Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Nro 10/2014 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Heikkinen Setti Immonen Tyyne Juntunen Hannu Järvinen Reijo, varajäsen Kaltiola Pekka Kananen Hilkka Leppänen Osmo Rautiainen Riikka Muut osallistujat Hurskainen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kopperoinen Juuso, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Rissanen Kirsi, sihteeri Rönkä Kaisa, tiedottaja, saapui klo Sistonen Toivo, talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Allekirjoitukset Puheenjohtaja MARKO MIETTINEN Marko Miettinen Kajaani REIJO JÄRVINEN Reijo Järvinen Sihteeri KIRSI RISSANNE Kirsi Rissanen OSMO LEPPÄNEN Osmo Leppänen PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka klo 9 15 kirkkoherranvirasto Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Todistaa

2 ASIALISTA Laatimispäivämäärä Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Sivu nro 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 4 Työjärjestys 5 5 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosille Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi Kirkkoneuvoston vaali vuosiksi Kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi Johtokuntien puheenjohtajien vaali vuosiksi Johtokuntien jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali vuosiksi Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen rovastikunnallisen yhteistyön johtokuntaan vuosiksi Paltaniemen hautausmaan hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma Päätöslausunto Kajaanin seurakunnan piispantarkastuksessa Jäsenten nimeäminen rovastikunnan diakoniatyöryhmään vuosiksi Seurakunnan sopimusten allekirjoittaminen Viranhaltijan viransijaisuus Toimenhaltijan työaika Viranhaltijan irtisanoutuminen (1) Viranhaltijan irtisanoutuminen (2) Vuoden 2015 koulutussuunnitelma Pappien ja kanttorien vapaa-aikasuunnitelma helmikuu toukokuu Seurakunnan kolehtisuunnitelma Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano Kajaanin seurakunnan piispantarkastuksen pöytäkirja Kiinteistötyön perustutkinto oppisopimuskoulutuksena Johtoryhmän muistiot 31 PUHEENJOHTAJA MARKO MIETTINEN Marko Miettinen puheenjohtaja

3 ASIALISTA Laatimispäivämäärä Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT Aika klo Paikka Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Sivu nro 29 Ilmoitusasiat Oikaisuvaatimusohjeet Kokouksen päätös 33 PUHEENJOHTAJA MARKO MIETTINEN Marko Miettinen puheenjohtaja

4 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto: Miettinen Marko, puheenjohtaja Heikkinen Setti Immonen Tyyne Juntunen Hannu Kaltiola Pekka Kananen Hilkka Kotimäki Sanna Krogerus Timo Leppänen Osmo Patronen Kaija Rautiainen Riikka Muut läsnäolijat: Hurskainen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Karjalainen Pirkko, sihteeri Kopperoinen Juuso, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Rönkä Kaisa, tiedottaja Sistonen Toivo, talousjohtaja Poissa: Karjalainen Pirkko, sihteeri, tilalla Rissanen Kirsi Kotimäki Sanna Krogerus Timo, tilalla Järvinen Reijo Patronen Kaija

5 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden sekä veisattiin virsi 37: 1,5. Tämän jälkeen hän avasi kokouksen. Tiedottaja Kaisa Rönkä saapui kokoukseen klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi. Kirkkoneuvosto valitsi tämän kokouksen sihteeriksi toimistosihteeri Kirsi Rissasen.

6 Kirkkoneuvosto Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Sanna Kotimäki ja Timo Krogerus. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kirkkoneuvosto: Valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Reijo Järvisen ja Osmo Leppäsen Työjärjestys Kirkkoneuvosto: Hyväksyi esityslistan työjärjestyksekseen siten muutettuna, että ennen johtoryhmän muistiota päätti yksimielisesti käsitellä asiana 27 Kiinteistötyön perustutkinto oppisopimuskoulutuksena.

7 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosille Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 ( /822/2004): Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan vuosille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi.

8 Kirkkoneuvosto Suhteellisten vaalien vaalilautakunta Kirkkojärjestyksen 7 luvun 5 : Kirkkolain 7 luvun 4 :n 3 momentissa tarkoitettua suhteellista vaalia toimitettaessa noudatetaan soveltuvin osin seurakuntavaalien suhteellista vaalitapaa koskevia säännöksiä. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 18 : "Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto asettaa keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon samalla valitaan kolme varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunta on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla. Jos lautakunta ei ole päätösvaltainen, valtuusto voi tilapäisesti täydentää sitä suoritettavaa vaalia varten. Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita ja ottaa itselleen sihteeri." Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee suhteellisten vaalien vaalilautakunnan toimikaudekseen työjärjestyksen 18 :n järjestyksessä. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi.

9 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi Kirkkolain 10 luvun 2 : Jäsenet Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. ( /821) Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. 3 momentti kumottu L:lla /821. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimimisesta kirkkoneuvoston kokouksen puheenjohtajana on voimassa, mitä siitä kirkkojärjestyksessä säädetään. ( /626). Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistaman Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 :n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän muuta jäsentä. Ohjesäännön 2 :n mukaan jäsenet ja varapuheenjohtaja valitaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuun kokouksessa siten, että ensiksi valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Varapuheenjohtajaksi ei saa valita seurakunnan viranhaltijaa eikä työntekijää. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi niin kuin kirkkolain 10 luvun 2 :ssä ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 :ssä määrätään. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi.

10 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston vaali vuosiksi Kirkkolain 10 luvun 2 : Jäsenet Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. ( /821) Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. 3 momentti kumottu L:lla /821. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimimisesta kirkkoneuvoston kokouksen puheenjohtajana on voimassa, mitä siitä kirkkojärjestyksessä säädetään. ( /626). Kirkkolain 23 luvun 8 ( /414): Naisten ja miesten edustus toimielimissä Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistaman Kajaanin seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 1 :n mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdeksän muuta jäsentä. Ohjesäännön 2 :n 1. lauseen mukaan jäsenet ja varapuheenjohtaja valitaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuun kokouksessa siten, että ensiksi valitaan varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkoneuvoston yhdeksän muuta jäsentä vuosiksi niin kuin kirkkolain 10 luvun 2 :ssä, kirkkolain 23 luvun 8 :ssä ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 :n 1. virkkeessä määrätään. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi.

11 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi Kirkkolain 10 luvun 2 : Jäsenet Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä, sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään, vähintään 5 ja enintään 11 muuta seurakuntavaaleissa vaalikelpoista henkilöä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. ( /821) Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. 3 momentti kumottu L:lla /821. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan toimimisesta kirkkoneuvoston kokouksen puheenjohtajana on voimassa, mitä siitä kirkkojärjestyksessä säädetään. ( /626). Kirkkolain 23 luvun 8 ( /414): Naisten ja miesten edustus toimielimissä Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 :n mukaan varapuheenjohtaja ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet valitaan eri vaaleilla sen jälkeen kun varapuheenjohtajan ja jäsenten vaalit on toimitettu. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuosiksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet niin kuin kirkkolain 10 luvun 2 :n 1 momentin toisessa lauseessa, kirkkolain 23 luvun 8 :ssä ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 :ssä määrätään. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi.

12 Kirkkoneuvosto Johtokuntien puheenjohtajien vaali vuosiksi Kirkkolain 10 luvun 4 :n 1 momentti: "Johtokunnat. Viranhaltijan ja luottamushenkilön toimivalta Kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston avuksi sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston antamissa johtosäännöissä. Johtokuntien johtosääntö 1 : "Seurakuntatyön edistämistä ja kehittämistä varten Kajaanin seurakunnassa on kirkkoneuvoston alaiset julistustoiminnan, kasvatustoiminnan ja palvelutoiminnan johtokunnat." Johtokuntien johtosääntö 2 : "Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Kirkkovaltuusto valitsee johtokuntien puheenjohtajan ja muut jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan tulee valita varsinaisiksi ja varajäseniksi sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Jäseneksi ei saa valita tämän seurakunnan kirkkoneuvoston varsinaista jäsentä ja varajäsentä eikä viranhaltijaa ja työntekijää. Johtokunnan tulee edustaa monipuolista asianomaisten työalojen asiantuntemusta sekä niitä tahoja, joiden kanssa seurakunta toimii yhteistyössä. Johtokuntaa valittaessa on otettava huomioon, mitä tämän johtosäännön työaloja koskevassa pykälässä on lausuttu tarvittavasta asiantuntemuksesta. Johtokuntaan voidaan valita vain sellainen henkilö, joka on vaalikelpoinen seurakunnan kirkkovaltuuston vaalissa." Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee keskuudestaan johtokuntien puheenjohtajat vuosiksi niin kuin johtosäännön 2. pykälässä määrätään. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi.

13 Kirkkoneuvosto Johtokuntien jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi Kirkkolain 10 luvun 4 : "Johtokunnat. Viranhaltijan ja luottamushenkilön toimivalta Kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston avuksi sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston antamissa johtosäännöissä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä kirkkoneuvoston alaiselle viranhaltijalle voidaan ohje- tai johtosäännössä antaa valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia säännössä mainittavia asioita, joiden merkitys ei ole sellainen, että asian käsittelemistä kirkkoneuvostossa on pidettävä tarpeellisena. Asiaa, jota 3 :n 3 momentin mukaan ei saa antaa kirkkoneuvoston jaoston ratkaistavaksi, ei voida antaa johtokunnan päätettäväksi eikä edellä 2 momentissa mainitun luottamushenkilön tai viranhaltijan ratkaistavaksi. Kirkkolain 23 luvun 8 ( /414): Naisten ja miesten edustus toimielimissä Jollei erityisestä syystä muuta johdu, tulee kirkollisessa toimielimessä olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa. Johtokuntien johtosääntö 1 : "Seurakuntatyön edistämistä ja kehittämistä varten Kajaanin seurakunnassa on kirkkoneuvoston alaiset julistustoiminnan, kasvatustoiminnan ja palvelutoiminnan johtokunnat." Johtokuntien johtosääntö 2 : "Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Kirkkovaltuusto valitsee johtokuntien puheenjohtajan ja muut jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan tulee valita varsinaisiksi ja varajäseniksi sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Jäseneksi ei saa valita tämän seurakunnan kirkkoneuvoston varsinaista jäsentä ja varajäsentä eikä viranhaltijaa ja työntekijää. Johtokunnan tulee edustaa monipuolista asianomaisten työalojen asiantuntemusta sekä niitä tahoja, joiden kanssa seurakunta toimii yhteistyössä. Johtokuntaa valittaessa on otettava huomioon, mitä tämän johtosäännön työaloja koskevassa pykälässä on lausuttu tarvittavasta asiantuntemuksesta. Johtokuntaan voidaan valita vain sellainen henkilö, joka on vaalikelpoinen seurakunnan kirkkovaltuuston vaalissa." Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee johtokuntien jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi niin kuin kirkkolain 23 luvun 8 :ssä ja johtosäännön 1 ja 2 pykälissä määrätään. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi.

14 Kirkkoneuvosto Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali vuosiksi Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 ( /1014 v. 2012): Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT-tilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tulee olla KHT-, HTM- tai JHTTyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-, HTMtai JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset siihen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto voi erottaa tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tehtävästään kesken toimintakauden. Tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi erota tehtävästään kesken toimintakauden ilmoittamalla siitä kirkkovaltuustolle, yhteiselle kirkkovaltuustolle tai kirkolliskokoukselle. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuosiksi vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT-tilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT-tilintarkastaja tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla KHT-, HTM- tai JHTT-yhteisö. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 31/2014 liite 1 Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee vuodeksi 2015 vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymä KHT-tilintarkastaja, kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTM-tilintarkastaja tai julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT-tilintarkastaja tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla KHT-, HTM- tai JHTT-yhteisö.

15 Kirkkoneuvosto Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se kilpailuttaa tilintarkastuspalvelut vuosille keväällä 2015, sillä kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen on valmisteilla muutos koskien esitystä uudesta tilintarkastuslaista ja laista julkishallinnon ja talouden tarkastuksessa. Ehdotetut säädösmuutokset tarkoittaisivat sitä, että seurakunnassa tulisi lukien olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu JHTtilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajana voisi toimia edellä mainituilla perusteella myös JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö. Voimassa olevien säännösten mukaiset HTM- ja KHT-tilintarkastajat tai HTM- ja KHTyhteisöt eivät voisi jatkaa jälkeen seurakunnan tilintarkastajina.

16 Kirkkoneuvosto Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen rovastikunnallisen yhteistyön johtokuntaan vuosiksi Sopimuksessa yhteistyöstä Kajaanin rovastikunnan alueella 3 :ssä todetaan: Seurakuntien kirkkovaltuustot nimeävät yhden (1) työntekijän ja yhden (1) maallikkoedustajan yhteistyön johtokuntaan. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se nimeää yhden (1) työntekijän ja yhden (1) maallikkoedustajan sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet yhteistyön johtokuntaan vuosiksi Kirkkoneuvosto: Hyväksyi.

17 Kirkkoneuvosto Paltaniemen hautausmaan hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan Paltaniemen hautausmaan hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman, jonka Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksen Paltaniemen hautausmaan hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman vahvistamisesta tiedoksi. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi.

18 Kirkkoneuvosto Päätöslausunto Kajaanin seurakunnan piispantarkastuksessa Kirkkojärjestyksen 18 luvun 7 : Kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston on ryhdyttävä niihin toimenpiteisiin, joihin tarkastuspöytäkirja antaa aihetta. Kajaanin seurakunnan piispantarkastus oli Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen antoi päätöslausunnon ja seurakunnan on ryhdyttävä niihin toimenpiteisiin, joihin piispantarkastuksen tarkastuspöytäkirja antaa aihetta. Lääninrovastin vuoden sisällä piispantarkastuksen ajankohdasta vastaa, mihin toimiin seurakunta on ryhtynyt. Päätöslausunto Kajaanin seurakunnan piispantarkastuksessa , liite 2 Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää, että seurakunta ryhtyy piispantarkastuksen edellyttämiin toimenpiteisiin ja esittää ne edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi: 1. Seurakunta laatii kokonaisstrategian, joka ottaa huomioon kirkkohallituksen hyväksymän Kirkon kokonaisstrategian, Kuopion hiippakunnan painopisteet ja piispantarkastuksen asiakirjat. 2. Seurakunta laatii henkilöstöstrategian. 3. Seurakunta ottaa jumalanpalveluselämän vahvistamisen kehittämishankkeeksi jumalanpalvelus Tiellä-hankkeen pohjalta. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi.

19 Kirkkoneuvosto Jäsenten nimeäminen rovastikunnan diakoniatyöryhmään vuosiksi Lääninrovasti Risto Kormilainen on kirkkoherralle osoitetussa sähköpostiviestissä pyytänyt seurakuntia nimeämään jäsenen rovastikunnan työryhmiin: diakonia, kasvatus ja lähetys. Kajaanin seurakunta on nimennyt rovastikunnan kasvatusasiaintyöryhmään jäsenen ja hänelle varajäsenen Nuorisotyönohjaajien työnjakokirjalla (hyväksytty ) ja rovastikunnan lähetystyöryhmään on kuulunut lähetyssihteeri Harri Smedberg. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto nimeää yhden (1) jäsenen (työntekijä) sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen (maallikkoedustaja) rovastikunnan diakonian työryhmään vuosiksi Kirkkoneuvosto: Päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja siirtää sen käsittelyn kirkkoneuvoston seuraavaan kokoukseen

20 Kirkkoneuvosto Seurakunnan sopimusten allekirjoittaminen Aikaisemmin kirkkoneuvoston ohjesäännöllä määrättiin Kajaanin seurakunnan puolesta sopimusten allekirjoittajat. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto antaa allekirjoitusoikeuden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja talousjohtajalle, aina kaksi yhdessä Kajaanin seurakunnan puolesta tehtäviin sopimuksiin, ellei kirkkoneuvosto toisin päätä. Kirkkoneuvosto: Hyväksyi.

21 Kirkkoneuvosto Pappien ja kanttorien vapaa-aikasuunnitelma helmikuu toukokuu 2015 Kirkkoherra Marko Miettinen on vahvistanut Kirkon Säännöskokoelman nro 68 pykälän 13 perusteella pappien ja kanttorien vapaaaikasuunnitelman helmikuu toukokuu Liite 4 Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi pappien ja kanttorien vapaa-aikasuunnitelman helmikuu toukokuu Kirkkoneuvosto: Merkitsi tiedoksi Seurakunnan kolehtisuunnitelma Kirkkojärjestyksen 2 luvun 8 : Kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista ei ole määrätty kirkkolain 22 luvun 2 :n 1 momentti 9 kohdan mukaisesti. Liite 5 Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman ajalle oheisen liitteen mukaisesti. Kirkkoneuvosto: Vahvisti.

22 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano Kirkkolain 10 luvun 1 :n 1 mom.: "Tehtävät. Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, ) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja Kirkkolain 24 luvun 1 : Milloin seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranomaisen päätös on alistettava, alistamisen toimittaa ja asiakirjat lähettää tuomiokapitulille seurakunnan viranomaisen päätöksen osalta kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto ja seurakuntayhtymän päätöksen osalta yhteinen kirkkoneuvosto. Jos alistettavan asian tutkiminen kuuluu kirkkohallitukselle, tuomiokapituli lähettää asiakirjat ja oman lausuntonsa kirkkohallitukselle. ( /895) Jos seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranomainen sittemmin muuttaa päätöstä, jonka alistusviranomainen on vahvistanut tai ratkaissut, muutosta koskeva päätös on alistettava. Jollei alistusta ole toimitettu vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä, päätös on rauennut. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston tekemät päätökset: 1. II kappalaisen vaali 2. V kappalaisen viran lakkauttaminen 3. Hautainhoitorahastojen yhdistäminen 4. Kajaanin rovastikunnan toimintasuunnitelmat vuodelle Kajaanin rovastikunnan talousarvio vuodelle Kajaanin seurakunnan toimintasuunnitelma Talousarvio vuodelle 2015 on pantu asianmukaisessa järjestyksessä täytäntöön. Kirkkoneuvosto: Totesi.

23 Kirkkoneuvosto Kajaanin seurakunnan piispantarkastuksen pöytäkirja Kajaanin seurakunnan piispantarkastuksen toimitti Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen avustajineen Kajaanin seurakunnan piispantarkastus 2014 pöytäkirja, liite 6 Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto merkitsee Kajaanin seurakunnan piispantarkastuksen pöytäkirjan tiedoksi. Kirkkoneuvosto: Merkitsi tiedoksi.

24 Kirkkoneuvosto Johtoryhmän muistiot Muistiot 8/2014, liite 9 Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi. Kirkkoneuvosto: Merkitsi tiedoksi Ilmoitusasiat Kirkkohallituksen yleiskirjeet nro 26/2014 Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus Lastensuojelulain (417/2007) 25 :ssä säädetään ilmoitusvelvollisuudesta. Sen mukaan seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä (lastensuojeluilmoitus). nro 27/2014 Kirkolle oikeus rahankeräykseen Rahankeräyslaki (255/2006) muuttui alkaen niin, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko saivat oikeuden toimeenpanna rahankeräyksiä. Aiemmin kirkko ei ole voinut toimeenpanna rahankeräystä. Nyt hiippakunta voi saada luvan sellaiseen rahankeräykseen, jonka keräyskohteena on diakoniatyö. nro 28/2014 Tapaninpäivän tsunamista 10 vuotta Tänä vuonna, 26. joulukuuta 2014, tulee kuluneeksi kymmenen vuotta Kaakkois-Aasian suuronnettomuudesta. Intian valtameressä tapahtuneessa maanjäristyksessä ja sitä seuranneessa tsunamissa menehtyi yli ihmistä. Puoli miljoonaa ihmistä jäi kodittomaksi tai vaille elinkeinoa. Ennalta arvaamaton luonnonkatastrofi järkytti syvästi mieliä kaikkialla läntisessä maailmassa. Odottamaton ja samanaikainen kriisi kosketti läheisesti myös kymmeniä tuhansia suomalaisia. Thaimaassa oli tällöin noin 3000 ja Sri Lankassa yli 600 suomalaista. Heistä kuoli tai katosi 179 ja loukkaantui noin 250 ihmistä. Aasiasta palanneiden suomalaisten ja uhrien omaisten tukemiseen osallistui lukuisia seurakuntien työntekijöitä. Kirkot ympäri maata täyttyivät jumalanpalveluksissa ja muistohartauksissa.

25 Kirkkoneuvosto nro 29/2014 Seurakuntien maksut kirkon keskusrahastolle 1. Kirkon keskusrahaston talousarvio 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kirkon eläkejärjestelmän rahoittaminen vuonna Kirkon yhteisen toiminnan rahoittaminen 4. Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut Kirkkohallituksen yleiskirjeet löytyvät kokonaisuudessaan kirkon verkkosivuilta osoitteesta Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin kirjeet: nro 1389 viranhoitomääräys pastori Sirpa Kiviniemelle Kajaanin seurakunnan IV seurakuntapastorin virkaan osa-aikaiseksi (50 %) ajalle nro 1483 virkavapauden myöntämisestä pastori Anja-Riitta Lukkarille ajalle nro 1523 viranhoitomääräys pastori Anneli Toppiselle vs. III kappalaiseksi ajalle nro 1527 viranhoitomääräys pastori Nuusa Parkkiselle III seurakuntapastorin virkaan ajalle nro 1531 viranhoitomääräys pastori Sanna Oikariselle Kajaanin seurakunnan osa-aikaiseksi (50 %) IV seurakuntapastoriksi ajalle nro 1608 ilmoitus Kainuussa pidettävän hiippakunnallisen nuorisotyön syysseminaaria valmistelevan työryhmän perustamisesta. Työryhmään kuuluvat hiippakuntasihteeri Juha Antikainen, nuorisotyönohjaaja Mirva Heikkinen, nuorisotyönohjaaja Veijo Lehto, pastori Antti Minkkinen ja nuorisotyönohjaaja Tarja Piipponen. nro 1624 viestintätyöryhmän perustamisesta vuosiksi toimimaan hiippakunnan viestinnän tukena: Työryhmän jäseniksi nimettiin toimittaja Marjatta Pulkkinen, tiedottaja Kaisa Rönkä, nuorisotyönohjaaja Hannu Keränen, toimittaja Pekka Niiranen, piispan sihteeri Kaija Pyykönen saakka ja hiippakuntasihteeri Kati Jansa. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ja asianmukaisessa järjestyksessä toteutettavaksi. Kirkkoneuvosto: Merkitsi tiedoksi.

26 Kirkkoneuvosto Oikaisuvaatimusohjeet Liitettiin pöytäkirjaan Kokouksen päätös Puheenjohtaja esitti kiitoksensa luottamushenkilöille. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ja lopuksi veisattiin virsi 383.

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2013 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 18.6.2013 klo 17 18.35 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Heikkinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.1.2015-20.2.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 28.4.2015 klo 17 20.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Alasalmi

Lisätiedot

VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Pöytäkirja 1/2015 1 (17) VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika tiistai 27.1.2015 klo 18.00 18.55 Paikka Osallistujat Vantaan seurakuntayhtymän palvelukeskuksen auditorio Unikkotie

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Taloudellinen jaosto. PÖYTÄKIRJA Nro 1/2014. 13.2.2014 klo 18 19.25

Taloudellinen jaosto. PÖYTÄKIRJA Nro 1/2014. 13.2.2014 klo 18 19.25 PÖYTÄKIRJA Nro 1/2014 Taloudellinen jaosto KOKOUSTIEDOT Aika 13.2.2014 klo 18 19.25 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Juntunen Hannu, puheenjohtaja Heikkinen Setti

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 sivu 84. Kirkkovaltuuston 17.12.2014 kokouksen toimeenpanopäätökset... 2 1. Siivoojan viran lakkauttaminen...

Lisätiedot

Taloudellinen jaosto. PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013. 19.3.2013 klo 17 18.25

Taloudellinen jaosto. PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013. 19.3.2013 klo 17 18.25 PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 Taloudellinen jaosto KOKOUSTIEDOT Aika 19.3.2013 klo 17 18.25 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Juntunen Hannu, puheenjohtaja Heikkinen Setti

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 7/2013 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 20.8.2013 klo 16.30 19.45 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Heikkinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 KOKOUSKUTSU KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, tiistaina 13. tammikuuta 2015 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 :n nojalla hyväksynyt 29. päivänä syyskuuta 1994

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina ALLEKIRJOITUKSET

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja. Jokinen Kaarina ALLEKIRJOITUKSET KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 SIVU 1 /2015 AIKA Tiistaina 13.1.2015 klo 9 11.30 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja Hjerppe

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 102 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 29.8.2013 N:o 8/2013 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.8.2013 Sivu 76 Kokousaika Torstai 29.8.2013 klo 16.30 18.04 Kokouspaikka Vihtavuoren kappeli Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Pannula

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17 N:o 2/2015 Sivu 17 Kokousaika Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.00-20.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00. Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00. Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 13/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 260 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.15 20.00 Seurakuntakeskus, seurakuntasali, Hämeenkatu 16

Lisätiedot

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala Helsingin juutalaisen seurakunnan yhdyskuntajärjestys (hyväksytty seurakunnanvaltuuston kokouksessa 27.8.2012, muutettu seurakunnanvaltuuston kokouksissa 29.5.2013 ja 25.8.2013. Astunut voimaan Patentti

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ 30.10.2008 VÄLIAIKAINEN YHTEINENKIRKKOVALTUUSTO

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ 30.10.2008 VÄLIAIKAINEN YHTEINENKIRKKOVALTUUSTO NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Kokoustiedot: aika: torstaina 30.10.2008 klo 18 paikka:naantalin seurakuntakeskuksen pääsali (Piispantie 2, 21100 Naantali). SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2008

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) 181 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 8.12.2014. Aika: 8.12.2014 klo 18.15. Osallistujat Päätöksen tekijät 132 Aika: 8.12.2014 klo 18.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa (Savitaipale Jalle Lepola Kari Sokk

Lisätiedot

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121

Asiat: 96-121 Liitteet: 1/ 103, 1/ 106, 1/ 107, 1-2/ 118, 1-2/ 120, 1/ 121 137 Aika: 8.12.2014 klo 18.15-20.00. Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Miikkulainen Marjatta (Savitaipale

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot