Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/ (14)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14)"

Transkriptio

1 1 (14) Aika: klo Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Aluehallinnon uudistuksen väliraportti ja uudistuksen nykyvaihe Kanta-Hämeen näkökulmasta Keski-Uudenmaan ja Hyvinkään-Riihimäen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (KEHYLI) aiesopimuksen hyväksyminen Etelä Suomen liittouman toimintakertomus vuodelta Maakuntahallituksen työseminaari Maakuntajohtajan luottamustehtävät Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat, arviontikertomus vuodelta 2007 ja tilintarkastuskertomus vuodelta Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Ilmoitusasiat...11 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..13

2 2(14) Kokousaika klo Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Kauranen Aarne X Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele X Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio X Pietilä Leena Laine Harri X Juurus Pirkko Lintonen Minna X Hacklin Jorma Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva X Mikkola Matti Poikselkä Anneli - Lehtinen Marja-Leena X Puotila Matti X Kauppinen Erkki Rissanen Maire X Kulmala Jarmo Silván Timo X Ukkola Marja Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari X Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka X Hemilä Kaisa, sihteeri X II vpj Leppälahti Markku X Lipsanen Matti 66 X Pusa Heikki X Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Aarne Kauranen Hämeenlinna Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Minna Lintonen Matti Puotila Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä

3 3(14) 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Matti Puotila (Eeva Nurmi) ja Harri Laine (Minna Lintonen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Puotila ja Minna Lintonen. 65 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

4 4(14) 66 Aluehallinnon uudistuksen väliraportti ja uudistuksen nykyvaihe Kanta- Hämeen näkökulmasta Maakuntahallitus on käsitellyt aluehallinnon uudistusta keväästä 2007 alkaen lähes jokaisessa kokouksessa. Kokouksessaan maakuntahallitus päätti mm. että maakuntahallitus toimii Kanta-Hämeessä aluehallinnon uudistuksen ohjaus- ja valmisteluryhmänä. Maakuntahallituksen jäsenille on toimitettu kirjepostilla aluehallinnon uudistamishankkeen väliraportti. Lähetystä on täydennetty sähköpostiviestillä, jossa on arvioitu raporttia ja osoitettu raportista maakunnan liittoja koskevat sivut. Väliraporttia esitellään kokouksessa. Lisätiedot maakuntajohtaja Juhani Honka (03) Mkj: Maakuntahallitus 1) merkitsee väliraportin ja esittelyn tiedoksi 2) käy yleiskeskustelun raportista ja aluehallinnon uudistuksen nykyvaiheesta 3) arvioi maakuntahallituksen aiempia kannanottoja ja esityksiä (mm Aluekehitysliittomalli ja Vastaukset VM:n kahdeksaan kysymykseen koskien mm. tulevia aluejakoja ) suhteessa väliraportin esityksiin 4) arvioi väliraportissa maakunnan liitoille siirrettäväksi esitettäviä lisätehtäviä 5) keskustelee alustavasti vapaaehtoisista maakunnan liittojen yhdistymisaloitteisista (epävirallisia esityksiä ja aloitteita). Vert. PARAS -hankkeen vapaaehtoinen kuntaliitosmalli ja porkkanat 6) päättää, että aluehallinnon uudistusta ja väliraporttia käsitellään syvällisemmin maakuntahallituksen työseminaarissa Käsittely: Maakuntajohtaja selosti Aluehallinnon uudistushankkeen väliraportin ensimmäistä HALKE:n käsittelyn palautetta ( ), mikä kuultiin ministeri Kiviniemen, valtiosihteeri Reinan ja maakuntajohtajaryhmän palaverissa. Pöydälle oli jaettu Helsingin Sanomien kirjoitus Valtion aluehallinnon tehtävät aiotaan siirtää kahteen suurvirastoon Tämän jälkeen maakuntajohtaja esitteli Aluehallinnon uudistamishankkeen väliraportista tärkeimmiksi valitsemansa osat. Esittelyn jälkeen Honka kävi läpi päätösesityksensä. Harri Laine saapui kokoukseen klo Hongan esitellessä asiaa. Kehittämispäällikkö Matti Lipsanen ja suunnittelupäällikkö Heikki Pusa tarkastelivat esityksissään oman vastuualueensa näkökulmasta maakunnan liitoille siirrettäväksi esitettäviä lisätehtäviä. Maakuntahallitus kävi laaja-alaisen yleiskeskustelun aluehallinnon uudistuksen väliraportista, maakunnan liittojen lisätehtävistä, vastuista, resursseista, rahoituksesta, rajoista jne.

5 5(14) Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Jari Koskinen poistui kokouksesta klo keskusteltaessa tästä asiasta.

6 6(14) 67 Keski-Uudenmaan ja Hyvinkään-Riihimäen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (KEHYLI) aiesopimuksen hyväksyminen Keski-Uudenmaan ja Hyvinkään-Riihimäen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman työryhmä on valmistellut päivitetyn aiesopimuksen vuosille Edellisen aiesopimuksen pohjalle rakentuvalla uudella aiesopimuksella osapuolet sopivat KEHYLI-alueen liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaisen liikennepolitiikan edistämisestä edelleen sopimuksessa yksilöityjen kehittämistoimenpiteiden avulla vuosina Sopijaosapuolet varautuvat toimivaltansa ja käytettävissään olevien resurssien puitteissa toteuttamaan ja edistämään aiesopimuksessa mainittujen hankkeiden ja toimenpiteiden toteutumista. Kunkin toimenpiteen rahoitusjaosta sovitaan tarvittaessa erikseen sen toteutuksen yhteydessä. Aiesopimukseen sisältyvien liikennehankkeiden valtion rahoitusosuus tulee tiehallinnon, Ratahallintokeskuksen ja lääninhallituksen käyttöön osoitettavasta rahoituksesta, josta lopullisesti päättää eduskunta valtion talousarviota käsitellessään. Isot investoinnit nimetään valtion budjetissa erikseen. Kunnan rahoitusosuudesta päättää kunta itse. Uudenmaan maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan aiesopimuksen ja päätti lähettää sen muiden allekirjoittajatahojen hyväksyttäväksi. Aiesopimus on listan liitteenä 11/08. Lisätietoja: erityisasiantuntija Harry Tast, puh. (03) Maakuntahallitus päättää hyväksyä Keski-Uudenmaan ja Hyvinkään-Riihimäen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuksen vuosille

7 7(14) 68 Etelä Suomen liittouman toimintakertomus vuodelta 2007 Etelä-Suomen maakuntien liittouman maakuntahallitusten puheenjohtajien ja valmistelutoimikunnan yhteinen kokous on hyväksynyt Etelä- Suomen maakuntien liittouman toimintakertomuksen vuodelta 2007, mikä liitteenä 12/08. Toimintakertomuksen lopussa on liittouman tuloslaskelma ja pääkirja on nähtävissä kokouksessa. Uudenmaan liitto hoitaa Etelä-Suomen liittouman kirjanpidon. Liittouman talousarvion loppusumma vuonna 2007 oli euroa. Lisäksi toimintaan oli käytettävissä vuoden 2006 ylijäämä ,69 euroa. Toteutuneet toimintatuotot (eli liittojen maksuosuudet, vuoden 2006 ylijäämä sekä muut tuotot) olivat yhteensä ,56 euroa. Liittouman toimintakulut vuonna 2007 olivat yhteensä ,19 euroa. Vuoden 2007 ylijäämä oli kokonaisuudessaan 4 171,37 euroa. Suunnitellusta toiminnasta jäi toteuttamatta liittouman esitteen suunnittelu, taitto ja painaminen. Internetsivujen uusiminen eli julkaisujärjestelmän hankinta käynnistettiin loppuvuodesta, mutta sen kulut siirtyivät maksettavaksi vuodelle Ylijäämä siirtyy käytettäväksi vuonna Hämeen liiton maksuosuus liittouman menoihin vuonna 2007 oli euroa. Maakuntahallitusten puheenjohtajien ja valmistelutoimikunnan yhteiskokous on merkinnyt tiedoksi liittouman toimintakertomuksen ja talousarvion toteuman vuodelta 2007 ja päättänyt esittää ne Etelä-Karjalan, Hämeen, Itä- Uudenmaan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakuntahallitusten hyväksyttäväksi. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Käsittely: Maakuntahallitus hyväksyy Etelä-Suomen maakuntien liittouman toimintakertomuksen ja talousarvion toteutuman vuodelta 2007 liitteen 12/08 mukaisena. Eeva Nurmi pyysi maakuntahallitukselle selvitystä siitä, millaisia konkreettisia tuloksia InnoELLI Senior ohjelmalla ja hankkeilla on aikaansaatu. Maakuntajohtaja lupasi pyydetyn selvityksen ohjelmakauden päätyttyä.

8 8(14) 69 Maakuntahallituksen työseminaari Maakuntahallitus pitää benchmarkkaus- ja seminaarimatkan yhteydessä kevään 2008 sisäisen työseminaarin Podlaskiessa Seminaarin ohjelmaluonnos no 1 on esityslistan erillisenä liitteenä 1/08. Lisätiedot: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. (03) JH Mkj: Maakuntahallitus 1. hyväksyy osaltaan sisäisen seminaarin järjestelyt 2. evästää valmistelijoita ohjelman viimeistelyyn Käsittely: Maakuntajohtaja esitteli seminaarin ohjelmaluonnoksen.

9 9(14) 70 Maakuntajohtajan luottamustehtävät Maakuntajohtaja Juhani Honka on tehnyt vuosittain maakuntahallitukselle ilmoituksen ns. luottamustoimistaan. Juhani Honka on jää pois Aina Group:in hallituksesta. Muilta osin tilanne on entinen. Alla on kuvattu maakuntajohtaja Hongan nykyiset ns. luottamustoimet ja vastaavat: - Suomen Kulttuurirahasto, Hämeen Rahasto hoitokunnan ja työvaliokunnan jäsen (n. 4-5 kokousta vuodessa sekä apurahahakemusten arviointia) - Työterveyslaitos, Tampereen aluetyöterveyslaitos, neuvottelukunnan jäsen (n. 2-3 kokousta vuodessa) - Diakoniasäätiö, DILA, hallintoneuvoston jäsen (2 kokousta vuodessa) - Nordea-pankki, valvoja (3-4- kokousta vuodessa) Hongalla on edelleen voimassaolevat nimitykset seuraaviin yliopistojen tehtäviin ilman työvelvollisuutta, jotka maakuntahallitus on merkinnyt tiedoksi sivutoimiilmoituksina ( ja ): - Helsingin yliopisto, dosentti: Ammatillinen koulutus - Lappeenrannan teknillinen yliopisto, dosentti: Johtaminen erityisesti henkilöstön kehittäminen - Tallinnan teknillinen korkeakoulu: visiting professor: Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 18 säätelee viranhaltijan sivutoimesta ja kilpailevasta toiminnasta. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Maakuntahallituksen puheenjohtaja: Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen maakuntajohtajan ilmoituksen luottamustoimistaan ja voimassaolevista ilmoitetuista sivutoimistaan.

10 10(14) 71 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat, arviontikertomus vuodelta 2007 ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2007 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 2/08. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 3/08. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan (7 ) laatinut arviointikertomuksen vuodelta 2007 ja päättänyt jättää sen valtuuston käsiteltäväksi sekä merkinnyt sen pöytäkirjan liitteeksi. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2007 on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 4/08. Tarkastuslautakunta on (9 ) käsitellyt Hämeen liiton tilinpäätöksen ja tilintarkastajan laatiman tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2007, mikä esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 5/08. Tarkastuslautakunta on 1. merkinnyt tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja yhtynyt tilintarkastajan näkemykseen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja tilinpäätöksen hyväksymisestä, 2. esittänyt tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, 3. esittänyt valtuustolle, että vuoden 2007 tilinpäätös hyväksytään, 4. esittänyt valtuustolle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. (03) Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan pöytäkirjat ja , tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2007 ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2007.

11 11(14) 72 Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 6/08. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta Maakuntajohtaja esitteli pöydälle jaetun Maakuntakaavoitus osion tehdyn päätöksen 44 Lausunto Tammelan kunnalle Liesjärven yleiskaavaehdotuksesta, minkä hän ilmoitti lisäävänsä päätösesitykseen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen lisäyksineen yksimielisesti. 73 Ilmoitusasiat 1. Opetushallituksen päätös (Dno 205/513/2007): Erityisavustuksen myöntäminen. Opetushallitus myöntää Hämeen maakuntaliitto, kuntayhtymälle vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 14 :n sekä valtion talousarviomomentin ja Opetushallituksen tiedotteessa 47/ esitettyjen perusteluiden nojalla erityisavustusta euroa käytettäväksi Hämeen kesäyliopiston Hämäläisten yliopisto- ja korkeakoulupolku: korkeakouluverkoston aikuiskoulutuksen yhteistyön kehittäminen -hankkeeseen. Avustusta voidaan käyttää hankkeesta aiheutuviin menoihin, joita eivät ole normaalit opetustoiminnan menot. Hankkeen loppuraportti tulee toimittaa Opetushallitukselle viipymättä myönnetyn avustuksen määräajan päätyttyä tai viimeistään Työ- ja elinkeinoministeriön päätös (432/581/2008): Osaamiskeskusohjelmalle varatun maakunnan kehittämisrahan maksaminen maakunnan liitoille. Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt maksaa maakunnan liitoille kuluvan vuoden valtion talousarvion momentilta alueiden kehittämislain (602/2002) 20 :n 1 momentin mukaista maakunnan kehittämisrahaa käytettäväksi valtioneuvoston (SM /Ha-62) ohjelmaan hyväksymien osaamiskeskusten ja liitännäisjäsenien perusrahoituksen kirjeessä esitetyin ehdoin seuraavasti: Hämeen liitto -> Hämeen osaamiskeskus (Digitaaliset sisällöt , Älykkäät koneet ja Asuminen ). -> Forssa liitännäisjäsen (Elintarvikekehitys ). 3. Kuntaliiton yleiskirje (11/80/2008) kunnanhallituksille ja kuntayhtymien hallituksille: Kuntalain muutokset Kuntalakia on muutettu (L 1375/2007) siten, että muutokset tulivat voimaan Muutokset koskevat seuraavia asioita: 1) peruspalveluohjelmamenettely, 2) liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan rinnastaminen kuntayhtymän hallitukseen ja 3) muutoksenhaku liikelaitoksen johtokunnan päätöksiin. 4. Valtioneuvoston joulukuussa päättämässä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille todetaan, että opetusministeriö asettaa keväällä 2008 kehittämissuunnitelman toimeenpanoa varten koulu-

12 12(14) tustarjonnan alueelliset tavoitteet vuodelle Opetusministeriö on pyytänyt maakuntien liitoilta mennessä kommentteja Koulutustarjonnan alueelliset tavoitteet vuodelle 2012 muistioluonnoksesta. Muistion liitteinä ovat taulukot nuorisoikäluokkien kehityksestä maakunnittain sekä nuorille suunnatun koulutuksen aloittajatavoitteista ammatillisessa peruskoulutuksessa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Opetusministeriön muistio liitteineen sekä Hämeen liiton vastaus opetusministeriölle on erillisenä liitteenä nro 7/ Hallitus antoi liikennepoliittisen selonteon eduskunnalle 27. maaliskuuta. Hallitus on selonteossa linjannut liikennepolitiikkaa usean vaalikauden ajaksi. Liikennepoliittisen selonteon yhteydessä päätetään myös vaalikauden väyläinvestointien ohjelmasta. Selonteko sisältää liikenneverkon kunnossapito- ja investointiohjelman. Siihen liittyvät rahoituspäätökset hallitus teki kehysriihessään. Monivuotisen investointiohjelman tavoitteena on tehdä liikennepolitiikasta nykyistä pitkäjänteisempää. Kanta-Hämettä koskien investointiohjelmaan sisältyy käynnissä olevana hankkeena Vt 2 Vihti Pori (55 milj.e). Vaalikauden investointiohjelmaan ei Kanta-Hämeestä sisälly nimettyjä hankkeita. Selonteossa luetellaan lisäksi hankkeet, joiden toteutukseen vuoden 2011 jälkeen on perusteltua varautua. Tällaisia Kanta-Hämettä koskevia hankkeita ovat Vt 10/12 Hämeenlinna Lahti (60 milj.e) ja Helsinki-Riihimäki radan välityskyvyn lisääminen (235 milj.e). Esityslistan ohessa toimitetaan erillisenä liitteenä 8/08 kuvat tiehankkeiden sijoittumisesta (Tiehallinto ). Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Heikki Pusa p Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt maakunnan liitoille ohjeet maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laatimisesta vuosille Toteuttamissuunnitelma toimii maakunnan talousarvioesityksenä valtionrahoitukseksi ja rahoituksen suuntaamisesta alueen kehittämistä varten. Sen sisältämien esitysten pohjalta käydään myös maakuntien ja ministeriöiden väliset neuvottelut syksyllä. Maakunnan liittojen hyväksymät toteuttamissuunnitelmat tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään perjantaina 24. lokakuuta Suomen kuntaliiton hallitus, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta ja Kuntien eläkevakuutuksen hallitus ovat antaneet kunnille ja kuntayhtymille suosituksen kunta-alan työnantajakuvan kehittämisestä. Huoli kunta-alan työnantajakuvasta liittyy lähivuosien voimakkaaseen eläköitymiseen ja kilpailuun työvoimasta. Em. organisaatiot ovat yhdessä julkaisseet oppaita kunnan työnantajakuvan kehittämiseksi, mm. Päättäjän oppaan maineenhallintaan (www.kunnat.net). Suosituksessa on toivottu asiaan kiinnitettävän huomiota ja toimia asian työnantajakuvan parantamiseksi. Hämeen liitossa työvoiman rekrytointi on yksi alkaneen markkinointihankkeen kolmen vuoden pääteemoista ja yhtenä osa-alueena on myös kunta-alaan työpaikat terveydenhuoltoalalla. Työnantajakuvaan vaikuttaminen on jokaisen, etenkin johtavassa ja päättävässä asemassa olevien asia. Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat.

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 15.1.2007 klo 10.00 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 3 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 16.4.2007 klo 10.15 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 3 56

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25) 1 (25) Aika: 2.2.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16)

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16) 1 (16) Aika: 10.5.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 72 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35) 1 (35) Aika: 17.12.2007 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...2 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...2 201 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Aika: 21.6.2010 klo 10.00 12.15 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 84 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27)

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27) 1 (27) Aika: 14.02.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 12 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1. Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 2/2007 12.2.2007 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 12.2.2007 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista Pöytäkirja 1/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Maakuntahallitus 10.11.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.11.2014 klo 08:30-10:30 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Maakuntahallitus 13.01.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.01.2014 klo 08:30-10:15 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010

Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) yhteistyöryhmä Kokouspäivämäärä 1.2.2010 Hämeen maakunnan Esityslista 1/2010 1 (6) Aika: Maanantai klo 13.00 Paikka: Hämeen liitto Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot