TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 47 YLLÄPITOINSINÖÖRIN VALITSEMINEN 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 47 YLLÄPITOINSINÖÖRIN VALITSEMINEN 3"

Transkriptio

1 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 Kokousaika klo Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 47 YLLÄPITOINSINÖÖRIN VALITSEMINEN 3 48 UIMAHALLIN KORJAUS 8 49 LAPINJÄRVEN KOULUTUSKESKUKSEN VALTIOLLISTAMINEN PORLAMMI KOULUKESKUS (LIITE 1) KIRJEITÄ TIEDOKSI LAUSUNTOPYYNTÖ KYMENLAAKSON SÄHKÖVERKKO OY:N LAPINJÄRVEN 110 KV VOIMAJOHTOHANKKEESTA (LIITE 2) MENUMAT ATERIA-AUTOMAATTI ERIKOISAMMATTIMIEHEN PALKKAAMINEN 20 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 22

2 Kokouspöytäkirja No 9/2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Stefan Carlsson Mikko Hongisto Frej Helgars Erja Junna Laura Kaukoranta- Laaksonen Marie Wallén Tuomas Villikka Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Jäsen Muut osallistujat Reeta Kantoniemi Hannu Niemi Ruokahuoltopäällikkö Tekninen johtaja, sihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Stefan Carlsson Aika ja paikka Lapinjärvellä Allekirjoitukset Hannu Niemi PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Frej Helgars Aika ja paikka Lapinjärvellä Tuomas Villikka Todistaa

3 TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää - todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää - valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Frej Helgars ja Tuomas Villikka.

4 TEKNINEN LAUTAKUNTA YLLÄPITOINSINÖÖRIN VALITSEMINEN Tekninen lautakunta Kunnan teknisen toimen vastuualue on hyvin laaja. Viimeisen puolen vuoden aikana jo ennestään laajaan vastuualueeseen on lisätty ruokahuolto, LKK:n siivous, kunnan omistamat maa- ja metsäalueet, yksityistie, kaavoitus sekä osittain myös energia-avustukset. Myös uuden päiväkodin valmistumisen myötä päivähoidon tilat lähes nelinkertaistuivat. LKK:n valtiollistamisen seurauksena lähes kaikki LKK:n alueella sijaitsevat kiinteistöt vuokrataan ulkopuoliselle vuokralaiselle, jolle kunta toimii palveluntuottajana tukipalvelujen osalta. Tämä tulee myös työllistämään teknistä toimea nykyistä enemmän. Tekninen toimi vastaa myös molempien tytäryhtiöiden operatiivisista asioista. Tytäryhtiöissä tapahtuneet / tapahtuvat muutokset näkyvät myös teknisen toimen työmäärässä. Porlammille on valmistunut Lapinjärven Lämpö Oy:n kolmas biolämpölaitos, joka otettiin käyttöön tämän vuoden alussa. Koy Labyrintti on rakentamassa uutta koko kuntaa palveleva keskuskeittiö. Tämän hetkiset ja lähitulevaisuuden investointikohteet tulevat olemaan varsin haastavia ja aikaa vieviä. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat mm. keskuskeittiön rakentaminen, Sikalan peruskorjaus, Strandaksen tien padon korjaus sekä vesihuollon suuret investointitarpeet. Teknisen toimeen palkattava henkilön tulisi toimimaan teknisen johtajan alaisuudessa, vastuualueena koko kuntakonserni. Hän vastaisi pääasiallisesti investointien suunnittelun ohjauksesta, rakennuttamisesta ja valvonnasta. Tämän lisäksi hän toimisi myös teknisen työnjohtajan parina kiinteistöjen ylläpitotoiminnoissa. Osa henkilön palkkaamisesta syntyneistä palkkakustannuksista voidaan kompensoida mm. tämän vuoden alussa voimaan astuneen kiinteähintaisesta sähkösopimuksesta saaduilla säästöillä. EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää: - anoa kunnanhallitukselta / kunnanvaltuustolta lupaa yhden lisätoimihenkilön palkkaamiseen teknisen toimeen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Christian Sjöstrand, tai

5 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kiinteistö Oy Labyrintin hallituksen päätös liitteenä. EHDOTUS (KJ) : Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle - että se myöntää euron lisämäärärahan vuodelle 2013 yhden lisätoimihenkilön palkkaamiseen tekniseen toimeen. KÄSITTELY: Tekninen johtaja Hannu Niemi oli läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan. Asiassa käydyn keskustelun aikana jäsen Benny Engård ehdotti, että asia palautetaan jatkovalmisteluun. Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Thomas Antas kannatti Engårdin ehdotusta. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian jatkovalmisteluun. Kunnanhallitus päätti - palauttaa asian jatkovalmisteluun. Kehittämisjaosto Kunnanjohtaja on yhdessä teknisen johtajan kanssa valmistellut tarkempi vastuunjako teknisessä toimessa, mikäli päätetään palkata lisähenkilö ko. hallintokuntaan (liite). Vastuujako olisi pääpiirteittäin seuraava: - Tekninen johtaja; hallinto, kaavoitus, projektit - Toimistovirkailija; toimistotyöt, asukashallinta - Ruokahuolto- ja siivouspalvelupäällikkö: ruokahuolto, siivous - Tekninen työnjohtaja; ylläpito, työnjohto - Projekti-insinööri (uusi); suunnittelu, investoinnit Uuden resurssin palkkaaminen tekniseen toimeen maksaisi kuntakonsernille arviolta noin vuodessa. Palkkakustannuksiin osallistuisi kunnan lisäksi myös vesihuoltolaitos, Koy Labyrintti ja Lapinjärven lämpö Oy. Kunta laskuttaisi vesihuoltolaitosta ja kunnan tytäryhtiöitä koko kunnan teknisen henkilökunnan käytön mukaan (ml. tekninen johtaja/toimitusjohtaja). Tarkka kustannusjako toimijoiden väliin ei voida tässä vaiheessa arvioida. Tarvittava määräraha löytyy jo teknisen toimen vuoden 2013 käyttötalousarviossa säästönä uimahallin ylläpitokustannuksissa kun uimahalli on ollut kiinni koko alkuvuoden. Vuodelle 2014 on etsittävä vastaavia säästöjä erikseen, mutta niitä olisi todennäköisesti saatavana pienentämällä teknisen

6 TEKNINEN LAUTAKUNTA toimen asiantuntijapalvelumäärärahan (uuden henkilön myötä voi tekninen sektori hoitaa entistä enemmän valvonta- ja suunnittelutöistä omana työnä), pienentämällä ruokahuoltopalvelujen määrärahaa kun keskuskeittiö valmistuu ja puolittamalla kunnan Posintralta ostamat elinkeino- ja kehittämispalvelut kahdesta päivästä yhteen päivään viikossa (n ). Summat tarkentuvat ensi vuoden talousarviota laadittaessa. EHDOTUS (KJ): Kehittämisjaosto päättää - keskustella lisähenkilön palkkaamisesta tekniseen toimeen ja ehdotetusta vastuunjaosta - ehdottaa kunnanhallitukselle, että se myöntäisi täyttöluvan projekti-insinöörin toimelle, että tarvittava vuoden 2013 palkkasumma siirretään teknisen sektorin uimahallin ylläpitokustannuksista ja että palkkakustannukset huomioidaan säästöinä mm. ostopalveluissa vuoden 2014 talousarviota laadittaessa. Kehittämisjaosto päätti - ehdottaa kunnanhallitukselle että se myöntäisi täyttöluvan uudelle toimelle, että tarvittava vuoden 2013 palkkasumma siirretään teknisen sektorin uimahallin ylläpitokustannuksista ja että palkkakustannukset huomioidaan säästöinä mm. ostopalveluissa vuoden 2014 talousarviota laadittaessa EHDOTUS (KJ): Kunnanhallitus päättää - myöntää täyttöluvan uudelle toimelle tekniseen toimeen, että tarvittava vuoden 2013 palkkasumma siirretään teknisen sektorin uimahallin ylläpitokustannuksista ja että palkkakustannukset huomioidaan säästöinä mm. ostopalveluissa vuoden 2014 talousarviota laadittaessa KÄSITTELY: Tekninen johtaja Hannu Niemi oli läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan. Asiassa käydyn keskustelun aikana jäsen Benny Engård ehdotti jäsen Benita Busk-Markusaksen kannattamana, että toimi olisi määräaikainen kolme vuotta. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty yksi esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Engårdein te-

7 TEKNINEN LAUTAKUNTA kemää ja Busk-Markusaksen kannattamaa ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 4 JAA ja 5 EI ääntä (liite). Näin ollen Engårdin ehdotus oli tullut kunnanhallituksen päätökseksi. Kunnanhallitus päättää - myöntää täyttöluvan uudelle kolmen vuoden määräaikaiselle toimelle tekniseen toimeen, että tarvittava vuoden 2013 palkkasumma siirretään teknisen sektorin uimahallin ylläpitokustannuksista ja että palkkakustannukset huomioidaan säästöinä mm. ostopalveluissa vuoden 2014 talousarviota laadittaessa. Esittelijä jätti eriävän mielipiteensä kirjattavaksi pöytäkirjaan. Tekninen lautakunta Kunnanhallitus on pitämässään kokouksessa antanut luvan ylläpitoinisnöörin palkkaamisen kolmen vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää - julkaista lyhyemmän työpaikkailmoituksen seuraavissa julkaisumedioissa: - Loviisan Sanomat - Östra Nyland - Etelä-Suomen Sanomat - Kouvolan Sanomat - julkaista pidemmän työpaikkailmoituksen seuraavissa julkaisumedioissa: - kunnan ilmoitustaulu - kunnan kotisivut - Työvoimahallinnon nettisivut - valita hakijoiden haastatteluryhmään: - teknisen lautakunnan puheenjohtajan - teknisen lautakunnan jäsenen Marie Wallénin - teknisen johtajan - teknisen työnjohtajan - pitää työpaikkahaastattelut sekä Hyväksyttiin yksimielisesti Ylläpitoinsinöörin tehtävään saatiin yksi hakemus. Hakijaa haastateltiin Haastettelun perusteella haastattelu-

8 TEKNINEN LAUTAKUNTA ryhmä päätyi ehdottamaan tekniselle lautakunnalle henkilön palkkaamista ylläpitoinsinöörin tehtävään. EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää: - palkata Harri Myllymäen ylläpitoinsinöörin tehtävään alkaen Hyväksyttiin yksimielisesti

9 TEKNINEN LAUTAKUNTA UIMAHALLIN KORJAUS Tekninen lautakunta Kunnanhallitus on pitämässään kokouksessa päättänyt antaa tekniselle toimelle luvan käynnistää uimahallin korjaustoimenpiteet kuntotutkimuksen perusteella vuoden 2013 investointitalousarvion puitteissa. Investointitalousarvioon on tälle vuodelle varattu uimahallin korjaustoimenpiteisiin Valmistuneen kuntotutkimuksen mukaan välittömät korjaustoimenpiteet ovat noin (alv 0%). Tähän kustannusarvioon eivät sisälly suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontakustannukset, jotka tulevat esitetyn lisäksi. Kokonaiskustannukset uimahallin välittömille korjauksille tulevat olemaan arviolta (alv 0%). Uimahallin kuntotutkimus liitteineen on esityslistan liitteenä. EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää - esittää kunnanhallitukselle / valtuustolle lisämäärärahan myöntämistä uimahallin välittömien korjaustoimenpiteiden suorittamiseen KÄSITTELY: Asian käsittelyn aikana lautakunnan jäsen Mikko Hongisto teki seuraavan ehdotuksen: Koska kuntotutkimuksen esiin nostamien välttämättömien korjaustoimenpiteiden kustannusarvio ylittää valtuuston myöntämän kehyksen laaditaan lisäselvitys. Lisäselvityksessä tuodaan yhden päätösvaihtoehdon sijasta esiin laajuudeltaan eri tasoiset toimintavaihtoehdot sisältöineen, kustannus- ja valmistumisaikatauluarvioineen mukaan lukien teknisen toimen arviot eri korjaustoimenpidevaihtoehdoilla saavutettavasta hallin käyttöiän pidentymisestä. Valtuustolle laaditaan lisäselvitys, mitä seuraavat vaihtoehdot merkitsevät: e investointi + käyttökustannukset - esittelijän ehdotuksen mukainen investointi + käyttökustannukset - peruskorjausinvestointi Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että oli tehty yksi esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus. Puheenjohtaja

10 TEKNINEN LAUTAKUNTA teki seuraavan äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Ne jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Mikko Hongiston ehdotusta äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 2 JAA ja 5 EI ääntä (liite). Tekninen lautakunta päätti: Koska kuntotutkimuksen esiin nostamien välttämättömien korjaustoimenpiteiden kustannusarvio ylittää valtuuston myöntämän kehyksen laaditaan lisäselvitys. Lisäselvityksessä tuodaan yhden päätösvaihtoehdon sijasta esiin laajuudeltaan eri tasoiset toimintavaihtoehdot sisältöineen, kustannus- ja valmistumisaikatauluarvioineen mukaan lukien teknisen toimen arviot eri korjaustoimenpidevaihtoehdoilla saavutettavasta hallin käyttöiän pidentymisestä. Valtuustolle laaditaan lisäselvitys, mitä seuraavat vaihtoehdot merkitsevät: e investointi + käyttökustannukset - esittelijän ehdotuksen mukainen investointi + käyttökustannukset - peruskorjausinvestointi Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta pyysi pitämässään kokouksessa lisäselvitystä uimahallin korjausvaihtoehdoista. Selvitys korjausvaihtoehdoista on tämän esityslistan liitteenä. EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää: - esittää kunnanhallitukselle / valtuustolle lisämäärärahan myöntämistä uimahallin välittömiin korjauksiin investointiohjelmaan merkityn lisäksi. Hyväksyttiin yksimielisesti Kunnahallitus päätti pitämässään kokouksessa olla myöntämättä lisärahaa uimahallin korjaukseen.

11 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vedenkäsittelyjärjestelmän kunnostamisesta, työturvallisuus määräykset täyttäväksi, saadun tarjouksen mukaan pelkän vedenkäsittelyjärjestelmän kunnostamiskustannukset ovat noin Tämän lisäksi tulevat vielä sähkötöistä, iv-järjestelmän kunnostamisesta sekä vaurioituneiden rakenneosien kunnostamisesta aiheutuvat kustannukset. Edellä esitettyjen korjaustarpeiden kustannukset tulevat arviolta olemaan yhteensä arviolta EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää: - koska kustannukset ylittyvät huomattavasti tekniselle lautakunnalle annetusta raamista, esittää tekninen lautakunta kunnan hallitukselle/valtuustolle lisämäärärahan myöntämistä uimahallin korjauksiin Hyväksyttiin yksimielisesti

12 TEKNINEN LAUTAKUNTA LAPINJÄRVEN KOULUTUSKESKUKSEN VALTIOLLISTAMINEN Lapinjärven koulutuskeskus tullaan valtiollistamaan vuoden 2014 alussa. Valtiollistamisen yhteydessä koulutuskäytössä olevat kiinteistöt tullaan vuokraamaan Senaatille. Vuokraus tullaan toteuttamaan kokonaisvuokraperiaattella tietyin poikkeuksin, vuokrattavan kohteen erityispiirteet huomioiden. Koulutuskeskuksen alueella olevat muut kiinteistöt eivät kuulu vuokrauksen piiriin. Vuokrattavat kiinteistöt ovat tämän hetkisen tiedon mukaan: - Kartano - A-talo - B-talo - C-talo - Sikala - Lampola - Pakkaamo Kunnan omistamien kiinteistöjen lisäksi koulutuskäytössä käytetään myös Midgårdia. Valtiollistamisen yhteydessä teknisen toimen henkilöstö jää edelleen kunnan henkilöstöksi, eikä siirry ELY-keskuksen alaisuuteen. Suurimpana muutoksena tulee olemaan legioonan poistuminen. Tämän johdosta koulutuskeskuksen alueella olevan henkilöstön määrää joudutaan tarkastelemaan, jotta kokonaisvuokraan kuuluvat velvoitteet pystytään täyttämään. Lapinjärven kunta rinnastetaan vuoden 2014 alun jälkeen muihin palveluspaikkoihin, jolloin kunnalla ei ole käytössä ilmaisia siviilipalvelusvelvollisia = legioonaa koulukeskuksen ja sen alueiden ylläpitoon tai keittiötoimintoihin. Nykyisen lakiesityksen mukaan keittiötoiminnot velvoitetaan ostamaan kunnalla vuoden 2016 loppuun asti. Keittiötoiminnoista ja niiden kustannuksista keskustellaan tarkemmin syksyllä koulutuskeskuksen johdon kanssa, kuitenkin ennen talousarvion laadinnan päättymistä. EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää: - antaa tekniselle johtajalle valtuudet laatia vuokrasopimustarjous Senaatille yhdessä kunnan johtajan kanssa Hyväksyttiin yksimielisesti

13 TEKNINEN LAUTAKUNTA PORLAMMI KOULUKESKUS Porlammin koulukeskuksen kuntoa ja sisäilmaa koskeva tutkimusraportti on valmistunut Tutkimustulosten perusteella kiinteistö on kokonaisvaltaisen korjauksen tarpeessa tai toisena vaihtoehtona on kokonaan uuden koulukiinteistön rakentaminen. Tutkimusten perusteella ongelmia on yläpohjassa, ulkoiseinissä sekä lattiarakenteissa. Yläpohjan suurimpina ongelmina ovat vesikatteen heikko kunto, ilmansulkukerroksen epätiiveyskohdat, lämmöneristeen liian vähäinen määrä sekä yläpohjan heikko tuulettuvuus. Ulkoseinärakenteissa havaittiin puutteita mm. höyrynsulussa, joka on aiheuttanut kosteuden tiivistymistä ulkoseinärakenteisiin. 1.kerroksen lattian kosteudet olivat kohonneet monin paikoin, tiloista löydettiin myös kohonneita VOC-pitoisuuksia. Kuntotutkimuksen tuloksista käsitellään Porvoon terveydensuojelun kanssa pidettävässä palaverissa Sisäilmanpuhdistimien hankkiminen koulun tiloihin on aloitettu. Saaduista tutkimustuloksista ja jatkotoimenpiteistä pidetään tiedotustilaisuudet koulun henkilökunnalle sekä oppilaiden vanhemmille. Tutkimusraportti on kokonaisuudessaan esityslistan liitteistä. EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää: - pyytää kunnanhallitukselta / -valtuustolta lisämäärärahaa sisäilmanpuhdistimien vuokraamiseen - pyytää kunnanhallitukselta / -valtuustolta lisämäärärahaa terveysvalvonnan määräysten täyttämiseksi Hyväksyttiin yksimielisesti

14 TEKNINEN LAUTAKUNTA KIRJEITÄ TIEDOKSI Porvoon kaupunki, Elintarvikelaboratorio Vesitutkimus, talousvesi, verkostovesi, Jordastie 110 Lindkoski Porvoon kaupunki, Elintarvikelaboratorio Vesitutkimus, talousvesi, verkostovesi, Porlammin Osuusmeijeri Porvoon kaupunki, Elintarvikelaboratorio Vesitutkimus, talousvesi, verkostovesi, Pukaron vedenottamo Porvoon kaupunki, Elintarvikelaboratorio Vesitutkimus, uimarantavesi, Särkjärvi Porvoon kaupunki, Elintarvikelaboratorio Vesitutkimus, uimarantavesi, Pyhäjärvi Porvoon kaupunki, Elintarvikelaboratorio Vesitutkimus, uimarantavesi, Kirkonkylä Ramboll Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon vaikutusten vesistötarkkailu Ramboll Lapinjärven Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu kesäkuu 2013 Ramboll Tutkimustodistus, Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo Porvoon kaupunki, Elintarvikelaboratorio Turkimustodistus, Pyhäjärven uimarantavesi

15 TEKNINEN LAUTAKUNTA Porvoon kaupunki, Elintarvikelaboratorio Tutkimustodistus, Kirkonkylän uimarantavesi Ely-keskus Lausunto suunnitellusta ojituksesta, Kivistö FCG Tutkimustodistus, verkostovesi Porvoon kaupunki, Elintarvikelaboratorio Vesitutkimus, Särkjärven uimaranta Porvoon kaupunki, Elintarvikelaboratorio Vesitutkimus, Kirkonkylän uimaranta Porvoon kaupunki, Elintarvikelaboratorio Vesitutkimus, Pyhäjärven uimaranta FCG Loviisanseudun vesi raakavedet FCG Loviisanseudun vesi/lähtevä vesi FCG Loviisanseudun vesi/verkostovesi Porvoon kaupunki, Elintarvikelaboratorio Vesitutkimus, verkostovesi EHDOTUS: Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi.

16 TEKNINEN LAUTAKUNTA LAUSUNTOPYYNTÖ KYMENLAAKSON SÄHKÖVERKKO OY:N LAPINJÄRVEN 110 KV VOIMAJOHTOHANKKEESTA (LIITE 2) Empower Oy on pyytänyt lausuntoa voimajohtohankkeesta ja johdon sijoitusvaihtoehdoista. Nykyisin Lapinjärven kuntakeskuksen sähkönsyöttö tapahtuu Liljendahlin sähköasemalta 20 kv jakeluverkolla. Uuden 110 kv voimajohdon ja sähköaseman myötä sähkön toimitusvarmuus ja laatu tulevat parantumaan. Suunnitelmien mukaan sähkö johdetaan puuvarmaa 110 kv voimajohtoa pitkin lähelle Lapinjärveä ja sähköasemalla syöttö jakautuu useisiin 20 kv jotolähtöihin. Tällä on suoravaikutus alueen asiakkaiden (yksityis- ja yritysasikkkaat) sähkön laatuun, koska jakeluverkossa mahdollisesti esiintyvät häiriöt vaikuttavat nykyistä paljon suppeammalle alueelle. Suunnitelmissa on esitetty kaksi eri reittivaihtoehtoa (VE1 ja VE2). ReittivaihtoehtoVE1 kulkee lähes suoraan liityntäpisteen ja suunnitellun sähköaseman välillä. Suoralla linjauksella on pyritty minimoimaan maankäytölliset vaikutukset ja ehkäisemään lähimaisemaan kohdistuvia vaikutuksia alueen metsäsaarekkeissa. Reittivaihtoehto VE2 on noin 400m VE1:tä pidempi ja kulkee enemmän metsäisillä alueilla. Linjaus aiheuttaisi VE1:tä vähemmän viljelyshaittaa, mutta toisaalta vaatii enemmän puustopoistoa halkoessaan metsäisiä alueita. VE2:n läheisyydessä on myös asutusta enemmän. Teknisistä ja maankäytöllisistä syistä ensisijaisesti oltaisiin toteuttamassa reittivaihtoehtoa VE1. EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää: - antaa Empower Oy:lle puoltava lausunto Lapinjärven 110kV voimajohtohankkeesta - suositella ensisijaisesti reittivaihtoehto VE1:tä ja toissijaisesti VE2:ta Hyväksyttiin yksimielisesti

17 TEKNINEN LAUTAKUNTA MENUMAT ATERIA-AUTOMAATTI Tekninen lautakunta Valmistelija: ruokahuoltopäällikkö Reeta Kantoniemi p Lapinjärvellä on noin 30 kotiateriaa tarvitsevaa henkilöä. Tällä hetkellä ateriat valmistetaan vanhainkoti Honkahovissa ja kotipalvelu toimittaa ateriat joka päivä lämpimänä asiakkaille. Aterioiden lämpötila ei pysy nykylainsäädännön mukaisina ja ateriapalvelutoimintaan on tehtävä muutos. Vaihtoehtoina on ostaa palvelu ateria-automaattina tai jatkaa valmistusta itse, mutta toimittaa ruoka jäähdytettynä. Ateriapalvelun tämänhetkiset asti at ovat kestoastioita, jotka eivät sovellu jäähdytettävän aterian toimitukseen, vaan kestoastiat olisi vaihdettava kertakäyttöastioihin elintarvikehygienian takaamiseksi ja aterian kuljetuksen onnistumiseksi. Ateria-automaattiratkaisussa koko ateriapalvelu ulkoistetaan. Markkinoilla ei ole muita ateria-automaattipalvelun tarjoajia kuin Menumat Oy. Hankinta voidaan tehdä suorahankintana ilman kilpailutusta. Ateria-automaattipohjainen ateriapalvelu säästää kotipalvelun työaikaa vapauttaen ruokien kuljettajan varsinaiseen hoitotyöhön. Asiakkaat eivät ole sidottuja tiettyyn vastaanotto ja ruoka-aikaan päivittäin. Menumat toimittaa asiakkaalle ateria-automaatin, johon ateriat tuodaan pakasteina, enimmillään 18 aterian toimituksina. Ateriat valmistaa Finncatering Oy. Erilaisia pääruokia on valikoimissa noin 70 ja jälkiruokia noin 20 kpl. Yleisimmät ruoka-aineallergiat on huomioitu. Mikäli asiakas ei halua laitetta kotiinsa, voi Menumat toimittaa ateriat mikrossa lämmitettävinä annoksina 2-3 päivän välein. Menumat järjestää paikallisen työvoiman hoitamaan Menumat-palvelun. Palvelu soveltuu kaikille kunnan ateriapalvelua saaville henkilöille. Osa asiakkaista pystyy itsenäisesti lämmittämään ateriat ja lopuille kotipalvelu käy lämmittämässä ateriat. Ateria-automaattia käytettäessä hoitaja voi aamukäynnillä ajastaa aterian lämmitettäväksi valmiiksi tiettynä aikana, jolloin asiakas voi itse ottaa sen uunista tai se on seuraavan hoitajan tullessa lämmin. Automaatin saa myös tarvittaessa lukittua, jolloin vain hoitajat tai omaiset voivat ottaa aterioita pakastimesta. Menumat järjestää käyttökoulutuksen asiakkaille ja kotihoidon henkilökunnalle sekä toimittaa tarvittaessa suomen- tai ruotsinkieliset käyttöohjeet laitteen mukana. Ateria-automaatti opastaa käyttäjää puhumalla, valittavana on suomen- tai ruotsinkielinen opastus. Lisäksi Menumatilla on puhelinneuvontapalvelu, joka palvelee sekä arkisin että viikonloppuisin.

18 TEKNINEN LAUTAKUNTA Ateriapalvelun tämänhetkiset todelliset kustannukset on hankalaa täysin luotettavasti laskea. Aterian hinnaksi työpanoksen kanssa tulee 2011 vuoden toteutuneiden ruokailijamäärien ja kustannusten mukaan 6,85 e (kustannukset nousseet tästä muutaman prosentin). Lisäksi tulee hoitohenkilö kunnan kuluja n. 4,80 e / ateria (työ, autovuokra, vakuutukset, polttoaine). Näin ollen yhden itse valmistetun aterian hinnaksi tulee vähintään 11,65 e. Laskelmissa ei ole lainkaan huomioitu sähkön eikä veden kulutusta. Menumatin tarjouksessa aterian hinnaksi tulee jälkiruoan kanssa taajamassa 10,30 e ja haja-asutusalueella 10,75 e. Lisäksi tulee 45 e kertaluontoinen asennusveloitus. Tällä hetkellä viikonloppuna ateriapalvelua saavien asiakkaiden määrää on jouduttu rajaamaan pitkien kuljetusmatkojen ja työvoimaresurssien vuoksi. Menumatin ateria-automaattiin siirtyessä kaikki asiakkaat voivat saada ateriapalvelun myös viikonloppuna. Menumat ateria-automaatit voitaisiin ottaa käyttöön kunnassa syksyllä Käyttöönoton jälkeen olisi noin puolivuotta kestävä kokeilujakso, jonka jälkeen on mahdollista tehdä sopimus ateria-automaattien käyttöön otosta. Sopimus Menumat Oy:n kanssa olisi esimerkiksi vuotta. EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää: - pyytää lausuntoa perusturvajaostolta Menumatin käyttöön otosta Hyväksyttiin yksimielisesti Perusturvajaosto Toukokuussa 2013 oli ateriapalvelun piirissä 36 henkilö ( 33 taloutta ). Henkilöille kuljetettiin ateriat kotiin kotihoitohenkilöstön toimesta. Aterioita oli yhteensä 524, joista 176 ateriaa kuljetettiin lauantaisin. sunnuntaisin ja pyhäpäivisin. Ateriapalvelun piiriin kuuluvat henkilöt asuivat seuraavissa kylissä: Vanhustentalot, Kirkonkylä 15 (joista7 henkilölle vain la, su ja pyhäpv.) Kirkonkylä 9 Ingermaninkylä 1 Porlammi 5

19 TEKNINEN LAUTAKUNTA Heikinkylä 4 Pukaro 2 Ateriapalvelun piirissä olevat henkilöt saavat ateriat kotiinsa 1 päivästä 7 päivään viikossa. Tämän lisäksi 7 henkilöä noutaa ateriansa itse Honkahovista. Vanhustentalojen ruokasalissa ruokailee n 20 henkilöä arkisin. Ateriapalveluasiakkaat maksavat tällä hetkellä saamastaan lounasateriasta seuraavasti - kotiin vietynä 6,30 /ateria (ei sis. maito, leipä, voi) - palvelutalon ruokasalissa tai noutoateria Honkahovista 5,80 /ateria Asiakasmaksun suuruuteen ei vaikuta se, toteuttaako ateriapalvelun kunta vai Menumat Oy. Menumat ateria-automaatin käyttö ateriapalvelun toteuttajana säästää kotihoitohenkilökunnan työaikaa arviolta 3 4 tuntia päivässä varsinaiseen hoitotyöhön ja lisäksi säästyy matkakustannuksia. Henkilöt, jotka itse eivät terveydentilastaan johtuen pysty käyttämään ateria-automaattia, saavat siihen kotihoitohenkilöstöltä apua.(gf) EHDOTUS: Perusturvajaosto päättää antaa seuraavan lausunnon tekniselle lautakunnalle: Perusturvajaosto katsoo, että Menumat ateria-automaatit voidaan ottaa käyttöön syksyllä 2013 ja kyse olisi kuuden kuukauden kestävästä kokeilusta. Kokeilun piiriin tulisi kaikki koti-ateriapalvelun piirissä olevat henkilöt. Vanhustentalojen ruokasalin toiminta jatkuisi kuten tähänkin asti ja noutoaterian voisi edelleen hakea Honkahovista. Ennen kokeiluun ryhtymistä tulee järjestää riittävän kattavat informaatiotilaisuudet sekä vanhuksille että heidän omaisilleen. Kokeilun aikana ja sen jälkeen tulee asiakastyytyväisyyskyselyin selvittää vanhusten, vanhusten omaisten ja kotihoitohenkilökunnan mielipiteet kokeilusta. Vasta riittävän laajan arvioinnin jälkeen on mahdollista tehdä päätös Menumat ateria-automaatin vakinaistamisesta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää:

20 TEKNINEN LAUTAKUNTA aloittaa Menumat ateria-automaatin koekäytön syksyllä antaa ruokahuoltopäällikölle valtuudet sopia esittelytilaisuuksista, koekäytön tarkasta aloitusajankohdasta sekä muista käytännön järjestelyistä palveluntuottajan kanssa Ehdotus hyväksyttiin seuraavin lisäyksin: - koekäytöön on mahdollista ottaa mukaan myös tällä hetkellä ateriapalveluun kuulumattomia henkilöitä - koekäytöstä sopimisen yhteydessä tulee sopia koekäytön vapaaehtoisuudesta Tekninen lautakunta päätti pitämässään kokouksessamenumat ateria-automaatin koekäytöstä. Esittelijän päätösehdotukseen lisätyt asiat eivät kuitenkaan ole teknisen lautakunnan päätäntävaltaan kuuluvia asioita. EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää: - poistaa pitämänsä kokouksen päätöksestä esittelijän ehdotukseen lisätyt lisäykset Hyväksyttiin yksimielisesti

21 TEKNINEN LAUTAKUNTA ERIKOISAMMATTIMIEHEN PALKKAAMINEN Tekn.ltk Kunnanhallitus on antanut, kokouksessaan , luvan tekniselle lautakunnalle täyttää kiinteistönhoitajan toimi. EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää: - julkaista lyhyemmän työpaikkailmoituksen seuraavissa julkaisumedioissa: o Loviisan Sanomat o Östra Nyland o Borgåbladet o Etelä-Suomen Sanomat o Kouvolan sanomat o Vartti-lehdessä - julkaista pitemmän työpaikkailmoituksen seuraavissa julkaisumedioissa: o kunnan ilmoitustaulu o kunnan kotisivut o Työvoimahallinnon nettisivut - valita hakijoiden haastatteluryhmään: o teknisen lautakunnan puheenjohtajan o teknisen lautakunnan jäsenen Marie Wallénin o teknisen johtajan o teknisen työnjohtajan - pitää työpaikkahaastattelut Tekninen lautakunta päätti: - hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti seuraavin muutoksin: muuttaa työnimikkeeksi erikoisammattimies kiinteistönhoitajan sijasta Tekninen lautakunta Määräaikaan menessä saapui viisi hakemusta: Hannu Hartikainen Jaakko Peltolehti Jyrki Koponen Niklas Mäkinen Jani Lehtelä Lapinjärvi Espoo Ummeljoki Lapinjärvi Orimattila

22 TEKNINEN LAUTAKUNTA Edellä mainituista hakijoista haastatteluryhmä on haastatellut kolmea hakijaa. EHDOTUS: Ehdotus valittavasta henkilöstä tehdään lautakunnan kokouksessa haastatteluryhmän ehdotuksen pohjalta. Hyväksyttiin yksimielisesti pidetyn teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirjassa tapahtui muotovirhe. EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää - palkata erikoisammattimiehen toimeen Jyrki Koposen alkaen - vahvistaa tehtäväkohtaiseksi palkaksi 1729,72 /kk Hyväksyttiin yksimielisesti

23 TEKNINEN LAUTAKUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät 48, 49, 50, 51,52 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 47, 53, 54 HallintolainkäyttöL 5 :n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pykälät Tekninen lautakunta Lapinjärventie 20 A Lapinjärvi Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava Liitetään pöytäkirjaan

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 6.5.2013 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 18.00 20.20 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 10.5.2011 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 13.07.2010 klo 18.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011. Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2011 Kokousaika 2.11.2011 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven Koulutuskeskus, Latokartanontie 97, Ingermaninkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 44 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 45 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 Kokousaika 11.9.2008 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 23.5.2012 klo 18.30 19.17 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2013 Kokousaika 14.10.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 67 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 15.11.2012 klo 18.00-19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2012 Kokousaika 8.10.2012 klo 18.00-20.52 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 17 VALTUUSTOALOITE; TYÖHYVINVOINTIRAHAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRARAHAN ESITYS 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 17 VALTUUSTOALOITE; TYÖHYVINVOINTIRAHAN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN SEKÄ LISÄMÄÄRARAHAN ESITYS 3 KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 16.4.2014 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN (LIITE) 4

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN (LIITE) 4 KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kokousaika 22.1.2014 klo 18.30 19.08 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kokousaika 13.1.2010 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 78 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 77 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 78 TALOUDELLINEN TILANNEKATSAUS 4 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2008 Kokousaika 18.12.2008 klo 18.30 20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kartano KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 21/2012 Kokousaika 19.11.2012 klo 18.00 20.36 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 28.5.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 43 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 43 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 9.6.2010 klo 18.00 20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 81. Tekninen lautakunta 13.08.2013. Aika 13.08.2013 klo 16:00-17:10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 81. Tekninen lautakunta 13.08.2013. Aika 13.08.2013 klo 16:00-17:10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 81 Tekninen lautakunta 13.08.2013 Aika 13.08.2013 klo 16:00-17:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 50-54 Otsikko Sivu 50 Palvelukodin

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Aika Keskiviikkona 15.4.2015 klo 19.00-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot