OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja"

Transkriptio

1 -1, KH :00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Jorma-Kalevi Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Rajantie Irma Tiusanen Kari Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)

2 35, KH :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Oikaisuvaatimusohje

3 36, KH :00 Pöytäkirjan tarkastajat Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 37, KH :00 Käsittelyjärjestys Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 38, KH :00 SOTE: 1640/2014 Avoterveydenhuollon sairaanhoitajakäynnin asiakasmaksu alkaen Sotela / 173 Valmistelijat: Avoterveydenhuollon johtaja Riitta Johannala-Kemppanen, puh Controller Maija Spännäri, puh Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/02 (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus). Lakiin on vuonna 2010 tehty muutoksia, joiden johdosta voidaan 18 vuotta täyttäneiltä periä maksuja mm. avosairaanhoidon palvelujen käytöstä. Näin ollen terveyskeskuksen sairaanhoitajan tai muun henkilön vastaanotolla saa periä maksun silloin, kun käynnin perusteena on sairaanhoito. Sen sijaan terveyden edistämisen ja ehkäisevän terveydenhuollon käynnit ovat maksuttomia, terveyskeskuksen avovastaanotoilla tällaisia käyntejä ovat mm. rokotusohjelman mukaiset rokotuskäynnit, ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset ja työttömien terveystarkastukset. Kotkassa on kehitetty henkilöstön välistä työnjakoa ja tavoitteena on tammikuussa 2015 aloittaa toimintamalli, jossa avovastaanotolla otetaan käyttöön kolme suurtiimiä ja 24 lääkäri-hoitaja työparia. Työnjakoa lääkäreiden ja sairaanhoitajien välillä selkiytetään. Osa potilaista kuten pitkäaikaissairauksien kontrollit ja muut työnjaon mukaisesti sovitut potilasryhmät ohjautuvat sairaanhoitajan vastaanotolle lääkärin vastaanoton sijaan. Muutoksella pyritään mm. parantamaan hoidon saatavuutta, lääkärivastaanotolle ohjaudutaan vain jos potilaan tila sitä vaatii. Toiminnanmuutokset edellyttävät myös henkilökunnan osaamisen lisäämistä. Lääkkeenmääräämisoikeuden omaavia hoitajia on tällä hetkellä kaksi ja paljon palveluja käyttävien asiakkaiden asiakasvastaavan toimintamalli edellyttää myös kouluttautumista kaikkien sairaanhoitajien osalta. Nyt esitettävä käyntimaksu 8,80 voidaan periä enintään kolme kertaa kalenterivuoden aikana ja se kerryttää ns. terveydenhuollon maksukattoa. Maksusta vapautetaan opiskelijat ja sotaveteraanit. Terveydenhuollon vastuualueen toimintasäännössä todetaan, että terveysasemien ja fysioterapian osastonhoitajat päättävät asiakasmaksuista, niiden alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Esittelijä: Ehdotus: Terveysjohtaja Maija Valta Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ottaa käyttöön avoterveydenhuollon sairaanhoitajan vastaanottokäynnin käyntimaksun 8,80 /käynti 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden osalta, maksu voidaan periä korkeintaan kolme kertaa kalenterivuoden aikana. Maksua ei peritä opiskelijoilta eikä sotaveteraaneilta. Asian käsittely: Jäsen Kirsi Hakala esitti, että avoterveydenhuollon sairaanhoitajan vastaanottokäynti olisi maksutonta. Jäsen Kari Kujamäki kannatti Hakalan muutosehdotusta. Lautakunta kävi asiasta keskustelua.

6 38, KH :00 SOTE: 1640/2014 Keskustelun jälkeen puheenjohtaja Aila Eerola esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja tuodaan uudelleen käsiteltäväksi lautakunnan tammikuun kokoukseen. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnan yksimielisyyttä asiassa. Todettiin yksimielisyys. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Asiaa käsitellään seuraavan kerran lautakunnan tammikuun 2015 kokouksessa. Sotela / 10 Valmistelijat: Terveysjohtaja Maija Valta, puh Avoterveydenhuollon johtaja Riitta Johannala-Kemppainen, puh Controller Maija Spännäri, puh Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/02 (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus). Lakiin on vuonna 2010 tehty muutoksia, joiden johdosta voidaan 18 vuotta täyttäneiltä periä maksuja mm. avosairaanhoidon palvelujen käytöstä. Em. lainsäädännön mukaan sairaanhoitajan käynnistä voidaan periä enintään 8,90 euron suuruinen käyntimaksu ja sen saa periä yhteensä kolmelta ensimmäiseltä sairaanhoitajan vastaanottokäynniltä kalenterivuoden aikana. Sairaanhoitajan vastaanottokäynniltä maksu voidaan periä vain silloin, kun kyseessä on sairauden edellyttämän hoidontarpeen arviointi, oireenmukainen hoito ja/tai hoidon seuranta eli käynnin perusteena on sairaanhoito. Sairaanhoitajan vastaanotolle tehdyt ennaltaehkäisevät hoidon käynnit ovat maksuttomia. Tällaisia käyntejä avovastaanotolla ovat mm. rokotusohjelman mukaiset rokotuskäynnit, ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset ja työttömien terveystarkastukset. Jos henkilö käy saman käyntikerran aikana sekä lääkärin että sairaanhoitajan vastaanotolla, peritään vain lääkärin käyntimaksu. Maksu kartoittaa terveydenhuollon maksukattoa. Kotkassa on alkaen otettu käyttöön omahoitaja-lääkärimalli, jonka yhtenä tavoitteena on kehittää hoitohenkilöstön välistä työnjakoa ja hyödyntää olemassa olevia resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että yhteisesti sovitun työnjaon ja potilaalle tehdyn hoitosuunnitelman mukaisesti, osa potilaskäynneistä voidaan enenevässä määrin ohjata lääkärin vastaanoton sijaan sairaanhoitajan vastaanotolle. Potilasohjaus joko sairaanhoitajalle tai lääkärille tapahtuu hoidollisiin ja lääketieteellisiin seikkoihin sekä sovittuun työnjakoon perustuen, se ei perustu potilaan valintaan. Hoitajavastaanottokäyntien tulokertymäksi vuoden 2015 talousarviossa on arvioitu noin euroa. Mikäli maksutuottoa ei kerry, sen vaikutus toimintakatteeseen merkitsee vastaavan suuruisen kuluerän säästötavoitetta. Esittelijä: Ehdotus: Terveysjohtaja Maija Valta Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ottaa käyttöön avoterveydenhuollon sairaanhoitajan vastaanottokäynnin käyntimaksun 8,90 /käynti

7 38, KH :00 SOTE: 1640/2014 Asian käsittely: 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden osalta silloin, kun kyseessä on sairaanhoidollinen käynti. Maksu voidaan periä korkeintaan kolme kertaa kalenterivuoden aikana. Maksua ei peritä opiskelijoilta eikä sotaveteraaneilta. Jäsen Kirsi Hakala esitti muutosta päätösehdotukseen seuraavasti: Esitän, että sh:n käyntimaksusta luovutaan ja peritään edelleen vain tk:n vuosimaksu. Jäsen Kari Kujamäki kannatti Hakalan ehdotusta. Jäsen Pirkko Leskinen esitti muutosta päätösehdotukseen seuraavasti: Avoterveydenhuollon sairaanhoitajakäynnin asiakasmaksua ei oteta käyttöön vuonna Seurataan uuden toimintamallin käyttöönoton vaikutuksia asiakasvirtoihin. Mahdolliset jatkotoimet arvioidaan saadun selvityksen pohjalta. Puheenjohtaja Aila Eerola kannatti Leskisen ehdotusta. Asiasta suoritettiin äänestykset niin, että ensin vastakkain olivat jäsen Hakalan ja jäsen Leskisen muutosesitykset. Hakalan esityksen puolesta äänestettiin EI ja Leskisen esityksen puolesta JAA. Äänet jakaantuivat 7 4 Leskisen esityksen puolesta seuraavasti: JAA Aila Eerola Anja Eerola Risto Hokkanen Anna Holmroos Pirkko Leskinen Juha Pakarinen Jani Kansonen EI Kirsi Hakala Kari Kujamäki Irma Nuora Jussi Hanski Seuraavaksi asetettiin vastakkain jäsen Leskisen muutosesitys ja esittelijän pohjaesitys. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestettiin JAA ja Leskisen muutosesityksen puolesta EI. Äänet jakaantuivat 11 0 Leskisen muutosesityksen puolesta. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että avoterveydenhuollon sairaanhoitajakäynnin asiakasmaksua ei oteta käyttöön vuonna Seurataan uuden toimintamallin käyttöönoton vaikutuksia asiakasvirtoihin. Mahdolliset jatkotoimet arvioidaan saadun selvityksen pohjalta. Kh Valmistelijat: terveysjohtaja Maija Valta, puh talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh Kaupunginhallitus voinee käyttää esillä olevassa asiassa kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta alla sanotuin perustein:

8 38, KH :00 SOTE: 1640/2014 Valtuusto on hyväksynyt talousarvion 2015 kokouksessaan / 107. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksessä / 10 tarkoitettu avoterveydenhuollon sairaanhoitajan vastaanottokäynnin asiakasmaksu 8,90 euroa / käynti 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden osalta silloin, kun kyseessä on sairaanhoidollinen käynti, sisältyy valtuuston hyväksymään talousarvioon Tuloarvioksi on merkitty euroa (tulokohdan tiliryhmä 32 Maksutuotot, tili Muut palvelumaksut). Tulo on budjetoitu avoterveydenhuollossa terveysasemien vastaanottotoiminnan kustannuspaikoille. Tuloarvion / maksutuoton kertymättä jääminen tulee ensisijaisesti kattaa vastaavan suuruisen kuluerän säästönä. Jos säästöä ei saada aikaan, vastaava erä on katettava verotuloilla ja valtionosuuksilla, jotka toisaalta on kuitenkin korvamerkitsemättöminä on jo jaettu toisaalle talousarviossa. Jos muualtakaan kaupungin toiminnasta ei löydy ko. erää vastaavaa säästöä, erä kasvattaa osaltaan painetta lisävelan ottamiselle. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei ole päätöksessään / 10 osoittanut vastaavaa eli euron suuruista säästöä. Merkille on myös pantava esillä olevan asian suhde jatkovalmisteilla olevaan talouden tasapainotusohjelmaan , jossa yhtenä tavoitteena nimenomaisesti on talousarviossa pysyminen. Esillä olevan asian käsittelyjärjestyksessä sosiaali- ja terveyslautakunnassa on siinäkin tiettyä ristiriitaa. Lautakunta on kokouksessaan / 7 ensin hyväksynyt muutoksitta käyttösuunnitelman 2015 ja sitten samassa kokouksessa paria pykälää myöhemmin 10 :n kohdalla tehnyt 7 :n kohdalla tekemänsä päätöksen vastaisen päätöksen. Tuloarvio euroa sisältyy käyttösuunnitelmassa oleviin maksutuottoihin. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää - käyttää kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ja ottaa käsiteltäväkseen ja päätettäväkseen sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemän päätöksen / 10 - ottaa käyttöön lukien avoterveydenhuollon sairaanhoitajan vastaanottokäynnin käyntimaksun 8,90 euroa / käynti 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden osalta silloin, kun kyseessä on sairaanhoidollinen käynti. Maksu voidaan periä korkeintaan kolme kertaa kalenterivuoden aikana. Maksua ei peritä opiskelijoilta eikä sotaveteraaneilta. Toimeenpano: Ote: sosiaali- ja terveyslautakunta sosiaali-, terveyden- ja vanhustenhuollon vastuualueet Kaakon Taitoa Oy controller Maija Spännäri Oikaisuvaatimusohje

9 39, KH :00 KH: 1036/2012 Lausunnon antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Seppo Eerolan valituksesta Kh Valmistelija: Kaupunginlakimies Marianna Ruonala, puh Seppo Eerola on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä nro 14/5281/4. Mainitulla päätöksellä Itä-Suomen hallintooikeus ratkaisi usean eri valittajan Kotkan kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyt valitukset. Kotkan kaupunginvaltuusto päätti tuolloin Jäppilän koulun lakkauttamisesta../. Liitteenä on Eerolan valituskirjelmä. Muut valituksen asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt asiasta Kotkan kaupunginhallituksen selitystä mennessä. Kaupunginlakimies Marianna Ruonalan lausunto : Seppo Eerola on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä nro 14/5281/4. Hallinto-oikeus on hylännyt Eerolan valituksen ja jättänyt tutkimatta Eerolan hallinto-oikeudelle antamassaan vastineessa esittämät uudet valitusperusteet. Eerola ilmoittaa valituskirjelmässään vaativansa neljään Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksessä olevaan perustelukohtaan muutosta, joka vastaisi hänen ilmoituksensa mukaan paremmin tapahtunutta. Eerola ilmoittaa, ettei hänen Kouvolan hallinto-oikeudelle ilmoittamansa vaatimus ole enää ajankohtainen. Eerola vaati aiemmin, että Kouvolan hallinto-oikeus kumoaisi Kotkan kaupunginvaltuuston päätöksen kohdalla tehdyn Jäppilän koulun lopettamista koskevan päätöksen ja pysyttäisi voimassa valtuuston tekemän Jäppilän koulua koskevan erillispäätöksen. Valituksessaan Eerolan on katsottava hakevan muutosta ainoastaan hallinto-oikeuden päätöksen perusteluihin. Korkeimman hallinto-oikeuden noudattaman tulkintalinjan mukaan muutosta ei voi hakea pelkästään päätöksen perusteluihin (KHO 1992 A 39). Näin ollen katson, että Eerolan valitus on jätettävä tutkimatta. Eerola vaatii myös, että hänen hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallintooikeudelle suorittamansa oikeudenkäyntimaksut määrättäisiin ensisijaisesti Kotkan kaupunginhallituksen jäsenten yhteisvastuullisesti maksettavaksi ja toissijaisesti Kotkan kaupungin maksettavaksi. Eerolan vaatimus on osin lakiin perustumaton. Eerolan on tullut esittää hallinto-oikeuskäsittelyä koskevat oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa jo hallinto-oikeudessa. Siltä osin kuin Eerolan vaatimus koskee oikeudenkäyntikuluvaatimusta korkeimmassa hallinto-oikeudessa, on todettava, etteivät Kotkan kaupunginhallituksen jäsenet ole asianosaisia tässä asiassa eikä heidän maksettavakseen voida osoittaa oikeudenkäyntikuluja asiassa, jossa vain Kotkan kaupunki on asianosainen. Koska Eerola ei enää vaadi hallinto-oikeuden päätöksen muuttamista, tulee Eerolan oikeudenkäyntikuluvaatimus Kotkan kaupunkia kohtaan perusteettomana hylätä. Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf

10 39, KH :00 KH: 1036/2012 Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle Seppo Eerolan valituksesta viitata kaupunginlakimiehen lausuntoon ja esittää, että Eerolan valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä jätetään tutkimatta. Toimeenpano: Ote ja asiakirjat: Korkein hallinto-oikeus mennessä ote myös s-postin liitetiedostona Ei oikaisuvaatimusohjetta

11 39, KH :00 / Pykälän liite: Seppo Eerolan valituskirjelmä

12 39, KH :00 / Pykälän liite: Seppo Eerolan valituskirjelmä

13 39, KH :00 / Pykälän liite: Seppo Eerolan valituskirjelmä

14 40, KH :00 KH: 464/2012 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Kh Valmistelija: Kaupunginlakimies Marianna Ruonala puh Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä nro 272, joka koski Kotkan kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyä valitusta. Kaupunginvaltuuston päätös on koskenut Kotkan kaupungin sosiaalija terveydenhuollon sekä hyvinvointineuvoloiden tulevaisuuden rakenteiden kehittämistä keskitetyn rakennevaihtoehdon mukaisesti. Itä-Suomen hallinto-oikeus oli jättänyt kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen tutkimatta. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyn valituksen../. Esityslistan liitteenä on korkeimman hallinto-oikeuden päätös. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää merkitä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen ja saattaa sen kaupunginvaltuuston tietoon. Ei oikaisuvaatimusohjetta

15 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

16 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

17 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

18 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

19 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

20 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

21 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

22 41, KH :00 SOTE: 217/2015 Palkkatukiuudistus ja sen vaikutukset kunnan omaan työllistämistoimintaan Sotela / 13 Valmistelija: Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh Palkkatukijärjestelmään tehtiin vuoden 2015 alusta lukien merkittäviä muutoksia. Palkkatukijärjestelmän uudistamisen tavoitteena on mm. parantaa työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua ja päätösten ennakoitavuutta. Lisäksi pyritään vähentämään hakuprosessiin liittyvää hallinnollista työtä, nopeuttamaan palkkatukihakemusten käsittelyä ja palkkatuen maksatusta. Päiväkohtainen tuki muuttuu prosenttiperusteiseksi. Tuen määrä on sitä korkeampi ja kesto sitä pidempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työtön ennen palkkatuen myöntämistä. Palkkatuki voi määräytyä myös vamman tai sairauden perusteella, jos tuella palkattavan vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä. Palkkatukikausi voi eri ryhmillä olla kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Ensimmäisten 12 kuukauden jälkeen palkkatuen määrä alenee mahdolliselle toiselle vuodelle../. Liitteenä TE-hallinnon asiaa koskeva kirje sidosryhmille. Työsopimuslain perusteella työnantajalla on velvollisuus ennen uuden osaaikaisen työntekijän palkkaamista tarjota lisätyötä jo palveluksessaan olevalle samaa työtä osa-aikaisesti tekevälle työntekijälle. Selvitys tästä on annettava myös palkkatukea haettaessa. Työsopimuslain 13 luvun 6 :ää muutettiin väliaikaisesti. Työn tarjoamisvelvollisuudesta on työsopimuslain mukaan oikeus poiketa tietyissä tilanteissa väliaikaisesti vuoden 2016 loppuun asti. Kunta saa palkata lomautettuja ja osa-aikatyötä tekeviä koskevan työn tarjoamisvelvollisuuden sekä takaisinottovelvollisuuden estämättä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 :ssä säädetyn työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvan henkilön. Velvoitetyöllistettävän kanssa ei kuitenkaan saa sopia tehtävästä, josta kunta on lomauttanut työntekijänsä tai josta se on antanut työntekijälleen lomautusilmoituksen. Yhdistyksellä ja säätiöllä ei ole velvollisuutta tarjota työtä lomautetulle, osa-aikatyötä tekevälle eikä takaisinottovelvollisuuden piiriin kuuluvalle irtisanotulle, kun yhdistys tai säätiö palkkaa vähintään 24 kuukautta palkkatuen myöntämistä edeltävän 28 kuukauden aikana työttömänä olleen henkilön muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin. Kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai säätiö voi lisäksi ottaa palkkatuettuun työsuhteeseen henkilön sellaisiin tehtäviin, joita ei muutoin tehdä työ- tai virkasuhteessa edellyttäen, että palkkatuettu työ järjestetään työpajassa tai vastaavassa valmennusyksikössä, jossa toiminnan tavoitteena on parantaa henkilön valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työllistyä avoimille markkinoille. Tämä koskee myös työkokeilua. Vaikutukset kaupungin työllistämistoimiin Kotka järjestää työpajatoiminnan aikuisten osalta ostopalveluna Kotkan korttelikotiyhdistykseltä ja Sotek-säätiöltä sekä nuorten palvelut Rannikkopajoilta. Omana toimintana työpajoja tai valmennusyksiköitä ei ole. Tarkempien selvittelyjen jälkeen kunta voi hakea palkkatukea tehtäviin, joita ei muutoin hoideta virka- tai työtehtävänä. Työsopimuslain mukainen

23 41, KH :00 SOTE: 217/2015 työntarjoamisvelvoite on otettava huomioon, jos samaa työtä tehdään jo osa-aikaisesti. Tämä on otettava vastuualueilla huomioon palkkatukihenkilöstöä haettaessa. Jos samassa yksikössä on osa-aikaisia (vaikka palkkatuella), on heille tarjottava kokoaikaista työtä ennen uuden osa-aikaisen palkkatukityöntekijän palkkaamista. Aikaisempaan tilanteeseen verrattuna tämä merkitsee tarkempaa suunnittelua ja harkintaa palkkatukipaikkojen ilmoittamisessa. Yksiköiden tilanne myös vaihtelee ja muuttuu vuoden aikana. Tältä osin on työllisyyspalveluiden ja henkilöstöhallinnon annettava yksityiskohtaisempi ohjeistus uudesta käytännöstä. Ongelmia on nimenomaan tehtävissä, joissa on eri yksiköissä samaa tehtävää tekeviä tai samassa yksikössä samaa tehtävää hoitavia palkkatukilaisia (hoitoapulainen, puistotyöntekijä, päiväkotiapulainen jne.). Palkkatuettu työ tehdään työsopimussuhteessa, mikä kartuttaa laissa säädettyä palkansaajan työssäoloehtoa ja 26 viikon eli noin kuuden kuukauden työsuhteen jälkeen henkilö on oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan tai peruspäivärahaan. Työssäoloehdon täyttymisellä on vaikutus kunnan Kela-sakkomaksuun, jolloin palkkatukityöllistämisen painopiste tulee säilyttää näissä henkilöissä. Kaupungin oma tukityöllistäminen on jatkossakin syytä rajata kuuden kuukauden jaksoon, jotta työllistettyjen määrää voitaisiin lisätä. Samoin ensisijainen työllistettävien ryhmä ovat pitkäaikaistyöttömät eli nyt yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet työttömät, jotka ovat Kelan listalla../. Kaupungin palkkatuen linjaukset vuodelle 2015 ovat liitteessä 2. Volyymiltään suurimmaksi kunnan käytettäväksi työllistämistä tukevaksi toiminnaksi jää muutosten jälkeen edelleen sosiaalipalveluna toteutettava kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakas on sosiaalipalvelun asiakkaana ja toimenpiteen ajan poissa ns. sakkolistalta. Kuntouttava työtoiminta ei kerrytä työssäoloehtoa, joten henkilö palaa listalle heti kuntouttavan työtoiminnan päättyessä. Kotkassa yhdistysten työllistämistoimia on tuettu kuntalisällä, jonka perusteet kaupunginhallitus on vuosittain vahvistanut. Muuttuneen palkkatuen määräytymisperusteen vuoksi kuntalisän perusteet on muokattava uudelleen. Kuntalisää pyritään kehittämään niin, että useammat kolmannen sektorin toimijat voisivat hyödyntää sitä yhdessä palkkatuen kanssa. Vaikeutena on yhteen sovittaa työllistävän yhteisön tavoite mahdollisimman pitkäaikaisesta työsuhteesta, joka usein vastaa myös asiakkaan tarpeita sekä kaupungin intressi saada mahdollisimman tehokkaasti työttömiä jälleen ansiosidonnaisen päivärahan tai työmarkkinatuen piiriin. Muuttuneessa tilanteessa tulee myös pohdittavaksi, voiko kaupunki edistää työttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille suuntaamalla kuntalisää myös yrityksille. Tarkoituksena voisi olla suhteellisen lyhytaikaisella tuella pienentää yrityksen riskiä sen palkatessa uuden palkkatukityöntekijän. Malleja on eri kunnissa, mutta ennen asian valmistelun aloittamista tarvitaan periaatteellinen kannanotto siitä, onko päätöksenteossa valmiuksia tällaisen uuden kuntalisän käyttöönottoon. Esittelijä: Ehdotus: Sosiaalijohtaja Heli Sahala Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi palkkatukea koskevat lainsäädäntömuutokset ja niiden ennakoidut vaikutukset työllistämiseen.

24 41, KH :00 SOTE: 217/2015 Lisäksi lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle: 1. kaupungin palkkatukilinjausten vahvistamista jälkeen alkaviin palkkatuettuihin työsuhteisiin liitteen 2 mukaisesti ja 2. näkemyksensä yrityksille maksettavan kuntalisän valmistelun tarpeellisuudesta. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja esittää kaupunginhallitukselle yrityksille maksettavan kuntalisän valmistelun aloittamista. Kh Valmistelija: Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh /. Esityslistan liitteinä ovat TE-hallinnon asiaa koskeva kirje sidosryhmille (liite 1) sekä kaupungin palkkatukilinjaukset vuodelle 2015 (liite 2). Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus 1. päättää vahvistaa kaupungin palkkatukilinjaukset jälkeen alkaviin palkkatuettuihin työsuhteisiin liitteen 2 mukaisesti 2. oikeuttaa aloittamaan yrityksille maksettavan kuntalisän valmistelun. Toimeenpano: Ote: sosiaalijohtaja Oikaisuvaatimusohje

25 41, KH :00 / Pykälän liite: Palkkatukiuudistus TET KAS sidosryhmätiedote Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto TIEDOTE PALKKATUKIUUDISTUKSESTA ALKAEN Palkkatukea koskevat säännökset muuttuvat vuoden 2015 alussa. Hallituksen esitys palkkatuen uudistamisesta (HE 198/2014 vp) on hyväksytty eduskunnassa ja laki vahvistettaneen Palkkatukipäätöksen päivämäärä ratkaisee, tehdäänkö päätös nykyisten vai uusien säännösten nojalla. Jos palkkatukipäätös tehdään viimeistään , se tehdään vuonna 2014 voimassa olevien säännösten nojalla. Jos päätös tehdään jälkeen, se tehdään uusien säännösten nojalla. Palkkatukiuudistus Palkkatukijärjestelmän uudistamisen tavoitteena on mm. parantaa työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua ja päätösten ennakoitavuutta. Lisäksi pyritään vähentämään hakuprosessiin liittyvää hallinnollista työtä, nopeuttamaan palkkatukihakemusten käsittelyä ja palkkatuen maksatusta. Päiväkohtainen tuki muuttuu prosenttiperusteiseksi. Palkkatuki muuttuu siten, että myönnettäessä tuki sillä perusteella, että tuella palkattavan tuottavuus on tarjolla olevassa työtehtävässä alentunut ammatillisessa osaamisessa olevien puutteiden vuoksi, tuen määrä ja enimmäiskesto määräytyvät tuella palkattavan työttömyyden keston perusteella. Tuen määrä on sitä korkeampi ja kesto sitä pidempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työtön ennen palkkatuen myöntämistä. Palkkatuki voi määräytyä myös vamman tai sairauden perusteella, jos tuella palkattavan vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä. Palkkatuen määrä ja enimmäiskesto määräytyvät seuraavasti: Jos tuella palkattava on ollut työtön alle 12 kuukautta, palkkatukea myönnetään 30 prosenttia palkkauskustannuksista enintään kuuden kuukauden ajan. Jos tuella palkattava on ollut työtön vähintään 12 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 14 kuukauden aikana, palkkatukea myönnetään 40 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan. Jos tuella palkattava on ollut työtön vähintään 24 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kuukauden aikana, palkkatukea myönnetään 50 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan, minkä jälkeen palkkatukea myönnetään 30 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan. Yhdistyksille ja säätiöille palkkatukea myönnetään 100 % palkkauskustannuksista 65 %:n työaikaan asti, kun henkilö työllistyy tehtäviin, jota ei katsota elinkeinotoiminnaksi. Jos tuella palkattavan vamma tai sairaus alentaa tuottavuutta olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti tarjolla olevassa tehtävässä, palkkatukea myönnetään 50 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan. Määrässä ja enimmäiskestossa on muutamia poikkeuksia. Alle 30-vuotiaan palkkaamiseen palkkatuki voidaan myöntää vuosina 2015 ja 2016 enintään 10 kuukaudeksi, vaikka tuella palkattava olisi ollut työtön alle 12 kuukautta. Palkkatukea voidaan myöntää enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan, jos tuella palkattava on täyttänyt 60 vuotta ja ollut yhtäjaksoisesti työtön vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä. Palkkatuki voi käytännössä olla 60 vuotta täyttäneen, vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleen kohdalla pysyvä, koska palkkatuki voidaan myöntää uudestaan ilman tukijaksojen väliin jäävää työttömyyttä. KAAKKOIS-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO Puh Kirjaamo: PL 117, Lappeenranta te-palvelut.fi/kaakkois-suomi

26 41, KH :00 / Pykälän liite: Palkkatukiuudistus TET KAS sidosryhmätiedote 2(2) Työsopimuslain väliaikainen muuttaminen Työsopimuslain 13 luvun 6 :ää muutetaan väliaikaisesti. Työn tarjoamisvelvollisuudesta on työsopimuslain mukaan oikeus poiketa tietyissä tilanteissa väliaikaisesti vuoden 2016 loppuun asti. Kunta saa palkata lomautettuja ja osa-aikatyötä tekeviä koskevan työn tarjoamisvelvollisuuden sekä takaisinottovelvollisuuden estämättä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 :ssä säädetyn työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvan henkilön. Velvoitetyöllistettävän kanssa ei kuitenkaan saa sopia tehtävästä, josta kunta on lomauttanut työntekijänsä tai josta se on antanut työntekijälleen lomautusilmoituksen. Yhdistyksellä ja säätiöllä ei ole velvollisuutta tarjota työtä lomautetulle, osa-aikatyötä tekevälle eikä takaisinottovelvollisuuden piiriin kuuluvalle irtisanotulle, kun yhdistys tai säätiö palkkaa vähintään 24 kuukautta palkkatuen myöntämistä edeltävän 28 kuukauden aikana työttömänä olleen henkilön muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin. Kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai säätiö voi lisäksi ottaa palkkatuettuun työsuhteeseen henkilön sellaisiin tehtäviin, joita ei muutoin tehdä työ- tai virkasuhteessa edellyttäen, että palkkatuettu työ järjestetään työpajassa tai vastaavassa valmennusyksikössä, jossa toiminnan tavoitteena on parantaa henkilön valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työllistyä avoimille markkinoille. Tämä koskee myös työkokeilua. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Jaana Vainikka palveluesimies, yksilölliset tuetun työllistymisen palvelut puh Lisätietoja HE 198/2014 vp (finlex.fi) Palkkatuki uudistuu vuoden 2015 alusta (te-palvelut.fi)

27 41, KH :00 / Pykälän liite: Palkkatukilinjaukset vuodelle 2015 Kotkan kaupunki PALKKATUKILINJAUKSET VUODELLE 2015 Kotkan kaupunki käyttää tukityöllistämisen määrärahoja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen palkkatukityöhön määräajaksi. Tukityöllistämisen määrärahoja käytetään seuraavien ryhmien työllistämiseen: 1. Velvoitetyöllistetyt, jotka TE-toimisto osoittaa kunnalle 2. Kelan listalla oleville pitkäaikaistyöttömät (yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet) 3. Nuoret alle 25-vuotiaat sekä maahanmuuttajat Palkkatuen kesto palkkatukikausi on kaikilla 6 kuukautta Palkkatukityö työaika pääsääntöisesti 85 % alan kokonaistyöajasta ellei työsopimuslain mukaisesta työntarjoamisvelvoitteesta muuta johdu. työtehtävät avustavia tehtäviä työsopimuksina noudatetaan KVTES ja TTES velvoitetyöllistettyjen työaika on kokoaikainen pääsääntönä on, että velvoitetyöllistetyt työllistetään Kotkan kaupunkiin. Jos työllistäminen Kotkan kaupunkiin ei onnistu, edelleen sijoitus on mahdollinen Kotkan kaupungin sisäisen konsernin yksiköihin. Oppisopimukset Oppisopimuksia koskevat samat palkkatuen saamisen ehdot kuin muutakin palkkatukea. Oppisopimuskoulutukseen varataan edelleen määräraha, vaikka sopimusten määrä vähentynee. Oppisopimuksen aikana työaika on kokoaikainen. Yhteyshenkilönä toimii työllisyyssihteeri. Määrärahojen käyttö Tukityöllistämisen määrärahoja käytetään sitä mukaa, kun ehdot täyttävien asiakkaiden hakemuksia tulee. Työvoiman palvelukeskuksella ja TE-toimistolla ei ole omia asiakaskiintiöitä vaan rahoja käytetään molempien tahojen asiakkaiden palkkaamiseen.

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 27.8.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 26.1.2015 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 18.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 18.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 18.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 132 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 133 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja -1, SOTELA 17.12.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 29.10.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 26.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Kaupungintalo, valtuustosali

Kaupungintalo, valtuustosali KOKOUSKUTSU Nro 9/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 18:00 Kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 95 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 1.12.2014 15:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA 1-2011 SISÄLTÖ Sivu 1. YLEISTÄ 1 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita 1 2. TYÖSOPIMUKSEN/VIRKAMÄÄRÄYKSEN TEKEMINEN JA TYÖAIKA 2 2.1 Tehtävä 2 2.2 Työsuhteen

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 7.4.2015 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

Palkkatuki. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (916/2012, luku 7)

Palkkatuki. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (916/2012, luku 7) Palkkatuki Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (916/2012, luku 7) 1 1 Palkkatuen käsite ja palkkatuella tuettavan työn tarkoitus Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu

Lisätiedot

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8

Ansioturvan ABC 2010 PÄIVÄRAHAN HAKEMINEN SISÄLLYSLUETTTELO. Sisällysluettelo. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8 Ansioturvan ABC 2010 SISÄLLYSLUETTTELO Sisällysluettelo Päivärahan hakeminen 3 Päivärahaoikeuden esteet 8 Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Päivärahan suuruus 12 Päivärahan kesto 13 Työllistymistä edistävät

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69.

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69. Sosiaali- ja terveystoimiala Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69. Soveltamisohjeita on viimeksi päivitetty 10.6.2013.

Lisätiedot

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 39 Pöytäkirjan tarkastajat... 4 40 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI Henkilöstöhallinto 1 YLEISTÄ 2 (17) Tämä toimintaohje koskee koko kaupungin henkilöstöä. Ensisijaisesti henkilöstöhallinnon päätökset perustuvat asianomaiseen

Lisätiedot

Esitys liittyy vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Esitys liittyy vuoden 2015 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 1 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a :n muuttamisesta ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 :n muuttamisesta LUONNOS 14.4.2014 ESITYKSEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VANTAAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta, 11.6.2013

VANTAAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta, 11.6.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.6.2013 Liite 1.2.2. 1 VANTAAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta, 11.6.2013 MENETTELYOHJEET TOIMEENTULOTUKIASIOISSA Ohjeiden hierarkia: Nämä

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS. hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen

KOULUKULJETUSOPAS. hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen KOULUKULJETUSOPAS hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 YLEISTÄ... 3 3 KULJETUKSEN HAKEMINEN... 4 3.1 Kuljetuspäätös... 4 3.2 Muutoksenhaku kuljetushakemusta

Lisätiedot