parvekekorjaus Ohjeita taloyhtiölle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "parvekekorjaus Ohjeita taloyhtiölle"

Transkriptio

1 parvekekorjaus Ohjeita taloyhtiölle

2 Parvekekorjaus sisältö Parvekekorjaus 3 Parvekekorjaus näin se tehdään luku ja vanhemmat rakennukset luku funktionalismi luvut jälleenrakennuskausi luvut elementtitalot luku ja uudemmat talot 10 Huolellinen parvekekorjaus takaa turvallisuuden, kestävyyden jakäytettävyyden 11 Parvekekorjauksen suunnittelu 12 Tikkurilan palvelut apunanne 14 Tekninen suunnittelu 15 Parvekkeiden huoltomaalaus 15 Parvekkeiden pintakerrosten uusiminen 16 Parvekkeiden purku ja korvaaminen uusilla 16 Maalien valinta soveltuvuus parvekekohteiden huoltomaalaukseen yms. 17 Ohjeita toteutusvaiheeseen mitä tulee ottaa huomioon 19 Hyväkuntoiset parvekkeet parantavat talon yleis ilmettä ja lisäävät asukkaiden viihtyvyyttä Julkisivu kertoo paljon taloyhtiöstä. Parvekkeet puolestaan ovat olennainen osa julkisivua. Hyväkuntoisina ne parantavat talon yleisilmettä ja lisäävät asukkaiden viihtyvyyttä niin esteettisesti kuin käytön kannalta. Tikkurilan parvekekorjausopas kuuluu taloyhtiöille suunnattuun materiaalikokonaisuuteen. Oppaassa on esitetty taloyhtiöille ratkaisumalli, joka auttaa aloittamaan, hallitsemaan ja toteuttamaan taloyhtiön parvekekorjauksen. Taloyhtiöissä julkisivukorjaus pilkotaan usein osiin, joista parvekkeiden korjaus on yksi. Parvekekorjausta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon koko julkisivu ja suunnitella parvekkeiden korjaus siten, että se sopii luontevasti julkisivun pitkän tähtäimen kunnostussuunnitelmaan. Esimerkiksi parvekelasitusta on turha asentaa, jos parvekkeiden kaiteiden ja seinäpintojen korjaus on edessä. Usein vanhat parvekelasit eivät sovi uuteen kaiderakenteeseen, jolloin investointi on mennyt hukkaan. Asukkaat mieltävät parvekkeen yksityiseksi alueeksi, jota voi korjailla oman maun mukaan. Taloyhtiön osakkaiden tulee kuitenkin muistaa, että parvekkeet ovat yhtiön omaisuutta. Niiden kiinteisiin rakenteisiin ei saa tehdä korjauksia ilman taloyhtiön lupaa. Tällaisia remontteja ovat esimerkiksi lattialaatoitus tai seinäpintojen maalaus. Osakkaiden omat remontit aiheuttavat usein ongelmia taloyhtiön varsinaisen parvekekorjauksen yhteydessä. Korjaushankkeita ei kannata turhaan pelätä. Nykypäivänä taloyhtiöillä on isännöitsijän avustuksella mahdollisuus palkata alan ammattilaiset suunnittelemaan ja toteuttamaan koko hanke. Taloyhtiön rooli on tällöin olla aktiivinen tilaaja, joka lopuksi pääsee nauttimaan onnistuneesta työstä. Kun ammattilaiset auttavat hankkeen alusta loppuun, parvekkeista tulee sellaiset kuin haluttiin. Tikkurilan puolesta toivomme tämän oppaan olevan ohjenuorana ja apuna parvekekorjaushankkeessanne. Jos lisäkysymyksiä herää, maalausneuvontamme ammattilaiset auttavat teitä, isännöitsijää ja urakoitsijaa numerossa parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 3

3 Parvekekorjaus näin se tehdään Apunasi remontissa hankesuunnittelu arkkitehtisuunnittelu tekninen suunnittelu toteutusvaihe Hankesuunnitteluvaiheen tarkoitus on hankkia tarvittava tieto tulevaa projektia varten. Hanke alkaa, kun tarve korjaukseen havaitaan. Yleensä tämä tapahtuu vähitellen osakkaiden huomatessa parvekkeissa näkyviä muutoksia, jotka kielivät teknisestä toimimattomuudesta tai ikääntymisestä. Parvekekorjauksen suunnittelu on aina aloitettava ammattilaisen toteuttamalla kuntotutkimuksella. Lisäksi hankesuunnittelussa määritetään kohteen olemus ja merkitys kaupunkikuvassa, korjausvaihtoehdot, alustavat kustannusarviot sekä korjausaikataulu. Hankesuunnitteluvaiheen aikana tulee selvittää, miksi projektiin on ryhdyttävä, mitä se tuo tullessaan ja onko parvekekorjaus oma projektinsa vai osa julkisivukorjausta. Taloyhtiön hallituksen on lisäksi hankittava yhtiökokoukselta tarvittavat valtuudet hankkeen toteuttamiseen ja ryhdyttävä pohtimaan rahoitusvaihtoehtoja. Hankesuunnitteluvaiheessa kerätyn tiedon ja valtuuksien pohjalta siirrytään varsinaiseen suunnitteluun. Parvekkeiden korjausprojektissa tarvitaan arkkitehti- ja rakennesuunnittelua. Arkkitehtisuunnittelun päätehtävä on löytää arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja taloudellisesti sopiva ratkaisu parvekekorjauksen toteutuksen pohjaksi. Pinnoitus- ja maalausremontissa suunnittelu tarkoittaa sitä, että määritetään värit sekä päätetään käytettävistä tuotteista ja työtavoista. Laajassa parvekekorjauksessa, puhumattakaan parvekkeiden uusimisesta, arkkitehtisuunnittelun merkitys on suuri. Arkkitehdin laatimilla julkisivu- ja detaljipiirustuksilla haetaan parvekekorjaukselle rakennuslupa. Lisäksi ne toimivat rakennepiirustusten rinnalla tarjouslaskenta-asiakirjoina. Teknisessä suunnittelussa määritellään parvekekorjauksen tekniset ratkaisut hankesuunnitteluvaiheen tietojen ja arkkitehtisuunnitteluvaiheen ideoiden pohjalta. Hankkeelle on usein eduksi, jos arkkitehti- ja rakennesuunnittelu aloitetaan yhtä aikaa hankesuunnittelun kanssa. Teknisessä suunnittelussa määritellään parvekkeen rakenteet sekä täsmennetään tuotteet ja työtavat. Rakennesuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun yhteistyön tuloksena syntyvät työselitys ja työpiirustukset, joilla voidaan pyytää urakkatarjoukset toteutusta varten. Mittavin ja vaativin kaikista vaiheista on toteutus. Se alkaa, kun tarjouspyynnöt lähetetään urakoitsijaehdokkaille. Parvekekorjausopas ohjaa tekemään oikeita ratkaisuja myös toteutusvaiheessa urakoitsijan valinnasta käyttöönottoon asti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi on olennaista hankkia toteutusvaiheessa projektiin osaava valvoja, joka huolehtii siitä, että korjaus tehdään kaikilta osin urakkasopimuksen mukaisesti. Jämäkästi johdettuna projekti pysyy aikataulussa ja kustannukset halutuissa raameissa. Tällöin myös urakoitsijan, taloyhtiön ja asukkaiden yhteistyö sujuu kitkatta. 4 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 5

4 1920-luku ja vanhemmat rakennukset 1930-luku funktionalismi Julkisivuihin pyrittiin 1800-luvun loppupuolel- Klassismin vähäeleisyys oli luonut pohjaa aikakauden parvekkeille tyypillisiä piirteitä la saamaan vahvaa kolmiulotteisuutta runsailla harkotuksilla ja listoituksilla. Yksittäisiä par- funktionalistiselle ajattelulle. Julkisivuissa ei enää käytetty mitään koristeita, vaan tarvittava aikakauden parvekkeille tyypillisiä piirteitä sisäpihan tuuletusparvekkeet vekkeita käytettiin lähinnä osana julkisivusom- rytmi ja dynamiikka luotiin rakennuksen mas- parvekkaiden pieni koko yksittäiset nurkka- ja erkkeriparvekkeet maalatut rautakaiteet mitelmaa, ja niille olivat ominaisia näyttävät balusterikaiteet. Huoneistokohtaiset parvekkeet olivat harvinaisia aina 1930-luvulle saakka, mutta pihajulkisivun puolelle sijoitettuja soituksella ja julkisivun aukotuksella. Asuntokohtaiset parvekkeet alkoivat yleistyä 1930-luvulla. Ne toivat oman lisänsä funktionalismin rytmikkäisiin julkisivuihin. puolipyöreä pääty peltiverhoillut teräskaiteet paikalla valettu ulokelaatta, ratakiskokannatus tuuletusparvekkeita oli jo 1880-luvulla. jugend Jugendtalojen julkisivuja koristivat 1900-luvun Huoneistokohtaiset funkisparvekkeet olivat lähinnä pieniä ulokeparvekkeita. Varsin tunnusomaista aikakaudelle on parvekkeen päädyn alussa yleensä ulokemaiset tai erkkerien päälle puolipyöreä muoto. Parvekkeen kaiteet olivat sijoitetut parvekkeet. Kaidemateriaalina käy- funktionalismin tyyliin hyvin pelkistettyjä. tettiin mustaksi maalattua takorautatankoa tai Yleensä ne olivat teräsputkirakenteisia, verhot- rautaputkea rautapellistä tehdyin koristein. tuja pellillä tai betonirakenteisia. Parvekkeet olivat verrattain pieni osa aikakauden julkisivuja. klassismi Jugend-tyylin aika jäi lyhyeksi, sillä heti 1910-luvun lopulla alkoi arkkitehtuurissa näkyä jälleen klassisia aiheita. Niukka uusklassismi enteili jo tulevaa funktionalistista ajattelutapaa. Parvekkeet olivat pihan puolelle sijoitettuja tuuletusparvekkeita lukuun ottamatta harvinaisia. Yleisin 1930-luvun parvekerakenne oli välipohjaan tuettujen ratakiskojen ympärille valettu betoninen ulokelaatta. 6 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 7

5 luvut jälleenrakennuskausi luvut elementtitalot aikakauden parvekkeille tyypillisiä piirteitä pieni koko pelti-, lauta- ja levyverhoillut teräskaiteet betonikaiteet paikalla valettu ulokelaatta, ratakiskokannatus sisäänvedetty betonilaatta Sodan jälkeen arkkitehtuurissa ei ollut mahdollisuuksia liioitella ja yllättää kuten niin usein aiemmin tai myöhemmin on tehty. Rakennusmateriaalien niukkuus johti yksinkertaisiin perusratkaisuihin. Ajan rakennukset ovat kuitenkin osoittautuneet kestäviksi ja korjauskelpoisiksi. Materiaalipulan väistyessä 1950-luvun loppupuolella rakennustavassa alkoivat yhdistyä käsityö ja elementtirakentaminen. Kauden lopussa talojen julkisivut alkoivat henkiä tulevaa rakennuskantaa ja julkisivujen vaakasuuntai- Maaltamuuton seurauksena rakentaminen oli vilkasta kaupungeissa. Rakennusteollisuus eli nousukautta, ja aluerakentamissopimuksen puitteissa syntyi uusilla materiaali-innovaatioilla toteutettuja lähiöitä. Niissä alettiin käyttää uutta rakennustekniikkaa, jossa asteittain siirryttiin paikalla rakentamisesta elementtirakentamiseen. Tästä syystä kaupunkirakenteessa 1960-luvun alun talot on toteutettu sekatekniikoita käyttäen. Esimerkiksi talon julkisivu voi olla levy- tai metallipintainen ja pihan puoli perinteinen rapattu rakenne. aikakauden parvekkeille tyypillisiä piirteitä parveketorni pelti-, rautalankalasi- ja levyverhoillut teräskaiteet betonikaiteet kantavilla pieliseinillä tuettu betonielementtitorni nen ilme vahvistui. Oli tavallista, että 1960-luvulla pienissä asun- Huoneistokohtaiset parvekkeet olivat alkaneet yleistyä 1930-luvulla, ja tämä kehitys jatkui 1940-luvulla. Yleisin parveketyyppi oli rakennuksen ulkopuolelle sijoitettu ulokeparveke. Parvekkeet olivat kooltaan vaatimattomia, ja pienimmistä asunnoista ne puuttuivat usein kokonaan. Aikakauden loppupuolella alkoivat ulokeparvekkeen ohella yleistyä suojaisammat noissa ei ollut parveketta. Ratakiskoilla kannatettu ulokeparveke oli ja 50-lukujen tapaan yleisin parveketyyppi. Suojaisampia sisäänvedettyjä parvekkeita alettiin kuitenkin tehdä yhä enemmän. Kaiteet olivat tavallisesti betoni- tai teräsrakenteisia. Teräskaiteet verhoiltiin usein profiilipellillä, asbestisementtilevyllä tai rautalankalasilla. sisäänvedetyt parvekkeet. Arava-ohjeet muuttuivat 1960-luvun lopulla, Ratakiskoilla kannatetut ulokelaatat olivat rakenteeltaan teräsbetonisia, ja niihin oli valettu erillinen pintalaatta vedenerityskerroksen päälle. Kaiteet olivat tavallisesti betoni- tai teräsrakenteisia. Teräskaiteet verhoiltiin usein pellillä, asbestisementtilevyllä tai puulla. mikä teki mahdolliseksi rakentaa parveke jokaiseen asuntoon ja kasvattaa parvekkeiden kokoa. Parvekerakentamisessa alettiin hyödyntää elementtitekniikkaa, ja kantaviin pieliseiniin perustuvat parveketornit syrjäyttivät ulokeparvekkeen yleisimpänä parveketyyppinä. Parveketornit sijaitsivat joko julkisivulinjan ulkopuolella tai rakennukseen sisäänvedettyinä. Yleisin luvun parveke oli elementtirakenteinen ja Yleisin luvun parveke oli ratakiskoilla välipohjaan kantavilla pieliseinillä tuettu. Parvekkeet muodostivat koko- tuettu betonilaatta joko ulokkeena tai sisäänvedettynä. naisuuden eli ns. parveketornin. 8 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 9

6 1980-luku ja uudemmat rakennukset Huolellinen parvekekorjaus takaa turvallisuuden, kestävyyden ja käytettävyyden Parvekkeiden koko kasvoi 1970-luvun lopulla Elementtiparvekkeissa elementtien väliset kovat juotos- aikakauden parvekkeille tyypillisiä piirteitä laadittujen Arava-ohjeiden mukaisesti, ja parvekkeita vaadittiin kaikkiin asuntoihin. Parve- laastisaumat tulisi samasta syystä muuttaa pinnastaan elastisella massalla tiivistetyiksi. Myös lasittamista kan- suuret parvekkeet ketyypit 1980-luvulta nykypäivään parveke- nattaa harkita parvekkeita korjattaessa, sillä sen on todet- alumiini- ja teräsrakenteiset lasiverhoillut kaiteet parvekelasitus kantavan pieliseinän ja pilariin tuettu betonielementtilaatta erilaisten parvekkeenkannatustapojen yhdistäminen tyypit ovat muuttuneet moninaisemmiksi, joten aikakaudelle ei voi määrittää selvää ominaispiirrettä. Parvekkeiden koon kasvaessa niiden käytettävyyteen kiinnitettiin enemmän huomiota luvulla yleistyivät lasitukset, joilla parvekkeen vuotuista käyttöaikaa saatiin jatkettua. Tämän seurauksena parvekkeita ryhdyttiin kalustamaan ja sisustamaan aiempaa enemmän. Parvekkeista onkin tullut luonnollinen jatke asunnolle. Monia uusia parvekkeiden kannatustapoja ja Jussi Mattila Tekniikan tohtori, Tampereen teknillinen yliopisto, Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja tu suojaavan parvekkeen rakenteita vaurioitumiselta ja säästävän näin korjauskuluja tulevaisuudessa. parvekkeita voidaan korjata myös talvella Korjaushankkeen ajoituksesta päätettäessä kannattaa muistaa, että parvekkeita voidaan nykyään korjata myös talvisaikaan. Parvekelinjat huputetaan ja työtila lämmitetään korjaustyön kannalta sopivaan, noin +10 C:n lämpötilaan. Tämä voidaan toteuttaa suhteellisen vähäisin lisäkustannuksin, koska lämmityskulujen vastapainoksi säästetään muun muassa telineiden ja korjaustuotteiden sekä työvoiman kustannuksissa, kun työ tehdään seson- niiden yhdistelmiä on kehitetty 1980-luvulta lähtien. Tämä on tarjonnut entistä monipuolisempia mahdollisuuksia parvekkeen sijoittamiselle. Kantavan pieliseinän ja pilarin yhdistelmä jalostui 1990-luvulla varsin yleiseksi kannatustavaksi. Parvekkeet ovat kantavia rakenteita, joissa ikääntyminen voi vaurioittaa piilossa olevia kannatusrakenteita ja aiheuttaa turvallisuusriskin. Parvekkeita korjattaessa tuleekin aina varmistaa niiden kantavuus, jotta ne ovat turvallisia korjata sekä käyttää myös vastaisuudessa. Varsinkin ulokeparvekkeissa tämä usein edellyttää kun- gin ulkopuolella. Lisäksi parvekkeita yleensä käytetään suhteellisen vähän talvella, joten asukkaille korjauksesta koituva haitta jää kesätoteutusta huomattavasti vähäisemmäksi. Jos parvekkeet ovat pahoin vaurioituneita ja huonokuntoisia, kannattaa harkita myös parvekkeiden uusimista Kaidemateriaaleissa teräsrakenteen rinnalle totutkimuksen yhteydessä tehtäviä rakenneavauksia, joko osittain tai kokonaan. Osittainen uusiminen koskee nousi alumiinirakenteinen vaihtoehto. Kaide- joilla selvitetään kannatusosien tyyppi ja kunto. yleensä parvekkeiden betonisia kaidelevyjä, jotka ovat verhoukseksi valittiin yhä useammin kirkas tai värillinen lasi. rakenteita kannattaa suojella säältä usein niin huonokuntoisia, että ne kannattaa korvata kokonaan uusilla rakenteilla ja kohdistaa korjaukset jäljelle Monissa vanhoissa parvekkeissa betonin laatu on var- jätettäviin parempikuntoisiin osiin. Mikäli myös parvek- sin vaatimaton. Tästä syystä parvekkeiden lattioissa keen muissa osissa on laajoja perusteellista korjaamista tulisi aina pyrkiä ohuiden maalien sijasta käyttämään vaativia vaurioita, saattaa taloudellisin vaihtoehto olla se, vedeneristyksenä toimivia paksuhkoja pinnoitteita. Ne että parvekkeet uusitaan kokonaan. Tällöin on mahdollis- suojaavat betonia kosteuden aiheuttamilta vaurioilta, ta parantaa parvekkeiden käytettävyyttä tekemällä niistä kuten pakkasrapautumiselta ja raudoitteiden ruostumi- alkuperäisiä syvemmät. selta. Erilaisten parvekkeen kannatustapojen yhdistäminen on ollut tyypillistä 1980-luvulta lähtien. 10 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 11

7 Parvekekorjauksen suunnittelu Parvekekorjauksen suunnittelu asuinrakennusten parvekkeet Vanhoihin rakennuksiin parvekkeita tehtiin lähinnä elävöittämään julkisivua, eikä niille ajateltu nykyisenlaista funktiota. Parvekkeiden koko, ulkoasu ja muoto ovat vaihdelleet kautta historian. Eri aikakausien elämäntavat, arvostukset ja resurssit ovat synnyttäneet erityyppisiä parvekkeita, jotka kaikki ovat olennaisia tekijöitä rakennuksen julkisivussa ja kokonaisilmeessä. Tämän vuoksi parveketta tulee aina arvioida rakennuksen osana, kun sen korjaamista harkitaan. Lisäksi rakennus parvekkeineen on aina osa suurempaa kokonaisuutta: korttelia, kaupunginosaa ja koko kaupunkia. Siksi sitä on tarkasteltava myös tässä laajassa kontekstissa. suunnittelun merkitys Parvekekorjauksen suunnitteluun tarvitaan taitavat ammattilaiset, arkkitehti ja rakennesuunnittelija, jotka pystyvät tekemään uudet ratkaisut rakennukseen sopivalla tavalla. Arkkitehti määrittelee parvekkeiden korjauksen tai uuden parvekkeen perusilmeen. Käytettävien materiaalien ja värien ohella siihen kuuluvat parvekkeiden koko, lasittaminen sekä mahdollisuudet elävoittää niitä. Rakenneinsinöörin tehtävä painottuu valittujen toimien teknisen toimivuuden varmistamiseen, lujuuden ja kestävyyden määrittelyyn sekä rakenteiden mitoittamiseen. parvekekorjauksen lähtökohdat kuntotutkimus toimivuuden ja ulkoasun arviointi Parvekkeiden huoltotoimien peruslähtökohta on selvittää, mitä korjataan ja miksi. Parvekekorjauksen taustalla on yleensä parvekkeiden rakenteiden huono tai säilyttävä korjaus Parveke on niin oleellinen osa julkisivua, että sen korjausratkaisut ovat täysin sidoksissa koko julkisivun korjausratkaisuun. Jos julkisivukorjauksella on säilyttävä lähtökohta, se ulottuu myös parvekkeisiin. Tällöin korjauksen arkkitehtonisessa suunnittelussa keskitytään säilyttävän kokonaisilmeen ohella yksityiskohtien hiomiseen. Parvekkeiden korjaustapa on selvitettävä huolellisesti rakennuksen ympäristöllistä ja rakennushistoriallista taustaa vasten. Julkisivujen suojelumääräykset, yleiskaavan kaupunkikuvamääräykset ja rakennusjärjestysten ehdot koskevat myös parvekkeita. Suurimmassa osassa rakennuskantaa selkeitä julkistahon vaatimuksia ei ole, jolloin parvekekorjauksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot ovat periaatteessa laajat. Hankkeen suuntaa kannattaa arvioida yhdessä arkkitehdin kanssa. Hän selvittää myös rakennusvalvonnan aluearkkitehdin kannan parvekekorjauksen toteutustapaan. muuttava tai uusiva korjaus muuttavan ja uusivan korjauksen mahdollisuudet Jos hankkeessa on mahdollista muuttaa parvekkeiden ilmettä, voidaan harkita parvekkeiden koon kasvattamista. Suurempi koko antaa paremmat mahdollisuudet hyödyntää parveketta monipuolisesti. Alkuperäistä suurempien parvekkeiden on kuitenkin oltava harmoniassa rakennuksen ja ympäristön kanssa. Parvekkeiden suurentamisessa on vältettävä ylilyöntejä. Uudistamisessa voidaan kantavia rakenteita pienentämällä tehdä parvekkeista ja niiden taakse sijoittuvista tiloista valoisampia. Kokoa voidaan kasvattaa huomaamattomalla tavalla siten, että säilytetään alkuperäinen kaidemalli ja sovitetaan siihen parvekelasitus. Laajan uusimisen jälkeen kaiteen alkuperäinen materiaali ja väri eivät välttämättä enää istu luontevasti uuteen ratkaisuun. Silloin on perusteltua käyttää uusia kaidetuotteita ja niihin integroitavia lasitusratkaisuja. huononeva kunto. Pelkkä tekninen korjaus voi johtaa tylsään lopputulokseen, jos samalla ei paneuduta mahdollisuuksiin parantaa esteettistä laatua. Teknisten korjausratkaisujen detaljit on myös syytä suunnitella huolellisesti. Usein korjaus on vaikea toteuttaa lähes samoin materiaalein ja rakenneosin kuin alkuperäinen ratkaisu, mutta tähän on syytä pyrkiä. hankesuunnitelma korjaus vai uusiminen? Parvekkeiden kuntotutkimus kertoo selkeästi, tarvitaanko korjausta vai uusimista. Teknisen kuntoselvityksen pohjalta voidaan määritellä korjaamisella saavutettava käyttöikä sekä tehdä taloudelliset laskelmat ja vertailut. Vaikka parveke on vain osa julkisivua, sen korjausratkaisun kaikki mahdollisuudet saadaan jäsennettyä kaikki reunaehdot selvittävällä hankesuunnitelmalla. Jo hankesuunnittelu kannattaa antaa ammattilaiselle edellä kuvattujen selvitysten tekemiseksi. Hankesuunnittelun pohjalta parvekekorjauksen tai -uusimisen suunta alkaa hahmottua. Parvekkeiden ilme muodostuu parvekkeen ja julkisivun suhteesta sekä kaiteen ja sitä elävöittävien aiheiden muodosta, materiaaleista ja väreistä. Elävöittävät aiheet ovat perinteisesti olleet hillittyjä, ja saman linjan soisi jatkuvan uudistuksissakin. Lasittaminen muuttaa aina parvekkeiden ilmettä. Ns. sisäänvedetyt parvekkeet on helppo lasittaa, ja niissä lasien vaikutus rajoittuu julkisivuprofiilin vähäiseen tasoittumiseen. Ulokeparvekkeiden lasittaminen on vaikeampaa ja vaikutukset rakennuksen ilmeeseen voimakkaita. Pahimmillaan ulokeparvekkeiden lasituksella voidaan selvästi huonontaa rakennuksen ulkoarkkitehtuuria. Rakennuksissamme niin julkisivujen kuin parvekkeiden arkkitehtuuri on yleisilmeeltään selkeälinjaista ja sidoksissa rakentamisaikakauteen. Sen vuoksi parvekkeiden uusimisessa on syytä oltava maltillinen. Verrattain pieninkin keinoin saadaan aikaan entistä toimivampia parvekkeita ja näyttävä, rakennuksen arkkitehtuuria kohentava lopputulos. 12 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 13

8 Tikkurilan palvelut apunanne Tekninen suunnittelu maalausneuvonta Maalausalan ammattilaiset auttavat puhelimitse pintakäsittelyongelmissa. Maalausneuvonnan palvelupuhelin vastaa arkipäivisin klo kiinteistöpalvelu Kiinteistöpalvelun ammattilaiset konsultoivat Isännöitsijöitä ja muita kiinteistöalan ammattilaisia kulloinkin oikean pintakäsittelyratkaisun löytämiseksi kiinteistöihin niin julkisivuun kuin sisämaalaukseen. Kauttamme saatte myös käyttöönne maksulliset analyyttisen laboratoriomme palvelut. Analyyttinen laboratorio on erikoistunut maalien raaka-aineiden ja maalien tutkimiseen sekä maalin koostumuksen selvittämiseen. Käytettävissä ovat myös mikrobiologisen laboratorion asiantuntijapalvelut. Kiinteistöpalvelun ammattilaiset tavoitatte ammattikuntamyyntimme kautta. kaavapalvelu Tikkurilan kaavapalvelun laajan värikarttamateriaalin ja apuvälineiden avulla voidaan selvittää vanhoja värejä. Kaavapalvelusta voi myös tiedustella tietyn värin sävytettävyyttä eri tuotteisiimme. Onnistunut korjaushanke alkaa korjaus tarpeen hyväksymisestä ja korjausprosessin aloittamisesta. Riittävän laamerkiksi seuraavasti: Parvekkeiden korjaustyöt voidaan laajuudeltaan jakaa esijan kuntotutkimuksen tekeminen korjattaville rakenteille parvekkeiden huoltomaalaus on tärkeimpiä vaiheita ennen suunnittelun aloittamista. parvekkeiden pinnoitekerrosten uusiminen Kuntotutkimuksen tietojen pohjalta valitaan korjausmenetelmät ja päätetään korjausten parvekkeiden purku ja korvaaminen uusilla laajuus. parvekkeiden huoltomaalaus Huoltomaalaus on kokonaisvaltaisista parvekkeiden korjaustoimenpiteistä kevyin. Se on mahdollista, jos: maali tai -pinnoite valitaan kuntotutkimuksen yhteydessä Vanhojen pinnoitekerrosten kanssa yhteensopiva huolto- tehdyn vanhojen pinnoitekerrosten analysoinnin perusteella. Nykyaikaisilla kiviainesjulkisivuille tarkoitetuilla kuntotutkimuksen mukaan parvekerakenteet ovat niin hyvässä kunnossa, ettei niiden odoteta vaurioijulkisivumaaleilla ja -pinnoitteilla saadaan julkisivuille tuvan lähitulevaisuudessa uusi värikäs pinta, joka suojaa hyvin rakennetta. parvekkeita halutaan uudistaa tai niiden väriä Huoltomaalaustyön työvaiheita ovat julkisivupintojen muuttaa huolellinen pesu, irtonaisten ja heikosti alustassaan kiinni Huoltomaalauksen suunnittelussa oleellista on tunnistaa olevien pinnoitekerrosten poisto, mahdollisten pienten aiemmin käytetyt pinnoitekerrokset, niiden sideainetyypit, kerrosten lukumäärä ja paksuus sekä niiden tartunta pinnoitus. alustan vaurioiden korjaus, pohjustus sekä maalaus tai alustaansa. Nämä selvitetään kuntotutkimuksessa. väripalvelu Tikkurilalta voi tilata ideatasoisen maksullisen värisuunnitelman. Jotta värien sopivuutta voidaan parhaiten arvioida, suunnittelu tehdään suoraan kohteesta otettuihin valokuviin. Suunnittelijamme tekee kaksi vaihtoehtoista värisuunnitelmaehdotusta. Lisäksi suunnitelma sisältää luettelon suunnittelijan valitsemista väreistä ja tuotteista sekä aidot värikartan värimallit. Maalausneuvonta: (arkisin 8 19) Sähköpostipalvelumme: Tikkurilan värisuunnitteluohjelman voi myös ladata verkkosivuiltamme omalle koneelle osoitteesta Ohjelman avulla on vaivatonta kokeilla itse erilaisten värivaihtoehtojen sopivuutta julkisivuun ja parvekkeisiin. Ohjelmalla pystyy värittämään myös digikameralla julkisivusta otettuja kuvia. Omien kuvien saattaminen väritettävään kuntoon on maksullista. Lisäksi ohjelma sisältää mallikuvia, joita voi värittää maksutta. 14 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 15

9 Tekninen suunnittelu Maalien valinta soveltuvuus parvekekohteiden huoltomaalaukseen yms. parvekkeiden pinnoitekerrosten uusiminen Parvekkeiden pinnoitekerrosten uusiminen tulee kyseeseen kuntotutkimuksen osoittaessa, että huoltomaalaukvat huoltotoimet. jainnin lisäksi suunnittelussa on otettava huomioon tulesella ei enää saavuteta haluttua kestoikää, koska alustarakenteessa on jo laajoja vaurioita tai vanhat pinnoitteet Käytettävä maali tai pinnoite valitaan rakennuksen ja parvekkeiden käyttötarkoituksen, sijainnin sekä muiden vaatimusten perusteella siten, että se sopii hyvin yhteen ovat huonossa kunnossa. Parvekkeiden pinnoitekerrosten uusimista suunnitellessa muun rakenteen kanssa. on otettava huomioon koko parvekerakenne rungosta ja Parvekkeiden pinnoitekerrosten uusimisen työvaiheita parvekkeiden kiinnittymisestä muihin rakenteisiin pinnoitekerroksia unohtamatta. Näin saadaan kaikki pinnoite- ovat kaikkien vanhojen pinnoitteiden ja betonivaurioiden poistaminen kiinteää ja puhdasta alustaa myöten sekä kerrokset keskenään yhteensopiviksi ja koko rakenteesta uusien suojalaasti- ja pinnoitekerrosten tekeminen. teknisesti toimiva. Rakennuksen käyttötarkoituksen ja si- parvekkeiden purku ja korvaaminen uusilla Parvekkeen korvaaminen uudella voi tulla kyseeseen silloin, kun kuntotutkimuksen mukaan parvekkeet ovat niin näköä sekä lisätä parvekkeiden käyttömahdollisuuksia uusimalla voidaan myös muuttaa koko rakennuksen ulko- huonossa kunnossa, että niitä ei voida korjata pelkällä esimerkiksi suurentamalla niitä tai suunnittelemalla parvekkeet huoltomaalauksella tai pintojen uusimisella. Parvekkeet toimivammiksi. Ulkona olevat pinnat ovat jatkuvasti alttiina sateelle, auringolle ja mikrobeille. Ulkomaalien tehtävänä onkin suojata puupintoja, metallipintoja ja kiviainespintoja näiltä luonnollisilta rasituksilta ja myös värien kautta kaunistaa julkisivuja. Huoltomaalauksessa on olennaisen tärkeää tietää millä maalityypillä seinä on aikaisemmin maalattu ja mikä maali soveltuu sen päälle maalattavaksi. Oheisissa taulukoista löytyvät yleisimmät alustatyypit ja niille soveltuvat tuotteet huoltomaalaukseen. Oheiset taulukot ovat suuntaa-antavia suosituksia. Rakennesuunnittelija määrittää aina kohteeseen huoltokäsittelyn sekä alustan vaatimat esikäsittelytyöt. Tarkemmat ohjeet ja tuoteselosteet osoitteesta kiviainespinnat Uusi pinnoite Vanha pinnoite Epäorgaaninen maali Orgaaninen maali Kalkki- Sementti- Silikaatti- Dispersio- Epoksi- Alkydi- KS-maali/ Silikonimaali maali maali maali maali maali pinnoite emulsiomaali Parvekkeiden pystypinnat Pohjusteet ja esikäsittelyaineet Alfasil-silikonisuoja Kivisil-pohjuste Kivitex-silikaattipohjuste Hydrosolipohjuste Betonipintojen maalit ja pinnoitteet Finngard 150 Finngard 500 Kivisil * Kivitex-silikaattimaali * Finseco KS Finnseco S Rappauspintojen maalit ja pinnoitteet Holvi Perinnekalkki Kivitex-silikaattimaali * Kivisil * Finnseco KS Parvekkeiden lattiapinnat Primerit ja pinnoitteet Novofloor 1-K Primer Novofloor 1-K Elastic Novopox P Novopox LP Acvacoat-lakka Acvacoat * Vaatii erikoistoimenpiteitä vanhan maalipinnan puhdistamiseksi työselityksen mukaan. 16 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 17

10 Maalien valinta soveltuvuus parvekekohteiden huoltomaalaukseen yms. Ohjeita toteutusvaiheeseen mitä tulee ottaa huomioon puupinnat Uusi pinnoite Vanha pinnoite Akrylaatti- Öljy- tai alkydi- Kuulto- Puupuhdas Uusi teollisesti maali maali käsittely pinta pohjamaalattu (esim. Pika-Teho) (esim. Teho) pinta Esikäsittelyt Homeenpoisto Tehopesu Huoltopesu Pohjustus Valtti-Pohjuste Valtti Akvabase Pohjamaali Pito Öljypohja Pintamaali Ultra Pika-Teho Vinha Teho Lin Durosil Valtti Clor Extra HUOM! Tarkista käsittely-yhdistelmät tuoteselosteesta. Ikkunoiden ja ovien huoltokäsittely: Kuultokäsitellyt pinnat hiotaan ja käsitellään uudelleen kuultavalla tuotteella Valtti Color Extralla tai lakalla Unica Superilla tai peittomaalataan ulkopinnat Teho Ikkunamaalilla. Peittomaalatut pinnat pitää hioa hyvin, jotta uusi maali tarttuu pintaan. Ulkopintojen huoltomaaliksi sopii Teho Ikkunamaali, Ultra tai Vinha. metallipinnat Vanha pinnoite Uusi pinnoite Lattiaritilöiden ja kaiteiden huoltokäsittely: Lattiaritilöille tai -laudoille soveltuvat parheiten sävytetyt puuöljyt (Valtti Puuöljy tai Valtti Puuöljy Akva) tai Valtti Kaluste- ja terassiöljy Ruskea. Kaiteisiin soveltuu kuultavista tuotteista Valtti Color Extra tai peittävistä tuotteista Teho Ikkunamaali. Sinkitty Teräs Tako- PVC Pural Alkydimaali Akrylaatti- Polyuretaani- Lin-grafiittiteräs rauta Plastisol (Panssari- maali maali maali maali) (Repco) (Temaclad SC 50) Esikäsittely Panssaripesu Pohjamaali Rostex Super Pintamaalit Panssarimaali Repco * Temaclad SC 50 LIN-grafiittimaali *Roster Super pohjamaaliksi yleistä > Työaika määritetään mielellään ulkokauden ajaksi (maaliskuu-lokakuu) tai urakoitsijalle parhaiten sopivaan ajankohtaan. Selvittäkää myös talvityömahdollisuuksia. > Urakkatarjouspyynnöt laaditaan niin, että saadaan vertailukelpoiset tarjoukset. Esimerkiksi erilaiset määrät ilmoitetaan ei pyydetä urakoitsijaa arvioimaan. > Urakkatarjouspyynnöstä on ilmettävä, mitkä pinnat käsitellään ja miten, sekä kuuluuko urakkaan muita töitä kuten esimerkiksi pihatöitä, yms. > Urakassa sovelletaan yleensä Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE > Urakkatarjouspyyntöasiakirjoihin merkitään urakoitsijan kohteeseen tutustumiselle ajankohta ja annetaan taloyhtiön yhteyshenkilön kontaktitiedot. Huolehdi, että taloyhtiön edustaja on paikalla/tavoitettavissa vastaamassa kysymyksiin tutustumisajankohtana. > Taloyhtiölle on kustannusetu, jos se pystyy tarjoamaan wc- ja sosiaalitilat työntekijöille työn ajaksi. > Pienemmissä urakoissa on suotavaa, että taloyhtiö järjestää maaleille, tasoitteille ja työvälineille lämpimän, lukitun varastotilan. > Taloyhtiö keskustelee vakuutusyhtiönsä kanssa mahdollisesta rakentamisajan lisävakuutuksesta ja muista ilmoituksista esim. tulityöilmoitus. > Sovitaan taloyhtiön puolelta ennakkoon, ketkä tekevät lopulliset päätökset, esimerkiksi väreistä ja tarvittaessa hyväksyvät pinnat. > Julkisivuremontin valvontaan tulee AINA palkata ammattitaitoinen ulkopuolinen valvoja. urakoitsijan valinta Tarjouspyyntöjen lähettäminen > Pyydetään urakkaa muutamalta tarjoajalta. Jo kolmesta saa hyvän kokonaiskuvan kustannuksista. > Anna urakoitsijoille aikaa laskea tarjouspyyntöä vähintään kaksi viikkoa. Tarjouspyyntöjen käsittely > Sovitaan taloyhtiön hallituksen kokous valmiiksi, kun tarjousaika umpeutuu. > Hankitaan valtuutus yhtiökokoukselta mahdollisimman nopeasti tai etukäteen, jotta saadaan urakoitsijan resurssit sidottua. Urakan sopiminen > Tehdään aina kirjallinen sopimus. Ilmoitetaan myös tarjouskilpailun hävinneille urakoitsijoille välittömästi. > Sovitaan taloyhtiön ja urakoitsijan vastuut selvästi. toteutusvaihe > Valitaan yhteyshenkilö, joka hoitaa yhteydenpidon urakoitsijan ja taloyhtiön välillä. > Jos työn aikana sovitaan urakkatarjouksesta poikkeavasta toiminnasta tai lisätöistä, tulee kaikki sopia kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Asukastiedotus > Järjestetään tiedotustilaisuus, jossa urakoitsija esittäytyy. Pyydetään urakoitsijaa tekemään asianmukaiset mallit valmiista pinnoista ja väreistä. TEKSTI KESKEN > Kerrotaan asukkaille koska työ alkaa ja kauanko se kestää. > Esitellään tarkat työnkuvaukset työvaiheista ja niiden odotetusta kestosta. Näin rauhoitetaan asukkaita ja vähennetään tiedustelujen määrää. > Nimetään asukkaille taloyhtiön edustaja, jonka kautta hoidetaan kaikki asiointi urakoitsijan kanssa. Eli suoria pyyntöjä ja tilauksia työmaan työntekijöille ei saa tehdä. > Työnaikaiset järjestelyt Urakoitsijan työn tukeminen > Taloyhtiön vastuulle jäävien asioiden hoitaminen mieluummin ennakkoon. > Yhteyshenkilön kiinnisaatavuus taattava. > Hallituksen valvonta ja mahdollisuus pikapäätöksiin työn edetessä mahdollisissa muutoksissa. käyttöönottovaihe > Lopputarkastus tehdään aina urakoitsijan kanssa. > Yleisenä käytäntönä urakoitsija laskuttaa viimeiset % urakkasummasta sen jälkeen, kun työ on lopputarkastettu ja otettu vastaan. > Urakoitsijan tulee YSE 98:n mukaan tallettaa pankkiin takuuajan vakuus, joka on 2 % verottomasta urakan kokonaissummasta lisätöineen. Tämä vakuus vapautetaan urakoitsijan käyttöön takuuajan päätyttyä. > Taloyhtiöiden edustajien tulee varmistaa, että suunnitelmat, käytetyt värit ja tuotenimet on arkistoitu siten, että ne ovat seuraavassa remontissa suunnittelijoiden käytettävissä. lopputarkastus > Asukkaille järjestetään infotilaisuus, jossa käydään remontti läpi ja vastataan mahdollisiin kysymyksiin ja annetaan mahdollisuus palautteeseen. huolto-ohjeet Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 18 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 19

11 johtavaa osaamista tikkurila Tikkurila on johtava eurooppalainen pintakäsittelytuotteiden valmistaja. Parvekekorjauksiin markkinoimme kattavia tuotesarjoja maaleja ja pinnoitusvaihtoehtoja. Ammattilaisten käyttöön tarjoamme maksuttoman tieto- ja ohjepalvelun verkkosivuillamme Sieltä löydät lisätietoa ja työvinkkejä myös parvekekorjauksiin. 780XXX MES PARV Tikkurila Oy, PL 53, Vantaa, puh. (09) , faksi (09) ,

weela.net graafinen ohjeisto

weela.net graafinen ohjeisto weela.net graafinen ohjeisto Sisällys Weela.net SISÄLLYS: Logo sivu Värimääritykset... 2 Suoja-alueet... 3 Typografia... 4 Materiaali malleja Posteri, pöytäständi A ja B... 5 Julistepohja, käyntikorttimalli

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Mainostoimisto Bock's Office Oy VAASANSEUDUN KEHITYS OY VASAREGIONENS UTVECKLING AB VAASA REGION DEVELOPMENT COMPANY

Graafinen ohjeisto. Mainostoimisto Bock's Office Oy VAASANSEUDUN KEHITYS OY VASAREGIONENS UTVECKLING AB VAASA REGION DEVELOPMENT COMPANY Graafinen ohjeisto Mainostoimisto Bock's Office Oy Johdanto Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK elää ajan hengessä on avoin ja helposti lähestyttävä, mutta kuitenkin ryhdikäs, määrätietoinen ja terävä koko seudun

Lisätiedot

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps Tunnus Yleiset ohjeet Tunnus esiintyy aina tekstillisenä. Tunnuksen värit ovat identtiset EU-lipun värien kanssa. Värit: Pantone Reflex Blue ja Pantone Process Yellow ja neliväripainatuksessa seuraavasti:

Lisätiedot

Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä

Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä 1. 2. 2. Kauniaisten kaupungin tunnus Kauniaisten kaupunki -tunnuskokonaisuus muodostuu seuraavista osista: 1. Pelkästä Kauniaisten vaakunasta,

Lisätiedot

Värit. Punainen Pantone: 179 CMYK: 0C 90M 80Y 0K RGB: 199R 55G 53B Hex: #C73735

Värit. Punainen Pantone: 179 CMYK: 0C 90M 80Y 0K RGB: 199R 55G 53B Hex: #C73735 Graafinen ohjeisto Tunnus Pinskujen tunnusta voidaan käyttää värillisenä tai mustavalkoisena. Tunnusta suositellaan käytettäväksi vaalealla tai Pinskujen keltaisella pohjalla. Mustavalkoista tunnusta voi

Lisätiedot

AUTTAJIEN VERKOSTO. Graafinen ohjeisto CMY

AUTTAJIEN VERKOSTO. Graafinen ohjeisto CMY AUTTAJIEN VERKOSTO Graafinen ohjeisto CMY 1.1. VISUAALISEN ILMEEN PERUSELEMENTIT Tunnus Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tunnus muodostuu sinisellä pohjalla olevasta valkoisesta risti- ja nuolikuviosta sekä

Lisätiedot

Tervetuloa yhteiskunta-alan visuaaliseen maailmaan

Tervetuloa yhteiskunta-alan visuaaliseen maailmaan Graafinen ohjeisto Tervetuloa yhteiskunta-alan visuaaliseen maailmaan Tämän oppaan tavoitteena on esitellä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n ilmeen perusasiat ja niiden kautta ohjata, kannustaa ja

Lisätiedot

Intranet Työtilat Etuustyö Siiri Suomalainen > Haku sivustolta. Ma 14.5. 9.00 Yhteispalvelun teemaviikko. Ti 15.5. 9.00 Kelan palkkapäivä. Ke 16.5.

Intranet Työtilat Etuustyö Siiri Suomalainen > Haku sivustolta. Ma 14.5. 9.00 Yhteispalvelun teemaviikko. Ti 15.5. 9.00 Kelan palkkapäivä. Ke 16.5. Kelan puhelinpalvelussa on häiriö. Vikaa selvitellään. Valitse tapahtumat > dolor sit amet, consectetur adipiscing elit 12.5.2012 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sem augue, pulvinar

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Bock s Office Oy, syyskuu 2012

GRAAFINEN OHJEISTO. Mainostoimisto Bock s Office Oy, syyskuu 2012 GRAAFINEN OHJEISTO Mainostoimisto Bock s Office Oy, syyskuu 2012 Kuntatunnus ja värimääritykset CMYK liukuvärinen CMYK liukuvärinen heittovarjolla Säteittäinen liuku CMYK C100 M0 Y100 K70 C40 M0 Y100 K0

Lisätiedot

Päivitetty 08.12.2008. graafinen ohjeisto

Päivitetty 08.12.2008. graafinen ohjeisto Päivitetty 08.12.2008 graafinen ohjeisto 1 Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on opastaa sinua K-Plussan visuaalisten elementtien käytössä. Ohjeisto pitää sisällään logon käyttöohjeet sekä ohjeet

Lisätiedot

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto

Keravan kaupunki. :: graafinen ohjeisto Keravan kaupunki :: graafinen ohjeisto Esipuhe 1 Graafinen ohjeisto on yhtenäisen viestinnän perustyökalu 1. Tunnus 2 1.1 Tunnus vaaka 3 1.2 Tunnus pysty 4 1.3 Tunnuksen käyttö pienenä 4 1.4 Tunnuksen

Lisätiedot

Päivitetty 17.04.2009. graafinen ohjeisto

Päivitetty 17.04.2009. graafinen ohjeisto Päivitetty 17.04.2009 graafinen ohjeisto 1 Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on opastaa sinua K-Plussan visuaalisten elementtien käytössä. Ohjeisto pitää sisällään logon käyttöohjeet sekä ohjeet

Lisätiedot

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Yleistä Ulkotiloissa betonia käytetään mm. kiinteistön julkisivuissa, tukimuureissa, sokkeleissa ja parvekkeissa. Betonijulkisivu Pääsääntöisesti

Lisätiedot

julkisivukorjaus Ohjeita taloyhtiölle

julkisivukorjaus Ohjeita taloyhtiölle julkisivukorjaus Ohjeita taloyhtiölle Julkisivukorjaus sisältö Julkisivukorjaus 3 Julkisivukorjaus näin se tehdään 4 1920-luku ja vanhemmat rakennukset 6 1930-luku funktionalismi 8 1940 50-luvut jälleenrakennuskausi

Lisätiedot

Kutsu Professoriluennot torstaina L U O N N O N T I E T E E L L I N E N T I E D E K U N TA

Kutsu Professoriluennot torstaina L U O N N O N T I E T E E L L I N E N T I E D E K U N TA Kutsu Professoriluennot torstaina 2.4.2011 L U O N N O N T I E T E E L L I N E N T I E D E K U N TA Ohjetekstit "Ohje" tasolla. Poista taso näkyvistä ennen tulostamista tai painoon lähettämistä pdf-muodossa.

Lisätiedot

TYPOGRAFIA 1.2.2016 WWW-VISUALISOINTI - IIM60110 - TYPOGRAFIA

TYPOGRAFIA 1.2.2016 WWW-VISUALISOINTI - IIM60110 - TYPOGRAFIA TYPOGRAFIA 1.2.2016 Kirjain on ylivoimaisesti useimmin nähtävä visuaalisen viestinnän väline Kirjainmuodot ja niiden kehitys ovat aina olleet tiiviisti yhteydessä käytettyihin kirjoitusmenetelmiin. Papyrus/ruokokynä,

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö. Graafinen ohjeisto 1.6.2007

Ulkoasiainministeriö. Graafinen ohjeisto 1.6.2007 Ulkoasiainministeriö Graafinen ohjeisto 1.6.2007 Sisällysluettelo Johdanto 1. Tunnus 1.1 Tunnus 1.2 Suoja-alue 1.3 Tunnuksen koko ja osien suhteet 1.4 Tunnuksen esiintyminen ilman palkkia 1.5 Tunnus yhteistyömateriaaleissa

Lisätiedot

Palvelun rakenne sekä sivumääritykset on työstetty toteutusprojektissa yhdessä Asiakkaan kanssa.

Palvelun rakenne sekä sivumääritykset on työstetty toteutusprojektissa yhdessä Asiakkaan kanssa. 500m - Palvelun kuvaus - vaihe Thu Feb 6 06 Palvelun kuvaus.. Käyttötarkoitus. Käyttörajoitukset Palvelun rakenne sekä sivumääritykset on työstetty toteutusprojektissa yhdessä Asiakkaan kanssa. Tarjottavan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6. VäriT 7 Käytettävät värit...

Sisällysluettelo. TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6. VäriT 7 Käytettävät värit... Graafinen ohjeisto Sisällysluettelo TunnuS 3 Versiot... 3 Suoja-alue... 4 Käyttö kuvien kanssa... 5 Virheellinen käyttö... 6 VäriT 7 Käytettävät värit... 7 Typografia 8 Käytettävät fontit... 8 Kielletyt

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA

SISÄLLYS. Esipuhe KOTKAN VAAKUNA Graafinen ohjeisto 02 SISÄLLYS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Esipuhe PERUSELEMENTIT Markkinointitunnus Markkinointitunnuksen esitystavat Tunnuksen

Lisätiedot

Ohjeet Joutsenmerkin käyttämiselle. tuotteissa ja palveluissa

Ohjeet Joutsenmerkin käyttämiselle. tuotteissa ja palveluissa Ohjeet Joutsenmerkin käyttämiselle tuotteissa ja palveluissa VERSIO 1.0 / KESÄKUU 2017 Tervetuloa Näissä ohjeissa esitellään perussäännöt Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin käyttämiselle tuotepakkauksissa,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR 2008-2011):

Työ- ja elinkeinoministeriö Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR 2008-2011): Työ- ja elinkeinoministeriö Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR 2008-2011): Elinikäinen ohjaus Keski-Uudellamaalla 13.10.2011 Projektisuunnittelija Jaana Puuronen Neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

SOMMITTELU & WWW-LAYOUT WEB-VISUALISOINTI - TTMS0400.6S0V2

SOMMITTELU & WWW-LAYOUT WEB-VISUALISOINTI - TTMS0400.6S0V2 SOMMITTELU & WWW-LAYOUT 27.9.2016 Sivuston layoutin suunnittelu on sisältöelementtien välisten suhteiden määrittelyä. Sommittelu on kuvallisten elementtien järjestämistä mielekkääksi kokonaisuudeksi kuvapinnalla.

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Lappeenrannassa: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Etelä-Karjalan Osuuspankin auditorio, 1.10.2014 Mikko Tarri, hallituksen puheenjohtaja Julkisivuyhdistys r.y. Julkisivusaneeraus.

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Visuaalinen identiteetti

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Visuaalinen identiteetti Turun ja Kaarinan Visuaalinen identiteetti Eteenpäin katsova risti Turun ja Kaarinan n uusi visuaalinen ilme vahvistaa yhtymän ja sen yhdeksän seurakunnan identiteettiä. Graafinen ilme on kirkkojen arkkitehtuuriin

Lisätiedot

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA 1 Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely Lämpökäsitelty puu soveltuu ulkona ikkunanpuitteiden ja ovien, ulkoverhousten, puutarhakalusteiden sekä terassien

Lisätiedot

1. Ohjeiston käyttäjälle

1. Ohjeiston käyttäjälle Graafinen ohjeisto Sisältö 1. Ohjeiston käyttäjälle 2. Kauhajoen tunnus ja graafinen linja 3. Peruselementit 3.1. Tunnus 3.2. Merkki 3.3. Logo ja slogan 3.4. Suoja-alue ja minimikoko 4. Tunnuksen värimääritykset

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3-4 Värit 5 Typografia 6 Graafiset kuviot ja kuvat 7 Lomakkeisto 8-10 PowerPoint 11

Graafinen ohjeisto. Tervetuloa 2 Tunnus 3-4 Värit 5 Typografia 6 Graafiset kuviot ja kuvat 7 Lomakkeisto 8-10 PowerPoint 11 Graafinen ohjeisto Tervetuloa 2 Tunnus 3-4 Värit 5 Typografia 6 Graafiset kuviot ja kuvat 7 Lomakkeisto 8-0 PowerPoint Seudulliset toimijat 2 Tunnusversio. 3 Lomakkeisto 4-5 PowerPoint 6 Tunnusversio 2.

Lisätiedot

Uudet Internet-sivustot ja sähköiset työvälineet TEtoimistojen neuvonta- ja ohjauspalvelujen tueksi

Uudet Internet-sivustot ja sähköiset työvälineet TEtoimistojen neuvonta- ja ohjauspalvelujen tueksi Uudet Internet-sivustot ja sähköiset työvälineet TEtoimistojen neuvonta- ja ohjauspalvelujen tueksi Työ- ja elinkeinoministeriö/ Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR 2008-2013),

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 GRAAFINEN OHJEISTUS

EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 GRAAFINEN OHJEISTUS EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 GRAAFINEN OHJEISTUS EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 2 Ingressi 3 Graafisen ilmeen osat 4 Logo 5 Graafinen aihe 6 Graafinen aihe variaatiot 7 Värisävyt 8 Typografia

Lisätiedot

Visuaalinen identiteetti Elokuu 2006 Turvallisuusyhteistyön taustavoima Suomen Erillisverkot Oy:n uusi visio on olla turvallisuusviranomaisten verkottamisen kumppani. Erillisverkot ja sen palvelut ovat

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Sivukartta ja rakennesuunnitelma Lahden Seutu www.lahdenseutu.fi 18.2.2013

Sivukartta ja rakennesuunnitelma Lahden Seutu www.lahdenseutu.fi 18.2.2013 Liite 3: Verkkomäärittelytyö Sivukartta ja rakennesuunnitelma Lahden Seutu www.lahdenseutu.fi 18.2.2013 PÄIJÄT-HÄMEEN VETOVOIMATEKIJÄT TITLE PAGE 2 Versiohistoria Versio: Pvm Tekijä(t): Muutokset: 0.9

Lisätiedot

Yhtiökokousinfo. Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014

Yhtiökokousinfo. Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014 Yhtiökokousinfo Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014 Esityksen sisältö 1. Hankkeen organisaatio 2. Hankkeen vaiheet 3. Ehdotettavat toimenpiteet 4. Alustava aikataulu Hankkeen tilanne/prosessi Toteutussuunnittelu

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto Salon kaupunki 1076/ /2016 1

Graafinen ohjeisto Salon kaupunki 1076/ /2016 1 Graafinen ohjeisto 1 Salon yhtenäinen ilme Graafisen ohjeiston tehtävänä on yhtenäistää Salon kaupungin visuaalista ilmettä. Harkittu värimaailma, ennalta valittu typografia ja valmiiksi määritellyt reu

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Salon yhtenäinen ilme Graafisen ohjeiston tehtävänä on yhtenäistää Salon kaupungin visuaalista ilmettä. Harkittu värimaailma, ennalta valittu typografia ja valmiiksi määritellyt reu

Lisätiedot

Pieni suuri kaupunki. GRAAFINEN OHJEISTO KERAVAN KAUPUNKI 2017

Pieni suuri kaupunki. GRAAFINEN OHJEISTO KERAVAN KAUPUNKI 2017 Pieni suuri kaupunki. GRAAFINEN OHJEISTO KERAVAN KAUPUNKI 2017 TUNNUS pystytunnus PYSTY- JA VAAKATUNNUS vaakatunnus Keravan kaupungin tunnus muodostuu kahdesta elemen stä: vihreästä käpyaiheisesta merkistä

Lisätiedot

Tiera Kokouskutsu 1 (8) Rel lautakunta Aika , klo 15:00. Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tiera Kokouskutsu 1 (8) Rel lautakunta Aika , klo 15:00. Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tiera Kokouskutsu 1 (8) Aika 31.08.2016, klo 15:00 Paikka Auditorio Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 4 DP 5

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (7) Testilautakunta Aika , klo 22:49-22:52. Käsitellyt asiat

Tiera Pöytäkirja 6/ (7) Testilautakunta Aika , klo 22:49-22:52. Käsitellyt asiat Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (7) Aika 21.06.2016, klo 22:49-22:52 Paikka A1 Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Lisätiedot

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytettypintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää säärasitusten

Lisätiedot

Hollolan kunta. graafinen ohjeistus 6/2015

Hollolan kunta. graafinen ohjeistus 6/2015 Hollolan kunta graafinen ohjeistus 6/2015 Logo Logon suoja-alueet suoja-alue Logon suoja-alue määrittäminen tapahtuu logon o-kirjaimen avulla. Elementtejä ja tekstejä ei suositella sijoitettavaksi tälle

Lisätiedot

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytetty pintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää sää rasitusten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen OHJAUS??/2014 Huovila Mikko, Aaltonen Anna, Porrasmaa Jari, Laaksonen Maarit, Korhonen Maritta Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri Periaatteet ja yhteiset linjaukset Kirjoittaja

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

AP KIINTEISTÖPALVELUT

AP KIINTEISTÖPALVELUT AP KIINTEISTÖPALVELUT GRAAFINEN OHJEISTO PJG 21052012 AP KIINTEISTÖPALVELUT GRAAFINEN OHJEISTO Logo 4-6 Värimääritykset 7 Typografia 8-9 Yritysgrafiikka - Käyntikortti 10 - Kirjekuoret 11 - Lomakkeet 12-13

Lisätiedot

Visuaalinen ohjeisto. Peruselementit Huhtikuu 2010

Visuaalinen ohjeisto. Peruselementit Huhtikuu 2010 Visuaalinen ohjeisto Peruselementit Huhtikuu 2010 SISÄLTÖ 2 SITRA LYHYESTI...3 SITRAN VISUAALINEN ILME...4 PERUSELEMENTIT Tunnus Tunnus...5 Tunnuksen käyttö...6 Tunnuksen virheellinen käyttö...7 Tunnushakemisto...8

Lisätiedot

Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus

Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus Miksi puuta pintakäsitellään Esteettinen ja suojaaminen Pinnan sinistyminen/ homehtuminen pohjusteen fungisidit (sinistymän- ja homeenestoaineet) Puun halkeilu sideaineet

Lisätiedot

graafinen ohjeisto Päivitetty 7.5.2008

graafinen ohjeisto Päivitetty 7.5.2008 graafinen ohjeisto Päivitetty 7.5.2008 K-Plussa-elementit Plussan omaan käyttöön Tämän graafisen ohjeiston tarkoituksena on opastaa sinua K-Plussan visuaalisten elementtien käytössä. Ohjeisto pitää sisällään

Lisätiedot

Terveydenhuollon potilastietojen valtakunnallinen yhdenmukaisuus ja tiedonjako

Terveydenhuollon potilastietojen valtakunnallinen yhdenmukaisuus ja tiedonjako OHJAUS??/2014 Huovila Mikko, Aaltonen Anna, Hyppönen Konstantin, Porrasmaa Jari, Vuokko Riikka, Jalonen Marko Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon potilastietojen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

Kun vain paras riittää puutalollesi.

Kun vain paras riittää puutalollesi. TIKKURILAN ULTRA Kun vain paras riittää puutalollesi. Tikkurilan uudistuneen Ultra talomaalin saat nyt 3 eri kiiltoasteessa; himmeä Ultra Matt, puolihimmeä Ultra Classic ja kiiltävä Ultra Lux. Täydellisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen OHJAUS??/2014 Huovila Mikko (toim.) Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri Kehittämispolku 2016 Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen kuva: ISBN 978-952-245-xxx-xx

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Muuttuva Museo. Mainostoimisto Bock s Office Oy

Graafinen ohjeisto. Muuttuva Museo. Mainostoimisto Bock s Office Oy Graafinen ohjeisto Muuttuva Museo Mainostoimisto Bock s Office Oy Johdanto Muuttuva Museo elää ajan hengessä perinteitä kunnioittaen. Se aktivoi kokemaan ja uskaltaa uudistua. Se haluaa puhutella myös

Lisätiedot

Rakennamme huomisen menestyvää Suomea. Sitran graafinen ohjeisto

Rakennamme huomisen menestyvää Suomea. Sitran graafinen ohjeisto Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Sitran graafinen ohjeisto Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2, PL 160, 00181 Helsinki Puhelin (09) 618 991, faksi (09) 645 072 sitra@sitra.fi, www.sitra.fi

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT. Lauta- ja hirsiseinät

MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT. Lauta- ja hirsiseinät 2015 MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT Lauta- ja hirsiseinät SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 5 Vanhat maalattavat pinnat... 7 Uudet kuullotteilla käsiteltävät pinnat... 9 Vanhat

Lisätiedot

Palvelutaloyhdistyksen Graafinen ohjeisto

Palvelutaloyhdistyksen Graafinen ohjeisto Palvelutaloyhdistyksen 17.7.2012 www.koskenrinne.fi/media Ohjeiston esittely Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry on perustettu vuonna 1945 ja se on alueen vanhin vanhusten palveluita tuottava yhdistys.

Lisätiedot

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen?

Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Suomen Betoniyhdistys ry JULKISIVU 2011 Messukeskus 12.11.2011 Julkisivukorjaamisen tarve jatkuu - mistä työkalut vastata haasteeseen? 1(17) Esityksen teemat Asiantuntijoiden

Lisätiedot

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys Puujulkisivut Puu julkisivussa puuta suojataan kosteudelta rakenteellisin keinoin räystäät sokkeli sadeveden ohjaus, pellitykset tuuletusrako tippanokat viisteet oikea naulaussuunta ja - syvyys Puu julkisivussa

Lisätiedot

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Yhteishankkeessa mukana olleet kohteet As Oy Saarenaura Saarenvainionkatu 11 valm. 1970 As Oy Saarenkarhi Saarenvainionkatu 13 valm. 1971 As Oy Saarenkuokka

Lisätiedot

Elokuu 2008 Voimassa syyskuuhun 2011. suojaa alustaa pintakäsittelyn osana. Pohjuste estää veden imeytymistä

Elokuu 2008 Voimassa syyskuuhun 2011. suojaa alustaa pintakäsittelyn osana. Pohjuste estää veden imeytymistä Elokuu 2008 Voimassa syyskuuhun 2011 1 (6) F3, F31, F34 RT V-37621 RT/KH 58-37621 47 Talo 2000 TUOTTEET PUUPINTOJEN ULKOMAALAUKSEEN Tikkurila Oy Pintakäsittelyllä parannetaan pinnan kestävyyttä ja vaikutetaan

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

PK-PRO. Graafinen ohjeisto. Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media 01.01.2014

PK-PRO. Graafinen ohjeisto. Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media 01.01.2014 Graafinen ohjeisto 01.01.2014 Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media Ohjeiston esittely Suunnittelu-, konsultointi-, valvonta- ja projektinjohtopalvelumme kattaa teollisuuden, liike-elämän, kunnan,

Lisätiedot

Graafi nen ohjeisto 1.0 JELPPIS.COM

Graafi nen ohjeisto 1.0 JELPPIS.COM Graafi nen ohjeisto 1.0 JELPPIS Sisältö Sisältö...2 Logo...3 Logo...4 Värivaihtoehdot...5 Suoja-alueet...6 Kielletty käyttö...7 Värit...8 Päävärit...9 Lisävärit...10 Typografia...11 Typografi a...12 Lomakkeet...13

Lisätiedot

Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR ): Sähköinen osio

Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR ): Sähköinen osio Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR 2008-2011): Sähköinen osio Projektisuunnittelijat Jaana Puuronen ja Minna Maksniemi NUOVE-projektin päätöstilaisuus 30.11.2011 NUOVE-projektin

Lisätiedot

Sisältö. Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7

Sisältö. Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7 Graafinen ohjeisto Sisältö Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7 2 Tunnus Vaakaversio Kompaktiversio Suojaetäisyydet Logon suoja-alue Grönä Åretin versaali

Lisätiedot

VALTTI SUOJAA JA KAUNISTAA PUUPINNAT

VALTTI SUOJAA JA KAUNISTAA PUUPINNAT VALTTI SUOJAA JA KAUNISTAA PUUPINNAT Aurinko ja kosteus ovat armottomia puupinnoille. Home- ja sinistäjäsienet viihtyvät käsittelemättömillä pinnoilla ja aiheuttavat ikävännäköistä värjäytymistä. Siksi

Lisätiedot

Julkisivujen korjaussuunnittelu ja korjausten hintatietous

Julkisivujen korjaussuunnittelu ja korjausten hintatietous KIMU työpaja VTT, 25.5.2010 Jussi Mattila, Julkisivuyhdistys Toimitusjohtaja, tekn. toht. Julkisivujen korjaussuunnittelu ja korjausten hintatietous Jussi Mattila 1(13) Korjausprosessi 1. Korjaustarpeen

Lisätiedot

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M Kaukajärviosuuskunta Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M HM Isännöinti ja Tili Oy (tytäryhtiö) Isännöintikohteita n. 80 kpl Henkilökuntaa 6 Liikevaihto n. 0,5

Lisätiedot

Someron kaupunki Graafinen ohjeisto

Someron kaupunki Graafinen ohjeisto Someron kaupunki Graafinen ohjeisto Someron kaupunki 2 Graafinen ohjeisto SOMERON KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO Graafisen ohjeiston tavoitteena on varmistaa että kaupungin sisäisen ja ulkoisen viestinnän

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona

MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona MAALILINJA NEUVOO 07 KATOT ja metallipinnat ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä NIKSIT Hyvä käsittelylämpötila

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 11. ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit

MAALILINJA NEUVOO 11. ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit MAALILINJA NEUVOO 11 ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet puulattiat... 4 Vanhat puulattiat... 5 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä Tarkista aina lattiapintojen kunto ja tee tarvittavat

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 12. KALUSTEET Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 12. KALUSTEET Ulkona MAALILINJA NEUVOO 12 KALUSTEET Ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet lakattavat pinnat... 8 Vanhat lakattavat pinnat... 9 Uudet öljyttävät

Lisätiedot

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytetty pintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää sää rasitusten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen OHJAUS??/2015 Huovila Mikko, Aaltonen Anna, Porrasmaa Jari, Laaksonen Maarit, Korhonen Maritta Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri Periaatteet ja yhteiset linjaukset Kirjoittaja

Lisätiedot

Profe Tikkurilan ammattilaispalvelut

Profe Tikkurilan ammattilaispalvelut Profe Tikkurilan ammattilaispalvelut 13.2.2014 2 Esityksen sisältö: Tekninen palvelu Tikkurila-opisto Tukimateriaalit Väri- ja sävypalvelut Suunnittelijansalkku Hakupalvelut Palvelut teollisuudelle 13.2.2014

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

rappauspinnat Finngard- ja Finnseco-tuotteet

rappauspinnat Finngard- ja Finnseco-tuotteet rappauspinnat Rappauspinnat rappauskorjaukset Paikkarappaus on tehtävä ennen syyssateiden ja pakkasten tuloa pakkasvaurioiden välttämiseksi. Kun vuorokauden keskilämpötila laskee alle 5 C:n, rappauslaastin

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus. Pienikin iskussa

Graafinen ohjeistus. Pienikin iskussa Graafinen ohjeistus Logot Original logo jota käytetään mm. rahoittajien logojen yhteydessä. Yleisimmin käytettävä logo Värillinen logo jota käytetään vaihtoehtoisesti sellaisissa julkaisuissa joihin vaakaversio

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ

KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ KORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Isännöinti Ilkka Saarinen Oy, hallitusjäsenten koulutusilta Suomalainen klubi, Tampere 30.1.2014 Mikko Tarri, A-Insinöörit Suunnittelu Oy KORJAUSHANKKEEN

Lisätiedot

PESUAINEET. Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön!

PESUAINEET. Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön! PESUAINEET Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön! TIKKURILAN PESUAINEET PERUSTEELLISEEN PUHDISTUKSEEN Oikealla esikäsittelypesulla varmistat maalaus systeemin toimivuuden

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 NÄIN SIVUSTOSI VALMISTUU 2 SISÄLLÖNTUOTTAJAN OHJE 3

SISÄLLYS JOHDANTO 2 NÄIN SIVUSTOSI VALMISTUU 2 SISÄLLÖNTUOTTAJAN OHJE 3 SISÄLLYS JOHDANTO 2 NÄIN SIVUSTOSI VALMISTUU 2 SISÄLLÖNTUOTTAJAN OHJE 3 VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 7 1. Sisään kirjautuminen 7 2. Sivut 7 3. Tiedotteet 9 4. Sisältöeditorin toiminnot 10 5.

Lisätiedot

Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011

Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011 Mauri Niemelä 21.9.2011 Oulun Isännöitsijätoimisto Oy Isännöitsijän rooli putkiremontissa Kiinteistöliitto Oulu Putkiremontti-iltapäivä 21.9.2011 Mauri Niemelä, Oulun Kiint.yhdistys ry. Putkiremontti-iltapäivä

Lisätiedot

Forssan kaupunki. graafinen ohjeisto

Forssan kaupunki. graafinen ohjeisto Forssan kaupunki graafinen ohjeisto Sisältö Esipuhe 3 Forssan visio ja strategia pähkinänkuoressa 4 1. Tunnus 5 1.1 Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue 6 1.2 Tunnuksen värit 7 1.3 Tunnuksen sovellukset

Lisätiedot

faxe-lattiaöljyt Julkisiin tiloihin ja koteihin

faxe-lattiaöljyt Julkisiin tiloihin ja koteihin faxe-lattiaöljyt Julkisiin tiloihin ja koteihin kestävyyttä ja tyyliä miellyttävä kävellä ja katsella Kiinnostus puulattioiden öljykäsittelyyn on Suomessa kasvamassa. Suosituimpia kohteita ovat julkiset

Lisätiedot

Tunnus 5. Tunnuksen perusversio. Tunnuksen suoja-alue on sama kuin tekstin korkeus. Tunnus Aluksi

Tunnus 5. Tunnuksen perusversio. Tunnuksen suoja-alue on sama kuin tekstin korkeus. Tunnus Aluksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) aloittavat toimintansa vuoden 2010 alussa osana perusteellista valtion aluehallinnon uudistusta. Uudet keskukset vastaavat niistä tehtävistä, jotka aiemmin

Lisätiedot

Pyynikki, Keskusta 33200 Tampere 21.09.2015

Pyynikki, Keskusta 33200 Tampere 21.09.2015 Mäntykatu 6 C 69 Pyynikki, Keskusta 33200 Tampere 21.09.2015 Proin in dolor mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ullamcorper venenatis augue. Esittely Ylimmän kerroksen kulmahuoneisto, rauhalliselta

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Tietoa ja taitoa. Tikkurilasta. Palvelut ammattilaisille

Tietoa ja taitoa. Tikkurilasta. Palvelut ammattilaisille Tietoa ja taitoa Tikkurilasta Tikkurila Paints Oy, PL 53, 01301 Vantaa, puh. (09) 857 731, telefax (09) 8577 6902, www.tikkurila.fi/ammattilaiset Palvelut ammattilaisille Näin hallitset pintakäsittelyn

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 12. KALUSTEET Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 12. KALUSTEET Ulkona MAALILINJA NEUVOO 12 KALUSTEET Ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet lakattavat pinnat... 8 Vanhat lakattavat pinnat... 9 Uudet öljyttävät

Lisätiedot

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Paletti

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Paletti Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet 5.3.2015 Paletti Päivän aiheita Alustat Nykytila Maalityypit ja menetelmät Esikäsittelyt ja tutkimukset Yleisimmmät virheet 4.3.2015 2 Sinkitty teräsohutlevy Alustat

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 11/2014

GRAAFINEN OHJEISTO 11/2014 GRAAFINEN OHJEISTO 11/2014 ROIHU -GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYSLUETTELO 1. ROIHU-LOGO... 3 1.1. PÄÄLOGON KAKSI VERSIOTA... 4 1.2. VÄRIT JA LOGON KIRJASINTYYPPI... 5 1.3. PÄÄLOGON SUOJA-ALUE... 6 1.4. MUSTA

Lisätiedot

26 Jokaisen putkiremonttiopas

26 Jokaisen putkiremonttiopas ut es iv yt Nä 26 Jokaisen putkiremonttiopas 4 KORJAUS- VAIHTOEHDOT PUTKIREMONTEISSA Putkiremonttimenetelmät voidaan luokitella karkeasti viiteen kategoriaan: 1) uudet putket vanhaan paikkaan 2) uudet

Lisätiedot

JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS. Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014

JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS. Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014 JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014 As Oy Ristikukkula, julkisivut ja parvekkeet Tässä yhteenvedossa on esitetty julkisivu- ja parvekekorjaushankkeen

Lisätiedot

Pinnoitus. Siporex hallit. Maalaus. Ohjeita. www.kivira.fi

Pinnoitus. Siporex hallit. Maalaus. Ohjeita. www.kivira.fi Pinnoitus Siporex hallit Maalaus Ohjeita www.kivira.fi Siporex hallien pinnoitus Ohjeita Toukokuu 2015 Uudelleen pinnoitus tai maalaus Alustavat työt Selvitetään millä tuotteella / tuotteilla halli on

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot