LMI-FINLAND Pysyvät muutokset ja mitattavat tulokset!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LMI-FINLAND www.lmi-finland.fi. Pysyvät muutokset ja mitattavat tulokset!"

Transkriptio

1 Pysyvät muutokset ja mitattavat tulokset!

2 Vastoin yleistä luuloa kursseilla ja seminaareilla sekä yleensä perinteisellä koulutuksella ei ole todistettua yhteyttä suoritusparannuksiin. (Kvist, Miekkavaara, Poutanen: Valmentajan polku) Tutkimusten mukaan jopa 95% seminaarien tarjoamista ideoista unohtuu nopeasti. Kolmen päivän kuluttua muistamme noin 3% kuulemistamme asioista. Kursseilla opitut asiat jäävät useimmiten toteutumatta, koska koulutuksen soveltamista ja tehoa ei seurata eikä mitata.

3 Ainutlaatuinen LMI -valmennusmetodi Valmennusohjelma alkaa tapaamisella, jossa määrittelemme tarkasti organisaatiosi päämäärät. Päämäärät ovat avaintekijöitä tuloksiin tähtäävän toimintamallin takana. Kun organisaationne päämäärät on määritelty, työskentelemme kanssanne määrittääksemme tarpeet muutoksille. Lisäksi avustamme tarvittaessa teitä nimeämään, millaisia tietoja teidän henkilöstönne tarvitsee kehittääkseen vaadittavat taidot päämääriin pääsemiseksi.

4 Ainutlaatuinen LMI -valmennusmetodi Kun organisaationne päämäärät on asetettu, toteutamme LMI -metodilla muutos- ja kehitysohjelman sisältäen mm: - henkilöiden ja ryhmien valinta - nykyinen suoritustaso - tulosten mittaustapa ja mittarit

5 Ainutlaatuinen LMI -valmennusmetodi Tuloksiin Toimintasuunnitelman avulla: - asetetaan täsmälliset ja mitattavat päämäärät - ohjelma auttaa päämäärien saavuttamisessa - vaadittavat muutokset ja tekniikat niiden toteuttamiseen kirjataan toimintasuunnitelmaan.

6 Ainutlaatuinen LMI -valmennusmetodi - Osallistujat käyttävät välittömästi oppimiaan asioita ja soveltavat niitä päivittäiseen työntekoon. - Puolivälissä mitataan tuloksia. - Mahdollisuus tarkentaa ja suunnata päämääriä. - Mitattavat tulokset motivoivat yhä tehokkaampaan työhön!

7 Ainutlaatuinen LMI -valmennusmetodi Pitkällä aikavälillä uusia asioita kerrataan ja sovelletaan päivän töihin, mikä tehostaa niiden omaksumista ja muuttumista uusiksi tavoiksi. Valmennusprosessin lopuksi tulokset mitataan vielä uudestaan.

8 Ainutlaatuinen LMI -valmennusmetodi

9 OMJ ( Nuori Yritys Oikealle Kurssille) Kosmetologiyrittäjä: Uskaltaa olla ylpeä omasta ammattitaidostaan ja tuoda se esille työssään Sairaanhoitajayrittäjä: Lisääntynyt päätöksentekokyky ja itseluottamus Kampaamoyrittäjä: Olen ottanut itseäni niskasta kiinni ja saanut monta projektia alkuun Erämatkailuyrittäjä: Tuotteet selkiintyneet ja samoin työnjako, sekä omien vahvuuksien tunnistaminen Matkailuyrittäjä: Järjestelmällisempää työskentelyä

10 Sairaala. Osallistujat johtoryhmä + osastojen ylilääkärit, yht. 12 henk Tavoite: Saada lääkärit sitoutumaan uuden vision toteuttamiseen. Tavoite toteutui ja siirtyi käytäntöön Olen tavoitteellisempi ja positiivisempi. Näen kauemmaksi tulevaisuuteen.se tuntuu helpommalta.uskon itseeni ja mahdollisuuksiin. Kerkiää myöhemmin asenne muuttunut. On vähemmän rästihommia Keskityn kuhunkin tehtävään ja saan aikaan jopa enemmän kuin ennen eikä energiaa kulu hukkaan Parempi ajankäyttö, parempi kommunikointi. Vapaiden leikkauspäivien hyödyntäminen t.s. tuottavuus on noussut Olen voinut hyödyntää erikoisosaamistani osastoni kehittämisessä haluttuun suuntaan Ajattelin ennen, että tavoitteet eivät sovi sairaalaan. Kyllä sopii. Asettamani tavoitteet hyvin toteutuneet. Aikataulun luominen pistää vauhtia tekemiseen. Olen varmempi päätöksissäni, potilaat aistivat sen ja luottavat minuun paremmin. Kun elämässä on selkeä päämäärä se auttaa jaksamaan- Lyhyet osatavoitteet vievät eteenpäin Olen oivaltanut, että organisoimalla voi parantaa arkiset työpäivänsä ja rakentaa sellaisen tulevaisuuden, jossa itse haluaa olla osana. Bisnesmäisempi ote työskentelyyn

11 40-vuotias toimitusjohtaja:... kiinnitän huomiota uudella tavalla alaisteni tarpeisiin. myyn ideani uudella tavalla eteenpäin. uuden raaka-ainemateriaalin etsintä on edistynyt. tuotantopäällikön seuraajakysymys on suunniteltu. olemme siirtyneet tuotantosuuntaisuudesta kohti asiakassuuntautumista aimo askelen. olen entistä sitkeämpi ratkaisemaan ongelmat kohtuuajassa. olen saanut onnettoman vientisihteerin innostumaan työstään olen luonut systemaattisen projektin uuden bisneksen kehittämiseen.... osoitan entistä suurempaa luottamusta alaisiini myönteisen odotuksen luominen on hyvä motivointikeino.

12 49-vuotias toimitusjohtaja: työilmapiiri ympärilläni on selvästi parantunut. ilmapiiri kotona on parantunut osaan kuunnella paremmin. oma ajankäyttöni on tehostunut. käytän asennemotivaatiota systemaattisesti ( yllytyshulluus ). myynnin osumatarkkuus on parantunut. organisaatiossamme kansainvälisen päämiehen ymmärrys on parantunut. käytän enemmän julkista positiivista palautetta.... lopetin tupakanpolton. olen delegoinut tehtäviä talouspäällikölle ja hänen motivaationsa on kasvanut.

13 30-vuotias kehitysinsinööri:... tavoitteiden asettaminen auttaa minua keskittymään työhöni paremmin. esisuunnittelen omat tehtäväni paremmin ja suoriudun niistä nopeammin. minäkuvani alkaa hahmottua itseluottamus on jo kasvanut. olen varmempi esimiehenä/johtajana. en siirrä ikäviä tehtäviä eteenpäin. olen aloittanut keskeneräisen tutkintoni saattamisen loppuun. uusi asenne aloitan heti ja vien asian yleensä loppuun kerralla. tunnen olevani parempi puoliso ja perheenisä kun olen pannut asioita tärkeysjärjestykseen. olen ottanut oman vastuualueeni paremmin haltuun. suunnitelmallisuudella säästän aikaa ja rahaa. parasta ohjelmassa oli se kun huomasin, että tavoitteiden asettelulla saan aikaan pieninä askelilla suuria muutoksia.

14 30-vuotias kehityspäällikkö:... asiat rullaavat paremmin. uskallan ottaa reilummin kantaa asioihin. puhumme nykyään isommista asioista. avoimuus on kasvanut ympäristössäni. isot päämääräni ovat edenneet erityisen hyvin. toimitusjohtajan luottamus minuun on kasvanut toimenkuvani on laajentunut. olen ylpeä muutamasta onnistuneesta teknologiavalinnasta, jotka uskalsin rohkeasti tehdä.

15 Puhelinyhtiö Useita ryhmiä useamman vuoden ajan. Alkoi johtoryhmästä, sen jälkeen muut esimiehet ja siitä eteenpäin asiantuntijoihin ja muihin toimihenkilöihin. yht henk. Poimintoja tuloksista: Aggressiivisempi ote myyntityöhön tuonut kauppoja Johtoryhmässä kommunikointi avoimempaa Johtoryhmän palavereihin tullaan nyt valmistautuneina Suuri asennemuutos tytäryhtiössä. Nähdään mahdollisuuksia uhkien sijasta => myynnin kasvu Tuottavuusajattelun kautta tuottavuusparannus asennuspuolella Tulosmittarit käyttöön talousosastolla Yhteinen painonpudotustavoite johtoryhmässä Töiden päättäminen nopeutunut (tarkoittaa laskutukseen saattamista) => laskutus nopeutunut =>rahan kotiutus nopeutunut Olen valmiimpi opettamaan oppimaani muille tiimissä En enää väsy työssä. Naurattaa useammin Tavoitteiden onnistumisprosentti 80%

16 Logistiikkayritys LMI on ollut yhtiön esimiesvalmennuspartneri n. 4 v. sitten tapahtuneesta organisaatiomuutoksesta lähtien Tavoitteena kehittää esimiesten tuloksenteko- ja esimiestaitoja sekä kasvattaa esimiehistä vastuunkantajia Poimintoja tuloksista: OMJ:sta tulee energiaa Uusasiakashankinta etenee suunnitelmien mukaan Asetetut tavoitteet pakottavat ja innostavat tekemiseen Muutoksista huolimatta osaston tuottavuus ja motivaatio on pysynyt hyvänä Keskityn olennaiseen ja aikaa säästyy Itseluottamusta tullut rutkasti lisää. Olen huomannut, että olen toimitusjohtajien arvoinen keskustelukumppani Jakson tavoitteista yli 90% ovat toteutuneet Idea hinnankorotuksesta 1 /tonni parantanut osastoni tuottavuutta. Muutos näkyi jo kahden kuukauden kuluttua Tunne siitä että voi muuttua ja saavuttaa asioita antaa kontrollin tunteen elämään. Itseluottamus kasvanut tämän myötä

17 Rakennusyritys. Osallistujat työnjohto (työpäälliköitä & vastaavia mestareita), yht. 25 Tavoite: Johtamisella Tuloksiin! Poimintoja osallistujien arvioinneista: Millä tavalla olet parantanut johtamiskykyäsi ja kuinka se on auttanut Sinua työssäsi? Selkeytän käskyjä Olen määrätietoisempi ja suunnitelmallisempi Olen oppinut delegoimaan tehokkaammin, näin jää aikaa tärkeimpiin asioihin Suunnittelutyö on parantunut, ymmärrän paremmin ns. virheet työn järjestellyissäni Positiivisempi asenne, motivointikeinot paremmin haltuun Ajan koordinointi tehostunut. Päätöksentekoon varmuutta ja nopeutta Olen kiinnittänyt huomiota puutteisiini ja sitä kautta parantanut työsuorituksia Hermoilu vähenee > parempia päätöksiä Ajattelen positiivisemmin ja luottamus kohentunut Annan enemmän tilaa muille. Pystyn keskittymään oleelliseen. Pohdin enemmän miten työni tekemistä voi tehostaa. Itseluottamus on parantunut + suunnitelmallisuutta lisää.

18 Millä tavalla organisaatiosi on hyötynyt siitä? Parempi tuottavuus Tehoni on lisääntynyt Ehdin keskittyä hieman enemmän ongelmien ratkaisuun Työn tekeminen ja ajankäyttö on tehostunut Parempi johtamiskyky > parempi tulos Hieman taloudellisesti. Mikään työ ei ole vaikea! Saanut vielä stressivapaamman työmyyrän Työni teko on tehostunut, joten saan enemmän asioita tehtyä pienemmässä ajassa Pystyn tekemään päätöksiä nopeammin > aikataulu + kustannusvaikutuksia.

19 Kuinka tuottavuus on parantunut Sinun osastollasi / organisaatiossasi? Tuottavuus on hyvää, kun henki porukalle on hyvä Tulos edelleen huimasti plussalla. Itsevarmempi johtamisote ja asennoituminen. Tarkoittaa entistä määrätietoisempaa toimintaa. Parempi tuottavuus. Asetetut tavoitteet on saavutettu tuottavuuden osalta.

20 Mitä hyötyä Sinulla on työssäsi suuremmasta itseluottamuksesta ja paremmasta minäkuvasta? Uskallan kertoa mielipiteeni. Työn johtaminen ja usko kaikkeen kohenee. Helpompi tehdä päätöksiä. Helpompi delegoida. Niissä piilee se voimavara, jonka avulla saa vietyä oman tahtonsa läpi. Päätöksenteossa paljonkin! Oman mielipiteen hyväksyntä tulee merkittävämmäksi. Uskallan ottaa enemmän hallittuja riskejä. Itseluottamus on tärkein yksittäinen tekijä. Vähennän väittelyä asioista. Uskallan ottaa uudet haasteet vastaan. Päätöksiä pystyy tekemään nopeammin, sekä uskaltaa kokeilla vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa asioita.

21 Kuinka ohjelma on auttanut Sinua parantamaan minäkuvaasi ja itseluottamustasi? Ohjelma on herättänyt ajattelemaan asioita monipuolisemmin. Se on vahvistanut itseluottamusta. Tunnistan paremmin työtä hidastavat ja estävät itsestäni johtuvat asiat. Tiedän, että ne on muutettavissa. Ohjelman aikana on tutkistellut tietoisesti itseään ja huomannut, että sitähän on helvetin hyvä. Hyvin on auttanut. Onnistuneet työsuoritukset parantavat / lisäävät aina itseluottamusta. Ohjelma on auttanut ymmärtämään oman tärkeytensä yrityksen hyvinvoinnin kannalta. On tullut olo, että tiedän johtamisesta jo paljon!

22 Millä tavalla ovat asenteesi parantuneet? Kuinka se on vaikuttanut tuottavuuteesi? Tuottavuus on asenteista kiinni. Kaikella on tavalla tai toisella tapana järjestyä. Luota niihin enemmän. Se että jaksaa pitää positiivisen asenteen vaikka näyttää synkältä, pitää työmoraalin korkealla ja sitä kautta tuottavuuden myös. Positiivisempi. Lyhyemmät aloitusajat kun pitää käydä työhön kiinni! Tiedostan enemmän itsenäni, myös rajoittavat tekijät. Vahvistuneet. Kun pystyy vahvistamaan omaa motivaatiotaan tuottavuus paranee. Mikään ei ole mahdotonta. Suurimmat rajoitukset asetamme itse.

23 Ohjelman suurin arvo: Oman arvon tunteen kasvaminen. Minäkuvan eheytyminen. Ajan hallinta. Kasvanut itseluottamus. Oman minän kehitys. Esteiden poistaminen! Olen oppinut pysähtymään ja istumaan kannon päälle. Elämänlaadun parantuminen. Jatkuva kehittyminen, itseluottamus, raha, motivaatio / onnellisuus työssä. Tulee asetettua melkein väkisin tiettyjä hyödyllisiä päämääriä. Ajan jakaminen. Se on vahvistanut käsitystä jo käyttämieni tapojen oikeellisuudesta. Se, että ylipäätään on herännyt ajattelemaan asioita. Itseluottamuksen kasvu. Parempi tuottavuus. Tärkeitä asioita kannatta laittaa ylös ja rima kannattaa asettaa korkealle. Se, että voi itse poimia tärkeiksi kokemansa asiat ja hyödyntää niitä. Toisaalta työasioiden kriittinen ja objektiivinen vatvonta on aika terapeuttista. Ryhmäpalaveri oli hyvä! Löytää lisää aikaa ja ominaisuuksia itsestään. Keskustelut mukavia. Ohjelma opettaa paljon sellaisia asioita joiden mukaan olen jo toiminut. Siitä tiedän, että toimintatapani on oikea.

24 Kuinka ohjelma on auttanut Sinua säästämään organisaation rahoja? Vaikea sanoa. Huomaamatta säästyy jos säästyy. Riittävästi. Paljon /vko. 200 / vko, / vuosi / vuosi. INVESTOINTI MAKSANUT ITSENSÄ JO NYT!

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä

TYÖELÄMÄVALMIUTENI kompetensseja tällä hetkellä TYÖELÄMÄVALMIUTENI Tämä tehtävän avulla voit tarkastella omia vahvuuksiasi ja se on ensisijaisesti tarkoitettu sinulle, jolla on jo kokemusta työelämästä. Tavoitteena on, että saat apua ammatilliseen suunnitteluun

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Rehtori Päivi Saarelaisen valmistujaispuhe 29.5.2015

Rehtori Päivi Saarelaisen valmistujaispuhe 29.5.2015 Rehtori Päivi Saarelaisen valmistujaispuhe 29.5.2015 Hyvät valmistuvat opiskelijat, opiskelijoiden läheiset, muut kutsuvieraat ja oppilaitoksen oma henkilöstö! Tänään on erinomainen päivä kiittää kaikkia

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA

COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA Aalto, AvoinYliopisto TKK, Tuotantotalouden laitos Johtamisen opinnot Muutosjohtamisen seminaari Espoo, 2011 COACHINGIN MERKITYS ORGANISAATION MUUTOKSEN TUKEMISESSA Mari Laukkanen laukkanen.mari@gmail.com

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin?

INNOTIIMI. YLE panostaa innovatiivisuuteen. Innovaatiostrategia koko organisaation juttu. Virtuaalisuus tuli jo tuliko Teillekin? 1 INNOVATIIVISUUS Kilpailukykyä Innovaatiotaidoilla Vapauttaa ja suuntaa yhteisöenergiaa Eläköön ideat, joita esimies ei tappanut! Sivut 8 10 YLE panostaa innovatiivisuuteen koko organisaation juttu Sivut

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Maailma muuttuu - niin myös johtajuus s. 5 Etätyö, johtaminen ja työnohjaus s. 10 Johtajuuden ja työyhteisöjen uusi liitto s. 13 Hinta 9,00 euroa J t j k Päätoimittajalta

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen, TkT, tiimivalmentaja, strategi

Lisätiedot