LOPPURAPORTTI. Veera Vanhanen. IES Benedicto Nieto. Pola de Lena/Oviedo, Espanja. Kotiovella Oviedossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. Veera Vanhanen. IES Benedicto Nieto. Pola de Lena/Oviedo, Espanja. Kotiovella Oviedossa"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI Veera Vanhanen IES Benedicto Nieto Pola de Lena/Oviedo, Espanja Kotiovella Oviedossa

2 Vaihtokohde Vaihtokohteeni oli Pohjois-Espanjan Asturia, yksi Espanjan 17 itsehallintoalueesta ja samalla yksi maan 50 maakunnasta. Asuin kolme kuukautta, , maakunnan pääkaupungissa, reilun asukkaan yliopistokaupungissa Oviedossa, joka on myös alueen hallinnollinen ja taloudellinen keskus. Työpaikkani, IES (Instituto de Enseñanza Secundaria) Benedicto Nieton koulu, oli 30 kilometrin päässä Oviedosta Pola de Lenan kylässä. Myös monet työkaverini asuivat Oviedossa, joten pääsin useimmiten autokyydillä töihin. Paikallisjunalla matkaan meni nelisenkymmentä minuuttia. Pola de Lena on Lena-joen laaksossa sijaitsevan Lenan kunnan keskus, jossa perinteisinä elinkeinoina ovat olleet maa- ja karjatalous sekä käsityöläisyys. Kivihiilenjalostusteollisuus vauhditti Pola de Lenan taloudellista kasvua 1800-luvun puolivälistä 1970-luvulle tämän teollisuudenhaaran kriisiin saakka. Kuntakeskuksen väkiluku oli suurimmillaan yli 16000, kun nykyinen asukasluku on Suurin osa asukkaista työskentelee viestinnän ja teollisuuden parissa sekä palvelusektorilla, mutta myös perinteiset elinkeinot ovat säilyttäneet asemansa. Plaza de Alfonso X El Sabio, Pola de Lena

3 Kohdeorganisaatio Kohdeorganisaationi IES Benedicto Nieto on Asturian julkiseen kouluverkkoon kuuluva koulu, joka vastaa lähinnä Suomen yläkoulua (ESO = Educación Secundaria Obligatoria) ja lukiota (Bachillerato), mutta jossa tarjotaan myös pienimuotoista urheilupainotteista ammatillista opetusta. Opiskelijoita oli lukuvuonna yläkoulussa noin 160, lukiossa noin 70 ja ammatillisella puolella noin 30. Opiskelijoista viitisen prosenttia oli maahanmuuttajataustaisia. Koulu koostui kahdesta parinsadan metrin päässä toisistaan olevasta rakennuksesta, joista toisessa toimi lukio ja toisessa yläkoulu. Opettajat ja ammatilliset opiskelijat liikkuivat työjärjestystensä mukaan rakennuksesta toiseen päivän aikana. IES Benedicto Nieton päärakennus Luokkatilat IES Benedicto Nietossa erosivat varustukseltaan jonkin verran suomalaisista. Kuokkalassa suremme videotykkien vähyyttä, mutta kohdekouluni luokissa ei ollut edes piirtoheitintä opettajan käytössä. Äänentoistolaitteena oli kannettava nauhuri, jota siirrettiin luokasta toiseen tarpeen mukaan. Koulussa oli kuitenkin erillinen AV-luokka ja kannettavia tietokoneita. Koulun tiloihin kuului myös suurehko kirjasto. Koulurakennukset olivat nelisenkymmentä vuotta vanhoja, ja jonkinlaiset uudisrakennustyöt aloitettiinkin minun vaihtosyksynäni.

4 Työskenten Jyväskylässä yläkoulun opettajana, mutta halusin vaihdossa päästä opettamaan lukioon, koska arvioin etukäteen espanjalaisten luokiolaisten kielitaidon suunnilleen Suomen yläkoululaisten tasoa vastaavaksi. Hain myös katkoa yläkoulun opettajan arkeen kuuluvalle jatkuvalle järjestyksen pidolle toiveenani saada keskittyä nimenomaan kielen opettamiseen. Bachilleraton puolella ei kurinpidollisia ongelmia juuri esiintynytkään toisin kuin kollegoideni mukaan ESO:ssa. Tämä ero näkyi myös opettajien saamissa huojennuksissa: yläkoulun puolella luokanohjaajana toimineen aineenopettajan opetusvelvollisuus oli kolme tuntia luokatonta kollegaansa pienempi, kun taas lukiossa huojennus oli vain yksi tunti. Lukioon keskittyminen oli siinäkin mielessä looginen valinta, että tutorini, englannin osaston johtava opettaja Gemma González Carrillo, opetti ainoastaan lukiossa. Espanjassa lukio-opinnot kestävät kaksi vuotta, jonka jälkeen opiskelijat voivat osallistua yliopiston sisäänpääsykokeisiin, joita kutsutaan nimellä PAU (= Pruebas de Acceso a la Universidad). IES Benedicto Nietossa sekä lukion ensimmäinen että toinen luokka olivat kaksisarjaisia. Kummankin luokkatason toinen luokka oli yhteiskuntatieteellis- (Bachillerato de Ciencias Sociales) ja toinen teknologiapainotteinen (Bachillerato Tecnológico) Lukujärjestykseni oli pääsääntöisesti sama kuin tutorillani. Opetustunteja oli vain 12 viikossa, koska osaston johtavan opettajan opetusta oli hallinnollisten tehtävien takia huojennettu kolmella viikkotunnilla. Erilaiset valvonnat ja kokoukset toivat kuitenkin päiviin mittaa. Kullakin lukioluokalla oli englantia kolme tuntia viikossa, joten tutorini vastasi yksin koko lukion englanninopetuksesta 12 viikkotunnillaan. Päivittäinen opetustyöni vaihdossa ei juurikaan eronnut työstäni Suomessa paitsi että meitä oli luokassa useimmiten kaksi opettajaa. Päävastuu opetuksesta oli tutorillani, mikä luonnollisesti vaikutti työnkuvaani. Esimerkiksi oppilaiden arviointiin osallistuin vain auttamalla kokeiden laadinnassa ja aineiden korjaamisessa tutorini antaessa oppilaille arvosanat kustakin suorituksesta. Englanninopetus Englannintunnit IES Benedicto Nieton lukiossa olivat hyvin perinteisiä: opetus eteni oppikirjan mukaan pääpainon ollessa erilaisten kirjallisten tehtävien tekemisellä ja tarkastamisella. Tunnit alkoivat läksyjen tarkastamisella, yleensä niin, että yksi oppilas kertoi vastauksensa kaikkiin tietyn tehtävän kysymyksiin. Opettajalla oli tapana kysyä vastauksia sekä luetuttaa tekstejä samoilla, hiukan taitavammilla oppilailla, joten osa oppilaista saattoi istua täysin hiljaa koko oppitunnin ajan. Läksyjen jälkeen jatkettiin eteenpäin siitä, missä kirjassa oltiin. Jos kyseessä oli uutta tai kertaavaa kielioppia, teoria käytiin läpi opettajajohtoisesti ja sitten tehtiin ja tarkastettiin tehtäviä. Kohdekoulussani oli kummallakin lukion luokkatasolla käytössä Pearson Longmanin kirjasarja Stand Out, johon kuului tekstikirja ja tehtäväkirja. Kaikki tehtävänannot kummassakin kirjassa olivat englanniksi, samoin kielioppiosiot oli toteutettu kokonaan kohdekielellä. Mielestäni kieliopin yksikielisyys hankaloitti oppimista. Englanninkielisten kielioppilaatikoiden tankkaamiseen meni

5 paljon aikaa, ja opettaja joutui useimmiten kääntämään asiat espanjaksi. Kirjasarjaan kuului myös kaksikielinen kielioppiliite, jonka käyttö jäi kuitenkin oppilaiden omalle vastuulle. Toinen miinus kirjasarjassa oli sekavuus. Samoja asioita käsiteltiin sekä teksti- että tehtäväkirjassa ilman selvää loogista jakoa näiden välillä. Kirjat oli jaettu jaksoihin, joista kukin alkoi osiolla Language in Use, jossa hyvin lyhyen johdattelutekstin jälkeen siirryttiin kielioppi- ja sanastotehtäviin. Näitä löytyi sekä tekstikirjasta että tehtäväkirjasta. Toinen osio, Interaction, oli kokonaan tekstikirjan puolella ja siitä löytyi käsiteltävään aiheeseen liittyviä suullisia tehtäviä. Samoin Communication-osiossa harjoiteltiin puhumista ja tehtiin niin teksti- kuin tehtäväkirjan puolella myös kuuntelutehtäviä. Tekstikirjan Reading-osio sisälsi pidemmän, aiheeseen liittyvän lukutekstin sisältökysymyksineen ja mahdollisine kuunteluineen. Työkirjassa Reading-kohdassa oli oma erillinen lukutekstinsä tehtävineen. Tutorini Gemma Gonzáles ja lukion 2B-luokka

6 Mielestäni parasta antia muuten jokseenkin sekavassa kirjassa oli Writing-osio, jossa nimensä mukaisesti opeteltiin erilaisten tekstin kirjoittamista henkilökohtaisista kirjeistä virallisiin kirjeisiin, reklamaatioihin ja elokuva-arvosteluihin. Malleja ja ohjeita löytyi jälleen molemmista kirjoista, ja oppilaat todellakin kirjoittivat jokaisessa kirjan jaksossa kulloiseenkin aiheeseen liittyvän aineen. Yksi iso työtehtäväni vaihdon aikana olikin oppilaiden aineiden korjaaminen. Tutorini ei velvoittanut minua tähän, mutta halusin auttaa, koska korjaustyö vei valtavasti aikaa. Korjasin kolmessa kuukaudessa enemmän aineita kuin Suomessa koko kouluvuonna. Oma roolini tunneilla oli samanaikaisopettajana ja apuopettajana toimiminen. Koska päävastuu opetuksesta oli tutorillani, minä toimin tuntitilanteissa hänen näkemystensä mukaan. Emme juurikaan suunnitelleet roolijakoa tai oppitunnin kulkua etukäteen vaan improvisoimme paikan päällä. Tutorini saattoi siirtää opetusvuoron kesken tunnin yhtäkkiä minulle, ja minä puolestani saatoin ottaa vuoron sopivassa tilanteessa itselleni. Koin tämän työtavan kehittävänä haasteena itselleni, koska tilanteesta piti suoriutua ilman valmistautumista vain hetkeen tarttumalla. Tutorini toiveiden mukaan minun vastuulleni jäi pääasiassa oppituntien suullinen puoli. Luin tekstejä oppilaille malliksi ja koitin aina tilaisuuden tullen puhuttaa heitä kyselemällä englanniksi kirjan teksteistä ja kuvista sekä tiedustelemalla heidän mielipiteitään kulloisestakin aiheesta. Tehtävien tarkastustilanteissa ja kirjan suullisia tehtäviä tehtäessä laitoin oppilaat työskentelemään pareittain tai ryhmissä, jotta kaikki pääsivät ääneen. Lisäksi olin koonnut Suomessa suullisen kielitaidon opettamiseen liittyvää materiaalia Espanjaan vietäväksi ja se olikin kovassa käytössä tunneilla. Pidin myös joitain tunteja yksin tutorini suorittaessa osaston johtavan opettajan tehtäviään. Näissäkin tilanteissa pääpaino oli suullisen kielitaidon kehittämisellä. Tilanteet olivat siinä mielessä autenttisia, että englanti, varsinkin vaihtoni alussa, oli ainoa yhteinen kielemme oppilaiden kanssa. Uskon, että oppilaat saivat myönteisiä kokemuksia viestinsä perille menosta vieraalla kielellä ja sitä kautta lisämotivaatiota omaan opiskeluunsa. Yksi tavoitteistani vaihdolle oli vinkkien saaminen suullisen kielitaidon opettamiseksi omille oppilailleni. Tältä osin asiat kääntyivät päälaelleen. Vaikka Asturian lukioiden opetussuunnitelmassa painotetaankin suullisen kielitaidon tärkeyttä, ja espanjalaiset ovat tunnetusti kovia puhumaan, tutorini luokissa pääpaino oli kirjallisissa tehtävissä. Koinkin, että minä suomalaisena opettajana pystyin tuomaan espanjalaisiin luokkiin jotain uutta puhumiseen opettamisen ja rohkaisemisen saralla. Oma oppini tässä mielessä ei niinkään lisääntynyt. Pääsin myös vierailemaan yläkoulun englannintunneilla. Muutamien tuntien perusteella on mahdoton tehdä yleisiä johtopäätöksiä englannin opiskelusta espanjalaisissa yläkouluissa. Oppilaiden kielitaito suomalaisiin yläkoululaisiin verrattuna oli heikompi. Kertoessani Suomesta opettaja joutui kääntämään lähes kaiken espanjaksi, vaikka koitin puhua hyvin selvästi ja yksinkertaista kieltä käyttäen. Positiivisesti minut yllätti oppilaiden suuri kiinnostus maatamme ja minua kohtaan. Kysymyksiä riitti aiheesta jos toisesta.

7 Kielitaidon tasosta Espanjassa koululaiset alkavat opiskella englantia keskimäärin kaksi vuotta aikaisemmin kuin koululaiset Suomessa eli Suomen alakoulua vastaavan koulutason (Educación Primaria) ensimmäisellä luokalla. Englantia opetetaan kolme tuntia viikossa koko alakoulun ajan. Yläkoulun kolmella ensimmäisellä luokkatasolla englantia on neljä tuntia viikossa ja vielä neljännelläkin luokalla kolme. Suomessa yläkoulun vastaavat luvut ovat 7. luokalla kaksi ja sekä 8. että 9. luokalla kolme vuosiviikkotuntia. Tulleessaan lukioon espanjalaiset nuoret ovat siis opiskelleet englantia pidempään ja huomattavasti suurempia tuntimääriä kuin suomalaiset ikätoverinsa. Oman kokemukseni perusteella nuorten kielitaidon taso oli kuitenkin selvästi suomalaisia nuoria heikompi. Erityisesti huomasin tämän korjatessani lukiolaisten aineita: parhaimmillaan ne vastasivat sanastoltaan ja rakenteiltaan omien 8.-luokkalaisteni aineita. Suulliselta kielitaidoltaan arvioisin suomalaiset yläkoululaiset keskimäärin selvästi paremmiksi kuin Benedicto Nieton lukiolaiset. Näiden faktojen ja huomioiden pohjalta mieleen nousi pakostikin kysymys kieltenopetuksen tehokkuudesta Espanjassa. Benedicto Nieton kaikki viisi englanninnopettajaa olivat yliopistokoulutettuja ammattilaisia ja ahkeria työssään, ja heidän kielitaitonsa oli mielestäni hyvä. Suomessa oppitunnit ovat kuitenkin tiiviimpiä kuin Espanjassa ja asioissa edetään vauhdikkaammin, ehkä enemmän oppilaiden itsenäiseen, kotona tapahtuvaan opiskeluun luottaen. Kenties suurimmat syyt tasoeroissa liittyvät kuitenkin siihen, että espanja on maailmankieli, jolla pärjää monissa paikoissa oman maan ulkopuolellakin. Espanjalaisnuorten vieraidenkielten oppimismotivaatio ei siis mielestäni ollut keskimäärin yhtä korkea kuin ikätovereillaan Suomessa. Lisäksi osa Benedicto Nieton lukiolaisista oli lukiossa toissijaisista syistä, esimerkiksi koska he eivät olleet halunneet muuttaa kotoaan pois muualle opiskelemaan, eivätkä heidän työskentelytaitonsa ja osaamisensa olleet lukiossa vaadittavaa tasoa. Osansa heikohkolla kielitaidolla on luonnollisesti myös Espanjan televisiolla, jossa ohjelmat on dubattu kansainvälisiä uutisklippejä myöten. Toisin kuin Suomessa, Espanjassa ei englantia kuule juuri missään turistikohteita lukuunottamatta. Valvonta- ja ohjaustehtävät, kokoukset Varsinaisten opetustuntien lisäksi viikko-ohjelmaani kuului erilaisia pakollisia valvonta- ja ohjaustunteja. Lukujärjestyksessäni oli kolme viikkotuntia ns. yleistä valvontaa (Guardia), jolloin tarvittaessa toimittiin jonkun poissaolevan opettajan sijaisena tai hoidettiin muita koulun arkeen liittyviä asioita. Kerran viikossa oli hoidettavana kirjastovalvontavuoro (Guardia Biblioteca). Näiden valvontatuntien lisäksi luokanohjaajilla oli kerran viikossa ohjaustunti omalle valvontaluokalleen. Lähes kaikille luokanohjaajatunneille valmiiksi suunnitellun ohjelman antoi koulun opinto-ohjaaja (Orientador/a), jolla toisin kuin suomalaiselle kollegallaan oli psykologin koulutus. Luokanohjaajien lukujärjestykseen oli varattu yksi viikkotunti tätä opinto-ohjaajan

8 vetämää ohjelmananto- ja ohjauspalaveria varten. Moni lukion opettaja oli sitä mieltä, että nämä palaverit ja itse ohjaustunnit olivat melko turhia. Samoja materiaaleja, esimerkiksi ryhmähengen nostattamiseen liittyviä, jaettiin kuulemma vuodesta toiseen, kun tilalle olisi kaivattu selkeämpää keskittymistä ammatinvalinnanohjaukseen. Tätä toivoivat myös oppilaat heille tehdyssä ohjaustunteja koskevassa kyselyssä. Toisin kuin Suomessa, oppilailla ei ollut automaattista mahdollisuutta saada henkilökohtaista opinto-ohjaajan ohjausta. Syksyllä 2011 IES Benedicto Nieton lukiolaisille tarjottiin kokeiluluontoisesti ja koulun historiassa ensimmäistä kertaa mahdollisuutta henkilökohtaisiin opintojenohjaus- ja jatko-opintotapaamisiin, ei kuitenkaan välttämättä opinto-ohjaajan vaan kenen tahansa asiasta kiinnostuneen koulun opettajan ohjauksessa. Kerran viikossa, tai tarpeen mukaan, kokoonnuttiin koko koulun yhteiseen aineryhmien johtavien opettajien palaveriin (CCP = Coordinación Pedagógica) rehtorin ja koulun käytänteistä yleisesti vastaavan johtavan opettajan (Jefe de Estudios) johdolla. Näissä tapaamisissa käytiin läpi asioita laidasta laitaan opetussuunnitelmista erityistä tukea tarvitseviin oppilaisiin. Kunkin aineryhmän johtavan opettajan tehtävänä oli välittää palavereissa käsitellyt asiat oman aineryhmänsä opettajille. Englannin osaston viikottaisissa tapaamisissa käsittelimme siis CCP:ssä esille tulleita asioita sekä alkulukuvuodesta erityisesti englannin opetussuunnitelmaa, jonka laatimisesta tutorini englannin osaston johtavana opettajana vastasi. Muuten keskustelimme aineryhmämme yleisistä asioista kuten oppikirjoista, kokeista, erityistä tukea tarvitsevista oppilaista ja tutustumiskäynneistä. Kaikki koulun opettajat kokoontuivat muutaman kerran vuodessa opettajakokoukseen Claustroon, jossa otettiin yhteisesti kantaa johonkin esille tulleeseen asiaan. Alkuvuodesta kokouksessa käsiteltiin lukujärjestysasioita ja myöhemmin esimerkiksi oppilaiden koulumenestystä. Minun vaihtoaikaani sattui claustro, joka kutsuttiin kokoon yläkoululaisten edellisen vuoden heikkojen matematiikan tulosten takia. Claustro hyväksyi matematiikan opettajien laatiman suunnitelman tulosten parantamiseksi. Yksi vaihdolle asettamistani tavoitteista oli päästä näkemään, miten IES Benedicto Nieton kaltainen suurehko yhtenäiskoulu toimisi arjessa. Edellä mainittuja kokouksia lukuunottamatta kolmen eri kouluasteen yhteistyö ei näkynyt arjessa juurikaan. Englannissa teimme yhden lukion ja yläkoulun yhteisen tutustumiskäynnin Gijónin elokuvafestivaaleille, mutta ammatillisella puolella ei koulussamme englantia edes opetettu. Kaiken kaikkiaan kohdeorganisaationi vaikutti byrokraattisemmalta kuin kotikouluni Kuokkala lukuisine kokouksineen eri kokoonpanoilla. Samoin johtavien opettajien nimeäminen kuhunkin aineeseen poikkesi Suomesta. Vaikka jotakin ainetta koulussa opetti vain yksi opettaja, oli hän kyseisen aineen johtava opettaja aseman tuomine opetustuntien huojennuksineen. Opettajien työhön Espanjassa vaikutti myös se, että he olivat tilivelvollisia tekemisistään ylöspäin ihan eri tavalla kuin opettajat Suomessa. Aineryhmän tuli jättää oman aineensa tarkka opetussuunnitelma koulun johdolle lukuvuoden alussa. Suunnitelmaan palattiin esimerkiksi silloin, jos oppilailta tai vanhemmilta tuli valitus jostain asiasta. Kouluilla kiersi myös tarkastajia kuten

9 Suomessakin aikaisemmin. Jos koululle tarvittiin sijainen tai uusi opettaja, koulun vakinaisilla opettajilla ei ollut mitään sananvaltaa asiassa. Kyseessä olevan itsehallintoalueen hallitus valitsi opettajat tutkintomenestyksen perusteella vapaina oleville paikoille. Muut työtehtävät Opetustyön lisäksi tein koulullamme jonkin verran käännöksiä, joista osa päätyi yhden opettajamme ylläpitämille Lenan kulttuurisivuille. Käänsin kulttuuritekstejä englannista ja espanjasta suomeksi. Varsinkin espanjan kääntäminen oli hyvin työlästä, koska kielitaitoni oli vaatimaton ja alkuperäistekstit aiheiltaan ja ennenkaikkea sanamuodoiltaan minulle vieraita. Käänsin myös omia englanninkokeitani suomesta englanniksi. Tutorini oli hyvin kiinnostunut Suomen eri koulu- ja luokka-asteiden testeistä, joten toimitin hänelle esimerkit englannin yokokeista, 9. luokan valtakunnallisista kokeista ja yläkoulun eri luokkien kurssikokeista. Kulttuuria ja tapahtumia Ennen vaihtoani olin käynyt Espanjassa vain lyhyillä lomamatkoilla. Manner-Espanjan kaupungeista ainoastaan Barcelona oli minulle ennestään tuttu. Asturiasta en tiennyt juuri mitään. Olin kuitenkin asunut pidempiä aikoja ulkomailla jo aiemmin, joten en pelännyt suurta kulttuurishokkia tai sopeutumisvaikeuksia, enkä niitä kokenutkaan. Nautin olostani Pola de Lenassa ja Oviedossa alusta alkaen suhtautuen kieliongelmiinikin etupäässä huumorilla. Espanjaa osasin lähinnä paperilla enkä paikallista asturianua edes niinkään, eikä englannillakaan tahtonut koulun ulkopuolella oikein pärjätä. Catedral de San Salvador, Oviedo

10 Ihmiset olivat kuitenkin auttavaisia, julkinen liikenne toimi esimerkillisesti, hanoista tuli kuumaa vettä ihan Suomen malliin enkä edes joutunut tekemään tuttavuutta kaasupullojen kanssa kuten olin etukäteen pelännyt. Roskien kierrätys aiheutti aluksi pientä päänvaivaa, mutta aika nopeasti opin lajittelemaan eri jätteet erivärisiin muovipusseihin ja viemään oikeanväriset pussit oikeana viikonpäivänä keräyssaaveihin, jotka aina illansuussa ilmestyivät ulko-ovien eteen ja hävisivät aamuun mennessä pois. Espanjalaiseen kulttuuriin minua tutustutti tutorini Gemma. Poskisuudelmista ja työpäivän virkistävästi keskeyttäneistä café cortado -hetkistä lähikahvilassa tuli arkipäivää. Ruokatunnilla, päivän ainoalla välitunnilla, ei siis syöty vaan korkeintaan kahviteltiin. Minulle suurin, tosin ennalta tiedossa ollut kulttuurishokin tapainen olivatkin espanjalaiset ruoka-ajat. Erityisen vaikeaa oli tottua myöhäiseen eli työpäivän jälkeiseen lounaaseen. Arkena pidin suunnilleen kiinni Suomen päivällisajasta, mutta viikonloppuisin koin monet herkulliset ruokahetket espanjalaisen aikataulun mukaan: hyvin aikaisin iltayhdeksältä, tai paikallisittain tavallisempaan aikaan paria tuntia myöhemmin. Asturialainen keittiö sekä yllätti että ei. Tapaksien nauttiminen ei ollut niin yleistä kuin olin luullut, mutta Tortilla Españolaa sentään löytyi ja opin sitä erään paikallisen rouvan ohjauksessa itsekin valmistamaan. Jokaiselta ruokalistalta löytyi myös fabada asturiana eli tuhti, erilaisilla makkaroilla höystetty papupata. Tutuksi tuli myös pote asturiano, fabadaa muistuttava mutta keittomaisempi, kaalia ja muita vihanneksia sisältävä papuruoka. Erilaisia mereneläviä tuli maisteltua mustekaloista merikrotteihin. Ainoan torjuntareaktion minussa aiheutti callos eli paikallisten suurella ruokahalulla nauttima pötsipata. Callos

11 Jälkiruokapuolella oli tutumpaa. Arróz con leche ei juurikaan eronnut meidän kanelilla höystetystä joulupuurostamme ja paikallinen juustoylpeys, luonnonluolissa kypsytetty queso de Cabrales oli minun makunystyröilläni vain voimakkaampi versio omasta Aurastamme. Asturia on kuuluisa myös siidereistään. Niiden nauttimiseen liittyi omat kiemuransa alkaen siitä, että useimmiten seurueessa vähintään kaksi ihmistä jakoi saman lasin. Siideriä ei kaadettu itse vaan tarjoilija valutti sen hapetustarkoituksessa korkealta päänsä yläpuolelta pieninä annoksina lasiin, taitavimmillaan käsituntumalla ollenkaan lasiin katsomatta. Annos tuli juoda kerralla, mutta ei ihan loppuun asti vaan lasinpohjat maahan tai lattianrakoon heittäen ja näin ikään kuin seuraavaa juojaa varten lasin reunan puhdistaen. Kuulin myös romanttisemman selityksen siideritipan maahan kaatamiselle: maaemolle annetaan takaisin jotain siitä hyvästä, jota se on ihmisille lahjoittanut. Jos siiderit toivat mieleen Britteinsaaret, samoin tekivät myös Asturian kelttiläisestä historiasta muistuttavat säkkipillit, gaitat, joita kansallispukuiset soittajat puhaltelivat kaupungilla turistien iloksi. Oviedon pillipiipareita

12 Vaihtoaikaani sattui pari asturialaisittain ja koko espanjalaisittain merkittävää tapahtumaa, joita pääsin vähintäänkin television kautta seuraamaan. Lokakuun lopulla Oviedossa jaettiin vuosittaiset kansainväliset Asturian ruhtinaan palkinnot (Premios Príncipe de Asturias). Asturian ruhtinas eli Espanjan kruununprinssi Felipe ja hänen asturialaissyntyinen reportterivaimonsa prinsessa Letizia sekä kuningatar Sofía saapuivat Oviedoon palkintoja jakamaan. Palkittuihin vuonna 2011 kuuluivat mm. kanadalaissyntyinen kirjailija ja lauluntekijä Leonard Cohen ja etiopialainen kestävyysjuoksija Haile Gebreselassie. Marraskuun 20. päivä Espanjassa käytiin ennenaikaiset eduskuntavaalit sosiaalidemokraattisen pääministeri José Luis Rodríguez Zapateron (PSOE = Partido Socialista Obrero Español) johdolla. Kuten etukäteen oli arveltu, valta vaihtui, ja uuteen oikeistolaiseen pääministeriin Mariano Rahoyhin (PP = Partido Popular) kohdistui heti tuoreeltaan valtavia odotuksia Espanjan auttamiseksi talouskriisissä. Maassa alettiin odottaa suuria työmarkkinauudistuksia mukaan lukien opettajien ja muiden valtion virkamiesten mahdolliset palkkojen leikkaukset, joita oli toteutettu säästökeinona aiempinakin vuosina. Ei ollut siis vaikea arvata, mistä opettajahuoneessa vaalien aikaan puhuttiin. Taistele sen puolesta, mitä haluat ja oppositio kutsui demareita...

13 Sain osani myös espanjalaisesta juhlakulttuurista. Vaikka maassa ei suomalaista syyslomaa tunnetakaan, pääsin aina silloin tällöin vapaalle jonkun juhlapäivän, usein kirkollisen sellaisen, merkeissä. Esimerkiksi lokakuun 12. päivä kautta Espanjan juhlittiin maan suojeluspyhimystä pilarineitsyttä, Virgen del Pilaria. Heti seuraavana maanantaina oli vuorossa työpaikkani Pola de Lenan kyläjuhla, jolloin koulut olivat jälleen kiinni. Jotkut työkavereistani olivat varsin kriittisiä näitä juhlia kohtaan, Espanjassa kun koulujenkin työajat määräytyvät osin kirkollisen kalenterin mukaan. Esimerkiksi kaksi kevätlukukautta voivat olla eri mittaisia sen mukaan, mihin pääsiäinen milloinkin sattuu. Vaihdon aikana minulle tuli tutuksi myös sanonta hacer puente. Jos jokin kansallinen juhlapäivä sattui esimerkiksi tiistaille kuten vaihtoaikanani pyhäinpäivä, Día de Todos Los Santos, vapaalla oltiin myös edeltävä maanantai eli yhdistettiin ikään kuin sillalla viikonloppu ja juhla toisiinsa. Espanjalaista joulua en ehtinyt kokea, mutta ostin el Gordon toivossa joululottokupongin itselleni ja maistelin etukäteen turrónia ja muita paikallisia jouluherkkuja. Juoksulenkit Oviedoa ympäröivillä kukkuloilla olivat kulttuurikokemuksia nekin. Vuoristoteillä sai väistellä niin kukkoja, kanoja, kissoja ja koiria kuin laitumelta navettaan ajettavia lehmiä sekä kastanjoita kerääviä ihmisiä. Hattupäiset herrasmiehet pelasivat aina saman talon autotallissa korttia ja toisen talon pihaan oli usein koko suku kerääntynyt ruokailemaan. Kirkonkellojen soitto sekoittui kukkojen kiekumiseen ja koirien haukuntaan, navetta tuoksui, ja vastapäisellä Narancovuorella kaikkea valvoi jättimäinen Jeesus-patsas. Sagrado Corazón de Jesús, Monte Naranco, Oviedo

14 Soveltaminen omaan työhön Vaihto Espanjassa antoi minulle erinomaisen mahdollisuuden tutustua espanjalaiseen koulujärjestelmään ja englanninopetukseen toisessa EU-maassa. Parasta ammatillista antia vaihdossa oli pitkäkestoinen kokemus samanaikaisopetuksesta toisen englanninopettajan kanssa. Oli haaste opettaa englantia vieraskielisessä ympäristössä ja erittäin opettavaista työskennellä parina toisen ammattilaisen kanssa. Uskon, että opimme tutorimme kanssa toisiltamme paljon. Tutkimuksissakin vahvistettua hiljaisen, käytäntöön kietoutuneen tiedon siirtymistä ammattilaiselta toiselle todellakin tapahtui. Toisen opettajan kanssa työskenteleminen haastoi tutkimaan ja kysenalaistamaan omaa opettajuutta ja omia työtapoja. Haluan tuoda omiin luokkiini samaa rentoutta ja huumoria, josta tutorini työssään ammensi. Haluan kiinnittää entistä enemmän huomiota opetukseni havainnollistamiseen, niinkin yksinkertaisesti kuin taulutyöskentelyäni parantamalla. Olen myös herännyt entisestään pohtimaan motivaation merkitystä oppimisessa. Espanjalaiset oppilaani, jotka eivät juurikaan puhuneet englantia, puhuivat sitä hyvinkin, kun motiivina oli esimerkiksi vessaan pääsy tai minun henkilökohtaisesta elämästäni tiedusteleminen. Haluaisin tuoda samanaikaisopetuksen entistä voimakkaammin omaankin kouluuni. Erityisopetuksen kanssa sitä jo toteutetaankin, mutta kokemani aineenopettajayhteistyö tässä muodossa oli minulle melko uutta. Resurssit ovat kuitenkin rajalliset hyvän ajatuksen laajamittaiselle toteuttamiselle käytännössä. Rahaa kysyisi myös toinen Espanjasta Suomeen mieliväni uudistus, yläkoulun luokanohjaajan opetusvelvollisuuden keventäminen kolmella vuosiviikkotunnilla. Tämä huojennus vastaisi nykyistä huomattavasti paremmin luokanohjaajan töihin menevää todellista aikaa. Pientä parannusta asiaan saatiinkin vuoden 2012 alussa vuosiviikkoylituntipalkkion noustessa yhdestä 1,4 tuntiin. Haluaisin myös tuoda omaan työyhteisööni vastaavat viikoittaiset aineryhmätapaamiset, joita toteutettiin IES Benedicto Nietossa. Kuokkalassa muunmuassa tähän tarkoitukseen varattu kiinteä viikoittainen YT-aika on käytännössä mennyt koulun yhteisten asioiden hoitoon, eivätkä aineryhmäkokoontumiset ole toteutuneet toivomallani säännöllisyydellä. Erityisen hedelmällistä olisi, jos Benedicto Nieton lailla eri kouluasteiden kieltenopettajat tapaisivat säännöllisesti. Tällöin saataisiin esimerkiksi pohdittua ala-ja yläkoulun nivelvaiheen ainekohtaisia kysymyksiä. Kuokkalassa tähän tulleekin mahdollisuus yhtenäiskouluhankkeen toteutuessa. Benedicto Nieton englanninopetuksesta haluaisin tuoda omaan opetukseeni entistä säännöllisemmin ja ohjatummin erilaisten englanninkielisten tekstien kirjoituttamisen oppilaillani. Mielelläni ottaisin jatkossa opetukseeni myös englanninkielisten pidempien tekstien kuten novellien käsittelyn. On kuitenkin otettava huomioon Suomen jo nykyisellään varsin täysi yläkoulun englannin opetussuunnitelma painotuksineen. Uuden aineksen tuominen kursseihin edellyttäisi vanhan karsimista, ja yläkoulussa englanninopetuksen pääpainon tulee olla kirjallisen sijaan suullisessa ilmauksessa.

15 Muuta Olen kaikin puolin tyytyväinen henkilöstövaihtooni ja kiitollinen Jyväskylän kaupungille mahdollisuudesta ottaa etäisyyttä omaan työhöni. Sain nähdä, kuinka samaa työtä tehdään toisaalla ja kehittyä sitä kautta niin ammatillisesti kuin muutenkin. Koen saaneeni vaihdosta paljon irti, vaikka espanjantaitoni olivatkin melko niukat etenkin vaihtoni alussa. Espanjalaisten oppilaideni kannalta oli uskoakseni vain hyvä, etten juurikaan puhunut heidän kieltään. Oppilaiden oli pakko hoitaa asiansa kanssani englanniksi ja selviytyä tilanteista, joissa oma äidinkieli ei välttämättä riittänyt onnistuneeseen kommunikointiin. Tätä kautta oppimistilanteista tuli hyvinkin autenttisia. Tein ennen vaihtoon lähtöä melko paljon pohjatyötä niin kielen kuin muunkin suhteen. Olin lukenut vaihtoani edeltävät pari vuotta espanjaa iltalukiossa. Osallistuin kaupungin tarjoamaan kielikoulutukseen sekä aivan lähdön alla Jyväskylän kesäyliopiston viikon mittaiselle espanjan intensiivikurssille. Tilasin Amazonista Pohjois-Espanjan oppaita ja katselin Google-mapsista tulevaa kotiseutuani. Lenkkeilymaastojakin etsiskelin jo Suomessa valmiiksi. Koitin myös henkisesti valmistautua tuleviin yksinäisiin iltoihin ja viikonloppuihin, koska jouduin lähtemään vaihtoon ilman perhettäni. Kuukaudessa tuskin ehtii koti-ikävä tai tylsyys iskeä, mutta kolme kuukautta ilman perhettä ja ystäväverkostoa oli ainakin minulle melko pitkä aika. Paikan päällä torjuin yksinäisyyttä jatkamalla tuttuja harrastuksiani kuten hölkkäämistä. Luin myös paljon, vaihdon loppua kohti pelkästään espanjaksi. Kielenoppimisen tukemiseksi pidin myös radiota jatkuvasti päällä ja katselin paljon televisiota. En koskaan kieltäytynyt yhdestäkään kutsusta, olipa kyse naapurin rouvan auttamisesta Suomi-loman löytämiseksi tai kollegan kutsusta ihanasti espanjaksi dubattuihin elokuviin. Minulle henkilöstövaihto oli noin kahden vuoden projekti. Ensimmäinen vuosi meni ajatuksen kypsyttelyyn ja vaihdossa olleiden kokemuksien kyselyyn. Toinen vuosi sisälsi hakuprosessin Suomen päässä ja melko työlään työpaikanhaun Espanjasta. Vaihtopaikan vihdoin selvittyä alkoi tiivis sähköpostien vaihto tulevan tutorini kanssa sekä asunnon etsintä. Minulla oli onnea kaikessa, tutorin kanssa yhteistyö alkoi sujua jo sähköpostitse ja asuntokin löytyi hänen avullaan. Oman kokemukseni mukaan kaikkeen kannattaa kuitenkin varata paljon enemmän aikaa kuin mitä etukäteen arvioisi tarpeelliseksi. Henkilökohtaisena, työn ulkopuolisena tavoitteena vaihdolle minulla oli espanjalaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon tutustuminen sekä espanjantaitojeni parantaminen. Nämä toteutuivat hienosti. Koin paljon ja sain uusia ystäviä ja kontakteja, näistä tärkeimpänä ihana ja energinen tutorikollegani Gemma. Kielitaitonikin parani rutkasti. Vaihto oli myös kaipaamani tervetullut katko ja vaihtelu vuosien työarkeen suomalaisessa koulussa. Sain uutta virtaa ja lisää työmotivaatiota, mistä varmasti hyötyvät myös suomalaiset oppilaani. Espanjalaisia oppilaitani muistelen lämmöllä, noita kovaäänisiä ja käsillään puhuvia nuoria, joiden oli välillä innostuksestaan tai kiihtymyksestään vaikea pysyä penkissä, mutta jotka kuitenkin olivat ihan samanlaisia kuin oppilaani Suomessa.

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto

Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Työssäoppiminen Rietbergissä, Saksa 15.10.-26.11. 2016 Suvi Hannula, Kalajoen ammattiopisto Kiinnostuin ulkomaan työssäoppimisesta muistaakseni ensimmäisellä luokalla ammattikoulussa, kun opettaja otti

Lisätiedot

Ulkomaan jakson raportti

Ulkomaan jakson raportti Ulkomaan jakson raportti Kauneudenhoitoala Zolero www.zolero.co.uk Bishop Street 146C Londonderry Pohjois-Irlanti 5 viikkoa Työpaikalla minulle aluksi esiteltiin kauneushoitolaa, jonka yhteydessä oli myös

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut.

HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. Kurssipalaute HUOMAUTUS LUKIJALLE: Tässä on esitelty kaikkien aineiden palaute. Kysymyksestä 1. ilmenee mitä aineita oppilas on kurssilla lukenut. OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5.

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Eindhoven Syksy 2007. Matti Talala& Jarkko Jakkula

Vaihto-opiskelu Eindhoven Syksy 2007. Matti Talala& Jarkko Jakkula Vaihto-opiskelu Eindhoven Syksy 2007 Matti Talala& Jarkko Jakkula MIKSI? Hollannin menestyneet kamppailu-urheilijat saivat meidän kiinnostuksen heräämään Eindhovenia kohtaan. Olisihan se hienoa mennä opiskelijavaihtoon

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö

1. luokan kielivalinta. A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 1. luokan kielivalinta A1-kieli Pia Bärlund Palvelupäällikkö 014-266 4889 pia.barlund@jkl.fi 21.3.2017 21.3.2017 2 Yleistietoa Jyväskylässä valittavissa A1-kieleksi saksa, ruotsi, venäjä ja englanti. Opetuksen

Lisätiedot

Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012. Veera Helander arva10

Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012. Veera Helander arva10 Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012 Veera Helander arva10 Työpaikka Manuel & Ariana on pieni yritys jossa tehdään juhlavaatteita, hääpukuja, mittatilaustöitä sekä couture

Lisätiedot

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite) kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus OSIO B Liite 3 Aikuislukio Soveltaminen ja palkka OSIO B LIITE 3 AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Sovellettavat liitteen 2 sopimusmääräykset Aikuislukion opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Kielipolku 1.8.2016 alkaen Luokka- aste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A- kieli englanti tai venäjä Valinnainen A2 kieli englanti,

Lisätiedot

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä erityisopettaja Sari Granroth-Nalkki englannin ja saksankielen lehtori Kaisa Alila Kilpisen yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

2016 syksyn Klassikan opiskelijakysely - 1. opintovuosi YHTEENVETO

2016 syksyn Klassikan opiskelijakysely - 1. opintovuosi YHTEENVETO /.. : syksyn Klassikan opiskelijakysely -. opintovuosi YHTEENVETO Vastauspäivät:. -.. Tarkasteltavat kyselyt ( kpl): Kysely Vastauksia. opintovuoden opiskelijoiden kysely syksy Yhteensä: Perustiedot. Sukupuoli....

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi

13 Ylioppilaskirjoitusten järjestelytehtävä rehtorin ollessa jäävi 1 OSIO B, LIITE 3 OSIO B AIKUISLUKIO I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala n opetushenkilöstöön sovelletaan seuraavia liitteen 2 määräyksiä: 4 Tohtorilisä 12 Yksityisoppilaan kuulustelu ja ylioppilaskirjoituksiin

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELENOPPIMISEN OSA-ALUEITA: 1.KUULLUN YMMÄRTÄMINEN 2.PUHUMINEN ENGLANTI 1-2 KURSSIEN ARVIOINNIN KOHTEET: 1. Tiedonhankinta

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 21.10.2015 21.10.2015 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Islannin Matkaraportti

Islannin Matkaraportti Islannin Matkaraportti Olen aina haaveillut työskentelystä ulkomailla ja koulun kautta sain siihen mahdollisuuden! En itse oikein tiennyt mihin maahan haluaisin mennä mutta päädyin Islantiin koska opettaja

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio

OPS-KYSELY. Syksy Vetelin lukio OPS-KYSELY Syksy 2015 Vetelin lukio KYSYMYKSET Mikä lukiossa on tärkeää? Millainen on unelmalukio? Missä ja miten opitaan parhaiten? VASTAAJAT 58 opiskelijaa 4 huoltajaa 7 opettajaa OPISKELIJAT Viihtyisät

Lisätiedot

Irlanti. Sanna Numminen Sisustuslasi 2015 Glass Craft and Desing studio, Spiddal Craft Village

Irlanti. Sanna Numminen Sisustuslasi 2015 Glass Craft and Desing studio, Spiddal Craft Village Irlanti Sanna Numminen Sisustuslasi 2015 Glass Craft and Desing studio, Spiddal Craft Village Lähdin Irlantiin 2.3.2015 suorittamaan työssä oppimistani. Lähteminen pois suomesta jännitti jonkun verran

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjassa

Työssäoppimassa Espanjassa 1 Johanna Karjalainen M11A Työssäoppimassa Espanjassa 17.2. 3.4.2014 Mistä kaikki lähti? Opettaja kysyi eräänä päivänä koko luokalta ketkä olisi kiinnostuneet lähtemään työssäoppimaan ulkomaille. Totta

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta MUUTOKSEN TAUSTA 1. Miksi uudistus tehdään? 2. Millä perusteella koulupaikka 3. Mitkä ovat lähikoulun osoittamisen

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielivalintamateriaalia Tampereen kaupunki Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Demokam 2. Opettajien työelämäjakso Espanjan Fuengirolassa. Lea Ollikainen. Nivalan ammattiopisto

Demokam 2. Opettajien työelämäjakso Espanjan Fuengirolassa. Lea Ollikainen. Nivalan ammattiopisto Demokam 2 Opettajien työelämäjakso Espanjan Fuengirolassa Lea Ollikainen Nivalan ammattiopisto OPETTAJIEN TYÖELÄMÄJAKSO ESPANJAN FUENGIROLASSA Sain tilaisuuden lähteä opettajien työelämäjaksolle Demokam

Lisätiedot

Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät

Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät Inklusiivisen valmistavan opetuksen alueelliset koulutuspäivät 20.-30.3.2017 Sisältö 1.Valmistavan opetuksen tavoite 2.Kenelle opetus on tarkoitettu 3.Opetuksen toteuttamisen eri tavat 4. Resurssit 5.

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014 Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut Annukka Muuri 18.11.2014 Maahanmuuttajataustaiset oppilaat Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on kasvanut seitsemässä vuodessa noin

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Kielten oppiminen ja muuttuva maailma

Kielten oppiminen ja muuttuva maailma Kielten oppiminen ja muuttuva maailma Tarja Nikula (Soveltavan kielentutkimuksen keskus) Anne Pitkänen-Huhta (Kielten laitos) Peppi Taalas (Kielikeskus) Esityksen rakenne Muuttuvan maailman seuraamuksia

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 25.10.2017 25.10.2017 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

VALINTAOPAS. VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA. kuva

VALINTAOPAS. VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA. kuva VALINTAOPAS VIERAAT KIELET Huittisten kaupungin PERUSOPETUKSESSA kuva VAPAAEHTOISEN SAKSAN KIELEN OPISKELU Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla:

1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: OSIO C Liite 4 Ammattioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 4 AMMATTIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla: tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja. Tero Björkman. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2017 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja Tero Björkman Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 Palautteiden

Lisätiedot

Yleisiä kommentteja kokeesta.

Yleisiä kommentteja kokeesta. Lukuvuoden fysiikan valtakunnallisen kokeen palaute.6. Palautteita yhteensä 454 oppilaan tuloksesta. Pistekeskiarvo 7,6 joka vastaa arvosanaa 6,5. Oppilaita per pistemäärä 5 5 5 5 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6

Lisätiedot

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen!

Liite 11. Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Liite 11 N2 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan nuoren kyselylomake 2. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssin toiselle jaksolle.

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

Kielivalinnat 2. ja 3. luokalla

Kielivalinnat 2. ja 3. luokalla Kielivalinnat 2. ja 3. luokalla Kielitaito on avain moneen Kielen opiskelusta ja kielitaidosta Vieraiden kielten opiskelu on tehokkainta, kun opiskelu aloitetaan varhain. Vieraisiin kieliin tutustuminen

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Työssäoppimassa Pizza Maestrossa, Fuengirolassa

Työssäoppimassa Pizza Maestrossa, Fuengirolassa Työssäoppimassa Pizza Maestrossa, Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla, Costa del Solin eli Aurinkorannikon

Lisätiedot

Kansainvälinen harjoittelu. Jukka Inget TTE8SN2 Jaakko Hartikka TTE9SNL

Kansainvälinen harjoittelu. Jukka Inget TTE8SN2 Jaakko Hartikka TTE9SNL Kansainvälinen harjoittelu Jaakko Hartikka TTE9SNL Vaihtoon hakeminen ja alkujärjestelyt Minulla oli kauan ollut sellainen etäinen haave vaihdosta ja usein ajattelin, että olisi mukava lähteä mutta se

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen

Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen Lainsäädäntöä maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen Tiina Pilbacka-Rönkä Valteri, Mikael 2.5.2017 Tiina Pilbacka-Rönkä PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVA OPETUS Valmistavan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden

Lisätiedot

Brasil - Sempre em meu coração!

Brasil - Sempre em meu coração! Brasil - Sempre em meu coração! (Always in my heart) Pakokauhu valtasi mieleni, enhän tiennyt mitään tuosta tuntemattomasta latinomaasta. Ainoat mieleeni kumpuavat ajatukset olivat Rio de Janeiro, pienempääkin

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishanke 2013-2014 Etäkoulu Kulkuri, Turun normaalikoulu ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Natiivi apuna kielten opetuksessa

Natiivi apuna kielten opetuksessa Natiivi apuna kielten opetuksessa Seija Blomberg Oulun yliopisto Kajaanin normaalikoulu Cordula Tröster-Blomberg Musiikkileikkikoulu Laulava Lohikäärme Kielitivolin koordinaattoritapaaminen Helsingissä

Lisätiedot

VIPU-SOVELLUS YS-AJAN RIITTÄVYYDEN SEURAAMISEKSI

VIPU-SOVELLUS YS-AJAN RIITTÄVYYDEN SEURAAMISEKSI VIPU-SOVELLUS YS-AJAN RIITTÄVYYDEN SEURAAMISEKSI Hei! Olen Raimo Hietala, Pääluottamusmies ja olen koonnut OAJ:n laatimista materiaaleista ja dia-sarjoista seuraavanlaisen selvityksen yhteissuunnitteluajan

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

ITALIAN KULTTUURI-INSTITUUTTI KURSSIT KESÄ 2017

ITALIAN KULTTUURI-INSTITUUTTI KURSSIT KESÄ 2017 ITALIAN KULTTUURI-INSTITUUTTI KURSSIT KESÄ 2017 ITALIAN KIELEN KURSSIT - IIC HELSINKI - Kesäkurssit 2017 (toukokuu - kesäkuu 2017) Lisätietoja kursseista ja ilmoittautumiset: corsi.iichelsinki[at]esteri.it

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014

Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta. Laivaseminaari 27.11.2014 Pohjoisen yhteistyöalueen kommentteja perusopetuksen kieliohjelmaluonnoksesta 1 A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti. Nykyiseen tuntijakoon verrattuna vuoden 2016 tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

1. Koulun julkisuuskuva ja toimivuus yleisesti

1. Koulun julkisuuskuva ja toimivuus yleisesti 1 (10) Nurmijärven kunnan 2012 keväällä laatima asiakastyytyväisyyskysely 2., 3. ja 7.luokkalaisten vanhemmille ja huoltajille TULOSTEN ANALYSOINTIA LÄNSIKAAREN KOULU VS. KOKO KUNNAN VASTAAJAT Länsikaaren

Lisätiedot

Työssäoppimisjakso. Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015

Työssäoppimisjakso. Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015 Työssäoppimisjakso Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015 Kobe? Kobe - yksi Japanin suurkaupungeista (~1,6 milj. asukasta) ja tärkeä satamakaupunki, joka sijaitsee Hyogon prefektuurissa

Lisätiedot

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä

Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Arvioin palvelusuunnitelmani tekemistä Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Miten aloitimme palvelusuunnitelman tekemisen? 5 3. Miten suunnittelin palvelujani ennen palvelusuunnitelmakokousta?

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin TET työelämä tutuksi Juniori kohtaa seniorin Työelämä tutuksi TET eli työelämään tutustuminen on yläasteen ja lukion oppilaille järjestettävä opetussuunnitelman mukainen työelämään tutustumisjakso. Sen

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

Palokan koulukeskuskysely

Palokan koulukeskuskysely - Palokan koulukeskuskyselyssä kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä siitä, millaiseksi koulukeskus voisi muodostua - Kysely toteutettiin hankkeen suunnittelussa mukana olevien osapuolten yhteistyönä - Käyttäjien

Lisätiedot

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin

Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin Lasten ja nuorten 5 22.01.2014 valmistelutoimikunta Kunnanhallitus 26 11.02.2014 Eräiden opettajien siirtäminen avoimiksi jääneisiin tai perustettaviin virkoihin LANUVTMK 5 Kunnallislaki 45 (11.4.2003/305)

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia

Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko seikkailee ympäri Suomea ja opettaa viittomia Papu-sammakko on Kehitysvammaliiton hanke, jossa leikkimielinen pehmohahmo vie eteenpäin tärkeitä viestintä- ja tunneasioita. Sammakko matkustaa

Lisätiedot

Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke

Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke Antti Huttunen Turun VIRTA-hanke Peruskoulun etäopetus Turussa Alkanut 2008 Käynnistäjänä VIRTA-hanke Välineenä Adobe Connect Oppiaineet A2-ranska A2-ruotsi A2-espanja Ortodoksiuskonto Tutkimuksia ja selvityksiä

Lisätiedot