Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK"

Transkriptio

1 Vuonna VAMKissa toteutetun ja opiskelijoille suunnatun Opiskelijatutka kyselyn tuloksia ylempää amktutkintoa suorittavien osalta. Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Kyselyraportti Marttinen, Reetta

2 Sisällysluettelo Johdanto Mielikuva VAMKista Opintoihin perehdyttäminen Opintojaksojen käytännönjärjestelyt Opintojen sisältö Tyytyväisyys opintoihin VAMKissa 6

3 Johdanto Opiskelijatutka kysely toteutettiin keväällä ensimmäistä kertaa kaikille vuosikursseille. Aiempina vuosina kysely on koskettanut ainoastaan kahden ensimmäiset vuoden opiskelijoita. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa miten opiskelijat kokevat opiskelun Vaasan ammattikorkeakoulussa eri vaiheissa opintojaan. Kyselyn tavoitteena on antaa opiskelijoille mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen ja palveluiden laatuun. Pyrkimyksenä on saada tietoa onnistumisista ja toisaalta ongelmakohdista, joita koulutuksella ja palveluilla VAMKissa on. Kyselyn otantana toimi kaikki VAMKissa opintojaan suorittavat, jotka tavoitettiin sähköpostiviesteillä, joita kaikkiaan lähetettiin kullekin vuosikurssille kolme kappaletta. Kaikkiaan vastauksia kyselyyn tuli, mikä on noin prosenttia VAMKin kaikista opiskelijoista. Vastausmäärää voidaan pitää hyvänä, kun sitä verrataan aiempina vuosina tehtyihin kyselyihin ja vastausten määrä on myös edustava. Kysely toteutettiin suomeksi ja englanniksi niin ikään ensimmäistä kertaa. Kysely suoritettiin nettikyselynä, johon kaikki opiskelijat saivat kutsun omalle vuosikurssinsa kyselyyn. Seuraavassa taulukossa on kuvattu vastausten jakautuminen kunkin vuosikurssin kyselyyn. Suomi Englanti Yhteensä. Vuosikurssi 8. Vuosikurssi. Vuosikurssi 98. Vuosikurssi 69 9 Ylempi amk Toteutus vain suomeksi Yhteensä 8 Vastaukset koulutusaloittain ylemmän amk:n kyselyyn: Koulutusala Vastausten määrä Liiketalous 6 Rakennustekniikka 8 Sosiaali- ja terveys Yhteensä

4 Tähän raporttiin olen koonnut kaikki kyselyn tulokset ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien kyselystä. Samanlainen raportti kootaan kunkin vuosikurssin vastauksista, jotka kootaan edelleen koko ammattikorkeakoulua koskevaksi raportiksi. Ylempää amk-tutkintoa suorittavien kyselyssä keskityttiin teemaan, jotka ovat mielikuva VAMKista, opintoihin perehdyttäminen, opintojen sisältö sekä opintojaksojen käytännönjärjestelyt. Kyselyn lopussa opiskelijoita pyydettiin kertomaan tyytyväisyydestään opiskeluun VAMKissa. Sama kysymys esitettiin kaikilla kyselylomakkeilla. Tässä raportissa esittelen tuloksia muutamalla eri tavalla. Ensin olen esitellyt tulokset yamk-tutkintoa suorittavien teemakysymyksistä. Tuloksia kuvaamaan olen käyttänyt kahdenlaisia kuvaajia. Ensimmäisessä tulokset esitetään ns. tyytyväisyysindeksin perusteella. Asteikko indeksissä on -, yhden ollessa täysin eri mieltä ja seitsemän ollessa täysin samaa mieltä. Pylväsdiagrammi taulukon yhteydessä siis osoittaa tyytyväisyyden astetta eli mitä korkeampi pylväs, sitä tyytyväisempiä opiskelijat ovat kysytyn asian tilaan. Pylväsdiagrammien jälkeen olen esittänyt myös kysymysten vastausten määrän jakauman. Loppuun olen kerännyt avoimet vastaukset muuttamattomina koulutusohjelmittain. Kun ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavia vastasi siinä määrin pieni joukko, että tuloksiin on hyvä suhtautua viitteellisinä. Erityisesti koulutusohjelmittain vastausten määrät ovat niin pienet, että keskiarvoihin on vaikuttanut yksittäiset vastaukset. Kuitenkin tulokset antanevat osviittaa siitä miten opiskelijat koko joukkona kokevat opiskelut VAMKissa. Kyselyn tuloksista kerätään rarpotti kunkin vuosikurssin kyselyn tuloksista, mutta tulokset koostetaan myös koulutusaloittain. Reetta Marttinen Harjoittelija, laatutiimi

5 Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Mielikuva VAMKista, 6,,,,,, Vamkin maine on erittäin hyvä Vamkin mainonta on uskottavaa Vamkin viestinnässä annetut lupaukset ovat vastanneet todellisuutta Koulutus on vastannut odotuksiani Olen ylpeä siitä, että opiskelen Vamkissa Vamkista valmistuu alansa osaavia ammattilaisi a Työnantajat tuntevat YAMKtutkinnon YAMK - tutkinto on arvostettu työmarkkino illa Osa-alueen kokonaisind eksi LT 6,,6 6, 6, 6, 6,,,,,88,,88,,,8,88,,,,6,,,,,,,99 KAIKKI,8,9,,8,,,9,,9 EOS,,,,,,,,

6 : Vamkin maine on erittäin hyvä : Vamkin mainonta on uskottavaa : Vamkin viestinnässä annetut lupaukset ovat vastanneet todellisuutta : Koulutus on vastannut odotuksiani : Olen ylpeä siitä, että opiskelen Vamkissa : Vamkista valmistuu alansa osaavia ammattilaisia : Työnantajat tuntevat YAMK-tutkinnon : YAMK -tutkinto on arvostettu työmarkkinoilla Täysin eri mieltä Eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä 6 Samaa mieltä Täysin samaa mieltä 8 EOS

7 LT LT LT YAMK tutkinnon arvostus on nousemassa. Bertil hanhesta on menty eteenpäin Yamk tutkintoa työnantajani ei arvosta; tutkinto ei vastaa maisteria, jos menee tällä tutkintotodistuksella Yliiopistoon Kauppatieteitä lukemaan yhtäkään kurssia ei voi hyväksilukea, vaan kaikki pitää lukea uudestaan. Tuo oli kommentti, kun töissä asioista juteltiin. Vamkin mainonta uskottavaa kyllä mutta enemmänkin raflaavaa, nuorekasta ja värikästä Vuoroperään seinäjoella ja osittain vaasassa suoritetut kurssit ovat hankalia, esim. vuoropuhelu ohjaavien opettajien kanssa vaikeaa kun on itse eri paikkakunnalla. Kyllä olen ollut niin pettynyt...oikein oman ajan tuhlausta ollut tämäkin homma!!! Opettajat ovat vain netistä tulostaneet -kortteja yms. valmista materiaalia, joka meillä muutenkin on ihan itsellä saatavilla ja luennot ovat olleet turhaa lässystystä!!! Ei mitään sellaista josta oikeasti olisi jatkossa hyötyä. Vain ne luentosarjat, joissa luennoitsijat ovat tulleet talon ulkopuolelta ns. oikeasta työelämästä, on ollut jotain annettavaa ja aihea on ollut mielenkiintoisesti esitetty ja perustunut tämän päivän haasteisiin. YAMK tasoa ei valitettavasti pidetä yliopistotasoisen tutkimuksena vaikka sitä mainostetaan niin olevan Varhaiskasvatusalalla ei tunneta tarpeeksi edes amk perustutkintoa, eikä YAMK-tutkintoa. Muilla aloilla asia voi olla paremmin Tilanne on menossa parempaan suuntaan hieman, mutta ei ole pitkäkään aika siitä kun esimies ihmetteli kokouksessa, että miten tämä koulutus antaa pätevyyden johtaviin virkoihin, ja oli erittäin tuohtunut. Oppilaitosten täytyisi tehdä yamk-tutkintoa tunnettaaksi, jotta käytännön kentillä teidetään, mihin kaikkeen tutkinto antaa pätevyyden 6

8 Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Opintoihin perehdyttäminen 6 : Minut on perehdytetty hyvin opintoihin Vamkissa : Löydän Portalista helposti kaikki tarvitsemani tiedot : Viihdyn hyvin omassa opiskelijaryhmäs säni : Tiedän kehen minun tulee ottaa yhteyttä missäkin opintoihin liittyvässä asiassa : Tunsin itseni tervetulleeksi opiskelemaan Vamkiin : Tietokoneiden ja tietoverkkojen käyttöön on opastettu erittäin hyvin : Ryhmänohjaaja on hoitanut tehtävänsä hyvin Osa-alueen kokonaisindeksi LT, 6, 6 6 6, 6,,6, 6,8,,6,6,66,8, 6,,9 6,,68 6,,68 KAIKKI,6,9 6,, 6,6,,,8 EOS

9 : Ryhmänohjaaja on hoitanut tehtävänsä hyvin : Tietokoneiden ja tietoverkkojen käyttöön on opastettu erittäin hyvin 8 : Tunsin itseni tervetulleeksi opiskelemaan Vamkiin : Tiedän kehen minun tulee ottaa yhteyttä missäkin opintoihin liittyvässä asiassa 9 : Viihdyn hyvin omassa opiskelijaryhmässäni : Löydän Portalista helposti kaikki tarvitsemani tiedot : Minut on perehdytetty hyvin opintoihin Vamkissa Täysin eri mieltä Eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä EOS 8

10 LT LT Ohjelman aikainen opinto-ohjaus on jäänyt vähälle. tarkemmin näyttää kuinka tutustua E-aineistoihin. Itseltä ei heti onnistunut. Ryhmänohjaaja Seamkilta on hoitanut työnsä hyvin. Mikä perehdytys?!?! Eräs opettaja jakoi käyttätunnukset ja salasanat lapulla ja se oli siinä! Seinäjoen päässä oli oikein yksi tunti jossa opastettiin Moodlen käyttöä, sanottiin minne voi parkkeerata ja minne ei, mistä löytyy kahvilat ja ruokalat, info jne. Alkuun opastus oli PALJON PAREMPAA. Vaasan päässä meni monta kuukautta, ennenkuin osa opiskelijoista pääsi edes Moodleen sisään. Sivun https://portal.vamk.fi/ alalaidassa kun on moodlen logo (ja moodleehan kun kerran piti kirjautua) yrittivät useat sisään tätä kautta, eikä tietenkään onnistunut. Meni monta kuukautta ennenkuin joku opiskelijoista itse huomasi ettei reitti kirjautumiseen ollut oikea. Muutenkin on ollut tosi turhauttavaa, että kun kyseessä yhteiskoulutus, ei olla valittu vain yhtä järjestelmää mitä käytetään. Nyt on eri käyttäjätunnukset ja eri salasanat niin Vaasaan kuin Seinäjoellekin. Lisäksien kurssien materiaalien sisällöt saattavat olla erilaiset eri järjestelmässä. Kurssiarvioinneista puhumattakaan!! portaalin käyttöä voisi jotenkin selkeyttää. erittäin kankeaa ja vinha ville on jotenkin hankalakäyttöinen ja siirtyminen portaalin kautta vinhaan ja päinvastoin on vaivalloista. 9

11 rtäysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Opintojaksojen käytännönjärjestelyt 6 : Opintojakson kuormittavu us on sovitun mukainen (h opiskelijan työtä / opintopiste) : Tunnit pidetään työjärjestyks en mukaisesti : Opintojaksoll a tarvittavasta kirjallisuudes ta tiedotetaan hyvin : Opettajan laatimat materiaalit ovat Moodlessa saatavilla : Opintojaksok uvaukset vastaavat opintojaksoje n sisältöjä : Opintojen osaamistavoi tteet kerrotaan selkeästi : Opintojaksoj en suoritustavat ja edellytettävä t opintosuorit ukset kerrotaan selkeästi : Opintojaksoj en arvioinnit merkitään Winhaan kk:n kuluessa : Tiedotus muutoksista toimii hyvin Osa-alueen kokonaisinde ksi LT,6,6, 6,6,,9 6,8,88,,,,8,88,8,,88,6, 6, 6, 6,,6,9 6,, 6,86 KAIKKI,6 6,,9 6,,6,6 6,6,,9, EOS

12 : Tiedotus muutoksista toimii hyvin : Opintojaksojen arvioinnit merkitään Winhaan kk:n kuluessa : Opintojaksojen suoritustavat ja edellytettävät opintosuoritukset kerrotaan selkeästi : Opintojen osaamistavoitteet kerrotaan selkeästi 9 : Opintojaksokuvaukset vastaavat opintojaksojen sisältöjä : Opettajan laatimat materiaalit ovat Moodlessa saatavilla 8 : Opintojaksolla tarvittavasta kirjallisuudesta tiedotetaan hyvin : Tunnit pidetään työjärjestyksen mukaisesti 6 : Opintojakson kuormittavuus on sovitun mukainen (h opiskelijan työtä / opintopiste) Täysin eri mieltä Eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä EOS

13 LT Pisteet ovat tulleet helposti. op:n kurssin on käytännössä suorittanut h työllä. Tiedotus muutoksista toimii Seamkin kautta hyvin. Opintojaksojen arviointien tulo riippuu kovasti opettajasta. Tiedot löytyy kyllä, mutta pitää aina käydä katsomassa sekä Vaasan Moodle että Seinäjoen Moodle. Tiedot eivät välttämättä ole molemmissa tai jos ovat niin eivät samansisältöiset. Olisi paljon mukavampaa jos olisi käytössä vain yksi järjestelmä mitä seurata ja mistä tietää tiedon löytyvän. Osa opettajista panostavat enemmän kuin toiset tunteihin ja materialiin. Toiset kertovat selkeästi mitä odotetaan ja mitä kurssiin sisältyy kub taas toisilta saa hyvinkin paljon kysyä itse. Pääsääntöisesti opetusmateriaalit löytyvät moodlesta. Joitakin opettajia lukuunottamatta materiaalit on sinne lisätty. Joskus materiaali on tullut sinne vasta hyvin viimetipassa ennen lähiopetuksen alkamista, eikä niihin ole ehtinyt tutustua etukäteen, mutta pääasia on että tulevat sinne kurssin kuluessa. Vaihtelevuus opiskelijan oman työn määrssä on suuri opettajien välillä. Joskus vaatimukset tuntuvat suurilta

14 Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä Opintojen sisältö 6 : Opintojen kokonaisuus vastaa opetussuunnitelm assa ilmoitettua tavoitetta : Käytetyt opetusmenetelmä t tukevat oppimistani : Opetuksessa hyödynnetään opiskelijoiden osaamista ja työkokemusta : Koen saavani YAMK-tutkinnosta käytännön hyötyä työtehtäviini : YAMK-opinnot kehittävät minua oman alani osaajana : YAMK-opinnot sisältävät alani uusinta tietoa Osa-alueen kokonaisindeksi LT 6, 6, 6,6, 6,,89,8,88,6,,,6 6,,6, 6,,,6 KAIKKI 6,6,,9,,,, EOS

15 : YAMK-opinnot sisältävät alani uusinta tietoa 6 : YAMK-opinnot kehittävät minua oman alani osaajana : Koen saavani YAMK-tutkinnosta käytännön hyötyä työtehtäviini 6 : Opetuksessa hyödynnetään opiskelijoiden osaamista ja työkokemusta 8 : Käytetyt opetusmenetelmät tukevat oppimistani : Opintojen kokonaisuus vastaa opetussuunnitelmassa ilmoitettua tavoitetta 8 Täysin eri mieltä Eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä EOS

16 LT Paras anti on keskustelu opiskelijoiden kanssa. Heillä on viimeisin tieto työelämän käänteistä. Opettajilla ei ole uusinta tietoa työelämästä. Kurssien hyötytaso vaihtelee. Ikävää oli, että heti kurssin alussa annetusta palautteesta huolimatta kurssin hyödyllisyyteen ei pystynyt vaikuttamaan. Osittain päällekkäisyyksiä kun on eri opettajia-toisaalta moni asia limittyy jonkin toisen kanssa. Enemmän käytännön vinkkejä kehittämisessä ja johtamisessa. Kuinka mahdollisesti ratkaista ristiriitatilanteita-mitä työkaluja on, vuorolistojen suunnittelua, sopimukset... En vielä ole saanut työpaikallani juurikaan hyödyntää oppimaani, ehkä juuri siksi, että siellä ei tiedosteta mitä taitoja ja tietoja minulla olisi sovellettavana käytäntöön. Talousjohtamisessa keskityttiin liikaa oman yrityksen perustamiseen, suurin osa työskentelee julkisella puolella, sen taloutta ei käsitelty ollenkaan. Niin sanottu maailamnkatsomukseni työn suhteen on laajentunut huomattvasti ja ymmärrän asioita aivan eri tavalla. Ossi Koskiselle erityiskiitokset hyväst käytännönläheisist tehtävistä!

17 Tyytyväisyys opintoihin VAMKissa % 6 % 9 % erittäin tyytyväinen jokseenkin tyytyväinen jokseenkin tyytymätön erittäin tyytymätön 6 % Minulla on tosi kiireinen ja stressaava työ, eikä siinä tahdo työpäivän tunnit edes riittää työtehtävien tekemiseen. Monesti on yli- tai viikonlopputöitä. Siksi tämä yamk-koulutus tosi suuri ponnistus. Joten olen monesti ollut kouluviikonlopun jälkeen sitä mieltä, että olisin voinut aikani käyttää paljon paremminkin! Istua nyt tunneilla 8h kuunnellen kun opettaja käy läpi -kortteja ja ISO-standardeja tai kirjoittamaan monistenippua (emmehän osaa itsenäisesti tätä lukea läpi)jne. Kun opettaja voisi ennemmin kertoa mitä -korttia kannattaa käyttää missäkin tilanteessa. Mistä korttien tulkinnoista syntyy kiistoja ja miten ne voisi huomioida etukäteen jne. Vaikeustaso on vähän turhan helppo. Toki ryhmässä on monenlaista osaajaa joista osa ei ole käynyt koulua kymmeneen vuoteen, niin sen ymmärtää, mutta itse olen saanut aika vähän koulutuksesta irti kun työskentelen päivittäin lujuuslaskelmien ym. parissa ja koulustakin on vain viisi vuotta aikaa. Onneksi melkein joka aineessa on hiukan syvennetty osaamista, mutta pääosa on tuntunut vanhan kertaukselta. Kaipaisin enemmän käytännön oppia, mitä esimiestyössä tarvitaan. Toisinaan tuntuu, että yliopiston puolella opintopisteet irtoavat vähemmällä työmäärällä. Kokemusta siltäkin puolelta on. Ajoittain liian teoreettista. Liian vähän käytännön työkaluja esim. johtotehtävien hoitamiseen. 6

18 Oletko harkinnut opitojesi lopettamista? Kyllä En % 6 % Syy opintojen lopettamisen harkinnalle: En ole tyytyväinen Vamkiin koulutuksen tarjoajana Olen pettynyt opetuksen tasoon Vamkissa En koe opiskelemaani alaa oikeaksi minulle En halua opiskella Vaasassa En ole saanut tarvittavaa ohjausta opintoihini En tunne kuuluvani ryhmään tai minua kiusataan Sosiaaliset syyt (toimeentulo, perhesyyt) Muu syy (halutessasi voit yksilöidä syyn alla olevaan vapaaseen kommenttikenttään) Olen pettynyt ylemmän AMKtutkinnon sisältöön, %, %, %, %, %, %, %, %, %

19 Syy mahdolliselle opintojen päättämiselle Olen pettynyt ylemmän AMK-tutkinnon sisältöön Muu syy (halutessasi voit yksilöidä syyn alla olevaan vapaaseen kommenttikenttään) Sosiaaliset syyt (toimeentulo, perhesyyt) En tunne kuuluvani ryhmään tai minua kiusataan En ole saanut tarvittavaa ohjausta opintoihini En halua opiskella Vaasassa En koe opiskelemaani alaa oikeaksi minulle Olen pettynyt opetuksen tasoon Vamkissa En ole tyytyväinen Vamkiin koulutuksen tarjoajana, %, %, %, %, %, %, %, % 8

20 Voit halutessasi kertoa lisää syistä, miksi olet harkinnut opintojesi keskeyttämistä. Voit myös kertoa siitä, miksi kuitenkin päätit jatkaa opintojasi. Sote Sote Sote Sote Sote Muutama kurssi on ollut huono, pari paremmin toteutettua kurssia saivat jatkamaan. Seamk on hoitanut oman osansa paremmin kuin Vamk. Kurssikohtaisen palautteen perusteella tutkintoa on syytä kehittää. Kolmivuoro työn, perhe-elämän ja koulun yhdistäminen erittäin raskasta ja tehtävien laajuudet/oman opiskelun osuus on suurempi kun odotin vaikka tiesin että suuri osa on itseopiskelua. Tahti on kertakaikkiaan ollut lähellä kipurajaa. Työ, perhe ja työmäärältään vaativa opiskelu ovat todella vaativa kokonaisuus. Ajankäyttö on yleensä perheeltä poissa mikä kuitenkin on priorisoinnissa ykkösenä periaatteessa. Virkavapaata osa-aikamuodossa ei ole mahdollista saada. Olisikin selvitettävä onko työnantajan velvollisuus myöntää osa-aikatyö tämän koulutuksen vuoksi. Mietin, miten tämä tutkinto oikeasti tukee urakehitystäni. Olisiko yliopisto ollut parempi vaihtoehto? Läheisen kuolema Oman elänmän/vapaa-ajan, työelämän ja opintojen yhteensovittaminen välillä turhan työlästä. Työ ja opinnot vievät kaiken vapaa-ajan! 9

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Erilaisia kuvan myyjiä

Erilaisia kuvan myyjiä Erilaisia kuvan myyjiä 77 Vesa Jyrki Vesa Jyrki Palokuvaajasta valokuvaajaksi Työkaverilta lainatulla kameralla kuvattu pienoisrautatien kuva lehdessä julkaistuna aloitti kuvaaja-urani. Matka harrastajasta

Lisätiedot

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 26/2012 simo aho sanna-mari hynninen hannu karhunen markku vanttaja Opiskeluaikainen työssäkäynti

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot