Lassila & Tikanoja Vuosikertomus suomi TarViTsee energiaa, ja TyöTä. niitä syntyy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lassila & Tikanoja Vuosikertomus 2012. suomi TarViTsee energiaa, ja TyöTä. niitä syntyy"

Transkriptio

1 Lassila & Tikanoja Vuosikertomus 2012 suomi TarViTsee energiaa, ja TyöTä. niitä syntyy kierrättämällä.

2 Me L&T:llä haluamme yhdessä asiakkaidemme kanssa muuttaa nykyistä kulutusyhteiskuntaa kestäväksi ja tehokkaaksi kierrätys yhteiskunnaksi. Se tarkoittaa yhteiskuntaa, jossa olemassa olevia materiaaleja ja rakennuksia hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti, energiankulutusta pyritään vähentämään sekä luodaan hyvinvointia ja työpaikkoja. MONTA TEKIJÄÄ YKSI L&T VISIOMME Olemme asiakkaidemme halutuin kumppani ympäristö-, teollisuus- ja kiinteistöpalveluissa. MATERIAALI- TEHOKKUUS KUSTANNUS- TEHOKKUUS ASIAKASHYÖDYT ENERGIA- TEHOKKUUS sisältö STRATEGISET HANKKEET 2013 Johtamisen kehittäminen MENESTYKSEN AVAINTEKIJÄT Keskittyminen palveluliiketoimintaan Materiaalitehokkuus...2 Energiatehokkuus...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Vuosi Strategia...12 L&T yhteiskunnassa...14 Toimintaympäristö Vastuullisuus L&T:llä...20 Ympäristövastuu...24 Henkilöstö...28 Resurssien ja työkustannusten hallinta Myynnin kehittäminen ja laajemmat palvelukokonaisuudet Liiketoimintalähtöiset tietojärjestelmät Hankintatoimen ja logistiikan kehittäminen Käyttöpääoman tehostaminen Asiakaslähtöinen toimintamalli Osaavat ja riittävät henkilöstöresurssit Kannattavuutta kustannustehokkuudella Yhtenäinen ja turvallinen yrityskulttuuri Toimialat lyhyesti...32 Ympäristöpalvelut...34 Teollisuuspalvelut...38 Kiinteistöpalvelut...42 Uusiutuvat energialähteet...46 KESKEISET RAAKA- AINEET EHTYVÄT SUOMEN JA EUROOPAN KILPAILUKYKY HEIKKENEE ILMASTO LÄMPENEE

3 Materiaalitehokkuus YHDYSKUNTAJÄTTEESTÄ 35 % KIERRÄTETÄÄN 25 % 40 % POLTETAAN KAATOPAIKALLE MUTTA JOS... Materiaalitehokkuus...NOSTAISIMME KIERRÄTYSASTETTA 50 % 30 % 20 % SYNTYISI SUOMALAINEN PERHE TUOTTAA KESKIMÄÄRIN SARVIKUONON PAINON VERRAN YHDYSKUNTAJÄTETTÄ VUODESSA KG Materiaalitehokkuus luo hyvinvointia Kierrätysyhteiskunnassa ympäristön tilan parantamiseksi tehtävät investoinnit synnyttävät uutta yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja sekä varmistavat kriittisten raaka-aineiden saatavuuden. Tämä on välttämätöntä laajan ja monipuolisen elinkeinotoiminnan säilyttämiseksi. Kierrätys työllistää 10-kertaisesti jätteenpolttoon verrattuna ja 25-kertaisesti kaatopaikkaan verrattuna. Suomessa kierrätysasteen nostaminen Valtakunnallisen jätesuunnitelman edellyttämälle tasolle loisi uutta työpaikkaa. UUTTA TYÖPAIKKAA lähteet: Tilastokeskus, Jätetilasto 2011 (http://www.stat.fi/til/jate/index.html), Euroopan jätestrategia (esim. ), Friends of Earth More jobs less waste raportti (http://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/foee_more_jobs_less_waste_0910.pdf), Kohti kierrätysyhteiskuntaa Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 (http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=91466&lan=fi). 2 3

4 Energiatehokkuus Energiatehokkuus 1000 L 1000 L 1000 L 40% MUTTA... 20% RAKENNUKSISSA KULUU NOIN 40 PROSENTTIA KAIKESTA SUOMESSA KÄYTETYSTÄ ENERGIASTA. JOS SAISIMME VÄHENNETTYÄ ENERGIANKULU- TUSTA 20 % ENERGIATEHOKKUUDEN AVULLA AUTOMATIIKKA JÄÄHDYTYS ILMANVAIHTO 1000 L 1000 L 1000 L YKSI SUOMALAINEN KULUTTAA ENERGIAA 6000 ÖLJYLITRAN VERRAN VUODESSA. energiatehokkuus nostaa kiinteistöjen arvoa Suomi on maailman energiatuhlareiden kärkijoukkoa. Osa suuresta energiatarpeesta johtuu maamme pohjoisesta sijainnista, osa raskaan teollisuuden määrästä. Käyttämästämme energiasta yli puolet tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, jotka tuodaan maan rajojen ulkopuolelta. Ilmastoa rasittavien energiamuotojen verotus nostaa energian hintaa, joka vaikuttaa talouteen ja heikentää kilpailukykyä. Rakennuksissa kuluu 40 prosenttia käyttämästämme energiasta ja kiinteistöjen ylläpitokustannuksista energia haukkaa valtaosan. Energiatehokkuutta parantavilla toimenpiteillä voidaan keventää energialaskua jopa viidenneksellä. Samojen toimenpiteiden ansiosta myös kiinteistön arvo voi nousta 5 7 prosenttia. lähteet: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus (esim. öljyn energiasisältö (esim. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (esim. Kiinteistötaito Peltola & Co Oy:n selvitys (esim. tiedotteet/2011/sivut/energiatehokkuuskasvattaakiinteist%c3%b6narvoa.aspx). KIINTEISTÖJEN ARVO NOUSISI 5-7 PROSENTTIA 4 5

5 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Pekka ojanpää Syntynyt: vuonna 1966 Ranskassa Koulutus: kauppatieteiden maisteri Työura: Ennen siirtymistä L&T:lle johti Kemiralla yhtiön toiseksi suurinta yksikköä, joka kehittää ja myy vedenkäsittelykemikaaleja kunnalliseen ja teolliseen vedenpuhdistukseen. Vietti Kemiralla eri tehtävissä vuodet Sitä ennen toimi erilaisissa tehtävissä Nokialla 11 vuotta, viimeisimmäksi hankintatoimessa. Harrastukset: tennis, maastopyöräily, metsästys ja kuntoilu uudesta strategiasta eväät kannattavaan kasvuun L&T:n vuotta 2012 hallitsi yhtiömme uuden strategian rakentaminen. Työstimme strategiaa laajan joukon voimin eli mukana oli yli viisikymmentä henkilöä eri puolilta organisaatiota. Olen ylpeä ja tyytyväinen yhdessä rakentamaamme strategiaan ja uskon, että se antaa meille eväitä kannattavaan kasvuun. Uusi strategia on vastaus sekä oman henkilökuntamme että yhtiömme omistajien toiveisiin. L&T:n henkilöstö on ollut epätietoinen sen suhteen, mihin suuntaan yhtiö on menossa ja mitkä ovat tulevaisuuden painopisteemme. Omistajat puolestaan ovat edellyttäneet meiltä parempaa kannattavuutta. Meillä on vahva markkina-asema ja osaaminen ympäristö-, teollisuus- ja kiinteistöpalveluiden tarjoajana. Niinpä olemmekin uudessa strategiassamme päättäneet keskittyä vähemmän pääomaa sitovaan palveluliiketoimintaan. Myös ympäröivää maailmaa muokkaavat megatrendit puhuvat sen puolesta, että nämä palveluliiketoiminnot tarjoavat meille jatkossakin hyviä kasvumahdollisuuksia. Nykymuotoinen kulutusyhteiskunta on tulossa tiensä päähän, ja L&T haluaa olla etulinjassa muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Teemme sen parantamalla asiakkaidemme materiaali-, energia- ja kustannustehokkuutta. asiakaslähtöisyys ja kannattavuus strategian keskiössä Päämääränämme on asiakaslähtöinen ja kustannustehokas toimintamalli, joka yhdistää L&T:n vahvuudet ydinliiketoimintoihin kuuluvissa palveluissa ja mahdollistaa laajempien palvelukokonaisuuksien tarjoamisen asiakkaille. Tämän vuoksi erotimme teollisuudelle tarjottavat palvelut omaksi toimialakseen ja yhdistimme siivouksen ja kiinteistönhoidon Kiinteistöpalveluttoimialaksi. Olemme myös vahvistaneet myyntiresurssejamme ja keskittäneet myynnin johtamista toimialoille. Lisäksi kehitämme palkitsemistamme tukemaan eri liiketoimintojen välistä yhteistyötä ja laajempien palvelukokonaisuuksien toteuttamista. Pystyäksemme kehittämään toimintaamme asiakaslähtöisesti otimme vuoden 2012 alusta käyttöön yhtenäisen asiakkaiden suositteluhalukkuutta mittaavan asiakaskyselyn mallin. Lisäksi kaksi kertaa vuodessa toteutettavassa kyselyssä selvitetään, kuinka olemme vastanneet asiakkaiden odotuksiin. Kyselyn tulosten perusteella arvioidaan tarvittavat kehitysalueet toimiala-, alue- ja yksikkötasolla. Portfolion selkiyttäminen ja painopistemuutokset antavat meille hyvät edellytykset yhtiön kannattavuuden parantamiseksi sekä entistä vahvemman ja yhtenäisemmän L&T:n muodostamiseksi. Strategiatyön yhteydessä käynnistämämme strategiset hankkeet ovat jo hyvässä vauhdissa, ja uskon, että tulemme muun muassa hankintatoimea ja logistiikkaa kehittämällä ja käyttöpääomaa tehostamalla saavuttamaan ne kannattavuuden parantamiseen tähtäävät tavoitteet, joita olemme itsellemme asettaneet. Panostamme esimiestyöhön ja henkilöstön työkyvyn ylläpitoon Turvataksemme myös jatkossa osaavat ja riittävät henkilöstöresurssit panostamme lähivuosina vahvasti johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen. Olemme jo nyt käynnistäneet kaikille yhtiömme esimiehille suunnatut esimiesfoorumit strategian jalkauttamisen tueksi sekä mittavan esimiesvalmennusohjelman. Jatkamme edelleen menestyksekästä työtämme henkilöstömme työkyvyn ylläpitämiseksi Sirius-ohjelmamme viitoittamalla tiellä. Systemaattisella ja pitkäjänteisellä työkyvyn johtamisella olemme onnistuneet edelleen vähentämään sairauspoissaolojamme ja nostamaan keskimääräistä eläköitymisikäämme. Tulevina vuosina keskitymme työkykyjohtamisessamme entistä vahvemmin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja kannustamme henkilöstöämme muun muassa tupakoinnin lopettamiseen. vastuullisuus on osa liiketoimintaa Vastuullisuus kuuluu erottamattomasti strategiaamme ja sitä kautta asiakkaille tarjoamiimme palveluihin. Uuden strategiamme myötä olemme määrittäneet yritysvastuun painopisteet ja ryhtyneet johtamaan yritysvastuuta entistä järjestelmällisemmin ja tavoitteellisemmin. Lisäksi raportoimme ja seuraamme yritysvastuun tunnuslukuja aiempaa kattavammin. Työturvallisuuden kehittäminen on ollut yksi vuoden 2012 painopistealueistamme. Olemme keskittäneet työturvallisuusjohtamisen, lisänneet resursseja, yhtenäistäneet toimintamalleja sekä luoneet konsernitasoiset mittarit ja seurantakäytännöt. Tavoitteenamme on, että tapaturmataajuus on alle 15 strategiakauden lopussa vuonna Ympäristöpuolella olemme edelleen panostaneet oman toimintamme päästöjen vähentämiseen muun muassa vähentämällä merkittävästi polttoaineen kulutusta ajoreittien optimoinnilla ja kuljettajien taloudellisen ajotavan kehittämisellä. tulevaisuuden näkymät Talouden epävarmuus heikentää muun muassa teollisuuden investointihalukkuutta, mikä vaikuttaa myös L&T:n lähiajan näkymiin. Valtaosa L&T:n tarjoamista palveluista on kuitenkin ympäristölainsäädännön ja hygieniavaatimusten vuoksi välttämättömiä, minkä vuoksi olemme vähemmän alttiita suhdanteiden vaihteluille kuin moni muu yhtiö. Onnistumisemme edellytys on se, että puhallamme yhteen hiileen ja otamme käyttöön yhtenäiset toimintatavat strategian käytäntöön saattamiseksi. Helmikuussa 2013 Pekka ojanpää toimitusjohtaja Päämääränämme on asiakaslähtöinen ja kustannustehokas toimintamalli, joka yhdistää l&t:n vahvuudet ydinliiketoimintoihin kuuluvissa palveluissa ja mahdollistaa laajempien palvelukokonaisuuksien tarjoamisen asiakkaille. 6 7

6 Vuosi 2012 Vuosi 2012 suomi Ympäristöpalvelut Teollisuuspalvelut Kiinteistöpalvelut Uusiutuvat energialähteet L&T:n liikevaihto oli 674,0 miljoonaa euroa ja se kasvoi 3,4 prosenttia. Liikevoitto oli 48,4 miljoonaa euroa ja operatiivisen toiminnan liikevoitto 47,4 miljoonaa euroa. ruotsi Kiinteistöpalvelut venäjä Ympäristöpalvelut latvia Ympäristöpalvelut Kiinteistöpalvelut Liikevaihto milj. Liikevoitto milj. Operatiivisen toiminnan liikevoitto milj. Investoinnit toimialoittain yhteensä 49,4 milj. 606,0 582,3 598,2 652,1 674,0 55,5 50,3 40,2 48,4 45,0 51,3 45,5 44,3 47,4 14 % 1 % 20 % 55 % 25,6 10 % Ympäristöpalvelut Siivous- ja käyttäjäpalvelut Kiinteistönhoito Uusiutuvat energialähteet Konsernihallinto ja muut avainluvut Liikevaihto maittain yhteensä 674,0 milj. Henkilöstö vuoden lopussa koko- ja osa-aikaiset yhteensä Varojenjako /osake Hallussa olevat materiaalivirrat % Liikevaihto, milj. 674,0 652,1 598,2 Liikevoitto, milj. 48,4 25,6 40,2 1 % 2 % 5 % ,55* 0,55* 0,55* 0,55** 0,60** 10 % 18 % 49 % Operatiivisen toiminnan liikevoitto, milj. 47,4 44,3 45,5 Voitto ennen veroja, milj. 43,0 21,0 36,0 Oman pääoman tuotto, % 15,3 7,7 11,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 14,4 7,6 11,6 Gearing, % 35,3 58,3 50,3 91 % 22 % Omavaraisuusaste, % 49,4 44,5 46,5 Bruttoinvestoinnit, milj. 49,4 70,6 39,3 Henkilöstö vuoden lopussa, koko- ja osa-aikaiset yhteensä Suomi Ruotsi Latvia Venäjä * Osinko ** Pääomanpalautus Syntypaikkalajitellut kiinteät jätteet (esim. paperi, muovi, lasi, metalli, energiajae, puu) Sekajätteet (esim. seka- ja kaatopaikkajätteet sekä lajittelemattomat rakennusjätteet) Nestemäiset ja vaaralliset jätteet Pilaantuneet maa-ainekset ja tuhkat Osakekohtainen tulos, (EPS) 0,89 0,44 0,68 Liiketoiminnan rahavirta/osake, 2,08 1,92 1,65 Pääomanpalautus/osake, 0,60* 0,55 0,55** * Hallituksen ehdotus ** Osinko/osake Tunnuslukujen laskentaperusteet ovat tilinpäätösosion sivulla

7 Vuosi 2012 Vuosi 2012 tapahtumia vuoden varrelta Strategiatyön loppuunsaattaminen hallitsi vuotta 2012, mutta joukkoon mahtui muitakin virstanpylväitä. ensimmäinen päättäjien ympäristöakatemia järjestettiin Helsingin musiikkitalolla. Tilaisuus keräsi edustavan joukon keskeisiä päättäjiä, kansalaisjärjestöjen edustajia ja viranomaisia keskustelemaan kierrätysyhteiskunnan haasteista. l&t myi osuutensa l&t recoilista yhteisyrityksen toiselle osapuolelle EcoStream Oy:lle. L&T jatkaa edelleen Haminassa sijaitsevan laitoksen yhtenä raaka-ainetoimittajana. hankimme uudenkaupungin kaatopaikan ja kehitämme siitä uudenaikaista materiaalinkäsittelykeskusta. Tavoite on, että mahdollisimman suuri osa jätemateriaaleista pystytään jatkossa kierrättämään ja ohjaamaan hyötykäyttöön. Metsä Fibren turvallisin palveluntoimittaja vuonna Metsä Fibren tavoitteena on toimia ilman tapaturmia, ja turvallisuusjohtamisen periaatteet koskevat myös palveluntoimittajia. L&T:llä ei palkitsemisvuonna ollut yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. l&t aloitti aalto-yliopiston kiinteistökumppanina siivouspalveluiden osalta jo vuoden alussa ja yhteistyö laajeni loppukeväästä myös muun muassa kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoon ja kiinteistöteknisiin töihin. Kumppanusten tavoitteena on pitkäjänteinen yhteistyö kiinteistöjen kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. hanaviinipakkausten kerääminen alkoi Länsi- Suomessa L&T:n ja Alkon yhteistyönä. Alumiinisista ja muovisista pusseista saatava materiaali korvaa kivihiilipölyä sementin valmistuksessa. vahinkosaneeraus laajeni uusille paikkakunnille pitkin vuotta. Joulukuussa vietettiin avajaisia Raaseporissa. Vahinkosaneeraustoiminta laajeni vuoden aikana myös Mikkeliin, Kokkolaan ja Joensuuhun. tammikuu helmikuu Maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu Marraskuu joulukuu l&t siivousalan laadukkain Yrityspäättäjät arvioivat L&T:n jälleen yleisarvosanaltaan parhaaksi siivouspalveluiden tuottajaksi Taloustutkimuksen TEP yrityskuvatutkimuksessa. Mukana tutkimuksessa olivat alan suurimmat yritykset. l&t ja sponda solmivat yhteistyösopimuksen Sopimuksen tavoitteena on vähentää Spondan kiinteistöjen tuottamien jätteiden hiilidioksidipäästöjä 300 tonnia kuukaudessa ja nostaa kierrätysaste 90 prosenttiin. Samalla kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä pienenee noin kymmenesosaan entisestä. yhteistyö PalPan kanssa laajeni kierrätyslasipulloihin L&T huolehtii pullojen keräysastioiden kokonaishallinnasta. Sopimus liittyy lasipullojen kierrätyksen laajenemiseen noin vähittäiskaupan pisteeseen. Uudistuksen myötä myös Alkon pullot voi palauttaa päivittäistavarakauppoihin. l&t liittyi ilmastokumppaneihin joka on Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkosto. Sen jäsenenä L&T on sitoutunut vähentämään jätteen kuljetukseen käytettävän raskaan kaluston hiilidioksidipäästöjä pääkaupunkiseudulla 10 prosenttia vuoden 2015 loppuun mennessä suhteutettuna kuljetettuihin jätetonneihin. suomen ensimmäinen hybridijäteauto aloitti liikennöintinsä Turussa. Hybriditekniikka pienentää jätehuollon ympäristö vaikutuksia, kun polttoaineen kulutus ja hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa kolmanneksen. Samalla auton melutaso puolittuu. MATERIAALI- TEHOKKUUS KUSTANNUS- TEHOKKUUS ASIAKASHYÖDYT ENERGIA- TEHOKKUUS ympäristöministeriö valitsi l&t:n kumppanikseen öljyjätehuoltopalveluiden järjestämiseen tuleviksi viideksi vuodeksi. Yhdessä ohjaamme entistä suuremman osan öljyjätteestä työstettäväksi uusiksi öljytuotteiksi. julkistimme uuden strategiamme Se terävöittää yhtiömme suuntaa. Haluamme muuttaa kulutusyhteiskuntaa kierrätysyhteiskunnaksi keskittymällä palveluliiketoimintaan

8 Strategia Strategia Perusliiketoiminnassamme on paljon kasvupotentiaalia. Myös ympäröivä maailma muuttuu siihen suuntaan, että L&T:n kaltaiselle yritykselle löytyy yhä enemmän liiketoimintamahdollisuuksia. L&T on etulinjassa muuttamassa nykyistä kulutusyhteiskuntaa kestäväksi ja tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Se tarkoittaa yhteiskuntaa, jossa olemassa olevia materiaaleja ja rakennuksia hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti, energian kulutusta pyritään vähentämään ja luodaan hyvinvointia ja työpaikkoja. Missiomme on tehdä ympäristöstämme parempi paikka elää ja toimia. Tarjoamme ratkaisuja asiakkaidemme materiaalitehokkuuden, energiatehokkuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseen. Meidän avullamme asiakkaamme pystyvät vähentämään jätemääriään ja pidentämään kiinteistöjensä käyttöikää, ohjaamaan materiaalit hyötykäyttöön ja vähentämään luonnosta peräisin olevien raaka-aineiden, fossiilisten polttoaineiden ja energian käyttöä sekä keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa. asiakkaidemme halutuin kumppani Visiomme on olla asiakkaidemme halutuin kumppani ympäristö-, teollisuus- ja kiinteistöpalveluissa. Sanoihin halutuin kumppani sisältyy vahva lupaus asiakkaillemme ja toisaalta se asettaa meille selkeitä tavoitteita. Todellista kumppanuutta ei synny ilman tarkkaa ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja heidän arvostamistaan palveluominaisuuksista. Me L&T:llä seuraamme asiakaskokemustamme jatkuvasti ja kehitämme sitä aktiivisesti. Visioon sisältyy myös voimaan astunut uusi toimialajakomme: Ympäristö-, Teollisuus- ja Kiinteistöpalvelut. Erotimme Ympäristöpalveluista tietyt palvelulinjat omaksi toimialakseen, Teollisuuspalveluiksi. Näin pystymme maksimaalisesti hyödyntämään näiden palveluiden kasvumahdollisuudet. Siivous- ja käyttäjäpalvelut sekä Kiinteistönhoito yhdistettiin uudeksi Kiinteistöpalvelut-toimialaksi, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laajempia palvelukokonaisuuksia laadukkaasti. Neljäs toimialamme on Uusiutuvat energialähteet. Se ei kuitenkaan ole osa ydinliiketoimintaamme, mutta kehitämme sitä edelleen ja keskitymme erityisesti toiminnan kannattavuuden kohentamiseen. uusi rakenne ja painopisteet Ympäristöpalveluissa etsimme aktiivisesti uusia hyödyntämismahdollisuuksia eri jätelajeille ja haluamme kasvattaa uusioraaka-ainekauppaa. Haluamme hoitaa mahdollisimman hyvin koko arvoketjun jätteiden keräämisestä ja kuljetuksesta hyötykäyttöön ja loppusijoitukseen. Keskitymme erityisesti kasvaviin yritysmarkkinoihin. Tarjoamme teollisuusasiakkaillemme ratkaisuja tuhkan, erilaisten lietteiden ja muiden sivuvirtojen hyödyntämiseen. Lisäämme panostuksia prosessipuhdistukseen ja laajennamme palvelutarjontaamme. Investoimme lisää viemäriverkostojen ylläpitopalveluihin. Siivous on myös jatkossa tärkeä osa L&T:tä, mutta erityisen paljon kasvumahdollisuuksia näemme perussiivousta tukevissa palveluissa, esimerkiksi aula- ja vartiointipalveluissa, postituksessa ja varastoinnissa. Kiinteistönhoidossa merkittävimpiä kasvualueita ovat kiinteistötekniikka ja vahinkosaneeraus. Kiinteistötekniikassa pystymme hyödyntämään maanlaajuista palveluverkostoamme ja lisäämään merkittävästi tarjontaamme kohtuullisin investoinnein. Vahinkosaneerauksessa vahvistamme edelleen yhteistyötämme vakuutusyhtiöiden kanssa. Peruskiinteistöhuollossa keskitymme toimintatapojen yhtenäistämiseen ja otamme käyttöön paremmat työkalut työkustannusten hallintaan. Menestyksen avaintekijät L&T:n uudessa strategiassa keskeisinä teemoina esiin nousevat keskittyminen palveluliiketoimintaan, asiakaslähtöisyys, osaava ja riittävä henkilöstö, kannattavuus sekä yhtenäinen ja turvallinen yrityskulttuuri. 1) keskittyminen palveluliiketoimintaan Kasvamme pääasiassa orgaanisesti erityisesti vähän pääomaa sitovan ja tasaista kassavirtaa tuottavan palveluliiketoiminnan kautta. Päämarkkina- visiomme on olla asiakkaidemme halutuin kumppani ympäristö-, teollisuus- ja kiinteistöpalveluissa. taloudelliset tavoitteet ja niiden kehitys tavoite 2016 toteuma 2012 toteuma 2011 Orgaaninen kasvu 5 % 1,4 % 4,5 % Sijoitetun pääoman tuotto 20 % 14,4 % 7,6 % Liikevoitto* 9 % 7,0 % 6,8 % Gearing % 35,3 % 58,3 % * ilman kertaluonteisia eriä alueemme on Suomi, jossa meille potentiaalinen palvelumarkkinoiden koko on yli 4 miljardia euroa. 2) asiakaslähtöisyys Panostamme asiakaslähtöiseen toimintatapaan ja muutamme organisaatiotamme vastaamaan paremmin pääasiakassegmenttejämme. Samalla kehitämme myyntiä: kasvatamme myyntihenkilöstömme määrää sekä kehitämme myyntiosaamistamme ja myynnin johtamista. Osana myynnin kehittämistä tarjoamme asiakkaillemme laajempia palvelukokonaisuuksia ja mahdollisuuksia hyödyntää tehokkaammin laajaa palvelutarjontaamme. 3) osaavat ja riittävät henkilöstöresurssit Kehitämme johtamistamme ja panostamme henkilöstön osaamisen kasvattamiseen. Parannamme työvoiman hallintaa tasataksemme henkilöstömme työkuormaa. Turvaamme työvoiman saannin rakentamalla työnantajakuvaamme ja rekrytoimme tarvittaessa myös ulkomailta. Luomme kannustavan palkitsemisjärjestelmän. 4) kannattavuus Huolehdimme liiketoimintamme kannattavuudesta, jota parannamme jatkuvasti strategiakauden aikana. Jatkamme jo aloitettuja tehostushankkeita hankintaan, logistiikkaan ja käyttöpääomaan liittyen. Näiden avulla meillä on mahdollisuus saavuttaa useiden miljoonien eurojen säästöt tulevien vuosien aikana. 5) yhtenäinen ja turvallinen yrityskulttuuri Harmonisoimme toimintatapojamme ja prosessejamme konserni- ja toimialatasolla. Palkitsemme yhteistyöstä ja luomme yhteistyötä tukevan toimintamallin. Panostamme erityisesti työturvallisuuden kehittämiseen. Luomme yhteiset käytännöt sovittujen asioiden seurantaan ja loppuunsaattamiseen

9 L&T yhteiskunnassa L&T yhteiskunnassa Ympäristöalan asiantuntijoina osallistumme ympäristölainsäädännön valmisteluun ja käymme aktiivista vuoropuhelua viranomaisten, päättäjien ja median kanssa ympäristöalan keskeisistä kysymyksistä. Poliittinen ja lainsäädännöllinen kehitys luo pohjan yhtiön strategian suunnittelulle ja liiketoiminnan suuntaamiselle. Lainsäädäntö ja sen soveltamiskäytännöt erityisesti ympäristöliiketoiminnassa ovat L&T:n toiminnan kannalta keskeisessä asemassa. Tehtävämme on olla selvillä ja vaikuttaa ympäristöalaa koskevaan politiikkaan ja lainsäädäntöön EU:n alueella ja Venäjällä. L&T on mukana toiminta-alueellaan 94 edunvalvontajärjestössä, joista merkittävimmät ovat Ympäristöyritysten liitto (YYL), Kiinteistöpalvelut ry (KIPA), Autoliikenteen Työnantajaliitto (ALT), European Federation of Waste Management and Environmental Services (FEAD) sekä European Recovered Paper Associaton (ERPA). Vuonna 2012 L&T:n yhteiskuntasuhteissa keskityttiin kaikissa toimintamaissa markkinoiden toimivuuden varmistamiseen. Suomessa painopisteitä olivat tämän lisäksi markkinaehtoisen jätteen kuljetusjärjestelmän turvaaminen, jätteen etusijajärjestyksen toteutumisen varmistaminen sekä ulkomaisen työvoiman saannin varmistaminen. Venäjällä pyrimme vaikuttamaan tuottajavastuujärjestelmien käyttöönottoon. l&t:n tapa toimia Vuonna 2012 laadimme Lassila & Tikanojan Tapa toimia -ohjeistuksen, jonka yhtenä osana määrittelimme suhtautumisemme kilpailijoihin, eturistiriitoihin, tavaran- ja palveluntoimittajiin sekä korruptioon ja lahjontaan. Ohjeistus koulutetaan henkilöstölle vuoden 2013 aikana. Pyrimme avoimeen vuorovaikutukseen keskeisten sidosryhmiemme kanssa ja kaikki liiketoimemme ovat rakenteeltaan läpinäkyviä ja taloudellisesti perusteltuja. Emme anna emmekä vastaanota lahjuksia liiketoimintamme käynnistämiseksi tai edistämiseksi. Asiakastilaisuuksien tarkoituksenmukaisuuden ja sponsoroinnin ja tukimainonnan läpinäkyvyyden varmistamiseksi noudatamme erikseen määriteltyä lupamenettelyä. Kuluneen vuoden aikana päivitimme myös ohjeistuksemme poliittisista vaaleista. Emme anna suoraa rahallista tukea poliittisille puolueille emmekä ehdokkaille. Osallistumme puolueiden järjestämiin seminaareihin vain jos se on edunvalvonnan kannalta perusteltua. Päätöksenteko tältä osin on keskitetty L&T:n Yhteiskuntasuhde-toiminnolle. l&t:n koulutus- ja valistustoiminta L&T järjesti vuoden 2012 aikana 42 asiakkaille ja muille keskeisille sidosryhmille suunnattua Ympäristöakatemia-koulutustilaisuutta, joihin osallistui 880 henkilöä. Akatemioissa keskityttiin ajankohtaiseen ympäristölainsäädäntöön sekä materiaali- ja energiatehokkuusasioihin. Näiden lisäksi järjestimme noin 200 asiakaskohtaisesti räätälöityä koulutustilaisuutta. Vuonna 2012 lähdimme mukaan Wellou. fi-toimintaan, jossa tehtävänämme on tuottaa oppilaitoksille suunnattuun internetpohjaiseen oppimisympäristöön materiaalia ympäristö- ja kierrätysasioissa. alueelliset ja paikalliset kehityshankkeet L&T on toimintapaikkakunnillaan merkittävä työllistäjä ja investoija. Pyrimme rakentavaan yhteistyöhön kaupunkien ja alueen elinkeinoelämän kanssa. Näemme, että kierrätysyhteiskunnan rakentaminen pitää aloittaa alueelliselta ja paikalliselta tasolta. Olimme vuonna 2012 käynnistämässä Pohjoisja Lounais-Suomessa laajapohjaista yhteistyöverkostoa, jossa pyritään edistämään alueen jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä ja suljettuja kiertoja. L&T osti Uudenkaupungin kaatopaikan, josta kehitämme alueellista materiaalitehokkuuskeskusta. Oulussa luovuimme materiaalitehokkuuskeskukseksi suunnittelemastamme maa-alueesta paikallisten asukkaiden vastustuksen vuoksi ja teimme suunnitteluvarauksen 16 hehtaarin alueesta Oulun Ruskonselän alueella, johon haluamme kehittää Pohjois-Suomea palvelevan materiaalitehokkuuskeskuksen. L&T osallistuu aktiivisesti erilaisiin alueellisiin ohjelmiin ja hankkeisiin. Olemme esimerkiksi Helsingin kaupungin ilmastokumppani sekä mukana l&t on toimintapaikkakunnillaan merkittävä työllistäjä ja investoija. Pyrimme rakentavaan yhteistyöhön kaupunkien ja alueen elinkeinoelämän kanssa. Hiilineutraalit kunnat -hankkeessa sekä Tekesin Green Growth -ohjelmassa. laaja hankintaverkosto korostaa paikallisuutta Olemme merkittävä palveluiden ja tuotteiden ostaja. Myös hankintatoimessa pyrimme ensisijaisesti löytämään parhaat alueelliset yhteistyökumppanit. Hankintaperiaatteidemme tavoitteena on turvallinen, kestävä, luotettava ja kustannustehokas hankinta tuotteiden ja palveluiden koko elinkaari huomioiden. Vuonna 2012 L&T:llä oli noin sellaista tavaran- ja palveluntoimittajaa, joiden kokonaisostot ylittävät euroa vuoden aikana. Tavara-, aineja alihankintaostojen kokonaisvolyymi oli noin 204 miljoonaa euroa. Suomessa tavara- ja aineostoista 88 % tehtiin kotimaassa toimivilta tavarantoimittajilta, 11 % muista EU-maista ja 1 % EU:n ulkopuolelta. Suomen alihankintaostoista 99 % tehtiin Suomessa toimivilta alihankkijoilta. viranomaisyhteistyö L&T:n toiminta perustuu lukuisiin lupiin, joista merkittävimmät liittyvät ympäristö- ja liikennelupiin. Panostamme aktiiviseen omavalvontaan ja raportoimme havaituista poikkeamista avoimesti. Vuoden 2012 aikana tapahtuneista ympäristövahingoista on yhteenveto Ympäristövastuu-osiossa vuosikertomuksen sivulta 24 alkaen. Kesäkuussa 2012 Aluehallintoviranomaisen tarkastuksessa kävi ilmi, että Helsingin alueen kiinteistöhuolto- ja siivousyksiköissä oli huomattavia työajan ylityksiä 52 henkilön kohdalla. Helsingin rikospoliisi käynnisti asiasta esitutkinnan, joka valmistui alkuvuodesta L&T käynnisti asianmukaisesti korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet epäkohdan korjaamiseksi. yhteistyö työmarkkinajärjestöjen kanssa L&T on keskeisten palveluidensa osalta järjestäytynyt työnantaja ja toimimme Autoliikenteen työnan- ulkopuoliset sitoumukset MEMBER OF tajaliiton sekä Kiinteistöpalveluiden hallituksessa Suomessa. Pyrimme aktiiviseen vuoropuheluun ammattijärjestöjen kanssa, ennaltaehkäisemme erimielisyyksiä neuvottelukulttuuria kehittämällä ja pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti neuvottelemalla. Vuonna 2012 löysimme neuvotteluratkaisun Sähkö- ja rakennusalan kanssa sovellettavista työehtosopimuksista liittyen Kiinteistöpalveluihin. yhteydet tiedotusvälineisiin L&T noudattaa viestinnässään pörssiyhtiölle asetettuja ohjeita ja määräyksiä. Vuonna 2012 uudistettu viestintäpolitiikkamme painottaa avoimuutta ja kaksisuuntaista vuorovaikutusta. Tiedotusvälineiden edustajat ovat meille tärkeä sidosryhmä, ja haluamme vastata heidän tiedontarpeisiinsa mahdollisimman nopeasti ja ammattitaitoisesti. Vuoden 2012 aikana tapasimme median edustajia lähinnä uuden toimitusjohtajan esittäytymiseen ja kierrätysyhteiskunnan rakentamiseen liittyvissä teemoissa. Lähetimme yhteensä noin 30 lehdistötiedotetta ja vastasimme lähes sataan mediayhteydenottoon. yhteydet pääomamarkkinoihin L&T noudattaa sijoittajaviestinnässään Suomen lainsäädäntöä sekä NASDAQ OMX Helsingin ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita. Hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa korostetaan oikean ja merkityksellisen tiedon välittämistä pääomamarkkinoille, mikä tukee yhtiön osakkeen oikeaa arvonmuodostusta. Vuosi 2012 oli kirkastetun strategian ja uuden johdon myötä erityisen aktiivinen vuosi yhtiön sijoittajasuhdetoiminnassa. Tapasimme vuoden aikana yli 200 pääomamarkkinoiden edustajaa eri tapaamisissa ja tilaisuuksissa Suomessa ja ulkomailla. Puheenvuoro Ulkoisten kustannusten hallinnan tehostaminen oli hankintatoimemme kantava teema vuonna Yhdessä toimialojen ja palvelulinjojen kanssa kartoitimme hankintatarpeemme, ja sen pohjalta kilpailutimme ja tehostimme hankintoja kohdistetuilta osa-alueilta. Alihankinta oli suurennuslasin alla erityisesti kiinteistönhoidossa. Olemme panostaneet siihen, että omat resurssimme ovat tehokkaassa käytössä ja yhtenäistäneet toimintatapojamme alihankinnan osalta. Valittujen kumppaneidemme kanssa teemme jatkuvaa yhteistyötä kustannustehokkuuden parantamiseksi. Olemme myös tehostaneet omaa kiinteistöjen käyttöämme. Yli 600 ihmistä on vaihtanut työpistettä, kun olemme yhdistäneet erillisiä toimipisteitä eri paikkakunnilla. Vuonna 2013 jatkamme hyvin alkanutta työtä. Meillä on ollut paljon projekteja, jotka on aika siirtää osaksi jatkuvaa toimintaamme. Antti Tervo, hankintajohtaja 14 15

10 L&T yhteiskunnassa 1. opastamme jätteiden lajittelussa Päivittäin yli siivoojaamme opastavat asiakkaitamme jätteiden lajittelussa. Syntypaikkalajittelulla asiakkaan jätehuollon kustannukset vähenevät, kun kallista sekajätettä syntyy vähemmän. Lajittelemalla eri jätejakeet saadaan myös tehokkaasti hyötykäyttöön. 2. luomme Paikallista hyvinvointia Olemme toimintapaikkakunnillamme merkittävä työllistäjä ja investoija sekä palveluiden ja tuotteiden ostaja. Edellytämme alihankkijoiltamme hyviä ja luotettavia toimintatapoja sekä toimitusvarmuutta. 3. autamme säästämään energiaa Vuoden aikana huoltomiehemme tekevät yhteensä lähes puoli miljoonaa huoltotoimenpidettä asiakaskohteissamme. Olemme onnistuneet vähentämään asiakkaidemme sähkön, lämmön tai veden kulutusta jopa prosentilla. 4. kuljetamme jätteet uudelleenhyödynnettäviksi Tyhjennämme päivittäin yli jäteastiaa ja kuljetamme jätteet uudelleenhyödynnettäviksi etusijajärjestyksen mukaisesti. Tarkkailemme jatkuvasti omia ympäristövaikutuksiamme ja pyrimme aktiivisesti vähentämään niitä Kasvavat materiaali- ja energiatehokkuusvaatimukset avaavat L&T:lle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kiinteistökannan vanheneminen ja vahvistuva ulkoistamistrendi tukevat palvelujemme kysyntää. Meidän on huolehdittava oman henkilöstömme osaamisesta, työvoiman saatavuudesta ja tuottavuusvaatimusten täyttämisestä L&T:llä on tarjota ratkaisuja juuri niihin haasteisiin, joiden kanssa Suomi ja koko Eurooppa joutuvat tulevina vuosina painimaan, kun keskeiset raakaaineet ehtyvät, ilmasto lämpenee ja Euroopan ja Suomen kilpailukyky heikkenee jalostamme jätteet hyötykäyttöön Laitoksillamme jätteet jalostetaan uusioraaka-aineiksi tai kierrätyspolttoaineeksi teollisuuden käyttöön. Omilla laitoksillamme käsiteltävästä jätteestä 86 prosenttia pystytään hyödyntämään uusiokäytössä tai energiana. 6. PidäMMe teollisuuden Pyörät PyöriMässä Teollisuusasiakkaamme haluavat keskittyä entistä tiukemmin omaan ydinliiketoimintaansa - siihen minkä he osaavat parhaiten. Me mahdollistamme sen huolehtimalla tukipalveluista ympäristöystävällisesti, turvallisesti ja laadukkaasti. 7. huolehdimme henkilöstöstämme Panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin ja osaamisen kasvattamiseen sekä kehitämme johtamista ja esimiestyötämme. Tavoitteemme on tarjota henkilöstöllemme entistä terveellisempi ja turvallisempi työpaikka. Yli 90 prosenttia L&T:läisistä kokee työnsä merkitykselliseksi ja vähintään kolme neljästä suosittelisi L&T:tä työnantajana ystävilleen ja tuttavilleen. 8. vahvistamme kierrätysyhteiskunnan toimintaedellytyksiä Pyrimme rakentavaan yhteistyöhön ja jatkuvaan vuoropuheluun päättäjien, viranomaisten, järjestöjen ja muiden sidosryhmiemme kanssa kierrätysyhteiskunnan toimintaedellytysten turvaamiseksi. 9. koulutamme ja kehitämme asiakkaidemme toimintaa Asiantuntijamme kouluttavat vuosittain satoja yrityksiä ajankohtaiseen ympäristölainsäädäntöön ja nykyaikaiseen jätehuoltoon liittyen. Asiakkaidemme jätteiden kierrätysaste paranee, ympäristön kuormitus pienenee ja jätehuollon kustannukset laskevat 10. valistamme kuluttajia kierrätyksen hyödyistä Vahvistamme kuluttajien tietämystä kierrätyksen hyödyistä ja edistämme jätteiden lajitteluhalukkuutta ja -mahdollisuuksia. taloudellisen hyödyn syntyminen ja jakautuminen Asiakkaat Toimittajat Työntekijät Rahoittajat ja osakkeenomistajat Julkinen sektori Yhteisöt 16 Toimintaympäristö Tuotot Ostetut tavarat, materiaalit ja palvelut Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut Rahoituskulut ja osingot Tuloverot Lahjoitukset keskeiset raaka-aineet ehtyvät Raaka-aineiden riittävyydestä on tullut Euroopan suurimpia huolenaiheita, sillä EU:n talous perustuu olennaisesti tuotuihin raaka-aineisiin. Varannot ehtyvät, kysyntä kasvaa ja hinnat nousevat. Eurooppa strategian Resurssitehokas Eurooppa -lippulaivahankkeella tuetaan siirtymistä resurssitehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen kestävän kasvun aikaansaamiseksi. Olemassa olevia resursseja on käytettävä entistä tehokkaammin, jotta turvataan Euroopan kasvu ja työllisyys. Huolestuttavaa on, että joka vuosi kierrätyskelpoisia raaka-aineita hävitetään Euroopassa yli viiden miljardin euron arvosta. Jos koko määrä kierrätettäisiin, hiilidioksidipäästöt vähenisivät noin kaksi kertaa Suomen vuosittaisten päästöjen verran. Kierrätys luo myös hyvinvointia, sillä se työllistää 25-kertaisesti kaatopaikkaan verrattuna ja 10-kertaisesti jätteenpolttoon verrattuna (Euroopan jätestrategia, 2005). Myös Suomessa hallitus on ryhtynyt toimiin resurssitehokkuuden edistämiseksi ja kansallisen materiaalitehokkuusohjelman laatimiseksi. lainsäädäntö tukee kierrätyksen lisäämistä Eurooppalainen lainsäädäntö vie meitä kohti kierrätysyhteiskuntaa. Vuoteen 2020 mennessä EU:n jätenormisto toimeenpannaan täydellisesti. Perimmäisenä tavoitteena on jätteen kokonaismäärän vähentäminen. Uudelleenkäyttö ja kierrätys tehdään taloudellisesti houkuttelevaksi ja energiahyödyntäminen rajoitetaan vain kierrätyskelvottomaan 17 materiaaliin. Jätteen sijoittaminen kaatopaikalle käytännössä kielletään. Suomessa EU:n vuonna 2008 asettama jätedirektiivi toimeenpantiin voimaan tulleessa uudessa jätelaissa. Uuden lain myötä jätehuollon etusijajärjestys muuttui entistä velvoittavammaksi ja kuluvan vuoden aikana myös yhdyskuntajätteen materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet tarkentuvat. Vuoden 2013 alusta jätevero nousi 40 eurosta 50 euroon tonnilta. Vuonna 2014 pakkausjätteiden tuottajavastuu siirtyy kokonaan kunnilta tuottajayhteisöille ja vuonna 2016 astuu voimaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto, mikä aiheuttaa tarvetta entistä tehokkaammalle biojätteen, puun, paperin ja kartongin lajittelulle. suomella on vielä pitkä matka kierrätystavoitteisiin Vuonna 2016 voimaan tuleva jäteasetus velvoittaa meitä kierrättämään vähintään 50 prosenttia yhdyskuntajätteestä. Kaatopaikalle saisi päätyä vain 20 prosenttia ja polttoon 30 prosenttia jätteistä. Suomella on vielä pitkä matka näihin tavoitteisiin, sillä vuonna 2011 meillä kierrätettiin materiaalina noin 35 prosenttia yhdyskuntajätteestä. Se on vain kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna Kaatopaikalle päätyi edelleen noin 40 prosenttia jätteistä ja polttoon ohjautui noin 25 prosenttia (Tilastokeskus, Jätetilasto 2011). Suomessa jätteiden energiahyödyntäminen lisääntyy voimakkaasti lähivuosina. Se on huolestuttavaa ja vastoin ympäristösäännöksiä ja -tavoitteita, mikäli kierrätykseen kelpaavaa materiaalia ohjautuu polttoon. L&T noudattaa tinkimättömästi jätehuollon etusijajärjestystä ja kehittää aktiivisesti tapoja materiaalikierrätyksen lisäämiseksi. Suomalaisten asenteet jätteiden lajittelua ja kierrätystä kohtaan ovat erittäin positiivisia. Puheenvuoro Ostojen keskittäminen ja asiakkaiden odotukset kokonaispalvelulle ovat voimistuvia trendejä. L&T vastaa asiakkaidensa huutoon tarjoamalla yhä laajempia palvelukokonaisuuksia. Muodostamme palveluvalikoimastamme kunkin asiakkaan tarpeita vastaavan palvelukokonaisuuden. Asiakaskokemuksen parantamiseksi yhdistimme siivous- ja kiinteistönhoitoliiketoimintomme, joilla on paljon synergiamahdollisuuksia, Kiinteistöpalvelut-toimialaksi. Pyrimme hyödyntämään esimerkiksi siivoojiemme ja huoltomiestemme osaamista ja aikaa ristiin ja tarjoamaan asiakkaillemme saumattomampaa palvelua. Asiakkaan työ helpottuu, kun hän asioi vain yhden palveluntuottajan kanssa. Tavoitteemme on luoda tiiviitä kumppanuuksia, jotta ymmärtäisimme asiakkaamme tarpeet paremmin, pystyisimme tarjoamaan mahdollisimman hyödyllisen palvelukokonaisuuden ja loisimme entistä paremman asiakaskokemuksen. Tuomas Mäkipeska, kehitysjohtaja

11 Toimintaympäristö Toimintaympäristö Teettämämme kyselytutkimusten mukaan valtaosa suomalaisista suosii jätteiden materiaalikierrätystä energiahyödyntämisen sijaan (Innolink Research, 2012). Myös kuntapäättäjien asenteet tukevat kierrätyksen lisäämistä (Aula Research, 2012). jätehuollossa arvostetaan valinnan vapautta Jätehuollossa suomalaiset arvostavat valinnan vapautta ja palveluiden monipuolisuutta. Selvä enemmistö (62 %) suomalaisista kannattaa jätteenkuljetusta, jossa kuluttaja voi itse valita kuljetusyrityksensä ja kilpailuttaa palvelun. Päättäjät ovat tyytyväisiä kuntansa jätehuoltopalveluihin erityisesti niissä kunnissa, joissa jätteenkuljetukset on järjestetty markkinaehtoisesti. Tällä hetkellä markkinaehtoinen jätteenkuljetusmalli (lain mukaan kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus ) on käytössä noin puolessa Suomen kunnista. Uusi jätelaki edellyttää näitä kuntia tekemään uuden päätöksen asiassa viimeistään ilmasto lämpenee Erityisesti fossiilisten polttoaineiden käyttö synnyttää kasvihuonepäästöjä, jotka nostavat maapallon lämpötilaa. Osana ilmastonmuutoksen torjuntaa Euroopan unioni on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä (verrattuna vuoden 1990 tilanteeseen). Suomen maakohtainen velvoite on rajoittaa kasvihuonekaasupäästöt keskimäärin vuoden 1990 päästötasolle. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää meiltä vahvaa sitoutumista uusiutuvien energianlähteiden käyttöön ja energiatehokkuuden lisäämiseen. Suomi on ilmasto- ja energiastrategiassaan sitoutunut korvaamaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja kasvattamaan uusiutuvien energialähteiden osuutta 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tästä suurin osa katetaan lisäämällä puuenergian tuotantoa. Tavoitteiden saavuttamista hankaloittavat kuitenkin valtion poukkoileva tukipolitiikka sekä alhaiset päästöoikeuksien hinnat. Vuonna 2011 uusiutuvan energian osuus oli 33 prosenttia, josta puun osuus oli noin 80 prosenttia. Fossiilisia polttoaineita voidaan korvata teollisissa prosesseissa myös kierrätyskelvottomista jätteistä valmistetulla kierrätyspolttoaineella. Tämä on järkevää, sillä se vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja pienentää teollisten yritysten energiantuotantokustannuksia. Kierrätyspolttoaineen päästöt ovat noin kolmasosa kivihiilen ja turpeen päästöistä ja energiatuotannon hinta on noin kolmannes kivihiilellä tuotetun energian kustannuksista. säästöjä energiatehokkuudella Joulukuussa 2012 voimaan astuneen EU:n energiatehokkuusdirektiivin keskeinen tavoite on turvata 20 prosentin energiansäästötavoite vuoteen 2020 mennessä. Säästöihin pyritään tehostamalla lähinnä julkisten rakennusten ja kuluttajien energiankäyttöä. Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanoa. Kansallinen lainsäädäntö tulee saattaa voimaan viimeistään kesällä Rakennuksissa kuluu noin 40 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä energiasta, ja suurin osa kiinteistöjen kustannuksista syntyy energiankulutuksesta. Kiinteistöjen energiankulutusta voidaan ilman investointeja vähentää jopa viidenneksellä energiatehokkuutta parantamalla. Pientaloissa yli puolet energiasta kuluu lämmitykseen, ja energiatehokkuuden painopiste onkin lämmityssähkön ja -öljyn käytön vähentämisessä. Toimitiloissa suurin säästöpotentiaali on ilmanvaihdon ja lämmityksen tehostamisessa sekä sähkön kulutuksen optimoinnissa (Motiva, 2012). Yhä kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset ja energian hinnan nousu kasvattavat ennakoivan kiinteistöhuollon, kiinteistöteknisten ratkaisujen ja oikea-aikaisen korjausrakentamisen merkitystä kiinteistökannan kokonaiskustannusten hallinnassa, mikä kasvattaa palveluiden kysyntää. Samalla kilpailu kuitenkin kiristyy, koska monet toimijat hakevat kasvua näistä liiketoimintamahdollisuuksista. Kustannustehokkaiden korjausrakentamisen palveluiden kysynnän uskotaan lähivuosina kasvavan, kun Suomen kiinteistökanta vanhenee, putkistot rapistuvat ja kosteus- ja homeongelmat lisääntyvät. Suomen asuntokannan korjaustarve on vuosittain noin 1,8 miljardia euroa ja korjausvelka miljardia euroa (Rakennetun omaisuuden tila, 2011). euroopan ja suomen kilpailukyky heikkenee Materiaali-, energia- ja työvoimakustannusten jatkuva nousu heikentää Euroopan ja Suomen kilpailukykyä. Teolliset yritykset siirtävät tuotantoaan kehittyville markkinoille. Verotulot laskevat kun yritykset vähentävät kotimaan toimintaa ja vuonna 2016 voimaan tuleva jäteasetus velvoittaa meitä kierrättämään vähintään 50 prosenttia yhdyskuntajätteestä. maksavat veronsa muualle. Myös väestön ikääntyminen laskee verokertymää, hankaloittaa työvoiman saatavuutta ja kuormittaa kansantaloutta. Suomessa teolliset yritykset keskittyvät yhä vahvemmin omaan ydinliiketoimintaansa ja hakevat kustannustehokkuutta ydinliiketoimintansa ulkopuolisten palveluiden ulkoistamisella. Se avaa mahdollisuuksia esimerkiksi prosessipuhdistuspalveluille ja siivouksen tukipalveluille. Kilpailutilanne on kuitenkin kireä ja hintataso aleneva. Asiakkaiden hankinta muuttuu ammattimaisemmaksi, ostot keskitetään harvemmille palveluntoimittajille ja kilpailutetaan yhä suurempia palvelukokonaisuuksia. Suomessa julkisen sektorin ulkoistamisaste on selvästi alhaisempi kuin useimmissa muissa EU-maissa, noin 20 prosenttia. Ennakoimme, että tulevina vuosina kunnat lisäävät palveluidensa ulkoistamista muun muassa EU:n uuden hankintadirektiivin ja sen myötä uudistuvan kansallisen hankintalainsäädännön kehittyessä sekä tuottavuuspaineiden kasvaessa. Tämä tuo L&T:lle uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kunhan pidämme huolta henkilöstömme osaamisesta, kustannustehokkuusvaatimusten täyttymisestä ja huolehdimme työvoiman saatavuudesta. lainsäädäntö ohjaa ulkomaan markkinoiden kehitystä Suomen lisäksi toimimme Venäjällä, Latviassa ja Ruotsissa. Erityisellä mielenkiinnolla seuraamme Venäjän laajenevan ympäristöhuoltoliiketoiminnan mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Venäjällä on ympäristöalalla tapahtumassa paljon. Suunnitteilla on jätteen verotusta, lainsäädännön uusimista sekä tuottajavastuuhankkeita. Toteutuessaan nämä vauhdittavat koko alan kasvua sekä selkiyttävät alan pelisääntöjä. Latvian jätelainsäädäntöä harmonisoidaan EU:n jätedirektiivin mukaisesti, mikä kasvattaa kierrätysliiketoiminnan mahdollisuuksia. Myös jätehuoltomarkkinat ovat vähitellen avautumassa vapaalle kilpailulle. Ruotsin kiinteistöpalvelumarkkina on pitkälle kehittynyt. Yritykset tarjoavat pelkän siivouksen sijaan laajempia kiinteistöpalvelukokonaisuuksia, joita myös asiakkaat arvostavat. Lisäksi markkinan ulkoistusaste on selvästi pidemmällä kuin Suomessa. Markkina on hyvin pirstaloitunut ja pieniä toimijoita on paljon

12 Vastuullisuus L&T:llä Vastuullisuus L&T:llä olennaisuusmatriisi Keskeiset luonnonvarat uhkaavat ehtyä ja energian hinta nousta. Kasvihuonekaasupäästöjä on hillittävä ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi. Ratkaisuna näihin ongelmiin tarjoamme materiaalitehokkuutta ja energiatehokkuutta parantavia palveluja asiakkaillemme sekä olemme vahvasti mukana kehittämässä kierrätysyhteiskuntaa. Vastuullinen toimintatapa on erottamaton osa liiketoimintaamme ja läsnä kaikessa tekemisessämme: jokapäiväisessä työssämme ja palveluissamme asiakkaillemme. Noudatamme kaikessa liiketoiminnassamme hyvää liiketoimintatapaa ja kannatamme reilua kilpailua. Mittaamme ja seuraamme asiakaskokemusta säännöllisesti toteutettavilla tutkimuksilla ja asiakaspalautejärjestelmän avulla. Saamaamme tietoa käytämme palvelujemme jatkuvaan kehittämiseen. Tarjoamme henkilöstöllemme terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet emmekä hyväksy syrjintää. Kunnioitamme YK:n ihmisoikeuksien julistusta ja ILO:n määrittelemiä työelämän oikeuksia. Edellytämme näitä asioita myös tavaran- ja palveluntoimittajiltamme. Ympäristöyrityksenä vastuumme ympäristöasioissa on erityisen suuri. Ympäristöperiaatteistamme ja työmme tuloksista kerromme tarkemmin osiossa Ympäristövastuu. Henkilöstöpolitiikkaa ja työturvallisuusjohtamista esittelemme osiossa Henkilöstö. yritysvastuun johtaminen Yhtenäinen ja turvallinen yrityskulttuuri on yksi uuden strategiamme avaintekijöistä. Yritysvastuun kehittäminen kuuluu liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen erottamattomasti strategia- ja vuosisuunnittelun sekä johtamiskäytäntöjen kautta. Vuonna 2012 olemme uudistaneet yritysvastuun johtamisjärjestelmän sekä laajentaneet raportointia. Yritysvastuukokonaisuutta johtaa ja ohjaa yritysvastuun ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Yritysvastuun ohjausryhmä seuraa säännöllisesti yritysvastuun toteutumista. Lisäksi johtoryhmä ja hallitus käsittelevät ja hyväksyvät toimivaltansa piirissä olevat asiat. Ympäristö- ja työturvallisuusjohtaminen (EHS) sekä vastuullisuustyön käytännön koordinointi ja raportointi ovat ympäristö- ja työturvallisuusorganisaation vastuulla, joka kuluneen vuoden aikana on järjestetty konsernin keskitetyksi toiminnoksi. Vuonna 2012 laadimme vastuullisen liiketavan periaatteet eli Lassila & Tikanojan Tapa toimia -ohjeistuksen sekä uudistimme toimintaa ohjaavat keskeiset politiikat. L&T:n toimintaa ohjaavat keskeiset politiikat, joista hallitus hyväksyy riskienhallinta- ja vakuutussekä tiedonanto- ja rahoituspolitiikat. Johtoryhmä puolestaan hyväksyy ympäristö-, henkilöstö- ja viestintäpolitiikat sekä hankintaperiaatteet ja työturvallisuusjohtamisen periaatteet. Koko henkilökunta koulutetaan ja sitoutetaan Lassila & Tikanojan Tapa toimia -ohjeistukseen ja politiikkoihin vuoden 2013 aikana. Tapa toimia -ohjeistus ja politiikat ovat nähtävissä internetissä osoitteessa Riskienhallinta on käsitelty vuosikertomuksen tilinpäätösosiossa sivuilla 4 ja 18. L&T:n johtamisjärjestelmä on sertifioitu ISO 9001, ISO ja OHSAS standardien mukaisesti. Palvelutuotannosta sertifioinnit kattavat 49 % liikevaihdosta. yritysvastuuohjelma Yritysvastuuohjelmassa ovat L&T:n tärkeimmät vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet vuosille Ohjelman painopisteet perustuvat keskeisten sidosryhmiemme odotuksiin ja olemme ottaneet siinä huomioon ympäristö- ja palvelualan yritykselle ominaiset liiketoiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteet. Ohjelmaa päivitetään vuosittain. Vuonna 2013 tarkoituksenamme on määrittää selkeät lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet, joiden yritysvastuuohjelman painopisteet perustuvat keskeisten sidosryhmiemme odotuksiin. Suuri merkitys sidosryhmille Kohtalainen merkitys Työsuhdeasiat Henkilöstön monimuotoisuus ja tasa-arvoisuus Paikallinen työllistäminen ja ostot Luonnon monimuotoisuus Kohtalainen merkitys Tuotteiden ja palveluiden turvallisuus Liiketoiminnan vastuullisuus ja määräystenmukaisuus Taloudellisen hyödyn jakautuminen Tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutukset Kasvihuonekaasupäästöt Ympäristöturvallisuus Henkilöstön kehittäminen Edunvalvonta ja kannanotot Vuoropuhelu lähiyhteisöjen kanssa Materiaalitehokkuus Energiatehokkuus Työterveys ja -turvallisuus Asiakastyytyväisyys Suuri merkitys L&T:lle Yhteenveto raportoimistamme GRI-tunnusluvuista on internetsivuillamme osoitteessa toteutumista seuraamme ja raportoimme jatkossa vuosittain. yritysvastuun raportointi Tämä vuosikertomus on samalla yritysvastuuraportti kaudelta Raportti on laadittu noudattaen Global Reporting Initiativen (GRI:n) laatimia raportointiperiaatteita ja G3.1-raportointiohjeistoa. Raportti julkaistaan vuosittain. Vuodesta 2010 alkaen olemme raportoineet järjestelmällisesti useita GRI-ohjeiston mukaisia tunnuslukuja. Tänä vuonna laajensimme raportin kattamaan Suomen lisäksi kaikki toimintamaamme ja lisäsimme raportoitavien tunnuslukujen määrää, jotta saamme johtamisen tueksi kattavasti systemaattista ja vertailukelpoista tietoa. Raportti koskee kaikkia konserni- ja tytäryrityksiä lukuun ottamatta yhteisyritys L&T Recoilia, josta L&T myi osuutensa kuluneen vuoden aikana. Raportti kattaa kaikki toiminnot Suomessa, Venäjällä, Latviassa ja Ruotsissa. Jos joidenkin yksittäisten tunnuslukujen osalta tietoa ei ole ollut saatavissa kaikista toimintamaistamme tai laskennassa on tapahtunut muutoksia verrattuna aikaisempiin vuosiin, poikkeus on kerrottu tunnusluvun yhteydessä. Raportoitavat tunnusluvut perustuvat GRIohjeiston mukaiseen sidosryhmä- ja olennaisuusanalyysiin, jossa olemme ottaneet huomioon keskeisten sidosryhmien odotukset. L&T:n keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö, sijoittajat, viranomaiset, paikalliset yhteisöt, palvelun- ja tavarantoimittajat, järjestöt ja media. Yhteistyötä sidosryhmien kanssa esittelemme osiossa L&T yhteiskunnassa. Vuonna 2013 tarkoituksenamme on syventää vuoropuhelua keskeisten sidosryhmien kanssa voidaksemme ottaa huomioon sidosryhmien näkemykset tulevissa raporteissa vielä nykyistä kattavammin. gri-indeksi internetsivuillamme Raportoimamme yhteiskuntavastuun tunnusluvut kattavat kaikki yritysvastuun osa-alueet. Olemme painottaneet raportissa ympäristöön, henkilöstöön ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyviä tunnuslukuja. Johtamistapaamme yhteiskuntavastuun osaalueilla olemme kuvanneet vuosikertomuksen eri osioissa. Ympäristövastuun johtamisen esittelemme Ympäristövastuu-osiossa, taloudellisen vastuun johtamisen pääosin tilinpäätösosiossa ja henkilöstöjohtamista kuvaamme Henkilöstö-osiossa. Muut sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osa-alueet käsittelemme Vastuullisuus L&T:llä ja L&T yhteiskunnassa -osioissa. Raportti vastaa L&T:n oman käsityksen mukaan raportointitasoa B. GRI-sisältöindeksi kokonaisuudessaan on luettavissa internetsivuillamme osoitteessa

13 Vastuullisuus L&T:llä Vastuullisuus L&T:llä yritysvastuuohjelma Päämäärä Toimenpiteet ja tulokset 2012 Tavoitteet ja toimenpiteet Vastuullinen liiketoiminta ja palvelut Kannattava yritys ja sijoituskohde Vastuullinen tapa toimia Tyytyväiset asiakkaat Ympäristövastuu Materiaali- ja energiatehokkuus Päästöjen ja energiankulutuksen vähentäminen Vastuu henkilöstöstä Työkyvyn hallinta (L&T Suomi) Työturvallisuus Johtamisen ja työympäristön kehittäminen Yhtiön taloudelliset tunnusluvut, s. 8 9 Yhtiön strategiakauden taloudelliset tavoitteet, s. 13 L&T:n vastuullisen liiketavan periaatteet laadittiin ja hyväksyttiin hallituksessa Keskeiset toimintaa ohjaavat politiikat uudistettiin ja hyväksyttiin Asiakaskyselyn pohjalta johdetut kehityshankkeet asiakaskokemuksen parantamiseksi, esim. perehdytyksen kehittäminen, järjestelmähankkeet L&T:n hallussa olevien materiaalivirtojen kierrätys- ja hyödyntämisaste, s. 24 CO 2 -päästösäästön lisäys, s. 24 Omien laitosten materiaalitehokkuus, jätteiden hyödyntämisaste 86 % WWF myönsi pääkonttorille Green Office -merkin Ympäristöpassi koulutuksen suorittaneiden siivoojien kokonaismäärä kpl Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisen asiakaskohtaiset tulokset Uusia ekohuoltoon erikoistuneita huoltomiehiä koulutettu 206 kpl energiansäästöhavaintoa asiakaskohteissa Ajotavanhallinnan pilotit ja koulutukset, 170 raskaan kaluston ajoneuvoa mittauksen piirissä Ajoreittien optimointi (taka- ja etulastaavat jäteautot) Hybridijäteauton ja bioetanolidiesel-jäteauton pilotointi Videoneuvottelujen lisääminen, työmatkustuksen väheneminen 7 % Omien kiinteistöjen käytön tehostaminen Työkykyohjelman toimenpiteet: uudelleensijoitus ja -koulutus, ennaltaehkäisevät ohjelmat Sairauspoissaolo 5,4 % Tyel-luokka 3 Keskimääräinen eläköitymisikä 62,9 Työturvallisuusjohtaminen keskitettiin ja toimintamallit yhtenäistettiin Tapaturmataajuus 31 Turvallisuushavaintoilmoitukset kpl Sisäisen johtamisvalmennusohjelman käynnistäminen Säännölliset esimiesfoorumit Vastuullinen hankinta ja yhteistyökumppanit Alihankinnan Hankintaperiaatteet uudistettiin ja hyväksyttiin vastuullisuus Ympäristöä säästävien tuotteiden suosiminen Sidosryhmäsuhteet Avoin vuorovaikutus sidosryhmien kanssa Kierrätysyhteiskunnan edistäminen Ympäristömerkittyjen siivousaineiden osuus 53 % käytetyistä aineista, kasvua vuodesta %-yksikköä Euro-moottoriluokkien kehitys, s Sidosryhmä- ja olennaisuusanalyysin päivitys GRI-raportoinnin laajentaminen B-tasolle 42 Ympäristöakatemiaa, 880 osallistujaa 200 räätälöityä ympäristökoulutusta Wellou.fi toiminnan käynnistäminen Pohjois-Suomen materiaalitehokkuusohjelma LOURA-hanke, Helsingin ilmastokumppanit L&T:n vastuullisen liiketavan periaatteiden jalkautus ja koulutus kaikissa toimintamaissa Määräystenmukaisuus Kaksi kertaa vuodessa tehtävä yhtenäinen asiakaskysely ja sen pohjalta tehtävät kehitystoimenpiteet ja -hankkeet Asiakaskohtaiset tehostamis- ja kehityshankkeet kierrätys- ja hyödyntämisasteen sekä energiatehokkuuden parantamiseksi Uusioraaka-aineiden ja -polttoaineiden toimitusten kasvattaminen edelleen Omien laitosten hyödyntämisaste 90 % Ekohuoltoon erikoistuneiden huoltomiesten osuus 80 % sekä jatkokoulutusohjelman käynnistäminen Energiansäästöhavaintojen määrä kpl vuodessa Ajotavanseurannan laajentaminen vaihtolavakalustoon (n. 80 raskaankaluston ajoneuvoa) vuonna 2013 Omien kiinteistöjen energiatehokkuus- ja käytöntehostamisprojekti jatkuu Työkykyohjelman tavoitteet vuoteen 2015 mennessä: Sairauspoissaolo 5 % TYEL-luokan vakiintuminen tasolle 3 Keskimääräinen eläköitymisikä 63 Tapaturmataajuus alle 25 vuonna 2013 Tapaturmataajuus alle 15 vuonna 2016 Ilmapiiritutkimus joka toinen vuosi Säännöllinen johtamispalaute Osaamisen kehittämisohjelma Hankintaperiaatteiden jalkautus kaikissa toimintamaissa Auditointi- ja arviointikäytäntöjen tehostaminen sekä uudistaminen Määräystenmukaisuus Ympäristömerkittyjen siivousaineiden osuuden kasvattaminen 65 %:iin Euro 5 moottoriluokan osuuden kasvattaminen 20 %:iin Sidosryhmäkohtaisen vuoropuhelun syventäminen, kehitysehdotukset ja -ohjelmat Lainsäädäntöön ja sen soveltamiseen vaikuttaminen Räätälöidyt Ympäristöakatemiat ja -koulutukset eri sidosryhmille Alueelliset ja valtakunnalliset materiaalitehokkuusohjelmat vuonna 2012 olemme uudistaneet yritysvastuun johtamisjärjestelmän sekä laajentaneet raportointia

14 Ympäristövastuu Ympäristövastuu L&T on vahvasti mukana kierrätysyhteiskunnan kehittämisessä. Menestyminen tässä työssä edellyttää meiltä vankkaa, asiakkaittemme tarpeisiin soveltuvaa ympäristöosaamista sekä omien ympäristövaikutustemme minimoimista. Vuonna 2012 uudistimme ympäristöpolitiikkamme, jossa määritämme ympäristönäkökohdat ja periaatteet, joita noudatamme niin omassa toiminnassamme kuin asiakkaille tuottamissamme palveluissa. Tarjoamme palveluja ja ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme voivat säästää luonnonvaroja ja energiaa ja jotka samalla tuottavat selvää taloudellista etua. Oman toimintamme keskeisiä ympäristöperiaatteita on, että noudatamme tinkimättömästi ympäristölainsäädäntöä ja ympäristöstandardeja ja johdamme ympäristötyötämme jatkuvan parantamisen periaatteella. Seuraamme systemaattisesti omia ympäristövaikutuksiamme ja edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme ympäristövastuullista toimintaa. vähennämme hiilidioksidipäästöjä yhdessä asiakkaidemme kanssa Palvelumme vähensivät hiilidioksidipäästöjä yli 1,5 miljoonalla CO 2 -tonnilla vuonna 2012 (2011: yli 1 miljoona Hallussa olevat materiaalivirrat % Omien laitosten materiaalitehokkuus % tonnia). Saavutimme kasvun parantamalla materiaalitehokkuutta entisestään ja kasvattamalla uusioraakaaine ja -biopolttoainetoimituksia. Laskentaperiaatteet ovat nähtävissä internetsivuillamme osoitteessa Toimintamme merkittävimpiä kielteisiä ympäristövaikutuksia ovat keräys- ja kuljetuspalveluista aiheutuvat päästöt. Tähän asti omat hiilidioksidipäästömme ovat seuranneet tuotannon volyymin kasvua. Vuonna 2012 pystyimme säilyttämään kokonaishiilidioksidipäästömme vuoden 2011 tasolla. Esimerkiksi kaukologistiikassa kulutimme vähemmän polttoainetta kuljetettua irtokuutiota kohden. Lisäksi nostimme tehokkuuttamme muun muassa optimoimalla jätteenkeräysreittejä. Kokonaisuudessaan toimintamme kautta saavutettava päästösäästö on huomattava suhteessa toimintamme negatiivisiin ympäristövaikutuksiin. Hallussa olevien materiaalivirtojen kierrätysja hyödyntämisaste % ympäristöperiaatteisiimme kuuluu, että vähennämme toimintamme päästöjä muun muassa tehostamalla kuljetuksia ja pienentämällä ajoneuvojemme polttoaineen kulutusta. työkaluja ympäristötavoitteiden saavuttamiseen Tarjoamme asiakkaillemme paitsi välineitä ja koulutusta materiaali- ja energiatehokkaaseen jäte- ja kiinteistöhuoltoon myös työkaluja asiakkaan oman toiminnan seurantaan sekä viranomaisille suunnattuun raportointiin. Ympäristönetti-palvelun kautta asiakkaamme voivat seurata omia jätemääriään ja jätehuollon kustannuksiaan. Palvelutarjontaamme kuuluu VTT:n kanssa kehitetty yritysjätteen ilmastovaikutuslaskuri, joka mahdollistaa asiakkaidemme jätehuollon CO 2 - vaikutusten laskemisen ja jätehuoltoratkaisujen vertailun. Tulosten pohjalta esitämme asiakkaalle kehitysehdotuksia, joiden avulla asiakkaamme voivat vähentää hiilidioksidipäästöjään. ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön L&T kerää, kuljettaa ja prosessoi erityyppisiä jätteitä erityisesti kaupan alalta, teollisuudesta ja rakennustoiminnasta. Jätteen raaka-ainehyödyntäminen säästää niin energiaa kuin raakaaineitakin. Ohjaamme asiakkaitamme syntypaikkalajitteluun materiaalikierrätyksen ja tehokkaan energiahyödyntämisen edistämiseksi. Kaikista L&T:n hallussa olevista materiaalivirroista pystyttiin kierrättämään tai hyödyntämään 82 %. L&T:n omien laitosten hyödyntämisaste oli 86 % (vuonna 2011: 84 %). Vaaralliset jätteet käsittelemme asianmukaisesti omilla laitoksillamme tai toimitamme ne yhteistyökumppaneillemme käsiteltäväksi. Vaarallisista jätteistä 9 % vietiin hyödynnettäväksi muihin EU-maihin. Aloitimme vuonna 2011 vaarallisten jätteiden keräyksen myös Venäjällä. Emme tuoneet vaarallisia jätteitä maahan vuonna Kasvihuonekaasupäästöt yht. 80,0 tuhatta CO 2 -tonnia Raskaan kaluston Euro-moottoriluokat kalusto yhteensä 760 kpl järkevää energiahyödyntämistä Koska kaikkia jätteitä ei nykyteknologialla voida kierrättää uusioraaka-aineiksi, on sekä taloudellista että ympäristön kannalta edullista, että osa materiaaleista hyödynnetään energiana. L&T suosii jätteiden energiahyödyntämisessä kierrätyspolttoaineen valmistusta ja toimittamista pää- tai rinnakkaispolttoaineeksi voimalaitoksiin ja sementtiuuneihin. Jätteistä valmistetulla kierrätyspolttoaineella korvataan yleensä enemmän päästöjä tuottavia polttoaineita kuten kivihiiltä ja turvetta, mikä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä energiantuotannossa. Rinnakkaispoltolla tarkoitetaan jätteestä valmistetun kierrätyspolttoaineen polttamista voimalaitoksessa tai sementtiuunissa samanaikaisesti tavanomaisen polttoaineen, esimerkiksi kivihiilen, turpeen tai puuhakkeen kanssa. Lopputuloksena on tehokkaalla hyötysuhteella sähköä ja lämpöä. L&T:llä kierrätyspolttoaineiden laadunhallinta perustuu eurooppalaisiin kierrätyspolttoainestandardeihin, jotka julkaistiin vuonna 2012, ja joiden valmisteluun L&T osallistui aktiivisesti. tehostaminen pienentää päästöjä Ympäristövastuumme ja -tavoitteidemme keskeinen osa on omien päästöjen vähentäminen muun muassa kuljetuksia tehostamalla ja ajoneuvojen polttoaineen kulutusta pienentämällä. Vuonna 2012 otimme käyttöön Suomessa raportointityökalun, josta saamme tietoa kuljettamistamme jätemääristä, kuljetusreittien sekä kalustonkäytön tehokkuudesta. Seurannan tavoitteena on parantaa tuotannon tehokkuutta optimoimalla oikeita asioita. Seurannan piirissä oli 300 ajoneuvoa vuoden 2012 lopussa ja täysimääräisesti raportointityökalu on käytössä vuonna Polttoaineenkulutus litraa Sähkön kulutus MWh 10 % 18 % 22 % 49 % 14 % 32 % 6 % 48 % 18 % 21 % 20 % 41 % 28 % 10 % 61 % 16 % 9 % 39 % 15 % 22 % Syntypaikkalajitellut kiinteät jätteet (esim. paperi, muovi, lasi, metalli, energiajae, puu) Sekajätteet (esim. seka- ja kaatopaikkajätteet sekä lajittelemattomat rakennusjätteet) Nestemäiset ja vaaralliset jätteet Pilaantuneet maa-ainekset ja tuhkat Kierrätys Ympäristörakentaminen Energiahyödyntäminen Loppusijoitus kaatopaikalle Kierrätys tai kompostointi Ympäristörakentaminen Energiahyödyntäminen Loppusijoitus kaatopaikalle Suorat kasvihuonekaasupäästöt Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Muut merkittävät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Euro 5 Euro 4 Euro 3 Euro 2 Euro 0 1 Lisätietoa Euro-moottoriluokituksen vaikutuksesta päästöihin sivulla Diesel Polttoöljyt Bensiini

15 Ympäristövastuu Ympäristövastuu Ajoreittien optimointi on myös osa jatkuvaa työtämme. Vuoden 2012 aikana kävimme läpi satojen autojen reitit, ja olemme pystyneet vähentämään vanhempaa ja korkeapäästöisempää kalustoa. Kehitämme monella tavalla raskaankaluston kuljettajiemme ajotapaa ympäristöystävällisempään suuntaan. Henkilökohtainen ajotavanseurantalaitteisto asennettiin 170 raskaankaluston ajoneuvoon vuoden 2012 aikana. Seuranta mahdollistaa ajotavan analysoinnin ja jatkuvan parantamisen. Olemme kouluttaneet perehdyttäjiä opettamaan ennakoivaa ajotapaa kuljettajille. Ajotavanseurantaa tullaan laajentamaan myöhemmin myös vaihtolavakalustoon. Lisäksi Suomessa 70 % kuljettajistamme oli käynyt pakollisen Ennakoiva ajotapa -jatkokoulutuspäivän vuoden 2012 loppuun mennessä. Kuluneena vuonna L&T:n kuljettajat suorittivat ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivää. Raskaan kaluston pienhiukkaspäästöt sekä typenoksidien päästöt vähenevät sitä mukaa, kun hankimme uutta kalustoa vanhan tilalle. Kun siirrytään esimerkiksi Euro 3 -luokasta Euro 5 -luokkaan typenoksidien (NOx) päästöjä leikataan yli 50 % ja pienhiukkaspäästöjä jopa 80 %. Tällä hetkellä hankittavassa kalustossa käytetään EURO 5 -luokituksen moottoreita. Testaamme jatkuvasti myös uuden teknologian jäteautoja, joilla tavoittelemme polttoaineenkulutuksen ja ympäristövaikutusten alentamista. Jo aiemmilta vuosilta käytössä on ollut tavanomaisten dieselkäyttöisten jäteautojen lisäksi maakaasukäyttöisiä jäteautoja sekä vuonna 2011 pääkaupunkiseudulla koekäyttöön otettu bioetanolidieselkäyttöinen ajoneuvo, jonka käyttökokemukset L&T:n toiminnan aiheuttamat CO 2 -päästöt ja toiminnan laskennalliset CO 2 -päästövähennykset jätteenkeräyksessä ovat olleet hyviä. Etanolin käyttäminen polttoaineena vähentää hiilidioksidipäästöjä 85 prosenttia. Vuonna 2012 otimme Turussa jätteenkeräyksessä käyttöön Suomen ensimmäisen hybridikäyttöisen jäteauton, jolla etuna on alhaisemman polttoaineen kulutuksen lisäksi hiljaisuus. Kuljetusten negatiiviset vaikutukset ovat kuitenkin vain muutama prosentti siitä kokonaishyödystä, joka saavutetaan, kun kuljetetaan biopolttoaineita tai materiaalia kierrätykseen. energia- ja materiaalitehokkuus omissa kiinteistöissämme Ympäristöperiaatteidemme mukaisesti parannamme omien kiinteistöjemme energia- ja materiaalitehokkuutta. Kiinteistöjemme tehokkaampaan käyttöön tähtäävä projekti jatkui koko vuoden 2012 ja sitä jatketaan vuonna Lisäämme avotoimistoja, järjestämme yhteistyöpisteet paljon liikkuville ja yhdistämme varasto-, halli-, sosiaali- ja neuvottelutiloja. Projektiin liittyy pilottihanke, jonka tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta omissa kiinteistöissämme. L&T:n omistamien kiinteistöjen huoltosopimukset on laadittu L&T Ekohuoltokonseptin mukaisiksi tarkoituksena minimoida kiinteistöjen energian- ja vedenkulutus. WWF on myöntänyt L&T:n pääkonttorille Green Office -merkin osoituksena ympäristövaatimusten täyttymisestä. Vuonna 2012 työmatkustaminen väheni L&T:llä Suomessa 7 %. Olemme lisänneet online-kokousten määrää, mikä on vähentänyt henkilöstön työmatkaajoa ja sitä kautta päästöjämme. tuhatta CO 2 -ekvivalenttitonnia Päästöt Kuljetukset, työkoneet, tuotantoautot 49,1 49,0 Ostettu sähkö 8,3 8,9 Työmatkustaminen 1,4 1,5 Urakoitsijoiden polttoaineen kulutus 21,6 20,6 Yhteensä 80,0 80,0 laskennalliset päästövähennykset Materiaalikierrätys -373,3-309,5 Polttoainetoimitukset , ,2 Yhteensä , ,7 Päästöt on laskettu kansainvälisen raportointiohjeiston The Green House Gas Protocol -päästölaskentamallin mukaisesti hyödyntäen muun muassa VTT:n LIPASTO-tietokantaa. Laskentamallin mukaan päästöt jaetaan kolmeen vaikutusalueeseen: vaikutusalue 1 Suorat kasvihuonepäästöt (L&T:n raskaan kaluston, tuotantoautojen, työkoneiden ja työsuhdeautojen kuluttamat polttoaineet), vaikutusalue 2 Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt ostetusta energiasta (L&T:n sähkönkäyttö toimipisteissä) ja vaikutusalue 3 Muut merkittävät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (työmatkustaminen, urakoitsijoiden polttoaineen kulutus). Laskennalliset päästövähennykset on laskettu VTT:n luoman mallin avulla. Vuonna 2012 laskentaa laajennettiin kattamaan koko L&T-konsernin toiminta. Vuoden 2011 luvut on korjattu vertailukelpoisiksi. Laskennallinen päästövähennys on laskettu koko ketjulle jätteen keräyksestä uusiomateriaalin ja -polttoaineen käyttöön asti. Lisätietoa laskentatavasta: jätteen raaka-ainehyödyntäminen säästää niin energiaa kuin raaka-aineitakin. huolehdimme ympäristöstä Tarjoamme myös ympäristövahinkopalveluita esimerkiksi öljyvuotojen hoitoon ja pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn. Vahinkotilanteessa asiantuntijamme kartoittavat vahingon laadun ja selvittävät analyysien ja eri alan ammattilaisten avulla tarvittavat saneeraustoimenpiteet. Hoidamme yhteydet viranomaisiin, vahingon aiheuttajaan ja tarvittaviin sidosryhmiin ja tuotamme heille tarvittavat raportit. Ympäristöluvat ohjaavat ympäristöasioiden hallintaa sekä seurantatarkkailua. L&T:llä on 90 ympäristölupaa. Vuonna 2012 uusia lupapäätöksiä saatiin kuusi, joista kaksi kokonaan uudelle toiminnalle. riskienhallinnalla turvallisia palveluita Toimintaamme sisältyvät ympäristöriskit kohdistuvat maaperän saastumiseen, vesien saastumiseen ja ilmanpäästöihin. Riskitekijöitä ovat jätteiden kuljetukset, varastointi ja käsittely. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä ja tehokas omavalvonta ovat riskinhallinnan kulmakiviä. Ympäristöriskejä kartoitetaan säännöllisesti auditointien ja tarkastusten yhteydessä ja niissä havaitut puutteet ja riskikohteet kirjataan järjestelmään, jonka kautta myös niiden käsittelyä seurataan. Ympäristövahinkojen toteutumista ehkäistään muun muassa suojarakenteilla, mittalaitteilla, tarkastuksilla, ohjeistuksella sekä henkilökunnan koulutuksilla. L&T:llä ei tapahtunut yhtään huomattavaa tai vakavaa ympäristövahinkoa vuonna Lieviä vahinkotapauksia oli kahdeksan kappaletta. Ne johtuivat liikenneonnettomuuksista, säiliövuodosta ja muista teknisistä syistä. Päästöjä syntyi rajatulle alueelle ja ne saatiin talteen imeyttämällä, vaihtamalla maaperää tai rajaamalla ja poistamalla päästö viemärijärjestelmästä. ympäristönsuojelun kustannukset L&T:n ympäristönsuojeluinvestointeja ja -kuluja ovat muun muassa ilma-, vesi- ja maapäästöjen hallintaan liittyvät investoinnit ja kulut, investoinnit vaarallisten jätteiden käsittelylaitosten ilmansuodatukseen, maaperäselvitykset, kaatopaikkojen maisemointi- ja peittämiskulut sekä ympäristö- ja vastuuvakuutusten kulut. Vuonna 2012 L&T:n ympäristönsuojelukulut olivat lähes 0,8 miljoonaa euroa ja ympäristönsuojeluinvestoinnit lähes 0,4 miljoonaa euroa. Lisäksi L&T on investoinut raskaan kaluston polttoainekulutuksen vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Näitä ovat olleet mm. kuljettajien taloudellisen ajotavan koulutukset, investoinnit vähäpäästöisempään kalustoon ja kulutusta pienentäviin laitteisiin sekä seurannan kehittämiseen liittyvät kalusto-, ohjelma- ja laitehankinnat. Näitä kuluja ei kuitenkaan ole erotettu liiketoiminnan muista kustannuksista

16 Henkilöstö Henkilöstö L&T tekee työtä, jolla on merkitystä. Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä, tuemme henkilöstömme urakehitysmahdollisuuksia ja huolehdimme heidän hyvinvoinnistaan. Olemme tulevaisuuden työllistäjä. Teollisuuden työpaikat siirtyvät yhä enemmän ulkomaille, mutta palvelualan yrityksenä työllistämme ihmisiä toimintamaissamme. Vuonna 2012 uudistimme henkilöstöpolitiikkamme. L&T noudattaa henkilöstötoiminnoissaan kansallista lainsäädäntöä ja työehtosopimuksia, ILO:n kansainvälisiä sopimuksia, työsuojelumääräyksiä ja muita velvoitteita. Työyhteisömme on tasa-arvoinen, emme hyväksy syrjintää missään muodossa, ja henkilöstöjohtamisemme on tasapuolista ja oikeudenmukaista. Henkilöstöllämme on järjestäytymisvapaus, ja suhtaudumme ammattiyhdistystoimintaan ja henkilöstön edustajiin arvostaen ja avoimesti. osaavat ja riittävät resurssit Palveluyrityksenä keskeinen haasteemme on riittävän ja osaavan henkilöstön varmistaminen. Vuoden 2012 lopussa L&T:n palveluksessa oli koko- ja osa-aikaisia työntekijöitä yhteensä henkilöä (9 357). Henkilöstö maittain vuoden lopussa koko- ja osa-aikaiset yhteensä Suomi Latvia Ruotsi Venäjä Henkilöstön ikäjakauma 19 % 23 % alle Yli 61 4 % 5 % Siivousalaa ei Suomessa koeta tällä hetkellä houkuttelevaksi ja työntekijöiden vaihtuvuus alalla on suurta eikä L&T ole poikkeus. Suomen Siivous- ja käyttäjäpalveluissa työntekijöiden vaihtuvuus L&T:llä oli 48,7 % (47,8 %) vuonna Huoltomiehiä puolestaan valmistuu työmarkkinoille liian vähän. Myös kiinteistötekniikkapuolella ammattilaisia on vaikea löytää vapailta markkinoilta. Koulutamme itse vahinkosaneeraajia ja -kartoittajia, sillä vahinkosaneerauksessa meillä on tehtäviä, joihin mikään oppilaitos ei tarjoa koulutusta. Kiinteistönhoidossa L&T:n Suomen työntekijöiden vaihtuvuus oli 20,1 % (17,8 %). Ympäristöpalveluissa työntekijöitä on paremmin saatavilla, ja he ovat sitoutuneita työhönsä, joten vaihtuvuus on melko vähäistä. Suomessa työntekijöiden vaihtuvuus Ympäristöpalveluissa oli 11,4 % (9,5 %). Tarjoamme henkilöstölle kattavasti täydennyskoulutus- ja uramahdollisuuksia eri toimialoillamme. 23 % 25 % Tapaturmataajuus Ympäristöpalvelut Kiinteistönhoito 31 Siivous- ja käyttäjäpalvelut 26 Uusiutuvat energialähteet 31 Lassila & Tikanoja toimintaperiaatteemme ovat palveluasenne, vastuunkanto ja yhteispeli. työntekijöitä ulkomailta Riittävien henkilöstöresurssien varmistamiseksi, olemme käynnistäneet projektin, jossa rekrytoimme siivoojia ulkomailta. Vuoden 2012 lopussa olimme rekrytoineet parikymmentä siivoojaa Virosta. Tutkimme mahdollisuuksia laajentaa rekrytointia myös muihin Baltian ja Itä-Euroopan maihin. henkilöstölukuja Kaikkiaan ulkomaalaistaustaisten osuus L&T:läisistä on 15 prosenttia (2011: 13 %) ja he edustavat yli 70 kansalaisuutta. yksi l&t Tulevina vuosina pyrimme yhtenäistämään yrityskulttuuriamme. Olemme laajentuneet viime vuosina paljon yrityskauppojen kautta, ja niiden myötä Henkilöstö vuoden lopussa, koko- ja osa-aikaiset yhteensä Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna Sukupuolijakauma * naisia, % miehiä, % Henkilöstö työsuhdetyypeittäin vakituisia, % määrä-aikaisia, % kokoaikaisia, % osa-aikaisia, % tarvittaessa kutsuttavia, % ** Ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden osuus, % *** Keskimääräinen eläköitymisikä *** 62,9 62,9 62,4 Sairauspoissaolot, % *** 5,4 5,7 5,7 Tapaturmataajuus * Turvallisuushavaintoilmoitukset * Vaaranarvioinnit SafetyWalk-havainnointikierrokset * 2012 alkaen raportointia laajennettu kaikkiin toimintamaihin, edeltävien vuosien luvut koskevat vain L&T:n Suomen toimintoja. ** Työsuhdetyyppi käytössä vain Suomessa *** Kattaa vain L&T:n Suomen toiminnot 28 29

17 Henkilöstö Henkilöstö Puheenvuoro Asiakaslähtöisyys, innostavuus, jämäkkyys ja uusiutumiskyky ovat ominaisuuksia, joita me L&T:llä esimiehiltämme toivomme. Esimiestyö on haastavaa ja osaamista on tärkeää kehittää koko ajan. L&T:llä on noin 500 esimiestä, jotka kaikki saavat lähivuosina koulutusta ja tukea tehtäväänsä. Yrittäjähenkisyys ja tuloksen johtaminen ovat vahvuuksiamme, joiden päälle rakennamme uutta. Painopisteitä ovat yrityskulttuurin yhtenäistäminen muun muassa vuorovaikutuskeinoja parantamalla sekä asiakaslähtöisyyden vahvistaminen. Osaavakaan esimies ei saa yksin tuloksia aikaan. Yksi esimiehen onnistumisen mittari on se, että hän saa alaisensa kehittymään ammatissaan ja pääsemään urallaan eteenpäin. Kirsi Matero, henkilöstöjohtaja meillä on erilaisia toimintatapoja. Yrityskulttuurin yhtenäistämisessä yhteiset uudet toimintaperiaatteemme ovat avainroolissa. Toimintaperiaatteemme ovat palveluasenne, vastuunkanto ja yhteispeli. Odotamme kaikkien palveluksessamme olevien noudattavan toimintaperiaatteita omassa työssään. Osana yrityskulttuurin yhtenäistämistä kehitämme yhtenäisempiä palkitsemisen malleja ja olemme ottaneet käyttöön työn vaativuuden arviointimenetelmän tietyille henkilöstöryhmille. Vuonna 2012 teimme toimihenkilöiden, ylempien toimihenkilöiden ja johdon tehtävien vaativuusarvioinnit. Kehitämme muun muassa tulospalkkiojärjestelmiämme, jotta ne kannustaisivat tekemään yhteistyötä suurempien palvelukokonaisuuksien eteen. työmahdollisuuksia kaikkiin elämäntilanteisiin Työntekijöidemme ikähaarukka on poikkeuksellisen laaja. Se kuvaa sitä, että työtehtävämme sopivat niin osa-aikaista työtä etsivälle opiskelijalle tai eläkeläiselle kuin vakinaista työtä hakevalle perheellisellekin. Merkittävä saavutus on se, että vuonna 2012 keskimääräinen eläköitymisikä Suomessa L&T:llä oli 62,9 vuotta, kun se vuonna 2005 oli 59,4 vuotta. Lisäksi Suomen L&T:n uudelleensijoitusprosessin avulla on pystytty estämään lähes 90 henkilön työkyvyttömyyseläkkeelle joutuminen. Uudelleensijoituksella pyritään löytämään henkilölle sairauden tai tapaturman alentamaa työkykyä vastaava työtehtävä tai ammatti. eväitä esimiestyöhön Osaava esimiestyö on strategian jalkautuksen, toteuttamisen ja tavoitteiden saavuttamisen perusehto. Suomessa L&T:n suorituksenjohtamisenprosessi uusittiin vuoden 2012 alusta koskemaan kaikkia vakituisia työntekijöitä sekä niitä, joilla viikkotyötuntiaika ylittää 20 tuntia ja jotka ovat yli vuoden määräaikaisessa työsuhteessa. Prosessi kattaa noin 80 prosenttia koko L&T:n Suomen henkilöstöstä. Ruotsissa vastaava suorituksenjohtamisprosessi koskee kaikkia toimihenkilöitä. Tavoite- ja kehityskeskusteluja käydään 1 2 vuodessa, ja niiden käymistä sekä hyödyllisyyttä seurataan henkilöstökyselyn yhteydessä. Mittaamme myös käytyjen tavoitekeskustelujen määrää. Esimiehiltä itseltään ja luottamusmiehiltä sekä sisäisissä kyselyissämme on noussut vahvasti esiin vaatimus esimiestyön kehittämisestä. Syksyllä 2012 kaikki vajaa 500 Suomen esimiestämme kokoontuivat ensimmäistä kertaa Esimiesfoorumeihin keskustelemaan uudesta strategiasta ja työstämään ajatuksia strategian viemisestä käytäntöön. Esimiesfoorumit ovat kanava jakaa hyviä käytäntöjä kollegoiden kanssa ja luoda yhteisöllisyyttä. Lisäksi marraskuussa aloitimme uuden LOISTEesimieskoulutusohjelman, joka on henkilöstötoimemme lähivuosien suurin investointi. Kaikki esimiehet käyvät läpi LOISTE-koulutuspolun vuosien aikana. Uusille esimiehille järjestetään normaalin perehdytyksen lisäksi Suomessa ABC- ja DEF-valmennus, joissa käydään läpi esimiehen rooli sekä keskeiset esimiestyön toimintamallit. työkykyjohtamisessa paino ennakoivaan työhön Tavoitteemme on, että mahdollisimman moni työntekijämme pysyy työkykyisenä vanhuuseläkkeelle asti. Tarjoamme työterveydenhuollossa paljon lakisääteistä paremmat etuudet L&T:n Suomen Sirius-työkykyjohtamisohjelmamme puitteissa. Esimiehiä on koulutettu varhaisen välittämisen malliin eli ehkäisemään työkykyongelmia ja tunnistamaan ne mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Korvaava työ, työajan ja tehtävien muokkaaminen sekä osatyökykyisten uudelleensijoittaminen ovat keinoja, joilla työkykyongelmiin voidaan puuttua. Sairastapauksissa työntekijämme saavat asiantuntevan hoidon asuinpaikasta ja taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Vuonna 2012 kampanjoimme näkyvästi savuttomuuden puolesta ja tarjoamme henkilöstölle tukea tupakoinnin lopettamiseen. Tupakoinnin lopettamisohjelmaan liittyi kaikkiaan 80 henkilöä. Vuonna 2013 keskitymme tehostamaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa tarjoamme henkilöstölle opastusta ja keinoja terveellisempiin elämäntapoihin: ruokavalioon, savuttomuuteen, uneen ja liikuntaan. Vuonna 2011 alkaneen uuden viisivuotisjakson tavoitteemme ovat työkyvyttömyys- ja tapaturmaeläkekustannusten minimointi, sairauspoissaoloprosentin alentaminen viiteen prosenttiin, sekä TyEL-maksuluokan vakiinnuttaminen tasolle 3. turvallinen työpaikka Työturvallisuuden kehittäminen on keskeinen painopisteemme. Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -ajatteluun ja uskomme, että kaikki tapaturmat ovat vältettävissä. Vuonna 2012 keskitimme työturvallisuusjohtamistamme ja yhtenäistimme toimintatapojamme. Uudistimme myös työturvallisuusperiaatteemme. Työturvallisuus syntyy hyvästä johtamisesta. Työturvallisuuspäällikkömme kuuluvat toimialojen johtoryhmiin ja turvallisuus on kaikkien kokousten asialistalla johtoryhmästä lähtien. Työturvallisuusnäkökulma on sidottu myös henkilökohtaisiin tulospalkkioihin. Meillä on tehty pitkäjänteistä turvallisuustyötä etenkin teollisuudessa ja ympäristönhuollossa. Keskitymme nyt viemään hyviä käytäntöjä systemaattisesti myös Kiinteistöpalveluihin. Esimerkiksi tapaturmaraadit ja työturvallisuuden ennakoivat toimenpiteet on otettu käyttöön myös Kiinteistöpalveluissa ja Uusiutuvissa energialähteissä. Tapaturmaraadit käyvät liiketoiminta- tai aluejohtajan johdolla läpi tapaturmaan johtaneet syyt ja suunnittelevat korjaavat toimenpiteet. Kaikkiin toimipisteisiimme jaettiin vuonna 2012 työturvallisuustaulut muistuttamaan työturvallisuuden toimintamalleista jokaisena työpäivänä. Turvallisuushavaintoilmoituksilla ilmoitetaan kaikki poikkeamat, jotka eivät kuulu jokapäiväiseen, turvalliseen työntekoon. SafetyWalk-havainnointikierros on esimiehen työkalu työympäristön turvallisuuden seuraamiseen. Tehokkailla riskien ja työtehtävien vaaranarvioinneilla parannamme omaa, asiakkaidemme sekä muiden sidosryhmiemme turvallisuutta ja poistamme vaaratekijät. Liukastumiset ovat yleisimpiä työtapaturmiamme. Niiden välttämiseksi kenkiin kiinnitettävät liukuesteet jaettiin vuonna 2012 työntekijöille kaikissa toimipisteissämme. Työturvallisuuskortin suoritti vuonna 2012 noin 600 L&T:läistä. Yhdessä Tapiolan kanssa järjestimme 6 työsuojeluvastuukoulutusta, joihin osallistui yli 200 esimiestä. Tapaturmataajuus laski vuonna :een. Ympäristöpalveluissa (sis. teollisuuspalvelut) tapaturmataajuus oli 22, mikä oli tavoitettamme parempi tulos. Kiinteistöpuolella emme yltäneet tavoitteisiimme, mutta uskomme, että uusien käytäntöjen jalkautuksen myötä pääsemme tulevaisuudessa hyviin tuloksiin myös kiinteistöpalveluissa. Tavoitteemme on, että tapaturmataajuus on alle 15 vuonna Vuonna 2012 L&T:n henkilöstöllä ei todettu ammattitauteja eikä sattunut yhtään kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. ikä ei hidasta työntekoa Kun Elvi Kenakkala jäi eläkkeelle kymmenen vuotta sitten Oulun kaupungilta siivoojan työstä, joutilaat päivät eivät houkutelleet. Nyt 75-vuotias Elvi siivoaa L&T:n väreissä Oulun keskustassa kolmessa eri kohteessa. Elvi aloittaa työpäivän varhain aamuyöllä viitenä päivänä viikossa. Työmatkat taittuvat pyörällä polkien kesät talvet. Päivän aikana kilometrejä kertyy lähemmäs 30. Mistä löytyy virtaa kaikkeen tähän? En minä itse koe olevani vanha. Tykkään tehdä töitä ja aikakin kuluu mukavasti. Elvin perheeseen kuuluu mies, neljä lasta ja kolme lapsenlasta. Heidän kanssaan Elvi rentoutuu kotona tai mökillä ulkoillen. Sosiaaliselle Elville ihmisten tapaaminen on suola myös työnteossa. Työkavereitahan tässä työssä harvemmin näkee, mutta siivouskohteissani työskentelevien kanssa vaihdan päivittäin kuulumisia. Elvi aloitti työuransa Oulun kauppahotellissa kerroshuoltajana 1950-luvulla. Niistä ajoista työn tekeminen on muuttunut paljon. Nykyään on tarkat ohjeet, mitä minäkin päivänä tehdään. Pölyjä ei esimerkiksi pyyhitä kuin kerran viikkoon. Mutta kyllä minä usein pyyhkäisen ne silti ohi mennessäni, Elvi tunnustaa pilke silmäkulmassa. Mikä sitten olisi konkarin mielestä sopiva ikä jäädä eläkkeelle? Sehän riippuu kovasti työstä ja yrityksestä, joskus työtä vaan ei voi jatkaa yli 63-vuotiaana. Itse aion jatkaa 99-vuotiaaksi, jos työpaikka vain on, Elvi nauraa

18 Toimialakatsaukset Toimialakatsaukset alkaen L&T:n toimialarakenne muuttui uuden strategian myötä. Ympäristöpalveluista irrotettiin Teollisuuspalvelut omaksi toimialakseen ja Siivous- ja käyttäjäpalvelut ja Kiinteistön hoito yhdistyivät Kiinteistöpalveluiksi. uusiutuvat energialähteet (l&t Biowatti) Luvut ovat suuntaa-antavia. Viralliset uuden toimialajaon mukaiset vertailuluvut julkaistaan vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen aikana. uusiutuvat energialähteet (l&t Biowatti) 8 % ympäristöpalvelut kiinteistönhoito 7 % 37 % 20 % 49 % siivous- ja käyttäjäpalvelut 24 % ympäristöpalvelut kiinteistöpalvelut 44 % 10 % teollisuuspalvelut ympäristöpalvelut Jätehuolto Kierrätyspalvelut Vaarallisten jätteiden keräys- ja käsittelypalvelut Viemärihuollon palvelut Teollisuuden prosessipuhdistukset Ympäristötuotteet Ympäristömanageeraus Materiaalihyötykäyttöratkaisut siivous- ja käyttäjäpalvelut Siivouspalvelut Käyttäjäpalvelut kiinteistönhoito Kiinteistöhuolto Kiinteistötekniikka Vahinkosaneeraus uusiutuvat energialähteet (l&t Biowatti) Puupohjaiset biopolttoaineet Kierrätyspolttoaineet Metsäpalvelut metsänomistajille ympäristöpalvelut Jätehuolto Kierrätyspalvelut Ympäristötuotteet teollisuuspalvelut Ympäristörakentaminen Prosessipuhdistus Viemärihuolto Viemäriremontointi Vaaralliset jätteet kiinteistöpalvelut Siivous Siivouksen tukipalvelut Kiinteistöhuolto Kiinteistötekniikka Vahinkosaneeraus uusiutuvat energialähteet (l&t Biowatti) Puupohjaiset biopolttoaineet Kierrätyspolttoaineet Metsäpalvelut metsänomistajille 32 33

19 Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut on helppoa Muuttaa ketsuppipullo Polttoaineeksi tai tonnikalapurkki haarukaksi. Paljon vaikeampaa on Muuttaa ihmisten 34 35

20 Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut ympäristöpalvelut Puheenvuoro Ympäristöasiat ovat nousseet osaksi yritysten liiketoimintaa ja jopa kilpailutekijäksi. Asiakkaiden vaatimukset ympäristöhuollolle ovat kasvaneet voimakkaasti, ja perinteisestä jätehuollosta on siirrytty raakaainevirtojen hallinnoimiseen ja kokonaisvaltaiseen ympäristöasioiden johtamiseen. Se edellyttää meiltä L&T:läisiltä innovatiivista otetta ja asioiden tarkastelua uusista näkökulmista joka päivä. Tekemistämme ohjaa ajatus, että oikein lajiteltuna ja käsiteltynä jäte ei ole jätettä vaan joukko arvokkaita raaka-aineita. Yksittäisten työsuoritusten tuottamisen sijaan etsimme yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisratkaisuja, joilla lisäämme jätteiden hyötykäyttöä ja nostamme kierrätysastetta. Samalla edistämme mitä konkreettisimmin kierrätysyhteiskunnan syntyä. Petri Salermo, toimialajohtaja, Ympäristöpalvelut Kotitalouksien ja yritysten tuottamista jätteistä suurin osa on arvokasta materiaalia. Kun otamme nämä materiaalit hyötykäyttöön, säästämme raaka-aineita ja energiaa. Ympäristönhuolto on keskeisessä roolissa, kun kulutusyhteiskuntaa muutetaan kierrätysyhteiskunnaksi. Me tarjoamme palveluita ja välineitä kierrätyksen edistämiseen. Hallitsemme jätehuollon koko arvoketjun jätteiden keräämisestä niiden prosessointiin ja materiaalien myyntiin asti. Etusijajärjestyksen mukaan jätteen määrää tulee ensisijaisesti vähentää. Syntyvä jäte puolestaan valmistellaan uudelleenkäyttöön tai kierrätetään. Jos nämä eivät ole mahdollisia, jäte voidaan hyötykäyttää esimerkiksi energiana, ja loppusijoitus kaatopaikalle on viimeinen vaihtoehto. L&T:n Ympäristöpalvelut on markkinajohtaja Suomessa, ja tavoitteemme on vahvistaa markkinajohtajuuttamme kuluvan strategiakauden aikana. Ympäristöpalvelut on läsnä myös Venäjällä ja Latviassa. Latviassa toimimme valtakunnallisesti ja Venäjällä toiminta-alueellamme asuu noin seitsemän miljoonaa ihmistä. Olemme olleet ja pyrimme jatkamaan näillä markkinoilla suunnannäyttäjänä. Liikevaihto milj. 295,7 284,2 290,0 325,9 330, Liikevoitto milj. 34,2 36,0 33, keskitymme yritysmarkkinoihin ja uusioraaka-aineisiin Vuonna 2012 L&T:n Ympäristöpalveluista päätettiin erottaa Teollisuuspalvelut omaksi toimialakseen. Muutoksen tavoitteena on varmistaa kaikkien palvelulinjojen kasvun ja kehityksen maksimoiminen. Lisäksi myimme omistusosuutemme jäteöljyn jalostamiseen erikoistuneesta L&T Recoilista, sillä keskitymme ennen kaikkea palveluliiketoimintaan. Kotimaassa jätehuollon kunnallistuminen voi rajoittaa kasvumahdollisuuksiamme ympäristöhuollossa etenkin strategiakautemme loppupuolella. Pyrimme minimoimaan sen vaikutuksia kehittämällä osaamistamme yritysmarkkinoilla ja uusioraaka-aineissa. Asiakkaat ovat koko ajan kiinnostuneempia siitä, miten voisivat toimia ekologisemmin ja kustannustehokkaammin. Vuonna 2012 laajensimme keräyspulloyhteistyötämme PALPAn kanssa, saavutimme lajitteluasteen parantamisessa hyviä tuloksia muun muassa Keskon ja Stockmannin kanssa ja aloitimme 34,0 38,1 L&T:n uuden toimialajaon mukaiset vertailuluvut julkaistaan vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Alkon kanssa yhteistyössä hanaviinipakkausten keräyskokeilun, jonka tuloksena sementinvalmistuksessa tarvittavaa kivihiilipölyä voidaan korvata uusioraaka-aineella. Syntypaikkalajittelulla ja materiaalien tehokkaalla kierrättämisellä säästyy niin luonnonvaroja kuin eurojakin. Me tutkimme jatkuvasti eri materiaalien hyödyntämismahdollisuuksia. kehitämme tietojärjestelmiämme vastaamaan tiukentuvia tarpeita Uusi jätelaki velvoittaa yritykset pitämään kirjaa jätteistään aiempaa kattavammin. Lain mukaan jätteen tuottajalla on velvollisuus olla selvillä tuottamansa jätteen laadusta, määrästä, syntyperästä sekä jätteen terveys- ja ympäristövaikutuksista. Sähköinen raportointi on tänä päivänä oletusarvo. Meidän tavoitteemme on, että jatkossa kaikki yritysten raportointi tapahtuu Ympäristönetti-palvelumme kautta. Kehitämme omia järjestelmiämme vastaamaan kiristyviä lainsäädännön vaatimuksia ja yritysten tarpeita. investointeja ylläpitoon ja venäjälle Tulevina vuosina investointimme keskittyvät olemassa olevan kaluston ja laitosverkoston ylläpitoon. Lisäksi investoimme maltillisesti Venäjän palveluverkoston laajentamiseen. L&T:llä on kattava verkosto kierrätyslaitoksia, ja strategiakaudella parannamme nykyisiin laitoksiin sitoutuneen pääoman tuottoa. Omien laitostemme lisäksi ohjaamme jätevirtoja entistä tehokkaammin myös kumppaneidemme laitoksiin. Uskomme, että myös Venäjällä jätehuollon vaatimukset ja lainsäädäntö tulevat kiristymään, ja haluamme olla mukana näillä potentiaalisilla markkinoilla. asiakastyytyväisyys on ratkaiseva mittarimme Yksi keskeisiä strategiakauden tavoitteitamme on parantaa asiakaskokemusta entisestään. Pyrimme siihen entistä paremmalla asiakkuuksien hoidolla ja asiakastyytyväisyyden seurannalla. Seuraamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa toteutettavalla kyselyllä. Ympäristöasiat tulevat koko ajan kiinteämmäksi osaksi asiakkaidemme liiketoimintaa ja liiketaloudellisia tavoitteita. Ympäristönhuoltomarkkinoilla menestyy jatkossa se, joka kykenee tuottamaan mitattavaa lisäarvoa asiakkaalle. sekajätemäärä Puolittui lajittelua tehostamalla Stockmannilla Helsingin keskustassa vierailee vuosittain lähes 15 miljoonaa kävijää. Siitä syntyy väistämättä jätettä. Stockmann on onnistunut puolittamaan tavaratalossa kertyvän sekajätteen määrän tehostuneen lajittelun avulla. Jätteen vähentäminen ja syntyneiden jätteiden kierrätys ovat Stockmannin keskeisiä ympäristötavoitteita, joita L&T yhtenä kumppanina on mukana toteuttamassa. Avaintekijä lajittelun tehostamisessa on ollut jätehuollon, puhtaanapidon, sisäisten sidosryhmien ja tukitoimintojen saumaton yhteistyö. On sovittu, että L&T:n jätekuljettajat tarkkailevat jatkuvasti Stockmannin jätekuormia. Havaintojen avulla Stockmann voi puuttua lajitteluvirheisiin ja entisestään tehostaa toimintaansa. Vuonna 2013 Helsingin keskustan tavaratalossa ryhdytään keräämään jälleen uutta jätejaetta, kutistemuovia. Lisäksi metallin ja lasin keräystä laajennetaan Suomen tavarataloissa. Vuoden 2013 tärkeä kehittämiskohde on jätekuljetusten hiilijalanjäljen laskennan käynnistäminen. Saamme jo nyt paljon tietoa ilmastovaikutuksista. Seuraavaksi yhteistyössä L&T:n kanssa ulotamme laskennan myös jätteiden kuljetuksiin, Stockmannin ympäristöasiantuntija Emilia Gädda toteaa

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS KAATOPAIKAT Tavoitteena hygienian parantaminen Luotiin terveydenhuollon jatkoksi Jätteiden hautaaminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS YVA-ohjelman julkistaminen 28.8.2013 MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS HANKKEEN ESITTELY JORMA MIKKONEN Ympäristöhuollon tulevaisuuden trendit Niiden vaikutus Lounais-Suomeen

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET. Lassila & Tikanoja Oyj 2

HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET. Lassila & Tikanoja Oyj 2 LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.3.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET Lassila & Tikanoja Oyj 2 YHTIÖKOKOUS 19.3.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 3 TOIMITUSJOHTAJAN

Lisätiedot

Ympäristöpalveluja naapureille Lassila&Tikanoja Oyj, Pertti Tammivuori 11.9.2008 Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi

Ympäristöpalveluja naapureille Lassila&Tikanoja Oyj, Pertti Tammivuori 11.9.2008 Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi Ympäristöpalveluja naapureille Lassila&Tikanoja Oyj, Pertti Tammivuori 11.9.2008 Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi Lassila & Tikanoja lyhyesti Suomalainen pörssiyhtiö, joka on erikoistunut ympäristönhuoltoon

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA

LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA LASSILA & TIKANOJAN TAPA TOIMIA Meille L&T:llä vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Yhtiömme maine on rakentunut yli sadan vuoden aikana, ja meidän tulee vaalia sitä

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 Lassila & Tikanoja Oyj 2 MAAILMA ON RAJUSSA MURROKSESSA Lassila & Tikanoja Oyj Mukaillen: Finland Futures Research Centre

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio, toimitusjohtaja Yhtiökokous Finlandia-talo, Helsinki 25.3.2013 Sisältö Tieto lyhyesti Markkinat Vuosi 2012 Strategian toteutus 2012 2016 Vuosi 2013 2 2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Kilpailukyvyn parantaminen toimintaympäristön muutoksessa. Julkinen

Kilpailukyvyn parantaminen toimintaympäristön muutoksessa. Julkinen Kilpailukyvyn parantaminen toimintaympäristön muutoksessa Julkinen Julkinen ISS yrityksenä Toimintaympäristön muutokset ISS:n sisäiset muutokset ja kilpailukyvyn parantaminen Asiakkaiden kilpailukyvyn

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen 2014 PAULIG GROUP 2014 PAULIG GROUP Niin Pauligin perhe kuin yrityskin ovat läpi historiansa olleet maailmalla

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Jäte arvokas raaka-aine FIBS Ratkaisun Paikka 2015 Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja Oyj. Lassila & Tikanoja Oyj 1

Jäte arvokas raaka-aine FIBS Ratkaisun Paikka 2015 Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja Oyj. Lassila & Tikanoja Oyj 1 Jäte arvokas raaka-aine FIBS Ratkaisun Paikka 2015 Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 1 JÄTTEET OVAT TULEVAISUUDEN RAAKA- AINETTA Kaatopaikat Hygieniauhan torjuminen Jätteiden

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

Opiskelijan palveluksessa

Opiskelijan palveluksessa 1 Opiskelijan palveluksessa Ylioppilaskunnan yritystoimintaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta hoitaa liiketoimintaansa HYY Yhtymän kautta. 2 Yhtymän tehtävänä on: - tuottaa voittoa omistajalleen jotta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Uudistuva Kesko. Mikko Helander

Uudistuva Kesko. Mikko Helander Uudistuva Kesko Mikko Helander 10.2.2017 K-ryhmä tänään K-ryhmän myynti* 13,2 mrd Henkilöstö noin 45 000 Toimintaa yhdeksässä maassa Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppa K-kauppiasyrittäjiä

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Rakennusteollisuus RT edustaa laajasti koko rakennusalaa

Rakennusteollisuus RT edustaa laajasti koko rakennusalaa edustaa laajasti koko rakennusalaa ry ry edustaa rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa RT-liittoyhteisöön kuuluvat keskusliitto ja viisi toimialaa: Talonrakennus,

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting SISÄLLYS Jätteen energiahyödyntämisen nykytila Kierrätystavoitteet ja kaatopaikkakielto

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus. Markus Rauramo 9.4.2013

Liiketoimintakatsaus. Markus Rauramo 9.4.2013 Liiketoimintakatsaus Markus Rauramo 9.4.2013 Liiketoimintakatsaus Fortumin strategia Liiketoimintojen kehitys Investoinnit Vuosi 2012 keskeisten tunnuslukujen valossa Asiakastyytyväisyys Henkilöstö ja

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Etteplan Oyj Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Sisältö Etteplan sijoituskohteena Taloudellinen kehitys Näkymät 2010 Tarkemmat taloudelliset tiedot Johtava teollisuustekniikan

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Eero Vainio Lahden seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kaupunginvaltuutettu (SDP) Eero Vainio - Kuntien V ilmastokonferenssi -Tampere Lahti on kasvava ja elinvoimainen

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuustoimikunta Laajapohjainen toimikunta energiansäästön ja energiatehokkuuden toimenpiteiden

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Ilmasto yrityksen strategiassa. Kati Berninger, Ph.D. Tutkimusjohtaja Tyrsky-Konsultointi Oy

Ilmasto yrityksen strategiassa. Kati Berninger, Ph.D. Tutkimusjohtaja Tyrsky-Konsultointi Oy Ilmasto yrityksen strategiassa Kati Berninger, Ph.D. Tutkimusjohtaja Tyrsky-Konsultointi Oy Miksi yritys ottaisi ilmastonmuutoksen strategiaansa? Menestyneimmät yritykset valmistautuvat tulevaisuuteen

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Hankintalain kokonaisuudistus. Talousvaliokunta,

Hankintalain kokonaisuudistus. Talousvaliokunta, Hankintalain kokonaisuudistus Talousvaliokunta, 7.10.2016 Suomesta bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä Lainaus pääministeri Sipilän hallitusohjelmasta 7.10.2016 3 Edelläkävijyys vaatii

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

Purkukatselmus ja valtakunnallinen jätesuunniltema. Kouvola Erityisasiantuntija Matti Kuittinen

Purkukatselmus ja valtakunnallinen jätesuunniltema. Kouvola Erityisasiantuntija Matti Kuittinen Purkukatselmus ja valtakunnallinen jätesuunniltema Kouvola 21.11.2017 Erityisasiantuntija Matti Kuittinen Hiilineutraali 2045 Johtava maa kiertotaloudessa 2025 Esittäjän nimi alatunnisteeseen 2 Rakennettu

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen Keskustelutilaisuus Ylitarkastaja Sirje Stén

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen Keskustelutilaisuus Ylitarkastaja Sirje Stén Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 Keskustelutilaisuus 30.5.2017 Ylitarkastaja Sirje Stén 1 Valtakunnallinen jätesuunnitelma Strateginen suunnitelma jätehuollon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

Palveluntuottajien eettinen näkökulma

Palveluntuottajien eettinen näkökulma Palveluntuottajien eettinen näkökulma Pirkanmaan sote-uudistuksen eettiset ulottuvuudet, Tampere 15.3.2017 Hyvinvointialan liitto lyhyesti Hyvinvointialan liitto edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Vähäpäästöisen talouden haasteita Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Haaste nro. 1: Kasvu Kasvu syntyy työn tuottavuudesta Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista. Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014

Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista. Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014 Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014 Tavoitteena vähähiilinen talous Vähähiilisyyden näkyvä rooli uudella rakennerahastokaudella:

Lisätiedot