parvekekorjaus Ohjeita taloyhtiölle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "parvekekorjaus Ohjeita taloyhtiölle"

Transkriptio

1 parvekekorjaus Ohjeita taloyhtiölle

2 Parvekekorjaus sisältö Parvekekorjaus 3 Parvekekorjaus näin se tehdään luku ja vanhemmat rakennukset luku funktionalismi luvut jälleenrakennuskausi luvut elementtitalot luku ja uudemmat talot 10 Huolellinen parvekekorjaus takaa turvallisuuden, kestävyyden jakäytettävyyden 11 Parvekekorjauksen suunnittelu 12 Tikkurilan palvelut apunanne 14 Tekninen suunnittelu 15 Parvekkeiden huoltomaalaus 15 Parvekkeiden pintakerrosten uusiminen 16 Parvekkeiden purku ja korvaaminen uusilla 16 Maalien valinta soveltuvuus parvekekohteiden huoltomaalaukseen yms. 17 Ohjeita toteutusvaiheeseen mitä tulee ottaa huomioon 19 Hyväkuntoiset parvekkeet parantavat talon yleis ilmettä ja lisäävät asukkaiden viihtyvyyttä Julkisivu kertoo paljon taloyhtiöstä. Parvekkeet puolestaan ovat olennainen osa julkisivua. Hyväkuntoisina ne parantavat talon yleisilmettä ja lisäävät asukkaiden viihtyvyyttä niin esteettisesti kuin käytön kannalta. Tikkurilan parvekekorjausopas kuuluu taloyhtiöille suunnattuun materiaalikokonaisuuteen. Oppaassa on esitetty taloyhtiöille ratkaisumalli, joka auttaa aloittamaan, hallitsemaan ja toteuttamaan taloyhtiön parvekekorjauksen. Taloyhtiöissä julkisivukorjaus pilkotaan usein osiin, joista parvekkeiden korjaus on yksi. Parvekekorjausta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon koko julkisivu ja suunnitella parvekkeiden korjaus siten, että se sopii luontevasti julkisivun pitkän tähtäimen kunnostussuunnitelmaan. Esimerkiksi parvekelasitusta on turha asentaa, jos parvekkeiden kaiteiden ja seinäpintojen korjaus on edessä. Usein vanhat parvekelasit eivät sovi uuteen kaiderakenteeseen, jolloin investointi on mennyt hukkaan. Asukkaat mieltävät parvekkeen yksityiseksi alueeksi, jota voi korjailla oman maun mukaan. Taloyhtiön osakkaiden tulee kuitenkin muistaa, että parvekkeet ovat yhtiön omaisuutta. Niiden kiinteisiin rakenteisiin ei saa tehdä korjauksia ilman taloyhtiön lupaa. Tällaisia remontteja ovat esimerkiksi lattialaatoitus tai seinäpintojen maalaus. Osakkaiden omat remontit aiheuttavat usein ongelmia taloyhtiön varsinaisen parvekekorjauksen yhteydessä. Korjaushankkeita ei kannata turhaan pelätä. Nykypäivänä taloyhtiöillä on isännöitsijän avustuksella mahdollisuus palkata alan ammattilaiset suunnittelemaan ja toteuttamaan koko hanke. Taloyhtiön rooli on tällöin olla aktiivinen tilaaja, joka lopuksi pääsee nauttimaan onnistuneesta työstä. Kun ammattilaiset auttavat hankkeen alusta loppuun, parvekkeista tulee sellaiset kuin haluttiin. Tikkurilan puolesta toivomme tämän oppaan olevan ohjenuorana ja apuna parvekekorjaushankkeessanne. Jos lisäkysymyksiä herää, maalausneuvontamme ammattilaiset auttavat teitä, isännöitsijää ja urakoitsijaa numerossa parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 3

3 Parvekekorjaus näin se tehdään Apunasi remontissa hankesuunnittelu arkkitehtisuunnittelu tekninen suunnittelu toteutusvaihe Hankesuunnitteluvaiheen tarkoitus on hankkia tarvittava tieto tulevaa projektia varten. Hanke alkaa, kun tarve korjaukseen havaitaan. Yleensä tämä tapahtuu vähitellen osakkaiden huomatessa parvekkeissa näkyviä muutoksia, jotka kielivät teknisestä toimimattomuudesta tai ikääntymisestä. Parvekekorjauksen suunnittelu on aina aloitettava ammattilaisen toteuttamalla kuntotutkimuksella. Lisäksi hankesuunnittelussa määritetään kohteen olemus ja merkitys kaupunkikuvassa, korjausvaihtoehdot, alustavat kustannusarviot sekä korjausaikataulu. Hankesuunnitteluvaiheen aikana tulee selvittää, miksi projektiin on ryhdyttävä, mitä se tuo tullessaan ja onko parvekekorjaus oma projektinsa vai osa julkisivukorjausta. Taloyhtiön hallituksen on lisäksi hankittava yhtiökokoukselta tarvittavat valtuudet hankkeen toteuttamiseen ja ryhdyttävä pohtimaan rahoitusvaihtoehtoja. Hankesuunnitteluvaiheessa kerätyn tiedon ja valtuuksien pohjalta siirrytään varsinaiseen suunnitteluun. Parvekkeiden korjausprojektissa tarvitaan arkkitehti- ja rakennesuunnittelua. Arkkitehtisuunnittelun päätehtävä on löytää arkkitehtonisesti, kaupunkikuvallisesti ja taloudellisesti sopiva ratkaisu parvekekorjauksen toteutuksen pohjaksi. Pinnoitus- ja maalausremontissa suunnittelu tarkoittaa sitä, että määritetään värit sekä päätetään käytettävistä tuotteista ja työtavoista. Laajassa parvekekorjauksessa, puhumattakaan parvekkeiden uusimisesta, arkkitehtisuunnittelun merkitys on suuri. Arkkitehdin laatimilla julkisivu- ja detaljipiirustuksilla haetaan parvekekorjaukselle rakennuslupa. Lisäksi ne toimivat rakennepiirustusten rinnalla tarjouslaskenta-asiakirjoina. Teknisessä suunnittelussa määritellään parvekekorjauksen tekniset ratkaisut hankesuunnitteluvaiheen tietojen ja arkkitehtisuunnitteluvaiheen ideoiden pohjalta. Hankkeelle on usein eduksi, jos arkkitehti- ja rakennesuunnittelu aloitetaan yhtä aikaa hankesuunnittelun kanssa. Teknisessä suunnittelussa määritellään parvekkeen rakenteet sekä täsmennetään tuotteet ja työtavat. Rakennesuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun yhteistyön tuloksena syntyvät työselitys ja työpiirustukset, joilla voidaan pyytää urakkatarjoukset toteutusta varten. Mittavin ja vaativin kaikista vaiheista on toteutus. Se alkaa, kun tarjouspyynnöt lähetetään urakoitsijaehdokkaille. Parvekekorjausopas ohjaa tekemään oikeita ratkaisuja myös toteutusvaiheessa urakoitsijan valinnasta käyttöönottoon asti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi on olennaista hankkia toteutusvaiheessa projektiin osaava valvoja, joka huolehtii siitä, että korjaus tehdään kaikilta osin urakkasopimuksen mukaisesti. Jämäkästi johdettuna projekti pysyy aikataulussa ja kustannukset halutuissa raameissa. Tällöin myös urakoitsijan, taloyhtiön ja asukkaiden yhteistyö sujuu kitkatta. 4 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 5

4 1920-luku ja vanhemmat rakennukset 1930-luku funktionalismi Julkisivuihin pyrittiin 1800-luvun loppupuolel- Klassismin vähäeleisyys oli luonut pohjaa aikakauden parvekkeille tyypillisiä piirteitä la saamaan vahvaa kolmiulotteisuutta runsailla harkotuksilla ja listoituksilla. Yksittäisiä par- funktionalistiselle ajattelulle. Julkisivuissa ei enää käytetty mitään koristeita, vaan tarvittava aikakauden parvekkeille tyypillisiä piirteitä sisäpihan tuuletusparvekkeet vekkeita käytettiin lähinnä osana julkisivusom- rytmi ja dynamiikka luotiin rakennuksen mas- parvekkaiden pieni koko yksittäiset nurkka- ja erkkeriparvekkeet maalatut rautakaiteet mitelmaa, ja niille olivat ominaisia näyttävät balusterikaiteet. Huoneistokohtaiset parvekkeet olivat harvinaisia aina 1930-luvulle saakka, mutta pihajulkisivun puolelle sijoitettuja soituksella ja julkisivun aukotuksella. Asuntokohtaiset parvekkeet alkoivat yleistyä 1930-luvulla. Ne toivat oman lisänsä funktionalismin rytmikkäisiin julkisivuihin. puolipyöreä pääty peltiverhoillut teräskaiteet paikalla valettu ulokelaatta, ratakiskokannatus tuuletusparvekkeita oli jo 1880-luvulla. jugend Jugendtalojen julkisivuja koristivat 1900-luvun Huoneistokohtaiset funkisparvekkeet olivat lähinnä pieniä ulokeparvekkeita. Varsin tunnusomaista aikakaudelle on parvekkeen päädyn alussa yleensä ulokemaiset tai erkkerien päälle puolipyöreä muoto. Parvekkeen kaiteet olivat sijoitetut parvekkeet. Kaidemateriaalina käy- funktionalismin tyyliin hyvin pelkistettyjä. tettiin mustaksi maalattua takorautatankoa tai Yleensä ne olivat teräsputkirakenteisia, verhot- rautaputkea rautapellistä tehdyin koristein. tuja pellillä tai betonirakenteisia. Parvekkeet olivat verrattain pieni osa aikakauden julkisivuja. klassismi Jugend-tyylin aika jäi lyhyeksi, sillä heti 1910-luvun lopulla alkoi arkkitehtuurissa näkyä jälleen klassisia aiheita. Niukka uusklassismi enteili jo tulevaa funktionalistista ajattelutapaa. Parvekkeet olivat pihan puolelle sijoitettuja tuuletusparvekkeita lukuun ottamatta harvinaisia. Yleisin 1930-luvun parvekerakenne oli välipohjaan tuettujen ratakiskojen ympärille valettu betoninen ulokelaatta. 6 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 7

5 luvut jälleenrakennuskausi luvut elementtitalot aikakauden parvekkeille tyypillisiä piirteitä pieni koko pelti-, lauta- ja levyverhoillut teräskaiteet betonikaiteet paikalla valettu ulokelaatta, ratakiskokannatus sisäänvedetty betonilaatta Sodan jälkeen arkkitehtuurissa ei ollut mahdollisuuksia liioitella ja yllättää kuten niin usein aiemmin tai myöhemmin on tehty. Rakennusmateriaalien niukkuus johti yksinkertaisiin perusratkaisuihin. Ajan rakennukset ovat kuitenkin osoittautuneet kestäviksi ja korjauskelpoisiksi. Materiaalipulan väistyessä 1950-luvun loppupuolella rakennustavassa alkoivat yhdistyä käsityö ja elementtirakentaminen. Kauden lopussa talojen julkisivut alkoivat henkiä tulevaa rakennuskantaa ja julkisivujen vaakasuuntai- Maaltamuuton seurauksena rakentaminen oli vilkasta kaupungeissa. Rakennusteollisuus eli nousukautta, ja aluerakentamissopimuksen puitteissa syntyi uusilla materiaali-innovaatioilla toteutettuja lähiöitä. Niissä alettiin käyttää uutta rakennustekniikkaa, jossa asteittain siirryttiin paikalla rakentamisesta elementtirakentamiseen. Tästä syystä kaupunkirakenteessa 1960-luvun alun talot on toteutettu sekatekniikoita käyttäen. Esimerkiksi talon julkisivu voi olla levy- tai metallipintainen ja pihan puoli perinteinen rapattu rakenne. aikakauden parvekkeille tyypillisiä piirteitä parveketorni pelti-, rautalankalasi- ja levyverhoillut teräskaiteet betonikaiteet kantavilla pieliseinillä tuettu betonielementtitorni nen ilme vahvistui. Oli tavallista, että 1960-luvulla pienissä asun- Huoneistokohtaiset parvekkeet olivat alkaneet yleistyä 1930-luvulla, ja tämä kehitys jatkui 1940-luvulla. Yleisin parveketyyppi oli rakennuksen ulkopuolelle sijoitettu ulokeparveke. Parvekkeet olivat kooltaan vaatimattomia, ja pienimmistä asunnoista ne puuttuivat usein kokonaan. Aikakauden loppupuolella alkoivat ulokeparvekkeen ohella yleistyä suojaisammat noissa ei ollut parveketta. Ratakiskoilla kannatettu ulokeparveke oli ja 50-lukujen tapaan yleisin parveketyyppi. Suojaisampia sisäänvedettyjä parvekkeita alettiin kuitenkin tehdä yhä enemmän. Kaiteet olivat tavallisesti betoni- tai teräsrakenteisia. Teräskaiteet verhoiltiin usein profiilipellillä, asbestisementtilevyllä tai rautalankalasilla. sisäänvedetyt parvekkeet. Arava-ohjeet muuttuivat 1960-luvun lopulla, Ratakiskoilla kannatetut ulokelaatat olivat rakenteeltaan teräsbetonisia, ja niihin oli valettu erillinen pintalaatta vedenerityskerroksen päälle. Kaiteet olivat tavallisesti betoni- tai teräsrakenteisia. Teräskaiteet verhoiltiin usein pellillä, asbestisementtilevyllä tai puulla. mikä teki mahdolliseksi rakentaa parveke jokaiseen asuntoon ja kasvattaa parvekkeiden kokoa. Parvekerakentamisessa alettiin hyödyntää elementtitekniikkaa, ja kantaviin pieliseiniin perustuvat parveketornit syrjäyttivät ulokeparvekkeen yleisimpänä parveketyyppinä. Parveketornit sijaitsivat joko julkisivulinjan ulkopuolella tai rakennukseen sisäänvedettyinä. Yleisin luvun parveke oli elementtirakenteinen ja Yleisin luvun parveke oli ratakiskoilla välipohjaan kantavilla pieliseinillä tuettu. Parvekkeet muodostivat koko- tuettu betonilaatta joko ulokkeena tai sisäänvedettynä. naisuuden eli ns. parveketornin. 8 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 9

6 1980-luku ja uudemmat rakennukset Huolellinen parvekekorjaus takaa turvallisuuden, kestävyyden ja käytettävyyden Parvekkeiden koko kasvoi 1970-luvun lopulla Elementtiparvekkeissa elementtien väliset kovat juotos- aikakauden parvekkeille tyypillisiä piirteitä laadittujen Arava-ohjeiden mukaisesti, ja parvekkeita vaadittiin kaikkiin asuntoihin. Parve- laastisaumat tulisi samasta syystä muuttaa pinnastaan elastisella massalla tiivistetyiksi. Myös lasittamista kan- suuret parvekkeet ketyypit 1980-luvulta nykypäivään parveke- nattaa harkita parvekkeita korjattaessa, sillä sen on todet- alumiini- ja teräsrakenteiset lasiverhoillut kaiteet parvekelasitus kantavan pieliseinän ja pilariin tuettu betonielementtilaatta erilaisten parvekkeenkannatustapojen yhdistäminen tyypit ovat muuttuneet moninaisemmiksi, joten aikakaudelle ei voi määrittää selvää ominaispiirrettä. Parvekkeiden koon kasvaessa niiden käytettävyyteen kiinnitettiin enemmän huomiota luvulla yleistyivät lasitukset, joilla parvekkeen vuotuista käyttöaikaa saatiin jatkettua. Tämän seurauksena parvekkeita ryhdyttiin kalustamaan ja sisustamaan aiempaa enemmän. Parvekkeista onkin tullut luonnollinen jatke asunnolle. Monia uusia parvekkeiden kannatustapoja ja Jussi Mattila Tekniikan tohtori, Tampereen teknillinen yliopisto, Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja tu suojaavan parvekkeen rakenteita vaurioitumiselta ja säästävän näin korjauskuluja tulevaisuudessa. parvekkeita voidaan korjata myös talvella Korjaushankkeen ajoituksesta päätettäessä kannattaa muistaa, että parvekkeita voidaan nykyään korjata myös talvisaikaan. Parvekelinjat huputetaan ja työtila lämmitetään korjaustyön kannalta sopivaan, noin +10 C:n lämpötilaan. Tämä voidaan toteuttaa suhteellisen vähäisin lisäkustannuksin, koska lämmityskulujen vastapainoksi säästetään muun muassa telineiden ja korjaustuotteiden sekä työvoiman kustannuksissa, kun työ tehdään seson- niiden yhdistelmiä on kehitetty 1980-luvulta lähtien. Tämä on tarjonnut entistä monipuolisempia mahdollisuuksia parvekkeen sijoittamiselle. Kantavan pieliseinän ja pilarin yhdistelmä jalostui 1990-luvulla varsin yleiseksi kannatustavaksi. Parvekkeet ovat kantavia rakenteita, joissa ikääntyminen voi vaurioittaa piilossa olevia kannatusrakenteita ja aiheuttaa turvallisuusriskin. Parvekkeita korjattaessa tuleekin aina varmistaa niiden kantavuus, jotta ne ovat turvallisia korjata sekä käyttää myös vastaisuudessa. Varsinkin ulokeparvekkeissa tämä usein edellyttää kun- gin ulkopuolella. Lisäksi parvekkeita yleensä käytetään suhteellisen vähän talvella, joten asukkaille korjauksesta koituva haitta jää kesätoteutusta huomattavasti vähäisemmäksi. Jos parvekkeet ovat pahoin vaurioituneita ja huonokuntoisia, kannattaa harkita myös parvekkeiden uusimista Kaidemateriaaleissa teräsrakenteen rinnalle totutkimuksen yhteydessä tehtäviä rakenneavauksia, joko osittain tai kokonaan. Osittainen uusiminen koskee nousi alumiinirakenteinen vaihtoehto. Kaide- joilla selvitetään kannatusosien tyyppi ja kunto. yleensä parvekkeiden betonisia kaidelevyjä, jotka ovat verhoukseksi valittiin yhä useammin kirkas tai värillinen lasi. rakenteita kannattaa suojella säältä usein niin huonokuntoisia, että ne kannattaa korvata kokonaan uusilla rakenteilla ja kohdistaa korjaukset jäljelle Monissa vanhoissa parvekkeissa betonin laatu on var- jätettäviin parempikuntoisiin osiin. Mikäli myös parvek- sin vaatimaton. Tästä syystä parvekkeiden lattioissa keen muissa osissa on laajoja perusteellista korjaamista tulisi aina pyrkiä ohuiden maalien sijasta käyttämään vaativia vaurioita, saattaa taloudellisin vaihtoehto olla se, vedeneristyksenä toimivia paksuhkoja pinnoitteita. Ne että parvekkeet uusitaan kokonaan. Tällöin on mahdollis- suojaavat betonia kosteuden aiheuttamilta vaurioilta, ta parantaa parvekkeiden käytettävyyttä tekemällä niistä kuten pakkasrapautumiselta ja raudoitteiden ruostumi- alkuperäisiä syvemmät. selta. Erilaisten parvekkeen kannatustapojen yhdistäminen on ollut tyypillistä 1980-luvulta lähtien. 10 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 11

7 Parvekekorjauksen suunnittelu Parvekekorjauksen suunnittelu asuinrakennusten parvekkeet Vanhoihin rakennuksiin parvekkeita tehtiin lähinnä elävöittämään julkisivua, eikä niille ajateltu nykyisenlaista funktiota. Parvekkeiden koko, ulkoasu ja muoto ovat vaihdelleet kautta historian. Eri aikakausien elämäntavat, arvostukset ja resurssit ovat synnyttäneet erityyppisiä parvekkeita, jotka kaikki ovat olennaisia tekijöitä rakennuksen julkisivussa ja kokonaisilmeessä. Tämän vuoksi parveketta tulee aina arvioida rakennuksen osana, kun sen korjaamista harkitaan. Lisäksi rakennus parvekkeineen on aina osa suurempaa kokonaisuutta: korttelia, kaupunginosaa ja koko kaupunkia. Siksi sitä on tarkasteltava myös tässä laajassa kontekstissa. suunnittelun merkitys Parvekekorjauksen suunnitteluun tarvitaan taitavat ammattilaiset, arkkitehti ja rakennesuunnittelija, jotka pystyvät tekemään uudet ratkaisut rakennukseen sopivalla tavalla. Arkkitehti määrittelee parvekkeiden korjauksen tai uuden parvekkeen perusilmeen. Käytettävien materiaalien ja värien ohella siihen kuuluvat parvekkeiden koko, lasittaminen sekä mahdollisuudet elävoittää niitä. Rakenneinsinöörin tehtävä painottuu valittujen toimien teknisen toimivuuden varmistamiseen, lujuuden ja kestävyyden määrittelyyn sekä rakenteiden mitoittamiseen. parvekekorjauksen lähtökohdat kuntotutkimus toimivuuden ja ulkoasun arviointi Parvekkeiden huoltotoimien peruslähtökohta on selvittää, mitä korjataan ja miksi. Parvekekorjauksen taustalla on yleensä parvekkeiden rakenteiden huono tai säilyttävä korjaus Parveke on niin oleellinen osa julkisivua, että sen korjausratkaisut ovat täysin sidoksissa koko julkisivun korjausratkaisuun. Jos julkisivukorjauksella on säilyttävä lähtökohta, se ulottuu myös parvekkeisiin. Tällöin korjauksen arkkitehtonisessa suunnittelussa keskitytään säilyttävän kokonaisilmeen ohella yksityiskohtien hiomiseen. Parvekkeiden korjaustapa on selvitettävä huolellisesti rakennuksen ympäristöllistä ja rakennushistoriallista taustaa vasten. Julkisivujen suojelumääräykset, yleiskaavan kaupunkikuvamääräykset ja rakennusjärjestysten ehdot koskevat myös parvekkeita. Suurimmassa osassa rakennuskantaa selkeitä julkistahon vaatimuksia ei ole, jolloin parvekekorjauksen mahdollisuudet ja vaihtoehdot ovat periaatteessa laajat. Hankkeen suuntaa kannattaa arvioida yhdessä arkkitehdin kanssa. Hän selvittää myös rakennusvalvonnan aluearkkitehdin kannan parvekekorjauksen toteutustapaan. muuttava tai uusiva korjaus muuttavan ja uusivan korjauksen mahdollisuudet Jos hankkeessa on mahdollista muuttaa parvekkeiden ilmettä, voidaan harkita parvekkeiden koon kasvattamista. Suurempi koko antaa paremmat mahdollisuudet hyödyntää parveketta monipuolisesti. Alkuperäistä suurempien parvekkeiden on kuitenkin oltava harmoniassa rakennuksen ja ympäristön kanssa. Parvekkeiden suurentamisessa on vältettävä ylilyöntejä. Uudistamisessa voidaan kantavia rakenteita pienentämällä tehdä parvekkeista ja niiden taakse sijoittuvista tiloista valoisampia. Kokoa voidaan kasvattaa huomaamattomalla tavalla siten, että säilytetään alkuperäinen kaidemalli ja sovitetaan siihen parvekelasitus. Laajan uusimisen jälkeen kaiteen alkuperäinen materiaali ja väri eivät välttämättä enää istu luontevasti uuteen ratkaisuun. Silloin on perusteltua käyttää uusia kaidetuotteita ja niihin integroitavia lasitusratkaisuja. huononeva kunto. Pelkkä tekninen korjaus voi johtaa tylsään lopputulokseen, jos samalla ei paneuduta mahdollisuuksiin parantaa esteettistä laatua. Teknisten korjausratkaisujen detaljit on myös syytä suunnitella huolellisesti. Usein korjaus on vaikea toteuttaa lähes samoin materiaalein ja rakenneosin kuin alkuperäinen ratkaisu, mutta tähän on syytä pyrkiä. hankesuunnitelma korjaus vai uusiminen? Parvekkeiden kuntotutkimus kertoo selkeästi, tarvitaanko korjausta vai uusimista. Teknisen kuntoselvityksen pohjalta voidaan määritellä korjaamisella saavutettava käyttöikä sekä tehdä taloudelliset laskelmat ja vertailut. Vaikka parveke on vain osa julkisivua, sen korjausratkaisun kaikki mahdollisuudet saadaan jäsennettyä kaikki reunaehdot selvittävällä hankesuunnitelmalla. Jo hankesuunnittelu kannattaa antaa ammattilaiselle edellä kuvattujen selvitysten tekemiseksi. Hankesuunnittelun pohjalta parvekekorjauksen tai -uusimisen suunta alkaa hahmottua. Parvekkeiden ilme muodostuu parvekkeen ja julkisivun suhteesta sekä kaiteen ja sitä elävöittävien aiheiden muodosta, materiaaleista ja väreistä. Elävöittävät aiheet ovat perinteisesti olleet hillittyjä, ja saman linjan soisi jatkuvan uudistuksissakin. Lasittaminen muuttaa aina parvekkeiden ilmettä. Ns. sisäänvedetyt parvekkeet on helppo lasittaa, ja niissä lasien vaikutus rajoittuu julkisivuprofiilin vähäiseen tasoittumiseen. Ulokeparvekkeiden lasittaminen on vaikeampaa ja vaikutukset rakennuksen ilmeeseen voimakkaita. Pahimmillaan ulokeparvekkeiden lasituksella voidaan selvästi huonontaa rakennuksen ulkoarkkitehtuuria. Rakennuksissamme niin julkisivujen kuin parvekkeiden arkkitehtuuri on yleisilmeeltään selkeälinjaista ja sidoksissa rakentamisaikakauteen. Sen vuoksi parvekkeiden uusimisessa on syytä oltava maltillinen. Verrattain pieninkin keinoin saadaan aikaan entistä toimivampia parvekkeita ja näyttävä, rakennuksen arkkitehtuuria kohentava lopputulos. 12 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 13

8 Tikkurilan palvelut apunanne Tekninen suunnittelu maalausneuvonta Maalausalan ammattilaiset auttavat puhelimitse pintakäsittelyongelmissa. Maalausneuvonnan palvelupuhelin vastaa arkipäivisin klo kiinteistöpalvelu Kiinteistöpalvelun ammattilaiset konsultoivat Isännöitsijöitä ja muita kiinteistöalan ammattilaisia kulloinkin oikean pintakäsittelyratkaisun löytämiseksi kiinteistöihin niin julkisivuun kuin sisämaalaukseen. Kauttamme saatte myös käyttöönne maksulliset analyyttisen laboratoriomme palvelut. Analyyttinen laboratorio on erikoistunut maalien raaka-aineiden ja maalien tutkimiseen sekä maalin koostumuksen selvittämiseen. Käytettävissä ovat myös mikrobiologisen laboratorion asiantuntijapalvelut. Kiinteistöpalvelun ammattilaiset tavoitatte ammattikuntamyyntimme kautta. kaavapalvelu Tikkurilan kaavapalvelun laajan värikarttamateriaalin ja apuvälineiden avulla voidaan selvittää vanhoja värejä. Kaavapalvelusta voi myös tiedustella tietyn värin sävytettävyyttä eri tuotteisiimme. Onnistunut korjaushanke alkaa korjaus tarpeen hyväksymisestä ja korjausprosessin aloittamisesta. Riittävän laamerkiksi seuraavasti: Parvekkeiden korjaustyöt voidaan laajuudeltaan jakaa esijan kuntotutkimuksen tekeminen korjattaville rakenteille parvekkeiden huoltomaalaus on tärkeimpiä vaiheita ennen suunnittelun aloittamista. parvekkeiden pinnoitekerrosten uusiminen Kuntotutkimuksen tietojen pohjalta valitaan korjausmenetelmät ja päätetään korjausten parvekkeiden purku ja korvaaminen uusilla laajuus. parvekkeiden huoltomaalaus Huoltomaalaus on kokonaisvaltaisista parvekkeiden korjaustoimenpiteistä kevyin. Se on mahdollista, jos: maali tai -pinnoite valitaan kuntotutkimuksen yhteydessä Vanhojen pinnoitekerrosten kanssa yhteensopiva huolto- tehdyn vanhojen pinnoitekerrosten analysoinnin perusteella. Nykyaikaisilla kiviainesjulkisivuille tarkoitetuilla kuntotutkimuksen mukaan parvekerakenteet ovat niin hyvässä kunnossa, ettei niiden odoteta vaurioijulkisivumaaleilla ja -pinnoitteilla saadaan julkisivuille tuvan lähitulevaisuudessa uusi värikäs pinta, joka suojaa hyvin rakennetta. parvekkeita halutaan uudistaa tai niiden väriä Huoltomaalaustyön työvaiheita ovat julkisivupintojen muuttaa huolellinen pesu, irtonaisten ja heikosti alustassaan kiinni Huoltomaalauksen suunnittelussa oleellista on tunnistaa olevien pinnoitekerrosten poisto, mahdollisten pienten aiemmin käytetyt pinnoitekerrokset, niiden sideainetyypit, kerrosten lukumäärä ja paksuus sekä niiden tartunta pinnoitus. alustan vaurioiden korjaus, pohjustus sekä maalaus tai alustaansa. Nämä selvitetään kuntotutkimuksessa. väripalvelu Tikkurilalta voi tilata ideatasoisen maksullisen värisuunnitelman. Jotta värien sopivuutta voidaan parhaiten arvioida, suunnittelu tehdään suoraan kohteesta otettuihin valokuviin. Suunnittelijamme tekee kaksi vaihtoehtoista värisuunnitelmaehdotusta. Lisäksi suunnitelma sisältää luettelon suunnittelijan valitsemista väreistä ja tuotteista sekä aidot värikartan värimallit. Maalausneuvonta: (arkisin 8 19) Sähköpostipalvelumme: Tikkurilan värisuunnitteluohjelman voi myös ladata verkkosivuiltamme omalle koneelle osoitteesta Ohjelman avulla on vaivatonta kokeilla itse erilaisten värivaihtoehtojen sopivuutta julkisivuun ja parvekkeisiin. Ohjelmalla pystyy värittämään myös digikameralla julkisivusta otettuja kuvia. Omien kuvien saattaminen väritettävään kuntoon on maksullista. Lisäksi ohjelma sisältää mallikuvia, joita voi värittää maksutta. 14 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 15

9 Tekninen suunnittelu Maalien valinta soveltuvuus parvekekohteiden huoltomaalaukseen yms. parvekkeiden pinnoitekerrosten uusiminen Parvekkeiden pinnoitekerrosten uusiminen tulee kyseeseen kuntotutkimuksen osoittaessa, että huoltomaalaukvat huoltotoimet. jainnin lisäksi suunnittelussa on otettava huomioon tulesella ei enää saavuteta haluttua kestoikää, koska alustarakenteessa on jo laajoja vaurioita tai vanhat pinnoitteet Käytettävä maali tai pinnoite valitaan rakennuksen ja parvekkeiden käyttötarkoituksen, sijainnin sekä muiden vaatimusten perusteella siten, että se sopii hyvin yhteen ovat huonossa kunnossa. Parvekkeiden pinnoitekerrosten uusimista suunnitellessa muun rakenteen kanssa. on otettava huomioon koko parvekerakenne rungosta ja Parvekkeiden pinnoitekerrosten uusimisen työvaiheita parvekkeiden kiinnittymisestä muihin rakenteisiin pinnoitekerroksia unohtamatta. Näin saadaan kaikki pinnoite- ovat kaikkien vanhojen pinnoitteiden ja betonivaurioiden poistaminen kiinteää ja puhdasta alustaa myöten sekä kerrokset keskenään yhteensopiviksi ja koko rakenteesta uusien suojalaasti- ja pinnoitekerrosten tekeminen. teknisesti toimiva. Rakennuksen käyttötarkoituksen ja si- parvekkeiden purku ja korvaaminen uusilla Parvekkeen korvaaminen uudella voi tulla kyseeseen silloin, kun kuntotutkimuksen mukaan parvekkeet ovat niin näköä sekä lisätä parvekkeiden käyttömahdollisuuksia uusimalla voidaan myös muuttaa koko rakennuksen ulko- huonossa kunnossa, että niitä ei voida korjata pelkällä esimerkiksi suurentamalla niitä tai suunnittelemalla parvekkeet huoltomaalauksella tai pintojen uusimisella. Parvekkeet toimivammiksi. Ulkona olevat pinnat ovat jatkuvasti alttiina sateelle, auringolle ja mikrobeille. Ulkomaalien tehtävänä onkin suojata puupintoja, metallipintoja ja kiviainespintoja näiltä luonnollisilta rasituksilta ja myös värien kautta kaunistaa julkisivuja. Huoltomaalauksessa on olennaisen tärkeää tietää millä maalityypillä seinä on aikaisemmin maalattu ja mikä maali soveltuu sen päälle maalattavaksi. Oheisissa taulukoista löytyvät yleisimmät alustatyypit ja niille soveltuvat tuotteet huoltomaalaukseen. Oheiset taulukot ovat suuntaa-antavia suosituksia. Rakennesuunnittelija määrittää aina kohteeseen huoltokäsittelyn sekä alustan vaatimat esikäsittelytyöt. Tarkemmat ohjeet ja tuoteselosteet osoitteesta kiviainespinnat Uusi pinnoite Vanha pinnoite Epäorgaaninen maali Orgaaninen maali Kalkki- Sementti- Silikaatti- Dispersio- Epoksi- Alkydi- KS-maali/ Silikonimaali maali maali maali maali maali pinnoite emulsiomaali Parvekkeiden pystypinnat Pohjusteet ja esikäsittelyaineet Alfasil-silikonisuoja Kivisil-pohjuste Kivitex-silikaattipohjuste Hydrosolipohjuste Betonipintojen maalit ja pinnoitteet Finngard 150 Finngard 500 Kivisil * Kivitex-silikaattimaali * Finseco KS Finnseco S Rappauspintojen maalit ja pinnoitteet Holvi Perinnekalkki Kivitex-silikaattimaali * Kivisil * Finnseco KS Parvekkeiden lattiapinnat Primerit ja pinnoitteet Novofloor 1-K Primer Novofloor 1-K Elastic Novopox P Novopox LP Acvacoat-lakka Acvacoat * Vaatii erikoistoimenpiteitä vanhan maalipinnan puhdistamiseksi työselityksen mukaan. 16 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 17

10 Maalien valinta soveltuvuus parvekekohteiden huoltomaalaukseen yms. Ohjeita toteutusvaiheeseen mitä tulee ottaa huomioon puupinnat Uusi pinnoite Vanha pinnoite Akrylaatti- Öljy- tai alkydi- Kuulto- Puupuhdas Uusi teollisesti maali maali käsittely pinta pohjamaalattu (esim. Pika-Teho) (esim. Teho) pinta Esikäsittelyt Homeenpoisto Tehopesu Huoltopesu Pohjustus Valtti-Pohjuste Valtti Akvabase Pohjamaali Pito Öljypohja Pintamaali Ultra Pika-Teho Vinha Teho Lin Durosil Valtti Clor Extra HUOM! Tarkista käsittely-yhdistelmät tuoteselosteesta. Ikkunoiden ja ovien huoltokäsittely: Kuultokäsitellyt pinnat hiotaan ja käsitellään uudelleen kuultavalla tuotteella Valtti Color Extralla tai lakalla Unica Superilla tai peittomaalataan ulkopinnat Teho Ikkunamaalilla. Peittomaalatut pinnat pitää hioa hyvin, jotta uusi maali tarttuu pintaan. Ulkopintojen huoltomaaliksi sopii Teho Ikkunamaali, Ultra tai Vinha. metallipinnat Vanha pinnoite Uusi pinnoite Lattiaritilöiden ja kaiteiden huoltokäsittely: Lattiaritilöille tai -laudoille soveltuvat parheiten sävytetyt puuöljyt (Valtti Puuöljy tai Valtti Puuöljy Akva) tai Valtti Kaluste- ja terassiöljy Ruskea. Kaiteisiin soveltuu kuultavista tuotteista Valtti Color Extra tai peittävistä tuotteista Teho Ikkunamaali. Sinkitty Teräs Tako- PVC Pural Alkydimaali Akrylaatti- Polyuretaani- Lin-grafiittiteräs rauta Plastisol (Panssari- maali maali maali maali) (Repco) (Temaclad SC 50) Esikäsittely Panssaripesu Pohjamaali Rostex Super Pintamaalit Panssarimaali Repco * Temaclad SC 50 LIN-grafiittimaali *Roster Super pohjamaaliksi yleistä > Työaika määritetään mielellään ulkokauden ajaksi (maaliskuu-lokakuu) tai urakoitsijalle parhaiten sopivaan ajankohtaan. Selvittäkää myös talvityömahdollisuuksia. > Urakkatarjouspyynnöt laaditaan niin, että saadaan vertailukelpoiset tarjoukset. Esimerkiksi erilaiset määrät ilmoitetaan ei pyydetä urakoitsijaa arvioimaan. > Urakkatarjouspyynnöstä on ilmettävä, mitkä pinnat käsitellään ja miten, sekä kuuluuko urakkaan muita töitä kuten esimerkiksi pihatöitä, yms. > Urakassa sovelletaan yleensä Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE > Urakkatarjouspyyntöasiakirjoihin merkitään urakoitsijan kohteeseen tutustumiselle ajankohta ja annetaan taloyhtiön yhteyshenkilön kontaktitiedot. Huolehdi, että taloyhtiön edustaja on paikalla/tavoitettavissa vastaamassa kysymyksiin tutustumisajankohtana. > Taloyhtiölle on kustannusetu, jos se pystyy tarjoamaan wc- ja sosiaalitilat työntekijöille työn ajaksi. > Pienemmissä urakoissa on suotavaa, että taloyhtiö järjestää maaleille, tasoitteille ja työvälineille lämpimän, lukitun varastotilan. > Taloyhtiö keskustelee vakuutusyhtiönsä kanssa mahdollisesta rakentamisajan lisävakuutuksesta ja muista ilmoituksista esim. tulityöilmoitus. > Sovitaan taloyhtiön puolelta ennakkoon, ketkä tekevät lopulliset päätökset, esimerkiksi väreistä ja tarvittaessa hyväksyvät pinnat. > Julkisivuremontin valvontaan tulee AINA palkata ammattitaitoinen ulkopuolinen valvoja. urakoitsijan valinta Tarjouspyyntöjen lähettäminen > Pyydetään urakkaa muutamalta tarjoajalta. Jo kolmesta saa hyvän kokonaiskuvan kustannuksista. > Anna urakoitsijoille aikaa laskea tarjouspyyntöä vähintään kaksi viikkoa. Tarjouspyyntöjen käsittely > Sovitaan taloyhtiön hallituksen kokous valmiiksi, kun tarjousaika umpeutuu. > Hankitaan valtuutus yhtiökokoukselta mahdollisimman nopeasti tai etukäteen, jotta saadaan urakoitsijan resurssit sidottua. Urakan sopiminen > Tehdään aina kirjallinen sopimus. Ilmoitetaan myös tarjouskilpailun hävinneille urakoitsijoille välittömästi. > Sovitaan taloyhtiön ja urakoitsijan vastuut selvästi. toteutusvaihe > Valitaan yhteyshenkilö, joka hoitaa yhteydenpidon urakoitsijan ja taloyhtiön välillä. > Jos työn aikana sovitaan urakkatarjouksesta poikkeavasta toiminnasta tai lisätöistä, tulee kaikki sopia kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Asukastiedotus > Järjestetään tiedotustilaisuus, jossa urakoitsija esittäytyy. Pyydetään urakoitsijaa tekemään asianmukaiset mallit valmiista pinnoista ja väreistä. TEKSTI KESKEN > Kerrotaan asukkaille koska työ alkaa ja kauanko se kestää. > Esitellään tarkat työnkuvaukset työvaiheista ja niiden odotetusta kestosta. Näin rauhoitetaan asukkaita ja vähennetään tiedustelujen määrää. > Nimetään asukkaille taloyhtiön edustaja, jonka kautta hoidetaan kaikki asiointi urakoitsijan kanssa. Eli suoria pyyntöjä ja tilauksia työmaan työntekijöille ei saa tehdä. > Työnaikaiset järjestelyt Urakoitsijan työn tukeminen > Taloyhtiön vastuulle jäävien asioiden hoitaminen mieluummin ennakkoon. > Yhteyshenkilön kiinnisaatavuus taattava. > Hallituksen valvonta ja mahdollisuus pikapäätöksiin työn edetessä mahdollisissa muutoksissa. käyttöönottovaihe > Lopputarkastus tehdään aina urakoitsijan kanssa. > Yleisenä käytäntönä urakoitsija laskuttaa viimeiset % urakkasummasta sen jälkeen, kun työ on lopputarkastettu ja otettu vastaan. > Urakoitsijan tulee YSE 98:n mukaan tallettaa pankkiin takuuajan vakuus, joka on 2 % verottomasta urakan kokonaissummasta lisätöineen. Tämä vakuus vapautetaan urakoitsijan käyttöön takuuajan päätyttyä. > Taloyhtiöiden edustajien tulee varmistaa, että suunnitelmat, käytetyt värit ja tuotenimet on arkistoitu siten, että ne ovat seuraavassa remontissa suunnittelijoiden käytettävissä. lopputarkastus > Asukkaille järjestetään infotilaisuus, jossa käydään remontti läpi ja vastataan mahdollisiin kysymyksiin ja annetaan mahdollisuus palautteeseen. huolto-ohjeet Dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. 18 parvekekorjaus tikkurila tikkurila parvekekorjaus 19

11 johtavaa osaamista tikkurila Tikkurila on johtava eurooppalainen pintakäsittelytuotteiden valmistaja. Parvekekorjauksiin markkinoimme kattavia tuotesarjoja maaleja ja pinnoitusvaihtoehtoja. Ammattilaisten käyttöön tarjoamme maksuttoman tieto- ja ohjepalvelun verkkosivuillamme Sieltä löydät lisätietoa ja työvinkkejä myös parvekekorjauksiin. 780XXX MES PARV Tikkurila Oy, PL 53, Vantaa, puh. (09) , faksi (09) ,

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps Tunnus Yleiset ohjeet Tunnus esiintyy aina tekstillisenä. Tunnuksen värit ovat identtiset EU-lipun värien kanssa. Värit: Pantone Reflex Blue ja Pantone Process Yellow ja neliväripainatuksessa seuraavasti:

Lisätiedot

Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä

Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä Lue tämä Kauniaisten kaupunki -tunnusoriginaalien käytöstä 1. 2. 2. Kauniaisten kaupungin tunnus Kauniaisten kaupunki -tunnuskokonaisuus muodostuu seuraavista osista: 1. Pelkästä Kauniaisten vaakunasta,

Lisätiedot

AUTTAJIEN VERKOSTO. Graafinen ohjeisto CMY

AUTTAJIEN VERKOSTO. Graafinen ohjeisto CMY AUTTAJIEN VERKOSTO Graafinen ohjeisto CMY 1.1. VISUAALISEN ILMEEN PERUSELEMENTIT Tunnus Vapaaehtoisen pelastuspalvelun tunnus muodostuu sinisellä pohjalla olevasta valkoisesta risti- ja nuolikuviosta sekä

Lisätiedot

Tervetuloa yhteiskunta-alan visuaaliseen maailmaan

Tervetuloa yhteiskunta-alan visuaaliseen maailmaan Graafinen ohjeisto Tervetuloa yhteiskunta-alan visuaaliseen maailmaan Tämän oppaan tavoitteena on esitellä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n ilmeen perusasiat ja niiden kautta ohjata, kannustaa ja

Lisätiedot

Kutsu Professoriluennot torstaina L U O N N O N T I E T E E L L I N E N T I E D E K U N TA

Kutsu Professoriluennot torstaina L U O N N O N T I E T E E L L I N E N T I E D E K U N TA Kutsu Professoriluennot torstaina 2.4.2011 L U O N N O N T I E T E E L L I N E N T I E D E K U N TA Ohjetekstit "Ohje" tasolla. Poista taso näkyvistä ennen tulostamista tai painoon lähettämistä pdf-muodossa.

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö. Graafinen ohjeisto 1.6.2007

Ulkoasiainministeriö. Graafinen ohjeisto 1.6.2007 Ulkoasiainministeriö Graafinen ohjeisto 1.6.2007 Sisällysluettelo Johdanto 1. Tunnus 1.1 Tunnus 1.2 Suoja-alue 1.3 Tunnuksen koko ja osien suhteet 1.4 Tunnuksen esiintyminen ilman palkkia 1.5 Tunnus yhteistyömateriaaleissa

Lisätiedot

TYPOGRAFIA 1.2.2016 WWW-VISUALISOINTI - IIM60110 - TYPOGRAFIA

TYPOGRAFIA 1.2.2016 WWW-VISUALISOINTI - IIM60110 - TYPOGRAFIA TYPOGRAFIA 1.2.2016 Kirjain on ylivoimaisesti useimmin nähtävä visuaalisen viestinnän väline Kirjainmuodot ja niiden kehitys ovat aina olleet tiiviisti yhteydessä käytettyihin kirjoitusmenetelmiin. Papyrus/ruokokynä,

Lisätiedot

Palvelun rakenne sekä sivumääritykset on työstetty toteutusprojektissa yhdessä Asiakkaan kanssa.

Palvelun rakenne sekä sivumääritykset on työstetty toteutusprojektissa yhdessä Asiakkaan kanssa. 500m - Palvelun kuvaus - vaihe Thu Feb 6 06 Palvelun kuvaus.. Käyttötarkoitus. Käyttörajoitukset Palvelun rakenne sekä sivumääritykset on työstetty toteutusprojektissa yhdessä Asiakkaan kanssa. Tarjottavan

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR 2008-2011):

Työ- ja elinkeinoministeriö Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR 2008-2011): Työ- ja elinkeinoministeriö Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR 2008-2011): Elinikäinen ohjaus Keski-Uudellamaalla 13.10.2011 Projektisuunnittelija Jaana Puuronen Neuvonta- ja ohjauspalvelujen

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

SOMMITTELU & WWW-LAYOUT WEB-VISUALISOINTI - TTMS0400.6S0V2

SOMMITTELU & WWW-LAYOUT WEB-VISUALISOINTI - TTMS0400.6S0V2 SOMMITTELU & WWW-LAYOUT 27.9.2016 Sivuston layoutin suunnittelu on sisältöelementtien välisten suhteiden määrittelyä. Sommittelu on kuvallisten elementtien järjestämistä mielekkääksi kokonaisuudeksi kuvapinnalla.

Lisätiedot

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona

Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitellyn puun pintakäsittely sisällä ja ulkona Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytetty pintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää sää rasitusten

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (7) Testilautakunta Aika , klo 22:49-22:52. Käsitellyt asiat

Tiera Pöytäkirja 6/ (7) Testilautakunta Aika , klo 22:49-22:52. Käsitellyt asiat Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (7) Aika 21.06.2016, klo 22:49-22:52 Paikka A1 Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

Kun vain paras riittää puutalollesi.

Kun vain paras riittää puutalollesi. TIKKURILAN ULTRA Kun vain paras riittää puutalollesi. Tikkurilan uudistuneen Ultra talomaalin saat nyt 3 eri kiiltoasteessa; himmeä Ultra Matt, puolihimmeä Ultra Classic ja kiiltävä Ultra Lux. Täydellisen

Lisätiedot

AP KIINTEISTÖPALVELUT

AP KIINTEISTÖPALVELUT AP KIINTEISTÖPALVELUT GRAAFINEN OHJEISTO PJG 21052012 AP KIINTEISTÖPALVELUT GRAAFINEN OHJEISTO Logo 4-6 Värimääritykset 7 Typografia 8-9 Yritysgrafiikka - Käyntikortti 10 - Kirjekuoret 11 - Lomakkeet 12-13

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT. Lauta- ja hirsiseinät

MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT. Lauta- ja hirsiseinät 2015 MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT Lauta- ja hirsiseinät SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 5 Vanhat maalattavat pinnat... 7 Uudet kuullotteilla käsiteltävät pinnat... 9 Vanhat

Lisätiedot

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys Puujulkisivut Puu julkisivussa puuta suojataan kosteudelta rakenteellisin keinoin räystäät sokkeli sadeveden ohjaus, pellitykset tuuletusrako tippanokat viisteet oikea naulaussuunta ja - syvyys Puu julkisivussa

Lisätiedot

Elokuu 2008 Voimassa syyskuuhun 2011. suojaa alustaa pintakäsittelyn osana. Pohjuste estää veden imeytymistä

Elokuu 2008 Voimassa syyskuuhun 2011. suojaa alustaa pintakäsittelyn osana. Pohjuste estää veden imeytymistä Elokuu 2008 Voimassa syyskuuhun 2011 1 (6) F3, F31, F34 RT V-37621 RT/KH 58-37621 47 Talo 2000 TUOTTEET PUUPINTOJEN ULKOMAALAUKSEEN Tikkurila Oy Pintakäsittelyllä parannetaan pinnan kestävyyttä ja vaikutetaan

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA

LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA LÄMPÖKÄSITELLYN PUUN PINTAKÄSITTELY SISÄLLÄ JA ULKONA Lämpökäsitelty puu suositellaan aina pintakäsiteltäväksi, koska sävytetty pintakäsittely auttaa pintaa säilyttämään kauniin värinsä ja estää sää rasitusten

Lisätiedot

Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR ): Sähköinen osio

Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR ): Sähköinen osio Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR 2008-2011): Sähköinen osio Projektisuunnittelijat Jaana Puuronen ja Minna Maksniemi NUOVE-projektin päätöstilaisuus 30.11.2011 NUOVE-projektin

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä

TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET Mauri Niemelä TALOYHTIÖN PERUSKORJAUKSET 7.11.2007 Mauri Niemelä www.oulunisannoitsijatoimisto.fi Oulun Isännöitsijätoimisto Oy perustettu 1982 Oulun Seudun Talokeskus Oy omistajiksi 7/2004 Niemelä Mauri ja Arja nimen

Lisätiedot

Tietoa ja taitoa. Tikkurilasta. Palvelut ammattilaisille

Tietoa ja taitoa. Tikkurilasta. Palvelut ammattilaisille Tietoa ja taitoa Tikkurilasta Tikkurila Paints Oy, PL 53, 01301 Vantaa, puh. (09) 857 731, telefax (09) 8577 6902, www.tikkurila.fi/ammattilaiset Palvelut ammattilaisille Näin hallitset pintakäsittelyn

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

Someron kaupunki Graafinen ohjeisto

Someron kaupunki Graafinen ohjeisto Someron kaupunki Graafinen ohjeisto Someron kaupunki 2 Graafinen ohjeisto SOMERON KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO Graafisen ohjeiston tavoitteena on varmistaa että kaupungin sisäisen ja ulkoisen viestinnän

Lisätiedot

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Paletti

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Paletti Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet 5.3.2015 Paletti Päivän aiheita Alustat Nykytila Maalityypit ja menetelmät Esikäsittelyt ja tutkimukset Yleisimmmät virheet 4.3.2015 2 Sinkitty teräsohutlevy Alustat

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 NÄIN SIVUSTOSI VALMISTUU 2 SISÄLLÖNTUOTTAJAN OHJE 3

SISÄLLYS JOHDANTO 2 NÄIN SIVUSTOSI VALMISTUU 2 SISÄLLÖNTUOTTAJAN OHJE 3 SISÄLLYS JOHDANTO 2 NÄIN SIVUSTOSI VALMISTUU 2 SISÄLLÖNTUOTTAJAN OHJE 3 VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 7 1. Sisään kirjautuminen 7 2. Sivut 7 3. Tiedotteet 9 4. Sisältöeditorin toiminnot 10 5.

Lisätiedot

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA UUSI! PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA Panssari Akva - uusien sinkittyjen peltikattojen suojaamiseen. Soveltuu vanhan, ehjän alkydimaalin päälle ilman pohjamaalausta sekä maalipinnoitettujen / muovipinnoitettujen

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSTEN MÄÄRÄT 2002

JULKISIVUKORJAUSTEN MÄÄRÄT 2002 JULKISIVUKORJAUSTEN MÄÄRÄT 2002 Sisällys 1 TIIVISTELMÄ... 3 2 YLEISTÄ KYSELYSTÄ... 5 2.1 Kysymyksenasettelu... 5 2.2 Kohderyhmät... 5 3 JULKISIVUKORJAUSTEN MÄÄRÄT... 7 3.1 Rakennusten ikäjakauma... 7 3.2

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

Xamk Brändi-identiteetti. Copyright Mainostoimisto Ilme 2016

Xamk Brändi-identiteetti. Copyright Mainostoimisto Ilme 2016 Xamk Brändi-identiteetti Copyright Mainostoimisto Ilme 2016 Mikkeli Kouvola Savonlinna Kotka Tunnuksessa on nähtävissä neljä eri paikkakunnilla sijaitsevaa kampusta, jotka muodostavat kivijalan kaikelle

Lisätiedot

Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR ): Sähköisen osion tilannekatsaus

Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR ): Sähköisen osion tilannekatsaus Neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti NUOVE (ESR 2008-2013): Sähköisen osion tilannekatsaus Projektisuunnittelijat Jaana Puuronen ja Minna Maksniemi Sähköiset palvelut teemaryhmä 20.9.2011 Rahoittajan

Lisätiedot

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä

Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET. Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET. Ulkona 2015 MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET Ulkona SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet kuultavilla tuotteilla käsiteltävät pinnat...8 Vanhat kuultavilla

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Sähköiset sovellukset Perusmateriaalit Typografia Värit. Tunnus Avainsanat

Graafinen ohjeisto. Sähköiset sovellukset Perusmateriaalit Typografia Värit. Tunnus Avainsanat Graafinen ohjeisto Aluehallintoviraston uudistuksen johtoajatuksiksi valittiin eri osa-alueiden yhdistyminen, sujuvuus ja läpinäkyvyys. Olemme pyrkineet tunnuksen ja visuaalisen ilmeen luomisessa ajattomuuteen,

Lisätiedot

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti

Rakentajan info. Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä. RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti Rakentajan info Mannisenmäki -alueen erityispiirteitä RAKENNUSVALVONTA Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, lupa-arkkitehti 12.9.2016 Suunnittelun lähtökohtia Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa Maasto-olosuhteet,

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

Logo 2

Logo 2 Graafinen ohje 2012 Logo 2 3 4 8 9 13 14 18 19 xx x x 25 Kaari 26 27 28 29 30 Värit 35 Pääväri Sininen 2 -väri Musta 3 -väri Vaaleansininen 4 -väri Valkoinen CMYK C90 M40 Y0 K0 CMYK C0 M0 Y0 K100 CMYK

Lisätiedot

Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä

Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä Marika Sipilä / Kiinteistöliitto Uusimaa Hissiprojektin tiedottaminen taloyhtiössä Lahti 8.5.2014 Osmo A. Wiion lakeja inhimillisestä viestinnästä Jos viestintä voi epäonnistua, niin se epäonnistuu. Jos

Lisätiedot

Peerage of Science ja vapaa vertaisarviointi. FT Nina Pekkala Tieteen julkisuus -seminaari

Peerage of Science ja vapaa vertaisarviointi. FT Nina Pekkala Tieteen julkisuus -seminaari Peerage of Science ja vapaa vertaisarviointi FT Nina Pekkala Tieteen julkisuus -seminaari 12.4.2013 Tieteellisen vertaisarvioinnin merkitys Tutkimuksen laadun ja arvon mitta Maailmanlaajuisesti julkaistaan

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

3 Laatan ulokeosan ja kaiteen uusiminen

3 Laatan ulokeosan ja kaiteen uusiminen Luonnossuunnitelma 1 (5) 15.1.2014 As Oy Ristikukkula c/o Pirmax Oy Possijärvenkatu 1 33400 Tampere Asunto Oy Ristikukkula, huoneistoparvekkeet 1 Yleistä Tämä luonnossuunnitelma sisältää As Oy Ristikukkulan

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

KATSEET LATTIAAN! Lattia on tehty kestämään kovaa kulutusta, mutta sen ei tarvitse näyttää tylsältä.

KATSEET LATTIAAN! Lattia on tehty kestämään kovaa kulutusta, mutta sen ei tarvitse näyttää tylsältä. DESIGNLATTIAT KATSEET LATTIAAN! Yksilöllinen designlattia on osa tilan identiteettiä. Värittäminen, kuviointi, personointi kaikki on mahdollista. Erikoisefektit tuovat lattian täysin uudella tavalla esiin

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013

Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013 Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 9890 jäsentä Jäsenistö pääosin

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen laatu. Jukka Lerkkanen Jamk , Opinpaikka, JKL

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen laatu. Jukka Lerkkanen Jamk , Opinpaikka, JKL Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen laatu Jukka Lerkkanen Jamk 021111, Opinpaikka, JKL Asiakkaat Subjektiivinen kokemus kysymyksen ratkeamisesta tai selkiintymisen kokemus Voimaantumisen, vahvistumisen

Lisätiedot

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet

Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Vesikatot ja julkisivun metallirakenteet Sisältö: Nykytila Maalin tarkoitus Alustat Maalityypit ja menetelmät Esikäsittelyt ja tutkimukset Työn suunnittelu Olosuhteet Alustakohtaiset huomiotavat Yleisimmät

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

TEKNOWAREN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN AFTER SALES -PALVELUT

TEKNOWAREN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN AFTER SALES -PALVELUT TEKNOWAREN TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMIEN AFTER SALES -PALVELUT TURVAVALAISTUS LUOTETTAVAA TUKEA TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄN KOKO ELINKAARELLE Lighting Technology TEKNOWARE Lahtelainen Teknoware Oy on kansainvälinen

Lisätiedot

RISKIRAKENTEET JA SISÄILMAONGELMAT RTA PÄÄTÖSSEMINAARI KUOPIOSSA 25.02.2015

RISKIRAKENTEET JA SISÄILMAONGELMAT RTA PÄÄTÖSSEMINAARI KUOPIOSSA 25.02.2015 RTA PÄÄTÖSSEMINAARI KUOPIOSSA 25.02.2015 Kuntotutkija Pertti Heikkinen pera.heikkinen@savoraoy.com RTA, mikä on riskirakenne? Rakenne, joka kosteusvaurioituu tilojen ja rakenteiden normaalikäytössä tai

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja Heidi Burjam, maisema-arkkitehti, varajäsen Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti

Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja Heidi Burjam, maisema-arkkitehti, varajäsen Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti Aika klo 8.30 10.32 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Sirkka Kähärä, kaupunkisuunnittelulautakunnan

Lisätiedot

Autot. Auto väittämien ryhmittely. Statushakuiset autoharrastajat 33 % Ekohenkiset 27 % Merkkiuskolliset 27 % Välinpitämättömät 13 %

Autot. Auto väittämien ryhmittely. Statushakuiset autoharrastajat 33 % Ekohenkiset 27 % Merkkiuskolliset 27 % Välinpitämättömät 13 % Autot Autot Auto väittämien ryhmittely Autoon liittyvien väittämien ryhmittely on Aikakausmedian omien kysymyksistä tehdyn ryhmittelyanalyysin tulos. Siinä etsittiin mahdollisimman homogeenisia, toisista

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Terveydenhuollon potilastietojen käsittely ja valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut 2016

Terveydenhuollon potilastietojen käsittely ja valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut 2016 OHJAUS??/2015 Huovila Mikko, Aaltonen Anna, Hyppönen Konstantin, Porrasmaa Jari, Vuokko Riikka, Jalonen Marko Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri Terveydenhuollon potilastietojen

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus

Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus Entistämisavustuksia myönnetään ensisijaisesti rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla (498/2010) suojeltuihin kohteisiin

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Lääkitysmerkinnän tekeminen ja lääkityksen tietosisältö 2016

Lääkitysmerkinnän tekeminen ja lääkityksen tietosisältö 2016 OHJAUS x/2013 Päivi Mäkelä-Bengs, Heikki Virkkunen ja Riikka Vuokko Lääkitysmerkinnän tekeminen ja lääkityksen tietosisältö 2016 Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen kuva: ISBN 978-952-245-xxx-xx

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012

Hyvin suunniteltu on melkein tehty. Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Hyvin suunniteltu on melkein tehty Neuvontainsinööri Jaakko Laksola 26.4.2012 Taloyhtiön vastuu rakennuttajana Maankäyttö- ja rakennuslaissa "huolehtimisvelvollisuus" tarkoittaa, että rakentamaan ryhtyvän

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

OSAKASREMONTTIEN OHJEET

OSAKASREMONTTIEN OHJEET OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien

Lisätiedot

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m Suunnitelmaselostus Ossinlammensilta, Koivikko... 3 Rakennuspaikka... 3 Suunnittelun

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet

Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet Laatuongelmien syitä Omakotitalojen tyypilliset riskirakenteet Pientalojen yleisimmät laatuvirheet 1 RKM Matti Eklund 10.2.2015 2 Rakennuttamistehtäviä Rakennustöiden valvontaa Kauppakamarin hyväksymiä

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO ETELÄ- KARJALA 1 SISÄLLYSLUETTELO 13.11.2015 // BRÄNDI...3 // VÄRIT...6 // TUNNUS...9 // TYPOGRAFIA...18 // KUVATYYLI...23 // GRAAFISET TEEMAT...27 // SOVELLUKSET...31 // LOMAKKEISTO...43 // SÄHKÖINEN

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

KAIHDIN UUTISET AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN!

KAIHDIN UUTISET AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN! ULVILAN KAIHDIN OY TIEDOTUSLEHTI KESÄ 2016 www.ulvilankaihdin.fi AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN! SÄLEKAIHTIMET

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2016 :t 5-13 4.2.2016. Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika 4.2.2016 klo 8.30 10.50 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa

Pöytäkirja 2/2016 :t 5-13 4.2.2016. Kaupunkikuvaneuvottelukunta. Aika 4.2.2016 klo 8.30 10.50 Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Aika klo 8.30 10.50 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntija-jäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Vesa Karisalo, aluearkkitehti

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Markku Weckman, rakennuslupajaoston varapuheenjohtaja, varajäsen

Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Markku Weckman, rakennuslupajaoston varapuheenjohtaja, varajäsen Aika klo 8.30 9.45 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Markku Weckman, rakennuslupajaoston

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0

GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0 GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0 Mainostoimisto Penbox 10-2015 TAIVASSALON LOGO Virallinen logo 2015 Taivassalon ilmeen keskeisin elementti on tunnus logotekstin yhteydessä. Yksimastoisesta purjelaivasta muodostuva

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa KONE Kuntotutkimus Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta Tehokasta kiinteistönhoitoa Luotettavasti toimiva hissi tänään ja huomenna Vaativa toimintaympäristö Hissiä käyttävät kaikki kiinteistössä

Lisätiedot

Vanhan seinärakenteen lisäkiinnitystarve julkisivun verhouskorjauksissa. Tutkimussuunnitelma 18.1.2014 Päivitetty 19.3.2014

Vanhan seinärakenteen lisäkiinnitystarve julkisivun verhouskorjauksissa. Tutkimussuunnitelma 18.1.2014 Päivitetty 19.3.2014 Tutkimussuunnitelma 18.1.2014 Päivitetty 19.3.2014 1 (7) 1 Johdanto Peittävä verhouskorjaus yhdistettynä lisälämmöneristämiseen on yleisesti käytetty menetelmä, jota sovelletaan pitkälle vaurioituneen

Lisätiedot