TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE"

Transkriptio

1 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 14 Laatimispäivä a Tutkimusrekisterinpitäjä 1b Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako 1c Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä 1d Tutkimuksen suorittajat Nimi Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM), Helsingin yliopisto Osoite Tukholmankatu 8, Helsinki Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) Riitta Sallinen, , Rekisteri sijaitsee Suomen molekyylilääketieteen instituutissa (FIMM) Helsingin yliopistolla. Digital Health Revolution (DHR) -hankkeen nimetyillä tutkijoilla ja muilla tutkimuksen suorittajilla on pääsy rekisteriin. Henkilötietoja ei käsitellä missään muualla yhtään enempää, kuin DHR-hankkeen toteuttamiseksi on välttämätöntä. FIMM vastaa DNA:n eristyksestä ja analysoinnista; biologisten näytteiden keräämisestä, analysoinnista (poislukien Mehiläisessä otettavat näytteet ja niistä tehtävät analyysit) ja biopankkiin siirtämisestä; terveys- ja hyvinvointitietojen sekä aktiivisuusmittareiden ja itsemittauslaitteiden tallentamien tietojen keräämisestä. Mehiläinen Oy vastaa terveystarkastuksista sekä veri- ja virtsanäytteiden otosta ja osittain niiden analysoinnista. FIMM ja Mehiläinen Oy vastaavat yhdessä tutkittavien rekrytoinnista ja tiedottamisesta. FIMM vastaa tutkimustietokantaan kerättävän tiedon palauttamisesta tutkittaville. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT vastaavat kerättävien digitaalisten jalanjälkien ja rekisteritietojen muuntamisesta IT-järjestelmissä käsiteltävään rakenteiseen muotoon ja osaksi tutkimustietokantaa. Center for Health and Technology (CHT, Oulun yliopisto) vastaa palvelukokeilujen, -analyysien ja - konseptien suunnittelusta. Professori Olli Kallioniemi, LT; FIMM, Helsingin yliopisto Tukholmankatu 8, Helsinki Kaikki henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja FIMM, Helsingin yliopisto Olli Kallioniemi, MD, PhD, professor Riitta Sallinen, PhD (Genetics), MSc (Food sciences) Heidi Virtanen, PhD Myles Byrne, MA (Psychology) Timo Miettinen, Stud Tech Samuli Ripatti, PhD, professor Janna Saarela, MD, PhD Tero Aittokallio, PhD Imre Västrik, PhD Mari Kaunisto, PhD Hannele Laivuori, MD, PhD Anu Kiuru, study nurse HIIT, Aalto yliopisto Olli Pitkänen, Dr. Nomi Byström, Dr. Kai Kuikkaniemi, MSc Antti Poikola, MSc Yki Kortesniemi, DSc (Tech) VTT Oy Miikka Ermes, PhD Marja Harjumaa, PhD Heidi Similä, MSc Arho Virkki, PhD Sivu 1 / 6

2 Tampereen teknillinen yliopisto Ilkka Korhonen, PhD Tech, professor Harri Honko, MSc Oguzhan Gencoglu, MSc Antti Kallonen, MSc Andres Ledesma, MSc Elina Helander, PhD Tech Hannu Nieminen, PhD Tech Päivi Valve, MD, MSc CHT, Oulun yliopisto Maritta Perälä-Heape, PhD Minna Pikkarainen, PhD, professor Center for internet excellence (CIE), University of Oulu Virve Inget, Msc Ashley Colley, MSc Juho Rantakari, Research Assistant Oulu Business School, Oulun yliopisto Veikko Seppänen, Dr. Econ, Dr. Tech, Dr. Laws, professor Timo Koivumäki, Dr. Econ, professor Saara Pekkarinen, Dr. Econ Saila Saraniemi, Dr. Econ Minna Lappi, MSc (Econ) Eija Liisa Heikka, MSc (Econ) Information Processing Science, Oulun yliopisto Harri Oinas-Kukkonen, PhD, professor Kirsi Halttu, MSc Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto Minna Ruckenstein, PhD, docent, adjunct professor Mika Pantzar, DSc (Econ) Nina Honkela, PhD Arho Toikka, PhD Lapin yliopisto Jonna Häkkilä, DrTech, professor Mira Alhonsuo, MA Maija Rautiainen, Research assistant Mehiläinen Oy Kristina Hotakainen, MD, PhD, docent Pippa Laukka, MD Jari Salo, MD, PhD, professor HYKS Kirsi Pietiläinen, associate professor (docent), MD, PhD, PSc (nutrition) Markku S. Nieminen, MD, PhD, professor Sinikka Bots, MD Kenttätutkimusvaiheen tutkimushoitajat Kenttätutkimusvaiheen henkilökohtaiset valmentajat (personal trainerit) Nimi 2 Yhteyshenkilö rekisteriä Vanhempi tutkija, Projektikoordinaattori Riitta Sallinen Osoite Tukholmankatu 8, Helsinki koskevissa Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) asioissa ; 3 Tutkimusrekisteri Rekisterin nimi Digital Health Revolution (DHR) kertatutkimus seurantatutkimus Tutkimuksen kesto Sivu 2 / 6

3 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Tutkimusrekisteri perustetaan Digital Health Revolution (DHR) -hankkeessa suoritettavaa tieteellistä tutkimustoimintaa ja tutkimuksessa syntyvän biopankkiaineiston hallintaa varten. Sivu 3 / 6

4 TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE 2 5 Rekisterin tietosisältö Ks. oheinen liite. 6 Säännönmukaiset tietolähteet 7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset Henkilötietojen käsittelyn ja tutkimusrekisteriin tallennettavien tietojen perusteena on tutkittavan antama tietoinen ja vapaaehtoinen suostumus. Tutkimuksessa kerätyt tiedot ovat rekisteröidyn henkilön tarkastettavissa henkilötietolain mukaisesti siten, kun Tutkittavan tiedotteessa on kuvattu. Ks. lisäksi oheinen liite. Henkilötietoja ei luovuteta tutkimushankkeen ulkopuolisille henkilöille. Tutkittavan suostumuksen mukaisesti tietoja voidaan siirtää koodattuna tutkimusyhteistyössä muihin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin sekä kansainvälisiin tietokantoihin. Aineiston biopankkiin siirtämisen jälkeen rekisterin tietoja luovutetaan ko. biopankin toimintatapojen mukaisesti (ks. 8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tutkittavan suostumuksen mukaisesti tietoja voidaan siirtää koodattuna tutkimusyhteistyössä muihin yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin sekä kansainvälisiin tietokantoihin, kuten NIH:iin (National Institutes of Health). 9 Rekisterin suojauksen periaatteet Tiedot ovat salassapidettäviä. Manuaalinen aineisto: Paperimateriaali säilytetään lukitussa kaapissa arkistomappeihin arkistoituna. Säilytystilaan on kulunvalvonta. Asiakirjojen käsittelyoikeus on ainoastaan tutkimushankkeen erikseen nimeämillä henkilöillä, joita sitoo vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu TLS-tekniikalla. Palvelin on suojattu palomuurilla ja yhteydenottokanavia on rajoitettu. Lisäksi www-palvelinohjelmisto on suojattu sovelluspalomuurilla (mod_security). Palvelun ja verkon valvontaan käytetään tunkeilijan havaitsemisjärjestelmiä. Henkilötiedoista syntyvä henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla. käyttäjätunnus salasana käytön rekisteröinti kulun valvonta muu, mikä: Rekisterin tiedot talletetaan FIMM:in tietokantapalvelimelle. Rekisterin tietoturvallisuuden valvontaan, ylläpitämiseen ja kehittämiseen käytetään Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän VAHTIohjeistoa. Lisäksi noudatetaan Helsingin yliopiston tietoturvapolitiikkaa, jonka toteutumista valvoo FIMM:in tietoturvakoordinaattori sekä Helsingin yliopiston tietoturvapäällikkö. Tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa. Peruste tunnistetietojen säilyttämiselle Aineisto analysoidaan tunnistetiedoin, koska kyseessä on seurantatutkimus, jossa mittauksia tehdään samasta henkilöstä eri aikapisteissä. Tunnistetietona käytetään koodattua tutkimuskoodia (ei henkilötunnusta). 10 Tutkimusaineiston Tutkimusrekisteri hävitetään. Tutkimusrekisteri arkistoidaan ilman tunnistetietoja tunnistetiedoin hävit- Mihin: Tutkimusrekisteri arkistoidaan aineiston vastaanottavaan biopankkiin. täminen tai arkistointi Sivu 4 / 6

5 Rekisteriselosteen liite kohtiin 5 Rekisterin tietosisältö ja 6 Säännönmukaiset tietolähteet Tutkittavan suostumuksella kerättävät yksilöinti- ja tutkimustiedot Yksilöintitiedot - Nimi - Henkilötunnus - Syntymäpaikka - Osoite - Puhelinnumero - Sähköpostiosoite (sähköpostia ei käytetä arkaluontoisen tiedon välittämiseen ilman riittävää suojausta) - Tutkimuskoodi Tilastoanalyysejä sekä ennakoivaa analytiikkaa ja muuta yksilöstä kerätyn tiedon louhintaa tehtäessä käytetään tunnistetietona tutkimuskoodia. Muut yksilöintitiedot säilytetään erikseen ja niitä käytetään ainoastaan sen ollessa välttämätöntä. Tutkimustiedot - Kyselylomakevastaukset KYSYMYSTEN AIHEALUEET - Henkilötiedot - Taustatiedot - Lähisuvun sairaudet - Liikuntatottumukset, fyysinen aktiivisuus ja suorituskyky - Toimintakyky ja terveys - Henkinen hyvinvointi - Ravitsemus - Tupakointi - Alkoholin käyttö - Muutokset kehonpainossa - Uni ja nukkuminen - Työterveys - Persoonallisuuspiirteet - Asenne ja odotukset elintapamuutoksia ja valmennusta kohtaan - Terveydentilan ja hyvinvoinnin seuraaminen - Odotukset terveysteknologiaa kohtaan - Kokemukset tutkimukseen osallistumisesta - Asenteet syväluotaavaa terveys- ja elämäntapakartoitusta, terveystietoa ja elintapavalmennusta kohtaan Sivu 5 / 6

6 - Haastatteluvastaukset HAASTATTELUKYSYMYSTEN AIHEALUEET - Yleiset kokemukset tutkimuksen yhteydessä tehtävistä mittauksista - Kokemukset hyvinvointia ja/tai aktiivisuutta mittaavista laitteista - Kokemukset muista laitteista ja/tai sovelluksista ja online-työkaluista - Kokemukset tutkimukseen liittyvistä digitaalisista terveyspalveluista - Näkemykset digitaalisten terveyspalvelujen tulevaisuudesta - Fysiologiset mittaustulokset - Pituus - Paino - Painoindeksi - Vyötärön- ja lantionympärys - Verenpaine - Pulssi - VO 2 max - Verinäytteiden laboratorioanalyysitulokset (mukaan lukien genomitieto) - Virtsanäytteiden laboratorioanalyysitulokset - Ulostenäytteiden laboratorioanalyysitulokset - Sylkinäytteiden laboratorioanalyysitulokset - Näytteisiin ja näytteiden säilytykseen liittyvät tiedot - Yksilölliset näytetunnisteet (koodirekisterin tiedot) - Aktiivisuusmittareilla (elektronisilla sensoreilla) ja itsemittauslaitteilla (vaaka, verenpainemittari, unta tarkkaileva anturi) kerättävä tieto - Digitaalinen jalanjälki - Aktiivisuus- ja arkikontekstitiedot Moves-älypuhelinsovelluksella (paikkatiedot ja muut arkaluontoiset tai yksilön identifioivat tiedot poistetaan) - Tietokone- ja verkkokäytön luokittelu RescueTime-tietokoneohjelmalla (ehdollisesti myös älypuhelinsovellus) - S-ryhmä: kanta-asiakastilille tallentuvat ostostiedot kategoriatasolla - K-Plussa: kanta-asiakastilille tarkentuvat tuotekohtaiset tarkat ostostiedot Tutkimuksen yhteydessä kerättävät potilasasiakirjatiedot Tutkittavat antavat vapaaehtoisen suostumuksen tietojensa keräämiseen tarvittaessa seuraavista potilasasiakirjoista: Mehiläisen potilastieto-, laboratorio- ja radiologian järjestelmät sekä tutkittavan oman alueen perusterveydenhuollon rekisterit. Näistä asiakirjoista saadaan tietoa lääkemääräyksistä, laboratoriokäynneistä, kuvantamistutkimuksista, poliklinikkakäynneistä sekä vuodeosaston ja avohoidon eri kontaktien keskeisten palvelutapahtumien luonteesta, diagnooseista ja tehdyistä toimenpiteistä. Tutkittavat antavat suostumuksensa näiden tietojen käsittelemiseen yhdessä tutkimustietojensa kanssa. Sivu 6 / 6

TIEDOTE TUTKITTAVALLE

TIEDOTE TUTKITTAVALLE GeneRISK TIEDOTE TUTKITTAVALLE Mikä on GeneRISK -tutkimus? GeneRISK-tutkimuksen tavoitteena on luoda uusia yksilölähtöisiä toimintatapoja geeni- ja terveystiedon hyödyntämiseksi terveydenhuollossa ja yksilölähtöisessä

Lisätiedot

syömättä ja juomatta 10 tuntia ennen terveystarkastusta

syömättä ja juomatta 10 tuntia ennen terveystarkastusta KUTSUKIRJE [Kaupunki] [Päivämäärä] [Etunimi] [Sukunimi] [Osoite] [Postinumero] [Postitoimipaikka] KUTSU TERVEYSTUTKIMUKSEEN Hyvä [Etunimi Sukunimi], Kutsumme teidät osallistumaan Helsingin yliopiston ja

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.09.2012 Päivitetty/tarkastettu: 21.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.01.2009 Päivitetty/tarkastettu: 12.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Tarkistettu/Laatimispvm: 7.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm:

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 15.4.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. I Yleistä. 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu. II Lomakkeen täyttö

Sisällysluettelo. I Yleistä. 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu. II Lomakkeen täyttö Lupahakemusohje.pdf 14.1.2010 OHJE LUPAHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISEKSI Sisällysluettelo I Yleistä 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu II Lomakkeen

Lisätiedot

Wahreninkatu 4, Forssa Järveläinen-Kannisto Maarit

Wahreninkatu 4, Forssa Järveläinen-Kannisto Maarit 1 Rekisterinpitäjä Nimi Forssan kaupunki Forssan kaupunginkirjasto Puhelin (03) 4141 405 Postiosoite PL 55, 30101 Forssa 2 Rekisteriä hoitava henkilö tai yhteyshenkilö Käyntiosoite Nimi REKISTERISELOSTE

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Sosiaalityön johtaja Yhteystiedot Koulutie 6, 33960 Pirkkala Puh 050 401 2030

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Sosiaalityön johtaja Yhteystiedot Koulutie 6, 33960 Pirkkala Puh 050 401 2030 1 30.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala Puh. 03 565 24000 2. Rekisterin

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 4.2.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Sivistyslautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Sivistystoimen kirjaamo, Suupantie 6 C, 33960 Pirkkala p. 050 435

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE 2(2)

TIETOSUOJASELOSTE 2(2) TIETOSUOJASELOSTE 1(2) Laatimispäivä 15.5.2015 pitäjä Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa nimi Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tietosisällöt tietolähteet Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Lisätiedot

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE

REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS TUTKIJOILLE JA TIETOPYYNTÖJÄ KÄSITTELEVILLE VIRANOMAISILLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 REKISTERITUTKIMUKSEN TIETOSUOJAOPAS

Lisätiedot

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Laatimispäivä: 20.2.2009 1. Rekisterinpitäjä MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1) Ilmalantori 2 00240 Helsinki Puhelin 010 300 300 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Lisätiedot

Arvoisa näytteen luovuttaja,

Arvoisa näytteen luovuttaja, Arvoisa näytteen luovuttaja, Pyydämme Teiltä suostumusta näytteidenne luovuttamiseen biopankkiin, siihen liittyvien näytteiden ottamiseen ja potilasrekistereissä olevien tietojen yhdistämiseen tässä tiedotteessa

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 07.04.2008 Täyttöohjeet erillisessä lomakkeessa. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Ulkoasiainministeriö Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä")

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä Järjestäjä) Säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää testiryhmän yhteistyössä Lumenen kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani") 2. Osallistumiskelpoisuus

Lisätiedot

Parik säätiön tietosuojaseloste

Parik säätiön tietosuojaseloste Parik säätiön tietosuojaseloste Sisällysluettelo 1. Rekisterin nimi... 2 2. Rekisterinpitäjä... 2 3. Rekisterin vastuuhenkilö... 2 4. Rekisteriasioita hoitava(t) henkilö(t)... 2 5. Rekisterin käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Sosiaali- ja terveyspalvelut - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja TAMPEREEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelut TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 pvm: 3.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Terveyttä

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus - rekisterin käyttötarkoitus. 20.10.2014 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm.

Tietosuojaseloste. 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus - rekisterin käyttötarkoitus. 20.10.2014 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1 20.10.2014 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. Täyttöohje lomakkeen lopussa. Lomakkeen numerot viittaavat ohjeiden kohtiin 1. Rekisterinpitäjä Nimi Sivistyslautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti,

Lisätiedot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste Käyttöehdot Käyttämällä Habibi.fi verkkosivustoa tai Habibin Kantis kantaasiakassovellusta, käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli

Lisätiedot

TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ

TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ TUOTTEISTAMINEN JA TEKIJÄN OIKEUDET HANKETYÖSSÄ Kuka omistaa hankkeiden tulokset? Kokkola 2.2.2007 OTK Jaakko Eskola Osakeyhtiö Opus Henkilötietolaki Yksityiselämän ja henkilötietojen suoja Pääpiirteet

Lisätiedot

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan?

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.4.2015 Tutkimuskäyttöön tietoja luovuttavien viranomaisten yhteistyöryhmä

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 ja 24 :N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE SISÄLTÄEN REKISTERISELOSTEEN 1. Rekisterinpitäjä Elite Pankkiiriliike Oy Y-tunnus 1918955-2 Pääkonttorin osoite:, 00130 HELSINKI Puhelin:

Lisätiedot

EURAN KUNTA Kasvatus- ja opetuspalvelut

EURAN KUNTA Kasvatus- ja opetuspalvelut 1 EURAN KUNTA Kasvatus- ja opetuspalvelut Primus opiskelijahallinto-ohjelma REKISTERISELOSTE JA TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterin nimi Primus, opiskelijahallinto-ohjelma

Lisätiedot

ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva

ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva vastuuvapautuslauseke Vastuuvapautuslauseke Tällä sivustolla esitetyn aineiston tekijänoikeudet kuuluvat ValmennusMomentti Juridica

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TERVEYSKESKUS

KIRKKONUMMEN KUNTA TERVEYSKESKUS Hannele Repo/hr 23.11.2010 1 (6) päivitetty 12.9.2012 (vastuuhenkilön tiedot) KIRKKONUMMEN KUNTA TERVEYSKESKUS REKISTERISELOSTE Potilasasiakirjarekisteri: Pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen,

Lisätiedot

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät Tietosuoja Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus Suomen Markkinatutkimusliitto ry (SMTL) on laatinut nämä käytännesäännöt mielipide- ja markkinatutkimuksia (jäljempänä tutkimus) tekeviä jäsenyrityksiään

Lisätiedot