JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KIRKKONEUVOSTON KOOLLEKUTSUMINEN/KOKOUSAJANKOHDAT JOHTOKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ TIEDOTTAMINEN KIRKKONEUVOSTOL- LE KIRKKONEUVOSTON EDUSTUS KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSESSA KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN VALINTA JOHTOKUNTIIN VUOSIKSI JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN NEUVOTTELU- KUNTAAN VUOSIKSI SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA PARTIOLIPPUKUNTA KIEHISTEN HALLITUKSEEN VUOSIKSI SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA JÄRVENPÄÄN METSÄNKÄVIJÖIDEN HALLITUKSEEN JA VANHEMPAINNEUVOSTOON VUOSIKSI SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA HAARAJOEN TÖRMÄN TÄHYSTÄJIEN HALLITUKSEEN VUOSIKSI TAIDEHANKINTATYÖRYHMÄN ASETTAMINEN VUOSIKSI SEURAKUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄRVENPÄÄN KAUPUNKIKESKUSTA SYKETTÄ JA SINFONIAA RY:N VUOSIKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN VUOSIKSI TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE LIITE SEURAKUNNAN HALLINTAAN OTETTAVAT HAUTAPAIKAT EDUSTAJA AS OY KIRKKOPIHAN YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN EDUSTAJA SAUNAKALLION OSTOSKESKUKSEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN JÄRVI-DATAN NEUVOTTELUKUNNAN VALINTA LIITE SIJOITUSKATSAUS LIITE DIAKONI KEIJO RUUSKASEN RAPORTTI KIRKKONEUVOSTOLLE SIVUTOIMEN TOTEUTUMISESTAJA SIVUTOIMILUVAN EHTOJEN TOTEUTUMISESTA LIITE RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN TOIMEN TÄYTTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSIEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO LIITE TIEDOKSI LIITE TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS Vesa Koivisto kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.

2 KIRKKONEUVOSTO 2/2015 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Henry Berg Hanna Graeffe Arvi Kekäläinen Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen Pekka Luuk sij. Juhani Räsänen Terttu Sihvola-Rauttu Viljo Smed Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Mirja Vakkuri Jukka Virkki Muut osallistujat Matti Auranen, kirkkovaltuuston vpj. Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Jouko Porkka, kirkkovaltuuston pj. Hanna Warro, hallintosihteeri, siht. Allekirjoitukset Vesa Koivisto Hanna Warro puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2015 Järvenpäässä / 2015 tarkastus Henry Berg Hanna Graeffe Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 17 ja pe klo 8 14) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. Todistaa Hanna Warro hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. Seurakunnassa on ollut käytäntö, että kirkkoneuvoston kokoukset aloitetaan alkuhartaudella, jonka kukin jäsen vuorollaan pitää. Ensi kerralla alkuhartausvuorossa on Henry Berg. Kn 26 Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ja piti alkuhartauden. Laulettiin virsi LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7/4). Esityslista on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille Pj:n esitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kn 27 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 28 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA Kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 :n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija. Pöytäkirjaan merkitään suoritetut äänestykset ja tehdyt päätökset sekä puheenjohtajan määräämät muut käsittelyyn liittyvät seikat. Hallintosihteerin viran tehtäviin kuuluu mm. kirkkoneuvoston kokousten sihteerin tehtävät. Pj:n esitys: Kn 28 Päätös: Kirkkoneuvosto valitsee kokoustensa sihteeriksi hallintosihteerin. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty ohje- tai johtosäännössä. Sillä, joka on ollut kokouksessa asiaa päättämässä tai esitellyt asian, on oikeus esittää päätöksestä eriävä mielipiteensä. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Jos eriävän mielipiteen esittäjä tahtoo saada perustelunsa pöytäkirjaan liitetyiksi, hänen on annettava ne kirjallisina sihteerille viimeistään pöytäkirjaa tarkastettaessa. (KJ 7/6) Kirkkoneuvoston ohjesäännön 7 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Aiempi käytäntö on ollut, että pöytäkirjan on tarkastanut kaksi vuorolistan mukaan kokouksen valitsemaa tarkastajaa. Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Henry Berg ja Hanna Graeffe. Kn 29 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 30 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Kn 30 Päätös: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOOLLEKUTSUMINEN / KOKOUSAJANKOHDAT Kirkkoneuvosto päättää kokoontumisensa ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto kokoontuu myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai vähintään neljäsosa jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla on kokouksesta ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. (KJ 9:1). Alustava kokoussuunnitelma: Kirkkoneuvoston kokoukset tiistaisin klo 18.30: 10.3, 24.3, 28.4, 19.5, 2.6, 25.8, 15.9, 6.10, 3.11, 17.11, Kirkkovaltuuston kokoukset tiistaisin klo 18.30: to 12.3 Talouden ja toiminnan esittely; ylimääräinen kokous ti Tilinpäätös ja toimintakertomus ti Veroprosentti ti Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma Pj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää 1. sopia kokousaikataulusta 2. että kutsu/esityslista tulee toimittaa kirkkoneuvoston jäsenille ja muille kokousedustajille vähintään kaksi päivää ennen kokousta postitse/sähköpostitse. Kn 31 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto JOHTOKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ TIEDOTTAMINEN KIRKKONEUVOSTOLLE Johtokuntien, toimikuntien sekä kirkkolain 10 luvun 4 :n 2 momentissa mainittujen luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätökset on lähetettävä kirkkoneuvostolle sen ohjesäännössä määrätyllä tavalla. (KJ 9/5) Kirkkoneuvoston ohjesäännön (14 ) mukaan johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle seitsemän päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Kirkkoneuvosto määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan tai johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle tai sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän päivän kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätösluettelon ote tai muu ilmoitus on saatettu neuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tietoon. Kirkkoneuvosto voi etukäteen ilmoittaa johtokunnalle tai viranhaltijalle, ettei se tule käyttämään siirto-oikeuttaan. Aikaisempi käytäntö on ollut, että johtokuntien ja viranhaltijoiden päätökset listataan tiedoksi ja mahdollisesta otto-oikeuden käytöstä päätetään aina seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa. Pj:n ehdotus: Kn 32 Päätös: Johtokuntien ja viranhaltijoiden päätökset listataan tiedoksi ja mahdollisesta otto-oikeudesta päätetään aina johtokunnan kokousta seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON EDUSTUS KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSESSA Kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai heidän molempien ollessa estyneenä kirkkoneuvoston määräämän jäsenen on oltava saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioiden päättämistä. Kirkkoneuvoston jäsenillä on oikeus olla kokouksessa läsnä. Edellä 1 momentissa mainittu henkilö saa valtuuston kokouksessa ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, ellei hän ole valtuutettu. Valtuuston määräämien viranhaltijoiden tulee olla saapuvilla valtuuston kokouksissa antamassa tarvittavia tietoja. (KJ 8/7). Perinteisesti kirkkoneuvosto on aina kutsuttu virallisesti koolle myös kirkkovaltuuston kokoukseen. Pj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto päättää 1. että kirkkoneuvosto kutsutaan virallisesti koolle kirkkovaltuuston kokouksiin 2. valita puheenjohtajille varahenkilön edustamaan kirkkoneuvostoa valtuuston kokouksissa. Kn 33 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Puheenjohtajien varahenkilöksi edustamaan kirkkoneuvostoa valtuuston kokouksissa valittiin yksimielisesti Pekka Luuk.

8 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJIEN VALINTA JOHTOKUNTIIN VUOSIKSI KJ 9:3 mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja kirkkoneuvoston siihen tehtävään valitsemalla jäsenellä on johtokunnan kokouksissa oikeus olla läsnä ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 16 :n mukaan kirkkoneuvosto valitsee toimikauden ensimmäisessä kokouksessa edustajan ja tälle varaedustajan kuhunkin johtokuntaan. Edustajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Edustajan tehtävänä on välittää tietoa johtokunnan ja kirkkoneuvoston välillä. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto valitsee edustajan ja tälle varaedustajan diakonia-, julistus-, kasvatus-, ja kiinteistöjohtokuntiin vuosiksi Kn 34 Päätös: Kirkkoneuvosto valitsisi yksimielisesti edustajansa johtokuntiin vuosiksi : Johtokunta Kn:n edustaja Kn:n varaedustaja Diakoniajohtokunta Esko Lappalainen Viljo Smed Kasvatusjohtokunta Arvi Kekäläinen Hanna Graeffe Julistusjohtokuntaan Liisa Tuovinen Pekka Luuk Kiinteistöjohtokuntaan Jukka Virkki Terttu Sihvola-Rauttu

9 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN NEUVOTTELUKUNTAAN VUOSIKSI Perheasiain neuvottelukeskuksen ohjesäännön 5. kohdan mukaan perheasian neuvottelukeskuksen neuvottelukunnan muodostavat keskuksen viranhaltijat sekä kustakin sopijaseurakunnasta kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi valitsema jäsen. Kullekin jäsenelle valitaan varajäsen. Ohjesäännön 3. kohdan mukaan edustajien valinnan suorittaa kirkkoneuvosto. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja sihteerin. Neuvottelukunta kokoontuu neuvottelukeskuksen johtajan kutsumana tarvittaessa kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Neuvottelukunnan tehtävänä on 1. Yhteydenpito sopijaseurakuntien ja neuvottelukeskuksen välillä 2. Neuvottelukeskuksen työn tukeminen ja kehittäminen 3. Toimintasuunnitelman valmistelu Pj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee jäsenen ja tälle varajäsenen perheasiain neuvottelukeskuksen neuvottelukuntaan vuosiksi Kn 35 Päätös: Perheasiain neuvottelukeskuksen neuvottelukuntaan valittiin yksimielisesti jäseneksi Henry Berg (varajäseneksi Pirkko Nurmi) vuosiksi

10 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA PARTIOLIPPUKUNTA KIEHISTEN HALLITUKSEEN VUOSIKSI Seurakunnan ja lippukunnan välisen sopimuksen mukaan neuvoston valitsemalla edustajalla on lippukunnan vuosikokouksissa ja hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Samoin kirkkoneuvoston valitsemalla edustajalla on vastaava oikeus lippukunnan vanhempainneuvoston kokouksissa. Lippukunnalla ei ole tällä hetkellä vanhempainneuvostoa. Pj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan Partiolippukunta Kiehisten hallitukseen vuosiksi Kn 36 Päätös: Seurakunnan edustajaksi Partiolippukunta Kiehisten hallitukseen valittiin yksimielisesti Petri Ovaska vuosiksi SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA JÄRVENPÄÄN METSÄNKÄVIJÖIDEN HALLITUKSEEN JA VANHEMPAINNEUVOSTOON VUOSIKSI Seurakunnan ja lippukunnan välisen sopimuksen mukaan neuvoston valitsemalla edustajalla on lippukunnan vuosikokouksessa ja hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Samoin kirkkoneuvoston valitsemalla edustajalla on vastaava oikeus lippukunnan vanhempainneuvoston kokouksissa. Pj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan Järvenpään Metsänkävijöiden hallitukseen ja vanhempainneuvostoon vuosiksi Kn 37 Päätös: Seurakunnan edustajaksi Järvenpään Metsänkävijöiden hallitukseen ja vanhempainneuvostoon valittiin yksimielisesti Minna Österman vuosiksi

11 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN EDUSTAJAN VALINTA HAARAJOEN TÖRMÄN TÄHYSTÄJÄIEN HALLITUKSEEN VUOSIKSI Seurakunnan ja lippukunnan välisen sopimuksen mukaan neuvoston valitsemalla edustajalla on lippukunnan vuosikokouksissa ja hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Samoin kirkkoneuvoston valitsemalla edustajalla on vastaava oikeus lippukunnan vanhempainneuvoston kokouksissa. Lippukunnalla ei ole tällä hetkellä vanhempainneuvostoa. Pj:n ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan Haarajoen Törmän Tähystäjien hallitukseen vuosiksi Kn 38 Päätös: Seurakunnan edustajaksi Haarajoen Törmän Tähystäjien hallitukseen valittiin yksimielisesti Minna Österman vuosiksi

12 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto TAIDEHANKINTATYÖRYHMÄN ASETTAMINEN VUOSIKSI Taidehankintatyöryhmän sääntöjen mukaan taidehankintatyöryhmään, joka on kirkkoneuvoston alainen, kirkkoneuvosto valitsee toimikaudekseen neljä jäsentä, joista kaksi on työntekijä- ja kaksi luottamushenkilöjäsentä sekä kaksi varajäsentä. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Taidehankintatyöryhmän tehtävä on Järvenpään seurakunnan tilojen kaunistaminen ja juhlistaminen taiteella lähtökohtana se, että Jumala on kauneus. Työryhmän tehtävänä on 1) kirkkotaiteen kehitys; sen kehityksen seuraaminen ja esilläpito Järvenpään seurakunnassa. 2) seurakunnan taidehankintojen suunnittelu ja toteutus. 3) seurakunnassa olevien taideteosten kunnon seuraaminen. 4) seurakunnassa olevan ja sinne hankittavan taiteen tunnetuksi tekeminen. 5) seurakunnan taideteoksista laaditun luettelon ajan tasalla pitäminen. 6) taidehankintamäärärahan esittäminen kirkkoneuvostolle 7) toimialaansa kuuluvien aloitteiden tekeminen. 8) suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät. Työryhmä päättää taidehankinnoista vuosittain myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Kirkkoon hankittavien taideteosten osalta hankinnat viedään kirkkoneuvoston päätettäväksi. Vuosina taidehankintatyöryhmän luottamushenkilöjäseninä ovat toimineet Tuula Siltasari-Peltonen (varajäsen Terttu Sihvola-Rauttu) ja Pekka Luuk (varajäsen Liisa Tuovinen) sekä työntekijäjäseninä Helena Lindqvist ja Minna Kotajärvi (heidän varajäsenenään Mikko Haapaniemi). Pj:n ehdotus: Kn 39 Päätös: Kirkkoneuvosto asettaa taidehankintatyöryhmän ja valitsee siihen neljä jäsentä, joista kaksi on työntekijä- ja kaksi luottamushenkilöjäsentä sekä kolme varajäsentä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Taidehankintatyöryhmään vuosiksi valittiin yksimielisesti luottamushenkilöjäseniksi Tuula Siltasari-Peltonen (varajäsen Sirpa Laakso-Varis) ja Pekka Luuk (varajäsen Terttu Sihvola-Rauttu) sekä työtekijäjäseniksi Helena Lindqvist ja Minna Kotajärvi ja heille varajäseneksi Mikko Haapaniemi.

13 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄRVENPÄÄN KAUPUNKIKESKUSTA SYKETTÄ JA SINFONIAA RY:N VUOSIKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN VUOSIKSI Järvenpään kaupunkikeskusta Sykettä ja Sinfoniaa ry kehittää keskustan toimintaa yhteistyössä Järvenpään kaupungin, yrittäjien, kiinteistön omistajien ja asukkaiden sekä viranomaisten kanssa. Tavoitteena on viihtyisä, tapahtumarikas ja turvallinen kaupunkielämä keskustassa. Järvenpään kaupunkikeskusta Sykettä ja Sinfoniaa ry vuosikokous pidetään Seurakunnalla on yksi hallituspaikka. Seurakunnan edustajaksi Järvenpään kaupunkikeskusta Sykettä ja Sinfoniaa ry:n yhdistyksen vuosikokoukseen ja hallitukseen vuodeksi 2014 valittiin yksimielisesti Helena Lindqvist (varajäsen Tero-Pekka Lehtonen). Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto valitsee seurakunnan edustajan ja tälle varajäsenen Järvenpään kaupunkikeskusta Sykettä ja Sinfoniaa ry:n vuosikokoukseen ja hallitukseen vuosiksi Kn 40 Päätös: Seurakunnan edustajaksi Järvenpään kaupunkikeskusta Sykettä ja Sinfoniaa ry:n yhdistyksen hallitukseen vuosiksi valittiin yksimielisesti Helena Lindqvist (varajäsen Arvi Kekäläinen). Vuosikokousedustajaksi vuosiksi valittiin yksimielisesti Henry Berg (varajäsen Tero-Pekka Lehtonen).

14 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE Voimassa olevan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ammattitilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön tulee olla JHTT-, KHT- tai HTMtilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Eduskunnalle on marraskuussa 2014 annettu esitys uudeksi tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. Kirkkohallituksessa on valmisteilla kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutosesitys, jonka mukaan seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä tultaisiin noudattamaan lakia julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Muutosesitykset on tarkoitus käsitellä kirkolliskokouksessa toukokuussa Ehdotetussa laissa julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta on useita viittauksia tilintarkastuslakiin. Muun muassa tilintarkastajan määritelmä ja tilintarkastajien hyväksymistä ja valvontaa koskeva sääntely on tilintarkastuslaissa. Lain voimaan tullessa kumotun lain (nykyinen JHTT-laki) nojalla hyväksytty JHTT-tilintarkastaja ja JHTT-yhteisö voi jatkaa toimintaansa edellyttäen, että JHTT-tilintarkastaja ja JHTTyhteisö rekisteröityy määräajassa tilintarkastuslaissa säädetylle Tilintarkastusvalvonnalle. Ehdotetut säädösmuutokset tarkoittaisivat sitä, että seurakuntataloudessa (seurakunta tai seurakuntayhtymä) tulisi lukien olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu JHTTtilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajana voisi toimia edellä mainituilla perusteella myös JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö. Voimassa olevien säännösten mukaiset HTM- ja KHT-tilintarkastajat tai HTM- ja KHT-yhteisöt eivät voisi jatkaa jälkeen seurakunnan tilintarkastajina. Seurakuntatalouksissa tuleva muutos voidaan ennakoida valitsemalla valtuustokauden tilintarkastajaksi JHTTtilintarkastaja tai -yhteisö. Tilintarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain ( /348) mukaan. Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakuntataloudella ei ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain mukaan. Tästä huolimatta tarkastuspalvelua hankittaessa seurakuntatalouden tulee noudattaa hankintalaissa määriteltyjä hyviä käytäntöjä sekä seurakuntatalouden omia päätöksiä hankinta-asioissa. Seurakuntataloudella on

15 Kirkkoneuvosto 2/ mahdollisuus ilmoittaa tilintarkastuksen hankinnasta Hilma-tietokannassa, vaikka tarkastuspalvelun arvioitu hankintahinta olisi kansallista kynnysarvoa alempi. Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeessään nro 31/2014 ohjeita seurakunnan tilintarkastuksen järjestämisestä ja kilpailuttamisesta. Seurakunnan tilintarkastusyhteisönä kaudella on ollut JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy ja tällä hetkellä vastuullisena tilintarkastajan on JHTT Raimo Vainio-Kaila ja avustavana tarkastajana Sirpa Karejoki. Kaikkiaan Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnista kolmasosa on valinnut kaudella tilintarkastajakseen BDO Audiator Oy:n, joten yhteisö on kokenut seurakuntien tarkastaja. Tarkastuspäiviä edellisen sopimuksen mukaan oli 6 vuodessa (4 vastuullisen ja 2 avustavan). Lisäksi on Kehä-IT:n tai Järvi-Datan ja perheasianneuvottelukeskuksen talouden hoidon tarkastuksen osalta ollut yksi tai puoli päivää avustavan tarkastajan työtä. Vuodelta 2014 on vastuullisen tarkastajan päivähinta 655 ja avustavan päivähinta 500. Tarjouksessaan BDO Audiator on luvannut entisen hinnan vuodelle Tarkempi tarjous esitellään kokouksessa, mikäli esitys hankinnasta kilpailuttamatta saa kannatusta. Tj:n esitys: Kn 41 Päätös: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy BDO Audiator Oy:n esittämän tarjouksen nykyisen laajuisesta tilintarkastuksesta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto SEURAKUNNAN HALLINTAAN OTETTAVAT HAUTAPAIKAT Liitteessä nro 42 on kirjattu ne hautapaikat, joiden hautaoikeutta ei ole jatkettu ja näin voimassaolo on päättynyt vuonna Tj:n ehdotus: Kn 42 Päätös: Kirkkoneuvosto päättää ottaa liitteessä nro 42 mainitut hautapaikat seurakunnan hallintaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto EDUSTAJA AS OY KIRKKOPIHAN YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN Järvenpään seurakunta on osakkaana As Oy Järvenpään Kirkkopiha nimisessä yhtiössä. Kiinteistössä on seurakunnan diakonian ja kasvatuksen toimistotilat. Yhtiöjärjestyksen mukaan seurakunta saa nimetä edustajansa yhtiön hallitukseen. Edellisellä kaudella sekä yhtiökokouksessa että hallituksessa on seurakuntaa edustanut talousjohtaja. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa As Oy Järvenpään Kirkkopihaan yhtiökokoukseen ja hallitukseen vuosiksi Kn 43 Päätös: Seurakunnan edustajaksi As Oy Kirkkopihan yhtiökokoukseen valittiin yksimielisesti Jukka Virkki (varajäsen Mirja Vakkuri) ja hallitukseen talousjohtaja Kari J. Hietala vuosiksi

18 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto EDUSTAJA SAUNAKALLION OSTOSKESKUKSEN YHTIÖKOKOUKSEEN JA HALLITUKSEEN Järvenpään seurakunta on osakkaana Saunakallion Ostoskeskus Oy nimisessä yhtiössä. Kiinteistössä on Jampan seurakuntakoti. Yhtiöjärjestyksen mukaan seurakunta saa nimetä edustajansa yhtiön hallitukseen. Edellisellä kaudella sekä yhtiökokouksessa että hallituksessa on seurakuntaa edustanut talousjohtaja. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa Saunakallion Ostoskeskus Oy:n yhtiökokoukseen ja hallitukseen vuosiksi Kn 44 Päätös: Seurakunnan edustajaksi Saunakallion yhtiökokoukseen valittiin yksimielisesti Mirja Vakkuri (varajäsen Jukka Virkki) ja hallitukseen talousjohtaja Kari J. Hietala vuosiksi

19 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto JÄRVI-DATAN NEUVOTTELUKUNNAN VALINTA Neuvottelukunta on Järvi-Data IT-yhteistyöalueen osapuolten eli Tuusulan ja Järvenpään seurakuntien yhteistyöelin. Neuvottelukunta johtaa ja kehittää Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston alaisena sopijaseurakuntien tietotekniikan yhteistoimintaa ottaen huomioon, mitä kirkkohallituksen hyväksymässä Kirkon tietohallintostrategiassa ja tietoturvaohjeistuksessa on todettu. Osapuolten kirkkoneuvostot nimeävät toimikaudekseen neuvottelukuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Toinen jäsenistä on luottamushenkilö ja toinen seurakunnan henkilökuntaan kuuluva. Neuvottelukunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan, isäntäseurakunnan talousjohtaja toimii neuvottelukunnan esittelijänä ja osapuolten IT-henkilökunnalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus neuvottelukunnan kokouksissa. Neuvottelukunnan tehtävänä on yksimielisin esityksin valmistella isäntäseurakunnan hallinnon päätettäväksi - Järvi-Data:n talous- ja toimintasuunnitelman sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen - viranhaltijan hankintarajan ylittävät Järvi-Data:n hankinnat isäntäseurakunnan hankintaohjeiden mukaisesti - Järvi-Data:n toimintaa koskevat sopimukset - muut Järvi-Datan toimintaa koskevat asiat Kaudella Järvenpään seurakunnan neuvottelukunnan jäsenet ovat olleet Jarkko Åström (Pekka Luuk) ja Jari V. Niemi (Pauliina Nurminen). Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto valitsee Järvenpään seurakunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Järvi-Datan neuvottelukuntaan. Kn 45 Päätös: Seurakunnan edustajaksi Järvi-Datan neuvottelukuntaan valittiin yksimielisesti Jarkko Åström (varahenkilö Pekka Luuk) ja Jari V. Niemi (varahenkilö Pauliina Nurminen) vuosiksi

20 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto SIJOITUSKATSAUS Kirkkovaltuuston hyväksymän taloussäännön 13 mukaan kirkkoneuvosto antaa ohjeet seurakunnan sijoitustoiminnasta. Kirkkoneuvosto voi siirtää ohjesäännöllä tai erillispäätöksellä sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaa talousjohtajalle. Kirkkoneuvosto on antanut sijoitustoiminnan ohjeet hyväksymällä seurakunnan sijoitusstrategian Kirkkoneuvosto päätti silloin mm. että kirkkoneuvostolle annetaan kolme kertaa vuodessa kattava esitys sijoituksista ja niiden tuotoista. Kirkkoneuvosto nosti riskisijoituksiin mahdollisesti sijoitettavien määrää 40 %:in sijoitushetken varoista. Talousjohtajalla on sijoitusstrategian puitteissa valtuutus tehdä enintään kertasijoituksia. Sijoitustoiminnassa voidaan käyttää ulkopuolista omaisuudenhoitoyhtiötä. Seurakunnalla on ollut OP- Privaten kanssa sopimus sijoituskonsultoinnista lähtien. Myös Nordean kanssa on tehty jonkin verran sijoitusyhteistyötä. Finanssikriisin ja talouden taantuman elvytysyritysten seurauksena korot ovat olleet hyvin matalalla. Viimeaikoina inflaatio on ollut maltillista mutta korkomarkkinoilta ei juuri realituottoa ole saatavilla. Liitteenä nro 46 on seurakunnan sijoitusten tilanne Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee sijoitustilanteen tiedokseen. Kn 46 Päätös: Merkittiin tiedoksi.

21 Kirkkoneuvosto 2/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto DIAKONI KEIJO RUUSKASEN RAPORTTI KIRKKONEUVOSTOLLE SIVUTOIMEN TOTEUTUMISESTA JA SIVUTOIMILUVAN EHTOJEN TOTEUTUMISESTA Diakoni Keijo Ruuskanen anoo sivutoimilupaa tehdäkseen yrittäjänä ratkaisukeskeisen muutoskäynnistäjän keikkatöitä. Anomus on liitteenä nro 218. Kirkkolain 6 luvun 30 :n mukaan: Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla. Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan peruuttamista. Diakoneilla ei ole kiinteää työaikaa, joten sivutoimelle on aina haettava lupa. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee Keijo Ruuskasen sivutoimilupa-anomuksesta ja päättää jatkotoimenpiteistä. Kn 218 Päätös: Kirkkoneuvosto päättää myöntää sivutoimiluvan asti ja edellyttää että syyskuun loppuun 2014 mennessä Keijo Ruuskanen laatii raportin

22 Kirkkoneuvosto 2/ ********** Kn 47 kirkkoneuvostolle sivutoimen toteutumisesta ja KL 6 luvun 30 :ssä mainittujen sivutoimiluvan ehtojen toteutumisesta. Diakoni Keijo Ruuskanen on laatinut raportin kirkkoneuvostolle sivutoimen toteutumisesta ja KL 6 luvun 30 :ssä mainittujen sivutoimiluvan ehtojen toteutumisesta (liitteenä nro 47a). Johtava diakoniaviranhaltija Marja Kosonen on antanut lausunnon sivutoimiluparaportista (liite nro 47b). Lausunnon mukaan Marja Kosonen puoltaa sivutoimen jatkamista, kun edellytykset täyttyvät Kirkkojärjestyksen 6 luvun 30 :n mukaisesti. Samoin hän esittää että Keijo Ruuskasen molemmat sivutoimiluvat tarkastellaan jatkossa yhtenä kokonaisuutena ja arvioidaan niiden kokonaisvaikutus työtehtävien hoitoon ja työntekijän jaksamiseen. Keijo Ruuskaselle on myönnettynä KN päätöksellä sivutoimilupa ohjatakseen kuntoiluryhmiä ja tehdäkseen hierontatyötä ja psykoterapian opiskeluun liittyviä keikkatöitä satunnaisesti, etukäteen suunnitellusti, lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin. Tämä sivutoimilupa on voimassa saakka. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Keijo Ruuskasen raportin sivutoimen toteutumisesta ja käsittelee jatkossa hakijan sivutoimilupa-anomukset yhdessä ja arvioi niiden kokonaisvaikutuksen työtehtävien hoitoon ja työntekijän jaksamiseen sekä KL 6 luvun 30 mainittujen ehtojen toteutumisen. Kn 47 Päätös: Merkittiin tiedoksi.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.1.2015-20.2.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.4.2015 klo 18.46 21.54 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 HUOM! Kirkkoneuvosto on kutsuttu tutustumaan uusittuun kirpputoriin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 201 KOKOUKSEN AVAUS... 283 202 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 14.5.2013 klo 18.30 20.51. PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 142 KOKOUKSEN AVAUS 191 143 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.3.2015 klo 18.30 21.46 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS... 84 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 6.11.2012 klo 18.30 21.18. PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 269 KOKOUKSEN AVAUS 432 270 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.11.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 289 KOKOUKSEN AVAUS 464 290 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17 N:o 2/2015 Sivu 17 Kokousaika Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.00-20.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 5.2.2013 klo 18.30 21.21 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 38 KOKOUKSEN AVAUS 50 39 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 23.4.2013 klo 18.30 20.04 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 123 KOKOUKSEN AVAUS 168 124 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 26.3.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 26.3.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 3 / 2014 Sivu 2 48 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14)

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika keskiviikko 25.2.2015 kello 16.30-18.48 Paikka Seurakuntatalo, kokoushuone Jäsenet Pertti Ruotsalo puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.6.2013 klo 18.19 20.15 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 169 KOKOUKSEN AVAUS 228 170 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 :n nojalla hyväksynyt 29. päivänä syyskuuta 1994

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.2.2012 klo 18.30-21.41 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 42 Kokouksen avaus 76 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 102 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot