OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja"

Transkriptio

1 -1, KH :00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Jorma-Kalevi Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Rajantie Irma Tiusanen Kari Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)

2 35, KH :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Oikaisuvaatimusohje

3 36, KH :00 Pöytäkirjan tarkastajat Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 37, KH :00 Käsittelyjärjestys Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 38, KH :00 SOTE: 1640/2014 Avoterveydenhuollon sairaanhoitajakäynnin asiakasmaksu alkaen Sotela / 173 Valmistelijat: Avoterveydenhuollon johtaja Riitta Johannala-Kemppanen, puh Controller Maija Spännäri, puh Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/02 (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus). Lakiin on vuonna 2010 tehty muutoksia, joiden johdosta voidaan 18 vuotta täyttäneiltä periä maksuja mm. avosairaanhoidon palvelujen käytöstä. Näin ollen terveyskeskuksen sairaanhoitajan tai muun henkilön vastaanotolla saa periä maksun silloin, kun käynnin perusteena on sairaanhoito. Sen sijaan terveyden edistämisen ja ehkäisevän terveydenhuollon käynnit ovat maksuttomia, terveyskeskuksen avovastaanotoilla tällaisia käyntejä ovat mm. rokotusohjelman mukaiset rokotuskäynnit, ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset ja työttömien terveystarkastukset. Kotkassa on kehitetty henkilöstön välistä työnjakoa ja tavoitteena on tammikuussa 2015 aloittaa toimintamalli, jossa avovastaanotolla otetaan käyttöön kolme suurtiimiä ja 24 lääkäri-hoitaja työparia. Työnjakoa lääkäreiden ja sairaanhoitajien välillä selkiytetään. Osa potilaista kuten pitkäaikaissairauksien kontrollit ja muut työnjaon mukaisesti sovitut potilasryhmät ohjautuvat sairaanhoitajan vastaanotolle lääkärin vastaanoton sijaan. Muutoksella pyritään mm. parantamaan hoidon saatavuutta, lääkärivastaanotolle ohjaudutaan vain jos potilaan tila sitä vaatii. Toiminnanmuutokset edellyttävät myös henkilökunnan osaamisen lisäämistä. Lääkkeenmääräämisoikeuden omaavia hoitajia on tällä hetkellä kaksi ja paljon palveluja käyttävien asiakkaiden asiakasvastaavan toimintamalli edellyttää myös kouluttautumista kaikkien sairaanhoitajien osalta. Nyt esitettävä käyntimaksu 8,80 voidaan periä enintään kolme kertaa kalenterivuoden aikana ja se kerryttää ns. terveydenhuollon maksukattoa. Maksusta vapautetaan opiskelijat ja sotaveteraanit. Terveydenhuollon vastuualueen toimintasäännössä todetaan, että terveysasemien ja fysioterapian osastonhoitajat päättävät asiakasmaksuista, niiden alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Esittelijä: Ehdotus: Terveysjohtaja Maija Valta Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ottaa käyttöön avoterveydenhuollon sairaanhoitajan vastaanottokäynnin käyntimaksun 8,80 /käynti 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden osalta, maksu voidaan periä korkeintaan kolme kertaa kalenterivuoden aikana. Maksua ei peritä opiskelijoilta eikä sotaveteraaneilta. Asian käsittely: Jäsen Kirsi Hakala esitti, että avoterveydenhuollon sairaanhoitajan vastaanottokäynti olisi maksutonta. Jäsen Kari Kujamäki kannatti Hakalan muutosehdotusta. Lautakunta kävi asiasta keskustelua.

6 38, KH :00 SOTE: 1640/2014 Keskustelun jälkeen puheenjohtaja Aila Eerola esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja tuodaan uudelleen käsiteltäväksi lautakunnan tammikuun kokoukseen. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnan yksimielisyyttä asiassa. Todettiin yksimielisyys. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Asiaa käsitellään seuraavan kerran lautakunnan tammikuun 2015 kokouksessa. Sotela / 10 Valmistelijat: Terveysjohtaja Maija Valta, puh Avoterveydenhuollon johtaja Riitta Johannala-Kemppainen, puh Controller Maija Spännäri, puh Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/02 (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus). Lakiin on vuonna 2010 tehty muutoksia, joiden johdosta voidaan 18 vuotta täyttäneiltä periä maksuja mm. avosairaanhoidon palvelujen käytöstä. Em. lainsäädännön mukaan sairaanhoitajan käynnistä voidaan periä enintään 8,90 euron suuruinen käyntimaksu ja sen saa periä yhteensä kolmelta ensimmäiseltä sairaanhoitajan vastaanottokäynniltä kalenterivuoden aikana. Sairaanhoitajan vastaanottokäynniltä maksu voidaan periä vain silloin, kun kyseessä on sairauden edellyttämän hoidontarpeen arviointi, oireenmukainen hoito ja/tai hoidon seuranta eli käynnin perusteena on sairaanhoito. Sairaanhoitajan vastaanotolle tehdyt ennaltaehkäisevät hoidon käynnit ovat maksuttomia. Tällaisia käyntejä avovastaanotolla ovat mm. rokotusohjelman mukaiset rokotuskäynnit, ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset ja työttömien terveystarkastukset. Jos henkilö käy saman käyntikerran aikana sekä lääkärin että sairaanhoitajan vastaanotolla, peritään vain lääkärin käyntimaksu. Maksu kartoittaa terveydenhuollon maksukattoa. Kotkassa on alkaen otettu käyttöön omahoitaja-lääkärimalli, jonka yhtenä tavoitteena on kehittää hoitohenkilöstön välistä työnjakoa ja hyödyntää olemassa olevia resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että yhteisesti sovitun työnjaon ja potilaalle tehdyn hoitosuunnitelman mukaisesti, osa potilaskäynneistä voidaan enenevässä määrin ohjata lääkärin vastaanoton sijaan sairaanhoitajan vastaanotolle. Potilasohjaus joko sairaanhoitajalle tai lääkärille tapahtuu hoidollisiin ja lääketieteellisiin seikkoihin sekä sovittuun työnjakoon perustuen, se ei perustu potilaan valintaan. Hoitajavastaanottokäyntien tulokertymäksi vuoden 2015 talousarviossa on arvioitu noin euroa. Mikäli maksutuottoa ei kerry, sen vaikutus toimintakatteeseen merkitsee vastaavan suuruisen kuluerän säästötavoitetta. Esittelijä: Ehdotus: Terveysjohtaja Maija Valta Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ottaa käyttöön avoterveydenhuollon sairaanhoitajan vastaanottokäynnin käyntimaksun 8,90 /käynti

7 38, KH :00 SOTE: 1640/2014 Asian käsittely: 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden osalta silloin, kun kyseessä on sairaanhoidollinen käynti. Maksu voidaan periä korkeintaan kolme kertaa kalenterivuoden aikana. Maksua ei peritä opiskelijoilta eikä sotaveteraaneilta. Jäsen Kirsi Hakala esitti muutosta päätösehdotukseen seuraavasti: Esitän, että sh:n käyntimaksusta luovutaan ja peritään edelleen vain tk:n vuosimaksu. Jäsen Kari Kujamäki kannatti Hakalan ehdotusta. Jäsen Pirkko Leskinen esitti muutosta päätösehdotukseen seuraavasti: Avoterveydenhuollon sairaanhoitajakäynnin asiakasmaksua ei oteta käyttöön vuonna Seurataan uuden toimintamallin käyttöönoton vaikutuksia asiakasvirtoihin. Mahdolliset jatkotoimet arvioidaan saadun selvityksen pohjalta. Puheenjohtaja Aila Eerola kannatti Leskisen ehdotusta. Asiasta suoritettiin äänestykset niin, että ensin vastakkain olivat jäsen Hakalan ja jäsen Leskisen muutosesitykset. Hakalan esityksen puolesta äänestettiin EI ja Leskisen esityksen puolesta JAA. Äänet jakaantuivat 7 4 Leskisen esityksen puolesta seuraavasti: JAA Aila Eerola Anja Eerola Risto Hokkanen Anna Holmroos Pirkko Leskinen Juha Pakarinen Jani Kansonen EI Kirsi Hakala Kari Kujamäki Irma Nuora Jussi Hanski Seuraavaksi asetettiin vastakkain jäsen Leskisen muutosesitys ja esittelijän pohjaesitys. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestettiin JAA ja Leskisen muutosesityksen puolesta EI. Äänet jakaantuivat 11 0 Leskisen muutosesityksen puolesta. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että avoterveydenhuollon sairaanhoitajakäynnin asiakasmaksua ei oteta käyttöön vuonna Seurataan uuden toimintamallin käyttöönoton vaikutuksia asiakasvirtoihin. Mahdolliset jatkotoimet arvioidaan saadun selvityksen pohjalta. Kh Valmistelijat: terveysjohtaja Maija Valta, puh talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh Kaupunginhallitus voinee käyttää esillä olevassa asiassa kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta alla sanotuin perustein:

8 38, KH :00 SOTE: 1640/2014 Valtuusto on hyväksynyt talousarvion 2015 kokouksessaan / 107. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksessä / 10 tarkoitettu avoterveydenhuollon sairaanhoitajan vastaanottokäynnin asiakasmaksu 8,90 euroa / käynti 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden osalta silloin, kun kyseessä on sairaanhoidollinen käynti, sisältyy valtuuston hyväksymään talousarvioon Tuloarvioksi on merkitty euroa (tulokohdan tiliryhmä 32 Maksutuotot, tili Muut palvelumaksut). Tulo on budjetoitu avoterveydenhuollossa terveysasemien vastaanottotoiminnan kustannuspaikoille. Tuloarvion / maksutuoton kertymättä jääminen tulee ensisijaisesti kattaa vastaavan suuruisen kuluerän säästönä. Jos säästöä ei saada aikaan, vastaava erä on katettava verotuloilla ja valtionosuuksilla, jotka toisaalta on kuitenkin korvamerkitsemättöminä on jo jaettu toisaalle talousarviossa. Jos muualtakaan kaupungin toiminnasta ei löydy ko. erää vastaavaa säästöä, erä kasvattaa osaltaan painetta lisävelan ottamiselle. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei ole päätöksessään / 10 osoittanut vastaavaa eli euron suuruista säästöä. Merkille on myös pantava esillä olevan asian suhde jatkovalmisteilla olevaan talouden tasapainotusohjelmaan , jossa yhtenä tavoitteena nimenomaisesti on talousarviossa pysyminen. Esillä olevan asian käsittelyjärjestyksessä sosiaali- ja terveyslautakunnassa on siinäkin tiettyä ristiriitaa. Lautakunta on kokouksessaan / 7 ensin hyväksynyt muutoksitta käyttösuunnitelman 2015 ja sitten samassa kokouksessa paria pykälää myöhemmin 10 :n kohdalla tehnyt 7 :n kohdalla tekemänsä päätöksen vastaisen päätöksen. Tuloarvio euroa sisältyy käyttösuunnitelmassa oleviin maksutuottoihin. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää - käyttää kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ja ottaa käsiteltäväkseen ja päätettäväkseen sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemän päätöksen / 10 - ottaa käyttöön lukien avoterveydenhuollon sairaanhoitajan vastaanottokäynnin käyntimaksun 8,90 euroa / käynti 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden osalta silloin, kun kyseessä on sairaanhoidollinen käynti. Maksu voidaan periä korkeintaan kolme kertaa kalenterivuoden aikana. Maksua ei peritä opiskelijoilta eikä sotaveteraaneilta. Toimeenpano: Ote: sosiaali- ja terveyslautakunta sosiaali-, terveyden- ja vanhustenhuollon vastuualueet Kaakon Taitoa Oy controller Maija Spännäri Oikaisuvaatimusohje

9 39, KH :00 KH: 1036/2012 Lausunnon antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Seppo Eerolan valituksesta Kh Valmistelija: Kaupunginlakimies Marianna Ruonala, puh Seppo Eerola on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä nro 14/5281/4. Mainitulla päätöksellä Itä-Suomen hallintooikeus ratkaisi usean eri valittajan Kotkan kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyt valitukset. Kotkan kaupunginvaltuusto päätti tuolloin Jäppilän koulun lakkauttamisesta../. Liitteenä on Eerolan valituskirjelmä. Muut valituksen asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt asiasta Kotkan kaupunginhallituksen selitystä mennessä. Kaupunginlakimies Marianna Ruonalan lausunto : Seppo Eerola on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä nro 14/5281/4. Hallinto-oikeus on hylännyt Eerolan valituksen ja jättänyt tutkimatta Eerolan hallinto-oikeudelle antamassaan vastineessa esittämät uudet valitusperusteet. Eerola ilmoittaa valituskirjelmässään vaativansa neljään Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksessä olevaan perustelukohtaan muutosta, joka vastaisi hänen ilmoituksensa mukaan paremmin tapahtunutta. Eerola ilmoittaa, ettei hänen Kouvolan hallinto-oikeudelle ilmoittamansa vaatimus ole enää ajankohtainen. Eerola vaati aiemmin, että Kouvolan hallinto-oikeus kumoaisi Kotkan kaupunginvaltuuston päätöksen kohdalla tehdyn Jäppilän koulun lopettamista koskevan päätöksen ja pysyttäisi voimassa valtuuston tekemän Jäppilän koulua koskevan erillispäätöksen. Valituksessaan Eerolan on katsottava hakevan muutosta ainoastaan hallinto-oikeuden päätöksen perusteluihin. Korkeimman hallinto-oikeuden noudattaman tulkintalinjan mukaan muutosta ei voi hakea pelkästään päätöksen perusteluihin (KHO 1992 A 39). Näin ollen katson, että Eerolan valitus on jätettävä tutkimatta. Eerola vaatii myös, että hänen hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallintooikeudelle suorittamansa oikeudenkäyntimaksut määrättäisiin ensisijaisesti Kotkan kaupunginhallituksen jäsenten yhteisvastuullisesti maksettavaksi ja toissijaisesti Kotkan kaupungin maksettavaksi. Eerolan vaatimus on osin lakiin perustumaton. Eerolan on tullut esittää hallinto-oikeuskäsittelyä koskevat oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa jo hallinto-oikeudessa. Siltä osin kuin Eerolan vaatimus koskee oikeudenkäyntikuluvaatimusta korkeimmassa hallinto-oikeudessa, on todettava, etteivät Kotkan kaupunginhallituksen jäsenet ole asianosaisia tässä asiassa eikä heidän maksettavakseen voida osoittaa oikeudenkäyntikuluja asiassa, jossa vain Kotkan kaupunki on asianosainen. Koska Eerola ei enää vaadi hallinto-oikeuden päätöksen muuttamista, tulee Eerolan oikeudenkäyntikuluvaatimus Kotkan kaupunkia kohtaan perusteettomana hylätä. Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf

10 39, KH :00 KH: 1036/2012 Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle Seppo Eerolan valituksesta viitata kaupunginlakimiehen lausuntoon ja esittää, että Eerolan valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä jätetään tutkimatta. Toimeenpano: Ote ja asiakirjat: Korkein hallinto-oikeus mennessä ote myös s-postin liitetiedostona Ei oikaisuvaatimusohjetta

11 39, KH :00 / Pykälän liite: Seppo Eerolan valituskirjelmä

12 39, KH :00 / Pykälän liite: Seppo Eerolan valituskirjelmä

13 39, KH :00 / Pykälän liite: Seppo Eerolan valituskirjelmä

14 40, KH :00 KH: 464/2012 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Kh Valmistelija: Kaupunginlakimies Marianna Ruonala puh Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä nro 272, joka koski Kotkan kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyä valitusta. Kaupunginvaltuuston päätös on koskenut Kotkan kaupungin sosiaalija terveydenhuollon sekä hyvinvointineuvoloiden tulevaisuuden rakenteiden kehittämistä keskitetyn rakennevaihtoehdon mukaisesti. Itä-Suomen hallinto-oikeus oli jättänyt kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen tutkimatta. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyn valituksen../. Esityslistan liitteenä on korkeimman hallinto-oikeuden päätös. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää merkitä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen ja saattaa sen kaupunginvaltuuston tietoon. Ei oikaisuvaatimusohjetta

15 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

16 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

17 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

18 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

19 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

20 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

21 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

22 41, KH :00 SOTE: 217/2015 Palkkatukiuudistus ja sen vaikutukset kunnan omaan työllistämistoimintaan Sotela / 13 Valmistelija: Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh Palkkatukijärjestelmään tehtiin vuoden 2015 alusta lukien merkittäviä muutoksia. Palkkatukijärjestelmän uudistamisen tavoitteena on mm. parantaa työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua ja päätösten ennakoitavuutta. Lisäksi pyritään vähentämään hakuprosessiin liittyvää hallinnollista työtä, nopeuttamaan palkkatukihakemusten käsittelyä ja palkkatuen maksatusta. Päiväkohtainen tuki muuttuu prosenttiperusteiseksi. Tuen määrä on sitä korkeampi ja kesto sitä pidempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työtön ennen palkkatuen myöntämistä. Palkkatuki voi määräytyä myös vamman tai sairauden perusteella, jos tuella palkattavan vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä. Palkkatukikausi voi eri ryhmillä olla kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Ensimmäisten 12 kuukauden jälkeen palkkatuen määrä alenee mahdolliselle toiselle vuodelle../. Liitteenä TE-hallinnon asiaa koskeva kirje sidosryhmille. Työsopimuslain perusteella työnantajalla on velvollisuus ennen uuden osaaikaisen työntekijän palkkaamista tarjota lisätyötä jo palveluksessaan olevalle samaa työtä osa-aikaisesti tekevälle työntekijälle. Selvitys tästä on annettava myös palkkatukea haettaessa. Työsopimuslain 13 luvun 6 :ää muutettiin väliaikaisesti. Työn tarjoamisvelvollisuudesta on työsopimuslain mukaan oikeus poiketa tietyissä tilanteissa väliaikaisesti vuoden 2016 loppuun asti. Kunta saa palkata lomautettuja ja osa-aikatyötä tekeviä koskevan työn tarjoamisvelvollisuuden sekä takaisinottovelvollisuuden estämättä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 :ssä säädetyn työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvan henkilön. Velvoitetyöllistettävän kanssa ei kuitenkaan saa sopia tehtävästä, josta kunta on lomauttanut työntekijänsä tai josta se on antanut työntekijälleen lomautusilmoituksen. Yhdistyksellä ja säätiöllä ei ole velvollisuutta tarjota työtä lomautetulle, osa-aikatyötä tekevälle eikä takaisinottovelvollisuuden piiriin kuuluvalle irtisanotulle, kun yhdistys tai säätiö palkkaa vähintään 24 kuukautta palkkatuen myöntämistä edeltävän 28 kuukauden aikana työttömänä olleen henkilön muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin. Kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai säätiö voi lisäksi ottaa palkkatuettuun työsuhteeseen henkilön sellaisiin tehtäviin, joita ei muutoin tehdä työ- tai virkasuhteessa edellyttäen, että palkkatuettu työ järjestetään työpajassa tai vastaavassa valmennusyksikössä, jossa toiminnan tavoitteena on parantaa henkilön valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työllistyä avoimille markkinoille. Tämä koskee myös työkokeilua. Vaikutukset kaupungin työllistämistoimiin Kotka järjestää työpajatoiminnan aikuisten osalta ostopalveluna Kotkan korttelikotiyhdistykseltä ja Sotek-säätiöltä sekä nuorten palvelut Rannikkopajoilta. Omana toimintana työpajoja tai valmennusyksiköitä ei ole. Tarkempien selvittelyjen jälkeen kunta voi hakea palkkatukea tehtäviin, joita ei muutoin hoideta virka- tai työtehtävänä. Työsopimuslain mukainen

23 41, KH :00 SOTE: 217/2015 työntarjoamisvelvoite on otettava huomioon, jos samaa työtä tehdään jo osa-aikaisesti. Tämä on otettava vastuualueilla huomioon palkkatukihenkilöstöä haettaessa. Jos samassa yksikössä on osa-aikaisia (vaikka palkkatuella), on heille tarjottava kokoaikaista työtä ennen uuden osa-aikaisen palkkatukityöntekijän palkkaamista. Aikaisempaan tilanteeseen verrattuna tämä merkitsee tarkempaa suunnittelua ja harkintaa palkkatukipaikkojen ilmoittamisessa. Yksiköiden tilanne myös vaihtelee ja muuttuu vuoden aikana. Tältä osin on työllisyyspalveluiden ja henkilöstöhallinnon annettava yksityiskohtaisempi ohjeistus uudesta käytännöstä. Ongelmia on nimenomaan tehtävissä, joissa on eri yksiköissä samaa tehtävää tekeviä tai samassa yksikössä samaa tehtävää hoitavia palkkatukilaisia (hoitoapulainen, puistotyöntekijä, päiväkotiapulainen jne.). Palkkatuettu työ tehdään työsopimussuhteessa, mikä kartuttaa laissa säädettyä palkansaajan työssäoloehtoa ja 26 viikon eli noin kuuden kuukauden työsuhteen jälkeen henkilö on oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan tai peruspäivärahaan. Työssäoloehdon täyttymisellä on vaikutus kunnan Kela-sakkomaksuun, jolloin palkkatukityöllistämisen painopiste tulee säilyttää näissä henkilöissä. Kaupungin oma tukityöllistäminen on jatkossakin syytä rajata kuuden kuukauden jaksoon, jotta työllistettyjen määrää voitaisiin lisätä. Samoin ensisijainen työllistettävien ryhmä ovat pitkäaikaistyöttömät eli nyt yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet työttömät, jotka ovat Kelan listalla../. Kaupungin palkkatuen linjaukset vuodelle 2015 ovat liitteessä 2. Volyymiltään suurimmaksi kunnan käytettäväksi työllistämistä tukevaksi toiminnaksi jää muutosten jälkeen edelleen sosiaalipalveluna toteutettava kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakas on sosiaalipalvelun asiakkaana ja toimenpiteen ajan poissa ns. sakkolistalta. Kuntouttava työtoiminta ei kerrytä työssäoloehtoa, joten henkilö palaa listalle heti kuntouttavan työtoiminnan päättyessä. Kotkassa yhdistysten työllistämistoimia on tuettu kuntalisällä, jonka perusteet kaupunginhallitus on vuosittain vahvistanut. Muuttuneen palkkatuen määräytymisperusteen vuoksi kuntalisän perusteet on muokattava uudelleen. Kuntalisää pyritään kehittämään niin, että useammat kolmannen sektorin toimijat voisivat hyödyntää sitä yhdessä palkkatuen kanssa. Vaikeutena on yhteen sovittaa työllistävän yhteisön tavoite mahdollisimman pitkäaikaisesta työsuhteesta, joka usein vastaa myös asiakkaan tarpeita sekä kaupungin intressi saada mahdollisimman tehokkaasti työttömiä jälleen ansiosidonnaisen päivärahan tai työmarkkinatuen piiriin. Muuttuneessa tilanteessa tulee myös pohdittavaksi, voiko kaupunki edistää työttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille suuntaamalla kuntalisää myös yrityksille. Tarkoituksena voisi olla suhteellisen lyhytaikaisella tuella pienentää yrityksen riskiä sen palkatessa uuden palkkatukityöntekijän. Malleja on eri kunnissa, mutta ennen asian valmistelun aloittamista tarvitaan periaatteellinen kannanotto siitä, onko päätöksenteossa valmiuksia tällaisen uuden kuntalisän käyttöönottoon. Esittelijä: Ehdotus: Sosiaalijohtaja Heli Sahala Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi palkkatukea koskevat lainsäädäntömuutokset ja niiden ennakoidut vaikutukset työllistämiseen.

24 41, KH :00 SOTE: 217/2015 Lisäksi lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle: 1. kaupungin palkkatukilinjausten vahvistamista jälkeen alkaviin palkkatuettuihin työsuhteisiin liitteen 2 mukaisesti ja 2. näkemyksensä yrityksille maksettavan kuntalisän valmistelun tarpeellisuudesta. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja esittää kaupunginhallitukselle yrityksille maksettavan kuntalisän valmistelun aloittamista. Kh Valmistelija: Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh /. Esityslistan liitteinä ovat TE-hallinnon asiaa koskeva kirje sidosryhmille (liite 1) sekä kaupungin palkkatukilinjaukset vuodelle 2015 (liite 2). Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus 1. päättää vahvistaa kaupungin palkkatukilinjaukset jälkeen alkaviin palkkatuettuihin työsuhteisiin liitteen 2 mukaisesti 2. oikeuttaa aloittamaan yrityksille maksettavan kuntalisän valmistelun. Toimeenpano: Ote: sosiaalijohtaja Oikaisuvaatimusohje

25 41, KH :00 / Pykälän liite: Palkkatukiuudistus TET KAS sidosryhmätiedote Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto TIEDOTE PALKKATUKIUUDISTUKSESTA ALKAEN Palkkatukea koskevat säännökset muuttuvat vuoden 2015 alussa. Hallituksen esitys palkkatuen uudistamisesta (HE 198/2014 vp) on hyväksytty eduskunnassa ja laki vahvistettaneen Palkkatukipäätöksen päivämäärä ratkaisee, tehdäänkö päätös nykyisten vai uusien säännösten nojalla. Jos palkkatukipäätös tehdään viimeistään , se tehdään vuonna 2014 voimassa olevien säännösten nojalla. Jos päätös tehdään jälkeen, se tehdään uusien säännösten nojalla. Palkkatukiuudistus Palkkatukijärjestelmän uudistamisen tavoitteena on mm. parantaa työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua ja päätösten ennakoitavuutta. Lisäksi pyritään vähentämään hakuprosessiin liittyvää hallinnollista työtä, nopeuttamaan palkkatukihakemusten käsittelyä ja palkkatuen maksatusta. Päiväkohtainen tuki muuttuu prosenttiperusteiseksi. Palkkatuki muuttuu siten, että myönnettäessä tuki sillä perusteella, että tuella palkattavan tuottavuus on tarjolla olevassa työtehtävässä alentunut ammatillisessa osaamisessa olevien puutteiden vuoksi, tuen määrä ja enimmäiskesto määräytyvät tuella palkattavan työttömyyden keston perusteella. Tuen määrä on sitä korkeampi ja kesto sitä pidempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työtön ennen palkkatuen myöntämistä. Palkkatuki voi määräytyä myös vamman tai sairauden perusteella, jos tuella palkattavan vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä. Palkkatuen määrä ja enimmäiskesto määräytyvät seuraavasti: Jos tuella palkattava on ollut työtön alle 12 kuukautta, palkkatukea myönnetään 30 prosenttia palkkauskustannuksista enintään kuuden kuukauden ajan. Jos tuella palkattava on ollut työtön vähintään 12 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 14 kuukauden aikana, palkkatukea myönnetään 40 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan. Jos tuella palkattava on ollut työtön vähintään 24 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kuukauden aikana, palkkatukea myönnetään 50 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan, minkä jälkeen palkkatukea myönnetään 30 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan. Yhdistyksille ja säätiöille palkkatukea myönnetään 100 % palkkauskustannuksista 65 %:n työaikaan asti, kun henkilö työllistyy tehtäviin, jota ei katsota elinkeinotoiminnaksi. Jos tuella palkattavan vamma tai sairaus alentaa tuottavuutta olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti tarjolla olevassa tehtävässä, palkkatukea myönnetään 50 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan. Määrässä ja enimmäiskestossa on muutamia poikkeuksia. Alle 30-vuotiaan palkkaamiseen palkkatuki voidaan myöntää vuosina 2015 ja 2016 enintään 10 kuukaudeksi, vaikka tuella palkattava olisi ollut työtön alle 12 kuukautta. Palkkatukea voidaan myöntää enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan, jos tuella palkattava on täyttänyt 60 vuotta ja ollut yhtäjaksoisesti työtön vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä. Palkkatuki voi käytännössä olla 60 vuotta täyttäneen, vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleen kohdalla pysyvä, koska palkkatuki voidaan myöntää uudestaan ilman tukijaksojen väliin jäävää työttömyyttä. KAAKKOIS-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO Puh Kirjaamo: PL 117, Lappeenranta te-palvelut.fi/kaakkois-suomi

26 41, KH :00 / Pykälän liite: Palkkatukiuudistus TET KAS sidosryhmätiedote 2(2) Työsopimuslain väliaikainen muuttaminen Työsopimuslain 13 luvun 6 :ää muutetaan väliaikaisesti. Työn tarjoamisvelvollisuudesta on työsopimuslain mukaan oikeus poiketa tietyissä tilanteissa väliaikaisesti vuoden 2016 loppuun asti. Kunta saa palkata lomautettuja ja osa-aikatyötä tekeviä koskevan työn tarjoamisvelvollisuuden sekä takaisinottovelvollisuuden estämättä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 :ssä säädetyn työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvan henkilön. Velvoitetyöllistettävän kanssa ei kuitenkaan saa sopia tehtävästä, josta kunta on lomauttanut työntekijänsä tai josta se on antanut työntekijälleen lomautusilmoituksen. Yhdistyksellä ja säätiöllä ei ole velvollisuutta tarjota työtä lomautetulle, osa-aikatyötä tekevälle eikä takaisinottovelvollisuuden piiriin kuuluvalle irtisanotulle, kun yhdistys tai säätiö palkkaa vähintään 24 kuukautta palkkatuen myöntämistä edeltävän 28 kuukauden aikana työttömänä olleen henkilön muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin. Kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai säätiö voi lisäksi ottaa palkkatuettuun työsuhteeseen henkilön sellaisiin tehtäviin, joita ei muutoin tehdä työ- tai virkasuhteessa edellyttäen, että palkkatuettu työ järjestetään työpajassa tai vastaavassa valmennusyksikössä, jossa toiminnan tavoitteena on parantaa henkilön valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työllistyä avoimille markkinoille. Tämä koskee myös työkokeilua. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Jaana Vainikka palveluesimies, yksilölliset tuetun työllistymisen palvelut puh Lisätietoja HE 198/2014 vp (finlex.fi) Palkkatuki uudistuu vuoden 2015 alusta (te-palvelut.fi)

27 41, KH :00 / Pykälän liite: Palkkatukilinjaukset vuodelle 2015 Kotkan kaupunki PALKKATUKILINJAUKSET VUODELLE 2015 Kotkan kaupunki käyttää tukityöllistämisen määrärahoja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen palkkatukityöhön määräajaksi. Tukityöllistämisen määrärahoja käytetään seuraavien ryhmien työllistämiseen: 1. Velvoitetyöllistetyt, jotka TE-toimisto osoittaa kunnalle 2. Kelan listalla oleville pitkäaikaistyöttömät (yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet) 3. Nuoret alle 25-vuotiaat sekä maahanmuuttajat Palkkatuen kesto palkkatukikausi on kaikilla 6 kuukautta Palkkatukityö työaika pääsääntöisesti 85 % alan kokonaistyöajasta ellei työsopimuslain mukaisesta työntarjoamisvelvoitteesta muuta johdu. työtehtävät avustavia tehtäviä työsopimuksina noudatetaan KVTES ja TTES velvoitetyöllistettyjen työaika on kokoaikainen pääsääntönä on, että velvoitetyöllistetyt työllistetään Kotkan kaupunkiin. Jos työllistäminen Kotkan kaupunkiin ei onnistu, edelleen sijoitus on mahdollinen Kotkan kaupungin sisäisen konsernin yksiköihin. Oppisopimukset Oppisopimuksia koskevat samat palkkatuen saamisen ehdot kuin muutakin palkkatukea. Oppisopimuskoulutukseen varataan edelleen määräraha, vaikka sopimusten määrä vähentynee. Oppisopimuksen aikana työaika on kokoaikainen. Yhteyshenkilönä toimii työllisyyssihteeri. Määrärahojen käyttö Tukityöllistämisen määrärahoja käytetään sitä mukaa, kun ehdot täyttävien asiakkaiden hakemuksia tulee. Työvoiman palvelukeskuksella ja TE-toimistolla ei ole omia asiakaskiintiöitä vaan rahoja käytetään molempien tahojen asiakkaiden palkkaamiseen.

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Nro 23/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 324 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Uudistuva palkkatuki. Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä

Uudistuva palkkatuki. Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä Uudistuva palkkatuki Välkky Välityömarkkinafoorumi 8.12.2014 Ritva Sillanterä Uudistamisen tavoitteet Tavoitteena on parantaa Työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua Tukipäätösten ennakoitavuutta

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen

Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen Kaupunginhallitus 454 14.12.2015 Työllistämistoiminnan kehittäminen vuonna 2016 / kuntalisän maksaminen 1878/02.05.01/2015 KHALL 14.12.2015 454 Kaupunginvaltuusto on 7.9.2015 94 käsitellyt valtuutettu

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI 11.5.2017 1 Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset 1) työ- ja elinkeinotoimisto arvioi työttömän työnhakijan työttömyyden johtuvan ammatillisen

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö

Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö Sovellettavat säädökset ja ohjeet Laki julkisesta työvoima-

Lisätiedot

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko Palkkatuki Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava 26.1.2018 1 Palkkatuen määrä Työttömyyden keston perusteella määräytyvä palkkatuki palkkauskustannuksista: Enintään 30 % enintään 6 kk ajan jos

Lisätiedot

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1366/2014 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko

TE-palvelut työnantajille. 25.9.2014 Toimisto Otsikko TE-palvelut työnantajille 1 Ilmoita avoin työpaikka Paikan ilmoittaminen verkossa, te-palvelut.fi Kun teet työnantajana yhteistyösopimuksen TE-toimiston kanssa, saat omalta TE-toimistoltasi käyttöösi verkkopalvelutunnukset

Lisätiedot

Uudistunut palkkatuki 1.1.2015

Uudistunut palkkatuki 1.1.2015 Uudistunut palkkatuki 1.1.2015 Palkkatuen uudistamisen tavoitteet Pyritään parantamaan työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua tukipäätösten ennakoitavuutta palkkatuetun työn vaikuttavuutta

Lisätiedot

PALKKATUKIUUDISTUS 1.1.2015

PALKKATUKIUUDISTUS 1.1.2015 PALKKATUKIUUDISTUS 1.1.2015 Uudenmaan hanketoimijoiden seminaari 23.1.2015 Riitta Somero ja Hellä Neuvonen-Seppänen Uudenmaan ELY-keskus ja TE-toimisto 17.2.2015 1 Palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin

Valtuustoaloite yli 3 kilometrin koulumatkan kulkevien esikoululaisten ja ekaluokkalaisten liittämisestä ympärivuotisen koulukuljetuksen piiriin Kaupunginhallitus 196 17.09.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 133 30.10.2012 Kaupunginhallitus 270 26.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 48 29.04.2013 Kaupunginhallitus 144 20.05.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho

Palkkatuki. TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho Palkkatuki TEM:n hallinnonalan itse toteutettavien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Kirsti Haapa-aho TYÖLLIST LLISTÄMISTUKIJÄRJESTELMÄ TYÖLLIST LLISTÄMISTUKI TYÖNANTAJALLLE PALKKATUKI

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2013 alkaen 1. Lainsäädäntöä 2. Oppilaan vakituinen asuinpaikka 3. Koulumatka 4. Tien vaarallisuus 5. Yksittäinen taksikuljetus

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen päätökset Hallitusohjelma ja hallituksen rakennepoliittinen

Lisätiedot

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN

KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN Sosiaali- ja terveyslautakunta 241 21.10.2009 KUNTALISÄN MAKSAMINEN YHDISTYKSILLE, YRITYKSILLE JA SEURAKUNNILLE PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN TYÖLLISTÄMISEEN JA AKTIVOIMISEEN TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN 1847/05/400/2007

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Keskiviikko klo Matti Lohen koulu

Keskiviikko klo Matti Lohen koulu RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2014 Sivistyslautakunta Sivu 1 (11) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 19.11.2014 klo 17.00-18.30 Matti Lohen koulu Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Nro 12/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 12:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 173 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2014 27.8.2014 Kokousaika Keskiviikkona 27.8.2014 klo 17.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuki ja oppisopimuskoulutus 10.10.2017 Eija Sumen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. Palkkatuen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT PL KAAVI HPÄ/ Päätös työllistämislisästä

SOSIAALIPALVELUT PL KAAVI HPÄ/ Päätös työllistämislisästä VIRANHALTIJAPÄÄTÖS SOSIAALIPALVELUT PL 13 73601 KAAVI 16.8.2017 HPÄ/170009 Päätös työllistämislisästä Koillis-Savon Omakotiyhdistys ry on toimittanut Kaavin kuntaan 10.7.2017 hakemuksen työllistämislisästä.

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus

Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus Työllisyyspolliittinen avustus vuonna 2015 ja palkkatukiuudistus 19.11.2014 Työllisyyspoliittinen avustus vuonna 2015 19.11.2014 Työllisyyspoliittisen avustuksen tavoitteena on parantaa työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 13 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että työssäoloehtoa koskevaa säännöstä peruspäivärahan osalta

Lisätiedot

Palkkatuki muutoksia10.5.2010

Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Palkkatuki muutoksia10.5.2010 Iisalmi 15.6. ja Kuopio 18.6.2010 13.8.2010 1 Palkkatuki muutoksia Palkkatuen myöntäminen elinkeinotoiminnan harjoittajille muuttui 10.5.2010 EY:n valtiotukisäännösten lähtökohtana

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Nro 18/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 05.10.2015 klo 18:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 260 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 261 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

Työllistämisen Turku-lisä Työllisyystoimikunta 24.2.2015

Työllistämisen Turku-lisä Työllisyystoimikunta 24.2.2015 Työllistämisen Turku-lisä Työllisyystoimikunta 24.2.2015 19.2.2015 Esittäjän nimi 1 Työmarkkinatuen kuntaosuus tammikuulta noin 2 miljoonaa euroa Ennuste vuositasolle on 24,5 M Vuodesta 2011 tähän vuoteen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto hallinto-oikeudelle iltapäivätoiminnan erityisavustuksen palauttamista koskevassa asiassa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto hallinto-oikeudelle iltapäivätoiminnan erityisavustuksen palauttamista koskevassa asiassa 17.05.2017 Sivu 1 / 1 3385/2016 05.10.00 100 Lausunto hallinto-oikeudelle iltapäivätoiminnan erityisavustuksen palauttamista koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Miia Loisa-Turunen, puh. 050

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

KOULUKULJETUS- OPAS 2011

KOULUKULJETUS- OPAS 2011 KOULUKULJETUS- OPAS 2011 Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 28.6.2011 RAUMAN KAUPUNGISSA NOUDATETTAVAT KOULUKULJETUSTEN YLEISET PERIAATTEET KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ Perusopetuslaki

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita

Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita Tähtäimessä työmarkkinat polkuja ja poteroita Uudenmaan TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 22.9.2015 Uudenmaan TE-toimisto Anne Hirvonen Tilastotietoa koko maa 2 22.9.2015 Uudenmaan TE-toimisto

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

Palkkatuki 25.11.2010 3

Palkkatuki 25.11.2010 3 Palkkatuki Tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille Palkkatukea koskevat

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 1.12.2015 PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Tiistai 1.12.2015 kello 11.30-12.45 KOKOUSPAIKKA Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka 65 Kokouksen

Lisätiedot

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella

1) saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella Perusturvalautakunta 35 10.03.2015 Kaupunginhallitus 119 16.03.2015 Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu Etelä-Savossa 1/37/379/2015 PTL 35 Selostus: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN

TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN Kunnanhallitus 97 08.05.2006 Kunnanhallitus 99 28.03.2007 Kunnanhallitus 118 16.04.2007 TEKSTIILITYÖN OPETTAJAN NIMITTÄMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI PUULAN SEUTUOPISTOON / VAKINAISESTI NIMITTÄMINEN 86//2006 Opistolautakunta

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 3/2016. Kokousaika Torstai klo Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet

Elinkeinolautakunta 3/2016. Kokousaika Torstai klo Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet Elinkeinolautakunta 3/2016 Kokousaika Torstai 26.5.2016 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Sari Vaholuoto Mari Ervelä

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1)

Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Lomautusten taloudelliset vaikutukset (1) Kelan työmarkkinatukikustannukset kaupungille Kelan sakkomaksut 2015 tulevat olemaan 2,8 M johtuen laajentumisesta 300-499 p. tukea saaneisiin sekä yli 1000 p.

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Käsittelyjärjestys Kuntarakenneuudistus.

16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Käsittelyjärjestys Kuntarakenneuudistus. Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 29.1.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 29.1.2013 kello 9.30 10.40 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hall. 15.11.2016 Valt. 23.11.2016 Voimassaolo: valtuustokausi 2017-2021 1 1 Soveltamisala Kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen

33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Tampere Ote pöytäkirjasta 3/2016 1 (5) 33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa 01.01.2017 alkaen TRE:2342/12.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Valmistelijan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE 1.2.2017 alkaen Perusopetuslaki 32 1 ja 2 mom: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 222/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet 16.02.2017 Sivu 1 / 1 594/2017 02.05.00 18 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Jaana

Lisätiedot

Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien

Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien Koulutuslautakunta 40 14.05.2014 Koulutuslautakunta 47 11.06.2014 Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella 1.8.2014 lukien 358/12.01.03/2014 Koulutuslautakunta 14.05.2014 40 Perusopetuslaki

Lisätiedot

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Perusturvalautakunta 80 15.12.2015 Kaupunginhallitus 6 11.01.2016 Kaupunginhallitus 118 02.05.2016 Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Petula 15.12.2015 80 Valmistelija:

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5074 Diaarinumero 3514/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A huoltajinaan B ja C Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014

Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 69 02.04.2013 Kaupunginhallitus 255 30.09.2013 Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite työpaikkojen avaamisesta nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Tavoitteena kehittää työllisyyden hoitoa alueella Keskeisimpinä tehtävinä - Luoda työllistymisen polkuja pidempään työttömänä olleille henkilöille

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot