PhD Theses in Women s Studies and Gender Research

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PhD Theses in Women s Studies and Gender Research 1977 2001"

Transkriptio

1 PhD Theses in Women s Studies and Gender Research Compiled on the basis of various sources (Lähtökohtia naistutkimuksen kehysohjelmaan 1997 and complementary data 1999; Naistutkimustiedote ; Naistutkimus-Kvinnoforskning ; material from the Academy of Finland evaluation on Women s Studies and Gender Research in Finland ). Abbreviations: HKKK = Helsinki School of Economics and Business Administration HY = University of Helsinki JoY = University of Joensuu JY = University of Jyväskylä KY = University of Kuopio LY = University of Lapland OY = University of Oulu TaY = University of Tampere TKKK = Turku School of Economics and Business Administration TY = University of Turku ÅA = Åbo Akademi University Auvinen Riitta Nainen miehen yhteiskunnassa: historiallinen, teoreettinen ja empiirinen tutkimus naisen asemasta. [Woman in Male Society: A Historical, Theoretical and Empirical Study of Women s Position] (Social Policy; HY) Kiiski Venla Tekla Hultin, poliitikko. [Tekla Hultin: Politician] (History; JY) Nenola-Kallio Aili Studies in Ingrian Laments (Ethnology; TY) Jallinoja Riitta Suomalaisen naisasialiikkeen taistelukaudet. Naisasialiike naisten elämäntilanteen muutoksen ja yhteiskunnallis-aatteellisen murroksen heijastajana. [The Struggle Periods of the Finnish Women s Movement] (Sociology; HY) Söderholm Annlis Turner's syndrom. En psykosocial och somatisk undersökning av 62 kvinnor. [Turner s Syndrom. A Psycho-social and Somatic Study of 62 Women] (Medicine; HY) Helander Eila Kutsumus kantaa. Naislähetit Suomen Lähetysseuran työssä toisen maailmansodan jälkeen. [God s Call Sustains Us. Women Missionaries of the Finnish Evangelical Lutheran Mission after the Second World War] (Comparative Religion; HY) 1

2 Tuohimaa Sinikka Empiirisen minän kokemuksia: heijastussymboliikka Eeva-Liisa Mannerin tuotannossa. [The Experiences of the Empirical Self: Symbols of Reflexion in Eeva-Liisa Manner s Production] (Literature; JY) Kauppinen-Toropainen Kaisa Ainokaiset työyhteisössä: haastattelututkimus työn sukupuolen mukaisen eriytymisen vaikutuksista työtyytyväisyyteen, psyykkiseen uupumukseen ja stressiin. [Token Women in the Work Community: An Interview Study of the Effects of Gender Segregation on Work Satisfaction, Burnout and Stress] (Social Psychology; HY) Vuorela Ulla The Women's Question and the Modes of Human Reproduction: An Analysis of a Tanzanian Village (Social Anthropology; Univ. of Uppsala) Holmila Marja Wives, Husbands and Alcohol. A Study of Informal Drinking Control Within the Family (Sociology; HY) Honkasalo Marja-Liisa Oireiden ongelma sosiaalilääketieteellinen tutkimus oireista, niiden esiintymisestä ja merkityksistä kahta tutkimusmenetelmää käyttäen. [The Problem of Symptoms A Social Medical Study of Symptoms, Their Frequence and Meanings Using Two Research Methods] (Medicine; HY) Rimpelä Ulla Terveys naisen omana kokemuksena ja yleislääkärin arvioimana. [The Health Women s Own Experiences and the Assessments of a General Practitioner] (Medicine; TaY) Widén Solveig Änkesomsorg i ståndsamhället: försörjnings- och understödsformer för prästänkor i Åbo stift [Support of Widows in the Estate Society: Support of Widows of Priests in the Episcopate of Åbo ] (History; ÅA) Kirjavainen Leena Time Use and its Value in Household Production in Finland and in the United States (Household Economics; HY) Kivikkokangas-Sandgren Ritva First Women Geographers in Finland A Development Perspective (Geography; HY) 1990 Järvinen Margareta Prostitution i Helsingfors en studie i kvinnokontroll. [Prostitution in Helsinki A Study of the Control of Women]. (Sociology; ÅA) Nieminen Liisa Perusoikeuksien emansipatoriset mahdollisuudet. Valtiosääntöoikeudellinen tutkimus legaalistrategioiden rajoista. [The Emancipatory Possibilities of Basic Rights]. (Law; HY) Punamäki-Gitai, Raija-Leena Political Violence and Psychological Responses: A Study of Palestinian Women, Children and Ex-prisoners. (Psychology; HY) Pylkkänen Anu Puoli vuodetta, lukot ja avaimet. Nainen ja maalaistalous oikeuskäytännön 2

3 valossa [Half the Bed, Locks and Keys. Women and Agriculture from the Perspective of Legal Practices ]. (Law; HY) Siiskonen Pirjo Emännän ja isännän roolin muutos maatalouden uudenaikaistuessa. Tutkimus maatilan emännän ja isännän muuttuvista rooleista työnjaon avulla tarkasteltuna. [The Change of the Roles of the Woman and the Man in Agriculture]. (Sociology; HY) Simonen Leila Contradictions of the Welfare State, Women and Caring. Municipal Homemaking in Finland. (Social Policy; TaY) 1991 Hökkä Tuula Mullan kirjoitusta, auringon savua. Näkökulmia Eeva-Liisa Mannerin runouteen ja modernisuuteen. [About Eeva-Liisa Manner s Poetry and Modernism]. (Literature; HY) Konttinen Riitta Totuus enemmän kuin kauneus. Naistaiteilija, realismi ja naturalismi 1880-luvulla. [Truth more than Beauty: Women Artists, Realism and Naturalism in the 1880s]. (Art History; HY) Salmi Minna Ansiotyö kotona toiveuni vai painajainen? Kotiansiotyö Suomessa työntekijän arkipäivän kannalta. [Paid Work at Home A Wishful Dream or a Nightmare? Paid Work at Home in Finland from the Perspective of the Employee]. (Sociology; HY) Seitamo Leila Psychological Development in Arctic Cultures: A Comparative Study of Skolt, Saami and Finnish Children in the North of Finland Within the Frame of Reference of Ecological Psychology. (Psychology; OY) 1992 Lahelma Elina Sukupuolten eriytyminen peruskoulun opetussuunnitelmassa. [Gender Segregation in the Teaching Curriculum of Elementary Schools]. (Education; HY) Saarinen Aino Feminist Research An Intellectual Adventure? A Research Autobiography and Reflections on the Development, State and Strategies of Feminist Research. (Sociology; OY) Silius Harriet Den kringgärdade kvinnligheten. Att vara kvinnlig jurist i Finland. [Circumscribed Femininity. To be a Female Lawyer in Finland]. (Sociology; ÅA) Suominen-Kokkonen Renja The Fringe of a Profession. Women as Architects in Finland from the 1890s to the 1950s. (Art History; HY) 1993 Keränen Marja Modern Political Science and Gender. A Debate Between the Deaf and the 3

4 Mute. (Political Science; JY) Kovalainen Anne At the Margins of Economy. Women's Self-Employment in Finland (Sociology; TKKK) Ollila Anne Suomen kotien päivä valkenee... Marttajärjestö suomalaisessa yhteiskunnassa vuoteen [The Day of Finnish Homes Dawns... The Martha Association in Finnish Society until 1939]. (History; TY) Pösö Tarja Kolme koulukotia. Tutkimus tyttöjen ja poikien poikkeavuuden määrittelykäytännöistä koulukotihoidossa. [Three Reform Schools: A Study of the Definitional Practices of Girls and Boys Deviance in Reform School Care]. (Social Policy; TaY) Ramsay Alexandra Huvudstadens hjärta. Filantropi och social förändring i Helsingfors två fruntimmersföreningar [The Heart of the Capital. Philantropy and Social Change in Helsinki Two Women s Associations ]. (History; HY) Saarikangas Kirsi Model Houses for Model Families: Gender, Ideology and the Modern Dwelling. The Type-Planned Houses of the 1940s in Finland. (Art History; HY) Wager Maaret Constructions of Femininity in Academic Women: Continuity Between Private and Professional Identity. (Social Psychology; Univ. of Ulster) 1994 Lepistö Vuokko Joko Teillä on priimuskeitin? Kotitalousteknologian saatavuus ja tarjonta Helsingissä 1800-luvun puolivälistä 1910-luvun lopulle. [Do you Already Have a Primus Cooker? The Availability and Supply in Helsinki From the Mid-19th Century to the End of the 1910s]. (History; TaY) Markkola Pirjo Työläiskodin synty: tamperelaiset työläisperheet ja yhteiskunnallinen kysymys 1870-luvulta 1910-luvulle. [The Birth of a Working Class Home: Working Class Families in Tampere and the Societal Question From the 1870s to the 1910s]. (History; TaY) Pohjola Anneli Elämän valttikortit? Nuoren aikuisen elämänkulku toimeentulotukea vaativienä tilanteiden varjossa. [Holding One s Own? The Life-courses of Young Adults Burdened by a Need for Income Support]. (Social Policy; LY) Pohls Maritta Suvuista virkoihin. Postilaitoksen virkakunta [From Families to Public Offices. The Office Holders of the Post ]. (History; HY) 1995 Arjava Antti Women and Law in Late Antiquity. (Classical Philology, HY) 4

5 Eräsaari Leena Kohtaamisia byrokraattisilla näyttämöillä. [Meetings at Bureaucratic Scenes]. (Sociology; JY) Hapuli Ritva Nykyajan sininen kukka. Olavi Paavolainen ja nykyaika. [The Blue Flower of Modernity: Olavi Paavolainen and Modernity]. (Literature; TY) Kaarninen Mervi Nykyajan tytöt. Koulutus, luokka ja sukupuoli ja 1930-luvun Suomessa. [Modern Girls: Education, Class and Gender]. (History; TY) Liljeström Marianne Emanciperade till underordning. Det sovjetiska könssystemets uppkomst och diskursiva reproduktion. [Emancipated to Subordination. The Emergence and Discursive Reproduction of the Soviet Gender System]. (History; ÅA) Lähteenmäki Maria Mahdollisuuksien aika. Työläisnaiset ja yhteiskunnan muutos luvun Suomessa. [The Time of Possibilities: Working Class Women and Societal Change in Finland in the 1910s 1930s.]. (History; HY) Näre Sari Etnopsykoanalyyttisia näkökulmia sukupuolikulttuuriin. [Ethno-psychoanalytical Perspectives on Gender Cultures]. (Sociology; HY) Räisänen Arja-Liisa Onnellisen avioliiton ehdot. Sukupuolijärjestelmän muodostumisprosessi suomalaisissa avioliitto- ja seksuaalivalistusoppaissa [The Conditions of a Happy Marriage. The Formation Process of the Gender System in Finnish Marriage and Sexual Education Guides ]. (History of Ideas; OY) Satka Mirja Making Social Citizenship: Conceptual Practices from the Finnish Poor Law to Professional Social Work. (Social Work; JY) 1996 Aro Laura Minä kylässä. Identiteettikertomus haastattelututkimuksen folklorena. [I in the Village: An Identity Narrative as Folklore of an Interview Study]. (Folklore; JY) Bardy Marjatta Lapsuus ja aikuisuus kohtauspaikkana Émile. [Childhood and Adulthood Meeting Point Émile]. (Education; HY) Engman Marja Det främmande ögat. Alma Söderhjelm i vetenskapen och offentligheten. [The Strange Eye. Alma Söderhjelm in Science and in Publicity]. (History; HY) Haverinen Liisa Arjen hallinta kotitalouden toiminnan tavoitteena. Kotitalouden toiminnan filosofista ja teoreettista tarkastelua. [The Mastery of Everyday Life as a Vision of the Activities in Households: Philosophical and Theoretical Examination]. (Household Economics; HY) Heinämaa Sara Ele, tyyli ja sukupuoli: Merleau-Pontyn ja Beauvoirin ruumiinfenomenologia ja sen merkitys sukupuolikysymykselle. [Gesture, Style and Gender: Body Phenomenology and its Meaning for the Gender Issue]. (Philosophy; HY) 5

6 Jokinen Eeva Väsynyt äiti. Äitiyden omaelämäkerrallisia esityksiä. [The Tired Mother: Autobiographical Representations of Motherhood]. (Sociology; JY) Järvelä Maria-Liisa "Why Hath This Lady Writ Her Own Life...?" Auto/biography from Feminist Perspectives. (Literature; OY) Lehto Anna-Maija Työolot tutkimuskohteena. Työolotutkimusten sisällöllistä ja menetelmällistä arviointia yhteiskuntatieteen ja naistutkimuksen näkökulmasta. [Working Conditions as Study Object: A Methodological and Contents Evaluation from the Perspective of Social Sciences and Women s Studies]. (Sociology; TaY) Nyman Jopi, Men Alone: Masculinity, Individualism and Hard-boiled Fiction. (English literature; JoY). Peltonen Ulla-Maija Punakapinan muistot. Tutkimus työväen muistelukerronnan muotuotumisesta vuoden 1918 jälkeen. [Memories of the Red Revolt: A Study of the Formation of the Memorial Narratives of the Working Class After 1918]. (History; HY) Pulkkinen Tuija The Postmodern and Political Agency. (Philosophy; HY) Raehalme Outi Lahjakas nainen tohtoriopiskelijana. [The Gifted Woman as a Doctoral Student]. [Education; TaY) Tapaninen Anna-Maria Kansan kodit ja kaupungin kadut Etnografinen tutkimus eteläitalialaisesta kaupungista. [People s Homes and Urban Streets An Ethnographic Study of a South Italian City]. (Cultural Anthropology; HY) 1997 Anttonen Anneli Feminismi ja sosiaalipolitiikka. [Feminism and Social Policy]. (Social Policy; TaY) Assmuth Laura Women's Work, Women's Worth: Changing Lifecourses in Highland Sardinia. (Anthropology; HY) Helén Ilpo Äidin elämän politiikka: naissukupuolisuus, valta ja itsesuhde Suomessa 1880-luvulta 1960-luvulle. [Politics of Mother s Life: Female Gender, Power and Self-Relation in Finland from the 1880s to the 1960s]. (Sociology; HY) Kandolin Irma Gender, Worklife and Family Responsibilities in Finland and Estonia Effects on Economic and Mental Well-being. (Sociology, HY) Kangas Ilka Naisten vaihdevuosien ja vanhenemisien tulkinnat. [Interpretations of Women s Menopause and Ageing. (Sociology; HY) Lavikka Riitta Big Sisters. Spacing Women Workers in the Clothing Industry. A Study on 6

7 Flexible Production and Flexible Women. (Sociology; TaY) Lindroos Maarit Opetusdiskurssiin piirretty viiva: tyttö ja poika luokkahuoneen vuorovaikutuksessa. [The Line That Has Been Drawn in the Teaching Discourse: Girl, Boy and Class Room in Interaction]. (Education; HY) Linnakangas Ritva Työpaikan menetys. Tutkimus työsuhteen jatkumisen ja loppumisen sosiaalisista ehdoista. [Redundancy: A Study of the Social Conditions Affecting the Continuation and Termination of Employment]. (Social Policy; LY) Nätkin Ritva Kamppailu suomalaisesta äitiydestä. Väestöpolitiikka, maternalismi ja naisten kertomukset. [The Struggle on Finnish Motherhood: Demography, Maternalism and Women s Narratives]. (Social Policy; TaY) Olaussen Maria Forceful Creation in Harsh Terrain: Place and Identity in Three Novels by Bessie Head. (English Literature; ÅA) Savunen Liisa Women in the Urban Texture of Pompeii. (History; HY) Stålström Olli Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppy. [The End to the Sickness Label of Homosexuality]. (Medicine; KY) Sunnari Vappu Gendered Structures and Processes in Primary Teacher Education Challenge for Gender-sensitive Pedagogy. (Education; OY) Säävälä Minna Child as Hope: Contextualising Fertility Transition in Rural South India. (Social Anthropology; University of Amsterdam) Tenhunen Sirpa Secret Freedom in the City. Women s Wage Work and Agency in Calcutta. (Anthropology; HY) Topo Päivi Dissemination of Climacteric and Postmenopausal Hormone Therapy in Finland: An Example of the Social Shaping of a Medical Technology. (Sociology; HY) Vainio Tiina Managing Design, Getting Lost, Writing Touch. A Study Questioning Naming in Oeconomia. (Economics/business admin./philosophy; HKKK) Vehviläinen Marja Gender, Expertise and Information Technology. (Computer Science; TaY) Vilkko Anni Omaelämäkerta kohtaamispaikkana. Naisen elämän kerronta ja luenta. [Autobiographies as Meeting Points: Narrations and Readings of Women s Lives]. (Social Policy; HY) Vuola Elina Limits of Liberation. Praxis as Method in Latin American Liberation Theology and Feminist Theology. (Comparative Religion; HY) Zilliacus-Tikkanen Henrika Journalistikens essens i ett könsperspektiv. [The Essence of 7

8 Journalism From a Gender Perspective]. (Media Studies; HY) 1998 Forsberg Hannele Perheen ja lapsen tähden. Etnografia kahdesta lastensuojelun asiantuntijakulttuurista. [For Family and Child. An Ethnography of Two Expert Cultures of Child Protection]. (Social Work; TaY) Granfelt Riitta Kertomuksia naisten kodittomuudesta. [Narratives About Women s Homelessness]. (Social Policy; HY) Henriksson Lea Naisten terveystyö ja ammatillistumisen politiikka. [Women's Health Work and the Politics of Professionalization]. (Social Policy; TaY) Honkatukia Päivi Sopeutuvat tytöt? Sukupuoli, sosiaalinen kontrolli ja rikokset. [Gender, Social Control and Crime: The Conforming Behaviour of Girls]. (Sociology; HY) Jolkkonen Arja Paikan vaihto. Tutkimus irtisanomisuhan alaisten naisten työmarkkinastrategioista ja paikallisista työmarkkinoista. [Changing Places: A Study of the Labour Market Strategies of Women Threatened by Job Loss of and Local Labour Markets]. (Geography; JoY) Kokko Marja Sisaret, toverit: naisten järjestäytyminen, ryhmätietoisuus ja kansalaistuminen Jyväskylässä 1800-luvun lopulta 1930-luvulle. [Sisters, Comrades: Women s Organising, Group Consciousness and Citizenship in Jyväskylä from the Late 19th Century to the 1930s]. (History; JY) Komulainen Katri Kotihiiriä ja ihmisiä. Retorinen minä naisten koulutusta koskevissa elämänkertomuksissa [A Course of One s Own: The Rhetorical Self in Educational Life Stories]. (Psychology; JoY) Korvajärvi Päivi Gendering Dynamics in White-collar Work Organizations. (Social Psychology; TaY) Kosonen Ulla Koulumuistoja naiseksi kasvamisesta [School Memories of Becoming a Woman]. (Sociology; JY) Naskali Päivi Tyttö, äiti, kasvatus. Kohti feminiinistä kasvatusfilosofiaa. [Girl, Mother, Upbringing. Towards a Feminine Philosophy of Education and Upbringing]. (Education; LaY) Nerdrum Monika Skärgårdskvinnor: Tradition, modernitet och diversitet. [Women in the Archipelago: Tradition, Modernity and Diversity]. (Ethnology; ÅA) Pohjonen Soile Parisuhde yksityisoikeudellisessa ajattelussa. [The Couple in the Thinking of Private Law]. (Law; HY) 8

9 Puhakka Helena Naisten elämänkulku nuoruudesta aikuisuuteen koulutuksen merkitys elämänkulussa. [Women s Life-courses from Youth to Adulthood The Meaning of Education for the Life-course]. (Education; JoY) Pötsönen Riikka Naiseksi, mieheksi, tietoiseksi. Koululaisten seksuaalinen kokoneisuus, HIV/AIDS-tiedot, -asenteet ja tiedonlähteet. [Becoming a Woman, a Man, Conscious. Sexual Experiences, Knowledge of HIV/AIDS. Attitudes and Sources of Information of School Pupils]. (Health Education; JY) Sakaranaho Tuula The Complex Other. A Rhetorical Approach to Women, Island, and Ideologies in Turkey. (Comparative Religion, HY) Sipilä Petri Sukupuolitettu ihminen kokonainen etiikka. [Gendered Humans Total Ethics] Philosophy; HY) Soikkeli Markku Lemmen leikkikehässä. Rakkausdiskurssin sovellutukset 1900-luvun suomalaisissa rakkausromaaneissa. [In the Playing Circle of Love: Adaptations of the Love Discourse in Love Novels of the 20th Century]. (Literature; HY) Stark-Arola Laura Magic, Body and Social Order: The Construction of Gender Through Women s Private Rituals in Traditional Finland. (Folklore; HY) Veijola Soile Liikkuvat subjektit, paikallinen tieto: tutkimuksia urheilusta, turismista ja sosiologiasta. [Moving Subjects, Local Knowledge: Studies on Sport, Tourism and Sociology]. (Sociology; HY) 1999 Aapola Sinikka Murrosikä ja sukupuoli Julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt. [Puberty and Gender Public and Private Definitions of Age]. (Sociology; HY) Björkstrand Carita Kvinnans ställning i det finländska musiksamhället Utbildningsmöjligheter och yrkesvillkor för kvinnliga organister, musikpedagoger och solister [Woman s Position in Finnish Musical Society Educational Opportunities and Professional Conditions for Female Organists, Musical Pedagogists and Solists 1890]. (Musicology; ÅA) Halonen Irma Matka journalismin sukupuolittumisen strategisille alueille. [A Trip to the Strategic Fields of the Gendering of Journalism]. (Media Studies; TY) Hentilä Marjaliisa Keikkavaaka ja kousikka. Kaupan työ ja tekijät 1800-luvulta itsepalveluaikaan. [The Labour of Trading and the Actors from the 19th Century to the Time of Self-service]. (History; HY) Hirvonen Vuokko Sámeeathnama jsenat s pmelas missona bálggis girje cállin. [Saamenmaan ääniä: saamelaisen naisen tie kirjailijaksi.voices from Sami Land: The Sami Woman s Road to 9

10 an Author]. (Literature; OY) Hottola Petri The Intercultural Body Western Woman, Culture Confusion and Control of Space in the South Asian Travel Scene. (Geography; JoY) Karento Helena Olen tehnyt parhaani. Tutkimus naisista valtion ja kuntien johtajina ja vaativissa asiantuntijatehtävissä. [ I Have Done my Best. A Study of Women as Directors of the State and Municipalities and in Qualified Expert Tasks]. (Public Administration; TaY) Koivuluhta Merja Ammatti-intressit ja ura: pohjoiskarjalaisen ammattikoulutetun ikäluokan seuranta vuosina [Vocational Interests and Career: A Follow-up of a Vocationally Trained North Karelian Age Cohort from 1975 to 1991]. (Psychology; JoY) Kolehmainen Sirpa Naisten ja miesten työt. Työmarkkinoiden segregoituminen Suomessa [Women s and Men s Work. The Segregation of the Labour Market in Finland ]. (Social Policy; TaY) Korhonen Merja Isyyden muutos. Keski-ikäisten miesten lapsuuskokemukset ja oma vanhemmuus. [The Change in Fatherhood. The Childhood Experiences of Middle-aged Men and Their Own Parenthood]. (Psychology; JoY) Koskela Hille: Fear, Control and Space: Geographies of Gender, Fear of Violence, and Video Surveillance. (Geography; HY) Krappala Mari Burning (of) Ethics of the Passions: Contemporary Art as a Process. (University of Art and Design; Helsinki) Kurki-Suonio Kirsti Äidin hoivasta yhteishuoltoon lapsen edun muuttuvat oikeudelliset tulkinnat. Oikeusvertaileva tutkimus. [From Maternal Care to Joint Care: Shifting Legal Interpretations of the Interests of the Child]. (Law; HY) Kuronen Marjo The Social Organization of Motherhood Advice Giving in Maternity and Child Health Care in Scotland and Finland. (Social Policy; University of Stirling). Kurvinen Arja Tilinteon aika: tutkimus pankista työnsä menettävien naisten identiteetin uudelleen arvioinneista. [Day of Reckoning: A Study of Reassessments of the Identities of Women Who Lost Their Jobs at a Bank]. (Sociology; JoY) Lehmijoki-Gardner Maiju Worldy Saints: Social Interaction of Dominical Penitent Women in Italy, (History; HY) Löfström Jan Sukupuoliero agraarikulttuurissa: "se nyt vaan on semmonen". [Sexual Difference in the Agrarian Culture]. (Ethnology; Based on a PhD submitted to the University of Essex). Olsson Pia Eteen vapahan valkean Suomen: kansatieteellinen tutkimus Lotta-toiminnasta paikallisella tasolla vuoteen [For Finland: White and Free: An Ethnological Study of the Lotta Svärd Women s Auxiliaries at Local Level up to 1939]. (Ethnology; HY) 10

11 Pietilä Tuulikki: Gossip, Markets and Gender The Dialogical Construction of Morality in Kilimanjaro. (Anthropology; HY) Pohjola Kirsi Naisten salaiset maailmat. [Women s Secret Worlds]. (Sociology/Philosophy/Comp. Religion; JY) Ronkainen Suvi Ajan ja paikan merkitsemät: Subjektiviteetti, tieto ja toimijuus. [Marked by Time and Space: Subjectivity, Knowledge and Agency]. (Social Psychology; TaY) Rosenholm Arja Gendering Awakening. Femininity and the Russian Woman Question of the 1860s. (Literature; TaY) Rossi Leena-Maija: Taide vallassa. Politiikkakäsityksen muutoksia 1980-luvun suomalaisessa taidekeskustelussa. [Art in Power. The Changes in the Concepts of Politics in Finnish Debates on Art in the 1980s]. (Art History; HY) Rönkä Anna The Accumulation of Problems of Social Functioning: Outer, Inner, and Behavioral Strands. (Psychology/JY) Salo Ulla-Maija Ylös tiedon ja taidon ylämäkeä. Tutkielma koulun maailmoista ja järjestyksistä. [Up to the Hill of Knowledge and Skill: The Worlds and Orders of the School]. (Education; LY) Sarlio-Lähteenkorva Sirpa Losing Weight for Life: Social, Behavioural and Health-related Factors in Obesity and Weight-loss Maintenance. (Public Health Science; HY) Tedre Silva Hoivan sanattomat sopimukset: tutkimus vanhusten kotipalvelun työntekijöiden työstä. [The Unspoken Contracts in Social Care: A Case Study of Paid Workers in Finnish Municipal Home Help Services for the Elderly]. (Social Policy; JoY) Utriainen Terhi Läsnä, riisuttu, puhdas: uskontoantropologinen tutkimus naisista kuolevan vierellä. [Present, Naked, Pure: Study in the Anthropology of Religion on Women by the Side of the Dying]. (Comparative Religion; HY) Valaskivi Katja Relations of Television: Genre and Gender in the Production, Reception and Text of a Japanese Family Drama. (Media Studies; TaY) Viinamäki Leena Periodielämää? Tutkimus vuonna 1996 syntyneiden ylitorniolaisten opiskeluja työssäkäyntireiteistä. [A Periodic Life? A Study of the Routes Taken by People in Ylitornio Born in 1966 Into Studies and Working Life]. (Social Policy; LY) 2000 Aalto Minna Vapauden ja velvollisuuden ristiriita: kehitysromaanin mahdollisuudet 1890-luvun lopun ja 1900-luvun alun naiskirjallisuudessa. [The Conflict Between Freedom and Duty: The Possibilities of Development Novels in Women s Literature at the End of the 1890s and the 11

12 Beginning of the 20th Century]. (Literature; TY) Helsti Hilkka Kotisynnytysten aikaan etnologinen tutkimus äitiyden ja äitiysvalistuksen konflikteista. [The Time of Home Births An Ethnological Study on the Conflicts Between Motherhood and Information on Maternity]. (Ethnology; JY) Hänninen Marja-Leena Women as Worshippers of Juno: From the Mid-Republican to the Augustan Era. (History; HY) Kaskisaari Marja Kyseenalaiset subjektit: tutkimuksia omaelämäkerroista, heterojärjestyksistä ja performatiivisuudesta. [Questionable Subjects: Studies on Auto-biographies, Hetero Orders and Performativity]. (Social Sciences; JY) Katila Saija Moraalijärjestyksen rajaama tila: maanviljelijä-yrittäjäperheiden selviytymisstrategiat. [The Space Circumscribed by the Moral Order: The Coping Strategies of Farming-Enterpriser Families]. (HKKK) Kilpeläinen Arja Naiset paikkaansa etsimässä. Aikuiskoulutus naisen elämänkulun rakentajana. [Women Searching for their Place: Adult Education as the Constructor of Women s Life Courses]. (Education; JY) Kinnunen Tiina Eine der unseren und Königin im neuen Reiche der Frau : Die Rezeption Ellen Keys in der Frauenbewegung des deutschen Kaiserreichs. (History; TaY) Kosonen Päivi Elämät sanoissa: eletty ja kerrottu epäjatkuvuus Sarrauten, Durasin, Robbe-Grillet'n ja Perecin omaelämäkerrallisissa teksteissä. [The Life in Words: Lived and Narrated Non-continuity in the Auto-biographical texts of Sarraute, Duras, Robbe-Grillet and Perec]. (Literature; TaY) Leppänen Taru Viulisti, musiikki ja identiteetti: Sibelius-viulukilpailu suomalaisessa mediassa [The Violonist. Music and Identity: The Sibelius Violin Contest in Finnish Media 1995]. (Musicology; TY) Marander Eklund Lena Berättelser om barnafödande: Form, innehåll och betydelse i kvinnors muntliga skildring av födsel. [Narratives of Birth Giving: Forms, Contents and Meanings in Women s Oral Accounts of Birth]. (Ethnology; ÅA) Piipponen Maarit (No) More Family: Reading Family and Serial Murder in Patricia Cornwell s Gault Trilogy. (Literature; TaY) Reuter Martina Questions of the Body, Sexual Difference and Equality in Cartesian Philosophy. (Philosophy; HY) Rotkirch Anna The Man Question: Loves and Lives in Late 20th Century Russia. (Social Policy; HY) Spinkkilä Tuula Elämän pitäisi olla toisenlaista. Iiris Uurto ja sukupuolten sota. [ Life should 12

13 be Different. Iiris Uurto and the Gender War]. (Literature; TY). Takala Tuija Genes, Sense and Sensibility: Philosophical Studies on the Ethics of Modern Biotechnologies. (Philosophy; TY) Uimonen Minna Hermostumisen aikakausi: Neuroosit ja 1900-lukujen vaihteen suomalaisessa lääketieteessä. [The Time Period of Nervosity. Neuroses in Finnish Medicine at the Turn of the 19th and the 20th Centuries. (History; HY) Westman Liisa Under the Northern Lights: The Reflections of Gender on the Career of Women Managers in Finnish Municipalities. (Social Policy; JoY) 2001 Husu Liisa Sexism, Support and Survival in Academia: Academic Women and Hidden Discrimination in Finland. (Sociology; HY) Katvala Satu Missä äiti on? Äitejä ja äitiyden uskomuksia sukupolvien saatossa. [Where is Mum? Mothers and Images of Motherhood During Centuries]. (Education; JY) Kinnunen Merja Luokiteltu sukupuoli. [Classified Gender]. (Sociology; TaY) Kinnunen Taina Pyhät bodarit: yhteisöllisyys ja onni täydellisessä ruumiissa. [Holy Bodybuilders: Community and Happiness in the Perfect Body]. (Anthropology; OY) Lahti Minna Domesticated Violence: The Power of the Ordinary in Everyday Finland. (Anthropology; HY). Lövdahl Ulrica The Social Construction of Mental Health in Nordic Psychotropic Drug Advertising. (Sociology; ÅA) May Vanessa Lone Motherhood in Finnish Women s Life Stories: Creating Meaning in a Narrative Context. (Sociology; ÅA) Meriläinen Susan Changing Gendered Practices: A PAR Project Within Academic Community. (Economics; HKKK) Mäkinen Helka Elli Tompuri uusi nainen ja punainen diiva [Elli Tompuri New Woman and Red Diva]. (Literature; HY) Nikander Pirjo Age in Action: Membership Work and Stage of Life Categories in Talk. (Sociology; Loughborough University, UK) Nyqvist Leo Välkivaltainen parisuhde, asiakkuus ja muutos. [Violent Relationships, Clienthood and Change]. (Social Work; TY) 13

14 Oinas Elina Making Sense of the Teenage Body Sociological Perspectives on Girls, Changing Bodies and Knowledge. (Sociology; ÅA) Piensoho Tuula Äitiyden alkumetrit: Naisten raskaudelle ja synnytykselle antamat merkitykset ja oppimiskokemukset. [The Beginnings of Motherhood: The Meanings that Women Give to Pregnancy and Delivery and Learning Experiences]. (Education; HY) Ritala-Koskinen Aino Mikä on lapsen perhe? Tulkintoja lapsen uusperhesuhteista. [What is Family for a Child? Interpretations of Children s Step-family Relationships]. (Social Work; TaY) Ruoho Iiris Utility Drama: Making of and Talking About the Set Drama in Finland. (Media Studies; TaY). Tainio Liisa Puhuvan naisen paikka Sukupuoli kulttuurisena kategoriana kielenkäytössä. [The Place of a Talking Woman Gender as a Cultural Category in the Use of Languge]. (Finnish Language; HY) Tolonen Tarja Nuorten kultturit koulussa Ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset. [Youth Cultures at School Voice, Space and the Everyday Order of Genders]. (Sociology; HY) Torkkeli, Markus Koulutulokkaiden isät lastensa koulunkäynnin tukena. [The Fathers of the School Beginners as Support of the Children]. (Educational Psychology; HY) Vakimo Sinikka Paljon kokeva, vähän näkyvä: tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuurisista käsityksistä ja vanhan naisen elämänkäytännöistä. [Out of Sight but Full of Life: A Study of Cultural Conceptions of Old Women and Their Life Practices]. (Folklore Studies; JoY) Vuori Jaana Äidit, isät ja ammattilaiset: sukupuoli, toisto ja muunnelmat asiantuntijoiden kirjoituksissa [Mothers, Fathers and Professionals: Gender, Repetition and Variety in Expert Texts]. (Sociology; TaY) Willner-Rönnholm Margareta Konsten eller livet: elever inskrivna vid Åbo ritskola år Deras levnadsberättelser och bildvärld. [Art or Life: Students at Åbo Ritskola in Life Stories and World of Pictures]. (Art History; ÅA) Wrede Sirpa Decentering Care for Mothers. The Politics of Midwifery and the Design of Finnish Maternity Services. (Sociology; ÅA) Östman Ann-Catrin Mjölk och jord: om kvinnlighet, manlighet och arbete i ett österbottniskt jordbrukssamhälle ca [Milk and Land: About Femininity, Masculinity and Labour in an Ostrobothnian Agrarian Society ca ]. (History; ÅA) 14

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday?

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? The 2nd Joint Nordic Conference: Courage in Social Work June th 20, Helsinki Specialist Timo Suurnäkki The Centre for Occupational

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities

Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities Large journalistic (radio, television, and printed media, net publications) production on current affairs, alcohol and drugs, family violence, youth problems,

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES

LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES VAUVA- JA RASKAUSAIHEISIA YLEISIÄ NETTISIVUJA JA FOORUMEITA GENERAL WEBSITES AND FORUMS ABOUT BABIES AND PREGNANCY Babyidea

Lisätiedot

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Tomi Kauppinen, Eero Hyvönen, Jari Väätäinen Semantic Computing Research Group (SeCo) http://www.seco.tkk.fi/

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

SHF-ohjausryhmä. 22.10.2014, Helsinki. Isto Vanhamäki

SHF-ohjausryhmä. 22.10.2014, Helsinki. Isto Vanhamäki SHF-ohjausryhmä 22.10.2014, Helsinki Isto Vanhamäki Yritykset ja yritysryhmät - Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen - Tuotanto, tehokkuus, toiminnan kehittäminen - Vientikonseptit Julkisen sektorin toimintamallit

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY 0 Yleistä. Tutkimusmenetelmät General. Research methods. 1 Filosofia. Philosophy 159.9 Psykologia Psychology

Lisätiedot

TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos

TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos TERAPIA MERKITYSTYÖNÄ MISTÄ RAKENTUU AUTTAVA KESKUSTELU? Jarl Wahlström Jyväskylän yliopiston psykologian laitos Psykoterapiakeskustelujen tutkimus Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella 1 Laitoksen

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo 31.10.2008 Ääntä etsimässä Mikä ääni? Käytetty usein poliittisessa mielessä, nuorten ääni politiikassa, kirkossa, kulttuurien välisessä vuoropuhelussa.

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193 Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa Taustaa ja teoriaa Lapsella on oikeus, kasvattajalla vastuu 20.4.2010 2010 Sylvia Tast YK:n sopimus velvoittaa Hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen yksimielisellä päätöksellä

Lisätiedot

Miksi mobiilioppiminen?

Miksi mobiilioppiminen? we mobilize change Miksi mobiilioppiminen? Pääsy Metodi Tulos Työryhmät Rajallinen Intensiiviset 1-2 päivää, sitten unohdus Vaihteleva Kasvokkain tapahtuva ohjaaminen Rajallinen Henkilökohtainen kouluttaja

Lisätiedot

Positiivinen tunnistaminen lasten ja nuorten arjessa

Positiivinen tunnistaminen lasten ja nuorten arjessa Positiivinen tunnistaminen lasten ja nuorten arjessa Elämän syrjässä? Lasten ja nuorten pahoinvoinnin paikat ja hyvinvoinnin tilat Helsinki, 7.6.2013 Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG)

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

Country / Prison Form no /

Country / Prison Form no / 1 Finding Education for Female Inmates Questionnaire 2. / Staff Date / 2014 / 2014 Country / Prison Form no / Kysymyslomake 2. / Henkilökunta Maa / Vankila Lomakenro / 1. Occupational Group 1. Ammattiryhmä

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies

Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies Finnish higher education system and the role of the governmental education and research policies Erja Heikkinen Counsellor for Science Affairs Department for Higher Education and Science Policy, Flexible

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Equality of treatment Public Services

Equality of treatment Public Services Equality of treatment Public Services Providing high-quality Public Services in Europe based on the values of Protocol 26 (TFEU), Warsaw 12.10.2012 Kristian Siikavirta, Doctor of Law 18.10.2012 1 University

Lisätiedot

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Suopeuden ainekset 17.10.2013 1 Suomalaiset ovat suopeita biopankeille Pohjoismainen erityispiirre Mitä suopeus sisältää? Moninaiset yleisöt Laaja

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö

Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus. Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Tupakkapoliittisten toimenpiteiden vaikutus Satu Helakorpi Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Terveyden edistämisen yksikkö Päivittäin tupakoivien osuus (%) 1978 2006 % 50 40 30

Lisätiedot

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015

Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia. Tytti Viinikainen 1.10.2015 Missä mennään työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa? - ECOMM 2015:n antia Tytti Viinikainen 1.10.2015 ECOMMissa kolme sessiota työpaikkateemasta Pääteemana, miten saada yritykset/työpaikat kuskin paikalle

Lisätiedot

Taiteen jälkiä seuraamassa -taidekokemusten merkityksistä työyhteisöissä

Taiteen jälkiä seuraamassa -taidekokemusten merkityksistä työyhteisöissä Taiteen jälkiä seuraamassa -taidekokemusten merkityksistä työyhteisöissä Cecilia von Brandenburg Aalto /Arts YH Novia/ ArtGoesWork cecilia.vonbrandenburg@aalto.fi Jäniksen tarina Voimmeko ajatella maailmaa

Lisätiedot

Työpaikan sairauspoissaolojen kulttuuriset määrittäjät

Työpaikan sairauspoissaolojen kulttuuriset määrittäjät Työpaikan sairauspoissaolojen kulttuuriset määrittäjät Pekka Virtanen, LT, dosentti Yliopettaja (terveyssosiologia) Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö KULTTUURI System of shared ideas, systems

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara KYSTERIN HANKINTAORGANISAATIO 1 Organisaatiomalli PALVELUALUE Merja Matilainen KYS/Kysteri Pl 1777 70211 Kuopio KYSTERI PALVELUYKSIKÖT Leppävirta Heli Markkanen vastuukäyttäjä Nilakka Martta Kolehmainen

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience

Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Scottish Educational Review, 43 (1), 3-23. Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience Pasi Sahlberg ABSTRACT INTRODUCTION 3 term remains controversial. FROM PERIPHERY TO LIMELIGHT 4 entire

Lisätiedot

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area

Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Land-Use Model for the Helsinki Metropolitan Area Paavo Moilanen Introduction & Background Metropolitan Area Council asked 2005: What is good land use for the transport systems plan? At first a literature

Lisätiedot

What can you be with a PhD? Outi Tolonen, PhD, Project Manager Biocenter Oulu

What can you be with a PhD? Outi Tolonen, PhD, Project Manager Biocenter Oulu What can you be with a PhD? Outi Tolonen, PhD, Project Manager Biocenter Oulu Outlines Finnish PhD career survey 2013 Career paths for a PhD Career planning My career (time permitting) PhD Career Survey

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Time spent reading magazines NRS 2012

Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines NRS 2012 Time spent reading magazines Researched in NRS Consumer 2012 survey through an internet questionnaire A customised form: only the magazines which the respondent had

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

Elixir of life Elixir for Mind and Body

Elixir of life Elixir for Mind and Body Elixir of life Elixir for Mind and Body Session C: Horizontality of Industries and future services SHOK Summit April 20th, 2010 Katja Hatakka, PhD, Development Manager, Valio R&D Case Susan Facts about

Lisätiedot

Perhevapaiden palkkavaikutukset

Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhevapaiden palkkavaikutukset Perhe ja ura tasa-arvon haasteena seminaari, Helsinki 20.11.2007 Jenni Kellokumpu Esityksen runko 1. Tutkimuksen tavoite 2. Teoria 3. Aineisto, tutkimusasetelma ja otos

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 (69 graduated doctors in 2014) 22 % answered to the survey 1. Department

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Aalto University ARTS, MCRG. Transform or die Managing media change Merja Helle, Joanna Lahti 26.9.2013

Aalto University ARTS, MCRG. Transform or die Managing media change Merja Helle, Joanna Lahti 26.9.2013 Aalto University ARTS, MCRG Transform or die Managing media change Merja Helle, Joanna Lahti 26.9.2013 Technology in itself is not enough We need to understand: Technology Economics Business models User

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen. Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone,

Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen. Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone, Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone, 13.10.2016 1 MITEN TIEDETTÄ TEHDÄÄN? CITIZEN MINDSCAPES @HelsinkiChallenge Monialaisen, itseohjautuvan yhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot