Hyvä Teko kilpailuehdotukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä Teko- 2009. kilpailuehdotukset"

Transkriptio

1 Hyvä Teko kilpailuehdotukset

2 SISÄLTÖ sivu Yleistä: 1 Palkinnon jakaminen Säännöt Valintakriteerit Kilpailuehdotukset 2009: Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus: 3 Vasaramarssi Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy: 5 VTT:n alueellinen asiakaspäällikkö/case Joensuu Keski-Karjalan Kehitys Oy KETI: 7 Kunnari - kilpailuetua kokemuksesta, Yrittäjien osaamisen ja asiantuntijapalveluiden vaihto- ja kehittämisprojekti Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy: 9 Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy -kolmen maakunnan elinkeino-organisaatioiden Venäjä työkalu palvelut globaalisti Cursor Oy, Kotkan Haminan Seudun Kehittämisyhtiö: 11 Yhteisneuvontakonsepti - Yhteisneuvonnan idea Valkeakosken Seudun Kehitys Oy: 15 Etelä-Pirkanmaa pilottina uudessa sähköisessä näyteikkunassa Cursor Oy, Kotkan Haminan Seudun Kehittämisyhtiö: 17 Menestystä muutoksesta - SummaRun vaihe II Alihankintaverkoston rakentamisen johtamisella uusia työpaikkoja Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus: 19 Hankemenestys

3 Hyvä Teko- palkinnon jakaminen 1 Hyvä Teko- palkinnon tarkoituksena on palkita verkoston sisällä tapahtuvaa aktiivisuutta, luovuutta ja rohkeutta uusien ja vaikuttavien toimintamallien kehittämisessä. Samalla palkinnon avulla halutaan rohkaista luovuuteen ja kannustaa myös näkemään se hyvä, jota usein toimijat eivät näe omassa toiminnassaan. Palkitsemisen säännöt: Palkinto jaetaan yhdistyksen jäsenelle, sellaisesta hyvästä toimialaan liittyvästä teosta jolla katsotaan olevan yleistä ja erityistä merkistä yrittäjyyden ja elinkeinojen kehittämisessä. Palkinto jaetaan vuosittain yhdistyksen kesäpäivien yhteydessä. Valinnan suorittaa tätä varten asetettu kolmen hengen ryhmä, joka valitaan palkintojen jaon yhteydessä seuraavalle vuodelle. Ensimmäisellä kierroksella valinnan suorittaa pj, vpj ja toiminnanjohtaja. Kilpailuun voivat osallistua kaikki SEKESin jäsenyhteisöt. Kilpailuehdotukset tulee jättää viimeistään 4 viikkoa ennen kesäpäivien aloitusta SEKESin toimistoon. Kilpailukuvaus ei saa ylittää yhtä A4 arkkia, normaalifontilla kuvattuna. Tarvittaessa tuomaristo pyytää täsmennyksiä. Kilpailukuvauksessa on oltava lyhyt selostus toiminnan sisällöstä, vaikuttavuudesta, hyödynnettävyydestä sekä kustannuksista. Valintakriteerit palkinnolle ovat seuraavat: teko voi olla suuri tai pieni teko voi olla uusi tai vanha teon on oltava pääpiirteissään monistettavissa myös muiden käyttöön teko voi olla yksittäinen teko tai pysyvä toimintamalli teon on kuuluttava kehittämisyhteisöjen toimialaan teon on oltava kustannustehokas teon on oltava vaikuttava

4 PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS Vasaramarssi 3 Pielisen Karjalassa toteutettiin PIKES:in organisoimana Vasaramarssi. Vasaramarssi järjestettiin suomalaisuuden päivänä klo neljällä paikkakunnalla yhtä aikaa: Juuassa, Lieksassa, Nurmeksessa ja Valtimolla. Marssijoita oli yhteensä 300 ihmistä. Vasaramarssin nimi tuli yhteisestä ajatuksesta torjua lamaa rakentamisen avulla. Pielisen Karjalassa on ajoitettu sekä julkista että yksityistä rakentamista kesälle 2009, ja tällä uskotaankin olevan tärkeä merkitys laman selättämisessä. Marssi on perinteinen tapa tarttua toimeen, ja ihmisten on helppo tulla siihen mukaan. Marssi tarkoitus oli torjua lamaa ja lisätä yhteenkuuluvaisuutta seudullisen elinkeinoyhtiön, elinkeinoelämän, yrittäjäjärjestöjen ja kuntien kesken. Kullakin paikkakunnalla marssin alussa yrittäjäjärjestö piti lähtöpuheen ja kaikki marssit päättyivät kunnantalon pihaan, jossa kunnan edustaja piti tulopuheen. Ammattiopiston opiskelijat tekivät harjoitustöinään marssibanderolleja ja keksivät iskulauseita kaikilla oli kivaa. Kaikille marssijoille jaettiin vasarat ja laudat. Lisäksi jaettiin värikkäitä Pohjois-Karjalan yhteismarkkinoinnin Ilo Elää teepaitoja. Kulkueilla oli banderolleja ja megafoneilla huudettiin tarttuvia iskulauseita, kuten Torju Lamaa Käytä Sahaa!. Marssijoilla oli myös kypäriä päässä ja kullakin marssikulkueella oli viimeisenä perälauta, joka ei vuotanut. Marssi sai paljon julkisuutta tiedotusvälineissä. Esimerkiksi Ylä-Karjala lehden kanssa toteutettiin yhdessä juttuaukeama, jossa tuotiin esiin ajankohtaisia positiivisia yritysten laajennushankkeita. Marssireitin pituus kullakin paikkakunnalla oli n. 2 kilometriä, ja katujen varsilla ihmisillä oli hyvä tunnelma. Vasaramarssin kompaktia ideaa voi hyödyntää helposti muissa seudullisissa elinkeinoyhtiöissä, ja marssin valmistelut ovat kivaa yhteispuuhaa. Marssi lähentää myös suhteita yrittäjäyhdistyksiin ja kuntiin. Yhteinen tekeminen huumorilla tuo iloa ja toisaalta testaa kykyä ryhtyä räväkkään toimintaan. Vasaramarssin kokonaiskustannukset olivat n euroa, josta vasaroiden ja lautojen osuus oli 3500 euroa. Lehti-ilmoitukset ja esitteet maksoivat 2000 euroa ja muu rekvisiitta 500 euroa. Eipä tullut kalliiksi suhteutettuna saatuun hyvään mieleen, näkyvyyteen, vaikuttavuuteen ja hengennostatukseen.

5 JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS JOSEK OY VTT:n alueellinen asiakaspäällikkö/case Joensuu 5 VTT:n vaikuttavuuden lisäämistä Joensuun seudulla ja Pohjois-Karjalassa toteutetaan VTT:n ja Josekin välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti VTT:n alueasiakaspäällikön toimenpitein. Toimintamallia on testattu ensimmäisenä Suomessa ja ainoana alueella, jossa ei ole varsinaista VTT:n toimipistettä. Toiminnan sisältö ja sen tavoitteita ovat: 1. toiminta hyödyttää yritysten tuotteiden, tuotantomenetelmien ja tuotantoverkostojen kehittämistä, 2. edistää tuotekehitys- ja tutkimushankkeiden syntymistä yhdessä koti- ja ulkomaisten osapuolten kanssa, 3. luo yhteyksiä alueen yritysten ja yhteisöjen välillä, 4. madaltaa yritysten kynnystä käyttää VTT:n palveluja sekä 5. lisää alueellista näkyvyyttä ja edistää VTT:n tunnettuutta. Vaikuttavuus Yrityksiä toimenpiteiden kohteina on vuosittain n. 50 VTT:n tunnettuus on lisääntynyt alueella merkittävästi Alueen kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden hankkeissa VTT on mukana jo valmisteluvaiheessa Alueen yrittäjiä on viety VTT:n toimipisteisiin Ouluun, Jyväskylään ja Lappeenrantaan näkemään uuden teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksia. Käyntien tuloksena on syntynyt jopa keksintöilmoituksia. VTT:n palvelujen rahoitusinstrumentteina on hyödynnetty uusia TE-keskuksen instrumentteja (mm. avustus innovaatiopalvelujen hankintaan) Yrityksille on järjestetty informaatiotilaisuuksia VTT:n toiminnasta Hyödynnettävyys Sekesin näkökulmasta Toimintamallia ja strategiaa on kehitetty noin kolmen vuoden aikana siten, että sitä voidaan soveltaa myös muiden toimintamallista kiinnostuneiden kehittämisyhtiöiden alueilla. Kustannukset VTT maksaa kulut sopimuksen mukaan. JOSEK Oy:lle ei tule kuluja.

6 KESKI-KARJALAN KEHITYS OY KETI Kunnari - kilpailuetua kokemuksesta, Yrittäjien osaamisen ja asiantuntijapalveluiden vaihto- ja kehittämisprojekti 7 Hankkeen ideana on hyödyntää yrittäjien omaa kokemusta ja asiantuntemusta, vertaistukea yritystoiminnan kehittämisen välineenä Keski-Karjalan seutukunnalla. Tarkoituksena on saada yrityksissä olevaa hiljaista osaamista siirtymään myös muiden yritysten/yrittäjien käyttöön. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yrittäjien, seudun yrittäjäjärjestöjen sekä Keti Oy:n kesken. Hanke tukee sekä yrittäjänä kehittymistä että yrityksen liiketoiminnan kehittämistä siten, että lopputuloksena seutukunnan yritysten kilpailukyky kasvaa. Erityisenä painopistealueena hankkeessa on hiljaisen tiedon siirtymisen tukeminen luopujalta jatkajalle sukupolvenvaihdos tai yrityskauppatilanteissa. Näin pyritään edistämään kasvavaa tarvetta onnistuneisiin yritysten jatkajaprosesseihin sekä varmistamaan jatkajayrittäjän menestymisen edellytykset. Tavoitteet yrittäjien osaamisen ja osaamisen arvostuksen lisääminen vanhemman yrittäjäpolven osaamisen/ tiedon siirtäminen muille yrittäjille yrittäjien välisen luottamuksen syntyminen ja kehittyminen sekä yrittäjien seudullisen yhteisöllisyyden kasvu yrittäjien välisen verkostoitumisen lisääntyminen yhteistyön lisääntyminen ja toiminnallisten yhteenliittymien syntyminen yritysten kehittämistarpeiden havainnointi, raportointi ja hankkeistaminen yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja kannattavan liiketoiminnan aikaansaaminen sukupolvenvaihdosten ja yrityskauppatilanteiden edistäminen Yrittäjäkonkaripoolin kehittäminen Tavoitteena 300 osallistuvaa yritystä, 500 ohjaus- ja konsultointipäivää, 10 yrittäjäkonkaria, jotka jatkavat hankkeen jälkeen kokemuksen ja osaamisen tarjoamista toisille yrityksille. Toiminta Ilmoittautumista, toimeksiantojen sopimista ja raportointia varten on kehitetty ja otettu käyttöön Kunnari tietojärjestelmä. (löytyy kautta). Yrittäjä/ yritys ilmoittautuu asiakkaaksi, kun tuntee tarvitsevansa toisen yrittäjän tukea ja asiantuntemusta jollain liiketoiminnan osa-alueella. Samalla hän voi tarjota asiantuntijapalveluita määrittelemäänsä päivähintaan. Yrittäjä etsii itse aktiivisesti yrittäjäkumppaniasi tai yritysneuvoja auttaa löytämään sen. Asiantuntijana voi toimia enintään 6 pv hankkeen aikana. Asiakkaana voi saada toisen yrittäjän tukea ja konsultointia 2 päivän ajan. Kunnari -hanke maksaa asiantuntijayritykselle korvausta työajasta, asiakasyritys maksaa tästä osallistumismaksun hankkeelle, 20 % kustannuksista. Tällä hetkellä hankkeeseen on ilmoittautunut 120 yrittäjää mukaan ja sovittu 90 toimeksiantoa, yhteensä 143 ohjaus- ja konsultointipäivää. Vaikuttavuus ja tulosten hyödyntäminen Yhdistämällä yksityisen sektorin ja julkisen sektorin yrityspalveluita kehitetään toimintamalli, joka puhuttelee yrittäjiä heidän omalla kielellään ja omista lähtökohdistaan, ja tarjoaa laajan osaamispääoman seudun yrittäjäkentän käyttöön. Hankkeen myötä tavoitetaan suuri osa Keski-Karjalan alueen yrityksistä, jotka muuten eivät hyödyntäisi julkisia yrityspalveluita. Hankkeen aikana yrittäjät ja yritykset tutustuvat paremmin seutukunnan muihin yrityksiin, ja alueelle syntyy tarvelähtöisiä, uusia verkostoja ja yhteenliittymiä. Hankkeen myötä KETIn tarjoamat yrityspalvelut kehittyvät entistä yrityslähtöisemmiksi, ja henkilöstön osaaminen sekä tarjottavat asiantuntijapalvelut kehittyvät käytännön toimeksiantojen ja yrittäjien välisen hiljaisen tiedon tallentamisen ansiosta. Toimintamalli jää elämään seutukunnalla hankkeen jälkeen yrittäjäkonkarien toiminnan vakiintumisen myötä. Toimintamallista tiedotetaan valtakunnallisesti ja pyritään monistamaan se muillekin seutukunnille.

7 MIKKELIN SEUDUN ELINKEINOYHTIÖ MISET OY Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy -kolmen maakunnan elinkeino-organisaatioiden Venäjä työkalu palvelut globaalisti 9 Kolmen maakunnan elinkeino-organisaatiot yhdistivät voimansa tavoitteessaan kasvattaa yritysten venäjänkauppaa. Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy:n perustivat Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy sekä Etelä-Savon kauppakamari. Mukaan osakkaiksi tuli 14 elinkeino-organisaatiota Etelä-Savosta, Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta, nyt omistuspohja kattaa kolmen maakunnan yritykset. Itä-Suomen Businessedustusto toimi ennen yhtiöittämistä Mikkelin Ammattikorkeakoulun hallinnoimana. Taloudellisen tilanteen muuttuminen aktivoi elinkeino-organisaatiot tarjoamaan alueensa yrityksille uusia työkaluja käynnistää ja aktivoida Venäjätoimintoja. Kotimarkkinoiden hiljeneminen on osaltaan lisännyt yritysten kiinnostusta avata uusia markkinakanavia. Yhtiöittämisen ja laajan omistuspohjan avulla voidaan nostaa eri elinkeino-organisaatioiden venäjänkaupan osaamista järjestämällä koulutuksia Venäjä-yhdyshenkilöille. Samalla voidaan koota toimialoittaisia yritysverkostoja, jotka yhteistyössä tekevät operatiivisia toimintoja Venäjän markkinoilla. Kolmen maakunnan yrityspohja antaa hyvän pohjan taloudellisesti tehokkaisiin, yhteisiin vientitoimintoihin. Yhteistyö Venäjä-asioissa tutustuttaa elinkeinoorganisaatioiden henkilökuntaa toisiinsa ja lisää siten tiedonvaihtoa ja yhteistyötä myös muilla sektoreilla. ISBE Oy tarjoaa Venäjälle suuntautuvia kansainvälistymispalveluja yrityksille. Palveluja tarjotaan sekä Venäjän markkinoille aikoville että jo niillä toimiville yrityksille. Suomen toimipiste sijaitsee Mikkelissä ja Pietarissa sijaitsee edustusto, jossa on yli 600 m2 tilaa sekä yrityspalvelut yritysten käyttöön. ISBE Oy:n palveluja ovat mm. markkinatutkimukset, markkinointitapahtumat ja viestintä, kontaktiverkoston rakentaminen ja rahoitusneuvonta. Pietarissa, Venäjän oikeusministeriön myöntämällä luvalla toimiva edustusto tarjoaa mm. toimitilapalveluja, tulkkaus- ja toimistopalveluja, rekrytointipalveluja, yhtiön perustamispalveluja, projektipalveluja ja sijoittajapalveluja. Lisätietoja: Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy:n osakkaat Etelä-Savon Kauppakamari Etelä-Savon Yrittäjät Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy Juvan kunta Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI Keski-Savon Kehitys Oy Kuopion Kauppakamari Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitys Oy Pieksämäen kaupunki Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES Pohjois-Karjalan kauppakamari Pohjois-Karjalan Yrittäjät Savonlinnan seudun kuntayhtymä Savon Yrittäjät Sisä-Savon Seutuyhtymä

8 CURSOR OY, KOTKAN HAMINAN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ Yhteisneuvontakonsepti - Yhteisneuvonnan idea 11 Cursorin Yrityspalvelut otti henkilökohtaisen neuvonnan rinnalle käyttöön yhteisneuvontakonseptin n.14 vuotta sitten. Alun perin yrityspalvelupäällikkö Markku Merovuon perusidean ovat kehittäneet nykymuotoonsa yritysneuvojat Kristiina Kuparinen ja Pirjo Kuusela. Yhteisneuvonnan ideana on rajallisten henkilöstöresurssien säästämiseksi viikoittain koota yrityksen perustamisesta kiinnostuneet samaan tilaisuuteen, jossa voidaan yhdellä kertaa antaa perustiedot yrityksen perustamisen teoriasta ja kannattavuuslaskennasta. Kuluneiden neljäntoista vuoden aikana on 494 yhteisneuvontatilaisuuteen osallistunut yhteensä 3446 henkilöä. Yhteisneuvontatilaisuuksien lisäksi Cursor järjestää TE-keskuksen kanssa vuosittain puolikymmentä päivän kestävää Ideasta yritykseksi tilaisuutta. Yhteisneuvonnan toimintamalli Yhteisneuvontapäivien ensimmäisessä eli teoriaosuudessa esitellään aluksi Cursor Oy:n ja seudullisten kumppanitoimijoiden palveluita. Neuvonnassa käydään läpi mm. yrityksen kannattavan toiminnan edellytyksiä, yrityksen rahoitusvaihtoehtoja, verotusta, riskienhallintaa ja tulevia kehittämis-toimenpiteitä. Osallistujia opastetaan lisäksi mm. markkinoinnissa, asiakaspalvelussa, verkostoitumisessa ja yrittäjän sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä. Tilaisuudessa käsitellään myös eri yritysmuotoihin liittyvät juridiset perustamiskysymykset. Toisessa eli laskentaosuudessa hyödynnetään Cursorin internet-sivuilta löytyvän sähköisen Yritystulkki-ohjelman mahdollisuuksia liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelmien laadinnassa. Tämän tilaisuuden päätteeksi katsotaan vielä Cursorin teettämä DVD viidestä Kotkan-Haminan seudun eri toimialoja edustavasta yrittäjästä sekä näiden eri elinkaaren vaiheessa olevista yrityksistä. Molemmat neuvontatilaisuudet kestävät kolme tuntia. Yhteisneuvontatilaisuuksien jälkeen asiakkaat varaavat ajan henkilökohtaiseen neuvontaan, jolloin liikeideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa terävöitetään sekä hiotaan rahoituskokonaisuuteen liittyviä laskelmia ja hakemuksia. Yhteisneuvonnan kustannustehokkuus Yhteisneuvonta on vain 43 prosenttia eli alle puolet henkilökohtaisen neuvonnan laskennallisista kustannuksista. Räätälöity yhteisneuvontakonsepti edistää yrittäjyyttä myös rakennemuutoksessa Lokakuun lopulla 2007 valtakunnan mediassa uutisoitiin, että Stora Enson Summan tehdas Haminassa lopetetaan ja työttömäksi jää n. 400 työntekijää. Haastavaa tilannetta helpotti se, että kehittämisyhtiö Cursorilla oli jo valmiiksi laadittu rakennemuutosohjelma. Rakennemuutosohjelman yhtenä elementtinä oli taantuman seurauksena työstään irtisanottavien aktivoiminen yrittäjiksi. Cursorin yhteisneuvonta-konsepti räätälöitiin näille teollisuudesta tuleville potentiaalisille yrityksen perustaja-asiakkaille sopivaksi. Samalla haluttiin antaa henkistä tukea irtisanottaville sekä konkreettinen osoitus siitä, etteivät elämä ja työnteko lopu Summan tehtaan sulkemiseen. Tavanomaisesta poiketen saatiin Stora Enson edustajilta lupa tarjota yhteisneuvonta-tilaisuuksia jo ennen yt-neuvottelujen päättymistä ja muut tässä rakennemuutoksessa toimivat tahot hyväksyivät esityksen Stora Ensolle räätälöidystä aloittavan yrittäjän palvelupaketista. Kutsu tähän kaksipäiväiseen yhteisneuvonta-tilaisuuteen ja henkilökohtaiseen neuvontaan laitettiin Stora Enson internetsivujen intraan. Tilaisuuksiin ilmoittautui heti alussa 75 henkilöä ja neuvontapalvelut käynnistettiin välittömästi. Stora Enson, silloisen työvoimatoimiston, pankkien ja erityisrahoittajien kanssa oli sovittu hakemuksiin kuuluvien liitteiden muodosta ja määrästä. Tilaisuuksia järjestettiin marraskuusta 2007 maaliskuulle Räätälöidyn konseptin tuloksena storalaisia yrityksiä on tähän mennessä perustettu yli 20 kpl eri toimialoille. Yhteisneuvontakonseptin monistettavuus Kysyntä tällaiselle räätälöidylle palvelulle jatkuu vilkkaana; konseptia on viimeksi esitelty maaliskuussa 2009 Stora Enson Karhulan tehtaalla, jonka toiminta päättyy vuoden 2010 lopussa. Cursorin vaivattomasti eri toimialoille räätälöitävää yhteisneuvontakonseptia on kyselty myös muualta valtakunnasta.

9 Liite 1 13

10 Liite 2 SEKES Hyvä Teko Yhteisneuvonnan ja henkilökohtaisen neuvonnan kustannusvertailu Yhteisneuvontatilaisuuksien osallistujamäärä keskim. 7 henkilöä / tilaisuus Yhteisneuvonta Tuntia 6 h 21,38 /h Palkkakustannus 128,28 Tilakustannus (alv 0%) 105 Jaettavat materiaalipaketit (alv 0%) 45,5 6,5 /pkt Kokonaiskustannus 278,78 Osallistujamäärä 7 hlöä Tuntia / henkilö 0,9 h Kustannus / henkilö 39,83 43 % Henkilökohtainen neuvonta Puhelinneuvonta alustava, tuntia 1,04 h 7,25 h /pv Tapaaminen, tuntia 3 h 21,38 /h Tuntia yhteensä 4,0 h Palkkakustannus/neuvonta 86,4 Jaettava materiaalipaketti (alv 0%) 6,5 Kustannus / henkilö 92,88 Osallistujamäärä 1 hlöä Tuntia / henkilö 4,0 h Kustannus/ henkilö 92,88

11 VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY Etelä-Pirkanmaa pilottina uudessa sähköisessä näyteikkunassa 15 Paikkatiedon hyödyntämiseen perustuva sivusto suunnattiin Valkeakosken asuntomessuvieraille, jotta he löytäisivät seudun kuntien (Akaa, Kylmäkoski, Urjala ja Valkeakoski) oheispalvelut yhdestä osoitteesta. Interaktiivinen, helppokäyttöinen ratkaisu toimii netin lisäksi selainohjelmalla varustetuissa matkapuhelimissa. Palveluntuottajat (rekisteröityneet käyttäjät) koukuttavat itse kohderyhmänsä tuottamalla kartalle oman sisältönsä, linkittäen sen kotisivuilleen ja jakamalla tietoa sosiaalisen median kautta. Loppuasiakkaiden välinen viestintä ja erilaiset mielipiteet tuovat moninkertaisesti uskottavuutta verrattuna maksettuun ja suunniteltuun markkinointiin/mainontaan. Pilotti toteutettiin osana VETO-hanketta: seudun rakennemuutosta yritetään hallita luomalla edellytyksiä erityisesti palveluyrityksille ja panostamalla markkinointiviestintään. Pienestä suureksi: monistettavissa koko verkoston käyttöön Vastaavaa, suomenkielistä, hajautettuun sisällöntuotantoon perustuvaa koko maan kattavaa ratkaisua ei ole. Avoimeen lähdekoodiin perustuva sovellus on käytettävissä sellaisenaan maksutta kautta koko maan. Sitä voi myös kuka tahansa hyödyntää oman, räätälöidyn ratkaisunsa kehittämiseksi. Pysyvä toimintamalli: jatkaa elämäänsä hankkeen loputtuakin Sivusto kehittyy jatkuvasti Wikipedian tapaan. Siitä tulee varmasti käyttäjiensä näköinen. Toivomme sivuston palvelevan seudun sisämarkkinoita myös jatkossa, ympärivuotiset asiakkaat kun löytyvät yleensä läheltä. Ratkaisu myös verkottaa seutumme muuhun Suomeen asuntomessujen saaman julkisuuden kyljessä. Pilotti on osa isompaa, kansainvälistä kokonaisratkaisua, joka esitellään myöhemmin. Ratkaisun tiimoilta on syntymässä uusi, mahdollisesti Suomeen sijoittuva yritys. Kustannustehokas: työkalu suurten joukkojen puhutteluun Kansainvälinen, muutaman henkilön ICT-ammattilaisten yhteisö kehitti softan oman työnsä ohella talkoovoimin. Kertaluonteiset perustamiskustannukset (juridinen konsultointi, käännöstyö ja visuaalinen suunnittelu) maksoivat noin 3500 e. Markkinointiin jokainen palvelua toimijoille jatkossa tarjoava kehitysyhtiö panostaa resurssiensa mukaisesti. Vaikuttava: jokaisen ulottuvilla oleva oppimisympäristö Sovellusta voivat hyödyntää yritykset, yhdistykset, kunnat, tapahtumajärjestäjät sekä yksityishenkilöt. Sivusto sopii myös osaksi media- tai yrittäjyyskasvatusta, jossa harjoitella markkinointitaitoja. Niiden puutehan on aina ollut suomalaisen yrittäjyyden haasteita.

12 CURSOR OY, KOTKAN HAMINAN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ Menestystä muutoksesta - SummaRun vaihe II Alihankintaverkoston rakentamisen johtamisella uusia työpaikkoja 17 SummaRun projekti osana laajempaa rakennemuutoshanketta käynnistettiin heti Stora Enso Oyj:n ilmoitettua päätöksestä sulkea Summan paperitehdas Haminassa tammikuussa Projektin tavoite oli saada Summan tehdaskiinteistö uudelleenkäyttöön, uusia yrityksiä seudulle ja työllistää irtisanotut työntekijät. Lisäksi halutaan monipuolistaa seudun elinkeinorakennetta seudun vahvuuksia hyödyntäen. SummaRunin suurimmat tähänastiset saavutukset on työ Googlen ja WinWinDin sijoittumisessa Haminaan. WinWinD on vuonna 2000 Oulussa perustettu yritys, joka valmistaa 1MW ja 3MW tuulivoimaloita. Lokakuussa Haminassa avattava 3MW tuulivoimalatehdas on Suomen ensimmäinen tuulivoimaloiden kokoonpanoa sarjatuotantona valmistava tehdas. Kokonaisinvestointi on suuruudeltaan 20M ja tehtaan työllistävä vaikutus on ensivaiheessa 250 ihmistä. WinWinDin sijoittumispäätöksen jälkeen projektissa tehtiin suunnitelmat tuulivoimaklusterin kokoamisesta Kotkan-Haminan seudulle, jonka yhtenä osana on WinWinDin alihankintaketjun (työllistää arviolta yli 300 ihmistä) rakentaminen Kotkan- Haminan seudulle. Koska WinWinD on lähtöisin Oulusta, eikä yrityksellä ollut aikaisempia toimintoja Kaakkois-Suomessa, oli vaarana, etteivät kysyntä ja tarjonta kohtaa. Cursor ja WinWinD kävivät yhdessä läpi suurimmat puutteet sen hetkisessä alihankintaketjussa ja miettivät miltä osin alihankinnan läheisyys tuo kilpailuetua Näin seudun yritykset tuntevan Cursorin rooliksi muodostui osaamisen ja sen tarpeen yhdistäminen. Tuloksena on ollut kesään mennessä kolme WinWinDille järjestettyä usean päivän kierrosta, joissa on tavattu 26 yritystä. Tuloksia saatiin aikaan välittömästi ja ensimmäisten yritysten kanssa toimitukset alkoivat heti keväällä. Joukossa on ollut myös useita Kaakkois-Suomen ulkopuolella toimivia yrityksiä, joita autetaan parhaillaan etabloitumisessa tuulivoimalatehtaan läheisyyteen. Tämä synnyttää seudulle uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Cursor on myös verkottanut yrityksiä, jotta pienemmät yritykset yhdessä voivat muodostaa luotettavan ja tehokkaan kokonaisuuden. Ymmärtämällä osallistuvien tahojen yhteiset intressit on mahdollista saada merkittäviä tuloksia WinWinD: Moninkertaistuvat volyymit ja etsii luotettavia, kustannustehokkaita ja laadukkaita toimittajia Tehokas alihankintaverkosto mahdollisimman lähellä tehdasta kasvattaa WinWinDin kilpailukykyä. Cursor: Kehittää seudun yritystoimintaa ja elinvoimasuutta. Hyvät suhteet WinWinDiin sekä paikallisiin yrityksiin. Kehitysohjelmien kautta kehitetään alihankintayrityksiä palvelemaan WinWinDiä. Alihankintayritykset: Varsinkin metsäteollisuuden alihankkijat tarvitsevat uutta liiketoimintaa, jossa hyödyntää olemassa olevaa teknologiaa ja osaamista. Yrityksen joutuvat kehittämään toimintojaan, jotta vastaavat WinWinDin vaatimuksia ja tämä avaa uusia mahdollisuuksia kansainvälisille markkinoille, Tehdyt toimenpiteet: Avoimet tiedotustilaisuudet kiinnostuneille yrityksille (2kpl yhteensä 150 yritystä) WinWinD kyselylomake- neuvonta, keräys, toimittaminen keskitetysti WinWinDin hankintaprosessien omaksuminen Tarvekyselyt WinWinDiltä vaihtoehtoja Cursorilta Useiden päivien alihankintakierrosten järjestäminen (3 kpl) Yritysten preppaus WinWinDin tapaamisiin Alihankinnan perässä seudulle sijoittuvien yritysten etabloitumisessa auttaminen Yritysten kehittäminen vastaamaan WinWinDin tarpeita Apuna alihankkijoiden keskinäisessä verkostoitumisessa, jotta yritykset pystyvät yhdessä palvelemaan paremmin rakenteilla olevaa tuulivoimalatehdasta Toimenpiteiden kustannus: Yksi Oulun matka ja kuukauden työtunnit

13 PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS Hankemenestys 19 Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy, PIKES oli Euroopan menestynein organisaatio saksalaisen Freiburgin instituutin ohella Euroopan Komission Lifelong Learning ohjelman (LLL) päättyneellä hakukierroksella. Ohjelmaan tuli yhteensä 2781 hakemusta, joista vain 171 hyväksyttiin. Siis joka 16. hakemus hyväksyttiin. PIKES jätti pääpartnerina kaksi hankehakemusta, ja ne molemmat hyväksyttiin! PIKES oli ainoa suomalainen pääpartnerihakija, jonka hakemus ylipäätään hyväksyttiin. Näin PIKES oli Euroopan paras hakija tällä kierroksella. Toinen PIKES:in hankkeista oli PAWT ja toinen ECO-Tourism. PAWT-hanke keskittyy työuran jatkamiseen verkkopedagogiikan avulla. Hanke on erittäin tärkeä koko Euroopan agendalla, koska väestö vanhenee ja useat Euroopan valtiot, Suomi mukaan lukien, pyrkivät jatkamaan ihmisten työuria. ECO-Tourism hanke puolestaan keskittyy ekomatkailun eurooppalaisen mallikonseptin luomiseen. Aihe on tärkeä ja ajankohtainen ja se linkittyy esimerkillisellä tavalla ilmastomuutoksen hillinnän teemaan. Erityisen tärkeää on löytää Euroopan näkökulmasta tärkeitä aiheita kehittämishankkeiden sisältöön. Menestyminen näissä suorissa komission hankehauissa on tärkeää, koska tulevina vuosina kansallinen rahoitus ja EU:n Suomelle osoittama rakennerahoitus vähenee jyrkästi vuoden 2013 jälkeen. Seudullisten kehittämisyhtiöiden kannalta on tärkeää aloittaa ajoissa näiden suorien hankkeiden hakeminen. Suorien hankkeiden etuna on vähempi byrokratia ja pienempi kassarasitus verrattuna esimerkiksi Itä-Suomen nykyisiin rakennerahastohankkeisiin. Suomalaisilla toimijoilla on toistaiseksi ollut vähän menestystä näissä hauissa ja olemme jäljessä meitä vastaavista Euroopan maista. Erityisen vähän suomalaisilla toimijoilla on menestystä pääpartnereina. Lähinnä vain suurimmat yliopistot ovat saaneet hakemuksiin läpi. PIKES:in toimintatapaa hyvin verkostoituneesta hankevalmistelusta ja hankehausta voi hyödyntää myös muissa seudullisissa elinkeinoyhtiöissä. Kahden hankkeen valmistelu ja hakeminen maksoi PIKES:lle noin euroa. Tällä panostuksella saatiin kaksi 2-vuotista hanketta, joiden yhteenlaskettu budjetti on euroa. Tästä rahasta tulee euroa suoraan komissiolta, ja loppu on partnereiden omaa työpanosta. Tästä eurosta tulee 70% eli euroa komissiolta jo ennen hankkeiden aloitusta PIKES:in pankkitilille. Onpa ilo tehdä kehittämistyötä näillä resursseilla!

14 Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry, Toinen linja 14, Helsinki,

Hyvä Teko- 2010. kilpailuehdotukset

Hyvä Teko- 2010. kilpailuehdotukset Hyvä Teko- 2010 kilpailuehdotukset SISÄLTÖ Yleistä: Palkinnon jakaminen Säännöt Valintakriteerit Kilpailuehdotukset 2010: Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy: Karjalaiset kauppamiehet Helsingissä

Lisätiedot

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi evaluointi Omistajanvaihdospalvelujen

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus. Lauri Vierto

Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus. Lauri Vierto Oulun Yritystakomo Oy:n aluekehityksellinen vaikuttavuus Lauri Vierto Pro gradu tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto Helmikuu 2014 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

AKAA URJALA VALKEAKOSKI

AKAA URJALA VALKEAKOSKI AKAA URJALA VALKEAKOSKI Tietoa Etelä-Pirkanmaan kehittämishankkeista 2007 2013 Sisällys Hankkeilla tehdään parempaa huomista...2 Tukea opinpoluille ja valmiuksia työelämään...5 Nuorisotiedotusta- ja neuvontaa...6

Lisätiedot

Väliraportti 2009 2011

Väliraportti 2009 2011 Seudulliset yrityspalvelut tukihanke 2009 2013 Väliraportti 2009 2011 31.1.2012 2 Sisältö 1. SeutuYp tukihankkeen tavoite ja kohderyhmä... 3 2. SeutuYp tukihankkeen lähtökohdat ja periaatteet... 3 3. Tukihankkeen

Lisätiedot

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT

YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT YHTEENVETORAPORTTI INNOVAATIOSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO Finland T +358

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN maaseutu Ruokaa läheltä Voimaa pienessä kylässä Mikä LEADER? Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Yrittäjyydellä vaikutusmahdollisuuksia maaseudulle 1 PÄÄKIRJOITUS Tervetuloa

Lisätiedot

Ajankohtaista yrityksille s. 3-5. Osaamista ja yhteistyötä s. 4-5. Find IT Link IT PIKIT s.12-13. Tulevaisuuden tekijöitä s. 14-15

Ajankohtaista yrityksille s. 3-5. Osaamista ja yhteistyötä s. 4-5. Find IT Link IT PIKIT s.12-13. Tulevaisuuden tekijöitä s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI HELMIKUU 2011 Kuva: Salon kaupunki Arto Mäkinen Innovaatioita Salosta 1960-2010 Ajankohtaista yrityksille s. 3-5 Osaamista ja yhteistyötä s. 4-5 Find IT Link IT PIKIT s.12-13

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta

Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta Kehittämishanke sosiaali- ja terveysalan yrittäjille Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta helsinginyrittajat.fi Tehokkuutta palvelutuotantoon - lisää vaikuttavuutta Helsingin Yrittäjien

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus.

Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. Asiakaslähtöisyys. Edelläkävijyys. Elinvoimaisuus. 20 vuotta seudun ja yritysten tukena. VUOSIKERTOMUS 08 Cursor 20 vuotta Sisällysluettelo 3 KATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus 3 Cursor lyhyesti 4 Vuosi

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

KOKO24/7. Yhteistyöllä kohti muutoksia. Maakuntien rajat luovat haasteita. Tietäjä-hanke voimistaa vahvuuksia. Mahdollisuuksien maaseutu

KOKO24/7. Yhteistyöllä kohti muutoksia. Maakuntien rajat luovat haasteita. Tietäjä-hanke voimistaa vahvuuksia. Mahdollisuuksien maaseutu Juupajoki Keuruu Kuhmalahti Mänttä-Vilppula Pälkäne Ruovesi Virrat KOKO24/7 Koheesio ja kilpailukykyohjelman tiedotuslehti 1/2011 4 Yhteistyöllä kohti muutoksia 14 Maakuntien rajat luovat haasteita 10

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Elinvoimapolitiikka ohjaa alueita tulevaisuuteen

Elinvoimapolitiikka ohjaa alueita tulevaisuuteen Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 2 / 2013 Elinvoimapolitiikka ohjaa alueita tulevaisuuteen Arvot ja strategia ohjaavat Ratsulaa Yritystoimintaa perheen voimin

Lisätiedot

ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä

ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä ESR edistää työllisyyttä ja osaamista Tämä esite kertoo Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamasta toiminnasta Suomessa. Esimerkit kuvaavat sitä, miten

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot