AINEISTOPAKETTI MURTUMIEN EHKÄISYSTÄ PAJASARJAN SUUNNITTELIJALLE VERSIO 3.4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AINEISTOPAKETTI MURTUMIEN EHKÄISYSTÄ PAJASARJAN SUUNNITTELIJALLE VERSIO 3.4"

Transkriptio

1 AINEISTOPAKETTI MURTUMIEN EHKÄISYSTÄ PAJASARJAN SUUNNITTELIJALLE VERSIO 3.4 LAATIJAT: Lena Sjöberg-Tuominen, Terveydenhuollon erikoislääkäri, HY Liisa Länsipuro, Asiantuntijalääkäri, ROHTO Risto Mäkinen, Ylilääkäri, ROHTO Raija Sipilä, Asiantuntijalääkäri, ROHTO ASIANTUNTIJAT: Anna-Mari Koski, Endokrinologian erikoislääkäri, Jyväskylän keskussairaala Mika Palvanen, Tapaturmien ehkäisyn dosentti, UKK-instituutti & TaY AINEISTOPAKETIN SYNTYYN OVAT MERKITTÄVÄSTI MYÖTÄVAIKUTTANEET MYÖS: Tiina Varis, Ylilääkäri, ROHTO (asiasisällön ja rakenteen konsultaatio) Susanna Nuutinen, Kehittämispäällikkö (pajarakenteisiin liittyvä konsultaatio, Rohtotähden suunnittelu, työtapojen konsultaatio ja suunnittelu) Johanna Tulonen-Tapio, Kehittämispäällikkö (paja-arvioinnin suunnittelu)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TERMEJÄ TAVOITE-EHDOTUKSIA MURTUMIEN EHKÄISY PAJASARJALLE AINEISTOPAKETIN KÄYTTÖ ROHTO-PAJAN PERUSTEET YLEISTÄ ROHTO-PAJAN SUUNNITTELUSTA TAUSTATIETOA MATALAENERGISTEN MURTUMIEN EHKÄISYSTÄ ROHTOTÄHTI ESIMERKKEJÄ PAJAN KOKONAISRAKENTEISTA IDEOITA TYÖTAVOIKSI ENNAKKOTEHTÄVÄ JOHDANTO POTILASTAPAUS RYHMÄTYÖT TIETOISKU JA OPETUSKESKUSTELU JATKOTOIMISTA SOPIMINEN JA YHTEENVETO ARVIOINTI... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 8. AV-AINEISTO POST FESTUM ELI PAJAN JÄLKEEN MUISTILISTA PAJAVALMISTELUJEN AIKATAULUSTA KIRJALLISUUTTA TERMEJÄ MEM = matalaenerginen murtuma, pienienergisen vamman aiheuttama luunmurtuma, joka tapahtuu tavallisimmin kaatumalla tai putoamalla alle metrin korkeudelta. LÄÄKITYKSEN KOKONAISHALLINTA Keskeistä on hallita lääkitys, kirjata se ja laatia lääkityksestä suunnitelma. Käydään läpi potilaan käyttämät lääkkeet, niiden annostus ja antotapa, käyttötarkoitus, tarpeellisuus, kesto, ja suunnitellaan hoidon jatko. Tuloksena on yhteenveto lääkityksestä ja lääkehoidon suunnitelma, ja se kirjataan sairauskertomukseen yksiselitteisesti määriteltyyn paikkaan. Se on ainakin toimipaikan tasolla kaikkien hoitoon osallistuvien käytettävissä. Lääkäri ottaa vastuun nimellään ja päiväyksellä yhteenvedosta. SEKUNDAARIPREVENTIO Toimet joilla pyritään estämään hyvin varhaisessa, usein oireettomassa vaiheessa (esim. seulontatutkimuksen avulla) todettua tautia kehittymästä edelleen. PRIMAARIPREVENTIO Sairauksien torjuntatoimet ennen taudin ilmenemistä (esim. taudin syiden poisto) tai terveyden lisäämiseen yleisesti tähtäävät toimet ( esim. terveyskasvatus, terveystarkastukset) - 2 -

3 2. TAVOITE-EHDOTUKSIA MURTUMIEN EHKÄISY PAJASARJALLE Alla olevassa taulukossa on esitetty Rohdon ehdotuksia pajan suunnittelussa harkittavaksi. Voit soveltaa niitä oman talon tarpeiden mukaisesti. Tavoitteet ovat yleisemmän tason asioita, joihin voisi pyrkiä pajalla ja sen saavutusten toimeenpanolla. Tässä teemassa tavoitteilla on tärkeysjärjestys, joka tähtää hoidon vaikuttavuuden maksimoimiseen. Murtumien sekundaaripreventiossa hoidon vaikuttavuus on selvästi suurempi kuin primaaripreventiossa, ja primaaripreventiossa vaikuttavuus on suurempi jos hoito kohdistetaan korkean murtumariskin potilaisiin. Tulostavoitteet ovat ehdotuksia pajalla parannettavista käytännöistä. Näissä pyritään konkreettisuuteen ja mitattavuuteen. Tulostavoitteista voit(te) valita ja muokata oman toimipaikan kannalta keskeisimmät ja rajata ja tiivistää pajan aihepiiriä. Mittaamalla niiden toteutumista ennen ja jälkeen pajan pystyt myös arvioimaan pajan vaikuttavuutta. TAVOITTEET (yleisellä tasolla) Tulostavoite ehdotuksia 1. Murtuman saaneiden sekundaaripreventio on kattava ja tarkoituksenmukainen lääkehoito on rationaalista murtumariskiin vaikuttavat tekijät arvioidaan 2. Murtumien primaaripreventio etenkin lääkehoidon osalta kohdistetaan korkean riskin potilaisiin ja sen sisältö on tarkoituksenmukainen 3. Sovitaan ja tehdään kirjallinen hoitokäytäntö matalaenergisten murtumien ehkäisyyn Toiminnassa on järjestelmä, jolla varmistetaan matalaenergisen murtuman (MEM) saaneille: Lääkityksen kokonaishallinta (etenkin sedatiiviset ja ortostaattiset lääkkeet) Ca+D kaikilla Osteoporoosilääkkeiden käyttö on harkittu ja jos niitä ei ole käytössä, sille löytyy perustelu Kaatumis- ja murtumariskiin vaikuttavien tekijöiden arviointi ja tarvittavat toimenpiteet järkevä toimintatapa alentuneen luuntiheyden arviointiin On sovittu, mikä on korkea riski, miten se arvioidaan ja mitä sitten tehdään Kaikilla on käytössään Ca + D Sovitaan kenelle osteoporoosilääke Kaatumis- ja murtumariskiin vaikuttavien tekijöiden arviointi ja tarvittavat toimenpiteet o Systeemisen glukokortikoidin pitkäaikaiskäyttäjien luuturva on kunnossa järkevä toimintatapa alentuneen luuntiheyden arviointiin On laadittu kirjallinen talontapa, jossa on omat toimintatavat sekundaari- ja primaaripreventioon HUOM! 9/08 SLL:ssä ilmestyneessä Rohdon artikkelissa on taulukko MEM-talontavassa huomioitavista asioista! - 3 -

4 3. AINEISTOPAKETIN KÄYTTÖ Tämä aineisto on tarkoitettu tueksi Sinulle, kun suunnittelet ja toteutat Rohto-pajasarjaa murtumien ehkäisystä. Aihe on laaja tähdäten kokonaisuuden hallintaan, jolloin murtumia pystyttäisiin todella ehkäisemään yksittäisten riskitekijöiden hoidon sijasta. Tämän saavuttamiseksi aiheesta kannattaa järjestää ainakin kahden pajan sarja: 1. Lääkäreiden tieto-taitoa tulee kehittää, jotta he osaavat paremmin huomioida potilaidensa murtumariskin kokonaisuutena ja kohdistaa toimenpiteet niihin riskitekijöihin, joihin voi vaikuttaa. Myös osteoporoosin diagnoosikriteerit ja lääkehoitokäytännöt kaipaavat selvennystä. Tämän pajan voi edellytysten täyttyessä pitää myös Rohto-asiantuntija vetoisena ns. Avaimet käteen pajana. 2. Potilaiden oikea-aikaista tutkimuksiin ja hoitoonohjausta voidaan edistää tiimipajalla, jossa sovitaan yhtenäiset talon tavat, optimaaliset seulonta- ja seurantakäytännöt työnjakoineen. (Esimerkiksi murtumariskin seulonnan, osteoporoosin diagnostiikan, lääkityksen arvioinnin ja seurannan suhteen kuten myös yhteistyöstä ja käytännöistä noudatetaan kotisairaanhoidossa, fysioterapiassa jne.) Aineistopaketin lopussa on tällä kertaa myös linkkejä aiheeseen liittyviin, Suomessa meneillään oleviin projekteihin. Näistä löydät varmasti hyödyllistä asiaa etenkin tiimipajan suunnittelua ja talon tavan toteutusta varten. AINEISTOA VOI JOSKUS KÄYTTÄÄ SELLAISENAAN, MUTTA USEIMMITEN TARVITAAN SEN VALIKOIMISTA JA SOVELTAMISTA. Aineistopaketissa on viitteellisiä pajan rakenne-ehdotuksia ( luku 6), joista voit soveltaen suunnitella haluamasi pajasarjan. Luvussa 7 kuvataan tarkemmin erilaisia työtapoja ja sitä millaisia asioita eri pajan vaiheissa kannattaa ottaa huomioon. Tuttuun tapaan mukana on myös pptkuvasarja aiheeseen liittyen, josta voit valikoida sopivat omaa tietoiskuasi varten. Voit myös lisätä kuvasarjaan omia diojasi, merkitsethän ne selkeästi itse tekemiksesi. Tällä kertaa liitteenä on myös vakituisen tiedottajamme Tuula Vainikaisen tekemä artikkelipohja, jota voit hyödyntää mikäli haluatte tiedottaa pajastanne ja uusista käytännöistänne myös väestölle esim. paikallislehden välityksellä. Tällainen artikkeli olisi varmasti hyödyllinen niin toimipaikan imagon nostajana (ajan tasalla olevana, toimintaansa kehittävänä organisaationa) kuin uusien käytäntöjen toteuttamisen helpottajana väestö saisi nopeasti ja kattavasti tietoa siitä miten teillä toimitaan! Paketissa juuri tähän aiheeseen liittyvät asiat ovat lihavoituna kursiivitekstinä ja normaalitekstinä muita tärkeitä pajaan liittyviä asioita. Ensimmäisiä kertoja pajaa järjestäessä kannattanee kokonaisuuden hahmottamiseksi ainakin selata koko aineisto läpi. Kokemuksen kartuttua voit myöhemmin poimia kustakin aineistopaketista aiheeseen liittyvät vinkit. Tähän aineistopakettiin kuuluu myös osio arvioinnin suunnittelusta. Vaikka se on sijoitettu paketin loppuun, arviointia tulee toki miettiä pajasuunnittelun alusta lähtien. Paketin sisältö on muotoutunut käytännön kokemuksen kautta ja sitä kehitetään jatkuvasti vinkit ja kommentit ovat tervetulleita! Aineistopaketin tavoitteena on ohjata rationaalisen lääkehoidon edistämiseen. Rationaalisella lääkehoidolla ja lääkkeettömällä hoidolla on suuri merkitys yksilölle ja kansanterveydelle

5 4. PAJAN PERUSTEET 4.1 Yleistä Rohto-pajan suunnittelusta ja toteutuksesta Millaisesta tarpeesta aihevalinta on lähtöisin, minkä pitäisi muuttua Aseta selkeä, sopivan kokoinen tavoite Valitse sopivat työtavat Mieti realistinen aikataulu Pajan ja sen seurausten arviointi - miten sen tekisit? Aloita suunnittelu kirkastamalla Rohto-pajan tavoite. Suunnittele pajan sisältö ja toteutustapa sille asetettujen tavoitteiden sekä sen kohderyhmän ja paikallisen tilanteen mukaan. Käytä matriisia pajan suunnittelun tukena alusta alkaen, sillä silloin Sinun on helppo muistaa kaikki tärkeimmät pajan onnistumiseen vaikuttavat asiat. Luo matriisia apuna käyttäen pajalle tarkka aikataulu. Puolessatoista tunnissa ehtii toteuttaa tiiviin pajan, jos sen aihe on selkeästi rajattu. Toisaalta yli kolme tuntia kestävää pajatyöskentelyä ei jaksa sen paremmin vetäjä kuin osallistujatkaan. Mikäli käsiteltävä asia tai tavoite on laaja, järjestä aiheesta useamman pajan sarja. Pajat voidaan jakaa karkeasti kahteen tyyppiin - tiimipajaan ja taitotieto-pajaan: Jos pajan tavoitteena on kehittää yksikön toimintatapoja, se kannattaa toteuttaa moniammatillisena tiimipajana. Kun toimintaa hankaloittavat ongelmat tiedostetaan ja niiden ratkaisut pohditaan yhdessä, lopputulokseen myös sitoudutaan. Tavoitteena on, että pajan avulla hoitokäytännöt yhtenäistyvät ja/tai toimintatavoista aikaansaadaan yhteinen sopimus, ns. talon tapa. Taitotieto-pajassa tavoitteena ovat tietoiset lääkkeitä koskevat päätökset. Pajassa pyritään tukemaan osallistujia käyttämään tietoa jokapäiväisessä työssään taidokkaasti. Mikäli kliininen ongelma on selkeästi rajattu, voidaan pajan avulla päätyä yhteisiin rationaalisiin hoitolinjoihin. Jokainen paja on erilainen ja sen onnistumiseen vaikuttavat monet osatekijät. Täydellisyyteen ei kannata pyrkiä, tärkeää on rohkeasti kokeilla erilaisia toimintatapoja ja sitä kautta löytää tiettyyn työyhteisöön ja asiakokonaisuuteen sopivia pajan toteuttamisen tapoja. Muista suunnitella pajan kulku ja toimintatavat huolellisesti pajan loppuun asti. Jos pajan lopussa ei tarkasti yhdessä sovita miten asia etenee: kuka tekee mitä ja milloin, asiat jäävät helposti ns. roikkumaan eikä talon tapa tule valmiiksi, eikä sitä ainakaan oteta kaikkien toimesta käyttöön. 4.2 Taustatietoa matalaenergisten murtumien ehkäisystä Murtumien sekundaaripreventio on vaikuttavaa, joten näiden potilaiden hoitoon kannattaa panostaa mahdollisimman kattavasti Murtumien primaariprevention vaikuttavuutta voi lisätä tunnistamalla korkean riskin potilaat ja hoitamalla heidät harkitusti. Olennaista on, että murtumien ehkäisy hahmotetaan kokonaisuutena ja riskitekijät tunnistetaan Noin kolmannes kotona asuvista ja yli puolet laitoksissa asuvista yli 65-vuotiaista kaatuu vuosittain ainakin kerran ja noin puolet vuoden aikana kaatuvista kaatuu toistamiseen. Noin 20% tapauksista vaatii lääkärissä käynnin ja 5% johtaa luunmurtumaan. Omatoimisista vanhuksista puolet jää lonkkamurtuman jälkeen osittain ja lopulta kolmannes täysin riippuvaiseksi ulkopuolisesta avusta (käytännössä laitoshoitoon)! Yli 90% lonkkamurtumista ja valtaosa muistakin iäkkäiden murtumista on suoraa seurausta kaatumisista ja kaatumisalttius onkin matalaenergisten murtumien merkittävin riskitekijä

6 Valtakunnallisen hoitoilmoitusrekisterin mukaan Suomessa ilmenee vuosittain yli 7000 lonkkamurtumaa. Yhden lonkkamurtumapotilaan hoidon on laskettu maksavan ensimmäisen vuoden aikana murtumasta n euroa. Nikamamurtumat aiheuttavat potilaille usein voimakkaita kipuja ja lisäksi merkittävää toimintakyvyn laskua. Monet perussairaudet, kuten keuhkosairaudet hankaloituvat nikamamurtumien yhteydessä, hengitysfunktion huonontuessa. Viimeaikaisissa tutkimuksissa myös nikamamurtuman ensimmäisen vuoden kokonaiskustannuksen ovat samaa kertaluokkaa kuin lonkkamurtuman hoidon. Murtumien ehkäisemiseksi on järkevää panostaa sekä kaatumisriskin pienentämiseen että luun lujuuden lisäämiseen. Iäkkäiden murtumissa osteoporoosi on yksi riskitekijä muiden joukossa. Lonkkamurtuman ilmaantuvuus 13-kertaistuu 60 ja 80 vuoden iän välillä. Mineraalitiheyden pienentyminen ja luun hajoamisen kiihtyminen selittävät ilmaantuvuuden nelinkertaistumisen. Loput murtumien lisääntymisestä selittänee kaatumistapaturmien lisääntyminen. Kaatumisia voi tehokkaasti ehkäistä vaikuttamalla syytekijöihin. Tärkeimpiä ovat: - monilääkitys, erityisesti psyykenlääkkeet - liikkumisen ja tasapainon hallinnan vaikeudet, lihasheikkous; vähäinen liikunta - muistihäiriö ja muut neurologiset ongelmat, kuten sairastettu halvaus, Parkinsonin tauti - heikko näkökyky (huono valaistus) Osteoporoosin ehkäisyssä tärkeätä on kohdistaa yleiset lääkkeettömät ehkäisytoimet laaja-alaisesti koko väestöön, ja yksilöllisesti harkitut laajemmat murtumien ehkäisyn interventiot korkean riskin potilaisiin. Osteoporoosin ehkäisyn kulmakivet koko väestölle ovat: - säännöllinen liikunta - tupakoinnin välttäminen - D-vitamiinia IU/vrk, Ca vähintään 1g/vrk Suunnatusti tulee toteuttaa: - taudin seulonta ja lääkkeellinen hoito rationaalisesti oikeille potilaille oikeaan aikaan - osteoporoosin ehkäisyneuvonta ja seulonta niille, joilla on riskitekijöitä - perusterveydenhuollossa luuntiheysmittaukset murtumapotilaisiin ja vuotiaisiin - kun lääkäri hoitaa sairautta tai käyttää lääkitystä (esim. glukokortikoidit,) joihin liittyy merkittävä osteoporoosin riski, hän on vastuussa myös näiden potilaiden osteoporoosin hoidosta Kriittinen kohta tässä hoitoketjussa on korkean riskin potilaiden poimiminen ohjauksen ja hoidon piiriin. Tässä suhteessa helposti identifioitava ja tavoitettava ryhmä ovat jo murtuman saaneet, eli sekundaariehkäisy-potilaat, koska he ovat murtuman vuoksi pääsääntöisesti kontaktissa terveydenhuollon toimijoihin. Aikaisemmin tapahtunut MEM on myös ylivoimaisesti suurin yksittäinen murtuman riskitekijä. Potilaan murtumariskin arvioimiseksi on olemassa erilaisia riskilaskureita, joista parhaiten tieteelliseen näyttöön perustuva on tällä hetkellä WHO:n FRAX laskuri, jonka nettilinkki löytyy aineiston lopusta. Sen avulla voidaan laskea potilaan kymmenen vuoden murtumariski luuntiheysarvo huomioiden tai ilman sitä. Suomalaiselle väestölle siihen ei toistaiseksi ole omaa kaavaa mutta iso-britannian väestö on epidemiologisten tietojen perusteella tässä suhteessa lähinnä suomalaista väestöä. Suomalaisiin riskitekijätutkimuksiin perustuvia murtumariskin arviointilaskureita ovat MOI (Mikkelin Osteoporoosi-indeksi) sekä osteoporoosiliiton nettisivuilta löytyvä printattava testi. Lääkäreiden olisi tärkeää tuntea osteoporoosilääkityksen vaikuttavuus, eli se miten hoito vaikuttaa murtumien ilmaantuvuuteen. Tutkimusten mukaan yhden lonkkamurtuman estämiseksi täytyy hoitaa bisfosfonaateilla lähes sataa satunnaisesti valittua vuotiasta naista 3 v ajan. Risedronaattia koskeneessa tutkimuksessa hoito kohdennettiin vain sellaisiin, joilla oli sekä nikamamurtuma että lonkan erittäin pieni mineraalitiheys (t-score < -3.0), NNT oli 30 jotta yksi säästyi lonkkamurtumalta (3 vuoden hoidon aikana)

7 Lääkehoidon kustannusvaikuttavuus siis lisääntyy selvästi, mikäli hoito kohdennetaan iäkkäisiin, pienen mineraalitiheyden omaaviin ja murtumia jo sairastaneisiin. Matalaenergisen murtuman saaneille osteoporoosilääkityksen aloittaminen on oletusarvo, josta poikkeaminen tulee perustella, kun taas primaaripreventiossa hoidon aloitus tulee harkita kokonaisriskiarvion perusteella (esim. FRAX/MOI ja potilaan kokonaissairastavuus ja lääkitys huomioiden). Lääkehoitoja harkitaan vain itsenäisesti liikkuville. Valtaosalla yli 70-vuotiaista lonkka- ja nikamamurtumapotilaista on osteoporoosi, mikä puoltaa lääkehoidon aloitusta ilman luuntiheysmittaustakin, jos mittaukseen ei ole mahdollisuutta. Hoidoksi aloitetaan kalsiumin ja D- vitamiinin lisäksi ensisijaisesti alendronaatti tai risedronaatti heti, kun potilas kykenee nielemään nämä lääkkeet turvallisesti. (toissijainen vaihtoehto on kalsitoniini). Ilman lähtötason luuntiheysmittausta hoidon tehon seuranta on käytännössä vain uusien murtumien ilmaantumisen seurantaa. Bisfosfonaattilääkityksen kestoksi suositellaan oletusarvoisesti viittä vuotta. Lääkehoidon tehon seuraamiseksi luuntiheysmittauksia suositellaan 2-3 vuoden välein. Kohonneella murtumariskillä ja lääkehoidolla on moniulotteinen yhteys ja lääkitys tulisi säännöllisesti harkita kokonaisuutena myös tämä näkökanta huomioiden. Lääkkeiden vaikutukset murtumariskiin voidaan luokitella seuraavasti: 1. Kaatumiselle altistavat 2. Luuta haurastuttavat 3. Murtumia estävät lääkkeet Lääkearvion suorittamisen ja lääkehoidon rationalisoinnin vaikuttavuudesta kaatumisen ehkäisyssä on muutamia lupaavia tutkimuksia: Brittitutkimuksessa (Zermansky et al, 2006) farmakologi kartoitti hoivakodeissa asuvien lääkityksen (kotona) ja lääkäri teki sitten harkintansa mukaan muutoksia. Potilaiden määrä 667, verrokkiryhmä kävi myös normaalisti lääkärin kontrollissa. Tuloksena oli kaatumisten väheneminen lääkearvioryhmässä puolen vuoden seurannassa 1.3:sta 0.8 per potilas eli 38,4 % (p< ). Lääkärikäyntien tai sairaalahoitojen määrässä ryhmien välillä ei tässä lyhyessä ajassa saatu eroa. Uusiseelantilainen työryhmä sai psyykenlääkkeiden systemaattisella vähentämisellä kaatumisriskin pienenemään jopa 66 % (Campbell ym. 1999). Otoskoko tutkimuksessa oli aika pieni ja seuranta-aika alle vuoden, mutta ryhmät oli taitavasti sokkoutettu lääke vaihdettiin vähitellen placeboon. Lisää tutkimuksia tästä aihepiiristä tarvitaan! Tutkimuksia liikuntaohjauksen vaikuttavuudesta kaatumisten ja sitä kautta murtumien ehkäisyyn on runsaasti, mutta tasoltaan ja intervention laajuudelta ne vaihtelevat kovasti ja näin ollen myös tulokset ovat osittain ristiriitaisia. Monipuolisella voima- ja tasapainoharjoittelulla kaatumiset (myös vammaan johtavat - ) näyttävät kuitenkin vähenevän % interventiosta ja potilasvalinnasta riippuen. Myös kaihileikkauksien aikaistamisella ja ympäristön turvallisuuden parantamisella on tutkimuksissa saatu murtumat vähenemään merkittävästi. Lonkkasuojaimilla on suomalaisissa vanhustenhoitoyksiköissä tehdyssä tutkimuksessa saatu lonkkamurtumien ehkäisyn NNT luvuksi 41 yhden vuoden hoitojaksolla (95% Cl ) ja viiden vuoden hoidossa jopa 8! Kenkien liukuesteiden hyödyllisyydestä on tutkimustietoa erittäin vähän, mutta kesäkuussa 2005 julkaistiin yhdysvaltalainen tutkimus, jossa osoitettiin talvijalkineisiin koko pohjan alueelle asetettavien liukuesteiden vähentävän noin 50 % iäkkäiden liukastumisia ja kaatumisia ulkona. Potilasohjaukseen on syytä panostaa! Elintapojen, liikkumisen ja ympäristön turvallisuuden edistäminen on ensiarvoisen tärkeää. Lääkehoidon suhteen on kokonaislääkityksen tarkistamisen lisäksi tuettava potilasta hoidon toteuttamisessa korostamalla hoidon merkitystä, sekä säännöllisen ja ohjeiden mukaisen lääkkeiden käytön tärkeyttä. Tärkeää on myös että potilas pystyy kertomaan avoimesti omista havainnoistaan ja tuntemuksistaan hoidon suhteen. Yhden lääkärinvastaanoton - 7 -

8 puitteissa ei varmastikaan pystytä käymään läpi kaikkea asiaan liittyvää tietoa ainakaan niin että potilas kokonaisuuden ymmärtäisi ja sisäistäisi. Tätä kaikkea varten on oltava aikaa, esim. kunnollinen sovittu hoitajan vastaanottoaika sekä mielellään yhtenäiset, sovitut käytännöt ja työnjako. 5. ROHTOTÄHTI Muista huomioida pajan suunnittelussa kaikki Rohtotähden sakarat. Mietiskele heti alkuun ainakin seuraavia asioita ja kirjaa ajatuksesi suunnittelumatriisiin. 1. Pajan tarve: miksi paja pidetään? onko kyseessä toive vai tarve? sisäinen vai ulkoinen tarve? 2. Pajan tavoite: mihin pajalla pyritään? minkä pitäisi muuttua ja mihin suuntaan? 3. Pajan kohderyhmä: ketä on todennäköisesti paikalla ja ketkä jäävät pajan ulkopuolelle? ketä pitäisi olla paikalla, jotta pajan tavoite saavutetaan? 4. Pajan arviointi: mitä pajan avulla voidaan saavuttaa ja miten sitä voisi arvioida? - 8 -

9 6. ESIMERKKEJÄ PAJAN KOKONAISRAKENTEISTA Tässä on muutamia esimerkkejä pajan rungoksi. Osiossa 7 avataan pajaosioiden sisältöä hiukan lisää. Muistathan että voit soveltaa ideoita vapaasti ja suunnitella pajan toteutuksen toimipaikan tarpeiden mukaan. Konsultoi heti suunnittelun alkuvaiheessa aluevastaavaa taikka esim. ESIMERKKI 1. Aihekokonaisuuteen johdatteleva taitotieto-paja. Pajassa laajennetaan ymmärrystä osteoporoosiajattelusta laajempaan murtuman ehkäisyyn. Ryhmätöissä havainnollistetaan millaiset tekijät altistavat luunmurtumille ja näistä voidaan päätellä mihin asioihin kannattaa käytännössä panostaa. Toimipaikan omia käytäntöjä voidaan sitten rakentaa tiimipajassa. Tähän taitotieto-pajaan on usein syytä pyytää myös toimipaikan muu henkilöstö, kuin lääkärit jotta tiimipajaan lähdettäisiin yhteiseltä pohjalta. Toinen vaihtoehto on esitellä pajan keskeisimmät osiot (tietoisku? ryhmätöiden tulokset?) erikseen muulle henkilökunnalle, esim. ennen kakkospajaa taikka vaikka osastopalaverien yhteydessä. I JOHDANTO, avaus aiheeseen, esittelyt Yleistä aiheesta ja Rohto-pajasta, jos paikalla ensikertalaisia. Päivän tavoite. II RYHMÄTYÖ, miten voimme vaikuttaa Tehtäväksianto: Mitä pitäisi tehdä, että murtumaa ei tule? (terveydenhuoltohenkilöstön realistiset mahdollisuudet) III RYHMÄTYÖn purku Ryhmät kertovat millaisia asioita esiin on tullut. Listatkaa vaikka fläpille, toivottavasti löytyy seuraava suuntaisia: - riskipotilaiden tunnistaminen, - murtumien ehkäisy (kaatumisten ja osteoporoosin ehkäisy), - murtumille( kaatumisille ja osteoporoosille) altistavien lääkitysten huomioiminen, - järkevä osteoporoosin seulonta ja diagnostiikka, - muiden riskitekijöiden hallinta, - osteoporoosin lääkehoito (oikea kohdistaminen, sivuvaikutusten huomiointi, lääkkeen valinta ja lääkityksen kesto, - yli- ja alihoidon välttäminen ja hoitomyöntyvyyteen panostaminen, - työnjaosta sopiminen IV TIETOISKU, painopistealueen ydinviesti lääkäreille Painota tässä erityisesti lääkärispesifejä osioita, kuten esimerkiksi: Osteoporoosilääkkeiden vaikuttavuustietoa, infoa luuntiheysmittauksista Jonkin verran kannattanee jo pohjustaa: Kaatumisten ja murtumien riskitekijöistä ( KH-suosituksen mukaan) Ehkäisymenetelmien vaikuttavuudesta Jätä kuitenkin osa tietoiskusta pajaan II vaikka keskeisimpiä asioita voi varmasti tuoda esiin kerratenkin. Hyödynnä oheinen ppt-sarja soveltuvin osin! V RYHMÄTYÖ käytännön ongelmia omassa toimipaikassa Mitkä asiat ovat käytännössä ongelmallisia? Esimerkiksi: Keiden kohdalla murtumariski jää huomioimatta? VI JATKOTOIMISTA SOPIMINEN ja YHTEENVETO Mieti etukäteen miten nämä asiat kokoat; fläpille, kalvolle, taululle - niin että voit lopuksi kysyä osallistujilta, että näinhän sovimme. Keskustelkaa tietoiskuista, mitä opitte ydinviestin kertaus! - 9 -

10 Panostakaa tähän, miettikää miten jatkatte: - pidättekö kakkospajan sopiaksenne miten V ryhmätyössä esiin tulleiden ongelmien kanssa edetään - luotteko talon tavan, millaisia asioita siihen pitäisi saada mukaan - sopikaa ainakin alustava jatkopajapäivä! Yhteenvetona vähintäänkin: - Toista vielä pajan tavoite, miksi pajassa oltiin - Usein on hyvä kysyä osallistujilta saavutettiinko tavoite heidän mielestään. - Mitä saatiin aikaan ja mitä tästä eteenpäin, kuka tekee, mitä tekee ja millä aikataululla tekee. ESIMERKKI 2. Talon tavan luonti, tiimipaja Pajassa tulee olla mukana kaikki murtumien ehkäisyyn osallistuvat tahot. Fysioterapia, kotisairaanhoito, paikallisen erikoissairaanhoidon edustus? (runko sopii hyvin pariksi esimerkin I taikka 3 tieto-taitopajalle) I ENNAKKOTEHTÄVÄ tilanteen kartoittamista/ arviointia varten Ennakkotehtävänä voi olla vaikkapa osallistujille ennen pajaa lähetetty kysely siitä millaisia ongelmia aiheeseen liittyy. II JOHDANTO, tavoitteen asettaminen Lyhyt esittely aiheesta ja päivän tavoitteesta Kiitä mahdollisesta ennakkotehtävästä III KYSYMYSTEN KERUU eli ennakkotehtävän purku ja I pajassa esiin tulleet ehdotukset Esittele tiimiltä tulleista ennakkotehtävistä keskeiset osat sekä lääkäripajan lopuksi kootut konkreettiset ongelmat, kysele ryhmältä lisää ideoita, kootkaa tärkeimmät ongelmaryhmät/-tilanteet vaikkapa fläpille IV TIETOISKU Valikoi tähän liitteenä olevasta esityksestä sellaisia, jotka koskevat muitakin kuin lääkäreitä ja jotka koet toimipaikkanne väelle tärkeiksi ennakkotehtävän tai edeltäneiden keskustelujen perusteella V RYHMÄTYÖ, ratkaisujen mietintä Miten riskiryhmät havaitaan, miten heidät tutkitaan ja tarvittaessa hoidetaan? Valitse yksinkertainen ja tarkka toimeksianto, jaa tarvittaessa eri ryhmille eri tehtävät. VI YHTEENVETO TALON TAPA, yhteisesti hyväksyttävien ratkaisujen kokoaminen Tuokaa ryhmätöiden tulokset koko osallistujajoukon kommentoitavaksi hyväksyttäväksi. Usein Talon tavan viimeistelemiseksi tarvitaan vielä jatkotyöskentelyä erillinen tiimi? Kyselylomake murtumariskin arviointia varten? Tsekkauslista mitä tehdä, kun toteat kohonneen kaatumisriskin tai herää epäily osteoporoosista? VII KÄYTTÖÖNOTOSTA JA SEURANNASTA SOPIMINEN, ARVIOINTI Koska valmis Talon tapa esitellään (tuodaan kommentoitavaksi muille) ja koska se otetaan käyttöön? Miten varmistatte, että se on kaikkien tiedossa ja käytettävissä uusien työntekijöiden perehdytys? Koska ja miten palaatte asiaan? ESIMERKKI 3. Toinen tapa toteuttaa taito tieto-paja Tämän pajan tarkoituksena on kirkastaa painopistealueen ydinviesti osallistujille ja sitä kautta motivoida heitä yhtenäisen talon tavan rakentamiseen tiimipajassa. Eli myös tässä tapauksessa muutkin henkilöstöryhmät on hyvä jollain tavalla perehdyttää tämän pajan sisältöön ennen tiimipajan järjestämistä. Tämänkin pajan pariksi on siis hyvä järjestää tiimipaja

11 I ENNAKKOTEHTÄVÄ Ennakkotehtävällä voit kartoittaa osallistujien näkemyksiä ja tietämystä aiheeseen liittyvistä asioista. Sen avulla herättelet myös osallistujien kiinnostusta pajan aiheeseen ja voit tuoda esiin aiheen merkitystä / pajan tarpeellisuutta. Voit käyttää ennakkotehtävää myös pohjana pajan seurausten arvioimisessa. Tällöin voit ehkä käyttää myös esimerkiksi Rohdon valmista Webropol-pohjaa. Toistamalla kyselyn pajasarjan eri vaiheissa saat valmiin arvioinnin. II JOHDANTO, yleistä Yleistä aiheesta ja päivän tavoitteet III RYHMÄTYÖ/TIETOISKU, riskitekijöiden kokoaminen Listatkaa murtumien riskitekijöitä käyttäen (tarvittaessa) ohjeistuksena tietoiskuja. Pohja-aineistona voi myös hyödyntää harkitulla tavalla mahdollisesti teetettyä ennakkotehtävää IV RYHMÄTYÖ, mitä voimme tehdä Miten voitte vaikuttaa näihin riskitekijöihin (oman toimipaikan puitteissa)? Toivottavasti esiin tulevat ainakin: - lääkehoidon kokonaishallinta (polyfarmasia, sedaatio, antikolinerginen kuorma, interaktiot), - osteoporoosin järkevä diagnostiikka ja hoito - liikunta, tasapainon parantaminen - näön ja tasapainon apuvälineet, - ympäristön turvallisuus - ruokavalio - yhteisten käytäntöjen sopiminen riskipotilaiden huomioimiseksi ja murtumien kokonaisehkäisyn toteuttamiseksi V RYHMÄTYÖN PURKU, konsensus Ryhmät esittelevat tuotoksensa ja kootaan vaikka fläpille yhteisesti tärkeiksi koetut asiat. (tulokset voidaan purkaa myös esim. vuorotellen 1 asia per ryhmä kerrallaan) VI OPETUSKESKUSTELU/tietoisku lisätietoa painopistealueesta Aiheena esimerkiksi: Murtumariskiin vaikuttavat lääkkeet Osteoporoosin lääkehoidon indikaatioista ja toteutuksesta VII JATKOSTA SOPIMINEN ja YHTEENVETO Näkyville kooste, josta keskustellaan: näinhän sovimme? Koska ja miten palaatte asiaan? Järjestättekö toisen pajan työnjakoasioista, tiimipajana? Tuleeko osallistujille uusi kysely pajan seurausten arvioimiseksi ESIMERKKI 4. Hoitoprosessin luominen potilastapauksia käsittelemällä. Runko sopii moniammatilliseksi tiimipajaksi tuomaan esiin käytännön ratkaisuja taikka käytännönläheiseksi taito tieto-pajaksi lääkäreille. Tyypillisille ongelmatapauksille pyritään ryhmätyössä suunnittelemaan mahdollisimman toimiva hoitopolku tai -prosessi talon sisällä noudatettavaksi. Näitä voidaan kehitellä myös talon tavan -muotoon I ENNAKKOTEHTÄVÄ Tätä pajaa varten voit pyytää osallistujia tuomaan mukanaan ongelmallisia potilastapauksia. Esimerkiksi sellaisia joiden kohdalla harkitsee lääkehoidon aloittamista osteopeniatilanteessa, tai joiden kohdalla kokee murtumariskin arvioinnin vaikeaksi

12 II JOHDANTO, mistä pajassa on kyse Yleistä aiheesta, kiitä mahdollisesta ennakkotehtävästä Voitte tuoda potilastapauksen esiin myös kesken johdannon roolipelin avulla III TYYPPITAPAUKSIA, osallistujien esitteleminä Osallistujat esittelevät käytännön työssä esiin tulleita ongelmatapauksia. IV RYHMÄTYÖ, hoitopolkujen luominen (TIETOISKU) Suunnitelkaa ryhmissä toimivat hoitopolut edellä esiintuotujen kaltaisille tyyppitapauksille Älä ryhdy itse ratkaisemaan tapauksia, vaan tehkää se yhdessä ryhmässä. Nouskaa myös mahdollisimman pian yleiselle tasolle, miettimään miten tämä potilasryhmä sujuvimmin ja parhaimmin tulisi hoidetuksi toimipaikassa. Tätä kautta voitte luoda vaikka vuokaavion muotoisia yhteisiä hoitoprosesseja. Tarvittaessa voit tuoda ongelmakohtiin valaistusta tietoiskujen avulla V RYHMÄTYÖN PURKU, yhteiset ratkaisut Ryhmät esittelevät tuotoksensa Etsikää ratkaisut, jotka voitte yhteisesti hyväksyä VI JATKOSTA SOPIMINEN, ARVIOINTI Ainakin otsikointi luoduista prosesseista näkyville, jotta niistä voidaan vielä keskustella ja yhteisesti hyväksyä Hoitopolut olisi hyvä saada selkeään kirjalliseen muotoon / kuvaksi talon tavaksi kaikkien käyttöön Koska ja miten palaatte asiaan yms? Miten voisit arvioida pajan tuloksia? ESIMERKKI 5. Talon tavan parantaminen + arviointi (tehokas tiimipajana) Tällainen paja voidaan järjestää esimerkiksi kun alueelliselle hoitoketjulle halutaan luoda paikallinen sovellus. I ENNAKKOTEHTÄVÄ Ennakkotehtävällä voit kartoittaa osallistujien näkemyksiä aiheeseen liittyvistä asioista. Sen avulla herättelet myös osallistujien mielenkiintoa paja-aihetta kohtaan ja kirkastat aiheen merkitys. Voit käyttää ennakkotehtävää myös pohjana pajan seurausten arvioimisessa. II JOHDANTO, tavoitteen määrittely Yleistä paja-aiheesta ja päivän tavoitteen määrittely Kiitä mahdollisesta ennakkotehtävästä; ennakkotehtävän purku (tässä tai ryhmätöiden yhteydessä) III TIETOISKU, pohjatietoa/tausta Taustatietoa sovellettavaksi; harkitse faktan tarve ja sisältö huolellisesti Esittele mahdollinen hoitoketju Voit paloitella tietoiskun jälleen myös ryhmätyön lomaan IV RYHMÄTYÖ, miten tietoa voidaan soveltaa meillä Pyrkikää luomaan saadun tiedon avulla toimipaikalle sopivat käytännöt. Mitkä suositukset eivät suoraan sovellu teille? V YHTEENVETO - TALON TAPA, yhteiset ratkaisut Kootaan yhteisesti hyväksyttävissä olevat ratkaisut. Ainakin otsikot näkyville ryhmän tarkistettavaksi Usein talon tavan kokoaminen kirjalliseen muotoon on hyvä tehdä erikseen pienemmällä porukalla. VI KÄYTTÖÖNOTOSTA JA SEURANNASTA SOPIMINEN Koska uusi talon tapa esitellään (tai tuodaan kommentoitavaksi muille) ja koska se otetaan käyttöön? Miten varmistetaan, että se on kaikkien tiedossa ja käytettävissä uusien työntekijöiden perehdytys? Koska ja miten asiaan palataan yms.? Miten pajan tuloksia voisi arvioida?

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja

terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja terhi summa ja kaisu tuominen fasilitaattorin työkirja Menetelmiä sujuvaan ryhmätyöskentelyyn Kepan raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 103 ISSN: 1236-4797 ISBN: 978-952-200-137-5 (nid.) ISBN:

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Työpajakäsikirja Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Ikäihmisten osaamisen tunnistaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen oppimiselle ja osallisuudelle Elinikäisen oppimisen ohjelman

Lisätiedot

Pieni opas muistimentorille

Pieni opas muistimentorille Kotona Paras 2008 2011 Ko Pieni opas muistimentorille w w w.kotonaparas.fi Pieni opas muistimentorille Hyvä lukija, Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki Sähköposti: info@muistiasiantuntijat.fi

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Aspa-säätiön Työpaikkavalmentajakoulutuksen kouluttajamateriaali 15.10.2014

Aspa-säätiön Työpaikkavalmentajakoulutuksen kouluttajamateriaali 15.10.2014 Aspa-säätiön Työpaikkavalmentajakoulutuksen kouluttajamateriaali 15.10.2014 Sisällys Johdanto... 1 Mitä työpaikkavalmentajalla tarkoitetaan?... 2 Koulutuksen järjestäminen... 3 1 Työpaikkavalmentajana

Lisätiedot

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE Opas asuntolaohjaajalle Miten auttaa ja kannustaa nuoria tekemään itse? Tämä opas on tehty tueksi asuntolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Se antaa ideoita arjen työssä

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa Raporttikooste 2010 Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

0 ESIPUHE 5. 2 KOULUTUKSEN LAATU 11 2.1 Mahdollisia määritelmiä 11 2.2 Teoriaa lyhyesti 11 2.3 RADAR 15

0 ESIPUHE 5. 2 KOULUTUKSEN LAATU 11 2.1 Mahdollisia määritelmiä 11 2.2 Teoriaa lyhyesti 11 2.3 RADAR 15 1 Sisällysluettelo 0 ESIPUHE 5 1 JOHDANTO 7 1.1 Miksi ohjekirja koulun laatujärjestelmästä 7 1.2 Miksi ottaa käyttöön laatujärjestelmä koulussa 7 1.3 Kuka voi tehdä aloitteen koulun laadun kehittämisestä

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Elina Pietikäinen, Kaarin Ruuhilehto ja Jouko Heikkilä VTT Versio 3.11.2009 2 Sisällys Alkusanat... 4 OSA 1: TAUSTAA... 5

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa

Kestävän kehityksen opetus auto- ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa 1 Kestävän kehityksen opetus auto ja kuljetusalan ammatillisessa koulutuksessa Kuva: HSY/JenniJustiina Niemi 11/2010 Anne Virtanen Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Johdanto 2 Sisällysluettelo Johdanto...3

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti. Vatupassi

Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti. Vatupassi Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti Vatupassi SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...1 2 SODANKYLÄN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE...2 2.1 Hankkeen tavoitteet...2 2.2 Tavoitteiden toteuttamiskeinot...2 3 PILOTIN

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Ryhmän ohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaajan käsikirja Ryhmän ohjaajan käsikirja KIITOKSET Tuulia Aho Atte Airaksinen Katja Danska-Honkala Sirpa Erkkilä-Häkkinen Minna Flyktman Kristiina Hannula Helsingin Maalariammattikoulu Heikki Hujanen JAO / Hyvinvointi

Lisätiedot