Hyvä Teko kilpailuehdotukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä Teko- 2009. kilpailuehdotukset"

Transkriptio

1 Hyvä Teko kilpailuehdotukset

2 SISÄLTÖ sivu Yleistä: 1 Palkinnon jakaminen Säännöt Valintakriteerit Kilpailuehdotukset 2009: Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus: 3 Vasaramarssi Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy: 5 VTT:n alueellinen asiakaspäällikkö/case Joensuu Keski-Karjalan Kehitys Oy KETI: 7 Kunnari - kilpailuetua kokemuksesta, Yrittäjien osaamisen ja asiantuntijapalveluiden vaihto- ja kehittämisprojekti Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy: 9 Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy -kolmen maakunnan elinkeino-organisaatioiden Venäjä työkalu palvelut globaalisti Cursor Oy, Kotkan Haminan Seudun Kehittämisyhtiö: 11 Yhteisneuvontakonsepti - Yhteisneuvonnan idea Valkeakosken Seudun Kehitys Oy: 15 Etelä-Pirkanmaa pilottina uudessa sähköisessä näyteikkunassa Cursor Oy, Kotkan Haminan Seudun Kehittämisyhtiö: 17 Menestystä muutoksesta - SummaRun vaihe II Alihankintaverkoston rakentamisen johtamisella uusia työpaikkoja Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus: 19 Hankemenestys

3 Hyvä Teko- palkinnon jakaminen 1 Hyvä Teko- palkinnon tarkoituksena on palkita verkoston sisällä tapahtuvaa aktiivisuutta, luovuutta ja rohkeutta uusien ja vaikuttavien toimintamallien kehittämisessä. Samalla palkinnon avulla halutaan rohkaista luovuuteen ja kannustaa myös näkemään se hyvä, jota usein toimijat eivät näe omassa toiminnassaan. Palkitsemisen säännöt: Palkinto jaetaan yhdistyksen jäsenelle, sellaisesta hyvästä toimialaan liittyvästä teosta jolla katsotaan olevan yleistä ja erityistä merkistä yrittäjyyden ja elinkeinojen kehittämisessä. Palkinto jaetaan vuosittain yhdistyksen kesäpäivien yhteydessä. Valinnan suorittaa tätä varten asetettu kolmen hengen ryhmä, joka valitaan palkintojen jaon yhteydessä seuraavalle vuodelle. Ensimmäisellä kierroksella valinnan suorittaa pj, vpj ja toiminnanjohtaja. Kilpailuun voivat osallistua kaikki SEKESin jäsenyhteisöt. Kilpailuehdotukset tulee jättää viimeistään 4 viikkoa ennen kesäpäivien aloitusta SEKESin toimistoon. Kilpailukuvaus ei saa ylittää yhtä A4 arkkia, normaalifontilla kuvattuna. Tarvittaessa tuomaristo pyytää täsmennyksiä. Kilpailukuvauksessa on oltava lyhyt selostus toiminnan sisällöstä, vaikuttavuudesta, hyödynnettävyydestä sekä kustannuksista. Valintakriteerit palkinnolle ovat seuraavat: teko voi olla suuri tai pieni teko voi olla uusi tai vanha teon on oltava pääpiirteissään monistettavissa myös muiden käyttöön teko voi olla yksittäinen teko tai pysyvä toimintamalli teon on kuuluttava kehittämisyhteisöjen toimialaan teon on oltava kustannustehokas teon on oltava vaikuttava

4 PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS Vasaramarssi 3 Pielisen Karjalassa toteutettiin PIKES:in organisoimana Vasaramarssi. Vasaramarssi järjestettiin suomalaisuuden päivänä klo neljällä paikkakunnalla yhtä aikaa: Juuassa, Lieksassa, Nurmeksessa ja Valtimolla. Marssijoita oli yhteensä 300 ihmistä. Vasaramarssin nimi tuli yhteisestä ajatuksesta torjua lamaa rakentamisen avulla. Pielisen Karjalassa on ajoitettu sekä julkista että yksityistä rakentamista kesälle 2009, ja tällä uskotaankin olevan tärkeä merkitys laman selättämisessä. Marssi on perinteinen tapa tarttua toimeen, ja ihmisten on helppo tulla siihen mukaan. Marssi tarkoitus oli torjua lamaa ja lisätä yhteenkuuluvaisuutta seudullisen elinkeinoyhtiön, elinkeinoelämän, yrittäjäjärjestöjen ja kuntien kesken. Kullakin paikkakunnalla marssin alussa yrittäjäjärjestö piti lähtöpuheen ja kaikki marssit päättyivät kunnantalon pihaan, jossa kunnan edustaja piti tulopuheen. Ammattiopiston opiskelijat tekivät harjoitustöinään marssibanderolleja ja keksivät iskulauseita kaikilla oli kivaa. Kaikille marssijoille jaettiin vasarat ja laudat. Lisäksi jaettiin värikkäitä Pohjois-Karjalan yhteismarkkinoinnin Ilo Elää teepaitoja. Kulkueilla oli banderolleja ja megafoneilla huudettiin tarttuvia iskulauseita, kuten Torju Lamaa Käytä Sahaa!. Marssijoilla oli myös kypäriä päässä ja kullakin marssikulkueella oli viimeisenä perälauta, joka ei vuotanut. Marssi sai paljon julkisuutta tiedotusvälineissä. Esimerkiksi Ylä-Karjala lehden kanssa toteutettiin yhdessä juttuaukeama, jossa tuotiin esiin ajankohtaisia positiivisia yritysten laajennushankkeita. Marssireitin pituus kullakin paikkakunnalla oli n. 2 kilometriä, ja katujen varsilla ihmisillä oli hyvä tunnelma. Vasaramarssin kompaktia ideaa voi hyödyntää helposti muissa seudullisissa elinkeinoyhtiöissä, ja marssin valmistelut ovat kivaa yhteispuuhaa. Marssi lähentää myös suhteita yrittäjäyhdistyksiin ja kuntiin. Yhteinen tekeminen huumorilla tuo iloa ja toisaalta testaa kykyä ryhtyä räväkkään toimintaan. Vasaramarssin kokonaiskustannukset olivat n euroa, josta vasaroiden ja lautojen osuus oli 3500 euroa. Lehti-ilmoitukset ja esitteet maksoivat 2000 euroa ja muu rekvisiitta 500 euroa. Eipä tullut kalliiksi suhteutettuna saatuun hyvään mieleen, näkyvyyteen, vaikuttavuuteen ja hengennostatukseen.

5 JOENSUUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS JOSEK OY VTT:n alueellinen asiakaspäällikkö/case Joensuu 5 VTT:n vaikuttavuuden lisäämistä Joensuun seudulla ja Pohjois-Karjalassa toteutetaan VTT:n ja Josekin välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti VTT:n alueasiakaspäällikön toimenpitein. Toimintamallia on testattu ensimmäisenä Suomessa ja ainoana alueella, jossa ei ole varsinaista VTT:n toimipistettä. Toiminnan sisältö ja sen tavoitteita ovat: 1. toiminta hyödyttää yritysten tuotteiden, tuotantomenetelmien ja tuotantoverkostojen kehittämistä, 2. edistää tuotekehitys- ja tutkimushankkeiden syntymistä yhdessä koti- ja ulkomaisten osapuolten kanssa, 3. luo yhteyksiä alueen yritysten ja yhteisöjen välillä, 4. madaltaa yritysten kynnystä käyttää VTT:n palveluja sekä 5. lisää alueellista näkyvyyttä ja edistää VTT:n tunnettuutta. Vaikuttavuus Yrityksiä toimenpiteiden kohteina on vuosittain n. 50 VTT:n tunnettuus on lisääntynyt alueella merkittävästi Alueen kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden hankkeissa VTT on mukana jo valmisteluvaiheessa Alueen yrittäjiä on viety VTT:n toimipisteisiin Ouluun, Jyväskylään ja Lappeenrantaan näkemään uuden teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksia. Käyntien tuloksena on syntynyt jopa keksintöilmoituksia. VTT:n palvelujen rahoitusinstrumentteina on hyödynnetty uusia TE-keskuksen instrumentteja (mm. avustus innovaatiopalvelujen hankintaan) Yrityksille on järjestetty informaatiotilaisuuksia VTT:n toiminnasta Hyödynnettävyys Sekesin näkökulmasta Toimintamallia ja strategiaa on kehitetty noin kolmen vuoden aikana siten, että sitä voidaan soveltaa myös muiden toimintamallista kiinnostuneiden kehittämisyhtiöiden alueilla. Kustannukset VTT maksaa kulut sopimuksen mukaan. JOSEK Oy:lle ei tule kuluja.

6 KESKI-KARJALAN KEHITYS OY KETI Kunnari - kilpailuetua kokemuksesta, Yrittäjien osaamisen ja asiantuntijapalveluiden vaihto- ja kehittämisprojekti 7 Hankkeen ideana on hyödyntää yrittäjien omaa kokemusta ja asiantuntemusta, vertaistukea yritystoiminnan kehittämisen välineenä Keski-Karjalan seutukunnalla. Tarkoituksena on saada yrityksissä olevaa hiljaista osaamista siirtymään myös muiden yritysten/yrittäjien käyttöön. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yrittäjien, seudun yrittäjäjärjestöjen sekä Keti Oy:n kesken. Hanke tukee sekä yrittäjänä kehittymistä että yrityksen liiketoiminnan kehittämistä siten, että lopputuloksena seutukunnan yritysten kilpailukyky kasvaa. Erityisenä painopistealueena hankkeessa on hiljaisen tiedon siirtymisen tukeminen luopujalta jatkajalle sukupolvenvaihdos tai yrityskauppatilanteissa. Näin pyritään edistämään kasvavaa tarvetta onnistuneisiin yritysten jatkajaprosesseihin sekä varmistamaan jatkajayrittäjän menestymisen edellytykset. Tavoitteet yrittäjien osaamisen ja osaamisen arvostuksen lisääminen vanhemman yrittäjäpolven osaamisen/ tiedon siirtäminen muille yrittäjille yrittäjien välisen luottamuksen syntyminen ja kehittyminen sekä yrittäjien seudullisen yhteisöllisyyden kasvu yrittäjien välisen verkostoitumisen lisääntyminen yhteistyön lisääntyminen ja toiminnallisten yhteenliittymien syntyminen yritysten kehittämistarpeiden havainnointi, raportointi ja hankkeistaminen yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja kannattavan liiketoiminnan aikaansaaminen sukupolvenvaihdosten ja yrityskauppatilanteiden edistäminen Yrittäjäkonkaripoolin kehittäminen Tavoitteena 300 osallistuvaa yritystä, 500 ohjaus- ja konsultointipäivää, 10 yrittäjäkonkaria, jotka jatkavat hankkeen jälkeen kokemuksen ja osaamisen tarjoamista toisille yrityksille. Toiminta Ilmoittautumista, toimeksiantojen sopimista ja raportointia varten on kehitetty ja otettu käyttöön Kunnari tietojärjestelmä. (löytyy kautta). Yrittäjä/ yritys ilmoittautuu asiakkaaksi, kun tuntee tarvitsevansa toisen yrittäjän tukea ja asiantuntemusta jollain liiketoiminnan osa-alueella. Samalla hän voi tarjota asiantuntijapalveluita määrittelemäänsä päivähintaan. Yrittäjä etsii itse aktiivisesti yrittäjäkumppaniasi tai yritysneuvoja auttaa löytämään sen. Asiantuntijana voi toimia enintään 6 pv hankkeen aikana. Asiakkaana voi saada toisen yrittäjän tukea ja konsultointia 2 päivän ajan. Kunnari -hanke maksaa asiantuntijayritykselle korvausta työajasta, asiakasyritys maksaa tästä osallistumismaksun hankkeelle, 20 % kustannuksista. Tällä hetkellä hankkeeseen on ilmoittautunut 120 yrittäjää mukaan ja sovittu 90 toimeksiantoa, yhteensä 143 ohjaus- ja konsultointipäivää. Vaikuttavuus ja tulosten hyödyntäminen Yhdistämällä yksityisen sektorin ja julkisen sektorin yrityspalveluita kehitetään toimintamalli, joka puhuttelee yrittäjiä heidän omalla kielellään ja omista lähtökohdistaan, ja tarjoaa laajan osaamispääoman seudun yrittäjäkentän käyttöön. Hankkeen myötä tavoitetaan suuri osa Keski-Karjalan alueen yrityksistä, jotka muuten eivät hyödyntäisi julkisia yrityspalveluita. Hankkeen aikana yrittäjät ja yritykset tutustuvat paremmin seutukunnan muihin yrityksiin, ja alueelle syntyy tarvelähtöisiä, uusia verkostoja ja yhteenliittymiä. Hankkeen myötä KETIn tarjoamat yrityspalvelut kehittyvät entistä yrityslähtöisemmiksi, ja henkilöstön osaaminen sekä tarjottavat asiantuntijapalvelut kehittyvät käytännön toimeksiantojen ja yrittäjien välisen hiljaisen tiedon tallentamisen ansiosta. Toimintamalli jää elämään seutukunnalla hankkeen jälkeen yrittäjäkonkarien toiminnan vakiintumisen myötä. Toimintamallista tiedotetaan valtakunnallisesti ja pyritään monistamaan se muillekin seutukunnille.

7 MIKKELIN SEUDUN ELINKEINOYHTIÖ MISET OY Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy -kolmen maakunnan elinkeino-organisaatioiden Venäjä työkalu palvelut globaalisti 9 Kolmen maakunnan elinkeino-organisaatiot yhdistivät voimansa tavoitteessaan kasvattaa yritysten venäjänkauppaa. Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy:n perustivat Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy sekä Etelä-Savon kauppakamari. Mukaan osakkaiksi tuli 14 elinkeino-organisaatiota Etelä-Savosta, Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta, nyt omistuspohja kattaa kolmen maakunnan yritykset. Itä-Suomen Businessedustusto toimi ennen yhtiöittämistä Mikkelin Ammattikorkeakoulun hallinnoimana. Taloudellisen tilanteen muuttuminen aktivoi elinkeino-organisaatiot tarjoamaan alueensa yrityksille uusia työkaluja käynnistää ja aktivoida Venäjätoimintoja. Kotimarkkinoiden hiljeneminen on osaltaan lisännyt yritysten kiinnostusta avata uusia markkinakanavia. Yhtiöittämisen ja laajan omistuspohjan avulla voidaan nostaa eri elinkeino-organisaatioiden venäjänkaupan osaamista järjestämällä koulutuksia Venäjä-yhdyshenkilöille. Samalla voidaan koota toimialoittaisia yritysverkostoja, jotka yhteistyössä tekevät operatiivisia toimintoja Venäjän markkinoilla. Kolmen maakunnan yrityspohja antaa hyvän pohjan taloudellisesti tehokkaisiin, yhteisiin vientitoimintoihin. Yhteistyö Venäjä-asioissa tutustuttaa elinkeinoorganisaatioiden henkilökuntaa toisiinsa ja lisää siten tiedonvaihtoa ja yhteistyötä myös muilla sektoreilla. ISBE Oy tarjoaa Venäjälle suuntautuvia kansainvälistymispalveluja yrityksille. Palveluja tarjotaan sekä Venäjän markkinoille aikoville että jo niillä toimiville yrityksille. Suomen toimipiste sijaitsee Mikkelissä ja Pietarissa sijaitsee edustusto, jossa on yli 600 m2 tilaa sekä yrityspalvelut yritysten käyttöön. ISBE Oy:n palveluja ovat mm. markkinatutkimukset, markkinointitapahtumat ja viestintä, kontaktiverkoston rakentaminen ja rahoitusneuvonta. Pietarissa, Venäjän oikeusministeriön myöntämällä luvalla toimiva edustusto tarjoaa mm. toimitilapalveluja, tulkkaus- ja toimistopalveluja, rekrytointipalveluja, yhtiön perustamispalveluja, projektipalveluja ja sijoittajapalveluja. Lisätietoja: Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy:n osakkaat Etelä-Savon Kauppakamari Etelä-Savon Yrittäjät Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy Juvan kunta Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI Keski-Savon Kehitys Oy Kuopion Kauppakamari Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitys Oy Pieksämäen kaupunki Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES Pohjois-Karjalan kauppakamari Pohjois-Karjalan Yrittäjät Savonlinnan seudun kuntayhtymä Savon Yrittäjät Sisä-Savon Seutuyhtymä

8 CURSOR OY, KOTKAN HAMINAN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ Yhteisneuvontakonsepti - Yhteisneuvonnan idea 11 Cursorin Yrityspalvelut otti henkilökohtaisen neuvonnan rinnalle käyttöön yhteisneuvontakonseptin n.14 vuotta sitten. Alun perin yrityspalvelupäällikkö Markku Merovuon perusidean ovat kehittäneet nykymuotoonsa yritysneuvojat Kristiina Kuparinen ja Pirjo Kuusela. Yhteisneuvonnan ideana on rajallisten henkilöstöresurssien säästämiseksi viikoittain koota yrityksen perustamisesta kiinnostuneet samaan tilaisuuteen, jossa voidaan yhdellä kertaa antaa perustiedot yrityksen perustamisen teoriasta ja kannattavuuslaskennasta. Kuluneiden neljäntoista vuoden aikana on 494 yhteisneuvontatilaisuuteen osallistunut yhteensä 3446 henkilöä. Yhteisneuvontatilaisuuksien lisäksi Cursor järjestää TE-keskuksen kanssa vuosittain puolikymmentä päivän kestävää Ideasta yritykseksi tilaisuutta. Yhteisneuvonnan toimintamalli Yhteisneuvontapäivien ensimmäisessä eli teoriaosuudessa esitellään aluksi Cursor Oy:n ja seudullisten kumppanitoimijoiden palveluita. Neuvonnassa käydään läpi mm. yrityksen kannattavan toiminnan edellytyksiä, yrityksen rahoitusvaihtoehtoja, verotusta, riskienhallintaa ja tulevia kehittämis-toimenpiteitä. Osallistujia opastetaan lisäksi mm. markkinoinnissa, asiakaspalvelussa, verkostoitumisessa ja yrittäjän sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä. Tilaisuudessa käsitellään myös eri yritysmuotoihin liittyvät juridiset perustamiskysymykset. Toisessa eli laskentaosuudessa hyödynnetään Cursorin internet-sivuilta löytyvän sähköisen Yritystulkki-ohjelman mahdollisuuksia liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelmien laadinnassa. Tämän tilaisuuden päätteeksi katsotaan vielä Cursorin teettämä DVD viidestä Kotkan-Haminan seudun eri toimialoja edustavasta yrittäjästä sekä näiden eri elinkaaren vaiheessa olevista yrityksistä. Molemmat neuvontatilaisuudet kestävät kolme tuntia. Yhteisneuvontatilaisuuksien jälkeen asiakkaat varaavat ajan henkilökohtaiseen neuvontaan, jolloin liikeideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa terävöitetään sekä hiotaan rahoituskokonaisuuteen liittyviä laskelmia ja hakemuksia. Yhteisneuvonnan kustannustehokkuus Yhteisneuvonta on vain 43 prosenttia eli alle puolet henkilökohtaisen neuvonnan laskennallisista kustannuksista. Räätälöity yhteisneuvontakonsepti edistää yrittäjyyttä myös rakennemuutoksessa Lokakuun lopulla 2007 valtakunnan mediassa uutisoitiin, että Stora Enson Summan tehdas Haminassa lopetetaan ja työttömäksi jää n. 400 työntekijää. Haastavaa tilannetta helpotti se, että kehittämisyhtiö Cursorilla oli jo valmiiksi laadittu rakennemuutosohjelma. Rakennemuutosohjelman yhtenä elementtinä oli taantuman seurauksena työstään irtisanottavien aktivoiminen yrittäjiksi. Cursorin yhteisneuvonta-konsepti räätälöitiin näille teollisuudesta tuleville potentiaalisille yrityksen perustaja-asiakkaille sopivaksi. Samalla haluttiin antaa henkistä tukea irtisanottaville sekä konkreettinen osoitus siitä, etteivät elämä ja työnteko lopu Summan tehtaan sulkemiseen. Tavanomaisesta poiketen saatiin Stora Enson edustajilta lupa tarjota yhteisneuvonta-tilaisuuksia jo ennen yt-neuvottelujen päättymistä ja muut tässä rakennemuutoksessa toimivat tahot hyväksyivät esityksen Stora Ensolle räätälöidystä aloittavan yrittäjän palvelupaketista. Kutsu tähän kaksipäiväiseen yhteisneuvonta-tilaisuuteen ja henkilökohtaiseen neuvontaan laitettiin Stora Enson internetsivujen intraan. Tilaisuuksiin ilmoittautui heti alussa 75 henkilöä ja neuvontapalvelut käynnistettiin välittömästi. Stora Enson, silloisen työvoimatoimiston, pankkien ja erityisrahoittajien kanssa oli sovittu hakemuksiin kuuluvien liitteiden muodosta ja määrästä. Tilaisuuksia järjestettiin marraskuusta 2007 maaliskuulle Räätälöidyn konseptin tuloksena storalaisia yrityksiä on tähän mennessä perustettu yli 20 kpl eri toimialoille. Yhteisneuvontakonseptin monistettavuus Kysyntä tällaiselle räätälöidylle palvelulle jatkuu vilkkaana; konseptia on viimeksi esitelty maaliskuussa 2009 Stora Enson Karhulan tehtaalla, jonka toiminta päättyy vuoden 2010 lopussa. Cursorin vaivattomasti eri toimialoille räätälöitävää yhteisneuvontakonseptia on kyselty myös muualta valtakunnasta.

9 Liite 1 13

10 Liite 2 SEKES Hyvä Teko Yhteisneuvonnan ja henkilökohtaisen neuvonnan kustannusvertailu Yhteisneuvontatilaisuuksien osallistujamäärä keskim. 7 henkilöä / tilaisuus Yhteisneuvonta Tuntia 6 h 21,38 /h Palkkakustannus 128,28 Tilakustannus (alv 0%) 105 Jaettavat materiaalipaketit (alv 0%) 45,5 6,5 /pkt Kokonaiskustannus 278,78 Osallistujamäärä 7 hlöä Tuntia / henkilö 0,9 h Kustannus / henkilö 39,83 43 % Henkilökohtainen neuvonta Puhelinneuvonta alustava, tuntia 1,04 h 7,25 h /pv Tapaaminen, tuntia 3 h 21,38 /h Tuntia yhteensä 4,0 h Palkkakustannus/neuvonta 86,4 Jaettava materiaalipaketti (alv 0%) 6,5 Kustannus / henkilö 92,88 Osallistujamäärä 1 hlöä Tuntia / henkilö 4,0 h Kustannus/ henkilö 92,88

11 VALKEAKOSKEN SEUDUN KEHITYS OY Etelä-Pirkanmaa pilottina uudessa sähköisessä näyteikkunassa 15 Paikkatiedon hyödyntämiseen perustuva sivusto suunnattiin Valkeakosken asuntomessuvieraille, jotta he löytäisivät seudun kuntien (Akaa, Kylmäkoski, Urjala ja Valkeakoski) oheispalvelut yhdestä osoitteesta. Interaktiivinen, helppokäyttöinen ratkaisu toimii netin lisäksi selainohjelmalla varustetuissa matkapuhelimissa. Palveluntuottajat (rekisteröityneet käyttäjät) koukuttavat itse kohderyhmänsä tuottamalla kartalle oman sisältönsä, linkittäen sen kotisivuilleen ja jakamalla tietoa sosiaalisen median kautta. Loppuasiakkaiden välinen viestintä ja erilaiset mielipiteet tuovat moninkertaisesti uskottavuutta verrattuna maksettuun ja suunniteltuun markkinointiin/mainontaan. Pilotti toteutettiin osana VETO-hanketta: seudun rakennemuutosta yritetään hallita luomalla edellytyksiä erityisesti palveluyrityksille ja panostamalla markkinointiviestintään. Pienestä suureksi: monistettavissa koko verkoston käyttöön Vastaavaa, suomenkielistä, hajautettuun sisällöntuotantoon perustuvaa koko maan kattavaa ratkaisua ei ole. Avoimeen lähdekoodiin perustuva sovellus on käytettävissä sellaisenaan maksutta kautta koko maan. Sitä voi myös kuka tahansa hyödyntää oman, räätälöidyn ratkaisunsa kehittämiseksi. Pysyvä toimintamalli: jatkaa elämäänsä hankkeen loputtuakin Sivusto kehittyy jatkuvasti Wikipedian tapaan. Siitä tulee varmasti käyttäjiensä näköinen. Toivomme sivuston palvelevan seudun sisämarkkinoita myös jatkossa, ympärivuotiset asiakkaat kun löytyvät yleensä läheltä. Ratkaisu myös verkottaa seutumme muuhun Suomeen asuntomessujen saaman julkisuuden kyljessä. Pilotti on osa isompaa, kansainvälistä kokonaisratkaisua, joka esitellään myöhemmin. Ratkaisun tiimoilta on syntymässä uusi, mahdollisesti Suomeen sijoittuva yritys. Kustannustehokas: työkalu suurten joukkojen puhutteluun Kansainvälinen, muutaman henkilön ICT-ammattilaisten yhteisö kehitti softan oman työnsä ohella talkoovoimin. Kertaluonteiset perustamiskustannukset (juridinen konsultointi, käännöstyö ja visuaalinen suunnittelu) maksoivat noin 3500 e. Markkinointiin jokainen palvelua toimijoille jatkossa tarjoava kehitysyhtiö panostaa resurssiensa mukaisesti. Vaikuttava: jokaisen ulottuvilla oleva oppimisympäristö Sovellusta voivat hyödyntää yritykset, yhdistykset, kunnat, tapahtumajärjestäjät sekä yksityishenkilöt. Sivusto sopii myös osaksi media- tai yrittäjyyskasvatusta, jossa harjoitella markkinointitaitoja. Niiden puutehan on aina ollut suomalaisen yrittäjyyden haasteita.

12 CURSOR OY, KOTKAN HAMINAN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ Menestystä muutoksesta - SummaRun vaihe II Alihankintaverkoston rakentamisen johtamisella uusia työpaikkoja 17 SummaRun projekti osana laajempaa rakennemuutoshanketta käynnistettiin heti Stora Enso Oyj:n ilmoitettua päätöksestä sulkea Summan paperitehdas Haminassa tammikuussa Projektin tavoite oli saada Summan tehdaskiinteistö uudelleenkäyttöön, uusia yrityksiä seudulle ja työllistää irtisanotut työntekijät. Lisäksi halutaan monipuolistaa seudun elinkeinorakennetta seudun vahvuuksia hyödyntäen. SummaRunin suurimmat tähänastiset saavutukset on työ Googlen ja WinWinDin sijoittumisessa Haminaan. WinWinD on vuonna 2000 Oulussa perustettu yritys, joka valmistaa 1MW ja 3MW tuulivoimaloita. Lokakuussa Haminassa avattava 3MW tuulivoimalatehdas on Suomen ensimmäinen tuulivoimaloiden kokoonpanoa sarjatuotantona valmistava tehdas. Kokonaisinvestointi on suuruudeltaan 20M ja tehtaan työllistävä vaikutus on ensivaiheessa 250 ihmistä. WinWinDin sijoittumispäätöksen jälkeen projektissa tehtiin suunnitelmat tuulivoimaklusterin kokoamisesta Kotkan-Haminan seudulle, jonka yhtenä osana on WinWinDin alihankintaketjun (työllistää arviolta yli 300 ihmistä) rakentaminen Kotkan- Haminan seudulle. Koska WinWinD on lähtöisin Oulusta, eikä yrityksellä ollut aikaisempia toimintoja Kaakkois-Suomessa, oli vaarana, etteivät kysyntä ja tarjonta kohtaa. Cursor ja WinWinD kävivät yhdessä läpi suurimmat puutteet sen hetkisessä alihankintaketjussa ja miettivät miltä osin alihankinnan läheisyys tuo kilpailuetua Näin seudun yritykset tuntevan Cursorin rooliksi muodostui osaamisen ja sen tarpeen yhdistäminen. Tuloksena on ollut kesään mennessä kolme WinWinDille järjestettyä usean päivän kierrosta, joissa on tavattu 26 yritystä. Tuloksia saatiin aikaan välittömästi ja ensimmäisten yritysten kanssa toimitukset alkoivat heti keväällä. Joukossa on ollut myös useita Kaakkois-Suomen ulkopuolella toimivia yrityksiä, joita autetaan parhaillaan etabloitumisessa tuulivoimalatehtaan läheisyyteen. Tämä synnyttää seudulle uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Cursor on myös verkottanut yrityksiä, jotta pienemmät yritykset yhdessä voivat muodostaa luotettavan ja tehokkaan kokonaisuuden. Ymmärtämällä osallistuvien tahojen yhteiset intressit on mahdollista saada merkittäviä tuloksia WinWinD: Moninkertaistuvat volyymit ja etsii luotettavia, kustannustehokkaita ja laadukkaita toimittajia Tehokas alihankintaverkosto mahdollisimman lähellä tehdasta kasvattaa WinWinDin kilpailukykyä. Cursor: Kehittää seudun yritystoimintaa ja elinvoimasuutta. Hyvät suhteet WinWinDiin sekä paikallisiin yrityksiin. Kehitysohjelmien kautta kehitetään alihankintayrityksiä palvelemaan WinWinDiä. Alihankintayritykset: Varsinkin metsäteollisuuden alihankkijat tarvitsevat uutta liiketoimintaa, jossa hyödyntää olemassa olevaa teknologiaa ja osaamista. Yrityksen joutuvat kehittämään toimintojaan, jotta vastaavat WinWinDin vaatimuksia ja tämä avaa uusia mahdollisuuksia kansainvälisille markkinoille, Tehdyt toimenpiteet: Avoimet tiedotustilaisuudet kiinnostuneille yrityksille (2kpl yhteensä 150 yritystä) WinWinD kyselylomake- neuvonta, keräys, toimittaminen keskitetysti WinWinDin hankintaprosessien omaksuminen Tarvekyselyt WinWinDiltä vaihtoehtoja Cursorilta Useiden päivien alihankintakierrosten järjestäminen (3 kpl) Yritysten preppaus WinWinDin tapaamisiin Alihankinnan perässä seudulle sijoittuvien yritysten etabloitumisessa auttaminen Yritysten kehittäminen vastaamaan WinWinDin tarpeita Apuna alihankkijoiden keskinäisessä verkostoitumisessa, jotta yritykset pystyvät yhdessä palvelemaan paremmin rakenteilla olevaa tuulivoimalatehdasta Toimenpiteiden kustannus: Yksi Oulun matka ja kuukauden työtunnit

13 PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS Hankemenestys 19 Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy, PIKES oli Euroopan menestynein organisaatio saksalaisen Freiburgin instituutin ohella Euroopan Komission Lifelong Learning ohjelman (LLL) päättyneellä hakukierroksella. Ohjelmaan tuli yhteensä 2781 hakemusta, joista vain 171 hyväksyttiin. Siis joka 16. hakemus hyväksyttiin. PIKES jätti pääpartnerina kaksi hankehakemusta, ja ne molemmat hyväksyttiin! PIKES oli ainoa suomalainen pääpartnerihakija, jonka hakemus ylipäätään hyväksyttiin. Näin PIKES oli Euroopan paras hakija tällä kierroksella. Toinen PIKES:in hankkeista oli PAWT ja toinen ECO-Tourism. PAWT-hanke keskittyy työuran jatkamiseen verkkopedagogiikan avulla. Hanke on erittäin tärkeä koko Euroopan agendalla, koska väestö vanhenee ja useat Euroopan valtiot, Suomi mukaan lukien, pyrkivät jatkamaan ihmisten työuria. ECO-Tourism hanke puolestaan keskittyy ekomatkailun eurooppalaisen mallikonseptin luomiseen. Aihe on tärkeä ja ajankohtainen ja se linkittyy esimerkillisellä tavalla ilmastomuutoksen hillinnän teemaan. Erityisen tärkeää on löytää Euroopan näkökulmasta tärkeitä aiheita kehittämishankkeiden sisältöön. Menestyminen näissä suorissa komission hankehauissa on tärkeää, koska tulevina vuosina kansallinen rahoitus ja EU:n Suomelle osoittama rakennerahoitus vähenee jyrkästi vuoden 2013 jälkeen. Seudullisten kehittämisyhtiöiden kannalta on tärkeää aloittaa ajoissa näiden suorien hankkeiden hakeminen. Suorien hankkeiden etuna on vähempi byrokratia ja pienempi kassarasitus verrattuna esimerkiksi Itä-Suomen nykyisiin rakennerahastohankkeisiin. Suomalaisilla toimijoilla on toistaiseksi ollut vähän menestystä näissä hauissa ja olemme jäljessä meitä vastaavista Euroopan maista. Erityisen vähän suomalaisilla toimijoilla on menestystä pääpartnereina. Lähinnä vain suurimmat yliopistot ovat saaneet hakemuksiin läpi. PIKES:in toimintatapaa hyvin verkostoituneesta hankevalmistelusta ja hankehausta voi hyödyntää myös muissa seudullisissa elinkeinoyhtiöissä. Kahden hankkeen valmistelu ja hakeminen maksoi PIKES:lle noin euroa. Tällä panostuksella saatiin kaksi 2-vuotista hanketta, joiden yhteenlaskettu budjetti on euroa. Tästä rahasta tulee euroa suoraan komissiolta, ja loppu on partnereiden omaa työpanosta. Tästä eurosta tulee 70% eli euroa komissiolta jo ennen hankkeiden aloitusta PIKES:in pankkitilille. Onpa ilo tehdä kehittämistyötä näillä resursseilla!

14 Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry, Toinen linja 14, Helsinki,

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely

POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely POVERIA BIOMASSASTA Hanke-esittely 24.2.2016 Antti Niemi POVERIA BIOMASSASTA Toteutusaika: 1.9.2015-30.6.2018 Budjetti: 798 645 Päärahoittaja: ELY-keskus Euroopan maaseuturahaston varoista Tavoite: Uusiutuvan

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke

VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke VELI - verkottuva liiketoiminta -hanke 1.9.2006-31.10.2007 Savonia yrityspalvelut Kasvua ja tehokkuutta verkostoitumalla - ratkaisuja pk-yritysten haasteisiin -seminaari 30.5.2007 Liiketalous, Iisalmi

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9.

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9. Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry Partneriaamu Hki 1.9.2016 31.8.16 31.8.16 Toiminnan käynnistäminen 2013 Osaava hallitus-

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työkaluja seudullisten yrityspalveluiden työhön ajankohtaista TE-toimistosta, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 23.9.2015 Tuija Groop

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus EGR-rahoitus Sillanrakentaja -pilotissa Sillanrakentaja on Broadcom yhtiöstä irtisanottujen työllisyystilanteen parantamiseen perustuvan EGR-hankkeen toimenpide

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Miten arvioidaan? vertaisoppiminen tuotosten (hyvien käytäntöjen) arvioinnissa

Miten arvioidaan? vertaisoppiminen tuotosten (hyvien käytäntöjen) arvioinnissa Miten arvioidaan? vertaisoppiminen tuotosten (hyvien käytäntöjen) arvioinnissa tuotoksen (hyvän käytännön) kehittäjä järjestää työpajan, jossa käytäntöä esitellään (työpajan voi myös organisoida ulkopuolinen

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun.

Utta r. asiaan 2. Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta tulee kymmenestä suurimmasta kaupungista. Metropolialue joutuu entistä ankarampaan kilpailuun. Utta r asiaan 2, 1 / 6 5.6.2013 HE INOL AN E L INKE I NOT OIM IKUNN AN NÄ KE MYS HEINOLAN ELINKE INOSTRATE GIAN PERUSTE ET Heinolan elinkeinopolitiikka muutosten keskellä Kaksi kolmasosaa Suomen kansantulosta

Lisätiedot

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 1 1 KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 Kemin kaupunki ja Kemin Digipolis Oy ovat sopineet tässä esitetyn suunnitelman mukaisesta kehittämistoimeksiannosta vuodelle 2016: 1. TAUSTAA Kemin kaupunki on aktiivinen

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa!

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Nina Rautiainen, osaamispäällikkö Satu Väisänen, projektipäällikkö Esityksen rakenne:

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Liikkumisen ohjauksen hankehaku ja suunnitteilla oleva valtionavustus liikkumisen ohjaukseen Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö LIVE-vuositapaaminen 23.11.2011 Liikkumisen ohjauksen hankehaku

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö

Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Opin oven ja Savon Yrittäjien yhteistyö Mia Hakulinen 1 Yrittäjillä on tärkeä rooli yhteiskunnan rattaiden pyörittämisessä Yritysten lukumäärän (263 001 kpl) jakautuminen kokoluokittain vuonna 2008 Keskisuuret

Lisätiedot

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä.

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä. Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä Timo Ekroos ISAK- koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Muotoilun

Lisätiedot

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan.

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Timo Juurakko projektipäällikkö Juha Torvinen yritysasiantuntija Tilannekuvaa Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Leader YHYRES Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Suomessa 54 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli 3000. Leader YHYRES toiminta-alue: Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen

Kaivosvesiverkosto. Sulfator Oy. Kaisa Turunen Kaivosvesiverkosto Sulfator Oy Kaivosvesiverkosto, tarve Kaivosvedet ovat laaja kokonaisuus, joiden hallintaan liittyvä osaaminen ja tieto on hajautunutta Kaivokset ja kaivosprojektit joutuvat etsimään

Lisätiedot

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9 Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020 LIITE 9 Peräpohjolan kehitys ry:n valintakriteerit hankkeille Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää maaseudun kehittämiseen liittyvät

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3

90 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 91 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 92 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 9.9.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 9.9.2013 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Eagle-talo 3. krs., Kyminlinnantie 6, Kotka 90 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto 14.6.2012 Helsinki Rakennerahastoviestintää Viestinnän painopisteet 2012-2013, hallintoviranomainen Tulosviestintä,

Lisätiedot

Mikä Osuva- Yrityspörssi on?

Mikä Osuva- Yrityspörssi on? Osuva-Yrityspörssi 2 Mikä Osuva- Yrityspörssi on? Omistajanvaihdoksiin keskittyvä maksuton markkinapaikka, joka tuo Joensuun, Keski-Karjalan ja Pielisen Karjalan seudun jatkajaa hakevat yrittäjät ja toimivaa

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus!

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Kuka?! Timo Haanpää, COO, The Curious AI Company! Markkinointi, rahoitus, projekti- ja liiketoimintakehitys! Teknologia-alalla v. 1999,

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Etelä-Savo vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Etelä-Savossa Rahoituslähteet: TEM: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot