Vuosikertomuksen kuvat Satakierron kuvakilpailun 2013 satoa ja Anja Aaltonen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomuksen kuvat Satakierron kuvakilpailun 2013 satoa ja Anja Aaltonen."

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 Vuosikertomuksen kuvat Satakierron kuvakilpailun 2013 satoa ja Anja Aaltonen.

3 SATAKIERTO VUOSIKERTOMUS 2014 Kuva: Rauli Holm Sisällys Toimitusjohtajan katsaus Odottavissa tunnelmissa 5 Talouskatsaus Tavanomainen vuosi taloudessa 6 Vuosi 2014 Hallavaaran jätekeskuksessa Vihdoin valmis 8 Enemmän neuvontaa vähemmän jätettä 10 Tilinpäätös 14 3

4 Satakierto toimii osaltaan toiminta-alueensa asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyisyyden edistäjänä. Kuva: Bettina Jawada 4 Vuosikertomus 2014

5 Toimitusjohtajan katsaus Odottavissa tunnelmissa Vuosi 2014 kului otsikon mukaisesti odottavissa merkeissä. Yhtiön tulevaisuuden suhteen suunniteltiin kokonaisjakautumista kolmeen yhtiöön, joissa kunnallisella palvelulla ja yrityspuolen markkinaehtoisilla palveluilla olisi ollut omat toimijansa ja Hallavaaran aluetta olisi hallinnut vielä kolmas kiinteistöyhtiö. Vaikka päätökset toimintamallista olivat olemassa, heräsi epäilys suhteellisen pienen toimijan pilkkomisesta vielä pienempiin osiin. Niinpä vuoden 2014 aikana selvitettiin myös mahdollisuutta myydä koko yritys sellaisenaan ulkopuoliselle toimijalle. Kiinnostustakin oli, mutta neuvottelut eivät lopulta johtaneet kauppoihin. Loppuvuodesta joidenkin yritysosakkaiden halukkuus myydä osakkeensa aloitti keskustelun, josko Satakierto Oy:n osalta seurattaisiin muuallakin Suomessa tapahtunutta muutosta, jossa kuntien ja yritysten yhteisomistamat jätelaitokset ovat siirtyneet kokonaan kuntaomisteisiksi. Tämä linjaus sai omistajien keskuudessa kannatusta ja niin sovittiin, että kaikki yritysosakkaat luopuvat osakkeistaan, joita kuntaomistajien lisäksi ostetaan myös yhtiölle. Osakekauppoja alettiin toteuttamaan joulukuussa ja ne saatiin päätökseen aikataulussa, maaliskuun 2015 loppuun mennessä. Näiden osakekauppojen myötä yhtiön kokonaisjakautumisen loppuun saattaminen katsottiin tarpeettomaksi ja se raukesi ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä vuoden 2014 lopussa. Yhtiön omistuspohjan muutoksia selvitettäessä operatiivisen toiminnan muutoksiin ei haluttu ryhtyä ja näin uuteen toimintaan tähtäävä suunnittelua tai uusia investointeja ei tehty. Olemassa olevan toiminnan kehittämisen kohtia pyrittiin selvittämään ja hoitamaan kuntoon. Samoin monia keskeneräisiä asioita saatettiin loppuun, jotta omistuspohjan järjestelyiden jälkeen valmiudet toiminnan kehittämiseen olisivat mahdollisimman hyvät. Taloudellisesta näkökulmasta vuosi oli kohtalainen, miinusmerkkisen vuoden 2013 jälkeen vuoden 2014 tulos päätyi plussalle lähes Muutokset eivät toki pääty kuluneeseen vuoteen. Nyt huhtikuussa 2015 Satakierto Oy on kuntaomisteinen jätelaitos ja toimintatavoissa täytyy siirtyä noudattamaan kunnallisille jätelaitoksille annettuja ohjeita markkinaehtoisen toimintatavan sijaan. Tämä ja vuoden 2015 lopussa jätelain mukaisesti päättyvä sekajätteen penkkaaminen aiheuttavat huomattavan toimintakulttuurin muutoksen alueemme jätteenkäsittelyssä. Muutoksilla pääsemme toivottavasti parempaan kierrätysasteeseen, pienempiin jätemääriin ja alempiin kustannuksiin. Hallavaarassa, 22. huhtikuuta 2015 Sanna Matintalo Toimitusjohtaja Satakierto Oy 5

6 Talouskatsaus Tavanomainen vuosi taloudessa Vuosi 2014 palasi tappiollisen vuoden 2013 jälkeen taloudellisesti melko normaalille tasolle. Liikevaihto oli ( ), mikä tarkoittaa 2,8 % kasvua edellisvuoteen. Liikevaihdon kasvu tuli lähinnä teollisuuden biolietteistä, joita vastaanotettiin biokaasulaitokselle edellisvuosia enemmän. Puhdistamolietteiden ja erilliskerätyn biojätteen määrät pysyivät samoissa suuruusluokissa kuin edellisenä vuonna. Myös jätepenkkaan loppusijoitettavan jätteen määrä pysyi samalla tasolla (n tn) kuin edellisvuonna. Liiketulos tilikaudelta oli ( ). Kulupuolella huomattavimmat muutokset olivat lisääntyneet jätevesimaksut sekä tuhkan hyötykäyttöön liittyneet hyvitysmaksut. Jätevesimaksut nousivat, sillä v lopulla jätevesien johtamiseen tehdyt muutokset lisäsivät jätevesien määrää ja tämä näkyi nyt v ensimmäistä kertaa täyden vuoden osalta. Vuosina tuotujen tuhkien hyvityksiä kohdistui suhteettoman paljon vuodelle Vuoden 2015 kirjanpitoon tuhkien kirjaamistapaa on muutettu siten, että niihin kohdistuvat hyvitysmaksut ovat ajantasaisesti kirjanpidossa. Vuoteen 2013 verrattuna pienemmät kulut olivat mm. henkilöstökuluissa sekä kalusto- ja konekorjauksissa Liikevaihto Loppusijoitusalueiden pakollista varausta nostettiin ja sen taso oli tilikauden päättyessä Yhtiö teki tilikaudella voiton (v. 2013: tappiota). Yhtiön taseen loppusumma oli (v. 2013: ). Taseen loppusumma oli v poikkeuksellisen korkea vanhaan jätetäyttöön liittyvien myyntisaamisten vuoksi. Vuoden 2014 taseessa näitä ei ollut ja lisäksi taseen arvoa laski yhtiölle ostetut omat osakkeet, jotka maksettiin kassavaroista Eriytetyssä tuloslaskelmassa kunnallisen jätehuollon tulos oli positiivinen ja markkinaehtoinen toiminta jäi tappiol- 6 Vuosikertomus 2014

7 Tulos liseksi. Markkinaehtoisen toiminnan tappiollisuus johtui pääosin tuhkista maksetuista hyvityksistä, joiden tulot kohdistuivat useammalle vuodelle kuin maksetut hyvitykset. Eritetty tuloslaskelma vaatii edelleen kehittämistä, sillä tällä hetkellä se tehdään punnitustiedoista tuotetasolla ja osa tuotteista voi olla kunnalliseen jätehuoltoon kuuluvaa tai markkinaehtoista, riippuen toimittajasta. Vuoden 2015 talouteen muutoksen tuovat vuoden alussa voimaan astuneet jätehuoltomääräykset. Näissä määrätään aiempaa tarkemmin biojätteen erilliskeräyksestä sekä astioiden tyhjennysväleistä. Nämä määräykset saattavat saada aikaan muutoksia jätteiden kokonaismäärässä ja/tai määrien suhteissa, jotka luonnollisesti näkyvät myös yhtiön taloudessa. Lisäksi edelleen jatkuva kireä kilpailutilanne puhdistamolietteissä ja kilpailuissa hävityt lietteet tulevat näkymään tuloksessa. Kunnallisena jäteyhtiönä markkinaehtoiseen kilpailuun ei lähdetä aiemmalla tavalla ja toisaalta kunnallisen yhtiön in-house asemasta ei vielä koidu hyötyä, kun lisämääriä lietteissä ei ole tarjolla niin kauan kun kunnilla on niiden käsittelystä voimassa olevia sopimuksia % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 5 % % % 25 % 33 % Liiketulos -% 28 % 22 % 20 % % 9 % % 5,7%

8 Vuosi 2014 Hallavaaran jätekeskuksessa Uuden penkkatien rakennusvaiheita. Vihdoin valmis Vuonna 2014 jatkettiin vanhan penkan peittoa siitä, mihin edellisenä vuonna jäätiin. Viimeisimpänä peittovaiheena tehtiin aiemmin peitettyjen alueiden välissä kulkeva tiemaa. Tiemaan tiivisrakenteessa käytettiin kierrätysmateriaalia, jäteveden puhdistamolta tullutta kuitusavea sekoitettuna polttolaitostuhkaan. Tiivisrakenteiden päälle rakennettiin uusi tiemaa, minkä kautta kulku käytössä olevalle uudelle jätepenkalle siirtyi. Näin saatiin aiemmin käytössä ollut tienpohja kaivettua pois ja lisää tilaa jätetäyttöön. Viimeinen työvaihe penkan peitossa oli jo aiemmin peitettyjen alueiden suo- tovesisalaojat sekä pintavesisalaojat. Näiden rakenteiden liittäminen vanhoihin rakenteisiin oli työlästä, mutta lopputuloksena jätepenkan likaiset vedet saadaan johdettua suotovesialtaan kautta jätevedenpuhdistamolle ja peitetyn pinnan päältä valuvat puhtaat sadevedet eivät enää sekoitu likaisiin vesiin. Peittorakenteiden jälkeen toteutettiin koko jälkihoidon viimeinen vaihe, penkkakaasujen käsittely. Ihanteellista olisi ollut saada myös penkasta syntyvä metaani hyötykäyttöön. Se on kuitenkin pitoisuudeltaan ja puhtaudeltaan erilaista kuin esimerkiksi biokaasulaitoksesta syntyvä metaani, joten sitä ei voinut johtaa biokaasulaitokselle poltettavaksi. Muut hyötykäyttöratkaisut todettiin hintaviksi saatavaan hyötyyn nähden, etenkin kun lämmölle ei ole hyötykäyttöä. Päädyttiin siis ratkaisuun, jossa kaasu kerätään kaasunkeräyskonttiin ja johdetaan sieltä soihtupolttoon. Soihdun tyyppi valittiin kuitenkin niin, että kaasun hyötykäyttö on myöhemmin mahdollista, jos käyttökohde löytyy. Alkuvuonna 2015 kaasukontti otettiin käyttöön ja todettiin, että kaasunkeräysputket toimivat hyvin, kaasua tulee tasaisesti ja se palaa hyvin soihdussa. Valmis penkkatie käytössä. 8 Vuosikertomus 2014

9 Biokaasulaitos Vuosi 2014 on ollut biokaasulaitoksen käytön kannalta mielenkiintoinen. Laitokseen on vastaanotettu tonnimääräisesti eniten jätettä koko sen toiminta-aikana. Edelleenkin määrää on mahdollista lisätä luvan puitteissa, mutta laitoksen käynnin kannalta aletaan olla huippumäärissä, jos jakeet ovat kuivaainepitoisuudeltaan nykyisen kaltaisia. Vastaanotettavien jakeiden laatu poikkesi myös jonkin verran aiemmasta. Erilliskerätyn biojätteen ja puhdistamolietteiden määrät pysyivät kutakuinkin ennallaan, mutta niiden lisäksi laitokseen otettiin huomattava määrä elintarviketeollisuuden rasvalietteitä. Laitoksen kaasuntuotto olikin vuonna 2014 suurempaa kuin kertaakaan aiemmin. Mikroturbiinilaitoksen remontin valmistuttua kesällä 2014 kaasua päästiin myös hyödyntämään laitoksen tarpeisiin. Loppuvuodesta 2014 prosessi ajautui ongelmiin, joiden syytä ei täysin varmasti pystytty selvittämään. Mahdollisia syitä ovat vuoden aikana vaihdelleet syötteet tai laitokseen joutunut epäsopiva erä. Prosessi vaati elpymiseen uutta bakteerikantaa ulkopuolelta, jonka avulla laitos saatiin taas toimimaan hyvin keväällä Jatkossa uusien syötteiden vastaanotossa on aihetta noudattaa aiempaa suurempaa varovaisuutta ja pyrkiä siihen, että syötteet olisivat mahdollisimman tasalaatuisia ja tulisivat mahdollisimman pieneltä määrältä toimijoita. Jätevedet Vuoden 2013 lopulla vanhan jätetäytön viimeisen peittovaiheen yhteydessä tehtiin jätevesiin liittyviä järjestelyitä niin, että jätevesien käsittely paremmin vastaa ympäristöluvan ehtoja. Seurauksena näistä toimenpiteistä käsiteltävien jätevesien määrät ovat kasvaneet ja esim. jätealueiden suotovedet päätyvät nopeammin tasausaltaaseen, josta vesi pumpataan puhdistamolle. Muutokset eivät ole sujuneet täysin ongelmitta, kun samaan aikaan puhdistamolle on astumassa voimaan uusi ympäristölupa, jonka tavoitteisiin pääsemiseksi Kaasunkeräyskontti ja soihtupoltin. tarvitaan muutoksia myös jätekeskuksen jätevesiin. Tarvittavia toimenpiteitä alettiin selvittämään talven aikana. Varsinaiset toimenpiteet toteutetaan v aikana ja näihin lukeutuu mm. suotovesialtaan puhdistaminen lietteistä ja altaan kalvon kunnon tarkastaminen, biokaasulaitoksen vesien esikäsittely kiintoaineen poistamiseksi jo jätekeskuksella sekä ilmastuksen tehostaminen ennen jätevesien johtamista viemäriverkkoon. Lisäksi puhdistamon kanssa yhteistyössä laaditaan uusi jätevesisopimus, jossa määritellään jäteveden määrä ja laatu, jonka puhdistamo pystyy jätekeskuksesta vastaanottamaan. 9

10 Enemmän neuvontaa vähemmän jätettä Kun jätettä syntyy vähemmän, vähenevät samalla myös jätteen aiheuttamat haitat. Meistä jokainen voi vaikuttaa omiin toimintatapoihinsa ja siten vähentää tuottamansa jätteen määrää. Kaikkea ei voi kuitenkaan ehkäistä, sillä elämme yhteiskunnassa, jossa jokainen meistä kuluttaa erilaisia hyödykkeitä ja lopputuloksena syntyy jätettä. Silloin avainasemaan nousevat lajittelu ja kierrätys. Tiedottamalla, neuvomalla ja kannustamalla alueemme asukkaita, määrä (tn) ohjaamme heitä vähentämään loppusijoitukseen päätyvän jätteen määrän vähentämisessä. Alueellinen jätelautakunta päätti jätelain mukaisesti toimialueensa (Eura, Huittinen, Köyliö ja Säkylä) jätetaksasta, joka astui voimaan Jätetaksassa määriteltiin muun muassa kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon jätemaksujen perusteet. Joulukuun 10. päivä jätelautakunta hyväksyi jätelakiin Ekopisteiden hyötyjätemäärät ,28 57,31 Vuonna 2014 ekopisteillä kerättiin reilut 57 tn pienmetalleja, joka on Satakierron historian suurin määrä. Pakkauslasin osalta vuosi oli myös onnistunut, historian toiseksi suurin saldo lähes 100 tn. Lasi Metalli kg/asukas perustuvat uudet kunnalliset jätehuoltomääräykset, jotka astuivat voimaan tammikuussa Neuvonta ja artikkelit Tiedottamista ja jäteneuvontaa jatkettiin hyvin perinteisellä kaavalla. Hallavaaran jätekeskuksessa kävi ihmisiä tutustumassa toimintaan, lajitteluohjeita ja jäteneuvontaa annettiin. Satakierto osallistui myös muutamiin alueen tapahtumiin, kuten kyläkauppapäivään Köyliön Salella ja Kauttuan Ruukinpuistossa järjestettyyn Suomi- Areena -tapahtumaan, jossa teemana oli ympäristö. Jäteneuvontaa täydensivät vanhaan tuttuun tapaan toiminta-alueen paikallislehdissä (Alasatakunta ja Lauttakylä) julkaistut ekoartikkelit. Vuoden aikana artikkeleissa käytiin läpi esimerkiksi muovijätteen keräystä, autonrenkaiden hävitystä, ekopisteiden ongelmia ja puutarhajätteiden lajittelua. Kotisivut ja päivitetty asiakaslehti Vuonna 2013 uusittujen kotisivujen merkitys tiedotuskanavana kasvoi. Nettisivuja hyödynnettiin ahkerasti ja käytettiin entistä enemmän tiedottamiseen. Sivujen helppo päivittäminen mahdollistaa ajankohtaisten asioiden, 10 Vuosikertomus 2014

11 erilaisten muutosten ja pikku-uutisten nopean tiedonkulun asiakkaille. Uutena juttuna Satakierto järjesti valokuvauskilpailun, jonka teemana oli kotiseudun monet kasvot. Valokuvia saapui kiitettävä määrä, joista kolme parasta palkittiin ja yksi sai kunniamaininnan. Kilpailuun osallistuneita kuvia on julkaistu kotisivuilla, asiakaslehdessä sekä vuosien 2013 ja 2014 vuosikertomuksissa ja tullaan hyödyntämään myös tulevissa julkaisuissa. Satakierron Puhtaasti parempi asiakaslehden ulkoasua ja asettelua päivitettiin. Lehden ilmettä piristettiin asettelua väljentämällä ja tekemällä fonttimuutoksia. Uusitusta kevätlehdestä kerättiin palautetta ja juttuvinkkejä. Palaute oli lähes poikkeuksetta positiivista ja juttutoiveitakin saatiin. Ympäristölehti jaettiin toiminta-alueen joka talouteen keväällä ja syksyllä. Vaaralliset jätteet Huittisten vaarallisen jätteen keräyspisteen ohjeistusta lisättiin. Kerättävien jätejakeiden yhteyteen lisättiin kaikille kyltit täydentämään jäteastioissa olevia tarroja. Maali-, liima- ja lakkajätteille tarkoitetut jäteastiat vaihtuivat päivitettyjen VAK (vaarallisten aineiden kuljetus) säädösten mukaisiksi. Keräyspisteellä kerätään edelleen liedet ja pesukoneet kappaletavarana ja kylmälaitteille on oma konttikeräyksensä. Kierrätetty SER kg/asukas Jätteiden hyötykäyttö % 24 % 74 % Hyödynnettävät ja kierrätettävät jätteet Vaaralliset jätteet, sähkö- ja elekroniikkaromut Kaatopaikalle loppusijoitettu jäte Vuosi 2014 teki hienoisen notkahduksen, vaikka kaiken kaikkiaan sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätykseen palautuva määrä on ollut selkeässä nousussa monta vuotta. Jätteiden hyötykäyttöosuudet noudattivat vuoden 2013 lukemia. Hyödynnettäviin ja kierrätettäviin lasketaan mukaan myös biojätteet ja lietteet, sekä lievästi pilaantuneet että puhtaat täytemaat. 11

12 12 Vuosikertomus 2014 Kuva: Armi Kaunisto

13 Perustietoa yhtiöstä Jätehuolto Satakierto Oy perustetaan Yhtiö aloitti toimintansa ja ottaa vastatakseen Hallavaaran jätekeskuksen Osakaskunnat siirtävät vastuun ongelmajätehuollon ja kierrätyksen järjestämisestä Satakierrolle Satakierron kotisivut käyttöön, Ekomaksuosuus jätehinnoittelussa käyttöön Ensimmäinen tiedotuslehti jaetaan joka talouteen Siirtoviemäri Euran puhdistamolle valmistuu Uusi suotovesiallas otetaan käyttöön Vampulan kunnan yhdyskuntajätteet Hallavaaraan Pyhäjärviseudun ekopisteet uusitaan Molok-syväkeräysastioin Yhtiön nimi muutetaan Satakierto Oy:ksi Jätekeskuksen toiminnalle uusi ympäristölupa Biokaasulaitos aloittaa toimintansa Uusi EU-tasoinen jätepenger hyväksytään käyttöön Huittisten kaupunki Satakierron osakkaaksi ISO mukainen ympäristöjärjestelmä otetaan käyttöön Satakierto ostaa tontillaan olevan Novagro Oy:n hallin Uusi täyspitkä vaaka otetaan käyttöön Tuhkakentän ensimmäinen puolikas valmis ja ensimmäiset tuhkakuormat Fortumilta tulevat Pesuhalli valmistuu Alueellinen jätelautakunta kokoontuu 1. kerran Uudet kotisivut otetaan käyttöön, Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän uudet jätehuoltomääräykset hyväksytään Kuntavastuun jätepenkan viimeisen vaiheen peitto valmistuu Satakierto Oy:stä täysin kuntaomisteinen jätelaitos 13

14 SATAKIERTO OY - TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO , ,02 Liiketoiminnan muut tuotot 8 867, ,82 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,35 Ulkopuoliset palvelut , , , ,18 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,85 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,91 Muut henkilösivukulut , , , ,45 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,72 Liiketoiminnan muut kulut , ,24 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,75 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 4 000, ,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 6 835, ,32 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , , ,50 VOITTO (TAPPIO) ENNEN , ,25 SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,25 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , , , ,93 Tuloverot Tilikauden verot , , , ,38 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,70 14 Vuosikertomus 2014

15 SATAKIERTO OY - TASE Rahayksikkö EURO VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut , ,09 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut , ,07 Koneet ja kalusto , ,20 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,43 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 5 180, ,00 Muut saamiset , , , , , ,43 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,69 Muut saamiset 8 046, ,82 Siirtosaamiset 3 835, , , ,48 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , , , ,79 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,88 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,31 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma , , , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,81 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,11 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , , , ,18 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , , , ,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pääomalainat , ,80 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,59 Lyhytaikainen Pääomalainat , ,80 Lainat rahoituslaitoksilta , ,09 Ostovelat , ,61 Muut velat , ,31 Siirtovelat , , , , , ,02 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,31 15

16 SATAKIERTO OY TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Arvostus-ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät: Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa ja vaihto-omaisuus muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen fifo-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Yhtiön omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset: Hyödykeryhmä Arvioitu pitoaika Poisto- Poisto vuotta prosentti Menetelmä Asfaltit 10 tasapoisto Uusi Jätetäyttöalue 16 tasapoisto Tuhkanläjitysalue 30 tasapoisto Jäteaseman vaakaperustukset 15 tasapoisto Biokaasulaitoksen kalusto 15 tasapoisto Biokaasulaitos 7 % menojäännöspoisto Rakennukset 7 % menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto Rakennelmat 20 % menojäännöspoisto Olennaiset pakollisten varausten muutokset: Muut pakolliset varaukset tilikauden alussa , ,00 Tilikauden muutos , ,00 Muut pakolliset varaukset tilikauden lopussa , ,00 Tuloslaskelman eriyttäminen: Tulot Menot Tulos Lakisääteinen toiminta , , ,48 Markkinaehtoinen toiminta , , ,79 YHTEENSÄ , , ,69 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Oman pääoman erittely: Osakepääoma tilikauden alussa , ,00 Osakepääoma tilikauden lopussa , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio tk:n alussa , ,81 Omista osakkeista maksettu määrä , ,00 Edellisten tk:n voitto/tappio tk:n lopussa , ,81 Tilikauden voitto/tappio , ,70 Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa , ,11 Oma pääoma yhteensä , ,11 Laskelma jakokelpoisista varoista omassa pääomassa: Edellisten tilikausien voitto , ,81 Tilikauden tulos (voitto+/tappio-) , ,70 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä = , ,11 Pakollisten varausten olennaiset erät: Jälkihoitovaraus ,00 euroa. 16 Vuosikertomus 2011

17 SATAKIERTO OY TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Vastuut ja vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain: Lainat rahoituslaitoksilta , ,88 Taseeseen sisältymättömät muut annetut vastuusitoumukset, joita ei ole merkitty taseeseen: Annetut kiinteistökiinnitykset , ,00 Yrityskiinnityksen yhteismäärä , ,00 Yhteensä , ,00 LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ: Henkilökunnan lukumäärä: Toimihenkilöiden keskimääräinen lukumäärä 2 3 Työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä 5 5 Henkilöstön määrä yhteensä 7 8 Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus: Koneiden ja kaluston poistoero , ,18 OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT: Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta: Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat ,76 euroa, josta tilikauden voitto on ,69 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 :ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: Euroa Osinkona jaetaan 0,00 euroa osakkeelle eli yhteensä 0 Jätetään vapaaseen omaan pääomaan Yhteensä Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot ja lainoille kertynyt kuluksi kirjaamaton korko Euran, Säkylän ja Köyliön kunnilta saatu pääomalaina ,00 euroa on koroton ja erääntyy maksettavaksi kymmenessä tasaerässä kymmenen vuoden aikana alkaen Tiedot omista osakkeista Yhtiö on ostanut omia osakkeitaan päättyneen tilikauden aikana kappaletta Köyliön-Säkylän Sähkö Oy:ltä hankinta-arvoltaan ,00 euroa, edustaen 6,77 % osakkeiden kokonaismäärästä, kappaletta Biolan Oy:ltä hankinta-arvoltaan ,00 euroa, edustaen 3,65 % osakkeiden kokonaismäärästä, 9811 kappaletta Keltasiipi Oy:ltä hankinta-arvoltaan ,00 euroa, edustaen 3,65 % osakkeiden kokonaismäärästä, 8410 kappaletta Adven Oy:ltä hankinta-arvoltaan ,00 euroa, edustaen 3,12 % osakkeiden kokonaismäärästä osakkeiden kokonaismäärä oli kpl, yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oil kpl, mikä on 20,31 % osakkeiden määrästä. Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista: Päiväkirja ATK-tulosteina Pääkirja ATK-tulosteina Velallisreskontra ATK-osakirjanpitona Ostoreskontra ATK-osakirjanpitona Palkkakirjanpito ATK-osakirjanpitona Tasekirja Erikseen sidottuna Tase-erittelyt Erikseen sidottuna Tositelaji Säilytystapa Kassatositteet 0 paperitositteina Pankkitositteet 0 paperitositteina Myyntitositteet 0 paperitositteina Ostotositteet 0 paperitositteina Muistiotositteet 0 paperitositteina 17

18 SATAKIERTO OY - ALLEKIRJOITUKSET HALLITUKSEN JÄSENTEN ALLEKIRJOITUKSET Säkylässä, helmikuun 24. päivänä 2015 Olli-Pekka Marttila Harri Lehtonen Teuvo Askonen Markku Haikonen Markku Reunanen Antti Jantunen Tero Hosike TOIMITUSJOHTAJAN ALLEKIRJOITUS Säkylässä, helmikuun 24. päivänä 2015 Sanna Matintalo TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus. TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Turussa, maaliskuun 4. päivänä 2015 BDO Yhtiötarkastus Oy, HTM yhteisö Jukka Korin KHT 18 Vuosikertomus 2014

19

20 Satakierto Oy Rantatie 268, Säkylä Hallavaaran jätekeskus Luvalahdentie 323, Köyliö puh. (02)

Vuosikertomuksen kuvat Satakierron kuvakilpailun 2013 satoa.

Vuosikertomuksen kuvat Satakierron kuvakilpailun 2013 satoa. VUOSIKERTOMUS 2013 Vuosikertomuksen kuvat Satakierron kuvakilpailun 2013 satoa. SATAKIERTO VUOSIKERTOMUS 2013 Kuva: Armi Kaunisto Sisällys Hallituksen katsaus Hallavaarassa on potentiaalia 4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 2

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 2 VUOSIKERTOMUS 2012 2 Vuosikertomus 2012 Vanha merikotka Hallavaarassa 2010, Markku Rantala. SATAKIERTO VUOSIKERTOMUS 2012 sisällys Hallituksen katsaus Vastuuntuntoinen toimija 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu Vuosikertomus Jätekukko Oy (31.12.) perustettu vuonna 2001 18 osakaskuntaa liikevaihto 17 milj. euroa asukasmäärä 209 000 asiakasmäärä 74 100 jäteastiatyhjennyksiä 1,6 milj./vuosi, 6 400/pvä Vesanto Maaninka

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys 2 SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla s.7 4 Jätteiden keräys s.8 5 Jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus s.10 6 Ympäristöhaittojen ehkäisy

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Jätekukko Oy:n osakkaat 31.12.2010 Kunta: Asukasluku Osakkeet / % Osakemäärä/kpl Kuopio 93 278 290 000 40,8 % 290 Pieksämäki 19 869 70 000 9,8 % 70 Siilinjärvi

Lisätiedot

Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti.

Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 Tuikkujahti sai suuren suosion; mukaan ilmoittautui 92 luokkaa ja yhteensä 1 689 oppilasta. Tuikkujahti jatkui vuoden 2013 tammikuun loppuun asti. 4 PUHAS OY 2012

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa

Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa TEKNIIKKAA JA OSAAMISTA Vuosikertomus 213 1 Toimitusjohtajan katsaus Jätelaki uudisti jätehuollon työnjakoa Vuosi 213 oli yhtiömme ensimmäinen täysi toimintavuosi uuden jätelain aikana. Lain mukanaan tuomat

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS

Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS Perämeren Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS Toimitusjohtajan katsaus Vuosi oli yhtiön toimintojen järjestämisen näkökulmasta hyvin rauhallinen. Vuoden aikana ei toteutettu merkittäviä hankkeita tai palvelu-urakoita.

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Sisältö. VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 2008 3

Sisältö. VUOSIKERTOMUS 2008 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy VUOSIKERTOMUS 2008 3 Vuosikertomus 2008 Sisältö 1Toimitusjohtajan katsaus 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy (31.12.2007) Toimitusjohtajan katsaus... 3. Kuopion jätekeskus... 17. Ympäristövastuu katse biojätteisiin...

Sisältö. Jätekukko Oy (31.12.2007) Toimitusjohtajan katsaus... 3. Kuopion jätekeskus... 17. Ympäristövastuu katse biojätteisiin... Vuosikertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Johtamisjärjestelmä... 5 Henkilökunta... 7 Vuorovaikutus ja viestintä... 9 Palveluverkostoa kehitetään... 11 Palveluverkosto keräyspisteet... 12

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy

Sisältö. Jätekukko Oy Vuosikertomus 2003 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Jätekeskus...4 Jätekuljetukset...6 Paikalliset jäteasemat... 8 Ongelmajätteet...9 Hyötyjätteet...10 Biojäte...11 Tiedotus ja jäteneuvonta... 12 Hallituksen

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II

JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II JHTT-TUTKINTO 2008 OSA II Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit 21.9.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTATIEDOT 2. TEHTÄVÄNANTO TEHTÄVÄ 1 TEHTÄVÄ 2 3. KAARNION KIINTEISTÖAPU

Lisätiedot

Puhtaamman ympäristön puolesta

Puhtaamman ympäristön puolesta Puhtaamman ympäristön puolesta VUOSIKERTOMUS 2011 KYMENLAAKSON JÄTE 2 VUOSI2011 Kouvolan kaupungin tekniselle lautakunnalle esitys Kouvola- Iitti-alueen jätemaksutaksaksi 1.2.2011 alkaen. Kaatopaikkakaasun

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2005)

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2005) Vuosikertomus 2005 Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Jätekeskus - toiminnan keskipiste... 4-5 Jätteiden loppusijoitusalueet... 6-7 Tekoja ympäristön parhaaksi... 8-9 Lajittelu on siistiä... 10-11

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb Vuosikertomus 2009 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 KONSERNIN TULOSLASKELMA 10 KONSERNIN TASE 11 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 12 EMOYHTIÖN TASE 13 EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA 14

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 HALLINTO...3 Yhtymäkokousedustajat kunnittain:...3

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2004)

Sisältö. Jätekukko Oy (tilanne 31.12.2004) Vuosikertomus 2004 Sisältö 2 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Henkilökunta... 4 Kuljetukset... 5 Jätekeskus...6-7 Paikalliset jäteasemat... 8 Ongelmajätteet... 9 Jätteiden hyötykäyttö...10-11 Tiedotus ja

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

Puhas Oy. Y-tunnus 1067047-0. Tasekirja 1.1.2014 -

Puhas Oy. Y-tunnus 1067047-0. Tasekirja 1.1.2014 - Puhas Oy Y-tunnus 1067047-0 Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Puhas Oy Jokikatu 7 80220 Joensuu Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1067047-0 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot