Kysely Tampereen raitiotiekaduista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely Tampereen raitiotiekaduista"

Transkriptio

1 Kysely Tampereen raitiotiekaduista Tu lo k se t k e säku u

2 Kysely Tampereen raitiotiekaduista Tulokset kesäkuu 2015 Sisällysluettelo sivu 1. Kyselyn toteutus 3 2. Tiivistelmä 4 3. Tulokset kaduittain 5 4. Karttakysymysten tulokset Vastaajien taustatiedot 22 Liitteet Harava-kysely Tampereen raitiotiekaduista Karttavastaukset taso.pdf Avovastaukset 2

3 1. Kyselyn toteutus Kevään 2015 aikana on tarkennettu Tampereen raitiotien yleissuunnitelmaa ensimmäisessä vaiheessa toteutettavien katujen osalta. Internetkyselyllä koottiin näkemyksiä katujen nykyisin mieluisiksi koetuista piirteistä, kehittämistarpeista raitiotien toteuttamisen yhteydessä, mahdollisista huolenaiheista liittyen raitiotiehen sekä karttakysymyksellä myös näkemyksiä raitiotiepysäkkien sijainneista. Kyselyssä oli mahdollista kommentoida myös katujen poikkileikkausten luonnoksia. Kysely oli avoinna Tänä aikana kyselyyn vastasi 1905 vastaajaa, jotka jättivät 1526 avovastausta ja tekivät 1463 karttamerkintää. Kyselyn tuloksia hyödynnetään tarkemmin syksyllä 2015 käynnistyvässä raitiotien katu- ja rakennesuunnittelussa. Tähän yhteenvetoon on koottu kyselyn tulokset pääpiirteissään, tarkempaa analyysiä tehdään jatkosuunnittelun yhteydessä. Kyselyn suunnitteluun, toteutukseen ja tulosten käsittelyyn osallistuivat Tampereen kaupungilta Heljä Aarnikko, Henna Blåfield, Jouko Järnefelt, Saija Kouko, Pekko Sangi, Ulla Tiilikainen ja Ville-Mikael Tuominen sekä Tutkimusosuuskunta Tapauksesta Jarkko Bamberg (osallistuminen kyselyn suunnitteluun ja Insinöörinkadun tulokset). Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! 3

4 2. Tiivistelmä Katukohtaisten kysymysten vastauksissa nousi esiin katujen erilaiset ominaispiirteet sekä nykyisin miellyttäviksi koettujen ominaisuuksien että kehittämistavoitteiden osalta. Mikä kaduilla on nyt mieluisaa ja toimivaa kysymykseen saatujen avovastausten perusteella eniten mainintoja saivat Pirkankadulla vehreys, erityisesti Aleksanterin kirkkopuiston alue, sekä liikennejärjestelyjen toimivuus henkilöautoilla ja joukkoliikenteellä. Hämeenkatu nousi vastauksissa esiin kaupunkielämän keskuksena, jossa tärkeänä pidetään ihmisvilinää ja kaupallisia palveluja. Myös Hämeenkadun itäpään joukkoliikennekokeilu nousi esiin tärkeänä myönteisenä asiana. Itsenäisyydenkadulla mieluisana pidetään puita ja katua toimivana henkilöautoilulle. Sammonkadulla eniten mainintoja tuli palveluista, kadunvarsipysäköinnistä ja puista, Teiskontiellä taas puista, kaupunkikuvasta ja henkilöautoliikenteen sujuvuudesta. Insinöörinkadulla mieluisana ja toimivana nousi esiin erityisesti Hervantakeskus palveluineen sekä katutilassa jo tehdyt kehittämistoimenpiteet. Mitä pidät tärkeänä kadun kehittämisessä raitiotien toteutuessa -monivalintakysymyksessä eri kaduilla painottuivat eri asiat, mutta kaiken kaikkiaan tärkeimpien asioiden joukkoon nousivat sujuvat pyöräilyreitit, kaupalliset palvelut, henkilöautoliikenteen vähentäminen, fyysinen turvallisuus liikenteessä, katuympäristön selkeys ja helppokäyttöisyys, puut ja istutukset sekä sujuva henkilöautolla liikkuminen. Huolestuttaako jokin raitiotiessä kysymyksen vastauksissa nousi huolen aiheina esiin katutilan riittävyys eri liikkumismuodoille, muun liikenteen sujuvuus, liikenneturvallisuus, pyöräilyn ja jalankulun järjestelyt, pysäköintipaikkojen väheneminen, yksityisautoilun hankaloituminen ja katupuiden häviäminen. Useampi vastaaja toi myös esiin, että raitiotien tulossa ei huoleta mikään, tai huolettaa se ettei raitiotietä tulisi. Karttakysymyksessä miellyttäviä paikkoja, joiden viihtyisyyden ja/tai toimivuuden toivotaan säilyvän raitiotien rakentamisen jälkeen merkittiin kartalle 481 kappaletta. Eniten merkintöjä tehtiin kaupungin keskusta-alueelle. Miellyttäviksi paikoiksi koettiin erityisesti Hämeenkatu ja Koskipuisto, Hämeenpuisto, Pyynikin kirkkopuisto ja Pyynikintori. Sorsapuistoon ja Kalevan keskuspuistoon tehtiin myös paljon merkintöjä. Keskustan ulkopuolisilta alueilta korostuivat Hervannan kauppakeskus Duon ympäristö, Pyhällönpuisto Lentävänniemessä sekä Pyhäjärven ja Näsijärven ranta-alueet. Kehitettäviä paikkoja merkittiin kartalle 310 kappaletta ja kehitettäviä katuja 130 kappaletta. Raitiotiekatuja suunniteltaessa huomiota tulisi vastaajien mukaan kiinnittää erityisesti liikenneturvallisuuden parantamiseen (mm. Hämeenkatu, Itsenäisyydenkatu, Sammonaukio) sekä melun ja ruuhkien ehkäisyyn (mm. Santalahti, Keskustori, Sammonaukio). Turvattomuus ja epäsiisteys nousivat myös vastauksissa esiin (mm. Keskustori, Hämeenkadun alkupää, rautatietunneli). Raitiotiepysäkkejä koskevia merkintöjä tehtiin kartalle 434. Suunniteltuja pysäkin paikkoja pidettiin pääsääntöisesti hyvinä, mutta uusiakin pysäkkejä toivottiin erityisesti seuraaviin paikkoihin: Lielahteen lähemmäs koulua, Onkiniemeen, Teiskontielle, Sammonkadulle lähemmäksi uimahallia sekä lähemmäksi ammattikorkeakoulua, Taysin alueella TAMK:lle omaa pysäkkiä ja Hervannassa Insinöörinkadun ja Opiskelijankadun risteykseen. 4

5 3. Tulokset kaduittain - Pirkankatu Mikä Pirkankadulla on nyt mieluisaa ja toimivaa? Vastauksissa mainittiin useimmin järjestyksessä: 1. Viherympäristö: puut, katupuut, kirkon ja hautausmaan ympäristö 2. Liikenteellinen kokonaisratkaisu: toimivuus ja riittävät tilavaraukset 3. Yksityisautoilun sujuvuus ja kaistajärjestelyt 4. Joukkoliikenteen bussikaistat, linjatarjonta ja pysäkit 5. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet, yhteydet ja ylitysmahdollisuudet Mitä pidät tärkeänä Pirkankadun kehittämisessä raitiotien toteutuessa? Huolestuttaako jokin asia raitiotiehen liittyen Pirkankadulla? Vastauksissa mainittiin useimmin järjestyksessä: 1. Katujärjestelyt: katuliikennemuotojen tilavaraukset, ruuhkautuminen sekä pysäkkien sijainti poikkileikkauksessa 2. Pyöräilyn ja jalankulun järjestelyt 3. Yksityisautoilun hankaloituminen 4. Liikenneturvallisuus 5. Joukkoliikenne: linjaratkaisut ja vuorotiheys, ratikka- ja bussiliikenteen yhteensovittaminen 5

6 Hämeenkatu Mikä Hämeenkadulla on nyt mieluisaa ja toimivaa? Vastauksissa mainittiin useimmin järjestyksessä: 1. Kaupunkimaisuus, Ihmisvilinä, tunnelma, mukulakivet, rakennukset ja tapahtumat 2. Kaupalliset palvelut 3. Hämeenkadun itäpään joukkoliikennekokeilu 4. Joukkoliikenne, joukkoliikennekaistat ja pysäkit 5. Pyöräilyn ja jalankulun olosuhteet ja sujuvuus Mitä pidät tärkeänä Hämeenkadun kehittämisessä raitiotien toteutuessa? Huolestuttaako jokin asia raitiotiehen liittyen Hämeenkadulla? Vastauksissa mainittiin useimmin järjestyksessä: 1. Katujärjestelyt, kadun kaventaminen, eri kulkumuotojen yhteensovittaminen ja liikenteen ruuhkautuminen 2. Pyöräilyn ja jalankulun järjestelyt, erityisesti pyöräilyn salliminen jalkakäytävän puolella 3. Yksityisautoilun hankaloituminen 4. Joukkoliikenne, linjaratkaisut ja vuorotiheys 5. Ei huolestuta 6

7 Itsenäisyydenkatu Mikä Itsenäisyydenkadulla on nyt mieluisaa ja toimivaa? Vastauksissa mainittiin useimmin järjestyksessä: 1. Puut ja istutukset 2. Yksityisautoilu 3. Väylien ominaisuudet: selkeys, sopiva leveys ja pysäköinti 4. Joukkoliikenne, joukkoliikennekaistat ja pysäkit 5. Pyöräilyn ja jalankulun olosuhteet Mitä pidät tärkeänä Itsenäisyydenkadun kehittämisessä raitiotien toteutuessa? Huolestuttaako jokin asia raitiotiehen liittyen Itsenäisyydenkadulla? Vastauksissa mainittiin useimmin järjestyksessä: 1. Yksityisautoilun hankaloituminen 2. Muun liikenteen sujuminen ja turvallisuus ratikkareitillä, kadun ylitykset ja kääntymiset 3. Pyöräilyn ja jalankulun olosuhteet 4. Bussien olosuhteet 5. Melu 7

8 S ammonkatu Mikä Sammonkadulla on nyt mieluisaa ja toimivaa? Vastauksissa mainittiin useimmin järjestyksessä: 1. Palvelut 2. Pysäköinti ja talouskaistat 3. Puut ja istutukset 4. Katutila, bulevardimaisuus 5. Yksityisautoilu Mitä pidät tärkeänä Sammonkadun kehittämisessä raitiotien toteutuessa? Huolestuttaako jokin raitiotiehen liittyen Sammonkadulla? Vastauksissa mainittiin useimmin järjestyksessä: 1. Liikenteen monimutkaistuminen ja ahtaus 2. Raitiotiepysäkkien sijainti ja määrä 3. Liikenneturvallisuus 4. Pysäköintipaikkojen väheneminen 5. Puiden häviäminen 8

9 Teiskontie Mikä Teiskontiellä on nyt mieluisaa ja toimivaa? Vastauksissa mainittiin useimmin järjestyksessä: 1. Puut ja istutukset 2. Kaupunkikuva ja bulevardimaisuus 3. Sujuva yksityisautoilu 4. Liikenteellinen kokonaisratkaisu, sen toimivuus ja riittävät tilavaraukset 5. Talouskaistat Mitä pidät tärkeänä Teiskontien kehittämisessä raitiotien toteutuessa? Huolestuttaako jokin raitiotiehen liittyen Teiskontiellä? Vastauksissa mainittiin useimmin järjestyksessä: 1. Katujärjestelyt, raitiotien sijoittuminen kadun keskelle, talouskaistojen poistuminen ja ruuhkautuminen 2. Ei huolestuta 3. Yksityisautoilun hankaloituminen 4. Pyöräilyn ja jalankulun järjestelyt 5. Liikenneturvallisuus 9

10 10

11 11

12 12

13 4. Karttakysymysten tulokset Kyselyn viimeisessä osiossa vastaajilla oli mahdollisuus merkitä kartalle miellyttäviä paikkoja tai katuja sekä kehitettäviä paikkoja tai katuja. Lisäksi pystyi kommentoimaan mahdollisia raitiotiepysäkkejä tai antamaan oman ehdotuksensa uudelle pysäkille. Karttakyselyssä tehtiin yli 1400 merkintää. Seuraavassa lyhyet kuvaukset eri kysymyskokonaisuuksien vastauksista. Miellyttävät paikat ja kadut Miellyttäviä paikkoja, joiden viihtyisyyden ja/tai toimivuuden toivotaan säilyvän raitiotien rakentamisen jälkeen merkittiin kartalle 481 kappaletta. Eniten merkintöjä tehtiin kaupungin keskusta-alueelle. Miellyttäviksi paikoiksi koettiin erityisesti Hämeenkatu ja Koskipuisto, Hämeenpuisto, Pyynikin kirkkopuisto ja Pyynikintori. Sorsapuistoon ja Kalevan keskuspuistoon tehtiin myös paljon merkintöjä. Keskustan ulkopuolisilta alueilta korostuivat Hervannan kauppakeskus Duon ympäristö, Pyhällönpuisto Lentävänniemessä sekä Pyhäjärven ja Näsijärven ranta-alueet. Paikka Mikä tekee paikasta tärkeän, arvokkaan tai säilyttämisen arvoisen? Pyynikin tori Kaunis, tunnelmallinen Pyynikin kirkkopuisto Kaunis, tunnelmallinen, luonnonläheinen Hämeenpuisto Kaunis, vilkas, tunnelmallinen Hämeenkatu Selkeä, vilkas Koskipuisto Kaunis, luonnonläheinen Sorsapuisto Kaunis, luonnonläheinen Kalevan keskuspuisto Kaunis, luonnonläheinen Hervanta, Duo Vilkas Pyhällönpuisto, Lentävänniemi Luonnonläheinen, rauhallinen Pyhäjärven ja Näsijärven rannat Luonnonläheinen, rauhallinen Miellyttäviä katuja tai kadunosia koskevia merkintöjä tehtiin kartalle 108. Seuraavassa muutama poiminta miellyttäviin katuihin liittyvistä kommenteista: Hämeenkatu: Kadulla on miellyttävännäköisiä vanhoja rakennuksia ja hienot puut sekä mahtava koskimaisema. Kunpa se olisi viihtyisämpi paikka jalankulkijoille viettää aikaa. Salhojankatu: Tampereen vähiten tunnettu "kävelykatu" Itsenäisyydenkatu: Henkilöautoliikenne on lähtenyt kadulta, mahdollisuuksia kehittää kadusta viihtyisä kävely-ympäristö. Sammonkatu: Istutukset luovat bulevardimaisen tunnelman muuten erittäin meluisalle läpikulkuväylälle. 13

14 Teiskontie: Puita ja siitä syntyvä tietynlainen rauhallisuus. Hervannan valtaväylä: Koko ratikkareitin nopein osuus, sillä se yhdistää Hervantaa merkittävästi keskustaan. Insinöörinkatu puuistutuksineen on kaunis kesällä ja talvella. 14

15 Kehitettävät paikat ja kadut Kehitettäviä paikkoja merkittiin kartalle 310 kappaletta ja kehitettäviä katuja 130 kappaletta. Raitiotiekatuja suunniteltaessa huomiota tulisi vastaajien mukaan kiinnittää erityisesti liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä melun ja ruuhkien ehkäisyyn. Turvattomuus ja epäsiisteys nousivat myös vastauksissa esiin. Ongelma Melu ja ruuhka Liikenneturvallisuus Epäsiisteys Turvattomuus Paikka, jossa ongelmaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota Porin tien risteys, Santalahti, Keskustori, rautatietunneli, Sammonaukio, Kalevan Prisma, Laulunmaa Hämeenkatu, Itsenäisyydenkatu, Sammonaukio, TAYS, Sammon valtatien ja Hervannan valtaväylän risteysalue, Hervannan Kauppakeskus Duon ympäristö Santalahti, Keskustori, Hämeenkadun alkupää, rautatietunneli Keskustori, Hämeenkadun alkupää, rautatietunneli Kehitettäviä katuosuuksia oli merkitty kartalle 130. Kommenteissa toistuivat melua, liikenneturvallisuutta, kevyen liikenteen olosuhteita, ruuhkia ja epäviihtyisyyttä käsittelevät asiakokonaisuudet. Seuraavassa muutamia poimintoja kommenteista: Itsenäisyydenkatu: Liian vähän otettu huomioon jalankulkijoiden tarpeet, mistä aiheutuu liikkeiden ym. vähäisyys. Autot ajavat liian lujaa. Kevyen liikenteen väylien ahtaus ja liian vähäiset ylitysmahdollisuudet. Tammelan puistokadun vilkas risteys. Rantatie: Meluisa ja epämääräinen. Kaipaisi melusuojausta ja rauhallisuutta. Todella epämiellyttävä kulkea jalan ja pyörälläkin tylsä. Sammonkatu: Surkeaa tilankäyttöä. Autoille on kaistoja, joita ei käytetä (talouskaistat hukkakäytöllä). Pyöräilyolosuhteet surkeat. Jalankulkukin hankalaa etenkin pitkien ylitysmatkojen vuoksi. Rautatietunnelin epäviihtyisyys, hankala jalankulku Itsenäisyydenkadun länsipäässä. Arkkitehdinkatu kokonaisuudessaan melko ahdas, jos siinä kulkee edelleen bussiliikenne raitiovaunujen lisäksi. Helppokulkuinen ja esteetön yhteys tulee varmistaa pysäkiltä Hakametsän ja Uudenkylän suuntaan. Kammottavat pyörätiejärjestelyt ovat Hämeenkadun ongelma. Pyöräily pitäisi erottaa jalankulusta selvästi niin, että sille olisi oma tila ajoradan puolella. Insinöörinkatu: Liikaa autoliikennettä. Katua vaan enemmän joukkoliikenteelle ja ihmisille. Lielahti, Enqvistinkatu: Jalan kulkiessa todella epämiellyttävä, autojen ehdoilla tehty katuympäristö keskellä kaupallista keskusta. 15

16 16

17 17

18 Pysäkit Kartalle tehtiin 434 merkintää koskien raitiotiepysäkkejä. Karttamerkinnän lisäksi vastaajia pyydettiin jättämään kommentteja pysäkin tärkeydestä tai uudesta pysäkin paikasta. Suunniteltuja pysäkin paikkoja pidettiin pääsääntöisesti hyvinä, mutta uusiakin pysäkkejä toivottiin erityisesti seuraaviin paikkoihin: - Lielahti, lähemmäs koulua - Onkiniemi - Teiskontie - Sammonkatu, uimahalli - Sammonkatu, ammattikorkeakoulu - Hervanta, Insinöörinkadun ja Opiskelijankadun risteys Sammonkadun pysäkkiväliä pidettiin yleisesti hyvänä. Pysäkin siirtoa toivottiin lähemmäksi uimahallin risteystä (Joukahaisenkatu). Teiskontielle toivottiin yleisesti lisää pysäkkejä. Hallilan pysäkin sijainti todettiin syrjäiseksi. Hervannassa toivottiin pysäkin siirtoa lähemmäksi Opiskelijankadun ja vastaavasti Teekkarinkadun risteystä. Lännessä Paasikiventielle, Onkiniemen kohdalle toivottiin pysäkkiä. Lielahdessa ehdotettiin pysäkin siirtoa lähemmäksi koulua. TAYS:n suunnassa toivottiin ammattikorkeakoululle omaa pysäkkiä. Seuraavassa muutama poiminta pysäkkeihin liittyvistä kommenteista: Itä-Pirkanmaan suunnalta tulevat lähi- ja taajamajunat pysähtyisivät Vuohenojalla, josta olisi näppärä vaihtoyhteys ratikalla Hermiaan ja bussilla TAYS:n suuntaan. Matka-ajat lyhenisivät merkittävästi. Teiskontielle pitäisi saada kaksi pysäkkiä, jotteivät etäisyydet kasvaisi liian suuriksi pysäkkien välillä. Nopeampi saavutettavuus. Toki hidastaa hiukan reittiä. Jos pysäkkien väli on liian pitkä, ei autoilu vähene, ratikka ei saa huonontaa olemassa olevaa bussiliikennettä, sen sujuvuutta ja pysäkkien välejä. Nyt Sammonkadulla on busseille kuusi pysäkkiä, joka on täysin liikaa. Sopiva määrä olisi juurikin kolme - tämä määrä oli ratikan yleissuunnitelmassa. Älkää lisätkö pysäkkiä ja heikentäkö pitempimatkalaisten houkuttelevuutta, varsinkaan jos sille ei tarvetta. Pitkä väli Teiskontien ja TAYSin pysäkkien välillä. TAMKilla ei ole omaa pysäkkiä, tähän sopisi hyvin, olisi paljon lähempänä montaa TAMKkilaista kuin TAYSsin pysäkki. Palvelisi myös Kauppiin meneviä paremmin. 18

19 19

20 20

21 21

22 5. Vastaajien taustatiedot Kyselyn vastaajista puolet oli ikäryhmästä vuotiaat. Yli 65-vuotiaita vastaajia oli joukossa hyvin vähän. Nuoret vuotiaat olivat kohtalaisen aktiivisia, samoin vuotiaat. Miehet (58 %)vastasivat hieman aktiivisemmin kuin naiset (42 %). Vastaajissa oli eniten työssäkäyviä ja opiskelijoita. Eniten vastauksia saatiin Hervannan, Kalevan, Keskustan ja Tammelan alueiden asukkailta. Vastaajista 25 % asuu tällä hetkellä tulevien raitiotiekatujen varrella, toiset 25 % käyttää tulevien raitiotiekatujen palveluja ja 24 % asuu kauempana, mutta tulee käyttämään ratikkaa. 22

23 Vastaajien asuinpaikka 23

24 Liite 1. Harava- k ysely Tampereen raitiotiekaduista 24

25 25

26 26

27 27

Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto

Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto Näkökulmia tiedon tuotannon menetelmiin ja niiden tulkintaan Huhtikuu 2013 Jarkko Bamberg 1 Työn tilaaja: Tampereen kaupunki/ Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

TAMPERE TURVALLISEKSI IKÄIHMISILLE

TAMPERE TURVALLISEKSI IKÄIHMISILLE TAMPERE TURVALLISEKSI IKÄIHMISILLE Ikäihmisten turvallisuusohjelma Tampereen kaupunki ja eläkeläisneuvosto 2004 TAMPERE TURVALLISEKSI IKÄ- IHMISILLE Ikäihmisten turvallisuusohjelma I ALKUSANAT Väestörakenne

Lisätiedot

Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen

Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen Julkinen tiedote, jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen TAMPERE Tampereen kaupungin tiedotuslehti 3 2012 Luonto tutuksi elämysten kautta SIVU 14 Asuntomessut Tampereella 13.7. 12.8. OTA TAMPERE-LEHDEN

Lisätiedot

Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen.

Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen. Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Kontulan kaupunginosassa tehdystä pehmogiskyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta 2009-2010. Vastaavia yhteenvetoja on toimitettu muitakin,

Lisätiedot

kau- Keskustan ympäristöviras- kaupungin si oli myös

kau- Keskustan ympäristöviras- kaupungin si oli myös NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN KUTSUKILPAILU 2.5.2012 31.8.20 12 Avoin nettikysely kansalaisille 5.6.2012 15.6. 2012 LOPPURAPORTTI 21.6.2012 27.2.2012 93 Naantalin kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan keskustakorttelien

Lisätiedot

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Tiehallinto Oulu 2009 Raportin valokuvat: Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy TIEH 1000252-09

Lisätiedot

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille Turvallisuuskävelyt Opas järjestäjille ja osallistujille Tehdään yhdessä turvallista, tasa-arvoista ja viihtyisää elinympäristöä Monet eri tahot vastaavat yksittäisen alueen elinympäristöstä, minkä vuoksi

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Kevyen liikenteen suunnittelu

Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos Kevyen liikenteen suunnittelu Liikennetekniikka Helsinki 1998 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1998 ISBN 951-726-431-3 TIEL 2130016

Lisätiedot

Liikenneturvallisuus lasten ja nuorten kaupungissa -tiedonkeräys internetin kautta

Liikenneturvallisuus lasten ja nuorten kaupungissa -tiedonkeräys internetin kautta Kuninkaanlähteenkatu 12 PL 36, 38701 KANKAANPÄÄ Puh. *(02) 57 700 etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi Ympäristökeskus 30.1.2009 DI Mariitta Vuorenpää KOYK projp. selvitysraportti Liikenneturvallisuus lasten

Lisätiedot

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti

Yhteiskäyttöautot. asuntoalueilla. Kyselytutkimus. Loppuraportti Yhteiskäyttöautot asuntoalueilla Kyselytutkimus Loppuraportti Esipuhe Tämä selvitys käsittelee yhteiskäyttöautoilun kehittämismahdollisuuksia pääkaupunkiseudun asuntokortteleissa. Eri puolille pääkaupunkiseutua

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet HÄRMÄLÄ 930-1, -2, -4 JA 5, KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS- JA VESIALUETTA, VALMETINKATU. ENTISEN LENTOKONETEHTAAN ALUEEN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN, KAAVA NRO 8388. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 24.8.2009 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Lisätiedot

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI

OPPIVA KAUPUNKISUUNNITTELU JA ASUMISEN ARKI PehmoGIS elinympäristön koetun laadun kartoittajana Marketta Kyttä Maarit Kahila PehmoGIS tutkimuksemme elinympäristön koetusta laadusta on käynnissä oleva tutkimus, joka alkoi Ympäristöministeriön ympäristöklusteri

Lisätiedot

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN

JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN JUSSI YLI-SEPPÄLÄ KATUVERKON HALLINNAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3. syyskuuta

Lisätiedot

KERRO KARTALLA-KYSELY Pihlajamäki, Pihlajisto ja Savela 2010 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto

KERRO KARTALLA-KYSELY Pihlajamäki, Pihlajisto ja Savela 2010 Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto KERRO KARTALLA-KYSELY Pihlajamäki, Pihlajisto ja Savela 2010, katu- ja puisto-osasto Ajatuksia Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan katu- ja viheralueiden kehittämiseksi Taloustutkimus Oy, Pauliina Aho

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 121 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano... 2 122 Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva: kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

vaikutu Jyväskylän StrategineS

vaikutu Jyväskylän StrategineS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINN YLEISKAAVALUONNOS vaikutu usten arviointi Jyväskylän n kaupunki, Maankäyttö, StrategineS en suunnittelu 11.12.2013 0 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVALUONNOS Vaikutusten arviointi

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot