NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO ASIALISTA 1 / 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1 (32) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.2.2013 ASIALISTA 1 / 2013"

Transkriptio

1 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) ASIALISTA 1 / Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 6 Yhteisen kirkkovaltuuston ja kokousten päätösten täytäntöönpano 7 Naantalin seurakuntayhtymän johtoryhmä vuosiksi Naantalin seurakuntayhtymän ympäristöryhmän toimintaohjeen hyväksyminen 9 Ympäristöryhmään nimeäminen vuosiksi Viestintäsihteerin työsuhde 11 Naantalin seurakuntayhtymän viestintäryhmän toimintaohjeen hyväksyminen 12 Viestintäryhmään nimeäminen vuosiksi Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien sekä Naantalin seurakuntayhtymän verkkosivujen ja Vesper-lehden päätoimittajien ja vastaavien toimittajien nimeäminen 14 Naantalin seurakuntayhtymän sisäisen valvonnan ryhmä vuosiksi Naantalin seurakuntayhtymän edustajan valinta taloyhtiöiden yhtiökokouksiin vuosille Naantalin seurakuntayhtymän edustajien valinta Kiinteistö Oy Marianrinteen hallitukseen vuosille Toimituspalkkiosuositussopimuksen hyväksyminen (YKV) 18 Talousarviomäärärahojen käyttö vuonna 2013 (YKV) 19 Järjestelyerän käyttö IT-alueen tietoturvapolitiikka ja tietoturvamääräykset vuosille Kauppakirjaluonnos määräalasta kiinteistöstä Pappila Arholankujalla sijaitsevan huoneiston myynti 23 Kirkkojen aukioloajat kesällä Vastaus Naantalin seurakuntaneuvostolle: Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien erilaiset avustamiskäytännöt ja resurssit diakoniatyössä 25 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajille 26 Ei julkisuuteen 27 Vastaus piispantarkastuslausuntoon (luonnos) 28 Naantalin seurakuntayhtymän talousjohtajan viranhaltijapäätökset 29 Muut asiat 30 Ilmoitusasiat 31 Valitusosoitus 32 Kokouksen päättäminen KOKOUSTIEDOT Aika: Torstai klo 18:00 20:37 Paikka: Seurakuntakeskuksessa, kohtaamispaikalla, Piispantie 2, Naantali Asiat: 1 32

2 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) Kokoukseen kutsutut: JÄSENET: Sirén Petri Ritvanen Pekka Aimonen Lasse Leino Elina Jaanto Martti Kaskinen Jouko Paasikivi Jari Peltola Sini Rantanen Erkki Salo Leena MUUT KUTSUTUT: Koivula Jorma Saarela Raimo Seulanto Matti Saantola Marja Kallio Heli yhteisen kirkkoneuvoston pj; Rymättylän srk yhteisen kirkkoneuvoston varapj. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen talousjohtaja, esittelijä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja vs. kirkkoherra, Naantalin seurakunta hallintosihteeri POISSA: SYY: Vainio Irmeli jäsen muu syy Huovinen Matti kirkkoherra, Merimaskun seurakunta muu syy Petri Sirén Heli Kallio yhteisen kirkkoneuvoston pj sihteeri (1 18 ja ) Jorma Koivula sihteeri (19 ) Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Leino Elina pöytäkirjan tarkastaja Jaanto Martti pöytäkirjan tarkastaja 1 KOKOUKSEN AVAUS Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa perjantaista alkaen neljäntoista (14) päivän ajan Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Petri Sirén avasi yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen ja piti alkuhartauden.

3 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta jäsentä. Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Jäsenten lisäksi kokouskutsu on lähetettävä niille henkilöille, joilla KJ 9:3 ja KJ 10:11 nojalla on oikeus olla läsnä kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen. Kokouskutsut ja esityslistat lähetettiin jäsenille ja muille kutsutuille Kokouksen asialista on nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän ilmoitustaululla Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON SIHTEERIN VALINTA Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää sihteerikseen hallintosihteeri Heli Kallion vuosiksi Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi puheenjohtajan päätös- ehdotuksen. 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Elina Leino ja Martti Jaanto. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Naantalin seurakuntayhtymän taloustoimistossa neljäntoista (14) päivän ajan. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Elina Leinon ja Martti Jaanton.

4 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) 5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätösehdotus: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 6 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON JA KOKOUSTEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous [ ] 1) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää panna yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätökset laillisina täytäntöön. 2) Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että yhteisen kirkkovaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisesti ja ne ovat täytäntöönpanokelpoiset, kun ne ovat asianmukaisesti tulleet lainvoimaisiksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1 ja 2. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asioiden täytäntöönpano (KL 24:5). 7 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN JOHTORYHMÄ VUOSIKSI Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 9 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö 10 Yhteinen kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen johtoryhmän. Johtoryhmän tehtävänä on käsitellä keskeisiä hallinto-, talous-, henkilöstö- ja kiinteistöasioita sekä muita ajankohtaisia asioita. Käytännössä tämä tarkoittaa etenkin yhteiseen kirkkoneuvostoon tulevien asioiden ennakkokäsittelyä. Johtoryhmä ei ole päättävä viranomainen.

5 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) Vuosina Naantalin seurakuntayhtymän johtoryhmään kuuluivat Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien kirkkoherrat, seurakuntayhtymän talousjohtaja ja tiedottaja sekä Naantalin seurakuntayhtymän valtuustoryhmien puheenjohtajat. Kokouksiin kutsuttiin tarvittaessa asiantuntijoita. 1) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita Naantalin seurakuntayhtymän johtoryhmään vuosiksi Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien kirkkoherrat, seurakuntayhtymän talousjohtajan sekä Naantalin seurakuntayhtymän valtuustoryhmien puheenjohtajat. Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajalla on läsnäolooikeus johtoryhmän kokouksissa. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoita. 2) Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää johtoryhmän puheenjohtajaksi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan. Johtoryhmä valitsee itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin ensimmäisessä kokouksessaan. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1 ja 2. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle. 8 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖRYHMÄN TOIMINTA- OHJEEN HYVÄKSYMINEN Ark Ympäristötyö/ Ympäristöryhmän toimintaohje Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 12 Seurakuntayhtymän tulee kaikessa toiminnassaan huomioida ympäristövastuu. Kirkon oma ympäristöjärjestelmä, ympäristödiplomi, on ollut käytössä keväästä 2001 alkaen. Diplomi on kirkon omaa ympäristöasioiden hallintaa varten laadittu järjestelmä, jonka käyttöönotto on seurakunnille vapaaehtoista. Diplomi tarjoaa työkalun ympäristön ottamiseksi huomioon hautausmailta saarnastuoliin sekä virastosta rippikoululeirille. Diplomin saa seurakunta tai seurakuntayhtymä, joka ottaa käyttöön kirkon toimintoja varten laaditun ympäristöjärjestelmän ja täyttää ympäristödiplomin kriteerit. Ympäristödiplomi edellyttää, että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntayhtymän ympäristötavoitteet ja asettaa ympäristöryhmän, joka tekee arvion seurakuntayhtymän toiminnan ympäristövaikutuksista (ympäristökatselmus) ja suunnitelman parannus-

6 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) toimenpiteistä (ympäristöohjelma). Ympäristötavoitteet ovat osa seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan osana toimintakertomusta. Kun järjestelmä on valmis, tuomiokapitulin lähettämä auditoija arvioi sen ja kirkkohallitus myöntää diplomin. Ympäristödiplomi on määräaikainen ja se on voimassa neljä vuotta. Sen jälkeen sitä on haettava uudelleen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti , että vuosille valittavalle ympäristöryhmälle asetetaan tavoitteeksi ympäristödiplomin hakeminen. Ympäristödiplomin hakeminen on seurakuntayhtymän ja seurakuntien yhteinen hanke, jossa tarvitaan kaikkien ympäristöryhmään valittujen työntekijöiden työpanosta. NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖ- RYHMÄN TOIMINTAOHJE Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa.. Naantalin seurakuntayhtymän ympäristöryhmään kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä (yksi luottamushenkilö ja yksi kunkin seurakunnan kirkkoherran nimeämä työntekijä) sekä henkilökohtaiset varajäsenet puheenjohtajalle ja kaikille neljälle jäsenelle. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää ympäristöryhmän puheenjohtajan ja luottamushenkilöjäsenen sekä heille varajäsenet toimikaudekseen. Ryhmä valitsee itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää jäsenistään edustajansa ympäristöryhmään. Talousjohtaja nimeää ympäristövastaavan, joka toimii esittelijänä. Asioita esittelee ympäristövastaavan lisäksi se työntekijä, jonka välittömään vastuualueeseen asia kuuluu. Seurakuntien kirkkoherroilla ja seurakuntayhtymän talousjohtajalla on puheoikeus ympäristöryhmän kokouksissa. Ympäristöryhmä kokoontuu vuoden aikana vähintään neljä kertaa puheenjohtajan kutsusta. Kutsu ympäristöryhmän jäsenille on toimitettava viimeistään kolme päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Tieto kokouksesta on samalla tavoin toimitettava niille työntekijöille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus sekä tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle. Ympäristöryhmän tehtävänä on 1) huolehtia ympäristötavoitteiden toteuttamisesta ja ympäristödiplomia koskevasta valmistelutyöstä siten, että seurakuntayhtymä toimii kirkon ympäristötavoitteiden mukaisesti ja voi hakea ympäristödiplomia

7 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) 2) huolehtia ympäristödiplomin ylläpitämisestä, kun se on saatu 3) huolehtia työalaansa koskevasta säännöllisestä tiedottamisesta työntekijöille sekä hallintoelimille 4) huolehtia työalaansa koskevasta henkilöstön kehittämisestä 5) olla yhteistyössä rovastikunnan, hiippakunnan ja koko kirkon kanssa ympäristöasioissa 6) olla yhteistyössä työalallaan toimiviin viranomaisiin, yhteisöihin ja järjestöihin 7) laatia yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa vuotta varten ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ympäristötavoitteiden osalta sekä edellisen vuoden toimintakertomus 8) suorittaa tavoitteiden toteutumisen seurantaa kaksi kertaa vuodessa ja ehdottaa tarvittaessa korjaustoimenpiteitä 9) suorittaa muut yhteisen kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät Ympäristöryhmän luottamushenkilöjäsenille maksetaan kokouksista talousarviossa vuosittain vahvistettu kokouspalkkio. Kokouksesta laaditaan muistio, joka on toimitettava yhteiselle kirkkoneuvostolle kymmenen (10) päivän kuluessa kokouksesta. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän ympäristöryhmän toimintaohjeen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle. 9 YMPÄRISTÖRYHMÄÄN NIMEÄMINEN VUOSIKSI Naantalin seurakuntayhtymän ympäristöryhmään kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä (yksi luottamushenkilö ja yksi kunkin seurakunnan kirkkoherran nimeämä työntekijä) sekä henkilökohtaiset varajäsenet puheenjohtajalle ja kaikille neljälle jäsenelle, jotka yhteinen kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen. Ryhmä valitsee itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää jäsenistään edustajansa ympäristöryhmään. Talousjohtaja nimeää ympäristövastaavan, joka toimii esittelijänä. Seurakuntien kirkkoherroilla ja seurakuntayhtymän talousjohtajalla on puheoikeus ympäristöryhmän kokouksissa.

8 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää Naantalin seurakuntayhtymän ympäristöryhmään puheenjohtajan, yhden jäsenen ja kummallekin henkilökohtaiset varajäsenet sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustajan vuosille Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ja nimesi ympäristöryhmään vuosille puheenjohtajaksi Olli Rönnemaan (varajäsen Ritva Koskinen), jäseneksi Jorma Aittokallion (varajäsen Veikko Mäkelä) ja yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Lasse Aimosen. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle. 10 VIESTINTÄSIHTEERIN TYÖSUHDE Ark Päätöksenteko/ Viestintäryhmän kokous Naantalin seurakuntayhtymän tiedottaja Margit Virkkala on jäänyt eläkkeelle Koska seurakuntayhtymällä peruskirjan mukaan on yhteinen viestintä, viestintäryhmä on esittänyt, että yhteistä viestintää hoidettaisiin ainakin osa-aikaisesti ja Vesper-lehteä julkaistaisiin edelleenkin. Viestintäryhmä ehdottaa osa-aikaisen viestintäsihteerin työsuhdetta. Seurakuntayhtymän viestintäryhmä on hyväksynyt kokouksessaan tiedottajan laatiman seurakuntayhtymän hajautetun viestinnän työnjaon, joka oli käsitelty seurakuntayhtymän johtoryhmässä ja esitelty yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa talousarviokäsittelyn yhteydessä [ ] Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää FM Merttu-Mari Huoposen viestintäsihteerin määräaikaiseen työsuhteeseen Työaika 18 tuntia/viikko. [ ] Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle.

9 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) 11 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VIESTINTÄRYHMÄN TOIMINTAOHJEEN HYVÄKSYMINEN Ark Tiedotus- ja julkaisutoiminta/ Viestintäryhmän toimintaohje Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 10 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VIESTINTÄ- RYHMÄN TOIMINTAOHJE Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa.. 1) Seurakuntayhtymän viestinnän tehtävänä on luoda edellytyksiä kristillisen uskon leviämiselle ja kasvulle tekemällä tunnetuksi kirkon sanomaa, seurakuntien toimintaa sekä seurakuntayhtymän taloutta ja hallintoa. Viestintä tukee seurakuntien ja seurakuntayhtymän työtä, johtamista ja suunnittelua ja luo edellytyksiä vuorovaikutukseen eri sidosryhmien kanssa. 2) Naantalin seurakuntayhtymän viestintää johtaa ja valvoo yhteinen kirkkoneuvosto. 3) Naantalin seurakuntayhtymän viestintätoiminnasta, sen kehittämisestä ja suunnittelusta vastaa viestintäsihteeri yhteistyössä talousjohtajan, kirkkoherrojen ja viestinnän henkilöstön kanssa. Viestinnän tehtävänjaosta sovitaan erikseen. 4) Naantalin seurakuntayhtymän viestinnän asiantuntijaryhmänä toimii yhteisen kirkkoneuvoston alainen viestintäryhmä. 5) Naantalin seurakuntayhtymän viestintäryhmään kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä (kolme luottamushenkilöä ja kolme seurakunta-/toimistosihteeriä) sekä henkilökohtaiset varajäsenet puheenjohtajalle ja luottamushenkilöjäsenille, jotka yhteinen kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen. Ryhmän esittelijänä ja kokoonkutsujana toimii seurakuntayhtymän viestintäsihteeri. Ryhmä valitsee itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää jäsenistään edustajansa viestintäryhmään. Seurakuntien kirkkoherroilla ja seurakuntayhtymän talousjohtajalla on puheoikeus viestintäryhmän kokouksissa. Viestintäryhmä kokoontuu vuoden aikana vähintään neljä kertaa viestintäsihteerin kutsusta. Kutsu on toimitettava viestintäryhmän jäsenille viimeistään kolme päivää ennen kokousta ja kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Tieto kokouksesta on samalla tavoin toimitettava niille viranhaltijoille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus sekä tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle.

10 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) 6) Viestintäryhmän jäsenet ovat evankelisluterilaisen kirkon jäseniä ja heillä on riittävä seurakuntaelämän tuntemus sekä kiinnostusta seurakunnan viestinnän kehittämiseen. Viestintäryhmän tulee mahdollisimman laaja-alaisesti edustaa asiantuntemusta viestinnän eri alueilta. 7) Viestintäryhmän tehtävänä on: 1. Tukea ja kehittää seurakuntayhtymän viestintää seurakuntayhtymän ja seurakuntien tavoitteiden mukaisesti. 2. Tukea viestintäsihteerin työtä, osallistua viestinnän suunnitteluun ja seurantaan. 3. Esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle ehdotus viestinnän suunnitelmista ja antaa kirkkoneuvostolle toimintakertomus seurakuntayhtymän viestinnästä. 4. Kutsua tarvittaessa kokoukseensa asiantuntijoita. 5. Toimia Vesper lehden toimitusneuvostona. 6. Tehdä esityksiä ja antaa pyydettäessä lausuntoja yhteiselle kirkkoneuvostolle viestintäryhmän alaan kuuluvista asioista. 7. Käsitellä muut omaan toimialaan kuuluvat asiat. 8) Asiat valmistelee ja esittelee viestintäryhmän kokouksissa viestintäsihteeri. 9) Kokouksista laaditaan muistio, joka on toimitettava yhteiselle kirkkoneuvostolle kymmenen (10) päivän kuluessa kokouksesta. 10) Viestintäryhmän luottamushenkilöjäsenille maksetaan kokouksista talousarviossa vuosittain vahvistettu kokouspalkkio. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Naantalin seurakuntayhtymän viestintäryhmän toimintaohjeen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle.

11 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) 12 VIESTINTÄRYHMÄÄN NIMEÄMINEN VUOSIKSI Naantalin seurakuntayhtymän viestintäryhmään kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä (kolme luottamushenkilöä ja kolme seurakunta-/toimistosihteeriä) sekä henkilökohtaiset varajäsenet puheenjohtajalle ja luottamushenkilöjäsenille, jotka yhteinen kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen. Ryhmän esittelijänä ja kokoonkutsujana toimii seurakuntayhtymän viestintäsihteeri. Ryhmä valitsee itselleen varapuheenjohtajan ja sihteerin. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää jäsenistään edustajansa viestintäryhmään. Seurakuntien kirkkoherroilla ja seurakuntayhtymän talousjohtajalla on puheoikeus viestintäryhmän kokouksissa. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää Naantalin seurakuntayhtymän viestintäryhmään puheenjohtajan, kolme jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustajan vuosille Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ja nimesi viestintäryhmään vuosille puheenjohtajaksi Leena Flanderin (varajäsen Timo Saario), jäseniksi Elina Leinon (varajäsen Anne Pentti), Lassi Lähteenmäen (varajäsen Sini Peltola) ja Teija Neuvosen (varajäsen Anne-Maija Kivimäki) sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi myös jäseneksi nimetyn Elina Leinon. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle. 13 NAANTALIN, RYMÄTTYLÄN JA MERIMASKUN SEURAKUNTIEN SEKÄ NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN VERKKOSIVUJEN JA VESPER-LEHDEN PÄÄTOIMITTAJIEN JA VASTAAVIEN TOIMITTAJIEN NIMEÄMINEN Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 44 Ark Päätöksenteko/ Viestintäryhmän kokous Yhteinen kirkkoneuvosto määräsi seurakuntien ja seurakuntayhtymän verkkosivuille päätoimittajat ja vastaavat toimittajat Henkilöstön vaihtuessa viestintäryhmä on tehnyt uuden esityksen verkkosivujen ja Vesper-lehden päätoimittajiksi, vastaaviksi toimittajiksi ja toimitussihteereiksi.

12 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) Viestintäryhmän antama esitys vastuiden määrittelemiseksi: Vesper Päätoimittaja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Toimitussihteeri, vastaava toimittaja (Naantalin seurakunta) sekä valokuvavastaava Naantalin seurakuntasihteeri Vastaava toimittaja viestintäsihteeri (yhtymä) Yhtymän verkkosivut Päätoimittaja talousjohtaja Toimitussihteeri viestintäsihteeri Vastaava toimittaja hallintosihteeri Naantalin verkkosivut Päätoimittaja Naantalin seurakuntasihteeri (sekä vastaava toimittaja ja valokuvavastaava) Rymättylän verkkosivut Päätoimittaja kirkkoherra Vastaava toimittaja seurakuntasihteeri Merimaskun verkkosivut Päätoimittaja kirkkoherra Vastaava toimittaja toimistosihteeri Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy viestintäryhmän ehdotukset Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakuntien sekä Naantalin seurakuntayhtymän verkkosivujen päätoimittajiksi, vastaaviksi toimittajiksi ja toimitussihteereiksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle.

13 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) 14 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN RYHMÄ VUOSIKSI Kirkkohallitus (2004)/ Hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittäminen seurakunnassa Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 33 Ark Laskentatoimi/ Oy Audiator Ab/ Tilintarkastuskertomus Ark Seurakuntayhtymän toiminnan ja hallinnon ohjaus, suunnittelu ja valvonta/ Piispantarkastusta koskeva lausunto Ark Seurakuntayhtymän toiminnan ja hallinnon ohjaus, suunnittelu ja valvonta/ Sisäisen valvonnan ryhmän kokous 3/2012, muistio Rymättylän seurakuntaneuvoston kokous / 39 Kirkkohallitus on vuonna 2004 julkaissut ohjeet sisäisen valvonnan järjestämisestä seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä. Ohjeita ollaan päivittämässä, mutta uusia ohjeita ei ole vielä julkaistu. [ ] Yhteinen kirkkoneuvosto päättää perustaa sisäisen valvonnan ryhmän vuosille , johon kuuluu talousjohtaja ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää ryhmään kolme luottamushenkilöjäsentä ja nimeää yhden heistä puheenjohtajaksi. Ryhmän asiantuntijajäseninä toimivat kutsuttaessa kunkin työalan lähiesimies ja kirkkoherra. Jos työalalla ei ole lähiesimiestä ryhmän asiantuntijana on kirkkoherra. Sisäisen valvonnan ohjeena pidetään kirkkohallituksen täysistunnon antamaa tietopakettia hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittämisestä seurakunnassa. Sisäisen valvonnan ryhmä raportoi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja seurakuntaneuvostoille havainnoistaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ja nimesi sisäisen valvonnan ryhmään vuosille Jouko Kaskisen, Leena Salon ja Osmo Räsäsen, joista Jouko Kaskinen nimettiin ryhmän puheenjohtajaksi. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle.

14 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) 15 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAN VALINTA TALOYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN VUOSILLE Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 14 [ ] Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää seurakuntayhtymän edustajaksi Asunto Oy Ruonanhovin, Asunto Oy Lintuhakan, Asunto Oy Luostarinpellon ja Asunto Oy Rinneluikkion yhtiökokouksiin vuosiksi kiinteistönhoitaja Pekka Airaksen ja varalle seurakuntapuutarhuri Pekka Suomisen. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle 16 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN EDUSTAJIEN VALINTA KIINTEISTÖ OY MARIANRINTEEN HALLITUKSEEN VUOSILLE Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkoneuvoston kokous / 15 Kiinteistö Oy Marianrinne on Naantalin kaupungin, Naantalin seurakuntayhtymän ja Naantalin Vanhusten Tuki ry:n omistama kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiö omistaa kaksi asuintalorakennusta osoitteessa Maariankatu 2 4, Naantali. Yhtiön tarkoituksena on hallita kiinteistöä ja vuokrata kiinteistöllä sijaitsevista rakennuksista asuntoja asunnon tarpeessa oleville iäkkäille henkilöille ilman taloudellisen edun tavoittelua. Naantalin seurakuntayhtymän tulee nimetä vuosiksi kaksi hallituksen jäsentä sekä heille yhteinen varajäsen Kiinteistö Oy:n hallitukseen. [ ] Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää vuosiksi Naantalin seurakuntayhtymän edustajiksi Kiinteistö Oy Marianrinteen hallitukseen kaksi jäsentä ja heille yhteisen varajäsenen. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää myös yhtiökokousedustajan.

15 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen ja nimesi Naantalin seurakuntayhtymän edustajiksi Kiinteistö Oy Marianrinteen hallitukseen vuosille Antti Tunturin ja Riitta Alhon sekä heidän yhteiseksi varajäsenekseen Soile Lukkarilan. Yhtiökokousedustajaksi nimettiin Raimo Saarela. Oikaisuvaatimus yhteiselle kirkkoneuvostolle 17 TOIMITUSPALKKIOSUOSITUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (YKV) Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous / 25 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A13/2012, : Suositussopimus toimituspalkkioista Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi toimituspalkkiosuositussopimuksen vuosille Vuodesta 2011 lähtien sopimus oli voimassa vuoden kerrallaan, jollei allekirjoittanut osapuoli sanoisi sitä irti kirjallisesti vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä. Uudesta toimituspalkkiosuosituksesta papeille ja kanttoreille on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n sekä Kirkon alat ry:n kesken. Suositussopimus on voimassa Seurakuntayhtymissä suositussopimus tulee voimaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä. Sopijaosapuolet ovat määritelleet sopimuksessa palkkiot toimituksiin ja tehtäviin, joita on seurakunnissa vakiintuneesti hoidettu toimituspalkkioperusteisesti. Uusi suositussopimus sisältää sekä rakenteellisia että sisällöllisiä muutoksia. Toimituspalkkiotaksojen tasoa on myös tarkistettu. Sopimusta sovelletaan ja toimituspalkkiota maksetaan - kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin tehtävien hoitamisen ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta ja - kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa. Toimituspalkkiota ei makseta seurakunnan omalle henkilöstölle. Uuden suositussopimuksen sisältämä toimitusten ja tehtävien hinnoittelu on kaksiosainen (liitteet 1 ja 2). Se kumpaa liitteistä sovelletaan, määräytyy toimituksen suorittajan mahdollisen voimassaolevan palvelussuhteen perusteella. - Liitettä 1 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla on voimassaoleva palvelussuhde johonkin muuhun kirkkotyönantajaan kuin siihen, joka on toimitusta tai tehtävää pyytänyt suorittamaan. Edellytyksenä on, että viranhaltija suorittaa sovitun toi-

16 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) mituksen tai tehtävän vapaapäivänään oman esimiehensä luvalla. Tätä liitettä sovelletaan myös silloin, kun toimitusseurakunta kuuluu seurakuntayhtymään ja toimituksen suorittaja on jonkun samaan yhtymään kuuluvan seurakunnan palveluksessa. - Liitettä 2 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla ei ole voimassaolevaa palvelussuhdetta kirkkotyönantajaan. Heitä ovat esim. eläkeläiset tai koululaitoksen palveluksessa olevat henkilöt. Liitteen 1 toimitusten hinnoittelussa on otettu huomioon se, että kirkkotyönantajan palveluksessa oleva toimituksen suorittaja voi valmistautua toimitukseen tai tehtävään työpäivänään. Sen taksat ovat matalampia kuin liitteen 2 taksat. Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään ns. muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan. Seurakunta voi vahvistaa sopimuksen palkkioita alemmat taksat sellaisia toimituksen suorittajia varten, joilta sopimuksen tarkoittama kelpoisuus puuttuu. Naantalin, Rymättylän ja Merimaskun seurakunnista ei ole esitetty lisäyksiä tai muutoksia toimituspalkkioihin. Kirkon työmarkkinalaitoksen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Kirkon alat ry:n allekirjoittama suositussopimus esitetään yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi sellaisenaan: [ ] Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, 1) että se päättää panna täytäntöön suositussopimuksen toimituspalkkioista alkaen. 2) että niille toimituksen suorittajille, joilta sopimuksen tarkoittama kelpoisuus puuttuu, maksetaan 80 % sopimuksen mukaisista palkkioista. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotukset 1 ja 2. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5).

17 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) 18 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ VUONNA 2013 (YKV) Ark Talouden suunnittelu ja ohjaus/ Talousarvio 2013, toiminta- ja taloussuunnitelma Ark Päätöksenteko/ Yhteisen kirkkovaltuuston kokous / 34 Verohallinto/ Joulukuussa käyttöönotetut tuloverojen jako-osuudet verovuodelle 2012, tiedote Ark Laskentatoimi/Naantalin seurakuntayhtymän tilinpäätös 2012/ Talousjohtajan katsaus, Käyttötalouden toteutumisvertailu, Rahoituslaskelma, Tuloslaskelma, Tase, Tuloslaskelmaennusteet PL Yhteensä 4 PL Hautausmaahallinto Yhteensä 5 PL Kiinteistöhallinto Yhteensä Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhteisen kirkkoneuvoston esittämän talousarvion vuodelle 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti ponsiehdotuksen: Vuoden 2013 talousarviomäärärahoista on vähennettävä 3 % pääluokkatasolla. Talousarvioon lisätään liitteeksi kustannuspaikkakohtainen laskelma vähennyksistä (yhteensä ). Perustelut vähennyksille: Verovuodelta 2012 kertyy noin euroa arvioitua vähemmän verotuloja. Laskelma ponsiehdotuksessa esitetyistä 3 %:n vähennyksistä pääluokkatasolla: YHTYMÄ Tuotot Kulut 2013 netto Vähennettävä 3 % YHTEENSÄ YHTYMÄN YHTEISET Tuotot Kulut 2013 netto Vähennettävä 3 % Yhtymän yhteiset YHTEENSÄ PL Yhteensä 2 PL Seurakunnall. toiminta Yhteensä NAANTALIN SEURAKUNTA Tuotot Kulut 2013 netto Vähennettävä 3 % YHTEENSÄ

18 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) 1 PL Yhteensä 2 PL Seurakunnall. toiminta Yhteensä RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA Tuotot Kulut 2013 netto Vähennettävä 3 % YHTEENSÄ PL Yhteensä 2 PL Seurakunnall. toiminta Yhteensä MERIMASKUN SEURAKUNTA Tuotot Kulut 2013 netto Vähennettävä 3 % YHTEENSÄ YHTYMÄ JA SEURAKUNNAT YHTEENSÄ Verovuodelta 2012 kertyi arvioitua vähemmän verotuloja. Arvioitua alhaisempaa verotulojen kertymää selittää osaltaan verohallinnon julkaisema tiedote: Verohallinto, tiedote JOULUKUUSSA KÄYTTÖÖNOTETUT TULOVEROJEN JAKO-OSUUDET VEROVUODELLE 2012 Viime joulukuussa tehty ansio- ja pääomatuloverojen verovuoden 2012 oikaisu tehdään, koska silloin kuluvan verovuoden jakoosuuksien laskennan pohjaksi on käytettävissä juuri valmistuneen verovuoden tietoa. Veronsaajaryhmien jako-osuudet Veronsaajaryhmätasolla oikaisu aiheutti seurakuntaryhmälle 23 miljoonan euron (-2,9 %) negatiivisen oikaisun. Suluissa olevat prosentit tarkoittavat muutosta verrattuna siihen, paljonko verovuodelta oli marraskuun loppuun mennessä tilitetty. Veronsaajaryhmien oikaisut perustuvat valtiovarainministeriön laskelmiin ja niissä on käytetty laskennan apuna verovuotta 2011 (= viimeksi valmistunut verotus). Helmikuussa voimaan tulleiden osuuksien pohjana oli silloinen viimeksi valmistunut verovuosi, eli 2010.

19 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) Yksittäisten veronsaajien jako-osuudet Joulukuussa tarkistettiin myös yksittäisten veronsaajien jakoosuuksia, eli osuutta oman veronsaajaryhmän veroista. Laskennassa on muokattu kunkin veronsaajan verovuoden 2011 maksuunpantua tuloveron määrää mahdollisilla kunnallis-/kirkollisveroprosenttien muutoksilla (2011->2012) sekä asukas-/jäsenmäärämuutoksilla. Jakamalla muokattu vero koko ryhmän muokatuilla veroilla on saatu yksittäisen veronsaajan jako-osuus ryhmän veroista. Helmikuussa tehdyssä laskennassa oli pohjana verovuosi Sekä helmi- että joulukuun jako-osuuslaskennassa on siis huomioitu mahdolliset verovuoden 2012 tuloveroprosenttien muutokset. Vaikutus joulukuun tilitykseen Yksittäisen veronsaajan hyväksi maksuunpannut määrät vaihtelivat verovuosina suhteessa koko ryhmän maksuunpantuun määrään. Tämän vuoksi yksittäisten veronsaajien osuudet muuttuivat verrattuna helmikuussa tehtyyn laskelmaan. Muutokset voivat olla merkittäviäkin vaihteluvälin ollessa...seurakunnilla -6,5 % - +7,5 %. Koska oikaisuissa oikaistaan aina koko verovuodelta oikaisuun saakka tilitetyt määrät vastaamaan uusia jako-osuuksia, on seurakunnilla käytännössä 1,5 prosentin negatiivinen oikaisu (yhdistettynä ryhmäosuuden 2,9 prosentin negatiiviseen muutokseen) riittänyt noin puolittamaan joulukuussa tilitetyn määrän normaalista kuukausitilityksen määrästä... Verovuoden 2012 seuraava oikaisu Verovuoden 2012 valmistuttua lasketaan jako-osuudet maksuunpantujen verojen suhteessa, jolloin jako-osuudet ovat jo hyvin lähellä verovuoden lopullisia osuuksia, eivätkä ne enää perustu vanhojen verovuosien tietoihin. Tämä niin sanottu maksuunpanotilitys tehdään verovuodelle 2012 marraskuussa Maksuunpanotilityksen jälkeen verovuotta oikaistaan vuosittain maalis-huhtikuussa aina vuoteen 2017 asti, mutta nämä oikaisutilitykset ovat tyypillisesti vaikutukseltaan hyvin vähäisiä verrattuna maksuunpanotilitykseen. Yhteinen kirkkoneuvosto velvoittaa seurakuntaneuvostoja ja yhtymän talousarviomäärärahojen käyttäjiä noudattamaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän ponnen mukaista 3 %:n säästöä vuoden 2013 talousarviomäärärahoista. Kyseessä oleva asia tulee käsitellä seurakuntaneuvostoissa

20 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/ (32) ja velvoittaa määrärahojen käyttäjiä noudattamaan 3 %:n säästöä määrärahojen käytössä. Seurakuntaneuvostoja velvoitetaan toimittamaan päätöksensä säästökohteista maaliskuun loppuun mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto toimittaa tämän päätöksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. Ei muutoksenhakuoikeutta, koska kyseessä on asian valmistelu (KL 24:5). 19 JÄRJESTELYERÄN KÄYTTÖ [Asia koskee kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan (10 ) sisältämää määräystä lukien käytettävästä 0,5 %:n paikallisesta järjestelyerästä.] 20 IT-ALUEEN TIETOTURVAPOLITIIKKA JA TIETOTURVAMÄÄRÄYKSET VUOSILLE Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2011 / Liite: Meidän kirkon tietoturvapolitiikka 2012 Kirkkohallituksen yleiskirje 6/2011 / Liite: Kirkon yleiset tietoturvamääräykset 2012 Ark Tieto- ja asiakirjahallinto sekä arkistonhoito/ Arkkihiippakunnan IT-alueen tietoturvapolitiikka vuosille Ark Tieto- ja asiakirjahallinto sekä arkistonhoito/ Arkkihiippakunnan IT-alueen tietoturvamääräykset vuosille Ark Päätöksenteko/ Talousjohtajan viranhaltijapäätös 42/2011/ / Tietoturvan yhdyshenkilön nimeäminen IT-yhteistyöalueen toimintaa johtaa ja kehittää johtokunta (johtosääntö 3 ). IT-alueen yhteistyösopimuksessa vastuu tietoturvasta on delegoitu IT-aluekeskukselle. Meidän kirkon tietoturvapolitiikka 2012 määritteli kirkon tietoturvatyön erityistavoitteeksi vuodelle 2012 mm. IT-alueiden tietoturvapolitiikan ja tietoturvamääräysten laatimisen. IT-alueen johtokunta hyväksyi IT-alueen tietoturvamääräykset, tietoturvapolitiikan sekä tietoturvallisuuden koulutussuunnitelman kokouksessaan Johtokunta päätti lähettää tietoturvamääräykset ja tietoturvapolitiikan tiedoksi sopijaseurakuntien kirkkoneuvostoille. Kaikkien IT-alueen seurakuntien on noudatettava tietoturvamääräyksiä. IT-alueen tietoturvapolitiikassa vuosille yhteisen kirkkoneuvoston tehtäväksi on määritelty seuraavaa:

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013 1 (15) Kokouspäivä Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 4, Seurakunnantie 1, 22.1.2013 klo 18.00 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti Kaurila Tuija Lumijärvi Johanna Nieminen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 4/ (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO ASIALISTA 4 / 2011

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 4/ (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO ASIALISTA 4 / 2011 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 4/2011 1 (11) ASIALISTA 4 / 2011 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 76 Pöytäkirjantarkastajien valinta 77 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 7. päivänä marraskuuta n. klo 17.00 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. 105 Kokouksen avaus 106 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Aika keskiviikko 29.1.2014 klo 17:30-18:15 Paikka Härmälän kirkko, Talvitie 26 Osallistujat Jäsenet Jussi Mäkinen puheenjohtaja Jarno Parviola Sirpa

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 27.3.2013 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Aika Paikka 3.2.2016 klo 17:00 18:21 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 AIKA MAANANTAI 28.04.2014

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/2014

KIRKKONEUVOSTO 8/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 8/2014 AIKA MAANANTAI 3.11.2014

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2013

KIRKKONEUVOSTO 4/2013 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2013 AIKA MAANANTAI 27.5.2013

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 11.11.2013. Aika maanantaina 11.11.2013 klo 18.30 19.16

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 11.11.2013. Aika maanantaina 11.11.2013 klo 18.30 19.16 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/13 Sivu 1 Aika maanantaina 11.11.2013 klo 18.30 19.16 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj, poissa, varalla Inkeri Vyyryläinen

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17.00 18.20 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden.

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden. Helsingin seurakuntayhtymä Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 14.04.2016 klo 18:05-19:25 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Pakarinen, puheenjohtaja Salli Ahtiainen Tiina Hieta

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika: ma 11.6.2012 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) PÖYTÄKIRJA 29201 Harjavalta 2/2013 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKONEUVOSTO AIKA MAANANTAI 11.3.2013

Lisätiedot

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen 355/2014 71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto päättää 1) merkitä tiedoksi vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala INARIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2014 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 9.12.2014. klo 17.30 17.37 Paikka: Ivalon kirkon alakerrassa Kirkkokuja 1, 99800 Ivalo Läsnä: Varsinainen jäsen Varajäsen X Jouko

Lisätiedot

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(8) Aika 28.9.2014klo 16.00-18.15 Paikka Osallistujat Lielahden kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen, Asko Järvinen,

Lisätiedot

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vaara-Karjalan seurakunta 1 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika 12.12.2012 klo 18.00-18.55 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Angervo Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jeskanen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 25.4.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Aika: Tiistai 26.8.2014 klo 18.00-18.25 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) 24.4.2015 Aika Torstai 23.4.2015 klo 16.30 17.15 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht.

Lisätiedot

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 17.2.2016

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 17.2.2016 17.2.2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika keskiviikko 17.2.2016 klo 16.30 18.31 Paikka Pielisensuun kirkko, yläsali Läsnä Nuutinen Tapani puheenjohtaja Auvinen Päivi Karvinen Tarmo Matti Kososen varahenkilö Ketonen

Lisätiedot

Seurakuntatalo, PIENI SALI

Seurakuntatalo, PIENI SALI HARJAVALLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356 761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi (poissaolot) www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2013 AIKA

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Aika 19.12.2012 klo 11:00 11:45 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1(14) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO ASIALISTA 1/2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1(14) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO ASIALISTA 1/2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 1/2013 1(14) ASIALISTA 1/2013 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 AIKA Maanantai 24.11.2014

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1 (14) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 5.3.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1 (14) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 5.3.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1 (14) ASIALISTA 2 / 2015 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 30 Pöytäkirjantarkastajien valinta 31 Sihteerin valinta

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 6/2015

KIRKKONEUVOSTO 6/2015 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 6/2015 AIKA Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-18:15 PAIKKA

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO. Seurakuntatalo, pieni sali. Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto AIKA MAANANTAI KLO

KIRKKONEUVOSTO. Seurakuntatalo, pieni sali. Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto AIKA MAANANTAI KLO HARJAVALLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA PL 59 (Kirkkokatu 3) 1/2013 29201 Harjavalta 044-7356 761 www.harjavallanseurakunta.fi evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi KIRKKONEUVOSTO AIKA MAANANTAI 4.2.2013

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 1/2015

KIRKKONEUVOSTO 1/2015 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2015 AIKA Maanantai 2.2.2015 KLO 17.30-18.30 PAIKKA

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Taloudellinen jaosto 2015

Hartolan seurakunta Taloudellinen jaosto 2015 Taloudellinen jaosto, kokous 5/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika perjantaina 18.9.2015 klo 9.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 4/21.5.2014

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 4/21.5.2014 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla keskiviikkona 21. päivänä toukokuuta 2014 klo 17.00. 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 29.10.2015 sivu 1 (11) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 29.10.2015 klo 18.00 20.41 Paikka Myyrmäen kirkko, kerhohuone 1 Uomatie 1, 01600 Vantaa Osallistujat

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 18-18.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Haapsaari Tuula

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2013 1 (20) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 3.10.2013 ASIALISTA 5 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2013 1 (20) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 3.10.2013 ASIALISTA 5 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2013 1 (20) ASIALISTA 5 / 2013 90 Kokouksen avaus 91 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 92 Pöytäkirjantarkastajien valinta 93 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 06.10.2015 17.00 18.21 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 7/2014

KIRKKONEUVOSTO 7/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2014 AIKA TIISTAI 7.10.2014

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hirvonen Sini, varajäsen (Heikkinen-Rummukainen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Aika Paikka 8.6.2016 klo 17:00 18:10 Suurella Sydämellä -klubi Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa Karintaus,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(14) Kirkkoneuvosto 5/ OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(14) Kirkkoneuvosto 5/ OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(14) KOKOUSTIEDOT Aika 8.9.2015 klo 18-19.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Jyrki Vaaramo vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen Elina

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 19. päivänä tammikuuta 2011 klo 18. Asialista 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2-12 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Aika: Paikka: ma 13.2.2012 klo 19.00 alkavan kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 13. päivänä kesäkuuta klo 09.00. 60 Kokouksen avaus 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 22.9.2015 7/2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA

Seurakuntaneuvosto 22.9.2015 7/2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA 1 PÖYTÄKIRJA 7/2015 Aika Ke 7.10.2015 klo 18.00-20.25 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Anne Angervo puheenjohtaja, vs. kirkkoherra Meriläinen Anne Piipponen Jorma

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14. Kasvun johtokunta

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14. Kasvun johtokunta Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14 Kasvun johtokunta 23.02.2016 Aika 23.02.2016 klo 17:30-19:24 Paikka Nuorisotila Parkki Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja

Lisätiedot

Hannamari Kekkonen vs. talouspäällikkö, sihteeri poissa 30. Esko Mattila Hannamari Kekkonen Miikka Salo puheenjohtaja sihteeri poissa 30 sihteeri 30

Hannamari Kekkonen vs. talouspäällikkö, sihteeri poissa 30. Esko Mattila Hannamari Kekkonen Miikka Salo puheenjohtaja sihteeri poissa 30 sihteeri 30 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22 KOKOUSAIKA: Torstai 05.03..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Härkki Leena varajäsen (Alanen Margit)

Lisätiedot

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti Seurakuntaneuvosto 5.2.2014 1 pöytäkirja 2/2014 Aika Keskiviikko 5.2.2014 klo 16.30-18.29 Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Lehikoinen

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika: ma 25.2.2013 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2012 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.3.2012 ASIALISTA 2 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2012 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.3.2012 ASIALISTA 2 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2012 1 (15) ASIALISTA 2 / 2012 20 Kokouksen avaus 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 22 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Seurakuntaneuvosto 31.3.2015 1(9)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Seurakuntaneuvosto 31.3.2015 1(9) Seurakuntaneuvosto 31.3.2015 1(9) SISÄLLYSLUETTELO 3/2015 Asialista: 45 Kokouksen avaus 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 48 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2011 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.9.2011 ASIALISTA 5 / 2011

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2011 1 (18) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.9.2011 ASIALISTA 5 / 2011 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 5/2011 1 (18) ASIALISTA 5 / 2011 86 Kokouksen avaus 87 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 88 Pöytäkirjantarkastajien valinta 89 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja. - Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen X Aarre Vilponen. - Pekka Pekkala, jäsen X Kai Jentala

X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja. - Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen X Aarre Vilponen. - Pekka Pekkala, jäsen X Kai Jentala KIRKKONEUVOSTO 1/2016 Sivu 1 Aika: 26.1.2016. klo 17.00 17.20 Paikka: Puhelinkokous Kutsuttu: Varsinainen jäsen Varajäsen X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja X Kari Tammela, varapuheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

32 Määräaikaisen vapaaehtoistoiminnan kehittäjän työsuhteen perustaminen

32 Määräaikaisen vapaaehtoistoiminnan kehittäjän työsuhteen perustaminen 419/2013 32 Määräaikaisen vapaaehtoistoiminnan kehittäjän työsuhteen perustaminen Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Päätetään perustaa määräaikainen enintään kahden vuoden vapaaehtoistoiminnan kehittäjän

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Aika Keskiviikko 11.12.2013 klo 17.00 17.48 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Koistinen Markku puheenjohtaja Heikura Kauko Heiskanen Viljo Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 1/2016 18.5.2016 1-10 / sivut 1-8

Kirkkovaltuusto 1/2016 18.5.2016 1-10 / sivut 1-8 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 18.5.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 18 /19: Alanen Margit Heiska Virve Härkki Leena Järvi Raili vara (Kauppila Eero) Karjalainen Anni Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

varajäsen (Hakala Taina)

varajäsen (Hakala Taina) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 78 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.09.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Lammi Tiina Majalahti Auli Mattila

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto. Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin KOKOUSKUTSU 3/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 17.9.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kokoonnumme klo 17 Simeon-saliin Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.5.2013

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 7.5.2013 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2013 1(8) Aika 7.5.2013 klo 16:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo 2 krs, Rooma Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen, Hanna

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 6/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.5.2013 1 (9)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 6/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.5.2013 1 (9) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 6/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.5.2013 1 (9) AIKA Tiistai 4.6.2013 klo 16.30 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 5/2013

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2013 AIKA TIISTAI 17.9.2013

Lisätiedot

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 29-38 :t 3/2015

JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 29-38 :t 3/2015 JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja Kirkkovaltuusto 29-38 :t 3/2015 KOKOUSAIKA: torstai 25.6.2015 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA: Osallistujat seurakuntakoti Rajala Juhani Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Hyttinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 17:30-19:00 Paikka Munkkivuoren seurakuntatalo, Raumantie 3

PÖYTÄKIRJA. Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 17:30-19:00 Paikka Munkkivuoren seurakuntatalo, Raumantie 3 Munkkiniemen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 07.10.2015 klo 17:30-19:00 Paikka Munkkivuoren seurakuntatalo, Raumantie 3 Saapuvilla olleet jäsenet Leo Glad, puheenjohtaja Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen,

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (10) Aika: Tiistai 28.10.2014 klo 18.15-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Anna-Leena Domander Päivi Harsia Tapio Heino Aimo Ilomäki Seppo Karjalainen

Lisätiedot

Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puheenjohtaja

Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puheenjohtaja KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / 2013 1 ( 8 ) 19.6.2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 16.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, kokouksen puheenjohtaja Aho Tellervo Hokkanen Risto

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2011 1(14) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO ASIALISTA 2 / 2011

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2011 1(14) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO ASIALISTA 2 / 2011 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2011 1(14) ASIALISTA 2 / 2011 27 Kokouksen avaus 28 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 29 Pöytäkirjantarkastajien valinta 30 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 6/2015 17.12.2015 52-62 / sivut 41-50

Kirkkovaltuusto 6/2015 17.12.2015 52-62 / sivut 41-50 KOKOUSAIKA: Torstai 17.12.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja

Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja INARIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 9/2016 Sivu 1 ESITYSLISTA Aika: 21.12.2016. klo 17.00 Paikka: puhelinkokous (ohjeet nimilistan alla) Kutsuttu: Varsinainen jäsen Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 25.2.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015. Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 25.2.2015 PÖYTÄKIRJA 3/2015. Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali 25.2.2015 1 PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika Keskiviikko 25.2.2015 klo 16.30 18.30 Paikka Pielisensuun kirkko, alasali Läsnä Nuutinen Tapani puheenjohtaja Alakärppä Tommi Auvinen Päivi Hokkanen Atte Hälli Sinikka

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (11) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2014

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (11) KIRKKONEUVOSTO 28.1.2014 ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (11) KOKOUSAIKA 28.1.2014 klo 17.30 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8) AIKA Torstai 17.12.2015 klo 17.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot