LEMMINKÄINEN OYJ klo 10.15

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMMINKÄINEN OYJ 18.8.1999 klo 10.15"

Transkriptio

1 LEMMINKÄINEN OYJ klo LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Lemminkäisen katsauskauden liikevaihto kasvoi 22 % ja oli 344,7 MEUR (283,5). Tulos ennen satunnaiseriä parani ja oli 7,6 MEUR (- 2,8). Koko tilikauden tuloksen ennakoidaan paranevan. RAKENNUSMARKKINAT Kotimaan rakennusmarkkinoiden kasvu jatkuu jo neljättä vuotta. Sen odotetaan olevan tänä vuonna 5 % ja ensi vuonna 4 %. Muuhun talouteen verrattuna rakentaminen kasvaa yhä ripeästi ja tukee bruttokansantuotteen kasvua. Lisääntyvä rakentaminen luo tänä vuonna uutta työpaikkaa jo pelkästään rakennustuotannossa. LIIKEVAIHTO JA TULOS Tilinpäätös on laadittu osatuloutusperiaatetta noudattaen, jolloin rakennushankkeet on tuloutettu niiden valmistusasteen mukaisesti. Lemminkäinen-konsernin liikevaihto kasvoi ja oli 344,7 MEUR (283,5). Liiketulos parani ja oli 9,0 MEUR (-1,5), tulos ennen satunnaiseriä oli 7,6 MEUR (-2,8) ja tulos ennen veroja 7,6 MEUR (9,0). Edellisen vuoden tulokseen sisältyy osatuloutukseen siirtymisestä johtuvia satunnaisia tuottoja ja kuluja 11,8 MEUR. Alkuvuoden liikevaihdon kasvu ja tuloksen paraneminen ovat pääosin Oy Alfred A. Palmberg Ab:n ansiota. Suotuisat säät ovat alentaneet emoyhtiön kausiluonteisen toiminnan tuotantokustannuksia viime vuoteen verrattuna. Asfaltointikaluston vuosipoistot on jaksotettu tuotantokaudelle, mikä antaa paremman kuvan katsauskauden tuloksen muodostumisesta. Vastaava muutos on tehty myös edellisen vuoden poistoihin. KONSERNIRAKENNE Katsauskaudella on ostettu 70 % Unkarissa toimivan ICM International Construction Management Rt:n osakekannasta. Vuonna 1989 perustettu ICM on rakentanut lähinnä Budapestin ympäristössä useita toimisto-, lähetystö- ja teollisuusrakennuksia. Sen liikevaihto vuonna 1998 oli 11,6 MEUR. RAHOITUS Nettorahoituskulut olivat 1,4 MEUR (1,3), mikä oli 0,4 % (0,5) liikevaihdosta. Yhtiöllä on Venäjän julkisen sektorin rakennuttajilta 2,2 MEUR:n erääntyneet saamiset. INVESTOINNIT Katsauskauden investoinnit olivat 15,0 MEUR (14,7). Investoinnit kohdistuivat pääasiassa päällystys-, murskaus- ja louhintakalustoon, rakennusmateriaalien tuotantolaitteisiin sekä

2 talonrakennuskalustoon. Investointeihin sisältyy Tauno Valo Oy:ltä ostettu osuus sen kiviainesliiketoiminnasta ja kalustosta. HENKILÖSTÖ Henkilömäärä oli katsauskauden aikana keskimäärin (2.926). Henkilömäärä oli (3.904). TILAUSKANTA Konsernin laskuttamaton tilauskanta oli 468,4 MEUR (416,9), johon sisältyy ulkomaantoiminnan tilauskantaa 65,3 MEUR (102,1). Lemminkäinen Oyj:n tilauskanta oli 92,2 MEUR (106,7), Rakennus Oy Lemminkäisen tilauskanta oli 138,2 MEUR (103,2) ja Oy Alfred A. Palmberg Ab:n tilauskanta oli 238,0 MEUR (207). Ulkomaantoiminnan tilauskannan lasku johtuu Venäjän markkinoiden hiljenemisestä. Toisella vuosineljänneksellä ja sen jälkeen saatuja uusia merkittäviä työkohteita ovat mm. Stella Business Park - toimistotaloalueen III-vaiheen sekä toisen pysäköintitalon aloitus työyhteenliittymässä Espoon Perkkaalla. Uusista asuntorakennuskohteista merkittävin on m2:n Asunto Oy Helsingin Bulevardin Aukio, johon tulee 98 asuntoa sekä liike- ja toimistotiloja. Espoon Kivenlahti-projektissa aloitettiin 40 huoneiston Asunto Oy Espoon Kuunarin rakentaminen. Espoon Olarissa käynnistyi vanhusten asuin- ja palvelutalokohde ja Vantaan Tikkurilassa 124 auton pysäköintitalon rakentaminen. Alkuvuonna on aloitettu kaikkiaan 420 (337) vapaarahoitteisen asunnon rakentaminen ja loppuvuodeksi suunnitellaan vielä 260 uutta aloitusta. Tampereella ja Oulussa käynnistyi Nokia-yhtymän uusien toimitilojen rakentaminen, ja yhteistyö Nokia Telecommunicationsin kanssa jatkuu eri kohteissa. Länsiväylän itäpään laajat liikennejärjestelytyöt aloitettiin Helsingissä. Pietarissa saneerataan SKK-urheiluhallia jääkiekon MM-kisoihin, ja Unkarissa aloitettiin Perlos Oy:n uuden tehtaan rakennustyöt. Useita pohjanvahvistustöitä on käynnistetty Suomessa ja Ruotsissa, merkittävimpänä niistä Aleksanterinkatu 11:n suihkupaalutusurakka Helsingissä. OSAKKEET Lemminkäinen Oyj:n osakkeen kurssi oli katsauskauden alussa 7,57 EUR ja katsauskauden lopussa 9,00 EUR. Osakkeita vaihdettiin kpl. TILIKAUDEN NÄKYMÄT Päällystys- ja kiviainesryhmän markkinoiden kehitys on vastannut odotuksia. Kotimaan päällystysmäärät ovat vähentyneet edelleen. Samalla kysynnän rakenne on painottunut aikaisempaa enemmän korkeamman jalostusasteen sisältäviin erikoistuotteisiin. Venäjällä Lemminkäisen päällystystoiminta rajoittuu yksittäisiin siltojen eristysurakoihin. Baltian maissa kysyntä on ollut viimevuotista heikompaa. Tanskan markkinat ovat vakaat.

3 Selvityksiä Puolaan etabloitumista varten on jatkettu aktiivisesti. Kotimaassa murskattujen kiviainesten kysynnän kasvu on jatkunut ja Lemminkäinen on samalla kasvattanut markkinaosuuttaan. Päällystys- ja kiviainesryhmän liikevaihdon ennustetaan jäävän viime vuoden tasolle, mutta ryhmän kannattavuus kehittynee myönteisesti jo hyvin sujuneen alkuvuodenkin ansiosta. Rakennusmateriaaliryhmän tuotteiden ja palvelujen kysyntä on rakennusmarkkinoiden kasvua noudattaen jatkunut vilkkaana. Ryhmän tuotantokapasiteetin käyttöaste on ollut korkea. Koko tilikauden liikevaihdon muutos jäänee vähäiseksi, mutta tuloksen odotetaan paranevan. Rakennus Oy Lemminkäisen toiminnan lähinnä Venäjän markkinoiden romahtamisesta johtunut uudelleen suuntaaminen on nyt pääosin saatettu päätökseen. Merkittävä osa yhtiön avainresursseista on onnistuttu siirtämään eri tehtäviin konsernin kotimaantoiminnoissa sekä kasvussa olevaan, erityisesti telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuutta palvelevaan projektinjohtourakointiin ulkomailla. Yhtiön liikevaihto ja tulos säilynevät viime vuoden tasolla. Palmbergin toiminnan kehitys on jatkunut hyvin myönteisenä. Vapaarahoitteisten asuntojen voimakkaan kysynnän takia on niiden aloituksia kasvukeskuksissa lisätty aikaisempiin suunnitelmiin verrattuna siten, että oman asuntotuotannon osuus yhtiön liikevaihdosta on noin neljännes. Palmbergin kasvun arvioidaan jatkuvan vuoden loppua kohti, mutta alkuvuoden vauhtiin verrattuna hidastuen. Yhtiön tuloksen odotetaan paranevan merkittävästi, kun myös urakkatuotannossa ja kiinteistösijoittamista palvelevassa perustajaurakoinnissa on saavutettu tyydyttävä kannattavuustaso. Rakennusmarkkinoiden myönteisiin näkymiin ei loppuvuoden aikana ole odotettavissa muutosta. Lemminkäisen liikevaihdon kasvu jatkuu ja konsernin tuloksen paranemista pidetään todennäköisenä. LEMMINKÄINEN-KONSERNI TULOSLASKELMA MEUR 1-6/99 1-6/98 Muutos 1-12/98 Liikevaihto 344,7 283,5 61,2 715,6 Liikevoitto/-tappio 9,0-1,5 10,5 30,6 Rahoitustuotot ja -kulut (netto) -1,4-1,3-0,1-3,5 Voitto/tappio ennen satunnaiseriä 7,6-2,8 10,4 27,1 Satunnaiset tuotot 0,0 125,3-125,3 125,3 Satunnaiset kulut 0,0 113,5-113,5 113,5 Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 0,0 11,8 1) -11,8 1) 11,8 1) Voitto/tappio ennen veroja 7,6 9,0-1,4 38,9 Tilikauden tulos 3,7 5,0-1,3 14,2

4 1) Osatuloutukseen siirtymisestä johtuva Rakennushankkeet on tuloutettu valmistusasteen mukaisesti. Tilikauden veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero. TASE MEUR 6/99 6/98 12/98 Vastaavaa Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 121,8 118,8 114,1 Vaihto-omaisuus 127,9 108,0 116,1 Rahoitusomaisuus 173,7 153,0 114,7 Yhteensä 423,4 379,8 344,8 Vastattavaa Osakepääoma 28,6 28,6 28,6 Muu oma pääoma 88,3 84,5 93,3 Vähemmistöosuus 2,7 1,8 2,1 Pakolliset varaukset 1,6 1,9 3,2 Pitkäaikainen vieras pääoma 76,6 63,1 65,8 - josta laskennallista verovelkaa 16,4 10,8 16,8 Lyhytaikainen vieras pääoma 225,6 199,9 151,7 Yhteensä 423,4 379,8 344,8 LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN MEUR 1-6/99 1-6/98 Muutos 1-12/98 Lemminkäinen Oyj Päällystys- ja 55,9 58,0-2,1 177,5 kiviainesryhmä Rakennusmateriaaliryhmä 30,9 30,9 0,0 71,4 Rakennus Oy 81,6 73,9 7,7 172,6 Lemminkäinen Oy Alfred A.Palmberg Ab 182,6 125,2 57,4 306,9 Muut -6,3-4,5-1,8-12,8

5 Konserni yhteensä 344,7 283,5 61,2 715,6 LIIKEVOITTO/-TAPPIO TOIMIALOITTAIN MEUR 1-6/99 1-6/98 Muutos 1-12/98 Lemminkäinen Oyj Päällystys- ja 1,0-2,9 3,9 16,9 kiviainesryhmä Rakennusmateriaaliryhmä 0,4-0,5 0,9 3,1 Rakennus Oy 0,4 0,7-0,3 2,0 Lemminkäinen Oy Alfred A.Palmberg Ab 8,3 2,3 6,0 10,8 Muut -1,1-1,1 0,0-2,2 Konserni yhteensä 9,0-1,5 10,5 30,6 TUNNUSLUKUJA 6/99 6/98 12/98 Tulos per osake, EUR 0,22-0,21 0,34 Oma pääoma per osake, 6,87 6,64 7,16 EUR Osakekannan markkinaarvo, 153,2 194,7 128,8 MEUR Bruttoinvestoinnit,MEUR 15,0 14,7 18,8 Tilauskanta, MEUR 468,4 416,9 388,1 - josta 65,3 102,1 86,8 ulkomaantoiminnan osuus, MEUR Henkilöstö, keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa VASTUUSITOUMUKSET MEUR 6/99 6/98 12/98 Lainat Rahalaitoslainat 105,8 79,9 51,7 Eläkelainat 10,9 16,0 11,7 Yhteensä 116,7 95,9 63,4 Vakuudet omista sitoumuksista Annetut kiinteistökiinnitykset 9,1 15,3 9,6 Annetut yrityskiinnitykset 46,5 53,1 46,5

6 Pantatut arvopaperit 5,7 8,9 5,8 Yhteensä 61,3 77,3 61,9 Muiden puolesta annetut vakuudet Pantatut arvopaperit 0,2 0,5 0,2 Eläkevastuut 0,0 0,0 0,0 Takaukset Muiden puolesta 0,0 0,0 0,0 Osakkuusyritysten puolesta 0,3 0,0 0,2 Johdannaissopimukset Valuuttatermiinit Kohde-etuuden arvo 1,9 0,0 2,8 Johdon tai osakkaiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia. Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Helsingissä Lemminkäinen Oyj, Hallitus Lemminkäinen Oyj Juhani Sormaala toimitusjohtaja Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50

LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50 LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50 LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2000 Lemminkäisen katsauskauden liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 665,2 milj. euroa (593,9). Voitto ennen satunnaiseriä

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON

LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 826 milj. euroa (716), tulos ennen satunnaiseriä oli 39,9 milj. euroa (27,1),

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON

LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON Liikevaihto kasvoi 17 % ja oli 965 milj. euroa (826), tulos ennen satunnaiseriä oli 46,4 milj. euroa (39,9),

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 16.2.2005 klo 10.33

LEMMINKÄINEN OYJ 16.2.2005 klo 10.33 LEMMINKÄINEN OYJ 16.2.2005 klo 10.33 TILIKAUSI 2004: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI SELVÄSTI Konsernin liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 1.533,5 milj. euroa (1.359,0), tulos ennen veroja oli 49,5 milj. euroa (41,8),

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OY 1(7) 18.2.1998 klo 10.15 TILIKAUSI 1997: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI JA OLI 108,8 MMK

LEMMINKÄINEN OY 1(7) 18.2.1998 klo 10.15 TILIKAUSI 1997: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI JA OLI 108,8 MMK LEMMINKÄINEN OY 1(7) 18.2.1998 klo 10.15 TILIKAUSI 1997: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI JA OLI 108,8 MMK Lemminkäinen-konsernin liikevaihto oli 3.380,3 Mmk (2.898,0), tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 108,8

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15

LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15 LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15 TILIKAUSI 2003: LEMMINKÄISEN TULOS 42 MILJ. EUROA Liikevaihto kasvoi 8,2 % ja oli 1.359,0 milj. euroa (1.255,8), tulos ennen veroja oli 41,8 milj. euroa (48,5), sijoitetun

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15

LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15 LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15 TILIKAUSI 2002: LEMMINKÄISEN TULOS 49 MILJ. EUROA Liikevaihto kasvoi 12,5 % ja oli 1.255,8 milj. euroa (1.116,5), tulos ennen veroja oli 48,5 milj. euroa (61,7), sijoitetun

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.1999

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.8.2001 klo 8.30 1(8)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.8.2001 klo 8.30 1(8) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.8.2001 klo 8.30 1(8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Aspon tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 15 % ja nousi 57,6 milj. euroon (50,3 MEUR). Liikevoitto oli 3,4 milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2003 KLO 9.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2003 KLO 9.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 Julkaistu: 2003-03-04 08:00:25 CET Lännen Tehtaat Oyj - neljännesvuosikatsaus TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2003 KLO 9.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 Lännen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.6.2005 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.6.2005 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Julkaistu: 2005-08-10 08:00:00 CEST Honkarakenne Oyj - neljännesvuosikatsaus OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.6.2005 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2005 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Honkarakenne-konsernin

Lisätiedot

Uponor Oyj Pörssitiedote 23.4.2002 1 (8) Uponor Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2002

Uponor Oyj Pörssitiedote 23.4.2002 1 (8) Uponor Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2002 Uponor Oyj Pörssitiedote 23.4.2002 1 (8) Uponor Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2002 Tulos parani liikevaihdon laskusta huolimatta.pohjois-amerikan markkinat elpyivät,saksan talonrakennusmarkkinat edelleen heikot.

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Raisio Yhtymä on kansainvälinen teollisuuskonserni. Se valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja, elintarvikkeita, terveysvaikutteisia Benecol-ainesosia, rehuja

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2000 Aspon liikevaihto kasvoi 31 % 50,3 milj. euroon. Kauden liikevoitto oli 2,8 milj. euroa (0,4 MEUR), voitto ennen

Lisätiedot

pienemmäksi. Uusia tuotteita tuotiin syksyn aikana markkinoille, ja

pienemmäksi. Uusia tuotteita tuotiin syksyn aikana markkinoille, ja 2002-11-08 08:30 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - SYYSKUU 2002 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN TULOS PARANI JA TASE ON EDELLEEN VAHVA Konserni, heinä - syyskuu (3 kk)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

YIT-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 8.00 1 (17)

YIT-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 8.00 1 (17) YIT-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 8.00 1 (17) YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI JA TULOS PARANI YIT-konsernin vuoden 2001 liikevaihto kasvoi 31 prosenttia

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12.

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12. Pörssitiedote 23. huhtikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 500 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 5,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot kasvoivat 1,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja olivat 5,8 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003, klo 12.00 STOCKMANNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 7,8 prosenttia ja oli 1 196,1 Me (1 109,6 Me vuonna 2002). Voitto ennen

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS RAISIO CHEMICALS RAVINTORAISIO RAISIO LIFE SCIENCES OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Raisio Yhtymä on kasvava ja kansainvälinen teollisuuskonserni, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja,

Lisätiedot

YIT Oyj - YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani

YIT Oyj - YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani YIT Etusivu / Tiedotteet / YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.02.2003 KLO 9.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 Scanfil konsernin pro forma -liikevaihto laski kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla.

Lisätiedot

Ruotsissa Q1-kauden liikevaihto oli 92,3 miljoonaa euroa (70,5 Me). Vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (0,3 Me).

Ruotsissa Q1-kauden liikevaihto oli 92,3 miljoonaa euroa (70,5 Me). Vertailukelpoinen operatiivinen liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (0,3 Me). ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2007 ATRIA-KONSERNIN TULOS KASVOI MERKITTÄVÄSTI * SUOMESSA ALKUVUOSI KÄYNNISTYI VAHVASSA KASVUSSA * RUOTSISSA MERKITTÄVÄ TULOSPARANNUS * VENÄJÄLLÄ TULOS SELKEÄSTI

Lisätiedot

KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN

KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN Kaj Friman/HL/KS 10.2.1998 1 (9) KEMIRAN NELJÄN KUUKAUDEN VOITTO RAHOITUSERIEN JÄLKEEN NOUSI 401 MILJOONAAN MARKKAAN Kemiran liikevaihto tammi-huhtikuulta nousi 3 % 5 285 Mmk:aan ja liikevoitto 4 % 491

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2006 Liikevaihto: 100,6 miljoonaa euroa (85,2 milj. euroa) Liikevoitto: 9,0 miljoonaa euroa (6,3 milj. euroa) Tulos/osake: 0,16 euroa (0,11 euroa) Sijoitetun

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 23.11.2000, klo 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2000 Stockmannin vertailukelpoinen myynti kasvoi 4,0 % eli 40,2 (239,2 ) ja oli 1 048,0 (6 230,9 ). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot