LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2006 1 (27) 28.3.2006"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Seppo Pulkkinen Ahti Kiiskinen Kaarina Turunen Erkki Turunen Kari Åke Hannu Juntunen, pj Leena Kokkonen Arja Kiiskinen MUUT LÄSNÄ Terttu Heiskanen Timonen, kirkkovaltuuston pj (KJ 9:3) OLLEET Aimo Saarelainen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3) Kari Mustonen, talousjohtaja (OS 4 ) ASIAT N Erkki Kilpinen Kari Mustonen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja sihteeri JA VARMENNUS N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa Ahti Kiiskinen Kari Åke NÄHTÄVILLÄOLO Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko TODISTUS herranvirastossa Hannu Juntunen kirkkoherra Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Seija Hermiö kanslisti

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 31 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. Varapuheenjohtaja Erkki Kilpinen avasi kokouksen. 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on myöntänyt puheenjohtaja, kirkkoherra Hannu Juntuselle on virkavapautta sairauden takia väliseksi ajaksi. Tuomiokapituli on määrännyt kirkkoherran sijaiseksi mm väliseksi ajaksi kappalainen Kim Rantalan ja väliseksi ajaksi kappalainen Lea El Bardin. Rantala allekirjoitti kokouskutsun El Bardi on ilmoittanut olevansa estynyt saapumaan kokoukseen virkatehtävän takia. Kokouksen puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Erkki Kilpinen (KJ 9:1 3 mom.), mikä hyväksyttiin. Poissa olivat Leena Kokkonen ja Arja Kiiskinen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 33 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 6 ). Puheenjohtaja: Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Valittiin yksimielisesti Ahti Kiiskinen ja Kari Åke 34 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Puheenjohtaja: Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä. Muihin asioihin lisättiin Toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita koskeva koulutusasia, muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 35 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset Kokous 1/2005/ : Lähetystyön vuoden 2004 toimintakertomus ja sen hyväksyminen Kirkon ulkomaanavun vuoden 2004 toimintakertomus ja sen hyväksyminen Vuoden 2005 toiminnan tarkastelua Muukalaisillan järjestäminen Etnisen aterian toteuttaminen thaimaalaisena ateriana Kokous 2/2005/ : Edustajien nimeäminen lähetysjärjestöjen kokouksiin Kirkkokahvien ja piirakkatalkoiden järjestäminen Kokous 3/2005/ : Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Kirkon ulkomaanavun talousarvioesitys vuodelle 2006 Syyskauden toiminnan tarkastelua Kokous 1/2006/ : Lähetystyön vuoden 2005 toimintakertomus ja sen hyväksyminen Kansainvälisen diakonian vuoden 2005 toimintakertomus ja sen hyväksyminen Vuoden 2006 toiminnan tarkastelua Siirtyminen reilun kaupan kahviin Postikortin painattaminen Eva Ryynäsen veistoksesta Lapsi ja nuorisotyön johtokunnan päätökset Kokous 1/2005/ : Lapsityön toimintakertomus vuodelta 2004 Varhaisnuorisotyön toimintakertomus vuodelta 2004 Nuorisotyön toimintakertomus vuodelta 2004 Rippikouluntyön toimintakertomus vuodelta 2004 Työalavastaavat lapsityössä, varhaisnuorisotyössä, nuorisotyössä ja rippikoulutyössä vuodesta 2005 alkaen Esitys kirkkoneuvostolle nuorisostyönohjaajasta (johtosääntö 7 ) Kokous 2/2005/ : Lapsityön talousarvio vuodelle 2006 Lapsityön toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Varhaisnuorisotyön talousarvio vuodelle 2006 Varhaisnuorisotyön toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Nuorisotyön talousarvio vuodelle 2006 Nuorisotyön toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Rippikoulutyön talousarvio vuodelle 2006 Rippikoulutyön toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Esitys varhaisnuorisotyöntekijästä vuonna Esitys kirkkoneuvostolle rippikoulutyöntekijöistä kesän 2006 leireille

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) Lieksan partiolaisten toiminta avustus vuodelle 2006 Kokous 1/2006/ : Päiväkerhotyön toimintakertomus vuodelta 2005 Varhaisnuorisotyön toimintakertomus vuodelta 2005 Nuorisotyön toimintakertomus vuodelta 2005 Rippikoulutyön toimintakertomus 2005 Esitys uusien kerhonohjaaja ja isoispalkkioista vuonna 2006 Yhteistyön tekeminen Lieksan helluntaiseurakunnan kanssa Palvelutyön johtokunnan päätökset Kokous1/2005/ Saapuneet avustusasiat Kokous 2/2005/ Perheneuvonnan tilastot ja toimintakertomus vuodelta 2004 Diakoniatyön tilastot ja toimintakertomus vuodelta 2004 Kokous 3/2005/ Saapuneet avustusasiat Tarjoukset lihasäilykkeistä Eu ruokajakeluun Kokous 4/2005/ Saapuneet avustusasiat Lihasäilykkeiden hankkiminen Kokous 5/2005/ Perheväkivaltaa koskeva hoitomalli lieksalaisittain Lausunnon antaminen avoinna olevan diakonian viran lakkauttamisesta Saapuneet avustusasiat Keskusteltiin joulupakettien hankkimisesta ja yhteisvastuuasioista Johtokunnan jäsenten ja viranhaltijoiden yhteinen neuvottelupäivä marraskuulla Kokous 6/2005/ Perheneuvonnan toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2006 Diakoniatyön toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2006 Saapuneet avustusasiat Keskusteltiin joulupaketeista Pauli Heiskasen esitys v 2005 Yhteisvastuu varojen ohjaamisesta eteenpäin Pauli Heiskasen tiedotus v 2006 yhteisvastuukeräyksestä Keskusteltiin Eu tuen hakijoista Kokous 1/2006/ Perheneuvonnan toimintakertomus ja tilastot vuodelta 2005 Diakonian toimintakertomus ja tilastot vuodelta 2005 Saapuneet avustusanomukset Diakonian viran lakkauttaminen Työttömien yhdistyksen tiedote Onnittelukirjojen hankkiminen diakoniatyölle Jumalanpalvelus ja julistustyön johtokunnan päätökset Kokous 1/2005/ : Työalojen toimintakertomukset Keskustelu pappien määrästä Kokous 2/2005/ : Jumalanpalvelussuunnitelma syksystä 2005 eteenpäin Kastepuualoite Johtokunnan nimen muuttaminen Musiikkiavustajat

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) Kokous 3/2005/ : Vuoden 2006 talousarviot ja toimintasuunnitelmat Ylös Jerusalemiin tapahtuma Hiljaisella viikolla Yhteistyökumppaneiden etsiminen Viekistä ja Nurmijärveltä Uudet virsikirjat pääkirkkoon Sananjumalanpalveluksia useammin Retriittitoiminnan järjestäminen Kirjallisuuskerhon perustaminen Kokous 1/2006/ : Vuoden 2005 toimintakertomukset Lasten kauneimmat joululaulut Kastepuu aloitteen raukeaminen Luottamushenkilöt avustajina messussa Seurakuntien yhdistymiskeskustelu Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan päätökset /2006: Kokous : Vuoden 2004 tilinpäätöksen vahvistaminen Lahjoitusrahaston tiliasema Vuoden 2003 verotus Tilien käyttöoikeudesta päättäminen Puheenjohtajan matka ja puhelinkulut 2004 Puukaupan vahvistaminen Viekin kirkon ulkomaalauksen rahoittaminen Kokous : Lausunnon antaminen kesämökkitontin myymisestä Puukauppa ja metsänhoitotöiden tilannekatsaus Kokous : Vuoden 2005 aikana toteutuneet puukaupat ja metsänhoitotyöt Kesämökkitonttien vuokrasopimusten uudistaminen Lahjoitusrahaston jäsenyys ja lisäosuudet Viekin Op:ssa Vuoden 2004 verotus Lahjoitusrahaston rahavarat Kokous : Vuoden 2005 tilinpäätöksen vahvistaminen Lahjoitusrahaston tiliasema Puheenjohtajan matka ja puhelinkulut vuodelta 2005 Kesämökkitontin 1.8 maksamattomat vuokrat ja jatkotoimenpiteet Lunastusoikeuden käyttäminen kesämökkitontin 1.8 mahdollisen vuokrasuhteen päättymisessä Lahjoitus Viekin kirkon sisämaalauksen korjaukseen Puukaupasta päättäminen Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin ja johtokuntien päätökset saatettiin tiedoksi. kirkkoherra Hannu Juntunen puh. (013) sähköposti:

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 36 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 :ssä tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta seitsemän (7) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset: 1/2006: Rippikoulumaksuvapautus 2/2006: Rippikoulumaksuvapautus 3/2006: Rippikoulumaksuvapautus 4/2006: Kesäkanttorin valinta ja palkkaaminen Talousjohtajan päätökset: 3/2006: Työloman myöntäminen vahtimestari Kaija Mohellille 4/2006: Määräaikaisen tuottotilin avaaminen 5/2006: Virkavapauden myöntäminen diakonissa Merja Nuutiselle Kiinteistöpäällikön päätökset: 1/2006: Atk työasemien hankinnan lykkääminen ja kannettavan tietokoneen hankkiminen Seurakuntapuutarhurin päätökset: Ei päätöksiä Lapsityönohjaajan päätökset: Ei päätöksiä Palvelutyön johtokunnan sihteerin päätökset: 1/2006: Onnittelukirjojen hankkiminen Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin ja virkamiesten päätökset saatettiin tiedoksi. kirkkoherra Hannu Juntunen puh. (013) sähköposti:

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 37 PIISPA WILLE RIEKKISEN MUOTOKUVAHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN Hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Päivi Nerg, hiippakuntadekaani Markku Elonheimo ja lakimiesasessori Tuija Alatalo ovat toimittaneet kirkkoneuvostolle päivätyn kirjeen: Kirkkomme hiippakunnissa on ollut käytäntönä maalauttaa piispoista heidän toimikautenaan muotokuvat. Omassa hiippakunnassamme ne on sijoitettu Tuomiokapitulin istuntosaliin tai aulatilaan. Muotokuvasta on maalattu myös toinen kappale, joka on lahjoitettu piispan kotiin. Varat maalauttamiseen on saatu hiippakunnan seurakuntien lahjoituksista, jolloin lahjoittajiksi tulevat viime kädessä seurakunnat. Piispa Wille Riekkinen täyttää 60 vuotta ensi heinäkuussa. Siihen liittyen Kuopion tuomiokapituli on päättänyt maalauttaa hänestä muotokuvan, joka on tarkoitus paljastaa järjestettävän hiippakuntapäivän yhteydessä. Tuomiokapituli antoi samalla meille allekirjoittaneille tehtäväksi lähestyä tässä asiassa seurakuntia ja suositella, että ne mahdollisuuksiensa mukaan osallistuisivat muotokuvan maalauttamiseen. Niinpä suositamme, että seurakunnat päättäisivät lahjoittaa 1,6 senttiä kutakin läsnä olleeseen väestöön kuulunutta jäsentään kohden kyseiseen tarkoitukseen. Summa olisi hyvä tilittää mennessä Kuopion tuomiokapitulin tilille. Lieksan seurakunnan osuus muotokuvien kustannuksista on 183 euroa. Tiedoksi: Puheenjohtaja: Hyväksytään anomus, hanke rahoitetaan kirkkoneuvoston käytössä olevilla varoilla. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli/eloheimo Taloustoimisto kirkkoherra Hannu Juntunen puh. (013) sähköposti:

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 38 PANOSTAJAN KERTAUSKURSSI Kiinteistöpäällikkö Heikki Nevalaisella ja haudankaivaja Seppo Kärjellä on panostajan pätevyys, joka vanhenee heinäkuussa Panostajan pätevyyskirjoista annetun asetuksen 122/ mukaan alkaen panostajien on suoritettava lupakirjansa uudistamiseksi kertauskurssi. Pätevyyskirja uusitaan sen voimassaoloaikana. Kurssin pituus on kahdeksan tuntia, siihen sisältyy kirjallinen koe. Kurssin tarkoituksena on päivittää panostajan tiedot lainsäädännöstä, työmenetelmien hallinnasta, räjäytystarvikkeista sekä kuljetus ja varastointimääräyksistä. Kursseja pidetään harvoin ja tänä vuonna ennen heinäkuuta on kaksi mahdollista kurssipaikkaa, toinen Espoossa ja toinen Jalasjärvellä. Kiinteistöpäällikkö ja haudankaivaja katsovat, että pidettävä panostajan kertauskurssi olisi heille sopiva ajankohta. Seurakunnalla on paljon 60 luvulla ojitettuja kasvatuskelpoisia ja hyväpuustoisia soita, joiden kunnostusojitusten yhteydessä on ollut tarvetta hävittää majavanpatoja metsävahinkojen estämiseksi. Myös kivien räjäytystä on jonkin verran suoritettu metsätiestöllä. Tiedoksi: Talousjohtaja: lisää kiinteistöpäällikölle ja haudankaivajalle vuoden 2006 koulutussuunnitelmaan välttämättömän Panostajan täydennyskurssin Päätösehdotus hyväksyttiin. Kiinteistöpäällikkö Haudankaivaja Koulutussuunnittelu talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 39 LIITO ORAVA JA METSIEN KÄSITTELY KURSSI Metsäkeskus Pohjois Karjala järjestää vuonna 2005 myöhemmin ilmoitettavana aikana koulutuspäivän liito oravan huomioimisesta talousmetsissä. Koulutus järjestetään Joensuun ympäristössä. Koulutuksen sisältö: Aamupäivän aikana teoriaa liito oravan biologiasta ja elinympäristövaatimuksista sekä liito oravaa koskeva lainsäädäntö, ohjeet ja metsänhoitosuositukset. Iltapäivällä maastokohteilla liito oravan huomioimisesta aiheutuvat toimenpiteet talousmetsien käsittelyssä. Kouluttajina toimivat metsäkeskuksen ja ympäristökeskuksen asiantuntijat. Koulutuksen hinta on alv 22%. Maksu sisältää aamu ja iltapäiväkahvit, materiaalin ja kuljetuksen. Koulutukseen mahtuu 40 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Talousjohtaja: lisää kiinteistöpäällikölle vuoden 2006 koulutussuunnitelmaan välttämättömän Liito orava ja metsien käsittely kurssin. Tiedoksi: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kiinteistöpäällikkö Koulutussuunnittelu talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 40 KEHITYSKESKUSTELU JOHTAMISEN TYÖKALUNA KOULUTUS Pohjois Karjalan kesäyliopisto järjestää Kehityskeskustelu johtamisen työkaluna koulutuksen seuraavasti: Aika ja paikka klo 9 16, Joensuu Kohderyhmä Yritysten ja yhteisöjen esimiestehtävissä työskentelevät, henkilöstöjohtajat ja henkilöstöpäälliköt Sisältö Koulutuksen tavoitteena on antaa esimiestehtävissä työskenteleville käytännön välineet toteuttaa kehityskeskusteluja sekä kehittää oman organisaationsa kehityskeskustelu ja palautejärjestelmää. Koulutus käsittelee myös tiedon jäsentämistä yhteenvedoiksi ja jalostamista edelleen kehittämistoimenpiteiksi. Kehityskeskustelun merkitys esimiehen työvälineenä Kehityskeskustelun tavoitteet Kehityskeskusteluun valmistautuminen ja ennakkotehtävät Kehityskeskustelun keskeinen sisältö ja kulku Lomakkeisto ja kirjaaminen Yhteenvedon laatiminen käydyistä kehityskeskusteluista Johtopäätösten tekeminen saadusta informaatiosta Tietojen tallentaminen ja hyödyntäminen henkilöstöresurssien hallinnassa ja esimiestyössä Kehityskeskustelujen rakentaminen loogisesti vuosittain eteneväksi prosessiksi Kouluttaja PsM, toimitusjohtaja Olavi Haataja, Koulutusavain Oy Hinta 120, sis. lounaan ja iltapäiväkahvin Ilmoittautuminen mennessä Tiedoksi: Puheenjohtaja: lisää vuoden 2006 koulutussuunnitelmaan talousjohtajalle ja kiinteistöpäällikölle kehityskeskustelukoulutuksen välttämättömänä koulutuksena. Päätösehdotus hyväksyttiin. Talousjohtaja Kiinteistöpäällikkö Koulutussuunnittelu kirkkoherra Hannu Juntunen puh. (013) sähköposti:

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 41 ITSENSÄ JOHTAMISESTA IHMISTEN JOHTAMISEEN KOULUTUS Pohjois Karjalan kesäyliopisto järjestää Itsensä johtamisesta ihmisten johtamiseen koulutuksen seuraavasti: Aika ja paikka Kohderyhmä klo 9 16, Joensuu Julkisen ja yksityisen sektorin esimiehet Ohjelma Johtamisen ihmiskäsitys millaisen käsityksen varassa johdat itseäsi ja toisia? Johdatko henkilöstömateriaalia vai ainutlaatuista yksilöä? Mikä tekee ihmisestä laulun arvoisen? Kuka myrkyttää mielesi? Mitä on itsensä johtaminen? Onko inhottavia ihmisiä todella olemassa? Otatko ihmissuhteet kasvamisen harjoituksena vai toistatko samoja virheitä? Voiko Sinulle puhua? Johdat sillä mitä olet, et sillä mitä sanot. Herätätkö pelkoa vai luottamusta? Annatko tilaa, jaatko vastuuta? Voiko kokoaan kasvattaa? Kun minä tulin sisään, mitä tuli sisään? Henkiset arvot johdonmukaisen johtamiskäyttäytymisen taustalla millaisesta arvoperustasta voisi ammentaa johtamiseen sisäistä turvallisuutta, suuntaa, voimaa ja viisautta? Mistä reiluutta ja oikeudenmukaisuutta päätöksentekoon? Mistä on tasapainoinen persoona tehty? Oletko läsnä? Miten kohtaat alaisen, jolle on sattunut? Kysytkö, kuunteletko, kuuletko? Pitäisikö johtajan kuunnella myös omaatuntoaan? Miten syntyy merkityskokemus, joka antaa voimaa? Uskotko ihmiseen? Onko johtaminen palvelutehtävä, joka pyrkii tietoisesti yhdistämään organisaation perustehtävän suorittamisen ihmisen perustehtävään, ihmisenä kasvamiseen? Onko tulos aina sivutuote mielellään tehdystä työstä? Seminaarin arviointi ja päätös. Kouluttaja Työyhteisökouluttaja Timo Myllykangas Hinta 125, sis. lounaan ja kahvin Ilmoittautuminen mennessä Tiedoksi: Talousjohtaja: lisää vuoden 2006 koulutussuunnitelmaan kirkkoherralle johtamiskoulutuksen välttämättömänä koulutuksena. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kirkkoherra, Koulutussuunnittelu talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 42 ERON MYÖNTÄMINEN DIAKONI OLAVI RAASSINALLE LUKIEN Liite 1 Diakoni Olavi Raassina on ollut diakonian virastaan palkattomalla virkavapaalla toisen tehtävän hoitamisen takia alkaen (kirkkoneuvoston päätös / 208). Raassina on toimittanut kirkkoneuvostolle oheisena liitteenä olevan, päivätyn ilmoituksen, jolla hän sanoutuu irti Lieksan seurakunnan diakonian virasta lukien. Tiedoksi: Puheenjohtaja: päättää myöntää diakoni Olavi Raassinalle eron diakonian virasta siten, että Raassinan palvelussuhde päättyy Päätösehdotus hyväksyttiin ja diakoni Olavi Raassinalle eron diakonian virasta siten, että Raassinan palvelussuhde päättyy Olavi Raassina Palvelutyön johtokunta Palkanlaskenta Viransijainen Pauli Heiskanen kirkkoherra Hannu Juntunen puh. (013) sähköposti:

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 43 DIAKONI PAULI HEISKASEN OTTAMINEN AVOIMEKSI TULEVAN DIAKONIANVIRAN HOITA JAKSI SIIHEN SAAKKA KUN VIRKA VAKINAISESTI TÄYTETÄÄN Diakoni Pauli Heiskanen hoiti kirkkoneuvoston päätöksellä ( / 133) diakoni Olavi Raassinan viransijaisuutta Heiskasen palvelussuhdetta jatkettiin kirkkoneuvoston päätöksellä ( / 50) vuoden 2006 loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun Olavi Raassina ryhtyy virkaa hoitamaan. Diakoni Olavi Raassinalle on myönnetty ero diakonian virasta alkaen. Silloin päättyy myös viransijaisuus, jota diakoni Pauli Heiskanen on hoitanut. Avoimeksi tulevan viran täyttäminen vie aikansa ja seurakunnan toimintaohjelma on laadittu siten, että diakoniatyössä on neljä työntekijää. Pauli Heiskaselle on järjestetty tehtäviä myös rippikoulussa. Tiedoksi: Puheenjohtaja: päättää ottaa diakoni Pauli Heiskasen avoimen diakonian viran hoitajaksi alkaen siihen saakka, kun virka vakinaisesti täytetään, enintään kuitenkin saakka. Virkasääntö 5 4 mom. kohta 1. Päätösehdotus hyväksyttiin. Palvelussuhteen ehdot ovat muutoin samat kuin päättyvässä viransijaisuudessa. Pauli Heiskanen Palvelutyön johtokunta Palkanlaskenta kirkkoherra Hannu Juntunen puh. (013) sähköposti:

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 44 DIAKONIAN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Seurakunnassa on ollut viisi diakonian virkaa (3 diakonissaa ja 2 diakonia) saakka. Kirkkovaltuusto mukautti diakoniatyön henkilöresurssit muuttuneisiin olosuhteisiin ja lakkautti asiakohdassa 45 tekemällään päätöksellä yhden tuolloin avoinna olleen diakonian viran. Perusteluina viran lakkautukselle olivat Lieksan väkiluvun aleneminen ja diakoniatyöntekijöiden liiton suositus, että seurakunnassa tulisi olla yksi diakonianvirka jokaista alkavaa 3000 seurakunnan jäsentä kohti. Tämä suositus toteutuu Lieksassa neljällä diakonian viranhaltijalla. Seurakunnan väkiluku oli vuoden 2005 lopussa henkeä. Lisäksi syrjäkylillä asuminen on vähentynyt rajusti. Myös Palvelutyön johtokunta oli yksimielinen viran lakkauttamisesta. Diakoni Olavi Raassinalle on myönnetty ero alkaen. Tiedoksi: Toimeenpano: Puheenjohtaja: päättää julistaa avoimeksi tulevan diakonian viran haettavaksi viran vakinaista täyttämistä varten ilmoittamalla siitä Lieksan lehdessä ja seurakunnan ilmoitustaululla. Hakuajaksi esitän klo Virka kuuluu hinnoitteluryhmään A 06. Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä tutkinto. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ja ote rikosrekisteristä. Virka täytetään lukien ja siinä on 6 kk:n koeaika. Päätösehdotus hyväksyttiin. Palvelutyön johtokunta Kirkkoherra Avoimen viran hoitaja Pauli Heiskanen Palkanlaskenta Ilmoituksen julkaiseminen ja viran täytön valmistelu/kirkkoherra kirkkoherra Hannu Juntunen puh. (013) sähköposti:

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 45 ESITYKSEN TEKEMINEN HATTUVAARASSA SIJOITSEVAN KAIJALA NIMISEN TILAN RN:O 6:50 LAHJOITTAMISESTA HATTUVAARAN KYLÄYHDISTYS RY:LLE Liite 2 Hattuvaaran kyläyhdistys ry on toimittanut seurakunnalle seuraavan ostotarjouksen: Hattuvaaran Kyläyhdistys ry Hattuvaarantie Hattuvaara LIEKSAN SEURAKUNTA HATTUVAARAN PIKKUKIRKKOYHDISTYKSEN TONTTI. Hattuvaaran Kyläyhdistys ry. haluaa ostaa Seurakunnalta, Hattuvaarassa olevan Pikkukirkon tontin 6250 m2, hintaan 1 00,00. Perustelut: Hattuvaaran Pikkukirkkoyhdistys ry. on ostanut kyläläisistä keräämillään varoilla, tontin Pielisjärven kunnalta 3 päivä huhtikuuta 1958, hintaan markkaa, ja maksanut kaupanvahvistajan palkkion. Pikkukirkkoyhdistys ei ollut kaupantekohetkellä rekisteröity yhdistys, oli kauppa tehtävä Seurakunnan nimiin. Seurakunta ei ole kaupassa sijoittanut penniäkään. Pikkukirkkoyhdistyksen tarkoituksena oli rakentaa Hattuvaaraan Pikkukirkko ja seurakuntasisaren toimintapaikka, sekä hautausmaa. Tarkoitukseen kerättiin vielä rahaa jäsenmaksuilla ja erilaisilla järjestetyillä tilaisuuksilla. Myöhemmin Pikkukirkkoyhdistys siirsi kerätyt varat Seurakunnan tilille. Pikkukirkkoyhdistys on rekisteröity 10 pv. toukokuuta 1958 ja poistettu rekisteristä Hattuvaaran Kyläyhdistys ry. on vuonna 1998 rakentanut Hattuvaaraan Kylätalon ja sen yhteyteen Pikkukirkon, jota Seurakunta voi maksutta käyttää järjestämiinsä tilaisuuksiin. Tarkoitukseen sai Kyläyhdistys Seurakunnalta, sille Pikkukirkkoyhdistyksen luovuttamat kyläläisistä kerätyt varat. Tontti jäi Seurakunnalle. Kun Seurakunta ei tule koskaan rakentamaan Hattuvaaraan Pikkukirkkoa, eikä mielestämme ole seurakunnalle mitään hyötyä tontista, ehdotamme, että se myytäisiin Hattuvaaran Kyläyhdistykselle yllä mainittuun hintaan. Näin jäisi tontti niille, jotka ovat sen ostaneetkin. Tarjoamamme hinta peittää ne kulut, jotka Seurakunta on lainhuutokuluissa joutunut maksamaan. Hattuvaara 22 päivä helmikuuta ERKKI MUSTONEN Erkki Mustonen puh Hattuvaaran sittemmin lakkautettu Pikkukirkkoyhdistys keräsi rahat tontin ostamiseksi tarkoituksenaan rakentaa kylälle pikkukirkko ja hautausmaa. Kauppakirjan ovat kuitenkin Pielisjärven seurakunnan valtuuttamina allekirjoittaneet entinen kiertokoulunopettaja Katri Oi

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) nonen, kansakoulunopettaja Veli Sajanto ja maanviljelijä Onni Peltonen kaikki Hattuvaaran kylästä. Myyjänä on ollut Pielisjärven kunta. Kuitin mukaan V. Sajanto oli maksanut kauppahinnan FIM samana päivänä Pielisjärven kunnan kassaan. Pielisjärven kunnanvaltuuston pöytäkirjaan on kirjattu Koska Hattuvaaran Pikkukirkkoyhdistys on rekisteröimätön, myydään maa alue Pielisjärven seurakunnalle. Hattuvaaran Pikkukirkkoyhdistys rekisteröitiin Yhdistyksen pöytäkirjan mukaan opettaja Katri Oinonen esitteli yhdistyksen tilit yhdistyksen hallitukselle , minkä perusteella kiinteistö kirjattiin yhdistyksen taseeseen kauppahinnan mukaan arvostettuna. Kauppa hyväksyttiin Pielisjärven Viekijärven seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa Pöytäkirjaan on merkitty, että kiinteistö on ostettu Hattuvaaraan myöhemmin rakennettavaa seurakunnallista työkeskusta varten Hattuvaaran kyläläisten keräämillä varoilla. Samassa asiakohdassa on kiitosmaininta Hattuvaaran kyläläisille. Lainhuuto myönnettiin Pielisjärven seurakunnalle. Kiinteistö on ollut lainhuudon perusteella seurakunnan taseessa ja kiinteistöluetteloissa. Yhdistys poistettiin yhdistysrekisteristä Yhdistyksen sääntöjen 9 :n mukaan yhdistyksen purkautuessa sen varat oli luovutettava Pielisjärven seurakunnalle käytettäväksi sääntöjen 1 :ssä mainittuun tarkoituksen edistämiseksi. Yhdistyksen tarkoituksena on ollut evankelis luterilaisen seurakuntaelämän edistäminen Hattuvaarassa ja sen ympäristössä. Sääntöjen 1 :ssä kuvataan yksityiskohtaisemmin kuinka seurakuntaelämän edistäminen toteutetaan. Pikkukirkon rakentaminen raukesi ja tontti on ollut luonnontilassa siitä lähtien. Pielisjärven seurakunnan seurakuntaneuvosto antoi rahastoituna hallussaan olleet Hattuvaaran Pikkukirkkoyhdistyksen toimintaa varten kerätyt varat n FIM Hattuvaaran kylätoimikunnalle käytettäväksi kylätalon kunnostukseen. Lieksan seurakunnan kirkkoneuvosto luovutti tontilta puutavaraa Hattuvaaran kyläyhdistykselle kylätaloa varten. Lieksan seurakunnan johtoryhmä käsitteli asiaa ja suhtautuu kiinteistön myymiseen myönteisesti. Lieksan seurakunnalla ei ole suunnitelmia eikä tarvetta rakentaa toimitiloja Hattuvaaran kylään. Tilalla ei ole rakennuksia. Kartta on liitteenä 2. Talousjohtaja: tekee esityksen kirkkovaltuustolle, että se päättää lahjoittaa Lieksan kaupungin Hattuvaaran kylässä olevan n. 0,7 ha suuruisen Kaijala nimisen tilan RN:o 6:50 Hattuvaaran Kyläyhdistys ry:lle. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Tiedoksi: Asia siirrettiin yleiskeskustelussa esille tulleiden asioiden takia esittelijän pyynnöstä. Talousjohtaja

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) 46 VUODEN 2005 TILINTARKASTUSKERTOMUS Tilintarkastajat ovat antaneet päättyneestä, kolme päivää kestäneestä, vuoden 2005 tarkastuksesta kertomuksen : TILINTARKASTUSKERTOMUS Lieksan seurakunnan kirkkovaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen vuodelta n ja talousjohtajan laatima tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilintarkastus on tehty hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on tutkittu seurakunnan toiminnallisten tavoitteiden selvitystapaa ja tilivelvollisten toiminnan lainmukaisuutta kirkkolain ja kirkkojärjestyksen perusteella. Lisäksi on tarkastettu sisäisen valvonnan asianmukaisuutta. 1 TARKASTUKSEN TULOKSET 1.1 Hallinto Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ei ole huomautettavaa. 1.2 Kirjanpito ja tilinpäätös Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja se antaa kirkkolain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Toimintakertomuksessa on annettu riittävä selonteko talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Lahjoitusrahastojen ja hautainhoitorahaston kirjanpito on hoidettu voimassa olevien sääntöjen mukaisesti ja yhdistetty seurakunnan tilinpäätökseen. 2. LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUU VAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/ (27) Esitämme vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta Lieksassa 16. päivänä maaliskuuta 2006 Oy Audiator Ab JAAKKO TURUNEN Jaakko Turunen HTM UNTO TIAINEN Unto Tiainen JHTT Talousjohtaja: päättää esittää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi yhdessä vuoden 2005 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kanssa. Esitetään kirkkovaltuustolle päätösehdotuksen mukaisesti. talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) KOKOUSAIKA Tiistai klo 18.00 20.35 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) 4.6.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) 4.6.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) KOKOUSAIKA Maanantai klo 15.00 17.37 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo, neuvotteluhuone Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 8OKOUSAIKA Perjantai klo 16.00 19.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Martti Hara Marja-Leena Ilvonen 146 155 ja 157-164

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) 6.4.2011 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2011 1 (31) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 19.45 PAIKKA Lieksan kirkko LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Ahtola Sirkka

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2010 1 (46) 12.5.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2010 1 (46) 12.5.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2010 1 (46) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Martti Hara Anja Hiltunen Ahti Kiiskinen 59-74 ja 77-94

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/2015 1 (16) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 16.4.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/2015 1 (16) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 16.4.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/2015 1 (16) ASIALISTA 3 / 2015 43 Kokouksen avaus 44 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 45 Pöytäkirjantarkastajien valinta 46 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 09.02.2015 klo 18.30 20.20 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 31 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 18.11.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 18.11.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 18.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 19.11.2014-5.12.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 82 Kokouksen avaaminen 83

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 12.11.2013. 1/17 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 9/2013 Aika Maanantaina 18. päivänä marraskuuta 2013 klo 18-21.50 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 ASIALISTA 8 / 2009 Sivu 181 Kokouksen avaus 3 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 183 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 10.2.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot