PhD Theses in Women s Studies and Gender Research

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PhD Theses in Women s Studies and Gender Research 1977 2001"

Transkriptio

1 PhD Theses in Women s Studies and Gender Research Compiled on the basis of various sources (Lähtökohtia naistutkimuksen kehysohjelmaan 1997 and complementary data 1999; Naistutkimustiedote ; Naistutkimus-Kvinnoforskning ; material from the Academy of Finland evaluation on Women s Studies and Gender Research in Finland ). Abbreviations: HKKK = Helsinki School of Economics and Business Administration HY = University of Helsinki JoY = University of Joensuu JY = University of Jyväskylä KY = University of Kuopio LY = University of Lapland OY = University of Oulu TaY = University of Tampere TKKK = Turku School of Economics and Business Administration TY = University of Turku ÅA = Åbo Akademi University Auvinen Riitta Nainen miehen yhteiskunnassa: historiallinen, teoreettinen ja empiirinen tutkimus naisen asemasta. [Woman in Male Society: A Historical, Theoretical and Empirical Study of Women s Position] (Social Policy; HY) Kiiski Venla Tekla Hultin, poliitikko. [Tekla Hultin: Politician] (History; JY) Nenola-Kallio Aili Studies in Ingrian Laments (Ethnology; TY) Jallinoja Riitta Suomalaisen naisasialiikkeen taistelukaudet. Naisasialiike naisten elämäntilanteen muutoksen ja yhteiskunnallis-aatteellisen murroksen heijastajana. [The Struggle Periods of the Finnish Women s Movement] (Sociology; HY) Söderholm Annlis Turner's syndrom. En psykosocial och somatisk undersökning av 62 kvinnor. [Turner s Syndrom. A Psycho-social and Somatic Study of 62 Women] (Medicine; HY) Helander Eila Kutsumus kantaa. Naislähetit Suomen Lähetysseuran työssä toisen maailmansodan jälkeen. [God s Call Sustains Us. Women Missionaries of the Finnish Evangelical Lutheran Mission after the Second World War] (Comparative Religion; HY) 1

2 Tuohimaa Sinikka Empiirisen minän kokemuksia: heijastussymboliikka Eeva-Liisa Mannerin tuotannossa. [The Experiences of the Empirical Self: Symbols of Reflexion in Eeva-Liisa Manner s Production] (Literature; JY) Kauppinen-Toropainen Kaisa Ainokaiset työyhteisössä: haastattelututkimus työn sukupuolen mukaisen eriytymisen vaikutuksista työtyytyväisyyteen, psyykkiseen uupumukseen ja stressiin. [Token Women in the Work Community: An Interview Study of the Effects of Gender Segregation on Work Satisfaction, Burnout and Stress] (Social Psychology; HY) Vuorela Ulla The Women's Question and the Modes of Human Reproduction: An Analysis of a Tanzanian Village (Social Anthropology; Univ. of Uppsala) Holmila Marja Wives, Husbands and Alcohol. A Study of Informal Drinking Control Within the Family (Sociology; HY) Honkasalo Marja-Liisa Oireiden ongelma sosiaalilääketieteellinen tutkimus oireista, niiden esiintymisestä ja merkityksistä kahta tutkimusmenetelmää käyttäen. [The Problem of Symptoms A Social Medical Study of Symptoms, Their Frequence and Meanings Using Two Research Methods] (Medicine; HY) Rimpelä Ulla Terveys naisen omana kokemuksena ja yleislääkärin arvioimana. [The Health Women s Own Experiences and the Assessments of a General Practitioner] (Medicine; TaY) Widén Solveig Änkesomsorg i ståndsamhället: försörjnings- och understödsformer för prästänkor i Åbo stift [Support of Widows in the Estate Society: Support of Widows of Priests in the Episcopate of Åbo ] (History; ÅA) Kirjavainen Leena Time Use and its Value in Household Production in Finland and in the United States (Household Economics; HY) Kivikkokangas-Sandgren Ritva First Women Geographers in Finland A Development Perspective (Geography; HY) 1990 Järvinen Margareta Prostitution i Helsingfors en studie i kvinnokontroll. [Prostitution in Helsinki A Study of the Control of Women]. (Sociology; ÅA) Nieminen Liisa Perusoikeuksien emansipatoriset mahdollisuudet. Valtiosääntöoikeudellinen tutkimus legaalistrategioiden rajoista. [The Emancipatory Possibilities of Basic Rights]. (Law; HY) Punamäki-Gitai, Raija-Leena Political Violence and Psychological Responses: A Study of Palestinian Women, Children and Ex-prisoners. (Psychology; HY) Pylkkänen Anu Puoli vuodetta, lukot ja avaimet. Nainen ja maalaistalous oikeuskäytännön 2

3 valossa [Half the Bed, Locks and Keys. Women and Agriculture from the Perspective of Legal Practices ]. (Law; HY) Siiskonen Pirjo Emännän ja isännän roolin muutos maatalouden uudenaikaistuessa. Tutkimus maatilan emännän ja isännän muuttuvista rooleista työnjaon avulla tarkasteltuna. [The Change of the Roles of the Woman and the Man in Agriculture]. (Sociology; HY) Simonen Leila Contradictions of the Welfare State, Women and Caring. Municipal Homemaking in Finland. (Social Policy; TaY) 1991 Hökkä Tuula Mullan kirjoitusta, auringon savua. Näkökulmia Eeva-Liisa Mannerin runouteen ja modernisuuteen. [About Eeva-Liisa Manner s Poetry and Modernism]. (Literature; HY) Konttinen Riitta Totuus enemmän kuin kauneus. Naistaiteilija, realismi ja naturalismi 1880-luvulla. [Truth more than Beauty: Women Artists, Realism and Naturalism in the 1880s]. (Art History; HY) Salmi Minna Ansiotyö kotona toiveuni vai painajainen? Kotiansiotyö Suomessa työntekijän arkipäivän kannalta. [Paid Work at Home A Wishful Dream or a Nightmare? Paid Work at Home in Finland from the Perspective of the Employee]. (Sociology; HY) Seitamo Leila Psychological Development in Arctic Cultures: A Comparative Study of Skolt, Saami and Finnish Children in the North of Finland Within the Frame of Reference of Ecological Psychology. (Psychology; OY) 1992 Lahelma Elina Sukupuolten eriytyminen peruskoulun opetussuunnitelmassa. [Gender Segregation in the Teaching Curriculum of Elementary Schools]. (Education; HY) Saarinen Aino Feminist Research An Intellectual Adventure? A Research Autobiography and Reflections on the Development, State and Strategies of Feminist Research. (Sociology; OY) Silius Harriet Den kringgärdade kvinnligheten. Att vara kvinnlig jurist i Finland. [Circumscribed Femininity. To be a Female Lawyer in Finland]. (Sociology; ÅA) Suominen-Kokkonen Renja The Fringe of a Profession. Women as Architects in Finland from the 1890s to the 1950s. (Art History; HY) 1993 Keränen Marja Modern Political Science and Gender. A Debate Between the Deaf and the 3

4 Mute. (Political Science; JY) Kovalainen Anne At the Margins of Economy. Women's Self-Employment in Finland (Sociology; TKKK) Ollila Anne Suomen kotien päivä valkenee... Marttajärjestö suomalaisessa yhteiskunnassa vuoteen [The Day of Finnish Homes Dawns... The Martha Association in Finnish Society until 1939]. (History; TY) Pösö Tarja Kolme koulukotia. Tutkimus tyttöjen ja poikien poikkeavuuden määrittelykäytännöistä koulukotihoidossa. [Three Reform Schools: A Study of the Definitional Practices of Girls and Boys Deviance in Reform School Care]. (Social Policy; TaY) Ramsay Alexandra Huvudstadens hjärta. Filantropi och social förändring i Helsingfors två fruntimmersföreningar [The Heart of the Capital. Philantropy and Social Change in Helsinki Two Women s Associations ]. (History; HY) Saarikangas Kirsi Model Houses for Model Families: Gender, Ideology and the Modern Dwelling. The Type-Planned Houses of the 1940s in Finland. (Art History; HY) Wager Maaret Constructions of Femininity in Academic Women: Continuity Between Private and Professional Identity. (Social Psychology; Univ. of Ulster) 1994 Lepistö Vuokko Joko Teillä on priimuskeitin? Kotitalousteknologian saatavuus ja tarjonta Helsingissä 1800-luvun puolivälistä 1910-luvun lopulle. [Do you Already Have a Primus Cooker? The Availability and Supply in Helsinki From the Mid-19th Century to the End of the 1910s]. (History; TaY) Markkola Pirjo Työläiskodin synty: tamperelaiset työläisperheet ja yhteiskunnallinen kysymys 1870-luvulta 1910-luvulle. [The Birth of a Working Class Home: Working Class Families in Tampere and the Societal Question From the 1870s to the 1910s]. (History; TaY) Pohjola Anneli Elämän valttikortit? Nuoren aikuisen elämänkulku toimeentulotukea vaativienä tilanteiden varjossa. [Holding One s Own? The Life-courses of Young Adults Burdened by a Need for Income Support]. (Social Policy; LY) Pohls Maritta Suvuista virkoihin. Postilaitoksen virkakunta [From Families to Public Offices. The Office Holders of the Post ]. (History; HY) 1995 Arjava Antti Women and Law in Late Antiquity. (Classical Philology, HY) 4

5 Eräsaari Leena Kohtaamisia byrokraattisilla näyttämöillä. [Meetings at Bureaucratic Scenes]. (Sociology; JY) Hapuli Ritva Nykyajan sininen kukka. Olavi Paavolainen ja nykyaika. [The Blue Flower of Modernity: Olavi Paavolainen and Modernity]. (Literature; TY) Kaarninen Mervi Nykyajan tytöt. Koulutus, luokka ja sukupuoli ja 1930-luvun Suomessa. [Modern Girls: Education, Class and Gender]. (History; TY) Liljeström Marianne Emanciperade till underordning. Det sovjetiska könssystemets uppkomst och diskursiva reproduktion. [Emancipated to Subordination. The Emergence and Discursive Reproduction of the Soviet Gender System]. (History; ÅA) Lähteenmäki Maria Mahdollisuuksien aika. Työläisnaiset ja yhteiskunnan muutos luvun Suomessa. [The Time of Possibilities: Working Class Women and Societal Change in Finland in the 1910s 1930s.]. (History; HY) Näre Sari Etnopsykoanalyyttisia näkökulmia sukupuolikulttuuriin. [Ethno-psychoanalytical Perspectives on Gender Cultures]. (Sociology; HY) Räisänen Arja-Liisa Onnellisen avioliiton ehdot. Sukupuolijärjestelmän muodostumisprosessi suomalaisissa avioliitto- ja seksuaalivalistusoppaissa [The Conditions of a Happy Marriage. The Formation Process of the Gender System in Finnish Marriage and Sexual Education Guides ]. (History of Ideas; OY) Satka Mirja Making Social Citizenship: Conceptual Practices from the Finnish Poor Law to Professional Social Work. (Social Work; JY) 1996 Aro Laura Minä kylässä. Identiteettikertomus haastattelututkimuksen folklorena. [I in the Village: An Identity Narrative as Folklore of an Interview Study]. (Folklore; JY) Bardy Marjatta Lapsuus ja aikuisuus kohtauspaikkana Émile. [Childhood and Adulthood Meeting Point Émile]. (Education; HY) Engman Marja Det främmande ögat. Alma Söderhjelm i vetenskapen och offentligheten. [The Strange Eye. Alma Söderhjelm in Science and in Publicity]. (History; HY) Haverinen Liisa Arjen hallinta kotitalouden toiminnan tavoitteena. Kotitalouden toiminnan filosofista ja teoreettista tarkastelua. [The Mastery of Everyday Life as a Vision of the Activities in Households: Philosophical and Theoretical Examination]. (Household Economics; HY) Heinämaa Sara Ele, tyyli ja sukupuoli: Merleau-Pontyn ja Beauvoirin ruumiinfenomenologia ja sen merkitys sukupuolikysymykselle. [Gesture, Style and Gender: Body Phenomenology and its Meaning for the Gender Issue]. (Philosophy; HY) 5

6 Jokinen Eeva Väsynyt äiti. Äitiyden omaelämäkerrallisia esityksiä. [The Tired Mother: Autobiographical Representations of Motherhood]. (Sociology; JY) Järvelä Maria-Liisa "Why Hath This Lady Writ Her Own Life...?" Auto/biography from Feminist Perspectives. (Literature; OY) Lehto Anna-Maija Työolot tutkimuskohteena. Työolotutkimusten sisällöllistä ja menetelmällistä arviointia yhteiskuntatieteen ja naistutkimuksen näkökulmasta. [Working Conditions as Study Object: A Methodological and Contents Evaluation from the Perspective of Social Sciences and Women s Studies]. (Sociology; TaY) Nyman Jopi, Men Alone: Masculinity, Individualism and Hard-boiled Fiction. (English literature; JoY). Peltonen Ulla-Maija Punakapinan muistot. Tutkimus työväen muistelukerronnan muotuotumisesta vuoden 1918 jälkeen. [Memories of the Red Revolt: A Study of the Formation of the Memorial Narratives of the Working Class After 1918]. (History; HY) Pulkkinen Tuija The Postmodern and Political Agency. (Philosophy; HY) Raehalme Outi Lahjakas nainen tohtoriopiskelijana. [The Gifted Woman as a Doctoral Student]. [Education; TaY) Tapaninen Anna-Maria Kansan kodit ja kaupungin kadut Etnografinen tutkimus eteläitalialaisesta kaupungista. [People s Homes and Urban Streets An Ethnographic Study of a South Italian City]. (Cultural Anthropology; HY) 1997 Anttonen Anneli Feminismi ja sosiaalipolitiikka. [Feminism and Social Policy]. (Social Policy; TaY) Assmuth Laura Women's Work, Women's Worth: Changing Lifecourses in Highland Sardinia. (Anthropology; HY) Helén Ilpo Äidin elämän politiikka: naissukupuolisuus, valta ja itsesuhde Suomessa 1880-luvulta 1960-luvulle. [Politics of Mother s Life: Female Gender, Power and Self-Relation in Finland from the 1880s to the 1960s]. (Sociology; HY) Kandolin Irma Gender, Worklife and Family Responsibilities in Finland and Estonia Effects on Economic and Mental Well-being. (Sociology, HY) Kangas Ilka Naisten vaihdevuosien ja vanhenemisien tulkinnat. [Interpretations of Women s Menopause and Ageing. (Sociology; HY) Lavikka Riitta Big Sisters. Spacing Women Workers in the Clothing Industry. A Study on 6

7 Flexible Production and Flexible Women. (Sociology; TaY) Lindroos Maarit Opetusdiskurssiin piirretty viiva: tyttö ja poika luokkahuoneen vuorovaikutuksessa. [The Line That Has Been Drawn in the Teaching Discourse: Girl, Boy and Class Room in Interaction]. (Education; HY) Linnakangas Ritva Työpaikan menetys. Tutkimus työsuhteen jatkumisen ja loppumisen sosiaalisista ehdoista. [Redundancy: A Study of the Social Conditions Affecting the Continuation and Termination of Employment]. (Social Policy; LY) Nätkin Ritva Kamppailu suomalaisesta äitiydestä. Väestöpolitiikka, maternalismi ja naisten kertomukset. [The Struggle on Finnish Motherhood: Demography, Maternalism and Women s Narratives]. (Social Policy; TaY) Olaussen Maria Forceful Creation in Harsh Terrain: Place and Identity in Three Novels by Bessie Head. (English Literature; ÅA) Savunen Liisa Women in the Urban Texture of Pompeii. (History; HY) Stålström Olli Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppy. [The End to the Sickness Label of Homosexuality]. (Medicine; KY) Sunnari Vappu Gendered Structures and Processes in Primary Teacher Education Challenge for Gender-sensitive Pedagogy. (Education; OY) Säävälä Minna Child as Hope: Contextualising Fertility Transition in Rural South India. (Social Anthropology; University of Amsterdam) Tenhunen Sirpa Secret Freedom in the City. Women s Wage Work and Agency in Calcutta. (Anthropology; HY) Topo Päivi Dissemination of Climacteric and Postmenopausal Hormone Therapy in Finland: An Example of the Social Shaping of a Medical Technology. (Sociology; HY) Vainio Tiina Managing Design, Getting Lost, Writing Touch. A Study Questioning Naming in Oeconomia. (Economics/business admin./philosophy; HKKK) Vehviläinen Marja Gender, Expertise and Information Technology. (Computer Science; TaY) Vilkko Anni Omaelämäkerta kohtaamispaikkana. Naisen elämän kerronta ja luenta. [Autobiographies as Meeting Points: Narrations and Readings of Women s Lives]. (Social Policy; HY) Vuola Elina Limits of Liberation. Praxis as Method in Latin American Liberation Theology and Feminist Theology. (Comparative Religion; HY) Zilliacus-Tikkanen Henrika Journalistikens essens i ett könsperspektiv. [The Essence of 7

8 Journalism From a Gender Perspective]. (Media Studies; HY) 1998 Forsberg Hannele Perheen ja lapsen tähden. Etnografia kahdesta lastensuojelun asiantuntijakulttuurista. [For Family and Child. An Ethnography of Two Expert Cultures of Child Protection]. (Social Work; TaY) Granfelt Riitta Kertomuksia naisten kodittomuudesta. [Narratives About Women s Homelessness]. (Social Policy; HY) Henriksson Lea Naisten terveystyö ja ammatillistumisen politiikka. [Women's Health Work and the Politics of Professionalization]. (Social Policy; TaY) Honkatukia Päivi Sopeutuvat tytöt? Sukupuoli, sosiaalinen kontrolli ja rikokset. [Gender, Social Control and Crime: The Conforming Behaviour of Girls]. (Sociology; HY) Jolkkonen Arja Paikan vaihto. Tutkimus irtisanomisuhan alaisten naisten työmarkkinastrategioista ja paikallisista työmarkkinoista. [Changing Places: A Study of the Labour Market Strategies of Women Threatened by Job Loss of and Local Labour Markets]. (Geography; JoY) Kokko Marja Sisaret, toverit: naisten järjestäytyminen, ryhmätietoisuus ja kansalaistuminen Jyväskylässä 1800-luvun lopulta 1930-luvulle. [Sisters, Comrades: Women s Organising, Group Consciousness and Citizenship in Jyväskylä from the Late 19th Century to the 1930s]. (History; JY) Komulainen Katri Kotihiiriä ja ihmisiä. Retorinen minä naisten koulutusta koskevissa elämänkertomuksissa [A Course of One s Own: The Rhetorical Self in Educational Life Stories]. (Psychology; JoY) Korvajärvi Päivi Gendering Dynamics in White-collar Work Organizations. (Social Psychology; TaY) Kosonen Ulla Koulumuistoja naiseksi kasvamisesta [School Memories of Becoming a Woman]. (Sociology; JY) Naskali Päivi Tyttö, äiti, kasvatus. Kohti feminiinistä kasvatusfilosofiaa. [Girl, Mother, Upbringing. Towards a Feminine Philosophy of Education and Upbringing]. (Education; LaY) Nerdrum Monika Skärgårdskvinnor: Tradition, modernitet och diversitet. [Women in the Archipelago: Tradition, Modernity and Diversity]. (Ethnology; ÅA) Pohjonen Soile Parisuhde yksityisoikeudellisessa ajattelussa. [The Couple in the Thinking of Private Law]. (Law; HY) 8

9 Puhakka Helena Naisten elämänkulku nuoruudesta aikuisuuteen koulutuksen merkitys elämänkulussa. [Women s Life-courses from Youth to Adulthood The Meaning of Education for the Life-course]. (Education; JoY) Pötsönen Riikka Naiseksi, mieheksi, tietoiseksi. Koululaisten seksuaalinen kokoneisuus, HIV/AIDS-tiedot, -asenteet ja tiedonlähteet. [Becoming a Woman, a Man, Conscious. Sexual Experiences, Knowledge of HIV/AIDS. Attitudes and Sources of Information of School Pupils]. (Health Education; JY) Sakaranaho Tuula The Complex Other. A Rhetorical Approach to Women, Island, and Ideologies in Turkey. (Comparative Religion, HY) Sipilä Petri Sukupuolitettu ihminen kokonainen etiikka. [Gendered Humans Total Ethics] Philosophy; HY) Soikkeli Markku Lemmen leikkikehässä. Rakkausdiskurssin sovellutukset 1900-luvun suomalaisissa rakkausromaaneissa. [In the Playing Circle of Love: Adaptations of the Love Discourse in Love Novels of the 20th Century]. (Literature; HY) Stark-Arola Laura Magic, Body and Social Order: The Construction of Gender Through Women s Private Rituals in Traditional Finland. (Folklore; HY) Veijola Soile Liikkuvat subjektit, paikallinen tieto: tutkimuksia urheilusta, turismista ja sosiologiasta. [Moving Subjects, Local Knowledge: Studies on Sport, Tourism and Sociology]. (Sociology; HY) 1999 Aapola Sinikka Murrosikä ja sukupuoli Julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt. [Puberty and Gender Public and Private Definitions of Age]. (Sociology; HY) Björkstrand Carita Kvinnans ställning i det finländska musiksamhället Utbildningsmöjligheter och yrkesvillkor för kvinnliga organister, musikpedagoger och solister [Woman s Position in Finnish Musical Society Educational Opportunities and Professional Conditions for Female Organists, Musical Pedagogists and Solists 1890]. (Musicology; ÅA) Halonen Irma Matka journalismin sukupuolittumisen strategisille alueille. [A Trip to the Strategic Fields of the Gendering of Journalism]. (Media Studies; TY) Hentilä Marjaliisa Keikkavaaka ja kousikka. Kaupan työ ja tekijät 1800-luvulta itsepalveluaikaan. [The Labour of Trading and the Actors from the 19th Century to the Time of Self-service]. (History; HY) Hirvonen Vuokko Sámeeathnama jsenat s pmelas missona bálggis girje cállin. [Saamenmaan ääniä: saamelaisen naisen tie kirjailijaksi.voices from Sami Land: The Sami Woman s Road to 9

10 an Author]. (Literature; OY) Hottola Petri The Intercultural Body Western Woman, Culture Confusion and Control of Space in the South Asian Travel Scene. (Geography; JoY) Karento Helena Olen tehnyt parhaani. Tutkimus naisista valtion ja kuntien johtajina ja vaativissa asiantuntijatehtävissä. [ I Have Done my Best. A Study of Women as Directors of the State and Municipalities and in Qualified Expert Tasks]. (Public Administration; TaY) Koivuluhta Merja Ammatti-intressit ja ura: pohjoiskarjalaisen ammattikoulutetun ikäluokan seuranta vuosina [Vocational Interests and Career: A Follow-up of a Vocationally Trained North Karelian Age Cohort from 1975 to 1991]. (Psychology; JoY) Kolehmainen Sirpa Naisten ja miesten työt. Työmarkkinoiden segregoituminen Suomessa [Women s and Men s Work. The Segregation of the Labour Market in Finland ]. (Social Policy; TaY) Korhonen Merja Isyyden muutos. Keski-ikäisten miesten lapsuuskokemukset ja oma vanhemmuus. [The Change in Fatherhood. The Childhood Experiences of Middle-aged Men and Their Own Parenthood]. (Psychology; JoY) Koskela Hille: Fear, Control and Space: Geographies of Gender, Fear of Violence, and Video Surveillance. (Geography; HY) Krappala Mari Burning (of) Ethics of the Passions: Contemporary Art as a Process. (University of Art and Design; Helsinki) Kurki-Suonio Kirsti Äidin hoivasta yhteishuoltoon lapsen edun muuttuvat oikeudelliset tulkinnat. Oikeusvertaileva tutkimus. [From Maternal Care to Joint Care: Shifting Legal Interpretations of the Interests of the Child]. (Law; HY) Kuronen Marjo The Social Organization of Motherhood Advice Giving in Maternity and Child Health Care in Scotland and Finland. (Social Policy; University of Stirling). Kurvinen Arja Tilinteon aika: tutkimus pankista työnsä menettävien naisten identiteetin uudelleen arvioinneista. [Day of Reckoning: A Study of Reassessments of the Identities of Women Who Lost Their Jobs at a Bank]. (Sociology; JoY) Lehmijoki-Gardner Maiju Worldy Saints: Social Interaction of Dominical Penitent Women in Italy, (History; HY) Löfström Jan Sukupuoliero agraarikulttuurissa: "se nyt vaan on semmonen". [Sexual Difference in the Agrarian Culture]. (Ethnology; Based on a PhD submitted to the University of Essex). Olsson Pia Eteen vapahan valkean Suomen: kansatieteellinen tutkimus Lotta-toiminnasta paikallisella tasolla vuoteen [For Finland: White and Free: An Ethnological Study of the Lotta Svärd Women s Auxiliaries at Local Level up to 1939]. (Ethnology; HY) 10

11 Pietilä Tuulikki: Gossip, Markets and Gender The Dialogical Construction of Morality in Kilimanjaro. (Anthropology; HY) Pohjola Kirsi Naisten salaiset maailmat. [Women s Secret Worlds]. (Sociology/Philosophy/Comp. Religion; JY) Ronkainen Suvi Ajan ja paikan merkitsemät: Subjektiviteetti, tieto ja toimijuus. [Marked by Time and Space: Subjectivity, Knowledge and Agency]. (Social Psychology; TaY) Rosenholm Arja Gendering Awakening. Femininity and the Russian Woman Question of the 1860s. (Literature; TaY) Rossi Leena-Maija: Taide vallassa. Politiikkakäsityksen muutoksia 1980-luvun suomalaisessa taidekeskustelussa. [Art in Power. The Changes in the Concepts of Politics in Finnish Debates on Art in the 1980s]. (Art History; HY) Rönkä Anna The Accumulation of Problems of Social Functioning: Outer, Inner, and Behavioral Strands. (Psychology/JY) Salo Ulla-Maija Ylös tiedon ja taidon ylämäkeä. Tutkielma koulun maailmoista ja järjestyksistä. [Up to the Hill of Knowledge and Skill: The Worlds and Orders of the School]. (Education; LY) Sarlio-Lähteenkorva Sirpa Losing Weight for Life: Social, Behavioural and Health-related Factors in Obesity and Weight-loss Maintenance. (Public Health Science; HY) Tedre Silva Hoivan sanattomat sopimukset: tutkimus vanhusten kotipalvelun työntekijöiden työstä. [The Unspoken Contracts in Social Care: A Case Study of Paid Workers in Finnish Municipal Home Help Services for the Elderly]. (Social Policy; JoY) Utriainen Terhi Läsnä, riisuttu, puhdas: uskontoantropologinen tutkimus naisista kuolevan vierellä. [Present, Naked, Pure: Study in the Anthropology of Religion on Women by the Side of the Dying]. (Comparative Religion; HY) Valaskivi Katja Relations of Television: Genre and Gender in the Production, Reception and Text of a Japanese Family Drama. (Media Studies; TaY) Viinamäki Leena Periodielämää? Tutkimus vuonna 1996 syntyneiden ylitorniolaisten opiskeluja työssäkäyntireiteistä. [A Periodic Life? A Study of the Routes Taken by People in Ylitornio Born in 1966 Into Studies and Working Life]. (Social Policy; LY) 2000 Aalto Minna Vapauden ja velvollisuuden ristiriita: kehitysromaanin mahdollisuudet 1890-luvun lopun ja 1900-luvun alun naiskirjallisuudessa. [The Conflict Between Freedom and Duty: The Possibilities of Development Novels in Women s Literature at the End of the 1890s and the 11

12 Beginning of the 20th Century]. (Literature; TY) Helsti Hilkka Kotisynnytysten aikaan etnologinen tutkimus äitiyden ja äitiysvalistuksen konflikteista. [The Time of Home Births An Ethnological Study on the Conflicts Between Motherhood and Information on Maternity]. (Ethnology; JY) Hänninen Marja-Leena Women as Worshippers of Juno: From the Mid-Republican to the Augustan Era. (History; HY) Kaskisaari Marja Kyseenalaiset subjektit: tutkimuksia omaelämäkerroista, heterojärjestyksistä ja performatiivisuudesta. [Questionable Subjects: Studies on Auto-biographies, Hetero Orders and Performativity]. (Social Sciences; JY) Katila Saija Moraalijärjestyksen rajaama tila: maanviljelijä-yrittäjäperheiden selviytymisstrategiat. [The Space Circumscribed by the Moral Order: The Coping Strategies of Farming-Enterpriser Families]. (HKKK) Kilpeläinen Arja Naiset paikkaansa etsimässä. Aikuiskoulutus naisen elämänkulun rakentajana. [Women Searching for their Place: Adult Education as the Constructor of Women s Life Courses]. (Education; JY) Kinnunen Tiina Eine der unseren und Königin im neuen Reiche der Frau : Die Rezeption Ellen Keys in der Frauenbewegung des deutschen Kaiserreichs. (History; TaY) Kosonen Päivi Elämät sanoissa: eletty ja kerrottu epäjatkuvuus Sarrauten, Durasin, Robbe-Grillet'n ja Perecin omaelämäkerrallisissa teksteissä. [The Life in Words: Lived and Narrated Non-continuity in the Auto-biographical texts of Sarraute, Duras, Robbe-Grillet and Perec]. (Literature; TaY) Leppänen Taru Viulisti, musiikki ja identiteetti: Sibelius-viulukilpailu suomalaisessa mediassa [The Violonist. Music and Identity: The Sibelius Violin Contest in Finnish Media 1995]. (Musicology; TY) Marander Eklund Lena Berättelser om barnafödande: Form, innehåll och betydelse i kvinnors muntliga skildring av födsel. [Narratives of Birth Giving: Forms, Contents and Meanings in Women s Oral Accounts of Birth]. (Ethnology; ÅA) Piipponen Maarit (No) More Family: Reading Family and Serial Murder in Patricia Cornwell s Gault Trilogy. (Literature; TaY) Reuter Martina Questions of the Body, Sexual Difference and Equality in Cartesian Philosophy. (Philosophy; HY) Rotkirch Anna The Man Question: Loves and Lives in Late 20th Century Russia. (Social Policy; HY) Spinkkilä Tuula Elämän pitäisi olla toisenlaista. Iiris Uurto ja sukupuolten sota. [ Life should 12

13 be Different. Iiris Uurto and the Gender War]. (Literature; TY). Takala Tuija Genes, Sense and Sensibility: Philosophical Studies on the Ethics of Modern Biotechnologies. (Philosophy; TY) Uimonen Minna Hermostumisen aikakausi: Neuroosit ja 1900-lukujen vaihteen suomalaisessa lääketieteessä. [The Time Period of Nervosity. Neuroses in Finnish Medicine at the Turn of the 19th and the 20th Centuries. (History; HY) Westman Liisa Under the Northern Lights: The Reflections of Gender on the Career of Women Managers in Finnish Municipalities. (Social Policy; JoY) 2001 Husu Liisa Sexism, Support and Survival in Academia: Academic Women and Hidden Discrimination in Finland. (Sociology; HY) Katvala Satu Missä äiti on? Äitejä ja äitiyden uskomuksia sukupolvien saatossa. [Where is Mum? Mothers and Images of Motherhood During Centuries]. (Education; JY) Kinnunen Merja Luokiteltu sukupuoli. [Classified Gender]. (Sociology; TaY) Kinnunen Taina Pyhät bodarit: yhteisöllisyys ja onni täydellisessä ruumiissa. [Holy Bodybuilders: Community and Happiness in the Perfect Body]. (Anthropology; OY) Lahti Minna Domesticated Violence: The Power of the Ordinary in Everyday Finland. (Anthropology; HY). Lövdahl Ulrica The Social Construction of Mental Health in Nordic Psychotropic Drug Advertising. (Sociology; ÅA) May Vanessa Lone Motherhood in Finnish Women s Life Stories: Creating Meaning in a Narrative Context. (Sociology; ÅA) Meriläinen Susan Changing Gendered Practices: A PAR Project Within Academic Community. (Economics; HKKK) Mäkinen Helka Elli Tompuri uusi nainen ja punainen diiva [Elli Tompuri New Woman and Red Diva]. (Literature; HY) Nikander Pirjo Age in Action: Membership Work and Stage of Life Categories in Talk. (Sociology; Loughborough University, UK) Nyqvist Leo Välkivaltainen parisuhde, asiakkuus ja muutos. [Violent Relationships, Clienthood and Change]. (Social Work; TY) 13

14 Oinas Elina Making Sense of the Teenage Body Sociological Perspectives on Girls, Changing Bodies and Knowledge. (Sociology; ÅA) Piensoho Tuula Äitiyden alkumetrit: Naisten raskaudelle ja synnytykselle antamat merkitykset ja oppimiskokemukset. [The Beginnings of Motherhood: The Meanings that Women Give to Pregnancy and Delivery and Learning Experiences]. (Education; HY) Ritala-Koskinen Aino Mikä on lapsen perhe? Tulkintoja lapsen uusperhesuhteista. [What is Family for a Child? Interpretations of Children s Step-family Relationships]. (Social Work; TaY) Ruoho Iiris Utility Drama: Making of and Talking About the Set Drama in Finland. (Media Studies; TaY). Tainio Liisa Puhuvan naisen paikka Sukupuoli kulttuurisena kategoriana kielenkäytössä. [The Place of a Talking Woman Gender as a Cultural Category in the Use of Languge]. (Finnish Language; HY) Tolonen Tarja Nuorten kultturit koulussa Ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset. [Youth Cultures at School Voice, Space and the Everyday Order of Genders]. (Sociology; HY) Torkkeli, Markus Koulutulokkaiden isät lastensa koulunkäynnin tukena. [The Fathers of the School Beginners as Support of the Children]. (Educational Psychology; HY) Vakimo Sinikka Paljon kokeva, vähän näkyvä: tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuurisista käsityksistä ja vanhan naisen elämänkäytännöistä. [Out of Sight but Full of Life: A Study of Cultural Conceptions of Old Women and Their Life Practices]. (Folklore Studies; JoY) Vuori Jaana Äidit, isät ja ammattilaiset: sukupuoli, toisto ja muunnelmat asiantuntijoiden kirjoituksissa [Mothers, Fathers and Professionals: Gender, Repetition and Variety in Expert Texts]. (Sociology; TaY) Willner-Rönnholm Margareta Konsten eller livet: elever inskrivna vid Åbo ritskola år Deras levnadsberättelser och bildvärld. [Art or Life: Students at Åbo Ritskola in Life Stories and World of Pictures]. (Art History; ÅA) Wrede Sirpa Decentering Care for Mothers. The Politics of Midwifery and the Design of Finnish Maternity Services. (Sociology; ÅA) Östman Ann-Catrin Mjölk och jord: om kvinnlighet, manlighet och arbete i ett österbottniskt jordbrukssamhälle ca [Milk and Land: About Femininity, Masculinity and Labour in an Ostrobothnian Agrarian Society ca ]. (History; ÅA) 14

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA

AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA 1 AJATUKSIA KÄSITYÖTIETEEN ONTOLOGIASTA Prof. Leena Kaukinen Helsingin yliopisto Käsityönopettajan koulutus INTERACTION FIELDS IN CRAFT PROCESSES culture Social groups, societies & institutions time human

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mental health: a state of well-being (WHO) in which every individual realizes

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Ammattikielen ja -viestinnän opettajan pätevyysalueet

Ammattikielen ja -viestinnän opettajan pätevyysalueet Ammattikielen ja -viestinnän opettajan pätevyysalueet Marjatta Huhta Marjatta Huhta, Proflang 2015 1 Esityksen pääväite Ammattikielen ja viestinnän opettajalla on hyvin laaja osaamisalue Siksi kielten

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL Heisingin kaupungin tietokeskus - /igc' ^' 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL TIEOUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Henrik Lönnqvist, p. - tel. 09 310 36534 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007

Welcome to. Finland Lahti Wellamo Community College. 11 December 2007 Welcome to Finland Lahti Wellamo Community College 11 December 2007 We operate in the premises of Lahti Adult Education Centre The building was inaugurated exactly 20 year ago and was built to serve university

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo 31.10.2008 Ääntä etsimässä Mikä ääni? Käytetty usein poliittisessa mielessä, nuorten ääni politiikassa, kirkossa, kulttuurien välisessä vuoropuhelussa.

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara KYSTERIN HANKINTAORGANISAATIO 1 Organisaatiomalli PALVELUALUE Merja Matilainen KYS/Kysteri Pl 1777 70211 Kuopio KYSTERI PALVELUYKSIKÖT Leppävirta Heli Markkanen vastuukäyttäjä Nilakka Martta Kolehmainen

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

1998a [1997]: 16, Raevaara et al. 2001: 15]:

1998a [1997]: 16, Raevaara et al. 2001: 15]: ,.,, -.,. [Nuolijärvi & Tiittula 2000: 80],.,, ([ 12],. [ 2006]);,,,..,. [2002: 3] -,,,, -,. «, -,,,. [---],» [ ]..,,,,.,, (.,, [Kajanne 2001a, 2001b; Berg 2001, 2003]).,,.,,,....,,,.,,.., -.,,,. ,,.,,.

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2012

Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines which the respondent had

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

Työpaikan sairauspoissaolojen kulttuuriset määrittäjät

Työpaikan sairauspoissaolojen kulttuuriset määrittäjät Työpaikan sairauspoissaolojen kulttuuriset määrittäjät Pekka Virtanen, LT, dosentti Yliopettaja (terveyssosiologia) Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö KULTTUURI System of shared ideas, systems

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT

VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT VALITUT PALVELUNTUOTTAJAT KELAN KUNTOUTUSLAIN 9 JA 10 :N MUKAISTEN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIAPALVE- LUT VUOSINA 2015 2018:YKSILÖTERAPIAT LAPIN VAKUUTUSPIIRI Fysioterapia Simon Fysioterapia Tmi Elina Eros

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY 0 Yleistä. Tutkimusmenetelmät General. Research methods. 1 Filosofia. Philosophy 159.9 Psykologia Psychology

Lisätiedot

1. Taideteoria ja yleinen opetus / Art theory and general studies

1. Taideteoria ja yleinen opetus / Art theory and general studies Taideyliopiston Kuvataideakatemian liikkuvuusopinnot Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun opiskelijoille, syksy 2015 Academy of Fine Arts Mobility courses for the students of Sibelius Academy and

Lisätiedot

Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies

Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies Erja Heikkinen Counsellor for Science Affairs Department for Higher Education and Science Policy, Flexible

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Palautetta verkkotentistä

Palautetta verkkotentistä Palautetta verkkotentistä Juhani Ihanus 25.4.2012 Tentin yleistaso Verkkotenttipalautteen aineksia /Juhani Ihanus 1 5 arvosanojen jakautuminen Tenttikysymysten luonnehdintaa yhteispalautteessa mitä ne

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

digi.kansalliskirjasto.fi

digi.kansalliskirjasto.fi Kansalliskirjasto Digitointi- ja konservointikeskus Aviisi-projekti digi.kansalliskirjasto.fi Information source and tool for academic research Informaatiotutkimuksen päivät 2016, 3.11.2016 Inés Matres

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

NetPro projektin kokemuksia - Hajanaisia poimintoja kuuden vuoden Leonardo-projektin varrelta, ja vähän muualtakin

NetPro projektin kokemuksia - Hajanaisia poimintoja kuuden vuoden Leonardo-projektin varrelta, ja vähän muualtakin NetPro projektin kokemuksia - Hajanaisia poimintoja kuuden vuoden Leonardo-projektin varrelta, ja vähän muualtakin Hannu Markkanen hannu.markkanen@evitek.fi http://netpro.evitek.fi/ https://server3.hci.fi/netpro/

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot

Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Kansalaisten näkemykset sekä julkisen liikenteen ja pyöräilyn innovaatiot Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 27.1.2014 Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka -seminaari FIPTrans kyselytutkimus

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

Aalto University ARTS, MCRG. Transform or die Managing media change Merja Helle, Joanna Lahti 26.9.2013

Aalto University ARTS, MCRG. Transform or die Managing media change Merja Helle, Joanna Lahti 26.9.2013 Aalto University ARTS, MCRG Transform or die Managing media change Merja Helle, Joanna Lahti 26.9.2013 Technology in itself is not enough We need to understand: Technology Economics Business models User

Lisätiedot

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista?

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Kari Sajavaara muistoluento Jyväskylän yliopisto 15.1.2016 @pasi_sahlberg Along with especially Canadian "applied language studies (Kari koined

Lisätiedot

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013

Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee. Olli Martikainen 19.3.2013 Tietotekniikka ei riitä palvelujen tuottavuus ratkaisee Olli Martikainen 19.3.2013 Miten tuottavuus syntyy? 1. Miten tuottavuus syntyy? Tuotanto voidaan kuvata työhön vaadittavien investointien ja itse

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Elixir of life Elixir for Mind and Body

Elixir of life Elixir for Mind and Body Elixir of life Elixir for Mind and Body Session C: Horizontality of Industries and future services SHOK Summit April 20th, 2010 Katja Hatakka, PhD, Development Manager, Valio R&D Case Susan Facts about

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

VESIJUMPPA MAANANTAI 17.00 17.45 (45min.)

VESIJUMPPA MAANANTAI 17.00 17.45 (45min.) VESIJUMPPA MAANANTAI 14.30 15.00 1. Charpentier Riitta 2. Haapanen Helena 3. Isokoski Anja 4. Järvi Eila 5. Keskinen Sirkka 6. Kilpi Leila 7. Kiviranta Sirpa 8. Kojo Tuula 9. Lamminen Tarja 10. Mansikkamäki

Lisätiedot

Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen. Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone,

Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen. Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone, Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone, 13.10.2016 1 MITEN TIEDETTÄ TEHDÄÄN? CITIZEN MINDSCAPES @HelsinkiChallenge Monialaisen, itseohjautuvan yhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Kurssi suoritetaan kahdessa osassa: artikkeliseminaarina sekä kirjallisuustenttinä.

Kurssi suoritetaan kahdessa osassa: artikkeliseminaarina sekä kirjallisuustenttinä. OPETUSSUUNNITELMA Naistutkimuksen maisteriohjelma 120 op Maisteriohjelman runkona toimii opintosuunnitelma, joka koostuu naistutkimuksen teorian, metodologian ja tasa-arvotyön opinnoista. Lisäksi opintoihin

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta 2015-16 Luettelo kursseista, jotka ovat tarjolla lukuvuoden 2015-16 aikana. Tähdellä merkityt ovat pakollisia 25 op perusopintokokonaisuudessa (3120100).

Lisätiedot