Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikön toiminta vuonna 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikön toiminta vuonna 2012"

Transkriptio

1 Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikön toiminta vuonna 2012 Yksikössä kehitetään ja toteutetaan alkoholiin, tupakkaan, huumeisiin ja pelaamiseen liittyvää ehkäisevää päihdetyötä yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja yksikön omana toimintana. Yksikön palvelut ovat tarkoitettu kaikille vantaalaisille ja Vantaan kaupungin työntekijöille.

2 Päihdepalvelujen ehkäisevän päihdetyön yksikön tehtävänä on kehittää alkoholiin, tupakkaan, huumeisiin ja pelaamiseen liittyvää ehkäisevää päihdetyötä yksikön omana toimintana ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vantaan päihdepalvelujen ehkäisevän päihdetyön yksikkö järjestää vuosittain lukuisia päihdeteemaisia Ehkäisevän päihdetyön yksikön tehtävä koulutuksia ja jakaa systemaattisesti tiedollista materiaalia niin ammattilaisille kuin kuntalaisille materiaalin muodossa ja median välityksellä. Tavoitteena on kiinnittää ehkäisevä päihdetyö luontevaksi osaksi kaikkea perustyötä ja tehdä päihteettömästä elämäntyylistä tavoiteltavaa. Päihteettömyyttä pyritään edistämään yhteisöllisen yhteisen tavoitteen asettelulla. Esimerkiksi nuorten päihteettömyyttä edistetään moniulotteisesti kohdennetuilla interventioilla ja vanhemmille kohdennetuilla interventioilla. Samalla kaikki nuorten kanssa työskentelevät esim. nuorisotyöntekijät, opettajat ja seurakunta vahvistavat viestiä omalta osaltaan. Nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja päihdekokeilujen viivästyttäminen tai ehkäiseminen kokonaan on yksi tärkeä painopistealue ehkäisevässä päihdetyössä. Nuorena opitut elämäntavat seuraavat usein läpi elämän. Ehkäisevän päihdetyön yksikössä aloitetaan päihteiden ennaltaehkäisevät vuorovaikutteiset tunnit jo alle murrosikäisten koululaisten parissa. Koulukäynnit Tupakkatietotunti 72:lle 5-luokalle Tupakkakouluttajan pitämillä tunneilla käydään keskustelun ja esimerkkien kautta läpi tupakointia monesta eri näkökulmasta käsin. Terveysvaikutusten lisäksi tunnilla mietitään tupakoinnin vaikutusta muuhun elämään mm. rahan kulutuksen ja yleistyvien savuttomien työpaikkojen kautta. Tunnilla pyritään myös murtamaan myyttiä siitä, että "kaikki" yläkoululaiset tupakoivat ja esittelemään tupakkayhtiöiden tapoja saada nuori koukkuun mm. mielikuvamainonnalla elokuvissa. Lisäksi käsitellään tupakan tuottamista, ainesosia sekä nuuskaa ja sen vaikutuksia. Lisäksi tupakkatietotunteja on pidetty 7. luokkia 4 luokkaa 9. luokka 1 luokka Amis startti 2 luokkaa Tupakkajälki-istunto 1 kpl

3 S I V U 3 Päihdetietotunti 97:lle 6-luokalle Erityistyöntekijän pitämillä päihdetietotunneilla käydään keskustellen läpi yleisimpien päihteiden vaikutuksia kasvuiässä olevan nuoren terveyteen ja kehitykseen. Tunnin aikana oppilaille annetaan myös tehtäviä, jotka aktivoivat oppilaita ajattelemaan päihteisiin liittyviä ilmiöitä eri näkökulmista ja ottamaan kantaa päihteiden käyttöön liittyviin asioihin. Ehyt ry:n HUBU- koulutukset 8-luokkalaisille ja vanhempainillat ostopalveluna. Tunneilla käsitellään nuorten elämään, terveyteen ja päihteisiin liittyviä aiheita. Mopo kurssit 8-luokkalaisille Ehyt ry:n toteuttamana (ostetaan yhteistyössä sivin ja koulujen kanssa). Päihde- ja riippuvuusaiheinen keskustelu on toteutettu 6:lla nuorten työpajalla kaksi kertaa vuodessa. Nuorten työpajoilla ja pajaluokilla järjestetään päihdeaiheisia keskusteluja joihin liittyy myös toiminnallisia elementtejä. Pajakäynneillä käytetään Ehkäisevän päihdetyön yksikössä kehiteltyjä menetelmiä (esim. Päihdepeli). Savuton koulu - yhteistyötapaaminen vantaalaisten yläkoulujen henkilöstölle Kilpailu ylä- ja yhtenäiskouluille Vantaan kaupungin ehkäisevän päihdetyön yksikkö julkisti syksyllä 2012 kilpailun ylä- ja yhtenäiskoulujen välituntitoiminnan kehittämiseksi. Koulujen tehtävänä oli kehittää välituntitoimintaa, joka tukee oppilaita savuttomuudessa. Ehdotusten arvioinnissa kiinnitettiin huomiota oppilaiden osallistumiseen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä suunnitelman mallinnettavuuteen. Kilpailussa palkittiin kolme koulua, jotka olivat tehneet hyvät suunnitelmat välituntitoiminnan kehittämiseksi: Simonkylän koulu voitti pääpalkinnon, mutta hyvistä suunnitelmista palkittiin myös Ruusuvuoren koulu ja Vantaankosken koulu.

4 S I V U 4 Vanhemmuuden tukeminen Hiiri Hukassa esitteen (Klaari Helsingin tekemä) painatus ja jakelu, luokat 1., luokkien oppilaiden vanhemmille vuonna (Vuonna 2011 jaettiin 1.-, 3.- ja 5.luokkien vanhemmille). Perhe ja päihdekasvatus - vanhempainopas on jaettu 5-luokkalaisten vanhemmille. Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on suunnitellut ja tehnyt oppaan yhteistyössä nuorisoaseman kanssa. Vanhempainopasta on jaettu Wilman kautta kaikille vantaalaisille 5- luokkalaisten vanhemmille. Mitä kuuluu? Seutukirjeen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä Klaari Helsingin kanssa vuosittain 6.-luokkalaisten vanhemmille. Tavoitteena on jakaa vuosittain syksyllä seutukirje kaikille 6-luokkalaisten vanhemmille. Vinkkejä vanhemmille - Nuoret ja päihteet -vanhempainoppaan jakelu 7-luokkalaisten vanhemmille. Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on suunnitellut ja toteuttanut oppaan yhteistyössä nuorisoaseman kanssa. Opas on jaettu Wilman kautta kaikille vantaalaisille 7-luokkalaisten vanhemmille. Murrosikäisten vanhemmille suunnatun Mitä kuuluu? -esitteen tekeminen yhteistyössä Klaari Helsingin kanssa vuoden 2012 aikana. Valintojen putkeen liittyvä vanhempainilta Tikkurilan alueella. Lapset puheeksi - koulutus ja Kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään päihde- ja/tai mielenterveysongelmaisia vanhempia. Lapset puheeksi menetelmää käytetään vanhempien kanssa ja keskustellaan heidän kanssaan lapsien tilanteesta. Kouluttajana TtM, tutkija Marianne Sipilä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Nuoret ja alkoholi - kolme keskusteluiltaa maahanmuuttajataustaisille vanhemmille keväällä 2012

5 S I V U 5 Nuorten kanssa toimivien ammattilaisten tiedon ja ymmärryksen lisääminen päihteistä sekä menetelmien antaminen nuorten päihteettömyyden edistämiseksi: POJAT! ja päihteet (täynnä) ke klo Myyrmäen terveysasema (Jönsaksentie 4) Kohderyhmä: nuorisotyöntekijät, seurakunnan nuorisotyöntekijät, oppilashuoltotyöryhmien jäsenet, järjestöjen edustajat, poliisit, kulttuuripalvelujen edustajat, lastensuojelun ja nuorisoaseman työntekijät sekä muut aiheesta kiinnostuneet. Järjestäjänä Ehkäisevän päihdetyön yksikkö Savuton Amis- seminaarit Ke klo Seurakuntien talo, Kolmas linja 22 B, Engel Sali Työntekijä tason tapaaminen Metropoliassa johtotason tapaaminen. Järjestäjät: Klaari Helsinki, Vantaan ehkäisevän päihdetyön yksikkö, Vantaan ammattiopisto Varia, EHYT ry:n Amis -työ Keväällä 2011 järjestettiin ensimmäinen Savuton Amis -seminaari ammattikoulujen henkilökunnalle. Vastaanotto oli todella myönteinen ja keväällä seminaari järjestettiin kahdessa osassa. Työntekijät tason tapaaminen oli maaliskuussa ja johtotason tapaaminen huhtikuussa Tavoitteena on vaikuttaa ammattikoulujen tupakointikulttuuriin ja miettiä yhdessä tapoja tupakoimattomuuden toteuttamiseksi. Seminaarit toteutetaan yhdessä Helsingin Klaarin, Ehyt ry:n ja Varian kanssa. Rohkenenko puuttua, osaanko toimia? -työmalli on kehitetty ja käynnistetty alkujaan Itä-Helsingissä, josta se on laajentunut koko Helsinkiin. Malli on kehitetty yhteistyössä Helsingin poliisin, Klaarin, lastensuojelun ja koulujen edustajien kanssa. Aluksi se oli suunnattu peruskoulujen henkilöstöille tavoitteena tarjota koulujen työntekijöille jokamiehen valmiuksia tunnistaa ja puuttua erilaisiin koulurauhaa haittaaviin tilanteisiin. Nyttemmin konsultaatiosta ovat hyötyneet koulujen lisäksi myös mm. nuorisotalot, päivähoito ja kirjastot. Aiheeseen johdattelijoina toimivat oman alueen lastensuojelun sosiaalityöntekijät sekä poliisi. Tilaisuudet on rakennettu keskusteleviksi ja niissä pohditaan mm. millaiset tapaukset ovat koulunsisäisiasioita ja mitkä tapaukset edellyttävät yhteistyötä ja/tai ilmoitusta muulle viranomaiselle. Tärkeä viesti on se, ettei asioiden kanssa tarvitse jäädä yksin! Keskustelun tueksi on rakennettu ns. rohkeuskartat. Vantaan Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on vantaalaistanut Rohkenenko puuttua, osaanko toimia? - työmallin vuoden 2011 aikana ja on pilotoinut mallin muutamalla koululla. Ehkäisevän päihdetyön yksikkö koordinoi em. mallin toteuttamista Vantaalla. Vuoden 2012 aikana on tehty Ropot päiväkotikartan päivitys työryhmän kanssa.

6 S I V U 6 Ryhmänohjaajakoulutukset: Voimaneidot koulutus ja mentorointiryhmä Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on järjestänyt Vantaalla ensimmäisen Voimaneidot koulutuksen keväällä 2012 ja seuraava järjestetään syksyllä Koulutuksen jälkeen työntekijät voivat halutessaan aloittaa Voimaneidot -tyttöryhmän ohjaamisen omassa toimipisteessään. Ensimmäisen koulutuksen johdosta Vantaalla on aloitettu Voimaneidot -tyttöryhmiä mm. kouluissa ja nuorisopsykiatriassa. Vantaalla järjestettävässä Voimaneidot -koulutuksessa tunteiden ja aggression haltuunottoa tarkastellaan erityisesti ehkäisevän- ja korjaavan päihdetyön näkökulmasta. Koulutuksessa hyödynnetään osallistujien omaa ammattitaitoa ja asiantuntijuutta. Koulutuksen toteuttajana on Mari Lankinen FM, terveystiedon opettaja, pari- ja seksuaaliterapeutti. Tupakasta vieroituksen ryhmänohjaajakoulutus Ehkäisevä päihdetyö järjesti yhteistyössä Filhan kanssa joulukuussa 2011 tupakasta vieroitusryhmänohjaaja koulutuksen nuorten kanssa työskenteleville. Mukana oli opettajia, terveydenhoitajia, nuorisotyöntekijöitä sekä seurakunnan nuorisotyöntekijä. Tämä koulutus on poikinut useampia ryhmiä etenkin kouluilla. Tupakasta vieroituksen ryhmänohjaajakoulutus aikuisten parissa työskenteleville kello ja Peltolantie 2 D, Tikkurila (4. kerros). 16 osallistujaa.

7 S I V U 7 Tupakkatyö - yksilö ja ryhmäkäynnit Yksilöasiakkaat nainen 4 kpl, mies 2 kpl nuori 2 kpl Käyntikertoja yhteensä 12 kpl Peruttuja käyntejä 4 kpl Puhelin/sähköpostiohjausta 8 kpl Ryhmät (H - klinikalla ja A - klinikalla) 2 kpl Ryhmässä käyneitä ihmisiä yhteensä 18 Ryhmäkertoja yhteensä 12 Tupakkainfo käynnit Läntinen A-klinikka aamuryhmä (asiakkaille) Mikkolan neuvola (työntekijät) Koivukylän hammashoitola (työntekijät) KAIKILLE NEUVOLAN TYÖNTEKIJÖILLE

8 S I V U 8 Alkoholin käytön varhaisen puheeksioton edistäminen Alkoholinkäytön varhaisen puheeksioton ja motivoivan haastattelun seminaari ja Yhteistyössä Vantaalaisen hyvä mieli hankkeen kanssa. Seminaari on jatkoa Kannattaako asiakkaan alkoholinkäytöstä kysyä? seminaarille, joka oli kohdistettu keväällä 2011 asiantuntijoille ja esimiehille. Motivoivan haastattelun työpajat Yhteistyössä Vantaalaisen hyvä mieli hankkeen kanssa Kouluttajana tutkijatohtori, psykoterapeutti Leena Ehrling Motivoivan haastattelumenetelmän käyttö alkoholinkäytön varhaisessa puheeksi ottamisessa 8.5. ja 4.9. Motivoivan haastattelumenetelmän käyttö päihdehoidossa ja 6.9. Vanhempien päihde- ja/tai mielenterveysongelman heijastuminen lapsen päiväkotiarkeen - Voinko tehdä jotakin? Yhteistyössä Vantaalaisen hyvä mieli hankkeen ja varhaiskasvatuksen kanssa Tarja Miikki, perheneuvoja, psykoterapeutt, Imatra sekä Liisa Kermorvant, psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti, Imatra Koulutuksen pohjana kaikkiin vantaalaisiin päiväkoteihin Ehkäisevän päihdetyön yksikön jakama: Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille ja Jos sais kolme toivomusta työkirja. (Opas ja työkirja on jaettu päiväkoteihin syksyllä 2011). Päihdeasioiden puheeksi ottaminen ja vuorovaikutus asiakkaan kanssa Yhteinen koulutusiltapäivä Työllisyyspalvelujen, aikuissosiaalityön ja työ- ja elinkeinotoimiston työntekijöille ja Yhteistyössä Itä-Vantaan A-klinikan sekä työllisyyspalveluiden, aikuissosiaalityön ja työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Kouluttajina johtava sosiaalityöntekijä Monika Eklund, sairaanhoitaja Nina Ikonen ja Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Sanna Martikainen

9 S I V U 9 Päihteidenkäytön varhainen puheeksiotto neuvolatyössä ja hoitoonohjaus ja Yhteistyössä Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hankkeen kanssa. Lisäksi päihteidenkäytön puheeksioton hoitoonohjausmallin työryhmään osallistuminen pj. ja siht. Samalla em. työryhmässä esitteiden läpikäyminen, joita jaetaan neuvoloissa ikäkausitarkistuksissa. Nuorten päihdemittari Adsume ja mini-interventio Audit:n käyttö koulu- ja opiskeluterveydenhoitajille syksyllä Alkoholin käytön varhaiseen puheeksi ottoon liittyvän aineiston tuottaminen: Alkoholin vähäriskinen kohtuukäyttö aineistojen suunnittelu ja tuottaminen Helsingin aikuisten ehkäisevän päihdetyön kanssa. Alkoholin käytön kokonaiskulutuksen vähentämiseksi Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikkö ja Helsingin Aikuisten ehkäisevän päihdetyö ovat tuottaneet uuden määritelmän vähäriskisestä kohtuukäytöstä. Jos käyttää alkoholia, kohtuullisena juomisena terveyden näkökulmasta voidaan pitää miehillä korkeintaan kahta ja naisilla yhtä annosta päivässä. Lisäksi on suositeltavaa pitää ainakin kaksi alkoholitonta päivää viikossa. Annosmäärät koskevat tervettä, keskikokoista vuotiasta. Näillä käyttömäärillä riskit saada haittoja ovat vähäiset. Yksilölliset erot tulee huomioida, esimerkiksi jos käyttää lääkkeitä. Raskaana oleville suositellaan täysraittiutta. Aineistoa on saatavana sekä julisteena että korttina. Meillä saa puhua ja Meillä saa keskustella alkoholista julisteiden neuvotteleminen Helsingin Aikuisen ehkäisevästä päihdetyöstä Vantaalle. levittäminen mm. kaikkiin neuvoloiden toimipisteisiin, sosiaali- ja terveyspuolen toimipaikkoihin sekä työllisyyspalveluihin. Julisteiden jakelut ovat tapahtuneet pääasiassa koulutusten kautta, paitsi em. julisteita neuvoloiden yksiköihin on mennyt keskitetysti Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kautta sekä terveysasemille Vantaalaisen hyvä mieli hankkeen kautta. Seniorisalkut, jotka sisältävät Korkki kiinni pelin Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on tuottanut yhteistyössä Laurean ja Metropolian kanssa Korkki kiinni -pelin, joka on tarkoitettu työvälineeksi ikääntyneiden alkoholinkäytön puheeksi ottamiseen. Peliä voi hyödyntää esim. siten, että pyytää 4-6 asiakasta "testiryhmäksi" kokeilemaan ja kommentoimaan peliä. Pelin lisäksi salkussa on ikäihmisten alkoholinkäyttöä ja siihen puuttumista käsitteleviä aineistoja. Salkkuja on jaettu kaikkiin Vantaan vanhusten päivätoimintakeskuksiin sekä salkkuja lainataan tarvittaessa.

10 S I V U 10 Ehkäisevän päihdetyön koordinointi Ehkäisevän päihdetyön yksikkö koordinoi Vantaalla tehtävää ehkäisevää päihdetyötä ja yhtenä tavoitteena on yhteisöllisyyden lisääminen ja verkostoitumisen syventäminen eri toimijoiden kesken. Hyvien käytäntöjen levittäminen eri alueiden välillä sekä päällekkäisyyksien välttäminen ennaltaehkäisevässä työssä on yksi tärkeä koordinoinnin tehtävä. Ehkäisevän päihdetyön yksikön koordinoima Välittäjät työryhmä on yksi esimerkki moniammatillisesta yhteistyöstä. Välittäjät työryhmään kuuluvat edustajat nuorisopalveluista, nuorisoasemalta, poliisista sekä ehkäisevän päihdetyön yksiköstä. Välittäjät -työryhmä on tehnyt vuoden 2012 aikana konkreettisina asioina: - Vapun aikaan herättelimme keskustelua liittyen nuorten alkoholikäyttäytymiseen, josta JEESI teki hienon artikkelin. - Teimme myös Vantaan Sanomiin artikkelin viinan välityksestä ala-ikäiselle, ajatuksena mm. vanhempien informoiminen asiasta. - Kesäkuussa perustimme 3. kerran selviämisaseman koulun päättäjäisviikonlopuksi. - Syksyllä järjestimme Nuoret ja päihteet - yhteistyöpäivät yhteisten ennaltaehkäisevien toimintamallien ideoimiseksi ja alueellisten verkostojen syventämiseksi. - Ept -viikolla on nostettu eri tavoilla Onnellisuus -teemaa esille, esim. kyselyillä, onnellisuus-tauluja tai julisteita tekemällä, joiden avulla on mietitty mitkä asiat tekevät nuoret onnelliseksi, lisäksi eri alueilla on tehty häkämittauksia, jaettu tarroja ja tehty nuorille suunnattuja testejä tupakka riippuvuuden havaitsemiseksi. - Lisäksi vuoden aikana on ollut useita hedelmällisiä keskusteluja ja ideointia nuorten päihteettömyyden tukemistavoista. Nuoret ja päihteet! yhteistyöpäivät Välittäjät- työryhmän järjestämänä jo neljännen kerran. Yhteistyöpäivät järjestettiin neljännen kerran ennaltaehkäisevien toimintamallien esittelemiseksi ja kehittämiseksi nuorten parissa työskentelevien toimijoiden kanssa. Yhteistyöpäivillä kuullaan paikallisia toimijoita ja saadaan ajankohtaista tietoa nuorista ja päihteistä. Tämän vuoden Nuoret ja päihteet! yhteistyöpäivillä painopisteenä oli alueellisten verkostojen syventäminen ja uusien yhteistyömallien pohtiminen nuorten päihteiden käytön ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

11 S I V U 11 Muuta Erityistyöntekijä on puheenjohtajana päihdeyhteistyöryhmässä, jossa on Laurean, Varian ja lukioiden henkilöstöä. Työryhmä koordinoi Laurean terveydenhoitajaopiskelijoiden ehkäisevään työhön liittyviä harjoittelujaksoja Varian toimipisteissä ja lukioissa. Laurean opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ehkäisevään päihdetyöhön liittyviä tapahtumia toisen asteen oppilaitoksissa päihdeyhteistyöryhmän ohjauksessa. Valintojen putki tukee koulujen ehkäisevää päihdetyötä. Valintojen putki on Klaari Helsingin kehittämä malli. -> tarjoaa opettajille, huoltajille ja toimijoille työkaluja nuorten kanssa käytävään päihdeaiheiseen keskusteluun Herättää keskustelua nuorten päihteiden käyttöön liittyvistä valinnoista ja niiden taustalla vaikuttavista asioista Kannustaa nuoria tekemään hyvinvointia ja päihteettömyyttä edistäviä itsenäisiä päätöksiä. Vanhempainillat liittyvät Valintojen putkeen. Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua Valintojen putkeen ja keskustella toimijoiden kanssa nuorten putken aikana esille nostamista teemoista Ehkäisevän päihdetyön yksiköllä on koordinoiva rooli, toteutettiin ensimmäisen kerran Tikkurilan alueen kaikille 6. luokkalaisille toukokuussa Aloitteen tekijänä Valintojen putken toteuttamiseksi ovat olleet Tikkurilan alueen koulut. Toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä nuorisotyöntekijöiden, seurakunnan, koulun henkilöstön, nuorisoaseman, järjestön edustajien ja ehkäisevän päihdetyön yksikön kanssa. Koulutuksia: Päihdefoorumi on vuosittain järjestetty seminaari, joka on suunnattu kaupungin työntekijöille, järjestöille, kuntalaisille ja muille kiinnostuneille. Päihdefoorumi suunnitellaan vuositeeman mukaisesti. Päihdefoorumin aiheena oli vuonna 2012 Savumerkkejä kohti savuttomuutta. Päihdepalvelujen perehdytyskoulutuksen suunnittelu ja järjestäminen vuosittain: 1. Päihdehuoltoa ohjaavat lait ja käytännöt, 2. Riippuvuus 3. Lapset näkyviin päihdepalveluissa, 4. Vanhempien päihteiden käyttö ja lapset, 5. Mielenterveys ja päihdeongelma sekä lääkeriippuvuus. Tukihenkilötoiminnan käynnistäminen päihdepalveluissa Tukihenkilötyöyhdistys ry:n toteuttamien koulutusten kautta. Suunnittelutyöryhmään ovat kuuluneet päihdepalvelujen esimiehet.

12 S I V U 12 Raportit sekä materiaalien suunnittelu ja tuottaminen Vantaa ja päihteet raportti käsittelee vuosittain teeman mukaisesti eri päihteitä ja siihen liittyviä toimenpiteitä Vantaalla. Vuoden 2012 aiheena on savuttomuus. Raportissa käsitellään tupakoinnin yleisyyttä, haittoja ja kustannuksia, savuttomuuden edistämisen perusteita sekä esimerkkejä savuttomuudesta. irti Khatista oppaan sekä flyerin suunnitteleminen ja tuottaminen yhteistyössä Helsingin aikuisten ehkäisevän päihdetyön kanssa. Tupakka-aiheisen esitteen suunnittelu yhteistyössä Laurean kanssa Miten päihteet vaikuttavat? esitteen päivitys. Päivitetty nettiversio tulee saataville alkuvuodesta Tiedotusasiat Päihdepalvelujen sisäisten ja ulkoisten tiedotteiden koostaminen Sähköisen työpöydän päihdepalvelujen sivujen suunnittelu ja toteuttaminen Päihdepalvelujen internetsivujen ylläpito ja päivittäminen Ehkäisevän päihdetyön yksikkö on järjestänyt selviämisaseman nuorille alle 18 vuotiaille 3. kerran koulujen päättäjäisviikonlopuksi yhteistyössä SPR:n, poliisin ja nuorisopalveluiden kanssa.

13 S I V U 13 Työryhmät Välittäjät työryhmä Ehkäpä verkosto Aluetyöryhmät: Nuppineula Korso - Koivukylä, Villi - Länsi aluetyöryhmä Länsi-Vantaa,, Avet - aluetyöryhmä Tikkurila, laajennettu oppilashuoltotyöryhmä Hakunila seututapaamiset seututyöryhmä Pelaavat nuoret Vantaalla khat -työryhmä Päihdepalvelujen tiedotustyöryhmä Savuton amis Vanhemmuustyöryhmä Maahanmuuttaja vanhempainiltatyöryhmä Kamppis-työryhmä Valintojen putken suunnittelutyöryhmät: Tikkurila ja Hakunila - Länsimäki Messut/tapahtumat, joihin osallistuttu Sosiaalialan messut Espoossa Mercurian hyvinvointipäivä H-klinikan vertaismessut Vantaan Ehkäisevän päihdetyön yksikön vuosi 2012 oli kiireinen, mutta tiimimme sai paljon aikaiseksi yhteistyökumppanien kanssa jatkuvasti vähentyvistä resursseista huolimatta. Moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyöverkostot ovat Ehkäisevän päihdetyön yksikön kulmakiviä. Kiitokset upealle tiimille hyvin tehdystä työstä!

Vantaa ja päihteet -raportti 2012. Teemana savuttomuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut

Vantaa ja päihteet -raportti 2012. Teemana savuttomuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut 2012 Teemana savuttomuus Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Päihdepalvelut Sisällys Alkusanat... 2 Johdanto... 3 Savuttomuuden edistämisen lähtökohtia... 4 Savuttomuuden edistämisen linjauksia... 4

Lisätiedot

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN ENNALTAEHKÄISY... 4 2.1 Suojaavat tekijät ja riskitekijät...

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tilaajaryhmä / Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 10/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PÄIHDESTRATEGIA. Seuranta ja päivitys 5/2011

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PÄIHDESTRATEGIA. Seuranta ja päivitys 5/2011 PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PÄIHDESTRATEGIA Seuranta ja päivitys 5/2011 SISÄLLYS 1 Johdanto. 3 PIEKSÄMÄEN PÄIHDETYÖN VISIO JA MISSIO 4 1 YLEISTÄ 5 1.1 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 5 1.2 KUNTOUTTAVA PÄIHDETYÖ 7 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI Länsi 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke 1.10.2012 31.7.2013 Virpi Valiola, hanketyöntekijä Kokemäen perheja

Lisätiedot

Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) OPAS. Tupakatta työelämään. Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen

Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) OPAS. Tupakatta työelämään. Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen OPAS Tupakatta työelämään Niina Mustonen Hanna Ollila (toim.) Savuttomuusopas ammatilliseen koulutukseen 7 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Taitto: Raili Silius Kansikuva: Kuvatoimisto

Lisätiedot

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA TORNION PÄIHDESTRATEGIA 2007-2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA 4 2. YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ 5 3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN NYKYTILANNE TORNIOSSA 8 3.1 Tilastoja alkoholin myynnistä

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 2014-2015 Salon kaupunki

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 2014-2015 Salon kaupunki Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 2014-2015 Salon kaupunki Ehkäisevän päihdetyön yhteistyöryhmä 4.2.2014 2(17) JOHDANTO Ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, jonka yleisten edellytysten luominen

Lisätiedot

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖNSTRATEGIA 2008-2015

KAUNIAISTEN KAUPUNKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖNSTRATEGIA 2008-2015 KAUNIAISTEN KAUPUNKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖNSTRATEGIA 28-215 KV 26.5.28 Sisältö 1 Tämän päihdestrategian puitteet...3 2 Päihdetyö...3 2.1 Ehkäisevä päihdetyö...3 3 Missä ollaan 27...4 4 Päihdetyön sijoittuminen

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Päihde- ja huumestrategia työryhmä 21. 11. 2003 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Tekijät FST ky / Päihde- ja huumestrategiatyöryhmä

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Iin kunnan alueella 2012-2015 Ehkäisevän päihdetyön moniammatillinen työryhmä 2012 1 1. JOHDANTO... 4 2. PALVELURAKENTEEN JA LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS... 7 3. OULUNKAAREN

Lisätiedot

PÄIHDETIETOA JA TAITOA. Toimintamalli päihdekasvatukseen

PÄIHDETIETOA JA TAITOA. Toimintamalli päihdekasvatukseen PÄIHDETIETOA JA TAITOA Toimintamalli päihdekasvatukseen PÄIHDETIETOA JA TAITOA Toimintamalli päihdekasvatukseen Tiina Heimo, Niina Jalo, Jenni Tähkävuori, Ina Vahalahti Terveyden edistämisen yksikkö, Turun

Lisätiedot

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Kangasalan kunta TOIMINTAMALLI PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistystoimi Vapaa-aikatoimi Poliisi Seurakunta Kevät 2012 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ... 2 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Mielestään selvä - Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013-2016 Arviointi- ja seurantaraportti vuosilta 2009-2012 SISÄLLYS STRATEGIATASO 1. JOHDANTO... 2 2. TOTEUTUMISEN

Lisätiedot

Uuden ajattelun ja osallisuuden liitto

Uuden ajattelun ja osallisuuden liitto Irtonumero 5,00 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 1/2012 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - vahva vaikuttaja aloitti toimintansa Uuden ajattelun

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille

Opas. paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille Opas paihdetoimintasuunnitelman laatimiseen helsingin kouluille ja oppilaitoksille SISALLYS 1. JOHDANTO... 4 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 5 Taustaa nuorista ja päihteiden käytöstä... 5 Miksi ehkäistä lasten

Lisätiedot

Mielestään selvä ollaan valmiina!

Mielestään selvä ollaan valmiina! Mielestään selvä ollaan valmiina! Mielestään selvä, Alavuden, Kuortaneen, Soinin, Töysän ja Ähtärin päihde- ja mielenterveysstrategia 2009 2012 on nyt valmis. Työ on ollut laaja-alainen ja haastava, sillä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA

SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIHDESUUNNITELMA Sosiaalilautakunta 2013 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDETILANNE SUONENJOELLA... 4 3. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ... 4 3.1. LAPSET JA NUORET... 4 3.1.1 Koulut... 4 3.1.2

Lisätiedot

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA 2007 2015 kaikkien yhteinen asia 1. JOHDANTO... 2 2. NYKYTILAN KUVAUS... 3 2.1. Varkauden päihdetilanne ja kehitys... 4 2.2 Palvelurakenne, toiminta ja

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA 1 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA 2006 Petri Kylmänen www.moodhouse.fi 2 SISÄLLYS ALKUSANAT 4 1. TAUSTAA 6 1.1 Päihteet 7 1.2 Nuorisokulttuurien vaikutus 13 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 14 2.1 Yhteistyö 15 2.2

Lisätiedot

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 6, 2012 Sanna Pylkkänen ja Reijo Viitanen (toim.) VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISTÄ NUORISOALALLA humak Humanistinen

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NUORISOTOIMI PERUSKOULUT PERUSPALVELUT YHDISTYKSET

NUORISOTOIMI PERUSKOULUT PERUSPALVELUT YHDISTYKSET 1 NUORISOTOIMI PERUSKOULUT PERUSPALVELUT YHDISTYKSET EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMA 2006 & PÄIHDEOHJELMAN TYÖKALUPAKKI Kun kaikki muutkin -koulutus 2 KOULUTUSOHJELMAN RUNKO Yhteistyö perustuu koulutusohjelmaan,

Lisätiedot

Alkusanat...4. 1. Projektin taustaa...4. 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet...6. 3. Projektin organisointi ja vastuut...7. 3.1. Ydintiimi..

Alkusanat...4. 1. Projektin taustaa...4. 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet...6. 3. Projektin organisointi ja vastuut...7. 3.1. Ydintiimi.. 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat...4 1. Projektin taustaa.....4 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet.....6 3. Projektin organisointi ja vastuut.....7 3.1. Ydintiimi..8 3.2. Aluetiimi..8 4. Projektin aikataulu

Lisätiedot

Hyvinvointipäivä. Hyvinvointipäivän suunnittelu ja toteutus ala- ja yläkouluissa. Hyvinvointipäivä Ehkäisevän päihdetyön hanke

Hyvinvointipäivä. Hyvinvointipäivän suunnittelu ja toteutus ala- ja yläkouluissa. Hyvinvointipäivä Ehkäisevän päihdetyön hanke Hyvinvointipäivä Hyvinvointipäivän suunnittelu ja toteutus ala- ja yläkouluissa Hyvinvointipäivä Ehkäisevän päihdetyön hanke 1 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen linja 17 00530 Helsinki

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot