Yleiset tavoitteet Tavoitteet pohjautuvat TUL:n 2010-luvun liikuntapoliittiseen ohjelmaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleiset tavoitteet Tavoitteet pohjautuvat TUL:n 2010-luvun liikuntapoliittiseen ohjelmaan"

Transkriptio

1 YLEISTÄ TUL:n TOIMINNASTA Johdanto TUL:n liittokokous hyväksyi Kemissä keväällä 2013 liiton liikuntapoliittisen asiakirjan. Siinä linjattiin, että TUL:n päätehtävä on edelleen seuratoiminnan kehittäminen ja tukeminen. Toiminta profiloituu jatkossa selkeästi kolmeen liikunnan osa-alueeseen ja niitä tukevaan toimintaan: 1) lasten ja nuorten liikuntaan 2) terveyttä edistävään liikuntaan 3) amatöörikilpaurheiluun Yleiset tavoitteet Tavoitteet pohjautuvat TUL:n 2010-luvun liikuntapoliittiseen ohjelmaan Yleisinä tavoitteina seuratoiminnan kehittämisessä ja tukemisessa ovat: - Seura-aktiivien osaamisen ja jaksamisen turvaaminen - Yhteistyöverkostojen hyödyntäminen - TUL:n liitto- ja piiritason palvelutarjonnan käytännön toteuttaminen - Liiton alueellisen toimintamallin uudistaminen - Seuratoiminnan monipuolistumisen tukeminen Toiminnan järjestäjät LUOTTAMUSHENKILÖT Luottamushenkilöorganisaation muodostavat sääntöjen mukaisesti hallitus sekä hallituksen asettamat jaostot ja muut toimielimet. Niitä asetetaan valittujen painopistealueiden ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman toteutumisen varmistamiseksi. kuva: Arto Laakso 1 LIITON TOIMIHENKILÖT Liiton toimihenkilöorganisaatio valmistelee ja toteuttaa käytännössä toimintasuunnitelmaa. TUL:n valtakunnallisina työntekijäresursseina liikunnan toimialalla on liikuntapäällikkö, harrasteliikunnan kehittäjä, nuorisoliikunnan kehittäjä sekä oto. lajipäälliköt. Valiokunnat muodostetaan tukemaan työtä sekä valmistelemaan käsiteltäviä ja toteutettavia asioita.

2 Piirikokouksen päätösten toteuttaminen käytännön tuloksiksi edellyttää oman toiminnan kriittistä arviointia, uusien toimintamuotojen omaksumista sekä konkreettisia uudistuksia työprosesseissa. LIITON TOIMINTAMALLI Toimintamallin uudistamista on valmisteltu liittokokouksen päätösten mukaisesti hallituksen asettamassa alueellisen toimintamallin suunnitteluryhmässä, joka on raportoinut työn etenemisestä valtuustolla ja hallitukselle. Liiton toimintamalli on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 aikana. Vuonna 2015 järjestetään CSIT:n Maailmankisat (World Sport Games) Italian Lignano Sabbiadorossa kesäkuussa. TUL:stä osallistuu kilpailuihin joukkue. Joukkueessa ovat ne piirin seurojen urheilijat jotka tulevat valituiksi. Lasten ja nuorten harrasteliikunta Tavoitteena on lasten ja nuorten fyysinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Tähän liittyen tavoitteena on rakentaa Liikkujan polku, joka antaa lapsille ja nuorille tilaisuuksia ilman tuloksentekopaineita tutustua ja osallistua liikuntaan ja urheiluun mahdollisimman monipuolisesti vuotiaille tarkoitettu Halisko-liikuntakoulu on osa Liikkujan polkua. kuva: Mauri Blomster Aikuisten harrasteliikunta ja amatöörikilpaurheilu Tavoitteena on amatöörikilpaurheilun ja Fair Play -toiminnan edistäminen. Tavoitteena on luoda liikunnallinen jatkumo nuorille aikuisille ja kilpailu-uraansa esimerkiksi veteraaniurheilussa jatkaville. Tavoitteena on myös toteuttaa erityisesti CSIT-lajeissa kansallista ja kansainvälistä kilpailutoimintaa. Toisena tavoitteena on tuottaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä kunto- ja harrasteliikuntamahdollisuuksia TUL:n seuroille, eläkeläisjärjestöille, ammattiosastoille ja työpaikkojen liikuntaryhmille. Työyhteisöliikunta Tavoitteena on antaa ay-liikkeelle mahdollisuuksia työsuojeluun kuuluvan työhyvinvoinnin edistämiseen tarjoamalla osaamista ja palveluita työyhteisöille. Ikääntyvien liikunta Tavoitteena on yhdessä eläkeläisjärjestöjen ja Suomen Aikuisliikuntaliiton kanssa edistää ikäihmisten liikunnan ja kulttuurin harrastamista kansainvälisellä, valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla yhteistyössä TUL:n urheiluseurojen kanssa. 2

3 PIIRIN TOIMINTA Organisaatio Piirin luottamusorganisaation muodostavat sääntöjen mukaisesti hallitus sekä hallituksen asettamat jaostot ja toimikunnat. Ne asetetaan valittujen painopistealueiden ja tasa-arvoja yhdenvertaisuusohjelman toteutumisen varmistamiseksi. Jaostojen ja muiden toimielinten tehtävänä on luoda toiminnallisia sisältöjä mm. nuoriso-, laji-, ay-, kuntoliikunta- ja veteraanitoimintaan. Lapin piirissä on seuraavat toimialat: PIIRIHALLINTO LIIKUNTAPALVELU - Koko elämänkulun liikuntatoimintana, jossa painottuvat lajityö, lasten ja nuorten liikunta sekä aikuisten ja veteraanien kuntoliikunta sekä TUL:n amatöörikilpaurheilu SEURAPALVELU - Vapaaehtoisille kohdentuvana koulutuksena ja seuroja tukevana palveluna 3

4 4 PIIRIHALLINTO Hallinto ja järjestötoiminta Yleishallinto Piirikokous kokoontuu kerran vuodessa sääntömääräiseen kokoukseen. Kokous pidetään piirihallituksen määräämässä paikassa maalis-huhtikuun aikana. Piirihallitus kokoontuu 5-7 kertaa toimintavuoden aikana. Puheenjohtajisto ja hallituksen nimeämät muut henkilöt muodostavat työvaliokunnan. Tämän lisäksi hallitus voi nimetä apuelimikseen muita valiokuntia, jaostoja, työryhmiä ja tiimejä. Jäsenistö Piirin jäsenjärjestöjä ovat liikunta- ja urheiluseurat. Piiritoiminta Piirikokous yleisellä tasolla ja piirihallitus sekä jaostot oman toiminnan osalta arvioivat toimintaansa ja toiminta-aluettaan. Piirijärjestö on itsenäinen rekisteröity yhdistys, joka toimii oman toimintasuunnitelmansa mukaan. TUL:n linjaukset ohjaavat piirin toimintasuunnitelmaa. Piiri järjestää sekä liiton toimintasuunnitelman mukaisia että omia koulutuksia, tilaisuuksiaan ja tapahtumiaan. Piiri vastaa itse omasta hallinnosta ja kuluista. Henkilöstö ja henkilöstötoiminta Liiton alueelliset työntekijät toteuttavat liiton tapahtumia, koulutuksia ja tukipalveluita liiton jäsenseuroille sekä osallistuvat liiton valtakunnallisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen muun muassa toimialajohtoryhmissä. Työntekijäorganisaatiota koskeva, alueellisen toimintamallin käyttöönotto toteutetaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Liiton henkilöstökoulutuksesta vastaa liiton koulutuksen johtoryhmä yhdessä liiton johtoryhmän kanssa. Henkilöstölle pidetään koulutuspäiviä joiden aiheina ovat työyhteisön kehittäminen sekä erilaiset ajankohtaiset teemat. Varainhankinta Piirin talous nojaa vahvasti omaan varainhankintaan, keskeisessä roolissa on palvelutoiminnan tuotot. Oman toiminnan tuottojen osuutta tulorahoituksesta kehitetään mm. tarjoamalla hinta-laatusuhteeltaan hyvää koulutusta jäsenseuroille sekä tehokkailla palveluilla. Tulopuolella on asetettava tavoitteeksi omantoiminnan tuottojen määrän kasvattaminen.

5 Yhteistoimintasopimukset Tavoitteena on yhteistoimintasopimusten sisällön kehittäminen ja taloudellisen arvon säilyttäminen. Suurin osa sopimuksista on työväenliikkeen eri toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Yhteistyökumppanien tarjoamia etuja lisätään seuroille. Ruka-Konttainen Piiri on merkittävänä osakkaana ja toimijana Retki-Konttainen Oy:ssä. Konttainen on vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella piirien muodostamalle osakeyhtiölle Retki-Konttainen Oy:lle, joka on saattanut Konttaisen rakennuskannan vesija viemäröinnin piiriin. Alueen jatkokehittäminen jatkuu yhteistyössä omistajan kanssa. Konttainen on liiton omistama retkeilyalue joka sijaitsee Kuusamosta noin 10 kilometrin päässä Rukalta. SEURAPALVELUJAOSTO Seurapalveluihin kuuluvat: - koulutus - seurojen edunvalvonta - seurayhteyksien kehittäminen - seurojen varainhankinnan ja muun seuratalouden tukeminen. Koulutuksen tavoitteena on tukea ja lisätä seura-aktiivien osaamista ja tietotaitoa seuratyössä. Jaosto organisoi ja toteuttaa jäsenseurojensa seurajohtajien, ohjaajien ja valmentajien koulutusta noin 20 eri kurssinimikkeellä. Jaosto huolehtii, että kurssien kouluttajat ovat tehtävään pätevöityneitä ja motivoituneita sekä tuntevat hyvin toteuttamansa koulutuksen sisällön. Palvelutoiminnan tavoitteena on seuratoiminnan aito tukeminen ja edunvalvonta. Seuratoimintaa tukevat hankkeet ja varainhankinta sekä liikuntapoliittinen vaikuttaminen paikallisella ja alueellisella tasolla edistävät seuratoiminnan kehittämistä myös pitkällä aikavälillä. Jaoston tehtävänä on viedä seurapalveluasioita seuratasolle. Liittotason asioita valmistelee seurapalvelujohtajan vetämä ja eri valmisteluvastuihin jaettu seurapalveluiden johtoryhmä. TUL:n liikuntapoliittisen asiakirjan linjaukset Seurapalvelun edunvalvonta työssä huomioidaan hyväksytyt liikuntapoliittiset linjaukset seuraavasti: - Liikunnan epäterveitä ilmiöitä torjutaan koulutuksissa jaettavalla tiedolla (antidopingtyö, urheiluvilpin karsiminen, rasismin vastaisuus sekä väkivallan ehkäisy) - Otetaan kantaa ja edistetään erityisesti yksittäisen seuran näkökulmasta suoritettavaa edunvalvontaa (mm. kuntien seuroille jakama taloudellinen tuki, amatööriurheilun sekä harraste-, Fair Play- ja työyhteisöliikunnan edistäminen ja yhteistyö ammattiyhdistysliikkeen kanssa) - Vaikutetaan paikallisesti ja alueellisesti toimiviin kunnallispolitiikkoihin 5

6 - Tasa-arvoa edistetään ensisijassa seurojen edunvalvonnan yhteydessä - Liikuntatietämyksen lisäämiseksi ja liikunnan huomioimiseksi yhdyskuntasuunnittelussa vaikutetaan paikallisesti ja alueellisesti toimiviin kunnallispolitiikkoihin - Jaosto tekee tarvittaessa omia pienimuotoisia kyselyitä seurakenttään - Koulutusjärjestelmässä huomioidaan aikuisten työyhteisöliikunnan ja amatöörikilpaurheilun edistäminen - TUL:n koulutusta tarjotaan avoimesti myös muiden järjestöjen käyttöön Koulutustoimintaryhmä Seurapalvelujaosto vahvistaa ja tuottaa järjestettävän koulutuksen sekä kartoittaa ja kouluttaa kursseja vetävät kouluttajat sekä päättää pääsääntöisesti toteutettavista kursseista liiton seurapalveluvaliokunnan määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Jaosto suunnittelee koulutuksen markkinoinnin ja huolehtii, että koulutukset ovat valtakunnallisessa koulutuskalenterissa ajantasaisesta. Kalenteria ylläpidetään TUL:n nettisivuilla jonne on linkki piirin kotisivuilta. Liitto tukee seuroja taloudellisesti kurssien toteutuksessa vastaamalla kouluttajakuluista. Tuen saamiseksi edellytetään kurssin avoimuutta, merkintää liiton nettikalenterissa sekä uuden kurssimateriaalin tilaamista. Kurssin vähimmäisosanottaja määrä on 7 henkilöä. Kursseja järjestetään neljällä eri koulutussektorilla alla olevan kaavion mukaisesti. Osa kursseista on useamman sektorin yhteinen. Suositeltava koulutuspolku etenee alhaalta ylös. 6

7 Koulutustoiminnan tavoitteet ja painopisteet: - Koulutuksen laadun parantamisessa tähdätään kouluttajien asiantuntijuuden ja osaamisen kehittämiseen sekä kurssisuunnittelun (koordinaatio ja piirien yhteistyö) ja kurssien toteutusketjun (kalenteri, esitteet, ilmoittautuminen, olosuhteet, todistukset ja rekisteröinti) yhtenäiseen ja sujuvaan toteutukseen. - Kouluttajat koulutetaan vetämään kurssit uusilla sisällöillä TUL:n koulutuksen pedagogisen linjan mukaisesti. TUL:n koulutuksen pedagoginen linja sisältää monipuoliset opetusmenetelmät, jotka tukevat kurssilaisten aktiivista osallistumista. Liitto toteuttaa yhden kaikkien sektoreiden kouluttajien yhteisen kaksipäiväisen tapaaminen ja lisäksi sektorikohtaisia tapaamisia tarpeen mukaan. - Koulutussuunnittelua kehitetään määrittelemällä koulutuksen perustavoitteet sekä tehostamalla ja tarkentamalla koulutuksen käytännön suunnittelua ja raportointia. - Kaikki koulutuksen järjestäjät hoitavat kurssien markkinointia, toteutusta ja palautteen käsittelyä yhtenäisellä tavalla. - Osallistujilta kootaan palautteet kaikilta kursseilta ja kurssilaisille jaetaan kurssin suorituksesta yhtenäiset todistukset. - Hyödynnetään suoraan koulutuskalenterista avautuva yhtenäinen sähköinen kurssiilmoittautuminen sekä sähköisen palautekysely, kurssilla suoritettavan kyselyn rinnalla. - Ulkoisesti laatu näkyy yhdenmukaisissa kurssiesitteissä, kurssimateriaaleissa ja todistuksissa. - Uusittujen kurssien myötä eri koulutussektoreilla tavoitellaan yhteensä 15 kurssia ja 100 osallistujaa. - Tiedotetaan liiton koulutuspolun eteneminen eri tahoille ja kurssien mahdollinen pätevöittäminen ja korvaavuus mm. eri liikuntajärjestöjen ja koulutusorganisaatioiden koulutuksissa. Nuorisokoulutus Koostuu seuraavista koulutuksista: - liikuntakoulun ohjaajakurssi - leiriohjaajakoulutus - ohjaamisen perusteet Koulutustarjontaa täydennetään Haliskoliikuntakouluhankkeeseen kehitettävistä koulutuksista: - haastavien tilanteiden kohtaamiskoulutus - mentorointikoulutus - luovien menetelmien koulutus - Halisko-tanssikoulutus. 7 Koulutusten onnistumista mitataan koulutuspalautteilla.

8 Lajikoulutus Valmennuksen perusteet -kurssi on ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen peruskurssi, jolla perehdytään lähinnä fyysisten kykyjen ja liikuntataitojen kehittämiseen. Toisena kurssina on valmennuksen suunnittelu jota toteutetaan kahdessa eri jaksossa. Koulutusta suunnataan pääosin TUL:n seurojen ohjaajille ja valmentajille. Kuntoliikunta Koulutus Kuntoliikunnan neuvottelu- ja virikepäivät järjestetään Kisakeskuksessa lokakuussa. Tavoitteena on 2 osallistujaa. Kunto- ja terveysliikunnan koulutuksesta vastaa seurapalvelujaosto yhteistyössä eri seurojen ja toimijoiden kanssa. Veteraanikoulutus Veteraanikoulutuksen osalta toimitaan yhteistyössä järjestämällä Ikääntyvien liikunnan ohjaajakursseja sekä alueellisesti. Tavoitteena on yksi kurssi ja 15 osallistujaa. Seuratoiminnan tukeminen ja edunvalvonta Alueellinen jäsenseurojen edunvalvonta kuuluu piirityöntekijöiden tehtäväkenttään. Tehtävässä heitä tukee sekä piirihallitus että liiton keskusorganisaatio. Edunvalvonnan tavoite: Seurojen ja kuntavaikuttajien tapaamisia toteutetaan alueittain. Yhteydenpitoa varten kootaan ja ylläpidetään liikunta-asioita käsittelevien kunnallisten lautakuntien jäsentietoja. TUL:n seurapalveluvaliokunta tuottaa ajankohtaista aineistoa liiton nettisivuilla olevalle Kuntavaikuttaminen -alasivulle. Sivuston tavoitteena on toimia niin liiton työntekijöiden kuin seuravaikuttajien ja kuntapäättäjienkin liikuntapolitiikan tietolähteenä. Seurojen arjen tueksi rakennetaan liiton Internet-sivuille sähköinen materiaalipankki, josta löytyy seuratoiminnan pyörittämiseen liittyvät tärkeimmät tiedot ja ohjeet. Seurayhteydet Seurojen tukeminen perustuu kahdensuuntaiseen vuorovaikutukseen. Tämä edellyttää seurojen yhdyshenkilöiden oikeita ja ajantasaisia tietoja. Seurojen liitolta ja piireiltä kaipaamien palveluiden tarvetta selvitetään aktiivisella raportoinnilla seurayhteyksien sisällöistä. Vuosittainen analyysi seurayhteysraportoinnista tuottaa päätöksentekoon arvokasta tietoa ja auttaa toiminnan suunnittelussa ja suuntaamisessa oikein kohti aitoa seuratoiminnan tukemista. Tavoite seurayhteyksien toteutuksessa: Pääosin henkilöstön toteuttamien seurayhteyksien raportointia jatketaan. Kaikkien liiton jäsenseurojen edustus tavoitetaan henkilökohtaisella kontaktilla. Seurojen suuntaan toteutetaan aktiivista tiedottamista liiton tavoitteista ja seuroille tarjottavista palveluista. Seurojen jäsenrekisteriksi tarjotaan liiton käyttämää yhdyshenkilörekisteriä. 8

9 Seurojen varainhankinta ja muu seurojen talouteen vaikuttava tuki Erilaisista hanketuista ja toimivista hankkeista kootaan tietoa liiton Internet-sivustolle ja seuroja tuetaan erilaisten tukihakemusten laadinnassa. Liiton valtakunnalliset yhteistyösopimukset laaditaan siten, että ne ovat mahdollisimman paljon myös suoraan seurojen hyödynnettävissä. Taloudellisen tukemisen tavoite: Liitto osallistuu hankkeisiin, joista hyötyy koko järjestö seuratasolle saakka. Seuroja tuetaan hankeavustusten laatimisessa ja tavoitteena on, että TUL:n seurojen seuratukihakemukset ja myönteiset päätökset kattavat vähintään 10 % kaikista hakemuksista. Nykyisiin liiton yhteistyösopimuksiin liittyvät taloudelliset seuraedut säilyvät ja niiden toteutukseen liittyvistä toimenpiteistä tehdään selkeät ohjeet. Apurahat Kannustetaan seuroja hakemaan urheilijoille TUL apurahoja. Viljo ja Vieno Salo säätiön apurahat on suunnattu lahjakkaille kansallista tai kansainvälistä huippua tavoittelevien nuorten urheilijoiden tai joukkueiden tukemiseen. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n tuki on huipulle tähtääville TUL:n urheilijoille tarkoitettu apuraha. Myös muita ammattiliittoja on mukana tukemassa nuorten urheilijoiden valmentautumista apurahojen muodossa. Kansan Sivistysrahaston Tapio Rautavaara -stipendi jaetaan vuosittain urheilullisesti tai taiteellisesti lahjakkaiden TUL:n nuorten jäsenten valmentautumista, kouluttautumista ja opiskelua varten. Kesko-stipendi jaetaan lahjakkaille alle 18-vuotiaille nuorille urheilijoille. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö yleiset tavoitteet - Sukupuolten välinen tasa-arvo - Taloudellinen tasa-arvo - Ikäryhmien välinen tasa-arvo - Erityisryhmien tasa-arvo - Monikulttuurisuuden tukeminen TUL:n tasa-arvotyö pohjautuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmaan. Yleisenä tavoitteena on edelleen seurojen aktivointi ja kouluttaminen tasa-arvoasioihin sekä toimia esimerkkiliikuntajärjestönä tasa-arvoasioissa. Näkyvänä toimena jatkuu TUL:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman jalkauttaminen. 9

10 Jatketaan piiri ja seuratalolla yhteistyötä paikallisten maahanmuuttajien ja - organisaatioiden kanssa. Valistetaan jäsenseuroja toimimaan niin, että maahanmuuttajien osallistumismahdollisuudet toimintaan paranevat. Tavoitteet huomioidaan TUL:n koulutusjärjestelmässä, tapahtumissa ja viestinnässä. TUL:llä on omat liikuntatavoitteensa huhtikuun 2015 eduskuntavaaleissa. Seurataan aktiivisesti ajankohtaista keskustelua erityisesti liikuntakulttuurin alalla tapahtuvissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa sekä osallistutaan muiden järjestöjen vastaavaan työhön vaikuttamalla työryhmissä tai osallistumalla seminaareihin. Julkisia kannanottoja tehdään tarvittaessa. Tiedotustoimintaryhmä Piiriviestintä: - Piirin tapahtumakohtaisia flyereitä tehdään tarvittaessa. - Piiri vastaa oman nettisivuston ylläpidosta. - Piiri on siirtänyt viestinnän painopisteen sähköiseen viestintään. Viestinnän kehittäminen Viestintää kehitetään ja toteutetaan piirin ja seurojen kotisivujen välityksellä sekä muita sähköisiä menetelmiä käyttäen. Tarvittaessa käytetään paperitiedotteita. Tiedottamista kehitetään siten, että mm. nettisivut avaavat kanavan liikunnan monimuotoisiin tapahtumiin. Lähetetään paperiversiona tiedotetta seurojen kirjeenvaihtajille sekä toimitetaan aineisto TULAviisiin ja lehdistöjakeluun. Yleistiedotteiden lisäksi panostetaan tapahtumakohtaiseen viestintään. Ylläpidetään nettisivujen sisällä omia jaostojen sivuja sekä linkkejä TUL tapahtumiin. Liiton viestintä tukee piiriviestintää: - TUL on siirtänyt viestinnän painopisteen sähköiseen viestintään - Päivittäin ilmestyvä verkkojulkaisu TULaviisi. - Liitolle tehdään uusi ja sisällöltään ajankohtaisempi yleisesite. - Liiton flyereita tehdään muun muassa Aprilli-risteilylle, TUL Joy Games tapahtumiin, veteraanien kulttuurikilpailuun sekä toimialakohtaisesti. - Verkkolehti ja internetsivustot ja sekä sähköinen TUL Uutisviesti nivoutuvat yhteen ja täydentävät toinen toistaan tiedon tuottamiskanavina. Viestintä kantaa vastuun TUL:n www-sivujen päivittämisestä ja sivujen ajan tasalla pysymisestä. - Viestintä on myös seurojen palvelemista mahdollisimman kattavasti. Seurojen hyvän palvelun takaamiseksi ja informaation levittämiseksi TUL:n kotisivujen jatkuva parantaminen ja käyttäjäystävällisyyden lisääminen ovat jokapäiväistä työtä. 10

11 - Viestintä on osa liiton kaikkien työntekijöiden toimenkuvaa. Kotisivut, verkkolehti TULaviisi ja sähköinen TUL Uutisviesti ovat vain välineitä viestin viemiseksi, mutta ajankohtaisen tiedon tuottaminen on kaikkien työntekijöiden tehtävänä. - TUL on mukana myös sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Twitter) ja tätä puolta kehitetään edelleen. Sosiaalisen median avulla on mahdollista tavoittaa eri-ikäisiä ihmisiä ja saada tätä kanavaa pitkin vietyä TUL-viestiä eteenpäin. - Sähköinen Uutisviesti ilmestyy vuoden aikana kahdeksan kertaa. Uutisviestin rekisteriä laajennetaan, tavoitteena on edelleen saada uutiskirjeen lukijaa. Toimintakalenteri osoitteessa ja Toimintakalenterissa on ilmoitukset piirin ja seurojen tapahtumista, mikäli seurat ovat ilmoittaneet omista tapahtumistaan piiritoimistolle. LIIKUNTAJAOSTO Jaoston tehtävänä on harrasteliikunnan ja koko liikuntatoiminnan toteuttaminen, koordinointi ja kehittäminen sekä sen alaisuudessa toimivien elinten työn ohjaaminen ja ohjeistaminen. Jaosto koostuu, seurojen esityksestä, nimetyistä henkilöistä siten, että siihen kuuluu nuoriso, kuntoliikunta ja veteraanitoimijoita. Kuntoliikuntaryhmä Toiminnan kuvaus ja tavoitteet Kuntoliikuntaryhmä muodostuu seurojen kunto- ja terveysliikunnan moniosaamisesta. Tavoitteena on saada jokaiseen piirin seuraan kuntoliikuntajaosto, joka tukee seurojen kunto- ja terveysliikuntaa. Toisena tavoitteena on tuottaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä kunto- ja harrasteliikuntatuotteita seuroille, eläkeläisjärjestöille, ammattiosastoille ja työpaikkojen liikuntaryhmille. Liikkeelle! -kuukauden tavoitteena on lisätä liikunnan tuomaa vireyttä elintapoihin ja työyhteisöjen hyvinvointiin Liikkeelle! -tapahtumien tavoitteena on 11

12 nostaa esille yhteistyön merkitystä tapahtumien järjestämisessä. Askelkisan tavoitteena on muuttaa jokapäiväisen liikkumisen muotoja. Liikkeelle! -kuntokuukausi Liikkeelle! -kuntokuukausi toteutetaan Tapahtumissa huomioidaan erityisryhmät ja eri-ikäiset toimijat ja edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Starttitapahtumassa käytetään kokemuspohjaista tietoa ja Halisko-puistoa. Liikkeelle! -askelkisa toteutetaan neljännen kerran ja haastetaan mukaan sisarjärjestöt, ammattiliitot ja muut yhteistyötahot. Liikkeelle! -tapahtuman määrällinen tavoite on 60 tilaisuutta ja 2000 osallistujaa. Askelkisan osallistujatavoite on 6 joukkuetta. Leiritoiminta TUL:n leiritoimintaan liittyvät oleellisesti myös perheleirit sekä entisten ohjaajien leirit. Sidosryhmäyhteistyö Yhteistyötä lisätään ammattijärjestöjen osastojen, Eläkkeensaajien, Eläkeläiset ry:n sekä muiden taloudellisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Nuorisotoimintaryhmä TUL:n strategian ja tavoitteiden mukaista lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuritoimintaa suunnittelee ja toteuttaa nuorisoliikuntaryhmä liikuntajaoston alaisena. Tavoitteena on vaikuttaa lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen toimintaedellytyksiin ja laatuun sekä innostaa ja osallistaa lapsia ja nuoria liikkumaan. Vuoden 2015 toiminnan sisältöihin kuuluvat: Kuva: Veitsiluodon Kisaveikot - leiritoiminta - kansainvälinen nuorisotoiminta - TUL:n tuottamien lasten ja nuorten liikunta-aineistojen hyödyntäminen - TUL Joy Games nuorisotapahtumaketju - Halisko-liikuntakoulut - ohjaajakoulutus - nuorisotoimintaan liittyvät projektit. Yhteistyötä tehdään muiden lapsi- ja nuorisojärjestöjen kanssa. TUL on jäsenenä Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:ssä ja Nuorten Akatemia ry:ssä. Seuroja kannustetaan osallistumaan eri tapahtumiin joita ovat mm. 12

13 TUL Joy Games nuorisotapahtumaketju 2015 (TJG-ketju) Talvitapahtuma järjestetään helmikuuta 2015 Jyväskylässä ja syystapahtuma lokakuuta 2015 Kokkolassa.. Halisko-toiminta Halisko-liikuntakoulut jatkavat toimintaansa. Liikuntakoulutoimintaa kehitetään ja jalkautetaan edelleen seuroille. Halisko-toiminnan levittämistä myös muille sektoreille edistetään. Haliskoa viedään erilaisiin tapahtumiin, joissa tavoitetaan laajoja joukkoja eriikäisiä lapsia ja nuoria. Halisko-maskotin ympärille tuotettua materiaalia hyödynnetään liikuntakoulun teemoihin liittyen ja huomioiden lasten kokonaisvaltainen hyvinvointi. Leiritoiminta Perinteinen leiritoiminta tapahtuu piirissä ja seuroissa. Leirit voivat olla rakenteeltaan hyvin erilaisia. Seurojen leirit ovat pääosin lajipainotteisia ja piirin leirit monipuolisia liikunta- ja kulttuurileirejä. Lajileirejä järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Leireillä voi olla lajitoimintaa ja nuorisotoimintaa. Liiton junioriliikuntajaosto on mukana tukemassa vuosittain erikseen valittujen leirien toimintaa. Kulttuuritoiminta TUL Joy Games -syystapahtuman yhteydessä pidetään taidetapahtuma, joka sisältää eri taidemuotoja. Kulttuuritoimintaa edistetään myös urheilukoulujen ja leiritoiminnan muodossa. Kansainvälinen toiminta Seurojen urheilijat osallistuvat kansainväliseen toimintaan valintojen mukaan. Nuorten urheilijoiden osallistuminen kansainväliseen toimintaan tapahtuu myös Barents urheilun kautta. Suomessa kalottitoiminnasta vastaa Kalottiurheilu ry ja yhdistyksen päätöksentekoelimissä, hallituksessa ja jaostoissa, on mukana piirin edustajia. Mahdollisissa yhteisprojekteissa ollaan mukana. Toinen muoto osallistua kansainväliseen nuorisotoimintaan on CSIT:n (Kansainvälinen Työväen Urheiluliitto) toimintaan. Muu toiminta Tavoitteena on saada nuoria mukaan seurojen päätöksentekoon, lisätä kiinnostusta järjestötoimintaan, lisätä nuorten osallistumista ja osallisuutta sekä saada nuoret jäämään seuroihin ohjaajiksi ja valmentajiksi. Kannustetaan seuroja jotta nuoret osallistuvat Nuoret päättäjät toimintaan ja koulutukseen. Piirien nuorisotoiminnan edustajien tapaaminen pidetään Tampereella tammikuussa. 13

14 Nuorisolajitoiminta Osana nuorten lajitoimintaa ovat TUL Joy Games -nuorisotapahtumaketjun kilpailuihin ja lajileiritoimintaan osallistuminen sekä urheilijoiden tukeminen. Lajitoimintaa tukevat Valmennuksen perusteet ja Valmennuksen suunnittelu koulutuksen järjestäminen. Tavoite Tavoitteena on piirin seurojen TUL:n kilpailuihin osallistujamäärien kasvattaminen ja kilpailujen arvostuksen lisääminen. Lisätä lasten ja nuorten fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Herättää innostusta säännölliseen omakohtaiseen harrastamiseen. Tukea ja kannustaa omalta osaltaan TUL:n seurojen urheilijoita ja luoda tiiviimpi yhteys urheilijan, piirin ja liiton välille. Toimenpiteet Kannustetaan seuroja järjestämään toimintaa lapsille ja nuorille, jossa on mahdollista harrastaa ja kilpailla ilman kilpailujärjestelmän luomia tulos- ja menestyspaineita. Toteutetaan lajien yhteistä leiritoimintaa. Toteutetaan piirissä tai yhdessä muiden piirien kanssa valmentaja- ja ohjaajakoulutusta. Kannustetaan seurojen nuoria osallistumaan TUL Joy Games- ja muihin kilpailutapahtumiin. TUL:n mestaruuskilpailut ja kansalliset kilpailut liitetään omaan kalentereihin. Lisätään tiedottamista TUL:n kilpailuista ja tapahtumista. 14

15 Kilpailut TUL:n avoimia mestaruuskilpailuja järjestetään useassa lajissa. Tarkoituksena on kannustaa nuoria osallistumaan TUL:n ja piirien järjestämiin kilpailuihin. Vuonna 2015 aloitetaan suunnittelu uudesta TJG-ketjusta. Näiden tapahtumien sisältö rakennetaan paikallisten toimijoiden resurssien mukaan. Pääpaino tapahtumissa on Taidetapahtumalla ja Ryhmätanssikilpailulla. Muu toiminta Yhdessä nuorisoliikuntatiimin kanssa tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Veteraanitoimintaryhmä Toiminnan kuvaus Veteraanitoimintaryhmä tekee työtä ikääntyvien ja ikääntyneiden terveysliikunnan lisäämiseksi sekä monipuolistamiseksi kaikilla toimintatasoilla. Tavoitteena on koota seuroissa toimivia eläkeikäisiä piirin ja piirien yhteisiin sekä valtakunnallisiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. Tavoitteet Seuroja kannustetaan osallistumaan: TUL:n Aprilliristeilyllä veteraanitapaaminen. Varkaudessa TUL:n Savon piirin isännyydessä järjestettävät kaksipäiväiset TUL:n veteraanipäivät lokakuussa järjestettävä Veteraaniristeily. Oulussa TUL:n Oulun piirin isännyydessä, yhteistyössä Eläkkeensaajien Keskusliiton, Eläkeläisten, Työväen Näyttämöiden liiton ja Suomen Työväen Musiikkiliiton kanssa TUL:n veteraanijaosto järjestää 3. valtakunnallisen kulttuurikilpailun. Tapahtuma liittyy EKL:n ja Eläkeläisten kanssa vuonna 2010 solmittuun yhteistoimintasopimukseen. Kilpailutoimintaa on 50 vuotta täyttäneiden petankin ja boccian avoimet TUL:n mestaruuskilpailut, jotka järjestetään TUL:n veteraanipäivän yhteydessä Varkaudessa. Bocciakisojen osanottotavoite on 1-5 joukkuetta ja petankkikisojen 3 joukkuetta. Piiri- ja seurayhteyksiä varten on liiton jaoston jäsenistä nimetty piirikummit, joiden tehtävä on pitää yhteyksiä piirien ja seurojen veteraanijaostoihin ja -toimijoihin. Piirien edustajille järjestetään neuvottelutilaisuus syyskaudella. 15

16 LAJOTOIMINTAVERKOSTO TUL:n Lapin piirillä on lajitoimintaa 78 eri lajien seurayhdyshenkilöä ja 25 eri urheilulajia - ammunta, hiihto, jalkapallo, jääpallo, kaukalopallo, jääkiekko, keilailu, koripallo, lentopallo, moottoriurheilu, naisvoimistelu, nyrkkeily, paini, painonnosto, pesäpallo, petanque, pyöräily, pöytätennis, shakki, suunnistus, taekwon-do, uinti, veneily, voimannosto, yleisurheilu. Seura ja lajiverkostoa sekä yhdyshenkilöverkostoa kehitetään piirin alueella. Piirin ja alueen mestaruuskilpailuja järjestetään seurojen yhteistyönä. Suomen Työväen Urheiluliitolla ja sen seuroilla on toimintaa 59 lajissa. TUL:n seurojen urheilijat, valmentajat ja muu aktiivijäsenistö osallistuvat lajiliittojen kilpailuihin, valmennukseen ja koulutukseen sekä muuhun toimintaan. Pääpaino TUL:n lajitoiminnassa kohdistuu CSIT:n eli Kansainvälisen Työväen Urheiluliiton ohjelmassa oleviin lajeihin. Seurojen urheilijat ja valmentajat osallistuvat TUL:n mestaruuskilpailuihin joita järjestetään vajaassa kahdessakymmenessä lajissa, ay-kilpailuihin joita järjestetään vajaassa viidessätoista lajissa. Kymmenen lajia pitää neuvottelu ja lajipuheenjohtajapäiviä. Lajitoiminnan keskeisenä painopisteenä on nuoriso- ja harrasteliikunta. Vuosittain piiri palkitsee vuoden seuran, parhaan urheilijan, vuoden nuoren urheilijan ja nimeää vuoden toimijan. Palkitsemiset tapahtuvat piirikokouksessa. Seuroja kannustetaan hakemaan valmennusapurahoja joita TUL jakaa vuosittain yhteistyöyritystensä, säätiöiden ja ammattiliittojen tuella lähes sadalle nuorelle lupaavalle eri lajien urheilijalle. Ay-liikunta ja työyhteisöliikunta Tehtävänä on selkiinnyttää ay-liikunnan kenttää, kehittää yhteistä ajatusta ja mallia ayväen terveys- ja kuntoliikunnan sekä kilpailemisen toteuttamisesta. Piiri ja seurat tarjoavat ay-liikkeelle osallistumismahdollisuutta tapahtumiin ja näin mahdollistaa työhyvinvoinnin edistämistä. 16

17 Ay-kilpailut Vuosittain järjestetään lajien ay-kilpailuja, liittojen kisoja, liittojen kesäpäivien liikuntatapahtumia. Useissa liittojen tapahtumissa ja kilpailuissa toimivat TUL:n piirit ja seurat käytännön järjestäjinä. Yhteistoiminta Yhteistyötä ay-järjestöjen kanssa tiivistetään. Vuosien varrella syntynyttä verkostoa ylläpidetään yhteistyössä muiden mukana olevien tahojen kanssa. Kehitetään työyhteisöliikunnan edistämiseksi uusia toimintamalleja jotta saadaan konkreettisesti vähän liikkuvia innostumaan, huolehtimaan terveydestään ja kunnostaan. 17

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Toiminta- ja taloussuunnitelma TUL:n valtuuston hyväksymä 27.11.211 Toiminta- ja taloussuunnitelma 212 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Liikuntatoiminta... 4 Lasten ja nuorten liikunta... 4 Yleistä...

Lisätiedot

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu

PIIRIKIRJE 2015 toukokuu puh. 0500 316 904 e mail: www.tul lappi.fi PIIRIKIRJE 2015 toukokuu SISÄLTÖ: piiriorganisaatio esitykset piirijaostoihin esitykset piirin toimintaryhmiin kuvaukset jaostojen ja toimintaryhmien tehtävistä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan. Liikunta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Lasten ja nuorten liikunta 3 Yleistä 3 Lasten ja nuorten liikunnan koulutus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1. Yleistä.. 2 1.1. Jäsenet. 2 1.2. Toiminnan strateginen pohja.. 2 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4

SISÄLTÖ. 1. Yleistä.. 2 1.1. Jäsenet. 2 1.2. Toiminnan strateginen pohja.. 2 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2009 2 SISÄLTÖ 1. Yleistä.. 2 1.1. Jäsenet. 2 1.2. Toiminnan strateginen pohja.. 2 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4 2. Päätulosalueet vuonna 2009 5 2.1. Seuratoiminta

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 Hallitus 12.10.2011 Vuosikokous 27.11.2011 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013

SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI ry - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 Hallitus 06.10.2012 Vuosikokous 25.11.2012 - FINLANDS CYKEL UNION rf TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 YLEISTÄ Suomen Pyöräilyunioni ry on jäsenten yhteistyö- ja edunvalvontajärjestö. SPU tukee

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1. Yleistä.. 3 1.1. Jäsenet. 3 1.2. Toiminnan painopistealueet.. 3 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4

SISÄLTÖ. 1. Yleistä.. 3 1.1. Jäsenet. 3 1.2. Toiminnan painopistealueet.. 3 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2008 2 SISÄLTÖ 1. Yleistä.. 3 1.1. Jäsenet. 3 1.2. Toiminnan painopistealueet.. 3 1.3. Toimintatapa.. 4 1.4. Organisaatio 4 2. Päätulosalueet vuonna 2008 4 2.1. Seuratoiminta

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 1 2 Toiminta ja taloussuunnitelma vuodelle 2013 Suomen hallitusohjelmassa todetut kehittämiskohteet sopivat LiikUn toimintaan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2012 10.11.2011 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleistä... 3 2. Lasten ja nuorten liikunta... 5 3. Aikuis- ja harrasteliikunta... 6 4. Seuratoiminta /

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

PESÄPALLO TILAA ONNISTUA KANSALLISPELI - KOHTAAMISIA 93 VUOTTA

PESÄPALLO TILAA ONNISTUA KANSALLISPELI - KOHTAAMISIA 93 VUOTTA 2015 PESÄPALLO TILAA ONNISTUA KANSALLISPELI - KOHTAAMISIA 93 VUOTTA Pesäpalloliiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Liittojohtokunnan esitys liittokokoukselle 7.11.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN MOOTTORILIITTO ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO: 1. SUOMEN MOOTTORILIITTO ry (SML)... 3 1.2 SML:n edustamat moottoriurheilulajit... 3 2. TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄKOHDAT... 4 3. SML:N

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2007 SISÄLTÖ 1. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU alueensa osaaja...3 1.1. Strategiset valinnat...3 1.2. Toiminnan johtolinjat...4 2. Lasten ja nuorten liikunta...5

Lisätiedot

Suomen Pyöräilyunioni ry

Suomen Pyöräilyunioni ry Suomen Pyöräilyunioni ry Toimintasuunnitelma 2014 1. JOHDANTO Pyöräily kuuluu Suomen harrastetuimpiin liikuntamuotoihin. Pyöräily on sekä lasten- ja nuorten että aikuisväestön keskuudessa maamme toiseksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 Suomen Cheerleadingliitto SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Yleistä 4 2.1 Organisaatio 4 2.2 Vakaa talous ja varainhankinta 5 2.3 Näkyvyyden lisääminen ja mediat 5 2.4 Määrällinen kasvu

Lisätiedot

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Kainuun Liikunta ry - SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet... 5 Kainuun Liikunnan yhteistyö-

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA Suomen Painiliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Hallinto 4 Työvaliokunta 5 Talous ja markkinointi 5 Lääkintä ja antidoping 5 Valmennus ja koulutus 5 Sääntö ja kilpailu 10 Alue

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot