LOPPURAPORTTI. Veera Vanhanen. IES Benedicto Nieto. Pola de Lena/Oviedo, Espanja. Kotiovella Oviedossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. Veera Vanhanen. IES Benedicto Nieto. Pola de Lena/Oviedo, Espanja. Kotiovella Oviedossa"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI Veera Vanhanen IES Benedicto Nieto Pola de Lena/Oviedo, Espanja Kotiovella Oviedossa

2 Vaihtokohde Vaihtokohteeni oli Pohjois-Espanjan Asturia, yksi Espanjan 17 itsehallintoalueesta ja samalla yksi maan 50 maakunnasta. Asuin kolme kuukautta, , maakunnan pääkaupungissa, reilun asukkaan yliopistokaupungissa Oviedossa, joka on myös alueen hallinnollinen ja taloudellinen keskus. Työpaikkani, IES (Instituto de Enseñanza Secundaria) Benedicto Nieton koulu, oli 30 kilometrin päässä Oviedosta Pola de Lenan kylässä. Myös monet työkaverini asuivat Oviedossa, joten pääsin useimmiten autokyydillä töihin. Paikallisjunalla matkaan meni nelisenkymmentä minuuttia. Pola de Lena on Lena-joen laaksossa sijaitsevan Lenan kunnan keskus, jossa perinteisinä elinkeinoina ovat olleet maa- ja karjatalous sekä käsityöläisyys. Kivihiilenjalostusteollisuus vauhditti Pola de Lenan taloudellista kasvua 1800-luvun puolivälistä 1970-luvulle tämän teollisuudenhaaran kriisiin saakka. Kuntakeskuksen väkiluku oli suurimmillaan yli 16000, kun nykyinen asukasluku on Suurin osa asukkaista työskentelee viestinnän ja teollisuuden parissa sekä palvelusektorilla, mutta myös perinteiset elinkeinot ovat säilyttäneet asemansa. Plaza de Alfonso X El Sabio, Pola de Lena

3 Kohdeorganisaatio Kohdeorganisaationi IES Benedicto Nieto on Asturian julkiseen kouluverkkoon kuuluva koulu, joka vastaa lähinnä Suomen yläkoulua (ESO = Educación Secundaria Obligatoria) ja lukiota (Bachillerato), mutta jossa tarjotaan myös pienimuotoista urheilupainotteista ammatillista opetusta. Opiskelijoita oli lukuvuonna yläkoulussa noin 160, lukiossa noin 70 ja ammatillisella puolella noin 30. Opiskelijoista viitisen prosenttia oli maahanmuuttajataustaisia. Koulu koostui kahdesta parinsadan metrin päässä toisistaan olevasta rakennuksesta, joista toisessa toimi lukio ja toisessa yläkoulu. Opettajat ja ammatilliset opiskelijat liikkuivat työjärjestystensä mukaan rakennuksesta toiseen päivän aikana. IES Benedicto Nieton päärakennus Luokkatilat IES Benedicto Nietossa erosivat varustukseltaan jonkin verran suomalaisista. Kuokkalassa suremme videotykkien vähyyttä, mutta kohdekouluni luokissa ei ollut edes piirtoheitintä opettajan käytössä. Äänentoistolaitteena oli kannettava nauhuri, jota siirrettiin luokasta toiseen tarpeen mukaan. Koulussa oli kuitenkin erillinen AV-luokka ja kannettavia tietokoneita. Koulun tiloihin kuului myös suurehko kirjasto. Koulurakennukset olivat nelisenkymmentä vuotta vanhoja, ja jonkinlaiset uudisrakennustyöt aloitettiinkin minun vaihtosyksynäni.

4 Työskenten Jyväskylässä yläkoulun opettajana, mutta halusin vaihdossa päästä opettamaan lukioon, koska arvioin etukäteen espanjalaisten luokiolaisten kielitaidon suunnilleen Suomen yläkoululaisten tasoa vastaavaksi. Hain myös katkoa yläkoulun opettajan arkeen kuuluvalle jatkuvalle järjestyksen pidolle toiveenani saada keskittyä nimenomaan kielen opettamiseen. Bachilleraton puolella ei kurinpidollisia ongelmia juuri esiintynytkään toisin kuin kollegoideni mukaan ESO:ssa. Tämä ero näkyi myös opettajien saamissa huojennuksissa: yläkoulun puolella luokanohjaajana toimineen aineenopettajan opetusvelvollisuus oli kolme tuntia luokatonta kollegaansa pienempi, kun taas lukiossa huojennus oli vain yksi tunti. Lukioon keskittyminen oli siinäkin mielessä looginen valinta, että tutorini, englannin osaston johtava opettaja Gemma González Carrillo, opetti ainoastaan lukiossa. Espanjassa lukio-opinnot kestävät kaksi vuotta, jonka jälkeen opiskelijat voivat osallistua yliopiston sisäänpääsykokeisiin, joita kutsutaan nimellä PAU (= Pruebas de Acceso a la Universidad). IES Benedicto Nietossa sekä lukion ensimmäinen että toinen luokka olivat kaksisarjaisia. Kummankin luokkatason toinen luokka oli yhteiskuntatieteellis- (Bachillerato de Ciencias Sociales) ja toinen teknologiapainotteinen (Bachillerato Tecnológico) Lukujärjestykseni oli pääsääntöisesti sama kuin tutorillani. Opetustunteja oli vain 12 viikossa, koska osaston johtavan opettajan opetusta oli hallinnollisten tehtävien takia huojennettu kolmella viikkotunnilla. Erilaiset valvonnat ja kokoukset toivat kuitenkin päiviin mittaa. Kullakin lukioluokalla oli englantia kolme tuntia viikossa, joten tutorini vastasi yksin koko lukion englanninopetuksesta 12 viikkotunnillaan. Päivittäinen opetustyöni vaihdossa ei juurikaan eronnut työstäni Suomessa paitsi että meitä oli luokassa useimmiten kaksi opettajaa. Päävastuu opetuksesta oli tutorillani, mikä luonnollisesti vaikutti työnkuvaani. Esimerkiksi oppilaiden arviointiin osallistuin vain auttamalla kokeiden laadinnassa ja aineiden korjaamisessa tutorini antaessa oppilaille arvosanat kustakin suorituksesta. Englanninopetus Englannintunnit IES Benedicto Nieton lukiossa olivat hyvin perinteisiä: opetus eteni oppikirjan mukaan pääpainon ollessa erilaisten kirjallisten tehtävien tekemisellä ja tarkastamisella. Tunnit alkoivat läksyjen tarkastamisella, yleensä niin, että yksi oppilas kertoi vastauksensa kaikkiin tietyn tehtävän kysymyksiin. Opettajalla oli tapana kysyä vastauksia sekä luetuttaa tekstejä samoilla, hiukan taitavammilla oppilailla, joten osa oppilaista saattoi istua täysin hiljaa koko oppitunnin ajan. Läksyjen jälkeen jatkettiin eteenpäin siitä, missä kirjassa oltiin. Jos kyseessä oli uutta tai kertaavaa kielioppia, teoria käytiin läpi opettajajohtoisesti ja sitten tehtiin ja tarkastettiin tehtäviä. Kohdekoulussani oli kummallakin lukion luokkatasolla käytössä Pearson Longmanin kirjasarja Stand Out, johon kuului tekstikirja ja tehtäväkirja. Kaikki tehtävänannot kummassakin kirjassa olivat englanniksi, samoin kielioppiosiot oli toteutettu kokonaan kohdekielellä. Mielestäni kieliopin yksikielisyys hankaloitti oppimista. Englanninkielisten kielioppilaatikoiden tankkaamiseen meni

5 paljon aikaa, ja opettaja joutui useimmiten kääntämään asiat espanjaksi. Kirjasarjaan kuului myös kaksikielinen kielioppiliite, jonka käyttö jäi kuitenkin oppilaiden omalle vastuulle. Toinen miinus kirjasarjassa oli sekavuus. Samoja asioita käsiteltiin sekä teksti- että tehtäväkirjassa ilman selvää loogista jakoa näiden välillä. Kirjat oli jaettu jaksoihin, joista kukin alkoi osiolla Language in Use, jossa hyvin lyhyen johdattelutekstin jälkeen siirryttiin kielioppi- ja sanastotehtäviin. Näitä löytyi sekä tekstikirjasta että tehtäväkirjasta. Toinen osio, Interaction, oli kokonaan tekstikirjan puolella ja siitä löytyi käsiteltävään aiheeseen liittyviä suullisia tehtäviä. Samoin Communication-osiossa harjoiteltiin puhumista ja tehtiin niin teksti- kuin tehtäväkirjan puolella myös kuuntelutehtäviä. Tekstikirjan Reading-osio sisälsi pidemmän, aiheeseen liittyvän lukutekstin sisältökysymyksineen ja mahdollisine kuunteluineen. Työkirjassa Reading-kohdassa oli oma erillinen lukutekstinsä tehtävineen. Tutorini Gemma Gonzáles ja lukion 2B-luokka

6 Mielestäni parasta antia muuten jokseenkin sekavassa kirjassa oli Writing-osio, jossa nimensä mukaisesti opeteltiin erilaisten tekstin kirjoittamista henkilökohtaisista kirjeistä virallisiin kirjeisiin, reklamaatioihin ja elokuva-arvosteluihin. Malleja ja ohjeita löytyi jälleen molemmista kirjoista, ja oppilaat todellakin kirjoittivat jokaisessa kirjan jaksossa kulloiseenkin aiheeseen liittyvän aineen. Yksi iso työtehtäväni vaihdon aikana olikin oppilaiden aineiden korjaaminen. Tutorini ei velvoittanut minua tähän, mutta halusin auttaa, koska korjaustyö vei valtavasti aikaa. Korjasin kolmessa kuukaudessa enemmän aineita kuin Suomessa koko kouluvuonna. Oma roolini tunneilla oli samanaikaisopettajana ja apuopettajana toimiminen. Koska päävastuu opetuksesta oli tutorillani, minä toimin tuntitilanteissa hänen näkemystensä mukaan. Emme juurikaan suunnitelleet roolijakoa tai oppitunnin kulkua etukäteen vaan improvisoimme paikan päällä. Tutorini saattoi siirtää opetusvuoron kesken tunnin yhtäkkiä minulle, ja minä puolestani saatoin ottaa vuoron sopivassa tilanteessa itselleni. Koin tämän työtavan kehittävänä haasteena itselleni, koska tilanteesta piti suoriutua ilman valmistautumista vain hetkeen tarttumalla. Tutorini toiveiden mukaan minun vastuulleni jäi pääasiassa oppituntien suullinen puoli. Luin tekstejä oppilaille malliksi ja koitin aina tilaisuuden tullen puhuttaa heitä kyselemällä englanniksi kirjan teksteistä ja kuvista sekä tiedustelemalla heidän mielipiteitään kulloisestakin aiheesta. Tehtävien tarkastustilanteissa ja kirjan suullisia tehtäviä tehtäessä laitoin oppilaat työskentelemään pareittain tai ryhmissä, jotta kaikki pääsivät ääneen. Lisäksi olin koonnut Suomessa suullisen kielitaidon opettamiseen liittyvää materiaalia Espanjaan vietäväksi ja se olikin kovassa käytössä tunneilla. Pidin myös joitain tunteja yksin tutorini suorittaessa osaston johtavan opettajan tehtäviään. Näissäkin tilanteissa pääpaino oli suullisen kielitaidon kehittämisellä. Tilanteet olivat siinä mielessä autenttisia, että englanti, varsinkin vaihtoni alussa, oli ainoa yhteinen kielemme oppilaiden kanssa. Uskon, että oppilaat saivat myönteisiä kokemuksia viestinsä perille menosta vieraalla kielellä ja sitä kautta lisämotivaatiota omaan opiskeluunsa. Yksi tavoitteistani vaihdolle oli vinkkien saaminen suullisen kielitaidon opettamiseksi omille oppilailleni. Tältä osin asiat kääntyivät päälaelleen. Vaikka Asturian lukioiden opetussuunnitelmassa painotetaankin suullisen kielitaidon tärkeyttä, ja espanjalaiset ovat tunnetusti kovia puhumaan, tutorini luokissa pääpaino oli kirjallisissa tehtävissä. Koinkin, että minä suomalaisena opettajana pystyin tuomaan espanjalaisiin luokkiin jotain uutta puhumiseen opettamisen ja rohkaisemisen saralla. Oma oppini tässä mielessä ei niinkään lisääntynyt. Pääsin myös vierailemaan yläkoulun englannintunneilla. Muutamien tuntien perusteella on mahdoton tehdä yleisiä johtopäätöksiä englannin opiskelusta espanjalaisissa yläkouluissa. Oppilaiden kielitaito suomalaisiin yläkoululaisiin verrattuna oli heikompi. Kertoessani Suomesta opettaja joutui kääntämään lähes kaiken espanjaksi, vaikka koitin puhua hyvin selvästi ja yksinkertaista kieltä käyttäen. Positiivisesti minut yllätti oppilaiden suuri kiinnostus maatamme ja minua kohtaan. Kysymyksiä riitti aiheesta jos toisesta.

7 Kielitaidon tasosta Espanjassa koululaiset alkavat opiskella englantia keskimäärin kaksi vuotta aikaisemmin kuin koululaiset Suomessa eli Suomen alakoulua vastaavan koulutason (Educación Primaria) ensimmäisellä luokalla. Englantia opetetaan kolme tuntia viikossa koko alakoulun ajan. Yläkoulun kolmella ensimmäisellä luokkatasolla englantia on neljä tuntia viikossa ja vielä neljännelläkin luokalla kolme. Suomessa yläkoulun vastaavat luvut ovat 7. luokalla kaksi ja sekä 8. että 9. luokalla kolme vuosiviikkotuntia. Tulleessaan lukioon espanjalaiset nuoret ovat siis opiskelleet englantia pidempään ja huomattavasti suurempia tuntimääriä kuin suomalaiset ikätoverinsa. Oman kokemukseni perusteella nuorten kielitaidon taso oli kuitenkin selvästi suomalaisia nuoria heikompi. Erityisesti huomasin tämän korjatessani lukiolaisten aineita: parhaimmillaan ne vastasivat sanastoltaan ja rakenteiltaan omien 8.-luokkalaisteni aineita. Suulliselta kielitaidoltaan arvioisin suomalaiset yläkoululaiset keskimäärin selvästi paremmiksi kuin Benedicto Nieton lukiolaiset. Näiden faktojen ja huomioiden pohjalta mieleen nousi pakostikin kysymys kieltenopetuksen tehokkuudesta Espanjassa. Benedicto Nieton kaikki viisi englanninnopettajaa olivat yliopistokoulutettuja ammattilaisia ja ahkeria työssään, ja heidän kielitaitonsa oli mielestäni hyvä. Suomessa oppitunnit ovat kuitenkin tiiviimpiä kuin Espanjassa ja asioissa edetään vauhdikkaammin, ehkä enemmän oppilaiden itsenäiseen, kotona tapahtuvaan opiskeluun luottaen. Kenties suurimmat syyt tasoeroissa liittyvät kuitenkin siihen, että espanja on maailmankieli, jolla pärjää monissa paikoissa oman maan ulkopuolellakin. Espanjalaisnuorten vieraidenkielten oppimismotivaatio ei siis mielestäni ollut keskimäärin yhtä korkea kuin ikätovereillaan Suomessa. Lisäksi osa Benedicto Nieton lukiolaisista oli lukiossa toissijaisista syistä, esimerkiksi koska he eivät olleet halunneet muuttaa kotoaan pois muualle opiskelemaan, eivätkä heidän työskentelytaitonsa ja osaamisensa olleet lukiossa vaadittavaa tasoa. Osansa heikohkolla kielitaidolla on luonnollisesti myös Espanjan televisiolla, jossa ohjelmat on dubattu kansainvälisiä uutisklippejä myöten. Toisin kuin Suomessa, Espanjassa ei englantia kuule juuri missään turistikohteita lukuunottamatta. Valvonta- ja ohjaustehtävät, kokoukset Varsinaisten opetustuntien lisäksi viikko-ohjelmaani kuului erilaisia pakollisia valvonta- ja ohjaustunteja. Lukujärjestyksessäni oli kolme viikkotuntia ns. yleistä valvontaa (Guardia), jolloin tarvittaessa toimittiin jonkun poissaolevan opettajan sijaisena tai hoidettiin muita koulun arkeen liittyviä asioita. Kerran viikossa oli hoidettavana kirjastovalvontavuoro (Guardia Biblioteca). Näiden valvontatuntien lisäksi luokanohjaajilla oli kerran viikossa ohjaustunti omalle valvontaluokalleen. Lähes kaikille luokanohjaajatunneille valmiiksi suunnitellun ohjelman antoi koulun opinto-ohjaaja (Orientador/a), jolla toisin kuin suomalaiselle kollegallaan oli psykologin koulutus. Luokanohjaajien lukujärjestykseen oli varattu yksi viikkotunti tätä opinto-ohjaajan

8 vetämää ohjelmananto- ja ohjauspalaveria varten. Moni lukion opettaja oli sitä mieltä, että nämä palaverit ja itse ohjaustunnit olivat melko turhia. Samoja materiaaleja, esimerkiksi ryhmähengen nostattamiseen liittyviä, jaettiin kuulemma vuodesta toiseen, kun tilalle olisi kaivattu selkeämpää keskittymistä ammatinvalinnanohjaukseen. Tätä toivoivat myös oppilaat heille tehdyssä ohjaustunteja koskevassa kyselyssä. Toisin kuin Suomessa, oppilailla ei ollut automaattista mahdollisuutta saada henkilökohtaista opinto-ohjaajan ohjausta. Syksyllä 2011 IES Benedicto Nieton lukiolaisille tarjottiin kokeiluluontoisesti ja koulun historiassa ensimmäistä kertaa mahdollisuutta henkilökohtaisiin opintojenohjaus- ja jatko-opintotapaamisiin, ei kuitenkaan välttämättä opinto-ohjaajan vaan kenen tahansa asiasta kiinnostuneen koulun opettajan ohjauksessa. Kerran viikossa, tai tarpeen mukaan, kokoonnuttiin koko koulun yhteiseen aineryhmien johtavien opettajien palaveriin (CCP = Coordinación Pedagógica) rehtorin ja koulun käytänteistä yleisesti vastaavan johtavan opettajan (Jefe de Estudios) johdolla. Näissä tapaamisissa käytiin läpi asioita laidasta laitaan opetussuunnitelmista erityistä tukea tarvitseviin oppilaisiin. Kunkin aineryhmän johtavan opettajan tehtävänä oli välittää palavereissa käsitellyt asiat oman aineryhmänsä opettajille. Englannin osaston viikottaisissa tapaamisissa käsittelimme siis CCP:ssä esille tulleita asioita sekä alkulukuvuodesta erityisesti englannin opetussuunnitelmaa, jonka laatimisesta tutorini englannin osaston johtavana opettajana vastasi. Muuten keskustelimme aineryhmämme yleisistä asioista kuten oppikirjoista, kokeista, erityistä tukea tarvitsevista oppilaista ja tutustumiskäynneistä. Kaikki koulun opettajat kokoontuivat muutaman kerran vuodessa opettajakokoukseen Claustroon, jossa otettiin yhteisesti kantaa johonkin esille tulleeseen asiaan. Alkuvuodesta kokouksessa käsiteltiin lukujärjestysasioita ja myöhemmin esimerkiksi oppilaiden koulumenestystä. Minun vaihtoaikaani sattui claustro, joka kutsuttiin kokoon yläkoululaisten edellisen vuoden heikkojen matematiikan tulosten takia. Claustro hyväksyi matematiikan opettajien laatiman suunnitelman tulosten parantamiseksi. Yksi vaihdolle asettamistani tavoitteista oli päästä näkemään, miten IES Benedicto Nieton kaltainen suurehko yhtenäiskoulu toimisi arjessa. Edellä mainittuja kokouksia lukuunottamatta kolmen eri kouluasteen yhteistyö ei näkynyt arjessa juurikaan. Englannissa teimme yhden lukion ja yläkoulun yhteisen tutustumiskäynnin Gijónin elokuvafestivaaleille, mutta ammatillisella puolella ei koulussamme englantia edes opetettu. Kaiken kaikkiaan kohdeorganisaationi vaikutti byrokraattisemmalta kuin kotikouluni Kuokkala lukuisine kokouksineen eri kokoonpanoilla. Samoin johtavien opettajien nimeäminen kuhunkin aineeseen poikkesi Suomesta. Vaikka jotakin ainetta koulussa opetti vain yksi opettaja, oli hän kyseisen aineen johtava opettaja aseman tuomine opetustuntien huojennuksineen. Opettajien työhön Espanjassa vaikutti myös se, että he olivat tilivelvollisia tekemisistään ylöspäin ihan eri tavalla kuin opettajat Suomessa. Aineryhmän tuli jättää oman aineensa tarkka opetussuunnitelma koulun johdolle lukuvuoden alussa. Suunnitelmaan palattiin esimerkiksi silloin, jos oppilailta tai vanhemmilta tuli valitus jostain asiasta. Kouluilla kiersi myös tarkastajia kuten

9 Suomessakin aikaisemmin. Jos koululle tarvittiin sijainen tai uusi opettaja, koulun vakinaisilla opettajilla ei ollut mitään sananvaltaa asiassa. Kyseessä olevan itsehallintoalueen hallitus valitsi opettajat tutkintomenestyksen perusteella vapaina oleville paikoille. Muut työtehtävät Opetustyön lisäksi tein koulullamme jonkin verran käännöksiä, joista osa päätyi yhden opettajamme ylläpitämille Lenan kulttuurisivuille. Käänsin kulttuuritekstejä englannista ja espanjasta suomeksi. Varsinkin espanjan kääntäminen oli hyvin työlästä, koska kielitaitoni oli vaatimaton ja alkuperäistekstit aiheiltaan ja ennenkaikkea sanamuodoiltaan minulle vieraita. Käänsin myös omia englanninkokeitani suomesta englanniksi. Tutorini oli hyvin kiinnostunut Suomen eri koulu- ja luokka-asteiden testeistä, joten toimitin hänelle esimerkit englannin yokokeista, 9. luokan valtakunnallisista kokeista ja yläkoulun eri luokkien kurssikokeista. Kulttuuria ja tapahtumia Ennen vaihtoani olin käynyt Espanjassa vain lyhyillä lomamatkoilla. Manner-Espanjan kaupungeista ainoastaan Barcelona oli minulle ennestään tuttu. Asturiasta en tiennyt juuri mitään. Olin kuitenkin asunut pidempiä aikoja ulkomailla jo aiemmin, joten en pelännyt suurta kulttuurishokkia tai sopeutumisvaikeuksia, enkä niitä kokenutkaan. Nautin olostani Pola de Lenassa ja Oviedossa alusta alkaen suhtautuen kieliongelmiinikin etupäässä huumorilla. Espanjaa osasin lähinnä paperilla enkä paikallista asturianua edes niinkään, eikä englannillakaan tahtonut koulun ulkopuolella oikein pärjätä. Catedral de San Salvador, Oviedo

10 Ihmiset olivat kuitenkin auttavaisia, julkinen liikenne toimi esimerkillisesti, hanoista tuli kuumaa vettä ihan Suomen malliin enkä edes joutunut tekemään tuttavuutta kaasupullojen kanssa kuten olin etukäteen pelännyt. Roskien kierrätys aiheutti aluksi pientä päänvaivaa, mutta aika nopeasti opin lajittelemaan eri jätteet erivärisiin muovipusseihin ja viemään oikeanväriset pussit oikeana viikonpäivänä keräyssaaveihin, jotka aina illansuussa ilmestyivät ulko-ovien eteen ja hävisivät aamuun mennessä pois. Espanjalaiseen kulttuuriin minua tutustutti tutorini Gemma. Poskisuudelmista ja työpäivän virkistävästi keskeyttäneistä café cortado -hetkistä lähikahvilassa tuli arkipäivää. Ruokatunnilla, päivän ainoalla välitunnilla, ei siis syöty vaan korkeintaan kahviteltiin. Minulle suurin, tosin ennalta tiedossa ollut kulttuurishokin tapainen olivatkin espanjalaiset ruoka-ajat. Erityisen vaikeaa oli tottua myöhäiseen eli työpäivän jälkeiseen lounaaseen. Arkena pidin suunnilleen kiinni Suomen päivällisajasta, mutta viikonloppuisin koin monet herkulliset ruokahetket espanjalaisen aikataulun mukaan: hyvin aikaisin iltayhdeksältä, tai paikallisittain tavallisempaan aikaan paria tuntia myöhemmin. Asturialainen keittiö sekä yllätti että ei. Tapaksien nauttiminen ei ollut niin yleistä kuin olin luullut, mutta Tortilla Españolaa sentään löytyi ja opin sitä erään paikallisen rouvan ohjauksessa itsekin valmistamaan. Jokaiselta ruokalistalta löytyi myös fabada asturiana eli tuhti, erilaisilla makkaroilla höystetty papupata. Tutuksi tuli myös pote asturiano, fabadaa muistuttava mutta keittomaisempi, kaalia ja muita vihanneksia sisältävä papuruoka. Erilaisia mereneläviä tuli maisteltua mustekaloista merikrotteihin. Ainoan torjuntareaktion minussa aiheutti callos eli paikallisten suurella ruokahalulla nauttima pötsipata. Callos

11 Jälkiruokapuolella oli tutumpaa. Arróz con leche ei juurikaan eronnut meidän kanelilla höystetystä joulupuurostamme ja paikallinen juustoylpeys, luonnonluolissa kypsytetty queso de Cabrales oli minun makunystyröilläni vain voimakkaampi versio omasta Aurastamme. Asturia on kuuluisa myös siidereistään. Niiden nauttimiseen liittyi omat kiemuransa alkaen siitä, että useimmiten seurueessa vähintään kaksi ihmistä jakoi saman lasin. Siideriä ei kaadettu itse vaan tarjoilija valutti sen hapetustarkoituksessa korkealta päänsä yläpuolelta pieninä annoksina lasiin, taitavimmillaan käsituntumalla ollenkaan lasiin katsomatta. Annos tuli juoda kerralla, mutta ei ihan loppuun asti vaan lasinpohjat maahan tai lattianrakoon heittäen ja näin ikään kuin seuraavaa juojaa varten lasin reunan puhdistaen. Kuulin myös romanttisemman selityksen siideritipan maahan kaatamiselle: maaemolle annetaan takaisin jotain siitä hyvästä, jota se on ihmisille lahjoittanut. Jos siiderit toivat mieleen Britteinsaaret, samoin tekivät myös Asturian kelttiläisestä historiasta muistuttavat säkkipillit, gaitat, joita kansallispukuiset soittajat puhaltelivat kaupungilla turistien iloksi. Oviedon pillipiipareita

12 Vaihtoaikaani sattui pari asturialaisittain ja koko espanjalaisittain merkittävää tapahtumaa, joita pääsin vähintäänkin television kautta seuraamaan. Lokakuun lopulla Oviedossa jaettiin vuosittaiset kansainväliset Asturian ruhtinaan palkinnot (Premios Príncipe de Asturias). Asturian ruhtinas eli Espanjan kruununprinssi Felipe ja hänen asturialaissyntyinen reportterivaimonsa prinsessa Letizia sekä kuningatar Sofía saapuivat Oviedoon palkintoja jakamaan. Palkittuihin vuonna 2011 kuuluivat mm. kanadalaissyntyinen kirjailija ja lauluntekijä Leonard Cohen ja etiopialainen kestävyysjuoksija Haile Gebreselassie. Marraskuun 20. päivä Espanjassa käytiin ennenaikaiset eduskuntavaalit sosiaalidemokraattisen pääministeri José Luis Rodríguez Zapateron (PSOE = Partido Socialista Obrero Español) johdolla. Kuten etukäteen oli arveltu, valta vaihtui, ja uuteen oikeistolaiseen pääministeriin Mariano Rahoyhin (PP = Partido Popular) kohdistui heti tuoreeltaan valtavia odotuksia Espanjan auttamiseksi talouskriisissä. Maassa alettiin odottaa suuria työmarkkinauudistuksia mukaan lukien opettajien ja muiden valtion virkamiesten mahdolliset palkkojen leikkaukset, joita oli toteutettu säästökeinona aiempinakin vuosina. Ei ollut siis vaikea arvata, mistä opettajahuoneessa vaalien aikaan puhuttiin. Taistele sen puolesta, mitä haluat ja oppositio kutsui demareita...

13 Sain osani myös espanjalaisesta juhlakulttuurista. Vaikka maassa ei suomalaista syyslomaa tunnetakaan, pääsin aina silloin tällöin vapaalle jonkun juhlapäivän, usein kirkollisen sellaisen, merkeissä. Esimerkiksi lokakuun 12. päivä kautta Espanjan juhlittiin maan suojeluspyhimystä pilarineitsyttä, Virgen del Pilaria. Heti seuraavana maanantaina oli vuorossa työpaikkani Pola de Lenan kyläjuhla, jolloin koulut olivat jälleen kiinni. Jotkut työkavereistani olivat varsin kriittisiä näitä juhlia kohtaan, Espanjassa kun koulujenkin työajat määräytyvät osin kirkollisen kalenterin mukaan. Esimerkiksi kaksi kevätlukukautta voivat olla eri mittaisia sen mukaan, mihin pääsiäinen milloinkin sattuu. Vaihdon aikana minulle tuli tutuksi myös sanonta hacer puente. Jos jokin kansallinen juhlapäivä sattui esimerkiksi tiistaille kuten vaihtoaikanani pyhäinpäivä, Día de Todos Los Santos, vapaalla oltiin myös edeltävä maanantai eli yhdistettiin ikään kuin sillalla viikonloppu ja juhla toisiinsa. Espanjalaista joulua en ehtinyt kokea, mutta ostin el Gordon toivossa joululottokupongin itselleni ja maistelin etukäteen turrónia ja muita paikallisia jouluherkkuja. Juoksulenkit Oviedoa ympäröivillä kukkuloilla olivat kulttuurikokemuksia nekin. Vuoristoteillä sai väistellä niin kukkoja, kanoja, kissoja ja koiria kuin laitumelta navettaan ajettavia lehmiä sekä kastanjoita kerääviä ihmisiä. Hattupäiset herrasmiehet pelasivat aina saman talon autotallissa korttia ja toisen talon pihaan oli usein koko suku kerääntynyt ruokailemaan. Kirkonkellojen soitto sekoittui kukkojen kiekumiseen ja koirien haukuntaan, navetta tuoksui, ja vastapäisellä Narancovuorella kaikkea valvoi jättimäinen Jeesus-patsas. Sagrado Corazón de Jesús, Monte Naranco, Oviedo

14 Soveltaminen omaan työhön Vaihto Espanjassa antoi minulle erinomaisen mahdollisuuden tutustua espanjalaiseen koulujärjestelmään ja englanninopetukseen toisessa EU-maassa. Parasta ammatillista antia vaihdossa oli pitkäkestoinen kokemus samanaikaisopetuksesta toisen englanninopettajan kanssa. Oli haaste opettaa englantia vieraskielisessä ympäristössä ja erittäin opettavaista työskennellä parina toisen ammattilaisen kanssa. Uskon, että opimme tutorimme kanssa toisiltamme paljon. Tutkimuksissakin vahvistettua hiljaisen, käytäntöön kietoutuneen tiedon siirtymistä ammattilaiselta toiselle todellakin tapahtui. Toisen opettajan kanssa työskenteleminen haastoi tutkimaan ja kysenalaistamaan omaa opettajuutta ja omia työtapoja. Haluan tuoda omiin luokkiini samaa rentoutta ja huumoria, josta tutorini työssään ammensi. Haluan kiinnittää entistä enemmän huomiota opetukseni havainnollistamiseen, niinkin yksinkertaisesti kuin taulutyöskentelyäni parantamalla. Olen myös herännyt entisestään pohtimaan motivaation merkitystä oppimisessa. Espanjalaiset oppilaani, jotka eivät juurikaan puhuneet englantia, puhuivat sitä hyvinkin, kun motiivina oli esimerkiksi vessaan pääsy tai minun henkilökohtaisesta elämästäni tiedusteleminen. Haluaisin tuoda samanaikaisopetuksen entistä voimakkaammin omaankin kouluuni. Erityisopetuksen kanssa sitä jo toteutetaankin, mutta kokemani aineenopettajayhteistyö tässä muodossa oli minulle melko uutta. Resurssit ovat kuitenkin rajalliset hyvän ajatuksen laajamittaiselle toteuttamiselle käytännössä. Rahaa kysyisi myös toinen Espanjasta Suomeen mieliväni uudistus, yläkoulun luokanohjaajan opetusvelvollisuuden keventäminen kolmella vuosiviikkotunnilla. Tämä huojennus vastaisi nykyistä huomattavasti paremmin luokanohjaajan töihin menevää todellista aikaa. Pientä parannusta asiaan saatiinkin vuoden 2012 alussa vuosiviikkoylituntipalkkion noustessa yhdestä 1,4 tuntiin. Haluaisin myös tuoda omaan työyhteisööni vastaavat viikoittaiset aineryhmätapaamiset, joita toteutettiin IES Benedicto Nietossa. Kuokkalassa muunmuassa tähän tarkoitukseen varattu kiinteä viikoittainen YT-aika on käytännössä mennyt koulun yhteisten asioiden hoitoon, eivätkä aineryhmäkokoontumiset ole toteutuneet toivomallani säännöllisyydellä. Erityisen hedelmällistä olisi, jos Benedicto Nieton lailla eri kouluasteiden kieltenopettajat tapaisivat säännöllisesti. Tällöin saataisiin esimerkiksi pohdittua ala-ja yläkoulun nivelvaiheen ainekohtaisia kysymyksiä. Kuokkalassa tähän tulleekin mahdollisuus yhtenäiskouluhankkeen toteutuessa. Benedicto Nieton englanninopetuksesta haluaisin tuoda omaan opetukseeni entistä säännöllisemmin ja ohjatummin erilaisten englanninkielisten tekstien kirjoituttamisen oppilaillani. Mielelläni ottaisin jatkossa opetukseeni myös englanninkielisten pidempien tekstien kuten novellien käsittelyn. On kuitenkin otettava huomioon Suomen jo nykyisellään varsin täysi yläkoulun englannin opetussuunnitelma painotuksineen. Uuden aineksen tuominen kursseihin edellyttäisi vanhan karsimista, ja yläkoulussa englanninopetuksen pääpainon tulee olla kirjallisen sijaan suullisessa ilmauksessa.

15 Muuta Olen kaikin puolin tyytyväinen henkilöstövaihtooni ja kiitollinen Jyväskylän kaupungille mahdollisuudesta ottaa etäisyyttä omaan työhöni. Sain nähdä, kuinka samaa työtä tehdään toisaalla ja kehittyä sitä kautta niin ammatillisesti kuin muutenkin. Koen saaneeni vaihdosta paljon irti, vaikka espanjantaitoni olivatkin melko niukat etenkin vaihtoni alussa. Espanjalaisten oppilaideni kannalta oli uskoakseni vain hyvä, etten juurikaan puhunut heidän kieltään. Oppilaiden oli pakko hoitaa asiansa kanssani englanniksi ja selviytyä tilanteista, joissa oma äidinkieli ei välttämättä riittänyt onnistuneeseen kommunikointiin. Tätä kautta oppimistilanteista tuli hyvinkin autenttisia. Tein ennen vaihtoon lähtöä melko paljon pohjatyötä niin kielen kuin muunkin suhteen. Olin lukenut vaihtoani edeltävät pari vuotta espanjaa iltalukiossa. Osallistuin kaupungin tarjoamaan kielikoulutukseen sekä aivan lähdön alla Jyväskylän kesäyliopiston viikon mittaiselle espanjan intensiivikurssille. Tilasin Amazonista Pohjois-Espanjan oppaita ja katselin Google-mapsista tulevaa kotiseutuani. Lenkkeilymaastojakin etsiskelin jo Suomessa valmiiksi. Koitin myös henkisesti valmistautua tuleviin yksinäisiin iltoihin ja viikonloppuihin, koska jouduin lähtemään vaihtoon ilman perhettäni. Kuukaudessa tuskin ehtii koti-ikävä tai tylsyys iskeä, mutta kolme kuukautta ilman perhettä ja ystäväverkostoa oli ainakin minulle melko pitkä aika. Paikan päällä torjuin yksinäisyyttä jatkamalla tuttuja harrastuksiani kuten hölkkäämistä. Luin myös paljon, vaihdon loppua kohti pelkästään espanjaksi. Kielenoppimisen tukemiseksi pidin myös radiota jatkuvasti päällä ja katselin paljon televisiota. En koskaan kieltäytynyt yhdestäkään kutsusta, olipa kyse naapurin rouvan auttamisesta Suomi-loman löytämiseksi tai kollegan kutsusta ihanasti espanjaksi dubattuihin elokuviin. Minulle henkilöstövaihto oli noin kahden vuoden projekti. Ensimmäinen vuosi meni ajatuksen kypsyttelyyn ja vaihdossa olleiden kokemuksien kyselyyn. Toinen vuosi sisälsi hakuprosessin Suomen päässä ja melko työlään työpaikanhaun Espanjasta. Vaihtopaikan vihdoin selvittyä alkoi tiivis sähköpostien vaihto tulevan tutorini kanssa sekä asunnon etsintä. Minulla oli onnea kaikessa, tutorin kanssa yhteistyö alkoi sujua jo sähköpostitse ja asuntokin löytyi hänen avullaan. Oman kokemukseni mukaan kaikkeen kannattaa kuitenkin varata paljon enemmän aikaa kuin mitä etukäteen arvioisi tarpeelliseksi. Henkilökohtaisena, työn ulkopuolisena tavoitteena vaihdolle minulla oli espanjalaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon tutustuminen sekä espanjantaitojeni parantaminen. Nämä toteutuivat hienosti. Koin paljon ja sain uusia ystäviä ja kontakteja, näistä tärkeimpänä ihana ja energinen tutorikollegani Gemma. Kielitaitonikin parani rutkasti. Vaihto oli myös kaipaamani tervetullut katko ja vaihtelu vuosien työarkeen suomalaisessa koulussa. Sain uutta virtaa ja lisää työmotivaatiota, mistä varmasti hyötyvät myös suomalaiset oppilaani. Espanjalaisia oppilaitani muistelen lämmöllä, noita kovaäänisiä ja käsillään puhuvia nuoria, joiden oli välillä innostuksestaan tai kiihtymyksestään vaikea pysyä penkissä, mutta jotka kuitenkin olivat ihan samanlaisia kuin oppilaani Suomessa.

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä

Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä Yläkoulun samanaikaisopetus: iloja ja haasteita aineenopettajan ja erityisopettajan yhteistyössä erityisopettaja Sari Granroth-Nalkki englannin ja saksankielen lehtori Kaisa Alila Kilpisen yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013

Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 Vanhempien näkemyksiä kouluhyvinvoinnista Vanhempien Barometri 2013 OPStuki 2016 koulutus, Helsinki 29.4.2014 Tuija Metso www.vanhempainliitto.fi/filebank/1656-barometri_2013_verkko.pdf Myönteisiä viestejä

Lisätiedot

Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012. Veera Helander arva10

Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012. Veera Helander arva10 Työssäoppimisjakso Bilbaossa, Espanjassa Manuel&Ariana 27.9.-24.11.2012 Veera Helander arva10 Työpaikka Manuel & Ariana on pieni yritys jossa tehdään juhlavaatteita, hääpukuja, mittatilaustöitä sekä couture

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4.

Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA. Veszprém, Unkari. Aika 18.3. 12.4. 1 Mervi Matinlauri Oulaisten ammattiopisto Liiketalouden yksikkö RAPORTTI 2007 RAPORTTI KANSAINVÄLISELTÄ TYÖELÄMÄJAKSOLTA Paikka Veszprém, Unkari Aika 18.3. 12.4.2007 1. Taustatyö ja kohteen kuvaus Tavoitteenani

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjassa

Työssäoppimassa Espanjassa 1 Johanna Karjalainen M11A Työssäoppimassa Espanjassa 17.2. 3.4.2014 Mistä kaikki lähti? Opettaja kysyi eräänä päivänä koko luokalta ketkä olisi kiinnostuneet lähtemään työssäoppimaan ulkomaille. Totta

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Yleisiä kommentteja kokeesta.

Yleisiä kommentteja kokeesta. Lukuvuoden fysiikan valtakunnallisen kokeen palaute.6. Palautteita yhteensä 454 oppilaan tuloksesta. Pistekeskiarvo 7,6 joka vastaa arvosanaa 6,5. Oppilaita per pistemäärä 5 5 5 5 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen

Matkaraportti. Malta 4.1.-13.2.2013. Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Matkaraportti Malta 4.1.-13.2.2013 Anniina Yli-Lahti Iida Toropainen Johdanto Anniina oli miettinyt jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien ulkomailla työssäoppimista ja viime hetkellä sai myös Iidan

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014 Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut Annukka Muuri 18.11.2014 Maahanmuuttajataustaiset oppilaat Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on kasvanut seitsemässä vuodessa noin

Lisätiedot

Työssäoppimisjakso. Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015

Työssäoppimisjakso. Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015 Työssäoppimisjakso Terhi Tiilikka ARTE 13 (tekstiili) Kobe, Japani 1.11.2014-4.1.2015 Kobe? Kobe - yksi Japanin suurkaupungeista (~1,6 milj. asukasta) ja tärkeä satamakaupunki, joka sijaitsee Hyogon prefektuurissa

Lisätiedot

Demokam 2. Opettajien työelämäjakso Espanjan Fuengirolassa. Lea Ollikainen. Nivalan ammattiopisto

Demokam 2. Opettajien työelämäjakso Espanjan Fuengirolassa. Lea Ollikainen. Nivalan ammattiopisto Demokam 2 Opettajien työelämäjakso Espanjan Fuengirolassa Lea Ollikainen Nivalan ammattiopisto OPETTAJIEN TYÖELÄMÄJAKSO ESPANJAN FUENGIROLASSA Sain tilaisuuden lähteä opettajien työelämäjaksolle Demokam

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Työssäoppimassa Pizza Maestrossa, Fuengirolassa

Työssäoppimassa Pizza Maestrossa, Fuengirolassa Työssäoppimassa Pizza Maestrossa, Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla, Costa del Solin eli Aurinkorannikon

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016 Tuntiopettajien työhyvinvointi 2016 Kysely syyskuussa 2016 10. Työmotivaationi on 11. Työssäni tapahtuu muutoksia 12. Koen viikoittaisen työmääräni kokonaisuudessaan (mukaan lukien muut työtehtävät) 13.

Lisätiedot

7,8 27,8 46,1 54,1 17,4. (oppilas, huoltaja ja opettaja) 27,5 45,7 50,6 25,4. (oppilas, huoltaja ja opettaja) 3,8 20,4 27,4 41,2 50,5 34,6

7,8 27,8 46,1 54,1 17,4. (oppilas, huoltaja ja opettaja) 27,5 45,7 50,6 25,4. (oppilas, huoltaja ja opettaja) 3,8 20,4 27,4 41,2 50,5 34,6 Arviointi lukuvuoden aikana Lukuvuoden aikana tehtävän arvioinnin tarkoituksena on arvioida, kuinka hyvin lapset ovat oppineet juuri opetetun asian ottaen huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä.

Lisätiedot

Suomen suurlähetystö Astana

Suomen suurlähetystö Astana LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen Suomen suurlähetystö Astana Harjoitteluraportti Elina Hämäläinen 0372524 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Lähtövalmistelut...

Lisätiedot

Työelämäjakso Saksan Klevessä

Työelämäjakso Saksan Klevessä Työelämäjakso Saksan Klevessä Yhteenveto Ulkomailla tapahtuvan työelämäjakson tarkoituksena itselläni oli kartuttaa ammattitaitoani autotekniikan opettajana, tutustua toisen maan opetusjärjestelmään ja

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Arviointi oppilaiden näkökulmasta

Arviointi oppilaiden näkökulmasta Arviointi oppilaiden näkökulmasta Raija Niemi Oppilaat vastasivat jakson päätteeksi seitsemään kysymykseen koskien ravintotiedon opiskelua terveystietojaksolla. Luokista 8 A oli työskennellyt melkein koko

Lisätiedot

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä?

Tehtävät. ravintoon liittyvät tehtävät 1 4. Opiskelijaelämä ja ruokailu. Oma ruokarytmini. Minkä haluaisin olevan toisin? Oletko tunnesyöjä? Tehtävät 1 ravintoon liittyvät tehtävät 1 4 Opiskelijaelämä ja ruokailu Pohdi, miten ruokailusi on muuttunut opintojen aloittamisen jälkeen. 2 Oma ruokarytmini Millainen on oma ruokarytmisi? Oletko huomannut

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Jaksojärjestelmästä. 6 jaksoa Vs 4 jaksoa

Jaksojärjestelmästä. 6 jaksoa Vs 4 jaksoa Jaksojärjestelmästä 6 jaksoa Vs 4 jaksoa Taustaa 1) Laki velvoittaa yhteistoimintaan toisen asteen muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa (MAHIS) Ammatillinen puoli kärsinyt lukion 6vko jaksotuksesta koko

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa

Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Työssäoppimassa Espanjan Fuengirolassa Fuengirola Fuengirola on kaupunki eteläisessä Espanjassa, Andalusian maakunnassa. Kaupunki sijaitsee Välimeren rannalla Costa del Solin eli Aurinkorannikon alueella.

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi KUUKAUSI TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖ LÄSNÄ LOMAKKEET TAI MUU KIRJALLI- NEN MATERIAALI ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun loppuun

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

ABI-ryhmille Ylioppilaslehti Abien ryhmänohjaajat jakavat Ylioppilaslehden ryhmälleen (opoilta).

ABI-ryhmille Ylioppilaslehti Abien ryhmänohjaajat jakavat Ylioppilaslehden ryhmälleen (opoilta). Jakoon Kastellin oma Osukki ja kutsu toimittajakuntaan Ryhmänohjaajat vievät (kahviosta) omalle ryhmälleen noin 10 kpl syksyn Osukki-lehteä. Kimppalehtiä on tarkoitus kierrättää kavereiden kesken. Osukin

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET

VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET VALLOITTAVAT VIERAAT KIELET LAPPEENRANNAN PERUSKOULUJEN VAPAAEHTOISEN A2-KIELEN VALINTAOPAS 2016 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KASVATUS- JA OPETUSTOIMI KIELIVALINTA LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN A2-KIELEN VALINTA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA

ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA ADHD-LASTEN TUKEMINEN LUOKKAHUONEESSA Tässä luvussa annetaan neuvoja parhaista tavoista tukea ADHD-lasta luokkahuoneessa. Lukuun on sisällytetty myös metodologiaan liittyviä ehdotuksia, joiden avulla voidaan

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Vaihtoraportti. Universidad Politécnica de Madrid/E.T.S.I.I. Syyslukukausi 2007, ERASMUS Puunjalostustekniikka. sampsa.t.veijalainen@tkk.

Vaihtoraportti. Universidad Politécnica de Madrid/E.T.S.I.I. Syyslukukausi 2007, ERASMUS Puunjalostustekniikka. sampsa.t.veijalainen@tkk. Vaihtoraportti Universidad Politécnica de Madrid/E.T.S.I.I. Syyslukukausi 2007, ERASMUS Puunjalostustekniikka sampsa.t.veijalainen@tkk.fi Miksi ja minne? Itselleni vaihtoon lähtö oli oikeastaan jonkinlainen

Lisätiedot

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT

TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Vilma Mäkelä TYÖHARJOITTELU ULKOMAILLA 2012 Saneeraus- ja sisustusala, ARSA09 Art In Tanzania P.O. Box 23333, Dar es Salaam Tanzania www.artintanzania.org 16.3-8.4.2012 TYÖPAIKKA, TYÖTEHTÄVÄT Työskentelin

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

33. Hiroshen kyydissä

33. Hiroshen kyydissä 33. Hiroshen kyydissä Oppiminen on ihmeellinen asia. Kun on sisäinen motiivi ja halu, ihminen oppii. Kun sisäinen halu puuttuu, oppimisesta tulee vastentahtoista. Toki ihminen silloinkin oppii, mutta ajan

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla

Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla Vapaamuotoinen raportti työssäoppimisajasta / opiskelusta ulkomailla 1. Perustiedot a. Roosa Haapa, Hotelli-, ravintola-, cateringala, b. The Sandwich Company, The Diamond, Derry, Northern Ireland, http://www.thesandwichco.com/stores/thediamond.php

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 1. Lukuvuositodistus 2. Välitodistus 3. Erotodistus 4. Päättötodistus Opetuksen järjestäjä

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Kaikki menevät Kiinaan! Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Esityksen kulku Mistä kaikki alkoi Mitä lukioiden Kiina- verkostossa saatiin aikaan Kiinan tarve

Lisätiedot

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen Kota- hanke Kohdennetun tuen antaminen 1 Joustava yksilöllisen llisen oppimisen pienryhmä Toiminnan tavoitteena on: Lähikouluperiaatteen turvaaminen/säilytt ilyttäminen ja soveltaminen Torkinmäen koululle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Aika 11.03.2014 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 133 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin?

2. Millainen on mielipiteesi työtavoista, joita kurssilla käytettiin? OPPILAS 1 Vastaa seuraaviin kysymyksiin asteikolla 1 5. Asteikossa 1 on huonoin ja 5 paras arvio. Ympyröi haluamasi vaihtoehto. Mikäli kysymyksen perässä on tilaa sanalliselle arviolle, toivomme, että

Lisätiedot

OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua

OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua OPS 2016 - Kohti uudenlaista koulua Runosmäen koulun oppilaiden ajatuksia syksyllä 2013 Mikä on koulun perustehtävä? - Paikka, jossa opettajat opettavat ja oppilaat oppivat - Tarjota oppimisympäristö,

Lisätiedot

Kielellinen selviytyminen

Kielellinen selviytyminen BILBAO Kulttuurit kohtaavat Bilbaossa ollessani havaitsin täysin erilaisen päivärytmin. Päivät ovat todella pitkiä, sillä ihmiset viihtyvät myöhään ulkona viettäen aikaa perheen ja ystäviensä kanssa. Myös

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä

Näin oppiminen muuttuu Helsingissä Näin oppiminen muuttuu Helsingissä 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja ja laaja-alaista osaamista 1. Koulu opettaa tulevaisuuden taitoja Uusi koulu rohkaisee kokeilemaan uutta ja iloitsemaan oppimisesta.

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä

Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä Työssäoppiminen Saksan Rietbergissä 6.10. 14.11.2014 Sisustusrakennusalan opiskelijat Anne Kinnunen ja Johanna Laukkanen Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Ajatuksena oli lähteä työharjoittelujakson

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Hannele Kaan Laaja-alainen erityisopettaja. Kati Lahdenkauppi Luokanopettaja. Kiviniemen koulu 1-6 lk Oulu

Hannele Kaan Laaja-alainen erityisopettaja. Kati Lahdenkauppi Luokanopettaja. Kiviniemen koulu 1-6 lk Oulu Hannele Kaan Laaja-alainen erityisopettaja Kati Lahdenkauppi Luokanopettaja Kiviniemen koulu 1-6 lk Oulu Meidän työpaikkamme Kiviniemen koulu Perusopetusryhmiä 12 ja alueellisia pienryhmiä 4 Oppilaita

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot