/4 Suomi OSTO- JA MYYNTIOSUUSKUNNAT, VÄLITYS- OSUUSKUNNAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "334.732.3/4 Suomi OSTO- JA MYYNTIOSUUSKUNNAT, VÄLITYS- OSUUSKUNNAT"

Transkriptio

1 /4 Suomi OSTO- JA MYYNTIOSUUSKUNNAT, VÄLITYS- OSUUSKUNNAT vuot±as 20-vuotias Hankkija. - l.p. - Hki : Hankkija, s Berättelse Berättelse över Centralandelslaget Labors verksamhet under dess första kvartsekel. - l.p. - Hfors : Labor. Sisältää myös vuosikertomukset v (Berättelse över Centralandelslaget Labors verksamhet). Selkänimeke: Centralandelslaget Labor Vuoden 1911 vuosikertomus erillisenä nimekkeellä Berättelse över jordbrukarenas i Finland Centralandelslag Labors verksamhet Helsingin Helsingin työväen puukauppa-osakeyhtiön yhtiöjärjestys = Bolagsordning för Helsingfors arbetares vedhandels-aktiebolag, - l.p. - Hki : Gutenberg, s. Ruotsinkiel. nimeke julkaisun kääntöpuolella Ilkka, Mikko Miten Kuuskosken osuuskunta perustettiin / Mikko Ilkka. - l.p. - Jyväskylä : Gummerus, s Karj anmyyntiosuuskunta Karjanmyyntiosuuskunta : valmistuksia osuustoiminnan sovelluttamiseksi karjanmyynnin alalle : komitean mietintö. - l.p. - Hki : Pellervo, s. - (Pellervon kirjasto ; n:o 30) Kertomus Kertomus Maa-osuuskunta Elon perustamisesta ja vaiheista. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Keskusosuuskunta Keskusosuuskunta Labor l.p. - Hki : Labor, s Keskusosuuskunta Keskusosuuskunta Labor l.p. - Hki : Labor, s. Kansinimeke: Labor 40 vuoden toiminta Keskusosuusliike Keskusosuusliike Hankkija. - l.p. - Hki : Pellervo, s Keskusosuus1i ike Keskusosuusliike Hankkija : säännöt. - l.p. - Hki : [Keskusosuusliike Hankkija], s.

2 Keskusosuusliike Keskusosuusliike Hankkija : vuosikertomukset l.p. - Hki : Hankkija. Yteissidos. Vuoden 1964 vuosikertomus erillisenä nimekkeellä Keskusosuusliike Hankkija, kertomus 60. toimintavuodelta Osto Osto- ja myyntiosuuskunnan säännöt. - l.p. - Hki : Pellervo, s. - (Pellervon mallisääntöjä ; n:o 3) Osuuskunta Osuuskunta Halko : säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Osuuskunta Osuuskunta Metsäliitto : vuosikertomus. - Hki : Osuuskunta Metsäliitto. Osat: OSUUSTUKKUKAUPPA / OTK Keskusosuusliike Keskusosuusliike OTK:n säännöt. - l.p. - Hki : KK, s. Lisäp. v nimekkeellä Keskusosuusliike OTK : säännöt ja ohjesääntöjä Kitti, Yrjö OTKn opas / Yrjö Kitti. - l.p. - Hki : OTK, s Osuustoiminnallinen Osuustoiminnallinen tuotanto Suomessa. - l.p. - Hki : KK, s Osuus tukkuk aupan Osuustukkukaupan varsinainen kokous l.p. - Hki : OTK Osuus tukkukaupan Osuustukkukaupan vuosikokouksen edustajat l.p. - Hki : OTK Osuustukkukauppa Osuustukkukauppa. - l.p. - Hki : OTK, s Osuustukkukauppa Osuustukkukauppa : die Progressive Genossenschaftsbewegung. - l.p. - Hki : OTK, [1955] s.

3 00529 OTK OTK 25 vuotta. - l.p. - Hki : OTK, s OTK OTK 25 Ar. - l.p. - Hfors : OTK, s Osuustukkukauppa Osuustukkukauppa : johtokunnan kertomus.. - Hki : OTK. Osat: , Vuodet myös ruotsiksi: Finska Andelspartiaf fären : direktionens berättelse. Julkaisun nimi muuttunut v. 1967: OTK Ja 1970: E OTK ja 1979: Keskusosuusliike OTK Osuustukkukauppa Osuustukkukauppa : säännöt. - l.p. - Hki : OTK, s Osuustukkukauppa Osuustukkukauppa : tilastoa. - Hki : OTK. Osat: Vuodesta 1968 lähtien nimekkeellä OTK : tilastoa OTK OTK. - l.p. - Hki : OTK, s OTK OTK 10 vuotta. - l.p. - Hki : KK, s OTK OTK / [teksti: Tauno Tainio]. - l.p. - Hki : KK, [90 s.] OTK OTK 25 Jahre. - l.p. - Hki : OTK, s OTK OTK and its productive establishments. - l.p. - Hki : OTK, s OTK OTK ja sen tuotantolaitokset. - l.p. - Hki : OTK, s OTK OTK och dess produktionsinrättningar. - l.p. - Hfors : OTK, s OTK OTK, Kansa : hallintorakennus. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s OTK: n OTK:n pukutehtaat. - l.p. - Hki : KK, s. - (KK:n N.M. ohjelmasarja ; n:o 24) StadgarStadgar för Finska Andelspartiaffären. - l.p. - Hfors : Finska Andelspartiaffären, s.

4 Suomen Suomen osuustukkukaupan perustava kokous : esityslista. - l.p. - Hki : Juusela Levänen kirjapaino, s SuomenSuomen osuustukkukaupan perustavan kokouksen pöytäkirja : kokous pidettiin Helsingissä joulukuun päivinä l.p. - Hki : OTK, s SuomenSuomen osuustukkukaupan säännöt : ehdotus. - l.p. - Hki : Juusela & Levänen kirjapaino, s Suomen Suomen osuustukkukauppa : OTK:n hallintoneuvoston työjärjestys : OTK:n johtokunnan työsääntö. - l.p. - Hki : OTK, s Takki, Uuno Toimintaselostus OTK:n osuuskuntakokoukselle 5. kesäkuuta 1966 / Uuno Takki. - l.p. - Hki : OTK, s Tietoja Tietoja 0TK:sta : esitetty KK:n valistusväelle pidetyssä tiedotustilaisuudessa. - l.p. - Hki : OTK, s Polttoaine Polttoaine osuuskunta : toimintakertomus. - Hki : Polttoaine osuuskunta. Osat: 1933, 1944, , 1957, Vuoden 1933 toimintakertomus: Asunto-osakeyhtiöitten polttoaine-osuuskunta. SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA / SOK jahre 50 Jahre Grosseingenossenschaft Finnischer Handelsgenossenschaften. - l.p. - Hki : SOK, s Centrallaget Centrallaget för Handelslagen i Finland 50 är. - l.p. - Hfors : SOK, s Centrallaget Centrallaget i ord och bild. - l.p. - Hfors : Centrallaget för Handelslagen i Finland, s.

5 FinnishThe Finnish Co-operative Wholesale society 50 years. - l.p. - Hki : SOK, s Maamme Maamme puolueeton osuuskauppaliike : mitä se on ja mitä se tarkoittaa. - l.p. - Hki : SOK, s Perko, Touko Yhdessä enemmän : SOK / Touko Perko. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s SOK SOK. - l.p. - Hki : SOK, s SOK SOK SOK. - l.p. - Hki : SOK, s. Englanninkielinen. SOK. - l.p. - Hki : SOK, s. Saksankielinen SOK SOK. - l.p. - Hki : SOK, s. Englanninkielinen SOK SOK l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s SOK SOK : 25 Jahre Produktivtätigkeit : 25 years of cooperative production. - l.p. - Hki : SOK, s SOK SOK sanoin ja kuvin. - l.p. - Hki : SOK, s. Lisäp. v SOK SOK teollisuus. - l.p. - Hki : SOK, [50 s.] SOK SOK today. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s SOK SOK tuotantolaitokset : neljännesvuosisadan saavutuksia. - l.p. - Hki : SOK, [1939] s SOK SOK tänään. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s SOK SOK von heute. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s.

6 SOK SOK-järjestö. - l.p. - Hki : SOK, s Suomen Suomen osuuskauppojen keskuskunnan säännöt. - l.p. - Hki : SOK, s. Lisäp. v ja 1970 nimekkeellä Suomen osuuskauppojen keskuskunta : säännöt Suomen Suomen osuuskauppojen keskuskunta : johtokunnan kertomus.. toimintavuodelta. - Hki : SOK. Osat: , , Vuodet yhteissidoksena selkänimekkeellä SOK Uudisrakennuskuvia Uudisrakennuskuvia l.p. - Hki : SOK, [1936] - 79 s Vesanen, Viki Suomen osuuskauppojen keskuskunta : viisikymmenvuotinen toiminta / Viki Vesanen. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s Virta, Erkki SOK : katsaus, jonka maisteri Erkki Virta hieman lyhentäen esitti Y0L:n edustajakokouksessa 1944 / Erkki Virta. - l.p. - Hki : SOK, s Stadgar Stadgar för inköps- och försäljningsandelslag. - l.p. - Hfors : Pellervo, s. - (Pellervos mönsterstadgar,* n:o 3) Suomen Suomen karjanmyyntiosuuskunnat v l.p. - Hki : Karjanmyyntiosuuskuntain keskusjärjestö, s Suomen Suomen maanviljelijäin konsumtsioniyhdistyksen Labor'in säännöt. - l.p. - Hki : Helsingin sentraalikirjapaino, s Vientikunta Vientikunta Munan säännöt. - l.p. - Hki : [Vientikunta Muna], s Vientikunta Vientikunta Munan vuosikertomus. - Hki : Vientikunta Muna. Osat:

7 Witikka, Janne Pellervos förmedlingsaffär : dess uppkomst, organisation och första verksamhetsär / Janne Witikka. - l.p. - Hfors : Pellervo, s. - (Pellervobibliotek ; n:o 11) VäinÖlä, Martti 25 vuotta osuustoiminnallista kananmunankauppaa / Martti Väinölä. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s Suomi JALOSTUSOSUUSKUNNAT Andelsbageri Andelsbageri i Helsingfors. - l.p. - Hfors : Aktiebolaget Handelstryckeriet, s Berättelse Berättelse över centrallaget Enigheten verksamhet är.. - Hfors : Enigheten. Yhteissidos, johon sisältyvät vuosikertomukset v Selkänimeke: Centrallaget Enigheten Centrallaget Centrallaget Enigheten l.p. - Hfors : Tilgmanns tryckeri, s E-osuuskauppali ikkeen E-osuuskauppaliikkeen leipomoteollisuuden kehittäminen. - l.p. - Hki : KK, s Haukka, Jukka Tyrvään osuusmeijeri / Jukka Haukka. - l.p. - Vammala : Vammalan kirjapaino, s Juvan Juvan osuusmeijeri l.p. - Juva : Juvan osuusmeijeri, s Karj akeskuskunta Karjakeskuskunta : vuosikertomukset Hki : Karjakeskuskunta. Kaksi yhteissidosta, joiden selkänimekkeet: Karjakeskuskunta ja Suomen Karjakeskuskunta Karvetti, Einari Lounais-Suomen osuusteurastamo : historiikkia / Einari Karvetti. - l.p. - Turku : [Lounais-Suomen osuusteurastamo], s.

8 Lemberg, Birger Centrallaget Enigheten : äterblick pä företagets verksamhet under ett halvsekel / Birger Lemberg. - l.p. - Borgä : Tryckeri & Tidnings, s Mikkelin Mikkelin osuusmeijeri : säännöt. - l.p. - Mikkeli : Vapauden kirjapaino, s Nousiainen, Eino Karjakunta / Eino Nousiainen, Toivo Litko. - l.p. - Hki : Suomalaisen Kirjallisuuden seuran kirjapaino, s Oikealla Oikealla tiellä : Valion johdon vastaus prof. Hannes Gebhardin hyökkäykseen. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s Osuusleipomo Osuusleiporao Helsinkiin. - l.p. - Hki : Kauppakirjapaino, s Osuusmeijerien Osuusmeijerien edustajakokousten pöytäkirjat. - Hki : Pellervo. Osat: 1914; I, 1916: II Osuusmeijerien Osuusmeijerien edustajakokousten pöytäkirjat. - Hki : Pellervo. Osat: 1914: I, 1916: II Pitkäniemi, F.M. Osuusmeijeritoiminnan vakauttamisesta / F.M. Pitkäniemi. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s. Täydennetty eripainos Pellervon n:osta 33 v Sandelin, A.E. Meijerien liikekulut meillä ja muissa pohjoismaissa / A.E. Sandelin. - l.p. - Hki : Pellervo, s Sandelin, A.E. Voinvalmistus / A.E. Sandelin. - l.p. - Hki : Valio, s. - (Valion kirjasto ; n:o 6) Simonen, Seppo Valio : meijerien keskusosuusliike / Seppo Simonen. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s Sipi, Väinö V. Suomen osuusmeijerien liiketilasto II, 1905 / Väinö V. Sipi. - l.p. - Hki : Pellervo, s.

9 00595 SuomenSuomen Karjakeskuskunta l.p. - Hyvinkää : Hyvinkään kirjapaino, s SuomenSuomen osuusmeijerien edustajakokouksen ohjelma ja keskustelukysymykset. - Hki : Yhteiskirjapaino. Osat: 1914, SuomenSuomen osuusmeijerien liiketilasto. - Hki : Valio. Osat: , Tuottajain Tuottajain lihakeskuskunta l.p. - Hki : Simonpaino, s Tuottajain Tuottajain Lihakeskuskunta : johtokunnan kertomus. - Hki : Tuottajain lihakeskuskunta. Osat: , Työsäännöt Työsäännöt Viipurin osuusliikkeen leipomossa. - l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino, s Valion Valion työmailta : juhlajulkaisu F.M. Pitkäniemen 60-vuotispäiväksi. - l.p. - Hki : Pellervo, s Valmistuksia Valmistuksia yhteistoiminnalle meijerien kesken. - l.p. - Hki : Pellervo, s. - (Pellervon kirjasto ; n:o 15) Vaulammin Vaulammin osuusmeijerin säännöt. - l.p. - Hämeenlinna Hämeen kansan kirjapaino, s Vesannon Vesannon osuusmeijeri 60 vuotta l.p. - Kuopio, s Yhteistoiminta Yhteistoiminta vai kilpailu. - l.p. - Hanko : Hangon suomalainen kirjapaino, s.

10 Suomi PALVELUOSUUSKUNNAT JA OSUUSTOIMINTA- YRITYKSET Henriksdahlin Henriksdahlin huvila-alueen sähköosuuskunnan säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Kalajoen Kalajoen osuusruokala : säännöt. - l.p. - Oulu : Kansan Tahto, s Kertomus Kertomus Hiekan sauna-osuuskunnan 25-vuotisesta toiminnasta l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino, s Kertomus Kertomus Viipurin rautatieläisten osuusruokalan 25-vuotisesta toiminnasta. - l.p. - Viipuri : [Viipurin rautatieläisten osuusruokala], s. Lisäp. v nimekkeellä: KK:n ehdotus Viipurin rautatieläisten osuusruokalan uusiksi säännöiksi Kokkolan Kokkolan työväen auto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys. - l.p. - Vaasa : Oy Kirjapaino Ab, s Kotkan Kotkan kuljetusosuuskunnan säännöt ja toimintasäännöt. - l.p. - Kotka : [Kotkan kuljetusosuuskunta], s Kyminlaakson Kyminlaakson työväen sanomalehti- ja kirjapainoosuuskunnan säännöt. - l.p. - Kotka : Kirjapaino Kotka, s Maaosuuskunta Maaosuuskunta Turpeen säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Nevaj a, Antero Osuusliike Rata / Antero Nevaja. - l.p. - [Hki] : [KK:n kirjapaino], [1949] s Osuuskunta Osuuskunta Lamminpää : säännöt. - l.p. - [Tampere] : Tampereen työväen kirjapaino, s Osuuskunta Osuuskunta Saimaa : toimintakertomus l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino, s Osuuskunta Osuuskunta Työn Voima : 40-vuotiselta taipaleelta l.p. - Jyväskylä : Työn Voima, s.

11 00619 Osuuskunta Osuuskunta Työn Voima : säännöt. - l.p. - Jyväskylä : Osuuskunta Työn Voima, s Osuuskunta Osuuskunta Vapaus 25 vuotta. - l.p. - Mikkeli : Mikkelin työväen kirjapaino, s Osuuskunta Osuuskunta Vapaus : säännöt. - l.p. - Mikkeli : Mikkelin työväen kirjapaino, s Osuuskunta Osuuskunta Vapaus : toimintakertomus. - Mikkeli : Mikkelin työväen kirjapaino. Osat: , 1930, 1938, Vuodesta 1938 nimellä Osakeyhtiö Vapaus Osuusliike Osuusliike Radan 50 v. juhlajulkaisu. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Patokoski, P. Äijälän maaosuuskunta : sen synty ja toiminta vv / P. Patokoski. - l.p. - Jyväskylä : Äijälän maaosuuskunta, s Puurtilan Puurtilan sähköosuuskunnan säännöt. - l.p. - Mikkeli : Mikkelin työväen kirjapaino, s Rantaperkiön Rantaperkiön auto-osuuskunnan säännöt s. Ei julkaisutietoja SaimaanSaimaan osuus-auto l.p. - [Lauritsala] [Saimaan osuus-auto], s SaimaanSaimaan osuus-auto 25-vuotias : l.p. - Lauritsala : Saimaan osuus-auto, s SaimaanSaimaan osuus-auto : säännöt. - l.p. - Lappeenranta : Kansan työn kirjapaino, s Sanomalehti Sanomalehti ja kirjapaino-osuuskunta Napaa Sana'n säännöt. - l.p. - Waasa : Pethmanin kirjapaino, s Sanomalehti Sanomalehti- ja kirjapaino-osuuskunta Vapaa Sana : kertomus toiminnasta. - Vaasa : Osuuskunta Vapaa Sana. Osat:

12 Someron Someron puhelinosuuskunnan säännöt. - l.p. - Somero : Somerpaino, s S ähköosakeyht iö Sähköosakeyhtiö Alku : johtokunnan toiminta- ja tilikertomus. - Viipuri : Työväen kirjapaino. Osat: , Tahmelan Tahmelan vedenjohto-osuuskunta : osuuskirja ja säännöt. - l.p. - Tampere : Työväen kirjapaino, [6 s.] Tampereen Tampereen puhelinosuuskunnan säännöt. - l.p. - Tampere : Maaseudun sanomain kirjapaino, s Turun Turun nuorten työläisten Osuuskunta Kesäkoti : säännöt. - l.p. - Turku : Grafia, s Töölön Töölön osuusravintolan säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Utran Utran sähköosuuskunta : säännöt. - l.p. - Joensuu : Kirjapaino osakeyhtiö Maakunta, s Varkauden Varkauden työväen auto-osuuskunta : säännöt. - l.p. - Mikkeli : Mikkelin työväen kirjapaino, s Viipurin Viipurin työväen sanomalehti- ja kirjapainoosuuskunta l.p. - Viipuri : Viipurin työväen kirjapaino, s Suomi TUOTANTO-OSUUSKUNNAT Ehdotus Ehdotus Talikkalan työväen sauna- ja rakennusosuuskunnan uusiksi säännöiksi s. Ei julkaisutietoja Helsingin Helsingin sähkötyöosuuskunta : säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Iin Iin työ-osuuskunnan säännöt. - l.p. - Oulu : Pohjanmaan työväen osuuskirjapaino, s.

13 Kalastajien Kalastajien osuusliike r.l:n toimintako lopetettava? - l.p. - Kotka : Kyminlaakson työväen kirjapaino, s Kertomus Kertomus Talikkalan työväen sauna- ja rakennusosuuskunnan toiminnasta. - Viipuri : Osuuskunta Kansan työn kirjapaino. Osat: Klami, J. Talikkalan työväen sauna- ja rakennusosuuskunta v : historiikkia ja muistelmia / J. Klami. - l.p. - Lahti : Lahden kirjapaino- ja sanomalehti-osakeyhtö, s KotkanKotkan käsityö- ja tehdasyhdistyksen muutetut säännöt. - 1-p. - Kotka : Etelä-Suomen kirjapaino, s MäkisenMäkisen tehdasliikkeen Työliiton perussopimukset. - l.p. - [s.l.] : [s.n.], [1905], - 9 s Nahkatyöläisten Nahkatyöläisten osuuskunta : säännöt. - l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino, s Osuusliike Osuusliike kultaseppä : säännöt. - l.p. - Turku : Sosialistin kirjapaino, s. Lisäp. v Osuusliike ' Osuusliike Pukimo : säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Perustuslaillisen Perustuslaillisen Kone- ja korjauspajan osuuskuntaliitto säännöt = Stadgar för Perustuslaillinen Koneja korjauspaja osuuskuntaliitto. - l.p. - Hki : Kirjapaino-osakeyhtiö Sana, s. Ruotsinkiel. säännöt julkaisun kääntöpuolella Rakennus- Rakennus- ja kiviteollisuus-osuuskunta "Alku" : säännöt. - l.p. - Turku : Sosialistin kirjapainoosuuskunta, s SuomenSuomen työväen teollisuusosuuskunta : säännöt. - l.p. - Kuopio : Savon työväen kirjapaino, s Sähkö Sähkö- ja metallityökunnan säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s.

14 00656 Säännöt Säännöt Oulun laiwanlastausyhdistykselle. - l.p. - Oulu : Marjamaan kirjapaino, s Säännöt Säännöt Talikkalan työväen sauna- ja rakennusosuuskunnalle. - l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino s Talikkalan Talikkalan työväen sauna- ja rakennusosuuskunta vuosina : poimintoja pöytäkirjasta. - l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino, s Turun Turun maalaus-osuusliikkeen säännöt. - l.p. - Turku : Sosialistin kirjapaino-osuuskunta, s Turun Turun rakennusosuusliikkeen säännöt. - l.p. - Turku : Sosialistin kirjapaino-osuuskunta, s Työväen Työväen kirjansitomo osuuskunnan säännöt. - l.p. - Hki : Lindbergin kirjapaino, s Uunintekij äin Uunintekijäin Osuuskunta Liiton säännöt. - l.p. - Hki : Hufvudstadsbladetin kirjapaino, s Waasan Waasan jalkineosuuskunnan säännöt. - l.p. - [Waasa] : [s.n.], [1907] s. Nimiösivun varsinainen nimeke on: Me allekirjoittaneet perustamme täten Waasan jalkineosuuskunnan : osuuskunnan säännöt Vaasan Vaasan työosuuskunnan säännöt. - l.p. - Waasa : Hautalan kirjapaino, s Virkby Virkby industriandelslag : stadgar» Virkkalan teoll suusosuuskunnan säännöt. - l.p. - Hki : Vihtori Kososen kirjapaino, s Ykspihlajan Ykspihlajan satamatyöntekijäin osuuskunnan säännöt. - l.p. - Kokkola : Kokkolan kirjapaino, s Sis. myös ruotsinkiel. säännöt.

15 Suomi KULUTTAJAOSUUSKUNNAT Kärkkäinen, Viki Osuuskauppatoiminnan yhteiskunnallinen merkitys / Viki Kärkkäinen. - l.p. - Hki : SOK, s. - (Päivänkysymyksiä osuuskauppaliikkeen alalta ; n:o 3) Oma-ApuOsuusliike Oma-Apu 50 vuotta. - l.p. - Joensuu : Kansan voima, s Ahjo Kertomus osuusliike Ahjon 75-vuotisesta toiminnasta / laatinut Veikko Perälahti, kuvatekstit Raimo Helenius. - l.p. - Hyvinkää : Mediapaino, s Ahjo Osuusliike Ahjo 35 vuotta l.p. - [Hyvinkää] : KK:n kirjapaino, s Ahjo Osuusliike Ahjo 40 vuotta : l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Ahjo Osuusliike Ahjo 50 vuotta / toim. Eikka Mäkinen. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Ahjo Osuusliike Ahjo : 60 vuotta yhdessä ostajan puolesta l.p. - Hyvinkää : Hyvinkään kirjapaino, [1963] s Alavuden Alavuden osuuskauppa / Feliks Alajoki, Yrjö Manner. - l.p. - Jyväskylä : Keski-Suomen työväen kirjapaino, s Alavuden Alavuden osuusliike / Feliks Alajoki. - l.p. - Jyväskylä : Osuuskunta Työn Voiman kirjapaino, s Alavuden Alavuden osuusliike : katsaus 50-vuotistoimintaan ja vuoden 1954 tilikertomus. - l.p. - Vaasa : Oy Kirjapaino Ab, s Arbetarenas Arbetarenas Andelshandel i Jakobstad l.p. - Vaasa, s Arina Osuusliike Arina 25 vuotta l.p. - Oulu : Kirjapaino Oy Kaleva, s.

16 00679 Aura Osuusliike Aura / V. Lähdeoja. - l.p. - Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjapaino, s Auran Auran osuuskauppa 40 vuotias. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Auran Auran osuuskauppa XXX vuotta l.p. - KK:n kirjapaino, s Avatkaa Avatkaa silmänne kuluttajat : muutama sana nykyisestä tavaranvälityksestä. - l.p. - Hiipuri : [Hiipurin osuusliike], s Elanto Andelsaffären Elanto XXXIX &r l.p. - Hfors : Työväen kirjapaino, s. Bilaga tili tidningen Elanto nro Elanto Andelsaffären Elanto : kolonialvaru affär. - l.p. - Hfors : Yhteiskirjapaino, s Elanto Andelsaffären Elanto : stadgar. - [1905] s. Ei julkaisutietoja Elanto Elannon uusi hallintorakennus. - l.p. - Hki : Osuusliike Elanto, s Elanto Elanto l.p. - [Hki] : [Osuusliike Elanto], [1925] s. Teksti suomeksi ja ruotsiksi Elanto Elanto l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s. Eestinkielinen Elanto Elanto l.p. - Hki : Otavan syväpaino, Elanto Elanto l.p. - Hki : Otavan syväpaino, Teksti saksaksi, englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi Elanto Elanto l.p. - Hki : Suomalaisen Kirjallisuuden seuran kirjapaino, s. Selkänimeke: Puoli vuosisataa Elantoa.

17 ElantoElanto kymmenen vuotta : osuusliike Elannon juhlajulkaisu. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s ElantoElanto : kuluttajäin miljoonaliike : sen päämäärä sen saavutukset. - l.p. - Hki : Osuusliike Elanto, s Elanto Ett ord tili tänkande människor! - l.p. - Hfors : Andelsaffären Elanto, s ElantoKirjailijoita kävi Elannossa. - l.p. - Hki : WSOY, s ElantoOsuusliike Elanto = Andelsaffären Elanto. - l.p. - Hfors : Työväen kirjapaino, s ElantoOsuusliike Elanto. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Elanto Osuusliike Elanto XXXIX vuonna l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s. Elanto-lehden n:o 10 liite ElantoOsuusliike Elanto : muutamia alkuvaiheita ja kokemuksia / J.H. Vennola. - l.p. - Hki : Lilius & Hertzberg, s ElantoOsuusliike Elanto : sekatavaraliike. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s ElantoOsuusliike Elanto : [säännöt]. - l.p. - Hki : Bäckmanin kirjapaino, s Elanto Puoli vuosisataa Elantoa : osuustoiminnan alkuvaiheet Helsingissä ja osuusliike Elannon kehitys vuosina / Jouko Siipi. -l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s ElantoViittavälin vaihtuessa : piirteitä Suomen osuuskauppaliikkeestä yleensä ja Elannosta erikseen / K.N. Rauhala. - l.p. - Hki : Elanto, s Elanto Vid midstolpen : drag ur Finlands andelsrörelse i allmänhet och Elanto i synnerhet / K.N. Rauhala. - l.p. - Hfors : Elanto, s.

18 Elanto Sananen ajatteleville Ihmisille! - l.p. - Hki : Osuusliike Elanto, s Elanto Torpasta linnaan. - l.p. - Hki : Osuusliike Elanto, s Elanto Tunnetko Elantoa : Elannon hallinnollinen organisaatio. - l.p. - [Hki] : [Elanto], [1946] s Eteläpohja Osuusliike Eteläpohja : Seinäjoen työväen osuuskauppa , Osuusliike Eteläpohja l.p. - Vaasa : Oy Kirjapaino Ab, s Eteläpohja Osuusliike Eteläpohja 20 vuotias. - l.p. - Vaasa : Oy Kirjapaino Ab, s. Sisältää Uuno Kailaan sanoittaman ja Sulho Rannan säveltämän Osuustoimintamarssin Eteläpohja Osuusliike Eteläpohja 30 vuotta / Eino Heinivaara. - l.p. - Vaasa : Oy Kirjapaino Ab, s Evij ärven Evijärven osuuskauppa 30-vuotias / Eino Heinivaara. - l.p. - Evijärvi : KK:n kirjapaino, s Finlands Finlands neutrala handelslags driftstatistik. - Hfors : Centrallaget för handelslagen i Finland. Osat: Kaksi yhteissidosta nimekkeillä: Finlands handelslags driftstatistik (osat ) ja Finlands neutrala handelslags driftstatistik (osat ) Haapaj ärven Haapajärven osuuskauppa : kertomus v:lta 1912 sekä lyhyt katsaus viisivuotistoimintaan. - l.p. - Oulu : Kansan tahdon kirjapaino, s Haapajärvenseudun Haapajärvenseudun osuusliike 10-vuotias / Eino Heinivaara. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Hagfors, Martin E.A. Suomen puolueettomat osuuskaupat : tilastoinen katsaus / E.A. Martin Hagfors. - l.p. - Hki : SOK, s Halilan Halilan osuuskauppa : säännöt. - l.p. - Wiipuri : Työväen kirjapaino, s.

19 00717 Handelslagen Handelslagen i Finland : representantmöten : Aren.. Hfors : Centrallaget för handelsandelslagen i Finland Osat: , , Händelslaget I Händelslaget och handein med lantbruksprodukter. II Kooperationen och övriga företagsformer i varudistributionens tjänst. - l.p. - Hfors : Centrallaget för handelslagen i Finland, s. - (Dagsfrägor inom den neutrala handelslagsrörelsen) HelilänHelilän kauppaosuuskunnan säännöt. - l.p. - Kotka : Kyminlaakson työväen kirjapaino, s Helsingin Helsingin Työväen Osuuskauppa kymmenvuotias l.p. - Hki : Helsingin Työväen Osuuskauppa, s Helsingin Helsingin työväen osuuskauppa : säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s. Lisäp. v. 1905, 1908, HOK HOK l.p. - Hki : Helsingin osuuskauppa s HOK HOK / V. Lähdeoja. - l.p. - Hki : Helsingin osuuskauppa, s Humppilan Humppilan osuuskauppa / Ensio Heikkilä. - l.p. - Humppilan osuuskauppa, s Hyvärinen, Kalle Karjalan luovutetun alueen osuuskauppaliikkeen historia / Kalle Hyvärinen. - l.p. - Hki : KK, s Häme Osuusliike Häme 10 vuotta / Kusti Kaukovaara. - l.p. - Hämeenlinna : Hämeen Kansan kirjapaino, s Häme Osuusliike Häme l.p. - Hämeenlinna : Hämeen kansan kirjapaino, s Häme Osuusliike Häme l.p. - Hämeenlinna : Kirjapaino Jaarli, s.

20 Häme Häme Häme Osuusliike Häme : 50 vuotta osuuskauppatoimintaa Hämeessä / Mikko Puhakka. - l.p. - Turenki : Jaarli, s. Osuusliike Häme 20 vuotta / Olavi Tunturi. - l.p. - Hämeenlinna : Hämeen kansan kirjapaino, s. Osuusliike Häme 25 vuotta l.p. - Hämeenlinna : Hämeen kansan kirjapaino, s Iin Iin osuuskauppa : vuosikertomus 40 toimintavuodelta. - l.p. - [Oulu] : Oulun 1. työv. kirjateollisuus, s Imatra Kertomus osuusliike Imatran 75-vuotisesta toiminnasta / toim. Harri Nykänen. - l.p. - Lappeenranta : Saimaan kirjapaino, s Imatra Osuusliike Imatra 25 vuotta l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino, s Imatra Tipasta Imatraksi : osuusliike Imatra l.p. - [Imatra] : [Osuusliike Imatra], [1953] s Inkeroisten Inkeroisten osuuskauppa 25 vuotta l.p. - Kotka : Eteenpäin Oy:n kirjapaino, s Inkeroisten Inkeroisten osuuskauppa 30 vuotta : [toimintakertomus vuodelta 1948]. - l.p. - Kotka : Eteenpäin, s Itä-Karjala Osuusliike Itä-Karjala l.p. - Sortavala : Kansan voiman kirjapaino, s Itä-Karjala Osuusliike Itä-Karjala 20 vuotta : katsaus Sortavalan ja ympäristön edistysmielisen osuustoiminnallisen liikelaitoksen vaiheisiin. - l.p. - Sortavala : Osuusliike Itä-Karjala, s Itä-Savon Itä-Savon osuusliike (v:teen 1923 Savonlinnan osuusliike) / Hugo L. Mäkinen. - l.p. - Mikkeli : Vapauden kirjapaino, s.

21 Jahresstatistik Jahresstatistik iiber die KK-Mitgliedsgenossenschaften. - Hki ; KK. Osat: 1953, Vuoden 1953 vuositilasto monisteena nimellä Die Mitgliedsgenossenschaften des KK. Jahresstatistik Janakkalan Janakkalan osuuskauppa l.p. - Hämeenlinna : Hämeen kansan kirjapaino, s Janakkalan Janakkalan osuuskauppa 25 vuotta. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Janakkalan Janakkalan osuuskauppa 50 vuotias : piirteitä Janakkalan osuuskaupan toiminnasta vuosilta / Mauno Arjavirta. - l.p. - Hämeenlinna : Hämeen kansan kirjapaino, s JokelanJokelan osuuskauppa 50-vuotias. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Jokioisten Jokioisten osuuskauppa / Aarne Salo. - l.p. - Hki : KKn kirjapaino, s Jokioisten Jokioisten osuuskauppa / toim. Antti Kulmala. - l.p. - Jokioinen : Forssan kirjapaino, s Jämsän Jämsän osuusliike 40 vuotta / K.A. Karhu. - l.p. - Jyväskylä : Osuuskunta Työn Voima kirjapaino, s JämsänJämsän osuusliike 50 v / Veikko Vasama. - l.p. - Jyväskylä : Työn Voiman kirjapaino, s JämsänJämsän osuusliike 60 vuotta / Veikko Perälahti. - l.p. - Jämsä : KK:n kirjapaino, s KainuunKainuun osuusliike 25 vuotta l.p. - Kajaani : KK:n kirjapaino, s KainuunKainuun osuusliike 30 vuotta. - l.p. - Kajaani : Kainuun Sanomain kirjapaino, s.

E-osuuskunta Ekan perustamisen yhteydessä Keskusosuusliike OTKrhon sulautuivat seuraavat 39 osuusliikettä:

E-osuuskunta Ekan perustamisen yhteydessä Keskusosuusliike OTKrhon sulautuivat seuraavat 39 osuusliikettä: E-osuuskunta Ekan perustamisen yhteydessä 01.10.1983 Keskusosuusliike OTKrhon sulautuivat seuraavat 39 osuusliikettä: Ahjo, Hyvinkää (1902) Etelä-Saimaan, Imatra (1902) vuoteen 1980 Imatra, vuoteen 1923

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Huhtikuu 2017 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Pohjanmaan ELY-keskus Koko yritysliikevaihdon trendit Vuosi 2010=100 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 Q1

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.)

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.) Yhdistys EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 009 (päivitetty 0.4.) Etelä-Savo Mikkelin Seudun Vihreät ry 3 Pieksämäen seudun vihreät ry Rantasalmen vihreät ry Ristiinan vihreät ry Savonlinnan Seudun

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Lukutilan sanomalehtien mikrofilmiluettelo 25.9.2015

Lukutilan sanomalehtien mikrofilmiluettelo 25.9.2015 Lukutilan sanomalehtien mikrofilmiluettelo 25.9.2015 Aamulehden iltalehti 18.09.1914-16.11.1914 Aamulehti 03.12.1881 jatkotilaus Aamuviesti 24.11.1924-05.01.1925 Ajan sana 11.10.1930-15.10.1932 Ajan suunta

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A POSTI, JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIE RTOKIRJEKOKOE LM A 1936 N:o 30-31 Sisällys: N:o 30. Postinkuljetuksesta valtionrautateillä. N:o 31. Postinkuljetuksesta yksityisillä rautateillä. N:o 30. Kiertokirje postinkuljetuksesta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 176 N:o 22 Liite 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus ERP (MHz) (kw) AAVASAKSA 87,9 10 AAVASAKSA AAVASAKSA

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti:

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti: Magistrate (Meldeämter) in Finnland Register Office of Espoo Itätuulentie 1 P.O.B. 49 02101 ESPOO Tel.: (029) 553 9301 Fax: (029) 553 6326 info.lansi-uusimaa@maistraatti.fi ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi

Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi 1(1) Liite 3 (suomi) Luonnokset Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämisestä aiheutuviksi asetusmuutoksiksi 1. Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KRUUNUPYY 44 600 SVT

KRUUNUPYY 44 600 SVT 4706 N:o 119 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw)

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o 146-147 N :o 146. Kiertokir j e postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Kuluvan kesäkuun 15 päivästä tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN

VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN Varsinais-Suomen väestökehitys jatkaa vuonna 2013 samansuuntaista kehitystä kuin vuonna 2012. Turun kaupungin väkiluku kasvaa ja Salon kaupungin vähenee

Lisätiedot

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka Nopea apu Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta Turvallisempi huominen Hyvinkää 23.1.2013 Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka YLE 23.1.2013 klo 7:04 Texasin opistoammuskelu oli kahden kiista Sanakopuna

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI ESPOO EURA FORSSA HAAPAJÄRVI HARTOLA HELSINKI HYVINKÄÄ KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Muuttoliikesymposium 2010 Tutkija Heli Sjöblom-Immala TUTKIMUSHANKE MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016 Junatyyppi Junanumero Kulkuväli Lähtöaika Tuloaika Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:12:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 13.12.2015 26.3.2016 S 2 Joensuu asema Helsinki asema

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 126-127 N:o 126. Kiertokirje postinkulj etuksesta valtionrautateillä. Tulevan kesäkuun 1 päivästä lukien tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOO EURA FORSSA ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki 3 02740 Espoo puh. 09 250 5700

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014. ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto.

HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014. ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto. HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014 ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto.fi EURA VM-Huoltokeskus Kärjenkuja 5 32700 HUITTINEN p. 010 666 7686 www.vm-huoltokeskus.fi

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 02.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 32 2 5 79 7 98 1 1

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology. sijaiset hakijat Kaikki hakijat.

Lisätiedot

Laajakaistaliittymien hintavertailu - kiinteät laajakaistaliittymät 04/2009 Tiedot päivitetty 1.4.2009

Laajakaistaliittymien hintavertailu - kiinteät laajakaistaliittymät 04/2009 Tiedot päivitetty 1.4.2009 Mariehamns Telefon Ab Aland.net Bredband Ahvenanmaa Brändö - 59 - - Ålands Telefonandelslag Aland.net Bredband Ahvenanmaa Brändö - 59 - - Mariehamns Telefon Ab Aland.net Bredband Ahvenanmaa Finström -

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI ESPOO EURA FORSSA HAAPAJÄRVI HARTOLA HELSINKI HYVINKÄÄ KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 (5) Vuosina 2010 ja 2011 lisätään julkisen palvelun velvoitteen

Lisätiedot

Opintosetelityyppistä avustusta myönnettiin seuraavasti:

Opintosetelityyppistä avustusta myönnettiin seuraavasti: KANSALAISOPISTOJEN OPINTOSETELITYYPPISET AVUSTUKSET 2007 Valtion vuoden 2007 talousarvion momentille 29.30.30 osoitettiin määrärahat kansalaisopistojen opintosetelityyppistä valtionavustusta varten. Opintosetelityyppiset

Lisätiedot

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti

Lahti 1 106,8 Heinola Esan Kirjapaino Oy, Iskelmä Lahti Iskelmä, populaari, varttunut väestö 103,0 Lahti Alueelliset ja paikalliset taajuuskokonaisuudet Alueet Taajuudet Hakijat pääasiallinen kohderyhmä tai suuntaus Etelä- ja Pohjois-Savo Kuopio-Iisalmi 89,5 Iisalmi Kevyt Kanava Oy, (Iskelmä Oikea Asema)

Lisätiedot

Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne

Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne 50230K TURUN YLIOPISTOLLINEN KESKUSSAIRAALA Poliklinikkakäynnit osastoittain, käyntityyppi/käyntityypin tarkenne 1-9 2 015 SU34L 01 PKLKÄYNTI 03 ETÄHOITO 04 MUU KÄYNTI 06 VARAUS Summa: Akaa Akaa Summa:

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 Valtiotieteen tohtori Timo Aro Helmikuu 2015 Mitä on yritysdynamiikka? Yritysdynamiikka on yksi alueen kilpailukykyyn tai ulkoiseen elinvoimaan

Lisätiedot

LIITE 1: Omistajat SITOVASTI MUKANA OLEVAT YHTEISÖT. KuntaPro Oy

LIITE 1: Omistajat SITOVASTI MUKANA OLEVAT YHTEISÖT. KuntaPro Oy 1 LIITE 1: Omistajat Yhteishankintayksikön kilpailuttamia sopimuksia voivat hyödyntää KuntaPro Oy:n ja sen tytäryhteisöjen lisäksi kaikki KuntaPro Oy:n omistajayhteisöt ja niiden omistajayhteisöt. SITOVASTI

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139 Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry 5354 2 Oulun Karjalaseura ry 3139 Seurat 201-300 jäsentä 1 Paimion Karjalaseura ry 5209

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw)

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta. Taajuus (MHz) ERP (kw) 382 Liite TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta 2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kw) Anjalankoski,

Lisätiedot

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot:

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Y-tunnus Arvonlisäverotunniste Vakuutusyhtiö (vastuu- vakuutuksen osalta) Valvova viranomainen Akaan Seudun OP-Kiinteistökeskus

Lisätiedot

Teatteri Imatra Pn (Teatteri Imatra) ,18 113,85 120,32 Sn (Teatteri Imatra) ,32 147,78 156,17

Teatteri Imatra Pn (Teatteri Imatra) ,18 113,85 120,32 Sn (Teatteri Imatra) ,32 147,78 156,17 Näytelmäkirjailijaliiton ja Suomen Teatterit ry:n suosituksen tariffit yli 2h näytelmät vanha Vanha kust. 2010 kust. 1.1.2012 luokka Paikkoja euro euro euro Turun Kaupunginteatteri Pikkolo (Turun KT) 53

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot