/4 Suomi OSTO- JA MYYNTIOSUUSKUNNAT, VÄLITYS- OSUUSKUNNAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "334.732.3/4 Suomi OSTO- JA MYYNTIOSUUSKUNNAT, VÄLITYS- OSUUSKUNNAT"

Transkriptio

1 /4 Suomi OSTO- JA MYYNTIOSUUSKUNNAT, VÄLITYS- OSUUSKUNNAT vuot±as 20-vuotias Hankkija. - l.p. - Hki : Hankkija, s Berättelse Berättelse över Centralandelslaget Labors verksamhet under dess första kvartsekel. - l.p. - Hfors : Labor. Sisältää myös vuosikertomukset v (Berättelse över Centralandelslaget Labors verksamhet). Selkänimeke: Centralandelslaget Labor Vuoden 1911 vuosikertomus erillisenä nimekkeellä Berättelse över jordbrukarenas i Finland Centralandelslag Labors verksamhet Helsingin Helsingin työväen puukauppa-osakeyhtiön yhtiöjärjestys = Bolagsordning för Helsingfors arbetares vedhandels-aktiebolag, - l.p. - Hki : Gutenberg, s. Ruotsinkiel. nimeke julkaisun kääntöpuolella Ilkka, Mikko Miten Kuuskosken osuuskunta perustettiin / Mikko Ilkka. - l.p. - Jyväskylä : Gummerus, s Karj anmyyntiosuuskunta Karjanmyyntiosuuskunta : valmistuksia osuustoiminnan sovelluttamiseksi karjanmyynnin alalle : komitean mietintö. - l.p. - Hki : Pellervo, s. - (Pellervon kirjasto ; n:o 30) Kertomus Kertomus Maa-osuuskunta Elon perustamisesta ja vaiheista. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Keskusosuuskunta Keskusosuuskunta Labor l.p. - Hki : Labor, s Keskusosuuskunta Keskusosuuskunta Labor l.p. - Hki : Labor, s. Kansinimeke: Labor 40 vuoden toiminta Keskusosuusliike Keskusosuusliike Hankkija. - l.p. - Hki : Pellervo, s Keskusosuus1i ike Keskusosuusliike Hankkija : säännöt. - l.p. - Hki : [Keskusosuusliike Hankkija], s.

2 Keskusosuusliike Keskusosuusliike Hankkija : vuosikertomukset l.p. - Hki : Hankkija. Yteissidos. Vuoden 1964 vuosikertomus erillisenä nimekkeellä Keskusosuusliike Hankkija, kertomus 60. toimintavuodelta Osto Osto- ja myyntiosuuskunnan säännöt. - l.p. - Hki : Pellervo, s. - (Pellervon mallisääntöjä ; n:o 3) Osuuskunta Osuuskunta Halko : säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Osuuskunta Osuuskunta Metsäliitto : vuosikertomus. - Hki : Osuuskunta Metsäliitto. Osat: OSUUSTUKKUKAUPPA / OTK Keskusosuusliike Keskusosuusliike OTK:n säännöt. - l.p. - Hki : KK, s. Lisäp. v nimekkeellä Keskusosuusliike OTK : säännöt ja ohjesääntöjä Kitti, Yrjö OTKn opas / Yrjö Kitti. - l.p. - Hki : OTK, s Osuustoiminnallinen Osuustoiminnallinen tuotanto Suomessa. - l.p. - Hki : KK, s Osuus tukkuk aupan Osuustukkukaupan varsinainen kokous l.p. - Hki : OTK Osuus tukkukaupan Osuustukkukaupan vuosikokouksen edustajat l.p. - Hki : OTK Osuustukkukauppa Osuustukkukauppa. - l.p. - Hki : OTK, s Osuustukkukauppa Osuustukkukauppa : die Progressive Genossenschaftsbewegung. - l.p. - Hki : OTK, [1955] s.

3 00529 OTK OTK 25 vuotta. - l.p. - Hki : OTK, s OTK OTK 25 Ar. - l.p. - Hfors : OTK, s Osuustukkukauppa Osuustukkukauppa : johtokunnan kertomus.. - Hki : OTK. Osat: , Vuodet myös ruotsiksi: Finska Andelspartiaf fären : direktionens berättelse. Julkaisun nimi muuttunut v. 1967: OTK Ja 1970: E OTK ja 1979: Keskusosuusliike OTK Osuustukkukauppa Osuustukkukauppa : säännöt. - l.p. - Hki : OTK, s Osuustukkukauppa Osuustukkukauppa : tilastoa. - Hki : OTK. Osat: Vuodesta 1968 lähtien nimekkeellä OTK : tilastoa OTK OTK. - l.p. - Hki : OTK, s OTK OTK 10 vuotta. - l.p. - Hki : KK, s OTK OTK / [teksti: Tauno Tainio]. - l.p. - Hki : KK, [90 s.] OTK OTK 25 Jahre. - l.p. - Hki : OTK, s OTK OTK and its productive establishments. - l.p. - Hki : OTK, s OTK OTK ja sen tuotantolaitokset. - l.p. - Hki : OTK, s OTK OTK och dess produktionsinrättningar. - l.p. - Hfors : OTK, s OTK OTK, Kansa : hallintorakennus. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s OTK: n OTK:n pukutehtaat. - l.p. - Hki : KK, s. - (KK:n N.M. ohjelmasarja ; n:o 24) StadgarStadgar för Finska Andelspartiaffären. - l.p. - Hfors : Finska Andelspartiaffären, s.

4 Suomen Suomen osuustukkukaupan perustava kokous : esityslista. - l.p. - Hki : Juusela Levänen kirjapaino, s SuomenSuomen osuustukkukaupan perustavan kokouksen pöytäkirja : kokous pidettiin Helsingissä joulukuun päivinä l.p. - Hki : OTK, s SuomenSuomen osuustukkukaupan säännöt : ehdotus. - l.p. - Hki : Juusela & Levänen kirjapaino, s Suomen Suomen osuustukkukauppa : OTK:n hallintoneuvoston työjärjestys : OTK:n johtokunnan työsääntö. - l.p. - Hki : OTK, s Takki, Uuno Toimintaselostus OTK:n osuuskuntakokoukselle 5. kesäkuuta 1966 / Uuno Takki. - l.p. - Hki : OTK, s Tietoja Tietoja 0TK:sta : esitetty KK:n valistusväelle pidetyssä tiedotustilaisuudessa. - l.p. - Hki : OTK, s Polttoaine Polttoaine osuuskunta : toimintakertomus. - Hki : Polttoaine osuuskunta. Osat: 1933, 1944, , 1957, Vuoden 1933 toimintakertomus: Asunto-osakeyhtiöitten polttoaine-osuuskunta. SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA / SOK jahre 50 Jahre Grosseingenossenschaft Finnischer Handelsgenossenschaften. - l.p. - Hki : SOK, s Centrallaget Centrallaget för Handelslagen i Finland 50 är. - l.p. - Hfors : SOK, s Centrallaget Centrallaget i ord och bild. - l.p. - Hfors : Centrallaget för Handelslagen i Finland, s.

5 FinnishThe Finnish Co-operative Wholesale society 50 years. - l.p. - Hki : SOK, s Maamme Maamme puolueeton osuuskauppaliike : mitä se on ja mitä se tarkoittaa. - l.p. - Hki : SOK, s Perko, Touko Yhdessä enemmän : SOK / Touko Perko. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s SOK SOK. - l.p. - Hki : SOK, s SOK SOK SOK. - l.p. - Hki : SOK, s. Englanninkielinen. SOK. - l.p. - Hki : SOK, s. Saksankielinen SOK SOK. - l.p. - Hki : SOK, s. Englanninkielinen SOK SOK l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s SOK SOK : 25 Jahre Produktivtätigkeit : 25 years of cooperative production. - l.p. - Hki : SOK, s SOK SOK sanoin ja kuvin. - l.p. - Hki : SOK, s. Lisäp. v SOK SOK teollisuus. - l.p. - Hki : SOK, [50 s.] SOK SOK today. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s SOK SOK tuotantolaitokset : neljännesvuosisadan saavutuksia. - l.p. - Hki : SOK, [1939] s SOK SOK tänään. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s SOK SOK von heute. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s.

6 SOK SOK-järjestö. - l.p. - Hki : SOK, s Suomen Suomen osuuskauppojen keskuskunnan säännöt. - l.p. - Hki : SOK, s. Lisäp. v ja 1970 nimekkeellä Suomen osuuskauppojen keskuskunta : säännöt Suomen Suomen osuuskauppojen keskuskunta : johtokunnan kertomus.. toimintavuodelta. - Hki : SOK. Osat: , , Vuodet yhteissidoksena selkänimekkeellä SOK Uudisrakennuskuvia Uudisrakennuskuvia l.p. - Hki : SOK, [1936] - 79 s Vesanen, Viki Suomen osuuskauppojen keskuskunta : viisikymmenvuotinen toiminta / Viki Vesanen. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s Virta, Erkki SOK : katsaus, jonka maisteri Erkki Virta hieman lyhentäen esitti Y0L:n edustajakokouksessa 1944 / Erkki Virta. - l.p. - Hki : SOK, s Stadgar Stadgar för inköps- och försäljningsandelslag. - l.p. - Hfors : Pellervo, s. - (Pellervos mönsterstadgar,* n:o 3) Suomen Suomen karjanmyyntiosuuskunnat v l.p. - Hki : Karjanmyyntiosuuskuntain keskusjärjestö, s Suomen Suomen maanviljelijäin konsumtsioniyhdistyksen Labor'in säännöt. - l.p. - Hki : Helsingin sentraalikirjapaino, s Vientikunta Vientikunta Munan säännöt. - l.p. - Hki : [Vientikunta Muna], s Vientikunta Vientikunta Munan vuosikertomus. - Hki : Vientikunta Muna. Osat:

7 Witikka, Janne Pellervos förmedlingsaffär : dess uppkomst, organisation och första verksamhetsär / Janne Witikka. - l.p. - Hfors : Pellervo, s. - (Pellervobibliotek ; n:o 11) VäinÖlä, Martti 25 vuotta osuustoiminnallista kananmunankauppaa / Martti Väinölä. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s Suomi JALOSTUSOSUUSKUNNAT Andelsbageri Andelsbageri i Helsingfors. - l.p. - Hfors : Aktiebolaget Handelstryckeriet, s Berättelse Berättelse över centrallaget Enigheten verksamhet är.. - Hfors : Enigheten. Yhteissidos, johon sisältyvät vuosikertomukset v Selkänimeke: Centrallaget Enigheten Centrallaget Centrallaget Enigheten l.p. - Hfors : Tilgmanns tryckeri, s E-osuuskauppali ikkeen E-osuuskauppaliikkeen leipomoteollisuuden kehittäminen. - l.p. - Hki : KK, s Haukka, Jukka Tyrvään osuusmeijeri / Jukka Haukka. - l.p. - Vammala : Vammalan kirjapaino, s Juvan Juvan osuusmeijeri l.p. - Juva : Juvan osuusmeijeri, s Karj akeskuskunta Karjakeskuskunta : vuosikertomukset Hki : Karjakeskuskunta. Kaksi yhteissidosta, joiden selkänimekkeet: Karjakeskuskunta ja Suomen Karjakeskuskunta Karvetti, Einari Lounais-Suomen osuusteurastamo : historiikkia / Einari Karvetti. - l.p. - Turku : [Lounais-Suomen osuusteurastamo], s.

8 Lemberg, Birger Centrallaget Enigheten : äterblick pä företagets verksamhet under ett halvsekel / Birger Lemberg. - l.p. - Borgä : Tryckeri & Tidnings, s Mikkelin Mikkelin osuusmeijeri : säännöt. - l.p. - Mikkeli : Vapauden kirjapaino, s Nousiainen, Eino Karjakunta / Eino Nousiainen, Toivo Litko. - l.p. - Hki : Suomalaisen Kirjallisuuden seuran kirjapaino, s Oikealla Oikealla tiellä : Valion johdon vastaus prof. Hannes Gebhardin hyökkäykseen. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s Osuusleipomo Osuusleiporao Helsinkiin. - l.p. - Hki : Kauppakirjapaino, s Osuusmeijerien Osuusmeijerien edustajakokousten pöytäkirjat. - Hki : Pellervo. Osat: 1914; I, 1916: II Osuusmeijerien Osuusmeijerien edustajakokousten pöytäkirjat. - Hki : Pellervo. Osat: 1914: I, 1916: II Pitkäniemi, F.M. Osuusmeijeritoiminnan vakauttamisesta / F.M. Pitkäniemi. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s. Täydennetty eripainos Pellervon n:osta 33 v Sandelin, A.E. Meijerien liikekulut meillä ja muissa pohjoismaissa / A.E. Sandelin. - l.p. - Hki : Pellervo, s Sandelin, A.E. Voinvalmistus / A.E. Sandelin. - l.p. - Hki : Valio, s. - (Valion kirjasto ; n:o 6) Simonen, Seppo Valio : meijerien keskusosuusliike / Seppo Simonen. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s Sipi, Väinö V. Suomen osuusmeijerien liiketilasto II, 1905 / Väinö V. Sipi. - l.p. - Hki : Pellervo, s.

9 00595 SuomenSuomen Karjakeskuskunta l.p. - Hyvinkää : Hyvinkään kirjapaino, s SuomenSuomen osuusmeijerien edustajakokouksen ohjelma ja keskustelukysymykset. - Hki : Yhteiskirjapaino. Osat: 1914, SuomenSuomen osuusmeijerien liiketilasto. - Hki : Valio. Osat: , Tuottajain Tuottajain lihakeskuskunta l.p. - Hki : Simonpaino, s Tuottajain Tuottajain Lihakeskuskunta : johtokunnan kertomus. - Hki : Tuottajain lihakeskuskunta. Osat: , Työsäännöt Työsäännöt Viipurin osuusliikkeen leipomossa. - l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino, s Valion Valion työmailta : juhlajulkaisu F.M. Pitkäniemen 60-vuotispäiväksi. - l.p. - Hki : Pellervo, s Valmistuksia Valmistuksia yhteistoiminnalle meijerien kesken. - l.p. - Hki : Pellervo, s. - (Pellervon kirjasto ; n:o 15) Vaulammin Vaulammin osuusmeijerin säännöt. - l.p. - Hämeenlinna Hämeen kansan kirjapaino, s Vesannon Vesannon osuusmeijeri 60 vuotta l.p. - Kuopio, s Yhteistoiminta Yhteistoiminta vai kilpailu. - l.p. - Hanko : Hangon suomalainen kirjapaino, s.

10 Suomi PALVELUOSUUSKUNNAT JA OSUUSTOIMINTA- YRITYKSET Henriksdahlin Henriksdahlin huvila-alueen sähköosuuskunnan säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Kalajoen Kalajoen osuusruokala : säännöt. - l.p. - Oulu : Kansan Tahto, s Kertomus Kertomus Hiekan sauna-osuuskunnan 25-vuotisesta toiminnasta l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino, s Kertomus Kertomus Viipurin rautatieläisten osuusruokalan 25-vuotisesta toiminnasta. - l.p. - Viipuri : [Viipurin rautatieläisten osuusruokala], s. Lisäp. v nimekkeellä: KK:n ehdotus Viipurin rautatieläisten osuusruokalan uusiksi säännöiksi Kokkolan Kokkolan työväen auto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys. - l.p. - Vaasa : Oy Kirjapaino Ab, s Kotkan Kotkan kuljetusosuuskunnan säännöt ja toimintasäännöt. - l.p. - Kotka : [Kotkan kuljetusosuuskunta], s Kyminlaakson Kyminlaakson työväen sanomalehti- ja kirjapainoosuuskunnan säännöt. - l.p. - Kotka : Kirjapaino Kotka, s Maaosuuskunta Maaosuuskunta Turpeen säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Nevaj a, Antero Osuusliike Rata / Antero Nevaja. - l.p. - [Hki] : [KK:n kirjapaino], [1949] s Osuuskunta Osuuskunta Lamminpää : säännöt. - l.p. - [Tampere] : Tampereen työväen kirjapaino, s Osuuskunta Osuuskunta Saimaa : toimintakertomus l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino, s Osuuskunta Osuuskunta Työn Voima : 40-vuotiselta taipaleelta l.p. - Jyväskylä : Työn Voima, s.

11 00619 Osuuskunta Osuuskunta Työn Voima : säännöt. - l.p. - Jyväskylä : Osuuskunta Työn Voima, s Osuuskunta Osuuskunta Vapaus 25 vuotta. - l.p. - Mikkeli : Mikkelin työväen kirjapaino, s Osuuskunta Osuuskunta Vapaus : säännöt. - l.p. - Mikkeli : Mikkelin työväen kirjapaino, s Osuuskunta Osuuskunta Vapaus : toimintakertomus. - Mikkeli : Mikkelin työväen kirjapaino. Osat: , 1930, 1938, Vuodesta 1938 nimellä Osakeyhtiö Vapaus Osuusliike Osuusliike Radan 50 v. juhlajulkaisu. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Patokoski, P. Äijälän maaosuuskunta : sen synty ja toiminta vv / P. Patokoski. - l.p. - Jyväskylä : Äijälän maaosuuskunta, s Puurtilan Puurtilan sähköosuuskunnan säännöt. - l.p. - Mikkeli : Mikkelin työväen kirjapaino, s Rantaperkiön Rantaperkiön auto-osuuskunnan säännöt s. Ei julkaisutietoja SaimaanSaimaan osuus-auto l.p. - [Lauritsala] [Saimaan osuus-auto], s SaimaanSaimaan osuus-auto 25-vuotias : l.p. - Lauritsala : Saimaan osuus-auto, s SaimaanSaimaan osuus-auto : säännöt. - l.p. - Lappeenranta : Kansan työn kirjapaino, s Sanomalehti Sanomalehti ja kirjapaino-osuuskunta Napaa Sana'n säännöt. - l.p. - Waasa : Pethmanin kirjapaino, s Sanomalehti Sanomalehti- ja kirjapaino-osuuskunta Vapaa Sana : kertomus toiminnasta. - Vaasa : Osuuskunta Vapaa Sana. Osat:

12 Someron Someron puhelinosuuskunnan säännöt. - l.p. - Somero : Somerpaino, s S ähköosakeyht iö Sähköosakeyhtiö Alku : johtokunnan toiminta- ja tilikertomus. - Viipuri : Työväen kirjapaino. Osat: , Tahmelan Tahmelan vedenjohto-osuuskunta : osuuskirja ja säännöt. - l.p. - Tampere : Työväen kirjapaino, [6 s.] Tampereen Tampereen puhelinosuuskunnan säännöt. - l.p. - Tampere : Maaseudun sanomain kirjapaino, s Turun Turun nuorten työläisten Osuuskunta Kesäkoti : säännöt. - l.p. - Turku : Grafia, s Töölön Töölön osuusravintolan säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Utran Utran sähköosuuskunta : säännöt. - l.p. - Joensuu : Kirjapaino osakeyhtiö Maakunta, s Varkauden Varkauden työväen auto-osuuskunta : säännöt. - l.p. - Mikkeli : Mikkelin työväen kirjapaino, s Viipurin Viipurin työväen sanomalehti- ja kirjapainoosuuskunta l.p. - Viipuri : Viipurin työväen kirjapaino, s Suomi TUOTANTO-OSUUSKUNNAT Ehdotus Ehdotus Talikkalan työväen sauna- ja rakennusosuuskunnan uusiksi säännöiksi s. Ei julkaisutietoja Helsingin Helsingin sähkötyöosuuskunta : säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Iin Iin työ-osuuskunnan säännöt. - l.p. - Oulu : Pohjanmaan työväen osuuskirjapaino, s.

13 Kalastajien Kalastajien osuusliike r.l:n toimintako lopetettava? - l.p. - Kotka : Kyminlaakson työväen kirjapaino, s Kertomus Kertomus Talikkalan työväen sauna- ja rakennusosuuskunnan toiminnasta. - Viipuri : Osuuskunta Kansan työn kirjapaino. Osat: Klami, J. Talikkalan työväen sauna- ja rakennusosuuskunta v : historiikkia ja muistelmia / J. Klami. - l.p. - Lahti : Lahden kirjapaino- ja sanomalehti-osakeyhtö, s KotkanKotkan käsityö- ja tehdasyhdistyksen muutetut säännöt. - 1-p. - Kotka : Etelä-Suomen kirjapaino, s MäkisenMäkisen tehdasliikkeen Työliiton perussopimukset. - l.p. - [s.l.] : [s.n.], [1905], - 9 s Nahkatyöläisten Nahkatyöläisten osuuskunta : säännöt. - l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino, s Osuusliike Osuusliike kultaseppä : säännöt. - l.p. - Turku : Sosialistin kirjapaino, s. Lisäp. v Osuusliike ' Osuusliike Pukimo : säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Perustuslaillisen Perustuslaillisen Kone- ja korjauspajan osuuskuntaliitto säännöt = Stadgar för Perustuslaillinen Koneja korjauspaja osuuskuntaliitto. - l.p. - Hki : Kirjapaino-osakeyhtiö Sana, s. Ruotsinkiel. säännöt julkaisun kääntöpuolella Rakennus- Rakennus- ja kiviteollisuus-osuuskunta "Alku" : säännöt. - l.p. - Turku : Sosialistin kirjapainoosuuskunta, s SuomenSuomen työväen teollisuusosuuskunta : säännöt. - l.p. - Kuopio : Savon työväen kirjapaino, s Sähkö Sähkö- ja metallityökunnan säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s.

14 00656 Säännöt Säännöt Oulun laiwanlastausyhdistykselle. - l.p. - Oulu : Marjamaan kirjapaino, s Säännöt Säännöt Talikkalan työväen sauna- ja rakennusosuuskunnalle. - l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino s Talikkalan Talikkalan työväen sauna- ja rakennusosuuskunta vuosina : poimintoja pöytäkirjasta. - l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino, s Turun Turun maalaus-osuusliikkeen säännöt. - l.p. - Turku : Sosialistin kirjapaino-osuuskunta, s Turun Turun rakennusosuusliikkeen säännöt. - l.p. - Turku : Sosialistin kirjapaino-osuuskunta, s Työväen Työväen kirjansitomo osuuskunnan säännöt. - l.p. - Hki : Lindbergin kirjapaino, s Uunintekij äin Uunintekijäin Osuuskunta Liiton säännöt. - l.p. - Hki : Hufvudstadsbladetin kirjapaino, s Waasan Waasan jalkineosuuskunnan säännöt. - l.p. - [Waasa] : [s.n.], [1907] s. Nimiösivun varsinainen nimeke on: Me allekirjoittaneet perustamme täten Waasan jalkineosuuskunnan : osuuskunnan säännöt Vaasan Vaasan työosuuskunnan säännöt. - l.p. - Waasa : Hautalan kirjapaino, s Virkby Virkby industriandelslag : stadgar» Virkkalan teoll suusosuuskunnan säännöt. - l.p. - Hki : Vihtori Kososen kirjapaino, s Ykspihlajan Ykspihlajan satamatyöntekijäin osuuskunnan säännöt. - l.p. - Kokkola : Kokkolan kirjapaino, s Sis. myös ruotsinkiel. säännöt.

15 Suomi KULUTTAJAOSUUSKUNNAT Kärkkäinen, Viki Osuuskauppatoiminnan yhteiskunnallinen merkitys / Viki Kärkkäinen. - l.p. - Hki : SOK, s. - (Päivänkysymyksiä osuuskauppaliikkeen alalta ; n:o 3) Oma-ApuOsuusliike Oma-Apu 50 vuotta. - l.p. - Joensuu : Kansan voima, s Ahjo Kertomus osuusliike Ahjon 75-vuotisesta toiminnasta / laatinut Veikko Perälahti, kuvatekstit Raimo Helenius. - l.p. - Hyvinkää : Mediapaino, s Ahjo Osuusliike Ahjo 35 vuotta l.p. - [Hyvinkää] : KK:n kirjapaino, s Ahjo Osuusliike Ahjo 40 vuotta : l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Ahjo Osuusliike Ahjo 50 vuotta / toim. Eikka Mäkinen. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Ahjo Osuusliike Ahjo : 60 vuotta yhdessä ostajan puolesta l.p. - Hyvinkää : Hyvinkään kirjapaino, [1963] s Alavuden Alavuden osuuskauppa / Feliks Alajoki, Yrjö Manner. - l.p. - Jyväskylä : Keski-Suomen työväen kirjapaino, s Alavuden Alavuden osuusliike / Feliks Alajoki. - l.p. - Jyväskylä : Osuuskunta Työn Voiman kirjapaino, s Alavuden Alavuden osuusliike : katsaus 50-vuotistoimintaan ja vuoden 1954 tilikertomus. - l.p. - Vaasa : Oy Kirjapaino Ab, s Arbetarenas Arbetarenas Andelshandel i Jakobstad l.p. - Vaasa, s Arina Osuusliike Arina 25 vuotta l.p. - Oulu : Kirjapaino Oy Kaleva, s.

16 00679 Aura Osuusliike Aura / V. Lähdeoja. - l.p. - Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjapaino, s Auran Auran osuuskauppa 40 vuotias. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Auran Auran osuuskauppa XXX vuotta l.p. - KK:n kirjapaino, s Avatkaa Avatkaa silmänne kuluttajat : muutama sana nykyisestä tavaranvälityksestä. - l.p. - Hiipuri : [Hiipurin osuusliike], s Elanto Andelsaffären Elanto XXXIX &r l.p. - Hfors : Työväen kirjapaino, s. Bilaga tili tidningen Elanto nro Elanto Andelsaffären Elanto : kolonialvaru affär. - l.p. - Hfors : Yhteiskirjapaino, s Elanto Andelsaffären Elanto : stadgar. - [1905] s. Ei julkaisutietoja Elanto Elannon uusi hallintorakennus. - l.p. - Hki : Osuusliike Elanto, s Elanto Elanto l.p. - [Hki] : [Osuusliike Elanto], [1925] s. Teksti suomeksi ja ruotsiksi Elanto Elanto l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s. Eestinkielinen Elanto Elanto l.p. - Hki : Otavan syväpaino, Elanto Elanto l.p. - Hki : Otavan syväpaino, Teksti saksaksi, englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi Elanto Elanto l.p. - Hki : Suomalaisen Kirjallisuuden seuran kirjapaino, s. Selkänimeke: Puoli vuosisataa Elantoa.

17 ElantoElanto kymmenen vuotta : osuusliike Elannon juhlajulkaisu. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s ElantoElanto : kuluttajäin miljoonaliike : sen päämäärä sen saavutukset. - l.p. - Hki : Osuusliike Elanto, s Elanto Ett ord tili tänkande människor! - l.p. - Hfors : Andelsaffären Elanto, s ElantoKirjailijoita kävi Elannossa. - l.p. - Hki : WSOY, s ElantoOsuusliike Elanto = Andelsaffären Elanto. - l.p. - Hfors : Työväen kirjapaino, s ElantoOsuusliike Elanto. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Elanto Osuusliike Elanto XXXIX vuonna l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s. Elanto-lehden n:o 10 liite ElantoOsuusliike Elanto : muutamia alkuvaiheita ja kokemuksia / J.H. Vennola. - l.p. - Hki : Lilius & Hertzberg, s ElantoOsuusliike Elanto : sekatavaraliike. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s ElantoOsuusliike Elanto : [säännöt]. - l.p. - Hki : Bäckmanin kirjapaino, s Elanto Puoli vuosisataa Elantoa : osuustoiminnan alkuvaiheet Helsingissä ja osuusliike Elannon kehitys vuosina / Jouko Siipi. -l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s ElantoViittavälin vaihtuessa : piirteitä Suomen osuuskauppaliikkeestä yleensä ja Elannosta erikseen / K.N. Rauhala. - l.p. - Hki : Elanto, s Elanto Vid midstolpen : drag ur Finlands andelsrörelse i allmänhet och Elanto i synnerhet / K.N. Rauhala. - l.p. - Hfors : Elanto, s.

18 Elanto Sananen ajatteleville Ihmisille! - l.p. - Hki : Osuusliike Elanto, s Elanto Torpasta linnaan. - l.p. - Hki : Osuusliike Elanto, s Elanto Tunnetko Elantoa : Elannon hallinnollinen organisaatio. - l.p. - [Hki] : [Elanto], [1946] s Eteläpohja Osuusliike Eteläpohja : Seinäjoen työväen osuuskauppa , Osuusliike Eteläpohja l.p. - Vaasa : Oy Kirjapaino Ab, s Eteläpohja Osuusliike Eteläpohja 20 vuotias. - l.p. - Vaasa : Oy Kirjapaino Ab, s. Sisältää Uuno Kailaan sanoittaman ja Sulho Rannan säveltämän Osuustoimintamarssin Eteläpohja Osuusliike Eteläpohja 30 vuotta / Eino Heinivaara. - l.p. - Vaasa : Oy Kirjapaino Ab, s Evij ärven Evijärven osuuskauppa 30-vuotias / Eino Heinivaara. - l.p. - Evijärvi : KK:n kirjapaino, s Finlands Finlands neutrala handelslags driftstatistik. - Hfors : Centrallaget för handelslagen i Finland. Osat: Kaksi yhteissidosta nimekkeillä: Finlands handelslags driftstatistik (osat ) ja Finlands neutrala handelslags driftstatistik (osat ) Haapaj ärven Haapajärven osuuskauppa : kertomus v:lta 1912 sekä lyhyt katsaus viisivuotistoimintaan. - l.p. - Oulu : Kansan tahdon kirjapaino, s Haapajärvenseudun Haapajärvenseudun osuusliike 10-vuotias / Eino Heinivaara. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Hagfors, Martin E.A. Suomen puolueettomat osuuskaupat : tilastoinen katsaus / E.A. Martin Hagfors. - l.p. - Hki : SOK, s Halilan Halilan osuuskauppa : säännöt. - l.p. - Wiipuri : Työväen kirjapaino, s.

19 00717 Handelslagen Handelslagen i Finland : representantmöten : Aren.. Hfors : Centrallaget för handelsandelslagen i Finland Osat: , , Händelslaget I Händelslaget och handein med lantbruksprodukter. II Kooperationen och övriga företagsformer i varudistributionens tjänst. - l.p. - Hfors : Centrallaget för handelslagen i Finland, s. - (Dagsfrägor inom den neutrala handelslagsrörelsen) HelilänHelilän kauppaosuuskunnan säännöt. - l.p. - Kotka : Kyminlaakson työväen kirjapaino, s Helsingin Helsingin Työväen Osuuskauppa kymmenvuotias l.p. - Hki : Helsingin Työväen Osuuskauppa, s Helsingin Helsingin työväen osuuskauppa : säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s. Lisäp. v. 1905, 1908, HOK HOK l.p. - Hki : Helsingin osuuskauppa s HOK HOK / V. Lähdeoja. - l.p. - Hki : Helsingin osuuskauppa, s Humppilan Humppilan osuuskauppa / Ensio Heikkilä. - l.p. - Humppilan osuuskauppa, s Hyvärinen, Kalle Karjalan luovutetun alueen osuuskauppaliikkeen historia / Kalle Hyvärinen. - l.p. - Hki : KK, s Häme Osuusliike Häme 10 vuotta / Kusti Kaukovaara. - l.p. - Hämeenlinna : Hämeen Kansan kirjapaino, s Häme Osuusliike Häme l.p. - Hämeenlinna : Hämeen kansan kirjapaino, s Häme Osuusliike Häme l.p. - Hämeenlinna : Kirjapaino Jaarli, s.

20 Häme Häme Häme Osuusliike Häme : 50 vuotta osuuskauppatoimintaa Hämeessä / Mikko Puhakka. - l.p. - Turenki : Jaarli, s. Osuusliike Häme 20 vuotta / Olavi Tunturi. - l.p. - Hämeenlinna : Hämeen kansan kirjapaino, s. Osuusliike Häme 25 vuotta l.p. - Hämeenlinna : Hämeen kansan kirjapaino, s Iin Iin osuuskauppa : vuosikertomus 40 toimintavuodelta. - l.p. - [Oulu] : Oulun 1. työv. kirjateollisuus, s Imatra Kertomus osuusliike Imatran 75-vuotisesta toiminnasta / toim. Harri Nykänen. - l.p. - Lappeenranta : Saimaan kirjapaino, s Imatra Osuusliike Imatra 25 vuotta l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino, s Imatra Tipasta Imatraksi : osuusliike Imatra l.p. - [Imatra] : [Osuusliike Imatra], [1953] s Inkeroisten Inkeroisten osuuskauppa 25 vuotta l.p. - Kotka : Eteenpäin Oy:n kirjapaino, s Inkeroisten Inkeroisten osuuskauppa 30 vuotta : [toimintakertomus vuodelta 1948]. - l.p. - Kotka : Eteenpäin, s Itä-Karjala Osuusliike Itä-Karjala l.p. - Sortavala : Kansan voiman kirjapaino, s Itä-Karjala Osuusliike Itä-Karjala 20 vuotta : katsaus Sortavalan ja ympäristön edistysmielisen osuustoiminnallisen liikelaitoksen vaiheisiin. - l.p. - Sortavala : Osuusliike Itä-Karjala, s Itä-Savon Itä-Savon osuusliike (v:teen 1923 Savonlinnan osuusliike) / Hugo L. Mäkinen. - l.p. - Mikkeli : Vapauden kirjapaino, s.

21 Jahresstatistik Jahresstatistik iiber die KK-Mitgliedsgenossenschaften. - Hki ; KK. Osat: 1953, Vuoden 1953 vuositilasto monisteena nimellä Die Mitgliedsgenossenschaften des KK. Jahresstatistik Janakkalan Janakkalan osuuskauppa l.p. - Hämeenlinna : Hämeen kansan kirjapaino, s Janakkalan Janakkalan osuuskauppa 25 vuotta. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Janakkalan Janakkalan osuuskauppa 50 vuotias : piirteitä Janakkalan osuuskaupan toiminnasta vuosilta / Mauno Arjavirta. - l.p. - Hämeenlinna : Hämeen kansan kirjapaino, s JokelanJokelan osuuskauppa 50-vuotias. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Jokioisten Jokioisten osuuskauppa / Aarne Salo. - l.p. - Hki : KKn kirjapaino, s Jokioisten Jokioisten osuuskauppa / toim. Antti Kulmala. - l.p. - Jokioinen : Forssan kirjapaino, s Jämsän Jämsän osuusliike 40 vuotta / K.A. Karhu. - l.p. - Jyväskylä : Osuuskunta Työn Voima kirjapaino, s JämsänJämsän osuusliike 50 v / Veikko Vasama. - l.p. - Jyväskylä : Työn Voiman kirjapaino, s JämsänJämsän osuusliike 60 vuotta / Veikko Perälahti. - l.p. - Jämsä : KK:n kirjapaino, s KainuunKainuun osuusliike 25 vuotta l.p. - Kajaani : KK:n kirjapaino, s KainuunKainuun osuusliike 30 vuotta. - l.p. - Kajaani : Kainuun Sanomain kirjapaino, s.

3629 Mäkikossa, Oma Yhteiskunnalle omistettu elämä : Miina Sillanpään elämän ja työn vaiheita. Helsinki : Tammi, 1947. - 392 s. : k u v.

3629 Mäkikossa, Oma Yhteiskunnalle omistettu elämä : Miina Sillanpään elämän ja työn vaiheita. Helsinki : Tammi, 1947. - 392 s. : k u v. 321 362 Mäkikossa, Oma Yhteiskunnalle omistettu elämä : Miina Sillanpään elämän ja työn vaiheita. Helsinki : Tammi, 147. - 32 s. : k u v. - Mäkinen, Aili Uskollista työtä työkansan asian puolesta. // SKP

Lisätiedot

JUHA LANKINEN laadittu: 06.11.1990 Pallaskatu 2 C 21 täydennetty: 28.06.2010 FI-15900 LAHTI puh 040-762 3434 sähköposti: lankinen.juha@pp.inet.

JUHA LANKINEN laadittu: 06.11.1990 Pallaskatu 2 C 21 täydennetty: 28.06.2010 FI-15900 LAHTI puh 040-762 3434 sähköposti: lankinen.juha@pp.inet. JUHA LANKINEN laadittu: 06.11.1990 Pallaskatu 2 C 21 täydennetty: 28.06.2010 FI-15900 LAHTI puh 040-762 3434 sähköposti: lankinen.juha@pp.inet.fi PAKKOLUOVUTETUN KARJALAN PAINETTUA TIETOKIRJALLISUUTTA.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Laatinut: VIHTORI HUHTA LIITTEENÄ: PUOLUEEN TILIKERTOMUS EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS KOKOUKSEN ALUSTUKSET

PÖYTÄKIRJA. Laatinut: VIHTORI HUHTA LIITTEENÄ: PUOLUEEN TILIKERTOMUS EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS KOKOUKSEN ALUSTUKSET PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTISEN PUOLUEEN r.y. XX PUOLUEKOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN KESÄKUUN 15-17 PÄIVINÄ 1946 HELSINGIN TYÖVÄENTALON JUHLASALISSA Laatinut: VIHTORI HUHTA LIITTEENÄ: PUOLUEEN TILIKERTOMUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y:n XXII Puoluekokouksesta, joka pidettiin 22. 5.-24. 5. 1952 Helsingin Työväentalon juhlasalissa

PÖYTÄKIRJA. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y:n XXII Puoluekokouksesta, joka pidettiin 22. 5.-24. 5. 1952 Helsingin Työväentalon juhlasalissa PÖYTÄKIRJA Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.y:n XXII Puoluekokouksesta, joka pidettiin 22. 5.-24. 5. 1952 Helsingin Työväentalon juhlasalissa Laatinut: AARO MÄKELÄ Turku 1953.. Lounais-Suomen Kirjapaino

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA LIITTEENÄ:

PÖYTÄKIRJA LIITTEENÄ: PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAAT TISEN PUOLUEEN XVII PUOLUE KOKOUKSESTA, JOKA PIDETTIIN HELSINGIN TYÖVÄENYHDIS TYKSEN TALOSSA TOUKOKUUN 25-28 PÄIVINÄ 1936 LIITTEENÄ: a) "Alustuksia"-niminen alustusvihko.

Lisätiedot

Taulukon tiedot ovat vuodelta 2010.

Taulukon tiedot ovat vuodelta 2010. Finnish 300+ lista on laadittu Suomen suurimmista osuustoimintayrityksistä. Osuustoimintayritykseksi lasketaan osuuskuntien lisäksi keskinäiset vakuutusyhtiöt ja vakuutusyhdistykset, jotka ovat vakuutusalan

Lisätiedot

PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV. Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w

PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV. Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w V Pekka Kääminen Ilkka Liikanen Työväen bibliografia IV Suomen työväenliikkeen historiallinen bibliografia

Lisätiedot

Kymen piiri I. Ummeljoen SdTy, Anjalan SdTy. II. Haminan Ty, Haminan Sd Naisyhdistys. III. Joutsenon Korvenkylän Ty, Joutsenon

Kymen piiri I. Ummeljoen SdTy, Anjalan SdTy. II. Haminan Ty, Haminan Sd Naisyhdistys. III. Joutsenon Korvenkylän Ty, Joutsenon 543 meenlinnan Ty, Idänpään Ty. V. Hyvikkälän Ty Taisto, Janakkalan Leppäkosken SdY, Janakkalan Napialan Ty Voitto, Löytynmäen Ty, Mallinkaisten Ty, Tanttalan Ty, Turengin Ty, Ty Yritys, Viralan Ty. VI.

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 19"7. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo.

TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 197. sekä vuoden 1948 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN. asialuettelo. TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1" sekä vuoden 1 sääntömääräisen LIITTOKOKOUKSEN asialuettelo ja esityslista HELSINGISSÄ 1 / TYOVÄEN URHEILULIITTO J TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y.. TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

XXI EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 22. JA 23. PÄIVINÄ 1956

XXI EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 22. JA 23. PÄIVINÄ 1956 '3X4* ih- öttz /wo) SOS.-DEM. NAISLIITON XXI EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 22. JA 23. PÄIVINÄ 1956 Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vuosilta 1953 1955 ja kokoukselle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 KOTKASSA 1920 - KYMINLAAKSON TYÖVÄEN KIRJAPAINO Osanottajat. Edustajat: tfudenmaan läänin vaalipiiristä:

Lisätiedot

Total revenues / Liikevaihto M. Assets / Tase M

Total revenues / Liikevaihto M. Assets / Tase M FINNISH300+ 2010 kauppa = retail pankki = banking sijoitus = investments kierrätys = recycling kotieläinjalostus = animal breeding metsä = forest lihateollisuus = meat industy kananmuna = egg industry

Lisätiedot

Ilmajoen maatalousoppilaitos ym. 1875-2001 Heinolan kaupunkiseurakunta. Tuomas Jokinen, Kuopio?

Ilmajoen maatalousoppilaitos ym. 1875-2001 Heinolan kaupunkiseurakunta. Tuomas Jokinen, Kuopio? 1560 Pälsi Sakari Esihistorian tutkimuskentiltä, kaivauksia ja tuloksia Sakari Pälsi (2?) K. J. Osakeyhtiö kaivaukset 1939 886 Pänkälä Martti Karjakurssista korkeakouluksi 659 Pänkäläinen Martti Residenssin

Lisätiedot

VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944

VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944 VIIPURIN LÄÄNIN HISTORIALLINEN BIBLIOGRAFIA 1812-1944 Temaattinen kirjallisuusluettelo Suomen autonomian ja itsenäisyyden ajan Viipurin lääniä käsittelevistä teoksista. Toimittanut FM Olli-Matti Sopanen

Lisätiedot

. ;. ~ ... Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. Jääpalloilli.

. ;. ~ ... Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. Jääpalloilli. Jalkapalloilu: Ottelujen lukumäärä, Nimi Piiri M9sta-. Suomiruuss. sarja W. Karni Helsinki... 6 2 J. Alho Helsinki........... 4 3 T. Aro Helsinki........... 0 4 E. Kel/unen Kymenlaakso.... 9 2 F. Nyberg

Lisätiedot

'i1..- ~I\-\ Ylimääräisen liittovaltuuston päätöksen ja tehdyn sopimuksen mukaan ovat allamainitut TUL:n seurat hyväksytty liiton jäseniksi:

'i1..- ~I\-\ Ylimääräisen liittovaltuuston päätöksen ja tehdyn sopimuksen mukaan ovat allamainitut TUL:n seurat hyväksytty liiton jäseniksi: Lapin piiri: Aavasaksan Urheilijat Kemijärven Urheilijat Kemin Kunnan Urheilijat Kemin Palloseura Lapin Erotuomarikerho Lapin Palloveikot Muonion Tunturi-Veikot Pellon Ponsi Rovaniemen Palloseura Sallan

Lisätiedot

Alustukset ja esitykset

Alustukset ja esitykset Alustukset ja esitykset Suomen.i Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton 11. varsinaiselle edustajakokoukselle sekä «Liiton toiminta- ja tilikertomukset w. 1950, 1951 ja 1952 LAPPEENRANNASSA 1953 KANSAN TYÖN

Lisätiedot

TORONTO. MM-maila SPECIAL

TORONTO. MM-maila SPECIAL TORONTO SPECIAL MM-maila -:2...{}j j~ 4 Oy KAU KAS Ab jääkiekko mailaan Fighter Pro mk 12:60 Fighter Special mk 10:80 Fighter Standard mk 9:80 Fighter Junior mk 8:80 Fighter Minor mk 5:30 Fighter maalivahdinmaila

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. SuomenLehdistö. SuomenLehdistö. SuomenLehdistö. SuomenLehdistö. Årsberättelse Annual Report

Vuosikertomus 2012. SuomenLehdistö. SuomenLehdistö. SuomenLehdistö. SuomenLehdistö. Årsberättelse Annual Report Vuosikertomus 2012 Årsberättelse Annual Report SuomenLehdistö FINLANDS PRESS 2/2012 82.VUOSIKERTA Tablettilehdet tulivat Näköislehdet jyräävät sanomalehtien lukulaiteversioiden ensiaallossa. Vain Helsingin

Lisätiedot

2-1 3-1 1-2 0-2 0-4 2-0 2-6 ja. 13-1 1-4 3-2 3-1 3-6

2-1 3-1 1-2 0-2 0-4 2-0 2-6 ja. 13-1 1-4 3-2 3-1 3-6 Joensuun Maila-Pojat - Joensuun Palloseura...... Junan Palloseura - Joensuun Pallo Toverit.... Kiuruveden Palloilijat - Pallo-Kerho-37, Iisalmi.......... Suonenjoen Pallo-52 - Warkauden Pallo-35.............

Lisätiedot

BOBBY HULL. -taistelijan maila. TORONTO special TÄYSLAMINOITU JÄÄKIEKKOMAILA. Pikkupojasta mestarimieheen FIGHTER

BOBBY HULL. -taistelijan maila. TORONTO special TÄYSLAMINOITU JÄÄKIEKKOMAILA. Pikkupojasta mestarimieheen FIGHTER BOBBY HULL N.H.L:n lyöjäkuningas -66 ja FINNSPECIAL Suomessa TORONTO special TÄYSLAMINOITU JÄÄKIEKKOMAILA 6 Pikkupojasta mestarimieheen FIGHTER -taistelijan maila Fighter Pro Fighter ProJite Fighter Special

Lisätiedot

SOS.DEM. NAISLIITON EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 19. JA 20. P:NÄ 1953

SOS.DEM. NAISLIITON EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 19. JA 20. P:NÄ 1953 SOS.DEM. NAISLIITON XX EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA KOKOUS PIDETTIIN HELSINGISSÄ HUHTIKUUN 19. JA 20. P:NÄ 1953 Liitteenä: Liiton toimintakertomukset vv. 1950 1952 ja kokoukselle esitetyt alustukset. Toimittaneet:

Lisätiedot

EERO ERKKO HELSINGIN SANOMIIN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistoluettelo

EERO ERKKO HELSINGIN SANOMIIN LIITTYVÄ ARKISTO Arkistoluettelo EERO ERKKO HELSINGIN SNOMIIN LIITTYVÄ RKISTO rkistoluettelo SISÄLLYSLUETTELO C 1 D G 6 H I 12 J K 21 L N 31 O P 43 R S 48 T U 62 V Å 68 Useita allekirjoittajia 74 B Kirjeenvaihto (nimimerkin mukaan) 75

Lisätiedot

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Jorma Selovuori 26.1.2000 SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Johdanto Tässä kirjallisuusluettelossa on erilaisista tietokannoista ja muista lähteistä kerättyä Snellmankirjallisuutta; tutkimuksia, artikkeleita, kuvauksia,

Lisätiedot

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO

TyöväEN URHEILULIITTO. TOIMINTl\KERTOMUS. YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924. HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO D TyöväEN URHEILULIITTO TOIMINTl\KERTOMUS YY. 1921, 1922, 1923 ja 1924 HELSiNKI 1924 TYÖVJ\EN KIRJRPRINO Työväen tomus v. Urheiluliiton toimintaker... 1921, 1922, 1923 ja 1924. Kuopiossa pidetty liittokokous

Lisätiedot

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU

Länsilohko : Itälohko: MESTARUUS SARJA. Pohjoislohko : MAAKUNTA SARJA D_ ALUE SARJA B. SUOMEN-SARJA SUOMEN CUP F. POIKIEN SM KILPAILU kauden kuluttua sen jälkeen kun hän viimeksi on pelannut edustusjoukkueessa ja menettänyt edustusoikeutensa perusjoukkueessaan. 11 Jalkapalloilun kansallinen kilpailutoiminta piiätettiin järjestää seuraavasti:

Lisätiedot

SINUN JA PALOKUNTASI PUOLESTA!

SINUN JA PALOKUNTASI PUOLESTA! SINUN JA PALOKUNTASI PUOLESTA! SUOMEN SOPIMUSPALOKUNTIEN LIITTO 1 SINUN JA PALOKUNTASI PUOLESTA! sspl 2014 ISBN (sid.) 978-952-68096-4-9 ISBN (PDF) 978-952-68096-5-6 Toimittaja Pekka Koivunen JULKAISIJA

Lisätiedot

Voimistelu: Yleismestaruus U. Mäkinen Sauva- ja vapaal.mest. M. Lehtonen

Voimistelu: Yleismestaruus U. Mäkinen Sauva- ja vapaal.mest. M. Lehtonen 104 105 10-ottelu E. Hänninen 6.276.17 p. 5- T. Jäppinen Murtomaajuoksu Vauhditon pituus korkeus 3-loikka A. Kinnunen E. Riihimäki 304 E. Riihimäki 141.5 E. Riihimäki 896 Voimistelu: Yleismestaruus U.

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot