Rami. press. Yliopistojen rahoitus. Aselaki muuttuu. Työn touhussa. Tuloerojen kasvu. Perusrahoitus turvattava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rami. press. Yliopistojen rahoitus. Aselaki muuttuu. Työn touhussa. Tuloerojen kasvu. Perusrahoitus turvattava"

Transkriptio

1 1 Rami press Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Helmikuu 2010 Yliopistojen rahoitus Perusrahoitus turvattava Puh Aselaki muuttuu Täyskielto epätodennäköinen Työn touhussa Aloitteita ja kannanottoja Tuloerojen kasvu Köyhyys koettelee kansanterveyttä Oppositiolta välikysymys

2 2 Terveiset eduskunnasta Vuoden ensimmäisen kyselytunnin pääaihe oli nuorisotyöttömyys Vuoden 2010 valtiopäivien ensimmäisellä kyselytunnilla torstaina 4. helmikuuta oppositio vaati hallitukselta pikaisia toimia nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Suullisen kyselytunnin keskusteluissa todettiin se, jonka sekä tasavallan presidentti että eduskunnan puhemies ottivat esiin valtiopäivien avajaispuheissaan: menetettyyn sukupolveen ei ole kerta kaikkiaan varaa. SDP on kovistellut hallitusta koko finanssikriisin ajan hallitusta aktiivisiin toimiin työttömyyden torjumiseksi, mutta hallituksen toimenpiteet ovat jääneet rahoitusmarkkinoiden vakauttamisen varjoon, jonne hallitus on kohdentanut elvyttämisen. Yliopistojen rahoitus tärkeä aihe suullisella kyselytunnilla Yliopistojen perusrahoitus sekä Oulun yliopiston yhteistoimintaneuvottelut nousivat suullisen kyselytunnin pääaiheeksi. Oppositio nosti suullisella kyselytunnilla esille erityisesti maakunnallisten yliopistojen aseman ja resurssit, joiden aseman vakuutettiin olevan turvattu lainvalmistelussa. Oulun yliopisto on joutunut kuitenkin aloittamaan yt-neuvottelut, jotka koskevat 1 600:aa ihmistä. Hallituksen tehtävä on nyt ratkaista perusrahoituksen alijäämä, kuten opetusministeri lainvalmistelussa vakuutti. Oppositioryhmiltä välikysymys Kaikkien oppositioryhmien tukema välikysymys jätettiin eduskunnalle perjantaina 12. helmikuuta. Välikysymyksen aiheena on tuloerojen kasvu ja köyhyyden lisääntyminen. Eduskuntaryhmämme välikysymys puheenvuoro, jonka esitti Anneli Kiljunen, on tässä julkaisussa. Hallintovaliokunnassa käsitellään keväällä mm. Aselakia Hallituksen esitys käsiaseiden saannin rajoittamisesta työllistää alkaneen kevätistuntokauden aikana useita valiokuntia. Hallintovaliokunnassa pääsemme muotoilemaan aselain uudistuksesta mietintöä sen jälkeen, kun perustuslaki-, puolustus- sekä maa- ja metsätalousvaliokunta ovat antaneet asiasta ensin lausunnon. Hallitus esittää, että pistoolien, pienoispistoolien, revolvereiden ja pienoisrevolvereiden saatavuutta rajoitetaan siten, että käsiaseeseen saa luvan vain 20 vuotta täyttänyt henkilö, joka on harrastanut aktiivisesti ammuntaa vähintään kaksi vuotta ampumaseuran jäsenenä. Luvanhakijan pitää myös esittää ampumaseuran ampuma-asekouluttajan antama todistus harrastuksestaan. Lupa on aluksi määräaikainen.

3 3 Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro Kansanedustaja Anneli Kiljunen Välikysymyskeskustelu - Pienituloisten toimeentulon turvaaminen Arvoisa puhemies! Suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa elää tänään ihmistä köyhyydessä. He ovat työttömiä. He ovat lapsia ja nuoria. Suomessa lasta elää köyhässä perheessä. He ovat eläkeläisiä ja omaistaan hoitavia. He ovat sairaudesta kärsiviä, opiskelijoita, maahanmuuttajia, pätkätyöntekijöitä ja pienyrittäjiä. Ihmisten mahdollisuus saada julkisia palveluita on vaikeutunut. Ihmiset jätetään selviytymään yksin, esim. omaishoitajat ilman palveluita ja tarvittavaa tukea. Samalla eriarvoisuus kasvaa ja ihmisten luottamus tulevaisuuteen vähenee. Silti porvarihallitus on jakanut verohelpotuksia ennestään jo hyvin toimeentuleville ihmisille. Hallituksella on ollut varaa tehdä miljardin euron aukko sosiaaliturvaan poistamalla työnantajien Kela-maksu. Nyt suunnitellaan uutta, lähes 500 miljoonan euron veroalennusta yrityksille. Sinne menevät ne rahat, jotka tarvittaisiin todellisiin työllisyystoimiin ja pienituloisten ihmisten auttamiseen. Hallitus on jättänyt kunnat oman onnensa nojaan. Kunnat yrittävät talouslaman keskellä hoitaa pitkäaikaistyöttömien työllistämisen, kamppailevat kouluissa ylisuurten luokkien paineessa, sinnittelevät vajaalla henkilöstöllä vanhusten ja lasten palveluissa. Kunnissa ihmisten pahoinvointia lisäävät säästölistat ovat arkipäivää. Hallitus murentaa talous- ja veropolitiikallaan yhteiskuntamme kivijalkaa. Hallituksen lukuisat yksittäiset päätökset vievät meitä kohti kahtia jakautunutta yhteiskuntaa. Raha ratkaisee entistä enemmän sen, kuka pysyy terveenä, kuka saa koulutusta ja kuka saa vanhana hyvää hoitoa. Tämä ei ole sellainen hyvinvointiyhteiskunta, johon ihmiset luottavat ja jonka kehittämiseen me sosiaalidemokraatit olemme sitoutuneet. Eriarvoisuus lisääntyy ja hallitus jakaa kansaa kahtia. Arvoisa puhemies! Työttömyys on usein syynä köyhyyteen. Työttömyys on viime vuoden aikana kasvanut merkittävästi. Nuorisotyöttömyys on lähes kaksinkertaistunut ja pitkäaikaistyöttömyys on sekin selvässä kasvussa. On hämmästyttävää, ettei hallitus ole puuttunut voimakkaammin työttömyyden ehkäisyyn ja nuorisotyöttömyyden kasvuun. Olisi olettanut, että kun työpaikat yksityisissä yrityksissä ovat vähissä, hallitus panostaisi merkittävästi työllistämiseen valtiolle ja kuntiin, työharjoitteluun, sosiaaliseen yritystoimintaan sekä työttömien koulutukseen ja kuntoutukseen. Sen sijaan työllisyyteen ripotellaan rahoja vähä vähältä ilman todellista työllisyysstrategiaa. Ministeri Hyssälä, te puhutte mielellään työttömän aktiivirahasta. Mutta se ei hyödytä työtöntä, jos hänelle ei ole tarjota aktiivitoimia! Yhtä tärkeää kuin ihmisten auttaminen kiinni työelämään - on työpaikkojen synnyttäminen ja olemassa olevan työn turvaaminen. Yritysten tukemista ja veroratkaisuja pitää ehdottomasti tarkastella suomalaisen työllisyyden näkökulmasta. Veronalennusten jakaminen omille eturyhmille on vastuutonta.

4 4 Arvoisa puhemies! Työ on työkykyiselle parasta sosiaaliturvaa. Ansiosidonnaisen sosiaaliturvan perusajatus on antaa ihmiselle mahdollisuus vaikuttaa itse oman sosiaaliturvansa tasoon. Samalla se kannustaa työn tekemiseen. Onkin hämmentävää, että ministeri Hyssälän mielestä peruspäivärahan korottamisen esteenä on se, että samalla pitäisi parantaa myös ansioturvan tasoa. Todella hämmentävää tietääkö hallitus, että monet myyjät, tarjoilijat, autonkuljettajat tai terveydenhoidon osaajat joutuvat sinnittelemään euron päivärahoilla ja keskimääräinenkin ansiopäiväraha on vain 900 euroa. - Sosiaali- ja terveysministeri siis katsoo, ettei pienipalkkaisten, osa-aikatyötä tekevien, omalla työllään ansioturvaa kartuttavien ihmisten sosiaaliturvaa tarvitse parantaa. SATA-komitea epäonnistui työttömyyspäivärahojen nostamisessa ja vastuu siitä kuuluu yksiselitteisesti hallitukselle. Vaatimukset ikääntyneiden työttömyysturvan heikentämisestä poistamalla työttömyysturvan lisäpäivät ovat kohtuuttomia. Näköpiirissä ei ole tilannetta, joka turvaisi ikääntyneiden uudelleen työllistymisen. Me emme voi hyväksyä näitä suunnitelmia, jotka ajaisivat ikääntyneet työttömät köyhyyteen, joka jatkuisi myös eläkkeellä. Arvoisa puhemies! Avustusjärjestöjen ruokajonot ovat jo arkipäivää. Pelkästään Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö Helsingissä jakaa ruokaa kahdelle ja puolelle tuhannelle ihmiselle joka viikko. Jonojen pituus on yli kaksinkertainen verrattuna vuoden takaiseen. Ruokajonoja on syntynyt nyt eri puolille Suomea. Yhä useampi ihminen ja perhe joutuvat turvautumaan säännöllisesti toimeentulotukeen. Se on viimesijainen turva. Toimeentulotuella ihmisellä on käytettävissä päivittäisiin menoihin noin 12 euroa. Sillä pitää selvitä ravinnosta, puhtaudesta, vaatteista, TV:stä, lehdistä ja puhelimesta, liikkumisesta, lasten syntymäpäivistä ja rikkoutuneesta kodinkoneesta. - Kaikki tämä 12 eurolla. - Pitkäaikainen eläminen tällä tasolla ei ole helppoa. Se lisää herkästi vaikeuksia perhe-elämässä. Se tarkoittaa myös osattomuutta ja toimintamahdollisuuksien kapeutumista. Se lisää sairastumisen riskiä ja huonovointisuutta, mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä riskiä ajautua yhteiskunnan ulkopuolelle. Ensisijaisten etuuksien, kuten asumistuen ja työttömyysturvan tason nosto ehkäisevät tehokkaasti toimeentulotuen tarvetta ja auttavat ihmisiä pois köyhyydestä. Tämän pitäisi olla hallituksen tavoite. Valitettavasti hallituksen SATA-komitea ei löytänyt yhteistä tahtotilaa myöskään asumistuen nostamiseen. Siksi köyhyyden kova ydin pysyy ja toimeentulotukiriippuvuus jatkuu yhä edelleen. Arvoisa puhemies! Olemme esittäneet pienituloisten asemaan useita parannuksia - perusvähennyksen nostoa 3000 euroon, lapsilisän yksinhuoltajakorotusta, lapsiperheen toimeentulotuen korotusta, työttömyysturvan lapsikorotusta, asumistuen uudistamista, eläkeläisten asumistuen nostamista. Kuitenkin hallituspuolueet ovat äänestäneet kumoon ehdotuksemme pienituloisten aseman parantamisesta. Olemme huolissamme eläkeläisten hyvinvoinnista, heidän osallisuudestaan, toimeentulostaan ja palveluiden saannista. Olemme huolissamme myös siitä, että hallitus on heikentämässä omaishoitajien taloudellista tilannetta. Olemme myös esittäneet kuntien palveluiden turvaamista ja kehittämistä. Tähänkään hallituspuolueet eivät suostu. Tätäkö on hallitusohjelman lupaama välittäminen ja vastuullisuus?

5 5 Arvoisa puhemies! Hallitus on nostanut eräitä pienimpiä etuuksia. Mutta se ei auta, sillä hallitus on samalla nostanut terveyskeskusten, hammashoidon ja vanhusten palveluiden maksuja. Hallitus halusi myös poistaa maksuttoman päivähoidon kaikkein pienituloisimmilta. Hallitus ei ole vieläkään alentanut maksukattoja. Tämän vuoden elokuussa asiakasmaksut nousevat jälleen. Samoin nousevat vuokrat ja muut asumiskulut. Kuntaveroja on korotettu. Etuuksien nostaminen ei paranna toimeentuloa, jos toisella kädellä viedään pois se mitä toisella juuri annettiin. Hallitus, teidän ansiolistanne voi kuulostaa hienolta, mutta lopputulos ratkaisee. Ja se ei vakuuta. Myös terveyserot kasvavat. Hyvätuloiset ovat terveempiä kuin pienituloiset. Asennekampanjat eivät auta, jos asiakasmaksut nousevat ja terveyskeskukseen on viikkojen jono. Arvoisa puhemies! Voidaan sanoa: millainen lapsuus, sellainen tulevaisuus. Siksi lapsien kasvun ja vanhemmuuden tukemisen pitäisi olla pienen kansakuntamme ykkösasioita. Me tarvitsemme suositusten mukaista neuvolaa ja kouluterveydenhuoltoa, pieniä ryhmäkokoja, ennakoivaa tukea ja kotipalveluita perheille. Tasa-arvoinen ja laadukas peruskoulu antaa jokaiselle lapselle edellytykset jatkokoulutukseen ja elämässä pärjäämiseen. Nyt on kuitenkin näkyvissä koulujen eriytyminen. Se pitää nopeasti pysäyttää ja turvata jokaiselle lapselle koulussa oppimisen edellytykset ja tasokas opetus, tarvittava erityisopetus ja yksilöllinen tuki. Meillä ei ole varaa hukata yhtään lasta ja nuorta. Arvoisa puhemies! Vanhasen ykkös- ja kakkoshallituksen rahankäyttöä vertailevat laskelmat eivät paranna köyhien hyvinvointia. Totuus on, että kansaa jaetaan NYT kahtia. Laiminlyönnit työttömyyden hoidossa, palveluiden heikentäminen, pitenevät leipäjonot, yhteistä hyvinvointiamme rapauttava veropolitiikka - Toiset vaurastuvat ja saavat lisää vapauksia, toisia uhkaa aineellinen puute ja osattomuus - pahimmillaan jo lapsuudesta lähtien. Lopputuloksena on Suomen kansan kahtiajako. Tästä syystä, arvoisa puhemies, kannatan kansanedustaja Lapintien ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi

6 6 Kari Väänänen ja Raimo Piirainen pitivät kansalaisvaikuttamisen seminaarin Kajaanin Lukiolla Kari Väänänen kannustaa yliopistokapinaan Kari Väänänen ja Raimo Piirainen pitivät Kajaanissa yleisötilaisuuden, missä he puhuivat yhteiskunnassa vaikuttamisesta. Näyttelijä-ohjaaja Kari Väänänen kannustaa kainuulaisia tarttumaan kansalaisvaikuttamisen keinoihin taistelussa Kajaanin opettajankoulutusyksiköstä. - Kansalaisvaikuttaminen on tehokas ase näyttää, että me ei suostuta tähän, sanoo Kemijärven sellutehtaan ja yöjunan puolesta taistellut Kari Väänänen. Väänänen totesi, että kansalaisliikkeen on haettava aktiivisesti julkisuutta asialleen. Tiedotusvälineiden, yleisön ja päättäjien mielenkiinto pitää herättää tarvittaessa provosoimalla. Sitä parempi, jos keulakuvaksi löytyy räväkkä ja mediaa kiinnostava henkilö. Opettajankoulutusyksikön puolustamisessa hän näkee yhtenä mahdollisuutena internetin, jonka vaikutus- ja keskustelukanavia kannattaa käyttää yhdessä opiskelijoiden kanssa. Väänäsen mukaan taistelu ei mene hukkaan, vaikka tuloksena olisi tappio. - Massaliike pelasti Kemijärven hengen. Siellä ei vaivuttu apatiaan

7 7 Piirainen ei usko käsiaseiden täyskieltoon julkaistu eilen klo 15:06, päivitetty eilen klo 15:20 Kuva: YLE Uuden aselain käsittely jatkuu hallintovaliokunnassa lähipäivinä. Uusi aselaki halutaan voimaan mahdollisimman pian, tavoitteena on saada laki kirjoitetuksi kevään aikana. Ennen asian etenemistä eduskuntaan hallintovaliokunta odottaa kannanottoja maa- ja metsätalous-, puolustus- ja perustuslakivaliokunnilta ja noin kolmeltakymmeneltä muulta taholta, joilta kannanottoja on pyydetty. Kannanottojen jälkeen hallintovaliokunta kokoaa laista oman mietintönsä. Hallintovaliokunnan jäsen, kajaanilainen kansanedustaja Raimo Piirainen (sd.) uskoo, että uuteen lakiin tulee tiukennuksia nykyiseen verrattuna, mutta täyskieltoon hän ei usko. - Ennen kaikkea käsiaseista pitäisi saada pois tulivoimaa ja käsiaselupien alaikärajaa pitää nostaa. On esitettykin, että alle 20- vuotiaille ei pistooleihin, revolvereihin ja muihin lupia myönnettäisi. Laki jakaa mielipiteitä Hallintovaliokunnassa uudesta aselaista on keskusteltu paljon, ja mielipiteet ovat jakautuneet voimakkaasti kahtia. - Ne, joilla ei ole koskaan ollut aseitten kanssa mitään tekemistä, ovat erittäin kriittisiä ja vastaavasti ne, joilla on metsästysharrastusta tai esimerkiksi poliisitausta, niin heillä on oikea käsitys siitä, miten aseiden kanssa toimitaan ja tietysti sekin, miten vaarallisia ne loppujen lopuksi ovat. Oikeissa käsissä ne ovat ihan oikeita vehkeitä, Piirainen sanoo. Esimerkiksi metsästysharrastusta ei Piiraisen mielestä saisi missään mielessä hankaloittaa. Kansanedustaja Raimo Piirainen on uutta aselakia käsittelevän hallintovaliokunnan jäsen.

8 8 ( YLE ) - Näen asian niin, että käsiaseitten tällainen tulivoima voidaan ottaa pois, koska metsästäjä sitä ei tarvitse. Loukkupyytäjä esimerkiksi eläimen lopettaessaan tarvitsee vain sen yhden laukauksen, silloin ei tulivoimaa aseessa tarvitse, Piirainen toteaa. Piiraisen mielestä aselain uudistuksessa metsästystä hankalampi asia on ampumaharrastus. - On esitetty muun muassa, että aseet säilytettäisiin ampumaharrastusseurojen tiloissa. Silloin yhdessä paikassa olisi valtava määrä aseita ja kun siihen päästään laittomasti käsiksi, niin se on se ongelma. Ei sellaisia varastoja varmaankaan voida rakentaa. Tässä on ääripäitä, mutta toivottavasti löydetään sellainen kultainen keskitie. Uusi aselaki on herättänyt paljon keskustelua myös kansalaisten keskuudessa. Monet ovat myös lähestyneet hallintovaliokuntaa mielipiteineen ja kannanottoineen. - Viime syksynä tuli jo aika paljon viestejä puolesta ja vastaan aivan samalla tavalla kuin eduskunnassakin mielipiteet ovat jakautuneet. Nyt kevätpuolella, varsinkin helmikuun puolella on lähes päivittäin tullut aselakiin liittyen jonkinlaisia viestejä. Niissäkin toiset ovat sitä mieltä, että ei missään nimessä saa heikentää tätä metsästyspuolta ja harrastusmahdollisuuksia, ja toiset taas ovat sitä mieltä, että aseet pitäisi kerätä kokonaan pois, kertoo Piirainen. Täyskielto lisäisi piilottelua Raimo Piirainen ei usko, että käsiaseiden täyskielto toimisi. Suomessa on kokemusta alkoholin kieltolaista - Piirainen uskoo, että aseiden täyskielto ajaisi vastaavanlaiseen käyttäytymiseen. - Aseita piiloteltaisiin. En uskokaan, että kaikkia aseita saataisiin kerättyä pois. Tälläkin hetkellä aika merkittävä osa aseista on laittomia - niitä on niin helposti saatavissa. Tämä on yksi sellainen asia, mihin tällä lailla on tarkoitus puuttua. Minä kyllä uskon, ettei mikään laki tule olemaan sellainen, että sillä voitaisiin näitä asioita ratkaista. Tärkeää on ennen kaikkea se, miten ihmiset ajattelevat ja tärkeintä on huomioida nuorten tilanne. Kauhajoen kaltaisia koulusurmia ei pelkällä aselain uudistuksella estetä, uskoo Piirainen. - Kun lukee Saurin työryhmän kirjan "Kauhajoen koulusurmat ", niin kyllä tästä ihan selvästi käy ilmi, että nuorten mielenterveysongelmiin kannattaa puuttua hyvissä ajoin, samoin syrjäytymisen estämiseen. Ennen kaikkea nyt hirvittää tämä työttömyys, sitä kautta kun syrjäydytään, niin tulee näitä ongelmia ja alkoholin, huumeitten ja lääkkeitten yhteiskäyttöä, niin aika pitkälle nämä sieltä johtuu. Piiraisen mielestä olisikin tärkeää saada lisää resursseja niin nuorisopsykiatriaan kuin kouluterveydenhoitoon. YLE Kainuu

9 9 Kajaani Kansanedustajat vetoavat OKY:n puolesta päivitetty tänään klo 13:29 Kainuulaiset kansanedustajat vetoavat Oulun yliopiston hallitukseen Kajaanin opettajainkoulutuksen puolesta. TAUSTA: Kainuun kansanedustajien avoin kirjelmä Oulun yliopiston hallitukselle julkaistu tänään klo 12:19, päivitetty tänään klo 12:21 Kainuulaiset kansanedustajat Timo Korhonen, Merja Kyllönen, Paula Lehtomäki sekä Raimo Piirainen vetoavat avoimella kirjeellä Oulun yliopiston hallitukseen sekä rehtori Lauri Lajuseen ja hallintojohtaja Hannu Pietilään Kajaanin opettajankoulutuksen turvaamiseksi. OPETTAJAINKOULUTUS TULEE TURVATA KAJAANISSA Eduskunta haluaa kehittää yliopistokeskuksia Kainuulaisina kansanedustajina olemme seuranneet erittäin huolestuneina Oulun yliopiston taloustilannetta ja siihen liittyen yliopiston toimenpiteitä ja suunnitelmia koskien Kajaanin opettajainkoulutusta sekä koko Kajaanin yliopistokeskusta. Tässä avoimessa kirjelmässämme myöhemmin todettavin perusteluin katsomme, että: - Kajaanin opettajainkoulutuksen esille noussut lakkauttaminen ei ole perusteltua. - Oulun yliopiston hallituksen tulee selvittää perusteellisesti talouden sopeuttamisen yhteydessä kasvatustieteellisen koulutuksen ja opettajainkoulutuksen rakenteellisen kehittämisen vaihtoehdot huomioiden alueelliset korkea-asteen koulutusmuutosten kokonaisvaikutukset ja aluetaloudelliset vaikutukset. - Tämä esitys pitää sisällään myös sen vaihtoehdon, että yliopiston perusluokanopettajien koulutus saattaisi olla taloudellisesti tehokkainta keskittää Kajaaniin. - Huomioiden myöhemmin kirjelmässä esiintulevat eduskunnan näkemykset yliopistokeskusten kehittämisestä, näyttäytyvät yliopiston rajut määrärahaleikkaukset Kajaanin yliopistokeskuksen toiminnasta kyseenalaisilta. Toivomme, että yliopiston hallitus arvioi myös tätä kysymystä vielä erikseen. Puolustaessamme yliopistokeskusten asemaa mm. yliopistolakia käsiteltäessä, emme suinkaan ajatelleet, että emoyliopistot omin toimenpitein ajaisivat yliopistokeskukset alas.

10 10 Näkemystemme taustaksi toteamme seuraavaa: Yliopistokeskukset Yliopistolain uudistamisen yhteydessä yliopistokeskusten asema oli poliittisen arvioinnin kohteena. Hyväksyessään uuden lain kesäkuussa 2009 eduskunta lisäsi yliopistokeskukset lakiin ja lausumallaan edellytti, että hallitus huolehtii, että yliopistokeskuksille taataan vähintään nykyisen tasoiset voimavarat. Eduskunnan tahto oli turvata yliopistokeskuksille perusraha, jolla yliopistojen yhteistyötä voidaan niissä kehittää. Tämän lisäksi yliopistokeskuksissa edellytetään alueellista rahoitusta ja kunkin kumppanuusyliopiston omaa panostusta. Oulun yliopistolla on vastuullaan kehittää Kajaanin yliopistokeskusta. Yliopistokeskukset ovat osa suomalaista korkeakoulujärjestelmää. Ne ovat toimineet vuodesta 2004 alkaen kuudella paikkakunnalla, maakuntakeskuksissa, joissa ei ole omaa tiedeyliopistoa. Yliopistokeskukset yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa turvaavat korkeakoulutasoiset innovaatiopalvelut näillä alueilla, joissa asuun yli 20 % Suomen väestöstä. Korkeakoulujen osalta kyse on ns. kolmannesta tehtävästä, jossa alueellinen jalkautuminen on välttämätöntä hyötyvaikutusten levittämiseksi. Kainuun kehitykselle Kajaanin yliopistokeskus on elintärkeä. Muutokset ja uhkakuva Mielestämme Kajaanin yliopistokeskus on Oulun yliopiston aikaisempien toimenpiteiden ja suunnitteilla olevien rahoitusleikkausten johdosta joutumassa kestämättömään asemaan. Kaikkineen korkea-asteen koulutukseen Kainuussa vuosina kohdistetut leikkaukset vaarantavat Kainuun myönteisen kehityksen. Korkea-asteen aloituspaikat Kainuussa ovat olleet selvästi alle maan keskitason. Toteutuneita supistuksia ovat olleet: yliopiston varhaiskasvatus 40 ap, yliopiston tietojenkäsittely 40 ap ja lisäksi mm. luokanopettajien kielikylpykoulutus, erikoistumismahdollisuuksien kaventuminen sekä mittalaitelaboratorion DI-muuntokoulutus. Ammattikorkeakoululta on lisäksi vähentynyt 20 ap. Näyttää kuitenkin siltä, että rajuimmat muutokset Kainuun osalta ovat tapahtumassa nyt yliopistouudistuksen astuessa voimaan. Oulun yliopiston suunnitelmista on tiedossamme, että Kajaanin yliopistokeskuksen budjettirahoituksesta aiotaan vähentää 45 %. Se voi vaikuttaa myös Kajaanin korkeakoulukonsortion tärkeimmäksi hankkeeksi nimettyyn CEMIS-toimintaan. Tietojenkäsittelytieteen Kajaanin koulutuksen ja yliopistokeskuksen leikkaukset ovat vuositasolla yhteensä 1,3 M. Tietojenkäsittelytieteen koulutukseen Kajaani ja valtio ovat panostaneet yli 4 milj. euroa osana Kainuun hallintokokeilun toimenpiteitä. Koulutukseen panostettu hyöty on siirtymässä Kajaanista Ouluun, mikä ei ole ollut maakuntakokeilun tarkoituksena. Keskustelun kohteeksi on noussut Kajaanin opettajankoulutuksen jatkuminen, vaikka yliopiston hallitus on jo ymmärtääksemme kertaalleen päättänyt luokanopettajakoulutuksen aloituspaikkojen pitämisestä Kajaanissa. KOKY:n lakkautus merkitsee rahavirtana 3,3 M ja normaalikoulun kanssa yhteensä 5,5 M. Toteutuessaan kaikki Oulun yliopiston leikkaukset suoranaisesti olisivat yhdessä 6,8 M eli enemmän kuin yliopiston budjettialijäämä Käytännössä tämä kaiketi tarkoittaisi sitä, että Oulun yliopisto ei enää panostaisi Kainuun toimintoihin lainkaan omaa rahoitustaan, vaan käyttäisi yksinään eduskunnan tahtoon perustuvan yliopistokeskusrahoituksen.

11 11 Vaikutuksista alueelle ja yliopistolle Yliopistolain mukaan kaikilla yliopistoilla on kolme tehtävää riippumatta yliopiston omasta profiilista. Korkeakoulut ovat keskeisiä alueiden ja niiden elinkeinotoimintojen kehityksen kannalta, siksi yhteiskunnallinen vuorovaikutus kuuluu niiden tehtäviin. Oulun yliopistolla on erityisesti suuri alueellinen vastuu puolen Suomen yliopistona. Alueelliseen tehtävään yliopisto on alkujaan perustettukin. Yliopiston hyötyvaikutus ei laajene alueille ilman fyysistä läsnäoloa. Kajaani on Oulun yliopiston toiseksi suurin toimintapaikka. Sen ansiosta yliopisto näkyy ja vaikuttaa Kainuussa ja Ylä-Savossa. Yliopisto on tehnyt kunnioitettavaa aluekehitystä menneiden vuosikymmenien aikana. Siitä on hyötynyt sekä alue että yliopisto. Yliopiston kannalta vetäytyminen koulutusvastuusta Kajaanista merkitsee yliopiston vaikutusalueen heikkenemistä. Kainuun aluetalouden kannalta vaikutukset olisivat erityisen voimakkaat: Kaikkien yliopistollisten toimintojen suora rahavirta Kainuussa on tasoa 15 M /vuosi. Yksin opettajankoulutuksessa Kajaanissa on yli 70 henkilöä. Opiskelijoita on yhteensä 550, jotka tuovat oman rahavirran kaupunkiin. Näiden lisäksi tulevat välilliset vaikutukset aluetalouteen. Puhumattakaan siitä, kuinka vahva vaikutus yliopistotasoisella koulutukselle on yleensäkin ympäröivän alueen henkiseen ja taloudelliseen kehitykseen. Tehokkuudesta Mitkään taloudelliset tai toiminnalliset tunnusluvut eivät näytä puoltavan yliopistokoulutuksen lakkauttamista Kajaanissa. Oulun Yliopiston koulutus Kajaanissa on tehokasta ja taloudellista. Kajaanissa valmistuu yli 40 % Oulun yliopiston kasvatustieden maistereista, vaikka kasvatustieteellisen budjetista ja henkilöstöstä Kajaanin osuus on alle 1/3. Myös tutkintoja per opetushenkilö valmistuu Kajaanissa 3, kun vastaava luku Oulussa on 2,3. Näyttää myös siltä, että Kajaanissa lähes kaikki opiskelijat valmistuvat suunnitellusti, toisin kuin Oulussa. Tästä taas seuraa se, että Kajaani tuottaa hyvin yliopistolle keskeistä tutkintorahoitusta. Lopuksi Kajaanissa ja Kainuussa ollaan valmiita muutoksiin, mutta siten, että alueen toimijat voivat osallistua omalta osaltaan sen suuntaamiseen. Esimerkiksi aiempi varhaiskasvatuksen koulutuksen siirto Ouluun tapahtui yhteisymmärryksessä, kun yliopisto sitoutui profiloituneen luokanopettajakoulutuksen kehittämiseen Kajaanissa. Toivomme, että Oulun yliopiston hallitus huomioisi taloudellisestikin vaikeassa tilanteessa esittämämme näkemykset päätöksiä tehdessään. Omalta osaltamme pyrimme tekemään kaiken mahdollisen poliittisessa päätöksenteossa turvataksemme mm. yliopistojen tasavertaisen rahoituksen. Kunnioittaen Timo Korhonen, Paula Lehtomäki, Merja Kyllönen ja Raimo Piirainen Kainuussa 1. päivänä helmikuuta 2010

12 Kainuu Etusivu > Artikkeli Piirainen kyselee yliopistojen perusrahoituksesta julkaistu tänään klo 13:12 12 Kuva: YLE Kajaanilainen kansanedustaja Raimo Piirainen on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen yliopistojen perusrahoituksesta Piirainen kysyy, toimiiko hallitus lupaustensa mukaisesti ja tuo lisäbudjetin, jolla yliopistojen perusrahoitus voitaisiin turvata. Viime syksynä yliopistouudistuksen valmistelussa ilmoitettiin perusrahoituksen olevan kiveen hakattu, muistuttaa Piirainen. Opetusministeri Sari Sarkomaa vakuutti tuolloin, ettei yliopistoja laiteta juoksemaan yksityisen rahoituksen perässä. YLE Kainuu

13 13 Kainuun Sanomat , Artikkeli, sivu 9 Ministeri ei ole vastannut Kainuun Sanomissa on käyty keskustelua yliopistokeskuksen tulevaisuudesta, hyvin huolestuneena. Syytä onkin, sillä Matti Vanhasen hallitus valmisteli yliopistolakiuudistuksen ja vei sen läpi opposition vastakkaisista perusteluista huolimatta. Kaikkihan juontaa alkunsa yliopistolakiuudistuksesta. Jo alkuvaiheessa oli nähtävissä, ettei "pieniä" yliopistoja ja yliopistokeskuksia kohdella tasavertaisesti. Päätettiin perustaa Aaltoyliopisto, jolle annettiin muihin yliopistoihin nähden merkittävästi paremmat eväät kuin muille yliopistoille. On nähtävissä, miten Suomen yliopistojen eriarvoistuminen etenee hallitsemattomasti, niin kuin on tapahtumassa hyvää vauhtia koko yhteiskunnassa. Tulevaisuudessa vain erittäin lahjakkailla ja varakkailla on mahdollisuus opiskella Aaltoyliopistossa "Suomen Harvardissa". Aaltoyliopiston arvo kasvaa ja muiden yliopistojen arvo laskee. Oman varainhankinnan roolia yliopistojen osalta vahvistettiin. Nyt Aaltoyliopisto imuroi yksityistä rahoitusta koko Suomen alueelta, myös Oulusta. Näin Oulun yliopiston osalta yksityisen rahoituksen hankkiminen on kiven alla. Oulun yliopiston rahoitustarve on 20 miljoonaa euroa ja kasassa on ainoastaan alle kolme miljoonaa. Tästä seuraa, että Oulun yliopisto rahapulassaan joutuu karsimaan aloituspaikkoja ja karsiminen on helppo aloittaa Kajaanin yliopistokeskuksesta. Samalla on uhattuna Kajaanin ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen suunnittelema Korkeakoulukonsortio. Keskustelin eduskunnassa opetusministeri Henna Virkkusen (kok.) kanssa Hän sanoi olevansa perillä em. tilanteesta ja että häntä on informoitu asiasta. Lisäksi hän totesi, että "tervehdyttämistä on Oulun yliopiston alueella tapahduttava". Kainuun kokoomuksen edustajat ovat omien sanojensa mukaan pyrkineet vaikuttamaan ao. ministeriin, ettei Kajaanin yliopistokeskuksen opiskelupaikkoja vähennettäisi, mutta vain pyrkineet. Sitten he ovat ensimmäisinä vaatimassa kainuulaisia kansanedustajia vaikuttamaan, jottei pahat ennustukset toteutuisi. Olisi ollut paikallaan olla lain valmistelun aikaan liikkeellä ja viemässä viestiä ministerille niistä seurauksista, mitkä uudistuksesta seuraavat, mutta eihän se kuulu kokoomuksen rooliin. Opposition tehtävänä on "räksyttäminen." Me, kainuulaiset kansanedustajat olemme jättäneet ministerille kirjallisen kysymyksen asian johdosta. Vastausta emme ole vielä saaneet. Olen hyvin monessa asiassa huomannut, miten kokoomuslaiset edustajat puhuvat vahvasti asian puolesta, mutta kun on tahdonilmaisun aika, silloin ollaan hiljaa tai äänestetään hallituksen linjan mukaan. Lisäksi olen huomannut, että kokoomuksen mainostoimistolta tulee samoja kannanottoja, kuin mitä demarit esittivät puolitoista vuotta sitten. Jo maakuntatasolla ilmaukset ovat nähtävissä. Puhutaan oikeudenmukaisuudesta, hyvinvointivaltiosta (oli aikaisemmin hyvinvointiyhteiskunta) ja unelmista.

14 14 Kuka nämä on nostanut ensimmäiseksi esille, SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen. Silloin ne porvarimediassa lytättiin mössöunelmaksi, nyt niitä kiikutetaan joka paikkaan. Tämä osoittaa, ettei kokoomuksella ole todellisia eväitä hallita ja pitää yllä yhteiskuntajärjestelmää sekä luoda sellaista, josta jokainen suomalainen voisi olla tyytyväinen. Pienituloinen joutuu tulevaisuudessa turvautumaan julkisiin palveluihin, jotka on kokoomuksen toimesta saatettu ala-arvoiseen tilaan. Raimo Piirainen kansanedustaja (sd.)

15 Yliopistojen rahoitus Kainuun Sanomat On todella mielenkiintoista seurata käytyä keskustelua yliopistojen rahoituksesta, sekä kuulla perusteluja hallituspuolueiden edustajilta, siitä mikä on ongelma tai onko sitä olemassa ollenkaan. Etenkin kokoomuksen kansanedustajat ovat hyvin vahvasti puolustaneet opetusministeri Virkkusen näkemyksiä. Heidän mielestään oppositio pelottelee aivan turhaan kansalaisia. Yliopistolain uudistuksesta johtuu kaikki rahoitukseen liittyvät ongelmat, tämä on aivan selvä asia. Hallituksen esityksestä yliopistoista tehtiin itsellisiä oikeushenkilöitä eli niille annettiin itsenäinen päätösvalta ja rahan keruuoikeus, autonomiaa lisättiin. Perusrahoitus tulee valtion kassasta, kehittämis- ja tutkimusrahaa ne voivat kerätä yrityksiltä. Valtio antaa lisäksi kaksi ja puolikertaisesti sen summan minkä yliopisto on itse saanut kerättyä. Kokoon saatua rahaa ei käytetä, vaan pääoman tuottoa yliopisto voi käyttää toiminnassaan. Taustalla on ajatus säätiöittämisestä. Yliopistot ovat nyt rinnastettavissa hyvin pitkälle osakeyhtiömuotoisiin yrityksiin. Niille säädettiin työantajansosiaaliturvamaksu, jonka vaikutus on yhteensä noin 40 miljoonaa euroa, lisäksi tuli arvonlisävero yritystoimintaan verrattavasta toiminnasta. Tämä tarkoittaa esim. ulkopuolisille järjestettäviä seminaareja, joissa peritään osallistumismaksuja. Nämä unohtui ottaa huomioon rahoituksen osalta, lakia valmisteltaessa. Lisäksi unohtuivat virkaehtosopimusten mukaiset palkankorotukset huomioimatta. Eduskunnan viime vuoden viimeisen kokouspäivän aamuna Perustuslakivaliokunta esitti lausunnossaan, että työnantajan sosiaaliturvamaksu yliopistoilta puolitetaan kahdeksi vuodeksi erillislailla, joten vuosille 2010 ja 2011 yliopistot maksavat vain puolet normaalista sotu-maksuista eli 20 miljoonaa euroa. Jos tätä ei olisi tehty, rahoitusvaje olisi tuon 20 miljoonaa euroa suurempi. Vähintään silloin piti selvitä myös hallituspuolueiden edustajille, miten hataralla pohjalla valmistelu on ollut. Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Pekka Ravi puolusteli vielä Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa sanomalla, että yliopistojen rahoitusta lisättiin merkittävästi. Sen myönnän, että lisättiin, mutta bruttomääräisesti. Nettovaikutus kaikkien maksujen jälkeen on negatiivinen. Lisäksi Aaltoyliopisto sai muita merkittävän perusrahoituksen. Maakunnissa toimivat kokoomuslaiset kunnallis- ja maakuntapoliitikot ovat myöntäneet, ettei nyky hallituksen politiikka tue aluepolitiikkaa. Mielestäni merkittävä kommentti tuli edellisellä viikolla kainuulaiselta kokoomusvaikuttajalta, hän myönsi ettei kokoomus ole harjoittanut aluepolitiikkaa, jolla olisi ollut merkitystä Pohjois-Suomelle ja Kainuulle. Tämä on totta, kokoomus ei harjoita aluepolitiikkaa, ja kun keskustakin on unohtanut aluepolitiikan yksityistämis- ja ulkoistamisvimmassaan, niin ei sitä kukaan hoida nykyhallituksessa. Se näkyy hyvin selvästi hallituksen tämän hetken linjauksissa. Oulun yliopiston osalta rahoitus on alijäämäinen 8-9 miljoonaa euroa, mikä on yliopiston kurottava umpeen vuoteen 2012 mennessä, jollei lisärahaa tule. Perusrahoituksen vaje on 3,2 miljoonaa euroa. Kustannukset joita ei valmistelussa ministeriö ottanut huomioon. Palkankorotusvara 5 Me, sotu-maksu 0,8Me ja alv.0,1me. Kaiken tämän jälkeen mielestäni syy ei ole Oulun yliopiston, vaan ministeriön ja valmistelusta vastaavan ministerin sekä hallituksen. Oppositiosta esitettiin vahvoja perusteluja nimenomaan maakuntayliopistojen puolesta, mitä vaikutuksia mahdollisesti seuraa jos laki sellaisenaan hyväksytään. Kannattaa käydä tutustumassa eduskunnan keskustelupöytäkirjaan Sieltä selviää mitä kukin on asiasta silloin sanonut. Raimo Piirainen kansanedustaja (sd.) 15

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle

Rami. press. Raideliikenteeseen. saatava lisää resursseja. Rajajokisopimus. Työttömyys. Uusille urille. Oulun yhteys elintärkeä koko Pohjois-Suomelle 1 Rami press Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.net Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Joulukuu 2009 Raideliikenteeseen saatava lisää resursseja Oulun yhteys elintärkeä

Lisätiedot

Rami. Omaishoito. press. Märkää rättiä. Ydinvoimapäätös. Omaishoitajien asemaa parannettava. Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Toukokuu 2010

Rami. Omaishoito. press. Märkää rättiä. Ydinvoimapäätös. Omaishoitajien asemaa parannettava. Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Toukokuu 2010 Rami press 1 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.net Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Toukokuu 2010 Omaishoito Omaishoitajien asemaa parannettava Märkää rättiä Kainuulaisille

Lisätiedot

Rami. press. Rauhallista Joulua ja kaikkea hyvää 2015! Työntäyteinen ja kiireinen syysistuntokausi. Kysymyksiä ja kannanottoja eri asioista

Rami. press. Rauhallista Joulua ja kaikkea hyvää 2015! Työntäyteinen ja kiireinen syysistuntokausi. Kysymyksiä ja kannanottoja eri asioista Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Joulu 2014 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Työntäyteinen ja kiireinen syysistuntokausi 2014 Kysymyksiä

Lisätiedot

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 PTK 51/2011 vp 51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp PTK 84/2009 vp Tarkistamaton versio 1.1 PTK 84/2009 vp 84. TIISTAINA 29. SYYSKUUTA 2009 kello 14.01 1) Vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaaminen Vlikysymys Valtioneuvoston

Lisätiedot

Rami. press. Työllisyydestä. Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia

Rami. press. Työllisyydestä. Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset kevät 2013 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Tärkeitä päätöksiä ja vaikutusten arviointia Kuljetuskaluston

Lisätiedot

Rami. press. OKL:n alasajo. Postipalvelut. Pronssia tuli! Alueellistaminen. Hallituksen taidonnäyte

Rami. press. OKL:n alasajo. Postipalvelut. Pronssia tuli! Alueellistaminen. Hallituksen taidonnäyte 1 Rami press Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.net Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Maaliskuu 2010 OKL:n alasajo Hallituksen taidonnäyte Alueellistaminen Tarkastusvaliokunnalta

Lisätiedot

Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Syysistuntokausi 2011. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.

Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Syysistuntokausi 2011. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen. Rami press Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Syysistuntokausi 2011 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Paavo vakuuttui Transtechilla Pitkäaikainen pääministeri, presidenttiehdokas

Lisätiedot

ysymys Sivu 2 Sivut 12 ja 16 Irtonumero1,70 6. vuosikerta Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta

ysymys Sivu 2 Sivut 12 ja 16 Irtonumero1,70 6. vuosikerta Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta Kansanääni Sivu 1 K ansanääni Helmikuu 07 - Maaliskuu -07 Mielipidelehti työn, toimeentulon, rauhan ja kansanvallan puolesta Irtonumero1,70 6. vuosikerta Leivästä on tänäänkin kysym ysymys Sivu 2: * Eikö

Lisätiedot

Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Joulukuu 2010. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi

Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Joulukuu 2010. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi 1 Rami press Raimo Piiraisen kuulumiset eduskunnasta Joulukuu 2010 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Tule mukaan! Tukitilinumero: Kehittyvä Kainuu ry 105730-7101227 Tule

Lisätiedot

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 PTK 52/2011 vp 52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys HE

Lisätiedot

vastavoima 02/2012 SKP:n Turun kaupunkijärjestön lehti

vastavoima 02/2012 SKP:n Turun kaupunkijärjestön lehti vastavoima 02/2012 SKP:n Turun kaupunkijärjestön lehti TEEA JÄSKE Rakennetaan demokraattisempi Turku Rakentamiseen tarvitaan: turvaa ja tasa-arvoa lapsille ja nuorille homeettomat ja terveelliset päiväkodit

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

Rami. press. Rauhallista Joulua. Talvivaara tapetilla. ja kaikkea hyvää vuodelle 2013! Mielenkiintoinen politiikan syksy lupaa kiireitä keväälle

Rami. press. Rauhallista Joulua. Talvivaara tapetilla. ja kaikkea hyvää vuodelle 2013! Mielenkiintoinen politiikan syksy lupaa kiireitä keväälle Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset syksy 2012 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Mielenkiintoinen politiikan syksy lupaa kiireitä keväälle Kuntauudistus,

Lisätiedot

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 PTK 29/2011 vp 29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Keskustelu 1) Pääministerin ilmoitus ajankohtaisesta taloustilanteesta... 2 Pääministerin ilmoitus PI 1/2011 vp Suullinen

Lisätiedot

Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi

Puolueneuvoston puheenjohtajaksi, I ja II varapuheenjohtajaksi sekä puolueneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi Avohoidon kehitys on hyvä asia, mutta siinä on pidettävä järki ja tunne mukana ja otettava huomioon sekä omaiset että ne yksilöt, jotka ovat avohoidon kohteena. Haluaisin yhtyä niihin ajatuksiin, joita

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali 1 2011 HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 2 Päätoimittajalta Inhimillistä järkeä Tulotilastojen yläpään parempiosaiset

Lisätiedot

Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Kesä 2014. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi

Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Kesä 2014. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Kesä 2014 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi SDP:n ääni kuului vahvana hallitusneuvotteluissa Ay-liike kaiken

Lisätiedot

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 PTK 56/2011 vp 56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 kello 16.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Suullinen kyselytunti 1) Suullisia kysymyksiä... 2 Vastaamassa ovat seuraavat ministerit: Pääministeri Jyrki Katainen

Lisätiedot

Taas työmatkalla Työvoimakoulutukselle hyvä arvosana opiskelijoilta, s. 12

Taas työmatkalla Työvoimakoulutukselle hyvä arvosana opiskelijoilta, s. 12 Taas työmatkalla Työvoimakoulutukselle hyvä arvosana opiskelijoilta, s. 12 I II pääkirjoitus 14.9.2009 Alkoholi vie eläkkeelle ja tappaa turhaan n Alkoholin liikakäyttö ajaa monet työkyvyttömyyseläkkeelle.

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 SYKÄYS SOSIAALISTEN YRITYSTEN KÄYNNISTYSPROJEKTI

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

1 Johdanto Ajatus kirjan kirjoittamisesta on itänyt minulla pitkään. Aina se on kuitenkin kaatunut siihen, että kansanedustajan työltä ei ole löytynyt riittävästi aikaa. Eräs hyvä ystäväni tapasi sanoa,

Lisätiedot

Terveiset eduskunnasta

Terveiset eduskunnasta 1 2 3 Terveiset eduskunnasta Kokoomuksen vero-ohjelma mielistelee palkan- ja eläkkeensaajaa. Kenenpä mieli ei keittäisi mettä veronalennuksista? Samanaikaisesti se on katteettomien lupausten laskisanko,

Lisätiedot

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE!

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! Tässä numerossa teemana terveys liiton valtuusto kokoontui 15. maaliskuuta Vähäjärven lomakodissa Hämeenlinnan Hauholla. Kokousväki keskusteli

Lisätiedot

Vasemmistoliiton Jouluglögit Raision Vasemmistoliitto tarjoaa perinteiset jouluglögit Raision torilla lauantaina 19.12. klo 10.00-13.00. Tervetuloa!

Vasemmistoliiton Jouluglögit Raision Vasemmistoliitto tarjoaa perinteiset jouluglögit Raision torilla lauantaina 19.12. klo 10.00-13.00. Tervetuloa! JOULUKUU 2009 Tässä lehdessä mm. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki: Vilunkiyrittäjät kuriin Leena Rihko: Suomi 15 vuodessa hyvinvointivaltiosta Euroopan hännänhuipuksi? Juha Jormanainen: Terveisiä

Lisätiedot

Vaikuttavaa voimaa kunnallisvaaleissa

Vaikuttavaa voimaa kunnallisvaaleissa HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2012 Tässä lehdessä mm: Uudet tuulet Metallin Vaikuttajaryhmässä...2 Turja Lehtosen linjauksia..3 Juha Kapiainen eurooppalaisessa junassa...4 Valtion

Lisätiedot

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti

Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti Maailma muuttuu miten Suomen kilpailukyky sopeutetaan? Terhon ryhmän loppuraportti 1 Saatesanat Työryhmän jäsenet: Sampo Terho, MEP, talousvaliokunnan jäsen Pekka Sinisalo, kotimaanavustaja Jannica Jääskeläinen,

Lisätiedot