Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, Helsinki p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2010

2 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, Helsinki p Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, Susa Junnola, Raisa Kyllikki Karjalainen, Matti Matikainen, Jarkko Mikkonen, Rodeo Ulkoasu: Hahmo Paino: Miktor Oy Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2010

3 Vuosikertomus 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliiton arvot Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

4 Sisältö 90-vuotias MLL on vahva vaikuttaja s. 6 Tukea kaikille vanhemmille s. 7 MLL:n tehtävät ja toiminnan ydinalueet s. 8 Toimintaympäristö s. 9 Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 11 Vaikuttaminen päätöksentekoon s. 11 Kansalaisjärjestöyhteistyö s. 15 Viestintä s. 15 Lapsemme-lehti ja julkaisut s. 16 Tapahtumat s. 16 Kansalaistoiminnan tuki ja järjestötyö s. 17 Jäsen- ja järjestöpalvelut s. 17 Vapaaehtoistoiminnan tuki s. 18 Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan koulutus s. 19 Puheenjohtajapäivät s. 19 Neuvonta- ja keräystyö s. 19 Auttavat puhelin- ja nettipalvelut s. 20 Lasten ja nuorten puhelin ja netti s. 20 Vanhempainpuhelin ja vanhemmuuden tuki verkossa s. 21 Lasten ja nuorten terveyden edistäminen s. 23 Ehkäisevän päihdetyön hanke s. 23 Päihdekasvatuksen prosessikoulutus s. 24 Lapsen seurassa -ohjelma s. 24 Vauva- ja pikkulapsiperheiden verkkokoulu s. 24 Lasten ja lapsuuden suojeleminen s. 25 Finnish Internet Awareness and Safety -hanke s. 25 Viisaasti verkossa -hanke s. 26 Sosiaalisia taitoja mediakasvatuksen keinoin -projekti s. 26 Lasten ja nuorten osallisuus s. 27 Tukioppilastoiminta s. 27 Koulukiusaamisen ehkäisy ja Koulurauha-ohjelma s. 28 Turvallista ryhmää rakentamaan -hanke s. 28 Kiusaamisen ehkäisy alle kouluikäisten lasten parissa -hanke s. 28 Nuortennetti ja verkkonuorisotyö s Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2010

5 Yhdistysten nuorisotyön tukeminen s. 30 Lasten ja nuorten kerhotoiminnan tuki s. 30 Tuki vanhemmille s. 31 Perhekahviloiden ja vertaisryhmätoiminnan tuki s. 31 Lapsiperheiden tukihenkilötoiminnan malli s. 32 Vapaaehtoistoiminnan ohjaushanke s. 32 Valtakunnallinen lastenhoitotoiminta s. 34 Vahvuutta vanhemmuuteen -hanke s. 34 Ihmissuhdetaitojen ja tapakasvatuksen tuki s. 36 Hyvä alku koulutielle -kampanja s. 36 Materiaalinen apu lapsiperheille s. 36 Kansainvälinen toiminta s. 37 Kansainväliset verkostot s. 37 Yhteistyö Euroopan unionissa s. 37 Kehitysyhteistyö s. 37 Talous ja hallinto s. 38 Luottamuselimet s. 38 Talous ja kiinteistöt s. 38 Varainhankinta s. 38 Keskustoimiston henkilöstö s. 38 Säätiöt ja yhtiöt s. 40 Konsernitilinpäätös s. 41 Tuloslaskelma s. 42 Tuotot ja kulut toiminnanaloittain s. 43 Tase s. 44 Nimikkorahastot s. 45 Tilintarkastuskertomus s. 45 Liitteet s. 46 Liiton suojelijat Kunniapuheenjohtajat, kunniajäsenet Liittovaltuusto Liittohallitus 2010 Liittohallituksen asettamat toimielimet Mannerheimin Lastensuojeluliiton säätiöiden hallitukset Paikallisyhdistykset MLL:n toiminta lukuina 2010 s. 53 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

6 90-vuotias MLL on vahva vaikuttaja Hangen keskelle syntyneet pälvet ja peipon liverrys aamuvarhaisella ovat merkkejä uudesta keväästä. Mannerheimin Lastensuojeluliitolle kulunut talvi oli virstanpylväs: liitto täytti lokakuussa 90 vuotta. Päättyneen juhlavuoden aikana MLL on paitsi kunnioittanut menneiden vuosien saavutuksia, myös aktiivisesti ottanut kantaa tulevaisuuteen. Liitto on valmistellut ja antanut lausuntoja monista lastensuojeluun ja lapsiperheiden hyvinvointiin liittyvistä toimenpiteistä ja suunnitelmista. Kannanottojen taustalla ovat olleet liiton aatteellinen tarkoitus, arvot ja päämäärät. Luettelo annetuista lausunnoista on mittava. Erityisen arvokkaaksi osoittautui MLL:n eduskuntavaaliohjelma, joka monella lailla joko suoraan tai välillisesti vaikutti puolueiden vaaliohjelmiin. Tänä keväänä Suomen kansa äänesti ja valitsi uuden eduskunnan. Muutokset olivat mittavia. MLL:lle muutokset ovat suuri haaste ja mahdollisuus. Liiton tiivis yhteistyö valtakunnan keskeisten päättäjien kanssa on lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin kannalta äärimmäisen tärkeää. Kuluneet vuodet ovat osoittaneet, että liitto pystyy keräämään ja tuottamaan korvaamattoman arvokasta tietoa valtakunnallisen päätöksenteon tueksi. Kerätty aineisto on hyvä lähtökohta tulevien vuosien yhteydenpidon pohjaksi. Kuluneena vuonna liiton toiminta on ollut taloudellisesti vakaata. Myös tulevaisuuden talousnäkymät ovat tyydyttävät. Järvi-Suomen suurpiirin rakentuminen ja toiminnan täysi käynnistyminen ovat osaltaan osoitus MLL:n uudistumiskyvystä. Kesäkuussa 2011 on vuorossa Oulun liittokokous, joka omalta osaltaan tulee olemaan liiton tulevan toiminnan suunnannäyttäjä. Euroopan mittakaavassa alkanut vuosi on vapaaehtoistoiminnan kannalta merkittävä, sillä vuosi 2011 on nimetty Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuodeksi. MLL on Suomen suurimpia vapaaehtoistoiminnan järjestäjiä. Liiton vapaaehtoiset tekivät pelkästään viime vuonna talkootuntia lasten, nuorten ja vanhempien hyväksi. Lämmin kiitos kaikille ahkerille vapaaehtoisille ja heidän osaaville ohjaajilleen! Olli Simell liittohallituksen puheenjohtaja 6 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2010

7 Tukea kaikille vanhemmille MLL:n työ aloitettiin vaikeissa oloissa suuri osa lapsista kärsi puutteesta, ja lapsikuolleisuus oli korkea. Helsingin työväenkortteleihin Toiselle linjalle perustettiin Suomen ensimmäinen lastenneuvola halkokellariin. Tavoitteena oli äitejä opastamalla parantaa lasten hyvinvointia ja vähentää imeväiskuolleisuutta. Lapsikuolleisuus kääntyikin ensimmäisen neuvolan alueella nopeasti laskuun. Runsaat kaksikymmentä vuotta myöhemmin neuvolatyöstä tuli kuntien lakisääteistä toimintaa. Puhuessaan MLL:n 90-vuotisjuhlassa tasavallan presidentti Tarja Halonen kiitti suomalaisia hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisesta ja siitä, että suurin osa lapsista ja nuorista voi tällä hetkellä hyvin. Samalla hän nosti esiin lasten hyvinvoinnin eriytymiskehityksen: sosioekonomiset terveyserot ovat kasvaneet, ja kuntakohtaiset erot palveluissa ovat valitettavan suuret. Presidentti muistutti kaikkien vanhempien oikeutetusta tarpeesta ympäröivän yhteiskunnan tukeen. Perheiden tulee saada ajoissa apua pulmiinsa asuinpaikasta tai tulotasosta riippumatta. Tämän vuoden alusta neuvolat ovat toimineet uuden neuvola-asetuksen mukaan. Neuvoloiden tehtäväksi on määritelty koko perheen hyvinvoinnin tukeminen. MLL käynnisti viime vuonna laajamittaisen Vahvuutta vanhemmuuteen -hankkeen, joka tähtää vanhemmuuden tuen uudistamiseen. Hankkeessa tarjotaan neuvolan perhevalmennukseen osallistuville perheille mahdollisuus jatkaa ryhmätapaamisia vauvan syntymän jälkeen. Ryhmissä pyritään vahvistamaan vanhempien kykyä ymmärtää vauvan tarpeita ja tunteita, sekä tukemaan tasavertaista vanhemmuutta ja parisuhdetta. Varsin ilahduttavaa on ollut se, että alkuvuoteen 2011 mennessä hankkeeseen on tullut mukaan jo kuutisenkymmentä kuntaa. Vanhempia ohjataan tutustumaan myös oman alueensa vapaaehtoistyöhön, kuten perhekahviloihin, joita oli 427 vuonna Selvitysten mukaan perhekahvilat vahvistavat perheiden sosiaalisia verkostoja ja vähentävät vanhempien kokemaa yksinäisyyttä ja uupumista. Tämä on mahdollista vain lukuisten vapaaehtoisten voimalla. Lämpimät kiitokset heille kaikille! Kaikki vanhemmat tarvitsevat joskus tukea ja neuvoja. On tärkeää, että tuki on saatavilla helposti juuri silloin kuin sitä tarvitsee. MLL toimii jatkossakin sen puolesta, että yksikään perhe ei jää huolineen yksin, vaan saa tukea muilta vanhemmilta ja ammattilaisilta. Lämpimät kiitokset MLL:n työn tukijoille: Raha-automaattiyhdistykselle, ministeriöille, yrityksille, yhteisöille ja yksityisille lahjoittajille. Erityiskiitos kuuluu työtämme tukeville kunnille, jotka taloudellisesta ahdingostaan huolimatta ovat ymmärtäneet kansalaistoiminnan ja vapaaehtoistyön merkityksen. Mirjam Kalland pääsihteeri Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

8 MLL:n tehtävät ja toiminnan ydinalueet Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö. MLL:n keskusjärjestön jäseniä ovat 13 piirijärjestöä ja 566 paikallisyhdistystä. Vuoden 2010 lopussa jäseniä oli yhteensä Kansalaisten järjestönä MLL edistää lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tasapainoisiksi ihmisiksi sekä lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja luomalla osallistumismahdollisuuksia eri elämäntilanteissa. Lapsen etua ajavana vaikuttajajärjestönä MLL kehittää ja vahvistaa lapsuutta suojelevaa kasvatuskulttuuria. MLL:n toiminnan ydinalueet ovat l lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen l lasten kuulemisen ja osallisuuden edistäminen l lapsuuden kunnioittaminen ja suojeleminen l vanhemmuuden arvostaminen ja tukeminen. MLL edistää lapsiperheen hyvinvointia 8 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2010

9 Toimintaympäristö Joka viides Suomessa asuva on lapsi. Vuoden 2010 alussa Suomessa asui lasta (0 17-vuotias). Lapsista suomenkielisiä oli 90 prosenttia, ruotsinkielisiä 6 prosenttia ja muunkielisiä 4 prosenttia. Muunkielisistä yleisimmät olivat venäjän-, somalin-, viron-, arabian-, albanianja kurdinkieliset. Vuoden 2010 alussa lapsiperheitä (perheessä vähintään yksi kotona asuva 0 17-vuotias) oli Lapsiperheisiin kuului 41 prosenttia väestöstä. Lapsiperheistä kahden vanhemman perheitä oli 71 prosenttia, yksinhuoltajaperheitä 20 prosenttia ja uusperheitä 9 prosenttia. Yksinhuoltaja- ja uusperheiden osuus on viime vuosikymmenten aikana kasvanut. Syntyvyys on ollut viime vuosina korkeaa. Vuonna 2010 syntyi lasta, mikä on 550 lasta enemmän kuin vuonna Vuonna 2010 kokonaishedelmällisyysluku oli 1,87 mikä on korkein 41 vuoteen. Vuonna 2010 kaikkien synnyttäjien keski-ikä oli 30,1 vuotta ja ensisynnyttäjien 28,3 vuotta luvulla ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut 0,7 vuodella. Kansainvälisesti vertaillen lasten vanhempien työllisyysaste on Suomessa korkea. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2009 alle 18-vuotiaiden lasten vanhempien (20 59-vuotiaat) työllisyysaste oli 83 prosenttia, kun samanikäisillä lapsettomilla työllisyysaste oli vain 75 prosenttia. Työja suorituskeskeisyyden vahvistuminen yhteiskunnassa on haaste lapsiperheiden hyvinvoinnille. Kysymykset työn ja perheen yhteensovittamisesta tulevat yhä tärkeämmiksi. Vanhempainvapaiden uudistusta valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä, joka julkisti ehdotuksensa maaliskuussa Yhteiskunnan osallistuminen lapsista aiheutuvien kustannusten kattamiseen on ohentunut, ja vastuu on siirtynyt aiempaa enemmän perheille itselleen. Esimerkiksi vuodesta 1995 vuoteen 2011 ensimmäisestä lapsesta maksettavan lapsilisän reaaliarvo on laskenut 19 prosenttia ja toisesta lapsesta 29 prosenttia. Pienituloisiin perheisiin kuuluvien lasten osuus kaikista lapsista on kasvanut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana merkittävästi. Tulonjakotilaston mukaan vuonna 1995 lapsiköyhyysaste oli 5 prosenttia, kun se vuonna 2008 kohosi 13 prosenttiin. Suurin köyhyysriski on yksinhuoltajaperheillä, pienten lasten perheillä ja monilapsisilla perheillä. Yksinhuoltajaperheistä kuului pienituloisiin kotitalouksiin 8 prosenttia vuonna 1995 ja 27 prosenttia vuonna Yksinhuoltajaperheillä oli huomattavasti enemmän toimeentulovaikeuksia ja ne saivat toimeentulotukea huomattavasti useammin kuin kahden huoltajan perheet. Hyvinvoinnin eriytymiskehitys näkyy lapsissa ja lapsiperheissä. Terveys- ja hyvinvointierot muodostuvat merkittävältä osin jo lapsuus- ja nuoruusiässä. Vuonna 2009 lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä oli lasta, kun luku vuonna 2000 oli Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumäärä oli vuonna 2000 yhteensä lasta. Vuonna 2009 luku oli Lapsilisän reaaliarvo vuoden 2010 rahassa Ensimmäisestä lapsesta Toisesta lapsesta Kolmannesta lapsesta e e e e e e e e e e e e e e e e e e Lähde: THL, Perusturvan riittävyyden arviointiraportti Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

10 Lapset (0 17-vuotiaat) maakunnittain vuoden 2011 alussa Lappi Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Savo Pirkanmaa Satakunta Päijät-Häme Kanta-Häme Etelä-Karjala Kymenlaakso Varsinais-Suomi Uusimaa Ahvenanmaa Kotihoidon tuen hoitorahan reaaliarvo vuoden 2010 rahassa 308 e 310 e 280 e 294 e 312 e 419 e Lähde: THL, Perusturvan riittävyyden arviointiraportti Lähde: Tilastokeskus Erityispalveluiden tarvetta on lisännyt yleisiin ja ennalta ehkäiseviin palveluihin kohdistuneet leikkaukset ja säästöt. Esimerkiksi päiväkotien ja koulujen suuret ryhmäkoot, neuvolatyön ja kouluterveydenhuollon resurssien ja muiden ehkäisevien toimien karsinta johtavat siihen, että lasten oireilua ja ongelmia ei havaita ajoissa eikä peruspalveluiden piirissä kyetä antamaan riittävää tukea ja apua. Vuonna 2010 oli käynnissä useita lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen kannalta merkittäviä kansallisia ohjelmia, kuten esimerkiksi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE ), Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma sekä Terveyden edistämisen politiikkaohjelma. Perusopetuksen tuntijaon uudistaminen herätti keskustelua. Työryhmä julkaisi kesäkuussa ehdotuksensa perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamiseksi. Tuntijaon uudistamisen sisällöstä ei päästy hallituksessa yhteisymmärrykseen ja asia siirtyi seuraavalle hallituskaudelle. Myös päivähoitolain uudistaminen siirtyi seuraavalle hallitukselle. Alkoholin mielikuvamainonnasta nousi keskustelu, kun sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä esitti kesäkuussa, että alkoholin mielikuvamainontaan ei tarvita lainsäädäntömuutoksia. MLL ja muut sosiaali- ja terveysjärjestöt korostivat, että alkoholin liiallinen käyttö on Suomessa keskeinen kansanterveydellinen ongelma. Suomalaiset nuoret aloittavat alkoholinkäytön kansainvälisesti vertaillen hyvin nuorina ja juovat humalahakuisesti. Aikaisin aloitettu alkoholinkäyttö on merkittävä riski alkoholiriippuvuuden syntymiselle. Tutkimusten mukaan altistuminen mielikuvamainonnalle aikaistaa alkoholinkäytön aloittamista ja lisää käytön määrää. Erityisessä riskissä ovat päihdeongelmaisten vanhempien lapset ja nuoret. Valtiovarainministeriö herätti keskustelua julkisen talouden kestävyysvajeesta. Julkisten palveluiden rahoitusongelmat kasvavat, kun suuret ikäluokat eläköityvät ja vanhuspalveluiden kustannustaso nousee. Lasten ja lapsiperheiden palvelut eivät ole julkisen talouden kestävyysvajetta kasvattaneet. Perhe ja lapset -ryhmän osuus sosiaalimenoista on selvästi laskenut. Esi- ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen käyttömenot ovat laskeneet viime vuosien aikana. Verotuksen kehittämistyöryhmä julkisti loppumietintönsä joulukuussa. Työryhmä ehdotti verotuksen painopisteen siirtämistä maltillisesti työn verotuksesta kulutusverotukseen. Työryhmä esitti ansiotulojen verotuksen keventämistä 2 miljardilla eurolla ja yhteisöveron keventämistä 800 milj. eurolla. Työryhmä esitti vastaavasti arvonlisä-, pääoma- ja valmisteverotuksen kiristämistä ja korko- ja kotitalousvähennysoikeuden rajoittamista. Kunta- ja palvelurakenneuudistus on lisännyt kuntarajat ylittäviä palveluiden järjestämisratkaisuja. Kuntaliitokset ovat myös vähentäneet kuntien määrää. Kunnat hankkivat palveluita entistä enemmän yleisiltä markkinoilta, ja yksityisen hyvinvointipalvelutuotannon rooli on vahvistunut. 10 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2010

11 Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen Mannerheimin Lastensuojeluliiton lapsija perhepoliittisen vaikuttamisen tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä sekä lisätä lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa. Erityinen tavoite on, että julkinen valta kantaa vastuunsa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edellytysten rakentamisesta. Vaikuttaminen päätöksentekoon Mannerheimin Lastensuojeluliitto on vahva lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaja. MLL:n keskusjärjestö vaikuttaa lapsi- ja perhepoliittiseen päätöksentekoon valtakunnallisesti, piirijärjestöt maakunnallisesti ja alueellisesti ja paikallisyhdistykset kunnallisesti. Vaikuttamistyön perustana olivat MLL:n aatteellinen tarkoitus, arvot ja päämäärät sekä ihmisoikeudet; erityisesti YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa turvatut oikeudet ja Suomen perustuslaissa turvatut perusoikeudet. Vaikuttamistoiminnan keskeiset sisällöt on linjattu MLL:n liittokokouksen vuonna 2008 hyväksymässä hyvinvointiohjelmassa, liittohallituksen vuonna 2008 hyväksymässä MLL:n kuntaohjelma :ssa ja vuonna 2010 hyväksymässä MLL:n eduskuntavaaliohjelma 2011:ssä. Vaikuttamistyöllään MLL pyrkii siihen, että lapsen etu ja näkökulma otetaan huomioon lapsia, nuoria ja lapsiperheitä koskevassa julkisen vallan päätöksenteossa. Vaikuttamisen tavoitteena on, että julkinen valta kantaa oman vastuunsa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edellytysten turvaamisesta. Vuonna 2010 vaikuttamistyössä painottuivat erityisesti lasten ja perheiden peruspalveluiden parantaminen sekä lapsiperheiden sosiaaliturvan kehittäminen ja lapsiperheköyhyyden vähentäminen. Vaikuttamistyössä otettiin huomioon Euroopan sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhyyden teemavuosi. Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

12 Keskusjärjestö antoi vuonna 2010 lausuntoja ministeriöille ja muille valtion viranomaisille seuraavista asioista: l lausunto ulkoasiainministeriölle yleissopimusluonnoksesta, joka käsitteli naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja niiden vastaista toimintaa l lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asettamalle vanhempainvapaatyöryhmälle vanhempainvapaiden uudistamisesta l lausunto oikeusministeriölle ehdotuksesta uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi l lausunto opetusministeriölle työryhmän muistiosta Uusi kuvaohjelmalain säädäntö Kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän ehdotus l lausunto oikeusministeriölle työryhmämietinnöstä Lasten suojeleminen seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja riistolta l lausunto oikeusministeriölle ihmisoikeusinstituutiotyöryhmän mietinnöstä kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamisesta l lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle alkoholimainonnan rajoituksia selvittäneen työryhmän ehdotuksista l lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän väliraportista l lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksista l ehdotukset Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle köyhyyden, syrjäytymisen ja terveyserojen vähentämiseksi l lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmalle Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit -hankkeen raporttiluonnoksesta l lausunto oikeusministeriölle äänioikeusikärajatyöryhmän raportista Nuorten ääni aikuisten uurna Keskusjärjestö julkisti seuraavan lapsija perhepoliittisen ohjelman: l MLL:n eduskuntavaaliohjelma 2011 Keskusjärjestö julkisti seuraavat lapsi- ja perhepoliittiset kannanotot: l Julkisen vallan edistettävä kansalaisjärjestöjen toimintaa l MLL vaatii alkoholin mielikuvamainonnan kieltämistä l Lasten ja nuorten ehkäisevään terveydenhuoltoon tulee panostaa Keskusjärjestön asiantuntijat olivat kuultavana eduskunnan valiokunnissa seuraavista asioista: l hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta (sivistysvaliokunta) l hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain muuttamisesta (sosiaali- ja terveysvaliokunta) l hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (työelämäja tasa-arvovaliokunta) l hallituksen esitys eduskunnalle valtion vuodelle 2011 talousarvioksi Päihdeäitien kuntoutuksen hoitojärjestelmän pysyvä rahoitus- ja järjestelyvastuu (valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto) Keskusjärjestöstä oli edustaja muun muassa seuraavissa valtionhallinnon työryhmissä ja toimikunnissa: opetus- ja kulttuuriministeriö l kuvaohjelmalainsäädännön asiantuntijaryhmä l lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelman hyvinvoiva lapsiperhe -työryhmä ja lapsilähtöinen yhteiskunta -työryhmä l lastensuojelulain ja nuorisolain lasten ja nuorten kasvua ja hyvinvointia edistävien yleisten säännösten kehittämistyöryhmä, MLL:n edustaja toimi työryhmän sihteerinä l Valtion elokuvatarkastamon neuvottelukunta l Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta oikeusministeriö l Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta, osallisuusjaosto sisäasiainministeriö l sisäisen turvallisuuden ohjelman järjestöyhteistyön seurantaryhmä sosiaali- ja terveysministeriö l lapsiasiain neuvottelukunta l lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ehkäisemisen ja vähentämisen toimenpideohjelmaa valmisteleva työryhmä l lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta, kouluikäisten jaos l kansanterveyden neuvottelukunta, valtakunnallisen yhteistyön jaosto l sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan kansalaisjaos l varhaisen puuttumisen vastuuhenkilöverkosto l päihde- ja raittiusasian neuvottelukunta liikenne- ja viestintäministeriö l lasten ja nuorten mediafoorumi valtioneuvosto l Kauhajoen koulusurmien tutkintalautakunta l tietoyhteiskuntaneuvosto Kansaneläkelaitos l äitiysavustusraati Opetushallitus l koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden uudistamistyöryhmä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos l Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste-ohjelma) asiantuntijatyöryhmä Viestintävirasto l Tietoturvapäivä-hankkeen johtoryhmä ja koululaistyöryhmä MLL:n työntekijä osallistui opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijavaltuuskunnan vierailuun Pekingiin. Vierailun aikana allekirjoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja All China Youth Federationin välinen nuorisoalan yhteistyöpöytäkirja. Lisäksi vierailun aikana järjestettiin keskustelutilaisuus internetistä ja mediakasvatuksesta. Vaikuttamisen tuki paikallisyhdistyksille ja piirijärjestöille Keskusjärjestö tuki piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten vaikuttamistyötä tuottamalla aineistoja alueellisen ja paikallisen vaikuttamisen tueksi ja järjestämällä lapsi- ja perhepoliittisen vaikuttamistyön ja lasten oikeuksien edistämisen koulutusta. Yhdistysnetissä MLL:n jäseniä kannustettiin osallistumaan vaikuttamistyöhön. Keskusjärjestön ohjelmat, kannanotot, lausunnot ja asiantuntijakirjoitukset tukivat myös paikallisyhdistysten ja piirijärjestöjen vaikuttamistyötä ja lapsen oikeuksien edistämistyötä. Yhdistysnetissä oli tarjolla koulutusaineistoa vaikuttamistoimintaan, tilastoja lasten ja nuorten elinoloista sekä tietoa lapsia, nuoria ja lapsiperheitä koskevasta keskeisestä lainsäädännöstä ja lasten oikeuksien edistämisestä. 12 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2010

13 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

14 14 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2010 MLL 90 v

15 Juhlavuoden kunniaksi liiton ilme uudistui. Kansalaisjärjestöyhteistyö MLL osallistui aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan toimintaan ja sen kehittämiseen. Liitolla oli laaja ja monipuolinen yhteistyöverkosto. MLL teki tiivistä yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen, erityisesti lastensuojelu-, lapsi- ja nuorisojärjestöjen, sosiaali- ja terveysalan sekä sivistysja opetusalan järjestöjen kanssa. MLL oli jäsenenä tai edustettuna muun muassa Raha-automaattiyhdistyksessä, Lasten Päivän Säätiössä, Lastensuojelun Keskusliitossa, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY:ssä, Terveyden edistämisen keskuksessa, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitossa, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssissa, Nuorten Akatemiassa, Opintotoiminnan Keskusliitossa, Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa verkostossa EAPN-Fin:ssä, Liikenneturvassa, Niilo Mäki Säätiössä, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepassa, Mediakasvatusseurassa ja Suomen YK-liitossa. MLL on yksi Asuntosäätiön perustaja- ja taustayhteisöistä. MLL oli mukana järjestöjen yhteisessä Lasten terveysfoorumissa ja Päihde- ja mielenterveystyön foorumissa. Lisäksi MLL on mukana nuorille suunnatun verkkotyön foorumissa. MLL ylläpiti kuuden yhteistyökumppanin kanssa valtakunnallista Rikosuhripäivystystä (RIKU). Palvelu tarjoaa rikoksen tai rikosyrityksen uhreiksi joutuneille puhelinneuvontaa, lakiasiainneuvontaa ja tukihenkilöitä. Rikosuhripäivystys vaikuttaa myös rikoksen uhrien aseman parantamiseen. Viestintä Syksyllä 2010 tuli kuluneeksi 90 vuotta MLL:n perustamisesta. Juhlavuoden päätapahtuma oli juhlaseminaari Helsingin yliopiston juhlasalissa. Juhlaan osallistui lähes 300 kutsuvierasta. Juhlan kunniaksi monet piirit ja paikallisyhdistykset järjestivät lokakuun alussa Perheen viikon tapahtumia. Liiton työ oli syksyn aikana vahvasti esillä mediassa. MLL julkaisi vuoden aikana 21 tiedotetta. Mediaseurannan mukaan mediaosumia kertyi yhteensä 1 963, mikä tarkoittaa keskimäärin 163 osumaa kuukaudessa. Seurannassa ovat mukana valtakunnallisessa ja maakunnallisessa mediassa julkaistut uutiset. Pelkästään Juhlaseminaari kokosi Helsingin yliopiston juhlasaliin lähes 300 MLL:n ystävää. Kuvissa liiton suojelija, tasavallan presidentti Tarja Halonen, arkkiatri Risto Pelkonen, taiteilija Seela Sella. Juhlassa esiintyi myös Sekamelska-kuoro (vier. sivu). painetun median näkyvyyden vastaavaksi mainosarvoksi lasketaan 4,6 miljoonaa euroa. Juhlavuoden kunniaksi liiton ilme uudistui. Hahmo Design Oy:n suunnittelema ilme kunnioittaa liiton perinteitä, mutta on aiempaa kevyempi ja nykyaikaisempi. Graafiset ohjeet uudistettiin ja välitettiin liittoyhteisön käyttöön. Myös MLL:n internet-sivusto uudistui. Sivusto palvelee toimittajia, asiantuntijoita, MLL:n jäseniä sekä vanhempia ja nuoria. on 230 sivun kokonaisuus, jolla tilastoitiin vuoden aikana lähes käyntiä ja eri kävijää. Suosituimmat osiot olivat Nuortennetti ja Vanhempainnetti. Keskusjärjestö kannusti paikallisyhdistyksiä ja piirejä uudis- Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

16 YHTEISTYÖSSÄ Lapsi messuilla MLL:n osastolla lapset koristelivat MLL:n 90-vuotiskakun. tamaan omat sivunsa yhtenäisen ilmeen mukaisiksi ja tarjosi tukea sivujen rakentamiseen ja kehittämiseen. Piireille järjestettiin nettiviestinnän koulutuspäivä. Viestinnän tavoitteena on, että suomalaiset tuntevat MLL:n ja sen toiminnan ja tavoitteet, MLL:oa pidetään asiantuntevana, luotettavana, aktiivisena, nykyaikaisena ja helposti lähestyttävänä, ja toimittajat pitävät MLL:a oleellisena tietolähteenä lapsia ja perheitä koskevissa asioissa. MLL osallistui Taloustutkimuksen toteuttamaan Suomi tänään -tutkimukseen, joka selvittää kansalaisten mielikuvia eri järjestöistä ja keräyksistä. 25 organisaation joukossa MLL oli vuonna 2010 SPR:n jälkeen toiseksi tunnetuin ja toiseksi arvostetuin sekä toiseksi mieluiten tuettava taho. Kokonaismielikuva ja tukemisen mieluisuus on kehittynyt edelleen positiivisesti vuodesta MLL:oa pidetään luotettavana, asiantuntevana, tehokkaana ja helposti lähestyttävänä. Julkisuudessa näkymisen ja toiminnan nykyaikaisuuden suhteen MLL sijoittui tutkimuksessa kärkikymmenikköön. Taloustutkimuksen Yritysviestintätutkimuksen mukaan yli puolet kyselyyn vastanneista toimittajista seurasi MLL:n viestintää. MLL sai arvioiduista 24 järjestöstä kolmanneksi parhaan arvosanan viestinnästään. Parhaiksi puoliksi arvioitiin viestinnän luotettavuus ja julkisuudessa näkyminen. Lapsemme-lehti ja julkaisut Lapsemme-lehti ilmestyi neljä kertaa. Sen tarkistettu levikki vuonna 2010 oli (edellisenä vuonna ). Lapsemme on jäsen- ja järjestölehti, halutun yhteisömielikuvan vahvistaja, liiton pää-äänenkannattaja ja lapsipoliittisen vaikuttamisen väline sekä kasvatuksen tuki lapsiperheille. Lapsemme-lehden toimitusneuvosto, joka tukee toimitusta lehden kehittämisessä, kokoontui kaksi kertaa. Juhlavuosi näkyi myös Lapsemme-lehdessä liiton historiasta kertovana juttusarjana. Lisäksi kolmosnumerosta tehtiin laajennettu MLL 90 vuotta -juhlanumero ja siitä otettiin lisäpainos yhdistysten jakelua varten. MLL julkaisee vanhemmille suunnattuja aineistoja lapsen kasvusta, kehityksestä ja hyvinvoinnista. Vuonna 2010 neuvolat tilasivat noin lehtistä jaettavaksi koteihin. Tapahtumat Valtakunnallisissa tapahtumissa MLL tekee tunnetuksi tavoitteitaan ja toimintaansa, nostaa yleiseen keskusteluun lapsiperheitä koskevia aiheita ja luo yhteyksiä suureen yleisöön, toimittajiin ja asiantuntijoihin. Keskusjärjestö järjestää vuosittain seminaareja, jotka ovat maksuttomia ja kaikille avoimia, osallistuu useisiin tapahtumiin ja järjestää valtakunnallisen äitienpäiväjuhlan yhteistyössä STM:n kanssa. MLL oli näkyvästi esillä muun muassa Educa-messuilla, Lapsi messuilla, Kouluterveyspäivillä sekä Pohjoismaisessa perhekeskuskonferenssissa. TERVEYS JA HUOLENPITO 0 12 kk Vauva Leikki-ikäisen ruokavuodet 16 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2010

17 Kansalaistoiminnan tuki ja järjestötyö Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminta perustuu paikallisyhdistysten ja niiden aktiivisten jäsenten haluun organisoida toimintaa ja vaikuttaa oman alueensa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. MLL toimii myös vahvana asiantuntijana ja kehittäjänä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Vuoden 2010 lopussa paikallisyhdistyksiin kuului yli henkilöjäsentä. Nykyiselle vapaaehtoistoiminnalle on luonteenomaista lyhytkestoinen mutta intensiivinen sitoutuminen. Se vaatii järjestöltä jatkuvaa koulutusta ja perehdytystä. Paikallisyhdistysten aktiivien ydinryhmän muodostavat hallitusten jäsenet, joita oli yhteensä yli Heidän tehtävänään oli muun muassa hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta, kehittää ja vastata yhdistyksen toiminnasta, huolehtia yhteydenpidosta jäseniin, piiriin ja keskusjärjestöön sekä osassa yhdistyksiä toimia myös työnantajana. Lisäksi lukuisa joukko muita aktiiveja oli mukana järjestämässä ja toteuttamassa paikallista toimintaa. Paikallisyhdistysten ja piirijärjestöjen eri luottamus- ja vastuuhenkilötehtäviä hoitaneiden vapaaehtoistyön tuntimäärä oli yhteensä tuntia. Liittohallituksen vuonna 2007 asettama järjestötyöryhmä antoi loppuraporttinsa liittohallitukselle. Raportissa oli järjestön kehittämistä koskevia suosituksia, joista keskeisiä olivat piirien välisen yhteistyön ja Järvi-Suomen piirihankkeen tukeminen, laajaa, ammatillista palvelutoimintaa toteuttavien yhdistysten tuki ja hallinnon kehittäminen koko järjestön tasolla. Raportissa esitettiin, että liittohallitus tekisi suunnitelman erityisesti Lapin ja pääkaupunkiseudun toiminnan varmistamiseksi. Työryhmän käynnistämää ammatillisia palveluja koskevan palvelustrategian valmistelua jatkettiin. Keskusjärjestö järjesti kaksi kehittämisfoorumia, joiden tavoitteena oli edistää liiton kehittämistoiminnan koordinointia ja hankeyhteistyötä. Foorumeihin osallistuivat piirien kehittämistoiminnasta vastaavat ja yhdistysten edustajat. Jäsen- ja järjestöpalvelut Keskusjärjestö tarjosi jäsenilleen kattavat rekisteripalvelut. Se ohjasi ja neuvoi paikallisyhdistysten ja piirijärjestöjen luottamus- ja toimihenkilöitä yhdistys- ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

18 järjestötoiminnan hallinto- ja kehittämiskysymyksissä sekä tiedotti ajankohtaisista jäsen- ja yhdistystoiminnan asioista. Keskusjärjestö aktivoi yhdistysten jäsenhankintaa ja -viestintää ja vapaaehtoisten rekrytointia. Keskusjärjestö tiedotti kirjeillä ja sähköpostitiedotteilla ajankohtaisista jäsen-, järjestö- ja yhdistystoimintaan liittyneistä asioista paikallisyhdistysten avainhenkilöille yhteensä 15 kertaa vuoden aikana. Vuoden 2009 aikana tuotetuista, jäsenhankintaa vahvistavista kampanja-aineistoista otettiin uusintapainokset. Yhdistysten jäsenhankinnan aktiivisuutta tuettiin toteuttamalla jäsenhankintakilpailu myös vuonna Toimintavuoden aikana valmistui MLL:n paikallisyhdistysten tehtävät ja MLL:n sisäinen palvelukuvaus asiakirja. Sen tavoitteena on tehdä näkyväksi ja täsmentää järjestön toimijoiden keskinäistä työnjakoa ja määritellä paikallisyhdistyksille tarjottavat tukipalvelut koko järjestössä. Lähtökohtana oli, että kaikilla paikallisyhdistyksillä on oikeus samantasoiseen tukeen ja palveluun toimialueestaan riippumatta. Palvelukuvauksen keskeinen ajatus on yhtenäistää MLL:n työn laatua, ohjata piirien ja keskusjärjestön toimintaa ja sen suunnittelua, auttaa hahmottamaan palvelujen toteuttamiseen tarvittavia resursseja ja piirien välisen yhteistyön mahdollisuuksia. Asiakirja toimii myös MLL:n luottamusja vastuuhenkilöiden sekä järjestön palkattujen toimihenkilöiden perehdytyksen välineenä. Vapaaehtoistoiminnan tuki Keskusjärjestö tarjosi paikallisyhdistyksille ja piirijärjestöille vapaaehtoistoiminnan koulutusta, materiaaleja, ohjausta ja neuvontaa. Yhdistysnetti toimi MLL:n yhdistystoiminnan tietopankkina. Yhdistysnetti tarjoaa tietoa MLL:sta, sen toiminnasta, hallinnosta, jäsenyydestä, taloudenhoidosta, varainhankinnasta ja viestinnästä. Lisäksi se välitti ajankohtaistietoa liiton toimielinten päätöksistä, toiminnasta ja sen tuloksista, kampanjoista, keräyksistä ja tapahtumista. Yhdistysnetin kävijämäärä Kuva: Liity MLL:n jäseneksi! Kukaan ei jää yksin MLL tuntee perheen ilot ja huolet. Kuuntelemme nuoria ja vanhempia. Autamme ratkomaan ongelmia, vähentämään kiusaamista ja löytämään perheen yhteisiä ilonaiheita. MLL:n jäsenenä tuet työtämme nuorten hyväksi. Liity nyt! 18 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2010

19 Puheenjohtajapäivillä pohdittiin järjestöjen kehittämistä ja tulevaa kolmivuotissuunnitelmaa. kasvoi. Käyntejä kirjattiin vuoden aikana noin Yhdistysnetin sisältöä täydennettiin 2009 tehdyn käyttäjäkyselyn pohjalta vastaamaan entistä paremmin käyttäjien tarpeita. Keskus- ja piirijärjestön ajankohtaisista asioista tiedottava Yhdistystiedote ilmestyi kuusi kertaa. Tiedote postitettiin kaikille paikallisyhdistyksille, piirijärjestöille sekä keskusjärjestön luottamushenkilöille. Tiedotteet olivat luettavissa myös Yhdistysnetissä. Sähköinen muistutus tiedotteen ilmestymisestä lähetettiin 450 viestin tilanneelle luottamushenkilölle, mikä oli 100 enemmän kuin edellisenä vuonna. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan koulutus Vuoden 2010 aikana julkaistiin muun muassa uusittu MLL:n järjestökoulutusaineisto, joka on tarkoitettu erityisesti piirijärjestöjen käyttöön. Uusien koulutusmallien kehittämisessä tehtiin tiivistä yhteistyötä OK-opintokeskuksen kanssa. Paikallisyhdistysten tueksi tuotettiin muun muassa Puheenjohtajien vertaisverkko ja Tapahtuman järjestäminen -koulutusten sisällöt. Keskusjärjestö toteutti OK-opintokeskuksen kanssa neljä koulutusta järjestön työntekijöille. Lisäksi toteutettiin vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutukseen liittyvä kouluttajakoulutus. Näihin koulutuksiin osallistui yhteensä 63 työntekijää. Opiskelijatyötunteja koulutuksissa kertyi yhteensä 764. OK-opintokeskuksen jäsenjärjestöjen yhteistyönä tuotettua Ymmärrä yhdistystä -verkkokoulua pilotoitiin MLL:n Lapin piirissä. Verkkokoulun toteutustavan ja sisältöjen kehittämistyötä jatketaan. Keskusjärjestö käynnisti Vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutuksen (VJK). Koulutus järjestetään kolmen vuoden välein ja se on suunnattu yhdistysten puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille. Osallistujia koulutuksessa on 110. Koulutus kestää vuoden ja päättyy syyskuussa Koulutuksen keskeinen tavoite on kehittää MLL:n yhteisöllistä johtajuutta, joka vahvistaa järjestön kolmen tahon sisäistä vuorovaikutusta ja järjestön elinvoimaisuutta. Koulutus antaa ohjauksen, koulutuksen ja valmennuksen kautta valmiuksia johtamistehtävissä toimimiseen MLL:n paikallisyhdistyksessä. Puheenjohtajapäivät MLL:n Puheenjohtajapäivät järjestettiin Helsingissä Tilaisuuteen osallistui yhteensä 210 paikallisyhdistysten ja piirijärjestöjen puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa, piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten toiminnanjohtajaa sekä keskusjärjestön luottamus- ja toimihenkilöä. Puheenjohtajapäivät on MLL:n keskeisin vuosittain toistuva järjestötapahtuma. Sen tavoitteena on vahvistaa liiton kolmen tahon välistä yhteistyötä ja luoda edellytyksiä vapaaehtoistoiminnan jatkuvalle kehittämiselle. Vuoden 2010 Puheenjohtajapäivillä juhlistettiin liiton 90-vuotista työtä, keskusteltiin valmisteilla olevan kolmivuotissuunnitelman teemoista ja kuultiin katsaukset meneillään olevista kehittämishankkeista. Päivillä esiteltiin myös yhdessä valmisteltu MLL:n sisäinen palvelukuvaus. Sisällössä puhuttivat muun muassa yhdistysten hallitustyöskentely ja jäsentoiminta. Ajatuksia vaihdettiin myös siitä, miten saada isät osallistumaan yhdistystoimintaan ja miten tavoittaa murrosikäisten lasten perheet. Neuvonta- ja keräystyö Keskusjärjestö tarjosi paikallisyhdistyksille ja piirijärjestöille ohjausta ja neuvontaa yhdistystoimintaan liittyvissä erityisasioissa. Neuvonta painottui henkilöstöjohtamiseen, työnantajatehtäviin, yhdistyksen taloushallintoon ja juridiikkaan liittyneisiin kysymyksiin. Isiä toivotaan enemmän mukaan toimintaan Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

20 Auttavat puhelin- ja nettipalvelut Auttavat puhelin- ja nettipalvelut lapsille, nuorille ja vanhemmille ovat osa MLL:n ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Toiminnan lähtökohtia ovat vaitiolovelvollisuus, kunnioittava kohtaaminen, kuulluksi tuleminen, tukeminen ja voimavarojen etsiminen sekä tarvittaessa jatko-ohjaus. Auttavat puhelin- ja nettipalvelut ovat liitolle lasten, nuorten ja vanhempien kuulemiskanava. Toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet, jotka on sovittu Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnassa. Lasten ja nuorten puhelin ja netti Lasten ja nuorten puhelin ja netti on alle 21-vuotiaille suunnattu palvelu, joka toimii vuoden jokaisena päivänä. Vuonna 1980 perustettu Lasten ja nuorten puhelin (puh ) on ainoa valtakunnallinen, suomenkielinen, kaikille lapsille ja nuorille tarkoitettu auttava puhelin. Soittaja voi puhua maksutta, nimettömänä ja luottamuksellisesti koulutetun aikuisen vapaaehtoisen kanssa. Vuonna 2002 avattuun kirjepalveluun (www.mll. fi/nuortennetti) lapsi tai nuori voi kirjoittaa aikuiselle luottamuksellisen kirjeen, johon päivystäjä vastaa kahden viikon kuluessa. Palvelu toimii ryhmäpäivystysmallin mukaisesti Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. MLL:n päivystysohjaajana toimiva ammattityöntekijä on aina läsnä päivystysvuorossa tukemassa vapaaehtoisten ryhmää. Päivystyspisteissä toimi vuonna 2010 yhteensä 223 Lasten ja nuorten puhelimen ja netin vapaaehtoista päivystäjää. Vuonna 2010 Lasten ja nuorten puhelimessa ja netissä otettiin vastaan yhteensä puhelua ja nettikirjettä. Pojat ja tytöt halusivat jakaa aikuisen kanssa arkeaan ja keskustella omaan kehitykseensä ja seksuaalisuuteensa liittyvistä kysymyksistä. Vakavimmista aiheista eniten puhuttivat vaikeudet kaverisuhteissa ja kiusaaminen. Eniten yhteyttä ottivat vuotiaat lapset. Nettikirjeissä korostuivat vakavat huolet. Eniten kirjoitettiin kaverisuhteisiin liittyvistä ongelmista ja mielen pahoinvoinnista, kuten masentuneisuuden ja ahdistuksen tunteista. Eniten kirjeitä kirjoittivat vuotiaat tytöt. 20 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2010

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016

Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016 Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016 Koulutusta opettajille ja oppilashuollon henkilöstölle Lapsen ja nuoren kohtaaminen oppilashuollossa Tietoa uudistuneen oppilashuoltolain soveltamisesta

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan!

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan! Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke Tule mukaan toimintaan! Kansalaisjärjestöt On mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin ja harrastuksiin. Voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Suuri

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2011 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, www.colourbox.com,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

17/2/2011 Katariina Suomu Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Jyväskylä. MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus

17/2/2011 Katariina Suomu Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Jyväskylä. MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus 17/2/2011 Katariina Suomu Jyväskylä MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus Kansalaisten järjestö Avoin, vaikuttava, valtakunnallinen kansalaisten järjestö, joka toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Tavoitteena lapsiystävällisempi yhteiskunta

Tavoitteena lapsiystävällisempi yhteiskunta Tavoitteena lapsiystävällisempi yhteiskunta Yhdessä lasten puolesta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö. MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan

Lisätiedot

MLL alakoulun tukena 2014 2015

MLL alakoulun tukena 2014 2015 MLL alakoulun tukena 2014 2015 MLL alakoulujen tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:lla

Lisätiedot

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Mirja Lavonen-Niinistö 14.6.2011 Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Perhekeskusajattelu Perustuu monen eri toimijatahon väliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2012 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, Keksi/Suvi-Tuuli

Lisätiedot

Uudistunut nuorisolaki

Uudistunut nuorisolaki Uudistunut nuorisolaki 23.5.2017 Kouvola Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Nuorisolaki 1285/2016 Lain rakenne Luku 1 Yleiset säännökset sisältää pykälät 1-3 Luku 2 Valtion nuorisotyö ja politiikka

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

MLL:n perhekahvilatoiminta

MLL:n perhekahvilatoiminta 2015 MLL:n perhekahvilatoiminta Koulutusportaat perhekahvilatoimijoille MLL KYLPY PERUS- KOULUTUS JATKO-KOULUTUS PERHEKAHVILA- TREFFIT KEHITTÄMIS- ILLAT 2 MLL KYLPY MLL kylpy 3 MLL kylpy Kenelle MLL:n

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Lapset ja nuoret jäävät liian yksin huolineen. Lasten ja nuorten puhelin ja netti vuonna 2007

Lapset ja nuoret jäävät liian yksin huolineen. Lasten ja nuorten puhelin ja netti vuonna 2007 Lapset ja nuoret jäävät liian yksin huolineen. Lasten ja nuorten puhelin ja netti vuonna 2007 Kerro aikuiselle, jolla on aikaa kuunnella. Kaikenlaiset asiat, fiilikset ja tapahtumat kannattaa jakaa läheisille

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

Koulutukset ja aineistot yläkouluille Syksy 2015

Koulutukset ja aineistot yläkouluille Syksy 2015 Koulutukset ja aineistot yläkouluille Syksy 2015 Koulutukset Lapsen ja nuoren kohtaaminen oppilashuollossa Tietoa uudistuneen oppilashuoltolain soveltamisesta käytäntöön Työvälineitä vaikeassa elämäntilanteessa

Lisätiedot

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008 NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI Varjomaailman seminaari 12.5.2008 Toiminnan tausta EOPH:n virtuaalisessa Habbo - Hubussa on vuodesta 2002 toiminut ns. taustaryhmä, jossa on pohdittu toiminnan sisältöä.

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi

Asia: Lausuntopyyntö Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi LAUSUNTO Helsinki 30.11.2015 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö 2.11.2015 Dnr 53/040/2014 Asia: Lausuntopyyntö Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistion esityksestä uudeksi nuorisolaiksi

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009

HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 HYVÄ ALUEFOORUM 29.10.2009 KASTE-OHJELMA Margit Päätalo Kaste-suunnittelija, Pohjois-Suomi puh. 044-703 4093 margit.paatalo@ouka.fi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2008-2011

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 17.10.2013 LAKISÄÄTEINEN PERUSTA Lastensuojelulain

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

MLL:n Kainuun piiri Vierailu MLL:n Lapin piiriin Seija Karjalainen

MLL:n Kainuun piiri Vierailu MLL:n Lapin piiriin Seija Karjalainen MLL:n Kainuun piiri 2017 Vierailu MLL:n Lapin piiriin 20.5.2017 Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry Perustettu 1950 Vuosikokoukset, piirihallitus, puheenjohtaja Toivo Sistonen

Lisätiedot

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Susa Junnola (kansi) Antero Aaltonen,

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Susa Junnola (kansi) Antero Aaltonen, Vuosikertomus 2008 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Susa Junnola (kansi) Antero Aaltonen, Raisa Kyllikki Karjalainen, Tuija

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön uusia rakenteita

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön uusia rakenteita Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä Uudenmaan maakunnan toimijoille 12.10.2017 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Yli Hyvä Juttu Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari, Seinäjoki 13.9.2011 Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen palokuntanuorisotoimen

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin. Tukiperhetoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin. Tukiperhetoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Tukiperhetoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri ry. on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn AVAUS RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 23.5.2013 Kirsti Riihelä Yksikön päällikkö 1 Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus Aluehallintovirasto

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Demokratian kehittäminen: taustaa Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Rahaa jaetaan Pohjois-Suomen Lasten Kaste hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Kittilä 2.6.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Enontekiö 1.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

Järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kuntayhteistyö. Aluepäällikkö Ritva Varamäki ESAVI

Järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kuntayhteistyö. Aluepäällikkö Ritva Varamäki ESAVI Järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kuntayhteistyö Aluepäällikkö Ritva Varamäki ESAVI 18.12.2014 SOSTE Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö perustettu 2012, jolloin

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa Esa Iivonen Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 5.10.2012 Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa Lapsen oikeuksien sopimus Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa

Lisätiedot

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi

KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi KASTE-OHJELMAN ALUEKIERROS POHJOIS- SUOMEN TILAISUUS 31.8.2012 Kaste-ohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Margit Päätalo Kaste-ohjelma, ohjelmapäällikkö Pohjois-Suomi Väkiluku Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Mitä Suomessa tapahtuu lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehittämisen alueella?

Mitä Suomessa tapahtuu lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehittämisen alueella? Mitä Suomessa tapahtuu lasten ja perheiden hyvinvoinnin kehittämisen alueella? Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustusohjelma Emma & Elias 2012-2017 Kansallinen sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelma

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Oululaisten lapsiperhejärjestöjen ja kaupungin toimijoiden työryhmä ja järjestöjen välisen sekä järjestö-kaupunki yhteistyön toimintamalli Tavoitteena:

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

MLL yläkoulun tukena 2014 2015

MLL yläkoulun tukena 2014 2015 MLL yläkoulun tukena 2014 2015 MLL yläkoulujen tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:lla

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. Päämäärämme. Arvomme. l Lapsen ja lapsuuden arvostus. l Yhteisvastuu l Inhimillisyys l Suvaitsevaisuus l Ilo

Vuosikertomus 2007. Päämäärämme. Arvomme. l Lapsen ja lapsuuden arvostus. l Yhteisvastuu l Inhimillisyys l Suvaitsevaisuus l Ilo Vuosikertomus 2007 Julkaisija: Osoite: Valokuvat: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Helena Inkeri/Gorilla (kansi) Antero Aaltonen, Tuija Linkola, Leena Louhivaara,

Lisätiedot

Viite: Lausuntopyyntö Sosiaali- ja terveysvaliokunta (8.1.2015) HE 341/2014 vp

Viite: Lausuntopyyntö Sosiaali- ja terveysvaliokunta (8.1.2015) HE 341/2014 vp LAUSUNTO Helsinki 22.01.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA Eduskunta Viite: Lausuntopyyntö Sosiaali- ja terveysvaliokunta (8.1.2015) HE 341/2014 vp Asia: Hallituksen esitys HE 341/2014 vp eduskunnalle

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. lausuu kunnioittavimmin eduskunnan sivistysvaliokunnalle seuraavaa:

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. lausuu kunnioittavimmin eduskunnan sivistysvaliokunnalle seuraavaa: Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Lausunto sivistysvaliokunnalle 21.10.2015 Sivistysvaliokunnalle Viite: Sivistysvaliokunta torstaina 22.10. klo 12.00 / HE 30/2015 Asia: Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori KTO puiteohjelmasta toiminnaksi, 2008-2015 Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori TULE-parlamentti parlamentti, Helsinki 4.12.2008 2008 Mieleen palauttamiseksi Tarve: tule-ongelmien

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat?

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Maria Kaisa Aula Lapsuuden tutkijoiden ja päättäjien kohtaaminen eduskunnassa 17.10.2007 1 Lapsiasiavaltuutetun tehtävät 1) Lasten ja nuorten

Lisätiedot

LNPN oikeus olla keskeneräinen

LNPN oikeus olla keskeneräinen LNPN oikeus olla keskeneräinen Lasten ja nuorten puhelin ja netti Valtakunnallinen, kaikille lapsille ja nuorille avoin ja maksuton tukipalvelu - Lasten ja nuorten puhelin 116 111 - Nuortennetin kirjepalvelu

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Eino Ansio, Colourbox, Harri Joensuu, Keksi/Suvi-Tuuli

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Simo 29.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula Kokkonen

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.

HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9. HOITO- JA HOIVAPALVELUT MUUTOKSESSA - missä ollaan - mitä tulossa - HYVÄ 2011-2015 Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Mustasaari 4.9.2012 Missä ollaan? 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä ylitti

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016

ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle VIITE: Kuulemistilaisuus ASIA: Valtiontalouden kehykset vuosille 2013-2016 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen

Lisätiedot

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin

Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Katsaus lasten ja nuorten hyvinvointiin ja palveluihin Valtakunnallinen ja alueellinen näkökulma LAPE muutosohjelman lähtötilanteeseen 9.6.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Esityksen rakenne Miltä tulevaisuuden

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot