parvekekorjaus Ohjeita taloyhtiölle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "parvekekorjaus Ohjeita taloyhtiölle"

Transkriptio

1 parvekekorjaus Ohjeita taloyhtiölle

2 Parvekekorjaus sisältö Parvekekorjaus 3 Parvekekorjaus näin se tehdään luku ja vanhemmat rakennukset luku funktionalismi luvut jälleenrakennuskausi luvut elementtitalot luku ja uudemmat talot 10 Huolellinen parvekekorjaus takaa turvallisuuden, kestävyyden jakäytettävyyden 11 Parvekekorjauksen suunnittelu 12 Tikkurilan palvelut apunanne 14 Tekninen suunnittelu 15 Parvekkeiden huoltomaalaus 15 Parvekkeiden pintakerrosten uusiminen 16 Parvekkeiden purku ja korvaaminen uusilla 16 Maalien valinta soveltuvuus parvekekohteiden huoltomaalaukseen yms. 17 Ohjeita toteutusvaiheeseen mitä tulee ottaa huomioon 19 Hyväkuntoiset parvekkeet parantavat talon yleis ilmettä ja lisäävät asukkaiden viihtyvyyttä Julkisivu kertoo paljon taloyhtiöstä. Parvekkeet puolestaan ovat olennainen osa julkisivua. Hyväkuntoisina ne parantavat talon yleisilmettä ja lisäävät asukkaiden viihtyvyyttä niin esteettisesti kuin käytön kannalta. Tikkurilan parvekekorjausopas kuuluu taloyhtiöille suunnattuun materiaalikokonaisuuteen. Oppaassa on esitetty taloyhtiöille ratkaisumalli, joka auttaa aloittamaan, hallitsemaan ja toteuttamaan taloyhtiön parvekekorjauksen. Taloyhtiöissä julkisivukorjaus pilkotaan usein osiin, joista parvekkeiden korjaus on yksi. Parvekekorjausta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon koko julkisivu ja suunnitella parvekkeiden korjaus siten, että se sopii luontevasti julkisivun pitkän tähtäimen kunnostussuunnitelmaan. Esimerkiksi parvekelasitusta on turha asentaa, jos parvekkeiden kaiteiden ja seinäpintojen korjaus on edessä. Usein vanhat parvekelasit eivät sovi uuteen kaiderakenteeseen, jolloin investointi on mennyt hukkaan. Asukkaat mieltävät parvekkeen yksityiseksi alueeksi, jota voi korjailla oman maun mukaan. Taloyhtiön osakkaiden tulee kuitenkin muistaa, että parvekkeet ovat yhtiön omaisuutta. Niiden kiinteisiin rakenteisiin ei saa tehdä korjauksia ilman taloyhtiön lupaa. Tällaisia remontteja ovat esimerkiksi lattialaatoitus tai seinäpintojen maalaus. Osakkaiden omat remontit aiheuttavat usein ongelmia taloyhtiön varsinaisen parvekekorjauksen yhteydessä. Korjaushankkeita ei kannata turhaan pelätä. Nykypäivänä taloyhtiöillä on isännöitsijän avustuksella mahdollisuus palkata alan ammattilaiset suunnittelemaan ja toteuttamaan koko hanke. Taloyhtiön rooli on tällöin olla aktiivinen tilaaja, joka lopuksi pääsee nauttimaan onnistuneesta työstä. Kun ammattilaiset auttavat hankkeen alusta loppuun, parvekkeista tulee sellaiset kuin haluttiin. Tikkurilan puolesta toivomme tämän oppaan olevan ohjenuorana ja apuna parvekekorjaushankkeessanne. Jos lisäkysymyksiä herää, maalausneuvontamme ammattilaiset auttavat teitä, isännöitsijää ja urakoitsijaa numerossa parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 3

3 Parvekekorjaus näin se tehdään Apunasi remontissa hankesuunnittelu arkkitehtisuunnittelu tekninen suunnittelu toteutusvaihe Hankesuunnitteluvaiheen tarkoitus on hankkia tarvittava tieto tulevaa projektia varten. Hanke alkaa, kun tarve korjaukseen havaitaan. Yleensä tämä tapahtuu vähitellen osakkaiden huomatessa parvekkeissa näkyviä muutoksia, jotka kielivät teknisestä toimimattomuudesta tai ikääntymisestä. Parvekekorjauksen suunnittelu on aina aloitettava ammattilaisen toteuttamalla kuntotutkimuksella. Lisäksi hankesuunnittelussa määritetään kohteen olemus ja merkitys kaupunkikuvassa, korjausvaihtoehdot, alustavat kustannusarviot sekä korjausaikataulu. Hankesuunnitteluvaiheen aikana tulee selvittää, miksi projektiin on ryhdyttävä, mitä se tuo tullessaan ja onko parvekekorjaus oma projektinsa vai osa julkisivukorjausta. Taloyhtiön hallituksen on lisäksi hankittava yhtiökokoukselta tarvittavat valtuudet hankkeen toteuttamiseen ja ryhdyttävä pohtimaan rahoitusvaihtoehtoja. Hankesuunnitteluvaiheessa kerätyn tiedon ja valtuuksien pohjalta siirrytään varsinaiseen suunnitteluun. Parvekkeiden korjausprojektissa tarvitaan arkkitehti- ja rakennesuunnittelua. Arkkitehtisuunnittelun päätehtävä on löytää arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja taloudellisesti sopiva ratkaisu parvekekorjauksen toteutuksen pohjaksi. Pinnoitus- ja maalausremontissa suunnittelu tarkoittaa sitä, että määritetään värit sekä päätetään käytettävistä tuotteista ja työtavoista. Laajassa parvekekorjauksessa, puhumattakaan parvekkeiden uusimisesta, arkkitehtisuunnittelun merkitys on suuri. Arkkitehdin laatimilla julkisivu- ja detaljipiirustuksilla haetaan parvekekorjaukselle rakennuslupa. Lisäksi ne toimivat rakennepiirustusten rinnalla tarjouslaskenta-asiakirjoina. Teknisessä suunnittelussa määritellään parvekekorjauksen tekniset ratkaisut hankesuunnitteluvaiheen tietojen ja arkkitehtisuunnitteluvaiheen ideoiden pohjalta. Hankkeelle on usein eduksi, jos arkkitehti- ja rakennesuunnittelu aloitetaan yhtä aikaa hankesuunnittelun kanssa. Teknisessä suunnittelussa määritellään parvekkeen rakenteet sekä täsmennetään tuotteet ja työtavat. Rakennesuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun yhteistyön tuloksena syntyvät työselitys ja työpiirustukset, joilla voidaan pyytää urakkatarjoukset toteutusta varten. Mittavin ja vaativin kaikista vaiheista on toteutus. Se alkaa, kun tarjouspyynnöt lähetetään urakoitsijaehdokkaille. Parvekekorjausopas ohjaa tekemään oikeita ratkaisuja myös toteutusvaiheessa urakoitsijan valinnasta käyttöönottoon asti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi on olennaista hankkia toteutusvaiheessa projektiin osaava valvoja, joka huolehtii siitä, että korjaus tehdään kaikilta osin urakkasopimuksen mukaisesti. Jämäkästi johdettuna projekti pysyy aikataulussa ja kustannukset halutuissa raameissa. Tällöin myös urakoitsijan, taloyhtiön ja asukkaiden yhteistyö sujuu kitkatta. 4 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 5

4 1920-luku ja vanhemmat rakennukset 1930-luku funktionalismi Julkisivuihin pyrittiin 1800-luvun loppupuolel- Klassismin vähäeleisyys oli luonut pohjaa aikakauden parvekkeille tyypillisiä piirteitä la saamaan vahvaa kolmiulotteisuutta runsailla harkotuksilla ja listoituksilla. Yksittäisiä par- funktionalistiselle ajattelulle. Julkisivuissa ei enää käytetty mitään koristeita, vaan tarvittava aikakauden parvekkeille tyypillisiä piirteitä sisäpihan tuuletusparvekkeet vekkeita käytettiin lähinnä osana julkisivusom- rytmi ja dynamiikka luotiin rakennuksen mas- parvekkaiden pieni koko yksittäiset nurkka- ja erkkeriparvekkeet maalatut rautakaiteet mitelmaa, ja niille olivat ominaisia näyttävät balusterikaiteet. Huoneistokohtaiset parvekkeet olivat harvinaisia aina 1930-luvulle saakka, mutta pihajulkisivun puolelle sijoitettuja soituksella ja julkisivun aukotuksella. Asuntokohtaiset parvekkeet alkoivat yleistyä 1930-luvulla. Ne toivat oman lisänsä funktionalismin rytmikkäisiin julkisivuihin. puolipyöreä pääty peltiverhoillut teräskaiteet paikalla valettu ulokelaatta, ratakiskokannatus tuuletusparvekkeita oli jo 1880-luvulla. jugend Jugendtalojen julkisivuja koristivat 1900-luvun Huoneistokohtaiset funkisparvekkeet olivat lähinnä pieniä ulokeparvekkeita. Varsin tunnusomaista aikakaudelle on parvekkeen päädyn alussa yleensä ulokemaiset tai erkkerien päälle puolipyöreä muoto. Parvekkeen kaiteet olivat sijoitetut parvekkeet. Kaidemateriaalina käy- funktionalismin tyyliin hyvin pelkistettyjä. tettiin mustaksi maalattua takorautatankoa tai Yleensä ne olivat teräsputkirakenteisia, verhot- rautaputkea rautapellistä tehdyin koristein. tuja pellillä tai betonirakenteisia. Parvekkeet olivat verrattain pieni osa aikakauden julkisivuja. klassismi Jugend-tyylin aika jäi lyhyeksi, sillä heti 1910-luvun lopulla alkoi arkkitehtuurissa näkyä jälleen klassisia aiheita. Niukka uusklassismi enteili jo tulevaa funktionalistista ajattelutapaa. Parvekkeet olivat pihan puolelle sijoitettuja tuuletusparvekkeita lukuun ottamatta harvinaisia. Yleisin 1930-luvun parvekerakenne oli välipohjaan tuettujen ratakiskojen ympärille valettu betoninen ulokelaatta. 6 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 7

5 luvut jälleenrakennuskausi luvut elementtitalot aikakauden parvekkeille tyypillisiä piirteitä pieni koko pelti-, lauta- ja levyverhoillut teräskaiteet betonikaiteet paikalla valettu ulokelaatta, ratakiskokannatus sisäänvedetty betonilaatta Sodan jälkeen arkkitehtuurissa ei ollut mahdollisuuksia liioitella ja yllättää kuten niin usein aiemmin tai myöhemmin on tehty. Rakennusmateriaalien niukkuus johti yksinkertaisiin perusratkaisuihin. Ajan rakennukset ovat kuitenkin osoittautuneet kestäviksi ja korjauskelpoisiksi. Materiaalipulan väistyessä 1950-luvun loppupuolella rakennustavassa alkoivat yhdistyä käsityö ja elementtirakentaminen. Kauden lopussa talojen julkisivut alkoivat henkiä tulevaa rakennuskantaa ja julkisivujen vaakasuuntai- Maaltamuuton seurauksena rakentaminen oli vilkasta kaupungeissa. Rakennusteollisuus eli nousukautta, ja aluerakentamissopimuksen puitteissa syntyi uusilla materiaali-innovaatioilla toteutettuja lähiöitä. Niissä alettiin käyttää uutta rakennustekniikkaa, jossa asteittain siirryttiin paikalla rakentamisesta elementtirakentamiseen. Tästä syystä kaupunkirakenteessa 1960-luvun alun talot on toteutettu sekatekniikoita käyttäen. Esimerkiksi talon julkisivu voi olla levy- tai metallipintainen ja pihan puoli perinteinen rapattu rakenne. aikakauden parvekkeille tyypillisiä piirteitä parveketorni pelti-, rautalankalasi- ja levyverhoillut teräskaiteet betonikaiteet kantavilla pieliseinillä tuettu betonielementtitorni nen ilme vahvistui. Oli tavallista, että 1960-luvulla pienissä asun- Huoneistokohtaiset parvekkeet olivat alkaneet yleistyä 1930-luvulla, ja tämä kehitys jatkui 1940-luvulla. Yleisin parveketyyppi oli rakennuksen ulkopuolelle sijoitettu ulokeparveke. Parvekkeet olivat kooltaan vaatimattomia, ja pienimmistä asunnoista ne puuttuivat usein kokonaan. Aikakauden loppupuolella alkoivat ulokeparvekkeen ohella yleistyä suojaisammat noissa ei ollut parveketta. Ratakiskoilla kannatettu ulokeparveke oli ja 50-lukujen tapaan yleisin parveketyyppi. Suojaisampia sisäänvedettyjä parvekkeita alettiin kuitenkin tehdä yhä enemmän. Kaiteet olivat tavallisesti betoni- tai teräsrakenteisia. Teräskaiteet verhoiltiin usein profiilipellillä, asbestisementtilevyllä tai rautalankalasilla. sisäänvedetyt parvekkeet. Arava-ohjeet muuttuivat 1960-luvun lopulla, Ratakiskoilla kannatetut ulokelaatat olivat rakenteeltaan teräsbetonisia, ja niihin oli valettu erillinen pintalaatta vedenerityskerroksen päälle. Kaiteet olivat tavallisesti betoni- tai teräsrakenteisia. Teräskaiteet verhoiltiin usein pellillä, asbestisementtilevyllä tai puulla. mikä teki mahdolliseksi rakentaa parveke jokaiseen asuntoon ja kasvattaa parvekkeiden kokoa. Parvekerakentamisessa alettiin hyödyntää elementtitekniikkaa, ja kantaviin pieliseiniin perustuvat parveketornit syrjäyttivät ulokeparvekkeen yleisimpänä parveketyyppinä. Parveketornit sijaitsivat joko julkisivulinjan ulkopuolella tai rakennukseen sisäänvedettyinä. Yleisin luvun parveke oli elementtirakenteinen ja Yleisin luvun parveke oli ratakiskoilla välipohjaan kantavilla pieliseinillä tuettu. Parvekkeet muodostivat koko- tuettu betonilaatta joko ulokkeena tai sisäänvedettynä. naisuuden eli ns. parveketornin. 8 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 9

6 1980-luku ja uudemmat rakennukset Huolellinen parvekekorjaus takaa turvallisuuden, kestävyyden ja käytettävyyden Parvekkeiden koko kasvoi 1970-luvun lopulla Elementtiparvekkeissa elementtien väliset kovat juotos- aikakauden parvekkeille tyypillisiä piirteitä laadittujen Arava-ohjeiden mukaisesti, ja parvekkeita vaadittiin kaikkiin asuntoihin. Parve- laastisaumat tulisi samasta syystä muuttaa pinnastaan elastisella massalla tiivistetyiksi. Myös lasittamista kan- suuret parvekkeet ketyypit 1980-luvulta nykypäivään parveke- nattaa harkita parvekkeita korjattaessa, sillä sen on todet- alumiini- ja teräsrakenteiset lasiverhoillut kaiteet parvekelasitus kantavan pieliseinän ja pilariin tuettu betonielementtilaatta erilaisten parvekkeenkannatustapojen yhdistäminen tyypit ovat muuttuneet moninaisemmiksi, joten aikakaudelle ei voi määrittää selvää ominaispiirrettä. Parvekkeiden koon kasvaessa niiden käytettävyyteen kiinnitettiin enemmän huomiota luvulla yleistyivät lasitukset, joilla parvekkeen vuotuista käyttöaikaa saatiin jatkettua. Tämän seurauksena parvekkeita ryhdyttiin kalustamaan ja sisustamaan aiempaa enemmän. Parvekkeista onkin tullut luonnollinen jatke asunnolle. Monia uusia parvekkeiden kannatustapoja ja Jussi Mattila Tekniikan tohtori, Tampereen teknillinen yliopisto, Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja tu suojaavan parvekkeen rakenteita vaurioitumiselta ja säästävän näin korjauskuluja tulevaisuudessa. parvekkeita voidaan korjata myös talvella Korjaushankkeen ajoituksesta päätettäessä kannattaa muistaa, että parvekkeita voidaan nykyään korjata myös talvisaikaan. Parvekelinjat huputetaan ja työtila lämmitetään korjaustyön kannalta sopivaan, noin +10 C:n lämpötilaan. Tämä voidaan toteuttaa suhteellisen vähäisin lisäkustannuksin, koska lämmityskulujen vastapainoksi säästetään muun muassa telineiden ja korjaustuotteiden sekä työvoiman kustannuksissa, kun työ tehdään seson- niiden yhdistelmiä on kehitetty 1980-luvulta lähtien. Tämä on tarjonnut entistä monipuolisempia mahdollisuuksia parvekkeen sijoittamiselle. Kantavan pieliseinän ja pilarin yhdistelmä jalostui 1990-luvulla varsin yleiseksi kannatustavaksi. Parvekkeet ovat kantavia rakenteita, joissa ikääntyminen voi vaurioittaa piilossa olevia kannatusrakenteita ja aiheuttaa turvallisuusriskin. Parvekkeita korjattaessa tuleekin aina varmistaa niiden kantavuus, jotta ne ovat turvallisia korjata sekä käyttää myös vastaisuudessa. Varsinkin ulokeparvekkeissa tämä usein edellyttää kun- gin ulkopuolella. Lisäksi parvekkeita yleensä käytetään suhteellisen vähän talvella, joten asukkaille korjauksesta koituva haitta jää kesätoteutusta huomattavasti vähäisemmäksi. Jos parvekkeet ovat pahoin vaurioituneita ja huonokuntoisia, kannattaa harkita myös parvekkeiden uusimista Kaidemateriaaleissa teräsrakenteen rinnalle totutkimuksen yhteydessä tehtäviä rakenneavauksia, joko osittain tai kokonaan. Osittainen uusiminen koskee nousi alumiinirakenteinen vaihtoehto. Kaide- joilla selvitetään kannatusosien tyyppi ja kunto. yleensä parvekkeiden betonisia kaidelevyjä, jotka ovat verhoukseksi valittiin yhä useammin kirkas tai värillinen lasi. rakenteita kannattaa suojella säältä usein niin huonokuntoisia, että ne kannattaa korvata kokonaan uusilla rakenteilla ja kohdistaa korjaukset jäljelle Monissa vanhoissa parvekkeissa betonin laatu on var- jätettäviin parempikuntoisiin osiin. Mikäli myös parvek- sin vaatimaton. Tästä syystä parvekkeiden lattioissa keen muissa osissa on laajoja perusteellista korjaamista tulisi aina pyrkiä ohuiden maalien sijasta käyttämään vaativia vaurioita, saattaa taloudellisin vaihtoehto olla se, vedeneristyksenä toimivia paksuhkoja pinnoitteita. Ne että parvekkeet uusitaan kokonaan. Tällöin on mahdollis- suojaavat betonia kosteuden aiheuttamilta vaurioilta, ta parantaa parvekkeiden käytettävyyttä tekemällä niistä kuten pakkasrapautumiselta ja raudoitteiden ruostumi- alkuperäisiä syvemmät. selta. Erilaisten parvekkeen kannatustapojen yhdistäminen on ollut tyypillistä 1980-luvulta lähtien. 10 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 11

7 Parvekekorjauksen suunnittelu Parvekekorjauksen suunnittelu asuinrakennusten parvekkeet Vanhoihin rakennuksiin parvekkeita tehtiin lähinnä elävöittämään julkisivua, eikä niille ajateltu nykyisenlaista funktiota. Parvekkeiden koko, ulkoasu ja muoto ovat vaihdelleet kautta historian. Eri aikakausien elämäntavat, arvostukset ja resurssit ovat synnyttäneet erityyppisiä parvekkeita, jotka kaikki ovat olennaisia tekijöitä rakennuksen julkisivussa ja kokonaisilmeessä. Tämän vuoksi parveketta tulee aina arvioida rakennuksen osana, kun sen korjaamista harkitaan. Lisäksi rakennus parvekkeineen on aina osa suurempaa kokonaisuutta: korttelia, kaupunginosaa ja koko kaupunkia. Siksi sitä on tarkasteltava myös tässä laajassa kontekstissa. suunnittelun merkitys Parvekekorjauksen suunnitteluun tarvitaan taitavat ammattilaiset, arkkitehti ja rakennesuunnittelija, jotka pystyvät tekemään uudet ratkaisut rakennukseen sopivalla tavalla. Arkkitehti määrittelee parvekkeiden korjauksen tai uuden parvekkeen perusilmeen. Käytettävien materiaalien ja värien ohella siihen kuuluvat parvekkeiden koko, lasittaminen sekä mahdollisuudet elävoittää niitä. Rakenneinsinöörin tehtävä painottuu valittujen toimien teknisen toimivuuden varmistamiseen, lujuuden ja kestävyyden määrittelyyn sekä rakenteiden mitoittamiseen. parvekekorjauksen lähtökohdat kuntotutkimus toimivuuden ja ulkoasun arviointi Parvekkeiden huoltotoimien peruslähtökohta on selvittää, mitä korjataan ja miksi. Parvekekorjauksen taustalla on yleensä parvekkeiden rakenteiden huono tai säilyttävä korjaus Parveke on niin oleellinen osa julkisivua, että sen korjausratkaisut ovat täysin sidoksissa koko julkisivun korjausratkaisuun. Jos julkisivukorjauksella on säilyttävä lähtökohta, se ulottuu myös parvekkeisiin. Tällöin korjauksen arkkitehtonisessa suunnittelussa keskitytään säilyttävän kokonaisilmeen ohella yksityiskohtien hiomiseen. Parvekkeiden korjaustapa on selvitettävä huolellisesti rakennuksen ympäristöllistä ja rakennushistoriallista taustaa vasten. Julkisivujen suojelumääräykset, yleiskaavan kaupunkikuvamääräykset ja rakennusjärjestysten ehdot koskevat myös parvekkeita. Suurimmassa osassa rakennuskantaa selkeitä julkistahon vaatimuksia ei ole, jolloin parvekekorjauksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot ovat periaatteessa laajat. Hankkeen suuntaa kannattaa arvioida yhdessä arkkitehdin kanssa. Hän selvittää myös rakennusvalvonnan aluearkkitehdin kannan parvekekorjauksen toteutustapaan. muuttava tai uusiva korjaus muuttavan ja uusivan korjauksen mahdollisuudet Jos hankkeessa on mahdollista muuttaa parvekkeiden ilmettä, voidaan harkita parvekkeiden koon kasvattamista. Suurempi koko antaa paremmat mahdollisuudet hyödyntää parveketta monipuolisesti. Alkuperäistä suurempien parvekkeiden on kuitenkin oltava harmoniassa rakennuksen ja ympäristön kanssa. Parvekkeiden suurentamisessa on vältettävä ylilyöntejä. Uudistamisessa voidaan kantavia rakenteita pienentämällä tehdä parvekkeista ja niiden taakse sijoittuvista tiloista valoisampia. Kokoa voidaan kasvattaa huomaamattomalla tavalla siten, että säilytetään alkuperäinen kaidemalli ja sovitetaan siihen parvekelasitus. Laajan uusimisen jälkeen kaiteen alkuperäinen materiaali ja väri eivät välttämättä enää istu luontevasti uuteen ratkaisuun. Silloin on perusteltua käyttää uusia kaidetuotteita ja niihin integroitavia lasitusratkaisuja. huononeva kunto. Pelkkä tekninen korjaus voi johtaa tylsään lopputulokseen, jos samalla ei paneuduta mahdollisuuksiin parantaa esteettistä laatua. Teknisten korjausratkaisujen detaljit on myös syytä suunnitella huolellisesti. Usein korjaus on vaikea toteuttaa lähes samoin materiaalein ja rakenneosin kuin alkuperäinen ratkaisu, mutta tähän on syytä pyrkiä. hankesuunnitelma korjaus vai uusiminen? Parvekkeiden kuntotutkimus kertoo selkeästi, tarvitaanko korjausta vai uusimista. Teknisen kuntoselvityksen pohjalta voidaan määritellä korjaamisella saavutettava käyttöikä sekä tehdä taloudelliset laskelmat ja vertailut. Vaikka parveke on vain osa julkisivua, sen korjausratkaisun kaikki mahdollisuudet saadaan jäsennettyä kaikki reunaehdot selvittävällä hankesuunnitelmalla. Jo hankesuunnittelu kannattaa antaa ammattilaiselle edellä kuvattujen selvitysten tekemiseksi. Hankesuunnittelun pohjalta parvekekorjauksen tai -uusimisen suunta alkaa hahmottua. Parvekkeiden ilme muodostuu parvekkeen ja julkisivun suhteesta sekä kaiteen ja sitä elävöittävien aiheiden muodosta, materiaaleista ja väreistä. Elävöittävät aiheet ovat perinteisesti olleet hillittyjä, ja saman linjan soisi jatkuvan uudistuksissakin. Lasittaminen muuttaa aina parvekkeiden ilmettä. Ns. sisäänvedetyt parvekkeet on helppo lasittaa, ja niissä lasien vaikutus rajoittuu julkisivuprofiilin vähäiseen tasoittumiseen. Ulokeparvekkeiden lasittaminen on vaikeampaa ja vaikutukset rakennuksen ilmeeseen voimakkaita. Pahimmillaan ulokeparvekkeiden lasituksella voidaan selvästi huonontaa rakennuksen ulkoarkkitehtuuria. Rakennuksissamme niin julkisivujen kuin parvekkeiden arkkitehtuuri on yleisilmeeltään selkeälinjaista ja sidoksissa rakentamisaikakauteen. Sen vuoksi parvekkeiden uusimisessa on syytä oltava maltillinen. Verrattain pieninkin keinoin saadaan aikaan entistä toimivampia parvekkeita ja näyttävä, rakennuksen arkkitehtuuria kohentava lopputulos. 12 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 13

8 Tikkurilan palvelut apunanne Tekninen suunnittelu maalausneuvonta Maalausalan ammattilaiset auttavat puhelimitse pintakäsittelyongelmissa. Maalausneuvonnan palvelupuhelin vastaa arkipäivisin klo kiinteistöpalvelu Kiinteistöpalvelun ammattilaiset konsultoivat Isännöitsijöitä ja muita kiinteistöalan ammattilaisia kulloinkin oikean pintakäsittelyratkaisun löytämiseksi kiinteistöihin niin julkisivuun kuin sisämaalaukseen. Kauttamme saatte myös käyttöönne maksulliset analyyttisen laboratoriomme palvelut. Analyyttinen laboratorio on erikoistunut maalien raaka-aineiden ja maalien tutkimiseen sekä maalin koostumuksen selvittämiseen. Käytettävissä ovat myös mikrobiologisen laboratorion asiantuntijapalvelut. Kiinteistöpalvelun ammattilaiset tavoitatte ammattikuntamyyntimme kautta. kaavapalvelu Tikkurilan kaavapalvelun laajan värikarttamateriaalin ja apuvälineiden avulla voidaan selvittää vanhoja värejä. Kaavapalvelusta voi myös tiedustella tietyn värin sävytettävyyttä eri tuotteisiimme. Onnistunut korjaushanke alkaa korjaus tarpeen hyväksymisestä ja korjausprosessin aloittamisesta. Riittävän laamerkiksi seuraavasti: Parvekkeiden korjaustyöt voidaan laajuudeltaan jakaa esijan kuntotutkimuksen tekeminen korjattaville rakenteille parvekkeiden huoltomaalaus on tärkeimpiä vaiheita ennen suunnittelun aloittamista. parvekkeiden pinnoitekerrosten uusiminen Kuntotutkimuksen tietojen pohjalta valitaan korjausmenetelmät ja päätetään korjausten parvekkeiden purku ja korvaaminen uusilla laajuus. parvekkeiden huoltomaalaus Huoltomaalaus on kokonaisvaltaisista parvekkeiden korjaustoimenpiteistä kevyin. Se on mahdollista, jos: maali tai -pinnoite valitaan kuntotutkimuksen yhteydessä Vanhojen pinnoitekerrosten kanssa yhteensopiva huolto- tehdyn vanhojen pinnoitekerrosten analysoinnin perusteella. Nykyaikaisilla kiviainesjulkisivuille tarkoitetuilla kuntotutkimuksen mukaan parvekerakenteet ovat niin hyvässä kunnossa, ettei niiden odoteta vaurioijulkisivumaaleilla ja -pinnoitteilla saadaan julkisivuille tuvan lähitulevaisuudessa uusi värikäs pinta, joka suojaa hyvin rakennetta. parvekkeita halutaan uudistaa tai niiden väriä Huoltomaalaustyön työvaiheita ovat julkisivupintojen muuttaa huolellinen pesu, irtonaisten ja heikosti alustassaan kiinni Huoltomaalauksen suunnittelussa oleellista on tunnistaa olevien pinnoitekerrosten poisto, mahdollisten pienten aiemmin käytetyt pinnoitekerrokset, niiden sideainetyypit, kerrosten lukumäärä ja paksuus sekä niiden tartunta pinnoitus. alustan vaurioiden korjaus, pohjustus sekä maalaus tai alustaansa. Nämä selvitetään kuntotutkimuksessa. väripalvelu Tikkurilalta voi tilata ideatasoisen maksullisen värisuunnitelman. Jotta värien sopivuutta voidaan parhaiten arvioida, suunnittelu tehdään suoraan kohteesta otettuihin valokuviin. Suunnittelijamme tekee kaksi vaihtoehtoista värisuunnitelmaehdotusta. Lisäksi suunnitelma sisältää luettelon suunnittelijan valitsemista väreistä ja tuotteista sekä aidot värikartan värimallit. Maalausneuvonta: (arkisin 8 19) Sähköpostipalvelumme: Tikkurilan värisuunnitteluohjelman voi myös ladata verkkosivuiltamme omalle koneelle osoitteesta Ohjelman avulla on vaivatonta kokeilla itse erilaisten värivaihtoehtojen sopivuutta julkisivuun ja parvekkeisiin. Ohjelmalla pystyy värittämään myös digikameralla julkisivusta otettuja kuvia. Omien kuvien saattaminen väritettävään kuntoon on maksullista. Lisäksi ohjelma sisältää mallikuvia, joita voi värittää maksutta. 14 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 15

9 Tekninen suunnittelu Maalien valinta soveltuvuus parvekekohteiden huoltomaalaukseen yms. parvekkeiden pinnoitekerrosten uusiminen Parvekkeiden pinnoitekerrosten uusiminen tulee kyseeseen kuntotutkimuksen osoittaessa, että huoltomaalaukvat huoltotoimet. jainnin lisäksi suunnittelussa on otettava huomioon tulesella ei enää saavuteta haluttua kestoikää, koska alustarakenteessa on jo laajoja vaurioita tai vanhat pinnoitteet Käytettävä maali tai pinnoite valitaan rakennuksen ja parvekkeiden käyttötarkoituksen, sijainnin sekä muiden vaatimusten perusteella siten, että se sopii hyvin yhteen ovat huonossa kunnossa. Parvekkeiden pinnoitekerrosten uusimista suunnitellessa muun rakenteen kanssa. on otettava huomioon koko parvekerakenne rungosta ja Parvekkeiden pinnoitekerrosten uusimisen työvaiheita parvekkeiden kiinnittymisestä muihin rakenteisiin pinnoitekerroksia unohtamatta. Näin saadaan kaikki pinnoite- ovat kaikkien vanhojen pinnoitteiden ja betonivaurioiden poistaminen kiinteää ja puhdasta alustaa myöten sekä kerrokset keskenään yhteensopiviksi ja koko rakenteesta uusien suojalaasti- ja pinnoitekerrosten tekeminen. teknisesti toimiva. Rakennuksen käyttötarkoituksen ja si- parvekkeiden purku ja korvaaminen uusilla Parvekkeen korvaaminen uudella voi tulla kyseeseen silloin, kun kuntotutkimuksen mukaan parvekkeet ovat niin näköä sekä lisätä parvekkeiden käyttömahdollisuuksia uusimalla voidaan myös muuttaa koko rakennuksen ulko- huonossa kunnossa, että niitä ei voida korjata pelkällä esimerkiksi suurentamalla niitä tai suunnittelemalla parvekkeet huoltomaalauksella tai pintojen uusimisella. Parvekkeet toimivammiksi. Ulkona olevat pinnat ovat jatkuvasti alttiina sateelle, auringolle ja mikrobeille. Ulkomaalien tehtävänä onkin suojata puupintoja, metallipintoja ja kiviainespintoja näiltä luonnollisilta rasituksilta ja myös värien kautta kaunistaa julkisivuja. Huoltomaalauksessa on olennaisen tärkeää tietää millä maalityypillä seinä on aikaisemmin maalattu ja mikä maali soveltuu sen päälle maalattavaksi. Oheisissa taulukoista löytyvät yleisimmät alustatyypit ja niille soveltuvat tuotteet huoltomaalaukseen. Oheiset taulukot ovat suuntaa-antavia suosituksia. Rakennesuunnittelija määrittää aina kohteeseen huoltokäsittelyn sekä alustan vaatimat esikäsittelytyöt. Tarkemmat ohjeet ja tuoteselosteet osoitteesta kiviainespinnat Uusi pinnoite Vanha pinnoite Epäorgaaninen maali Orgaaninen maali Kalkki- Sementti- Silikaatti- Dispersio- Epoksi- Alkydi- KS-maali/ Silikonimaali maali maali maali maali maali pinnoite emulsiomaali Parvekkeiden pystypinnat Pohjusteet ja esikäsittelyaineet Alfasil-silikonisuoja Kivisil-pohjuste Kivitex-silikaattipohjuste Hydrosolipohjuste Betonipintojen maalit ja pinnoitteet Finngard 150 Finngard 500 Kivisil * Kivitex-silikaattimaali * Finseco KS Finnseco S Rappauspintojen maalit ja pinnoitteet Holvi Perinnekalkki Kivitex-silikaattimaali * Kivisil * Finnseco KS Parvekkeiden lattiapinnat Primerit ja pinnoitteet Novofloor 1-K Primer Novofloor 1-K Elastic Novopox P Novopox LP Acvacoat-lakka Acvacoat * Vaatii erikoistoimenpiteitä vanhan maalipinnan puhdistamiseksi työselityksen mukaan. 16 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 17

10 Maalien valinta soveltuvuus parvekekohteiden huoltomaalaukseen yms. Ohjeita toteutusvaiheeseen mitä tulee ottaa huomioon puupinnat Uusi pinnoite Vanha pinnoite Akrylaatti- Öljy- tai alkydi- Kuulto- Puupuhdas Uusi teollisesti maali maali käsittely pinta pohjamaalattu (esim. Pika-Teho) (esim. Teho) pinta Esikäsittelyt Homeenpoisto Tehopesu Huoltopesu Pohjustus Valtti-Pohjuste Valtti Akvabase Pohjamaali Pito Öljypohja Pintamaali Ultra Pika-Teho Vinha Teho Lin Durosil Valtti Clor Extra HUOM! Tarkista käsittely-yhdistelmät tuoteselosteesta. Ikkunoiden ja ovien huoltokäsittely: Kuultokäsitellyt pinnat hiotaan ja käsitellään uudelleen kuultavalla tuotteella Valtti Color Extralla tai lakalla Unica Superilla tai peittomaalataan ulkopinnat Teho Ikkunamaalilla. Peittomaalatut pinnat pitää hioa hyvin, jotta uusi maali tarttuu pintaan. Ulkopintojen huoltomaaliksi sopii Teho Ikkunamaali, Ultra tai Vinha. metallipinnat Vanha pinnoite Uusi pinnoite Lattiaritilöiden ja kaiteiden huoltokäsittely: Lattiaritilöille tai -laudoille soveltuvat parheiten sävytetyt puuöljyt (Valtti Puuöljy tai Valtti Puuöljy Akva) tai Valtti Kaluste- ja terassiöljy Ruskea. Kaiteisiin soveltuu kuultavista tuotteista Valtti Color Extra tai peittävistä tuotteista Teho Ikkunamaali. Sinkitty Teräs Tako- PVC Pural Alkydimaali Akrylaatti- Polyuretaani- Lin-grafiittiteräs rauta Plastisol (Panssari- maali maali maali maali) (Repco) (Temaclad SC 50) Esikäsittely Panssaripesu Pohjamaali Rostex Super Pintamaalit Panssarimaali Repco * Temaclad SC 50 LIN-grafiittimaali *Roster Super pohjamaaliksi yleistä > Työaika määritetään mielellään ulkokauden ajaksi (maaliskuu-lokakuu) tai urakoitsijalle parhaiten sopivaan ajankohtaan. Selvittäkää myös talvityömahdollisuuksia. > Urakkatarjouspyynnöt laaditaan niin, että saadaan vertailukelpoiset tarjoukset. Esimerkiksi erilaiset määrät ilmoitetaan ei pyydetä urakoitsijaa arvioimaan. > Urakkatarjouspyynnöstä on ilmettävä, mitkä pinnat käsitellään ja miten, sekä kuuluuko urakkaan muita töitä kuten esimerkiksi pihatöitä, yms. > Urakassa sovelletaan yleensä Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE > Urakkatarjouspyyntöasiakirjoihin merkitään urakoitsijan kohteeseen tutustumiselle ajankohta ja annetaan taloyhtiön yhteyshenkilön kontaktitiedot. Huolehdi, että taloyhtiön edustaja on paikalla/tavoitettavissa vastaamassa kysymyksiin tutustumisajankohtana. > Taloyhtiölle on kustannusetu, jos se pystyy tarjoamaan wc- ja sosiaalitilat työntekijöille työn ajaksi. > Pienemmissä urakoissa on suotavaa, että taloyhtiö järjestää maaleille, tasoitteille ja työvälineille lämpimän, lukitun varastotilan. > Taloyhtiö keskustelee vakuutusyhtiönsä kanssa mahdollisesta rakentamisajan lisävakuutuksesta ja muista ilmoituksista esim. tulityöilmoitus. > Sovitaan taloyhtiön puolelta ennakkoon, ketkä tekevät lopulliset päätökset, esimerkiksi väreistä ja tarvittaessa hyväksyvät pinnat. > Julkisivuremontin valvontaan tulee AINA palkata ammattitaitoinen ulkopuolinen valvoja. urakoitsijan valinta Tarjouspyyntöjen lähettäminen > Pyydetään urakkaa muutamalta tarjoajalta. Jo kolmesta saa hyvän kokonaiskuvan kustannuksista. > Anna urakoitsijoille aikaa laskea tarjouspyyntöä vähintään kaksi viikkoa. Tarjouspyyntöjen käsittely > Sovitaan taloyhtiön hallituksen kokous valmiiksi, kun tarjousaika umpeutuu. > Hankitaan valtuutus yhtiökokoukselta mahdollisimman nopeasti tai etukäteen, jotta saadaan urakoitsijan resurssit sidottua. Urakan sopiminen > Tehdään aina kirjallinen sopimus. Ilmoitetaan myös tarjouskilpailun hävinneille urakoitsijoille välittömästi. > Sovitaan taloyhtiön ja urakoitsijan vastuut selvästi. toteutusvaihe > Valitaan yhteyshenkilö, joka hoitaa yhteydenpidon urakoitsijan ja taloyhtiön välillä. > Jos työn aikana sovitaan urakkatarjouksesta poikkeavasta toiminnasta tai lisätöistä, tulee kaikki sopia kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Asukastiedotus > Järjestetään tiedotustilaisuus, jossa urakoitsija esittäytyy. Pyydetään urakoitsijaa tekemään asianmukaiset mallit valmiista pinnoista ja väreistä. TEKSTI KESKEN > Kerrotaan asukkaille koska työ alkaa ja kauanko se kestää. > Esitellään tarkat työnkuvaukset työvaiheista ja niiden odotetusta kestosta. Näin rauhoitetaan asukkaita ja vähennetään tiedustelujen määrää. > Nimetään asukkaille taloyhtiön edustaja, jonka kautta hoidetaan kaikki asiointi urakoitsijan kanssa. Eli suoria pyyntöjä ja tilauksia työmaan työntekijöille ei saa tehdä. > Työnaikaiset järjestelyt Urakoitsijan työn tukeminen > Taloyhtiön vastuulle jäävien asioiden hoitaminen mieluummin ennakkoon. > Yhteyshenkilön kiinnisaatavuus taattava. > Hallituksen valvonta ja mahdollisuus pikapäätöksiin työn edetessä mahdollisissa muutoksissa. käyttöönottovaihe > Lopputarkastus tehdään aina urakoitsijan kanssa. > Yleisenä käytäntönä urakoitsija laskuttaa viimeiset % urakkasummasta sen jälkeen, kun työ on lopputarkastettu ja otettu vastaan. > Urakoitsijan tulee YSE 98:n mukaan tallettaa pankkiin takuuajan vakuus, joka on 2 % verottomasta urakan kokonaissummasta lisätöineen. Tämä vakuus vapautetaan urakoitsijan käyttöön takuuajan päätyttyä. > Taloyhtiöiden edustajien tulee varmistaa, että suunnitelmat, käytetyt värit ja tuotenimet on arkistoitu siten, että ne ovat seuraavassa remontissa suunnittelijoiden käytettävissä. lopputarkastus > Asukkaille järjestetään infotilaisuus, jossa käydään remontti läpi ja vastataan mahdollisiin kysymyksiin ja annetaan mahdollisuus palautteeseen. huolto-ohjeet Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 18 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 19

11 johtavaa osaamista tikkurila Tikkurila on johtava eurooppalainen pintakäsittelytuotteiden valmistaja. Parvekekorjauksiin markkinoimme kattavia tuotesarjoja maaleja ja pinnoitusvaihtoehtoja. Ammattilaisten käyttöön tarjoamme maksuttoman tieto- ja ohjepalvelun verkkosivuillamme Sieltä löydät lisätietoa ja työvinkkejä myös parvekekorjauksiin. 780XXX MES PARV Tikkurila Oy, PL 53, Vantaa, puh. (09) , faksi (09) ,

porrashuoneen maalausremontti Ohjeet taloyhtiölle

porrashuoneen maalausremontti Ohjeet taloyhtiölle porrashuoneen maalausremontti Ohjeet taloyhtiölle sisältö Porrashuoneen maalausremontti 3 Porrashuoneet kuntoon talolle uusi ilme 3 Aikakausien tyypilliset piirteet aidot värit esiin 3 Porrashuoneen maalausremontti

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 14 viesti Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Kun tieto ei kulje, epäluulot heräävät s. 12 Remonttiriskit kuriin s. 16 Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita

Lisätiedot

Julkisivukorjauksen arkkitehtisuunnittelu

Julkisivukorjauksen arkkitehtisuunnittelu 3 KORJAUSHANKKEEN VAIHEET JA SUUNNITTELU Leo Osara Julkisivukorjauksen arkkitehtisuunnittelu Suunnittelu on päätöksenteon valmistelua. Julkisivun korjaushanke on taloyhtiölle huomattavan suuri taloudellinen

Lisätiedot

Valojen ja pintojen yhteispeliä

Valojen ja pintojen yhteispeliä Tikkurilan Tikkurila Oyj:n asiakaslehti nro 1 huhtikuu 2010 TÄSSÄ NUMEROSSA VÄRIÄ SAUNAAN UUSILLA SUPI-TUOTTEILLA Schaumanin linnan Hidas remontti Moderni Koti Valojen ja pintojen yhteispeliä SISÄLTÖ 4

Lisätiedot

Kerrostalon julkisivukorjaus

Kerrostalon julkisivukorjaus SUOMEN YMPÄRISTÖ 37 2009 Kerrostalon julkisivukorjaus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Julkisivun ominaispiirteet ja korjaustavan valinta Petri Neuvonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 37 2009 Kerrostalon julkisivukorjaus

Lisätiedot

rappaus- ja betonipintojen maalaus

rappaus- ja betonipintojen maalaus rappaus- ja betonipintojen maalaus Rappauspinnat Rappauspintaiset julkisivut ovat yleisempiä ennen 1960- lukua rakennetuissa taloissa ja rakenteissa. Useimmiten rappauksen alta löytyy massiivitiilirunko.

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta Syksy 2013 Omataloyhtiö.fi Tiesitkö tämän tilaajavastuulaista? onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Autotalleille uusi ilme Perusparannusavustus ARAlta Poppelipolku >> >> >> energiapihiksi Ratkaisut

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Parvekkeet Säilyttävät korjaukset - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Yli 300.000 linjasaneerattavaa asuntoa mistä ratkaisu? Säästöä on tietää mitä korjataan ja miksi

Omataloyhtiö.fi. Yli 300.000 linjasaneerattavaa asuntoa mistä ratkaisu? Säästöä on tietää mitä korjataan ja miksi Syksy 2014 Omataloyhtiö.fi Yli 300.000 linjasaneerattavaa asuntoa mistä ratkaisu? Markkinatiellä korjataan tiilellä Säästöä on tietää mitä korjataan ja miksi >> >> >> Kaukolämmön kulutustiedot sähköpostiin

Lisätiedot

R I N T A M A M I E S T A L O

R I N T A M A M I E S T A L O RINTAMAMIESTALO 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS TOIMII...

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA Graafinen ohjeisto 02 SISÄLLYS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Esipuhe PERUSELEMENTIT Markkinointitunnus Markkinointitunnuksen esitystavat Tunnuksen

Lisätiedot

Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett. Forumin P-hallin peruskunnostus. Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua?

Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett. Forumin P-hallin peruskunnostus. Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua? Ratkaisuja rakentamisen ammattilaisille 1/2015 Korjausrakentaminen: teollista toimintaa, aitoa palvelua? Forumin P-hallin peruskunnostus Uusi sisustuskonsepti Tikkurilan Duett PÄÄKIRJOITUS 28 Forumin pysäköintihallin

Lisätiedot

Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset sekä niiden talouslaskelmat

Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset sekä niiden talouslaskelmat AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakennustekniikan laitos Jonne Lantto Lähiökerrostalon talotekniset ja rakenteelliset korjaukset

Lisätiedot

Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely

Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas. Kiviainespintojen käsittely Kiviainesjulkisivujen käsittelyopas Kiviainespintojen käsittely Tikkurila auttaa sinua onnistumaan Kivimateriaalista tehtyjä julkisivuja maalataan sekä suojaamis- että väritystarkoituksessa. Seinärakenne,

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi UUSI ELÄMÄ KEITTIÖN UUSIMISELLE UUSILLA HELPPOHOITOISILLA LATTIOILLA TOP10 AVAINHENKILÖT ASUINKERROSTALON

Omataloyhtiö.fi UUSI ELÄMÄ KEITTIÖN UUSIMISELLE UUSILLA HELPPOHOITOISILLA LATTIOILLA TOP10 AVAINHENKILÖT ASUINKERROSTALON Omataloyhtiö.fi Talvi 2015 ASUINKERROSTALON UUSI ELÄMÄ PUTKIREMONTTI TÄYDELLINEN HETKI KEITTIÖN UUSIMISELLE TYYLIÄ JA LAATUA UUSILLA HELPPOHOITOISILLA LATTIOILLA ENERGIANSÄÄSTÖN TOP10 KATTOREMONTTINNE

Lisätiedot

Tikkurilan. Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2013

Tikkurilan. Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2013 Tikkurilan Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2013 4 21 24 18 8 38 Tikkurilan Viesti tässä numerossa 4 «Tiilikatoille lisää käyttöikää huoltamalla ja maalaamalla 7 «Uutuus Unica Akva helppoutta ikkunoiden

Lisätiedot

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma

Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma Osakorjaushankkeiden erityispiirteet pääsuunnittelijan näkökulma PS PRO 2014 Tutkielma Henna Ehramaa Suomen Talokeskus Oy Helsinki 26.8.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO Tiivistelmä

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI HANKESUUNNITTELU Rakenteet ja korjausmahdollisuudet päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen teknillinen yliopisto,

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO

PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tutkintotyö Antti Toivonen PUTKIREMONTIN KÄYNNISTÄMINEN CASE ASUNTO OY MALLITALO Työn ohjaajat Tampere 2007 Lehtori, DI Petri Murtomaa ja isännöitsijä, insinööri Anna Poutanen,

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Taloyhtiön voimakaksikko. www.kita.fi. Hyvä viestintä on puolivoittoa putkiremontissa. Energiatehokkuus kirittää putkiremontteja

Taloyhtiön voimakaksikko. www.kita.fi. Hyvä viestintä on puolivoittoa putkiremontissa. Energiatehokkuus kirittää putkiremontteja Hyvä viestintä on puolivoittoa putkiremontissa Energiatehokkuus kirittää putkiremontteja www.kita.fi Taloyhtiön voimakaksikko Hinta 9,20 EUR Hallituksen puheenjohtaja extra KIINTEISTÖ KUVITTELE TÄMÄ RAKENNUS

Lisätiedot

Miika Hirsimäki KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN

Miika Hirsimäki KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN Miika Hirsimäki KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN KERROSTALOYHTIÖN JULKISIVUKORJAUS JA ULKOSEINIEN LISÄERISTÄMINEN Miika Hirsimäki Opinnäytetyö Kevät 2013 Rakennustekniikan

Lisätiedot

TIKKURILAN ASIAKASLEHTI NRO 1 HUHTIKUU 2007

TIKKURILAN ASIAKASLEHTI NRO 1 HUHTIKUU 2007 TIKKURILAN ASIAKASLEHTI NRO 1 HUHTIKUU 2007 Hevos- voimaa Vipelen Tallilla Taikaa Rakennusperinnettä Pohjanmaalla kotona ja julkitiloissa Tässä numerossa ULKOMAALAUS Kolmen kerran käsittely suojaa puupintoja

Lisätiedot

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille Ulkomaalaus Puun pintakäsittely Puun pintakäsittelyn tarkoituksena on suojata puuta ympäristörasituksilta: kosteudelta, auringonvalolta, sinistäjä-, home- ja lahottajasieniltä. Suojaamisen ohella yhtäläisen

Lisätiedot