Yleiset tavoitteet Tavoitteet pohjautuvat TUL:n 2010-luvun liikuntapoliittiseen ohjelmaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiset tavoitteet Tavoitteet pohjautuvat TUL:n 2010-luvun liikuntapoliittiseen ohjelmaan"

Transkriptio

1 YLEISTÄ TUL:n TOIMINNASTA Johdanto TUL:n liittokokous hyväksyi Kemissä keväällä 2013 liiton liikuntapoliittisen asiakirjan. Siinä linjattiin, että TUL:n päätehtävä on edelleen seuratoiminnan kehittäminen ja tukeminen. Toiminta profiloituu jatkossa selkeästi kolmeen liikunnan osa-alueeseen ja niitä tukevaan toimintaan: 1) lasten ja nuorten liikuntaan 2) terveyttä edistävään liikuntaan 3) amatöörikilpaurheiluun Yleiset tavoitteet Tavoitteet pohjautuvat TUL:n 2010-luvun liikuntapoliittiseen ohjelmaan Yleisinä tavoitteina seuratoiminnan kehittämisessä ja tukemisessa ovat: - Seura-aktiivien osaamisen ja jaksamisen turvaaminen - Yhteistyöverkostojen hyödyntäminen - TUL:n liitto- ja piiritason palvelutarjonnan käytännön toteuttaminen - Liiton alueellisen toimintamallin uudistaminen - Seuratoiminnan monipuolistumisen tukeminen Toiminnan järjestäjät LUOTTAMUSHENKILÖT Luottamushenkilöorganisaation muodostavat sääntöjen mukaisesti hallitus sekä hallituksen asettamat jaostot ja muut toimielimet. Niitä asetetaan valittujen painopistealueiden ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman toteutumisen varmistamiseksi. kuva: Arto Laakso 1 LIITON TOIMIHENKILÖT Liiton toimihenkilöorganisaatio valmistelee ja toteuttaa käytännössä toimintasuunnitelmaa. TUL:n valtakunnallisina työntekijäresursseina liikunnan toimialalla on liikuntapäällikkö, harrasteliikunnan kehittäjä, nuorisoliikunnan kehittäjä sekä oto. lajipäälliköt. Valiokunnat muodostetaan tukemaan työtä sekä valmistelemaan käsiteltäviä ja toteutettavia asioita.

2 Piirikokouksen päätösten toteuttaminen käytännön tuloksiksi edellyttää oman toiminnan kriittistä arviointia, uusien toimintamuotojen omaksumista sekä konkreettisia uudistuksia työprosesseissa. LIITON TOIMINTAMALLI Toimintamallin uudistamista on valmisteltu liittokokouksen päätösten mukaisesti hallituksen asettamassa alueellisen toimintamallin suunnitteluryhmässä, joka on raportoinut työn etenemisestä valtuustolla ja hallitukselle. Liiton toimintamalli on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 aikana. Vuonna 2015 järjestetään CSIT:n Maailmankisat (World Sport Games) Italian Lignano Sabbiadorossa kesäkuussa. TUL:stä osallistuu kilpailuihin joukkue. Joukkueessa ovat ne piirin seurojen urheilijat jotka tulevat valituiksi. Lasten ja nuorten harrasteliikunta Tavoitteena on lasten ja nuorten fyysinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Tähän liittyen tavoitteena on rakentaa Liikkujan polku, joka antaa lapsille ja nuorille tilaisuuksia ilman tuloksentekopaineita tutustua ja osallistua liikuntaan ja urheiluun mahdollisimman monipuolisesti vuotiaille tarkoitettu Halisko-liikuntakoulu on osa Liikkujan polkua. kuva: Mauri Blomster Aikuisten harrasteliikunta ja amatöörikilpaurheilu Tavoitteena on amatöörikilpaurheilun ja Fair Play -toiminnan edistäminen. Tavoitteena on luoda liikunnallinen jatkumo nuorille aikuisille ja kilpailu-uraansa esimerkiksi veteraaniurheilussa jatkaville. Tavoitteena on myös toteuttaa erityisesti CSIT-lajeissa kansallista ja kansainvälistä kilpailutoimintaa. Toisena tavoitteena on tuottaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä kunto- ja harrasteliikuntamahdollisuuksia TUL:n seuroille, eläkeläisjärjestöille, ammattiosastoille ja työpaikkojen liikuntaryhmille. Työyhteisöliikunta Tavoitteena on antaa ay-liikkeelle mahdollisuuksia työsuojeluun kuuluvan työhyvinvoinnin edistämiseen tarjoamalla osaamista ja palveluita työyhteisöille. Ikääntyvien liikunta Tavoitteena on yhdessä eläkeläisjärjestöjen ja Suomen Aikuisliikuntaliiton kanssa edistää ikäihmisten liikunnan ja kulttuurin harrastamista kansainvälisellä, valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla yhteistyössä TUL:n urheiluseurojen kanssa. 2

3 PIIRIN TOIMINTA Organisaatio Piirin luottamusorganisaation muodostavat sääntöjen mukaisesti hallitus sekä hallituksen asettamat jaostot ja toimikunnat. Ne asetetaan valittujen painopistealueiden ja tasa-arvoja yhdenvertaisuusohjelman toteutumisen varmistamiseksi. Jaostojen ja muiden toimielinten tehtävänä on luoda toiminnallisia sisältöjä mm. nuoriso-, laji-, ay-, kuntoliikunta- ja veteraanitoimintaan. Lapin piirissä on seuraavat toimialat: PIIRIHALLINTO LIIKUNTAPALVELU - Koko elämänkulun liikuntatoimintana, jossa painottuvat lajityö, lasten ja nuorten liikunta sekä aikuisten ja veteraanien kuntoliikunta sekä TUL:n amatöörikilpaurheilu SEURAPALVELU - Vapaaehtoisille kohdentuvana koulutuksena ja seuroja tukevana palveluna 3

4 4 PIIRIHALLINTO Hallinto ja järjestötoiminta Yleishallinto Piirikokous kokoontuu kerran vuodessa sääntömääräiseen kokoukseen. Kokous pidetään piirihallituksen määräämässä paikassa maalis-huhtikuun aikana. Piirihallitus kokoontuu 5-7 kertaa toimintavuoden aikana. Puheenjohtajisto ja hallituksen nimeämät muut henkilöt muodostavat työvaliokunnan. Tämän lisäksi hallitus voi nimetä apuelimikseen muita valiokuntia, jaostoja, työryhmiä ja tiimejä. Jäsenistö Piirin jäsenjärjestöjä ovat liikunta- ja urheiluseurat. Piiritoiminta Piirikokous yleisellä tasolla ja piirihallitus sekä jaostot oman toiminnan osalta arvioivat toimintaansa ja toiminta-aluettaan. Piirijärjestö on itsenäinen rekisteröity yhdistys, joka toimii oman toimintasuunnitelmansa mukaan. TUL:n linjaukset ohjaavat piirin toimintasuunnitelmaa. Piiri järjestää sekä liiton toimintasuunnitelman mukaisia että omia koulutuksia, tilaisuuksiaan ja tapahtumiaan. Piiri vastaa itse omasta hallinnosta ja kuluista. Henkilöstö ja henkilöstötoiminta Liiton alueelliset työntekijät toteuttavat liiton tapahtumia, koulutuksia ja tukipalveluita liiton jäsenseuroille sekä osallistuvat liiton valtakunnallisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen muun muassa toimialajohtoryhmissä. Työntekijäorganisaatiota koskeva, alueellisen toimintamallin käyttöönotto toteutetaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Liiton henkilöstökoulutuksesta vastaa liiton koulutuksen johtoryhmä yhdessä liiton johtoryhmän kanssa. Henkilöstölle pidetään koulutuspäiviä joiden aiheina ovat työyhteisön kehittäminen sekä erilaiset ajankohtaiset teemat. Varainhankinta Piirin talous nojaa vahvasti omaan varainhankintaan, keskeisessä roolissa on palvelutoiminnan tuotot. Oman toiminnan tuottojen osuutta tulorahoituksesta kehitetään mm. tarjoamalla hinta-laatusuhteeltaan hyvää koulutusta jäsenseuroille sekä tehokkailla palveluilla. Tulopuolella on asetettava tavoitteeksi omantoiminnan tuottojen määrän kasvattaminen.

5 Yhteistoimintasopimukset Tavoitteena on yhteistoimintasopimusten sisällön kehittäminen ja taloudellisen arvon säilyttäminen. Suurin osa sopimuksista on työväenliikkeen eri toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Yhteistyökumppanien tarjoamia etuja lisätään seuroille. Ruka-Konttainen Piiri on merkittävänä osakkaana ja toimijana Retki-Konttainen Oy:ssä. Konttainen on vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella piirien muodostamalle osakeyhtiölle Retki-Konttainen Oy:lle, joka on saattanut Konttaisen rakennuskannan vesija viemäröinnin piiriin. Alueen jatkokehittäminen jatkuu yhteistyössä omistajan kanssa. Konttainen on liiton omistama retkeilyalue joka sijaitsee Kuusamosta noin 10 kilometrin päässä Rukalta. SEURAPALVELUJAOSTO Seurapalveluihin kuuluvat: - koulutus - seurojen edunvalvonta - seurayhteyksien kehittäminen - seurojen varainhankinnan ja muun seuratalouden tukeminen. Koulutuksen tavoitteena on tukea ja lisätä seura-aktiivien osaamista ja tietotaitoa seuratyössä. Jaosto organisoi ja toteuttaa jäsenseurojensa seurajohtajien, ohjaajien ja valmentajien koulutusta noin 20 eri kurssinimikkeellä. Jaosto huolehtii, että kurssien kouluttajat ovat tehtävään pätevöityneitä ja motivoituneita sekä tuntevat hyvin toteuttamansa koulutuksen sisällön. Palvelutoiminnan tavoitteena on seuratoiminnan aito tukeminen ja edunvalvonta. Seuratoimintaa tukevat hankkeet ja varainhankinta sekä liikuntapoliittinen vaikuttaminen paikallisella ja alueellisella tasolla edistävät seuratoiminnan kehittämistä myös pitkällä aikavälillä. Jaoston tehtävänä on viedä seurapalveluasioita seuratasolle. Liittotason asioita valmistelee seurapalvelujohtajan vetämä ja eri valmisteluvastuihin jaettu seurapalveluiden johtoryhmä. TUL:n liikuntapoliittisen asiakirjan linjaukset Seurapalvelun edunvalvonta työssä huomioidaan hyväksytyt liikuntapoliittiset linjaukset seuraavasti: - Liikunnan epäterveitä ilmiöitä torjutaan koulutuksissa jaettavalla tiedolla (antidopingtyö, urheiluvilpin karsiminen, rasismin vastaisuus sekä väkivallan ehkäisy) - Otetaan kantaa ja edistetään erityisesti yksittäisen seuran näkökulmasta suoritettavaa edunvalvontaa (mm. kuntien seuroille jakama taloudellinen tuki, amatööriurheilun sekä harraste-, Fair Play- ja työyhteisöliikunnan edistäminen ja yhteistyö ammattiyhdistysliikkeen kanssa) - Vaikutetaan paikallisesti ja alueellisesti toimiviin kunnallispolitiikkoihin 5

6 - Tasa-arvoa edistetään ensisijassa seurojen edunvalvonnan yhteydessä - Liikuntatietämyksen lisäämiseksi ja liikunnan huomioimiseksi yhdyskuntasuunnittelussa vaikutetaan paikallisesti ja alueellisesti toimiviin kunnallispolitiikkoihin - Jaosto tekee tarvittaessa omia pienimuotoisia kyselyitä seurakenttään - Koulutusjärjestelmässä huomioidaan aikuisten työyhteisöliikunnan ja amatöörikilpaurheilun edistäminen - TUL:n koulutusta tarjotaan avoimesti myös muiden järjestöjen käyttöön Koulutustoimintaryhmä Seurapalvelujaosto vahvistaa ja tuottaa järjestettävän koulutuksen sekä kartoittaa ja kouluttaa kursseja vetävät kouluttajat sekä päättää pääsääntöisesti toteutettavista kursseista liiton seurapalveluvaliokunnan määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Jaosto suunnittelee koulutuksen markkinoinnin ja huolehtii, että koulutukset ovat valtakunnallisessa koulutuskalenterissa ajantasaisesta. Kalenteria ylläpidetään TUL:n nettisivuilla jonne on linkki piirin kotisivuilta. Liitto tukee seuroja taloudellisesti kurssien toteutuksessa vastaamalla kouluttajakuluista. Tuen saamiseksi edellytetään kurssin avoimuutta, merkintää liiton nettikalenterissa sekä uuden kurssimateriaalin tilaamista. Kurssin vähimmäisosanottaja määrä on 7 henkilöä. Kursseja järjestetään neljällä eri koulutussektorilla alla olevan kaavion mukaisesti. Osa kursseista on useamman sektorin yhteinen. Suositeltava koulutuspolku etenee alhaalta ylös. 6

7 Koulutustoiminnan tavoitteet ja painopisteet: - Koulutuksen laadun parantamisessa tähdätään kouluttajien asiantuntijuuden ja osaamisen kehittämiseen sekä kurssisuunnittelun (koordinaatio ja piirien yhteistyö) ja kurssien toteutusketjun (kalenteri, esitteet, ilmoittautuminen, olosuhteet, todistukset ja rekisteröinti) yhtenäiseen ja sujuvaan toteutukseen. - Kouluttajat koulutetaan vetämään kurssit uusilla sisällöillä TUL:n koulutuksen pedagogisen linjan mukaisesti. TUL:n koulutuksen pedagoginen linja sisältää monipuoliset opetusmenetelmät, jotka tukevat kurssilaisten aktiivista osallistumista. Liitto toteuttaa yhden kaikkien sektoreiden kouluttajien yhteisen kaksipäiväisen tapaaminen ja lisäksi sektorikohtaisia tapaamisia tarpeen mukaan. - Koulutussuunnittelua kehitetään määrittelemällä koulutuksen perustavoitteet sekä tehostamalla ja tarkentamalla koulutuksen käytännön suunnittelua ja raportointia. - Kaikki koulutuksen järjestäjät hoitavat kurssien markkinointia, toteutusta ja palautteen käsittelyä yhtenäisellä tavalla. - Osallistujilta kootaan palautteet kaikilta kursseilta ja kurssilaisille jaetaan kurssin suorituksesta yhtenäiset todistukset. - Hyödynnetään suoraan koulutuskalenterista avautuva yhtenäinen sähköinen kurssiilmoittautuminen sekä sähköisen palautekysely, kurssilla suoritettavan kyselyn rinnalla. - Ulkoisesti laatu näkyy yhdenmukaisissa kurssiesitteissä, kurssimateriaaleissa ja todistuksissa. - Uusittujen kurssien myötä eri koulutussektoreilla tavoitellaan yhteensä 15 kurssia ja 100 osallistujaa. - Tiedotetaan liiton koulutuspolun eteneminen eri tahoille ja kurssien mahdollinen pätevöittäminen ja korvaavuus mm. eri liikuntajärjestöjen ja koulutusorganisaatioiden koulutuksissa. Nuorisokoulutus Koostuu seuraavista koulutuksista: - liikuntakoulun ohjaajakurssi - leiriohjaajakoulutus - ohjaamisen perusteet Koulutustarjontaa täydennetään Haliskoliikuntakouluhankkeeseen kehitettävistä koulutuksista: - haastavien tilanteiden kohtaamiskoulutus - mentorointikoulutus - luovien menetelmien koulutus - Halisko-tanssikoulutus. 7 Koulutusten onnistumista mitataan koulutuspalautteilla.

8 Lajikoulutus Valmennuksen perusteet -kurssi on ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen peruskurssi, jolla perehdytään lähinnä fyysisten kykyjen ja liikuntataitojen kehittämiseen. Toisena kurssina on valmennuksen suunnittelu jota toteutetaan kahdessa eri jaksossa. Koulutusta suunnataan pääosin TUL:n seurojen ohjaajille ja valmentajille. Kuntoliikunta Koulutus Kuntoliikunnan neuvottelu- ja virikepäivät järjestetään Kisakeskuksessa lokakuussa. Tavoitteena on 2 osallistujaa. Kunto- ja terveysliikunnan koulutuksesta vastaa seurapalvelujaosto yhteistyössä eri seurojen ja toimijoiden kanssa. Veteraanikoulutus Veteraanikoulutuksen osalta toimitaan yhteistyössä järjestämällä Ikääntyvien liikunnan ohjaajakursseja sekä alueellisesti. Tavoitteena on yksi kurssi ja 15 osallistujaa. Seuratoiminnan tukeminen ja edunvalvonta Alueellinen jäsenseurojen edunvalvonta kuuluu piirityöntekijöiden tehtäväkenttään. Tehtävässä heitä tukee sekä piirihallitus että liiton keskusorganisaatio. Edunvalvonnan tavoite: Seurojen ja kuntavaikuttajien tapaamisia toteutetaan alueittain. Yhteydenpitoa varten kootaan ja ylläpidetään liikunta-asioita käsittelevien kunnallisten lautakuntien jäsentietoja. TUL:n seurapalveluvaliokunta tuottaa ajankohtaista aineistoa liiton nettisivuilla olevalle Kuntavaikuttaminen -alasivulle. Sivuston tavoitteena on toimia niin liiton työntekijöiden kuin seuravaikuttajien ja kuntapäättäjienkin liikuntapolitiikan tietolähteenä. Seurojen arjen tueksi rakennetaan liiton Internet-sivuille sähköinen materiaalipankki, josta löytyy seuratoiminnan pyörittämiseen liittyvät tärkeimmät tiedot ja ohjeet. Seurayhteydet Seurojen tukeminen perustuu kahdensuuntaiseen vuorovaikutukseen. Tämä edellyttää seurojen yhdyshenkilöiden oikeita ja ajantasaisia tietoja. Seurojen liitolta ja piireiltä kaipaamien palveluiden tarvetta selvitetään aktiivisella raportoinnilla seurayhteyksien sisällöistä. Vuosittainen analyysi seurayhteysraportoinnista tuottaa päätöksentekoon arvokasta tietoa ja auttaa toiminnan suunnittelussa ja suuntaamisessa oikein kohti aitoa seuratoiminnan tukemista. Tavoite seurayhteyksien toteutuksessa: Pääosin henkilöstön toteuttamien seurayhteyksien raportointia jatketaan. Kaikkien liiton jäsenseurojen edustus tavoitetaan henkilökohtaisella kontaktilla. Seurojen suuntaan toteutetaan aktiivista tiedottamista liiton tavoitteista ja seuroille tarjottavista palveluista. Seurojen jäsenrekisteriksi tarjotaan liiton käyttämää yhdyshenkilörekisteriä. 8

9 Seurojen varainhankinta ja muu seurojen talouteen vaikuttava tuki Erilaisista hanketuista ja toimivista hankkeista kootaan tietoa liiton Internet-sivustolle ja seuroja tuetaan erilaisten tukihakemusten laadinnassa. Liiton valtakunnalliset yhteistyösopimukset laaditaan siten, että ne ovat mahdollisimman paljon myös suoraan seurojen hyödynnettävissä. Taloudellisen tukemisen tavoite: Liitto osallistuu hankkeisiin, joista hyötyy koko järjestö seuratasolle saakka. Seuroja tuetaan hankeavustusten laatimisessa ja tavoitteena on, että TUL:n seurojen seuratukihakemukset ja myönteiset päätökset kattavat vähintään 10 % kaikista hakemuksista. Nykyisiin liiton yhteistyösopimuksiin liittyvät taloudelliset seuraedut säilyvät ja niiden toteutukseen liittyvistä toimenpiteistä tehdään selkeät ohjeet. Apurahat Kannustetaan seuroja hakemaan urheilijoille TUL apurahoja. Viljo ja Vieno Salo säätiön apurahat on suunnattu lahjakkaille kansallista tai kansainvälistä huippua tavoittelevien nuorten urheilijoiden tai joukkueiden tukemiseen. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n tuki on huipulle tähtääville TUL:n urheilijoille tarkoitettu apuraha. Myös muita ammattiliittoja on mukana tukemassa nuorten urheilijoiden valmentautumista apurahojen muodossa. Kansan Sivistysrahaston Tapio Rautavaara -stipendi jaetaan vuosittain urheilullisesti tai taiteellisesti lahjakkaiden TUL:n nuorten jäsenten valmentautumista, kouluttautumista ja opiskelua varten. Kesko-stipendi jaetaan lahjakkaille alle 18-vuotiaille nuorille urheilijoille. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö yleiset tavoitteet - Sukupuolten välinen tasa-arvo - Taloudellinen tasa-arvo - Ikäryhmien välinen tasa-arvo - Erityisryhmien tasa-arvo - Monikulttuurisuuden tukeminen TUL:n tasa-arvotyö pohjautuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaan. Yleisenä tavoitteena on edelleen seurojen aktivointi ja kouluttaminen tasa-arvoasioihin sekä toimia esimerkkiliikuntajärjestönä tasa-arvoasioissa. Näkyvänä toimena jatkuu TUL:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman jalkauttaminen. 9

10 Jatketaan piiri ja seuratalolla yhteistyötä paikallisten maahanmuuttajien ja - organisaatioiden kanssa. Valistetaan jäsenseuroja toimimaan niin, että maahanmuuttajien osallistumismahdollisuudet toimintaan paranevat. Tavoitteet huomioidaan TUL:n koulutusjärjestelmässä, tapahtumissa ja viestinnässä. TUL:llä on omat liikuntatavoitteensa huhtikuun 2015 eduskuntavaaleissa. Seurataan aktiivisesti ajankohtaista keskustelua erityisesti liikuntakulttuurin alalla tapahtuvissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa sekä osallistutaan muiden järjestöjen vastaavaan työhön vaikuttamalla työryhmissä tai osallistumalla seminaareihin. Julkisia kannanottoja tehdään tarvittaessa. Tiedotustoimintaryhmä Piiriviestintä: - Piirin tapahtumakohtaisia flyereitä tehdään tarvittaessa. - Piiri vastaa oman nettisivuston ylläpidosta. - Piiri on siirtänyt viestinnän painopisteen sähköiseen viestintään. Viestinnän kehittäminen Viestintää kehitetään ja toteutetaan piirin ja seurojen kotisivujen välityksellä sekä muita sähköisiä menetelmiä käyttäen. Tarvittaessa käytetään paperitiedotteita. Tiedottamista kehitetään siten, että mm. nettisivut avaavat kanavan liikunnan monimuotoisiin tapahtumiin. Lähetetään paperiversiona tiedotetta seurojen kirjeenvaihtajille sekä toimitetaan aineisto TULAviisiin ja lehdistöjakeluun. Yleistiedotteiden lisäksi panostetaan tapahtumakohtaiseen viestintään. Ylläpidetään nettisivujen sisällä omia jaostojen sivuja sekä linkkejä TUL tapahtumiin. Liiton viestintä tukee piiriviestintää: - TUL on siirtänyt viestinnän painopisteen sähköiseen viestintään - Päivittäin ilmestyvä verkkojulkaisu TULaviisi. - Liitolle tehdään uusi ja sisällöltään ajankohtaisempi yleisesite. - Liiton flyereita tehdään muun muassa Aprilli-risteilylle, TUL Joy Games tapahtumiin, veteraanien kulttuurikilpailuun sekä toimialakohtaisesti. - Verkkolehti ja internetsivustot ja sekä sähköinen TUL Uutisviesti nivoutuvat yhteen ja täydentävät toinen toistaan tiedon tuottamiskanavina. Viestintä kantaa vastuun TUL:n www-sivujen päivittämisestä ja sivujen ajan tasalla pysymisestä. - Viestintä on myös seurojen palvelemista mahdollisimman kattavasti. Seurojen hyvän palvelun takaamiseksi ja informaation levittämiseksi TUL:n kotisivujen jatkuva parantaminen ja käyttäjäystävällisyyden lisääminen ovat jokapäiväistä työtä. 10

11 - Viestintä on osa liiton kaikkien työntekijöiden toimenkuvaa. Kotisivut, verkkolehti TULaviisi ja sähköinen TUL Uutisviesti ovat vain välineitä viestin viemiseksi, mutta ajankohtaisen tiedon tuottaminen on kaikkien työntekijöiden tehtävänä. - TUL on mukana myös sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Twitter) ja tätä puolta kehitetään edelleen. Sosiaalisen median avulla on mahdollista tavoittaa eri-ikäisiä ihmisiä ja saada tätä kanavaa pitkin vietyä TUL-viestiä eteenpäin. - Sähköinen Uutisviesti ilmestyy vuoden aikana kahdeksan kertaa. Uutisviestin rekisteriä laajennetaan, tavoitteena on edelleen saada uutiskirjeen lukijaa. Toimintakalenteri osoitteessa ja Toimintakalenterissa on ilmoitukset piirin ja seurojen tapahtumista, mikäli seurat ovat ilmoittaneet omista tapahtumistaan piiritoimistolle. LIIKUNTAJAOSTO Jaoston tehtävänä on harrasteliikunnan ja koko liikuntatoiminnan toteuttaminen, koordinointi ja kehittäminen sekä sen alaisuudessa toimivien elinten työn ohjaaminen ja ohjeistaminen. Jaosto koostuu, seurojen esityksestä, nimetyistä henkilöistä siten, että siihen kuuluu nuoriso, kuntoliikunta ja veteraanitoimijoita. Kuntoliikuntaryhmä Toiminnan kuvaus ja tavoitteet Kuntoliikuntaryhmä muodostuu seurojen kunto- ja terveysliikunnan moniosaamisesta. Tavoitteena on saada jokaiseen piirin seuraan kuntoliikuntajaosto, joka tukee seurojen kunto- ja terveysliikuntaa. Toisena tavoitteena on tuottaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä kunto- ja harrasteliikuntatuotteita seuroille, eläkeläisjärjestöille, ammattiosastoille ja työpaikkojen liikuntaryhmille. Liikkeelle! -kuukauden tavoitteena on lisätä liikunnan tuomaa vireyttä elintapoihin ja työyhteisöjen hyvinvointiin Liikkeelle! -tapahtumien tavoitteena on 11

12 nostaa esille yhteistyön merkitystä tapahtumien järjestämisessä. Askelkisan tavoitteena on muuttaa jokapäiväisen liikkumisen muotoja. Liikkeelle! -kuntokuukausi Liikkeelle! -kuntokuukausi toteutetaan Tapahtumissa huomioidaan erityisryhmät ja eri-ikäiset toimijat ja edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Starttitapahtumassa käytetään kokemuspohjaista tietoa ja Halisko-puistoa. Liikkeelle! -askelkisa toteutetaan neljännen kerran ja haastetaan mukaan sisarjärjestöt, ammattiliitot ja muut yhteistyötahot. Liikkeelle! -tapahtuman määrällinen tavoite on 60 tilaisuutta ja 2000 osallistujaa. Askelkisan osallistujatavoite on 6 joukkuetta. Leiritoiminta TUL:n leiritoimintaan liittyvät oleellisesti myös perheleirit sekä entisten ohjaajien leirit. Sidosryhmäyhteistyö Yhteistyötä lisätään ammattijärjestöjen osastojen, Eläkkeensaajien, Eläkeläiset ry:n sekä muiden taloudellisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Nuorisotoimintaryhmä TUL:n strategian ja tavoitteiden mukaista lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuritoimintaa suunnittelee ja toteuttaa nuorisoliikuntaryhmä liikuntajaoston alaisena. Tavoitteena on vaikuttaa lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen toimintaedellytyksiin ja laatuun sekä innostaa ja osallistaa lapsia ja nuoria liikkumaan. Vuoden 2015 toiminnan sisältöihin kuuluvat: Kuva: Veitsiluodon Kisaveikot - leiritoiminta - kansainvälinen nuorisotoiminta - TUL:n tuottamien lasten ja nuorten liikunta-aineistojen hyödyntäminen - TUL Joy Games nuorisotapahtumaketju - Halisko-liikuntakoulut - ohjaajakoulutus - nuorisotoimintaan liittyvät projektit. Yhteistyötä tehdään muiden lapsi- ja nuorisojärjestöjen kanssa. TUL on jäsenenä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:ssä ja Nuorten Akatemia ry:ssä. Seuroja kannustetaan osallistumaan eri tapahtumiin joita ovat mm. 12

13 TUL Joy Games nuorisotapahtumaketju 2015 (TJG-ketju) Talvitapahtuma järjestetään helmikuuta 2015 Jyväskylässä ja syystapahtuma lokakuuta 2015 Kokkolassa.. Halisko-toiminta Halisko-liikuntakoulut jatkavat toimintaansa. Liikuntakoulutoimintaa kehitetään ja jalkautetaan edelleen seuroille. Halisko-toiminnan levittämistä myös muille sektoreille edistetään. Haliskoa viedään erilaisiin tapahtumiin, joissa tavoitetaan laajoja joukkoja eriikäisiä lapsia ja nuoria. Halisko-maskotin ympärille tuotettua materiaalia hyödynnetään liikuntakoulun teemoihin liittyen ja huomioiden lasten kokonaisvaltainen hyvinvointi. Leiritoiminta Perinteinen leiritoiminta tapahtuu piirissä ja seuroissa. Leirit voivat olla rakenteeltaan hyvin erilaisia. Seurojen leirit ovat pääosin lajipainotteisia ja piirin leirit monipuolisia liikunta- ja kulttuurileirejä. Lajileirejä järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Leireillä voi olla lajitoimintaa ja nuorisotoimintaa. Liiton junioriliikuntajaosto on mukana tukemassa vuosittain erikseen valittujen leirien toimintaa. Kulttuuritoiminta TUL Joy Games -syystapahtuman yhteydessä pidetään taidetapahtuma, joka sisältää eri taidemuotoja. Kulttuuritoimintaa edistetään myös urheilukoulujen ja leiritoiminnan muodossa. Kansainvälinen toiminta Seurojen urheilijat osallistuvat kansainväliseen toimintaan valintojen mukaan. Nuorten urheilijoiden osallistuminen kansainväliseen toimintaan tapahtuu myös Barents urheilun kautta. Suomessa kalottitoiminnasta vastaa Kalottiurheilu ry ja yhdistyksen päätöksentekoelimissä, hallituksessa ja jaostoissa, on mukana piirin edustajia. Mahdollisissa yhteisprojekteissa ollaan mukana. Toinen muoto osallistua kansainväliseen nuorisotoimintaan on CSIT:n (Kansainvälinen Työväen Urheiluliitto) toimintaan. Muu toiminta Tavoitteena on saada nuoria mukaan seurojen päätöksentekoon, lisätä kiinnostusta järjestötoimintaan, lisätä nuorten osallistumista ja osallisuutta sekä saada nuoret jäämään seuroihin ohjaajiksi ja valmentajiksi. Kannustetaan seuroja jotta nuoret osallistuvat Nuoret päättäjät toimintaan ja koulutukseen. Piirien nuorisotoiminnan edustajien tapaaminen pidetään Tampereella tammikuussa. 13

14 Nuorisolajitoiminta Osana nuorten lajitoimintaa ovat TUL Joy Games -nuorisotapahtumaketjun kilpailuihin ja lajileiritoimintaan osallistuminen sekä urheilijoiden tukeminen. Lajitoimintaa tukevat Valmennuksen perusteet ja Valmennuksen suunnittelu koulutuksen järjestäminen. Tavoite Tavoitteena on piirin seurojen TUL:n kilpailuihin osallistujamäärien kasvattaminen ja kilpailujen arvostuksen lisääminen. Lisätä lasten ja nuorten fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Herättää innostusta säännölliseen omakohtaiseen harrastamiseen. Tukea ja kannustaa omalta osaltaan TUL:n seurojen urheilijoita ja luoda tiiviimpi yhteys urheilijan, piirin ja liiton välille. Toimenpiteet Kannustetaan seuroja järjestämään toimintaa lapsille ja nuorille, jossa on mahdollista harrastaa ja kilpailla ilman kilpailujärjestelmän luomia tulos- ja menestyspaineita. Toteutetaan lajien yhteistä leiritoimintaa. Toteutetaan piirissä tai yhdessä muiden piirien kanssa valmentaja- ja ohjaajakoulutusta. Kannustetaan seurojen nuoria osallistumaan TUL Joy Games- ja muihin kilpailutapahtumiin. TUL:n mestaruuskilpailut ja kansalliset kilpailut liitetään omaan kalentereihin. Lisätään tiedottamista TUL:n kilpailuista ja tapahtumista. 14

15 Kilpailut TUL:n avoimia mestaruuskilpailuja järjestetään useassa lajissa. Tarkoituksena on kannustaa nuoria osallistumaan TUL:n ja piirien järjestämiin kilpailuihin. Vuonna 2015 aloitetaan suunnittelu uudesta TJG-ketjusta. Näiden tapahtumien sisältö rakennetaan paikallisten toimijoiden resurssien mukaan. Pääpaino tapahtumissa on Taidetapahtumalla ja Ryhmätanssikilpailulla. Muu toiminta Yhdessä nuorisoliikuntatiimin kanssa tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Veteraanitoimintaryhmä Toiminnan kuvaus Veteraanitoimintaryhmä tekee työtä ikääntyvien ja ikääntyneiden terveysliikunnan lisäämiseksi sekä monipuolistamiseksi kaikilla toimintatasoilla. Tavoitteena on koota seuroissa toimivia eläkeikäisiä piirin ja piirien yhteisiin sekä valtakunnallisiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. Tavoitteet Seuroja kannustetaan osallistumaan: TUL:n Aprilliristeilyllä veteraanitapaaminen. Varkaudessa TUL:n Savon piirin isännyydessä järjestettävät kaksipäiväiset TUL:n veteraanipäivät lokakuussa järjestettävä Veteraaniristeily. Oulussa TUL:n Oulun piirin isännyydessä, yhteistyössä Eläkkeensaajien Keskusliiton, Eläkeläisten, Työväen Näyttämöiden liiton ja Suomen Työväen Musiikkiliiton kanssa TUL:n veteraanijaosto järjestää 3. valtakunnallisen kulttuurikilpailun. Tapahtuma liittyy EKL:n ja Eläkeläisten kanssa vuonna 2010 solmittuun yhteistoimintasopimukseen. Kilpailutoimintaa on 50 vuotta täyttäneiden petankin ja boccian avoimet TUL:n mestaruuskilpailut, jotka järjestetään TUL:n veteraanipäivän yhteydessä Varkaudessa. Bocciakisojen osanottotavoite on 1-5 joukkuetta ja petankkikisojen 3 joukkuetta. Piiri- ja seurayhteyksiä varten on liiton jaoston jäsenistä nimetty piirikummit, joiden tehtävä on pitää yhteyksiä piirien ja seurojen veteraanijaostoihin ja -toimijoihin. Piirien edustajille järjestetään neuvottelutilaisuus syyskaudella. 15

16 LAJOTOIMINTAVERKOSTO TUL:n Lapin piirillä on lajitoimintaa 78 eri lajien seurayhdyshenkilöä ja 25 eri urheilulajia - ammunta, hiihto, jalkapallo, jääpallo, kaukalopallo, jääkiekko, keilailu, koripallo, lentopallo, moottoriurheilu, naisvoimistelu, nyrkkeily, paini, painonnosto, pesäpallo, petanque, pyöräily, pöytätennis, shakki, suunnistus, taekwon-do, uinti, veneily, voimannosto, yleisurheilu. Seura ja lajiverkostoa sekä yhdyshenkilöverkostoa kehitetään piirin alueella. Piirin ja alueen mestaruuskilpailuja järjestetään seurojen yhteistyönä. Suomen Työväen Urheiluliitolla ja sen seuroilla on toimintaa 59 lajissa. TUL:n seurojen urheilijat, valmentajat ja muu aktiivijäsenistö osallistuvat lajiliittojen kilpailuihin, valmennukseen ja koulutukseen sekä muuhun toimintaan. Pääpaino TUL:n lajitoiminnassa kohdistuu CSIT:n eli Kansainvälisen Työväen Urheiluliiton ohjelmassa oleviin lajeihin. Seurojen urheilijat ja valmentajat osallistuvat TUL:n mestaruuskilpailuihin joita järjestetään vajaassa kahdessakymmenessä lajissa, ay-kilpailuihin joita järjestetään vajaassa viidessätoista lajissa. Kymmenen lajia pitää neuvottelu ja lajipuheenjohtajapäiviä. Lajitoiminnan keskeisenä painopisteenä on nuoriso- ja harrasteliikunta. Vuosittain piiri palkitsee vuoden seuran, parhaan urheilijan, vuoden nuoren urheilijan ja nimeää vuoden toimijan. Palkitsemiset tapahtuvat piirikokouksessa. Seuroja kannustetaan hakemaan valmennusapurahoja joita TUL jakaa vuosittain yhteistyöyritystensä, säätiöiden ja ammattiliittojen tuella lähes sadalle nuorelle lupaavalle eri lajien urheilijalle. Ay-liikunta ja työyhteisöliikunta Tehtävänä on selkiinnyttää ay-liikunnan kenttää, kehittää yhteistä ajatusta ja mallia ayväen terveys- ja kuntoliikunnan sekä kilpailemisen toteuttamisesta. Piiri ja seurat tarjoavat ay-liikkeelle osallistumismahdollisuutta tapahtumiin ja näin mahdollistaa työhyvinvoinnin edistämistä. 16

17 Ay-kilpailut Vuosittain järjestetään lajien ay-kilpailuja, liittojen kisoja, liittojen kesäpäivien liikuntatapahtumia. Useissa liittojen tapahtumissa ja kilpailuissa toimivat TUL:n piirit ja seurat käytännön järjestäjinä. Yhteistoiminta Yhteistyötä ay-järjestöjen kanssa tiivistetään. Vuosien varrella syntynyttä verkostoa ylläpidetään yhteistyössä muiden mukana olevien tahojen kanssa. Kehitetään työyhteisöliikunnan edistämiseksi uusia toimintamalleja jotta saadaan konkreettisesti vähän liikkuvia innostumaan, huolehtimaan terveydestään ja kunnostaan. 17

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016

TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n TUL:n Kymenlaakson piiri ry TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Piirikokous 13.04.2016 TOIMINTASUUNNITELMA V. 2016 Yleistä TUL:n liittokokous keväällä 2013 hyväksyi liiton

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma

Seurapäivien ryhmäkeskustelut Seurapäivät Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivien ryhmäkeskustelut 2011-2015 Seurapäivät 26.11.2016 Veli-Tapio Kangasluoma Seurapäivät 2011-2015 - ryhmäkeskustelut 2011 Turku TUL:n arvot ja seuratyön arvot 2012 Joensuu Seuran toiminta ja

Lisätiedot

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET

JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET JÄRJESTÖKYSELYJEN TULOKSET www.slideproject.com Tj-aamukahvit 15.12.2015 Kati Lehtonen, LIKES Jarmo Mäkinen, KIHU Mäkinen, Lämsä, Aarresola, Frantsi, Vihinen, Laine, Lehtonen & Saari 2015. Liikuntajärjestöjen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

SAKU ry. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007

SAKU ry. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007 SAKU ry Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007 VISIO 2010: SAKU ry kokoaa järjestäjät toimimaan jäsenkentän hyvinvoinnin edistämiseksi ja yhteisöllisyyden rakentamiseksi 2 (5) STRATEGIATYÖ SAKU ry:n

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

Haetaanko yhtäläisyyksiä vai eroja? Omaperäisyyttä?

Haetaanko yhtäläisyyksiä vai eroja? Omaperäisyyttä? TUL-aluetoiminta ja länsisuomalaisuus pohjalaisuuden, satakuntalaisuuden, varsinaissuomalaisuuden ja hämäläisyyden soppa seinäjokisuuden, porilaisuuden, turkulaisuuden ja tamperelaisuuden sekoitus Esko

Lisätiedot

Lajiliittoselvitys LAJILIITOILLE KEVÄÄLLÄ KOHDISTETUN KYSELYN SATOA

Lajiliittoselvitys LAJILIITOILLE KEVÄÄLLÄ KOHDISTETUN KYSELYN SATOA Lajiliittoselvitys LAJILIITOILLE KEVÄÄLLÄ KOHDISTETUN KYSELYN SATOA Miksi selvitys tehdään? Lajiliittojen valtionavustuspolitiikan kehittäminen Liittojen toiminnan nykytilan kuvaus talouden, liiton toiminnan

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Me yhdessä Ehdotus syyskokoukselle Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Me yhdessä 2017 Ehdotus syyskokoukselle 29.10.2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 Liittomme * 86 jäsenyhdistystä * Jäsenyhdistyksissä on n. 10 työntekijää * Liitolla on 5 työntekijää * 9 aluetta

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarjatoiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat 4 5.

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset

Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun seuraseminaari ja sen tulokset Popinniemen Iskun historia Popinniemen Isku RY on perustettu vuonna 16.02.1960 Popinniemen Ponnistus erosi 1960 TUL:sta, jolloin ne jäsenet, jotka halusivat

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI

Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI Suomalaisen jääkiekon strategia U18 MM-SEMINAARI 25.4.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Kisakallio Toimintasuunnitelma 2012 A. NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALA Kilpailutapahtumien monipuolistaminen Taitokisat Show Your Skills Harjoittelukulttuurin kehittäminen seuroissa Yksilön valmentaminen joukkueurheilussa

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset

Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset Vapaaehtoiset ja ammattilaiset yhdessä: Suomalaiset valmentajayhdistykset Toiminnanjohtajien aamiainen 14.6.2016, Valo -talo Valmentajan polku viitekehyksenä Monilajiset valmentajayhteisöt Suomen Valmentajat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry.

SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA. Suomen Keilailuliitto ry. SUOMALAISEN KEILAILUN STRATEGIA ry. 6. SYYSKUUTA 2016 Suomalaisen keilailun strategia Tämän dokumentin sisältämässä strategiassa linjataan Suomen Keilailuliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka.

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Alue Etelä-Suomi TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 PAINOPISTEET NUORISOLIIKUNNAN TOIMIALALLA 3 1. Aluesarja toiminta 3 2. Ringettekoulut 4 3. Lajinlevitys 4 4. Päätöstapahtumat ja taitokisat

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia

VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia VOIMANOSTO 2021 Tulevaisuus ja Suomen Voimanostoliiton strategia SVNL:n hallituksen kokous 14.9.2016 Asiakirjan Voimanosto 2021 tarkoitus Luoda yhteinen näkemys Suomen Voimanostoliiton tulevaisuuden suunnasta

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE

SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE SATAKUNNAN HIIHTO RY SUUNNITELMA Liisankatu 11 Pori 4.10.2017 SATAKUNNAN HIIHTO RY:N TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 1.5.2016 30.4.2017 1. YLEISTÄ - yhteistyötä kehitetään Jämi Keskuksen kanssa alue-

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA

PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA PÄIJÄT-HÄMEEN TERVEYSLIIKUNTASTRATEGIA Aluejärjestöt Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU) Alueellinen liikunnan ja urheilun järjestö, toimimme 16 kunnan alueella Päijät-Hämeessä Olemme yksi 15 aluejärjestöstä

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Hyväksytty vuosikokouksessa Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2013 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.12.2012 Sisällys 1. Valmentautuminen 2. Opiskelu 3. Tuki- ja asiantuntijapalvelut 4. Hallinto 5. Tehostamishanke

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN LIIKKUVA KOULU TUKIPALVELUJA KUNNILLE JA KOULUILLE LISÄÄ LIIKETTÄ KOULUPÄIVIIN JA AKTIIVISUUTTA ILTAPÄIVIIN LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖJEN JA VALON YHTEISISTÄ TUKITOIMISTA LIIKKUVILLE

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2

Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 Strategia 2015-2020 Pieksämäki Curling ry versio 2 1 Johdanto Tämä Pieksämäki Curling Ry:n strategia 2015-2020 ohjaa seuran toimintaa ja antaa suuntaviivat kehitykselle. Käytännössä strategia ohjaa vuosien

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot