Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikön toiminta vuonna 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikön toiminta vuonna 2012"

Transkriptio

1 Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikön toiminta vuonna 2012 Yksikössä kehitetään ja toteutetaan alkoholiin, tupakkaan, huumeisiin ja pelaamiseen liittyvää ehkäisevää päihdetyötä yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja yksikön omana toimintana. Yksikön palvelut ovat tarkoitettu kaikille vantaalaisille ja Vantaan kaupungin työntekijöille.

2 Päihdepalvelujen ehkäisevän päihdetyön yksikön tehtävänä on kehittää alkoholiin, tupakkaan, huumeisiin ja pelaamiseen liittyvää ehkäisevää päihdetyötä yksikön omana toimintana ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vantaan päihdepalvelujen ehkäisevän päihdetyön yksikkö järjestää vuosittain lukuisia päihdeteemaisia Ehkäisevän päihdetyön yksikön tehtävä koulutuksia ja jakaa systemaattisesti tiedollista materiaalia niin ammattilaisille kuin kuntalaisille materiaalin muodossa ja median välityksellä. Tavoitteena on kiinnittää ehkäisevä päihdetyö luontevaksi osaksi kaikkea perustyötä ja tehdä päihteettömästä elämäntyylistä tavoiteltavaa. Päihteettömyyttä pyritään edistämään yhteisöllisen yhteisen tavoitteen asettelulla. Esimerkiksi nuorten päihteettömyyttä edistetään moniulotteisesti kohdennetuilla interventioilla ja vanhemmille kohdennetuilla interventioilla. Samalla kaikki nuorten kanssa työskentelevät esim. nuorisotyöntekijät, opettajat ja seurakunta vahvistavat viestiä omalta osaltaan. Nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja päihdekokeilujen viivästyttäminen tai ehkäiseminen kokonaan on yksi tärkeä painopistealue ehkäisevässä päihdetyössä. Nuorena opitut elämäntavat seuraavat usein läpi elämän. Ehkäisevän päihdetyön yksikössä aloitetaan päihteiden ennaltaehkäisevät vuorovaikutteiset tunnit jo alle murrosikäisten koululaisten parissa. Koulukäynnit Tupakkatietotunti 72:lle 5-luokalle Tupakkakouluttajan pitämillä tunneilla käydään keskustelun ja esimerkkien kautta läpi tupakointia monesta eri näkökulmasta käsin. Terveysvaikutusten lisäksi tunnilla mietitään tupakoinnin vaikutusta muuhun elämään mm. rahan kulutuksen ja yleistyvien savuttomien työpaikkojen kautta. Tunnilla pyritään myös murtamaan myyttiä siitä, että "kaikki" yläkoululaiset tupakoivat ja esittelemään tupakkayhtiöiden tapoja saada nuori koukkuun mm. mielikuvamainonnalla elokuvissa. Lisäksi käsitellään tupakan tuottamista, ainesosia sekä nuuskaa ja sen vaikutuksia. Lisäksi tupakkatietotunteja on pidetty 7. luokkia 4 luokkaa 9. luokka 1 luokka Amis startti 2 luokkaa Tupakkajälki-istunto 1 kpl

3 S I V U 3 Päihdetietotunti 97:lle 6-luokalle Erityistyöntekijän pitämillä päihdetietotunneilla käydään keskustellen läpi yleisimpien päihteiden vaikutuksia kasvuiässä olevan nuoren terveyteen ja kehitykseen. Tunnin aikana oppilaille annetaan myös tehtäviä, jotka aktivoivat oppilaita ajattelemaan päihteisiin liittyviä ilmiöitä eri näkökulmista ja ottamaan kantaa päihteiden käyttöön liittyviin asioihin. Ehyt ry:n HUBU- koulutukset 8-luokkalaisille ja vanhempainillat ostopalveluna. Tunneilla käsitellään nuorten elämään, terveyteen ja päihteisiin liittyviä aiheita. Mopo kurssit 8-luokkalaisille Ehyt ry:n toteuttamana (ostetaan yhteistyössä sivin ja koulujen kanssa). Päihde- ja riippuvuusaiheinen keskustelu on toteutettu 6:lla nuorten työpajalla kaksi kertaa vuodessa. Nuorten työpajoilla ja pajaluokilla järjestetään päihdeaiheisia keskusteluja joihin liittyy myös toiminnallisia elementtejä. Pajakäynneillä käytetään Ehkäisevän päihdetyön yksikössä kehiteltyjä menetelmiä (esim. Päihdepeli). Savuton koulu - yhteistyötapaaminen vantaalaisten yläkoulujen henkilöstölle Kilpailu ylä- ja yhtenäiskouluille Vantaan kaupungin ehkäisevän päihdetyön yksikkö julkisti syksyllä 2012 kilpailun ylä- ja yhtenäiskoulujen välituntitoiminnan kehittämiseksi. Koulujen tehtävänä oli kehittää välituntitoimintaa, joka tukee oppilaita savuttomuudessa. Ehdotusten arvioinnissa kiinnitettiin huomiota oppilaiden osallistumiseen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä suunnitelman mallinnettavuuteen. Kilpailussa palkittiin kolme koulua, jotka olivat tehneet hyvät suunnitelmat välituntitoiminnan kehittämiseksi: Simonkylän koulu voitti pääpalkinnon, mutta hyvistä suunnitelmista palkittiin myös Ruusuvuoren koulu ja Vantaankosken koulu.

4 S I V U 4 Vanhemmuuden tukeminen Hiiri Hukassa esitteen (Klaari Helsingin tekemä) painatus ja jakelu, luokat 1., luokkien oppilaiden vanhemmille vuonna (Vuonna 2011 jaettiin 1.-, 3.- ja 5.luokkien vanhemmille). Perhe ja päihdekasvatus - vanhempainopas on jaettu 5-luokkalaisten vanhemmille. Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on suunnitellut ja tehnyt oppaan yhteistyössä nuorisoaseman kanssa. Vanhempainopasta on jaettu Wilman kautta kaikille vantaalaisille 5- luokkalaisten vanhemmille. Mitä kuuluu? Seutukirjeen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä Klaari Helsingin kanssa vuosittain 6.-luokkalaisten vanhemmille. Tavoitteena on jakaa vuosittain syksyllä seutukirje kaikille 6-luokkalaisten vanhemmille. Vinkkejä vanhemmille - Nuoret ja päihteet -vanhempainoppaan jakelu 7-luokkalaisten vanhemmille. Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on suunnitellut ja toteuttanut oppaan yhteistyössä nuorisoaseman kanssa. Opas on jaettu Wilman kautta kaikille vantaalaisille 7-luokkalaisten vanhemmille. Murrosikäisten vanhemmille suunnatun Mitä kuuluu? -esitteen tekeminen yhteistyössä Klaari Helsingin kanssa vuoden 2012 aikana. Valintojen putkeen liittyvä vanhempainilta Tikkurilan alueella. Lapset puheeksi - koulutus ja Kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään päihde- ja/tai mielenterveysongelmaisia vanhempia. Lapset puheeksi menetelmää käytetään vanhempien kanssa ja keskustellaan heidän kanssaan lapsien tilanteesta. Kouluttajana TtM, tutkija Marianne Sipilä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Nuoret ja alkoholi - kolme keskusteluiltaa maahanmuuttajataustaisille vanhemmille keväällä 2012

5 S I V U 5 Nuorten kanssa toimivien ammattilaisten tiedon ja ymmärryksen lisääminen päihteistä sekä menetelmien antaminen nuorten päihteettömyyden edistämiseksi: POJAT! ja päihteet (täynnä) ke klo Myyrmäen terveysasema (Jönsaksentie 4) Kohderyhmä: nuorisotyöntekijät, seurakunnan nuorisotyöntekijät, oppilashuoltotyöryhmien jäsenet, järjestöjen edustajat, poliisit, kulttuuripalvelujen edustajat, lastensuojelun ja nuorisoaseman työntekijät sekä muut aiheesta kiinnostuneet. Järjestäjänä Ehkäisevän päihdetyön yksikkö Savuton Amis- seminaarit Ke klo Seurakuntien talo, Kolmas linja 22 B, Engel Sali Työntekijä tason tapaaminen Metropoliassa johtotason tapaaminen. Järjestäjät: Klaari Helsinki, Vantaan ehkäisevän päihdetyön yksikkö, Vantaan ammattiopisto Varia, EHYT ry:n Amis -työ Keväällä 2011 järjestettiin ensimmäinen Savuton Amis -seminaari ammattikoulujen henkilökunnalle. Vastaanotto oli todella myönteinen ja keväällä seminaari järjestettiin kahdessa osassa. Työntekijät tason tapaaminen oli maaliskuussa ja johtotason tapaaminen huhtikuussa Tavoitteena on vaikuttaa ammattikoulujen tupakointikulttuuriin ja miettiä yhdessä tapoja tupakoimattomuuden toteuttamiseksi. Seminaarit toteutetaan yhdessä Helsingin Klaarin, Ehyt ry:n ja Varian kanssa. Rohkenenko puuttua, osaanko toimia? -työmalli on kehitetty ja käynnistetty alkujaan Itä-Helsingissä, josta se on laajentunut koko Helsinkiin. Malli on kehitetty yhteistyössä Helsingin poliisin, Klaarin, lastensuojelun ja koulujen edustajien kanssa. Aluksi se oli suunnattu peruskoulujen henkilöstöille tavoitteena tarjota koulujen työntekijöille jokamiehen valmiuksia tunnistaa ja puuttua erilaisiin koulurauhaa haittaaviin tilanteisiin. Nyttemmin konsultaatiosta ovat hyötyneet koulujen lisäksi myös mm. nuorisotalot, päivähoito ja kirjastot. Aiheeseen johdattelijoina toimivat oman alueen lastensuojelun sosiaalityöntekijät sekä poliisi. Tilaisuudet on rakennettu keskusteleviksi ja niissä pohditaan mm. millaiset tapaukset ovat koulunsisäisiasioita ja mitkä tapaukset edellyttävät yhteistyötä ja/tai ilmoitusta muulle viranomaiselle. Tärkeä viesti on se, ettei asioiden kanssa tarvitse jäädä yksin! Keskustelun tueksi on rakennettu ns. rohkeuskartat. Vantaan Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on vantaalaistanut Rohkenenko puuttua, osaanko toimia? - työmallin vuoden 2011 aikana ja on pilotoinut mallin muutamalla koululla. Ehkäisevän päihdetyön yksikkö koordinoi em. mallin toteuttamista Vantaalla. Vuoden 2012 aikana on tehty Ropot päiväkotikartan päivitys työryhmän kanssa.

6 S I V U 6 Ryhmänohjaajakoulutukset: Voimaneidot koulutus ja mentorointiryhmä Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on järjestänyt Vantaalla ensimmäisen Voimaneidot koulutuksen keväällä 2012 ja seuraava järjestetään syksyllä Koulutuksen jälkeen työntekijät voivat halutessaan aloittaa Voimaneidot -tyttöryhmän ohjaamisen omassa toimipisteessään. Ensimmäisen koulutuksen johdosta Vantaalla on aloitettu Voimaneidot -tyttöryhmiä mm. kouluissa ja nuorisopsykiatriassa. Vantaalla järjestettävässä Voimaneidot -koulutuksessa tunteiden ja aggression haltuunottoa tarkastellaan erityisesti ehkäisevän- ja korjaavan päihdetyön näkökulmasta. Koulutuksessa hyödynnetään osallistujien omaa ammattitaitoa ja asiantuntijuutta. Koulutuksen toteuttajana on Mari Lankinen FM, terveystiedon opettaja, pari- ja seksuaaliterapeutti. Tupakasta vieroituksen ryhmänohjaajakoulutus Ehkäisevä päihdetyö järjesti yhteistyössä Filhan kanssa joulukuussa 2011 tupakasta vieroitusryhmänohjaaja koulutuksen nuorten kanssa työskenteleville. Mukana oli opettajia, terveydenhoitajia, nuorisotyöntekijöitä sekä seurakunnan nuorisotyöntekijä. Tämä koulutus on poikinut useampia ryhmiä etenkin kouluilla. Tupakasta vieroituksen ryhmänohjaajakoulutus aikuisten parissa työskenteleville kello ja Peltolantie 2 D, Tikkurila (4. kerros). 16 osallistujaa.

7 S I V U 7 Tupakkatyö - yksilö ja ryhmäkäynnit Yksilöasiakkaat nainen 4 kpl, mies 2 kpl nuori 2 kpl Käyntikertoja yhteensä 12 kpl Peruttuja käyntejä 4 kpl Puhelin/sähköpostiohjausta 8 kpl Ryhmät (H - klinikalla ja A - klinikalla) 2 kpl Ryhmässä käyneitä ihmisiä yhteensä 18 Ryhmäkertoja yhteensä 12 Tupakkainfo käynnit Läntinen A-klinikka aamuryhmä (asiakkaille) Mikkolan neuvola (työntekijät) Koivukylän hammashoitola (työntekijät) KAIKILLE NEUVOLAN TYÖNTEKIJÖILLE

8 S I V U 8 Alkoholin käytön varhaisen puheeksioton edistäminen Alkoholinkäytön varhaisen puheeksioton ja motivoivan haastattelun seminaari ja Yhteistyössä Vantaalaisen hyvä mieli hankkeen kanssa. Seminaari on jatkoa Kannattaako asiakkaan alkoholinkäytöstä kysyä? seminaarille, joka oli kohdistettu keväällä 2011 asiantuntijoille ja esimiehille. Motivoivan haastattelun työpajat Yhteistyössä Vantaalaisen hyvä mieli hankkeen kanssa Kouluttajana tutkijatohtori, psykoterapeutti Leena Ehrling Motivoivan haastattelumenetelmän käyttö alkoholinkäytön varhaisessa puheeksi ottamisessa 8.5. ja 4.9. Motivoivan haastattelumenetelmän käyttö päihdehoidossa ja 6.9. Vanhempien päihde- ja/tai mielenterveysongelman heijastuminen lapsen päiväkotiarkeen - Voinko tehdä jotakin? Yhteistyössä Vantaalaisen hyvä mieli hankkeen ja varhaiskasvatuksen kanssa Tarja Miikki, perheneuvoja, psykoterapeutt, Imatra sekä Liisa Kermorvant, psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti, Imatra Koulutuksen pohjana kaikkiin vantaalaisiin päiväkoteihin Ehkäisevän päihdetyön yksikön jakama: Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille ja Jos sais kolme toivomusta työkirja. (Opas ja työkirja on jaettu päiväkoteihin syksyllä 2011). Päihdeasioiden puheeksi ottaminen ja vuorovaikutus asiakkaan kanssa Yhteinen koulutusiltapäivä Työllisyyspalvelujen, aikuissosiaalityön ja työ- ja elinkeinotoimiston työntekijöille ja Yhteistyössä Itä-Vantaan A-klinikan sekä työllisyyspalveluiden, aikuissosiaalityön ja työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Kouluttajina johtava sosiaalityöntekijä Monika Eklund, sairaanhoitaja Nina Ikonen ja Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Sanna Martikainen

9 S I V U 9 Päihteidenkäytön varhainen puheeksiotto neuvolatyössä ja hoitoonohjaus ja Yhteistyössä Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hankkeen kanssa. Lisäksi päihteidenkäytön puheeksioton hoitoonohjausmallin työryhmään osallistuminen pj. ja siht. Samalla em. työryhmässä esitteiden läpikäyminen, joita jaetaan neuvoloissa ikäkausitarkistuksissa. Nuorten päihdemittari Adsume ja mini-interventio Audit:n käyttö koulu- ja opiskeluterveydenhoitajille syksyllä Alkoholin käytön varhaiseen puheeksi ottoon liittyvän aineiston tuottaminen: Alkoholin vähäriskinen kohtuukäyttö aineistojen suunnittelu ja tuottaminen Helsingin aikuisten ehkäisevän päihdetyön kanssa. Alkoholin käytön kokonaiskulutuksen vähentämiseksi Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikkö ja Helsingin Aikuisten ehkäisevän päihdetyö ovat tuottaneet uuden määritelmän vähäriskisestä kohtuukäytöstä. Jos käyttää alkoholia, kohtuullisena juomisena terveyden näkökulmasta voidaan pitää miehillä korkeintaan kahta ja naisilla yhtä annosta päivässä. Lisäksi on suositeltavaa pitää ainakin kaksi alkoholitonta päivää viikossa. Annosmäärät koskevat tervettä, keskikokoista vuotiasta. Näillä käyttömäärillä riskit saada haittoja ovat vähäiset. Yksilölliset erot tulee huomioida, esimerkiksi jos käyttää lääkkeitä. Raskaana oleville suositellaan täysraittiutta. Aineistoa on saatavana sekä julisteena että korttina. Meillä saa puhua ja Meillä saa keskustella alkoholista julisteiden neuvotteleminen Helsingin Aikuisen ehkäisevästä päihdetyöstä Vantaalle. levittäminen mm. kaikkiin neuvoloiden toimipisteisiin, sosiaali- ja terveyspuolen toimipaikkoihin sekä työllisyyspalveluihin. Julisteiden jakelut ovat tapahtuneet pääasiassa koulutusten kautta, paitsi em. julisteita neuvoloiden yksiköihin on mennyt keskitetysti Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta sekä terveysasemille Vantaalaisen hyvä mieli hankkeen kautta. Seniorisalkut, jotka sisältävät Korkki kiinni pelin Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on tuottanut yhteistyössä Laurean ja Metropolian kanssa Korkki kiinni -pelin, joka on tarkoitettu työvälineeksi ikääntyneiden alkoholinkäytön puheeksi ottamiseen. Peliä voi hyödyntää esim. siten, että pyytää 4-6 asiakasta "testiryhmäksi" kokeilemaan ja kommentoimaan peliä. Pelin lisäksi salkussa on ikäihmisten alkoholinkäyttöä ja siihen puuttumista käsitteleviä aineistoja. Salkkuja on jaettu kaikkiin Vantaan vanhusten päivätoimintakeskuksiin sekä salkkuja lainataan tarvittaessa.

10 S I V U 10 Ehkäisevän päihdetyön koordinointi Ehkäisevän päihdetyön yksikkö koordinoi Vantaalla tehtävää ehkäisevää päihdetyötä ja yhtenä tavoitteena on yhteisöllisyyden lisääminen ja verkostoitumisen syventäminen eri toimijoiden kesken. Hyvien käytäntöjen levittäminen eri alueiden välillä sekä päällekkäisyyksien välttäminen ennaltaehkäisevässä työssä on yksi tärkeä koordinoinnin tehtävä. Ehkäisevän päihdetyön yksikön koordinoima Välittäjät työryhmä on yksi esimerkki moniammatillisesta yhteistyöstä. Välittäjät työryhmään kuuluvat edustajat nuorisopalveluista, nuorisoasemalta, poliisista sekä ehkäisevän päihdetyön yksiköstä. Välittäjät -työryhmä on tehnyt vuoden 2012 aikana konkreettisina asioina: - Vapun aikaan herättelimme keskustelua liittyen nuorten alkoholikäyttäytymiseen, josta JEESI teki hienon artikkelin. - Teimme myös Vantaan Sanomiin artikkelin viinan välityksestä ala-ikäiselle, ajatuksena mm. vanhempien informoiminen asiasta. - Kesäkuussa perustimme 3. kerran selviämisaseman koulun päättäjäisviikonlopuksi. - Syksyllä järjestimme Nuoret ja päihteet - yhteistyöpäivät yhteisten ennaltaehkäisevien toimintamallien ideoimiseksi ja alueellisten verkostojen syventämiseksi. - Ept -viikolla on nostettu eri tavoilla Onnellisuus -teemaa esille, esim. kyselyillä, onnellisuus-tauluja tai julisteita tekemällä, joiden avulla on mietitty mitkä asiat tekevät nuoret onnelliseksi, lisäksi eri alueilla on tehty häkämittauksia, jaettu tarroja ja tehty nuorille suunnattuja testejä tupakka riippuvuuden havaitsemiseksi. - Lisäksi vuoden aikana on ollut useita hedelmällisiä keskusteluja ja ideointia nuorten päihteettömyyden tukemistavoista. Nuoret ja päihteet! yhteistyöpäivät Välittäjät- työryhmän järjestämänä jo neljännen kerran. Yhteistyöpäivät järjestettiin neljännen kerran ennaltaehkäisevien toimintamallien esittelemiseksi ja kehittämiseksi nuorten parissa työskentelevien toimijoiden kanssa. Yhteistyöpäivillä kuullaan paikallisia toimijoita ja saadaan ajankohtaista tietoa nuorista ja päihteistä. Tämän vuoden Nuoret ja päihteet! yhteistyöpäivillä painopisteenä oli alueellisten verkostojen syventäminen ja uusien yhteistyömallien pohtiminen nuorten päihteiden käytön ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

11 S I V U 11 Muuta Erityistyöntekijä on puheenjohtajana päihdeyhteistyöryhmässä, jossa on Laurean, Varian ja lukioiden henkilöstöä. Työryhmä koordinoi Laurean terveydenhoitajaopiskelijoiden ehkäisevään työhön liittyviä harjoittelujaksoja Varian toimipisteissä ja lukioissa. Laurean opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ehkäisevään päihdetyöhön liittyviä tapahtumia toisen asteen oppilaitoksissa päihdeyhteistyöryhmän ohjauksessa. Valintojen putki tukee koulujen ehkäisevää päihdetyötä. Valintojen putki on Klaari Helsingin kehittämä malli. -> tarjoaa opettajille, huoltajille ja toimijoille työkaluja nuorten kanssa käytävään päihdeaiheiseen keskusteluun Herättää keskustelua nuorten päihteiden käyttöön liittyvistä valinnoista ja niiden taustalla vaikuttavista asioista Kannustaa nuoria tekemään hyvinvointia ja päihteettömyyttä edistäviä itsenäisiä päätöksiä. Vanhempainillat liittyvät Valintojen putkeen. Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua Valintojen putkeen ja keskustella toimijoiden kanssa nuorten putken aikana esille nostamista teemoista Ehkäisevän päihdetyön yksiköllä on koordinoiva rooli, toteutettiin ensimmäisen kerran Tikkurilan alueen kaikille 6. luokkalaisille toukokuussa Aloitteen tekijänä Valintojen putken toteuttamiseksi ovat olleet Tikkurilan alueen koulut. Toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä nuorisotyöntekijöiden, seurakunnan, koulun henkilöstön, nuorisoaseman, järjestön edustajien ja ehkäisevän päihdetyön yksikön kanssa. Koulutuksia: Päihdefoorumi on vuosittain järjestetty seminaari, joka on suunnattu kaupungin työntekijöille, järjestöille, kuntalaisille ja muille kiinnostuneille. Päihdefoorumi suunnitellaan vuositeeman mukaisesti. Päihdefoorumin aiheena oli vuonna 2012 Savumerkkejä kohti savuttomuutta. Päihdepalvelujen perehdytyskoulutuksen suunnittelu ja järjestäminen vuosittain: 1. Päihdehuoltoa ohjaavat lait ja käytännöt, 2. Riippuvuus 3. Lapset näkyviin päihdepalveluissa, 4. Vanhempien päihteiden käyttö ja lapset, 5. Mielenterveys ja päihdeongelma sekä lääkeriippuvuus. Tukihenkilötoiminnan käynnistäminen päihdepalveluissa Tukihenkilötyöyhdistys ry:n toteuttamien koulutusten kautta. Suunnittelutyöryhmään ovat kuuluneet päihdepalvelujen esimiehet.

12 S I V U 12 Raportit sekä materiaalien suunnittelu ja tuottaminen Vantaa ja päihteet raportti käsittelee vuosittain teeman mukaisesti eri päihteitä ja siihen liittyviä toimenpiteitä Vantaalla. Vuoden 2012 aiheena on savuttomuus. Raportissa käsitellään tupakoinnin yleisyyttä, haittoja ja kustannuksia, savuttomuuden edistämisen perusteita sekä esimerkkejä savuttomuudesta. irti Khatista oppaan sekä flyerin suunnitteleminen ja tuottaminen yhteistyössä Helsingin aikuisten ehkäisevän päihdetyön kanssa. Tupakka-aiheisen esitteen suunnittelu yhteistyössä Laurean kanssa Miten päihteet vaikuttavat? esitteen päivitys. Päivitetty nettiversio tulee saataville alkuvuodesta Tiedotusasiat Päihdepalvelujen sisäisten ja ulkoisten tiedotteiden koostaminen Sähköisen työpöydän päihdepalvelujen sivujen suunnittelu ja toteuttaminen Päihdepalvelujen internetsivujen ylläpito ja päivittäminen Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on järjestänyt selviämisaseman nuorille alle 18 vuotiaille 3. kerran koulujen päättäjäisviikonlopuksi yhteistyössä SPR:n, poliisin ja nuorisopalveluiden kanssa.

13 S I V U 13 Työryhmät Välittäjät työryhmä Ehkäpä verkosto Aluetyöryhmät: Nuppineula Korso - Koivukylä, Villi - Länsi aluetyöryhmä Länsi-Vantaa,, Avet - aluetyöryhmä Tikkurila, laajennettu oppilashuoltotyöryhmä Hakunila seututapaamiset seututyöryhmä Pelaavat nuoret Vantaalla khat -työryhmä Päihdepalvelujen tiedotustyöryhmä Savuton amis Vanhemmuustyöryhmä Maahanmuuttaja vanhempainiltatyöryhmä Kamppis-työryhmä Valintojen putken suunnittelutyöryhmät: Tikkurila ja Hakunila - Länsimäki Messut/tapahtumat, joihin osallistuttu Sosiaalialan messut Espoossa Mercurian hyvinvointipäivä H-klinikan vertaismessut Vantaan Ehkäisevän päihdetyön yksikön vuosi 2012 oli kiireinen, mutta tiimimme sai paljon aikaiseksi yhteistyökumppanien kanssa jatkuvasti vähentyvistä resursseista huolimatta. Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyöverkostot ovat Ehkäisevän päihdetyön yksikön kulmakiviä. Kiitokset upealle tiimille hyvin tehdystä työstä!

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä?

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Tampere 19.4.2016 Ylitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 1 EPT:n laatukäsikirja ehkäisevän työn tukena EPT laatukäsikirja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015 Sisällys YLEISTÄ... 1 YHTEISTYÖ... 1 Pakka (Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy)... 1 Seututyö... 2 Verkostot... 2 VARHAINEN ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTTO... 2 Meidän talon tavat

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikön toiminta vuonna 2014

Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikön toiminta vuonna 2014 Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikön toiminta vuonna 2014 Yksikössä kehitetään ja toteutetaan alkoholiin, tupakkaan, huumeisiin ja pelaamiseen liittyvää ehkäisevää päihdetyötä yhdessä muiden

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 19.4.2016 Markkula 1 Yhteenveto STM:n tervehdys: Ehkäisevää työtä

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö 1 INTERVENTIOMATERIAALI YLÄKOULUIKÄISTEN VANHEMPAINILTAAN Tavoitteena huoltajien tietoisuuden lisääminen nuorten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Interventiomateriaali sisältää 1.

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa 6.10.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Mikko Valkonen, peruspalvelut, oikeudet ja luvat,

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä.

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla halutaan nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joiden avulla ehkäistään ja vähennetään päihdehaittoja sekä edistetään hyvinvointia. Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Neuvokas perhe -ideologia Neuvokas perhe haluaa tukea perheiden hyvinvointia korostamalla myönteistä ilmapiiriä ja yhdessä toimimista Neuvokas

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- INFO

LUOKKAKILPAILU- INFO LUOKKAKILPAILU- INFO me emme polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton Suomi 2040

Lisätiedot

Pohjanmaa-hanke. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella

Pohjanmaa-hanke. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella 2005-2014 1. Kuntien mielenterveys- ja päihdestrategioiden kehittäminen 2. Mielenterveyden edistäminen, mielenterveysja

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 26.4.2016 Markkula 1 Lounais-Suomen avin avaus: Parhaimmat menetelmät

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ TYÖ KUULUU KAIKILLE!

EHKÄISEVÄ TYÖ KUULUU KAIKILLE! EHKÄISEVÄ TYÖ KUULUU KAIKILLE! 27.11.2013 Susanna Leimio Seutukoordinaattori Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Aluekoordinaattori Tanja Lehtimäki Heinola Aluekoordinaattori Anna Hiltunen Kampanjatyöryhmät

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari 11.11.2010 Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Haasteena lapsen oikeus päihteettömään elämään A-klinikkasäätiö > hoitopalvelutuotanto

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä 18.12.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala 1 Kysely mini-intervention toteuttamisesta 2014 THL ja

Lisätiedot

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli

Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli 2009-2011 Iina Peltomaa Toukokuu 2009 Nuorten matalan kynnyksen ohjausmalli: toimijatahot Rahoitus ja hallinnointi Osatoteuttajat Pilotit ja toimintaympäristö Nuorten

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskyselytuloksista hyötyä toiminnan suunnitteluun Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kouluterveyskysely THL

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Pakkatoimintamalli. Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn PAKKA-TOIMINTAMALLI

Pakkatoimintamalli. Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn PAKKA-TOIMINTAMALLI Pakkatoimintamalli Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn Pakka-toiminta kannattaa! Monialainen yhteistyö tekee Pakka-toiminnasta vaikuttavaa: alkoholin, tupakan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen I työpaja

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen I työpaja Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen I työpaja Työpaja Aika: tiistai 5.4.2016 kello 13.00-16.00 Paikka: HAMK, Forssan toimipiste, Maisemasali,

Lisätiedot

Toiminnalliset vanhempainillat

Toiminnalliset vanhempainillat Toiminnalliset vanhempainillat Pois syrjästä -hanke Satakunnan sairaanhoitopiiri 1.1.2014 30.9.2016 Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen sekä yhteistyön lisääminen kodin

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA

VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA Menthal Capital Care tarjosi Hämeenlinnalle mahdollisuutta kehittää sähköistä palveluaan psykososiaalisten palveluiden

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki

TYÖPAJATYÖSKENTELY. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki TYÖPAJATYÖSKENTELY Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen kuntayhdyshenkilöiden työkokous Seinäjoki 4.10.2016 Sini Männistö ja Juha Mieskolainen 1 TYÖPAJATYÖSKENTELY: TEEMA Palautetaan mieleen

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Terveyden edistäminen MIKSI PPSHP PANOSTAA TERVEYDEN EDISTÄMISEEN? Sairastavuutemme on korkea maakunnassamme on terveyseroja palvelujen

Lisätiedot

Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään?

Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään? Sote-uudistus: mikä muuttuu ja missä mennään? Lähisuhde- ja perheväkivallan, ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden edistämisen yhdyshenkilöiden verkostopäivä Seinäjoki kehittämispäällikkö Jaana Markkula

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua Lasten ja nuorten mahdollisuus hyvään kasvuun on perusta kansan hyvinvoinnille nyt ja tulevaisuudessa! THL: Lapsi kasvaa kunnassa 16.10.2012

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa

Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa Syrjintäselvityksen tulokset (vielä julkaisematon) : Syrjintä koulutuksessa: Erityistarkastelussa yhdenvertaisuuden toteutuminen opintojen ohjauksessa Nexhat Beqiri, Ylitarkastaja SEMINAARI: Oikeus oppimiseen

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto Terveydenhoitajapäivät

Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto Terveydenhoitajapäivät Voiko Neuvokas perhe -menetelmä antaa työkaluja? Kehittämispäällikkö, Terhi Koivumäki, Suomen Sydänliitto 2.2.2017 Terveydenhoitajapäivät Luennon aiheena Elintapaohjaus terveydenhoitajan työssä Millaista

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Miten laki vahvistaa kunnissa tehtävää työtä? Toimintaohjelman painopisteet ja miten niissä tuetaan kuntia?

Miten laki vahvistaa kunnissa tehtävää työtä? Toimintaohjelman painopisteet ja miten niissä tuetaan kuntia? Miten laki vahvistaa kunnissa tehtävää työtä? Toimintaohjelman painopisteet ja miten niissä tuetaan kuntia? Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit

Lisätiedot

Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä

Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä Tupakkahaittojen ehkäisyn tiimi, THL Haittojen ehkäisemisen ryhmä, STM 13.9.2013 www.thl.fi/tupakka 1 Päivittäin tupakoivat aikuiset koulutuksen mukaan

Lisätiedot

Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia

Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia Monialaisen yhteistyön kehittämistarpeet lastensuojelun työskentelyn alkuvaiheissa - alustavia tutkimustuloksia Johanna Hietamäki, Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Monialainen, lapsilähtöinen

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Tupakointi ammatillisissa oppilaitoksissa tuloksia Kouluterveyskyselystä. Tutkija Riikka Puusniekka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tupakointi ammatillisissa oppilaitoksissa tuloksia Kouluterveyskyselystä. Tutkija Riikka Puusniekka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tupakointi ammatillisissa oppilaitoksissa tuloksia Kouluterveyskyselystä Tutkija Riikka Puusniekka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Aineisto Helsingin, Espoon ja Vantaan yhdistetty aineisto Vastaajina

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Hallinto- ja tukiyksikkö

Hallinto- ja tukiyksikkö Päihdepalvelut jakautuvat kolmeen toiminnalliseen yksikköön, jotka ovat ehkäisevän päihdetyön-, A-klinikkatyön- ja kuntouttavan asumispalvelun yksiköt. Päihdepalveluja hallinnoi hallinto- ja tukiyksikkö.

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Rauman koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja 4v. laajassa tarkastuksessa 7.2.2017 Nimi Maritta Komminaho 1 Raumalla hyvinvointikysely on käytössä

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Esityksen aihe 9.10.2014

Esityksen aihe 9.10.2014 Tunne ja turvataidot osaamiseksi hankkeen satoa Helsinki Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen, Sirpa Valkama & Riitta Ala Luhtala 2 TUNNE JA TURVATAIDOT OSAAMISEKSI TUTA HANKE (2012 2014) Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kaksiportainen Lapset puheeksi - menetelmä koulun arjessa

Kaksiportainen Lapset puheeksi - menetelmä koulun arjessa Kaksiportainen Lapset puheeksi - menetelmä koulun arjessa Mika Niemelä, FT, THL Toimiva lapsi & perhe Lasten mielenterveysyksikkö 5.11.2013 1 Lasten tilanteeseen reagoiminen Elämäntilanne muuttuu: Vanhempaa

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin kuvaus

Pakka-toimintamallin kuvaus Pakka-toimintamallin kuvaus Rovaniemi 2.9.2015 Tuula Kokkonen, ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue p. 0295 017 392, tuula.kokkonen@avi.fi Paikallisen

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot