LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2006 1 (27) 28.3.2006"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Seppo Pulkkinen Ahti Kiiskinen Kaarina Turunen Erkki Turunen Kari Åke Hannu Juntunen, pj Leena Kokkonen Arja Kiiskinen MUUT LÄSNÄ Terttu Heiskanen Timonen, kirkkovaltuuston pj (KJ 9:3) OLLEET Aimo Saarelainen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3) Kari Mustonen, talousjohtaja (OS 4 ) ASIAT N Erkki Kilpinen Kari Mustonen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja sihteeri JA VARMENNUS N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa Ahti Kiiskinen Kari Åke NÄHTÄVILLÄOLO Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko TODISTUS herranvirastossa Hannu Juntunen kirkkoherra Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Seija Hermiö kanslisti

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 31 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. Varapuheenjohtaja Erkki Kilpinen avasi kokouksen. 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt puheenjohtaja, kirkkoherra Hannu Juntuselle on virkavapautta sairauden takia väliseksi ajaksi. Tuomiokapituli on määrännyt kirkkoherran sijaiseksi mm väliseksi ajaksi kappalainen Kim Rantalan ja väliseksi ajaksi kappalainen Lea El Bardin. Rantala allekirjoitti kokouskutsun El Bardi on ilmoittanut olevansa estynyt saapumaan kokoukseen virkatehtävän takia. Kokouksen puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Erkki Kilpinen (KJ 9:1 3 mom.), mikä hyväksyttiin. Poissa olivat Leena Kokkonen ja Arja Kiiskinen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 33 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 6 ). Puheenjohtaja: Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Valittiin yksimielisesti Ahti Kiiskinen ja Kari Åke 34 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Puheenjohtaja: Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä. Muihin asioihin lisättiin Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita koskeva koulutusasia, muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 35 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset Kokous 1/2005/ : Lähetystyön vuoden 2004 toimintakertomus ja sen hyväksyminen Kirkon ulkomaanavun vuoden 2004 toimintakertomus ja sen hyväksyminen Vuoden 2005 toiminnan tarkastelua Muukalaisillan järjestäminen Etnisen aterian toteuttaminen thaimaalaisena ateriana Kokous 2/2005/ : Edustajien nimeäminen lähetysjärjestöjen kokouksiin Kirkkokahvien ja piirakkatalkoiden järjestäminen Kokous 3/2005/ : Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Kirkon ulkomaanavun talousarvioesitys vuodelle 2006 Syyskauden toiminnan tarkastelua Kokous 1/2006/ : Lähetystyön vuoden 2005 toimintakertomus ja sen hyväksyminen Kansainvälisen diakonian vuoden 2005 toimintakertomus ja sen hyväksyminen Vuoden 2006 toiminnan tarkastelua Siirtyminen reilun kaupan kahviin Postikortin painattaminen Eva Ryynäsen veistoksesta Lapsi ja nuorisotyön johtokunnan päätökset Kokous 1/2005/ : Lapsityön toimintakertomus vuodelta 2004 Varhaisnuorisotyön toimintakertomus vuodelta 2004 Nuorisotyön toimintakertomus vuodelta 2004 Rippikouluntyön toimintakertomus vuodelta 2004 Työalavastaavat lapsityössä, varhaisnuorisotyössä, nuorisotyössä ja rippikoulutyössä vuodesta 2005 alkaen Esitys kirkkoneuvostolle nuorisostyönohjaajasta (johtosääntö 7 ) Kokous 2/2005/ : Lapsityön talousarvio vuodelle 2006 Lapsityön toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Varhaisnuorisotyön talousarvio vuodelle 2006 Varhaisnuorisotyön toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Nuorisotyön talousarvio vuodelle 2006 Nuorisotyön toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Rippikoulutyön talousarvio vuodelle 2006 Rippikoulutyön toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Esitys varhaisnuorisotyöntekijästä vuonna Esitys kirkkoneuvostolle rippikoulutyöntekijöistä kesän 2006 leireille

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) Lieksan partiolaisten toiminta avustus vuodelle 2006 Kokous 1/2006/ : Päiväkerhotyön toimintakertomus vuodelta 2005 Varhaisnuorisotyön toimintakertomus vuodelta 2005 Nuorisotyön toimintakertomus vuodelta 2005 Rippikoulutyön toimintakertomus 2005 Esitys uusien kerhonohjaaja ja isoispalkkioista vuonna 2006 Yhteistyön tekeminen Lieksan helluntaiseurakunnan kanssa Palvelutyön johtokunnan päätökset Kokous1/2005/ Saapuneet avustusasiat Kokous 2/2005/ Perheneuvonnan tilastot ja toimintakertomus vuodelta 2004 Diakoniatyön tilastot ja toimintakertomus vuodelta 2004 Kokous 3/2005/ Saapuneet avustusasiat Tarjoukset lihasäilykkeistä Eu ruokajakeluun Kokous 4/2005/ Saapuneet avustusasiat Lihasäilykkeiden hankkiminen Kokous 5/2005/ Perheväkivaltaa koskeva hoitomalli lieksalaisittain Lausunnon antaminen avoinna olevan diakonian viran lakkauttamisesta Saapuneet avustusasiat Keskusteltiin joulupakettien hankkimisesta ja yhteisvastuuasioista Johtokunnan jäsenten ja viranhaltijoiden yhteinen neuvottelupäivä marraskuulla Kokous 6/2005/ Perheneuvonnan toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2006 Diakoniatyön toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2006 Saapuneet avustusasiat Keskusteltiin joulupaketeista Pauli Heiskasen esitys v 2005 Yhteisvastuu varojen ohjaamisesta eteenpäin Pauli Heiskasen tiedotus v 2006 yhteisvastuukeräyksestä Keskusteltiin Eu tuen hakijoista Kokous 1/2006/ Perheneuvonnan toimintakertomus ja tilastot vuodelta 2005 Diakonian toimintakertomus ja tilastot vuodelta 2005 Saapuneet avustusanomukset Diakonian viran lakkauttaminen Työttömien yhdistyksen tiedote Onnittelukirjojen hankkiminen diakoniatyölle Jumalanpalvelus ja julistustyön johtokunnan päätökset Kokous 1/2005/ : Työalojen toimintakertomukset Keskustelu pappien määrästä Kokous 2/2005/ : Jumalanpalvelussuunnitelma syksystä 2005 eteenpäin Kastepuualoite Johtokunnan nimen muuttaminen Musiikkiavustajat

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) Kokous 3/2005/ : Vuoden 2006 talousarviot ja toimintasuunnitelmat Ylös Jerusalemiin tapahtuma Hiljaisella viikolla Yhteistyökumppaneiden etsiminen Viekistä ja Nurmijärveltä Uudet virsikirjat pääkirkkoon Sananjumalanpalveluksia useammin Retriittitoiminnan järjestäminen Kirjallisuuskerhon perustaminen Kokous 1/2006/ : Vuoden 2005 toimintakertomukset Lasten kauneimmat joululaulut Kastepuu aloitteen raukeaminen Luottamushenkilöt avustajina messussa Seurakuntien yhdistymiskeskustelu Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan päätökset /2006: Kokous : Vuoden 2004 tilinpäätöksen vahvistaminen Lahjoitusrahaston tiliasema Vuoden 2003 verotus Tilien käyttöoikeudesta päättäminen Puheenjohtajan matka ja puhelinkulut 2004 Puukaupan vahvistaminen Viekin kirkon ulkomaalauksen rahoittaminen Kokous : Lausunnon antaminen kesämökkitontin myymisestä Puukauppa ja metsänhoitotöiden tilannekatsaus Kokous : Vuoden 2005 aikana toteutuneet puukaupat ja metsänhoitotyöt Kesämökkitonttien vuokrasopimusten uudistaminen Lahjoitusrahaston jäsenyys ja lisäosuudet Viekin Op:ssa Vuoden 2004 verotus Lahjoitusrahaston rahavarat Kokous : Vuoden 2005 tilinpäätöksen vahvistaminen Lahjoitusrahaston tiliasema Puheenjohtajan matka ja puhelinkulut vuodelta 2005 Kesämökkitontin 1.8 maksamattomat vuokrat ja jatkotoimenpiteet Lunastusoikeuden käyttäminen kesämökkitontin 1.8 mahdollisen vuokrasuhteen päättymisessä Lahjoitus Viekin kirkon sisämaalauksen korjaukseen Puukaupasta päättäminen Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin ja johtokuntien päätökset saatettiin tiedoksi. kirkkoherra Hannu Juntunen puh. (013) sähköposti:

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 36 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 :ssä tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta seitsemän (7) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset: 1/2006: Rippikoulumaksuvapautus 2/2006: Rippikoulumaksuvapautus 3/2006: Rippikoulumaksuvapautus 4/2006: Kesäkanttorin valinta ja palkkaaminen Talousjohtajan päätökset: 3/2006: Työloman myöntäminen vahtimestari Kaija Mohellille 4/2006: Määräaikaisen tuottotilin avaaminen 5/2006: Virkavapauden myöntäminen diakonissa Merja Nuutiselle Kiinteistöpäällikön päätökset: 1/2006: Atk työasemien hankinnan lykkääminen ja kannettavan tietokoneen hankkiminen Seurakuntapuutarhurin päätökset: Ei päätöksiä Lapsityönohjaajan päätökset: Ei päätöksiä Palvelutyön johtokunnan sihteerin päätökset: 1/2006: Onnittelukirjojen hankkiminen Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin ja virkamiesten päätökset saatettiin tiedoksi. kirkkoherra Hannu Juntunen puh. (013) sähköposti:

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 37 PIISPA WILLE RIEKKISEN MUOTOKUVAHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN Hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Päivi Nerg, hiippakuntadekaani Markku Elonheimo ja lakimiesasessori Tuija Alatalo ovat toimittaneet kirkkoneuvostolle päivätyn kirjeen: Kirkkomme hiippakunnissa on ollut käytäntönä maalauttaa piispoista heidän toimikautenaan muotokuvat. Omassa hiippakunnassamme ne on sijoitettu Tuomiokapitulin istuntosaliin tai aulatilaan. Muotokuvasta on maalattu myös toinen kappale, joka on lahjoitettu piispan kotiin. Varat maalauttamiseen on saatu hiippakunnan seurakuntien lahjoituksista, jolloin lahjoittajiksi tulevat viime kädessä seurakunnat. Piispa Wille Riekkinen täyttää 60 vuotta ensi heinäkuussa. Siihen liittyen Kuopion tuomiokapituli on päättänyt maalauttaa hänestä muotokuvan, joka on tarkoitus paljastaa järjestettävän hiippakuntapäivän yhteydessä. Tuomiokapituli antoi samalla meille allekirjoittaneille tehtäväksi lähestyä tässä asiassa seurakuntia ja suositella, että ne mahdollisuuksiensa mukaan osallistuisivat muotokuvan maalauttamiseen. Niinpä suositamme, että seurakunnat päättäisivät lahjoittaa 1,6 senttiä kutakin läsnä olleeseen väestöön kuulunutta jäsentään kohden kyseiseen tarkoitukseen. Summa olisi hyvä tilittää mennessä Kuopion tuomiokapitulin tilille. Lieksan seurakunnan osuus muotokuvien kustannuksista on 183 euroa. Tiedoksi: Puheenjohtaja: Hyväksytään anomus, hanke rahoitetaan kirkkoneuvoston käytössä olevilla varoilla. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli/eloheimo Taloustoimisto kirkkoherra Hannu Juntunen puh. (013) sähköposti:

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 38 PANOSTAJAN KERTAUSKURSSI Kiinteistöpäällikkö Heikki Nevalaisella ja haudankaivaja Seppo Kärjellä on panostajan pätevyys, joka vanhenee heinäkuussa Panostajan pätevyyskirjoista annetun asetuksen 122/ mukaan alkaen panostajien on suoritettava lupakirjansa uudistamiseksi kertauskurssi. Pätevyyskirja uusitaan sen voimassaoloaikana. Kurssin pituus on kahdeksan tuntia, siihen sisältyy kirjallinen koe. Kurssin tarkoituksena on päivittää panostajan tiedot lainsäädännöstä, työmenetelmien hallinnasta, räjäytystarvikkeista sekä kuljetus ja varastointimääräyksistä. Kursseja pidetään harvoin ja tänä vuonna ennen heinäkuuta on kaksi mahdollista kurssipaikkaa, toinen Espoossa ja toinen Jalasjärvellä. Kiinteistöpäällikkö ja haudankaivaja katsovat, että pidettävä panostajan kertauskurssi olisi heille sopiva ajankohta. Seurakunnalla on paljon 60 luvulla ojitettuja kasvatuskelpoisia ja hyväpuustoisia soita, joiden kunnostusojitusten yhteydessä on ollut tarvetta hävittää majavanpatoja metsävahinkojen estämiseksi. Myös kivien räjäytystä on jonkin verran suoritettu metsätiestöllä. Tiedoksi: Talousjohtaja: lisää kiinteistöpäällikölle ja haudankaivajalle vuoden 2006 koulutussuunnitelmaan välttämättömän Panostajan täydennyskurssin Päätösehdotus hyväksyttiin. Kiinteistöpäällikkö Haudankaivaja Koulutussuunnittelu talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 39 LIITO ORAVA JA METSIEN KÄSITTELY KURSSI Metsäkeskus Pohjois Karjala järjestää vuonna 2005 myöhemmin ilmoitettavana aikana koulutuspäivän liito oravan huomioimisesta talousmetsissä. Koulutus järjestetään Joensuun ympäristössä. Koulutuksen sisältö: Aamupäivän aikana teoriaa liito oravan biologiasta ja elinympäristövaatimuksista sekä liito oravaa koskeva lainsäädäntö, ohjeet ja metsänhoitosuositukset. Iltapäivällä maastokohteilla liito oravan huomioimisesta aiheutuvat toimenpiteet talousmetsien käsittelyssä. Kouluttajina toimivat metsäkeskuksen ja ympäristökeskuksen asiantuntijat. Koulutuksen hinta on alv 22%. Maksu sisältää aamu ja iltapäiväkahvit, materiaalin ja kuljetuksen. Koulutukseen mahtuu 40 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Talousjohtaja: lisää kiinteistöpäällikölle vuoden 2006 koulutussuunnitelmaan välttämättömän Liito orava ja metsien käsittely kurssin. Tiedoksi: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kiinteistöpäällikkö Koulutussuunnittelu talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 40 KEHITYSKESKUSTELU JOHTAMISEN TYÖKALUNA KOULUTUS Pohjois Karjalan kesäyliopisto järjestää Kehityskeskustelu johtamisen työkaluna koulutuksen seuraavasti: Aika ja paikka klo 9 16, Joensuu Kohderyhmä Yritysten ja yhteisöjen esimiestehtävissä työskentelevät, henkilöstöjohtajat ja henkilöstöpäälliköt Sisältö Koulutuksen tavoitteena on antaa esimiestehtävissä työskenteleville käytännön välineet toteuttaa kehityskeskusteluja sekä kehittää oman organisaationsa kehityskeskustelu ja palautejärjestelmää. Koulutus käsittelee myös tiedon jäsentämistä yhteenvedoiksi ja jalostamista edelleen kehittämistoimenpiteiksi. Kehityskeskustelun merkitys esimiehen työvälineenä Kehityskeskustelun tavoitteet Kehityskeskusteluun valmistautuminen ja ennakkotehtävät Kehityskeskustelun keskeinen sisältö ja kulku Lomakkeisto ja kirjaaminen Yhteenvedon laatiminen käydyistä kehityskeskusteluista Johtopäätösten tekeminen saadusta informaatiosta Tietojen tallentaminen ja hyödyntäminen henkilöstöresurssien hallinnassa ja esimiestyössä Kehityskeskustelujen rakentaminen loogisesti vuosittain eteneväksi prosessiksi Kouluttaja PsM, toimitusjohtaja Olavi Haataja, Koulutusavain Oy Hinta 120, sis. lounaan ja iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä Tiedoksi: Puheenjohtaja: lisää vuoden 2006 koulutussuunnitelmaan talousjohtajalle ja kiinteistöpäällikölle kehityskeskustelukoulutuksen välttämättömänä koulutuksena. Päätösehdotus hyväksyttiin. Talousjohtaja Kiinteistöpäällikkö Koulutussuunnittelu kirkkoherra Hannu Juntunen puh. (013) sähköposti:

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 41 ITSENSÄ JOHTAMISESTA IHMISTEN JOHTAMISEEN KOULUTUS Pohjois Karjalan kesäyliopisto järjestää Itsensä johtamisesta ihmisten johtamiseen koulutuksen seuraavasti: Aika ja paikka Kohderyhmä klo 9 16, Joensuu Julkisen ja yksityisen sektorin esimiehet Ohjelma Johtamisen ihmiskäsitys millaisen käsityksen varassa johdat itseäsi ja toisia? Johdatko henkilöstömateriaalia vai ainutlaatuista yksilöä? Mikä tekee ihmisestä laulun arvoisen? Kuka myrkyttää mielesi? Mitä on itsensä johtaminen? Onko inhottavia ihmisiä todella olemassa? Otatko ihmissuhteet kasvamisen harjoituksena vai toistatko samoja virheitä? Voiko Sinulle puhua? Johdat sillä mitä olet, et sillä mitä sanot. Herätätkö pelkoa vai luottamusta? Annatko tilaa, jaatko vastuuta? Voiko kokoaan kasvattaa? Kun minä tulin sisään, mitä tuli sisään? Henkiset arvot johdonmukaisen johtamiskäyttäytymisen taustalla millaisesta arvoperustasta voisi ammentaa johtamiseen sisäistä turvallisuutta, suuntaa, voimaa ja viisautta? Mistä reiluutta ja oikeudenmukaisuutta päätöksentekoon? Mistä on tasapainoinen persoona tehty? Oletko läsnä? Miten kohtaat alaisen, jolle on sattunut? Kysytkö, kuunteletko, kuuletko? Pitäisikö johtajan kuunnella myös omaatuntoaan? Miten syntyy merkityskokemus, joka antaa voimaa? Uskotko ihmiseen? Onko johtaminen palvelutehtävä, joka pyrkii tietoisesti yhdistämään organisaation perustehtävän suorittamisen ihmisen perustehtävään, ihmisenä kasvamiseen? Onko tulos aina sivutuote mielellään tehdystä työstä? Seminaarin arviointi ja päätös. Kouluttaja Työyhteisökouluttaja Timo Myllykangas Hinta 125, sis. lounaan ja kahvin Ilmoittautuminen mennessä Tiedoksi: Talousjohtaja: lisää vuoden 2006 koulutussuunnitelmaan kirkkoherralle johtamiskoulutuksen välttämättömänä koulutuksena. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kirkkoherra, Koulutussuunnittelu talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 42 ERON MYÖNTÄMINEN DIAKONI OLAVI RAASSINALLE LUKIEN Liite 1 Diakoni Olavi Raassina on ollut diakonian virastaan palkattomalla virkavapaalla toisen tehtävän hoitamisen takia alkaen (kirkkoneuvoston päätös / 208). Raassina on toimittanut kirkkoneuvostolle oheisena liitteenä olevan, päivätyn ilmoituksen, jolla hän sanoutuu irti Lieksan seurakunnan diakonian virasta lukien. Tiedoksi: Puheenjohtaja: päättää myöntää diakoni Olavi Raassinalle eron diakonian virasta siten, että Raassinan palvelussuhde päättyy Päätösehdotus hyväksyttiin ja diakoni Olavi Raassinalle eron diakonian virasta siten, että Raassinan palvelussuhde päättyy Olavi Raassina Palvelutyön johtokunta Palkanlaskenta Viransijainen Pauli Heiskanen kirkkoherra Hannu Juntunen puh. (013) sähköposti:

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 43 DIAKONI PAULI HEISKASEN OTTAMINEN AVOIMEKSI TULEVAN DIAKONIANVIRAN HOITA JAKSI SIIHEN SAAKKA KUN VIRKA VAKINAISESTI TÄYTETÄÄN Diakoni Pauli Heiskanen hoiti kirkkoneuvoston päätöksellä ( / 133) diakoni Olavi Raassinan viransijaisuutta Heiskasen palvelussuhdetta jatkettiin kirkkoneuvoston päätöksellä ( / 50) vuoden 2006 loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun Olavi Raassina ryhtyy virkaa hoitamaan. Diakoni Olavi Raassinalle on myönnetty ero diakonian virasta alkaen. Silloin päättyy myös viransijaisuus, jota diakoni Pauli Heiskanen on hoitanut. Avoimeksi tulevan viran täyttäminen vie aikansa ja seurakunnan toimintaohjelma on laadittu siten, että diakoniatyössä on neljä työntekijää. Pauli Heiskaselle on järjestetty tehtäviä myös rippikoulussa. Tiedoksi: Puheenjohtaja: päättää ottaa diakoni Pauli Heiskasen avoimen diakonian viran hoitajaksi alkaen siihen saakka, kun virka vakinaisesti täytetään, enintään kuitenkin saakka. Virkasääntö 5 4 mom. kohta 1. Päätösehdotus hyväksyttiin. Palvelussuhteen ehdot ovat muutoin samat kuin päättyvässä viransijaisuudessa. Pauli Heiskanen Palvelutyön johtokunta Palkanlaskenta kirkkoherra Hannu Juntunen puh. (013) sähköposti:

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 44 DIAKONIAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Seurakunnassa on ollut viisi diakonian virkaa (3 diakonissaa ja 2 diakonia) saakka. Kirkkovaltuusto mukautti diakoniatyön henkilöresurssit muuttuneisiin olosuhteisiin ja lakkautti asiakohdassa 45 tekemällään päätöksellä yhden tuolloin avoinna olleen diakonian viran. Perusteluina viran lakkautukselle olivat Lieksan väkiluvun aleneminen ja diakoniatyöntekijöiden liiton suositus, että seurakunnassa tulisi olla yksi diakonianvirka jokaista alkavaa 3000 seurakunnan jäsentä kohti. Tämä suositus toteutuu Lieksassa neljällä diakonian viranhaltijalla. Seurakunnan väkiluku oli vuoden 2005 lopussa henkeä. Lisäksi syrjäkylillä asuminen on vähentynyt rajusti. Myös Palvelutyön johtokunta oli yksimielinen viran lakkauttamisesta. Diakoni Olavi Raassinalle on myönnetty ero alkaen. Tiedoksi: Toimeenpano: Puheenjohtaja: päättää julistaa avoimeksi tulevan diakonian viran haettavaksi viran vakinaista täyttämistä varten ilmoittamalla siitä Lieksan lehdessä ja seurakunnan ilmoitustaululla. Hakuajaksi esitän klo Virka kuuluu hinnoitteluryhmään A 06. Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä tutkinto. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja ote rikosrekisteristä. Virka täytetään lukien ja siinä on 6 kk:n koeaika. Päätösehdotus hyväksyttiin. Palvelutyön johtokunta Kirkkoherra Avoimen viran hoitaja Pauli Heiskanen Palkanlaskenta Ilmoituksen julkaiseminen ja viran täytön valmistelu/kirkkoherra kirkkoherra Hannu Juntunen puh. (013) sähköposti:

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 45 ESITYKSEN TEKEMINEN HATTUVAARASSA SIJOITSEVAN KAIJALA NIMISEN TILAN RN:O 6:50 LAHJOITTAMISESTA HATTUVAARAN KYLÄYHDISTYS RY:LLE Liite 2 Hattuvaaran kyläyhdistys ry on toimittanut seurakunnalle seuraavan ostotarjouksen: Hattuvaaran Kyläyhdistys ry Hattuvaarantie Hattuvaara LIEKSAN SEURAKUNTA HATTUVAARAN PIKKUKIRKKOYHDISTYKSEN TONTTI. Hattuvaaran Kyläyhdistys ry. haluaa ostaa Seurakunnalta, Hattuvaarassa olevan Pikkukirkon tontin 6250 m2, hintaan 1 00,00. Perustelut: Hattuvaaran Pikkukirkkoyhdistys ry. on ostanut kyläläisistä keräämillään varoilla, tontin Pielisjärven kunnalta 3 päivä huhtikuuta 1958, hintaan markkaa, ja maksanut kaupanvahvistajan palkkion. Pikkukirkkoyhdistys ei ollut kaupantekohetkellä rekisteröity yhdistys, oli kauppa tehtävä Seurakunnan nimiin. Seurakunta ei ole kaupassa sijoittanut penniäkään. Pikkukirkkoyhdistyksen tarkoituksena oli rakentaa Hattuvaaraan Pikkukirkko ja seurakuntasisaren toimintapaikka, sekä hautausmaa. Tarkoitukseen kerättiin vielä rahaa jäsenmaksuilla ja erilaisilla järjestetyillä tilaisuuksilla. Myöhemmin Pikkukirkkoyhdistys siirsi kerätyt varat Seurakunnan tilille. Pikkukirkkoyhdistys on rekisteröity 10 pv. toukokuuta 1958 ja poistettu rekisteristä Hattuvaaran Kyläyhdistys ry. on vuonna 1998 rakentanut Hattuvaaraan Kylätalon ja sen yhteyteen Pikkukirkon, jota Seurakunta voi maksutta käyttää järjestämiinsä tilaisuuksiin. Tarkoitukseen sai Kyläyhdistys Seurakunnalta, sille Pikkukirkkoyhdistyksen luovuttamat kyläläisistä kerätyt varat. Tontti jäi Seurakunnalle. Kun Seurakunta ei tule koskaan rakentamaan Hattuvaaraan Pikkukirkkoa, eikä mielestämme ole seurakunnalle mitään hyötyä tontista, ehdotamme, että se myytäisiin Hattuvaaran Kyläyhdistykselle yllä mainittuun hintaan. Näin jäisi tontti niille, jotka ovat sen ostaneetkin. Tarjoamamme hinta peittää ne kulut, jotka Seurakunta on lainhuutokuluissa joutunut maksamaan. Hattuvaara 22 päivä helmikuuta ERKKI MUSTONEN Erkki Mustonen puh Hattuvaaran sittemmin lakkautettu Pikkukirkkoyhdistys keräsi rahat tontin ostamiseksi tarkoituksenaan rakentaa kylälle pikkukirkko ja hautausmaa. Kauppakirjan ovat kuitenkin Pielisjärven seurakunnan valtuuttamina allekirjoittaneet entinen kiertokoulunopettaja Katri Oi

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) nonen, kansakoulunopettaja Veli Sajanto ja maanviljelijä Onni Peltonen kaikki Hattuvaaran kylästä. Myyjänä on ollut Pielisjärven kunta. Kuitin mukaan V. Sajanto oli maksanut kauppahinnan FIM samana päivänä Pielisjärven kunnan kassaan. Pielisjärven kunnanvaltuuston pöytäkirjaan on kirjattu Koska Hattuvaaran Pikkukirkkoyhdistys on rekisteröimätön, myydään maa alue Pielisjärven seurakunnalle. Hattuvaaran Pikkukirkkoyhdistys rekisteröitiin Yhdistyksen pöytäkirjan mukaan opettaja Katri Oinonen esitteli yhdistyksen tilit yhdistyksen hallitukselle , minkä perusteella kiinteistö kirjattiin yhdistyksen taseeseen kauppahinnan mukaan arvostettuna. Kauppa hyväksyttiin Pielisjärven Viekijärven seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa Pöytäkirjaan on merkitty, että kiinteistö on ostettu Hattuvaaraan myöhemmin rakennettavaa seurakunnallista työkeskusta varten Hattuvaaran kyläläisten keräämillä varoilla. Samassa asiakohdassa on kiitosmaininta Hattuvaaran kyläläisille. Lainhuuto myönnettiin Pielisjärven seurakunnalle. Kiinteistö on ollut lainhuudon perusteella seurakunnan taseessa ja kiinteistöluetteloissa. Yhdistys poistettiin yhdistysrekisteristä Yhdistyksen sääntöjen 9 :n mukaan yhdistyksen purkautuessa sen varat oli luovutettava Pielisjärven seurakunnalle käytettäväksi sääntöjen 1 :ssä mainittuun tarkoituksen edistämiseksi. Yhdistyksen tarkoituksena on ollut evankelis luterilaisen seurakuntaelämän edistäminen Hattuvaarassa ja sen ympäristössä. Sääntöjen 1 :ssä kuvataan yksityiskohtaisemmin kuinka seurakuntaelämän edistäminen toteutetaan. Pikkukirkon rakentaminen raukesi ja tontti on ollut luonnontilassa siitä lähtien. Pielisjärven seurakunnan seurakuntaneuvosto antoi rahastoituna hallussaan olleet Hattuvaaran Pikkukirkkoyhdistyksen toimintaa varten kerätyt varat n FIM Hattuvaaran kylätoimikunnalle käytettäväksi kylätalon kunnostukseen. Lieksan seurakunnan kirkkoneuvosto luovutti tontilta puutavaraa Hattuvaaran kyläyhdistykselle kylätaloa varten. Lieksan seurakunnan johtoryhmä käsitteli asiaa ja suhtautuu kiinteistön myymiseen myönteisesti. Lieksan seurakunnalla ei ole suunnitelmia eikä tarvetta rakentaa toimitiloja Hattuvaaran kylään. Tilalla ei ole rakennuksia. Kartta on liitteenä 2. Talousjohtaja: tekee esityksen kirkkovaltuustolle, että se päättää lahjoittaa Lieksan kaupungin Hattuvaaran kylässä olevan n. 0,7 ha suuruisen Kaijala nimisen tilan RN:o 6:50 Hattuvaaran Kyläyhdistys ry:lle. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Tiedoksi: Asia siirrettiin yleiskeskustelussa esille tulleiden asioiden takia esittelijän pyynnöstä. Talousjohtaja

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 46 VUODEN 2005 TILINTARKASTUSKERTOMUS Tilintarkastajat ovat antaneet päättyneestä, kolme päivää kestäneestä, vuoden 2005 tarkastuksesta kertomuksen : TILINTARKASTUSKERTOMUS Lieksan seurakunnan kirkkovaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen vuodelta n ja talousjohtajan laatima tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilintarkastus on tehty hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on tutkittu seurakunnan toiminnallisten tavoitteiden selvitystapaa ja tilivelvollisten toiminnan lainmukaisuutta kirkkolain ja kirkkojärjestyksen perusteella. Lisäksi on tarkastettu sisäisen valvonnan asianmukaisuutta. 1 TARKASTUKSEN TULOKSET 1.1 Hallinto Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ei ole huomautettavaa. 1.2 Kirjanpito ja tilinpäätös Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja se antaa kirkkolain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Toimintakertomuksessa on annettu riittävä selonteko talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Lahjoitusrahastojen ja hautainhoitorahaston kirjanpito on hoidettu voimassa olevien sääntöjen mukaisesti ja yhdistetty seurakunnan tilinpäätökseen. 2. LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUU VAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) Esitämme vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta Lieksassa 16. päivänä maaliskuuta 2006 Oy Audiator Ab JAAKKO TURUNEN Jaakko Turunen HTM UNTO TIAINEN Unto Tiainen JHTT Talousjohtaja: päättää esittää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi yhdessä vuoden 2005 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kanssa. Esitetään kirkkovaltuustolle päätösehdotuksen mukaisesti. talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

19 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 47 KIINTEÄN JA IRTAIMEN TARKASTUKSESTA JOHTUVAT TOIMENPITEET Liite 3 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi toimikaudeksi valitut Lauri Mikkonen ja Jorma Sarkkinen ovat suorittaneet tarkastuksia ja ja Vuoden 2005 tarkastuksesta laadittu pöytäkirja on oheisena liitteenä. Selvitys vuoden 2005 tarkastuksessa havaittujen puutteita ja huomautuksia koskevista toimenpiteistä: VIEKI NURMIJÄRVI PANKAKOSKI LIEKSAN SEURAKUNTATALO Tiedoksi: Irtaimisto: Viekissä olevan nuorisotyön irtaimiston järjestäminen on annettu nuorisotyönohjaajien tehtäväksi. Viekin kirkon ja seurakuntatalon liikuntaesteisten kulkusillat: Asiaa selvitetään seurakuntatalon ovien korjaussuunnittelun yhteydessä. Viekin kirkon alapohjan huoltaminen: Kiinteistötyöntekijöille on annettu tarkastuskertomukseen kirjatut ohjeet tuuletusluukkujen avaamisesta ja sulkemisesta sekä alapohjan kunnon tarkkailusta. Huoltorakennuksen yhden valaisimen kattokuvun kiinnittäminen: Kattovalaisimen kupu on kunnostettu. Traktorin hydrauliikkajohdot: Kiinteistötyöntekijälle on annettu ohjeet traktorin kunnon tarkkailusta. Hydrauliikkaletkut kunnostetaan viivytyksettä sattuessa. Traktoritallin öljynerotuskaivo: Sulamisvedet täyttävät kaivoa. Kaivon rakenne oli yllätys, kun sitä selvitettiin. Kaivo on tulpattu eikä johda vettä viemäriin. Vesi on käsin kauhottava viemäriin. Öljynerotuskaivoon tehdään muutostyö kesällä ja vesi johdetaan viemäriin. Seurakuntatalon saarnatuoli: Lattiakoroke poistettiin, alttarirakenteita uusittiin ja saarnatuoli kiinnitettiin lattiaan. Kirkko/seurakuntarakennuksen ja tapulin ulkopinta: Kirkkorakennuksen julkisivujen kunnostus on vuosikorjausohjelmassa vuonna 2007 ja tapulin julkisivujen kunnostus vuonna Takapihan sisäänkäynnin eteistila (asunnon eteinen): Selvitetään voitaisiinko lisäeristys tehdä tapulin kunnostuksen yhteydessä. Asbestiselvitykset tehdään ennen muutostöitä. Pannuhuoneen eristykset vaihdettu. Nuorisotyön irtaimisto: Irtaimiston järjestäminen on annettu nuorisotyönohjaajien tehtäväksi. Talousjohtaja: käsittelee kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuskertomuksen. Toimenpiteitä edellyttävät asiat annettiin virkamiesten valmisteltavaksi. Muilta osin tarkastuskertomus saatettiin tiedoksi. Kiinteistöpäällikkö Kari Mustonen talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

20 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 48 KASTEPUUTA KOSKEVAN SEIJA SAARELAISEN ALOITTEEN VALMISTELU Kirkkovaltuusto antoi kirkkoneuvoston valmisteltavaksi seuraavan Seija Saarelaisen kirkkovaltuustolle antaman aloitteen: Seija Saarelainen ALOITE Lieksan seurakunta kirkkoneuvosto LIEKSA KASTEPUU Pyhä kaste on merkittävä tapahtuma ihmisen elämässä. Syntymän ihme ja seurakuntaan liittyminen on iloinen asia, josta koko seurakunnan kannattaa iloita. Ehdotan, että Lieksan seurakunnassa otetaan käyttöön KASTEPUU. Se on puuaiheinen tekstiili, paperi tai muu taulu, johon vuoden aikana kastettujen pienokaisten ristimänimet ja kastepäivä ripustetaan lehden, hedelmän tai oksan muodossa. Kastepuu muistuttaisi meitä seurakuntalaisia esirukoustehtävästä koko vuoden. Se viestisi myös, että Lieksassa syntyy uusia seurakuntalaisia, ei vain kuole. Henkilöllisyyssuoja säilyy, koska puussa ei ilmoiteta sukunimeä, eikä syntymäaikaa, vaan vain seurakuntaan liittymispäivä ja kasteessa annetut etunimet. Seija Saarelainen kirkkovaltuuston jäsen jumalanpalvelus ja musiikkityön johtokunnan jäsen : antaa asian Jumalanpalvelus ja julistustyön johtokunnan valmisteltavaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jumalanpalvelus ja julistustyön johtokunta : Aloite ei anna aihetta jatkotoimenpiteisiin. Tiedoksi: Puheenjohtaja: toteaa, että Seija Saarelaisen kastepuuta koskeva aloite raukeaa ja ilmoittaa siitä kirkkovaltuustolle. Päätösehdotus hyväksyttiin. Seija Saarelainen Jumalanpalvelus ja julistustyön johtokunta kirkkoherra Hannu Juntunen puh. (013) sähköposti:

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2016 Aika 24.2.2016 klo 18.10-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Lammastarha, Kirkkotanhuantie 1 Läsnä: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 27.5.2014 1 Kokousaika Ti 27.5.2014 klo 14.00 15:45 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari Malila Kari Kurkela Outi, vj. Poissa Eira Birgitta Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 1/2017

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 1/2017 Kurun kappelineuvosto 10.1.2017-1- Kokousaika Kokouspaikka Tiistai 10.1.2017 klo 17.44 18.54 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja, läsnä

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Kirkkoneuvosto 26.4.2017 1 KOKOUSAIKA 26.4.2017 kello 17.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo, musiikkihuone OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Timo Heikkilä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2015 1 22.1.2015 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.1.2015 AIKA torstaina 29.1.2015 klo 16.30-17.20 PAIKKA Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 14.6.2012 klo 18.30 20.05 Paikka Uusi Pappila, Toivakantie 46 Jäsenet (läsnä = x) x Raija Häkkinen Reijo Koskinen x Pentti Marttinen x Sointu Ojonen Elina Rantalainen x

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 4/21.5.2014

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 4/21.5.2014 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla keskiviikkona 21. päivänä toukokuuta 2014 klo 17.00. 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 25.4.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 5/2017 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 5/2017 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 5/2017 sivu 1 Kokousaika: Ti 30.5.2017 klo 19.00, tai välittömästi kirkkovaltuuston kokouksen päätyttyä Kokouspaikka: Lopen kirkon seurakuntasali,

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI. Aika: Tiistaina 23 päivänä toukokuuta 2017

Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ VIINIJÄRVI. Aika: Tiistaina 23 päivänä toukokuuta 2017 1(5) Taipaleen ortodoksinen seurakunta Seurakunnanvaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2017 83400 VIINIJÄRVI Taipaleen ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston kokous Aika: Tiistaina 23 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto 7.6.2017 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 7. päivä kesäkuuta 2017, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 18.00 20.55 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Tuomo puheenjohtaja Diukman Sanna jäsen Juntunen Pirjo -"- Karjalainen Heikki -"- Korhonen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot