi tulemiseen. 18/18/2015 Jäsenten esille nostamat asiat Ulla Vittasmäki esitti toiveen, että talouspäällikkö toimittaa uusille valtuutetuille talousarvi vuodesta 2015 ja ohjesäännöt. Mauri Tuominen tiedusteli antaako seurakunta lausunn NCC-asiassa. Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että asiaan palataan tarvittaessa. Martti Raikasniemi muistutti, että Pyhän Henrikin Pyhiinvaellus kesäkuuta, Rusko ensimmäinen pysähdyspaikka ja tällöin iltahartaus Rusk kirkossa. Raikasniemi toivoi kirkkovaltuust jäsenien ja seurakuntalaisten osallistuvan mahdollisuuksien mukaan vaikkapa osaan vaelluksesta. Mervi Salin-Inkinen tiedusteli Kotimaa-lehden tilaamista luottamushenkilöille. Kierrätettiin lista joh Kotimaa-lehden haluavat laittoivat nimensä. Mari Raiko-Pyysalo toivoi tutustumis-koulutustilaisuutta luottamushenkilöille ja tukiryhmille. Ari-Pekka Kannisto muistutti yhteisvastuukeräyksestä ja toivoi luottamushenkilöitä mukaan keräykseen. Pauli Kariluoto toivoi lisää lista-kerääjiä Rusk alueelle. Sivu 10 / 12

11 19/19/2015 Ilmoitusasiat Kirkkoherra jakoi kirkkovaltuust jäsenille kirjan Seurakunnan luottamushenkilö (toimittaneet Paavo Ranta ja Tytti Pietilä) Kirkkoherra ilmoitti että luottamushenkilöille järjestetään keskiviikka helmikuun 11. päivä kello alkaen koulutustilaisuus Rusk seurakuntatalolla. Varajäsenille lähetetään kirkkoherranvirastosta kutsu tilaisuuteen. Kirkkoherra toivotti luottamushenkilöt tervetulleiksi Vahdolle Veikko Sailolan virkaanasettamis tilaisuuteen. Waltteri Hämäläinen vihitty papiksi Turun Tuomiokirkossa. 20/20/2011 Valitusosoitus Liitetään pöytäkirjaan. Päätöksiin voidaan hakea muutosta Turun hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella (ks. tarkemmin valitusosoitus). Päätöksestä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, jos päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. 21/21/2011 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA TARKISTUS Antero Lähteenmäki puheenjohtaja Päivi Viirros sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Timo Hiiren Milja Himala Sivu 11 / 12

12 Sivu 12 / 12

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.1.2015-20.2.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 KOKOUSKUTSU KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, tiistaina 13. tammikuuta 2015 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 :n nojalla hyväksynyt 29. päivänä syyskuuta 1994

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 33-47 26.05.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 26.05.2015 kello 19.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Pöytäkirja 1/2015 1 (17) VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika tiistai 27.1.2015 klo 18.00 18.55 Paikka Osallistujat Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen auditorio Unikkotie

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05 Kalajoen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 102 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17 N:o 2/2015 Sivu 17 Kokousaika Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.00-20.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 sivu 84. Kirkkovaltuuston 17.12.2014 kokouksen toimeenpanopäätökset... 2 1. Siivoojan viran lakkauttaminen...

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 19-35 27.3.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 19-35 27.3.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistaina 27.3.2012 kello 18.00 20.40 Paikka: Ruskon seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkoneuvoston jäsenet Salminen Pasi, kirkkoherra,

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto 1-14 16.1.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto 1-14 16.1.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 1-14 16.1.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 16.1.2013 kello 18.00 20.34 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ 30.10.2008 VÄLIAIKAINEN YHTEINENKIRKKOVALTUUSTO

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ 30.10.2008 VÄLIAIKAINEN YHTEINENKIRKKOVALTUUSTO NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Kokoustiedot: aika: torstaina 30.10.2008 klo 18 paikka:naantalin seurakuntakeskuksen pääsali (Piispantie 2, 21100 Naantali). SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2008

Lisätiedot

HOLLOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 6.10.2010. Aika Keskiviikkona 6.10.2010 klo 18.00 18.45

HOLLOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 6.10.2010. Aika Keskiviikkona 6.10.2010 klo 18.00 18.45 1 KIRKKOVALTUUSTO Aika Keskiviikkona 6.10.2010 klo 18.00 18.45 Paikka Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 Puheenjohtaja Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kytö Ahti Aakala Seija Alestalo Aimo Hyytiäinen Sari Hämäläinen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. 10 Kirkkoneuvoston yhdeksän jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen. vuosiksi 2015 2016

PÄÄTÖSLUETTELO. 10 Kirkkoneuvoston yhdeksän jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen. vuosiksi 2015 2016 PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkovaltuuston tiistaina 3. päivänä helmikuuta vuonna 2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 5.2.2015-7.3.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Läsnä viran puolesta: Risto Kolari talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

Läsnä viran puolesta: Risto Kolari talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä VIITASAAREN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2 / 2015 Aika11.2.2015 KLO 17.00-18.30 Paikka: Srk-talo Läsnä Antti Hiltunen kirkkoherra, puheenjohtaja Hämäläinen Tuulikki jäsen Kananen Mauri jäsen Kotilainen Jari-Pekka,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä SYSMÄN SEURAKUNTA 2/2011 11 ( 9 ) Aika Tiistai 12.4.2011 klo 19.00 20.31 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva Heinonen saapui 16 aikana

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkovaltuusto

HARTOLAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 28.4.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot