Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikön toiminta vuonna 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikön toiminta vuonna 2012"

Transkriptio

1 Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikön toiminta vuonna 2012 Yksikössä kehitetään ja toteutetaan alkoholiin, tupakkaan, huumeisiin ja pelaamiseen liittyvää ehkäisevää päihdetyötä yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja yksikön omana toimintana. Yksikön palvelut ovat tarkoitettu kaikille vantaalaisille ja Vantaan kaupungin työntekijöille.

2 Päihdepalvelujen ehkäisevän päihdetyön yksikön tehtävänä on kehittää alkoholiin, tupakkaan, huumeisiin ja pelaamiseen liittyvää ehkäisevää päihdetyötä yksikön omana toimintana ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vantaan päihdepalvelujen ehkäisevän päihdetyön yksikkö järjestää vuosittain lukuisia päihdeteemaisia Ehkäisevän päihdetyön yksikön tehtävä koulutuksia ja jakaa systemaattisesti tiedollista materiaalia niin ammattilaisille kuin kuntalaisille materiaalin muodossa ja median välityksellä. Tavoitteena on kiinnittää ehkäisevä päihdetyö luontevaksi osaksi kaikkea perustyötä ja tehdä päihteettömästä elämäntyylistä tavoiteltavaa. Päihteettömyyttä pyritään edistämään yhteisöllisen yhteisen tavoitteen asettelulla. Esimerkiksi nuorten päihteettömyyttä edistetään moniulotteisesti kohdennetuilla interventioilla ja vanhemmille kohdennetuilla interventioilla. Samalla kaikki nuorten kanssa työskentelevät esim. nuorisotyöntekijät, opettajat ja seurakunta vahvistavat viestiä omalta osaltaan. Nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja päihdekokeilujen viivästyttäminen tai ehkäiseminen kokonaan on yksi tärkeä painopistealue ehkäisevässä päihdetyössä. Nuorena opitut elämäntavat seuraavat usein läpi elämän. Ehkäisevän päihdetyön yksikössä aloitetaan päihteiden ennaltaehkäisevät vuorovaikutteiset tunnit jo alle murrosikäisten koululaisten parissa. Koulukäynnit Tupakkatietotunti 72:lle 5-luokalle Tupakkakouluttajan pitämillä tunneilla käydään keskustelun ja esimerkkien kautta läpi tupakointia monesta eri näkökulmasta käsin. Terveysvaikutusten lisäksi tunnilla mietitään tupakoinnin vaikutusta muuhun elämään mm. rahan kulutuksen ja yleistyvien savuttomien työpaikkojen kautta. Tunnilla pyritään myös murtamaan myyttiä siitä, että "kaikki" yläkoululaiset tupakoivat ja esittelemään tupakkayhtiöiden tapoja saada nuori koukkuun mm. mielikuvamainonnalla elokuvissa. Lisäksi käsitellään tupakan tuottamista, ainesosia sekä nuuskaa ja sen vaikutuksia. Lisäksi tupakkatietotunteja on pidetty 7. luokkia 4 luokkaa 9. luokka 1 luokka Amis startti 2 luokkaa Tupakkajälki-istunto 1 kpl

3 S I V U 3 Päihdetietotunti 97:lle 6-luokalle Erityistyöntekijän pitämillä päihdetietotunneilla käydään keskustellen läpi yleisimpien päihteiden vaikutuksia kasvuiässä olevan nuoren terveyteen ja kehitykseen. Tunnin aikana oppilaille annetaan myös tehtäviä, jotka aktivoivat oppilaita ajattelemaan päihteisiin liittyviä ilmiöitä eri näkökulmista ja ottamaan kantaa päihteiden käyttöön liittyviin asioihin. Ehyt ry:n HUBU- koulutukset 8-luokkalaisille ja vanhempainillat ostopalveluna. Tunneilla käsitellään nuorten elämään, terveyteen ja päihteisiin liittyviä aiheita. Mopo kurssit 8-luokkalaisille Ehyt ry:n toteuttamana (ostetaan yhteistyössä sivin ja koulujen kanssa). Päihde- ja riippuvuusaiheinen keskustelu on toteutettu 6:lla nuorten työpajalla kaksi kertaa vuodessa. Nuorten työpajoilla ja pajaluokilla järjestetään päihdeaiheisia keskusteluja joihin liittyy myös toiminnallisia elementtejä. Pajakäynneillä käytetään Ehkäisevän päihdetyön yksikössä kehiteltyjä menetelmiä (esim. Päihdepeli). Savuton koulu - yhteistyötapaaminen vantaalaisten yläkoulujen henkilöstölle Kilpailu ylä- ja yhtenäiskouluille Vantaan kaupungin ehkäisevän päihdetyön yksikkö julkisti syksyllä 2012 kilpailun ylä- ja yhtenäiskoulujen välituntitoiminnan kehittämiseksi. Koulujen tehtävänä oli kehittää välituntitoimintaa, joka tukee oppilaita savuttomuudessa. Ehdotusten arvioinnissa kiinnitettiin huomiota oppilaiden osallistumiseen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä suunnitelman mallinnettavuuteen. Kilpailussa palkittiin kolme koulua, jotka olivat tehneet hyvät suunnitelmat välituntitoiminnan kehittämiseksi: Simonkylän koulu voitti pääpalkinnon, mutta hyvistä suunnitelmista palkittiin myös Ruusuvuoren koulu ja Vantaankosken koulu.

4 S I V U 4 Vanhemmuuden tukeminen Hiiri Hukassa esitteen (Klaari Helsingin tekemä) painatus ja jakelu, luokat 1., luokkien oppilaiden vanhemmille vuonna (Vuonna 2011 jaettiin 1.-, 3.- ja 5.luokkien vanhemmille). Perhe ja päihdekasvatus - vanhempainopas on jaettu 5-luokkalaisten vanhemmille. Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on suunnitellut ja tehnyt oppaan yhteistyössä nuorisoaseman kanssa. Vanhempainopasta on jaettu Wilman kautta kaikille vantaalaisille 5- luokkalaisten vanhemmille. Mitä kuuluu? Seutukirjeen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä Klaari Helsingin kanssa vuosittain 6.-luokkalaisten vanhemmille. Tavoitteena on jakaa vuosittain syksyllä seutukirje kaikille 6-luokkalaisten vanhemmille. Vinkkejä vanhemmille - Nuoret ja päihteet -vanhempainoppaan jakelu 7-luokkalaisten vanhemmille. Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on suunnitellut ja toteuttanut oppaan yhteistyössä nuorisoaseman kanssa. Opas on jaettu Wilman kautta kaikille vantaalaisille 7-luokkalaisten vanhemmille. Murrosikäisten vanhemmille suunnatun Mitä kuuluu? -esitteen tekeminen yhteistyössä Klaari Helsingin kanssa vuoden 2012 aikana. Valintojen putkeen liittyvä vanhempainilta Tikkurilan alueella. Lapset puheeksi - koulutus ja Kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään päihde- ja/tai mielenterveysongelmaisia vanhempia. Lapset puheeksi menetelmää käytetään vanhempien kanssa ja keskustellaan heidän kanssaan lapsien tilanteesta. Kouluttajana TtM, tutkija Marianne Sipilä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Nuoret ja alkoholi - kolme keskusteluiltaa maahanmuuttajataustaisille vanhemmille keväällä 2012

5 S I V U 5 Nuorten kanssa toimivien ammattilaisten tiedon ja ymmärryksen lisääminen päihteistä sekä menetelmien antaminen nuorten päihteettömyyden edistämiseksi: POJAT! ja päihteet (täynnä) ke klo Myyrmäen terveysasema (Jönsaksentie 4) Kohderyhmä: nuorisotyöntekijät, seurakunnan nuorisotyöntekijät, oppilashuoltotyöryhmien jäsenet, järjestöjen edustajat, poliisit, kulttuuripalvelujen edustajat, lastensuojelun ja nuorisoaseman työntekijät sekä muut aiheesta kiinnostuneet. Järjestäjänä Ehkäisevän päihdetyön yksikkö Savuton Amis- seminaarit Ke klo Seurakuntien talo, Kolmas linja 22 B, Engel Sali Työntekijä tason tapaaminen Metropoliassa johtotason tapaaminen. Järjestäjät: Klaari Helsinki, Vantaan ehkäisevän päihdetyön yksikkö, Vantaan ammattiopisto Varia, EHYT ry:n Amis -työ Keväällä 2011 järjestettiin ensimmäinen Savuton Amis -seminaari ammattikoulujen henkilökunnalle. Vastaanotto oli todella myönteinen ja keväällä seminaari järjestettiin kahdessa osassa. Työntekijät tason tapaaminen oli maaliskuussa ja johtotason tapaaminen huhtikuussa Tavoitteena on vaikuttaa ammattikoulujen tupakointikulttuuriin ja miettiä yhdessä tapoja tupakoimattomuuden toteuttamiseksi. Seminaarit toteutetaan yhdessä Helsingin Klaarin, Ehyt ry:n ja Varian kanssa. Rohkenenko puuttua, osaanko toimia? -työmalli on kehitetty ja käynnistetty alkujaan Itä-Helsingissä, josta se on laajentunut koko Helsinkiin. Malli on kehitetty yhteistyössä Helsingin poliisin, Klaarin, lastensuojelun ja koulujen edustajien kanssa. Aluksi se oli suunnattu peruskoulujen henkilöstöille tavoitteena tarjota koulujen työntekijöille jokamiehen valmiuksia tunnistaa ja puuttua erilaisiin koulurauhaa haittaaviin tilanteisiin. Nyttemmin konsultaatiosta ovat hyötyneet koulujen lisäksi myös mm. nuorisotalot, päivähoito ja kirjastot. Aiheeseen johdattelijoina toimivat oman alueen lastensuojelun sosiaalityöntekijät sekä poliisi. Tilaisuudet on rakennettu keskusteleviksi ja niissä pohditaan mm. millaiset tapaukset ovat koulunsisäisiasioita ja mitkä tapaukset edellyttävät yhteistyötä ja/tai ilmoitusta muulle viranomaiselle. Tärkeä viesti on se, ettei asioiden kanssa tarvitse jäädä yksin! Keskustelun tueksi on rakennettu ns. rohkeuskartat. Vantaan Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on vantaalaistanut Rohkenenko puuttua, osaanko toimia? - työmallin vuoden 2011 aikana ja on pilotoinut mallin muutamalla koululla. Ehkäisevän päihdetyön yksikkö koordinoi em. mallin toteuttamista Vantaalla. Vuoden 2012 aikana on tehty Ropot päiväkotikartan päivitys työryhmän kanssa.

6 S I V U 6 Ryhmänohjaajakoulutukset: Voimaneidot koulutus ja mentorointiryhmä Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on järjestänyt Vantaalla ensimmäisen Voimaneidot koulutuksen keväällä 2012 ja seuraava järjestetään syksyllä Koulutuksen jälkeen työntekijät voivat halutessaan aloittaa Voimaneidot -tyttöryhmän ohjaamisen omassa toimipisteessään. Ensimmäisen koulutuksen johdosta Vantaalla on aloitettu Voimaneidot -tyttöryhmiä mm. kouluissa ja nuorisopsykiatriassa. Vantaalla järjestettävässä Voimaneidot -koulutuksessa tunteiden ja aggression haltuunottoa tarkastellaan erityisesti ehkäisevän- ja korjaavan päihdetyön näkökulmasta. Koulutuksessa hyödynnetään osallistujien omaa ammattitaitoa ja asiantuntijuutta. Koulutuksen toteuttajana on Mari Lankinen FM, terveystiedon opettaja, pari- ja seksuaaliterapeutti. Tupakasta vieroituksen ryhmänohjaajakoulutus Ehkäisevä päihdetyö järjesti yhteistyössä Filhan kanssa joulukuussa 2011 tupakasta vieroitusryhmänohjaaja koulutuksen nuorten kanssa työskenteleville. Mukana oli opettajia, terveydenhoitajia, nuorisotyöntekijöitä sekä seurakunnan nuorisotyöntekijä. Tämä koulutus on poikinut useampia ryhmiä etenkin kouluilla. Tupakasta vieroituksen ryhmänohjaajakoulutus aikuisten parissa työskenteleville kello ja Peltolantie 2 D, Tikkurila (4. kerros). 16 osallistujaa.

7 S I V U 7 Tupakkatyö - yksilö ja ryhmäkäynnit Yksilöasiakkaat nainen 4 kpl, mies 2 kpl nuori 2 kpl Käyntikertoja yhteensä 12 kpl Peruttuja käyntejä 4 kpl Puhelin/sähköpostiohjausta 8 kpl Ryhmät (H - klinikalla ja A - klinikalla) 2 kpl Ryhmässä käyneitä ihmisiä yhteensä 18 Ryhmäkertoja yhteensä 12 Tupakkainfo käynnit Läntinen A-klinikka aamuryhmä (asiakkaille) Mikkolan neuvola (työntekijät) Koivukylän hammashoitola (työntekijät) KAIKILLE NEUVOLAN TYÖNTEKIJÖILLE

8 S I V U 8 Alkoholin käytön varhaisen puheeksioton edistäminen Alkoholinkäytön varhaisen puheeksioton ja motivoivan haastattelun seminaari ja Yhteistyössä Vantaalaisen hyvä mieli hankkeen kanssa. Seminaari on jatkoa Kannattaako asiakkaan alkoholinkäytöstä kysyä? seminaarille, joka oli kohdistettu keväällä 2011 asiantuntijoille ja esimiehille. Motivoivan haastattelun työpajat Yhteistyössä Vantaalaisen hyvä mieli hankkeen kanssa Kouluttajana tutkijatohtori, psykoterapeutti Leena Ehrling Motivoivan haastattelumenetelmän käyttö alkoholinkäytön varhaisessa puheeksi ottamisessa 8.5. ja 4.9. Motivoivan haastattelumenetelmän käyttö päihdehoidossa ja 6.9. Vanhempien päihde- ja/tai mielenterveysongelman heijastuminen lapsen päiväkotiarkeen - Voinko tehdä jotakin? Yhteistyössä Vantaalaisen hyvä mieli hankkeen ja varhaiskasvatuksen kanssa Tarja Miikki, perheneuvoja, psykoterapeutt, Imatra sekä Liisa Kermorvant, psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti, Imatra Koulutuksen pohjana kaikkiin vantaalaisiin päiväkoteihin Ehkäisevän päihdetyön yksikön jakama: Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille ja Jos sais kolme toivomusta työkirja. (Opas ja työkirja on jaettu päiväkoteihin syksyllä 2011). Päihdeasioiden puheeksi ottaminen ja vuorovaikutus asiakkaan kanssa Yhteinen koulutusiltapäivä Työllisyyspalvelujen, aikuissosiaalityön ja työ- ja elinkeinotoimiston työntekijöille ja Yhteistyössä Itä-Vantaan A-klinikan sekä työllisyyspalveluiden, aikuissosiaalityön ja työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Kouluttajina johtava sosiaalityöntekijä Monika Eklund, sairaanhoitaja Nina Ikonen ja Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Sanna Martikainen

9 S I V U 9 Päihteidenkäytön varhainen puheeksiotto neuvolatyössä ja hoitoonohjaus ja Yhteistyössä Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hankkeen kanssa. Lisäksi päihteidenkäytön puheeksioton hoitoonohjausmallin työryhmään osallistuminen pj. ja siht. Samalla em. työryhmässä esitteiden läpikäyminen, joita jaetaan neuvoloissa ikäkausitarkistuksissa. Nuorten päihdemittari Adsume ja mini-interventio Audit:n käyttö koulu- ja opiskeluterveydenhoitajille syksyllä Alkoholin käytön varhaiseen puheeksi ottoon liittyvän aineiston tuottaminen: Alkoholin vähäriskinen kohtuukäyttö aineistojen suunnittelu ja tuottaminen Helsingin aikuisten ehkäisevän päihdetyön kanssa. Alkoholin käytön kokonaiskulutuksen vähentämiseksi Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikkö ja Helsingin Aikuisten ehkäisevän päihdetyö ovat tuottaneet uuden määritelmän vähäriskisestä kohtuukäytöstä. Jos käyttää alkoholia, kohtuullisena juomisena terveyden näkökulmasta voidaan pitää miehillä korkeintaan kahta ja naisilla yhtä annosta päivässä. Lisäksi on suositeltavaa pitää ainakin kaksi alkoholitonta päivää viikossa. Annosmäärät koskevat tervettä, keskikokoista vuotiasta. Näillä käyttömäärillä riskit saada haittoja ovat vähäiset. Yksilölliset erot tulee huomioida, esimerkiksi jos käyttää lääkkeitä. Raskaana oleville suositellaan täysraittiutta. Aineistoa on saatavana sekä julisteena että korttina. Meillä saa puhua ja Meillä saa keskustella alkoholista julisteiden neuvotteleminen Helsingin Aikuisen ehkäisevästä päihdetyöstä Vantaalle. levittäminen mm. kaikkiin neuvoloiden toimipisteisiin, sosiaali- ja terveyspuolen toimipaikkoihin sekä työllisyyspalveluihin. Julisteiden jakelut ovat tapahtuneet pääasiassa koulutusten kautta, paitsi em. julisteita neuvoloiden yksiköihin on mennyt keskitetysti Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta sekä terveysasemille Vantaalaisen hyvä mieli hankkeen kautta. Seniorisalkut, jotka sisältävät Korkki kiinni pelin Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on tuottanut yhteistyössä Laurean ja Metropolian kanssa Korkki kiinni -pelin, joka on tarkoitettu työvälineeksi ikääntyneiden alkoholinkäytön puheeksi ottamiseen. Peliä voi hyödyntää esim. siten, että pyytää 4-6 asiakasta "testiryhmäksi" kokeilemaan ja kommentoimaan peliä. Pelin lisäksi salkussa on ikäihmisten alkoholinkäyttöä ja siihen puuttumista käsitteleviä aineistoja. Salkkuja on jaettu kaikkiin Vantaan vanhusten päivätoimintakeskuksiin sekä salkkuja lainataan tarvittaessa.

10 S I V U 10 Ehkäisevän päihdetyön koordinointi Ehkäisevän päihdetyön yksikkö koordinoi Vantaalla tehtävää ehkäisevää päihdetyötä ja yhtenä tavoitteena on yhteisöllisyyden lisääminen ja verkostoitumisen syventäminen eri toimijoiden kesken. Hyvien käytäntöjen levittäminen eri alueiden välillä sekä päällekkäisyyksien välttäminen ennaltaehkäisevässä työssä on yksi tärkeä koordinoinnin tehtävä. Ehkäisevän päihdetyön yksikön koordinoima Välittäjät työryhmä on yksi esimerkki moniammatillisesta yhteistyöstä. Välittäjät työryhmään kuuluvat edustajat nuorisopalveluista, nuorisoasemalta, poliisista sekä ehkäisevän päihdetyön yksiköstä. Välittäjät -työryhmä on tehnyt vuoden 2012 aikana konkreettisina asioina: - Vapun aikaan herättelimme keskustelua liittyen nuorten alkoholikäyttäytymiseen, josta JEESI teki hienon artikkelin. - Teimme myös Vantaan Sanomiin artikkelin viinan välityksestä ala-ikäiselle, ajatuksena mm. vanhempien informoiminen asiasta. - Kesäkuussa perustimme 3. kerran selviämisaseman koulun päättäjäisviikonlopuksi. - Syksyllä järjestimme Nuoret ja päihteet - yhteistyöpäivät yhteisten ennaltaehkäisevien toimintamallien ideoimiseksi ja alueellisten verkostojen syventämiseksi. - Ept -viikolla on nostettu eri tavoilla Onnellisuus -teemaa esille, esim. kyselyillä, onnellisuus-tauluja tai julisteita tekemällä, joiden avulla on mietitty mitkä asiat tekevät nuoret onnelliseksi, lisäksi eri alueilla on tehty häkämittauksia, jaettu tarroja ja tehty nuorille suunnattuja testejä tupakka riippuvuuden havaitsemiseksi. - Lisäksi vuoden aikana on ollut useita hedelmällisiä keskusteluja ja ideointia nuorten päihteettömyyden tukemistavoista. Nuoret ja päihteet! yhteistyöpäivät Välittäjät- työryhmän järjestämänä jo neljännen kerran. Yhteistyöpäivät järjestettiin neljännen kerran ennaltaehkäisevien toimintamallien esittelemiseksi ja kehittämiseksi nuorten parissa työskentelevien toimijoiden kanssa. Yhteistyöpäivillä kuullaan paikallisia toimijoita ja saadaan ajankohtaista tietoa nuorista ja päihteistä. Tämän vuoden Nuoret ja päihteet! yhteistyöpäivillä painopisteenä oli alueellisten verkostojen syventäminen ja uusien yhteistyömallien pohtiminen nuorten päihteiden käytön ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

11 S I V U 11 Muuta Erityistyöntekijä on puheenjohtajana päihdeyhteistyöryhmässä, jossa on Laurean, Varian ja lukioiden henkilöstöä. Työryhmä koordinoi Laurean terveydenhoitajaopiskelijoiden ehkäisevään työhön liittyviä harjoittelujaksoja Varian toimipisteissä ja lukioissa. Laurean opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ehkäisevään päihdetyöhön liittyviä tapahtumia toisen asteen oppilaitoksissa päihdeyhteistyöryhmän ohjauksessa. Valintojen putki tukee koulujen ehkäisevää päihdetyötä. Valintojen putki on Klaari Helsingin kehittämä malli. -> tarjoaa opettajille, huoltajille ja toimijoille työkaluja nuorten kanssa käytävään päihdeaiheiseen keskusteluun Herättää keskustelua nuorten päihteiden käyttöön liittyvistä valinnoista ja niiden taustalla vaikuttavista asioista Kannustaa nuoria tekemään hyvinvointia ja päihteettömyyttä edistäviä itsenäisiä päätöksiä. Vanhempainillat liittyvät Valintojen putkeen. Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua Valintojen putkeen ja keskustella toimijoiden kanssa nuorten putken aikana esille nostamista teemoista Ehkäisevän päihdetyön yksiköllä on koordinoiva rooli, toteutettiin ensimmäisen kerran Tikkurilan alueen kaikille 6. luokkalaisille toukokuussa Aloitteen tekijänä Valintojen putken toteuttamiseksi ovat olleet Tikkurilan alueen koulut. Toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä nuorisotyöntekijöiden, seurakunnan, koulun henkilöstön, nuorisoaseman, järjestön edustajien ja ehkäisevän päihdetyön yksikön kanssa. Koulutuksia: Päihdefoorumi on vuosittain järjestetty seminaari, joka on suunnattu kaupungin työntekijöille, järjestöille, kuntalaisille ja muille kiinnostuneille. Päihdefoorumi suunnitellaan vuositeeman mukaisesti. Päihdefoorumin aiheena oli vuonna 2012 Savumerkkejä kohti savuttomuutta. Päihdepalvelujen perehdytyskoulutuksen suunnittelu ja järjestäminen vuosittain: 1. Päihdehuoltoa ohjaavat lait ja käytännöt, 2. Riippuvuus 3. Lapset näkyviin päihdepalveluissa, 4. Vanhempien päihteiden käyttö ja lapset, 5. Mielenterveys ja päihdeongelma sekä lääkeriippuvuus. Tukihenkilötoiminnan käynnistäminen päihdepalveluissa Tukihenkilötyöyhdistys ry:n toteuttamien koulutusten kautta. Suunnittelutyöryhmään ovat kuuluneet päihdepalvelujen esimiehet.

12 S I V U 12 Raportit sekä materiaalien suunnittelu ja tuottaminen Vantaa ja päihteet raportti käsittelee vuosittain teeman mukaisesti eri päihteitä ja siihen liittyviä toimenpiteitä Vantaalla. Vuoden 2012 aiheena on savuttomuus. Raportissa käsitellään tupakoinnin yleisyyttä, haittoja ja kustannuksia, savuttomuuden edistämisen perusteita sekä esimerkkejä savuttomuudesta. irti Khatista oppaan sekä flyerin suunnitteleminen ja tuottaminen yhteistyössä Helsingin aikuisten ehkäisevän päihdetyön kanssa. Tupakka-aiheisen esitteen suunnittelu yhteistyössä Laurean kanssa Miten päihteet vaikuttavat? esitteen päivitys. Päivitetty nettiversio tulee saataville alkuvuodesta Tiedotusasiat Päihdepalvelujen sisäisten ja ulkoisten tiedotteiden koostaminen Sähköisen työpöydän päihdepalvelujen sivujen suunnittelu ja toteuttaminen Päihdepalvelujen internetsivujen ylläpito ja päivittäminen Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on järjestänyt selviämisaseman nuorille alle 18 vuotiaille 3. kerran koulujen päättäjäisviikonlopuksi yhteistyössä SPR:n, poliisin ja nuorisopalveluiden kanssa.

13 S I V U 13 Työryhmät Välittäjät työryhmä Ehkäpä verkosto Aluetyöryhmät: Nuppineula Korso - Koivukylä, Villi - Länsi aluetyöryhmä Länsi-Vantaa,, Avet - aluetyöryhmä Tikkurila, laajennettu oppilashuoltotyöryhmä Hakunila seututapaamiset seututyöryhmä Pelaavat nuoret Vantaalla khat -työryhmä Päihdepalvelujen tiedotustyöryhmä Savuton amis Vanhemmuustyöryhmä Maahanmuuttaja vanhempainiltatyöryhmä Kamppis-työryhmä Valintojen putken suunnittelutyöryhmät: Tikkurila ja Hakunila - Länsimäki Messut/tapahtumat, joihin osallistuttu Sosiaalialan messut Espoossa Mercurian hyvinvointipäivä H-klinikan vertaismessut Vantaan Ehkäisevän päihdetyön yksikön vuosi 2012 oli kiireinen, mutta tiimimme sai paljon aikaiseksi yhteistyökumppanien kanssa jatkuvasti vähentyvistä resursseista huolimatta. Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyöverkostot ovat Ehkäisevän päihdetyön yksikön kulmakiviä. Kiitokset upealle tiimille hyvin tehdystä työstä!

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010 Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen Virpi Korhonen 30.11.2010 Helpa Roihuvuori, 2010 Tupakoi päivittäin 47 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen alueella 37 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen läheisyydessä

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimijoille LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ:

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT ry on vahva ehkäisevän päihdetyön toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja joka kokoaa

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa 1 Aluksi esittäytymiskierros ja nimilista kiertämään Valintojen

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti

MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA. 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti MIELEN HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ NUORISOALALLA - RAJAPINNOILLA 24.9.2014 Ehkäisevän työn päivät, Lahti Preventiimi pähkinänkuoressa OKM:n rahoittama, Humakin hallinnoima, yksi valtakunnallisista

Lisätiedot

Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikön toiminta vuonna 2014

Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikön toiminta vuonna 2014 Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikön toiminta vuonna 2014 Yksikössä kehitetään ja toteutetaan alkoholiin, tupakkaan, huumeisiin ja pelaamiseen liittyvää ehkäisevää päihdetyötä yhdessä muiden

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Mikael Palola. SoTe kuntayhtymä

Mikael Palola. SoTe kuntayhtymä Mikael Palola ja Saarikka Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärvi muodostivat Paras-hankkeen mukaisen yhteistoiminta-alueen 1.1.2009 Kunnat siirsivät sosiaali- ja terveyspalveluiden (pl.

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2015 Sisällys YLEISTÄ... 1 YHTEISTYÖ... 1 Pakka (Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy)... 1 Seututyö... 2 Verkostot... 2 VARHAINEN ALKOHOLINKÄYTÖN PUHEEKSIOTTO... 2 Meidän talon tavat

Lisätiedot

Herttoniemenrannan ala-asteen päihdesuunnitelma 2017

Herttoniemenrannan ala-asteen päihdesuunnitelma 2017 1 Herttoniemenrannan ala-asteen päihdesuunnitelma 2017 Herttoniemenrannan ala-asteen päihdesuunnitelma 2017 1. Tavoitteet 2. Ehkäisevä toiminta 2.1 Terveen kasvun ja kehityksen tukeminen 2.2 Päihdekasvatus

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä?

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Tampere 19.4.2016 Ylitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 1 EPT:n laatukäsikirja ehkäisevän työn tukena EPT laatukäsikirja

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö

Interventiomateriaali sisältää. 1. Ohje rastiradan järjestäjälle Materiaalin käyttötarkoitus ja sisältö 1 INTERVENTIOMATERIAALI YLÄKOULUIKÄISTEN VANHEMPAINILTAAN Tavoitteena huoltajien tietoisuuden lisääminen nuorten päihteiden käytöstä ja siihen liittyvistä tekijöistä. Interventiomateriaali sisältää 1.

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI. Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät

TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI. Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät TAJUA MUT! -TOIMINTAMALLI LASTEN JA NUORTEN TUEKSI Projektipäällikkö Riikka Puusniekka, Espoo Mieli 2015 päivät TOIMINTAMALLIN TAUSTAA Toimintamallin kehittäminen alkoi Rotterdamissa, Hollannissa vuonna

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri 1(7)

Satakunnan sairaanhoitopiiri 1(7) Satakunnan sairaanhoitopiiri 1(7) LÄNSI 2013 - Länsi-Suom päihde- mielterveystyön kehittämishanke SELVITYS LÄNSI 2013 -HANKKEEN PILOTTIEN JÄRJESTÄMISTÄ KOULUTUKSISTA LIITTEEKSI SELVITYKSEEN HANKKEEN ETENEMISESTÄ,

Lisätiedot

Päihteetön koulu -projekti. Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi

Päihteetön koulu -projekti. Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi Päihteetön koulu -projekti Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi Päihteetön koulu -projekti Kanta-Espoon Roratyklubin aloitteesta Ajalla 2012 2013 Kauklahden

Lisätiedot

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!!

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!! PERHE JA PÄIHDEKASVATUS meille myös!!! Pohdinnan pohjaksi päihteistä Lapsen kanssa on hyvä keskustella päihteiden vaikutuksista niissä tilanteissa, joissa asia tulee luontevasti puheeksi. Tällainen tilanne

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Keski-Uudenmaan kuntien tapaaminen Keravalla 29.9.2015 1 Terveydenhuollon mahdollisuudet Terveydenhuolto tapaa uudet kansalaiset jo ennen

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 19.4.2016 Markkula 1 Yhteenveto STM:n tervehdys: Ehkäisevää työtä

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa. Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevä päihdetyö kunnissa Lounais-Uudenmaan kuntien tapaaminen Hangossa 6.10.2016 Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Mikko Valkonen, peruspalvelut, oikeudet ja luvat,

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

Kuntani ehkäisevän päihdetyön ilon ja huolen aiheita. Ehkäisevän päihdetyön työkokous

Kuntani ehkäisevän päihdetyön ilon ja huolen aiheita. Ehkäisevän päihdetyön työkokous Kuntani ehkäisevän päihdetyön ilon ja huolen aiheita Ehkäisevän päihdetyön työkokous 31.8.2016 1 Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöille tehty kysely Kysely lähetettiin Lapin kuntiin kesäkuussa 2016 Vastauksia

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön 11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön Sisältö Yhteisöllisyydestä ja sen muutoksesta Vanhemmat päihdekasvattajina Käytännön esimerkkejä Päihde- ja mielenterveyspäivät

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606)

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606) 1 (6) KENELLÄ ON VASTUU NUORILLE ANNETTAVASTA PÄIHDEKASVATUKSESTA Selvitys yläkouluikäisten nuorten vanhempien ajatuksista koskien nuorille suunnattua päihdekasvatusta ja nuorten päihteidenkäyttöä Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä. Sini Peteri 13.1.2010

Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä. Sini Peteri 13.1.2010 Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä Sini Peteri 13.1.2010 Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhoitajan työ moninaista, kuten myös kaikki muukin terveydenhoitajan työ kokonaisuudessaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2014

TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2014 Sisällys YLEISTÄ... 1 YHTEISTYÖ... 1 Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman seuranta... 1 Pakka (Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisy)... 1 Seututyö... 1 Verkostot... 2

Lisätiedot

Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä

Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä Sari Ilvonen, Pakka-hanke, projektityöntekijä Ehkäisevä päihdetyö Porissa, Pakka- toimintamallin toteuttamista. Hanke alkanut Porissa vuoden 2010 alussa. Rahoitus Kaste-ohjelmasta, Länsi 2012- osahanke,

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012

Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Kouvolan päihdestrategia 2009-2012 Timo Väisänen Palvelujohtaja A-klinikkasäätiö / Järvenpään sosiaalisairaala Rakenne Taustaa Päihteiden käytön nykytilanne Kouvolassa Kouvolan päihdepalvelut Päihdestrategian

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä.

Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä ja hyviksi koetuista toimintakäytännöistä. Ehkäisevän päihdetyön teemaviikolla halutaan nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joiden avulla ehkäistään ja vähennetään päihdehaittoja sekä edistetään hyvinvointia. Tänä vuonna keskustellaan puheeksioton hyödyistä

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN

VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN VANHEMMAN ALKOHOLINKÄYTÖSTÄ KÄRSIVÄN LAPSEN TUKEMINEN PÄIHDEPÄIVÄT 11.10.2011 TAMPERE Annikka Taitto 1 A-KLINIKKASAATIÖ LAPSI JA VANHEMPIEN ALKOHOLINKÄYTTÖ OPAS VARHAISKASVATUKSEN TYÖNTEKIJÖILLE Maritta

Lisätiedot

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää Tavoitteena nuorten hyvinvointi sekä järjestö-kaupunki yhteistyö Tolokkua elämää toimintamallin avulla vahvistetaan ja lisätään työpajoilla

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä Ritva Hautala Outi Ahonen Miksi? Terveelliset elämäntavat opitaan nuorena 11-vuotiaat vielä hyvin terveitä Lapsiin ja nuoriin kohdennetulla terveyden

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- INFO

LUOKKAKILPAILU- INFO LUOKKAKILPAILU- INFO me emme polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton Suomi 2040

Lisätiedot

Pohjanmaa-hanke. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella

Pohjanmaa-hanke. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella 2005-2014 1. Kuntien mielenterveys- ja päihdestrategioiden kehittäminen 2. Mielenterveyden edistäminen, mielenterveysja

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin

Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Iloa, innostusta ja kannustusta lapsiperheiden elintapoihin Neuvokas perhe -ideologia Neuvokas perhe haluaa tukea perheiden hyvinvointia korostamalla myönteistä ilmapiiriä ja yhdessä toimimista Neuvokas

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ TYÖ KUULUU KAIKILLE!

EHKÄISEVÄ TYÖ KUULUU KAIKILLE! EHKÄISEVÄ TYÖ KUULUU KAIKILLE! 27.11.2013 Susanna Leimio Seutukoordinaattori Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Aluekoordinaattori Tanja Lehtimäki Heinola Aluekoordinaattori Anna Hiltunen Kampanjatyöryhmät

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

Helsingin yhteislyseo. Päihdetoimintamalli 2014-2015

Helsingin yhteislyseo. Päihdetoimintamalli 2014-2015 Helsingin yhteislyseo Päihdetoimintamalli 2014-2015 2 SISÄLLYS 1. TAVOITTEET 2. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ Valistustyön päälinjat ja yhteistyökumppanit Valistustyö 2014-2015 Ennaltaehkäisevä työ eri oppiaineissa

Lisätiedot

Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke

Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke VAKKA-SUOMEN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke 1.3.2010 30.9.2012 Teija Ahokas projektivastaava 30.9.2012 1. Johdanto Vakka-Suomen seutukunnassa

Lisätiedot

Savuton Kontiolahti -työryhmä 31.12.2013 Seuranta/Mittari SAVUTON KUNTA -KRITEERIEN TOTEUMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Toteutusvastuu

Savuton Kontiolahti -työryhmä 31.12.2013 Seuranta/Mittari SAVUTON KUNTA -KRITEERIEN TOTEUMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Toteutusvastuu KRITEERI 1 Tupakointi on kielletty tupakkalain 12 :n osoittamissa kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa ja ulkoalueilla. Tupakointikiellot on merkitty selkeästi kylteillä, tarroilla ja julisteilla.

Lisätiedot

Tupakoimattomuutta tukeva koulu

Tupakoimattomuutta tukeva koulu Tupakoimattomuutta tukeva koulu Pohja nuoruusiän ja aikuisuuden tupakoimattomuudelle luodaan jo alakouluiässä. Alakoululla on tärkeä rooli yhdessä vanhempien kanssa tukea lapsen tupakoimattomuutta. Tupakoinnin

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 26.4.2016 Markkula 1 Lounais-Suomen avin avaus: Parhaimmat menetelmät

Lisätiedot

Masentunut isä neuvolan asiakkaana Isien kokemuksia masennuksestaan ja tuen tarpeestaan perheen odottaessa lasta

Masentunut isä neuvolan asiakkaana Isien kokemuksia masennuksestaan ja tuen tarpeestaan perheen odottaessa lasta Masentunut isä neuvolan asiakkaana Isien kokemuksia masennuksestaan ja tuen tarpeestaan perheen odottaessa lasta Pirjo Kotkamo psyk.esh., psykoterapeutti, TtM-opiskelija Esityksen sisältö I Isä-hankkeen

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri 1(7)

Satakunnan sairaanhoitopiiri 1(7) Satakunnan sairaanhoitopiiri 1(7) LÄNSI 2012 - Länsi-Suom päihde- ja mielterveystyön kehittämishanke SELVITYS LÄNSI 2012 -HANKKEEN PILOTTIEN JÄRJESTÄMISTÄ KOULUTUKSISTA LIITTEEKSI SELVITYKSEEN HANKKEEN

Lisätiedot

PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA

PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA PÄIHDETYÖ HAASTAA TERVEYSASEMAT - KOKEMUSASIANTUNTIJA OSANA MONIAMMATILLISTA TYÖRYHMÄÄ VANTAALLA Anne Tapola ja Hannu Ylönen Vantaalaisen hyvä mieli -hanke Kokemusasiantuntija -seminaari Helsinki, 13.2.2013

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari 11.11.2010 Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Haasteena lapsen oikeus päihteettömään elämään A-klinikkasäätiö > hoitopalvelutuotanto

Lisätiedot

Aika: Tiistai klo Loma- ja kurssikeskus Onnela, Rantatie 34, Tuusula

Aika: Tiistai klo Loma- ja kurssikeskus Onnela, Rantatie 34, Tuusula YHTEENVETO 22.9.2009 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMIEN TOIMEENPANO JA ARVIOINTI Aika: Tiistai 22.9.2009 klo 10 15.30 Paikka: Loma- ja kurssikeskus Onnela, Rantatie 34, Tuusula Asiantuntija: Sirkka

Lisätiedot

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki 28.8.2017 Martta October 1 28.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 2 Väkivallan ehkäisy

Lisätiedot

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala

Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta. Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala Mini-interventiokyselyn 2014 tuloksia Kymenlaakson osalta Yhdyshenkilöiden yhteistyöpäivä 18.12.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto Heli Heimala 1 Kysely mini-intervention toteuttamisesta 2014 THL ja

Lisätiedot

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa

Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta- ja soteuudistuksessa Kekohankkeen järjestöjen yhteinen tilaisuus Postitalolla 23.11.2017 Ajankohtaista järjestöjen roolista maakunta ja soteuudistuksessa VATES säätiö, 23.11.2017 Sarita FrimanKorpela, STM 1 27.11.2017 2 27.11.2017

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Nuorten Noste Osallisuus Tuo Elinvoimaa

Nuorten Noste Osallisuus Tuo Elinvoimaa Nuorten Noste Osallisuus Tuo Elinvoimaa Anne Haavisto/ Nuorten Noste hanke Mommilantie 7 16900 Lammi Tilaa ilmainen malli ohjelmasta (vihko 36s.) anne-marie.haavisto@lammi.fi puh. 050 402 6903 www.nuortennoste.fi

Lisätiedot

Lyhyesti liikunnasta ja hyvinvoinnin edistämisestä. SAJO-seminaari Saija Sippola / SAKU ry

Lyhyesti liikunnasta ja hyvinvoinnin edistämisestä. SAJO-seminaari Saija Sippola / SAKU ry Lyhyesti liikunnasta ja hyvinvoinnin edistämisestä SAJO-seminaari 27.9.2017 Saija Sippola / SAKU ry Leipäteksti Tahoma, 18 pt. Käytä tabulaattoria, jotta saat saman kohdan toisen rivin samalle tasolle

Lisätiedot

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -kehittämishanke 2013-2015 Koulutuksellinen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ. Sainio Pia-Christine

TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ. Sainio Pia-Christine TYTTÖ- JA POIKAPROGGIKSET - KOKEMUKSIA ELÄVÄST STÄ KOULUELÄMÄST STÄ Sainio Pia-Christine Lähtökohdat projektin käytännön kehittymiselle: Uusi työntekijä, odotukset korkealla Tyttöjen raju päihteiden käyttö

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Järjestö edistää tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustuvaa yhteiskunnallista keskustelua

Lisätiedot

Road Show Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi. Helsinki 26.8.2014 Tarja Mankkinen

Road Show Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi. Helsinki 26.8.2014 Tarja Mankkinen Road Show Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi Helsinki 26.8.2014 Tarja Mankkinen Miksi tämä seminaari? Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa päätettyjen moniammatillisten toimintamallien esittely niille,

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä 42. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10 11.3.2014 Sampo Ilmari Tuhkalehto Toiminnanjohtaja Music Against Drugs ry Nuorten osallistaminen

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Toiminnalliset vanhempainillat

Toiminnalliset vanhempainillat Toiminnalliset vanhempainillat Pois syrjästä -hanke Satakunnan sairaanhoitopiiri 1.1.2014 30.9.2016 Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen sekä yhteistyön lisääminen kodin

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Pohjoisen alueen Kasteessa

Terveyden edistäminen Pohjoisen alueen Kasteessa Terveyden edistäminen Pohjoisen alueen Kasteessa PaKaste Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo

Lisätiedot

TERVEYSEROMATTI. ALKOHOLI JA TUPAKKA syventävät eriarvoisuutta, kunta voi kaventaa

TERVEYSEROMATTI. ALKOHOLI JA TUPAKKA syventävät eriarvoisuutta, kunta voi kaventaa TERVEYSEROMATTI ALKOHOLI JA TUPAKKA syventävät eriarvoisuutta, kunta voi kaventaa Paikallisesti kiinni alkoholin ja tupakan saatavuuteen Alkoholin ja tupakan haittoja voidaan vähentää tehokkaimmin

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö ja vanhemmuus- julistekampanja sikiövaurioiden ehkäisemiseksi

Ehkäisevä päihdetyö ja vanhemmuus- julistekampanja sikiövaurioiden ehkäisemiseksi Ehkäisevä päihdetyö ja vanhemmuus- julistekampanja sikiövaurioiden ehkäisemiseksi 10. 11. 2010 Päihdefoorumi Ehkäisevän päihdetyön yksikön johtaja Pia Heiskari Ehkäisevä päihdetyö (EPT) Ehkäisevä päihdetyö

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Terveyden edistämisen neuvottelukunta Kokous 8.6.2017 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Aiheet Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 - Yhteenvetoa toimeenpanosta Pirkanmaan maakunta- ja

Lisätiedot

Lapset puheeksi -menetelmä

Lapset puheeksi -menetelmä Taustaa Työmallia alettiin tutkia ja kehittää osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Toimiva lapsi & perhe -hanketta Siirtyi ylläpidettäväksi Suomen Mielenterveysseuralle (lokilistat) Menetelmä on alun

Lisätiedot

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä

Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan. - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Yksissä tuumin nuorten asumista tukemaan - Toimintamallien ja materiaalien esittelyä Materiaalille tilausta Asumisen asioiden käsittelyyn ei ole ollut välineitä, vaikka nuorten asumisen haasteet nousseet

Lisätiedot

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Kemi 22.3.2010 1.Terveyden edistämisen rakenteet ja päätöksenteko: Kaupunkistrategia jäsentää myös terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa. Strategisista päämääristä

Lisätiedot

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi.

TerveysInfo. Alkoholi : suurkulutuksen riskit Kortti on tarkoitettu itsearvioinnin apuvälineeksi. TerveysInfo Alkoholi : kohtuuden rajoilla Ohjelmassa seurataan alkoholin käyttöä viiden parikymppisen nuoren päivälliskutsujen yhteydessä. Samalla kun katsoja perehtyy erilaisiin alkoholin käyttötyyleihin,

Lisätiedot