ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA Sähkötalo, Helsingin Energia, Malminrinne 6 A, Energiatorin neuvotteluhuone. Riikka Jääskeläinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2013. Sähkötalo, Helsingin Energia, Malminrinne 6 A, Energiatorin neuvotteluhuone. Riikka Jääskeläinen"

Transkriptio

1 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 4 / PAIKKA: Sähkötalo, Helsingin Energia, Malminrinne 6 A, Energiatorin neuvotteluhuone AIKA: 2.5. kello LÄSNÄ: Pekka Sauri, puheenjohtaja Joonas Hautala Sari Hildén Riikka Jääskeläinen Ifa Kytösaho Senja Laakso Jukka Niemi Perttu Pohjonen Aino Rantanen Satu Salonen Susanna Sarvanto-Hohtari Ulla Soitinaho Alpo Tani Olavi Tikka Hanna Veräjänkorva Jari Viinanen Katri Kuusinen, sihteeri Rauno Tolonen, sihteeri Liikuntavirasto Tilakeskus Stara Asuntotuotantotoimisto Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin Energia Hankintakeskus Helsingin Satama HKL Opetusvirasto HKR-Rakennuttaja Kaupunkisuunnitteluvirasto HKR-Rakennuttaja Helsingin Energia Ympäristökeskus HKR-Rakennuttaja Helsingin Energia 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 2. EDELLISEN KOKOUKSEN Hyväksyttiin edellisen kokouksen (27.3.) pöytäkirja muutoksitta. 3. SÄHKÖTALON AURINKOHANKKEEN ESITTELY Hanna Veräjänkorva esitteli aurinkosähkön tuotantomahdollisuuksia Helsingissä sekä Helsingin Energian palveluita aurinkosähköön liittyen. Auringon säteilymäärä on Etelä-Suomessa samalla tasolla kuin Pohjois-Saksassa. Aurinkopaneelit toimivat viileässä ilmanalassa paremmalla hyötysuhteella kuin kuumissa olosuhteissa. Helsingin Energialla on nykyisin valmius ostaa pientuottajien aurinkopaneelien ylijäämäsähköä. Helen tarjoaa myös palvelua, jossa he mitoittavat kiinteistökohtaisen aurinkosähkövoimalan kulutuksen perus- 1

2 teella ja toimittavat sen asennettuna. Kerrostaloissa aurinkovoimalalla tuotettu sähkö käytetään kiinteistösähkökäyttöihin, eikä sitä voida jyvittää asuntojen sähkönkulutukseen ja erillisiin sähkösopimuksiin. Veräjänkorva kertoi myös Espoon teettämästä koko kaupunkialueen kattojen aurinkosähkön potentiaalikartoituksesta, jonka perusteella kaupunkilaisille julkaistiin internetissä aurinkokartta, josta kaupunkilaiset voivat tutkia esimerkiksi oman talonsa katon aurinkosähkön tuotantomahdollisuuksia. Tietojen pohjalta Espoossa valmistellaan myös Energiatieto-palvelua, jossa kaupunkilainen voi vertailla erilaisia energiantuotantovaihtoehtoja. Veräjänkorvan esitys on liitteessä 1. Esityksen jälkeen käydyssä keskustelussa nostettiin esiin seuraavia seikkoja: Lappeenrannan kaupunki on teettämässä selvitystä rakennusten pintojen aurinkosähköpotentiaalista sellaisella rajauksella, että heikot ja suojellut rakennukset karsitaan tarkastelusta pois jo alkuvaiheessa HSY:llä on ollut suunnitelmissa hanke Helsingin kattojen laserkeilaukseen ja aurinkosähköpotentiaalikartan laatimiseen Monesti kattorakenteet eivät ole riittävät paneelien tukirakenteille ja kattorakenteiden vahvistaminen voi nostaa hankkeen hintaa merkittävästi, siksi olisi olennaista löytää tuotanto-olosuhteiden kannalta parhaimmat paikat. Aurinkosähköjärjestelmän elinkaari on yli kolmekymmentä vuotta, tämän vuoksi aurinkosähköjärjestelmä on kannattavinta asentaa peruskorjatulle tai uudelle katolle. Aurinkosähkön hyödyntäminen huomioidaan julkisten rakennusten hankesuunnittelussa, mutta se ei ole aina kustannustehokasta. Vinokattoasennukset ovat yleensä edullisempia kuin tasakattoasennukset, koska tasakatto edellyttää telineitä paneeleille. Tuulikuorman takia telineiden pitää olla tukevat ja katolle asennettavasta kokonaisuudesta tulee painavampi kuin aurinkosähköjärjestelmä muuten edellyttäisi. Tuotannon kannalta parhaat sijainnit ja optimaaliset kattorakenteet ovat usein ristiriidassa lukujen taloissa on tasakatot, mutta niissä aurinkopaneelit eivät ole kaupunkikuvallisesti ongelma. 50-luvun taloissa on vinokatot, mutta ne on myös useammin suojeltu Tasakatoilla pitää huomioida myös lumikuormat, sillä lumen pudotus vaikeutuu aurinkopaneeliasennusten myötä Aurinkosähkön laajamittainen hyödyntäminen ja kehitystyö on alkanut Keski-Euroopasta, jossa on erilaiset olosuhteet eikä lumenpudotusasioita tai lumen peittämiä paneeleja ole tarvinnut miettiä Katoille asennettujen aurinkopaneelien ja lumen aiheuttamien haasteiden toteutusvaihtoehdoista ja niistä saaduista kokemuksista ei Helsingin Energialla ole löydetty juurikaan tutkimustietoa Aurinkopaneeli lämpenee hieman auringon osuessa siihen, mikä edistää lumen sulamista ja myös lämmityskaapeleita on kokeiltu Kauppakeskuksissa on kokeiltu automaattisia lumenpoistojärjestelmiä ja aavikoiden läheisyydessä on käytetty pölynpoistoon elektromagneettisia menetelmiä. Lumen koostumus ja tarrautuvuus on erilainen eri lämpötiloissa 2

3 ATT:llä on työn alla kaksi uudiskohdetta, joihin tulee aurinkopaneelit, jotka on mitoitettu kevään ja syksyn sähkönkulutuksen mukaan Helsingin Energia olisi valmis toteuttamaan jonkin kaupungin omistaman kohteen aurinkosähköratkaisun ns. ympäristöpennisähkökonseptilla 4. KETS-SOPIMUKSEN TÄYDENTÄMINEN Ulla Soitinaho kertoi uuden energiatehokkuusdirektiivin vaikutuksesta olemassa oleviin vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin. Sopimuksissa on säästötavoitteena 9 % ja ne ovat voimassa vuoteen 2016 asti. Uusi jo voimaan astunut energiatehokkuusdirektiivi korvaa energiapalveludirektiivin, jota sopimukset ovat onnistuneesti toteuttaneet. Direktiivillä pyritään varmistamaan 20 %:n säästötavoitteen toteutuminen vuoteen 2020 mennessä ja siinä edellytetään kansallista sitovaa energiansäästötavoitetta vuosille Olemassa olevia sopimuksia on siis tarpeen täydentää sekä valmistella uudet sopimukset kaudelle Uudella kaudella ja olemassa olevan sopimuskauden loppuvuosina ( ) säästöä tulisi syntyä vuosittain noin 1,5 %, kun tavoite nykyisessä sopimuksessa on keskimäärin 1 % vuodessa. Komissio on antanut kolme vaihtoehtoa tavoitteen saavuttamiseen, joista yksi on velvoittaa energiayhtiöt säästön toteuttamiseen, toinen saavuttaa vastaava säästö muilla kansallisesti päätetyillä menettelytavoilla ja kolmas näiden keinojen yhdistelmä. Nykyisen sopimusmallin jatkokehittäminen olisi toteutusvaihtoehdon 2 mukainen. Jos tämä keino valitaan, komissiolle on esitettävä joulukuussa tämän kansallisen energiatehokkuusohjelman myötä saavutettava säästö ja keinot joilla ne saavutetaan. Kuutoskaupungit ovat pitäneet yhteistyöpalaverin työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ja kaavailleet yhteistä aiesopimusta uusien kaupunkikohtaisten sopimusten valmistelusta. Aiesopimuksen tarkoituksena on arvioida uudella sopimuskaudella saavutettava kumulatiivinen energiansäästö ja linjata toimenpiteet, joilla se saavutetaan, jotta voidaan osoittaa Suomen kaupunkien sitoutuminen vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseen. Yhteisen aiesopimuksen vaihtoehtona on, että aiesopimukset tehdään kaupunkikohtaisesti työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Varsinaiset energiatehokkuussopimukset uudelle kaudelle tehdään joka tapauksessa kaupunkikohtaisesti. Soitinaho korosti, että uuden laskutavan mukaan suurin hyöty saataisiin, jos säästövaikutukseltaan suurimmat toimenpiteet toteutettaisiin välisenä aikana, jolloin ne huomioitaisiin myös kaudella Esityksen jälkeen keskustelussa kyseenalaistettiin Helsingin hyöty mahdollisesta yhteisestä aiesopimuksesta ja pohdittiin tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä mahdollisia sanktioita ja varhaistoimien huomiointia. Soitinaho korosti että aiesopimuksen tarkoitus on osoittaa kaupunkien yhteinen sitoutuminen säästötavoitteen saavuttamiseen ja että varsinaiset sopimukset kaudelle tavoitteineen ja toimenpiteineen ovat kaupunkikohtaisia. 3

4 Keskustelussa tuotiin myös esiin epäselvyys kuutoskaupunkien yhteistyön nykytilanteesta ylipäätään. Puheenjohtajan mukaan Helsinki on ainoa kaupunki, joka on käynnistämässä Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston aloitteen mukaisesti hankkeen säästötavoitteen nostamisesta 30 %:iin, eikä muissa kaupungeissa ole edetty tämän asian suhteen. 5. ENERGIANSÄÄSTÖTOIMINNAN RAPORTOINTI V Katri Kuusinen esitteli viime vuoden energiankulutuksen kehitystä ja säästötoimilla saavutettua kokonaissäästöä. Sähkönkulutuksen seuranta on muuttunut niin, että sähkölämmitystä ja kulutussähköä ei enää saada erikseen. Tämä aiheuttaa aiemmin erikseen raportoituun kulutussähkön trendiin pienen nousun vuoden 2012 kohdalla. Kuusisen esitys on liitteessä 2. Säästövaikutusten arviointi oli vielä osittain kesken, mutta säästöjä on toteutettu jo tähän asti tehdyn arvion mukaan tavoitteiden mukaisesti. Energiansäästöneuvottelukunnan jäseniltä saatiin ennen kokousta muutamia kommentteja ja täydennyksiä. Muita kommentteja ja täydennyksiä voi lähettää mennessä Pälvi Holopaiselle rakennusvirastoon. Keskustelussa saatuja kommentteja olivat - Kulutussähkö ja sähkölämmitys tulisi yhdistää takautuvasti, jotta lukemat ovat vertailukelpoiset - Kaavioissa tulisi tarkentaa, mitä pinta-aloja kohden ominaiskulutukset on laskettu (esim. bruttoneliöt) - Sähköntuotannon ominaispäästön laskee nykyään Energiamarkkinavirasto ja laskelma valmistuu heinäkuussa, joten sähkökäytön hiilidioksidipäästöjä ei saada nyt eikä jatkossakaan vuoden alkupuoliskolla valmistuvaan raporttiin. Ominaispäästön ei odoteta heilahtelevan merkittävästi vuosien välillä, joten käytetään arviota. - Miksi sähkön ominaiskulutus oli vuosina niin alhainen verrattuna edellisiin vuosiin ja nousi niin jyrkästi vuonna 1998? Kaavion y-akselin skaalaus on erilainen kuin aiemmin, mikä korostaa kulutuksen muutoksia, nousu on noin 10 % Vuonna 1998 otettiin käyttöön Viikinmäen jätevedenpuhdistamon typenpoistolaitos, mikä selittää kulutuksen kasvusta noin kolmanneksen 6. TYÖRYHMIEN TILANNEKATSAUKSET Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 7. KAUPUNGIN KULUTUSSEURANTAJÄRJESTELMÄT Björn Söderström esitteli Helsingin Energian internet-pohjaista energiankulutusseurantapalvelua Sävel Plussaa. Järjestelmässä kohteen sähkön ja kaukolämmön kulutuksia voidaan seurata vuositasolta tuntitasolle. Kohteista on mahdollista muodostaa ryhmiä eri perusteilla. Kaukolämmön mittaus on tyypil- 4

5 lisesti kiinteistö- tai rakennuskohtainen, kun taas yhdessä kiinteistössä voi olla useita eri tahojen sähkösopimuksia. Näin ollen järjestelmässä on noin kaukolämpökohdetta ja sähkönkulutuskohdetta. Veden mittaus ei toistaiseksi ole mukana eikä sen mukaantulosta ole varmuutta. Vesitiedot ovat saatavilla vanhemmassa Online-palvelussa. Kohteiden pinta-ala- ja tilavuustiedot on mahdollista lisätä kohdekohtaisesti tai suurista kohdemääristä koneellisesti ajettuna järjestelmään ominaiskulutusten seuraamiseksi, mutta ko. tietoja ei toistaiseksi ole järjestelmässä. Järjestelmään on kohtuullisella työllä lisättävissä yhteenvetoryhmittelyt, joilla kaupungin kokonaiskulutuksen ja merkittävien osakokonaisuuksien kulutusta voidaan kätevästi seurata ja johtaa. Söderströmin esitys on liitteessä 3. Katri Kuusinen esitteli kaupungin nykyisen kulutusseurannan ja kulutustilastoinnin työkaluja WebKulua ja e3-portaalia. WebKulussa seurataan kaupungin omistamien palvelurakennusten energian ja vedenkulutuksia kuukausi- ja vuositasolla. Järjestelmässä on myös kiinteistöjen tilavuus- ja pinta-alatiedot, joten sillä voidaan seurata ja vertailla myös ominaiskulutusten muutoksia. Palvelussa on mahdollista verrata yhden kohteen energiankulutusta esimerkiksi samanikäisiin ja saman käyttötarkoituksen rakennuksiin sekä seurata ryhmäkohtaisia kulutusmuutoksia. Palvelussa on myös useita erilaisia kaavioita mm. kulutusmuutosten kokoluokan havainnollistamiseen, kulutustrendin osoittamiseen, jne. Kaupungin sähköinen huoltokirja Pakki sisältää kunkin kohteen tiedoissa suoran linkin ko. kohteen energiankulutustietoihin WebKulu-palvelussa. e3-portaalissa tilastoidaan kaikkien kaupungin omistamien rakennusten (ml. asuinrakennukset) sähkön ja kaukolämmönkulutus, mutta ei vedenkulutusta. Palvelussa voidaan esittää myös ryhmäkohtaisia kulutuksia ja niiden muutoksia. e3-portaaliin on kulutustietojen lisäksi koottu muuta kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyvää materiaalia, kuten energiakatselmusraportteja, energiatodistuksia, jne. Kuusisen esitys on liitteessä 4. WebKulu- ja e3-palveluihin luotiin loppuvuodesta suorat linkit, joista kulutustietoja pääsee tarkastelemaan ilman käyttäjätunnuksia tai salasanoja. Nämä linkit, palvelujen käyttöohjeet sekä Sävel Plus palveluun yhden käyttäjätunnuksen ja salasanan taakse koottu noin 600 tilakeskuksen kohteen kokonaisuus julkaistiin ekotukihenkilöiden intranet-sivuilla joulukuussa. Keskustelussa Jukka Niemi toi esiin, että julkisen sektorin kohteiden energiankulutustietojen julkistaminen lähestyy. Lisäksi tehokkaan energiankäytön johtaminen edellyttää uusia, aikaisempaa parempia työkaluja, joiden kehitys olisi tarpeen aloittaa. Katri Kuusinen kysyi, onko keskustelussa kyse kulutustietojen julkistamisen tavasta vai kaupungin koko kulutusseurannan ja sen työkalujen kehittämisestä. Kuusinen muistutti, että kuluneen vuoden aikana käydyssä kulutusseurantaan liittyvässä keskustelussa oli päätetty julkistaa tiedot ensin ekotukihenkilöille ja jatkaa kehitystyötä ja tiedon mahdollista avaamista näiltä käyttäjiltä saadun palautteen mukaisesti. Aiemmin päätetyn mukaisesti päätettiin teettää ekotukihenkilöillä loppukevään aikana kysely, jossa heitä pyydetään etsimään omien toimipaikkojensa kulutustietoja em. järjestelmistä ja kertomaan kokemuksistaan ja mahdollisista kehitysideoistaan. 5

6 8. SEURAAVIEN KOKOUKSIEN ASIOITA WWF:n kampanjaan osallistuminen Uuden yleiskaavan käsittely esittelijä Alpo Tani Strategiaohjelma esittelijä Pekka Sauri 9. MUUT ASIAT Siirrettiin WWF:n kampanjaan osallistumisen käsittely seuraavaan kokoukseen. 10. SEURAAVA KOKOUS Seuraava ESNK:n kokous on tiistaina kello Rakennusvirastossa. Kokousten asialistalle saa mielellään esittää ehdotuksia etukäteen. 11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Toimeksi saaneena Katri Kuusinen sihteeri JAKELU: ESNK:n jäsenet ja sihteeristö TIEDOKSI: Kaupunginsihteeri Kristiina Matikainen LIITTEET: Liite 1: Liite 2: Liite 3: Helsingin Energian aurinkosähkötoiminnan esittely, Hanna Veräjänkorva Sävel Plus esittely, Björn Söderström WebKulu- ja e3-esittelyt, Katri Kuusinen 6

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2014. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Töölö-Kallio. LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2014. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Töölö-Kallio. LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3 / PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Töölö-Kallio AIKA: 8.5. kello 9.00 11.00 LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja Kalevi Aittola Jukka Forsman

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2013. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Töölö-Kallio. Eeva Heckwolf. Riikka Jääskeläinen

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2013. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Töölö-Kallio. Eeva Heckwolf. Riikka Jääskeläinen ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 6 / PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Töölö-Kallio AIKA: 16.9. kello 13.00 14.20 LÄSNÄ: Pekka Sauri, puheenjohtaja Jukka Forsman Pentti Hammar

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2014. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola. LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2014. PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola. LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 5 / PAIKKA: Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21, neuvotteluhuone Malmi-Puistola AIKA: 12.11. kello 13.00 14.45 LÄSNÄ: Pekka Sauri puheenjohtaja Joonas Hautala Eeva Heckwolf

Lisätiedot

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta 15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2010 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010 Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta Energiansäästötoiminta

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma 1 (7) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2 (7) Sisältö 1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma... 2 1.1 Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus...

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (93) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 12/2012 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011

PEK-SELVITYS. Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 2011 PEK-SELVITYS Helsingin parhaat energiatehokkuuskäytännöt -työryhmän loppuraportti 21.9.2011 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO 21.9.2011 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET Helsingin strategiaohjelman 2009 2012

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHKKUUSSPIMUKSEN TIMINTASUUNNITELMA VUSILLE 2008-2016 Riihimäen kaupunki Tekninen keskus Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Versio 2 / 1.6.2010 1 SISÄLTÖ 1.ALKUSANAT...2

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 1 2 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 2 Energiansäästösuunnitelma ja sen toteuttaminen...9 Energiansäästösuunnitelma...9 Tampereen kaupungin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 Päivitys 10.12.2012: Henkilötiedot päivitetty, liiteosiossa teknisen toimen osuutta päivitetty. 25.2.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 1 (33) Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 Tekijä Pvm Versio Muutokset Markku Korpilauri / EK 18.11.2013 4.0 Koko suunnitelman päivitys Kati Mauno/Enegia 28.4.2015

Lisätiedot

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi

6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi 6.5.2014 LUONNOS HE energiatehokkuuslaiksi Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan 1. Liittyvä yhteisö (yhteisön nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

Energiaälykäs pääkaupunkiseutu

Energiaälykäs pääkaupunkiseutu Sitran selvityksiä 89 Energiaälykäs pääkaupunkiseutu Loppuraportti 17.3.2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 89 Gaia Consulting Oy: Erkka Ryynänen, Katariina Simola, Laura Ylimäki, Laura Descombes, Juha

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle energiatehokkuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi energiatehokkuuslaki, laki sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 versio I 30.1.2014 POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KÄYNTIOSOITE: HYRYLÄNTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI:

Lisätiedot

Satu Routa-Lindroos. Tampereen ympäristöpolitiikan merkitys energiansäästötyön arkikäytäntöihin Johanneksen koulussa ja tilakeskuksessa

Satu Routa-Lindroos. Tampereen ympäristöpolitiikan merkitys energiansäästötyön arkikäytäntöihin Johanneksen koulussa ja tilakeskuksessa Satu Routa-Lindroos Tampereen ympäristöpolitiikan merkitys energiansäästötyön arkikäytäntöihin Johanneksen koulussa ja tilakeskuksessa Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot