Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 201"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 126 Kokouksen järjestäytyminen Kunnanjohtaja info Kokousaikataulu syksylle Kaavoituskatsaus v Lahdenperän osayleiskaava, luonnoksen asettaminen 207 nähtäville 131 Peltokuusikon osayleiskaava, ehdotuksen asettaminen 210 nähtäville 132 Pöllän osayleiskaava, ehdotuksen asettaminen nähtäville Kauppakirjan rakentamisvelvoite, Huikku Kauppakirjan rakentamisvelvoite, Pöllä Kauppakirjan rakentamisvelvoite, Huikku Lottalan ent. päiväkodin myynti Vasken omakotitalo, asettaminen myyntiin Asunto-osakehuoneistojen myynti Asunto Oy Mäntyvilikki, yhtiön purkaminen Kuntastrategia Perintö, perillisittä kuolleen jäämistö Kunnansihteerin viran täyttäminen 232

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tönkyrä Kalevi Puheenjohtaja Henttu Taru varajäsen Kalaja Matti Jäsen Sauvola Kaarina Jäsen Ranta Timo Jäsen Juola Raija Jäsen Tanskanen Oiva Jäsen, (Valt 2.vpj) Sauvola Leo Valtuuston 1.varapuheenjohtaja POISSA Siekkinen Teija Jäsen Pramila Sauli Valtuuston puheenjohtaja MUU Karinen Tero vt.kunnanjohtaja Parrila Maarit vs.kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Kalevi Tönkyrä Puheenjohtaja Maarit Parrila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Oiva Tanskanen Pöytäkirjantarkastaja Matti Kalaja Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kunnanvirastolla klo

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kokouksen järjestäytyminen Khall 126 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Oiva Tanskanen ja Matti Kalaja. Päätetiin ottaa käsiteltäväksi kokoukselle jaetulla lisälistalla olevat asiat (asiakohdat: 140 Asunto Oy Mäntyvilikki, yhtiön purkaminen; 141 Kuntastrategia ja 142 Perintö, perillisisttä kuolleen jäämistö). Päätettiin käsitellä lisäasia ennen asiakohtaa 139 Kunnansihteerin viran täyttäminen. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanjohtaja info Khall 127 Keskustellan ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista: Oulun Matkailu Oy, sopimus yhteismarkkinoinnista Kuntapäättäjät & saaren yrittäjät -tapaamisen järjestäminen, toimijoiden toive HTP-hankkeen yritys- ja yhteistyöillassa Siikamarkkinat , kunnan näkyminen markkinoilla Kunniamerkit (SVR, SL), ei ole jätetty hakemusta. Keskustelutilaisuus Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta Pyhäjoelle, Kalajoki Polttoaineenjakelu on aloitettu kunnan järjestämänä toimintana sopimuspohjaisena Eduskunnan hallintovaliokunnan vierailu Hailuodossa Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi. 1. Oulun Matkailu Oy, sopimus yhteismarkkinoinnista - selvitetään keinoja saada kunnassa toimivat yritykset yhteismarkkinoinnin piiriin. 2. Kuntapäättäjät & saaren yrittäjät -tapaamisen järjestäminen - järjestetään tapaaminen strategiatyön yhteydessä. 3. Siikamarkkinat - kunnan näkyminen ja kunnan markki- nointi jätettiin pohdittavaksi luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. 4. Kunniamerkit (SVR, SL) - merkitään tiedoksi 5. Keskustelutilaisuus Fennovoiman ydinvoimahankkeesta Pyhäjoelle - kuultiin selostus keskustelutilaisuudesta 6. Polttoaineenjakelu - merkitään tiedoksi 7. Eduskunnan hallintovaliokunnan vierailu - merkitään tiedoksi 8. Pikkuluodon eli päiväkodin laajennuksen harjan nostajaisia vietetään klo 12 työmaalla - merkitään tiedoksi 9. Energiapuupinojen siirto Marjaniemestä (vhp) vk aikana - merkitään tiedoksi 10. Pöllän lentopaikan saneeraus, investointivarauksen tarkistaminen - kunnanhallitus toteaa, ettei investointivarausta tule ylittää. 11. Työllistäminen - keskusteltiin työllistämisen tiedottamisesta kunnanhallitukselle ja työllisyyden kokonaiskoordinointi hankkeesta seudulla. Merkitään tiedoksi.

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kokousaikataulu syksylle 2014 Khall 128 Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Kunnanhallituksen ja valtuuston syksyn aikatauluksi on suunniteltu seuraavaa: ma KHall 1.9. ma Valtuustoseminaari Kuntastrategia 8.9. ma KHall to KVALT (Lisätalousarvio) + Valtuustoseminaari Kuntastrategia ma KHall ke KValt, alustavavar. (Kuntastrategia) ma KHall ke KValt, alustavavar. (Vero-%) ma KHall ma KHall ma KHall, vara to KValt, alustavavar. (TA15) Hyväksytään esitetty kokousaikatulu. Hyväksyttiin yksimielisesti

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kaavoituskatsaus v Teknltk Hailuodon kaavoituskatsaus on päivitetty vuodelle Päivitetty kaavoituskatsaus korvaa aikaisemman päivätyn version. Päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan kaavoituskatsauksen 2014 ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Päätösehdotus hyväksytään. Khall 129 Valmistelu: vt. kunnansihteeri Maarit Parrila, p Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkityksel- tään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Tekninentoimi on laatinut maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisen kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan niin, että se on virallisesti nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja lisäksi saatavilla kunnan kotisivuilta kaavoitusosiossa. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja hyväksyy kaavoituskatsauksen 2014, joka lähetetää edelleen tiedoksi valtuustolle ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuskelle. Hyväksyttiin yksimielisesti Liitteet Liite 1 Kaavoituskatsaus v. 2014

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Lahdenperän osayleiskaava, luonnoksen asettaminen nähtäville Teknltk Tekn.ltk Lahdenperän osayleiskaavaluonnos asetetaan nähtäville. Päätöksen nähtäville panosta tekee kunnanhallitus. Kaavanlaatija käsittelee luonnoksesta jätetyt muistutukset ja mielipiteet. Kaavan laatijan (FCG) arvio kaavoituskustannuksista osayleiskaavan valmiiksi saattamiseksi on 7.757,00 euroa. Hailuodon yleiskaavan hyväksymisen jälkeen alueelle tulee tarvittaessa laatia tarkempi kaava, jossa rakennusoikeudet on tutkittu rakennuspaikkakohtaisesti. Päätösehdotus: Tekninen lautakunta on tutustunut kaavaluonnokseen ja esittää siihen seuraavia muutoksia ennen nähtäville asettamista: Rantayleiskaava-alueen rajat kaava-alueella tulee esittää kaavakartassa selvemmin. Kaikki rantayleiskaavassa osayleiskaava-alueella olevat rakennuspaikkakohtaiset rakennusoikeudet tulee sisällyttää tilakohtaisesti osayleiskaavaluonnokseen. Kaavamääräyksissä on syytä todeta, että melumittausten määrittämät melualueen desibelirajat kaavaluonnoksessa ovat rajoja nykytilanteessa, ilman ampumaradalla toteutettavia mahdollisia melusuojaustoimenpiteitä. Rakennuspaikan ja kastuvien rakennusosien minimikorkeuksien määrittämiseksi alueella suoritetaan kunnan omana työnä maanmittauslaitoksen määräysten ja ohjeiden mukaiset mittaustyöt turvallisten rakennuskorkeuksien määrittämiseksi. Satelliittipaikannuksella mitatut N2000-järjestelmään sidotut korkeustasot esitetään kaavaehdotuksessa. Kaavamääräystä MT (maatalousalue) tulee tarkentaa siten, että alueella on muu kuin maa- ja metsätalouden kannalta tarpeellinen rakentaminen kielletty. Kaavamääräystä M (maa- ja metsätalousvaltainen alue) tulee muuttaa siten, että maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen on mahdollista metsäalueiden reunoilla. Ulkoilureittejä ei esitetä osayleiskaavassa. Osayleiskaavassa ei esitetä asemakaavoitettavaksi tarkoitettuja alueita (AP, ak). Tavoitteena on tarkentaa rakennusoikeuksia rakennuspaikkakohtaisesti kyläkaavan avulla. AP-1 kaavamääräystä tulee muuttaa siten, että rakentaminen on mahdollista peltoalueiden reunoille. Tällöin detaljikaavalla tulee rakentamista säädellä tiukemmin. RM-kaavamääräykseen tulee lisätä ehto, jossa rakentaminen alueelle edellyttää detaljikaavaa. Uimarantamerkinnät tulee poistaa kaavaluonnoksesta. Kaava-alueen rakennuspaikat tulee liittää kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Pohjavesialueen rajausta ja kaavamääräystä tulee tarvittaessa tarkentaa ja selventää POSKI-hankkeen tulosten mukaisesti. Päätösehdotus hyväksytään.

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kaavan laatija on tehnyt kaavaluonnokseen teknisen lautakunnan edellyttämiä muutoksia ja tarkennuksia. Tekninen lautakunta esittää selostusluonnokseen lisäksi seuraavat tekniset korjaukset: sivu 1:... lähtökohdat tulevalle detaljikaavoitukselle ja... sivu 3:... kunnanvaltuusto hyväksyy detaljikaavan. sivu 5:... yksi lautta-alus ympärivuotisesti 16 vuoroa päivässä (05:00-23:00)... kahdesta viikosta neljään kuukauteen.... ajoyhteys rakennuspaikoille on... suoraan liittymän kautta.... myös kokoojateitä... liittyy oman liittymän kautta. sivu 6:... pankki, posti, peruskoulu, seurojen talo,... sivu 8: Lisätieto: Hailuodon ampumaradan haulikkorata on saanut ympäristöluvan on Elenian omistuksessa. sivu 21:... ja viime vuosisadan... sivu 27:... maankäyttö ratkaistaan kyläkaavoilla. sivu 33: sivu 34: Poistetaan ohjeellisen ulkoilureitin määräys Rakentamiskorkeudet määritetään Hailuodon ranta-alueille, määräys 2,40 (N2000) tarkentuu kaavaprosessin aikana Päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Lahdenperän osayleiskaavaluonnoksen ja kaavaselostuksen em. korjauksilla täydennettynä nähtäville väliseksi ajaksi. Lisäksi luonnoksista tulee pyytää lausunnot viranomaisilta. Lausunnot tulee toimittaa kunnan tekniselle lautakunnalle mennessä. Nähtävilläoloilmoituksen ja lausuntopyynnön valmistelee kaavanlaatija. Päätösehdotus hyväksytään. Khall 130 Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Osayleiskaavasta on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu sekä työneuvottelu ELY -keskuksen kanssa Kunnanhallitus on käynnistänyt oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan asetamana yleisesti nähtävillä (kuulutus ). Osallisilla ja kunnan asukkailla on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:ssa esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kunnanhallitus on asettanut osayleiskaavaluonnoksen nähtäville samalla kaava-aluetta on laajennettu koskemaan myös rantaalueet. Kuulutuksella on asetettu nähtäväksi ainoastaan Pöllän ja Peltokuusikon osayleiskaavat. Hailuodon Riistanhoitoyhdistys ry on laadituttanut ampumaradalle päivätyn meluselvityksen ja ampumaradan haulikkorata on saanut ympäristöluvan , jotka vaikuttavat olennaisesti alueen suunnitteluun. MRA:n 30 mukaisesti MRL:n edellyttämän tilaisuuden varaaminen osallisille mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa voidaan tehdä mm.

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti. Mielipiteensä voivat esittää myös muut kunnan jäsenet. Asiasta ilmoitetaan jolkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa sekä sanomalehti Kalevassa. Kunnanhallitus päättää, että osayleiskaavaluonnos asetettaan MRL:n 62 perusteella nähtäville mielipiteen esittämistä varten teknisen lautakunnan päätösesityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti Liitteet Liite 2 Kaavakartta, Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava LUONNOS, Liite 3 Kaavaselostus, Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava LUONNOS,

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Peltokuusikon osayleiskaava, ehdotuksen asettaminen nähtäville Teknltk Tekn.ltk Peltokuusikon osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä välisenä aikana. Kaavanlaatija on käsitellyt luonnoksesta jätetyt lausunnot, muistutukset ja mielipiteet. Kaavan laatijan (FCG) arvio kaavoituskustannuksista osayleiskaavan valmiiksi saattamiseksi on 7.757,00 euroa. Hailuodon yleiskaavan hyväksymisen jälkeen alueelle tulee tarvittaessa laatia tarkempi kaava, jossa rakennusoikeudet on tutkittu rakennuspaikkakohtaisesti. Päätösehdotus: Tekninen lautakunta on tutustunut kaavaehdotukseen ja esittää siihen seuraavia muutoksia ennen nähtäville asettamista: Kaava-alueen pohjoisreunalle on Isonkankaatien varteen merkitty arvokas harjualue, jossa kaavamääräyksen ge mukaan on erittäin uhanalaista jäkälikköistä karukkokangasta sekä vaaraantuneita metsäisiä dyynejä. Alue ei sinänsä poikkea Isonkankaan muusta maisemasta ja ympäristöstä. Hailuodon mittakaavassa kyseiset kankaat eivät ole erittäin uhanalaisia. Kaavaselostuksessa todetaan, etteivät Peltokuusikon kaava-alueen karukkokankaat ole tyyppipuhtaita luontotyypin edellytykset täyttäviä karukkokankaita, joita sen sijaan löytyy muualta saaresta. Näin ollen kaavamääräyksen ge mukainen aluerajaus tulee kaavaehdotuksesta poistaa. Vilikinojaa on ruopattu viimeksi v Vilikinojaa on tarvittaessa myös jatkossa pystyttävä ruoppaamaan alueen rakennusten ja piha-alueiden suojelemiseksi ja turvaamiseksi. Kaavamääräyksen luo1 tulee sallia em. ojan kunnostustoimenpiteet. Kaavamääräystä MT (maatalousalue) tulee tarkentaa siten, että alueella on muu kuin maa- ja metsätalouden kannalta tarpeellinen rakentaminen kielletty. Kaavamääräystä M (maa- ja metsätalousvaltainen alue) tulee muuttaa siten, että maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen on mahdollista metsäalueiden reunoilla. Ulkoilureittejä ei esitetä osayleiskaavassa. Rakentamisessa ja rakennusten sijoittamisessa rakennuspaikoille tulee Vilikinojan tulvaherkillä alueilla huomioida tulvimisen aiheuttama vedenpinnan nousu siten, että rakennuspaikan maanpinnan tulee näillä alueilla olla vähintään tasolla +5,400 m (N2000). Osayleiskaavassa ei esitetä asemakaavoitettavaksi tarkoitettuja alueita (AP, AM-1). Tavoitteena on tarkentaa rakennusoikeuksia rakennuspaikkakohtaisesti kyläkaavan avulla. Kaava-alueen rakennuspaikat tulee liittää kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Pohjavesialueen rajausta ja kaavamääräystä tulee tarvittaessa tarkentaa ja selventää POSKI-hankkeen tulosten mukaisesti. Päätösehdotus hyväksytään.

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kaavan laatija on tehnyt kaavaehdotukseen teknisen lautakunnan edellyttämiä muutoksia ja tarkennuksia. Tekninen lautakunta esittää selostusluonnokseen lisäksi seuraavat tekniset korjaukset: Koko asiakirjassa poistettava jatkoviittaukset asemakaavoihin, ja korvattava ne kyläkaavoilla. sivu 9:... yksi lautta-alus ympärivuotisesti 16 vuoroa päivässä (05:00-23:00)... kahdesta viikosta neljään kuukauteen. sivu10:... on Elenian omistuksessa. Päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Peltokuusikon osayleiskaavan kaavaehdotuksen ja kaavaselostuksen em. korjauksilla täydennettynä nähtäville väliseksi ajaksi. Lisäksi luonnoksista tulee pyytää lausunnot viranomaisilta. Lausunnot tulee toimittaa kunnan tekniselle lautakunnalle mennessä. Nähtävilläoloilmoituksen ja lausuntopyynnön valmistelee kaavanlaatija. Huoltoaseman pohjoispuolen AP-alue tulee muuttaa liikerakentamisen alueeksi. Muilta osin päätösehdotus hyväksytään. Khall 131 Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Kunnanhallitus on käynnistänyt oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan asetamana nähtävillä välisen ajan. Osallisilla ja kunnan asukkailla on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:ssa esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osayleiskaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on käyty Kunnanhallitus on asettanut osayleiskaavaluonnoksen nähtäville väliseksi ajaksi. Luonnoksesta on saatu 4 lausuntoa ja 1 mielipidettä, jotka tekninen lautakunta on käsitellyt Kaavaehdotus on valmisteltu kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta. MRA:n 19 mukasiesti yleiskaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta, joka on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Ulkopaikkakuntalaisille kaavaalueen maanomistajille tiedotetaan asetuksen mukaisesti postitse kunnassa tiedossa olevien osoitteiden mukaisesti. Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. Osayleiskaavan hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto.

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää: 1. että lausunnot ja mielipiteet otetaan huomioon osayleiskaavaluonnoksessa esitetyn mukaisesti. 2. asettaa osayleiskaavan julkisesti nähtäville MRL:n 65 perusteella teknisen lautakunnan päätösesityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 4 Kaavaselostus, Ojakylän Peltokuusikon osayleiskaava EHDOTUS, Liite 5 Kaavakartta, Ojakylän Peltokuusikon osayleiskaava EHDOTUS,

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Pöllän osayleiskaava, ehdotuksen asettaminen nähtäville Teknltk Teknltk Pöllän osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä välisenä aikana. Kaavanlaatija on käsitellyt luonnoksesta jätetyt muistutukset ja mielipiteet. Kunnanhallitus on teknisen lautakunnan esityksestä päättänyt investoida Pöllän lentopaikan kiitoradan siirtoon, ja kunnanvaltuusto on investoinnin hyväksynyt. Kiitoradan siirto on aloitettu raivaustöillä viikolla 14/2014. Lentopaikan meluselvitykset tulee laatia ennen kaavaehdotuksen asettamista nähtäville. Lentopaikalle tulee hakea ympäristölupa kaavaprosessin yhteydessä. Osayleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville meluselvitysten vaikutusten selvittämisen jälkeen. Kaavan laatijan (FCG) arvio kaavoituskustannuksista osayleiskaavan valmiiksi saattamiseksi on ,00 euroa (sis. meluselvityksen). Hailuodon yleiskaavan hyväksymisen jälkeen alueelle tulee tarvittaessa laatia tarkempi kaava, jossa rakennusoikeudet on tutkittu rakennuspaikkakohtaisesti. Päätösehdotus: Tekninen lautakunta on tutustunut kaavaehdotukseen ja esittää siihen seuraavia muutoksia ennen nähtäville asettamista: Pöllän kalasatama on aktiivisessa käytössä, kesäisin alueella on yli 50 pienvenettä ja yksi isompi kalastusalus. Satama on ollut suosituin kotitarvekalastajien tukikohta jo usean vuoden ajan. Ammattikalastuksen vähentyessä kotitarvekalastuksen merkitys on kasvanut. Kalastuksella on Hailuodossa pitkät perinteet. Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella tulisi kalastusta, sen aikaansaamia ja vaatimia rakenteita sekä sen sisältämää arvokasta kulttuuriperintöä osaltaan pyrkiä tukemaan ja ylläpitämään. Pöllänlahden suun väyläaukko on umpeutumassa liikkuvan hiekan vaikutuksesta. Pöllännokan luonnonsuojelualueella ei ole selkeitä kulku-uria, jolloin ajoneuvojen hallitsematon liikkuminen alueella aiheuttaa maaperän heikon kulutuskestävyyden vuoksi maisemallista haittaa. Pöllänlahden suun ruoppaus jatkaisi sataman käyttöikää ja sorastetun tieuran rakentaminen nokalle rajaisi ja selkeyttäisi liikennöintiä alueella. Pöllän kalasataman toimintojen turvaamiseksi tulee kaava-alueen laajentamista Pöllännokan suojelualueelle selvittää yhdessä ELYn ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen kanssa. Kaavaehdotuksen RM-1 -alueella on voimassa olevassa rantayleiskaavassa kahden eri maanomistajan tiloilla (34:39 ja 34:44) molemmilla yksi AO-rakennuspaikka. Kyseiset rakennuspaikat tulee osoittaa tilakohtaisesti myös osayleiskaavassa. Rantayleiskaavassa on lentopaikka-alueen ja kalasataman välissä RA-alue. Kyseinen alue tulee säilyttää osayleiskaavassa siihen soveltuvalla kaavamerkinnällä, mikäli lentomeluselvitykset sen mahdollistavat. RA-alueita ei esitetä asemakaavoitettaviksi. Pölläntien itäpuolella tilojen 34:51 ja 7:60 kohdalla kaavamerkintä tulee muuttaa pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi AP. Alueella on voimassa olevassa rantayleiskaavassa merkintä AO=erillispientalojen alue. Kaavamääräystä M (maa- ja metsätalousvaltainen alue) tulee tarkentaa siten, että alueella on muu kuin maa- ja metsätalouden kannalta tarpeellinen rakentaminen kielletty. Rakennuspaikan ja kastuvien rakennusosien minimikorkeuksien

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus määrittämiseksi alueella suoritetaan kunnan omana työnä maanmittauslaitoksen määräysten ja ohjeiden mukaiset mittaustyöt turvallisten rakennuskorkeuksien määrittämiseksi. Satelliittipaikannuksella mitatut N2000-järjestelmään sidotut korkeustasot esitetään kaavaehdotuksessa. Rantayleiskaava-alueen rajat kaava-alueella tulee esittää kaavakartassa. Lentopaikan meluselvitystä ja tarvittavaa ympäristölupahakemusta laadittaessa tulee ottaa huomioon kentän vähäinen käyttö, joka on ollut rantayleiskaavan laadinnan aikana tiedossa ja osaltaan mahdollistanut AO-, RM- ja RA-merkinnät rantayleiskaavaan lentopaikan läheisyyteen. Lentopaikka-alueelle sisältyvän luo-2 -merkinnän mukaiset lajeille soveltuvat olosuhteet säilyvät ja mahdollistavat uhanalaisen perhoslajiston esiintymisen ainoastaan lentopaikkaa niittämällä ja hoitamalla. Kaavamerkintä luo-2 tulee muotoilla uudestaan siten, ettei se velvoita maanomistajaa (Hailuodon jakokunnan osakaskunta), mikäli lentopaikkatoiminta alueella jossakin vaiheessa päättyy. Päätösehdotus hyväksytään. Kaavan laatija on tehnyt kaavaehdotukseen teknisen lautakunnan edellyttämiä muutoksia ja tarkennuksia. Tekninen lautakunta esittää selostusluonnokseen lisäksi seuraavat tekniset korjaukset: Koko asiakirjassa poistettava jatkoviittaukset asemakaavoihin, ja korvattava ne kyläkaavoilla. sivu 5:... yksi lautta-alus ympärivuotisesti 16 vuoroa päivässä (05:00-23:00)... kahdesta viikosta neljään kuukauteen. sivu 20:... Vedenkorkeudenvaihtelut ja aaltoeroosio... sivu 34: Rakentamiskorkeudet määritetään Hailuodon ranta-alueille, määräys 2,60 (N2000) tarkentuu kaavaprosessin aikana sivu 37: Poistetaan ohjeellisen ulkoilureitin määräys Päätösehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa Pöllän osayleiskaavan kaavaehdotuksen ja kaavaselostuksen em. korjauksilla täydennettynä nähtäville väliseksi ajaksi. Lisäksi luonnoksista tulee pyytää lausunnot viranomaisilta. Lausunnot tulee toimittaa kunnan tekniselle lautakunnalle mennessä. Nähtävilläoloilmoituksen ja lausuntopyynnön valmistelee kaavanlaatija. Päätösehdotus hyväksytään. Khall 132 Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Kunnanhallitus on käynnistänyt oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan asetamana nähtävillä välisen ajan. Osallisilla ja kunnan asukkailla on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:ssa esitetyistä osallistumis- ja vuorovaikutus-

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus menetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osayleiskaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on käyty Kunnanhallitus on asettanut osayleiskaavaluonnoksen nähtäville väliseksi ajaksi. Luonnoksesta on saatu 5 lausuntoa ja 11 mielipidettä, jotka tekninen lautakunta on käsitellyt linjaten samalla valmistelun. Kaavaehdotus on valmisteltu kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta. MRA:n 19 mukasiesti yleiskaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta, joka on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Ulkopaikkakuntalaisille kaavaalueen maanomistajille tiedotetaan asetuksen mukaisesti postitse kunnassa tiedossa olevien osoitteiden mukaisesti. Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu. Osayleiskaavan hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus päättää: 1. että lausunnot ja mielipiteet otetaan huomioon osayleiskaavaluonnoksessa esitetyn mukaisesti. 2. asettaa osayleiskaavan julkisesti nähtäville MRL:n 65 perusteella teknisen lautakunnan päätösesityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 6 Kaavakartta, Pöllän osayleiskaava EHDOTUS, Liite 7 Kaavaselostus, Pöllän osayleiskaava EHDOTUS,

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kauppakirjan rakentamisvelvoite, Huikku 9 Khall Valmistelu: Tekninen johtaja Markku Maikkola, p Hailuodon kunta ja Tarja Ruusu ovat allekirjoittaneet kauppakirjan Huikku 9 -nimisestä tilasta (RN:o 28:117) Kauppahinta on ollut ,00. Tila sijaitsee Huikun etelärannan ranta-asemakaava- alueella, ja kaavamääräysten mukaan tilalle voi rakentaa loma-asunnon ja sitä palvelevia talousrakennuksia sekä rantasaunan. Kokonaisrakennusoikeus tontilla on 270 k-m2. Kauppakirjassa on rakentamisvelvoite, jonka mukaan rakentaminen on aloitettava viimeistään kolmen (3) vuoden kuluessa tämän kauppakirjan allekirjoituksesta ja valmistumisvelvoite on viimeistään viisi (5) vuotta samasta ajankohdasta lukien. Rakentamisvelvoitteen tarkoituksena on ollut varmistaa kunnan rakennuspaikkojen myynti yksityisille rakentajille, jotka toteuttavat hankkeensa rakentamisvelvoitteen määräaikojen puitteissa. Aloittamisvelvoite on umpeutunut Valmistumisvelvoite umpeutuu Ruusu on toimittanut jatkoaikahakemuksen kunnaninsinöörille. Vakiintuneen käytännön mukaan jatkoaikaa rakentamisvelvoitteen täyttämiselle on saanut yhden kerran, perustellusta syystä ja korkeintaan vuodeksi. Jatkoajan laskenta on aloitettu rakentamisvelvoitteen erääntymispäivästä, tässä tapauksessa Kunnaninsinööri on tuolloin katsonut, ettei hänellä ole toimivaltaa myöntää jatkoaikaa hakijalle, koska rakentamisvelvoitteen aloituspäivämäärä oli jo yli vuoden vanha. Kunnaninsinööri on välittänyt viestin kunnanjohtajalle ja kunnansihteerille toimenpiteitä varten. Kunnanhallitus voi erillisellä päätöksellään antaa Ruusulle luvan myydä tontti ennakkoon sovittavilla ehdoilla. Rakennusvalvonnan suorittaman katselmuksen ( ) mukaan tontille on rakennettu sorastettu liittymä. Tekninen johtaja: Kunnanhallitus päättää antaa suostumuksensa tontin Huikku 9 edelleen myyntiin seuraavin ehdoin: 1) myyntihinta voi olla enintään ,00 euroa (kauppahinta + arvioidut liittymän rakentamiskulut) 2) kauppakirjana tulee käyttää kunnanhallituksen kokouksessaan 7/ hyväksymää mallia 3) rakentamisvelvoite siirtyy ostajalle ja on uuden kauppakirjapohjan mukainen 4) myyntiaika päättyy ) mikäli rakennuspaikkaa ei ole myyty tai nykyisen kauppakirjan mukaista rakentamisvelvoitetta täytetty mennessä, nykyisen kauppakirjan mukaiset rakentamisvelvoitteet ja sopimussakot purkukauppakirjoineen astuvat voimaan Kunnanhallitus hyväksyy teknisen johtajan päätösehdotuksen.

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja teki muutetun päätösesityksen, että kunnanhallitus palauttaa asian valmisteluun. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 133 Valmistelu: vt.kunnansihteeri Maarit Parrila, p Huikku 9 nimisen tilan kauppakirja on allekirjoitettu Kauppakirja sisältää ehtoja mm. rakentamisvelvoitteen, luovutuskiellon, purkuehdon ja sopimussakon osalta. 1. Rakentamisvelvoite edellyttää, että rakentaminen on aloitettava viimeistään 3 vuoden kuluessa ja valmistumisvelvoite on viimeistään viisi vuotta kauppakirjan allekirjoittamisesta. 2. Luovutuskiellolla ostaja sitoutuu olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta tilaa rakentamattomana muulle kuin sille, jonka kunta kirjallisesta hakemuksesta on päätöksellään hyväksynyt. Ostajan kykenemättömyys täyttää rakentamisvelvoitetta tulee osoittaa todistein. 3. Purkuehto takaa myyjälle mahdollisuuden purkaa kaupan, mikäli ostaja ei ole suorittanut kauppahintaa kokonaisuudessaan tai toteuttanut rakentamisvelvoitettaan määräaikaan mennessä. Kaupan purkautuminen edellyttää purkukauppakirjaa. Kaupan purkautuessa ostaja vastaa kaikista purkamiskuluista sekä maksaa lisäksi sopimussakon. 4. Sopimussakon ostaja on velvollinen suorittamaan kunnalle, mikäli ostaja ei ole määräajassa täyttänyt rakentamisvelvoitetta, on luovuttanut tontin sopimuksen vastaisesti tai kauppa on jouduttu purkamaan ostajasta johtuvasta syystä. Sopimussakko on Maakaaren mukaisesti saadaan sopia ehdosta, jonka mukaan ostaja ei saa myyjän suostumuksetta luovuttaa kiinteistöä rakentamattomana edelleen tai määrättyä kauppahintaa korkeammasta hinnasta. Tällainen ehto ei ole kuitenkaan sitova, ellei sitä ole otettu kauppakirjaan. Kunta ei voi täten määrittää kaupan hintaa. Kauppakirjassa voidaan sopia, että kauppa saadaan purkaa jollakin muulla kuin maakaaressa tarkoitetulla tavalla. Ehto ei ole kuitenkaan sitova, ellei sitä ole kirjattu kauppakirjaan, eikä siltä osin kun se on sovittu olemaan voimassa viittä vuotta pidemmän ajan kaupantekopäivästä. Kanne kiinteistön palauttamisesta myyjälle on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa ehdon voimassaolon päättymisestä. Ostaja on hakenut jatkoaikaa rakentamisvelvoitteen täyttymiselle , siten että aloittaminen siirtyisi Kunnanhallitus toteaa, että kauppakirjoissa käytetty rakentamisvelvoite on ehdoton ja sen tarkoituksena on kunnan myymien rakennuspaikkojen rakentuminen. Kunnanhallitus antaa ostajalle mahdollisuuden etsiä kustannuksellaan kiinteistölle uuden ostajan tammikuun 2015 loppuun mennessä, jolloin kauppa voidaan purkaa tällä päätöksellä ilman sopimussakkoa. Uuden ostajan on

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:30-18:55 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 28-49 Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Aika 03.08.2015 klo 15:00 16:43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 26/2014 648 Kunnanhallitus 17.11.2014 Aika Maanantai 17.11.2014 klo 17:30-19:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/2015 33

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/2015 33 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/2015 33 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 klo 17:30-20:10 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen järjestäytyminen 35 25 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Ilmoitusasiat Lausunto suunnitttelutarveratkaisuhakemuksesta/hanni Lisäasiat kokouksessa: Sijoitukset Museorahaston sijoitus

Ilmoitusasiat Lausunto suunnitttelutarveratkaisuhakemuksesta/hanni Lisäasiat kokouksessa: Sijoitukset Museorahaston sijoitus HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 7/10 Kokousaika: 09.06.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 46 KH 47 KH 48 KH 49 KH 50 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Rakennusjärjestyksen uusiminen n kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lausunto Metsähallituksen selvityksestä

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Kunnanhallitus 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 19:18-21:52 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 Kokouksen järjestäytyminen 85 55 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 10/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 28.6.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 220 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2012 Aika Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00-20.45 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 28.05.2012 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3 / 2012 ASIA LIITE 14 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Maankäyttölautakunta 19.03.2014 Aika 19.03.2014 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 13.6.2013 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 13.6.2013 Esityslista 5/2013 -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot