EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / AIKA maanantai kello

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / 2010. AIKA 18.01.2010 maanantai kello 16.00-19.55"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / 2010 Kunnanhallitus Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA maanantai kello PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tarja Anttila Kari Katila, I varapuheenjohtaja Pirkko Ketola, ei läsnä 26 Jaakko Kreula Harri Lehtonen, puheenjohtaja Simo Lähteenmäki, II varapuheenjohtaja Leena Pellikka Leena Saariluoma Pertti Susi Kari Virtanen Maaret Vainio, varajäsen POISSA Seija Ilomäki MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kai Vainio, valtuuston I varapuheenjohtaja Anja Kahala, valtuuston II varapuheenjohtaja Matti Lahtinen, kunnanjohtaja, esittelijä Antti Jantunen, apulaiskunnanjohtaja Hanna Hurme, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kari Rupponen, talousjohtaja Teija Vuohijoki, sivistystoimenjohtaja, läsnä 17, klo Kimmo Haapanen, tekninen johtaja, läsnä 17, klo POISSA Timo Kalli, valtuuston puheenjohtaja KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Todettiin. ASIAT ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Harri Lehtonen Hanna Hurme PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

2 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / 2010 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Pellikka ja Leena Saariluoma. Sivu 5 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Leena Pellikka Leena Saariluoma PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kunnanvirastossa Hallintojohtaja Hanna Hurme

3 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / 2010 KÄSITELLYT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI : Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Leena Pellikka ja Leena Saariluoma. Pöytäkirja ehdotetaan tarkastettavaksi perjantaina Sivu 6 3 / 17 LIITE 1 EURAN KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUS- JA LAAJENNUSHANKE 4 / 18 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS 5 / 19 MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELUJA KOSKEVAN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 6 / 20 LIITE 2 KERROSTALO-/LIIKETONTIN MYYMINEN, SATAKUNNANKATU 7 / 21 LIITE 3 TALOUSARVION 2010 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 8 / 22 EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN TARKENNETTU YHTEISTOIMINTARATKAISU 9 / 23 EURAN KUNNAN KESKEISET TALONRAKENNUSHANKKEET VV / 24 TYÖLLISTÄMISLAINAN MYÖNTÄMINEN, LÄNSI-EURAN KYLÄYHDISTYS, JATKO 11 / 25 TYÖLLISTÄMISLAINAN MYÖNTÄMINEN, MANNILAN KYLÄTOIMINTAYHDISTYS, JATKO 12 / 26 ILMOITUSASIAT

4 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 Kunnanhallitus Sivu 7 Valtuusto Kunnanhallitus Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Koulutuslautakunta / 411 / 2008 EURAN KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUS- JA LAAJENNUSHANKE Euran ja Kiukaisten kuntien yhdistymissopimuksen liitteessä (suunnitelma Euran kunnan hallinnon ja palvelutuotannon järjestämisestä), jonka mainittujen kuntien valtuustot ovat hyväksyneet , todetaan, että osana koulutoimen rakenneratkaisuja toteutetaan Euran koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus. Lisäksi todetaan, että hankesuunnitelma laaditaan siten, että rahoitushakemus opetusministeriöön jätetään vuoden 2007 loppuun mennessä. Todetaan myös, että rakentamismääräraha varataan valtuustokauden ensimmäiseen talousohjelmaan. Euran kunnan talousarviossa 2006 todetaan, että lukion tilojen peruskorjaus- ja laajennus tulisi aloittaa, jotta turvataan asianmukaiset tilat oman kunnan kasvavalle oppilasmäärälle ja mahdollisesti muista kunnista tuleville opiskelijoille. Lisäksi todetaan, että hankesuunnitelma tulisi tehdä vuoden 2007 aikana ja saada lukion peruskorjaus- ja laajennushanke kunnan investointiohjelmaan. Euran koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushanketta on valmisteltu perusteellisesti sivistysosastolla yhteistyössä mm. koulujen ja teknisen osaston kanssa. Koulutuslautakunnan pöytäkirjanote 116 /2007 on esityslistan liitteenä. Koulutuslautakunta on päättänyt asiasta seuraavaa: "Koulutuslautakunta hyväksyy Euran koulukeskuksen kehittämiseksi laaditun peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvityksen 2007 ja alustavan tilaohjelman. Koulutuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja sitä kautta valtuustolle, että Euran koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushanke esitetään opetusministeriön hallinnonalan rahoitussuunnitelmaan. Täydennykset rahoitussuunnitelmaan, joka toimitetaan lääninhallitukselle mennessä, tehdään teknisen toimen ja koulutoimen yhteistyönä. Lisäksi koulutuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja sitä kautta valtuustolle, että hankesuunnitteluun varataan määräraha vuodelle 2008 ( )." Tekninen lautakunta on käsitellyt Euran koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushanketta samoin Tekninen lautakunta on päättänyt asiassa seuraavaa:

5 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 Sivu 8 "Tekninen lautakunta toteaa, että hankkeessa on otettu huomioon kuntoarvion, energiakatselmuksen sekä työterveyslaitoksen selvityksessä esitetyt korjaustarpeet ja että tarveselvityksessä sekä tilaohjelmissa esitetyt koulukeskuksen kehittämistoimenpiteet laajennuksineen on toteutettavissa vahvistetun asemakaavan mukaisella, opetustarkoitukseen varatussa korttelissa. Lisäksi lautakunta toteaa, että korttelin viereinen, kunnan omistama Y-tontti on liitettävissä koulukeskuksen kortteliin. Mikäli koulutuslautakunnan esittämästä aikataulusta (valmis ottamaan vastaan Kiukaisten lukion oppilaat v. 2011) pidetään kiinni, hankkeen suunnittelu pitää aloittaa v Varsinainen suunnittelu painottuu kuitenkin vuodelle 2009." Talousosaston valmistelun pohjalta on johtoryhmä alustavasti hyväksynyt investointihankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeet, joita on tarkoituksenmukaista soveltaa myös koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen osalta. Suunnittelujärjestelmän käyttöönotto voi tapahtua erikseen sovittavaa siirtymäaikaa soveltaen. Koulukeskuksen osalta tarveselvitysosa on pääosin valmis. Liitteet Euran koulukeskuksen kehittäminen, peruskorjaus- ja lisärakentamishanke, tarveselvitys 2007 Koulutuslautakunnan päätös Rahoitussuunnitelmaluonnos Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto oikeuttaa koulutuslautakunnan jättämään Euran koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen rahoitushakemuksen opetusministeriöön vuoden 2007 loppuun mennessä, toteaa, että hankkeen rakentamismääräraha varataan valtuustokauden ensimmäiseen talousohjelmaan Euran kunnan hallinnon ja palvelutuotannon järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Kunnanhallitus toteaa, että hankkeen yksityiskohtaista päätöksentekoa varten valmistellaan hankesuunnitelma investointihankkeiden käsittelystä laaditun ohjeistuksen mukaisesti. Sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki ja tekninen johtaja Aarno Oksanen selostivat hankeselvitystä. LIITE 4-5

6 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 Sivu 9 Valtuusto: Valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Koulutusltk Khall Sivistystoimenjohtaja: Koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Euran koulukeskuksen osalta tehdään hankesuunnitelma ja asetetaan hanketyöryhmä Euran koulukeskuksen suunnittelua ja toteutusta varten. Koulutuslautakunta: Kunnanhallitus päättää, että Euran koulukeskuksen laajennuksesta ja peruskorjauksesta laaditaan investiontiohjeen mukainen hankesuunnitelma. Hanketyöryhmään nimetään - rakennuspäällikkö (tekninen johtaja) Kimmo Haapanen - sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki - hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen - rehtori Jukka Pirttimäki - rehtori Aimo Mattila - apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen - rakennuspäällikkö Pertti Ollikka Työryhmän puheenjohtajaksi ja hankkeen projektinjohtajaksi nimetään Kimmo Haapanen. Työryhmä päättää itse muusta järjestäytymisestä ja työnjaosta, tarvittavista toimeksiannoista Euran kunnan muulle henkilöstölle ja suunnittelu-/ostopalveluiden hankinnasta. Työryhmän tehtävänä on valmistella Euran koulukeskuksen peruskorjauksen ja lisärakentamisen hankesuunnitelma investointien suunnittelusta ja toteutuksesta annetun ohjeen mukaisella tavalla. Euran koulukeskuksen peruskorjaus ja lisärakentaminen sisältyy myös Euran ja Kiukaisten kuntien yhdistymissopimukseen, joten valmistelutyötä on tarpeen tehdä tarvittavilta osin yhteistyössä Kiukaisten kunnan edustajien kanssa. Hankesuunnitelma käsitellään myös Euran, Kiukaisten, Köyliön ja Säkylän kuntaliitoksen ohjausryhmässä suunnitelman valmistuttua.

7 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 Sivu 10 Khall Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosastolle toimitettiin vuoden 2007 loppuun mennessä edellä olevassa valtuuston päätöksessä (62 /2007) kuvattu rahoitushakemus. Rahoituspäätöstä ei kuitenkaan saatu vuoden 2008 määrärahoista, joten hakemus on tarpeen uudistaa vuoden 2009 opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa varten. Hakemusasiakirjat liitteineen ovat esityslistan liitteenä. Euran Kiukaisten, Köyliön ja Säkylän kuntien valtuustot hyväksyivät mainittujen kuntien yhdistymissopimuksen, jonka sopimuksen mukaan em kunnat perustavat vuoden 2011 alusta lukien uuden Euran kunnan. Sopimuksen kohdassa 4.9. Strategiset investoinnit on yhteisesti yhdeksi keskeiseksi lähivuosien investoinniksi sovittu Euran koulukeskuksen kehittäminen. Hanke on myös vuoden 2009 alusta toteutuvan Euran ja Kiukaisten kuntaliitoksen liitossopimuksen mukainen. Pyhäjärviseudun kunnat ovat myös yhteisesti neuvotelleet koulurakennushankkeista lääninhallituksen sivistysosaston edustajien kanssa syksyllä Euran kunnan vuoden 2009 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa on varauduttu Euran koulukeskuksen kehittämiseen ja ja tarvittavien investointien rahoittamiseen LIITE 2 : Kunnanhallitus oikeuttaa koulutuslautakunnan jättämään Euran koulukeskuksen kehittämista (peruskorjaus-, muutos- ja laajennushanke) koskevan rahoitushakemuksen Länsi-Suomen lääninhallitukselle vuoden 2008 loppuun mennessä, toteaa, että hankkeen toteuttamismäärärahat on varattu vuoden 2009 talousarvioon (suunnittelu) ja vuosien taloussuunnitelmaan (rakentaminen) ja että hankkeen valmistelua voidaan jatkaa Euran kunnan investointien toteuttamista koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Koulutusltk Hankesuunnitelma tilaohjelman sijoittuminen ja kustannusselvitys, LIITE 1 Sivistystoimenjohtaja: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen esittelee kokouksessa Euran koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushanketta.

8 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 Sivu 11 Koulutuslautakunta merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi. Khall Koulutuslautakunta: Euran kunnanhallituksen /195 nimeämä hanketyöryhmä on valmistellut koulukeskuksen peruskorjauksesta ja laajentamisesta hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman käytännön toteutuksesta on vastannut FCG Oy ja arkkitehtisuunnittelun osalta Arkkitehtitoimisto Heino&Niiranen. Hanketyöryhmän tavoitteena oli laatia suunnitelma koko koulukeskuksesta. Suunnitelman mukaisesti koulukeskukseen sijoittuu Euran lukio (Kiukaisten lukio lakkautetaan Kiukaisten ja Euran yhdistymissopimuksen mukaisesti), Euran yhteiskoulu sekä Kännön koulu. Hankkeen aikana laadittiin kolme erilaista vaihtoehtoa koulukeskuksen peruskorjauksesta ja laajennuksesta. Vaihtoehdot esitellään kokouksessa. Työryhmä valitsi vaihtoehto B:n jatkotyöskentelyn pohjaksi. Valintaan vaikuttivat ratkaisun käytännöllisyys, kustannustekijät ja mahdollisuus rakentamistyön vaiheistamiseen. Vaiheittain rakentamisen tavoitteena on, että lukion uudisrakennus voidaan ottaa käyttöön vuoden 2011 syyslukukauden alussa. Samanaikaisesti Kännön koulun toiminnot voidaan siirtää lukiolta vapautuviin tiloihin. Hankkeen toisessa vaiheessa yhteiskoulua peruskorjataan ja laajennetaan. Hankkeen toisen vaiheen toteutus on suunniteltu aloitettavaksi vuonna Sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki ja tekninen johtaja Kimmo Haapanen esittelevät suunnitelmia kokouksessa. Valmistelu: sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki, puh. (02) ja tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) LIITE 1 Kunnanhallitus päättää hyväksyä laaditun hankesuunnitelman ja esittää valtuustolle investointipäätöksen tekemistä Euran koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeesta. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hankkeen rakennussuunnittelu käynnistetään välittömästi siten, että rakennustyöt voidaan aloittaa vuoden 2010 lopulla. Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja tarkensi päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:

9 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 Kunnanhallitus päättää hyväksyä laaditun hankesuunnitelman. Investointipäätös tehdään erikseen. Sivu 12 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tarkennetun päätösehdotuksen.

10 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 4 Kunnanhallitus Sivu / 010 / 2010 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöistä julkista hallintomenettelyä. Lain 4 :n 3 momentissa on säädetty ne tilanteet, joissa julkista hakumenettelyä ei tarvitse tehdä kuten esim. sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi tai taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen luettelo ei ole tyhjentävä. Kunta voi 4 :n 3 momentin perusteella määrätä johtosäännössään perusteista, joiden mukaan julkista hakumenettelyä ei tarvita. Edellytyksenä on, että tämä peruste on rinnastettavissa edellä mainitussa lainkohdassa mainittuihin perusteisiin. KHO on päätöksessään 2009:93 todennut, että henkilöä ei voida valita virkaan ilman julkista hakumenettelyä, vaikka henkilö olisi jo hoitanut vastaavia tehtäviä omassa kunnassa tai kuntayhtymässä. KHO:n päätöksen mukaan kunnan hallintosäännön mukainen menettely ei ollut laillinen. Hallintosäännöstä tulee poistaa Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentin vastainen määräys, joka on pykälässä 35. Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Hanna Hurme, puh. (02) Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että hallintosäännön 35 muutetaan kuuulumaan seuraavasti: "Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Edellä mainittua menettelyä noudatetaan soveltuvin osin myös työsopimussuhteista tehtävää täytettäessä." Esittelijä peruutti päätösehdotuksen ja ehdotti, että valmistellaan valtuuston hyväksyttäväksi hallintosäännön kokonaisuudistus. Hyväksyttiin yksimielisesti muutettu päätösehdotus.

11 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Kunnanhallitus Sivu / 053 / 2009 MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELUJA KOSKEVAN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Maatalousyrittäjien Eläkelaitos : "Melan ja Euran kunnan (Kiukaisten kunnan) välillä on voimassa toimeksiantosopimus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä. Lomituspalvelut on toimestanne järjestetty hyvin. Maatalousyrittäjät ovat saaneet lakisääteiset vuosiloma- ja sijaisapulomituksensa sekä mahdollisuuden myös maksulliseen lomittaja-apuun. Maatalouden nopea rakennemuutos on johtanut kotieläintilojen määrän puolittumiseen kymmenessä vuodessa ja kehitys jatkunee vähintään entisellä nopeudella. Lomituspalvelujen ja hallinnon turvaamiseksi myös tulevaisuudessa Mela yhdistää lomituspalvelujen paikallisyksiköitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ( /1231) 10 :n 1 momentissa on määrätty, että Mela huolehtii lomituspalvelujen paikallishallinnon järjestämisestä. Paikallishallinto tulee järjestää siten, että tämän lain mukaiset palvelut voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti kaikissa niissä kunnissa, joissa palvelujen tarvetta esiintyy. Paikallisyksikköjen yhdistämisessä noudatetaan liikkeenluovutusperiaatetta. Se takaa yhdistettävän paikallisyksikön palvelussuhteessa olevan lomitushenkilöstön siirtymisen vanhoina työntekijöinä uudelle työnantajalle. Melan ja lomituspalvelujen paikallisyksikköä hoitavan kunnan väliset asiat on määritelty toimeksiantosopimuksessa. Sopimuksen 14 :ssä todetaan: "Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen. Sopimus voidaan irtisanoa aikaisintaan irtisanomista seuraavan kalenterivuoden päättymisestä lukien. Osapuolet voivat kuitenkin sopia tätä lyhyemmästä irtisanomisajasta." Paikallishallinnon uudelleen järjestämistä varten Mela sanoo nyt voimassa olevan sopimuksen irti, jolloin sopimus päättyy Mela ehdottaa Huittisten kaupungille toimeksiantosopimusta, joka tulisi voimaan " Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Hanna Hurme, puh. (02)

12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Sivu 15 Kunnanhallitus merkitsee Maatalousyrittäjien Eläkelaitoksen ilmoituksen toimeksiantosopimuksen irtisanomisesta tietoon saatetuksi. Ilmoitus annetaan tiedoksi myös valtuustolle.

13 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 6 Kunnanhallitus Sivu / 434 / 2010 KERROSTALO-/LIIKETONTIN MYYMINEN, SATAKUNNANKATU Asunto Oy Euran Käräjäkulma ja Sijoitusyhtiö Vekoto Oy perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun haluavat ostaa vuokraamansa kerrostalo-/liiketontin Satakunnankadun varresta Yhdystien asemakaavan korttelin 563 tontin nro 1. Myytävän tontin pinta-ala on 4070 m² ja kaavan mukainen rakennusoikeus on 2350 m² m². Kauppahinta on euroa. Kauppahinnassa ei ole otettu huomioon erillistä 360 m²:n rakennusoikeutta. Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen, puh. (02) Liitteenä on kauppakirja , kauppakirjan täsmennys ja tontin varauspäätös LIITE 2 Kunnanhallitus päättää myydä Asunto Oy Euran Käräjäkulmalle ja Sijoitusyhtiö Vekoto Oy:lle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun euron kauppahinnalla Yhdystien asemakaava-alueelta korttelin 563 tontin nro 1, kiinteistötunnus ja pinta-ala 4070 m². Edelleen kunnanhallitus hyväksyy tilan myyntiä koskevan liitteenä olevan kauppakirjan ja kauppakirjan täsmennyksen

14 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 7 Kunnanhallitus Sivu TALOUSARVION 2010 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Vuoden 2009 talousarvio on hyväksytty valtuustossa Talousarviokirjan mukaan kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpanoon liittyvät yksityiskohtaiset ohjeet hallintokunnille vuoden 2010 alussa. Talousarvion täytäntöönpanoon liittyvien käyttösuunnitelmien valmistelu on voitu aloittaa heti valtuuston talousarvion hyväksymistä koskevan päätöksen jälkeen. Käyttösuunnitelmat on aikaisempina vuosina toimitettu kunnanhallitukselle, joka on vastannut suunnitelmien koordinoivasta käsittelystä. Menettelystä on täytäntöönpano-ohjeessa luovuttu. Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on aikaisempaa huomattavasti alemmalla tasolla, joten erityistä hallituksen yhteen sovittavaa käsittelyä ei ole katsottu enää tarpeelliseksi. Edellä olevan perusteella on valmisteltu esityslistan liitteenä olevat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Hallintokuntien tulee saada käyttösuunnitelmansa valmiiksi viimeistään mennessä. Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh. (02) LIITE 3 Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2010 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet esityslistan liitteen mukaisena.

15 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Kunnanhallitus Sivu / 001 / 2010 EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN TARKENNETTU YHTEISTOIMINTARATKAISU Kuntajohtajakokous : EKS-kuntien ohjausryhmä päätti kokouksessaan , että kunnanjohtajat laativat lähivuosille EKS-kuntien kuntatalouden tasapainottamis- ja vakauttamisohjelman kuntien käsiteltäväksi tammikuun loppuun mennessä. Kunnanjohtajat ovat laatineet seuraavansisältöisen Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien tarkennetun yhteistoimintaratkaisun. 1. Johdanto Euran, Köyliön ja Säkylän kunnat tekivät valtioneuvostolle yhteisen esityksen valtuustojen tekemien päätösten mukaisesti kuntajaon muuttamisesta lukien siten, että Euran, Köyliön ja Säkylän kunnat lakkautetaan ja perustetaan lakkautettavista kunnista uusi kunta. Esityksen liitteenä oli kuntajakolain 9 :n mukainen suunnitelma Euran kunnan hallinnon ja palvelutuotannon järjestämisestä. - Valtioneuvosto ei ole vielä käsitellyt kuntien tekemää esitystä. Säkylän valtuuston päätöksestä (Yhdistymissopimuksen hyväksyminen) on valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja Köyliön valtuuston päätöksestä (Esityksen tekeminen kuntajaon muutoksesta) on tehty valitus hallinto-oikeudelle. Valitukset ovat toistaiseksi ratkaisematta. Yhdistymissopimukseen ja hallinnon ja palvelutuotannon järjestämissuunnitelmaan tukeutuen on vuoden 2009 aikana valmisteltu mm. toimialakohtaiset palvelu-, organisaatio- ja henkilöstösuunnitelmat. Kunnat ovat hyväksyneet valtuustoissaan myös vuoden 2010 talousarvion ja taloussuunnitelman kaudelle Kansantalouden ja erityisesti julkisen talouden tila on jyrkästi heikentynyt vuoden 2009 aikana ja talouden elpymisen on ennakoitu olevan hidasta. Euran, Köyliön ja Säkylän yhdistymissopimuksessa ja em. suunnitelmissa ei ole varauduttu talouslamaan riittävässä määrin ja ilman suunnitelmien ja sopimusten tarkistamista uuden Euran talouteen uhkaa syntyä merkittävä kattamaton alijäämä. Myös vuoden 2010 talousarviot ovat alijäämäisiä, kuntien taseasema heikkenee merkittävästi ja investointitaso ylittää yhdistymisasiakirjoissa suunnitellun kehyksen. Käsitellessään vuoden 2010 talousarviota Euran valtuusto hyväksyi ponnen, jossa todettiin mm. "Yhteisesti

16 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Sivu 19 sovittujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi kuntien tulee muuttuneessa tilanteessa arvioida ennakkoluulottomasti ja rakenteellisia säästöjä etsien mm. hallinnon ja palveluiden järjestämissuunnitelmaa ja muita uuden kunnan perustamista koskevia asiakirjoja." Kunnallistalouden kehitystä tarkasteltiin Euran, Köyliön ja Säkylän kuntayhteistyön ohjausryhmän kokouksessa Vuoden 2009 kuntien ja kuntayhtymän yhteenlaskettu tilinpäätösennuste osoittaa n. 4,2 milj. euron alijäämää, jolloin yhteinen kumulatiivinen alijäämä olisi jo n. 1,3 milj. euroa. Tarkastelukaudella tilikauden tulos olisi alijäämäinen kaikkina tarkasteluvuosina alijäämän vaihdellessa 4,2 milj. euron - 9,7 milj. euron välillä. Vuoden 2013 lopulla kattamaton alijäämä olisi yhteensä lähes 29 milj. euroa eli n euroa/asukas. Vuoden 2009 tilinpäätösennusteen mukaan kuntien lainakanta olisi n euroa/ asukas ja talousohjelmassa esitettyjen investointien mukaan lainakanta nousisi vuoden 2013 loppuun mennessä n euroon/asukas. 2. Toimeksianto Edellä kuvattujen tunnuslukujen valossa onkin välttämätöntä laatia vallitsevaan ja ennustettuun taloustilanteeseen soveltuva suunnitelma rakenteellisista uudistuksista ja tarkastella uudelleen kaudella toteutettavat keskeiset investoinnit. Ohjausryhmä antoikin kokouksessaan kunnanjohtajatyöryhmälle tehtäväksi valmistella tammikuun 2010 aikana talouden vakautusohjelman siten, että suunnitelmaa laadittaessa voidaan arvioida uudelleen myös kuntien yhdistymissopimuksessa ja hallinnon ja palvelutuotannon järjestämissuunnitelmassa esitettyjä palvelurakenteita, investointeja ja henkilöstösuunnitelmia. 3. Tasapainotustarve Talouden vakautustoimenpiteiden avulla tulisi saavuttaa seuraavat tavoitteet: - Vuoden 2010 yhteenlaskettu vuosikate on positiivinen (tasapainotustavoite n. 2,0 milj. euroa) - Vuoden 2011 vuosikate on vähintään poistojen suuruinen (n. 4,2 milj. euroa) - Vuosina vuosikate on n. 110 % investoinneista, jolloin vuosikatteella voidaan hoitaa osa investoinneista (vuosikate n. 5,5-6,0 milj. euroa) - Vuonna 2013 vuotuinen palkkasumma on n. 2,0 milj. euroa pienempi kuin v Investoinneista laaditaan vuosikatteeseen sopeutettu runko-ohjelma vv

17 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Sivu 20 - Uuden Euran lainakanta ei ylitä kuntien keskimääräistä tasoa (euroa/asukas) 4. Johtopäätökset Kuntajohtajat ja Euran talousjohtaja ovat kokouksissaan ja käsitelleet ja arvioineet tarvittavia toimenpiteitä EKS-kuntien talouden tasapainottamiseksi tavoiteasetteluun perustuen käyden läpi seuraavia kokonaisuuksia ja vastuualueita: Johtaminen, hallinto- ja tukipalvelut (konserni- ja kuntajohtaminen/hallinto), perusturvapalvelut, sivistyspalvelut, tekniset palvelut, investoinnit, verotus, henkilöstöpoliittiset toimet, muut mahdolliset toimenpiteet. Yhteisesti todettiin, että kaikilla edellä luetelluilla vastuualueilla on teoreettisia mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja tehdä merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, joiden avulla ainakin pääosa talouden tasapainotustavoitteesta voitaisiin saavuttaa. Käytyjen keskustelujen ja neuvottelujen loppupäätelmänä todettiin kuitenkin yhteisesti, että talouden tasapainottamisen kannalta riittävien rakenne- ja säästöratkaisujen tekemiseen ei ole kunnallispoliittisia edellytyksiä. Kunnanjohtajat toteavat, että uuden kunnan perustaminen tilanteessa, missä kunnan talous on jo lähtökohtaisesti huomattavan alijäämäinen, ei ole kestävä ja perusteltu ratkaisu. Liite: EKS-kuntien talouden tunnuslukuja ja ennusteita : Edellä selostetun perusteella kunnanjohtajakokous ehdottaa ohjausryhmälle, että se esittäisi Euran, Köyliön ja Säkylän kunnanhallituksille ja valtuustoille seuraavaa: 1) Euran, Köyliön ja Säkylän kunnat luopuvat uuden kunnan perustamisesta ja peruuttavat valtioneuvostolle yhteisesti tekemänsä esityksen kuntajaon muuttamisesta. 2) Kunnat toteavat hyväksytyn yhdistymissopimuksen ja hyväksytyn suunnitelman hallinnon ja palvelutuotannon järjestämisestä rauenneeksi. 3) Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain velvoitteiden täyttämiseksi Euran, Köyliön ja Säkylän kunnat perustavat lukien perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä huolehtivan yhteistoiminta-alueen kuntien kesken erikseen sovittavalla tavalla. 4) Pyhäjärviseutua kehitetään edelleen Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien yhteistyönä tavoitteena alueellinen

18 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Sivu 21 vetovoima ja kilpailukyky. Yhteistyön kehittämisestä vastaavat yhteistyötoimikunta ja kunnanjohtajakokous. : Ohjausryhmä : : Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Esityslistan liitteenä on EKS-kuntien talouden tunnuslukuja ja ennusteita sekä kuntalain 65 ja valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista. Ohjausryhmä hyväksyi yksimielisesti kuntajohtajakokouksen ehdotuksen. Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh. (02) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää ohjausryhmän tekemän esityksen mukaisesti seuraavaa: 1) Euran, Köyliön ja Säkylän kunnat luopuvat uuden kunnan perustamisesta ja peruuttavat valtioneuvostolle yhteisesti tekemänsä esityksen kuntajaon muuttamisesta. 2) Kunnat toteavat hyväksytyn yhdistymissopimuksen ja hyväksytyn suunnitelman hallinnon ja palvelutuotannon järjestämisestä rauenneeksi. 3) Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain velvoitteiden täyttämiseksi Euran, Köyliön ja Säkylän kunnat perustavat lukien perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä huolehtivan yhteistoiminta-alueen kuntien kesken erikseen sovittavalla tavalla. 4) Pyhäjärviseutua kehitetään edelleen Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien yhteistyönä tavoitteena alueellinen vetovoima ja kilpailukyky. Yhteistyön kehittämisestä vastaavat yhteistyötoimikunta ja kunnanjohtajakokous.

19 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 9 Kunnanhallitus Sivu / 041 / 2010 EURAN KUNNAN KESKEISET TALONRAKENNUSHANKKEET VV Vuoden 2010 talousarvion johdannossa arvioitaessa lähtökohtia talousarviovuodelle 2010 todetaan kohdassa "investoinnit" seuraavaa: "Suunnittelumäärärahaa on varattu sekä lukion uudisrakennukselle että terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaukseen yhteensä 0,5 milj. euroa. Tavoitteena on saada kummankin hankkeen suunnittelu vuoden 2010 elokuun loppuun mennessä siihen vaiheeseen että voidaan tehdä ratkaisu toteuttamisaikatauluista. Vuosille 2011 ja 2012 on varattu yhteensä 5,7 milj. euron määräraha nimikkeellä muut talonrakentamiskohteet. Valtuusto päättää siitä miten ja mihin määräraha käytetään." Tekninen johtaja Kimmo Haapanen esitteli kunnanhallitukselle Käräjämäki-hankkeen (terveyskeskus-vanhainkoti) alustavan hankesuunnitelmaluonnoksen ja kustannusarvion. Sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki ja tekninen johtaja Kimmo Haapanen esittelivät koulukeskuksen hankesuunnitelman, siihen liittyvät asiakirjat sekä kustannusarvion. Koulukeskuksen ja Käräjämäki-hankkeen tekniset tiedot ja kustannusarviot ym. käyvät ilmi liitteenä olevasta yhteenvedosta Kunnallistaloudellisista syistä johtuen ei molempia hankkeita voida käynnistää samanaikaisesti. Hankkeita arvioitaessa on myös otettava huomioon Eura-Kiukainen yhdistymissopimus. Molempia peruskorjaus-/laajennushankkeita esitellään valtuustolle maanantaina klo ennen valtuuston kokousta. Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh. (02) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää koulukeskuksen ja Käräjämäen peruskorjauksen ja laajennuksen toteutettavaksi seuraavan aikataulun mukaisesti: 1. koulukeskuksen 1. vaihe (lukio) vuosina ,

20 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 9 2. Käräjämäki-hanke vuosina , Sivu koulukeskuksen 2. vaihe Käräjämäki-hankkeen valmistuttua, molempien hankkeiden suunnittelu jatkuu keskeytyksettä niiden toteuttamisaikataulun edellyttämällä tavalla.

21 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 10 Kunnanhallitus Sivu 24 Kunnanhallitus Kunnanhallitus / 081 / 2009 TYÖLLISTÄMISLAINAN MYÖNTÄMINEN, LÄNSI-EURAN KYLÄYHDISTYS, JATKO Valtuusto on myöntänyt kunnanhallitukselle valtuudet myöntää tilapäislainoja enintään euroon saakka kunnan alueella toteutettaviin ja toimintastrategiaa tukeviin kehittämishankkeisiin. Kunnanhallitus on hyväksynyt ehdot tilapäislainojen myöntämiseksi. Työllistämistä edistävät lainat myönnetään korottomana, kun tehtävään palkataan työvoimatoimiston kautta työtön henkilö. Länsi-Euran kyläyhdistys ry hakee euron suuruista työllistämislainaa väliseksi ajaksi. Työllistettävän henkilön työllistämisjakso on työvoimatoimiston tekemän päätöksen mukaan Liitteenä hakemus ja velkakirja. Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh. (02) LIITE 5 Khall Kunnanhallitus hyväksyy hakemuksen ja myöntää lainan haetuksi ajaksi. Samalla hyväksytään lainaa koskeva velkakirja. Länsi-Euran kyläyhdistys ry hakee kunnan yhdistykselle myöntämän korottoman työllistämislainan takaisinmaksulle jatkoaikaa. Jatkoaikaa haetaan työllistämisen jatkuessa edelleen. Kyläyhdistys työllistää henkilön jatkosopimuksella Yhdistys anoo jatkoaikaa korottoman työllistämislainan takaisinmaksulle väliseksi ajaksi. Khall Kunnanhallitus päättää

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010 Kunnanhallitus 28.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.06.2010 maanantai kello 17.00-18.50 PAIKKA Kotkaniemi, Rantatie, Säkylä SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tarja Anttila

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 Kunnanhallitus 07.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 PAIKKA Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 Valtuusto 18.10.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.10.2010 maanantai kello 18.00-19.00 PAIKKA Euran kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa Aaltonen Asta

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 12.04.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.04.2010 maanantai kello 14.00-19.02 PAIKKA Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 17.05.2010 maanantai kello 16.00-18.58 PAIKKA Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010 Valtuusto 08.11.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 08.11.2010 maanantai kello 17.00-17.17 PAIKKA Euran kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18) Kunnanhallitus Aika 18.05.2015 klo 16:00-19:01 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) Kunnanhallitus Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:15 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 129 KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2015 kello 18.04 20.08 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) Kunnanhallitus Aika 23.06.2014 klo 16:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 18.10

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) Kunnanhallitus Aika 21.10.2013 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen estynyt 238, poistui klo 18.42 244:n aikana Kuivamäki

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Viranomainen No 1/2014

Viranomainen No 1/2014 Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 20.1.2014 kello 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 158 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 282 159 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 12:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1 (13)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1 (13) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2014 1 (13) Kunnanhallitus Aika 27.01.2014 klo 16:00-17:25 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kuivamäki Maria Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 12/2013 258 Kunnanhallitus 20.05.2013 Aika Maanantai 20.05.2013 klo 19:00-20:38 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot