/4 Suomi OSTO- JA MYYNTIOSUUSKUNNAT, VÄLITYS- OSUUSKUNNAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "334.732.3/4 Suomi OSTO- JA MYYNTIOSUUSKUNNAT, VÄLITYS- OSUUSKUNNAT"

Transkriptio

1 /4 Suomi OSTO- JA MYYNTIOSUUSKUNNAT, VÄLITYS- OSUUSKUNNAT vuot±as 20-vuotias Hankkija. - l.p. - Hki : Hankkija, s Berättelse Berättelse över Centralandelslaget Labors verksamhet under dess första kvartsekel. - l.p. - Hfors : Labor. Sisältää myös vuosikertomukset v (Berättelse över Centralandelslaget Labors verksamhet). Selkänimeke: Centralandelslaget Labor Vuoden 1911 vuosikertomus erillisenä nimekkeellä Berättelse över jordbrukarenas i Finland Centralandelslag Labors verksamhet Helsingin Helsingin työväen puukauppa-osakeyhtiön yhtiöjärjestys = Bolagsordning för Helsingfors arbetares vedhandels-aktiebolag, - l.p. - Hki : Gutenberg, s. Ruotsinkiel. nimeke julkaisun kääntöpuolella Ilkka, Mikko Miten Kuuskosken osuuskunta perustettiin / Mikko Ilkka. - l.p. - Jyväskylä : Gummerus, s Karj anmyyntiosuuskunta Karjanmyyntiosuuskunta : valmistuksia osuustoiminnan sovelluttamiseksi karjanmyynnin alalle : komitean mietintö. - l.p. - Hki : Pellervo, s. - (Pellervon kirjasto ; n:o 30) Kertomus Kertomus Maa-osuuskunta Elon perustamisesta ja vaiheista. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Keskusosuuskunta Keskusosuuskunta Labor l.p. - Hki : Labor, s Keskusosuuskunta Keskusosuuskunta Labor l.p. - Hki : Labor, s. Kansinimeke: Labor 40 vuoden toiminta Keskusosuusliike Keskusosuusliike Hankkija. - l.p. - Hki : Pellervo, s Keskusosuus1i ike Keskusosuusliike Hankkija : säännöt. - l.p. - Hki : [Keskusosuusliike Hankkija], s.

2 Keskusosuusliike Keskusosuusliike Hankkija : vuosikertomukset l.p. - Hki : Hankkija. Yteissidos. Vuoden 1964 vuosikertomus erillisenä nimekkeellä Keskusosuusliike Hankkija, kertomus 60. toimintavuodelta Osto Osto- ja myyntiosuuskunnan säännöt. - l.p. - Hki : Pellervo, s. - (Pellervon mallisääntöjä ; n:o 3) Osuuskunta Osuuskunta Halko : säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Osuuskunta Osuuskunta Metsäliitto : vuosikertomus. - Hki : Osuuskunta Metsäliitto. Osat: OSUUSTUKKUKAUPPA / OTK Keskusosuusliike Keskusosuusliike OTK:n säännöt. - l.p. - Hki : KK, s. Lisäp. v nimekkeellä Keskusosuusliike OTK : säännöt ja ohjesääntöjä Kitti, Yrjö OTKn opas / Yrjö Kitti. - l.p. - Hki : OTK, s Osuustoiminnallinen Osuustoiminnallinen tuotanto Suomessa. - l.p. - Hki : KK, s Osuus tukkuk aupan Osuustukkukaupan varsinainen kokous l.p. - Hki : OTK Osuus tukkukaupan Osuustukkukaupan vuosikokouksen edustajat l.p. - Hki : OTK Osuustukkukauppa Osuustukkukauppa. - l.p. - Hki : OTK, s Osuustukkukauppa Osuustukkukauppa : die Progressive Genossenschaftsbewegung. - l.p. - Hki : OTK, [1955] s.

3 00529 OTK OTK 25 vuotta. - l.p. - Hki : OTK, s OTK OTK 25 Ar. - l.p. - Hfors : OTK, s Osuustukkukauppa Osuustukkukauppa : johtokunnan kertomus.. - Hki : OTK. Osat: , Vuodet myös ruotsiksi: Finska Andelspartiaf fären : direktionens berättelse. Julkaisun nimi muuttunut v. 1967: OTK Ja 1970: E OTK ja 1979: Keskusosuusliike OTK Osuustukkukauppa Osuustukkukauppa : säännöt. - l.p. - Hki : OTK, s Osuustukkukauppa Osuustukkukauppa : tilastoa. - Hki : OTK. Osat: Vuodesta 1968 lähtien nimekkeellä OTK : tilastoa OTK OTK. - l.p. - Hki : OTK, s OTK OTK 10 vuotta. - l.p. - Hki : KK, s OTK OTK / [teksti: Tauno Tainio]. - l.p. - Hki : KK, [90 s.] OTK OTK 25 Jahre. - l.p. - Hki : OTK, s OTK OTK and its productive establishments. - l.p. - Hki : OTK, s OTK OTK ja sen tuotantolaitokset. - l.p. - Hki : OTK, s OTK OTK och dess produktionsinrättningar. - l.p. - Hfors : OTK, s OTK OTK, Kansa : hallintorakennus. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s OTK: n OTK:n pukutehtaat. - l.p. - Hki : KK, s. - (KK:n N.M. ohjelmasarja ; n:o 24) StadgarStadgar för Finska Andelspartiaffären. - l.p. - Hfors : Finska Andelspartiaffären, s.

4 Suomen Suomen osuustukkukaupan perustava kokous : esityslista. - l.p. - Hki : Juusela Levänen kirjapaino, s SuomenSuomen osuustukkukaupan perustavan kokouksen pöytäkirja : kokous pidettiin Helsingissä joulukuun päivinä l.p. - Hki : OTK, s SuomenSuomen osuustukkukaupan säännöt : ehdotus. - l.p. - Hki : Juusela & Levänen kirjapaino, s Suomen Suomen osuustukkukauppa : OTK:n hallintoneuvoston työjärjestys : OTK:n johtokunnan työsääntö. - l.p. - Hki : OTK, s Takki, Uuno Toimintaselostus OTK:n osuuskuntakokoukselle 5. kesäkuuta 1966 / Uuno Takki. - l.p. - Hki : OTK, s Tietoja Tietoja 0TK:sta : esitetty KK:n valistusväelle pidetyssä tiedotustilaisuudessa. - l.p. - Hki : OTK, s Polttoaine Polttoaine osuuskunta : toimintakertomus. - Hki : Polttoaine osuuskunta. Osat: 1933, 1944, , 1957, Vuoden 1933 toimintakertomus: Asunto-osakeyhtiöitten polttoaine-osuuskunta. SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA / SOK jahre 50 Jahre Grosseingenossenschaft Finnischer Handelsgenossenschaften. - l.p. - Hki : SOK, s Centrallaget Centrallaget för Handelslagen i Finland 50 är. - l.p. - Hfors : SOK, s Centrallaget Centrallaget i ord och bild. - l.p. - Hfors : Centrallaget för Handelslagen i Finland, s.

5 FinnishThe Finnish Co-operative Wholesale society 50 years. - l.p. - Hki : SOK, s Maamme Maamme puolueeton osuuskauppaliike : mitä se on ja mitä se tarkoittaa. - l.p. - Hki : SOK, s Perko, Touko Yhdessä enemmän : SOK / Touko Perko. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s SOK SOK. - l.p. - Hki : SOK, s SOK SOK SOK. - l.p. - Hki : SOK, s. Englanninkielinen. SOK. - l.p. - Hki : SOK, s. Saksankielinen SOK SOK. - l.p. - Hki : SOK, s. Englanninkielinen SOK SOK l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s SOK SOK : 25 Jahre Produktivtätigkeit : 25 years of cooperative production. - l.p. - Hki : SOK, s SOK SOK sanoin ja kuvin. - l.p. - Hki : SOK, s. Lisäp. v SOK SOK teollisuus. - l.p. - Hki : SOK, [50 s.] SOK SOK today. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s SOK SOK tuotantolaitokset : neljännesvuosisadan saavutuksia. - l.p. - Hki : SOK, [1939] s SOK SOK tänään. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s SOK SOK von heute. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s.

6 SOK SOK-järjestö. - l.p. - Hki : SOK, s Suomen Suomen osuuskauppojen keskuskunnan säännöt. - l.p. - Hki : SOK, s. Lisäp. v ja 1970 nimekkeellä Suomen osuuskauppojen keskuskunta : säännöt Suomen Suomen osuuskauppojen keskuskunta : johtokunnan kertomus.. toimintavuodelta. - Hki : SOK. Osat: , , Vuodet yhteissidoksena selkänimekkeellä SOK Uudisrakennuskuvia Uudisrakennuskuvia l.p. - Hki : SOK, [1936] - 79 s Vesanen, Viki Suomen osuuskauppojen keskuskunta : viisikymmenvuotinen toiminta / Viki Vesanen. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s Virta, Erkki SOK : katsaus, jonka maisteri Erkki Virta hieman lyhentäen esitti Y0L:n edustajakokouksessa 1944 / Erkki Virta. - l.p. - Hki : SOK, s Stadgar Stadgar för inköps- och försäljningsandelslag. - l.p. - Hfors : Pellervo, s. - (Pellervos mönsterstadgar,* n:o 3) Suomen Suomen karjanmyyntiosuuskunnat v l.p. - Hki : Karjanmyyntiosuuskuntain keskusjärjestö, s Suomen Suomen maanviljelijäin konsumtsioniyhdistyksen Labor'in säännöt. - l.p. - Hki : Helsingin sentraalikirjapaino, s Vientikunta Vientikunta Munan säännöt. - l.p. - Hki : [Vientikunta Muna], s Vientikunta Vientikunta Munan vuosikertomus. - Hki : Vientikunta Muna. Osat:

7 Witikka, Janne Pellervos förmedlingsaffär : dess uppkomst, organisation och första verksamhetsär / Janne Witikka. - l.p. - Hfors : Pellervo, s. - (Pellervobibliotek ; n:o 11) VäinÖlä, Martti 25 vuotta osuustoiminnallista kananmunankauppaa / Martti Väinölä. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s Suomi JALOSTUSOSUUSKUNNAT Andelsbageri Andelsbageri i Helsingfors. - l.p. - Hfors : Aktiebolaget Handelstryckeriet, s Berättelse Berättelse över centrallaget Enigheten verksamhet är.. - Hfors : Enigheten. Yhteissidos, johon sisältyvät vuosikertomukset v Selkänimeke: Centrallaget Enigheten Centrallaget Centrallaget Enigheten l.p. - Hfors : Tilgmanns tryckeri, s E-osuuskauppali ikkeen E-osuuskauppaliikkeen leipomoteollisuuden kehittäminen. - l.p. - Hki : KK, s Haukka, Jukka Tyrvään osuusmeijeri / Jukka Haukka. - l.p. - Vammala : Vammalan kirjapaino, s Juvan Juvan osuusmeijeri l.p. - Juva : Juvan osuusmeijeri, s Karj akeskuskunta Karjakeskuskunta : vuosikertomukset Hki : Karjakeskuskunta. Kaksi yhteissidosta, joiden selkänimekkeet: Karjakeskuskunta ja Suomen Karjakeskuskunta Karvetti, Einari Lounais-Suomen osuusteurastamo : historiikkia / Einari Karvetti. - l.p. - Turku : [Lounais-Suomen osuusteurastamo], s.

8 Lemberg, Birger Centrallaget Enigheten : äterblick pä företagets verksamhet under ett halvsekel / Birger Lemberg. - l.p. - Borgä : Tryckeri & Tidnings, s Mikkelin Mikkelin osuusmeijeri : säännöt. - l.p. - Mikkeli : Vapauden kirjapaino, s Nousiainen, Eino Karjakunta / Eino Nousiainen, Toivo Litko. - l.p. - Hki : Suomalaisen Kirjallisuuden seuran kirjapaino, s Oikealla Oikealla tiellä : Valion johdon vastaus prof. Hannes Gebhardin hyökkäykseen. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s Osuusleipomo Osuusleiporao Helsinkiin. - l.p. - Hki : Kauppakirjapaino, s Osuusmeijerien Osuusmeijerien edustajakokousten pöytäkirjat. - Hki : Pellervo. Osat: 1914; I, 1916: II Osuusmeijerien Osuusmeijerien edustajakokousten pöytäkirjat. - Hki : Pellervo. Osat: 1914: I, 1916: II Pitkäniemi, F.M. Osuusmeijeritoiminnan vakauttamisesta / F.M. Pitkäniemi. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s. Täydennetty eripainos Pellervon n:osta 33 v Sandelin, A.E. Meijerien liikekulut meillä ja muissa pohjoismaissa / A.E. Sandelin. - l.p. - Hki : Pellervo, s Sandelin, A.E. Voinvalmistus / A.E. Sandelin. - l.p. - Hki : Valio, s. - (Valion kirjasto ; n:o 6) Simonen, Seppo Valio : meijerien keskusosuusliike / Seppo Simonen. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s Sipi, Väinö V. Suomen osuusmeijerien liiketilasto II, 1905 / Väinö V. Sipi. - l.p. - Hki : Pellervo, s.

9 00595 SuomenSuomen Karjakeskuskunta l.p. - Hyvinkää : Hyvinkään kirjapaino, s SuomenSuomen osuusmeijerien edustajakokouksen ohjelma ja keskustelukysymykset. - Hki : Yhteiskirjapaino. Osat: 1914, SuomenSuomen osuusmeijerien liiketilasto. - Hki : Valio. Osat: , Tuottajain Tuottajain lihakeskuskunta l.p. - Hki : Simonpaino, s Tuottajain Tuottajain Lihakeskuskunta : johtokunnan kertomus. - Hki : Tuottajain lihakeskuskunta. Osat: , Työsäännöt Työsäännöt Viipurin osuusliikkeen leipomossa. - l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino, s Valion Valion työmailta : juhlajulkaisu F.M. Pitkäniemen 60-vuotispäiväksi. - l.p. - Hki : Pellervo, s Valmistuksia Valmistuksia yhteistoiminnalle meijerien kesken. - l.p. - Hki : Pellervo, s. - (Pellervon kirjasto ; n:o 15) Vaulammin Vaulammin osuusmeijerin säännöt. - l.p. - Hämeenlinna Hämeen kansan kirjapaino, s Vesannon Vesannon osuusmeijeri 60 vuotta l.p. - Kuopio, s Yhteistoiminta Yhteistoiminta vai kilpailu. - l.p. - Hanko : Hangon suomalainen kirjapaino, s.

10 Suomi PALVELUOSUUSKUNNAT JA OSUUSTOIMINTA- YRITYKSET Henriksdahlin Henriksdahlin huvila-alueen sähköosuuskunnan säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Kalajoen Kalajoen osuusruokala : säännöt. - l.p. - Oulu : Kansan Tahto, s Kertomus Kertomus Hiekan sauna-osuuskunnan 25-vuotisesta toiminnasta l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino, s Kertomus Kertomus Viipurin rautatieläisten osuusruokalan 25-vuotisesta toiminnasta. - l.p. - Viipuri : [Viipurin rautatieläisten osuusruokala], s. Lisäp. v nimekkeellä: KK:n ehdotus Viipurin rautatieläisten osuusruokalan uusiksi säännöiksi Kokkolan Kokkolan työväen auto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys. - l.p. - Vaasa : Oy Kirjapaino Ab, s Kotkan Kotkan kuljetusosuuskunnan säännöt ja toimintasäännöt. - l.p. - Kotka : [Kotkan kuljetusosuuskunta], s Kyminlaakson Kyminlaakson työväen sanomalehti- ja kirjapainoosuuskunnan säännöt. - l.p. - Kotka : Kirjapaino Kotka, s Maaosuuskunta Maaosuuskunta Turpeen säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Nevaj a, Antero Osuusliike Rata / Antero Nevaja. - l.p. - [Hki] : [KK:n kirjapaino], [1949] s Osuuskunta Osuuskunta Lamminpää : säännöt. - l.p. - [Tampere] : Tampereen työväen kirjapaino, s Osuuskunta Osuuskunta Saimaa : toimintakertomus l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino, s Osuuskunta Osuuskunta Työn Voima : 40-vuotiselta taipaleelta l.p. - Jyväskylä : Työn Voima, s.

11 00619 Osuuskunta Osuuskunta Työn Voima : säännöt. - l.p. - Jyväskylä : Osuuskunta Työn Voima, s Osuuskunta Osuuskunta Vapaus 25 vuotta. - l.p. - Mikkeli : Mikkelin työväen kirjapaino, s Osuuskunta Osuuskunta Vapaus : säännöt. - l.p. - Mikkeli : Mikkelin työväen kirjapaino, s Osuuskunta Osuuskunta Vapaus : toimintakertomus. - Mikkeli : Mikkelin työväen kirjapaino. Osat: , 1930, 1938, Vuodesta 1938 nimellä Osakeyhtiö Vapaus Osuusliike Osuusliike Radan 50 v. juhlajulkaisu. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Patokoski, P. Äijälän maaosuuskunta : sen synty ja toiminta vv / P. Patokoski. - l.p. - Jyväskylä : Äijälän maaosuuskunta, s Puurtilan Puurtilan sähköosuuskunnan säännöt. - l.p. - Mikkeli : Mikkelin työväen kirjapaino, s Rantaperkiön Rantaperkiön auto-osuuskunnan säännöt s. Ei julkaisutietoja SaimaanSaimaan osuus-auto l.p. - [Lauritsala] [Saimaan osuus-auto], s SaimaanSaimaan osuus-auto 25-vuotias : l.p. - Lauritsala : Saimaan osuus-auto, s SaimaanSaimaan osuus-auto : säännöt. - l.p. - Lappeenranta : Kansan työn kirjapaino, s Sanomalehti Sanomalehti ja kirjapaino-osuuskunta Napaa Sana'n säännöt. - l.p. - Waasa : Pethmanin kirjapaino, s Sanomalehti Sanomalehti- ja kirjapaino-osuuskunta Vapaa Sana : kertomus toiminnasta. - Vaasa : Osuuskunta Vapaa Sana. Osat:

12 Someron Someron puhelinosuuskunnan säännöt. - l.p. - Somero : Somerpaino, s S ähköosakeyht iö Sähköosakeyhtiö Alku : johtokunnan toiminta- ja tilikertomus. - Viipuri : Työväen kirjapaino. Osat: , Tahmelan Tahmelan vedenjohto-osuuskunta : osuuskirja ja säännöt. - l.p. - Tampere : Työväen kirjapaino, [6 s.] Tampereen Tampereen puhelinosuuskunnan säännöt. - l.p. - Tampere : Maaseudun sanomain kirjapaino, s Turun Turun nuorten työläisten Osuuskunta Kesäkoti : säännöt. - l.p. - Turku : Grafia, s Töölön Töölön osuusravintolan säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Utran Utran sähköosuuskunta : säännöt. - l.p. - Joensuu : Kirjapaino osakeyhtiö Maakunta, s Varkauden Varkauden työväen auto-osuuskunta : säännöt. - l.p. - Mikkeli : Mikkelin työväen kirjapaino, s Viipurin Viipurin työväen sanomalehti- ja kirjapainoosuuskunta l.p. - Viipuri : Viipurin työväen kirjapaino, s Suomi TUOTANTO-OSUUSKUNNAT Ehdotus Ehdotus Talikkalan työväen sauna- ja rakennusosuuskunnan uusiksi säännöiksi s. Ei julkaisutietoja Helsingin Helsingin sähkötyöosuuskunta : säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Iin Iin työ-osuuskunnan säännöt. - l.p. - Oulu : Pohjanmaan työväen osuuskirjapaino, s.

13 Kalastajien Kalastajien osuusliike r.l:n toimintako lopetettava? - l.p. - Kotka : Kyminlaakson työväen kirjapaino, s Kertomus Kertomus Talikkalan työväen sauna- ja rakennusosuuskunnan toiminnasta. - Viipuri : Osuuskunta Kansan työn kirjapaino. Osat: Klami, J. Talikkalan työväen sauna- ja rakennusosuuskunta v : historiikkia ja muistelmia / J. Klami. - l.p. - Lahti : Lahden kirjapaino- ja sanomalehti-osakeyhtö, s KotkanKotkan käsityö- ja tehdasyhdistyksen muutetut säännöt. - 1-p. - Kotka : Etelä-Suomen kirjapaino, s MäkisenMäkisen tehdasliikkeen Työliiton perussopimukset. - l.p. - [s.l.] : [s.n.], [1905], - 9 s Nahkatyöläisten Nahkatyöläisten osuuskunta : säännöt. - l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino, s Osuusliike Osuusliike kultaseppä : säännöt. - l.p. - Turku : Sosialistin kirjapaino, s. Lisäp. v Osuusliike ' Osuusliike Pukimo : säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Perustuslaillisen Perustuslaillisen Kone- ja korjauspajan osuuskuntaliitto säännöt = Stadgar för Perustuslaillinen Koneja korjauspaja osuuskuntaliitto. - l.p. - Hki : Kirjapaino-osakeyhtiö Sana, s. Ruotsinkiel. säännöt julkaisun kääntöpuolella Rakennus- Rakennus- ja kiviteollisuus-osuuskunta "Alku" : säännöt. - l.p. - Turku : Sosialistin kirjapainoosuuskunta, s SuomenSuomen työväen teollisuusosuuskunta : säännöt. - l.p. - Kuopio : Savon työväen kirjapaino, s Sähkö Sähkö- ja metallityökunnan säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s.

14 00656 Säännöt Säännöt Oulun laiwanlastausyhdistykselle. - l.p. - Oulu : Marjamaan kirjapaino, s Säännöt Säännöt Talikkalan työväen sauna- ja rakennusosuuskunnalle. - l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino s Talikkalan Talikkalan työväen sauna- ja rakennusosuuskunta vuosina : poimintoja pöytäkirjasta. - l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino, s Turun Turun maalaus-osuusliikkeen säännöt. - l.p. - Turku : Sosialistin kirjapaino-osuuskunta, s Turun Turun rakennusosuusliikkeen säännöt. - l.p. - Turku : Sosialistin kirjapaino-osuuskunta, s Työväen Työväen kirjansitomo osuuskunnan säännöt. - l.p. - Hki : Lindbergin kirjapaino, s Uunintekij äin Uunintekijäin Osuuskunta Liiton säännöt. - l.p. - Hki : Hufvudstadsbladetin kirjapaino, s Waasan Waasan jalkineosuuskunnan säännöt. - l.p. - [Waasa] : [s.n.], [1907] s. Nimiösivun varsinainen nimeke on: Me allekirjoittaneet perustamme täten Waasan jalkineosuuskunnan : osuuskunnan säännöt Vaasan Vaasan työosuuskunnan säännöt. - l.p. - Waasa : Hautalan kirjapaino, s Virkby Virkby industriandelslag : stadgar» Virkkalan teoll suusosuuskunnan säännöt. - l.p. - Hki : Vihtori Kososen kirjapaino, s Ykspihlajan Ykspihlajan satamatyöntekijäin osuuskunnan säännöt. - l.p. - Kokkola : Kokkolan kirjapaino, s Sis. myös ruotsinkiel. säännöt.

15 Suomi KULUTTAJAOSUUSKUNNAT Kärkkäinen, Viki Osuuskauppatoiminnan yhteiskunnallinen merkitys / Viki Kärkkäinen. - l.p. - Hki : SOK, s. - (Päivänkysymyksiä osuuskauppaliikkeen alalta ; n:o 3) Oma-ApuOsuusliike Oma-Apu 50 vuotta. - l.p. - Joensuu : Kansan voima, s Ahjo Kertomus osuusliike Ahjon 75-vuotisesta toiminnasta / laatinut Veikko Perälahti, kuvatekstit Raimo Helenius. - l.p. - Hyvinkää : Mediapaino, s Ahjo Osuusliike Ahjo 35 vuotta l.p. - [Hyvinkää] : KK:n kirjapaino, s Ahjo Osuusliike Ahjo 40 vuotta : l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Ahjo Osuusliike Ahjo 50 vuotta / toim. Eikka Mäkinen. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Ahjo Osuusliike Ahjo : 60 vuotta yhdessä ostajan puolesta l.p. - Hyvinkää : Hyvinkään kirjapaino, [1963] s Alavuden Alavuden osuuskauppa / Feliks Alajoki, Yrjö Manner. - l.p. - Jyväskylä : Keski-Suomen työväen kirjapaino, s Alavuden Alavuden osuusliike / Feliks Alajoki. - l.p. - Jyväskylä : Osuuskunta Työn Voiman kirjapaino, s Alavuden Alavuden osuusliike : katsaus 50-vuotistoimintaan ja vuoden 1954 tilikertomus. - l.p. - Vaasa : Oy Kirjapaino Ab, s Arbetarenas Arbetarenas Andelshandel i Jakobstad l.p. - Vaasa, s Arina Osuusliike Arina 25 vuotta l.p. - Oulu : Kirjapaino Oy Kaleva, s.

16 00679 Aura Osuusliike Aura / V. Lähdeoja. - l.p. - Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjapaino, s Auran Auran osuuskauppa 40 vuotias. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Auran Auran osuuskauppa XXX vuotta l.p. - KK:n kirjapaino, s Avatkaa Avatkaa silmänne kuluttajat : muutama sana nykyisestä tavaranvälityksestä. - l.p. - Hiipuri : [Hiipurin osuusliike], s Elanto Andelsaffären Elanto XXXIX &r l.p. - Hfors : Työväen kirjapaino, s. Bilaga tili tidningen Elanto nro Elanto Andelsaffären Elanto : kolonialvaru affär. - l.p. - Hfors : Yhteiskirjapaino, s Elanto Andelsaffären Elanto : stadgar. - [1905] s. Ei julkaisutietoja Elanto Elannon uusi hallintorakennus. - l.p. - Hki : Osuusliike Elanto, s Elanto Elanto l.p. - [Hki] : [Osuusliike Elanto], [1925] s. Teksti suomeksi ja ruotsiksi Elanto Elanto l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s. Eestinkielinen Elanto Elanto l.p. - Hki : Otavan syväpaino, Elanto Elanto l.p. - Hki : Otavan syväpaino, Teksti saksaksi, englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi Elanto Elanto l.p. - Hki : Suomalaisen Kirjallisuuden seuran kirjapaino, s. Selkänimeke: Puoli vuosisataa Elantoa.

17 ElantoElanto kymmenen vuotta : osuusliike Elannon juhlajulkaisu. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s ElantoElanto : kuluttajäin miljoonaliike : sen päämäärä sen saavutukset. - l.p. - Hki : Osuusliike Elanto, s Elanto Ett ord tili tänkande människor! - l.p. - Hfors : Andelsaffären Elanto, s ElantoKirjailijoita kävi Elannossa. - l.p. - Hki : WSOY, s ElantoOsuusliike Elanto = Andelsaffären Elanto. - l.p. - Hfors : Työväen kirjapaino, s ElantoOsuusliike Elanto. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s Elanto Osuusliike Elanto XXXIX vuonna l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s. Elanto-lehden n:o 10 liite ElantoOsuusliike Elanto : muutamia alkuvaiheita ja kokemuksia / J.H. Vennola. - l.p. - Hki : Lilius & Hertzberg, s ElantoOsuusliike Elanto : sekatavaraliike. - l.p. - Hki : Yhteiskirjapaino, s ElantoOsuusliike Elanto : [säännöt]. - l.p. - Hki : Bäckmanin kirjapaino, s Elanto Puoli vuosisataa Elantoa : osuustoiminnan alkuvaiheet Helsingissä ja osuusliike Elannon kehitys vuosina / Jouko Siipi. -l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s ElantoViittavälin vaihtuessa : piirteitä Suomen osuuskauppaliikkeestä yleensä ja Elannosta erikseen / K.N. Rauhala. - l.p. - Hki : Elanto, s Elanto Vid midstolpen : drag ur Finlands andelsrörelse i allmänhet och Elanto i synnerhet / K.N. Rauhala. - l.p. - Hfors : Elanto, s.

18 Elanto Sananen ajatteleville Ihmisille! - l.p. - Hki : Osuusliike Elanto, s Elanto Torpasta linnaan. - l.p. - Hki : Osuusliike Elanto, s Elanto Tunnetko Elantoa : Elannon hallinnollinen organisaatio. - l.p. - [Hki] : [Elanto], [1946] s Eteläpohja Osuusliike Eteläpohja : Seinäjoen työväen osuuskauppa , Osuusliike Eteläpohja l.p. - Vaasa : Oy Kirjapaino Ab, s Eteläpohja Osuusliike Eteläpohja 20 vuotias. - l.p. - Vaasa : Oy Kirjapaino Ab, s. Sisältää Uuno Kailaan sanoittaman ja Sulho Rannan säveltämän Osuustoimintamarssin Eteläpohja Osuusliike Eteläpohja 30 vuotta / Eino Heinivaara. - l.p. - Vaasa : Oy Kirjapaino Ab, s Evij ärven Evijärven osuuskauppa 30-vuotias / Eino Heinivaara. - l.p. - Evijärvi : KK:n kirjapaino, s Finlands Finlands neutrala handelslags driftstatistik. - Hfors : Centrallaget för handelslagen i Finland. Osat: Kaksi yhteissidosta nimekkeillä: Finlands handelslags driftstatistik (osat ) ja Finlands neutrala handelslags driftstatistik (osat ) Haapaj ärven Haapajärven osuuskauppa : kertomus v:lta 1912 sekä lyhyt katsaus viisivuotistoimintaan. - l.p. - Oulu : Kansan tahdon kirjapaino, s Haapajärvenseudun Haapajärvenseudun osuusliike 10-vuotias / Eino Heinivaara. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Hagfors, Martin E.A. Suomen puolueettomat osuuskaupat : tilastoinen katsaus / E.A. Martin Hagfors. - l.p. - Hki : SOK, s Halilan Halilan osuuskauppa : säännöt. - l.p. - Wiipuri : Työväen kirjapaino, s.

19 00717 Handelslagen Handelslagen i Finland : representantmöten : Aren.. Hfors : Centrallaget för handelsandelslagen i Finland Osat: , , Händelslaget I Händelslaget och handein med lantbruksprodukter. II Kooperationen och övriga företagsformer i varudistributionens tjänst. - l.p. - Hfors : Centrallaget för handelslagen i Finland, s. - (Dagsfrägor inom den neutrala handelslagsrörelsen) HelilänHelilän kauppaosuuskunnan säännöt. - l.p. - Kotka : Kyminlaakson työväen kirjapaino, s Helsingin Helsingin Työväen Osuuskauppa kymmenvuotias l.p. - Hki : Helsingin Työväen Osuuskauppa, s Helsingin Helsingin työväen osuuskauppa : säännöt. - l.p. - Hki : Työväen kirjapaino, s. Lisäp. v. 1905, 1908, HOK HOK l.p. - Hki : Helsingin osuuskauppa s HOK HOK / V. Lähdeoja. - l.p. - Hki : Helsingin osuuskauppa, s Humppilan Humppilan osuuskauppa / Ensio Heikkilä. - l.p. - Humppilan osuuskauppa, s Hyvärinen, Kalle Karjalan luovutetun alueen osuuskauppaliikkeen historia / Kalle Hyvärinen. - l.p. - Hki : KK, s Häme Osuusliike Häme 10 vuotta / Kusti Kaukovaara. - l.p. - Hämeenlinna : Hämeen Kansan kirjapaino, s Häme Osuusliike Häme l.p. - Hämeenlinna : Hämeen kansan kirjapaino, s Häme Osuusliike Häme l.p. - Hämeenlinna : Kirjapaino Jaarli, s.

20 Häme Häme Häme Osuusliike Häme : 50 vuotta osuuskauppatoimintaa Hämeessä / Mikko Puhakka. - l.p. - Turenki : Jaarli, s. Osuusliike Häme 20 vuotta / Olavi Tunturi. - l.p. - Hämeenlinna : Hämeen kansan kirjapaino, s. Osuusliike Häme 25 vuotta l.p. - Hämeenlinna : Hämeen kansan kirjapaino, s Iin Iin osuuskauppa : vuosikertomus 40 toimintavuodelta. - l.p. - [Oulu] : Oulun 1. työv. kirjateollisuus, s Imatra Kertomus osuusliike Imatran 75-vuotisesta toiminnasta / toim. Harri Nykänen. - l.p. - Lappeenranta : Saimaan kirjapaino, s Imatra Osuusliike Imatra 25 vuotta l.p. - Viipuri : Työväen kirjapaino, s Imatra Tipasta Imatraksi : osuusliike Imatra l.p. - [Imatra] : [Osuusliike Imatra], [1953] s Inkeroisten Inkeroisten osuuskauppa 25 vuotta l.p. - Kotka : Eteenpäin Oy:n kirjapaino, s Inkeroisten Inkeroisten osuuskauppa 30 vuotta : [toimintakertomus vuodelta 1948]. - l.p. - Kotka : Eteenpäin, s Itä-Karjala Osuusliike Itä-Karjala l.p. - Sortavala : Kansan voiman kirjapaino, s Itä-Karjala Osuusliike Itä-Karjala 20 vuotta : katsaus Sortavalan ja ympäristön edistysmielisen osuustoiminnallisen liikelaitoksen vaiheisiin. - l.p. - Sortavala : Osuusliike Itä-Karjala, s Itä-Savon Itä-Savon osuusliike (v:teen 1923 Savonlinnan osuusliike) / Hugo L. Mäkinen. - l.p. - Mikkeli : Vapauden kirjapaino, s.

21 Jahresstatistik Jahresstatistik iiber die KK-Mitgliedsgenossenschaften. - Hki ; KK. Osat: 1953, Vuoden 1953 vuositilasto monisteena nimellä Die Mitgliedsgenossenschaften des KK. Jahresstatistik Janakkalan Janakkalan osuuskauppa l.p. - Hämeenlinna : Hämeen kansan kirjapaino, s Janakkalan Janakkalan osuuskauppa 25 vuotta. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Janakkalan Janakkalan osuuskauppa 50 vuotias : piirteitä Janakkalan osuuskaupan toiminnasta vuosilta / Mauno Arjavirta. - l.p. - Hämeenlinna : Hämeen kansan kirjapaino, s JokelanJokelan osuuskauppa 50-vuotias. - l.p. - Hki : KK:n kirjapaino, s Jokioisten Jokioisten osuuskauppa / Aarne Salo. - l.p. - Hki : KKn kirjapaino, s Jokioisten Jokioisten osuuskauppa / toim. Antti Kulmala. - l.p. - Jokioinen : Forssan kirjapaino, s Jämsän Jämsän osuusliike 40 vuotta / K.A. Karhu. - l.p. - Jyväskylä : Osuuskunta Työn Voima kirjapaino, s JämsänJämsän osuusliike 50 v / Veikko Vasama. - l.p. - Jyväskylä : Työn Voiman kirjapaino, s JämsänJämsän osuusliike 60 vuotta / Veikko Perälahti. - l.p. - Jämsä : KK:n kirjapaino, s KainuunKainuun osuusliike 25 vuotta l.p. - Kajaani : KK:n kirjapaino, s KainuunKainuun osuusliike 30 vuotta. - l.p. - Kajaani : Kainuun Sanomain kirjapaino, s.

E-osuuskunta Ekan perustamisen yhteydessä Keskusosuusliike OTKrhon sulautuivat seuraavat 39 osuusliikettä:

E-osuuskunta Ekan perustamisen yhteydessä Keskusosuusliike OTKrhon sulautuivat seuraavat 39 osuusliikettä: E-osuuskunta Ekan perustamisen yhteydessä 01.10.1983 Keskusosuusliike OTKrhon sulautuivat seuraavat 39 osuusliikettä: Ahjo, Hyvinkää (1902) Etelä-Saimaan, Imatra (1902) vuoteen 1980 Imatra, vuoteen 1923

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o 146-147 N :o 146. Kiertokir j e postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Kuluvan kesäkuun 15 päivästä tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016 Junatyyppi Junanumero Kulkuväli Lähtöaika Tuloaika Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:12:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 13.12.2015 26.3.2016 S 2 Joensuu asema Helsinki asema

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 (5) Vuosina 2010 ja 2011 lisätään julkisen palvelun velvoitteen

Lisätiedot

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot:

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Y-tunnus Arvonlisäverotunniste Vakuutusyhtiö (vastuu- vakuutuksen osalta) Valvova viranomainen Akaan Seudun OP-Kiinteistökeskus

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Teatteri Imatra Pn (Teatteri Imatra) ,18 113,85 120,32 Sn (Teatteri Imatra) ,32 147,78 156,17

Teatteri Imatra Pn (Teatteri Imatra) ,18 113,85 120,32 Sn (Teatteri Imatra) ,32 147,78 156,17 Näytelmäkirjailijaliiton ja Suomen Teatterit ry:n suosituksen tariffit yli 2h näytelmät vanha Vanha kust. 2010 kust. 1.1.2012 luokka Paikkoja euro euro euro Turun Kaupunginteatteri Pikkolo (Turun KT) 53

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139

Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET. Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry Oulun Karjalaseura ry 3139 Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen toimintakilpailut 2015 TULOKSET Seurat yli 300 jäsentä 1 Hyvinkään Karjala-seura ry 5354 2 Oulun Karjalaseura ry 3139 Seurat 201-300 jäsentä 1 Paimion Karjalaseura ry 5209

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

2013 Teatteritilastot Finnish Theatre Statistics

2013 Teatteritilastot Finnish Theatre Statistics 2013 Teatteritilastot Finnish Theatre Statistics Suomalainen teatterikenttä 18 VOS-teatterit, Suomen Kansallisteatteri, Suomen Kansallisooppera ja rahoituslain ulkopuoliset teatterit 2013

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos.

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos. Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna 2016 Väestönmuutos 2016 Ennakkoväkiluku 2016 Kaupunki Helsinki 7 383 635 591 Vantaa 4 720 219 196 Espoo 4 591 274 522 Tampere 3 055 228 173

Lisätiedot

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673 Toinen aste keski- opiskelijamäärä vuonna 1999 20.1.1999 20.9.1999 arvo *) AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOISEN ASTEEN JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT JA VOS-OPISKELIJAMÄÄRIEN SUHDE VUONNA 1999 LÄÄNI Valtionosuustilastointi-

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

The FINNISH RURAL INDICATORS Network Service

The FINNISH RURAL INDICATORS Network Service The FINNISH RURAL INDICATORS Network Service 19.8.2004 Yrjö Palttila yrjo.palttila@stat.fi 1 The FINNISH RURAL INDICATORS system provides an information basis for: Evaluating rural and regional policy

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI ESPOO ESPOO EURA FORSSA HAAPAJÄRVI HARTOLA HELSINKI KYLMÄKONEHUOLTO UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Parhaat seurat. Nimi:

Parhaat seurat. Nimi: Sivu 1/5 Nimi: Hae! Parhaat seurat 1. Lappajärven Kalaveikot ry 80.471 kg 2. Itä-Päijänteen Kalakaverit ry 71.930 kg 3. Puijon Pilkki ry 59.486 kg 4. Ylä-Keiteleen Koukku ry 56.391 kg 5. Alavuden Seudun

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto / PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO ELMA

KIERTO KIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO ELMA 1965 No 130 Posti- ja lennätinhallitus julistaa haettaviksi seuraavat virat ja toimet: Posti- ja lennnätinhallit uksen kansliaosastossa yksi apulaisasianvalvojan

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 Lähteet: Tilastokeskus, Genimap Oy (L6022/05) Metsäsektorin merkitys maakunnissa ja seutukunnissa vuonna 2002 1 Toimiala- ja aluejako Metsäsektori:

Lisätiedot

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 HELSINKI1955

KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 HELSINKI1955 KOULUJA MENNEISYYS IX KOULU JA MENNEISYYS SUOMEN KOULU HISTORIALLISEN SEURAN VUOSIKIR] A 1951-1955 IX HELSINKI1955 Vuosikirjaan Koulu ja menneisyys IX saaduista kirjoituksista esittää Suomen Kouluhistoriallinen

Lisätiedot

jäsenmaksu Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi

jäsenmaksu Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi jäsenmaksu 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry 1,25% 374 103 Jyty Juuka-Valtimo ry 1,32%

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leila Kaunisharju 1.12.2009 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Leila Kaunisharju Aluekatsaukset Pohjois-Suomen katsaus (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) Itä-Suomen katsaus (Etelä-Savo,

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Huhtikuu 2009

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Huhtikuu 2009 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Huhtikuu 2009 Oy Cision Finland Ab Pursimiehenkatu 29-31 A 00150 Helsinki tel: +358 (0)20 786 0400 fax: +358 (0)20 786 0333 email: info.fi@cision.com www.cision.com

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo t Alaraja: % Min: 38.87 3.7 4.4 67 99 Tuloksellisuus Yläraja: 9 % Max: 8 8 8.66 3859 4 kulmakerroin.5..5 8 4 Max. pistemäärä: 6 M - M Omien tulojen M Kävijät / M3 n M Kävijämäärä max: ammatillinen osuus

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1952 N:o 146 N:o 146. Kiertokirje toimipaikoille avatuista postisiirtotileistä. Posti- ja lennätinhallituksen talousosasto on avannut jäljempänä olevassa

Lisätiedot

63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry /508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad 9 000

63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry /508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad 9 000 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset 2011 Kansalaisopistot euroa 63/508/2011 Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 23 000 90/508/2011 Borgå medborgarinstitut Borgå stad

Lisätiedot

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET

VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET 1/6 VALTUUTETUT HUOLTOLIIKKEET ALAJÄRVI KYLMÄKONEHUOLTO PEKKA UKONMÄKI KY Keskuskatu 4 62900 Alajärvi puh. 06 557 3160 ESPOO EURA FORSSA ESPOON KODINKONEHUOLTO OY Torpanmäki 3 02740 Espoo puh. 09 250 5700

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Lokakuu 2007

Julkisuusraportti. Suomen Kiinteistöliitto. Lokakuu 2007 Julkisuusraportti Suomen Kiinteistöliitto Lokakuu 2007 Oy Cision Finland Ab Merimiehenkatu 36 D 00150 Helsinki tel: +358 (0)9 686 131 fax: +358 (0)9 6861 3300 email: info.fi@cision.com www.cision.com Sivu

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11

Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11 LVM/11.3.2008 Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11 Esko Ahon metsätyöryhmän tekemät perusväylänpitoa ja yksityisteiden avustuksia koskevat esitykset sisältyvät

Lisätiedot

PRINTIN HINNASTO 2016

PRINTIN HINNASTO 2016 PRINTIN HINNASTO 2016 SANOMALEHDET 2,5 miljoonaa lukijaa VERKKOSIVUSTOT 2,4 miljoonaa kävijää viikottain MOBIILI Yli 2,0 TABLETTI Yli 240 000 lukijaa viikottain miljoonaa kävijää viikottain VIDEO Yli 1

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

LT JA JT TARKASTUSTILASTO 2016

LT JA JT TARKASTUSTILASTO 2016 LT JA JT TARKASTUSTILASTO 2016 Päivitetty 10.3.2017 TILASTON SISÄLLYSLUETTELO: SANOMALEHDET: - 7-päiväiset sanomalehdet - 6-päiväiset irtonumerosanomalehdet - 6-päiväiset sanomalehdet - 5-päiväiset sanomalehdet

Lisätiedot

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT VARAMIESPALVELU-YHTIÖT vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju 60 palvelualuetta Suomessa ja Virossa alan markkinajohtaja Suomessa sekä liikevaihdon että palvelualueiden

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 27.3. 19.6.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 27.3. 19.6.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 27.3. 19.6.2016 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki 2 Karjaa Hanko, Hanko Karjaa

Lisätiedot

SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI. Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016

SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI. Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016 SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016 SISÄLTÖ 1. Analyysin tausta ja toteuttaminen 2. Seutukuntien arvot muuttujittain 3. Seutukuntien

Lisätiedot

valinnaiset osat 1-15, 26-30, 38-45 1-13, 15,26-30, 38, 39, 4.8.1, 4.8.2 1-13,15,26,38,4.8.1 1-4,6-10,12,15-32,35,40-44

valinnaiset osat 1-15, 26-30, 38-45 1-13, 15,26-30, 38, 39, 4.8.1, 4.8.2 1-13,15,26,38,4.8.1 1-4,6-10,12,15-32,35,40-44 Tutkinnon järjestäjä Tutkintovastaava Perustutkinto 2009 pakollisten osien lisäksi seuraavat Ammattitutkinto 2008 Erikoisammattitutkinto 2005 Huom! Sopimus hyväksytty / voimassaoloaika Amisäätiö Amiedu

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus. YHTEYSTIETOJA 24.5.2016 VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksyn vastaanottokeskus Kotouma

Lisätiedot

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: :

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1: : Maanmittaushallituksen pitäjänkartat polyedriprojektiossa 1:20.000 1916 1932: (Timo Meriluoto) (Päivitetty 7.2.2015) [Huom! Luettelon lähtöoletuksena on, että MMH teki kaikista 1916 1924 laatimistaan pitäjänkartoista

Lisätiedot

AIKAVARAUKSET 27.4.2014 MENNESSÄ

AIKAVARAUKSET 27.4.2014 MENNESSÄ NAISTEN SM-KILPAILUT HEINOLAN VIERUMÄELLÄ 26.3.-11.5.2014 - AIKAVARAUKSET 27.4.2014 MENNESSÄ Ke 26.3. klo 12.00 1. erä La 29.3. klo 9.00 1. erä La 29.3. klo 13.00 2. erä 1 1 1 YLÖJÄRVI Lucky Ladies 1 2

Lisätiedot