NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO ASIALISTA 1 / 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013"

Transkriptio

1 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) ASIALISTA 1 / Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 6 Yhteisen kirkkovaltuuston ja kokousten päätösten täytäntöönpano 7 Naantalin seurakuntayhtymän johtoryhmä vuosiksi Naantalin seurakuntayhtymän ympäristöryhmän toimintaohjeen hyväksyminen 9 Ympäristöryhmään nimeäminen vuosiksi Viestintäsihteerin työsuhde 11 Naantalin seurakuntayhtymän viestintäryhmän toimintaohjeen hyväksyminen 12 Viestintäryhmään nimeäminen vuosiksi Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien sekä Naantalin seurakuntayhtymän verkkosivujen ja Vesper-lehden päätoimittajien ja vastaavien toimittajien nimeäminen 14 Naantalin seurakuntayhtymän sisäisen valvonnan ryhmä vuosiksi Naantalin seurakuntayhtymän edustajan valinta taloyhtiöiden yhtiökokouksiin vuosille Naantalin seurakuntayhtymän edustajien valinta Kiinteistö Oy Marianrinteen hallitukseen vuosille Toimituspalkkiosuositussopimuksen hyväksyminen (YKV) 18 Talousarviomäärärahojen käyttö vuonna 2013 (YKV) 19 Järjestelyerän käyttö IT-alueen tietoturvapolitiikka ja tietoturvamääräykset vuosille Kauppakirjaluonnos määräalasta kiinteistöstä Pappila Arholankujalla sijaitsevan huoneiston myynti 23 Kirkkojen aukioloajat kesällä Vastaus Naantalin seurakuntaneuvostolle: Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien erilaiset avustamiskäytännöt ja resurssit diakoniatyössä 25 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajille 26 Ei julkisuuteen 27 Vastaus piispantarkastuslausuntoon (luonnos) 28 Naantalin seurakuntayhtymän talousjohtajan viranhaltijapäätökset 29 Muut asiat 30 Ilmoitusasiat 31 Valitusosoitus 32 Kokouksen päättäminen KOKOUSTIEDOT Aika: Torstai klo 18:00 20:37 Paikka: Seurakuntakeskuksessa, kohtaamispaikalla, Piispantie 2, Naantali Asiat: 1 32

2 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) Kokoukseen kutsutut: JÄSENET: Sirén Petri Ritvanen Pekka Aimonen Lasse Leino Elina Jaanto Martti Kaskinen Jouko Paasikivi Jari Peltola Sini Rantanen Erkki Salo Leena MUUT KUTSUTUT: Koivula Jorma Saarela Raimo Seulanto Matti Saantola Marja Kallio Heli yhteisen kirkkoneuvoston pj; Rymättylän srk yhteisen kirkkoneuvoston varapj. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen talousjohtaja, esittelijä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja vs. kirkkoherra, Naantalin seurakunta hallintosihteeri POISSA: SYY: Vainio Irmeli jäsen muu syy Huovinen Matti kirkkoherra, Merimaskun seurakunta muu syy Petri Sirén Heli Kallio yhteisen kirkkoneuvoston pj sihteeri (1 18 ja ) Jorma Koivula sihteeri (19 ) Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Leino Elina pöytäkirjan tarkastaja Jaanto Martti pöytäkirjan tarkastaja 1 KOKOUKSEN AVAUS Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa perjantaista alkaen neljäntoista (14) päivän ajan Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Sirén avasi yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen ja piti alkuhartauden.

3 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta jäsentä. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Kokouskutsut ja esityslistat lähetettiin jäsenille ja muille kutsutuille Kokouksen asialista on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän ilmoitustaululla Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON SIHTEERIN VALINTA Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää sihteerikseen hallintosihteeri Heli Kallion vuosiksi Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi puheenjohtajan päätös- ehdotuksen. 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Elina Leino ja Martti Jaanto. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa neljäntoista (14) päivän ajan. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Elina Leinon ja Martti Jaanton.

4 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 6 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON JA KOKOUSTEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous [ ] 1) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää panna yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätökset laillisina täytäntöön. 2) Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että yhteisen kirkkovaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisesti ja ne ovat täytäntöönpanokelpoiset, kun ne ovat asianmukaisesti tulleet lainvoimaisiksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1 ja 2. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asioiden täytäntöönpano (KL 24:5). 7 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN JOHTORYHMÄ VUOSIKSI Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 9 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö 10 Yhteinen kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on käsitellä keskeisiä hallinto-, talous-, henkilöstö- ja kiinteistöasioita sekä muita ajankohtaisia asioita. Käytännössä tämä tarkoittaa etenkin yhteiseen kirkkoneuvostoon tulevien asioiden ennakkokäsittelyä. Johtoryhmä ei ole päättävä viranomainen.

5 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) Vuosina Naantalin seurakuntayhtymän johtoryhmään kuuluivat Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien kirkkoherrat, seurakuntayhtymän talousjohtaja ja tiedottaja sekä Naantalin seurakuntayhtymän valtuustoryhmien puheenjohtajat. Kokouksiin kutsuttiin tarvittaessa asiantuntijoita. 1) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita Naantalin seurakuntayhtymän johtoryhmään vuosiksi Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien kirkkoherrat, seurakuntayhtymän talousjohtajan sekä Naantalin seurakuntayhtymän valtuustoryhmien puheenjohtajat. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla on läsnäolooikeus johtoryhmän kokouksissa. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoita. 2) Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää johtoryhmän puheenjohtajaksi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan. Johtoryhmä valitsee itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin ensimmäisessä kokouksessaan. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1 ja 2. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle. 8 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖRYHMÄN TOIMINTA- OHJEEN HYVÄKSYMINEN Ark Ympäristötyö/ Ympäristöryhmän toimintaohje Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 12 Seurakuntayhtymän tulee kaikessa toiminnassaan huomioida ympäristövastuu. Kirkon oma ympäristöjärjestelmä, ympäristödiplomi, on ollut käytössä keväästä 2001 alkaen. Diplomi on kirkon omaa ympäristöasioiden hallintaa varten laadittu järjestelmä, jonka käyttöönotto on seurakunnille vapaaehtoista. Diplomi tarjoaa työkalun ympäristön ottamiseksi huomioon hautausmailta saarnastuoliin sekä virastosta rippikoululeirille. Diplomin saa seurakunta tai seurakuntayhtymä, joka ottaa käyttöön kirkon toimintoja varten laaditun ympäristöjärjestelmän ja täyttää ympäristödiplomin kriteerit. Ympäristödiplomi edellyttää, että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntayhtymän ympäristötavoitteet ja asettaa ympäristöryhmän, joka tekee arvion seurakuntayhtymän toiminnan ympäristövaikutuksista (ympäristökatselmus) ja suunnitelman parannus-

6 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) toimenpiteistä (ympäristöohjelma). Ympäristötavoitteet ovat osa seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan osana toimintakertomusta. Kun järjestelmä on valmis, tuomiokapitulin lähettämä auditoija arvioi sen ja kirkkohallitus myöntää diplomin. Ympäristödiplomi on määräaikainen ja se on voimassa neljä vuotta. Sen jälkeen sitä on haettava uudelleen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti , että vuosille valittavalle ympäristöryhmälle asetetaan tavoitteeksi ympäristödiplomin hakeminen. Ympäristödiplomin hakeminen on seurakuntayhtymän ja seurakuntien yhteinen hanke, jossa tarvitaan kaikkien ympäristöryhmään valittujen työntekijöiden työpanosta. NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖ- RYHMÄN TOIMINTAOHJE Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa.. Naantalin seurakuntayhtymän ympäristöryhmään kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä (yksi luottamushenkilö ja yksi kunkin seurakunnan kirkkoherran nimeämä työntekijä) sekä henkilökohtaiset varajäsenet puheenjohtajalle ja kaikille neljälle jäsenelle. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää ympäristöryhmän puheenjohtajan ja luottamushenkilöjäsenen sekä heille varajäsenet toimikaudekseen. Ryhmä valitsee itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää jäsenistään edustajansa ympäristöryhmään. Talousjohtaja nimeää ympäristövastaavan, joka toimii esittelijänä. Asioita esittelee ympäristövastaavan lisäksi se työntekijä, jonka välittömään vastuualueeseen asia kuuluu. Seurakuntien kirkkoherroilla ja seurakuntayhtymän talousjohtajalla on puheoikeus ympäristöryhmän kokouksissa. Ympäristöryhmä kokoontuu vuoden aikana vähintään neljä kertaa puheenjohtajan kutsusta. Kutsu ympäristöryhmän jäsenille on toimitettava viimeistään kolme päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Tieto kokouksesta on samalla tavoin toimitettava niille työntekijöille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus sekä tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle. Ympäristöryhmän tehtävänä on 1) huolehtia ympäristötavoitteiden toteuttamisesta ja ympäristödiplomia koskevasta valmistelutyöstä siten, että seurakuntayhtymä toimii kirkon ympäristötavoitteiden mukaisesti ja voi hakea ympäristödiplomia

7 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) 2) huolehtia ympäristödiplomin ylläpitämisestä, kun se on saatu 3) huolehtia työalaansa koskevasta säännöllisestä tiedottamisesta työntekijöille sekä hallintoelimille 4) huolehtia työalaansa koskevasta henkilöstön kehittämisestä 5) olla yhteistyössä rovastikunnan, hiippakunnan ja koko kirkon kanssa ympäristöasioissa 6) olla yhteistyössä työalallaan toimiviin viranomaisiin, yhteisöihin ja järjestöihin 7) laatia yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa vuotta varten ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ympäristötavoitteiden osalta sekä edellisen vuoden toimintakertomus 8) suorittaa tavoitteiden toteutumisen seurantaa kaksi kertaa vuodessa ja ehdottaa tarvittaessa korjaustoimenpiteitä 9) suorittaa muut yhteisen kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät Ympäristöryhmän luottamushenkilöjäsenille maksetaan kokouksista talousarviossa vuosittain vahvistettu kokouspalkkio. Kokouksesta laaditaan muistio, joka on toimitettava yhteiselle kirkkoneuvostolle kymmenen (10) päivän kuluessa kokouksesta. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän ympäristöryhmän toimintaohjeen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle. 9 YMPÄRISTÖRYHMÄÄN NIMEÄMINEN VUOSIKSI Naantalin seurakuntayhtymän ympäristöryhmään kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä (yksi luottamushenkilö ja yksi kunkin seurakunnan kirkkoherran nimeämä työntekijä) sekä henkilökohtaiset varajäsenet puheenjohtajalle ja kaikille neljälle jäsenelle, jotka yhteinen kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen. Ryhmä valitsee itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää jäsenistään edustajansa ympäristöryhmään. Talousjohtaja nimeää ympäristövastaavan, joka toimii esittelijänä. Seurakuntien kirkkoherroilla ja seurakuntayhtymän talousjohtajalla on puheoikeus ympäristöryhmän kokouksissa.

8 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää Naantalin seurakuntayhtymän ympäristöryhmään puheenjohtajan, yhden jäsenen ja kummallekin henkilökohtaiset varajäsenet sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustajan vuosille Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ja nimesi ympäristöryhmään vuosille puheenjohtajaksi Olli Rönnemaan (varajäsen Ritva Koskinen), jäseneksi Jorma Aittokallion (varajäsen Veikko Mäkelä) ja yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Lasse Aimosen. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle. 10 VIESTINTÄSIHTEERIN TYÖSUHDE Ark Päätöksenteko/ Viestintäryhmän kokous Naantalin seurakuntayhtymän tiedottaja Margit Virkkala on jäänyt eläkkeelle Koska seurakuntayhtymällä peruskirjan mukaan on yhteinen viestintä, viestintäryhmä on esittänyt, että yhteistä viestintää hoidettaisiin ainakin osa-aikaisesti ja Vesper-lehteä julkaistaisiin edelleenkin. Viestintäryhmä ehdottaa osa-aikaisen viestintäsihteerin työsuhdetta. Seurakuntayhtymän viestintäryhmä on hyväksynyt kokouksessaan tiedottajan laatiman seurakuntayhtymän hajautetun viestinnän työnjaon, joka oli käsitelty seurakuntayhtymän johtoryhmässä ja esitelty yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa talousarviokäsittelyn yhteydessä [ ] Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää FM Merttu-Mari Huoposen viestintäsihteerin määräaikaiseen työsuhteeseen Työaika 18 tuntia/viikko. [ ] Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle.

9 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) 11 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VIESTINTÄRYHMÄN TOIMINTAOHJEEN HYVÄKSYMINEN Ark Tiedotus- ja julkaisutoiminta/ Viestintäryhmän toimintaohje Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 10 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VIESTINTÄ- RYHMÄN TOIMINTAOHJE Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa.. 1) Seurakuntayhtymän viestinnän tehtävänä on luoda edellytyksiä kristillisen uskon leviämiselle ja kasvulle tekemällä tunnetuksi kirkon sanomaa, seurakuntien toimintaa sekä seurakuntayhtymän taloutta ja hallintoa. Viestintä tukee seurakuntien ja seurakuntayhtymän työtä, johtamista ja suunnittelua ja luo edellytyksiä vuorovaikutukseen eri sidosryhmien kanssa. 2) Naantalin seurakuntayhtymän viestintää johtaa ja valvoo yhteinen kirkkoneuvosto. 3) Naantalin seurakuntayhtymän viestintätoiminnasta, sen kehittämisestä ja suunnittelusta vastaa viestintäsihteeri yhteistyössä talousjohtajan, kirkkoherrojen ja viestinnän henkilöstön kanssa. Viestinnän tehtävänjaosta sovitaan erikseen. 4) Naantalin seurakuntayhtymän viestinnän asiantuntijaryhmänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston alainen viestintäryhmä. 5) Naantalin seurakuntayhtymän viestintäryhmään kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä (kolme luottamushenkilöä ja kolme seurakunta-/toimistosihteeriä) sekä henkilökohtaiset varajäsenet puheenjohtajalle ja luottamushenkilöjäsenille, jotka yhteinen kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen. Ryhmän esittelijänä ja kokoonkutsujana toimii seurakuntayhtymän viestintäsihteeri. Ryhmä valitsee itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää jäsenistään edustajansa viestintäryhmään. Seurakuntien kirkkoherroilla ja seurakuntayhtymän talousjohtajalla on puheoikeus viestintäryhmän kokouksissa. Viestintäryhmä kokoontuu vuoden aikana vähintään neljä kertaa viestintäsihteerin kutsusta. Kutsu on toimitettava viestintäryhmän jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Tieto kokouksesta on samalla tavoin toimitettava niille viranhaltijoille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus sekä tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle.

10 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) 6) Viestintäryhmän jäsenet ovat evankelisluterilaisen kirkon jäseniä ja heillä on riittävä seurakuntaelämän tuntemus sekä kiinnostusta seurakunnan viestinnän kehittämiseen. Viestintäryhmän tulee mahdollisimman laaja-alaisesti edustaa asiantuntemusta viestinnän eri alueilta. 7) Viestintäryhmän tehtävänä on: 1. Tukea ja kehittää seurakuntayhtymän viestintää seurakuntayhtymän ja seurakuntien tavoitteiden mukaisesti. 2. Tukea viestintäsihteerin työtä, osallistua viestinnän suunnitteluun ja seurantaan. 3. Esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ehdotus viestinnän suunnitelmista ja antaa kirkkoneuvostolle toimintakertomus seurakuntayhtymän viestinnästä. 4. Kutsua tarvittaessa kokoukseensa asiantuntijoita. 5. Toimia Vesper lehden toimitusneuvostona. 6. Tehdä esityksiä ja antaa pyydettäessä lausuntoja yhteiselle kirkkoneuvostolle viestintäryhmän alaan kuuluvista asioista. 7. Käsitellä muut omaan toimialaan kuuluvat asiat. 8) Asiat valmistelee ja esittelee viestintäryhmän kokouksissa viestintäsihteeri. 9) Kokouksista laaditaan muistio, joka on toimitettava yhteiselle kirkkoneuvostolle kymmenen (10) päivän kuluessa kokouksesta. 10) Viestintäryhmän luottamushenkilöjäsenille maksetaan kokouksista talousarviossa vuosittain vahvistettu kokouspalkkio. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän viestintäryhmän toimintaohjeen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle.

11 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) 12 VIESTINTÄRYHMÄÄN NIMEÄMINEN VUOSIKSI Naantalin seurakuntayhtymän viestintäryhmään kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä (kolme luottamushenkilöä ja kolme seurakunta-/toimistosihteeriä) sekä henkilökohtaiset varajäsenet puheenjohtajalle ja luottamushenkilöjäsenille, jotka yhteinen kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen. Ryhmän esittelijänä ja kokoonkutsujana toimii seurakuntayhtymän viestintäsihteeri. Ryhmä valitsee itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää jäsenistään edustajansa viestintäryhmään. Seurakuntien kirkkoherroilla ja seurakuntayhtymän talousjohtajalla on puheoikeus viestintäryhmän kokouksissa. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää Naantalin seurakuntayhtymän viestintäryhmään puheenjohtajan, kolme jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustajan vuosille Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ja nimesi viestintäryhmään vuosille puheenjohtajaksi Leena Flanderin (varajäsen Timo Saario), jäseniksi Elina Leinon (varajäsen Anne Pentti), Lassi Lähteenmäen (varajäsen Sini Peltola) ja Teija Neuvosen (varajäsen Anne-Maija Kivimäki) sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi myös jäseneksi nimetyn Elina Leinon. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle. 13 NAANTALIN, RYMÄTTYLÄN JA MERIMASKUN SEURAKUNTIEN SEKÄ NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VERKKOSIVUJEN JA VESPER-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJIEN JA VASTAAVIEN TOIMITTAJIEN NIMEÄMINEN Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 44 Ark Päätöksenteko/ Viestintäryhmän kokous Yhteinen kirkkoneuvosto määräsi seurakuntien ja seurakuntayhtymän verkkosivuille päätoimittajat ja vastaavat toimittajat Henkilöstön vaihtuessa viestintäryhmä on tehnyt uuden esityksen verkkosivujen ja Vesper-lehden päätoimittajiksi, vastaaviksi toimittajiksi ja toimitussihteereiksi.

12 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) Viestintäryhmän antama esitys vastuiden määrittelemiseksi: Vesper Päätoimittaja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Toimitussihteeri, vastaava toimittaja (Naantalin seurakunta) sekä valokuvavastaava Naantalin seurakuntasihteeri Vastaava toimittaja viestintäsihteeri (yhtymä) Yhtymän verkkosivut Päätoimittaja talousjohtaja Toimitussihteeri viestintäsihteeri Vastaava toimittaja hallintosihteeri Naantalin verkkosivut Päätoimittaja Naantalin seurakuntasihteeri (sekä vastaava toimittaja ja valokuvavastaava) Rymättylän verkkosivut Päätoimittaja kirkkoherra Vastaava toimittaja seurakuntasihteeri Merimaskun verkkosivut Päätoimittaja kirkkoherra Vastaava toimittaja toimistosihteeri Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy viestintäryhmän ehdotukset Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien sekä Naantalin seurakuntayhtymän verkkosivujen päätoimittajiksi, vastaaviksi toimittajiksi ja toimitussihteereiksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle.

13 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) 14 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN RYHMÄ VUOSIKSI Kirkkohallitus (2004)/ Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 33 Ark Laskentatoimi/ Oy Audiator Ab/ Tilintarkastuskertomus Ark Seurakuntayhtymän toiminnan ja hallinnon ohjaus, suunnittelu ja valvonta/ Piispantarkastusta koskeva lausunto Ark Seurakuntayhtymän toiminnan ja hallinnon ohjaus, suunnittelu ja valvonta/ Sisäisen valvonnan ryhmän kokous 3/2012, muistio Rymättylän seurakuntaneuvoston kokous / 39 Kirkkohallitus on vuonna 2004 julkaissut ohjeet sisäisen valvonnan järjestämisestä seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä. Ohjeita ollaan päivittämässä, mutta uusia ohjeita ei ole vielä julkaistu. [ ] Yhteinen kirkkoneuvosto päättää perustaa sisäisen valvonnan ryhmän vuosille , johon kuuluu talousjohtaja ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää ryhmään kolme luottamushenkilöjäsentä ja nimeää yhden heistä puheenjohtajaksi. Ryhmän asiantuntijajäseninä toimivat kutsuttaessa kunkin työalan lähiesimies ja kirkkoherra. Jos työalalla ei ole lähiesimiestä ryhmän asiantuntijana on kirkkoherra. Sisäisen valvonnan ohjeena pidetään kirkkohallituksen täysistunnon antamaa tietopakettia hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittämisestä seurakunnassa. Sisäisen valvonnan ryhmä raportoi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja seurakuntaneuvostoille havainnoistaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ja nimesi sisäisen valvonnan ryhmään vuosille Jouko Kaskisen, Leena Salon ja Osmo Räsäsen, joista Jouko Kaskinen nimettiin ryhmän puheenjohtajaksi. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle.

14 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) 15 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAN VALINTA TALOYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN VUOSILLE Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 14 [ ] Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää seurakuntayhtymän edustajaksi Asunto Oy Ruonanhovin, Asunto Oy Lintuhakan, Asunto Oy Luostarinpellon ja Asunto Oy Rinneluikkion yhtiökokouksiin vuosiksi kiinteistönhoitaja Pekka Airaksen ja varalle seurakuntapuutarhuri Pekka Suomisen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle 16 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN EDUSTAJIEN VALINTA KIINTEISTÖ OY MARIANRINTEEN HALLITUKSEEN VUOSILLE Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 15 Kiinteistö Oy Marianrinne on Naantalin kaupungin, Naantalin seurakuntayhtymän ja Naantalin Vanhusten Tuki ry:n omistama kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiö omistaa kaksi asuintalorakennusta osoitteessa Maariankatu 2 4, Naantali. Yhtiön tarkoituksena on hallita kiinteistöä ja vuokrata kiinteistöllä sijaitsevista rakennuksista asuntoja asunnon tarpeessa oleville iäkkäille henkilöille ilman taloudellisen edun tavoittelua. Naantalin seurakuntayhtymän tulee nimetä vuosiksi kaksi hallituksen jäsentä sekä heille yhteinen varajäsen Kiinteistö Oy:n hallitukseen. [ ] Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää vuosiksi Naantalin seurakuntayhtymän edustajiksi Kiinteistö Oy Marianrinteen hallitukseen kaksi jäsentä ja heille yhteisen varajäsenen. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää myös yhtiökokousedustajan.

15 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ja nimesi Naantalin seurakuntayhtymän edustajiksi Kiinteistö Oy Marianrinteen hallitukseen vuosille Antti Tunturin ja Riitta Alhon sekä heidän yhteiseksi varajäsenekseen Soile Lukkarilan. Yhtiökokousedustajaksi nimettiin Raimo Saarela. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle 17 TOIMITUSPALKKIOSUOSITUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (YKV) Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous / 25 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A13/2012, : Suositussopimus toimituspalkkioista Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi toimituspalkkiosuositussopimuksen vuosille Vuodesta 2011 lähtien sopimus oli voimassa vuoden kerrallaan, jollei allekirjoittanut osapuoli sanoisi sitä irti kirjallisesti vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Uudesta toimituspalkkiosuosituksesta papeille ja kanttoreille on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n sekä Kirkon alat ry:n kesken. Suositussopimus on voimassa Seurakuntayhtymissä suositussopimus tulee voimaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä. Sopijaosapuolet ovat määritelleet sopimuksessa palkkiot toimituksiin ja tehtäviin, joita on seurakunnissa vakiintuneesti hoidettu toimituspalkkioperusteisesti. Uusi suositussopimus sisältää sekä rakenteellisia että sisällöllisiä muutoksia. Toimituspalkkiotaksojen tasoa on myös tarkistettu. Sopimusta sovelletaan ja toimituspalkkiota maksetaan - kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin tehtävien hoitamisen ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta ja - kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa. Toimituspalkkiota ei makseta seurakunnan omalle henkilöstölle. Uuden suositussopimuksen sisältämä toimitusten ja tehtävien hinnoittelu on kaksiosainen (liitteet 1 ja 2). Se kumpaa liitteistä sovelletaan, määräytyy toimituksen suorittajan mahdollisen voimassaolevan palvelussuhteen perusteella. - Liitettä 1 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla on voimassaoleva palvelussuhde johonkin muuhun kirkkotyönantajaan kuin siihen, joka on toimitusta tai tehtävää pyytänyt suorittamaan. Edellytyksenä on, että viranhaltija suorittaa sovitun toi-

16 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) mituksen tai tehtävän vapaapäivänään oman esimiehensä luvalla. Tätä liitettä sovelletaan myös silloin, kun toimitusseurakunta kuuluu seurakuntayhtymään ja toimituksen suorittaja on jonkun samaan yhtymään kuuluvan seurakunnan palveluksessa. - Liitettä 2 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla ei ole voimassaolevaa palvelussuhdetta kirkkotyönantajaan. Heitä ovat esim. eläkeläiset tai koululaitoksen palveluksessa olevat henkilöt. Liitteen 1 toimitusten hinnoittelussa on otettu huomioon se, että kirkkotyönantajan palveluksessa oleva toimituksen suorittaja voi valmistautua toimitukseen tai tehtävään työpäivänään. Sen taksat ovat matalampia kuin liitteen 2 taksat. Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään ns. muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan. Seurakunta voi vahvistaa sopimuksen palkkioita alemmat taksat sellaisia toimituksen suorittajia varten, joilta sopimuksen tarkoittama kelpoisuus puuttuu. Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakunnista ei ole esitetty lisäyksiä tai muutoksia toimituspalkkioihin. Kirkon työmarkkinalaitoksen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Kirkon alat ry:n allekirjoittama suositussopimus esitetään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi sellaisenaan: [ ] Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, 1) että se päättää panna täytäntöön suositussopimuksen toimituspalkkioista alkaen. 2) että niille toimituksen suorittajille, joilta sopimuksen tarkoittama kelpoisuus puuttuu, maksetaan 80 % sopimuksen mukaisista palkkioista. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1 ja 2. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5).

17 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) 18 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VUONNA 2013 (YKV) Ark Talouden suunnittelu ja ohjaus/ Talousarvio 2013, toiminta- ja taloussuunnitelma Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous / 34 Verohallinto/ Joulukuussa käyttöönotetut tuloverojen jako-osuudet verovuodelle 2012, tiedote Ark Laskentatoimi/Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2012/ Talousjohtajan katsaus, Käyttötalouden toteutumisvertailu, Rahoituslaskelma, Tuloslaskelma, Tase, Tuloslaskelmaennusteet PL Yhteensä 4 PL Hautausmaahallinto Yhteensä 5 PL Kiinteistöhallinto Yhteensä Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston esittämän talousarvion vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti ponsiehdotuksen: Vuoden 2013 talousarviomäärärahoista on vähennettävä 3 % pääluokkatasolla. Talousarvioon lisätään liitteeksi kustannuspaikkakohtainen laskelma vähennyksistä (yhteensä ). Perustelut vähennyksille: Verovuodelta 2012 kertyy noin euroa arvioitua vähemmän verotuloja. Laskelma ponsiehdotuksessa esitetyistä 3 %:n vähennyksistä pääluokkatasolla: YHTYMÄ Tuotot Kulut 2013 netto Vähennettävä 3 % YHTEENSÄ YHTYMÄN YHTEISET Tuotot Kulut 2013 netto Vähennettävä 3 % Yhtymän yhteiset YHTEENSÄ PL Yhteensä 2 PL Seurakunnall. toiminta Yhteensä NAANTALIN SEURAKUNTA Tuotot Kulut 2013 netto Vähennettävä 3 % YHTEENSÄ

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6.3.2014

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 6.3.2014 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2014 1 (19) ASIALISTA 2 / 2014 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 19 Pöytäkirjantarkastajien valinta 20 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 10.5.2012 ASIALISTA 1/2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2012 1(26) ASIALISTA 1/2012 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/2015 1 (16) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 16.4.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/2015 1 (16) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 16.4.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 3/2015 1 (16) ASIALISTA 3 / 2015 43 Kokouksen avaus 44 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 45 Pöytäkirjantarkastajien valinta 46 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 9.1.2013 kello 16.30-17.35 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 12.11.2009 ASIALISTA 8 / 2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokouksen päätöksiä 8/2009 1 ASIALISTA 8 / 2009 Sivu 181 Kokouksen avaus 3 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 183 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ 26.11.2012/ 152 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 11/ 2012 Aika Maanantai 26.11.2012 klo 18.00 21.04 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Kirkkoneuvosto 4/2015 22.4.2015 84 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00-20.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnä olevat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 40 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 12/2014 16.12.2014 257 Paikka ja aika Seurakuntakeskus Nummela, tiistai 16.12.2014 klo 22.00-22.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto

Lisätiedot

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses)

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses) PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.5.2015 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 13.5.- 28.5.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 58 Kokouksen avaaminen 59 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot