EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / AIKA maanantai kello

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / 2010. AIKA 18.01.2010 maanantai kello 16.00-19.55"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / 2010 Kunnanhallitus Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA maanantai kello PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tarja Anttila Kari Katila, I varapuheenjohtaja Pirkko Ketola, ei läsnä 26 Jaakko Kreula Harri Lehtonen, puheenjohtaja Simo Lähteenmäki, II varapuheenjohtaja Leena Pellikka Leena Saariluoma Pertti Susi Kari Virtanen Maaret Vainio, varajäsen POISSA Seija Ilomäki MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kai Vainio, valtuuston I varapuheenjohtaja Anja Kahala, valtuuston II varapuheenjohtaja Matti Lahtinen, kunnanjohtaja, esittelijä Antti Jantunen, apulaiskunnanjohtaja Hanna Hurme, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kari Rupponen, talousjohtaja Teija Vuohijoki, sivistystoimenjohtaja, läsnä 17, klo Kimmo Haapanen, tekninen johtaja, läsnä 17, klo POISSA Timo Kalli, valtuuston puheenjohtaja KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Todettiin. ASIAT ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Harri Lehtonen Hanna Hurme PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

2 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / 2010 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Pellikka ja Leena Saariluoma. Sivu 5 Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Leena Pellikka Leena Saariluoma PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kunnanvirastossa Hallintojohtaja Hanna Hurme

3 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2 / 2010 KÄSITELLYT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI : Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Leena Pellikka ja Leena Saariluoma. Pöytäkirja ehdotetaan tarkastettavaksi perjantaina Sivu 6 3 / 17 LIITE 1 EURAN KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUS- JA LAAJENNUSHANKE 4 / 18 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS 5 / 19 MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELUJA KOSKEVAN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 6 / 20 LIITE 2 KERROSTALO-/LIIKETONTIN MYYMINEN, SATAKUNNANKATU 7 / 21 LIITE 3 TALOUSARVION 2010 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 8 / 22 EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN TARKENNETTU YHTEISTOIMINTARATKAISU 9 / 23 EURAN KUNNAN KESKEISET TALONRAKENNUSHANKKEET VV / 24 TYÖLLISTÄMISLAINAN MYÖNTÄMINEN, LÄNSI-EURAN KYLÄYHDISTYS, JATKO 11 / 25 TYÖLLISTÄMISLAINAN MYÖNTÄMINEN, MANNILAN KYLÄTOIMINTAYHDISTYS, JATKO 12 / 26 ILMOITUSASIAT

4 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 Kunnanhallitus Sivu 7 Valtuusto Kunnanhallitus Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Koulutuslautakunta / 411 / 2008 EURAN KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUS- JA LAAJENNUSHANKE Euran ja Kiukaisten kuntien yhdistymissopimuksen liitteessä (suunnitelma Euran kunnan hallinnon ja palvelutuotannon järjestämisestä), jonka mainittujen kuntien valtuustot ovat hyväksyneet , todetaan, että osana koulutoimen rakenneratkaisuja toteutetaan Euran koulukeskuksen peruskorjaus ja laajennus. Lisäksi todetaan, että hankesuunnitelma laaditaan siten, että rahoitushakemus opetusministeriöön jätetään vuoden 2007 loppuun mennessä. Todetaan myös, että rakentamismääräraha varataan valtuustokauden ensimmäiseen talousohjelmaan. Euran kunnan talousarviossa 2006 todetaan, että lukion tilojen peruskorjaus- ja laajennus tulisi aloittaa, jotta turvataan asianmukaiset tilat oman kunnan kasvavalle oppilasmäärälle ja mahdollisesti muista kunnista tuleville opiskelijoille. Lisäksi todetaan, että hankesuunnitelma tulisi tehdä vuoden 2007 aikana ja saada lukion peruskorjaus- ja laajennushanke kunnan investointiohjelmaan. Euran koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushanketta on valmisteltu perusteellisesti sivistysosastolla yhteistyössä mm. koulujen ja teknisen osaston kanssa. Koulutuslautakunnan pöytäkirjanote 116 /2007 on esityslistan liitteenä. Koulutuslautakunta on päättänyt asiasta seuraavaa: "Koulutuslautakunta hyväksyy Euran koulukeskuksen kehittämiseksi laaditun peruskorjauksen ja laajennuksen tarveselvityksen 2007 ja alustavan tilaohjelman. Koulutuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja sitä kautta valtuustolle, että Euran koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushanke esitetään opetusministeriön hallinnonalan rahoitussuunnitelmaan. Täydennykset rahoitussuunnitelmaan, joka toimitetaan lääninhallitukselle mennessä, tehdään teknisen toimen ja koulutoimen yhteistyönä. Lisäksi koulutuslautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle ja sitä kautta valtuustolle, että hankesuunnitteluun varataan määräraha vuodelle 2008 ( )." Tekninen lautakunta on käsitellyt Euran koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushanketta samoin Tekninen lautakunta on päättänyt asiassa seuraavaa:

5 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 Sivu 8 "Tekninen lautakunta toteaa, että hankkeessa on otettu huomioon kuntoarvion, energiakatselmuksen sekä työterveyslaitoksen selvityksessä esitetyt korjaustarpeet ja että tarveselvityksessä sekä tilaohjelmissa esitetyt koulukeskuksen kehittämistoimenpiteet laajennuksineen on toteutettavissa vahvistetun asemakaavan mukaisella, opetustarkoitukseen varatussa korttelissa. Lisäksi lautakunta toteaa, että korttelin viereinen, kunnan omistama Y-tontti on liitettävissä koulukeskuksen kortteliin. Mikäli koulutuslautakunnan esittämästä aikataulusta (valmis ottamaan vastaan Kiukaisten lukion oppilaat v. 2011) pidetään kiinni, hankkeen suunnittelu pitää aloittaa v Varsinainen suunnittelu painottuu kuitenkin vuodelle 2009." Talousosaston valmistelun pohjalta on johtoryhmä alustavasti hyväksynyt investointihankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeet, joita on tarkoituksenmukaista soveltaa myös koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen osalta. Suunnittelujärjestelmän käyttöönotto voi tapahtua erikseen sovittavaa siirtymäaikaa soveltaen. Koulukeskuksen osalta tarveselvitysosa on pääosin valmis. Liitteet Euran koulukeskuksen kehittäminen, peruskorjaus- ja lisärakentamishanke, tarveselvitys 2007 Koulutuslautakunnan päätös Rahoitussuunnitelmaluonnos Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto oikeuttaa koulutuslautakunnan jättämään Euran koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen rahoitushakemuksen opetusministeriöön vuoden 2007 loppuun mennessä, toteaa, että hankkeen rakentamismääräraha varataan valtuustokauden ensimmäiseen talousohjelmaan Euran kunnan hallinnon ja palvelutuotannon järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Kunnanhallitus toteaa, että hankkeen yksityiskohtaista päätöksentekoa varten valmistellaan hankesuunnitelma investointihankkeiden käsittelystä laaditun ohjeistuksen mukaisesti. Sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki ja tekninen johtaja Aarno Oksanen selostivat hankeselvitystä. LIITE 4-5

6 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 Sivu 9 Valtuusto: Valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Koulutusltk Khall Sivistystoimenjohtaja: Koulutuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Euran koulukeskuksen osalta tehdään hankesuunnitelma ja asetetaan hanketyöryhmä Euran koulukeskuksen suunnittelua ja toteutusta varten. Koulutuslautakunta: Kunnanhallitus päättää, että Euran koulukeskuksen laajennuksesta ja peruskorjauksesta laaditaan investiontiohjeen mukainen hankesuunnitelma. Hanketyöryhmään nimetään - rakennuspäällikkö (tekninen johtaja) Kimmo Haapanen - sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki - hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen - rehtori Jukka Pirttimäki - rehtori Aimo Mattila - apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen - rakennuspäällikkö Pertti Ollikka Työryhmän puheenjohtajaksi ja hankkeen projektinjohtajaksi nimetään Kimmo Haapanen. Työryhmä päättää itse muusta järjestäytymisestä ja työnjaosta, tarvittavista toimeksiannoista Euran kunnan muulle henkilöstölle ja suunnittelu-/ostopalveluiden hankinnasta. Työryhmän tehtävänä on valmistella Euran koulukeskuksen peruskorjauksen ja lisärakentamisen hankesuunnitelma investointien suunnittelusta ja toteutuksesta annetun ohjeen mukaisella tavalla. Euran koulukeskuksen peruskorjaus ja lisärakentaminen sisältyy myös Euran ja Kiukaisten kuntien yhdistymissopimukseen, joten valmistelutyötä on tarpeen tehdä tarvittavilta osin yhteistyössä Kiukaisten kunnan edustajien kanssa. Hankesuunnitelma käsitellään myös Euran, Kiukaisten, Köyliön ja Säkylän kuntaliitoksen ohjausryhmässä suunnitelman valmistuttua.

7 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 Sivu 10 Khall Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistysosastolle toimitettiin vuoden 2007 loppuun mennessä edellä olevassa valtuuston päätöksessä (62 /2007) kuvattu rahoitushakemus. Rahoituspäätöstä ei kuitenkaan saatu vuoden 2008 määrärahoista, joten hakemus on tarpeen uudistaa vuoden 2009 opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa varten. Hakemusasiakirjat liitteineen ovat esityslistan liitteenä. Euran Kiukaisten, Köyliön ja Säkylän kuntien valtuustot hyväksyivät mainittujen kuntien yhdistymissopimuksen, jonka sopimuksen mukaan em kunnat perustavat vuoden 2011 alusta lukien uuden Euran kunnan. Sopimuksen kohdassa 4.9. Strategiset investoinnit on yhteisesti yhdeksi keskeiseksi lähivuosien investoinniksi sovittu Euran koulukeskuksen kehittäminen. Hanke on myös vuoden 2009 alusta toteutuvan Euran ja Kiukaisten kuntaliitoksen liitossopimuksen mukainen. Pyhäjärviseudun kunnat ovat myös yhteisesti neuvotelleet koulurakennushankkeista lääninhallituksen sivistysosaston edustajien kanssa syksyllä Euran kunnan vuoden 2009 talousarviossa ja vuosien taloussuunnitelmassa on varauduttu Euran koulukeskuksen kehittämiseen ja ja tarvittavien investointien rahoittamiseen LIITE 2 : Kunnanhallitus oikeuttaa koulutuslautakunnan jättämään Euran koulukeskuksen kehittämista (peruskorjaus-, muutos- ja laajennushanke) koskevan rahoitushakemuksen Länsi-Suomen lääninhallitukselle vuoden 2008 loppuun mennessä, toteaa, että hankkeen toteuttamismäärärahat on varattu vuoden 2009 talousarvioon (suunnittelu) ja vuosien taloussuunnitelmaan (rakentaminen) ja että hankkeen valmistelua voidaan jatkaa Euran kunnan investointien toteuttamista koskevan ohjeistuksen mukaisesti. Koulutusltk Hankesuunnitelma tilaohjelman sijoittuminen ja kustannusselvitys, LIITE 1 Sivistystoimenjohtaja: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen esittelee kokouksessa Euran koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushanketta.

8 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 Sivu 11 Koulutuslautakunta merkitsee asian tässä vaiheessa tiedoksi. Khall Koulutuslautakunta: Euran kunnanhallituksen /195 nimeämä hanketyöryhmä on valmistellut koulukeskuksen peruskorjauksesta ja laajentamisesta hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman käytännön toteutuksesta on vastannut FCG Oy ja arkkitehtisuunnittelun osalta Arkkitehtitoimisto Heino&Niiranen. Hanketyöryhmän tavoitteena oli laatia suunnitelma koko koulukeskuksesta. Suunnitelman mukaisesti koulukeskukseen sijoittuu Euran lukio (Kiukaisten lukio lakkautetaan Kiukaisten ja Euran yhdistymissopimuksen mukaisesti), Euran yhteiskoulu sekä Kännön koulu. Hankkeen aikana laadittiin kolme erilaista vaihtoehtoa koulukeskuksen peruskorjauksesta ja laajennuksesta. Vaihtoehdot esitellään kokouksessa. Työryhmä valitsi vaihtoehto B:n jatkotyöskentelyn pohjaksi. Valintaan vaikuttivat ratkaisun käytännöllisyys, kustannustekijät ja mahdollisuus rakentamistyön vaiheistamiseen. Vaiheittain rakentamisen tavoitteena on, että lukion uudisrakennus voidaan ottaa käyttöön vuoden 2011 syyslukukauden alussa. Samanaikaisesti Kännön koulun toiminnot voidaan siirtää lukiolta vapautuviin tiloihin. Hankkeen toisessa vaiheessa yhteiskoulua peruskorjataan ja laajennetaan. Hankkeen toisen vaiheen toteutus on suunniteltu aloitettavaksi vuonna Sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki ja tekninen johtaja Kimmo Haapanen esittelevät suunnitelmia kokouksessa. Valmistelu: sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki, puh. (02) ja tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) LIITE 1 Kunnanhallitus päättää hyväksyä laaditun hankesuunnitelman ja esittää valtuustolle investointipäätöksen tekemistä Euran koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeesta. Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että hankkeen rakennussuunnittelu käynnistetään välittömästi siten, että rakennustyöt voidaan aloittaa vuoden 2010 lopulla. Keskustelun kuluessa kunnanjohtaja tarkensi päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:

9 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 Kunnanhallitus päättää hyväksyä laaditun hankesuunnitelman. Investointipäätös tehdään erikseen. Sivu 12 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tarkennetun päätösehdotuksen.

10 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 4 Kunnanhallitus Sivu / 010 / 2010 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöistä julkista hallintomenettelyä. Lain 4 :n 3 momentissa on säädetty ne tilanteet, joissa julkista hakumenettelyä ei tarvitse tehdä kuten esim. sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi tai taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotun viranhaltijan ottaminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen luettelo ei ole tyhjentävä. Kunta voi 4 :n 3 momentin perusteella määrätä johtosäännössään perusteista, joiden mukaan julkista hakumenettelyä ei tarvita. Edellytyksenä on, että tämä peruste on rinnastettavissa edellä mainitussa lainkohdassa mainittuihin perusteisiin. KHO on päätöksessään 2009:93 todennut, että henkilöä ei voida valita virkaan ilman julkista hakumenettelyä, vaikka henkilö olisi jo hoitanut vastaavia tehtäviä omassa kunnassa tai kuntayhtymässä. KHO:n päätöksen mukaan kunnan hallintosäännön mukainen menettely ei ollut laillinen. Hallintosäännöstä tulee poistaa Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentin vastainen määräys, joka on pykälässä 35. Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Hanna Hurme, puh. (02) Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että hallintosäännön 35 muutetaan kuuulumaan seuraavasti: "Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Edellä mainittua menettelyä noudatetaan soveltuvin osin myös työsopimussuhteista tehtävää täytettäessä." Esittelijä peruutti päätösehdotuksen ja ehdotti, että valmistellaan valtuuston hyväksyttäväksi hallintosäännön kokonaisuudistus. Hyväksyttiin yksimielisesti muutettu päätösehdotus.

11 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Kunnanhallitus Sivu / 053 / 2009 MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELUJA KOSKEVAN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Maatalousyrittäjien Eläkelaitos : "Melan ja Euran kunnan (Kiukaisten kunnan) välillä on voimassa toimeksiantosopimus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä. Lomituspalvelut on toimestanne järjestetty hyvin. Maatalousyrittäjät ovat saaneet lakisääteiset vuosiloma- ja sijaisapulomituksensa sekä mahdollisuuden myös maksulliseen lomittaja-apuun. Maatalouden nopea rakennemuutos on johtanut kotieläintilojen määrän puolittumiseen kymmenessä vuodessa ja kehitys jatkunee vähintään entisellä nopeudella. Lomituspalvelujen ja hallinnon turvaamiseksi myös tulevaisuudessa Mela yhdistää lomituspalvelujen paikallisyksiköitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ( /1231) 10 :n 1 momentissa on määrätty, että Mela huolehtii lomituspalvelujen paikallishallinnon järjestämisestä. Paikallishallinto tulee järjestää siten, että tämän lain mukaiset palvelut voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti kaikissa niissä kunnissa, joissa palvelujen tarvetta esiintyy. Paikallisyksikköjen yhdistämisessä noudatetaan liikkeenluovutusperiaatetta. Se takaa yhdistettävän paikallisyksikön palvelussuhteessa olevan lomitushenkilöstön siirtymisen vanhoina työntekijöinä uudelle työnantajalle. Melan ja lomituspalvelujen paikallisyksikköä hoitavan kunnan väliset asiat on määritelty toimeksiantosopimuksessa. Sopimuksen 14 :ssä todetaan: "Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen. Sopimus voidaan irtisanoa aikaisintaan irtisanomista seuraavan kalenterivuoden päättymisestä lukien. Osapuolet voivat kuitenkin sopia tätä lyhyemmästä irtisanomisajasta." Paikallishallinnon uudelleen järjestämistä varten Mela sanoo nyt voimassa olevan sopimuksen irti, jolloin sopimus päättyy Mela ehdottaa Huittisten kaupungille toimeksiantosopimusta, joka tulisi voimaan " Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Hanna Hurme, puh. (02)

12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Sivu 15 Kunnanhallitus merkitsee Maatalousyrittäjien Eläkelaitoksen ilmoituksen toimeksiantosopimuksen irtisanomisesta tietoon saatetuksi. Ilmoitus annetaan tiedoksi myös valtuustolle.

13 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 6 Kunnanhallitus Sivu / 434 / 2010 KERROSTALO-/LIIKETONTIN MYYMINEN, SATAKUNNANKATU Asunto Oy Euran Käräjäkulma ja Sijoitusyhtiö Vekoto Oy perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun haluavat ostaa vuokraamansa kerrostalo-/liiketontin Satakunnankadun varresta Yhdystien asemakaavan korttelin 563 tontin nro 1. Myytävän tontin pinta-ala on 4070 m² ja kaavan mukainen rakennusoikeus on 2350 m² m². Kauppahinta on euroa. Kauppahinnassa ei ole otettu huomioon erillistä 360 m²:n rakennusoikeutta. Valmistelu ja lisätiedot: Apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen, puh. (02) Liitteenä on kauppakirja , kauppakirjan täsmennys ja tontin varauspäätös LIITE 2 Kunnanhallitus päättää myydä Asunto Oy Euran Käräjäkulmalle ja Sijoitusyhtiö Vekoto Oy:lle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun euron kauppahinnalla Yhdystien asemakaava-alueelta korttelin 563 tontin nro 1, kiinteistötunnus ja pinta-ala 4070 m². Edelleen kunnanhallitus hyväksyy tilan myyntiä koskevan liitteenä olevan kauppakirjan ja kauppakirjan täsmennyksen

14 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 7 Kunnanhallitus Sivu TALOUSARVION 2010 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Vuoden 2009 talousarvio on hyväksytty valtuustossa Talousarviokirjan mukaan kunnanhallitus antaa talousarvion täytäntöönpanoon liittyvät yksityiskohtaiset ohjeet hallintokunnille vuoden 2010 alussa. Talousarvion täytäntöönpanoon liittyvien käyttösuunnitelmien valmistelu on voitu aloittaa heti valtuuston talousarvion hyväksymistä koskevan päätöksen jälkeen. Käyttösuunnitelmat on aikaisempina vuosina toimitettu kunnanhallitukselle, joka on vastannut suunnitelmien koordinoivasta käsittelystä. Menettelystä on täytäntöönpano-ohjeessa luovuttu. Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on aikaisempaa huomattavasti alemmalla tasolla, joten erityistä hallituksen yhteen sovittavaa käsittelyä ei ole katsottu enää tarpeelliseksi. Edellä olevan perusteella on valmisteltu esityslistan liitteenä olevat talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Hallintokuntien tulee saada käyttösuunnitelmansa valmiiksi viimeistään mennessä. Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh. (02) LIITE 3 Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2010 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet esityslistan liitteen mukaisena.

15 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Kunnanhallitus Sivu / 001 / 2010 EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN TARKENNETTU YHTEISTOIMINTARATKAISU Kuntajohtajakokous : EKS-kuntien ohjausryhmä päätti kokouksessaan , että kunnanjohtajat laativat lähivuosille EKS-kuntien kuntatalouden tasapainottamis- ja vakauttamisohjelman kuntien käsiteltäväksi tammikuun loppuun mennessä. Kunnanjohtajat ovat laatineet seuraavansisältöisen Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien tarkennetun yhteistoimintaratkaisun. 1. Johdanto Euran, Köyliön ja Säkylän kunnat tekivät valtioneuvostolle yhteisen esityksen valtuustojen tekemien päätösten mukaisesti kuntajaon muuttamisesta lukien siten, että Euran, Köyliön ja Säkylän kunnat lakkautetaan ja perustetaan lakkautettavista kunnista uusi kunta. Esityksen liitteenä oli kuntajakolain 9 :n mukainen suunnitelma Euran kunnan hallinnon ja palvelutuotannon järjestämisestä. - Valtioneuvosto ei ole vielä käsitellyt kuntien tekemää esitystä. Säkylän valtuuston päätöksestä (Yhdistymissopimuksen hyväksyminen) on valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja Köyliön valtuuston päätöksestä (Esityksen tekeminen kuntajaon muutoksesta) on tehty valitus hallinto-oikeudelle. Valitukset ovat toistaiseksi ratkaisematta. Yhdistymissopimukseen ja hallinnon ja palvelutuotannon järjestämissuunnitelmaan tukeutuen on vuoden 2009 aikana valmisteltu mm. toimialakohtaiset palvelu-, organisaatio- ja henkilöstösuunnitelmat. Kunnat ovat hyväksyneet valtuustoissaan myös vuoden 2010 talousarvion ja taloussuunnitelman kaudelle Kansantalouden ja erityisesti julkisen talouden tila on jyrkästi heikentynyt vuoden 2009 aikana ja talouden elpymisen on ennakoitu olevan hidasta. Euran, Köyliön ja Säkylän yhdistymissopimuksessa ja em. suunnitelmissa ei ole varauduttu talouslamaan riittävässä määrin ja ilman suunnitelmien ja sopimusten tarkistamista uuden Euran talouteen uhkaa syntyä merkittävä kattamaton alijäämä. Myös vuoden 2010 talousarviot ovat alijäämäisiä, kuntien taseasema heikkenee merkittävästi ja investointitaso ylittää yhdistymisasiakirjoissa suunnitellun kehyksen. Käsitellessään vuoden 2010 talousarviota Euran valtuusto hyväksyi ponnen, jossa todettiin mm. "Yhteisesti

16 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Sivu 19 sovittujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi kuntien tulee muuttuneessa tilanteessa arvioida ennakkoluulottomasti ja rakenteellisia säästöjä etsien mm. hallinnon ja palveluiden järjestämissuunnitelmaa ja muita uuden kunnan perustamista koskevia asiakirjoja." Kunnallistalouden kehitystä tarkasteltiin Euran, Köyliön ja Säkylän kuntayhteistyön ohjausryhmän kokouksessa Vuoden 2009 kuntien ja kuntayhtymän yhteenlaskettu tilinpäätösennuste osoittaa n. 4,2 milj. euron alijäämää, jolloin yhteinen kumulatiivinen alijäämä olisi jo n. 1,3 milj. euroa. Tarkastelukaudella tilikauden tulos olisi alijäämäinen kaikkina tarkasteluvuosina alijäämän vaihdellessa 4,2 milj. euron - 9,7 milj. euron välillä. Vuoden 2013 lopulla kattamaton alijäämä olisi yhteensä lähes 29 milj. euroa eli n euroa/asukas. Vuoden 2009 tilinpäätösennusteen mukaan kuntien lainakanta olisi n euroa/ asukas ja talousohjelmassa esitettyjen investointien mukaan lainakanta nousisi vuoden 2013 loppuun mennessä n euroon/asukas. 2. Toimeksianto Edellä kuvattujen tunnuslukujen valossa onkin välttämätöntä laatia vallitsevaan ja ennustettuun taloustilanteeseen soveltuva suunnitelma rakenteellisista uudistuksista ja tarkastella uudelleen kaudella toteutettavat keskeiset investoinnit. Ohjausryhmä antoikin kokouksessaan kunnanjohtajatyöryhmälle tehtäväksi valmistella tammikuun 2010 aikana talouden vakautusohjelman siten, että suunnitelmaa laadittaessa voidaan arvioida uudelleen myös kuntien yhdistymissopimuksessa ja hallinnon ja palvelutuotannon järjestämissuunnitelmassa esitettyjä palvelurakenteita, investointeja ja henkilöstösuunnitelmia. 3. Tasapainotustarve Talouden vakautustoimenpiteiden avulla tulisi saavuttaa seuraavat tavoitteet: - Vuoden 2010 yhteenlaskettu vuosikate on positiivinen (tasapainotustavoite n. 2,0 milj. euroa) - Vuoden 2011 vuosikate on vähintään poistojen suuruinen (n. 4,2 milj. euroa) - Vuosina vuosikate on n. 110 % investoinneista, jolloin vuosikatteella voidaan hoitaa osa investoinneista (vuosikate n. 5,5-6,0 milj. euroa) - Vuonna 2013 vuotuinen palkkasumma on n. 2,0 milj. euroa pienempi kuin v Investoinneista laaditaan vuosikatteeseen sopeutettu runko-ohjelma vv

17 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Sivu 20 - Uuden Euran lainakanta ei ylitä kuntien keskimääräistä tasoa (euroa/asukas) 4. Johtopäätökset Kuntajohtajat ja Euran talousjohtaja ovat kokouksissaan ja käsitelleet ja arvioineet tarvittavia toimenpiteitä EKS-kuntien talouden tasapainottamiseksi tavoiteasetteluun perustuen käyden läpi seuraavia kokonaisuuksia ja vastuualueita: Johtaminen, hallinto- ja tukipalvelut (konserni- ja kuntajohtaminen/hallinto), perusturvapalvelut, sivistyspalvelut, tekniset palvelut, investoinnit, verotus, henkilöstöpoliittiset toimet, muut mahdolliset toimenpiteet. Yhteisesti todettiin, että kaikilla edellä luetelluilla vastuualueilla on teoreettisia mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja tehdä merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, joiden avulla ainakin pääosa talouden tasapainotustavoitteesta voitaisiin saavuttaa. Käytyjen keskustelujen ja neuvottelujen loppupäätelmänä todettiin kuitenkin yhteisesti, että talouden tasapainottamisen kannalta riittävien rakenne- ja säästöratkaisujen tekemiseen ei ole kunnallispoliittisia edellytyksiä. Kunnanjohtajat toteavat, että uuden kunnan perustaminen tilanteessa, missä kunnan talous on jo lähtökohtaisesti huomattavan alijäämäinen, ei ole kestävä ja perusteltu ratkaisu. Liite: EKS-kuntien talouden tunnuslukuja ja ennusteita : Edellä selostetun perusteella kunnanjohtajakokous ehdottaa ohjausryhmälle, että se esittäisi Euran, Köyliön ja Säkylän kunnanhallituksille ja valtuustoille seuraavaa: 1) Euran, Köyliön ja Säkylän kunnat luopuvat uuden kunnan perustamisesta ja peruuttavat valtioneuvostolle yhteisesti tekemänsä esityksen kuntajaon muuttamisesta. 2) Kunnat toteavat hyväksytyn yhdistymissopimuksen ja hyväksytyn suunnitelman hallinnon ja palvelutuotannon järjestämisestä rauenneeksi. 3) Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain velvoitteiden täyttämiseksi Euran, Köyliön ja Säkylän kunnat perustavat lukien perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä huolehtivan yhteistoiminta-alueen kuntien kesken erikseen sovittavalla tavalla. 4) Pyhäjärviseutua kehitetään edelleen Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien yhteistyönä tavoitteena alueellinen

18 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Sivu 21 vetovoima ja kilpailukyky. Yhteistyön kehittämisestä vastaavat yhteistyötoimikunta ja kunnanjohtajakokous. : Ohjausryhmä : : Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Esityslistan liitteenä on EKS-kuntien talouden tunnuslukuja ja ennusteita sekä kuntalain 65 ja valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista. Ohjausryhmä hyväksyi yksimielisesti kuntajohtajakokouksen ehdotuksen. Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh. (02) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää ohjausryhmän tekemän esityksen mukaisesti seuraavaa: 1) Euran, Köyliön ja Säkylän kunnat luopuvat uuden kunnan perustamisesta ja peruuttavat valtioneuvostolle yhteisesti tekemänsä esityksen kuntajaon muuttamisesta. 2) Kunnat toteavat hyväksytyn yhdistymissopimuksen ja hyväksytyn suunnitelman hallinnon ja palvelutuotannon järjestämisestä rauenneeksi. 3) Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain velvoitteiden täyttämiseksi Euran, Köyliön ja Säkylän kunnat perustavat lukien perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä huolehtivan yhteistoiminta-alueen kuntien kesken erikseen sovittavalla tavalla. 4) Pyhäjärviseutua kehitetään edelleen Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien yhteistyönä tavoitteena alueellinen vetovoima ja kilpailukyky. Yhteistyön kehittämisestä vastaavat yhteistyötoimikunta ja kunnanjohtajakokous.

19 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 9 Kunnanhallitus Sivu / 041 / 2010 EURAN KUNNAN KESKEISET TALONRAKENNUSHANKKEET VV Vuoden 2010 talousarvion johdannossa arvioitaessa lähtökohtia talousarviovuodelle 2010 todetaan kohdassa "investoinnit" seuraavaa: "Suunnittelumäärärahaa on varattu sekä lukion uudisrakennukselle että terveyskeskus-vanhainkodin peruskorjaukseen yhteensä 0,5 milj. euroa. Tavoitteena on saada kummankin hankkeen suunnittelu vuoden 2010 elokuun loppuun mennessä siihen vaiheeseen että voidaan tehdä ratkaisu toteuttamisaikatauluista. Vuosille 2011 ja 2012 on varattu yhteensä 5,7 milj. euron määräraha nimikkeellä muut talonrakentamiskohteet. Valtuusto päättää siitä miten ja mihin määräraha käytetään." Tekninen johtaja Kimmo Haapanen esitteli kunnanhallitukselle Käräjämäki-hankkeen (terveyskeskus-vanhainkoti) alustavan hankesuunnitelmaluonnoksen ja kustannusarvion. Sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki ja tekninen johtaja Kimmo Haapanen esittelivät koulukeskuksen hankesuunnitelman, siihen liittyvät asiakirjat sekä kustannusarvion. Koulukeskuksen ja Käräjämäki-hankkeen tekniset tiedot ja kustannusarviot ym. käyvät ilmi liitteenä olevasta yhteenvedosta Kunnallistaloudellisista syistä johtuen ei molempia hankkeita voida käynnistää samanaikaisesti. Hankkeita arvioitaessa on myös otettava huomioon Eura-Kiukainen yhdistymissopimus. Molempia peruskorjaus-/laajennushankkeita esitellään valtuustolle maanantaina klo ennen valtuuston kokousta. Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh. (02) Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää koulukeskuksen ja Käräjämäen peruskorjauksen ja laajennuksen toteutettavaksi seuraavan aikataulun mukaisesti: 1. koulukeskuksen 1. vaihe (lukio) vuosina ,

20 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 9 2. Käräjämäki-hanke vuosina , Sivu koulukeskuksen 2. vaihe Käräjämäki-hankkeen valmistuttua, molempien hankkeiden suunnittelu jatkuu keskeytyksettä niiden toteuttamisaikataulun edellyttämällä tavalla.

21 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 10 Kunnanhallitus Sivu 24 Kunnanhallitus Kunnanhallitus / 081 / 2009 TYÖLLISTÄMISLAINAN MYÖNTÄMINEN, LÄNSI-EURAN KYLÄYHDISTYS, JATKO Valtuusto on myöntänyt kunnanhallitukselle valtuudet myöntää tilapäislainoja enintään euroon saakka kunnan alueella toteutettaviin ja toimintastrategiaa tukeviin kehittämishankkeisiin. Kunnanhallitus on hyväksynyt ehdot tilapäislainojen myöntämiseksi. Työllistämistä edistävät lainat myönnetään korottomana, kun tehtävään palkataan työvoimatoimiston kautta työtön henkilö. Länsi-Euran kyläyhdistys ry hakee euron suuruista työllistämislainaa väliseksi ajaksi. Työllistettävän henkilön työllistämisjakso on työvoimatoimiston tekemän päätöksen mukaan Liitteenä hakemus ja velkakirja. Valmistelu ja lisätiedot: Talousjohtaja Kari Rupponen, puh. (02) LIITE 5 Khall Kunnanhallitus hyväksyy hakemuksen ja myöntää lainan haetuksi ajaksi. Samalla hyväksytään lainaa koskeva velkakirja. Länsi-Euran kyläyhdistys ry hakee kunnan yhdistykselle myöntämän korottoman työllistämislainan takaisinmaksulle jatkoaikaa. Jatkoaikaa haetaan työllistämisen jatkuessa edelleen. Kyläyhdistys työllistää henkilön jatkosopimuksella Yhdistys anoo jatkoaikaa korottoman työllistämislainan takaisinmaksulle väliseksi ajaksi. Khall Kunnanhallitus päättää

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1 / AIKA maanantai kello Euran kunnanviraston valtuustosali

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1 / AIKA maanantai kello Euran kunnanviraston valtuustosali EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1 / 2010 Valtuusto 25.01.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 25.01.2010 maanantai kello 18.00-19.40 PAIKKA Euran kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Aaltonen Asta

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 17 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 17 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 17 / 2010 13.09.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.09.2010 maanantai kello 16.00-18.20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tarja Anttila

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 05.08.2015 klo 15:30-15:40 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Arvola Hannu Junkkala Juho Ketola

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2017 KOKOUSAIKA 30.3.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 46 Kunnanjohtajan viranhaku Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010 Kunnanhallitus 28.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.06.2010 maanantai kello 17.00-18.50 PAIKKA Kotkaniemi, Rantatie, Säkylä SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tarja Anttila

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13) EURAN KUNTA Pöytäkirja 23/2014 1 (13) Kunnanhallitus Aika 15.12.2014 klo 16:00-17:48 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 17:04

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 5/2017 KOKOUSAIKA 27.3.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 45 Kunnanjohtajan viranhaku Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015. Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2015 Sivistyslautakunta 10.02.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 10.02.2015 klo 18.00 18.55 Kunnanviraston kokoushuone Pystykoski Tero

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 12.04.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.04.2010 maanantai kello 14.00-19.02 PAIKKA Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 21 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 21 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 21 / 2010 22.11.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 22.11.2010 maanantai kello 16.00-19.00 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tarja Anttila

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11 Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 15.03.2016 Aika 15.03.2016 klo 17:30-18:45 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2010 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2010 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 08.11.2010 KOKOUSAIKA 08.11.2010 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 38 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2 39 MLL TUKIPERHEET 3 40 MLL:N ILMOITUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt

Kaavoitustyön tarjouspyynnöt HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 8/11 Kokousaika: 29.06.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Teknisen toimen kokoustila Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 10.3.2017 1(4) Tarkastuslautakunnan kokous 10.3.2017 Aika Perjantai 10.3.2017 klo 9.00 14.45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kiukkonen Leena maanmittausteknikko, asiantuntija 11 Iitin kunta Pöytäkirja 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 18:00-19:30 Paikka Saapuvilla Kirkonkylä, Kylätalo Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen Veikko Laaksonen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 46 Luokanopettajan

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 6/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Caissaniemi, Tammela LIITE 39 Koulutyön arviointi lv. 2012-2013 40 Opettajat

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot