Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika Maanantai 22.9.2008 klo 18.00 18.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 48 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 49 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 50 39,40 HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS VIRASTON PÄÄLLIKÖN SIJAINEN 51 ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA Jesse Saarinen 52 TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 53 41,42 SUOJARINTEEN KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN 54 MUUT ASIAT 55 ILMOITUSASIAT Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastolla klo Heidi Nieminen kunnanvaltuuston puheenjohtaja

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanvaltuusto 6/2008 Sivu nro 92 (106) KOKOUSAIKA Maanantai, klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Aarnos Markku, Ahonen Jorma Ahovuori Mailis, poissa Hakanen Pertti Helin-Kautto Helena Ilmonen Kari Itälä Riina Järviniemi Jukka, III vpj. Kakko Orvokki Karila Merja Kautto Jaakko Komppa Marja, poissa Koskinen Vesa Kuoppala Terttu Lahtinen Eino Laukia Riikka Lehmuskoski Arja Mennala Tiina, poissa Mäkinen Annikki Nieminen Heidi, puheenjohtaja Niinioja Janne, poissa Nurminen Antero Rahikkala Ritva Riitamaa Marja-Liisa, poissa Salo Taito, II vpj Vilhuniemi Tarja Weijo Pirkko, I vpj. Varavaltuutetut: Koskinen Valto Markkanen Hannu Mennala Seija Sahlberg Arja Vanhala Jari A. MUUT SAAPUVILLA OLLEET Rusanen Timo, kunnanjohtaja Kähkönen Kaija, talouspäällikkö, pöytäkirjanpitäjä Lahti Markku, yläasteen rehtori, sivistysosaston osastopäällikkö klo LAILLISUUS JA Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Kautto ja Arja Lehmuskoski. Korpilahti Heidi Nieminen puheenjohtaja Korpilahti Jaakko Kautto Korpilahti klo Kaija Kähkönen pöytäkirjanpitäjä Arja Lehmuskoski Anne Airiainen arkistonhoitaja

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kv 47 Kunnanvaltuuston kokouskutsu on kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaisesti julkaistu kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä postitettu kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsenille. Kunnanvaltuuston kokouksesta on ilmoitettu Korpilahti-nimisessä paikallislehdessä Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kv 48 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Kautto ja Marja Komppa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Kautto ja Arja Lehmuskoski.

5 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kv 49 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Mikäli muita esitetään otettavaksi käsittelyyn, siitä päätetään tässä. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. Hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOS VIRASTON PÄÄLLIKÖN SIJAINEN Kh 137 Hallintosäännön 3 luvun 21 :n mukaan kunnan toimintaa johtaa viraston päällikkönä kunnanjohtaja. Hallintopäällikkö on viraston päällikön sijainen. Hallintopäällikkö ja osastopäälliköt ovat suoraan viraston päällikön alaisia. Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt Kuntaliitoksen siirtymävaiheen hallinnon työnjaosta ja päättänyt, että talouspäällikkö Kaija Kähkönen toimii oman virkatehtävänsä ohella hallintopäällikön sijaisena saakka. Kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä ( 23/2008) talouspäällikkö Kaija Kähköselle on myönnetty palkaton virkavapaus väliseksi ajaksi. Kunnassa ei ole hallintosäännön edellyttämää viraston päällikön sijaista alkaen, koska talouspäällikkö, joka jää virkavapaalle on hoitanut myös hallintopäällikön tehtävät. Talouspäällikön ja hallintopäällikön viranhaltijatehtävät on neuvoteltu siirrettäväksi kunnanjohtajan hoidettavaksi vuoden 2008 loppuun saakka. Muilta osin taloushallinnon tehtäviä siirretään hoidettavaksi Jyväskylän talouspalvelukeskukseen jo syksyn aikana. Kuntalain mukaan kunnanjohtajan tehtävät perustuvat lakiin, johtosäännön määräyksiin sekä valtuuston ja kunnanhallituksen päätöksiin. Kunnanjohtaja on kunnanhallituksen esittelijä. Kunnanjohtajan tehtäviä ei voida jakaa tai ottaa pois niin, että heidän lakisääteinen asemansa hallinnon, talouden ja muun toiminnan johdosta vaarantuu. Esimerkiksi päävastuu asioiden valmistelusta ja esittelystä kunnanhallituksessa on oltava kunnanjohtajalla. Kunnan hallinnollisten asioiden hoitaminen ja viraston päällikön tehtävien hoito on varmistettava mahdollisemman moitteettomasti siihen saakka, kun kunta toimii itsenäisenä. Johtoryhmässä on keskusteltu kunnanjohtajan sijaisuuden hoitamisesta vuoden loppuun saakka. Yhteisesti on sovittu, että kunnanjohtajan sijaisena toimisi saakka koulutoimenjohtaja, yläasteen rehtori Markku Lahti. Markku Lahden ollessa estynyt kunnanjohtajan sijaisena toimisi sosiaalijohtaja, sosiaaliosaston osastopäällikkö Risto Toivainen. Voimassa oleva hallintosäännön 3 luvun 21 viides kappale kuuluu seuraavasti: Kunnan toimintaa johtaa viraston päällikkönä kunnanjohtaja. Hallintopäällikkö on viraston päällikön sijainen. Hallintopäällikkö ja osastopäälliköt ovat suoraan viraston päällikön alaisia.

7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hallintosäännön 3 luvun 21 viides kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: Kunnan toimintaa johtaa viraston päällikkönä kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan poissa ollessa tai ollessa estynyt hoitamaan tehtäviään sijaisena toimii koulutoimenjohtaja, yläasteen rehtori, hänen poissa ollessa tai ollessa estynyt kunnanjohtajan sijaisena toimii sosiaalijohtaja. Osastopäälliköt ovat suoraan viraston päällikön alaisia. Liitteenä nro 59/2008 olevaan hallintosääntöön 3 luvun 21 :ään on muutokset merkitty kursivoidulla ja tummennetulla tekstillä. Liitteenä nro 60/2008 on voimassa olevan hallintosäännön 3 luku 21. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää muuttaa hallintosäännön 3 luvun 21 viides kappale kuulumaan seuraavasti: Kunnan toimintaa johtaa viraston päällikkönä kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan poissa ollessa tai ollessa estynyt, sijaisena toimii koulutoimenjohtaja, yläasteen rehtori ja hänen poissa ollessa tai ollessa estynyt kunnanjohtajan sijaisena toimii sosiaalijohtaja. Osastopäälliköt ovat suoraan viraston päällikön alaisia. Hyväksyttiin. Kv 50 Liitteenä nro 39/2008 olevaan hallintosääntöön 3 luvun 21 :ään on muutokset merkitty kursivoidulla ja tummennetulla tekstillä. Liitteenä nro 40/2008 on voimassa olevan hallintosäännön 3 luku 21. Kunnanvaltuusto päättää muuttaa hallintosäännön 3 luvun 21 viides kappale kuulumaan seuraavasti: Kunnan toimintaa johtaa viraston päällikkönä kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan poissa ollessa tai ollessa estynyt, sijaisena toimii koulutoimenjohtaja, yläasteen rehtori ja hänen poissa ollessa tai ollessa estynyt kunnanjohtajan sijaisena toimii sosiaalijohtaja. Osastopäälliköt ovat suoraan viraston päällikön alaisia. Hyväksyttiin.

8 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA Jesse Saarinen Kh 139 Jesse Saarinen on päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Korpilahden kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntää se toimielin, joka on luottamushenkilön valinnut. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle. Jesse Saarinen on teknisen lautakunnan varsinainen jäsen, Korpilahden- Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsen, poliisin neuvottelukunnan varsinainen jäsen sekä SDP:n 1. varavaltuutettu. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se 1. myöntää eron luottamustoimista Jesse Saariselle 2. valitsee teknisen lautakunnan varsinaisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuodeksi valitsee Korpilahden-Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsenen toimikaudeksi vuodeksi valitsee poliisin neuvottelukunnan varsinaisen jäsenen toimikaudeksi vuodeksi myöntää Jesse Saariselle eron varavaltuutetun jäsenyydestä ja todeta, että valtuuston 1. varavaltuutetuksi SDP:n ryhmästä nousee Satu Pakkalén. Hyväksyttiin. Kv 51 Kunnanvaltuusto päättää 1. myöntää eron luottamustoimista Jesse Saariselle 2. valita teknisen lautakunnan varsinaisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuodeksi valita Korpilahden - Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsenen toimikaudeksi vuodeksi valita poliisin neuvottelukunnan varsinaisen jäsenen toimikaudeksi vuodeksi myöntää Jesse Saariselle eron varavaltuutetun jäsenyydestä ja todeta, että valtuuston 1. varavaltuutetuksi SDP:n ryhmästä nousee Satu Pakkalén

9 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto päätti 1. myöntää eron luottamustoimista Jesse Saariselle 2. valita teknisen lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuodeksi 2008 Kari Suhosen ja Kari Suhosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tapani Nybergin 3. valita Korpilahden - Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäseneksi toimikaudeksi vuodeksi 2008 Veli-Pekka Välisaaren 4. valita poliisin neuvottelukunnan varsinaiseksi jäseneksi toimikaudeksi vuodeksi 2008 Taito Salon 5. myöntää Jesse Saariselle eron varavaltuutetun jäsenyydestä ja todeta, että valtuuston 1. varavaltuutetuksi SDP:n ryhmästä nousee Satu Pakkalén

10 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ Kh 140 Kunnanhallitus on hyväksynyt kunnanhallituksen toimielimen alaisten toimintojen osalta käyttösuunnitelman vuodelle Työllisyysmäärärahan käyttö sisältyy kunnanhallituksen hyväksymään käyttösuunnitelmaan. Työllisyystöihin on varattu ulkoisia määrärahoja euroa. Menomääräraha sisältää kunnanvaltuuston sitovan määrärahan euron avustuksen Korpilahden työttömät ry:lle sekä nuorten kesätyöllistämismäärärahan, johon oli varattu euroa. Nuorten kesätyöllistäminen on kirjattu palkkamenoihin eikä sen käyttö ole avustusmäärärahassa muilta osin kuin Korpilahden 4Hyhidstykselle maksettavan avustuksen osalta. Tuloarvio euroa sisältää mm. työllistämistuesta ja työmarkkinatuesta työnantajalle maksettavat maksut. Korpilahden Osuuspankin vuosittain maksama euron avustus nuorten kesätyöllistämiseen on yrityksen toivomuksesta jaettu kunnan ja Korpilahden 4Hyhdistyksen kesken. Talousarviototeuma osoittaa, että Korpilahden työttömät ry:lle myönnetty euron sitova avustus, joka on osoitettu Teletalon vuokraan ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen, ei tule riittämään. Korpilahden työttömät ry on ilmoittanut, että lisätarve on n euroa ilman Teletalon vuokraa (3.882 euro ajalta ). Vuoden 2006 alusta voimaan tullut työmarkkinatukiuudistus on muuttanut työmarkkinatuen rahoitusta. Kunnat rahoittavat puolet työmarkkinatuesta, jota myönnetään 500 päivää tukea saaneelle. Samalla velvollisuus osallistua kuntouttavaan työtoimintaan on laajentunut koskemaan myös 25 vuotta täyttäneitä työmarkkinatukeen oikeutettuja. Korpilahden Työttömät ry on käyttänyt myönnettyä avustusta palkkatukityöllistettyjen henkilöiden toisen vuoden palkkakustannuksiin. Työssäoloehdon täyttyminen vaatii nykyisellä lainsäädännöllä henkilön työhistoriasta riippuen 8-10 kuukauden työssäoloajan. Ensimmäisen vuoden työllistämisestä palkkatuella lasketaan työssäoloehtoon vain puolet, jolloin yhden vuoden työllistyminen kartuttaa työssäoloehtoa 6 kuukautta. Työntekijöille olisi tärkeää, että he voisivat jatkaa työssään niin, että työssäoloehto täyttyisi ja henkilö saisi kerrytettyä täyden työttömyysturvan 500 päivän varalle tai työttömyyskassaan kuuluessaan saisi ansiosidonnaisen päivärahan. Yhdistys on jatkotyöllistänyt kunnan avustuksella vuosittain n. 10 henkilöä. Määrärahatarve tukityöllistämiseen vuoden 2008 loppuun saakka on edellä mainittu euroa. Sosiaalijohtaja Risto Toivainen on pitänyt tärkeänä yhdistyksen tukemista, koska työssäoloehdon täyttyessä pitkäaikaistyötön poistuu Kelan laskutuksen piiristä 500 päiväksi, toimeentulotuen tarve vähenee ja henkilön toimintakyky paranee.

11 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Korpilahden työttömät ry:n toiminnanjohtaja Ulla-Maija Ahosen kanssa on neuvoteltu asiasta ja alustavasti sovittu, että kunta ei maksa väliseltä ajalta avustusta Teletalon vuokraan, koska määräraha ei tule riittämään työllistämisenkään kustannuksiin. Yhdistys on hyväksynyt esityksen ja ilmoittanut huolehtivansa itse rahoituksen vuokran maksamiseen. Talousarviototeuma elokuussa osoittaa, että työllisyysrahaa avustuksiin on käyttämättä yhteensä 6.293,90 euroa. Yhdistyksen toimittamien laskutusten yhteismäärä heinä-elokuulta on yhteensä ,76 euroa. Avustusmääräraha ylittyy 7.054,86 eurolla. Ulla-Maija Ahonen on ilmoittanut, että syys-joulukuun avustusmäärärahan tarve on n kuukaudessa, yhteensä euroa. Kokonaismäärärahan tarve on euroa. Elokuun raportti valmistuu syyskuun loppuun mennessä ja siinä yhteydessä tarkastellaan koko kunnanhallituksen toimielimen alaiset tulosalueet ja tehdään tarvittavat määrärahasiirrot. Tässä vaiheessa ei ole tarkkaa tietoa säästöistä, joita on mahdollista saada aikaan vuoden loppuun mennessä. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että - Korpilahden työttömät ry:lle myönnetään enintään euron lisäavustus ( /11) pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen vuodelle 2008, - määrärahatarve katetaan kunnanhallituksen toimialueen muilta tulosalueelta tulevilla määrärahasäästöillä ja määrärahan tarvetta tarkennetaan vuoden loppuun mennessä, - Teletalon vuokraan myönnettyä avustusta euroa ajalta ei makseta yhdistykselle. Hyväksyttiin. Kv 52 Kunnanvaltuusto päättää, että - Korpilahden työttömät ry:lle myönnetään enintään euron lisäavustus ( /11) pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen vuodelle 2008, - määrärahatarve katetaan kunnanhallituksen toimialueen muilta tulosalueelta tulevilla määrärahasäästöillä ja määrärahan tarvetta tarkennetaan vuoden loppuun mennessä, - Teletalon vuokraan myönnettyä avustusta euroa ajalta ei makseta yhdistykselle. Hyväksyttiin. Merkittiin, että Markku Lahti saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo

12 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SUOJARINTEEN KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN Kh 141 Suojarinteen kuntayhtymän yhtymäkokous päätti , että yhtymän toiminta pyritään lopettamaan viimeistään vuoden 2008 loppuun mennessä. Yhtymän varsinainen palvelutoiminta on loppunut, kun kunnat ovat siirtäneet asiakkaitaan kuntien omiin sekä Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön ja muiden palveluntuottajien palveluihin. Kuntayhtymän toiminnan lopettamista säätelee perussopimus, jonka 30 :ssä todetaan seuraavaa: Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa kuntayhtymän hallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille jäsenkuntaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. Alkuvuodesta 2008 käytiin neuvotteluja kuntayhtymän purkamiseen liittyvistä toimista. Neuvotteluissa oli mukana Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan, Jämsän ja Äänekosken talous- ja sosiaalijohtoa. Neuvotteluissa sovittiin, että Äänekosken kaupunki tekee kuntayhtymälle ja jäsenkunnille ehdotuksen yhtymän omaisuuden järjestelyistä ja muista toimista. Äänekosken kaupunginhallitus teki asiassa ehdotuksen jäsenkunnille ( 104). Kuntayhtymähallitus käsitteli ehdotusta Jäsenkuntien antamien vastausten perusteella ehdotuksessa ensisijaiseksi asetettu kiinteistöyhtiömalli ei toteudu, ja kuntayhtymän purkamisen jatkovalmistelua on tehty Äänekosken kaupungin esittämän kakkosvaihtoehdon pohjalta. Tämän vaihtoehdon mukaan Äänekosken kaupunki varautuu järjestämään soveltuvat toimitilat asumiselle ja siihen liittyville palveluille äänekoskelaisten kehitysvammaisten lisäksi niille, joiden kotikunnat sitoutuvat riittävän pitkäjänteiseen palvelujen hankkimiseen alueen palvelujen tuottajilta. Suojarinteen kuntayhtymän hallitus on ( 21) päättänyt esittää Suojarinteen kuntayhtymän jäsenkunnille, että kuntayhtymä lakkautetaan alkaen ja lähettänyt hyväksymänsä sopimusluonnoksen kuntayhtymän purkamisesta jäsenkuntien hyväksyttäväksi. Tullakseen hyväksytyksi päätös vaatii kaikkien jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävät päätökset, jotka ovat lainvoimaisia ennen Suojarinteen kuntayhtymän yhtymäkokous merkitsi ( 7) pitämässään kokouksessa kuntayhtymähallituksen esityksen tietoonsa.

13 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sopimusluonnoksen mukaan jäsenkunnat valtuuttavat Äänekosken kaupungin huolehtimaan loppuselvityksestä ja palkkaamaan sitä varten tarvittavan henkilöstön. Kuntayhtymän hallitus ja tarkastuslautakunta antavat oman lausuntonsa, ja kuntayhtymän tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen. Loppuselvityksen kustannukset jaetaan peruspääoman suhteessa. Kuntayhtymän vuoden 2008 tilinpäätökseen tehdään pakollinen varaus arvioituja loppuselvityksen aiheuttamia kustannuksia varten. Jäsenkunnat joutuvat maksamaan loppuselvityksen mukaiset nettomaksuosuudet, jotka ovat seurausta kuntayhtymän useiden vuosien alijäämäisistä tilinpäätöksistä. Sopimusluonnoksen mukaan kuntayhtymän toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa toimiva henkilöstö irtisanotaan siten, että palvelusuhteet päättyvät Suojarinteen kuntayhtymä jatkaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa ohjaus- ja neuvontapalvelujen sekä kehitysvammalaissa tarkoitettujen viranomaistehtävien hoidon siirtämisestä sairaanhoitopiirin tehtäviksi. Lisäksi kuntayhtymä neuvottelee Äänekosken kaupungin kanssa muun henkilöstön sijoittumisesta. Suojarinteen kuntayhtymä myy kiinteän omaisuutensa Äänekosken kaupungille euron kauppahinnalla. Äänekosken kaupungin esittämien perustelujen mukaan maapohjan arvon hinnalla voidaan korvata rakennusten purkukustannukset, jotka saattavat asbestinpoiston takia nousta miljoonaan euroon. Tilintarkastajat ovat arvioineet Suojarinteen vuoden 2008 tilinpäätöstä seuraavasti: - Vuoden 2008 alijäämäksi muodostuu noin 2,2 miljoonaa euroa; luvussa on pyritty huomioimaan toiminnallinen alijäämä, poistot, omaisuuden myyntitappio sekä varaukset purkamiskustannuksiin - Pitkäaikaisen velan määräksi arvioidaan noin 2 miljoonaa euroa, jonka maksamiseen kuntayhtymän varat eivät riitä. Tämän lainan takaisinmaksamisesta vastaavat jäsenkunnat perussopimuksen mukaan peruspääomaosuuksien suhteessa - Kun Suojarinteen vuoden 2008 tilinpäätös käsitellään Äänekosken kaupunginvaltuustossa keväällä 2009 ja kun päätös on saanut lainvoiman, ollaan jo alkukesässä. Lainasta aiheutuu lisää korkokustannuksia ( euroa), joista jäsenkunnat myös vastaavat peruspääoma-osuuksien suhteessa.

14 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Samalla tilintarkastajat suosittelevat, että - Kuntayhtymä ilmoittaa kunnille jo tässä vaiheessa tämän vastuun määrän niin, että kunnat huomioisivat tämän omissa joko vuoden 2008 tilinpäätöksissään tai vuoden 2009 talousarvioissaan - Kuntayhtymähallitus laskuttaisi kuntien vastuut jo vuoden vaihteessa; näin Suojarinne voisi maksaa velkansa pois, ja vältettäisiin korkokustannuksia. Uuden Jyväskylän kaupungin osuus kuntayhtymän peruspääomasta on 33,73 prosenttia, joka jakautuu seuraavasti: Jyväskylän kaupunki 21,4 prosenttia, Jyväskylän maalaiskunta 9,43 % ja Korpilahden kunta 2,9 %. Ennakkoarvion mukaan Uudelle Jyväskylälle koituu kuntayhtymän purkautumisesta puolen miljoonan euron maksuosuus, joka on otettava huomioon yhdistyvien kuntien vuoden 2008 tilinpäätöksissä. Uuden Jyväskylän vastuu kuntayhtymän velkoihin on euroa; siitä Jyväskylän kaupungin osuus on euroa, Jyväskylän maalaiskunnan osuus euroa ja Korpilahden kunnan osuus euroa. Jäsenkunnat ovat nykyisen perussopimuksen mukaan vastanneet tähänkin saakka kuntayhtymän eläkemenoperusteisista eläkevakuutusmaksuista, joten kuntayhtymän purkaminen ei muuta maksuja tältä osin. Jäsenkunnat maksavat kuntayhtymän eläkemenovastuita vuosittain. Uuden Jyväskylän osuus eläkevastuusta on euroa, siitä Jyväskylän kaupungin osuus on euroa, Jyväskylän maalaiskunnan osuus euroa ja Korpilahden kunnan osuus euroa. Liitteenä nro 61/2008 Suojarinteen kuntayhtymän purkamissopimus liitteineen Liitteenä nro 62/2008 Pöytäkirjanote Suojarinteen kuntayhtymän yhtymäkokouksen kokouksesta Järjestelytoimikunta on päättänyt esittää Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan valtuustoille, että valtuustot hyväksyvät Suojarinteen kuntayhtymän purkamisen alkaen ja ehdotuksen sopimukseksi kuntayhtymän purkamiseksi liitteen nro 61/2008 mukaisesti. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy järjestelytoimikunnan esityksen Suojarinteen kuntayhtymän purkamiseksi alkaen ja ehdotuksen sopimukseksi kuntayhtymän purkamiseksi liitteen nro 61 /2008 mukaisesti.

15 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Hyväksyttiin. Kv 53 Liitteenä nro 41/2008 Suojarinteen kuntayhtymän purkamissopimus liitteineen Liitteenä nro 42/2008 Pöytäkirjanote Suojarinteen kuntayhtymän yhtymäkokouksen kokouksesta Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä järjestelytoimikunnan esityksen Suojarinteen kuntayhtymän purkamiseksi alkaen ja ehdotuksen sopimukseksi kuntayhtymän purkamiseksi liitteen nro 41 /2008 mukaisesti. Hyväksyttiin.

16 Kunnanvaltuusto MUUT ASIAT Kv 54 Muita asioita ei ollut.

17 Kunnanvaltuusto ILMOITUSASIAT Kv 55 Ilmoitusasioita ei ollut.

18 Kunnanvaltuusto VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston päätöksiin, pykälät 47,48,49,50,51,52, saa muutosta hakea se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat Valitusviranomainen - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ), 53,54,55 - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 ) - päätöstä toimittaa kunnallinen kansanäänestys (KuntaL 99 ), pykälä Muutosta haetaan Valitusaika Tiedoksisaanti Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, osoite Raatihuoneenkatu Hämeenlinna pykälään 44 ympäristöministeriöltä, osoite Fabianinkatu 6 A, PL 380, Helsinki. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana. Kaavan, pykälä 44 hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. Pöytäkirja on ollut nähtävillä klo Korpilahden kunnanvirastolla Päätös on annettu postin kuljetettavaksi. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

19 Kunnanvaltuusto Valituskirja Valituskirjassa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta valitusaika alkaa. Omalla vastuulla valituskirjan voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Muutoksen hakija on velvollinen suorittamaan hallinto-oikeudelle oikeudenkäyntimaksuna 82 euroa, mikäli hallinto-oikeus ei muuta alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Lehtinen Eemeli Lehtinen Esa Lehtinen Seppo poissa 17 Lonka Merja Ojala Veikko

Lehtinen Eemeli Lehtinen Esa Lehtinen Seppo poissa 17 Lonka Merja Ojala Veikko Iitin kunta Pöytäkirja 3/2014 74 Kunnanvaltuusto 10.04.2014 Aika Torstai 10.04.2014 klo 17:00-17:55 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2013 207 Kunnanvaltuusto 12.11.2013 Aika Tiistai 12.11.2013 klo 18:00-19:10 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Muut Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja

Muut Rönnholm Riku va. kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2014 197 Kunnanvaltuusto 11.11.2014 Aika Tiistai 11.11.2014 klo 18:00-18:45 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

Ilmoitustaulunhoitaja Tapani Rasila

Ilmoitustaulunhoitaja Tapani Rasila YPÄJÄN KUNTA Kunnanvaltuusto ASIALUETTELO 3/2013 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 19.00 19.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Nro Liite 22 Kuntalaisten aloitteet 23 6 Konserniohjeet

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2011 20. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2011 20. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2011 20 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Keskiviikko 30.11.2011 klo 13.00 14.01 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 29.11.2012 klo 13.00 14.26 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2012 61 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 10.00 11.06 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 30.9.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai kello 8.30 9:51 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 231 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 232 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 13.30 14.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, D-osan 4. kerroksen tila D 4023 (huom! poikkeava kokoustila) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 18.6.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 18.6.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 129 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 klo 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 63 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot