Lassila & Tikanoja Vuosikertomus suomi TarViTsee energiaa, ja TyöTä. niitä syntyy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lassila & Tikanoja Vuosikertomus 2012. suomi TarViTsee energiaa, ja TyöTä. niitä syntyy"

Transkriptio

1 Lassila & Tikanoja Vuosikertomus 2012 suomi TarViTsee energiaa, ja TyöTä. niitä syntyy kierrättämällä.

2 Me L&T:llä haluamme yhdessä asiakkaidemme kanssa muuttaa nykyistä kulutusyhteiskuntaa kestäväksi ja tehokkaaksi kierrätys yhteiskunnaksi. Se tarkoittaa yhteiskuntaa, jossa olemassa olevia materiaaleja ja rakennuksia hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti, energiankulutusta pyritään vähentämään sekä luodaan hyvinvointia ja työpaikkoja. MONTA TEKIJÄÄ YKSI L&T VISIOMME Olemme asiakkaidemme halutuin kumppani ympäristö-, teollisuus- ja kiinteistöpalveluissa. MATERIAALI- TEHOKKUUS KUSTANNUS- TEHOKKUUS ASIAKASHYÖDYT ENERGIA- TEHOKKUUS sisältö STRATEGISET HANKKEET 2013 Johtamisen kehittäminen MENESTYKSEN AVAINTEKIJÄT Keskittyminen palveluliiketoimintaan Materiaalitehokkuus...2 Energiatehokkuus...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Vuosi Strategia...12 L&T yhteiskunnassa...14 Toimintaympäristö Vastuullisuus L&T:llä...20 Ympäristövastuu...24 Henkilöstö...28 Resurssien ja työkustannusten hallinta Myynnin kehittäminen ja laajemmat palvelukokonaisuudet Liiketoimintalähtöiset tietojärjestelmät Hankintatoimen ja logistiikan kehittäminen Käyttöpääoman tehostaminen Asiakaslähtöinen toimintamalli Osaavat ja riittävät henkilöstöresurssit Kannattavuutta kustannustehokkuudella Yhtenäinen ja turvallinen yrityskulttuuri Toimialat lyhyesti...32 Ympäristöpalvelut...34 Teollisuuspalvelut...38 Kiinteistöpalvelut...42 Uusiutuvat energialähteet...46 KESKEISET RAAKA- AINEET EHTYVÄT SUOMEN JA EUROOPAN KILPAILUKYKY HEIKKENEE ILMASTO LÄMPENEE

3 Materiaalitehokkuus YHDYSKUNTAJÄTTEESTÄ 35 % KIERRÄTETÄÄN 25 % 40 % POLTETAAN KAATOPAIKALLE MUTTA JOS... Materiaalitehokkuus...NOSTAISIMME KIERRÄTYSASTETTA 50 % 30 % 20 % SYNTYISI SUOMALAINEN PERHE TUOTTAA KESKIMÄÄRIN SARVIKUONON PAINON VERRAN YHDYSKUNTAJÄTETTÄ VUODESSA KG Materiaalitehokkuus luo hyvinvointia Kierrätysyhteiskunnassa ympäristön tilan parantamiseksi tehtävät investoinnit synnyttävät uutta yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja sekä varmistavat kriittisten raaka-aineiden saatavuuden. Tämä on välttämätöntä laajan ja monipuolisen elinkeinotoiminnan säilyttämiseksi. Kierrätys työllistää 10-kertaisesti jätteenpolttoon verrattuna ja 25-kertaisesti kaatopaikkaan verrattuna. Suomessa kierrätysasteen nostaminen Valtakunnallisen jätesuunnitelman edellyttämälle tasolle loisi uutta työpaikkaa. UUTTA TYÖPAIKKAA lähteet: Tilastokeskus, Jätetilasto 2011 (http://www.stat.fi/til/jate/index.html), Euroopan jätestrategia (esim. ), Friends of Earth More jobs less waste raportti (http://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/foee_more_jobs_less_waste_0910.pdf), Kohti kierrätysyhteiskuntaa Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 (http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=91466&lan=fi). 2 3

4 Energiatehokkuus Energiatehokkuus 1000 L 1000 L 1000 L 40% MUTTA... 20% RAKENNUKSISSA KULUU NOIN 40 PROSENTTIA KAIKESTA SUOMESSA KÄYTETYSTÄ ENERGIASTA. JOS SAISIMME VÄHENNETTYÄ ENERGIANKULU- TUSTA 20 % ENERGIATEHOKKUUDEN AVULLA AUTOMATIIKKA JÄÄHDYTYS ILMANVAIHTO 1000 L 1000 L 1000 L YKSI SUOMALAINEN KULUTTAA ENERGIAA 6000 ÖLJYLITRAN VERRAN VUODESSA. energiatehokkuus nostaa kiinteistöjen arvoa Suomi on maailman energiatuhlareiden kärkijoukkoa. Osa suuresta energiatarpeesta johtuu maamme pohjoisesta sijainnista, osa raskaan teollisuuden määrästä. Käyttämästämme energiasta yli puolet tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, jotka tuodaan maan rajojen ulkopuolelta. Ilmastoa rasittavien energiamuotojen verotus nostaa energian hintaa, joka vaikuttaa talouteen ja heikentää kilpailukykyä. Rakennuksissa kuluu 40 prosenttia käyttämästämme energiasta ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksista energia haukkaa valtaosan. Energiatehokkuutta parantavilla toimenpiteillä voidaan keventää energialaskua jopa viidenneksellä. Samojen toimenpiteiden ansiosta myös kiinteistön arvo voi nousta 5 7 prosenttia. lähteet: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus (esim. öljyn energiasisältö (esim. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (esim. Kiinteistötaito Peltola & Co Oy:n selvitys (esim. tiedotteet/2011/sivut/energiatehokkuuskasvattaakiinteist%c3%b6narvoa.aspx). KIINTEISTÖJEN ARVO NOUSISI 5-7 PROSENTTIA 4 5

5 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Pekka ojanpää Syntynyt: vuonna 1966 Ranskassa Koulutus: kauppatieteiden maisteri Työura: Ennen siirtymistä L&T:lle johti Kemiralla yhtiön toiseksi suurinta yksikköä, joka kehittää ja myy vedenkäsittelykemikaaleja kunnalliseen ja teolliseen vedenpuhdistukseen. Vietti Kemiralla eri tehtävissä vuodet Sitä ennen toimi erilaisissa tehtävissä Nokialla 11 vuotta, viimeisimmäksi hankintatoimessa. Harrastukset: tennis, maastopyöräily, metsästys ja kuntoilu uudesta strategiasta eväät kannattavaan kasvuun L&T:n vuotta 2012 hallitsi yhtiömme uuden strategian rakentaminen. Työstimme strategiaa laajan joukon voimin eli mukana oli yli viisikymmentä henkilöä eri puolilta organisaatiota. Olen ylpeä ja tyytyväinen yhdessä rakentamaamme strategiaan ja uskon, että se antaa meille eväitä kannattavaan kasvuun. Uusi strategia on vastaus sekä oman henkilökuntamme että yhtiömme omistajien toiveisiin. L&T:n henkilöstö on ollut epätietoinen sen suhteen, mihin suuntaan yhtiö on menossa ja mitkä ovat tulevaisuuden painopisteemme. Omistajat puolestaan ovat edellyttäneet meiltä parempaa kannattavuutta. Meillä on vahva markkina-asema ja osaaminen ympäristö-, teollisuus- ja kiinteistöpalveluiden tarjoajana. Niinpä olemmekin uudessa strategiassamme päättäneet keskittyä vähemmän pääomaa sitovaan palveluliiketoimintaan. Myös ympäröivää maailmaa muokkaavat megatrendit puhuvat sen puolesta, että nämä palveluliiketoiminnot tarjoavat meille jatkossakin hyviä kasvumahdollisuuksia. Nykymuotoinen kulutusyhteiskunta on tulossa tiensä päähän, ja L&T haluaa olla etulinjassa muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Teemme sen parantamalla asiakkaidemme materiaali-, energia- ja kustannustehokkuutta. asiakaslähtöisyys ja kannattavuus strategian keskiössä Päämääränämme on asiakaslähtöinen ja kustannustehokas toimintamalli, joka yhdistää L&T:n vahvuudet ydinliiketoimintoihin kuuluvissa palveluissa ja mahdollistaa laajempien palvelukokonaisuuksien tarjoamisen asiakkaille. Tämän vuoksi erotimme teollisuudelle tarjottavat palvelut omaksi toimialakseen ja yhdistimme siivouksen ja kiinteistönhoidon Kiinteistöpalveluttoimialaksi. Olemme myös vahvistaneet myyntiresurssejamme ja keskittäneet myynnin johtamista toimialoille. Lisäksi kehitämme palkitsemistamme tukemaan eri liiketoimintojen välistä yhteistyötä ja laajempien palvelukokonaisuuksien toteuttamista. Pystyäksemme kehittämään toimintaamme asiakaslähtöisesti otimme vuoden 2012 alusta käyttöön yhtenäisen asiakkaiden suositteluhalukkuutta mittaavan asiakaskyselyn mallin. Lisäksi kaksi kertaa vuodessa toteutettavassa kyselyssä selvitetään, kuinka olemme vastanneet asiakkaiden odotuksiin. Kyselyn tulosten perusteella arvioidaan tarvittavat kehitysalueet toimiala-, alue- ja yksikkötasolla. Portfolion selkiyttäminen ja painopistemuutokset antavat meille hyvät edellytykset yhtiön kannattavuuden parantamiseksi sekä entistä vahvemman ja yhtenäisemmän L&T:n muodostamiseksi. Strategiatyön yhteydessä käynnistämämme strategiset hankkeet ovat jo hyvässä vauhdissa, ja uskon, että tulemme muun muassa hankintatoimea ja logistiikkaa kehittämällä ja käyttöpääomaa tehostamalla saavuttamaan ne kannattavuuden parantamiseen tähtäävät tavoitteet, joita olemme itsellemme asettaneet. Panostamme esimiestyöhön ja henkilöstön työkyvyn ylläpitoon Turvataksemme myös jatkossa osaavat ja riittävät henkilöstöresurssit panostamme lähivuosina vahvasti johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen. Olemme jo nyt käynnistäneet kaikille yhtiömme esimiehille suunnatut esimiesfoorumit strategian jalkauttamisen tueksi sekä mittavan esimiesvalmennusohjelman. Jatkamme edelleen menestyksekästä työtämme henkilöstömme työkyvyn ylläpitämiseksi Sirius-ohjelmamme viitoittamalla tiellä. Systemaattisella ja pitkäjänteisellä työkyvyn johtamisella olemme onnistuneet edelleen vähentämään sairauspoissaolojamme ja nostamaan keskimääräistä eläköitymisikäämme. Tulevina vuosina keskitymme työkykyjohtamisessamme entistä vahvemmin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja kannustamme henkilöstöämme muun muassa tupakoinnin lopettamiseen. vastuullisuus on osa liiketoimintaa Vastuullisuus kuuluu erottamattomasti strategiaamme ja sitä kautta asiakkaille tarjoamiimme palveluihin. Uuden strategiamme myötä olemme määrittäneet yritysvastuun painopisteet ja ryhtyneet johtamaan yritysvastuuta entistä järjestelmällisemmin ja tavoitteellisemmin. Lisäksi raportoimme ja seuraamme yritysvastuun tunnuslukuja aiempaa kattavammin. Työturvallisuuden kehittäminen on ollut yksi vuoden 2012 painopistealueistamme. Olemme keskittäneet työturvallisuusjohtamisen, lisänneet resursseja, yhtenäistäneet toimintamalleja sekä luoneet konsernitasoiset mittarit ja seurantakäytännöt. Tavoitteenamme on, että tapaturmataajuus on alle 15 strategiakauden lopussa vuonna Ympäristöpuolella olemme edelleen panostaneet oman toimintamme päästöjen vähentämiseen muun muassa vähentämällä merkittävästi polttoaineen kulutusta ajoreittien optimoinnilla ja kuljettajien taloudellisen ajotavan kehittämisellä. tulevaisuuden näkymät Talouden epävarmuus heikentää muun muassa teollisuuden investointihalukkuutta, mikä vaikuttaa myös L&T:n lähiajan näkymiin. Valtaosa L&T:n tarjoamista palveluista on kuitenkin ympäristölainsäädännön ja hygieniavaatimusten vuoksi välttämättömiä, minkä vuoksi olemme vähemmän alttiita suhdanteiden vaihteluille kuin moni muu yhtiö. Onnistumisemme edellytys on se, että puhallamme yhteen hiileen ja otamme käyttöön yhtenäiset toimintatavat strategian käytäntöön saattamiseksi. Helmikuussa 2013 Pekka ojanpää toimitusjohtaja Päämääränämme on asiakaslähtöinen ja kustannustehokas toimintamalli, joka yhdistää l&t:n vahvuudet ydinliiketoimintoihin kuuluvissa palveluissa ja mahdollistaa laajempien palvelukokonaisuuksien tarjoamisen asiakkaille. 6 7

6 Vuosi 2012 Vuosi 2012 suomi Ympäristöpalvelut Teollisuuspalvelut Kiinteistöpalvelut Uusiutuvat energialähteet L&T:n liikevaihto oli 674,0 miljoonaa euroa ja se kasvoi 3,4 prosenttia. Liikevoitto oli 48,4 miljoonaa euroa ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 47,4 miljoonaa euroa. ruotsi Kiinteistöpalvelut venäjä Ympäristöpalvelut latvia Ympäristöpalvelut Kiinteistöpalvelut Liikevaihto milj. Liikevoitto milj. Operatiivisen toiminnan liikevoitto milj. Investoinnit toimialoittain yhteensä 49,4 milj. 606,0 582,3 598,2 652,1 674,0 55,5 50,3 40,2 48,4 45,0 51,3 45,5 44,3 47,4 14 % 1 % 20 % 55 % 25,6 10 % Ympäristöpalvelut Siivous- ja käyttäjäpalvelut Kiinteistönhoito Uusiutuvat energialähteet Konsernihallinto ja muut avainluvut Liikevaihto maittain yhteensä 674,0 milj. Henkilöstö vuoden lopussa koko- ja osa-aikaiset yhteensä Varojenjako /osake Hallussa olevat materiaalivirrat % Liikevaihto, milj. 674,0 652,1 598,2 Liikevoitto, milj. 48,4 25,6 40,2 1 % 2 % 5 % ,55* 0,55* 0,55* 0,55** 0,60** 10 % 18 % 49 % Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. 47,4 44,3 45,5 Voitto ennen veroja, milj. 43,0 21,0 36,0 Oman pääoman tuotto, % 15,3 7,7 11,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 14,4 7,6 11,6 Gearing, % 35,3 58,3 50,3 91 % 22 % Omavaraisuusaste, % 49,4 44,5 46,5 Bruttoinvestoinnit, milj. 49,4 70,6 39,3 Henkilöstö vuoden lopussa, koko- ja osa-aikaiset yhteensä Suomi Ruotsi Latvia Venäjä * Osinko ** Pääomanpalautus Syntypaikkalajitellut kiinteät jätteet (esim. paperi, muovi, lasi, metalli, energiajae, puu) Sekajätteet (esim. seka- ja kaatopaikkajätteet sekä lajittelemattomat rakennusjätteet) Nestemäiset ja vaaralliset jätteet Pilaantuneet maa-ainekset ja tuhkat Osakekohtainen tulos, (EPS) 0,89 0,44 0,68 Liiketoiminnan rahavirta/osake, 2,08 1,92 1,65 Pääomanpalautus/osake, 0,60* 0,55 0,55** * Hallituksen ehdotus ** Osinko/osake Tunnuslukujen laskentaperusteet ovat tilinpäätösosion sivulla

7 Vuosi 2012 Vuosi 2012 tapahtumia vuoden varrelta Strategiatyön loppuunsaattaminen hallitsi vuotta 2012, mutta joukkoon mahtui muitakin virstanpylväitä. ensimmäinen päättäjien ympäristöakatemia järjestettiin Helsingin musiikkitalolla. Tilaisuus keräsi edustavan joukon keskeisiä päättäjiä, kansalaisjärjestöjen edustajia ja viranomaisia keskustelemaan kierrätysyhteiskunnan haasteista. l&t myi osuutensa l&t recoilista yhteisyrityksen toiselle osapuolelle EcoStream Oy:lle. L&T jatkaa edelleen Haminassa sijaitsevan laitoksen yhtenä raaka-ainetoimittajana. hankimme uudenkaupungin kaatopaikan ja kehitämme siitä uudenaikaista materiaalinkäsittelykeskusta. Tavoite on, että mahdollisimman suuri osa jätemateriaaleista pystytään jatkossa kierrättämään ja ohjaamaan hyötykäyttöön. Metsä Fibren turvallisin palveluntoimittaja vuonna Metsä Fibren tavoitteena on toimia ilman tapaturmia, ja turvallisuusjohtamisen periaatteet koskevat myös palveluntoimittajia. L&T:llä ei palkitsemisvuonna ollut yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. l&t aloitti aalto-yliopiston kiinteistökumppanina siivouspalveluiden osalta jo vuoden alussa ja yhteistyö laajeni loppukeväästä myös muun muassa kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoon ja kiinteistöteknisiin töihin. Kumppanusten tavoitteena on pitkäjänteinen yhteistyö kiinteistöjen kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. hanaviinipakkausten kerääminen alkoi Länsi- Suomessa L&T:n ja Alkon yhteistyönä. Alumiinisista ja muovisista pusseista saatava materiaali korvaa kivihiilipölyä sementin valmistuksessa. vahinkosaneeraus laajeni uusille paikkakunnille pitkin vuotta. Joulukuussa vietettiin avajaisia Raaseporissa. Vahinkosaneeraustoiminta laajeni vuoden aikana myös Mikkeliin, Kokkolaan ja Joensuuhun. tammikuu helmikuu Maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu Marraskuu joulukuu l&t siivousalan laadukkain Yrityspäättäjät arvioivat L&T:n jälleen yleisarvosanaltaan parhaaksi siivouspalveluiden tuottajaksi Taloustutkimuksen TEP yrityskuvatutkimuksessa. Mukana tutkimuksessa olivat alan suurimmat yritykset. l&t ja sponda solmivat yhteistyösopimuksen Sopimuksen tavoitteena on vähentää Spondan kiinteistöjen tuottamien jätteiden hiilidioksidipäästöjä 300 tonnia kuukaudessa ja nostaa kierrätysaste 90 prosenttiin. Samalla kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä pienenee noin kymmenesosaan entisestä. yhteistyö PalPan kanssa laajeni kierrätyslasipulloihin L&T huolehtii pullojen keräysastioiden kokonaishallinnasta. Sopimus liittyy lasipullojen kierrätyksen laajenemiseen noin vähittäiskaupan pisteeseen. Uudistuksen myötä myös Alkon pullot voi palauttaa päivittäistavarakauppoihin. l&t liittyi ilmastokumppaneihin joka on Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkosto. Sen jäsenenä L&T on sitoutunut vähentämään jätteen kuljetukseen käytettävän raskaan kaluston hiilidioksidipäästöjä pääkaupunkiseudulla 10 prosenttia vuoden 2015 loppuun mennessä suhteutettuna kuljetettuihin jätetonneihin. suomen ensimmäinen hybridijäteauto aloitti liikennöintinsä Turussa. Hybriditekniikka pienentää jätehuollon ympäristö vaikutuksia, kun polttoaineen kulutus ja hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa kolmanneksen. Samalla auton melutaso puolittuu. MATERIAALI- TEHOKKUUS KUSTANNUS- TEHOKKUUS ASIAKASHYÖDYT ENERGIA- TEHOKKUUS ympäristöministeriö valitsi l&t:n kumppanikseen öljyjätehuoltopalveluiden järjestämiseen tuleviksi viideksi vuodeksi. Yhdessä ohjaamme entistä suuremman osan öljyjätteestä työstettäväksi uusiksi öljytuotteiksi. julkistimme uuden strategiamme Se terävöittää yhtiömme suuntaa. Haluamme muuttaa kulutusyhteiskuntaa kierrätysyhteiskunnaksi keskittymällä palveluliiketoimintaan

8 Strategia Strategia Perusliiketoiminnassamme on paljon kasvupotentiaalia. Myös ympäröivä maailma muuttuu siihen suuntaan, että L&T:n kaltaiselle yritykselle löytyy yhä enemmän liiketoimintamahdollisuuksia. L&T on etulinjassa muuttamassa nykyistä kulutusyhteiskuntaa kestäväksi ja tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Se tarkoittaa yhteiskuntaa, jossa olemassa olevia materiaaleja ja rakennuksia hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti, energian kulutusta pyritään vähentämään ja luodaan hyvinvointia ja työpaikkoja. Missiomme on tehdä ympäristöstämme parempi paikka elää ja toimia. Tarjoamme ratkaisuja asiakkaidemme materiaalitehokkuuden, energiatehokkuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen. Meidän avullamme asiakkaamme pystyvät vähentämään jätemääriään ja pidentämään kiinteistöjensä käyttöikää, ohjaamaan materiaalit hyötykäyttöön ja vähentämään luonnosta peräisin olevien raaka-aineiden, fossiilisten polttoaineiden ja energian käyttöä sekä keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa. asiakkaidemme halutuin kumppani Visiomme on olla asiakkaidemme halutuin kumppani ympäristö-, teollisuus- ja kiinteistöpalveluissa. Sanoihin halutuin kumppani sisältyy vahva lupaus asiakkaillemme ja toisaalta se asettaa meille selkeitä tavoitteita. Todellista kumppanuutta ei synny ilman tarkkaa ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja heidän arvostamistaan palveluominaisuuksista. Me L&T:llä seuraamme asiakaskokemustamme jatkuvasti ja kehitämme sitä aktiivisesti. Visioon sisältyy myös voimaan astunut uusi toimialajakomme: Ympäristö-, Teollisuus- ja Kiinteistöpalvelut. Erotimme Ympäristöpalveluista tietyt palvelulinjat omaksi toimialakseen, Teollisuuspalveluiksi. Näin pystymme maksimaalisesti hyödyntämään näiden palveluiden kasvumahdollisuudet. Siivous- ja käyttäjäpalvelut sekä Kiinteistönhoito yhdistettiin uudeksi Kiinteistöpalvelut-toimialaksi, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laajempia palvelukokonaisuuksia laadukkaasti. Neljäs toimialamme on Uusiutuvat energialähteet. Se ei kuitenkaan ole osa ydinliiketoimintaamme, mutta kehitämme sitä edelleen ja keskitymme erityisesti toiminnan kannattavuuden kohentamiseen. uusi rakenne ja painopisteet Ympäristöpalveluissa etsimme aktiivisesti uusia hyödyntämismahdollisuuksia eri jätelajeille ja haluamme kasvattaa uusioraaka-ainekauppaa. Haluamme hoitaa mahdollisimman hyvin koko arvoketjun jätteiden keräämisestä ja kuljetuksesta hyötykäyttöön ja loppusijoitukseen. Keskitymme erityisesti kasvaviin yritysmarkkinoihin. Tarjoamme teollisuusasiakkaillemme ratkaisuja tuhkan, erilaisten lietteiden ja muiden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Lisäämme panostuksia prosessipuhdistukseen ja laajennamme palvelutarjontaamme. Investoimme lisää viemäriverkostojen ylläpitopalveluihin. Siivous on myös jatkossa tärkeä osa L&T:tä, mutta erityisen paljon kasvumahdollisuuksia näemme perussiivousta tukevissa palveluissa, esimerkiksi aula- ja vartiointipalveluissa, postituksessa ja varastoinnissa. Kiinteistönhoidossa merkittävimpiä kasvualueita ovat kiinteistötekniikka ja vahinkosaneeraus. Kiinteistötekniikassa pystymme hyödyntämään maanlaajuista palveluverkostoamme ja lisäämään merkittävästi tarjontaamme kohtuullisin investoinnein. Vahinkosaneerauksessa vahvistamme edelleen yhteistyötämme vakuutusyhtiöiden kanssa. Peruskiinteistöhuollossa keskitymme toimintatapojen yhtenäistämiseen ja otamme käyttöön paremmat työkalut työkustannusten hallintaan. Menestyksen avaintekijät L&T:n uudessa strategiassa keskeisinä teemoina esiin nousevat keskittyminen palveluliiketoimintaan, asiakaslähtöisyys, osaava ja riittävä henkilöstö, kannattavuus sekä yhtenäinen ja turvallinen yrityskulttuuri. 1) keskittyminen palveluliiketoimintaan Kasvamme pääasiassa orgaanisesti erityisesti vähän pääomaa sitovan ja tasaista kassavirtaa tuottavan palveluliiketoiminnan kautta. Päämarkkina- visiomme on olla asiakkaidemme halutuin kumppani ympäristö-, teollisuus- ja kiinteistöpalveluissa. taloudelliset tavoitteet ja niiden kehitys tavoite 2016 toteuma 2012 toteuma 2011 Orgaaninen kasvu 5 % 1,4 % 4,5 % Sijoitetun pääoman tuotto 20 % 14,4 % 7,6 % Liikevoitto* 9 % 7,0 % 6,8 % Gearing % 35,3 % 58,3 % * ilman kertaluonteisia eriä alueemme on Suomi, jossa meille potentiaalinen palvelumarkkinoiden koko on yli 4 miljardia euroa. 2) asiakaslähtöisyys Panostamme asiakaslähtöiseen toimintatapaan ja muutamme organisaatiotamme vastaamaan paremmin pääasiakassegmenttejämme. Samalla kehitämme myyntiä: kasvatamme myyntihenkilöstömme määrää sekä kehitämme myyntiosaamistamme ja myynnin johtamista. Osana myynnin kehittämistä tarjoamme asiakkaillemme laajempia palvelukokonaisuuksia ja mahdollisuuksia hyödyntää tehokkaammin laajaa palvelutarjontaamme. 3) osaavat ja riittävät henkilöstöresurssit Kehitämme johtamistamme ja panostamme henkilöstön osaamisen kasvattamiseen. Parannamme työvoiman hallintaa tasataksemme henkilöstömme työkuormaa. Turvaamme työvoiman saannin rakentamalla työnantajakuvaamme ja rekrytoimme tarvittaessa myös ulkomailta. Luomme kannustavan palkitsemisjärjestelmän. 4) kannattavuus Huolehdimme liiketoimintamme kannattavuudesta, jota parannamme jatkuvasti strategiakauden aikana. Jatkamme jo aloitettuja tehostushankkeita hankintaan, logistiikkaan ja käyttöpääomaan liittyen. Näiden avulla meillä on mahdollisuus saavuttaa useiden miljoonien eurojen säästöt tulevien vuosien aikana. 5) yhtenäinen ja turvallinen yrityskulttuuri Harmonisoimme toimintatapojamme ja prosessejamme konserni- ja toimialatasolla. Palkitsemme yhteistyöstä ja luomme yhteistyötä tukevan toimintamallin. Panostamme erityisesti työturvallisuuden kehittämiseen. Luomme yhteiset käytännöt sovittujen asioiden seurantaan ja loppuunsaattamiseen

9 L&T yhteiskunnassa L&T yhteiskunnassa Ympäristöalan asiantuntijoina osallistumme ympäristölainsäädännön valmisteluun ja käymme aktiivista vuoropuhelua viranomaisten, päättäjien ja median kanssa ympäristöalan keskeisistä kysymyksistä. Poliittinen ja lainsäädännöllinen kehitys luo pohjan yhtiön strategian suunnittelulle ja liiketoiminnan suuntaamiselle. Lainsäädäntö ja sen soveltamiskäytännöt erityisesti ympäristöliiketoiminnassa ovat L&T:n toiminnan kannalta keskeisessä asemassa. Tehtävämme on olla selvillä ja vaikuttaa ympäristöalaa koskevaan politiikkaan ja lainsäädäntöön EU:n alueella ja Venäjällä. L&T on mukana toiminta-alueellaan 94 edunvalvontajärjestössä, joista merkittävimmät ovat Ympäristöyritysten liitto (YYL), Kiinteistöpalvelut ry (KIPA), Autoliikenteen Työnantajaliitto (ALT), European Federation of Waste Management and Environmental Services (FEAD) sekä European Recovered Paper Associaton (ERPA). Vuonna 2012 L&T:n yhteiskuntasuhteissa keskityttiin kaikissa toimintamaissa markkinoiden toimivuuden varmistamiseen. Suomessa painopisteitä olivat tämän lisäksi markkinaehtoisen jätteen kuljetusjärjestelmän turvaaminen, jätteen etusijajärjestyksen toteutumisen varmistaminen sekä ulkomaisen työvoiman saannin varmistaminen. Venäjällä pyrimme vaikuttamaan tuottajavastuujärjestelmien käyttöönottoon. l&t:n tapa toimia Vuonna 2012 laadimme Lassila & Tikanojan Tapa toimia -ohjeistuksen, jonka yhtenä osana määrittelimme suhtautumisemme kilpailijoihin, eturistiriitoihin, tavaran- ja palveluntoimittajiin sekä korruptioon ja lahjontaan. Ohjeistus koulutetaan henkilöstölle vuoden 2013 aikana. Pyrimme avoimeen vuorovaikutukseen keskeisten sidosryhmiemme kanssa ja kaikki liiketoimemme ovat rakenteeltaan läpinäkyviä ja taloudellisesti perusteltuja. Emme anna emmekä vastaanota lahjuksia liiketoimintamme käynnistämiseksi tai edistämiseksi. Asiakastilaisuuksien tarkoituksenmukaisuuden ja sponsoroinnin ja tukimainonnan läpinäkyvyyden varmistamiseksi noudatamme erikseen määriteltyä lupamenettelyä. Kuluneen vuoden aikana päivitimme myös ohjeistuksemme poliittisista vaaleista. Emme anna suoraa rahallista tukea poliittisille puolueille emmekä ehdokkaille. Osallistumme puolueiden järjestämiin seminaareihin vain jos se on edunvalvonnan kannalta perusteltua. Päätöksenteko tältä osin on keskitetty L&T:n Yhteiskuntasuhde-toiminnolle. l&t:n koulutus- ja valistustoiminta L&T järjesti vuoden 2012 aikana 42 asiakkaille ja muille keskeisille sidosryhmille suunnattua Ympäristöakatemia-koulutustilaisuutta, joihin osallistui 880 henkilöä. Akatemioissa keskityttiin ajankohtaiseen ympäristölainsäädäntöön sekä materiaali- ja energiatehokkuusasioihin. Näiden lisäksi järjestimme noin 200 asiakaskohtaisesti räätälöityä koulutustilaisuutta. Vuonna 2012 lähdimme mukaan Wellou. fi-toimintaan, jossa tehtävänämme on tuottaa oppilaitoksille suunnattuun internetpohjaiseen oppimisympäristöön materiaalia ympäristö- ja kierrätysasioissa. alueelliset ja paikalliset kehityshankkeet L&T on toimintapaikkakunnillaan merkittävä työllistäjä ja investoija. Pyrimme rakentavaan yhteistyöhön kaupunkien ja alueen elinkeinoelämän kanssa. Näemme, että kierrätysyhteiskunnan rakentaminen pitää aloittaa alueelliselta ja paikalliselta tasolta. Olimme vuonna 2012 käynnistämässä Pohjoisja Lounais-Suomessa laajapohjaista yhteistyöverkostoa, jossa pyritään edistämään alueen jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä ja suljettuja kiertoja. L&T osti Uudenkaupungin kaatopaikan, josta kehitämme alueellista materiaalitehokkuuskeskusta. Oulussa luovuimme materiaalitehokkuuskeskukseksi suunnittelemastamme maa-alueesta paikallisten asukkaiden vastustuksen vuoksi ja teimme suunnitteluvarauksen 16 hehtaarin alueesta Oulun Ruskonselän alueella, johon haluamme kehittää Pohjois-Suomea palvelevan materiaalitehokkuuskeskuksen. L&T osallistuu aktiivisesti erilaisiin alueellisiin ohjelmiin ja hankkeisiin. Olemme esimerkiksi Helsingin kaupungin ilmastokumppani sekä mukana l&t on toimintapaikkakunnillaan merkittävä työllistäjä ja investoija. Pyrimme rakentavaan yhteistyöhön kaupunkien ja alueen elinkeinoelämän kanssa. Hiilineutraalit kunnat -hankkeessa sekä Tekesin Green Growth -ohjelmassa. laaja hankintaverkosto korostaa paikallisuutta Olemme merkittävä palveluiden ja tuotteiden ostaja. Myös hankintatoimessa pyrimme ensisijaisesti löytämään parhaat alueelliset yhteistyökumppanit. Hankintaperiaatteidemme tavoitteena on turvallinen, kestävä, luotettava ja kustannustehokas hankinta tuotteiden ja palveluiden koko elinkaari huomioiden. Vuonna 2012 L&T:llä oli noin sellaista tavaran- ja palveluntoimittajaa, joiden kokonaisostot ylittävät euroa vuoden aikana. Tavara-, aineja alihankintaostojen kokonaisvolyymi oli noin 204 miljoonaa euroa. Suomessa tavara- ja aineostoista 88 % tehtiin kotimaassa toimivilta tavarantoimittajilta, 11 % muista EU-maista ja 1 % EU:n ulkopuolelta. Suomen alihankintaostoista 99 % tehtiin Suomessa toimivilta alihankkijoilta. viranomaisyhteistyö L&T:n toiminta perustuu lukuisiin lupiin, joista merkittävimmät liittyvät ympäristö- ja liikennelupiin. Panostamme aktiiviseen omavalvontaan ja raportoimme havaituista poikkeamista avoimesti. Vuoden 2012 aikana tapahtuneista ympäristövahingoista on yhteenveto Ympäristövastuu-osiossa vuosikertomuksen sivulta 24 alkaen. Kesäkuussa 2012 Aluehallintoviranomaisen tarkastuksessa kävi ilmi, että Helsingin alueen kiinteistöhuolto- ja siivousyksiköissä oli huomattavia työajan ylityksiä 52 henkilön kohdalla. Helsingin rikospoliisi käynnisti asiasta esitutkinnan, joka valmistui alkuvuodesta L&T käynnisti asianmukaisesti korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet epäkohdan korjaamiseksi. yhteistyö työmarkkinajärjestöjen kanssa L&T on keskeisten palveluidensa osalta järjestäytynyt työnantaja ja toimimme Autoliikenteen työnan- ulkopuoliset sitoumukset MEMBER OF tajaliiton sekä Kiinteistöpalveluiden hallituksessa Suomessa. Pyrimme aktiiviseen vuoropuheluun ammattijärjestöjen kanssa, ennaltaehkäisemme erimielisyyksiä neuvottelukulttuuria kehittämällä ja pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla. Vuonna 2012 löysimme neuvotteluratkaisun Sähkö- ja rakennusalan kanssa sovellettavista työehtosopimuksista liittyen Kiinteistöpalveluihin. yhteydet tiedotusvälineisiin L&T noudattaa viestinnässään pörssiyhtiölle asetettuja ohjeita ja määräyksiä. Vuonna 2012 uudistettu viestintäpolitiikkamme painottaa avoimuutta ja kaksisuuntaista vuorovaikutusta. Tiedotusvälineiden edustajat ovat meille tärkeä sidosryhmä, ja haluamme vastata heidän tiedontarpeisiinsa mahdollisimman nopeasti ja ammattitaitoisesti. Vuoden 2012 aikana tapasimme median edustajia lähinnä uuden toimitusjohtajan esittäytymiseen ja kierrätysyhteiskunnan rakentamiseen liittyvissä teemoissa. Lähetimme yhteensä noin 30 lehdistötiedotetta ja vastasimme lähes sataan mediayhteydenottoon. yhteydet pääomamarkkinoihin L&T noudattaa sijoittajaviestinnässään Suomen lainsäädäntöä sekä NASDAQ OMX Helsingin ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita. Hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa korostetaan oikean ja merkityksellisen tiedon välittämistä pääomamarkkinoille, mikä tukee yhtiön osakkeen oikeaa arvonmuodostusta. Vuosi 2012 oli kirkastetun strategian ja uuden johdon myötä erityisen aktiivinen vuosi yhtiön sijoittajasuhdetoiminnassa. Tapasimme vuoden aikana yli 200 pääomamarkkinoiden edustajaa eri tapaamisissa ja tilaisuuksissa Suomessa ja ulkomailla. Puheenvuoro Ulkoisten kustannusten hallinnan tehostaminen oli hankintatoimemme kantava teema vuonna Yhdessä toimialojen ja palvelulinjojen kanssa kartoitimme hankintatarpeemme, ja sen pohjalta kilpailutimme ja tehostimme hankintoja kohdistetuilta osa-alueilta. Alihankinta oli suurennuslasin alla erityisesti kiinteistönhoidossa. Olemme panostaneet siihen, että omat resurssimme ovat tehokkaassa käytössä ja yhtenäistäneet toimintatapojamme alihankinnan osalta. Valittujen kumppaneidemme kanssa teemme jatkuvaa yhteistyötä kustannustehokkuuden parantamiseksi. Olemme myös tehostaneet omaa kiinteistöjen käyttöämme. Yli 600 ihmistä on vaihtanut työpistettä, kun olemme yhdistäneet erillisiä toimipisteitä eri paikkakunnilla. Vuonna 2013 jatkamme hyvin alkanutta työtä. Meillä on ollut paljon projekteja, jotka on aika siirtää osaksi jatkuvaa toimintaamme. Antti Tervo, hankintajohtaja 14 15

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Toimitusjohtajan puheenvuoro

Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Sisältö 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Lassila & Tikanoja lyhyesti 5 Vuosi 2005 lyhyesti 6 Strategia 7 Tavoitteet 8 Ympäristöpalvelut 10 Kiinteistöpalvelut 12 Teollisuuspalvelut 14 Laatu, ympäristö

Lisätiedot

kasvukeskusten kehittäjä

kasvukeskusten kehittäjä vuosikertomus 2012 kasvukeskusten AL kehittäjä A AL Lähtökohdat kasvukeskusten kehittämiseen s. 4 kestävää kaupunkikehitystä yhteistyössä asiakkaiden kanssa s. 24 Parhaat osaajat takaavat parhaat ratkaisut

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun. raportti

Yhteiskuntavastuun. raportti Yhteiskuntavastuun 2012 raportti JOHdanto 2 Raportin sisältö 4 Kesko lyhyesti ja keskeisiä tunnuslukuja VASTUULLISUUS ON STRATEGINEN VALINTA 8 Pääjohtajan katsaus 10 Yhteiskuntavastuusta vastaavan johtajan

Lisätiedot

tehdään jätteestä arvokasta

tehdään jätteestä arvokasta tehdään jätteestä arvokasta yhteiskuntavastuuraportti 2013 sisältö Resurssitehokkuutta parantamalla Ekokem rakentaa omalta osaltaan kestävään kehitykseen perustuvaa kierrätysyhteiskuntaa. timo PieKKari

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia.

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. 2 LAAJUUS: Vastuullisuusraportointimme perustuu Ramirentille

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

GASUMIN YRITYSVASTUU 2014

GASUMIN YRITYSVASTUU 2014 GASUMIN YRITYSVASTUU 2014 SISÄLLYS Sisällys Julkaisu- ja yhteystiedot 2 Gasum lyhyesti 3 Vuoden kohokohtia 5 Vastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 6 Muuttuva toimintaympäristö 10 Olennaisten asioiden

Lisätiedot

S i s ä l t ö Tilinpäätös

S i s ä l t ö Tilinpäätös Sisältö 2 Johdon puheenvuoro 4 Lassila & Tikanoja lyhyesti 5 Strategia 6 Ympäristöpalvelut 8 Kiinteistöpalvelut 10 Teollisuuspalvelut 12 Asioiden hoidosta asiakkuuksien hoitoon 13 Tuotekehitys 14 Laatu,

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

Yhtiön johdon nimissä kiitämme kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat tehneet ja tekevät tällä hetkellä työtä Lassila & Tikanojan hyväksi.

Yhtiön johdon nimissä kiitämme kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat tehneet ja tekevät tällä hetkellä työtä Lassila & Tikanojan hyväksi. Sisältö 2 Johdon puheenvuoro 4 Lassila & Tikanoja lyhyesti 6 Strategia 7 L&T:n arvot ovat toimintaa ohjaavia periaatteita 8 Ympäristöpalvelut 10 Kiinteistöpalvelut 12 Teollisuuspalvelut 14 Valtakunnallisesti

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun VUOSIKERTOMUS 2012 Strategia Halutuin valuratkaisujen toimittaja Asiakaspalvelua Läpi koko toimitusketjun Vastuullisuus Pohjana vahvat arvot ja kestävä kehitys s. 8 s. 10 s. 12 i Toimintatapamme ja prosessimme

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti

10:45 Asuintalo, Düsseldorf. Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008. Yrit ysvastuur aportti 10:45 Asuintalo, Düsseldorf Helpompaa arkea Julialle, Emma-tyttärelle ja tuleville sukupolville. KONE 2008 Yrit ysvastuur aportti KONE 2008 Yritysvastuuraportti Raportin laajuus Raportin laajuus KONEen

Lisätiedot

VASTUU RAPORTTI 2013 1

VASTUU RAPORTTI 2013 1 VASTUURAPORTTI 2013 1 Lindström on tekstiilipalveluita yrityksille tuottava perheyritys. Lindström toimii 22 maassa Euroopassa ja Aasiassa noin 2900 henkilön voimin. Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön

Lisätiedot

Lindströmin vastuuraportti

Lindströmin vastuuraportti VASTUURAPORTTI 2014 Lindströmin vastuuraportti kertoo yhtiön toiminnasta ja kuvaa Lindströmin vastuuta palveluntuottajana, kannattavana, tulosta tekevänä yrityksenä, työnantajana, palvelujen ja tuotteiden

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportti

Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Sisällysluettelo Raportin sisältö... 2 Pääjohtajan katsaus... 4 Tärkeimmät saavutukset 2009... 5 Keskon vastuullisuusohjelma 2008 2012...6 Perustietoa Kesko-konsernista...8

Lisätiedot

laajemmin sivuilla 12 17. Strategian ja toimintaympäristön esittelyllä kuvaamme Ekokemin asemaa ja tavoitteita luonnonvarojen

laajemmin sivuilla 12 17. Strategian ja toimintaympäristön esittelyllä kuvaamme Ekokemin asemaa ja tavoitteita luonnonvarojen Yhteiskuntavastuuraportti 2011 Yhteiskuntavastuuraportti on osa Ekokemin viestintää. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Kerromme tässä raportissa

Lisätiedot

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön

CRAMON VuOkRAus- konsepti käyttöön CRAMON Vuokrauskonsepti käyttöön VUOSIKERTOMUS 2011 Lisätehoa yrityksenne toimintaan Hankkeesta ei koskaan pidä kieltäytyä kaluston puutteen takia. Cramo tarjoaa vuokrausratkaisut talonrakentamiseen, maa-

Lisätiedot

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000

Sisältö. www.fazergroup.com puh. 020 555 3000 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2006 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin toiminnan kulmakivet...5

Lisätiedot

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it.

VUOSIK ERTOMUS 20 05. Together we can do it. VUOSIK ERTOMUS 20 05 Together we can do it. 2 YIT-konsernin vuosikertomus 2005 YIT YRITYKSENÄ 1 YIT lyhyesti 5 Konsernijohtajan katsaus 6 Strategia 8 Markkinat 10 Toimintakulttuuri ja vastuullinen yritystoiminta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme VUOSIKERTOMUS 2012 kohtaamisia 2012 kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme SATO vuonna 2012 ESITTELY sisältö SATO vuonna 2012 uudistumisen vuosi 2 SATO lyhyesti 3 Palvelukonseptit 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin

Yritysvastuuraportti. Orion-konsernin Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2012 24.4.2013 Tämä PDF-tiedosto sisältää vuoden 2012 raportin tiedot. Raportti on julkaistu verkkoversiona Orionin internetsivulla osoitteessa www.orion.fi/yv-raportti-2012

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme VUOSIKERTOMUS 2012 kohtaamisia 2012 kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme SATO vuonna 2012 ESITTELY sisältö SATO vuonna 2012 uudistumisen vuosi 2 SATO lyhyesti 3 Palvelukonseptit 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot