Visuaalisen suunnittelun ohjeisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Visuaalisen suunnittelun ohjeisto"

Transkriptio

1 Visuaalisen suunnittelun ohjeisto 1

2 Aluksi Visuaaliset ominaisuudet ja viimeistely: ulkoasua määrittelevät ohjeet ja muuttujat Aalto-yliopiston visuaalisen suunnittelun ohjeisto määrittää sovellusten suunnittelulle yleiset lähtökohdat ja periaatteet sekä yksityiskohtaiset ohjeet. Ohjeiston tavoitteena on tukea suunnitteluprosessia sen kaikissa vaiheissa niin, että sen lopputulos on sekä hengeltään että visuaaliselta ulkoasultaan Aalto-yliopiston visuaalisen ilmeen mukainen. Osassa 1.0 Lähtökohdat ja tavoitteet määritetään suunnittelua ohjaavat lähtökohdat sekä tavoitteet, joihin suunnittelussa tulee pyrkiä. Osassa 2.0 Visuaaliset elementit ja ominaisuudet määritetään keskeiset visuaaliset elementit ja ominaisuudet sekä niiden käyttö. Osassa 3.0 Visuaaliset muuttujat ja sovelluskokonaisuudet määritetään muuttuvat visuaaliset ominaisuudet, joiden avulla luodaan visuaalisia rakenteita ja sovelluskokonaisuuksia. 3.0 Visuaaliset muuttujat ja sovelluskokonaisuudet Ominaisuuksia, joiden avulla luodaan visuaalisia rakenteita ja kokonaisuuksia 2.0 Visuaaliset elementit ja ominaisuudet Ilmeen elementit ja niiden käyttö 1.0 Lähtökohdat ja tavoitteet Suunnittelua ohjaavia lähtökohtia ja tavoitteita Visuaalisen ilmeen ja suunnitteluprosessin lähtökohdat: periaatteet ja tavoitteet

3 Sisältö 1.0 Lähtökohdat ja tavoitteet s Lähtökohdat Tavoitteet Visuaaliset elementit ja ominaisuudet s Visuaaliset elementit Tunnus Värit Typografia Ominaisuudet Formaatit Kehikko Materiaalit Kuvamateriaali Valokuvat Kuvitukset Kuvamateriaalin käyttö Visuaaliset muuttujat ja sovelluskokonaisuudet s Visuaaliset muuttujat Tunniste Tilan käyttö Pohjaväri Tekstielementit Kuvamateriaali Graafiset elementit Sovellus kokonaisuudet Toiminnalliset sovellukset Viestivät sovellukset Akateemiset sovellukset Informatiiviset sovellukset...59 Yhteenveto...60

4 1.0 Lähtökohdat ja tavoitteet

5 1.0 Lähtökohdat ja tavoitteet Lähtökohdat Aalto-yliopiston visuaalista ilmettä sovelletaan hyvin monipuoliseen joukkoon sovelluksia. Jotta erilaisia suunnittelutehtäviä voitaisiin ratkaista tarkoituksenmukaisesti, ilmeen on oltava eri tarkoituksiin mukautuva mutta silti kokonaisuutena johdonmukainen. Lähtökohdat määrittävät Aalto-yliopiston tavan luoda visuaalisia ratkaisuja ja muodostavat näin visuaalisen ilmeen perustan. Niitä noudattamalla varmistetaan, että ilmekokonaisuus on hengeltään yhdenmukainen, jolloin visuaalisten elementtien käyttö voi olla joustavampaa. Ilme heijastaa Aalto-yliopiston identiteettiä ja rakentaa tavoitemielikuvaa Ilme heijastaa Aalto-yliopiston identiteettiä ja rakentaa tavoitemielikuvaa paitsi visuaalisen viestinnän keinoin myös tekoina (miten tehtäviä ratkaistaan) ja objekteina (minkälaisia fyysisiä objekteja luodaan). Ilme on työkalu idealähtöisten ja funktionaalisten ratkaisujen luomiseen Ratkaisut perustuvat vahvoihin ideoihin, ja ne kunnioittavat sovelluksen tehtävää, sisältöä ja vastaanottajaa. Ilme ei ole itsetarkoitus vaan työkalu tarkoituksenmukaisten visuaalisten ratkaisujen luontiin. Suunnittelijalla on vapaus mutta myös vastuu Ilme ei perustu elementtien jäykkään toistoon, vaan tehtäviä voidaan ratkaista joustavasti ilmeen lähtökohtien, periaatteiden ja sääntöjen pohjalta. Suunnittelijalla on kuitenkin vastuu siitä, että luodut ratkaisut kunnioittavat ilmeen tavoitteita ja vahvistavat sitä kokonaisuutena.

6 1.0 Lähtökohdat ja tavoitteet Tavoitteet Aalto-yliopiston visuaalinen ilme pyrkii synnyttämään elävän mutta silti johdonmukaisen kokonaisuuden. Suunnittelussa tulee tavoitella yhtenäistä visuaalisen ilmaisun tyyliä, vaikka yksittäisiä sovelluksia suunnitellaan erilaisiin visuaalisiin lähtökohtiin perustuen (muuttujat ja sovelluskokonaisuudet). Tavoitteena on raikas, selkeä ja energinen kokonaisuus, joka on erottuva ja moderni edelläkävijä. Sovellusten suunnittelussa tulee tavoitella seuraavia visuaalisia piirteitä: Tarkoituksenmukainen funktionaalinen, harkittu, käytännöllinen Hienostunut yksinkertainen, pelkistetty, tyylikäs Selkeä raikas, värikäs, voimakas, graafinen Puhutteleva sympaattinen, kertova, informatiivinen, aito, lämmin, rehellinen Luonteva kevyt, elävä, välitön, spontaani, rento

7 2.0 Visuaaliset elementit ja ominaisuudet

8 2.0 Visuaaliset elementit ja ominaisuudet 2.1 Visuaaliset elementit Tunnus, typografia ja värit ovat Aalto-yliopiston visuaalisen ilmeen kantavat elementit, jotka toistuvat kaikissa sovelluksissa Tunnus Värit Typografia Aalto-yliopiston visuaalisen ilmeen elementit ovat yksinkertaisia ja neutraaleja ja siksi monikäyttöisiä. Näin elementtien avulla on mahdollista toteuttaa onnistuneesti Aalto-yliopiston monimuotoisia visuaalisia sovelluksia. Tässä osiossa määritellään visuaalisessa suunnittelussa käytettävät peruselementit, kaikille sovelluksille yhteiset ominaisuudet sekä kuvamateriaalin sisältö, tyyli ja käyttö. Elementtien käyttöä tarkennetaan luvussa 3.0 Visuaaliset muuttujat ja sovellus kokonaisuudet, jossa niiden käytölle muodostetaan sovelluskohtaisia reunaehtoja. On tärkeää, että tämän osion ohjeistuksia noudatetaan erityisen tarkkaan, sillä ne muodostavat Aalto-yliopiston visuaalisen ilmeen perustan ja kaikille sovelluksille yhteiset visuaaliset tekijät. 2.2 Ominaisuudet Visuaaliset ominaisuudet ovat kaikkien sovellusten perusominaisuuksia. Ne muodostavat sovellusten visuaaliset ja fyysiset reunaehdot. 2.3 Kuvamateriaali Valokuvat ja kuvitukset ovat ilmeen puitteissa käytettävää visuaalista materiaalia, jolla on konkreettinen viestinnällinen merkitys ja sisältö. Kuvamateriaalin käytön on oltava johdonmukaista ja sen sisällön ja tyylin yhtenäistä Formaatit Valokuvat Kehikko Kuvitukset Materiaalit Kuvamateriaalin käyttö

9 2.1 Visuaaliset elementit

10 2.1 Visuaaliset elementit Tunnus Aalto-yliopiston merkki perustuu kysymykseen: minkälainen on Aalto-yliopisto? Kysymys kutsuu keskustelemaan ja arvioimaan sekä osallistumaan henkilökohtaisesti yliopiston muodostamiseen. Vastaus muodostuu Aaltoyliopiston identiteetin ja toiminnan kautta: henkilökunnan, tutkijoiden ja opiskelijoiden teoista sekä yhteisestä kulttuurista. Kysyvä merkki kiteyttää Aalto-yliopiston arvoja: rohkeutta ja vapautta luovuuteen ja kriittisyyteen sekä avoimuutta. Merkki edustaa yliopistoa, joka on avoin keskustelulle, kritiikille ja muutokselle. Yliopistoa, joka edellyttää aktiivista osallistumista ja henkilökohtaista vastuuta ja tarjoaa vastineeksi yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Aalto-yliopiston merkin muoto muuttuu siihen yhdistettävien vaihtuvien symbolien myötä. Merkin muuttuvuus visualisoi yliopistoa, joka on jatkuvasti liikkeessä. Merkki on tunnuksen symboli-osa. Logo on tunnuksen tekstiosa. Merkki ja logo muodostavat yhdessä Aalto-yliopiston tunnuksen. Merkki Logo Tunnus

11 2.1 Visuaaliset elementit Tunnus 11 Merkin rakenne Aalto-yliopiston merkki muodostuu versaali-a:sta ja siihen yhdistettävästä symbolista. Aalto-yliopiston merkin A-kirjain ja symbolit ovat uniikkeja, merkkiä varten piirrettyjä kirjainmuotoja.! Merkkiä ei tule missään tapauksessa koostaa valmiista kirjasintyypeistä. Merkkivaihtoehdot Aalto-yliopiston merkkeinä käytetään kolmea virallista A:n ja symbolin yhdistelmää: A!, A ja A?.

12 2.1 Visuaaliset elementit Tunnus 12 Merkin värit Aalto-yliopiston merkissä käytettävät värit ovat musta, keltainen, punainen ja sininen. Merkin A on aina musta. Symbolin väri voi olla joko keltainen, punainen tai sininen. Kun merkistä käytetään negatiiviversiota tai yksiväristä versiota, se on kokonaan valkoinen tai musta. BLACK CMYK COATED 0, 0, 0, 100 CMYK UNCOATED 0, 0, 0, 100 RGB 0, 0, C 108 U CMYK COATED 0, 12, 100, 0 CMYK UNCOATED 0, 6, 100, 0 RGB 255, 205, C 032 U CMYK COATED 0, 90, 65, 0 CMYK UNCOATED 0, 80, 70, 0 RGB 239, 51, C 300 U CMYK COATED 100, 50, 0, 0 CMYK UNCOATED 100, 30, 0, 0 RGB 0, 94, 184 Merkin tilat Yhdistämällä merkin kolme symboliversiota sekä kolme värivaihtoehtoa saadaan aikaiseksi merkin yhdeksän tilaa. Merkin tulee vaikuttaa satunnaisesti muttuvalta, joten eri tiloja tulee käyttää tasapuolisesti varioiden.

13 2.1 Visuaaliset elementit Tunnus 13 Tunnuksen versiot ja rakenne Aalto-yliopiston tunnuksesta on kaksi versiota: ns. normaali versio, jossa A:n koko on 21 yksikköä, ja pieni versio, jossa A:n koko on 13 yksikköä. Suositus on, että normaalia tunnusversiota käytetään, kun merkin A-kirjaimen koko on suurempi kuin 12 mm, ja pientä tunnusversiota, kun merkin A-kirjaimen koko on 6-12 mm. Tunnukset rakentuvat seuraavasti: Aalto-yliopiston tunnus on muodostettu yhdistämällä merkki ja logo tällä sivulla kuvattuja suhteita noudattaen. Aalto-yliopiston tunnuksen logo-osa muodostuu Aalto-yliopiston nimestä sekä lisäriveistä. Lisärivejä käytetään mm. korkeakoulujen nimille.! Lisärivien käyttö ei ole vapaata: lisärivien käytön ja siten muodostuvat viralliset tunnusversiot hyväksyy ja teettää Aalto-yliopiston viestintä. Logossa Aalto-yliopiston nimi on aina mustalla, lisäriveissä käytetään harmaata. Tarkemmat värimääritykset eri värijärjestelmiä varten löytyvät kappaleesta Värit. Normaali tunnus (koko 21) Kun merkin A-kirjaimen korkeus on suurempi kuin 12 mm Pieni tunnus (koko 13) Kun merkin A-kirjaimen korkeus on pienempi kuin 12 mm

14 2.1 Visuaaliset elementit Tunnus 14 Esimerkkejä tunnusversioista Tällä sivulla on esimerkkejä lisärivien käytöllä muodostetuista tunnusversioista. Lisärivien käyttö ja siitä muodostuvat tunnusversiot on hyväksytettävä Aalto-yliopiston viestinnällä.

15 2.1 Visuaaliset elementit Tunnus 15 Tunnuksen rotaatio Aalto-yliopiston tunnuksen versioita tulee käyttää vaihtelevasti ja tasapuolisesti. Näin tunnuksen merkkiversiot pysyvät tasa-arvoisina eikä versioita mielletä korkeakoulu-, yksikkö-, laitostai osastokohtaisiksi tunnuksiksi. Aalto-yliopiston tunnuksen käytössä pyritään vaikutelmaan satunnaisesti muuttuvasta tunnuksesta. Tunnusta on käytettävä niin, että merkin tiloja käytetään vaihtelevasti ja tasapuolisesti. Tunnuksen valikoitu käyttö, esim. niin että korkeakoulu, yksikkö, laitos tai osasto käyttää vain yhtä tai muutamaa valittua merkin tilaa, ei ole sallittua. Kyllä: Korkeakoulu, yksikkö, laitos tai osasto vaihtelee käytettyä merkkiä. Ei: Korkeakoulu, yksikkö, laitos tai osasto käyttää toistuvasti samaa merkkiä.

16 2.1 Visuaaliset elementit Tunnus 16 Tunnuksen suoja-alue Aalto-yliopiston tunnukselle määritelty suoja-alue varmistaa tunnuksen tarvitseman etäisyyden muista elementeistä. Suoja-aluetta noudattamalla tunnus esiintyy aina vahvana ja selkeänä. Suoja-alue lasketaan siten, että tunnuksen ympärille jätettävä tyhjä tila on merkin A:n leveyden ja korkeuden kokoinen. Suoja-alueen sisälle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä, kuten tekstiä tai muita logoja. Suoja-alue helpottaa tunnuksen käyttöä ja sen sijoittelua suoja-alue määrittelee etäisyydet reunoihin, kun tunnus sijoitetaan pinnalle. Suoja-alueen koko Suoja-alue on määritelty siten, että merkin A-kirjain mahtuu alueelle kaikilla tunnuksen reunoilla.

17 2.1 Visuaaliset elementit Tunnus 17 Tunnuksen sijoittelu Aalto-yliopiston normaalikokoinen tunnus sijoitetaan arkin, sivun tai pinnan vasempaan yläreunaan. Tunnus suositellaan sijoitettavan niin, että sen etäisyys yläreunasta ja vasemmasta reunasta on yhtä suuri, vähintään merkin A:n kokoinen (x). Muiden graafisten elementtien sijoittelussa tulee ottaa huomioon tunnuksen suoja-alue, joka muodostuu sekin etäisyydestä x. x x x x X = A-kirjaimen korkeus Suoja-alue

18 2.1 Visuaaliset elementit Tunnus 18 Pienen tunnuksen sijoittelu Aalto-yliopiston pieni tunnus tulee sijoittaa arkin, sivun tai muun pinnan vasempaan alareunaan. Tunnus sijoitetaan siten, että sen etäisyys alareunasta ja vasemmasta reunasta on yhtä suuri, vähintään merkin A:n kokoinen (x). Muiden graafisten elementtien sijoittelussa tulee ottaa huomioon tunnuksen suoja-alue, joka muodostuu sekin etäisyydestä x. x Koska tunnuksen pieni versio on tarkoitettu käytettäväksi kohteissa, joissa tunnukselle ja sijoittelulle on vähän tilaa, pienen tunnuksen voi tarvittaessa sijoittaa käyttäen pienempää suoja-aluetta. Tällainen käyttö voi olla välttämätöntä esim. www-ympäristössä, jossa tunnuksesta tulisi liian pieni, mikäli noudatettaisiin tunnuksen normaalia suoja-aluetta. Suoja-alueen tulee tällöin kuitenkin olla vähintään 1/2 merkin A:n korkeudesta. x x x Suoja-alue X = A-kirjaimen korkeus x/2 x/2

19 2.1 Visuaaliset elementit Tunnus 19 Tunnuksen värivaihtoehtoja Aalto-yliopiston tunnusta on pyrittävä käyttämään värillisenä valkoisella taustalla. Jos tämä ei ole mahdollista, noudatetaan seuraavia ohjeita: Tunnus yksivärisenä Musta versio Valkoinen versio Kielletty käyttö: yksivärisenä Poikkeus: jos sovellus painetaan ainoastaan yhdellä värillä, tunnuksen takia ei tarvitse painattaa lisävärejä Jos tunnusta ei ole mahdollista käyttää värillisenä tai se sijoitetaan värilliselle pohjalle, on käytettävä mustaa tai valkoista tunnusta.! Yksivärinen tunnus voi olla vain musta tai valkoinen, ei esimerkiksi punainen. Mikäli tunnusta käytetään valokuvan päällä, on varmistettava, että taustalla oleva kuva-alue on tarpeeksi tasasävyinen ja rauhallinen, jotta tunnus erottuu selvästi. Tunnusta tulee käyttää joko valkoisena tai mustana riippuen taustalla olevan valokuvan tummuudesta. Tunnus väripohjalla Vaalealla taustalla Tummalla taustalla Kielletty käyttö: värillisenä Kielletty käyttö: yksivärisenä Tunnus valokuvan päällä Vaalean valokuvan päällä Tumman valokuvan päällä Kielletty käyttö: värillisenä Kielletty käyttö: yksivärisenä

20 2.1 Visuaaliset elementit Tunnus 20 Tunnuksen virheellisiä käyttötapoja Tällä sivulla on kokoelma esimerkkejä tunnuksen virheellisestä käytöstä. Muista nämä: Käytä aina Aalto-yliopiston jakamia virallisia tunnustiedostoja. Älä rakenna tunnusta tai sen tekstirivejä itse valmiista kirjasimista. Tunnuksen rakennetta ja elementtien suhdetta ei tule koskaan muuttaa. Älä lisää elementtejä tunnukseen tai sen suoja-alueelle. Älä muuta tunnuksen rakennetta tai elementtien välisiä suhteita. Älä luo tunnusta tai sen tekstirivejä valmiista kirjasintyypeistä. Älä käytä tunnuksessa muita värejä tai väriyhdistelmiä kuin mitä tässä ohjeistossa on määritelty. Kunnioita tunnuksen suoja-aluetta ja tässä ohjeistossa suositeltuja asetteluohjeita. Älä käytä efektejä. Tunnuksesta ei saa käyttää kolmiulotteista versiota tai lisätä tunnukseen efektejä, kuten varjostuksia, häivytyksiä tai pehmennystä. Älä käytä merkkiä ilman tekstiosaa tai tekstiosaa ilman merkkiä. Älä käytä visuaalisia efektejä, kuten varjostuksia. Älä käytä tunnuksessa muita kuin virallisia väriyhdistelmiä. Älä luo uusia epävirallisia lisärivejä. Mikäli sinulla on tunnuksen käyttöön liitttyviä kysymyksiä tai haluat tarkistaa tunnuksen käytön oikeellisuuden, ota yhteyttä Aalto-yliopiston viestintään:

21 2.1 Visuaaliset elementit Värit Aalto-yliopiston visuaalisen ilmeen värit perustuvat tunnuksessa käytettyyn kolmeen perusväriin: keltaiseen, punaiseen ja siniseen. Päävärien lisäksi ilmeessä käytetään kuutta lisäväriä, jotka on valittu klassista väriympyrää mukaillen tasaisin sävyeroin. Lisävärit muodostavat korkeakoulujen tunnusvärit. 368 C 116 C 137 C Aalto-yliopiston visuaalisen ilmeen värimaailmassa on haluttu välttää yksittäisten värien symbolisia arvoja, merkityksiä ja viestejä rationaalisella perusväreihin perustuvalla värijärjestelmällä. 340 C 165 C Värijärjestelmä viestii perusasioihin palaamisesta, avoimuudesta ja ennakkoluulottomuudesta. Laaja väriskaala myös symboloi Aaltoylipiston arvoja: vapautta, suvaitsevaisuutta ja avoimuutta. Tunnuksen viestimä arvomaailma toistuu näin värimaailmassa. Aalto-yliopiston visuaalisen ilmeen väripaletin käytössä on pyrittävä värikkääseen mutta selkeään vaikutelmaan. Visuaalinen ilme on kokonaisuutena värikäs, mutta yksittäisen sovelluksen ei välttämättä tarvitse sitä olla. Räikeää kirjavuutta on vältettävä. 300 C 2665 C 247 C 032 C Värikoodit viittaavat Pantone PLUS Coated -värijärjestelmän väreihin.

22 2.1 Visuaaliset elementit Värit 22 Värit Päävärit Aalto-yliopiston visuaalisen ilmeen värit jakaantuvat seuraavasti: Päävärit ovat tunnuksen merkissä käytössä oleva punainen, sininen ja keltainen. Nämä värit ovat visuaalisen ilmeen päävärejä, ja niitä käytetään ensisijaisina väreinä. Korkeakoulujen värit ovat korkeakoulujen omia tunnusvärejä. Tunnusvärejä käytetään ilmeessä korkeakoulujen tunnistautumiseen mutta ei Aalto-yliopiston tunnuksessa. 300 C Korkeakoulujen värit 032 C 116 C Aalto-yliopiston harmaa on lisäväri, jota voi käyttää vapaasti tarvittaessa. Kauppakorkeakoulu (BIZ) Kemian tekniikan korkeakoulu (CHEM) Sähkötekniikan korkeakoulu (ELEC) Insinööritieteiden korkeakoulu (ENG) Perustieteiden korkeakoulu (SCI) Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (ARTS) 368 C 340 C 2665 C 247 C 165 C 137 C Muut yhteiset värit 403 C

23 2.1 Visuaaliset elementit Värit 23 Värien käyttö yliopistotasolla Aalto-yliopiston yliopistotasoisissa materiaaleissa käytetään pääasiallisesti päävärejä. Värejä voidaan käyttää samanarvoisina tai niin, että yksi väri on sovelluksen pääväri ja muita värejä käytetään lisäväreinä. Tarvittaessa korkeakoulujen värejä voidaan käyttää lisäväreinä, mutta ainoastaan vähäisessä määrin ja selkeästi toissijaisina väreinä. Päävärit Korkeakoulujen tunnusvärit ja harmaa Värien käyttö korkeakoulutasolla Korkeakoulut käyttävät pääasiassa omaa tunnusväriään.! Tunnusvärin on oltava selvästi pääväri kaikissa korkeakoulun ja sen alaisten yksiköiden, laitosten, koulutusohjelmien jne. materiaaleissa. Yleinen ohje, jota voi noudattaa on, että kun käytetään jonkin korkeakoulun tunnusta, käytetään myös kyseisen korkeakoulun tunnusväriä päävärinä. Lisäväreinä käytetään ensisijaisesti ilmeen päävärejä ja harmaata. Toissijaisina lisäväreinä voidaan käyttää muiden korkeakoulujen tunnusvärejä. Lisävärien käyttö on oltava selkeästi korkeakoulun tunnusvärille alisteista. Korkeakoulun tunnusväri Päävärit ja harmaa Muiden korkeakoulujen värit

24 2.1 Visuaaliset elementit Värit 24 Väriarvot Aalto-yliopiston visuaalisen ilmeen värit on määritelty Pantone Plus -värijärjestelmän sävyinä. Huomioi, että Coated (C) ja Uncoated (U) -koodit ovat joidenkin värien kohdalla erilaiset. Käytettäessä nelivärisävyjä (CMYK) väriarvot vaihtelevat painettavan paperin mukaan. Coated-väriarvoja käytetään päällystetylle paperille, Uncoated-väriarvoja päällystämättömälle paperille. Nelivärisävyjä tulee aina käyttää näiden ohjeiden mukaisesti. Mikäli käytetyt väriarvot eivät ole käytetylle paperilaadulle tarkoitetut, värit toistuvat lopputuotteessa väärin. 116 C 108 U CMYK COATED 0, 12, 100, 0 CMYK UNCOATED 0, 6, 100, 0 RGB 255, 205, C 123 U CMYK COATED 0, 35, 100, 0 CMYK UNCOATED 0, 25, 100, 0 RGB 255, 163, C 032 U CMYK COATED 0, 90, 65, 0 CMYK UNCOATED 0, 80, 70, 0 RGB 239, 51, C 021 U CMYK COATED 0, 70, 100, 0 CMYK UNCOATED 0, 45, 90, 0 RGB 255, 103, C 300 U CMYK COATED 100, 50, 0, 0 CMYK UNCOATED 100, 30, 0, 0 RGB 0, 94, C 246 U CMYK COATED 30, 90, 0, 0 CMYK UNCOATED 15, 75, 0, 0 RGB 187, 22, C 403 U CMYK COATED 18, 21, 27, 47 CMYK UNCOATED 10, 10, 13, 36 RGB 140, 133, 123 CMYK COATED 0, 0, 0, 55 CMYK UNCOATED 0, 0, 0, 55 Kun harmaata ei ole mahdollista painaa Pantone- tai nelivärisävynä, sen voi toteuttaa mustan asteena. Käytettävä sävy on 55 % mustaa C 2665 U 340 C 340 U 368 C 368 U CMYK COATED 70, 75, 0, 0 CMYK COATED 100, 0, 85, 0 CMYK COATED 65, 0, 100, 0 CMYK UNCOATED 50, 55, 0, 0 CMYK UNCOATED 90, 0, 80, 0 CMYK UNCOATED 50, 0, 85, 0 RGB 125, 85, 199 RGB 0, 150, 94 RGB 120, 190, 32

25 2.1 Visuaaliset elementit Typografia Aalto-yliopiston visuaalisessa ilmeessä käytetään ensisijaisesti Helveticaan perustuvaa Nimbus Sans Bold -kirjasinta. Kirjasin on neutraali ja ajaton, joten se toteuttaa visuaalisen ilmeen ideaa. Täydentäväksi kirjasimeksi on valittu Sentinelkirjasin. Yhdessä nämä kirjasimet muodostavat esteettisen, tunnistettavan ja monikäyttöisen yhdistelmän. Nämä ovat Aalto-yliopiston visuaalisen ilmeen viralliset kirjasimet. Aalto-yliopiston viralliset kirjasimet asennetaan etänä Aalto-yliopiston koneille. Kirjasimia voi pyytää osoitteesta Nimbus Sans Bold Nimbus Sans Sentinel Bold Italic Sentinel Book Nimbus Sans on URW Studion vuonna 1982 digitalisoima versio Max Miedingerin 1958 suunnittelemasta Helvetica-tekstityypistä. Sentinel on Jonathan Hoeflerin ja Tobias Frere- Jonesin vuonna 2009 julkaisema tekstityyppi. font_overview.php?productlineid=100034

26 2.1 Visuaaliset elementit Typografia 26 Kirjasinten käyttö Aalto-yliopiston visuaalisen ilmeen tekstityypit on valittu niin, että ne ovat muotokieleltään yhteensopivia. Yhteensopivuus mahdollistaa tekstityyppien vapaan yhdistelemisen, joka on yksi Aalto-yliopiston visuaalisen ilmeen tunnuomaisista piirteistä. Yhdistelmät Teksityyppejä voi yhdistellä vapaasti esim. otsikoissa jopa niin, että tekstityyppiä vaihdetaan kesken sanan. Haku 2012 Haku 2012 Haku 2012 Tällä sivulla on esimerkkejä ja ohjeita tekstityyppien yhdistelemiseen. Korostus Tekstityyppien vaihtelua voidaan käyttää juoksevassa tekstissä korostuskeinona. Leipäteksti Nimbus. Tio ea adip exer secte dolore Sentinel korostus dolessectem zzrillamet eu feuipisisl et lut alit eriliquam zzril delent dipis ad min ex euguerat incipsusci tie tatie faccum quat. Ut vulla feugait in volorting Nimbus korostus. Quisi bla con elit at exercing ea feuguer aesequi scilismodio commodip estie vullute vel ea consequat auguerc inisi. Tasot Tekstityyppien vaihtelua voidaan käyttää taitossa tekstin eri tasojen merkitsemiseen. Alaotsikko Elis dolor in hendit atio delit nosto dolorper suscin henis dit, sequat nisit autpat, quam quat lutat. Dunt irit vel dolobor il do delenim nisim quisi.dit, vel iril dolent estio erilis nonum nosto dolorper suscin henis dit, sequat nisit autpat, quam quat lutat. Dunt irit vel dolobor il do delenim nisim quisi. Lisätietoja: delit lan velit aut ut ulpute magna faccum in eu: Feum at, consecte consed tismodi pisisi blandio el. Giamcon sectet wis alit, sequam dunt amcorperos

27 2.1 Visuaaliset elementit Typografia 27 Kirjasinten koko Otsikoiden typografia Kun kirjasimia yhdistellään, tulee Sentinel-kirjasin latoa 4 % Nimbusta suuremmalla koolla (esim. jos Nimbus = 100 pt, niin Sentinel = 104 pt). Näin kirjasimet vaikuttavat optisesti samankokoisilta. Riviväli otsikko otsikko Riviväli 80 % Esimerkki: Nimbus-kirjasimen koko 100 pt Sentinel-kirjasimen koko 104 pt Riviväli 80 pt Välistys 0 Otsikoissa käytetään normaalia tiivimpää riviväliä. Riviväli on 80 % Nimbuskirjasimen koosta (esim. Nimbus-teksti = 100 pt, riviväli = 80 pt). Sentinel-kirjasimen koko on 4 % Nimbusta suurempi Välistys Otsikoissa käytetään aina oletusvälistystä (0 ). Välistystä voi tarvittaessa hienosäätää (±5 ), mutta älä käytä liian tiivistä tai väljää välitystä, jotta otsikot eivät olisi visuaalisesti liian ahtaita tai hajanaisia. Väri Otsikoiden välistys Käytä oletusvälistystä (0 ). Älä käytä liian tiivistä tai väljää välitystä. otsikko otsikko otsikko otsikko otsikko otsikko Otsikot ovat ensisijaisesti värillisiä. Ne ladotaan joko korkeakoulun tunnusvärillä (myös laitosten ja korkeakoulun alaisten yksiköiden tapauksessa) tai yliopiston pääväreillä (yliopistotasolla). Lisätietoja värien käytöstä löytyy kohdista Värit ja Tekstielementit. Otsikoiden värit Otsikot ladotaan ensisijaisesti tunnusvärillä: korkeakoulun värillä tai yliopiston pääväreillä. otsikko otsikko otsikko otsikko otsikko otsikko

28 2.1 Visuaaliset elementit Typografia 28 Korvaavat käyttöjärjestelmäkirjasimet Kun Aalto-yliopiston visuaalisen ilmeen kirjasimia ei ole käytössä, ne voidaan korvata seuraavilla PC- ja Macintoshkäyttöjärjestelmiin kuuluvilla fonteilla: Arial Bold korvaa Nimbus Sans Boldin. Nimbus Sans Bold Arial Bold Georgia korvaa Sentinelin. Aalto-yliopiston visuaalisen ilmeen pääasiallinen kirjasin on Nimbus Sans Bold, joten korvaavista kirjasimista tulee käyttää ensisijaisesti Arial Bold -kirjasinta. Nimbus Sans Arial Sentinel Book Georgia Sentinel Bold Georgia Bold

29 2.2 Ominaisuudet

30 2.2 Ominaisuudet Formaatit B4 250 x 353 Aalto-yliopiston painetuissa materiaaleissa käytetään ensisijaisesti A- ja B-standardiformaatteja. Standardiformaatit (sovelluksen muoto) sekä kehikko (visuaalinen rakenne) muodostavat kehykset, jotka yhtenäistävät sovelluksia sekä visuaalisesti että fyysisesti. Sallittuja formaatteja ovat kaikki A- ja B-koon formaatit sekä samassa suhteessa (1 / 2) olevat formaatit. Käytännöllisistä tai taloudellisista syistä formaateista voidaan tarvittaessa poiketa, mutta vain niin, että käytetty formaatti on A- ja B-formaatteja muistuttava pystyformaatti. A4 210 x 297 B5 176 x 250 A5 148 x 210 B6 125 x 176 A6 105 x 148

31 2.2 Ominaisuudet Kehikko Kaikissa sovelluksissa käytetään visuaalisten elementtien sommittelun perustana neliöistä rakentuvaa kehikkoa (ns. grid). Kehikko luo elementtien käyttöön visuaalista johdonmukaisuutta ja varmistaa yhdenmukaisen visuaalisen rakenteen kaikissa sovelluksissa. Tämä on erityisen tärkeää, koska Aalto-yliopiston materiaaleissa käytetään samanaikaisesti monia toisistaan poikkeavia visuaalisia elementtejä (esim. valokuvaa ja kuvitusta). Kehikko perustuu neliöön, joka on Aaltoyliopiston ilmeessä toistuva visuaalinen perusyksikkö. Neliön käytön lähtökohtana on Aaltoyliopiston tunnus, joka on ulkomitoiltaan neliö. Myös tunnuksen suoja-alue ja sijoitteluperiaatteet perustuvat neliöön. Kehikkoa sovelletaan jokaiseen formaattiin ja sovellukseen erikseen, sovelluksen funktionaalisuus ja sisältö huomioon ottaen. Kehikko löytyy valmiiksi määriteltynä useimmista Aalto-yliopiston taittopohjista (esim. esitteet, ilmoitukset ja lomakkeet).

32 2.2 Ominaisuudet Kehikko 32 Kehikon rakenne Aalto-yliopiston kehikon tarkoitus on luoda sovelluksiin visuaalista ja fyysistä yhdenmukaisuutta. 4X4 3X3 1 Aalto-yliopiston kehikko rakentuu seuraavasti: Kehikko perustuu noin 4 mm x 4 mm -kokoiseen yksikköön, jonka avulla pinta jaetaan 3 x 3 -yksikön kokoisiin neliöihin, joiden palstaväli on 1 yksikköä. 4X4 3X3 1 3X3 3X3 1 Tällä tavalla suuriin formaatteihin (A4 & B5) muodostuu pariton määrä palstoja (11 & 9) ja pienempään formaattiin (A5) parillinen määrä palstoja (8) A4 11 palstaa B5 9 palstaa A5 8 palstaa

33 2.2 Ominaisuudet Kehikko 33 Formaatit, kehikon rakenne ja sommittelutyylit Koska erikokoisia formaatteja käytetään organisaatio- ja sovellushierarkioiden selkeyttämiseksi ja kehikon rakenne muuttuu formaatin mukaan, myös kehikosta muodostuu hierarkioita tukeva työkalu. Palstojen määrän kautta kehikko tukee hierarkkisesti eri sommittelutyylejä: Suuria formaatteja (A4 & B5) käytetään ensisijaisesti yliopisto- ja korkeakoulutasoisiin sovelluksiin. Pariton määrä palstoja tukee vapaiden ja ilmavien sommitelmien tekoa, sillä paritonta palstamäärää on hankalaa jakaa säännönmukaisesti tai täyttää tasaisesti visuaalisilla elementeillä. Lorem ipsum otsikko Lorem ipsum otsikko Yksikön nimi Pienen formaatin (A5) parillinen palstamäärä mahdollistaa yksinkertaisten ja selkeiden sommitelmien teon. Siksi formaatti ja kehikko soveltuvat hyvin esim. laitosten ja yksikköjen esitteisiin, joiden taiton on oltava selkeästi ja yksiselitteisesti ohjeistettavissa ja toteutettavissa. A4 11 palstaa B5 9 palstaa A5 8 palstaa

34 2.2 Ominaisuudet Kehikko 34 Kehikon käyttö Kehikkoa tulee käyttää kaikissa Aaltoyliopiston visuaalisen ilmeen sovelluksissa. Kehikon käyttö on erityisen tärkeää silloin, kun valokuvaa, kuvitusta ja tekstiä käytetään yhdessä. Tällöin kehikko luo vaihteleville elementeille yhteisen visuaalisen rakenteen, joka yhtenäistää taittoa. Se myös ohjaa visuaalisen materiaalin käyttöä niin, että se on yhtenäistä eri sovellusten kesken. Kun valokuvaa, kuvitusta ja tekstiä käytetään yhdessä, on noudatettava seuraavalla sivulla määriteltyjä sommitteluperiaatteita. Silloin kun sovelluksessa ei yhdistellä monenlaisia visuaalisia elementtejä, sommitteluperiaatteita voi soveltaa vapaammin. Taitossa on silti tällöinkin otettava huomioon ilmeen visuaaliset rakenteet eli muuttujat ja niiden käyttö sovelluskokonaisuuksittain (katso luku 3.0 Visuaaliset muuttujat ja sovelluskokonaisuudet). Lorem ipsum otsikko Kun valokuvaa, kuvitusta ja tekstiä käytetään yhdessä, on noudatettava seuraavalla sivulla määriteltyjä sommitteluperiaatteita. Lorem ipsum Kun elementtejä on vähemmän, voi kehikkoa käyttää vapaammin. Otsikko

35 2.2 Ominaisuudet Kehikko 35 Yleisiä sommitteluperiaatteita Elementtien sommittelussa käytetään lähtökohtana alla olevia periaatteita. Sommittelu: Elementtejä voi tarvittaessa käyttää hieman päällekkäin. Päällekkäisyys elävöittää taittoa, mutta sen liiallista käyttöä on vältettävä. Valokuvat: Kun valokuvaa ja kuvitusta käytetään yhdessä, on valokuvien aina oltava neliön muotoisia. Älä käytä liikaa visuaalisia elementtejä. Noin 3 5 visuaalista elementtiä on riittävä määrä. Käytä otsikkoa tai yhtä kuvaa sommittelun pääelementtinä. Älä käytä kuvituksia pääelementtinä. Niitä käytetään ainoastaan sommittelua elävöittävinä lisäelementteinä. Vältä liiallista säännönmukaisuutta, vaihtele elementtien kokoja ja jätä tyhjää tilaa. Pyri visuaalisesti raikkaaseen lopputulokseen (katso kohta 1.3 Ilmaisu). Lorem ipsum otsikko Lorem ipsum otsikko Yksikön nimi Poikkeuksen muodostavat esim. A5-formaattiin tehtävät sarjoja muodostavat sovellukset, joissa on käytettävä yksinkertaisia pohjia säännönmukaisella sommittelulla. Tällaisia ovat esim. yksiköiden tai koulutusohjelmien esitepohjat. Käytä vähintään kahta kuvitusta kerralla. Käytä yhtä kuvitusta vain silloin, kun se liittyy suoraan sovelluksen aiheeseen (esim. yksikön sisältöä esittävä kuvitus yksikön esitteen kannessa).! Sommitteluperiaatteita ja kehikkoa tulee noudattaa myös muissa kuin painettavissa materiaaleissa, esim. sähköisissä medioissa. Esimerkki A4 Kuva pääelementtinä 3 kuvitusta 1 valokuva Vapaa sommittelu Tunnus: Tunnuksesta on suositeltavaa käyttää pientä versiota silloin, kun muita visuaalisia elementtejä on paljon. Esimerkki B5 Teksti pääelementtinä 2 kuvitusta 2 valokuvaa Vapaa sommittelu Otsikot: Noudata kohdassa Typografia määriteltyjä reunaehtoja, kohdassa Tekstielementit määriteltyjä otsikoiden, sloganien ja nimien muotoiluperiaatteita sekä kohtaan Tilan käyttö perustuvia tila käytön periaatteita. Esimerkki A5 Kuvalliset elementit pääelementteinä 1 kuvitus (ainoastaan jos kuvitus kuvaa suoraan aihetta / yksikköä) 1 valokuva Sommittelu voi olla kaavamaisempi (esim. ennalta tehtyyn pohjaan)

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Sisältö Tunnuksista yleisesti... 3 Tunnuksen versiot ja rakenne.... 4 Merkin värit.... 5 Tunnuksen värivaihtoehtoja... 7 Tunnuksen suoja-alue.... 8 Tunnuksen sijoittelu.... 9 Pienen

Lisätiedot

Visuaalisen ilmeen ohjeisto

Visuaalisen ilmeen ohjeisto Visuaalisen ilmeen ohjeisto V 1.5 / 20.9.2010 Sisältö Ilmeestä... 3 1 Tunnus Merkki ja tunnus...5 1.1 Käytetyt termit... 6 1.2 Merkki... 7 1.2.1 Merkin rakenne... 8 1.2.2 Käytettävät merkit... 9 1.2.3

Lisätiedot

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto Visuaalisen suunnittelun ohjeisto 1 Aluksi Visuaaliset ominaisuudet ja viimeistely: ulkoasua määrittelevät ohjeet ja muuttujat Aalto-yliopiston visuaalisen suunnittelun ohjeisto määrittää sovellusten suunnittelulle

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 2(12) Sisältö 1. Johdanto 3 2. Tunnus 4 - Tunnuksen koko 5 - Tunnuksen suoja-alue 6 - Tunnuksen käyttö 7 3. Värimääritykset

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko Sisällys Sisällys 1. Esipuhe Teksti 2. Liikemerkki ja värit eri käyttötilanteissa 2.1 Esimerkkejä liikemerkin käytöstä eri taustoissa 3. Liikemerkin mitat ja suoja-alue 4. Logo ja liikemerkki 5. Slogan

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 11/2012

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 11/2012 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 Päivitetty 11/2012 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA 2 3 4 5 6 Suomen Lions-liitto ry:n graafinen ohjeisto on tehty yhtenäistämään järjestön

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Turku Centre for Computer Science

Graafinen ohjeisto. Turku Centre for Computer Science Graafinen ohjeisto Turku Centre for Computer Science tunnus Tunnus. Turku Centre for Computer Sciencen tunnus muodostuu kahdesta elementistä: nuolimaisesta liikemerkistä ja TUCSnimilogosta. Liikemerkkiä

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 4/2013

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 4/2013 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 Päivitetty 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia

Lisätiedot

Yhtenäinen ja johdonmukainen visuaalinen ilme heijastaa Fennovoiman toiminnan laatua, luotettavuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Yhtenäinen ja johdonmukainen visuaalinen ilme heijastaa Fennovoiman toiminnan laatua, luotettavuutta ja pitkäjänteisyyttä. Graafinen ohjeisto 2 Johdanto Sisältö Graafinen ohjeisto on apuväline, jota noudattamalla Fennovoiman visuaalisesta ilmeestä rakentuu tunnistettava ja laadullisesti yhtenäinen kokonaisuus. Yhtenäinen ja

Lisätiedot

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset Graafinen ohjeisto värit tunnus 2 Sisältö johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 typografia sovellukset JOHdanto Siuron Piharakennus Oy on kasvava pirkanmaalainen maarakennusyhtiö,

Lisätiedot

Melan graafinen ohje. Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu.

Melan graafinen ohje. Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu. Melan graafinen ohje Tämä ohjeisto esittelee Melan visuaalisen ilmeen peruselementit. Ohjeisto on yhdenmukaisen asiakasviestinnän työkalu. Selkeä ja yhtenäinen ilme vahvistaa positiivista mielikuvaa Melasta.

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia 4. Visuaalinen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY Ohjeiston sisältö Tämän ohjeiston tarkoitus on antaa selkeät suuntaviivat Ollila Trans Oy:n viestinnälle. Annettuja ohjeita noudattamalla yrityksestä annetaan yhtenäinen,

Lisätiedot

2 Graafinen ohjeisto. Viestintäosasto auttaa, kouluttaa ja ohjeistaa graafisen ilmeen käytössä ja soveltamisessa. Ota yhteyttä:

2 Graafinen ohjeisto. Viestintäosasto auttaa, kouluttaa ja ohjeistaa graafisen ilmeen käytössä ja soveltamisessa. Ota yhteyttä: GRAAFINEN OHJEISTO VAPAAN KANSAN LAHJA VAPAALLE TIETEELLE Turun yliopisto perustettiin vuonna 1920 suomalaisten lahjoitusvaroilla. Alusta asti Turun yliopisto on tehnyt työtä koko yhteiskunnan palvelemiseksi.

Lisätiedot

HEIKKINEN YHTIÖT YRITYSILME 071212

HEIKKINEN YHTIÖT YRITYSILME 071212 LOGON PERUSVERSIO PERUSVERSIO Ensisijaisesti käytettävä versio logosta. Käytetään valkoisella tai hyvin vaalealla pinnalla. PERUSVERSIO PUNAINEN NEGA Käytetään tässä ohjeistossa määritellyllä punaisella

Lisätiedot

1 Graafinen ohjeisto

1 Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Johdanto... 2 Tunnuksen versiot... 3 Tunnuksen suoja-alue... 4 Tunnuksen käyttö... 5 Slogan... 6 Graafiset elementit ja niiden käyttö... 7 Värimaailma... 8 Typografia... 9

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 2017

GRAAFINEN OHJEISTO 2017 GRAAFINEN OHJEISTO 2017 Graafinen ohjeisto ja sen käyttötarkoitus Sisällys Tullinkulman Työterveys Oy:n uusi aputoiminimi on Pirte ja se otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta alkaen markkinoinnissa ja muussa

Lisätiedot

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015

Akavan. graafinen ohjeistus 3.12.2015 Akavan 3.12.2015 graafinen ohjeistus Esipuhe Tunnus Opiskelijoiden tunnus Akavalainen-tunnus Tunnuksen suoja-alue Tunnuksen käyttö Väripaletti Typografia Kuvat, muodot ja värit Akavan slogan ja strategiset

Lisätiedot

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Graafiset ohjeet Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Sisältö Tunnus...3 Typografia...4 Värit...5 Käyntikortit ja sähköinen allekirjoitus...6 Lomakkeet

Lisätiedot

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan

Tunnus. 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Graafiset ohjeet 1 1. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus perusmuodossaan Tunnus Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n tunnus on järjestön nimen alkukirjaimista muodostettu nimilogo,

Lisätiedot

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n uudistuneen ilmeen graafinen ohjeistus on käytännön työkalu kaikille viestinnän kanssa tekemisissä oleville.

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n uudistuneen ilmeen graafinen ohjeistus on käytännön työkalu kaikille viestinnän kanssa tekemisissä oleville. Graafinen ohjeisto Miten graafisilla sovelluksilla viestitään ja opastetaan? Toimiva graafinen ilme sovelluksineen kiteyttää yrityksen imagon, yhtenäistää yrityskulttuuria ja vapauttaa tärkeitä resursseja

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus 5/2012

Graafinen ohjeistus 5/2012 Graafinen ohjeistus 5/2012 Tunnus Kauppakamari-tunnus on muotoilultaan selkeä ja moderni nimilogo. Se viestii suoraselkäisen ja pelkistetyn olemuksensa ansiosta luotettavuutta ja asiantuntemusta. Perustunnus

Lisätiedot

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0

ABMcomposite Graafinen ohjeisto 1.0 Esipuhe Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä. Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna

SISÄLLYS. 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna 2 TUNNUS Mobiilimaksu-tunnus koostuu sim-kortin muotoisesta

Lisätiedot

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita.

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Graafinen ohjeisto Tunnus Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Visio: Suomi on Euroopan kilpailukykyisin

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. kesä 2017 / v.1.0

GRAAFINEN OHJEISTO. kesä 2017 / v.1.0 GRAAFINEN OHJEISTO kesä 2017 / v.1.0 JOHDANTO Tämän graafisen ohjeiston tarkoitus on ohjeistaa Eläinterapeutin visuaalisen ilmeen käyttöä ja määritellä ulkoasua, sekä visuaalista viestiä. Graafisen ohjeistoon

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 3.2. Tunnus (ilman koulutus-sanaa) ja tunnuksen suoja-alue Tunnuksen muotoilu perustuu sanaan FINVA, erillistä liikemerkkiä ei käytetä. Tunnuksessa yhteen sulautuvat Finanssi ja vakuutus.

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7.

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7. GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS JOHDANTO 1. TUNNUS - SANOMA 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 2.1 Suoja-alue 2.2 Eri osien käyttö 2.3 Minimikoot 5. KUVAT 6. VERKKOSIVUT 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET 7.1 Tuotekortit 7.2 Esitteet

Lisätiedot

Tunnuksen päivitys 19.9.2012

Tunnuksen päivitys 19.9.2012 Tunnuksen päivitys 19.9.2012 2 Tampereen yliopiston tunnus Tampereen yliopiston tunnus Tuhannet ihmiset näkevät Tampereen yliopiston tunnuksen päivittäin lomakkeissa, nettisivuilla, raporteissa, esitteissä.

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 KIRJEKUORET 10

Lisätiedot

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1.

1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE VÄRILLINEN LOGO LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA MUSTA LOGO 7 1. 1 LOGO JA SEN KÄYTTÖ 1.1 LOGO JA TURVA-ALUE 4 1.2 VÄRILLINEN LOGO 5 1.3 LOGO VÄRILLISELLÄ POHJALLA 6 1.4 MUSTA LOGO 7 1.5 EI NÄIN 8 3 1.1 Logo ja turva-alue neste jacobsin logo Neste Jacobsin uusi tekstilogo

Lisätiedot

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston. Graafinen ohjeisto

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston. Graafinen ohjeisto Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston Graafinen ohjeisto Logo Liekkireunat Otsikkoteksti Luetteloteksti Osoite Graafisen ilmeen osat Valkeakosken ammatti- ja aikuiskoulutuskeskuksen visuaalinen ilme muodostuu

Lisätiedot

Tunnus. Tunnuksen VÄRIVERSIOT. Min. 20 mm

Tunnus. Tunnuksen VÄRIVERSIOT. Min. 20 mm Graafinen ohje Tunnus Oulu Sinfonian tunnuksena käytetään ensisijaisesti ohessa kuvattua liikemerkin ja nimilogon kiinteää yhdistelmää. Käytössä on huolehdittava, että tunnuksen mittasuhteet sekä nimilogon

Lisätiedot

MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO

MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO 2011 Tämä graafinen ohjeisto esittelee Makulihan logon ja sen sovellukset, sekä antaa ohjeet yritysilmeen käyttöön. Ohjeistoa ja sähköisiä originaaleja käytetään

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko...

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko... Visual Manual 1 Esipuhe Pohjois-Karjala pyrkii pitkäjänteisillä ja johdonmukaisilla markkinointiviestinnän toimenpiteillä luomaan seudusta vahvan ja halutun brändin. Tavoitteena on rakentaa ja viestiä

Lisätiedot

suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli

suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli gr a a f ine n oh je is t o suomen palopäällystöliiton jäsenmatrikkeli l ogo Suomen Palopäällystöliiton logo on sinetin ja tekstin yhdistelmä. Tässä on esitettynä sen perusversio jota pyritään käyttämään

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus

Visuaalinen identiteetti. Graafinen ohjeistus Visuaalinen identiteetti Graafinen ohjeistus MEDRIAN OY SISÄLTÖ 01 VÄRIT 04 02 03 3... CMYK ja RGB 4... HELPien värit TYPOGRAFIA 5... Ensisijainen fontti 6... Toissijainen fontti 7... WWW-sivut LOGO 8...

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI

SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ 1. VAAKUNA JA LOGOTYYPI 1.1 Vaakunan ja logotyypin mittasuhteet ja suoja-alue 1.2 Vaakunan ja logotyypin värit 1.3 Vaakuna ja logotyypin käyttö 1.4 Typografia 2. LOMAKKEISTO

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 Kaikki asiakkaidemme tarpeet liittyvät oman näkemyksen välittämiseen toiselle ihmiselle. Vain siitä on kyse, ja vain se on tärkeää. Olipa näkemys tarkoitettu sähköasentajalle,

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO

GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 8..06 Sisältö Merkki ja tekstiosa 3 Suoja-alue 4 Tunnuksen värit (värillinen tunnus) 5 Tunnuksen värit (harmaasävyinen tunnus) 6 Tunnuksen sähköiset originaalit toimisto-ohjelmiin 7

Lisätiedot

Graafinen. ohjeisto. Laureamkon Brändikirja Graafinen ohjeisto

Graafinen. ohjeisto. Laureamkon Brändikirja Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto Liitteenä Laurea-ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ohjeiston mukaiset mallit, joiden pohjalta visuaalista ilmettä toteutetaan. Sisällys 2

Lisätiedot

Etelä-Savo Saimaan maakunta visuaalinen ilme

Etelä-Savo Saimaan maakunta visuaalinen ilme Etelä-Savo Saimaan maakunta visuaalinen ilme Sisältö 1 Esittely 1 2 Kuvamaailma 2 3 Värit 3 4 Tunnus 4 5 Tekstityypit 7 6 Tiedotepohja 8 7 PowerPoint-pohja 9 8 Muut materiaalit 10 2010 1. Esittely Etelä-Savon

Lisätiedot

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ Johdanto...3 Logo...4 Logon käyttö...6 Logo ja sloganit...8 Typografia...10 Värit...12 Valokuvien käyttö...14 2 Suomen Vapaakirkon lapsi-

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään

Graafinen ohjeisto* KESKENERÄINEN PIRAATTIPUOLUE. Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään versio 0.8 2010 Graafinen ohjeisto* PIRAATTIPUOLUE * Visuaalisen suunnittelun ja viestinnän ohjeita Piraattipuolueen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään Alkusanat G raafiset ohjeistot ovat viestinnän alan

Lisätiedot

Tunnuksen osat ja typografia

Tunnuksen osat ja typografia g r a a f i n e n o h j e i s t u s 2 0 1 0 2 Tunnuksen osat ja typografia PIKI-tunnus muodostuu merkistä, logo-osasta, ja tekstiosasta. Tunnusta käytetään pääsääntöisesti näiden kolmen osan muodostamana

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia

Graafinen ohjeistus. Taustaa. Logon elementit. Mittasuhtet. Suoja-alue. Värimääritykset. Logon sijoittelu. Kirjasintyypit eli typografia Graafinen ohjeistus Taustaa Logon elementit Mittasuhtet Suoja-alue Värimääritykset Logon sijoittelu Kirjasintyypit eli typografia Taustaa Nuorten Kotkien alkuperäinen logo on vaakunamalliseen kehyksen

Lisätiedot

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 5 Logon eri versiot... 7 Kuinka logoa ei tule käyttää... 11 Logon suoja-alue... 13 Slogan... 15 Typografia... 17 Värimaailma... 19 Käyntikorttipohja...

Lisätiedot

esittely Tunnusta ei saa skaalata eikä mittasuhteita vääristää.

esittely Tunnusta ei saa skaalata eikä mittasuhteita vääristää. GRAAFINEN OHJEISTO Päivitys: maaliskuu 2017 TUNNUS esittely Muistiliiton tunnus muodostuu punaisesta ympyrä- ja kaari-teemasta (liikemerkki) sekä Muistiliittotekstiosuudesta (logo) täydennettynä ruotsinkielisellä

Lisätiedot

Roosa nauha -tunnus. Graafinen ohjeisto - Versio 01

Roosa nauha -tunnus. Graafinen ohjeisto - Versio 01 Roosa nauha -tunnus Graafinen ohjeisto - Versio 01 Roosa nauha -tunnus on Syöpäsäätiön Roosa nauha -rahaston virallinen merkki. Merkin oikeudet omistaa Syöpäsäätiö eikä tunnusta saa painaa tai muuten käyttää

Lisätiedot

2.1 Tunnus. TUNNUKSEN KÄYTÖN RAJOITUKSET Käytä kuhunkin käyttötarpeeseen suunniteltuja originaaleja logoversioita www-sivujen logopankista

2.1 Tunnus. TUNNUKSEN KÄYTÖN RAJOITUKSET Käytä kuhunkin käyttötarpeeseen suunniteltuja originaaleja logoversioita www-sivujen logopankista 2.1 Tunnus LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU GRAAFINEN OHJEISTO 7 Lahden ammattikorkeakoulun merkki perustuu vahvaan, tunnistettavaan kirjainmuotoiluun, joka on linjassa ilmeessä käytettävän muun typografian kanssa.

Lisätiedot

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja...

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja... Graafinen ohjeisto Sisältö 2 Saatesanat...3 Liikemerkki...4 Värit...5 Logo suomenkielisenä...6 Logo ruotsinkielisenä...6 Liikemerkin käyttötapoja...7 Logon käyttötapoja...8 Tunnuksen suoja-alue...9 Typografia...10

Lisätiedot

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa.

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. GRAAFINEN OHJEISTO Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. 2 TUNNUS RAY:N KÄYTTÖÖN JÄRJESTÖJEN JA RAY:N KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1.0

Graafinen ohjeisto 1.0 Graafinen ohjeisto 1.0 01 01 Peruselementit Logo POP vakuutuksen logo on suunniteltu digitaaliseen ympäristöön ja siksi digitaalinen näkyvyys määrittelee ilmeen. Play-elementti Play-elementti painikkeenomaisena

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 2013

GRAAFINEN OHJEISTO 2013 GRAAFINEN OHJEISTO 2013 GRAAFINEN OHJEISTO 1 Johdanto Kainuun ammattiopiston yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa kuvaa laadukkaasta ja luotettavasta toiminnasta ja sitä kautta lisää vetovoimaisuutta ja

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO versio 1.0

GRAAFINEN OHJEISTO versio 1.0 03.11.2017 GRAAFINEN OHJEISTO versio 1.0 SISÄLLYS Graafisen ohjeiston tarkoitus on nimensä mukaisesti ohjeistaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa Vierailu- ja innovaatiokeskus Joen yhteydessä tapahtuvaa viestintää.

Lisätiedot

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Tunnus ja värisymboliikka Merkin muoto perustuu lentävään kuukkeliin, joka on Kuusamon metsien onnea tuova seuralainen. Lennon suunta on positiivisesti ylös vasemmalle, joka on kokonaisuutta

Lisätiedot

YRITYSTUNNUS TEKSTILOGO SYMBOLI

YRITYSTUNNUS TEKSTILOGO SYMBOLI YRITYSTUNNUS Yritystunnus koostuu tekstilogosta ja symboliosasta, joiden kokosuhteen toisiinsa tulee pysyä muuttumattomana. Tekstilogo on 100% musta. Symboliosa on oranssi-harmaa-liukuvärinen ja pallomainen,

Lisätiedot

G r a a f i n e n o h j e i s t u s

G r a a f i n e n o h j e i s t u s Graafinen ohjeistus Naisten Valmiusliiton graafinen ilme on merkittävä osa yleisölle välittyvästä mielikuvasta. Graafisen ohjeistuksen avulla luodaan huoliteltu ja yhtenäinen ilme, joka antaa Naisten Valmiusliitosta

Lisätiedot

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS TAMPEREEN SISU vuodesta 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS Sisällysluettelo LOGO Logo 3 Typografia. 5 Värit... 8 Lomakkeet 10 Kuvitus 12 - A KU UVITUS KEET LOMAKK TYPO GRAFI VÄRIT 2 LOGO TAMPEREEN SISU vuodesta

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0

GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0 GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0 THE VOICE The Voice on hyväntuulinen ja positiivinen ystävä jonka elämäntehtävä on viihdyttäminen! The Voicen idea on soittaa uptempoista pop-musiikkia, jota höystetään mielenkiintoisilla

Lisätiedot

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI...

1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... GRAAFINEN OHJEISTO 1. ALKUSANAT... 3 2. TUNNUS... 3 3. VÄRIT... 3 4. MERKKI JA LOGOTYYPPI... 4 PÄÄLLEKKÄISVERSIO... 4 RINNAKKAISVERSIO... 4 5. SUOJA-ALUE... 5 6. TUNNUKSEN KÄYTTÖ... 5 7. MONIVÄRI... 5

Lisätiedot

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus Johtokunta 2.11.2009 155 Graafinen ohjeistus Sisällys: 1. Käyttäjälle 3 2. Liikelaitoskuntayhtymän logo ja sen käyttö 4 3. Graafisen ilmeen perusvärit 6 4. Kirjasimet ja tekstityypit 7 5. Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto

Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto Kauneimmat Joululaulut: Visuaalisen ilmeen ohjeisto 7.3.2017 Tämä on vuonna 2017 uusitun Kauneimpien Joululaulujen visuaalisen ilmeen ohjeisto. Ohjeiston mukana toimitetaan alkuperäiset logotiedostot,

Lisätiedot

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 Johdanto Graafiset ohjeistot ovat viestinnän alan yleinen käytäntö. Kaikessa järjestöviestinnässä käytetään organisaatiokohtaisia graafisia ohjeistuksia, jotta

Lisätiedot

Tunnus. Typografia. Värit. Kuvamaailma. Sovellukset. päävärit lisävärit. värivariaatiot koko käyttö suoja-alue. internet Office

Tunnus. Typografia. Värit. Kuvamaailma. Sovellukset. päävärit lisävärit. värivariaatiot koko käyttö suoja-alue. internet Office graafinen ohjeisto Tunnus värivariaatiot koko käyttö suoja-alue Typografia internet Office Värit päävärit lisävärit Kuvamaailma valokuvat graafiset elementit kuvituskuvat Sovellukset PowerPoint Mikä on

Lisätiedot

Suunnittelijan sana. 3 Logo 4 Logon eri versiot 5 Logon käyttö 6 Logon virheellinen käyttö 7 Värimaailma 8 Typografia

Suunnittelijan sana. 3 Logo 4 Logon eri versiot 5 Logon käyttö 6 Logon virheellinen käyttö 7 Värimaailma 8 Typografia Graafinen ohjeisto Sisältö 2 Suunnittelijan sana 3 Logo 4 Logon eri versiot 5 Logon käyttö 6 Logon virheellinen käyttö 7 Värimaailma 8 Typografia Suunnittelijan sana Tämän graafisen ohjeiston tarkoitus

Lisätiedot

Kainuun liitto. Graafiset elementit ja ohjeet

Kainuun liitto. Graafiset elementit ja ohjeet Kainuun liitto Graafiset elementit ja ohjeet Logot Kainuun liiton logo esitetään ylläolevalla tavalla. Logoa ei esitetä missään muussa muodossa tai väreissä, lukuunottamatta mustavalkoisia esityksiä,

Lisätiedot

Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6

Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6 Graafinen ohjeisto Sisällys Yritystunnus...3 Tunnusvärit...4 Typografia...5 Lomakkeisto...6 Yritystunnus Corpon yritystunnusta käytetään aina oheisessa muodossa. Logotekstiä ei saa latoa (kirjoittaa) eikä

Lisätiedot

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT 2 SISÄLTÖ Saatteeksi... 3 Tullin tunnus... 4 Tullin tunnusvaihtoehdot... 5 Tullin

Lisätiedot

Kainuun sote. Graafiset elementit ja ohjeet

Kainuun sote. Graafiset elementit ja ohjeet Kainuun sote Graafiset elementit ja ohjeet Logot Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän logo esitetään ylläolevalla tavalla. Logia ei esitetä missään muussa muodossa tai väreissä, lukuunottamatta

Lisätiedot

Tunnuksen käyttö 28.4. 2014

Tunnuksen käyttö 28.4. 2014 Tunnuksen käyttö 28.4. 2014 Sisältö Saatteeksi Tässä ohjeistossa määritellään Lähienergiatunnuksen käyttöä, linjataan ehdot sen käyttöoikeudelle ja kerrotaan valvonnasta. Ohjeiston tarkoituksena on selkeyttää

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU - GRAAFINEN OHJEISTO

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU - GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU - GRAAFINEN OHJEISTO KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU / Graafinen ohjeisto Kajaanin ammattikorkeakoululla on oma tunnistettava, visuaalinen ilmeensä, joka näkyy

Lisätiedot

Tunnus. Tunnusta käytetään ensisijaisesti valkoisella pohjalla vihreä-mustana. Hyrräkuvio on aina vihreä. Tunnuksen minimileveys on 30 mm.

Tunnus. Tunnusta käytetään ensisijaisesti valkoisella pohjalla vihreä-mustana. Hyrräkuvio on aina vihreä. Tunnuksen minimileveys on 30 mm. Tunnus Tunnusta käytetään ensisijaisesti valkoisella pohjalla vihreä-mustana. Hyrräkuvio on aina vihreä. Tunnuksen minimileveys on 30 mm. Tunnuksen negatiivi-versiota käytetään vain, jos tunnus on pakko

Lisätiedot

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen.

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen. Graafinen ohjeisto Uuden yhdistyneen Jämsän yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa omalta osaltaan kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Alueelta löytyy mielenkiintoista ja vahvaa historiaa, mutta

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty:

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty: Päivitetty: 8.2.2016 Liikemerkki - vaaka Woikosken liikemerkki muodostuu aina tekstilogosta ja sen yhteydessä olevasta tunnuksesta. Liikemerkin muotoja tai niiden suhteita ei saa venyttää tai vääristää

Lisätiedot

ohjeistus retkikerho

ohjeistus retkikerho Graafinen ohjeistus Esittely Oulun luonnonsuojeluliiton alla toimiva Retkikerho on kanava, jonka avulla voi helposti irrottautua arjesta kaupungin lähiluontoon. Retkitarjonta on hyvin monipuolinen ja kerhon

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 21.01.2013

Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Graafinen ohjeisto 21.01.2013 Tunnus Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finna on arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen helppokäyttöinen verkkopalvelu. Finna-palvelu auttaa käyttäjiä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Tunnus 3 Tunnuksen suoja-alueet 4 Tunnuksen käyttö 5 Värit 6 7 Kaakkolennokit 8 Sovellukset Käyntikortit 9 Asiakirjapohja

Lisätiedot

HANHIKIVI 1 GRAAFINEN OHJEISTO

HANHIKIVI 1 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS Logo 4 Suoja-alue 5 Väriversiot 6 Hierarkia 7 Värit 8 Osavärit ja suhteet 9 Typografia 10 Sähköinen esitys 11 LOGO Hanhikivi 1 -logossa on kaksi elementtiä: tunnus sekä logoteksti,

Lisätiedot

Uusi norppa, uusi logo

Uusi norppa, uusi logo Graafiset ohjeet Miksi graafiset ohjeet? Uusi norppa, uusi logo Näiden graafisten ohjeiden avulla luomme yhtenäisyyttä ja tunnistettavuutta Suomen luonnonsuojeluliiton viestintään. Saimaanorppa tuli SLL:n

Lisätiedot

Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön

Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön Opas Joensuun kaupunginteatterin visuaalisen ilmeen käyttöön Johdanto sisällysluettelo Logo... 3 Logon käyttö... 4 Logon sovellukset... 5 Väripaletti... 6 Joensuun kaupunginteatteri on saanut uuden visuaalisen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto Santa s United ry 2015

Graafinen ohjeisto Santa s United ry 2015 Graafinen ohjeisto Santa s United ry 2015 Sisällysluettelo Värit... 1 Logon värimäärittelyt....1 Logo, liikemerkki ja tunnus... 2 Yleistä...2 Santa s United tunnus...2 Tunnuksen käyttö...3 Suoja-alueet...4

Lisätiedot

TUNNUS TUNNUS. Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS

TUNNUS TUNNUS. Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS Tunnus - Kehrä Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnukseen kuuluu kaksi osaa: kuviollinen kehrä-tunnus ja toiminnan/tapahtuman

Lisätiedot

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS VISUAALINEN OHJEISTUS Visuaalinen ilme on osa TEKin brändiä. Visuaalinen ilme symboloi organisaatiota, vahvistaa tavoiteltuja mielikuvia, lisää näkyvyyttä ja erottuvuutta. Ulkoisille

Lisätiedot

Kanta-palvelut graafinen ohje , versio 6.0

Kanta-palvelut graafinen ohje , versio 6.0 Kanta-palvelut graafinen ohje 18.9.2017, versio 6.0 Sisältö Kirjoitusasu Palvelut, taivutus, kieliversiot Tunnus Värillinen, musta valkoinen, värillisellä taustalla ja pohjalla sekä suoja-alue, mittasuhteet

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 2013

Graafinen ohjeisto 2013 Graafinen ohjeisto 2013 Yritystunnus Äänekosken Energian yritystunnus muodostuu kolmesta osasta: sinisestä ja oranssista muodosta, sekä logosta. Ensisijainen yritystunnus Ensisijainen yritystunnus Toissijainen

Lisätiedot

Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto

Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto Sisällys Logo 3 Logon käyttö 4 Värit 6 Typografia 7 Graafiset elementit 8 Esitteet 9 2 Logo Animalian logo muodostuu suorakulmiosta jossa on animalia -tekstin

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo. sivu 3 Johdanto. Logo sivu 4. Värit sivu 6. Tekstityypit sivu 7. Lomakkeisto sivu 8. Kirjelomake Jatkolomake

Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo. sivu 3 Johdanto. Logo sivu 4. Värit sivu 6. Tekstityypit sivu 7. Lomakkeisto sivu 8. Kirjelomake Jatkolomake Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo sivu 3 Johdanto Logo sivu 4 Värit sivu 6 Tekstityypit sivu 7 Lomakkeisto sivu 8 Kirjelomake Jatkolomake Kirjekuori C4 Kirjekuori C5 Kirjekuori

Lisätiedot

Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden ilmeen ja markkinointitunnuksen käyttämisestä

Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden ilmeen ja markkinointitunnuksen käyttämisestä KARKKILA : GRAAFINEN OHJEISTO Karkkilan kaupungille on vuonna 2006 suunniteltu uusi markkinointitunnus ja sen myötä uusi visuaalinen ilme kaikkeen viestintään. Graafisessa ohjeistossa annetaan ohjeet uuden

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 NENÄPÄIVÄ

GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT LOGO Nenäpäivä-tunnuksen kanssa saa leikkiä ja käyttää mielikuvitusta. Tunnukselle saa löytää uusia mitä merkityksellisempiä

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimusten. graafinen ohjeisto

Energiatehokkuussopimusten. graafinen ohjeisto Energiatehokkuussopimusten ilme graafinen ohjeisto Energiatehokkuussopimusten tunnus Suomalaisille energiatehokkuussopimuksille on suunniteltu oma tunnus, jota käytetään kaikessa energiatehokkuussopimusten

Lisätiedot

KOUVOLAN JENKKIPALLO RY. GRAAFINEN OHJEISTO / GRAPHIC MANUAL

KOUVOLAN JENKKIPALLO RY. GRAAFINEN OHJEISTO / GRAPHIC MANUAL KOUVOLAN JENKKIPALLO RY. GRAAFINEN OHJEISTO / GRAPHIC MANUAL JOHDANTO INTRODUCTION Kouvolan Indiansin graafinen ohjeisto antaa ohjeistukset visuaalisen ilmeen kanssa toimimiseen. Ohjeiston on tarkoitus

Lisätiedot

SAAREN GRAAFISET OHJEET KEMIÖN- VISUAALINEN IDENTITEETTI

SAAREN GRAAFISET OHJEET KEMIÖN- VISUAALINEN IDENTITEETTI VISUAALINEN IDENTITEETTI KEMIÖN- SAAREN GRAAFISET OHJEET Tunnus ja graafinen ilme viestivät Kemiönsaaren kunnan arvoja: avoimuutta, aktiivisuutta ja uudistumiskykyä. Päivitetty graafinen ilme on raikas

Lisätiedot

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT

SISÄLLYS 1. YLEISTÄ VAAKUNA TUNNUKSET Puolangan logo Slogan TYPOGRAFIA VÄRIT Graafinen ohjeistus 28.10.2016 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. VAAKUNA... 4 3. TUNNUKSET... 5 3.1. Puolangan logo... 5 3.2. Slogan... 6 4. TYPOGRAFIA... 7 5. VÄRIT... 8 6. GRAAFINEN ELEMENTTI... 9 7. SÄHKÖPOSTIN

Lisätiedot

isto nen ohje aafi Gr 1

isto nen ohje aafi Gr 1 Graafinen ohjeisto 1 Yritystunnus Porin Seudun Matkailu Oy MAISAn yritystunnus muodostuu maisa - tunnuksesta ja Porin Seudun Matkailu Oy -logosta. Yritystunnuksen pyöreät ja vahvat muodot viestivät yrityksen,

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1

GRAAFINEN OHJEISTO 1 GRAAFINEN OHJEISTO 1 LIEHUTA LIPPUAMME YLPEYDELLÄ. Alkusanat 3 Tunnus 4 Värit 9 Typografia 10 Kaari 12 Sovelluksia 13 2 LIPULLINEN RATKAISU Aktiivinen ja valveilla oleva ammattiyhdistysliike tukee työntekijää

Lisätiedot