Johtoryhmän uusinta-arviointi. Sukuseurojen keskusliitto SSK ry Juha Arikoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtoryhmän uusinta-arviointi. Sukuseurojen keskusliitto SSK ry. 17.12.2012 Juha Arikoski"

Transkriptio

1 Johtoryhmän uusinta-arviointi Sukuseurojen keskusliitto SSK ry Arikoski

2 1. Mikä on kokonaisvaikutelmasi johtoryhmänne toiminnasta (edellinen tulos)? Ryhmän keskiarvo (asteikko 1-6): 4.6 (4.0) Vastausten vaihteluväli (n=10): 4-6 (3-5) Purku: Suunta on hyvä. Ei vaadi erityisiä toimenpiteitä

3 2. Mitä mieltä olet organisaationne strategiasta? Ryhmän keskiarvo: 4.3 (3.9) Vastausten vaihteluväli: 3-5 (2-6) Purku: Strategiatyö on hyvässä alussa. Vaatii edelleenkin kaikkien ponnistelua. 3

4 3. Miten arvioit johtoryhmänne yhtenäisyyttä, ilmapiiriä ja luovuutta? Ryhmän keskiarvo: 4.7 (4.6) Vastausten vaihteluväli: 3-6 (3-6) Purku: Hyvällä tolalla. Ei vaadi erityisiä ponnisteluja. 4

5 4. Miten arvioit viestintää ja vuorovaikutusta johtoryhmässänne? Ryhmän keskiarvo: 4.7 (4.4) Vastausten vaihteluväli: 4-6 (2-5) Purku: Kehittynyt hyvin. 5

6 5. Miten johtoryhmässänne tehdään päätöksiä? Ryhmän keskiarvo: 4.9 (4.9) Vastausten vaihteluväli: 4-6 (2-6) Purku: Pysynyt korkeatasoisena, nyt useamman mielestä. Pidetään se myös tässä. 6

7 6. Miten pelisäännöt toteutuvat johtoryhmässänne? Ryhmän keskiarvo: 4.4 (3.9) Vastausten vaihteluväli: 3-6 (2-6) Purku: Kehittynyt parempaan suuntaan. Saa kehittyä edelleenkin. 7

8 7. Miten arvioit omaa aktiivisuutta ja osallistumistasi johtoryhmässä? Ryhmän keskiarvo: 4.7 (4.9) Vastausten vaihteluväli: 3-6 (4-6) Purku: Ovatko henkilöt oikeissa ryhmissä? / Onko riittävästi asiantuntemusta? Tavoitteena kannustaa osallistumaan ihmisiä enemmän. Ehdotus: mahdollinen kokoontuminen viikonloppuisin ja/tai lisäksi sähköpostikokoukset. Onko huonontuneessa tuloksessa kysymys kasvaneesta itsekritiikistä? Osittain kysymys lienee myös toimikuntien kokoontumatta jättämisestä (turhautumisesta). Strategia- ja varainhankinta toimikunnan perustaminen auttaa asiassa. Oma aktiivisuus rekrytoimisessa erilaisiin ajankohtaisiin toimikuntiin. 8

9 8.Miten johtoryhmänne jäsenet sitoutuvat toteuttamaan johtoryhmässä tehtyjä päätöksiä ja strategiaa? Ryhmän keskiarvo: 4.7 (4.2) Vastausten vaihteluväli: 4-6 (3-5) Purku: Kehittynyt oikeaan suuntaan. Ei aihetta uusiin toimenpiteisiin. 9

10 9. Missä määrin, missä muodossa ja minkä sisältöisenä johtoryhmänne jäsenet saavat henkilökohtaista palautetta toiminnastaan johtoryhmässä? Ryhmän keskiarvo: 4.2 (3.8) Vastausten vaihteluväli: 3-6 (2-5) Purku: Kehittynyt oikeaan suuntaan. Ei aihetta uusiin toimenpiteisiin. 10

11 10. Miten arvioit johtoryhmänne kokousten toimivuutta? Ryhmän keskiarvo: 4.7 (4.3) Vastausten vaihteluväli: 3-6 (2-6) Purku: Kehittynyt oikeaan suuntaan. Ei aihetta uusiin toimenpiteisiin. 11

12 11. Mainitse muutama asia, mitä konkreettista tulisi tapahtua, että johtoryhmänne toiminta kehittyisi parempaan suuntaan? - Kehitystä on tapahtunut parempaan suuntaan sekä strategian selkiyttämisen että hallituksen toiminnan kohentumisena. Kokouksetkin sujuvat nykyisin mallikkaasti: ilmapiiri on leppoisa, mutta saamme silti aikaan tuloksia. Keskittyminen enemmän olennaisiin asioihin. Lyhytkestoisia työryhmiä selvittämään yksi asia kerrallaan. - nykyistä useampi voisi olla säännöllisemmin kokouksessa. - Jos pääsee harvoin paikalle, putoaa helposti keskustelusta. - Asiat etenevät joka tapauksessa. - hallituksen sekä kevät- ja syyskokousten seminaarien roolien selkiinnyttäminen. Seminaarit sinänsä käyttökelpoinen menettely. Valmistelun ja päätöksenteon jatkumo ei ole minulle ihan kirkas. Kehitys on ollut hyvään suuntaan. Avoimuus ja keskustelevuus on lisääntynyt. Nykyään vähemmän toisiaan kohtaamattomia monologeja. Vielä selkeämmin voisi innostaa keskustelua, silloin kun siihen on tarvetta ja halutaan mielipiteitä. Nähdäkseni näillä käytännemenettelyillä selviämme varsin hyvin haasteistamme! Yhteyden pitämisen lisääminen jäsenyhdistyksiin Vuosittain pari kokousta enemmän, jolloin yhteydenpito lisääntyy Operatiiviselle puolelle lisää resursseja. Olisiko hyötyä, jos johtoryhmässä selkeämmin määriteltäisiin kunkin alue? Ymmärtääkseni ennen oli toimikuntia, joissa valmisteltiin kunkin alueen asioita. Nykyisin ne ovat kuihtuneet. Työvaliokunnan ja johtokunnan painoarvo/suhde on vähän sekava. Johtokunnan suunnitteluvaltaa lisättävä, ettei tunne itseään "kumileimasimeksi". 12

13 12. Millaisia tavoitteita haluat asettaa tulevaisuudessa johtoryhmällenne? (mainitse 2-4 tärkeintä tavoitetta kahden vuoden aikajänteellä) - uuden syksyllä lanseerattavan strategian toteuttaminen käytännössä. Johtoryhmän toiminnan sekä jäsenten aktiviteetin pitäminen saavutetulla korkealla tasolla. Aikataulutetut projektit Vuosikello ja sen noudattaminen -> deadlinet ja seuranta -> hallituksen jokaiseen kokoukseen esityslistalle talousraportti Jalkautuminen kentälle Enemmän tiedotusta ulospäin Enemmän näkyvyyttä toiminnasta. Jäsenseuroille tuotettavien palvelujen selkiinnyttäminen (so. ei kaikille kaikkea), jotta toimiston väki pystyy kohtuudella tekemään sen, mitä luvataan; ts. mitä palveluja tehdään itse, missä neuvotaan jäsenseuroja palvelujen hankinnassa. - konkreettiseen yhteistyöhön/ työnjakoon muiden alan toimijoiden kanssa (kuka vastaa mistäkin osasta toimintakenttää; myös julkaisutoiminnassa (mm. jäsenlehdet) pitäisi kirkastaa työn- ja kustannustenjakoa. Noudattakaamme strategiamme askeleita, tarkastellen riittävin periodein toimintaamme ja saatuja tuloksia sen puitteissa! Vierailut jäsenyhdistyksissä Toiminnan palautekysely jäsenyhdistyksiltä Positiivinen ja realiteetit huomioiva lähestymistapa asioihin. Käytännön toimia uusien ideoiden lisäksi. Taloudellisten resurssien mahdollistaminen. SSK:n talous pitäisi elvyttää lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. SSK:n palveluvalikoima pitäisi selkeyttää paremmin jäsenseuroja palvelevaksi, jotta jäsenseuroilla olisi porkkana olla jäsenenä. Jos ei-jäsen-sukuseuratkin saavat palvelut lähes samaan hintaan, voi tulla kato jäsenistä. Sukuviesti-lehteen ilmoituksia enemmän. Lehden artikkeliaiheiden ja ilmoittajien koordinointi monipuolisemmaksi. Purku: 1. Talous plussalle (aktiivinen toimikunta) 2. Kotisivut toimiviksi 3. Lehden (Sukuviesti) levikki kasvuun (sisältö, visuaalisuus) -> kaikki em. kohdat ovat yhteydessä toisiinsa ja kaikkien uusien toimikuntienkin (varainhankinta ja strategia) oltava kiinteästi yhteydessä toisiinsa, muutoinkin kuin hallituksen kokouksissa - Sukuviestin levikki: Sukuviestin kytkettäisiin sukuyhdistysten ja seurojen lehden yhteyteen; teemanumerot (esim. sukuseurojen esittely) 13

14 13. Miten johtoryhmänne jäsenten hyvinvoinnista eli pitkäkestoisesta tuloskunnosta huolehditaan? Eine pitää huolta edelleen ja onhan tämä palautekyselykin yksi osa tuloskunnosta huolehtimista. Tsemppiä meille kaikille! Nyt kehitysvaiheessa, ideoitava. Talkootyö. Koulutusta tarjoamalla.? Kukin toki itse ensisijaisesti pitää huolen hyvinvoinnistaan tuloskuntoisuuteensa nähden, mutta toki sitä tuetaan mahdollisimman huomioonottavaisesti johtoryhmän sisälläkin! Yhteydenpitämisellä ja sähköpostin välityksellä Avoimella toiminnalla Puheenjohtaja on kyllä pyrkinyt antamaan kaikille jäsenille puheenvuoroja ja antanut positiivista palautetta. Ja on tässä onnistunut. Kokouksissa on ollut hyvä henki. Vain epäselvyys johtokunnan/työvaliokunnan roolista on jonkinverran hiertänyt. Kokouksissa on maukasta syötävää. Sukututkimuskoulutuksen informoinnilla 14

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin:

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin: Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Yritys X, JR 25.3.2015 LAUSUNTO JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA / YLEISTÄ Tämä kirjallinen lausunto perustuu johtoryhmäarvio -mittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja kaikki

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen.

Päätösesitys: Koulutustoimikunta aloittaa viestintästrategian työstämisen. HUMANISTI NEN T IEDEKUNTA Koulutustoimikunta Pöytäkirja aika: 4.4.13 klo 12.1 13.42 paikka: Snellmanian kokoushuone YY301 jäsen Kuisma Korhonen, pj., koulutusdekaani Kaisu Heinänen, amanuenssi Jarmo Jantunen,

Lisätiedot

Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone!

Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone! Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone! Kirjoittanut: Ville-Matti Hakanpää 2011 1 1. Lupaus Miten salibandyn juniorijoukkue saadaan tekemään töitä tehokkaasti harjoituksesta

Lisätiedot

LPKJ-KORTIN MATERIAALIPAKETTI ALUEOHJAAJILLE

LPKJ-KORTIN MATERIAALIPAKETTI ALUEOHJAAJILLE LPKJ-KORTIN MATERIAALIPAKETTI ALUEOHJAAJILLE Tämä materiaalipaketti on tarkoitettu sille/niille piirin henkilöille, jotka tapaavat lippukunnanjohtajan. Tapaamisessa lippukunnanjohtaja arvioi nykyistä johtamistaitojaan

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

YVI! -hankkeen itsearviointikysely

YVI! -hankkeen itsearviointikysely YVI! hankkeen itsearviotikysely 1. Hankekokonaisuus Arvioi miten hanke on edennyt kokonaisuutena tähän saakka Vastaajien määrä: 36 Eteneen toivottuun suuntaan 1 5 24 8 1 39 3,08 Tavoitteiden saavuttaen

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola 1(16) Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) - Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi Hannu Vetola Sisällysluettelo 2(16) 1.Filateelisen kerhotoiminnan nykytilanne...4 2.Tilaisuuden osallistujat...4

Lisätiedot

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä?

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tero J. Kauppinen Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tämän teoksen osittainenkin kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot

MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI. JÄSENKIRJE 4 / 2010-2011 14.1.2011 Tammikuu 2011

MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI. JÄSENKIRJE 4 / 2010-2011 14.1.2011 Tammikuu 2011 MUNKKINIEMEN ROTARYKLUBI JÄSENKIRJE 4 / 2010-2011 14.1.2011 Tammikuu 2011 PRESIDENTIN PALSTA Hyvät veljet, Uusi Vuosi ja uudet kujeet sanotaan. Rotarykausi on puolessa, mutta kevät on pitkä ja monipuolinen.

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti

Selvitys- ja strategiahanke. Klaara. Projektin loppuraportti Selvitys- ja strategiahanke Klaara Projektin loppuraportti Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT PROJEKTILLE... 1 1.1 PROJEKTIN SYNTY... 1 1.2 LAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN VAIKUTUKSET VAIKEAVAMMAISTEN ASEMAAN...

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Vastausten perusteella toiminnan järjestäminen todettiin onnistuneeksi ja tavoitteet ja tehtävät oli määritelty hyvin.

Vastausten perusteella toiminnan järjestäminen todettiin onnistuneeksi ja tavoitteet ja tehtävät oli määritelty hyvin. Sivu 1 / 28 Tiivistelmä: Verkosto toteutti syksyn 2014 aikana itsearviointikyselyn, jonka tarkoituksena on eritellä hankkeen tuloksia ja vaikutuksia sekä selvittää kehittämiskohteita. Arviointi toteutettiin

Lisätiedot

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli.

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli. Selvästi parempi Sisällys JOHDANTO... 3 1 VIESTINTÄ... 4 1.1 YHTEISÖVIESTINTÄ... 5 1.2 VIESTINTÄVASTAAVA... 7 1.3 A-KILTOJEN LIITON TIEDOTUSTASOT JA -VASTUU... 8 2 VÄLINEITÄ TIEDOTUKSEEN... 11 2.1 KIRJALLINEN

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Esittelytilaisuus Elinkeinopalvelut TornioHaparanda -hanke

Esittelytilaisuus Elinkeinopalvelut TornioHaparanda -hanke 1eLINKEI 1/6 Esittelytilaisuus Elinkeinopalvelut TornioHaparanda hanke Aika: Paikka: Läsnä: 13.2.2013 klo 18.30 21.00 suomen aikaa/kl 17.30 20.00 ruotsin aikaa VPK, Itäranta 6, 95400 Tornio 45 henkilöä

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry 1 PROJEKTIOHJE Espoon Partiotuki ry Sisältö Sisältö... 2 1. Alkusanat... 4 2. Projektin johtaminen... 4 2.1 Lyhyt muistilista projektin vaiheisiin... 4 2.2 Lyhyt muistilista projektin tärkeimpiin osa-alueisiin...

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

HomCare KUTSUMYYNTI. Avain Jälleenmyyjän menestykseen. HomCare Finland Oy

HomCare KUTSUMYYNTI. Avain Jälleenmyyjän menestykseen. HomCare Finland Oy HomCare KUTSUMYYNTI Avain Jälleenmyyjän menestykseen HomCare Finland Oy 1/17 KUTSUMYYNTI 1. YLEISTÄ Kutsumyynti on HomCare-järjestelmässä menestymisen yksi ehdoton edellytys. Tulosi eivät kasva, ellet

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot