Hyvä Teko kilpailuehdotukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä Teko- 2009. kilpailuehdotukset"

Transkriptio

1 Hyvä Teko kilpailuehdotukset

2 SISÄLTÖ sivu Yleistä: 1 Palkinnon jakaminen Säännöt Valintakriteerit Kilpailuehdotukset 2009: Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus: 3 Vasaramarssi Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy: 5 VTT:n alueellinen asiakaspäällikkö/case Joensuu Keski-Karjalan Kehitys Oy KETI: 7 Kunnari - kilpailuetua kokemuksesta, Yrittäjien osaamisen ja asiantuntijapalveluiden vaihto- ja kehittämisprojekti Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy: 9 Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy -kolmen maakunnan elinkeino-organisaatioiden Venäjä työkalu palvelut globaalisti Cursor Oy, Kotkan Haminan Seudun Kehittämisyhtiö: 11 Yhteisneuvontakonsepti - Yhteisneuvonnan idea Valkeakosken Seudun Kehitys Oy: 15 Etelä-Pirkanmaa pilottina uudessa sähköisessä näyteikkunassa Cursor Oy, Kotkan Haminan Seudun Kehittämisyhtiö: 17 Menestystä muutoksesta - SummaRun vaihe II Alihankintaverkoston rakentamisen johtamisella uusia työpaikkoja Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus: 19 Hankemenestys

3 Hyvä Teko- palkinnon jakaminen 1 Hyvä Teko- palkinnon tarkoituksena on palkita verkoston sisällä tapahtuvaa aktiivisuutta, luovuutta ja rohkeutta uusien ja vaikuttavien toimintamallien kehittämisessä. Samalla palkinnon avulla halutaan rohkaista luovuuteen ja kannustaa myös näkemään se hyvä, jota usein toimijat eivät näe omassa toiminnassaan. Palkitsemisen säännöt: Palkinto jaetaan yhdistyksen jäsenelle, sellaisesta hyvästä toimialaan liittyvästä teosta jolla katsotaan olevan yleistä ja erityistä merkistä yrittäjyyden ja elinkeinojen kehittämisessä. Palkinto jaetaan vuosittain yhdistyksen kesäpäivien yhteydessä. Valinnan suorittaa tätä varten asetettu kolmen hengen ryhmä, joka valitaan palkintojen jaon yhteydessä seuraavalle vuodelle. Ensimmäisellä kierroksella valinnan suorittaa pj, vpj ja toiminnanjohtaja. Kilpailuun voivat osallistua kaikki SEKESin jäsenyhteisöt. Kilpailuehdotukset tulee jättää viimeistään 4 viikkoa ennen kesäpäivien aloitusta SEKESin toimistoon. Kilpailukuvaus ei saa ylittää yhtä A4 arkkia, normaalifontilla kuvattuna. Tarvittaessa tuomaristo pyytää täsmennyksiä. Kilpailukuvauksessa on oltava lyhyt selostus toiminnan sisällöstä, vaikuttavuudesta, hyödynnettävyydestä sekä kustannuksista. Valintakriteerit palkinnolle ovat seuraavat: teko voi olla suuri tai pieni teko voi olla uusi tai vanha teon on oltava pääpiirteissään monistettavissa myös muiden käyttöön teko voi olla yksittäinen teko tai pysyvä toimintamalli teon on kuuluttava kehittämisyhteisöjen toimialaan teon on oltava kustannustehokas teon on oltava vaikuttava

4 PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS Vasaramarssi 3 Pielisen Karjalassa toteutettiin PIKES:in organisoimana Vasaramarssi. Vasaramarssi järjestettiin suomalaisuuden päivänä klo neljällä paikkakunnalla yhtä aikaa: Juuassa, Lieksassa, Nurmeksessa ja Valtimolla. Marssijoita oli yhteensä 300 ihmistä. Vasaramarssin nimi tuli yhteisestä ajatuksesta torjua lamaa rakentamisen avulla. Pielisen Karjalassa on ajoitettu sekä julkista että yksityistä rakentamista kesälle 2009, ja tällä uskotaankin olevan tärkeä merkitys laman selättämisessä. Marssi on perinteinen tapa tarttua toimeen, ja ihmisten on helppo tulla siihen mukaan. Marssi tarkoitus oli torjua lamaa ja lisätä yhteenkuuluvaisuutta seudullisen elinkeinoyhtiön, elinkeinoelämän, yrittäjäjärjestöjen ja kuntien kesken. Kullakin paikkakunnalla marssin alussa yrittäjäjärjestö piti lähtöpuheen ja kaikki marssit päättyivät kunnantalon pihaan, jossa kunnan edustaja piti tulopuheen. Ammattiopiston opiskelijat tekivät harjoitustöinään marssibanderolleja ja keksivät iskulauseita kaikilla oli kivaa. Kaikille marssijoille jaettiin vasarat ja laudat. Lisäksi jaettiin värikkäitä Pohjois-Karjalan yhteismarkkinoinnin Ilo Elää teepaitoja. Kulkueilla oli banderolleja ja megafoneilla huudettiin tarttuvia iskulauseita, kuten Torju Lamaa Käytä Sahaa!. Marssijoilla oli myös kypäriä päässä ja kullakin marssikulkueella oli viimeisenä perälauta, joka ei vuotanut. Marssi sai paljon julkisuutta tiedotusvälineissä. Esimerkiksi Ylä-Karjala lehden kanssa toteutettiin yhdessä juttuaukeama, jossa tuotiin esiin ajankohtaisia positiivisia yritysten laajennushankkeita. Marssireitin pituus kullakin paikkakunnalla oli n. 2 kilometriä, ja katujen varsilla ihmisillä oli hyvä tunnelma. Vasaramarssin kompaktia ideaa voi hyödyntää helposti muissa seudullisissa elinkeinoyhtiöissä, ja marssin valmistelut ovat kivaa yhteispuuhaa. Marssi lähentää myös suhteita yrittäjäyhdistyksiin ja kuntiin. Yhteinen tekeminen huumorilla tuo iloa ja toisaalta testaa kykyä ryhtyä räväkkään toimintaan. Vasaramarssin kokonaiskustannukset olivat n euroa, josta vasaroiden ja lautojen osuus oli 3500 euroa. Lehti-ilmoitukset ja esitteet maksoivat 2000 euroa ja muu rekvisiitta 500 euroa. Eipä tullut kalliiksi suhteutettuna saatuun hyvään mieleen, näkyvyyteen, vaikuttavuuteen ja hengennostatukseen.

5 JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS JOSEK OY VTT:n alueellinen asiakaspäällikkö/case Joensuu 5 VTT:n vaikuttavuuden lisäämistä Joensuun seudulla ja Pohjois-Karjalassa toteutetaan VTT:n ja Josekin välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti VTT:n alueasiakaspäällikön toimenpitein. Toimintamallia on testattu ensimmäisenä Suomessa ja ainoana alueella, jossa ei ole varsinaista VTT:n toimipistettä. Toiminnan sisältö ja sen tavoitteita ovat: 1. toiminta hyödyttää yritysten tuotteiden, tuotantomenetelmien ja tuotantoverkostojen kehittämistä, 2. edistää tuotekehitys- ja tutkimushankkeiden syntymistä yhdessä koti- ja ulkomaisten osapuolten kanssa, 3. luo yhteyksiä alueen yritysten ja yhteisöjen välillä, 4. madaltaa yritysten kynnystä käyttää VTT:n palveluja sekä 5. lisää alueellista näkyvyyttä ja edistää VTT:n tunnettuutta. Vaikuttavuus Yrityksiä toimenpiteiden kohteina on vuosittain n. 50 VTT:n tunnettuus on lisääntynyt alueella merkittävästi Alueen kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden hankkeissa VTT on mukana jo valmisteluvaiheessa Alueen yrittäjiä on viety VTT:n toimipisteisiin Ouluun, Jyväskylään ja Lappeenrantaan näkemään uuden teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksia. Käyntien tuloksena on syntynyt jopa keksintöilmoituksia. VTT:n palvelujen rahoitusinstrumentteina on hyödynnetty uusia TE-keskuksen instrumentteja (mm. avustus innovaatiopalvelujen hankintaan) Yrityksille on järjestetty informaatiotilaisuuksia VTT:n toiminnasta Hyödynnettävyys Sekesin näkökulmasta Toimintamallia ja strategiaa on kehitetty noin kolmen vuoden aikana siten, että sitä voidaan soveltaa myös muiden toimintamallista kiinnostuneiden kehittämisyhtiöiden alueilla. Kustannukset VTT maksaa kulut sopimuksen mukaan. JOSEK Oy:lle ei tule kuluja.

6 KESKI-KARJALAN KEHITYS OY KETI Kunnari - kilpailuetua kokemuksesta, Yrittäjien osaamisen ja asiantuntijapalveluiden vaihto- ja kehittämisprojekti 7 Hankkeen ideana on hyödyntää yrittäjien omaa kokemusta ja asiantuntemusta, vertaistukea yritystoiminnan kehittämisen välineenä Keski-Karjalan seutukunnalla. Tarkoituksena on saada yrityksissä olevaa hiljaista osaamista siirtymään myös muiden yritysten/yrittäjien käyttöön. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yrittäjien, seudun yrittäjäjärjestöjen sekä Keti Oy:n kesken. Hanke tukee sekä yrittäjänä kehittymistä että yrityksen liiketoiminnan kehittämistä siten, että lopputuloksena seutukunnan yritysten kilpailukyky kasvaa. Erityisenä painopistealueena hankkeessa on hiljaisen tiedon siirtymisen tukeminen luopujalta jatkajalle sukupolvenvaihdos tai yrityskauppatilanteissa. Näin pyritään edistämään kasvavaa tarvetta onnistuneisiin yritysten jatkajaprosesseihin sekä varmistamaan jatkajayrittäjän menestymisen edellytykset. Tavoitteet yrittäjien osaamisen ja osaamisen arvostuksen lisääminen vanhemman yrittäjäpolven osaamisen/ tiedon siirtäminen muille yrittäjille yrittäjien välisen luottamuksen syntyminen ja kehittyminen sekä yrittäjien seudullisen yhteisöllisyyden kasvu yrittäjien välisen verkostoitumisen lisääntyminen yhteistyön lisääntyminen ja toiminnallisten yhteenliittymien syntyminen yritysten kehittämistarpeiden havainnointi, raportointi ja hankkeistaminen yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja kannattavan liiketoiminnan aikaansaaminen sukupolvenvaihdosten ja yrityskauppatilanteiden edistäminen Yrittäjäkonkaripoolin kehittäminen Tavoitteena 300 osallistuvaa yritystä, 500 ohjaus- ja konsultointipäivää, 10 yrittäjäkonkaria, jotka jatkavat hankkeen jälkeen kokemuksen ja osaamisen tarjoamista toisille yrityksille. Toiminta Ilmoittautumista, toimeksiantojen sopimista ja raportointia varten on kehitetty ja otettu käyttöön Kunnari tietojärjestelmä. (löytyy kautta). Yrittäjä/ yritys ilmoittautuu asiakkaaksi, kun tuntee tarvitsevansa toisen yrittäjän tukea ja asiantuntemusta jollain liiketoiminnan osa-alueella. Samalla hän voi tarjota asiantuntijapalveluita määrittelemäänsä päivähintaan. Yrittäjä etsii itse aktiivisesti yrittäjäkumppaniasi tai yritysneuvoja auttaa löytämään sen. Asiantuntijana voi toimia enintään 6 pv hankkeen aikana. Asiakkaana voi saada toisen yrittäjän tukea ja konsultointia 2 päivän ajan. Kunnari -hanke maksaa asiantuntijayritykselle korvausta työajasta, asiakasyritys maksaa tästä osallistumismaksun hankkeelle, 20 % kustannuksista. Tällä hetkellä hankkeeseen on ilmoittautunut 120 yrittäjää mukaan ja sovittu 90 toimeksiantoa, yhteensä 143 ohjaus- ja konsultointipäivää. Vaikuttavuus ja tulosten hyödyntäminen Yhdistämällä yksityisen sektorin ja julkisen sektorin yrityspalveluita kehitetään toimintamalli, joka puhuttelee yrittäjiä heidän omalla kielellään ja omista lähtökohdistaan, ja tarjoaa laajan osaamispääoman seudun yrittäjäkentän käyttöön. Hankkeen myötä tavoitetaan suuri osa Keski-Karjalan alueen yrityksistä, jotka muuten eivät hyödyntäisi julkisia yrityspalveluita. Hankkeen aikana yrittäjät ja yritykset tutustuvat paremmin seutukunnan muihin yrityksiin, ja alueelle syntyy tarvelähtöisiä, uusia verkostoja ja yhteenliittymiä. Hankkeen myötä KETIn tarjoamat yrityspalvelut kehittyvät entistä yrityslähtöisemmiksi, ja henkilöstön osaaminen sekä tarjottavat asiantuntijapalvelut kehittyvät käytännön toimeksiantojen ja yrittäjien välisen hiljaisen tiedon tallentamisen ansiosta. Toimintamalli jää elämään seutukunnalla hankkeen jälkeen yrittäjäkonkarien toiminnan vakiintumisen myötä. Toimintamallista tiedotetaan valtakunnallisesti ja pyritään monistamaan se muillekin seutukunnille.

7 MIKKELIN SEUDUN ELINKEINOYHTIÖ MISET OY Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy -kolmen maakunnan elinkeino-organisaatioiden Venäjä työkalu palvelut globaalisti 9 Kolmen maakunnan elinkeino-organisaatiot yhdistivät voimansa tavoitteessaan kasvattaa yritysten venäjänkauppaa. Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy:n perustivat Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy sekä Etelä-Savon kauppakamari. Mukaan osakkaiksi tuli 14 elinkeino-organisaatiota Etelä-Savosta, Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta, nyt omistuspohja kattaa kolmen maakunnan yritykset. Itä-Suomen Businessedustusto toimi ennen yhtiöittämistä Mikkelin Ammattikorkeakoulun hallinnoimana. Taloudellisen tilanteen muuttuminen aktivoi elinkeino-organisaatiot tarjoamaan alueensa yrityksille uusia työkaluja käynnistää ja aktivoida Venäjätoimintoja. Kotimarkkinoiden hiljeneminen on osaltaan lisännyt yritysten kiinnostusta avata uusia markkinakanavia. Yhtiöittämisen ja laajan omistuspohjan avulla voidaan nostaa eri elinkeino-organisaatioiden venäjänkaupan osaamista järjestämällä koulutuksia Venäjä-yhdyshenkilöille. Samalla voidaan koota toimialoittaisia yritysverkostoja, jotka yhteistyössä tekevät operatiivisia toimintoja Venäjän markkinoilla. Kolmen maakunnan yrityspohja antaa hyvän pohjan taloudellisesti tehokkaisiin, yhteisiin vientitoimintoihin. Yhteistyö Venäjä-asioissa tutustuttaa elinkeinoorganisaatioiden henkilökuntaa toisiinsa ja lisää siten tiedonvaihtoa ja yhteistyötä myös muilla sektoreilla. ISBE Oy tarjoaa Venäjälle suuntautuvia kansainvälistymispalveluja yrityksille. Palveluja tarjotaan sekä Venäjän markkinoille aikoville että jo niillä toimiville yrityksille. Suomen toimipiste sijaitsee Mikkelissä ja Pietarissa sijaitsee edustusto, jossa on yli 600 m2 tilaa sekä yrityspalvelut yritysten käyttöön. ISBE Oy:n palveluja ovat mm. markkinatutkimukset, markkinointitapahtumat ja viestintä, kontaktiverkoston rakentaminen ja rahoitusneuvonta. Pietarissa, Venäjän oikeusministeriön myöntämällä luvalla toimiva edustusto tarjoaa mm. toimitilapalveluja, tulkkaus- ja toimistopalveluja, rekrytointipalveluja, yhtiön perustamispalveluja, projektipalveluja ja sijoittajapalveluja. Lisätietoja: Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy:n osakkaat Etelä-Savon Kauppakamari Etelä-Savon Yrittäjät Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy Juvan kunta Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI Keski-Savon Kehitys Oy Kuopion Kauppakamari Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitys Oy Pieksämäen kaupunki Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES Pohjois-Karjalan kauppakamari Pohjois-Karjalan Yrittäjät Savonlinnan seudun kuntayhtymä Savon Yrittäjät Sisä-Savon Seutuyhtymä

8 CURSOR OY, KOTKAN HAMINAN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ Yhteisneuvontakonsepti - Yhteisneuvonnan idea 11 Cursorin Yrityspalvelut otti henkilökohtaisen neuvonnan rinnalle käyttöön yhteisneuvontakonseptin n.14 vuotta sitten. Alun perin yrityspalvelupäällikkö Markku Merovuon perusidean ovat kehittäneet nykymuotoonsa yritysneuvojat Kristiina Kuparinen ja Pirjo Kuusela. Yhteisneuvonnan ideana on rajallisten henkilöstöresurssien säästämiseksi viikoittain koota yrityksen perustamisesta kiinnostuneet samaan tilaisuuteen, jossa voidaan yhdellä kertaa antaa perustiedot yrityksen perustamisen teoriasta ja kannattavuuslaskennasta. Kuluneiden neljäntoista vuoden aikana on 494 yhteisneuvontatilaisuuteen osallistunut yhteensä 3446 henkilöä. Yhteisneuvontatilaisuuksien lisäksi Cursor järjestää TE-keskuksen kanssa vuosittain puolikymmentä päivän kestävää Ideasta yritykseksi tilaisuutta. Yhteisneuvonnan toimintamalli Yhteisneuvontapäivien ensimmäisessä eli teoriaosuudessa esitellään aluksi Cursor Oy:n ja seudullisten kumppanitoimijoiden palveluita. Neuvonnassa käydään läpi mm. yrityksen kannattavan toiminnan edellytyksiä, yrityksen rahoitusvaihtoehtoja, verotusta, riskienhallintaa ja tulevia kehittämis-toimenpiteitä. Osallistujia opastetaan lisäksi mm. markkinoinnissa, asiakaspalvelussa, verkostoitumisessa ja yrittäjän sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä. Tilaisuudessa käsitellään myös eri yritysmuotoihin liittyvät juridiset perustamiskysymykset. Toisessa eli laskentaosuudessa hyödynnetään Cursorin internet-sivuilta löytyvän sähköisen Yritystulkki-ohjelman mahdollisuuksia liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelmien laadinnassa. Tämän tilaisuuden päätteeksi katsotaan vielä Cursorin teettämä DVD viidestä Kotkan-Haminan seudun eri toimialoja edustavasta yrittäjästä sekä näiden eri elinkaaren vaiheessa olevista yrityksistä. Molemmat neuvontatilaisuudet kestävät kolme tuntia. Yhteisneuvontatilaisuuksien jälkeen asiakkaat varaavat ajan henkilökohtaiseen neuvontaan, jolloin liikeideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa terävöitetään sekä hiotaan rahoituskokonaisuuteen liittyviä laskelmia ja hakemuksia. Yhteisneuvonnan kustannustehokkuus Yhteisneuvonta on vain 43 prosenttia eli alle puolet henkilökohtaisen neuvonnan laskennallisista kustannuksista. Räätälöity yhteisneuvontakonsepti edistää yrittäjyyttä myös rakennemuutoksessa Lokakuun lopulla 2007 valtakunnan mediassa uutisoitiin, että Stora Enson Summan tehdas Haminassa lopetetaan ja työttömäksi jää n. 400 työntekijää. Haastavaa tilannetta helpotti se, että kehittämisyhtiö Cursorilla oli jo valmiiksi laadittu rakennemuutosohjelma. Rakennemuutosohjelman yhtenä elementtinä oli taantuman seurauksena työstään irtisanottavien aktivoiminen yrittäjiksi. Cursorin yhteisneuvonta-konsepti räätälöitiin näille teollisuudesta tuleville potentiaalisille yrityksen perustaja-asiakkaille sopivaksi. Samalla haluttiin antaa henkistä tukea irtisanottaville sekä konkreettinen osoitus siitä, etteivät elämä ja työnteko lopu Summan tehtaan sulkemiseen. Tavanomaisesta poiketen saatiin Stora Enson edustajilta lupa tarjota yhteisneuvonta-tilaisuuksia jo ennen yt-neuvottelujen päättymistä ja muut tässä rakennemuutoksessa toimivat tahot hyväksyivät esityksen Stora Ensolle räätälöidystä aloittavan yrittäjän palvelupaketista. Kutsu tähän kaksipäiväiseen yhteisneuvonta-tilaisuuteen ja henkilökohtaiseen neuvontaan laitettiin Stora Enson internetsivujen intraan. Tilaisuuksiin ilmoittautui heti alussa 75 henkilöä ja neuvontapalvelut käynnistettiin välittömästi. Stora Enson, silloisen työvoimatoimiston, pankkien ja erityisrahoittajien kanssa oli sovittu hakemuksiin kuuluvien liitteiden muodosta ja määrästä. Tilaisuuksia järjestettiin marraskuusta 2007 maaliskuulle Räätälöidyn konseptin tuloksena storalaisia yrityksiä on tähän mennessä perustettu yli 20 kpl eri toimialoille. Yhteisneuvontakonseptin monistettavuus Kysyntä tällaiselle räätälöidylle palvelulle jatkuu vilkkaana; konseptia on viimeksi esitelty maaliskuussa 2009 Stora Enson Karhulan tehtaalla, jonka toiminta päättyy vuoden 2010 lopussa. Cursorin vaivattomasti eri toimialoille räätälöitävää yhteisneuvontakonseptia on kyselty myös muualta valtakunnasta.

9 Liite 1 13

10 Liite 2 SEKES Hyvä Teko Yhteisneuvonnan ja henkilökohtaisen neuvonnan kustannusvertailu Yhteisneuvontatilaisuuksien osallistujamäärä keskim. 7 henkilöä / tilaisuus Yhteisneuvonta Tuntia 6 h 21,38 /h Palkkakustannus 128,28 Tilakustannus (alv 0%) 105 Jaettavat materiaalipaketit (alv 0%) 45,5 6,5 /pkt Kokonaiskustannus 278,78 Osallistujamäärä 7 hlöä Tuntia / henkilö 0,9 h Kustannus / henkilö 39,83 43 % Henkilökohtainen neuvonta Puhelinneuvonta alustava, tuntia 1,04 h 7,25 h /pv Tapaaminen, tuntia 3 h 21,38 /h Tuntia yhteensä 4,0 h Palkkakustannus/neuvonta 86,4 Jaettava materiaalipaketti (alv 0%) 6,5 Kustannus / henkilö 92,88 Osallistujamäärä 1 hlöä Tuntia / henkilö 4,0 h Kustannus/ henkilö 92,88

11 VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY Etelä-Pirkanmaa pilottina uudessa sähköisessä näyteikkunassa 15 Paikkatiedon hyödyntämiseen perustuva sivusto suunnattiin Valkeakosken asuntomessuvieraille, jotta he löytäisivät seudun kuntien (Akaa, Kylmäkoski, Urjala ja Valkeakoski) oheispalvelut yhdestä osoitteesta. Interaktiivinen, helppokäyttöinen ratkaisu toimii netin lisäksi selainohjelmalla varustetuissa matkapuhelimissa. Palveluntuottajat (rekisteröityneet käyttäjät) koukuttavat itse kohderyhmänsä tuottamalla kartalle oman sisältönsä, linkittäen sen kotisivuilleen ja jakamalla tietoa sosiaalisen median kautta. Loppuasiakkaiden välinen viestintä ja erilaiset mielipiteet tuovat moninkertaisesti uskottavuutta verrattuna maksettuun ja suunniteltuun markkinointiin/mainontaan. Pilotti toteutettiin osana VETO-hanketta: seudun rakennemuutosta yritetään hallita luomalla edellytyksiä erityisesti palveluyrityksille ja panostamalla markkinointiviestintään. Pienestä suureksi: monistettavissa koko verkoston käyttöön Vastaavaa, suomenkielistä, hajautettuun sisällöntuotantoon perustuvaa koko maan kattavaa ratkaisua ei ole. Avoimeen lähdekoodiin perustuva sovellus on käytettävissä sellaisenaan maksutta kautta koko maan. Sitä voi myös kuka tahansa hyödyntää oman, räätälöidyn ratkaisunsa kehittämiseksi. Pysyvä toimintamalli: jatkaa elämäänsä hankkeen loputtuakin Sivusto kehittyy jatkuvasti Wikipedian tapaan. Siitä tulee varmasti käyttäjiensä näköinen. Toivomme sivuston palvelevan seudun sisämarkkinoita myös jatkossa, ympärivuotiset asiakkaat kun löytyvät yleensä läheltä. Ratkaisu myös verkottaa seutumme muuhun Suomeen asuntomessujen saaman julkisuuden kyljessä. Pilotti on osa isompaa, kansainvälistä kokonaisratkaisua, joka esitellään myöhemmin. Ratkaisun tiimoilta on syntymässä uusi, mahdollisesti Suomeen sijoittuva yritys. Kustannustehokas: työkalu suurten joukkojen puhutteluun Kansainvälinen, muutaman henkilön ICT-ammattilaisten yhteisö kehitti softan oman työnsä ohella talkoovoimin. Kertaluonteiset perustamiskustannukset (juridinen konsultointi, käännöstyö ja visuaalinen suunnittelu) maksoivat noin 3500 e. Markkinointiin jokainen palvelua toimijoille jatkossa tarjoava kehitysyhtiö panostaa resurssiensa mukaisesti. Vaikuttava: jokaisen ulottuvilla oleva oppimisympäristö Sovellusta voivat hyödyntää yritykset, yhdistykset, kunnat, tapahtumajärjestäjät sekä yksityishenkilöt. Sivusto sopii myös osaksi media- tai yrittäjyyskasvatusta, jossa harjoitella markkinointitaitoja. Niiden puutehan on aina ollut suomalaisen yrittäjyyden haasteita.

12 CURSOR OY, KOTKAN HAMINAN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ Menestystä muutoksesta - SummaRun vaihe II Alihankintaverkoston rakentamisen johtamisella uusia työpaikkoja 17 SummaRun projekti osana laajempaa rakennemuutoshanketta käynnistettiin heti Stora Enso Oyj:n ilmoitettua päätöksestä sulkea Summan paperitehdas Haminassa tammikuussa Projektin tavoite oli saada Summan tehdaskiinteistö uudelleenkäyttöön, uusia yrityksiä seudulle ja työllistää irtisanotut työntekijät. Lisäksi halutaan monipuolistaa seudun elinkeinorakennetta seudun vahvuuksia hyödyntäen. SummaRunin suurimmat tähänastiset saavutukset on työ Googlen ja WinWinDin sijoittumisessa Haminaan. WinWinD on vuonna 2000 Oulussa perustettu yritys, joka valmistaa 1MW ja 3MW tuulivoimaloita. Lokakuussa Haminassa avattava 3MW tuulivoimalatehdas on Suomen ensimmäinen tuulivoimaloiden kokoonpanoa sarjatuotantona valmistava tehdas. Kokonaisinvestointi on suuruudeltaan 20M ja tehtaan työllistävä vaikutus on ensivaiheessa 250 ihmistä. WinWinDin sijoittumispäätöksen jälkeen projektissa tehtiin suunnitelmat tuulivoimaklusterin kokoamisesta Kotkan-Haminan seudulle, jonka yhtenä osana on WinWinDin alihankintaketjun (työllistää arviolta yli 300 ihmistä) rakentaminen Kotkan- Haminan seudulle. Koska WinWinD on lähtöisin Oulusta, eikä yrityksellä ollut aikaisempia toimintoja Kaakkois-Suomessa, oli vaarana, etteivät kysyntä ja tarjonta kohtaa. Cursor ja WinWinD kävivät yhdessä läpi suurimmat puutteet sen hetkisessä alihankintaketjussa ja miettivät miltä osin alihankinnan läheisyys tuo kilpailuetua Näin seudun yritykset tuntevan Cursorin rooliksi muodostui osaamisen ja sen tarpeen yhdistäminen. Tuloksena on ollut kesään mennessä kolme WinWinDille järjestettyä usean päivän kierrosta, joissa on tavattu 26 yritystä. Tuloksia saatiin aikaan välittömästi ja ensimmäisten yritysten kanssa toimitukset alkoivat heti keväällä. Joukossa on ollut myös useita Kaakkois-Suomen ulkopuolella toimivia yrityksiä, joita autetaan parhaillaan etabloitumisessa tuulivoimalatehtaan läheisyyteen. Tämä synnyttää seudulle uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Cursor on myös verkottanut yrityksiä, jotta pienemmät yritykset yhdessä voivat muodostaa luotettavan ja tehokkaan kokonaisuuden. Ymmärtämällä osallistuvien tahojen yhteiset intressit on mahdollista saada merkittäviä tuloksia WinWinD: Moninkertaistuvat volyymit ja etsii luotettavia, kustannustehokkaita ja laadukkaita toimittajia Tehokas alihankintaverkosto mahdollisimman lähellä tehdasta kasvattaa WinWinDin kilpailukykyä. Cursor: Kehittää seudun yritystoimintaa ja elinvoimasuutta. Hyvät suhteet WinWinDiin sekä paikallisiin yrityksiin. Kehitysohjelmien kautta kehitetään alihankintayrityksiä palvelemaan WinWinDiä. Alihankintayritykset: Varsinkin metsäteollisuuden alihankkijat tarvitsevat uutta liiketoimintaa, jossa hyödyntää olemassa olevaa teknologiaa ja osaamista. Yrityksen joutuvat kehittämään toimintojaan, jotta vastaavat WinWinDin vaatimuksia ja tämä avaa uusia mahdollisuuksia kansainvälisille markkinoille, Tehdyt toimenpiteet: Avoimet tiedotustilaisuudet kiinnostuneille yrityksille (2kpl yhteensä 150 yritystä) WinWinD kyselylomake- neuvonta, keräys, toimittaminen keskitetysti WinWinDin hankintaprosessien omaksuminen Tarvekyselyt WinWinDiltä vaihtoehtoja Cursorilta Useiden päivien alihankintakierrosten järjestäminen (3 kpl) Yritysten preppaus WinWinDin tapaamisiin Alihankinnan perässä seudulle sijoittuvien yritysten etabloitumisessa auttaminen Yritysten kehittäminen vastaamaan WinWinDin tarpeita Apuna alihankkijoiden keskinäisessä verkostoitumisessa, jotta yritykset pystyvät yhdessä palvelemaan paremmin rakenteilla olevaa tuulivoimalatehdasta Toimenpiteiden kustannus: Yksi Oulun matka ja kuukauden työtunnit

13 PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS Hankemenestys 19 Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy, PIKES oli Euroopan menestynein organisaatio saksalaisen Freiburgin instituutin ohella Euroopan Komission Lifelong Learning ohjelman (LLL) päättyneellä hakukierroksella. Ohjelmaan tuli yhteensä 2781 hakemusta, joista vain 171 hyväksyttiin. Siis joka 16. hakemus hyväksyttiin. PIKES jätti pääpartnerina kaksi hankehakemusta, ja ne molemmat hyväksyttiin! PIKES oli ainoa suomalainen pääpartnerihakija, jonka hakemus ylipäätään hyväksyttiin. Näin PIKES oli Euroopan paras hakija tällä kierroksella. Toinen PIKES:in hankkeista oli PAWT ja toinen ECO-Tourism. PAWT-hanke keskittyy työuran jatkamiseen verkkopedagogiikan avulla. Hanke on erittäin tärkeä koko Euroopan agendalla, koska väestö vanhenee ja useat Euroopan valtiot, Suomi mukaan lukien, pyrkivät jatkamaan ihmisten työuria. ECO-Tourism hanke puolestaan keskittyy ekomatkailun eurooppalaisen mallikonseptin luomiseen. Aihe on tärkeä ja ajankohtainen ja se linkittyy esimerkillisellä tavalla ilmastomuutoksen hillinnän teemaan. Erityisen tärkeää on löytää Euroopan näkökulmasta tärkeitä aiheita kehittämishankkeiden sisältöön. Menestyminen näissä suorissa komission hankehauissa on tärkeää, koska tulevina vuosina kansallinen rahoitus ja EU:n Suomelle osoittama rakennerahoitus vähenee jyrkästi vuoden 2013 jälkeen. Seudullisten kehittämisyhtiöiden kannalta on tärkeää aloittaa ajoissa näiden suorien hankkeiden hakeminen. Suorien hankkeiden etuna on vähempi byrokratia ja pienempi kassarasitus verrattuna esimerkiksi Itä-Suomen nykyisiin rakennerahastohankkeisiin. Suomalaisilla toimijoilla on toistaiseksi ollut vähän menestystä näissä hauissa ja olemme jäljessä meitä vastaavista Euroopan maista. Erityisen vähän suomalaisilla toimijoilla on menestystä pääpartnereina. Lähinnä vain suurimmat yliopistot ovat saaneet hakemuksiin läpi. PIKES:in toimintatapaa hyvin verkostoituneesta hankevalmistelusta ja hankehausta voi hyödyntää myös muissa seudullisissa elinkeinoyhtiöissä. Kahden hankkeen valmistelu ja hakeminen maksoi PIKES:lle noin euroa. Tällä panostuksella saatiin kaksi 2-vuotista hanketta, joiden yhteenlaskettu budjetti on euroa. Tästä rahasta tulee euroa suoraan komissiolta, ja loppu on partnereiden omaa työpanosta. Tästä eurosta tulee 70% eli euroa komissiolta jo ennen hankkeiden aloitusta PIKES:in pankkitilille. Onpa ilo tehdä kehittämistyötä näillä resursseilla!

14 Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry, Toinen linja 14, Helsinki,

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Kotkan-Haminan seutu viisi kuntaa noin 88.000 asukasta noin 5000 yritystä meri ja raja 2 Avainluvut 2011 konserni

Lisätiedot

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut www.josek.fi Josek on yrityksiä varten Josek palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Edunvalvontaa ja palveluita

Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät Edunvalvontaa ja palveluita Suomen Yrittäjät edistää yrittäjyyttä. Tavoitteemme on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjyyden vahvistaminen lisää kansalaisten

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Strategiapäällikkö Pekka Myllynen AVIn auditorio, Joensuu Pohjois-Karjalan ELY-keskus 18.9.2014 Pohjois-Karjalan vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Joensuun seutu. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy. Keskitä yhteydet. kasvun paikkaa. www.josek.fi

Joensuun seutu. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy. Keskitä yhteydet. kasvun paikkaa. www.josek.fi Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Keskitä yhteydet kasvun paikkaa. Investoi osaajiin Yhteyskeskusala kasvaa ja kehittyy. Osaajia ja koulutusta alan tarpeisiin tarjoaa Joensuun seutu,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla

Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla Innovaatiosetelin pilotointi Tampereen seudulla 2016-2017 pilotoidaan konkreettisesti innovaatioseteliä pkyritysten kanssa yhteistyössä rakennetaan digitaalinen palvelualusta seteleiden hakemiseksi, myöntämiseksi

Lisätiedot

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos

Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos Ylä-Karjalan elinkeinoohjelmaluonnos 2018-2020 Tulevaisuustyöpaja 31.01.2017 ELINKEINO-OHJELMA 2018-2020 Suuntaa Valtimon ja Nurmeksen elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämistä Toteuttaa Valtimon ja Nurmeksen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yrityspalveluseteli

Jyväskylän kaupungin yrityspalveluseteli Jyväskylän kaupungin yrityspalveluseteli Suvi Vuojolainen, markkinointipäällikkö Jyväskylän kaupunki, elinkeinoyksikkö 15.11.2017 1 Elinkeinoyksikkö Vastaa kaupungin elinkeinopolitiikan ohjauksesta ja

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kasvun paikka. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

Joensuun seutu. Kasvun paikka. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Joensuun seutu Kasvun paikka. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy priima_3_210x297mm.indd 1 9.1.2009 11:24:57 Elämisen laatua Joensuun seutu on vahva vastaus nykyihmisen unelmiin. Tarina omakotitaloasumisesta

Lisätiedot

Keskitä yhteydet kasvun paikkaan.

Keskitä yhteydet kasvun paikkaan. Joensuun seutu Keskitä yhteydet kasvun paikkaan. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Investoi osaajiin ASIAKASPALVELUA, KOMMUNIKAATIOTA, VIESTINTÄÄ, TUKIPALVELUJA, SÄHKÖISTÄ LIIKETOIMINTAA, MARKKINOINTIA,

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut seudullisen kilpailukyvyn rakentajana

Seudulliset yrityspalvelut seudullisen kilpailukyvyn rakentajana Seudulliset yrityspalvelut seudullisen kilpailukyvyn rakentajana Case Savonlinna Seutujohtaja Marjukka Aarnio 6.5.2010 Seutujohtaja Marjukka Aarnio Savonlinnan seudun kuntayhtymä Savonlinnan seutu 2. 3.

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

QUIT SAYING TOMORROW. Info yrityspalvelusetelistä

QUIT SAYING TOMORROW. Info yrityspalvelusetelistä QUIT SAYING TOMORROW. Info yrityspalvelusetelistä 26.1.2018 YRITYSPALVELUSETELI Jyväskylän kaupungin elinkeinopolitiikan väline Yritysneuvonnan painopisteen siirtyminen entistä enemmän palveluohjaukseen

Lisätiedot

Pete Okkonen Kasvu Open* - toteu1aja Aava & Bang Oy *Kasvu Open is registered trademark of Central Finland Chamber of Commerce

Pete Okkonen Kasvu Open* - toteu1aja Aava & Bang Oy *Kasvu Open is registered trademark of Central Finland Chamber of Commerce Pete Okkonen Kasvu Open* - toteu1aja Aava & Bang Oy *Kasvu Open is registered trademark of Central Finland Chamber of Commerce Tervetuloa Kasvu Open verkostoon Rauman seutu! Kasvu Open on alueellisen ja

Lisätiedot

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Toimintaa ylläpitävä organisaatio Vaalijalan Kuntayhtymä -Kotipaikka Pieksämäki

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa Suomen Franchising-Yhdistys ry. (SFY) Yhdistys on perustettu 1988 Vuonna 2013 yhdistys vietti 25-juhlavuotta teemalla 1000 uutta yritystä

Lisätiedot

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT

YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö YRITYKSESI TUKENA JOSEKIN NEUVONTA- PALVELUT Josek on Joensuun seudun yrityksiä varten Palvelemme luottamuksellisesti ja puolueettomasti kaikkia Joensuun seudun yrityksiä

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI -- tukea ja koulutusta alkuvaiheeseen TE-toimistosta

YRITTÄJÄKSI -- tukea ja koulutusta alkuvaiheeseen TE-toimistosta YRITTÄJÄKSI -- tukea ja koulutusta alkuvaiheeseen TE-toimistosta Starttirahalla edistetään yrittäjyyttä ja työllistymistä Se turvaa yrittäjän toimentulon sinä aikana kun yritystoimintaa käynnistetään ja

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Elintarviketoimialan Kasvupolku keväällä 2017

Elintarviketoimialan Kasvupolku keväällä 2017 Elintarviketoimialan Kasvupolku keväällä 2017 Järjestäjänä Savogrow Oy & kumppanit Tule mukaan kumppaniksi Suomen suurimpaan yritysten sparrausprosessiin! Kasvu Open haastaa start again -yritykset kasvuun

Lisätiedot

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin...

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... Marketta Korhonen Minustako yrittäjä? Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... pakon sanelemana työttömyyden kautta (itsensä työllistäminen) koulutuksen kautta harrastuksen kautta franchising yrittäjyyden

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen Torstai 17.9.2009 klo 13-17 Jyväskylä Paviljonki, auditorio Wivi Yritysten sukupolvenvaihdosten edistäminen -projekti APAKE/TEM

Lisätiedot

Tervetuloa Yrityssaloon. Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A

Tervetuloa Yrityssaloon. Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A Armi Metsänoja Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama 1.1.2009 perustettu oy, elinkeinoyhtiö, Yrittäjyyden

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat

Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat Joensuun Tiedepuisto Oy 8,2 M liikevaihto v. 2012 34 henkilökunta 23 vuotta Omistuspohja Joensuun kaupunki 86 % Itä-Suomen yliopisto 7 % Finnvera

Lisätiedot

Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys:

Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys: Pohjois-Savon EBC-hankkeen tausta Ympäristö- ja bioenergia-ala Pohjois- Savossa Pohjois-Savon EBC-hankkeen taustana on ollut kysymys: Kuinka saadaan perustettua uusia ympäristöalan yrityksiä ja miten jo

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9. Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.2017 Johdanto Valtuustokausittain laadittu Joensuun (kaupunki)seudun

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Suunnitellusti vapaalle. Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka

Suunnitellusti vapaalle. Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka Suunnitellusti vapaalle Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka 1 MISTÄ APUA OMISTAJANVAIHDOS TILANTEESEEN? Julkiset toimijat: ELY-keskus Finnvera Verotoimisto Sedulliset toimijat: Yrityspalvelu

Lisätiedot

enäjä Kehittämiskeskus Oy Häme asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille MAHDOLLISUUKSIEN 25.3.

enäjä Kehittämiskeskus Oy Häme asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille MAHDOLLISUUKSIEN 25.3. Kehittämiskeskus Oy Häme MAHDOLLISUUKSIEN enäjä asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille 1 Venäjä on Euroopan nopeimmin kasvava markkina-alue. Se tarjoaa

Lisätiedot

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Neuvontapalvelut - tuotteistetut - asiakaspalvelu Koulutuspalvelut Rahoituspalvelut Balanssi DesignStart easkel Globaali Kunto Monitaito

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi

Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Länsi-Uudenmaan matkailun koordinointi Alueellisen organisoitumisen mahdollisuudet Asiat Länsi-Uudenmaan matkailun ongelmat Alueelliset organisointimallit muualla Suomessa Haastattelut kesä-elokuu 2009

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Ys.fi ja seututyön tilanne 18.10.2011

Ys.fi ja seututyön tilanne 18.10.2011 Ys.fi ja seututyön tilanne 18.10.2011 Merja Heinonen yrityssuomi.fi, puh. 040 595 4920, merja.heinonen@ely-keskus.fi 19.10.201 1 Portaalin seuraavassa kehitysvaiheessa: Sisällöt nousevat asiayhteyteensä

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa?

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? Yritys-Suomi -seminaari 06.05.2010 Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? - Miten sopimus syntyi Kotkan-Haminan seudulla? 10.5.2010 asiantuntija Eeva Koskimies Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työkaluja seudullisten yrityspalveluiden työhön ajankohtaista TE-toimistosta, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 23.9.2015 Tuija Groop

Lisätiedot

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA 1 YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA KAUPPAKAMARI Työskentelemme elinvoimaisen Suomen puolesta. Suomi ilman hyvinvoivia yrityksiä on Suomi ilman hyvinvointia. Keskuskauppakamari ja 19 alueellista kauppakamaria,

Lisätiedot

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5. CASE SILLANRAKENTAJA Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.2017 Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008

Itä-Suomen Innovatiiviset toimet ohjelma 2006-2008 Huomiota ohjelman toteutuksesta ja haasteita hyvinvointisektorin kehittämistoiminnalle jatkossa 8.1.2009 Maarit Siitonen Ohjelman tekninen toteutus: - Toiminta-alueena neljä maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo,

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan elinkeino- ja kehittämispalvelujen organisoinnista

Itä-Uudenmaan elinkeino- ja kehittämispalvelujen organisoinnista Itä-Uudenmaan elinkeino- ja kehittämispalvelujen organisoinnista 1. Itä-Uudenmaan elinkeinoelämä Asukkaat Itä-Uudellamaalla oli vuoden 2010 lopussa asukkaita yhteensä 96 800 jakaantuen siten, että Loviisan

Lisätiedot

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9.

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9. Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry Partneriaamu Hki 1.9.2016 31.8.16 31.8.16 Toiminnan käynnistäminen 2013 Osaava hallitus-

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Viennin rahoitusjärjestelyt Oulu, 14.4.2016 Juha Pulkkinen & Pauli Berg Sisältö Team Finland: Mikä, miksi, kenelle Mitä Team Finland tarjoaa viennin tueksi? Yritysten

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Komissiomalli 13.04.2012

Joensuun seudun hankintatoimi. Komissiomalli 13.04.2012 Joensuun seudun hankintatoimi Komissiomalli 13.04.2012 Yleistä hankintatoimesta Yleistä Vastaa yhteistyötahojen tavaroiden ja palveluiden yhteishankinnoista Kilpailuttaa myös yhteistyötahojen erillishankintoja

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

Social media manager koulutus

Social media manager koulutus Social media manager koulutus Koulutus organisaation sosiaalisen median toiminnasta vastaaville henkilöille. 8.5.2012 klo 8:30-16:00 2.10.2012 klo 8:30-16:00 @ Mannerheimintie 8 0010 Helsinki Social media

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015 FISS -teolliset symbioosit Suomessa Henrik Österlund 10.9.2015 Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Yhteiskunnallinen tarve Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen, globaaleilla markkinoilla toimivaa

Lisätiedot

Etelä-Savon, Pohjois- Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastojen osaamiskartoitushanke. Tampereella Virpi Launonen

Etelä-Savon, Pohjois- Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastojen osaamiskartoitushanke. Tampereella Virpi Launonen Etelä-Savon, Pohjois- Karjalan ja Pohjois-Savon kirjastojen osaamiskartoitushanke Tampereella 6.9.2013 Virpi Launonen Miksi? Jatkuva muutos Uusi järjestelmä, sähköiset aineistot vain osa muutoksesta Eläköityminen,

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa Suomen Franchising-Yhdistys ry. (SFY) Yhdistys on perustettu 1988 Vuonna 2013 yhdistys viettää 25-juhlavuotta teemalla 1000 uutta yritystä

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot