HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko klo Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34 Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 listan hyväksyminen 36 Pöytäkirjan tarkastus 37 Seurakunnan edustajat Ravimäkiyhdistyksen ja Vehkalahden Vanhustentukiyhdistyksen vuosikokouksissa 38 1 Anomus palveluiden tarjoamisesta Haminan seurakunnan hautausmailla 39 Tilintarkastajien valinta 40 Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastus 41 2 Haminan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry:n avustusanomus 42 Haminan seurakunnan tilinpäätös vuodelta Tila-anomus leipäkirkkotoimintaa varten Haminassa 44 4 Yhteistyösopimus Kansan Raamattuseuran kanssa 45 5 Päältä ajettavan ruohonleikkurin (suurteholeikkurin) hankinta 46 Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano 47 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 48 Metso-metsien suojelusopimus 49 Pitäjäntuvan vesivahinko 50 Muut esille tulevat asiat 51 Muutoksenhaku puheenjohtaja

2 PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkoneuvosto Sivu 10 Aika keskiviikko klo Paikka Osanottajat Simeon-talon kokoushuone jäsenet varajäsenet Juha Tanska, kirkkoherra läsnä Jukka Hyvönen läsnä Minna Harjumaaskola Nina Janes läsnä Esko Kiri Arto Kivelä poissa Tuula Joenpolvi läsnä Teuvo Niemelä läsnä Liisa Hanski Ritva-Leena Pousi läsnä Raita Hostikka Outi Silander läsnä Jaana Suikkanen Muut läsnäolijat Simo Suutari, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Katja Andrejev, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Tarja Partanen, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Paikka ja aika Hamina Hamina Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänä pito Teuvo Niemelä Ritva-Leena Pousi Pöytäkirja on asetettu nähtäville ja on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa Nähtävänä pidosta on ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan otteet oikeaksi todistaa

3 Kirkkoneuvosto Sivu 11 KOKOUKSEN AVAUS 33 Puheenjohtaja kirkkoherra Juha Tanska piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 34 Asialista on lähetetty Kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 35 Hyväksytään lähetetty esityslista. lista hyväksyttiin lisättynä muihin esille tuleviin asioihin Virojoen seurakuntatalo, Virolahden kirkko, Itäristin seurakuntatalo, Suvivirren messu ja työyhteisön ja luottamushenkilöiden yhteistyö. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 36 Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Päätetään valita pöytäkirjan tarkastajiksi Teuvo Niemelä ja Ritva-Leena Pousi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teuvo Niemelä ja Ritva-Leena Pousi.

4 Kirkkoneuvosto Sivu 12 SEURAKUNNAN EDUSTAJAT RAVIMÄKIYHDISTYKSEN JA VEHKALAHDEN VANHUSTENTUKIYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSISSA 37 Valmistelija Tarja Partanen Seurakunta on jäsenenä Ravimäkiyhdistys ry:ssä sekä Vehkalahden vanhustentukiyhdistys ry:ssä. Ravimäkiyhdistys mm. ylläpitää palveluasuntoja sekä ravintola Kamu!:a. Vehkalahden vanhustentukiyhdistys ry ylläpitää vanhusten palveluasuntoja Husulassa ja Pyhällössä. Pyhällön asuntojen yhteydessä on kerhohuone. Verneri- Sali, jossa järjestetään seurakunnan päivä- ja perhekerhoja sekä pidetään mm. aikuisten päiväpiiriä. Seurakunnalla on oikeus lähettää edustaja yhdistysten vuosikokouksiin. Päätetään valita edustajat paikallisten yhdistysten vuosikokouksiin seuraavasti: Ravimäkiyhdistys ry Vehkalahden vanhustentukiyhdistys ry Raita Hostikka, varalla Eila Tulokas Päivi Peltola, varalla Katriina Liikkanen. hyväksyttiin. ANOMUS PALVELUJEN TARJOAMISESTA HAMINAN SEURAKUNNAN HAUTAUSMAILLA 38 Valmistelija Tarja Partanen ja Katri Partanen Pihasuutari- niminen yritys, omistajanaan Marika Pennanen, on tehnyt kirkkoneuvostolle anomuksen saada tarjota Haminan seurakunnan hautausmaiden asiakkaille palveluita. Palveluvalikoimaan kuuluu alussa mm. istuttaa keväisin haudoille orvokkeja ja äitienpäiväruusuja ja syksyisin kanervia sekä kynttilänvientipalvelua mm. jouluisin. Marika Pennanen toimii yrityksessä tällä hetkellä yksin ja hän on koulutukseltaan puutarhuri. Yrityksen toimialaan kuuluu mm. pihojen ja puutarhojen ylläpito. Anomus on liitteenä 1. Hautaustoimen ohjesääntö: 13 Haudan hoitaminen Hautaa on hoidettava hautausmaan arvoa vastaavasti, niin kuin siitä on erikseen säädetty. --- Seurakunta voi tarvittaessa antaa määräyksiä hautausmaan hoitamisesta yleisen järjestyksen ja rauhan säilyttämiseksi. --- Kirkkoneuvoston voi myöntää määräajaksi yksityiselle henkilölle tai yritykselle luvan hoitaa ammattimaisesti hautoja. Lupa voidaan

5 Kirkkoneuvosto Sivu 13 peruuttaa, jos siihen on perusteltuja syitä. Seurakunnan viranhaltijalle tai työntekijälle tällaista lupaa ei voida myöntää. --- Jos hautoja hoitava yrittäjä haluaa käyttää työssään seurakunnan tarvikkeita tai muita hautausmaan palveluita, hänen on sovittava siitä erikseen seurakunnan kanssa. Seurakunnan hautausmailla toimii tällä hetkellä ulkopuolinen yrittäjä Kuljetus ja Kaivu Immonen Ky haudankaivuussa. Seurakunnalta ei ole aiemmin anottu lupaa hautausmaiden hoitopalvelusta. Mikäli lupa myönnetään, täytyy sekä palvelua tuottavalla yrityksellä sekä seurakunnalla olla yhteyshenkilö, jonka kautta asioita hoidetaan. Ennen toiminnan aloittamista on syytä pitää aloituspalaveri, jossa sovitaan mitä palveluntuottajan velvollisuuksiin ja oikeuksiin kuuluu mm. yhteisen työmaan työturvallisuus määräykset ja hautausmailla liikkuminen Koska sähkön ja veden käyttöä on vaikea kontrolloida, niiden käyttö on yrittäjälle ilmaista. Haudanhoito tuottaa melko paljon jätettä, vanhat mullat, multasäkit, ruukut, kynttilän kuoret jne. Jätehuolto on kallista. Yrittäjä voi valita viekö omat jätteensä menneessään vai maksaako seurakunnalle jätehuoltomaksua. Päätetään 1. myöntää Pihasuutari Marika Pennaselle määräaikainen lupa ajalle tarjota Haminan seurakunnan hautausmailla haudanhoitopalveluita, 2. vahvistaa jätemaksuksi 0,40 euro/hauta, alv 0 %, mikäli yrittäjä ei vie jätteitä mennessään ja 3. nimetä seurakunnan yhteyshenkilöksi seurakuntapuutarhuri Katri Partanen, joka huolehtii, että ennen toiminnan aloittamista pidetään palaveri yrittäjän kanssa. hyväksyttiin. TILINTARKASTAJIEN VALINTA 39 Valmistelija Tarja Partanen puh Taloussääntö V, 29 Tilintarkastus järjestetään seurakunnan toimivasta johdosta riippumattomaksi. Tilintarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat kirkkojärjestyksen ja tämän säännön mukaisesti. Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla

6 Kirkkoneuvosto Sivu 14 kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymä HTMtilintarkastaja tai julkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä JHTT-tilintarkastaja. Tilintarkastusyhteisön tulee olla KHT-, HTM- tai JHTT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi KHT-, HTM- tai JHTT-tilintarkastaja. Kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto voi erottaa tilintarkastajan, varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tehtävästään kesken toimikauden. Tilintarkastaja, varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö voi erota tehtävästään kesken toimikauden ilmoittamalla siitä kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle. KJ 15:10. Kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen on valmisteilla muutos Eduskunnalle on marraskuussa 2014 annettu esitys uudeksi tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. Kirkkohallituksessa on valmisteilla kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutosesitys, jonka mukaan seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä tultaisiin noudattamaan lakia julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Muutosesitykset on tarkoitus käsitellä kirkolliskokouksessa toukokuussa Ehdotetussa laissa julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta on useita viittauksia tilintarkastuslakiin. Muun muassa tilintarkastajan määritelmä ja tilintarkastajien hyväksymistä ja valvontaa koskeva sääntely on tilintarkastuslaissa. Lain voimaan tullessa kumotun lain (nykyinen JHTT-laki) nojalla hyväksytty JHTT-tilintarkastaja ja JHTTyhteisö voi jatkaa toimintaansa edellyttäen, että JHTT-tilintarkastaja ja JHTT-yhteisö rekisteröityy määräajassa tilintarkastuslaissa säädetylle Tilintarkastusvalvonnalle. Ehdotetut säädösmuutokset tarkoittaisivat sitä, että seurakuntataloudessa (seurakunta tai seurakuntayhtymä) tulisi lukien olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajana voisi toimia edellä mainituilla perusteella myös JHTTtilintarkastaja tai JHTT-yhteisö. Voimassa olevien säännösten mukaiset HTM- ja KHT-tilintarkastajat tai HTM- ja KHT-yhteisöt eivät voisi jatkaa jälkeen seurakunnan tilintarkastajina. Seurakuntatalouksissa tuleva muutos voidaan ennakoida valitsemalla valtuustokauden tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja tai - yhteisö. Tarjouspyyntö tilintarkastuksesta on lähetetty kahdelle JHTT yhteisölle. Määräaikaan mennessä molemmat BDO Audiator Oy ja KPMG Oy jättivät tarjouksen ja ne olivat tarjouspyynnön mukaisia. Pistevertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisemman tarjouksen jätti KPMG Oy, vastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Kaija

7 Kirkkoneuvosto Sivu 15 Pakkanen, varatilintarkastaja KHT; JHTT Kati Nikunen ja avustavana joku henkilö Kouvolan toimistosta. Lisäksi he esittävät tarkastusryhmän laadunvarmistajaksi ja Kirkon Palvelukeskuksen asioiden asiantuntijaksi KHT Mia Svensk. Tarjouspyyntö, tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousten vertailu jaetaan esityslistan mukana. Tarjoukset ovat nähtävillä talousjohtajan työhuoneessa virka-aikana ja kokouksessa. Päätetään esittää, että kirkkovaltuusto valitsee toimintakautensa vuosien tilintarkastusyhteisöksi JHTT -yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. hyväksyttiin. YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TILINTARKASTUS 40 Valmistelija Tarja Partanen puh Seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen tarkastuksen suorittaa vähintään yksi seurakunnan valitsema tarkastaja, joka antaa lausuntonsa tilityslomakkeella tai tarvittaessa erillisellä lomakkeella. Nykyisen käytännön mukaan tarkastajana voi toimia erimerkiksi seurakunnan luottamushenkilöistä valittu asiantunteva henkilö tai seurakuntayhtymän talousjohtaja/-talouspäällikkö tai sitä vastaava henkilö. Tarkastaja voi olla myös ulkopuolinen, auktorisoitu tilintarkastaja (JHTT). Seurakunnan tilityksen tarkastajalla tulee olla riittävä tieto seurakunnan Yhteisvastuukeräyksestä ja tilityksen tekemisestä, jotta voi varmentaa tilityksen. Seurakunnan tilityksen tarkastajan tulee olla riippumaton tilityksestä. Mikäli esimerkiksi yksi taloushenkilö hoitaa koko Yhteisvastuun keräystilityksen, tarkastaja ei voi olla tämä sama henkilö. Asiasta on keskusteltu seurakunnan auktorisoidun tilintarkastajan kanssa ja hänen mielestään Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastuksen voi suorittaa luottamushenkilö. Valitaan luottamushenkilöistä yksi henkilö seurakunnan Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajaksi vuosiksi Päätettiin valita yhteysvastuukeräyksen tilintarkastajaksi Tuula Joenpolvi vuosille

8 Kirkkoneuvosto Sivu 16 HAMINAN SEUDUN KRISTILLISET ELÄKELÄISET RY:N AVUSTUSANOMUS 41 Valmistelija Tarja Partanen Haminan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry on toimittanut kirkkoneuvolle toiminta-avustusanomuksen (Liite 2). Yhdistys hakee 600 euron avustusta, joka käytetään pääasiassa vuokramenoihin. Yhdistyksen toiminta ei ole poliittisesti sidottua ja koska se tukee selkeästi seurakunnan yleisen seurakuntatyön tavoitteita eläkeläisväestön keskuudessa, anottuun tukeen voidaan suhtautua myönteisesti. Talousarviossa on varattu tehtäväalueelle Muu seurakuntatyö kohtaan Muut avustukset yhteensä 2500 euroa, joka on tarkoitettu kristillisille järjestöille. Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014 jaetaan esityslistan mukana. Päätetään myöntää Haminan seudun Kristilliset Eläkeläiset ry:lle toiminta-avustusta 600 euroa talousarviosta tehtäväalueelta 290 Muu seurakuntatyö tililtä 4850 Muut avustukset. hyväksyttiin. HAMINAN SEURAKUNNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Valmistelija Tarja Partanen puh Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja 9 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajille. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöstä varmentamaan on laadittava tase-erittelyt (KPL 3:13,1).

9 Kirkkoneuvosto Sivu 17 Tilinpäätöstä varmentavat asiakirjat eli tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt, tililuettelo, tehtäväalueluettelo ja erillistunnisteluettelot sidotaan erikseen omaksi asiakirjakseen. Liitetietojen erittelyt ovat seurakunnan sisäisiä tilinpäätösasiakirjoja, joita ei tarvitse julkistaa. Käyttötalousosan toimintatuotot olivat vuonna 2014 yhteensä ,22 mikä on ,22 euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Ylitys kertyy kaikista tuloryhmistä tasaisesti. Ainoastaan metsätalouden tuotot eivät toteutuneet suunnitellun mukaisesti, metsäkauppa siirtyi vuoden 2015 puolelle. Käyttötalousosan toimintakulut olivat vuonna 2014 yhteensä ,65 ja ne toteutuvat lähes 91 % prosenttisesti. Säästöä kertyi yhteensä ,35. Säästöt tulivat pääasiassa henkilöstökuluista ,91, palveluiden ostoista ,63 ja tarvikkeiden hankinnasta Ylitystä tuli annetuissa avustuksissa ,60 ja muissa toimintakuluissa ,12. Investointimenot olivat ainoastaan ,00. Lukuun sisältyy pientraktorin hankinta Virolahden hautausmaalle ja osa Marian kirkon kirkkotekstiileistä. Verotuloja kertyi yhteensä ,17, mikä ,17 enemmän kuin oli budjetoitu ja ,49 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkollisverokertymä lisääntyi 3,0 %, ,61 ja yhteisöverot 12,6 %, ,16. Talousarvioon nähden kirkollisverokertymä oli 0,6 % suurempi, ja yhteisöverokertymä 15,4 % suurempi. Verotuloilla katettiin kaikki toimintakulut. Vuosikate parani huimasti edelliseen vuoteen nähden ollen ,56, edellisenä vuotena ainoastaan ,31. Vuosikatteen paranemiseen vaikutti toimintatuottojen lisääntyminen, toimintamenojen pieneneminen sekä verotulojen kasvu. Vuosikate kattoi suunnitelman mukaiset poistot ,78, jotka ovat nousseet viimeisten vuosien aikana tehtyjen investointien myötä. Vuosikatteella pystytään rahoittamaan investoinnit ja lainanlyhennykset tulevilla vuosilla. Tilikauden tulos on ,78 ja poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämä ,07. Kassavarat lisääntyivät ,93, ensimmäisen kerran Haminan seurakunnan nelivuotiskauden aikana. Tämä johtuu pienistä investoinneista, jotka jatkuvat myös tulevina vuosina. Seurakunnan taseen loppusumma on ,87. Tilinpäätösasiakirjat lähetetään erikseen.

10 Kirkkoneuvosto Sivu 18 Päätetään hyväksyä ja allekirjoittaa Haminan seurakunnan vuoden 2014 tilinpäätös ja jättää se tilintarkastajien tarkastettavaksi. hyväksyttiin. TILA-ANOMUS LEIPÄKIRKKOTOIMINTAA VARTEN HAMINASSA 43 Valmistelijat: Juha Tanska ja Tarja Partanen Haminan seurakunnan jäsenet anovat mahdollisuutta järjestää arkimaanantaisin ympäri vuoden klo leipäkirkkotoimintaa Kulmakiven yläsalissa. Toiminta on yhteiskristillistä ja sisältää sekä julistusta että ruoanjakoa (lämmin ruoka, ruokakassien jako). Toiminta on yksittäisten kristittyjen vastuunkantoa alueemme kaikkein heikoimmilla olijoista. Toiminnassa ei ole palkattua henkilökuntaa. Anomus tulee Haminan seurakunnalle siksi, että olohuone Jaspiksen tilat Isoympyräkadulla alkavat käydä pieniksi suuren avustettavien määrän takia (liite 3) Anomuksen tekijät ovat käyneet kertomassa toiminnastaan diakoniapapille ja kirkkoherralle. Keskustelussa todettiin, että jos tila myönnetään, on tärkeää, että toimintaa ei sekoiteta Haminan seurakunnan järjestämään toimintaan. Todettiin myös, että toiminnassa ei ole tarkoitus korostaa opillisia eroja (kaste) eri seurakuntien välillä. Diakoniatiimi on tahollaan käsitellyt hanketta ja toteaa sen tukevan osaltaan myös seurakuntadiakoniaa. Haminan seurakunta antaa Kulmakiven yläsalin korvauksetta leipäkirkkotoiminnan käyttöön arkimaanantaisin klo toistaiseksi. Tilan käyttäjät sitoutuvat huolehtimaan tilan ovien avaamisesta, lukitsemisesta, yleisestä järjestyksestä, siivouksesta kirkon jälkeen sekä ovien lukitsemisesta. Toiminnan vastuuhenkilöitä suhteessa Haminan seurakuntaan ovat Juhani Korjula, Sirkka Lokkila ja Markku Ruokonen. hyväksyttiin. YHTEISTYÖSOPIMUS KANSAN RAAMATTUSEURAN KANSSA 44 Valmistelijat: Hanna Hietanen ja Juha Tanska Kansan Raamattuseura tarjoaa Haminan seurakunnalle yhteistyösopimusta, jonka tavoitteena on hyödyntää KRAS:n osaamista ns. tavoittavan toiminnan sekä jäsenyyden vahvistamisen alueilla. Sopimus sitoo seurakunnan varaamaan talousarviossaan vuosittain

11 Kirkkoneuvosto Sivu 19 vähintään 1500 tavoittavan projektin toteuttamiseen. Summaa vastaan KRS:n resurssit ovat seurakunnan käytettävissä kiinteällä päiväkorvauksella ilman matkakorvauksia. Sopimuksen voi päättää neljä kuukautta ennen vuoden vaihdetta ilmoittamalla siitä sopijaosapuolille, ei kuitenkaan ennen vuoden 2017 alkua ilman yhteistä sopimista. Seurakunnan vuoden 2015 talousarvio sisältää varauksen edellä kuvatulle yhteistyölle (liite 4) Haminan seurakunta solmii Kansan Raamattuseuran kanssa tavoittavan työn yhteistyösopimuksen vuosille Sopimuskauden lopulla, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen vuodenvaihdetta 2016/2017 kirkkoneuvosto arvioi tehdyn sopimuksen hyödyt seurakunnalle. hyväksyttiin. PÄÄLTÄ AJETTAVAN RUOHONLEIKKURIN (SUURTEHOLEIKKURIN) HANKINTA 45 Valmistelija Katri Partanen ja Tarja Partanen Investointeihin on varattu päältä ajettavan ruohonleikkurin (suurteholeikkurin) hankintaan hautatoimeen. Suurteholeikkureilla voidaan tehdä työ parhaalla mahdollisella tavalla kustannuksiin nähden. On järkevää käyttää suurteholeikkureita kaikkialla, missä koneilla on tilaa työskennellä. Mikäli meillä ei olisi käytössä näitä leikkureita, olisi tarpeen palkata 1-2 kausityöntekijää enemmän. Nyt on tarkoitus korvata Ristiniemen hautausmaan, Johanneksen kirkon ja Marian kirkon nurmialueiden leikkuuseen käytetty kone, joka on hankittu vuonna Yleensä tämän tyyppiset leikkurit kannattaa vaihtaa noin viiden - seitsemän vuoden välein, hieman kertyneistä käyttötunneista riippuen, joten nykyinen kone on jo varsin iäkäs. Tarjoukset pyydettiin kolmelta toimittajalta, ja tarjouksia saatiin kaksi. Tarjouspyynnön perusteella tarjotut leikkurit pisteytettiin hinnan ja laadun mukaan (liite 5). Toro-merkkinen ruohonleikkuri todettiin laatupisteiltään hieman paremmaksi, mutta kokonaispisteytyksen voitti Iseki. Vanhaa leikuria (myös Iseki-merkkinen) ei tarjottu vaihtokoneeksi, koska sillä on käyttöä varaleikkurina ja vaihtoarvokin on vähäinen. Ruohonleikkuri on tieliikennekelpoinen. Molemmille leikkureille on säilytystila Ristiniemen hautausmaalla. Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Päätetään hankkia hautausmaiden ja Haminan kirkkojen nurmialueiden hoitoon Iseki SFH WD-merkkinen suurteholeikkuri J-Trading Oy:ltä hintaan ,00. hyväksyttiin.

12 Kirkkoneuvosto Sivu 20 KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 46 Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. (KL 10:1,5) Jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KL 10:6,1) Todetaan, että kirkkovaltuuston kokouksessa tekemät päätökset on tehty oikeassa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä ole muutoinkaan lainvastaisia, ja päätetään panna ne täytäntöön. hyväksyttiin. VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 47 Kirkkoherra Leirityöntekijät vuodelle / Kappalainen Juha Parjanen Sielunhoidon koulutus Anne Hammarberg 3/ Yövalvojien palkkaus rippikoululeireille 4/ Kanttori Kai Huopaisen vuosiloman siirto 5/ Joht. diak. tapaaminen Eija Piisola 6/ Kappalainen Matti Astola Vuosiloman siirto Helena Hämäläinen 2/ Vuosiloma Anne Takala 3/ Emäntä Sari Westdorp Vuosilomien myöntäminen 4/ vs. lapsityönohjaaja Saila Pärtty sijaisuus Kaija Piilola 3/ vuosilomien myöntäminen 4/ sijaisuus Maire Ravi 5/ sijaisuus Saana Suutari 6/ sijaisuus Kaija Piilola 7/ sijaisuus Maire Ravi 8/ sijaisuus Kaija Piilola 9/ sijaisuus Maire Ravi 10/

13 Kirkkoneuvosto Sivu 21 sijaisuus Saana Suutari 11/ sijaisuus Kaija Piiloa 12/ sijaisuus Maire Ravi 13/ sijaisuus Saana Suutari 14/ sijaisuus Maire Ravi 15/ sijaisuus Kaija Piilola 16/ sijaisuus Kaija Piilola 17/ sijaisuus Kaija Piilola 18/ sijaisuus Kaija Piilola 19/ sijaisuus Maire Ravi 20/ talousjohtaja Tarja Partanen vuosiloman myöntäminen 7a/ Liisa Länsmanin palkkaus 7/ Marja-Liisa Maarasen koulutus 8/ Vuosiloman myöntäminen 9/ Vuosiloman myöntäminen 10/ Kasvinsuojelututkinto/hautausmaat 11/ Langattomien mikrofonien hankinta 12/ Merkitään päätöspöytäkirjat tiedoksi. merkittiin tiedoksi. METSO-METSIEN SUOJELUSOPIMUS 48 Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä METSO-metsien suojelusopimuksen Kaakkois-Suomen Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksen kanssa Virolahden Hiukanmetsän tilasta n ha. ELY-keskus on allekirjoittanut sopimuksen ja kohteen nimeksi on päätetty seurakunnan esittämä Rajakiven metsä. Korvaus rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä on euroa, joka maksetaan yhdessä erässä sen jälkeen, kun päätös on saanut lainvoiman. Ehdotus Merkitään tehty sopimus tiedoksi. hyväksyttiin. PITÄJÄNTUVAN VESIVAHINKO 49 Pitäjäntuvan asunto-osassa havaittiin joulukuussa 2014 vesivahinko. WC:n lattian alla taloon tuleva vesiputki vuoti liitoskohdasta rajusti.

14 Kirkkoneuvosto Sivu 22 Liitos kohta korjattiin ja sen jälkeen lattiarakenne avattiin ja havaittiin, että kosteus oli levinnyt WC:n, eteisen, tuulikaapin, pukuhuoneen, pesuhuoneen ja saunan lattiarakenteisiin ja osin myös seinärakenteisiin. Vanha raakavalun päällä ollut hiekkakerros on poistettu, seinärakenteita avattu n. 1 metrin korkeudelta ja puuosia vaihdettu lahovaurioiden takia. Pesuhuoneen seinälevytykset on purettu ja villoitukset uusittu. Höyrysulut on uusittu. Saunan ja pesuhuoneen betonilattiat on piikattu ja uusittu. Raakavalu on kuivatettu koneellisesti. Vanhat kupariset vesiputket poistettu lattian alta ja vedetty pintaan. Vielä tekemättä lattian hionta/tasoitus, vesieritys ja laatoitukset, maton asennus sekä listoitukset ja oven asennus saunaan. Toteutuneet kustannukset ovat n euroa. Kun kaikki kustannukset ovat tiedossa kirkkoneuvostolta anotaan ylityslupa. Merkitään saatu selvitys tiedoksi. hyväksyttiin. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 50 Kirkkoneuvoston jäsen Outi Silander jätti aloitteen Virojoen seurakuntatalon pääsisäänkäynnin lattian avaamisesta ja mahdollisista korjauksista todettujen sisäilmaongelmien vuoksi. Asia etenee valmisteluun. Virolahden kirkon kuoriosan laajentaminen Virolahden kappelineuvoston päätöksen mukaisesti menee valmisteluun. Keskusteltiin Itäristin seurakuntatalon korjauksista todettujen sisäilmaongelmien takia. Keskusteltiin Suvivirren sunnuntain messusta klo 10 Haminan kesäpuistossa. Asia siirtyy valmisteluun. Työntekijät ja kirkkoneuvosto kokoontuvat toukokuussa keskustelemaan jäsen 360 aineistosta. Syksyllä mukaan otetaan kirkkovaltuusto, jolle annetaan myös ennakkotehtävä tutustua seurakunnan toimintaan ja työntekijöihin. MUUTOKSENHAKU 51 Liite 6, 51

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 15.3.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjantarkastus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17

Kirkkoneuvosto N:o 2/2015 Sivu 17 N:o 2/2015 Sivu 17 Kokousaika Keskiviikko 25.3.2015 klo 18.00-20.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen Martti Laukkanen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto. Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto. Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina KOKOUSKUTSU 2/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 6.5.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali, Pikkuympyräkatu 34, Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 10 Kokouksen avaus 11 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika torstai 31.3.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 7 Kokouksen avaus 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Kirkkoneuvosto. Laskujen hyväksyjät Kolehti- ja jumalanpalvelussuunnitelma 2015

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Kirkkoneuvosto. Laskujen hyväksyjät Kolehti- ja jumalanpalvelussuunnitelma 2015 KOKOUSKUTSU 2/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstaina 5.2.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34, Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 6/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistai 16.6.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone, Pikkuympyräkatu 34 Hamina Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.1.2015-20.2.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 5/2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistaina 20.5.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstai 8.12.2011 klo 17.40 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 153 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 154 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2013 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 22.1.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 11/2013 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 12.11.2013 klo 16.00 Kokouspaikka Kulmakiven yläsali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 136 Kokouksen avaus 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUS N:o 2-2015 AIKA 18.05.2015 kello 19.00 20.35 kahvit kello 18.30 alkaen PAIKKA Parolan seurakuntatalo

KOKOUS N:o 2-2015 AIKA 18.05.2015 kello 19.00 20.35 kahvit kello 18.30 alkaen PAIKKA Parolan seurakuntatalo Hattulan seurakunta Kirkkovaltuusto KOKOUS N:o 2-2015 AIKA 18.05.2015 kello 19.00 20.35 kahvit kello 18.30 alkaen PAIKKA Parolan seurakuntatalo Valtuutetut Läsnä Poissa Kirkkoneuvosto Läsnä Poissa Ahola

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto. Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto. Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila KOKOUSKUTSU 2/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika 21.2.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Klamilan kirkon kerhohuone, Museotie 1903, Klamila Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Aika Paikka Torstai 4.6.2015 klo 18.00 Näsin seurakuntasali Käsiteltävät asiat 35 Kokouksen avaus 5 36 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 7/2012 Kirkkoneuvosto Kokousaika tiistaina 28.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 27.3.2014 klo 18.00 22.00 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 19.45 PAIKKA Lieksan kirkko LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Ahtola Sirkka

Lisätiedot

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses)

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses) PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.5.2015 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 13.5.- 28.5.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 58 Kokouksen avaaminen 59 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 23. helmikuuta 2015 klo 18:00 19:55 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Varsinaiset

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 12. päivänä maaliskuuta 2009 klo 17.00 Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Kirkkoneuvoston kokoushuone,,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/2011 23.3.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/2011 23.3.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.3.2011 klo 18.30 20.27 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 20. päivänä maaliskuuta 2014 klo 18.00. 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski ESITYSLISTA 3/2012 1 (11) YHTEISEN KIRKKONEUVON KOKOUS Aika Torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2012 klo 17.00 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, huhtikuun 8. päivänä 2015 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä SYSMÄN SEURAKUNTA 2/2011 11 ( 9 ) Aika Tiistai 12.4.2011 klo 19.00 20.31 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva Heinonen saapui 16 aikana

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 21.1.2014 klo klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot