OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja"

Transkriptio

1 -1, KH :00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Jorma-Kalevi Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Rajantie Irma Tiusanen Kari Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotka Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs)

2 35, KH :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Oikaisuvaatimusohje

3 36, KH :00 Pöytäkirjan tarkastajat Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 37, KH :00 Käsittelyjärjestys Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 38, KH :00 SOTE: 1640/2014 Avoterveydenhuollon sairaanhoitajakäynnin asiakasmaksu alkaen Sotela / 173 Valmistelijat: Avoterveydenhuollon johtaja Riitta Johannala-Kemppanen, puh Controller Maija Spännäri, puh Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/02 (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus). Lakiin on vuonna 2010 tehty muutoksia, joiden johdosta voidaan 18 vuotta täyttäneiltä periä maksuja mm. avosairaanhoidon palvelujen käytöstä. Näin ollen terveyskeskuksen sairaanhoitajan tai muun henkilön vastaanotolla saa periä maksun silloin, kun käynnin perusteena on sairaanhoito. Sen sijaan terveyden edistämisen ja ehkäisevän terveydenhuollon käynnit ovat maksuttomia, terveyskeskuksen avovastaanotoilla tällaisia käyntejä ovat mm. rokotusohjelman mukaiset rokotuskäynnit, ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset ja työttömien terveystarkastukset. Kotkassa on kehitetty henkilöstön välistä työnjakoa ja tavoitteena on tammikuussa 2015 aloittaa toimintamalli, jossa avovastaanotolla otetaan käyttöön kolme suurtiimiä ja 24 lääkäri-hoitaja työparia. Työnjakoa lääkäreiden ja sairaanhoitajien välillä selkiytetään. Osa potilaista kuten pitkäaikaissairauksien kontrollit ja muut työnjaon mukaisesti sovitut potilasryhmät ohjautuvat sairaanhoitajan vastaanotolle lääkärin vastaanoton sijaan. Muutoksella pyritään mm. parantamaan hoidon saatavuutta, lääkärivastaanotolle ohjaudutaan vain jos potilaan tila sitä vaatii. Toiminnanmuutokset edellyttävät myös henkilökunnan osaamisen lisäämistä. Lääkkeenmääräämisoikeuden omaavia hoitajia on tällä hetkellä kaksi ja paljon palveluja käyttävien asiakkaiden asiakasvastaavan toimintamalli edellyttää myös kouluttautumista kaikkien sairaanhoitajien osalta. Nyt esitettävä käyntimaksu 8,80 voidaan periä enintään kolme kertaa kalenterivuoden aikana ja se kerryttää ns. terveydenhuollon maksukattoa. Maksusta vapautetaan opiskelijat ja sotaveteraanit. Terveydenhuollon vastuualueen toimintasäännössä todetaan, että terveysasemien ja fysioterapian osastonhoitajat päättävät asiakasmaksuista, niiden alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Esittelijä: Ehdotus: Terveysjohtaja Maija Valta Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ottaa käyttöön avoterveydenhuollon sairaanhoitajan vastaanottokäynnin käyntimaksun 8,80 /käynti 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden osalta, maksu voidaan periä korkeintaan kolme kertaa kalenterivuoden aikana. Maksua ei peritä opiskelijoilta eikä sotaveteraaneilta. Asian käsittely: Jäsen Kirsi Hakala esitti, että avoterveydenhuollon sairaanhoitajan vastaanottokäynti olisi maksutonta. Jäsen Kari Kujamäki kannatti Hakalan muutosehdotusta. Lautakunta kävi asiasta keskustelua.

6 38, KH :00 SOTE: 1640/2014 Keskustelun jälkeen puheenjohtaja Aila Eerola esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja tuodaan uudelleen käsiteltäväksi lautakunnan tammikuun kokoukseen. Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnan yksimielisyyttä asiassa. Todettiin yksimielisyys. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Asiaa käsitellään seuraavan kerran lautakunnan tammikuun 2015 kokouksessa. Sotela / 10 Valmistelijat: Terveysjohtaja Maija Valta, puh Avoterveydenhuollon johtaja Riitta Johannala-Kemppainen, puh Controller Maija Spännäri, puh Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja asetuksessa 912/02 (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus). Lakiin on vuonna 2010 tehty muutoksia, joiden johdosta voidaan 18 vuotta täyttäneiltä periä maksuja mm. avosairaanhoidon palvelujen käytöstä. Em. lainsäädännön mukaan sairaanhoitajan käynnistä voidaan periä enintään 8,90 euron suuruinen käyntimaksu ja sen saa periä yhteensä kolmelta ensimmäiseltä sairaanhoitajan vastaanottokäynniltä kalenterivuoden aikana. Sairaanhoitajan vastaanottokäynniltä maksu voidaan periä vain silloin, kun kyseessä on sairauden edellyttämän hoidontarpeen arviointi, oireenmukainen hoito ja/tai hoidon seuranta eli käynnin perusteena on sairaanhoito. Sairaanhoitajan vastaanotolle tehdyt ennaltaehkäisevät hoidon käynnit ovat maksuttomia. Tällaisia käyntejä avovastaanotolla ovat mm. rokotusohjelman mukaiset rokotuskäynnit, ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset ja työttömien terveystarkastukset. Jos henkilö käy saman käyntikerran aikana sekä lääkärin että sairaanhoitajan vastaanotolla, peritään vain lääkärin käyntimaksu. Maksu kartoittaa terveydenhuollon maksukattoa. Kotkassa on alkaen otettu käyttöön omahoitaja-lääkärimalli, jonka yhtenä tavoitteena on kehittää hoitohenkilöstön välistä työnjakoa ja hyödyntää olemassa olevia resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että yhteisesti sovitun työnjaon ja potilaalle tehdyn hoitosuunnitelman mukaisesti, osa potilaskäynneistä voidaan enenevässä määrin ohjata lääkärin vastaanoton sijaan sairaanhoitajan vastaanotolle. Potilasohjaus joko sairaanhoitajalle tai lääkärille tapahtuu hoidollisiin ja lääketieteellisiin seikkoihin sekä sovittuun työnjakoon perustuen, se ei perustu potilaan valintaan. Hoitajavastaanottokäyntien tulokertymäksi vuoden 2015 talousarviossa on arvioitu noin euroa. Mikäli maksutuottoa ei kerry, sen vaikutus toimintakatteeseen merkitsee vastaavan suuruisen kuluerän säästötavoitetta. Esittelijä: Ehdotus: Terveysjohtaja Maija Valta Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ottaa käyttöön avoterveydenhuollon sairaanhoitajan vastaanottokäynnin käyntimaksun 8,90 /käynti

7 38, KH :00 SOTE: 1640/2014 Asian käsittely: 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden osalta silloin, kun kyseessä on sairaanhoidollinen käynti. Maksu voidaan periä korkeintaan kolme kertaa kalenterivuoden aikana. Maksua ei peritä opiskelijoilta eikä sotaveteraaneilta. Jäsen Kirsi Hakala esitti muutosta päätösehdotukseen seuraavasti: Esitän, että sh:n käyntimaksusta luovutaan ja peritään edelleen vain tk:n vuosimaksu. Jäsen Kari Kujamäki kannatti Hakalan ehdotusta. Jäsen Pirkko Leskinen esitti muutosta päätösehdotukseen seuraavasti: Avoterveydenhuollon sairaanhoitajakäynnin asiakasmaksua ei oteta käyttöön vuonna Seurataan uuden toimintamallin käyttöönoton vaikutuksia asiakasvirtoihin. Mahdolliset jatkotoimet arvioidaan saadun selvityksen pohjalta. Puheenjohtaja Aila Eerola kannatti Leskisen ehdotusta. Asiasta suoritettiin äänestykset niin, että ensin vastakkain olivat jäsen Hakalan ja jäsen Leskisen muutosesitykset. Hakalan esityksen puolesta äänestettiin EI ja Leskisen esityksen puolesta JAA. Äänet jakaantuivat 7 4 Leskisen esityksen puolesta seuraavasti: JAA Aila Eerola Anja Eerola Risto Hokkanen Anna Holmroos Pirkko Leskinen Juha Pakarinen Jani Kansonen EI Kirsi Hakala Kari Kujamäki Irma Nuora Jussi Hanski Seuraavaksi asetettiin vastakkain jäsen Leskisen muutosesitys ja esittelijän pohjaesitys. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestettiin JAA ja Leskisen muutosesityksen puolesta EI. Äänet jakaantuivat 11 0 Leskisen muutosesityksen puolesta. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että avoterveydenhuollon sairaanhoitajakäynnin asiakasmaksua ei oteta käyttöön vuonna Seurataan uuden toimintamallin käyttöönoton vaikutuksia asiakasvirtoihin. Mahdolliset jatkotoimet arvioidaan saadun selvityksen pohjalta. Kh Valmistelijat: terveysjohtaja Maija Valta, puh talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh kaupunginsihteeri Raino Hassinen, puh Kaupunginhallitus voinee käyttää esillä olevassa asiassa kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta alla sanotuin perustein:

8 38, KH :00 SOTE: 1640/2014 Valtuusto on hyväksynyt talousarvion 2015 kokouksessaan / 107. Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksessä / 10 tarkoitettu avoterveydenhuollon sairaanhoitajan vastaanottokäynnin asiakasmaksu 8,90 euroa / käynti 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden osalta silloin, kun kyseessä on sairaanhoidollinen käynti, sisältyy valtuuston hyväksymään talousarvioon Tuloarvioksi on merkitty euroa (tulokohdan tiliryhmä 32 Maksutuotot, tili Muut palvelumaksut). Tulo on budjetoitu avoterveydenhuollossa terveysasemien vastaanottotoiminnan kustannuspaikoille. Tuloarvion / maksutuoton kertymättä jääminen tulee ensisijaisesti kattaa vastaavan suuruisen kuluerän säästönä. Jos säästöä ei saada aikaan, vastaava erä on katettava verotuloilla ja valtionosuuksilla, jotka toisaalta on kuitenkin korvamerkitsemättöminä on jo jaettu toisaalle talousarviossa. Jos muualtakaan kaupungin toiminnasta ei löydy ko. erää vastaavaa säästöä, erä kasvattaa osaltaan painetta lisävelan ottamiselle. Sosiaali- ja terveyslautakunta ei ole päätöksessään / 10 osoittanut vastaavaa eli euron suuruista säästöä. Merkille on myös pantava esillä olevan asian suhde jatkovalmisteilla olevaan talouden tasapainotusohjelmaan , jossa yhtenä tavoitteena nimenomaisesti on talousarviossa pysyminen. Esillä olevan asian käsittelyjärjestyksessä sosiaali- ja terveyslautakunnassa on siinäkin tiettyä ristiriitaa. Lautakunta on kokouksessaan / 7 ensin hyväksynyt muutoksitta käyttösuunnitelman 2015 ja sitten samassa kokouksessa paria pykälää myöhemmin 10 :n kohdalla tehnyt 7 :n kohdalla tekemänsä päätöksen vastaisen päätöksen. Tuloarvio euroa sisältyy käyttösuunnitelmassa oleviin maksutuottoihin. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää - käyttää kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta ja ottaa käsiteltäväkseen ja päätettäväkseen sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemän päätöksen / 10 - ottaa käyttöön lukien avoterveydenhuollon sairaanhoitajan vastaanottokäynnin käyntimaksun 8,90 euroa / käynti 18 vuotta täyttäneiden henkilöiden osalta silloin, kun kyseessä on sairaanhoidollinen käynti. Maksu voidaan periä korkeintaan kolme kertaa kalenterivuoden aikana. Maksua ei peritä opiskelijoilta eikä sotaveteraaneilta. Toimeenpano: Ote: sosiaali- ja terveyslautakunta sosiaali-, terveyden- ja vanhustenhuollon vastuualueet Kaakon Taitoa Oy controller Maija Spännäri Oikaisuvaatimusohje

9 39, KH :00 KH: 1036/2012 Lausunnon antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Seppo Eerolan valituksesta Kh Valmistelija: Kaupunginlakimies Marianna Ruonala, puh Seppo Eerola on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä nro 14/5281/4. Mainitulla päätöksellä Itä-Suomen hallintooikeus ratkaisi usean eri valittajan Kotkan kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyt valitukset. Kotkan kaupunginvaltuusto päätti tuolloin Jäppilän koulun lakkauttamisesta../. Liitteenä on Eerolan valituskirjelmä. Muut valituksen asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt asiasta Kotkan kaupunginhallituksen selitystä mennessä. Kaupunginlakimies Marianna Ruonalan lausunto : Seppo Eerola on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä nro 14/5281/4. Hallinto-oikeus on hylännyt Eerolan valituksen ja jättänyt tutkimatta Eerolan hallinto-oikeudelle antamassaan vastineessa esittämät uudet valitusperusteet. Eerola ilmoittaa valituskirjelmässään vaativansa neljään Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksessä olevaan perustelukohtaan muutosta, joka vastaisi hänen ilmoituksensa mukaan paremmin tapahtunutta. Eerola ilmoittaa, ettei hänen Kouvolan hallinto-oikeudelle ilmoittamansa vaatimus ole enää ajankohtainen. Eerola vaati aiemmin, että Kouvolan hallinto-oikeus kumoaisi Kotkan kaupunginvaltuuston päätöksen kohdalla tehdyn Jäppilän koulun lopettamista koskevan päätöksen ja pysyttäisi voimassa valtuuston tekemän Jäppilän koulua koskevan erillispäätöksen. Valituksessaan Eerolan on katsottava hakevan muutosta ainoastaan hallinto-oikeuden päätöksen perusteluihin. Korkeimman hallinto-oikeuden noudattaman tulkintalinjan mukaan muutosta ei voi hakea pelkästään päätöksen perusteluihin (KHO 1992 A 39). Näin ollen katson, että Eerolan valitus on jätettävä tutkimatta. Eerola vaatii myös, että hänen hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallintooikeudelle suorittamansa oikeudenkäyntimaksut määrättäisiin ensisijaisesti Kotkan kaupunginhallituksen jäsenten yhteisvastuullisesti maksettavaksi ja toissijaisesti Kotkan kaupungin maksettavaksi. Eerolan vaatimus on osin lakiin perustumaton. Eerolan on tullut esittää hallinto-oikeuskäsittelyä koskevat oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa jo hallinto-oikeudessa. Siltä osin kuin Eerolan vaatimus koskee oikeudenkäyntikuluvaatimusta korkeimmassa hallinto-oikeudessa, on todettava, etteivät Kotkan kaupunginhallituksen jäsenet ole asianosaisia tässä asiassa eikä heidän maksettavakseen voida osoittaa oikeudenkäyntikuluja asiassa, jossa vain Kotkan kaupunki on asianosainen. Koska Eerola ei enää vaadi hallinto-oikeuden päätöksen muuttamista, tulee Eerolan oikeudenkäyntikuluvaatimus Kotkan kaupunkia kohtaan perusteettomana hylätä. Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf

10 39, KH :00 KH: 1036/2012 Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle Seppo Eerolan valituksesta viitata kaupunginlakimiehen lausuntoon ja esittää, että Eerolan valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä jätetään tutkimatta. Toimeenpano: Ote ja asiakirjat: Korkein hallinto-oikeus mennessä ote myös s-postin liitetiedostona Ei oikaisuvaatimusohjetta

11 39, KH :00 / Pykälän liite: Seppo Eerolan valituskirjelmä

12 39, KH :00 / Pykälän liite: Seppo Eerolan valituskirjelmä

13 39, KH :00 / Pykälän liite: Seppo Eerolan valituskirjelmä

14 40, KH :00 KH: 464/2012 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Kh Valmistelija: Kaupunginlakimies Marianna Ruonala puh Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä nro 272, joka koski Kotkan kaupunginvaltuuston päätöksestä tehtyä valitusta. Kaupunginvaltuuston päätös on koskenut Kotkan kaupungin sosiaalija terveydenhuollon sekä hyvinvointineuvoloiden tulevaisuuden rakenteiden kehittämistä keskitetyn rakennevaihtoehdon mukaisesti. Itä-Suomen hallinto-oikeus oli jättänyt kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen tutkimatta. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyn valituksen../. Esityslistan liitteenä on korkeimman hallinto-oikeuden päätös. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus päättää merkitä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen ja saattaa sen kaupunginvaltuuston tietoon. Ei oikaisuvaatimusohjetta

15 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

16 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

17 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

18 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

19 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

20 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

21 40, KH :00 / Pykälän liite: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

22 41, KH :00 SOTE: 217/2015 Palkkatukiuudistus ja sen vaikutukset kunnan omaan työllistämistoimintaan Sotela / 13 Valmistelija: Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh Palkkatukijärjestelmään tehtiin vuoden 2015 alusta lukien merkittäviä muutoksia. Palkkatukijärjestelmän uudistamisen tavoitteena on mm. parantaa työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua ja päätösten ennakoitavuutta. Lisäksi pyritään vähentämään hakuprosessiin liittyvää hallinnollista työtä, nopeuttamaan palkkatukihakemusten käsittelyä ja palkkatuen maksatusta. Päiväkohtainen tuki muuttuu prosenttiperusteiseksi. Tuen määrä on sitä korkeampi ja kesto sitä pidempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työtön ennen palkkatuen myöntämistä. Palkkatuki voi määräytyä myös vamman tai sairauden perusteella, jos tuella palkattavan vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä. Palkkatukikausi voi eri ryhmillä olla kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Ensimmäisten 12 kuukauden jälkeen palkkatuen määrä alenee mahdolliselle toiselle vuodelle../. Liitteenä TE-hallinnon asiaa koskeva kirje sidosryhmille. Työsopimuslain perusteella työnantajalla on velvollisuus ennen uuden osaaikaisen työntekijän palkkaamista tarjota lisätyötä jo palveluksessaan olevalle samaa työtä osa-aikaisesti tekevälle työntekijälle. Selvitys tästä on annettava myös palkkatukea haettaessa. Työsopimuslain 13 luvun 6 :ää muutettiin väliaikaisesti. Työn tarjoamisvelvollisuudesta on työsopimuslain mukaan oikeus poiketa tietyissä tilanteissa väliaikaisesti vuoden 2016 loppuun asti. Kunta saa palkata lomautettuja ja osa-aikatyötä tekeviä koskevan työn tarjoamisvelvollisuuden sekä takaisinottovelvollisuuden estämättä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 :ssä säädetyn työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvan henkilön. Velvoitetyöllistettävän kanssa ei kuitenkaan saa sopia tehtävästä, josta kunta on lomauttanut työntekijänsä tai josta se on antanut työntekijälleen lomautusilmoituksen. Yhdistyksellä ja säätiöllä ei ole velvollisuutta tarjota työtä lomautetulle, osa-aikatyötä tekevälle eikä takaisinottovelvollisuuden piiriin kuuluvalle irtisanotulle, kun yhdistys tai säätiö palkkaa vähintään 24 kuukautta palkkatuen myöntämistä edeltävän 28 kuukauden aikana työttömänä olleen henkilön muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin. Kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai säätiö voi lisäksi ottaa palkkatuettuun työsuhteeseen henkilön sellaisiin tehtäviin, joita ei muutoin tehdä työ- tai virkasuhteessa edellyttäen, että palkkatuettu työ järjestetään työpajassa tai vastaavassa valmennusyksikössä, jossa toiminnan tavoitteena on parantaa henkilön valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työllistyä avoimille markkinoille. Tämä koskee myös työkokeilua. Vaikutukset kaupungin työllistämistoimiin Kotka järjestää työpajatoiminnan aikuisten osalta ostopalveluna Kotkan korttelikotiyhdistykseltä ja Sotek-säätiöltä sekä nuorten palvelut Rannikkopajoilta. Omana toimintana työpajoja tai valmennusyksiköitä ei ole. Tarkempien selvittelyjen jälkeen kunta voi hakea palkkatukea tehtäviin, joita ei muutoin hoideta virka- tai työtehtävänä. Työsopimuslain mukainen

23 41, KH :00 SOTE: 217/2015 työntarjoamisvelvoite on otettava huomioon, jos samaa työtä tehdään jo osa-aikaisesti. Tämä on otettava vastuualueilla huomioon palkkatukihenkilöstöä haettaessa. Jos samassa yksikössä on osa-aikaisia (vaikka palkkatuella), on heille tarjottava kokoaikaista työtä ennen uuden osa-aikaisen palkkatukityöntekijän palkkaamista. Aikaisempaan tilanteeseen verrattuna tämä merkitsee tarkempaa suunnittelua ja harkintaa palkkatukipaikkojen ilmoittamisessa. Yksiköiden tilanne myös vaihtelee ja muuttuu vuoden aikana. Tältä osin on työllisyyspalveluiden ja henkilöstöhallinnon annettava yksityiskohtaisempi ohjeistus uudesta käytännöstä. Ongelmia on nimenomaan tehtävissä, joissa on eri yksiköissä samaa tehtävää tekeviä tai samassa yksikössä samaa tehtävää hoitavia palkkatukilaisia (hoitoapulainen, puistotyöntekijä, päiväkotiapulainen jne.). Palkkatuettu työ tehdään työsopimussuhteessa, mikä kartuttaa laissa säädettyä palkansaajan työssäoloehtoa ja 26 viikon eli noin kuuden kuukauden työsuhteen jälkeen henkilö on oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan tai peruspäivärahaan. Työssäoloehdon täyttymisellä on vaikutus kunnan Kela-sakkomaksuun, jolloin palkkatukityöllistämisen painopiste tulee säilyttää näissä henkilöissä. Kaupungin oma tukityöllistäminen on jatkossakin syytä rajata kuuden kuukauden jaksoon, jotta työllistettyjen määrää voitaisiin lisätä. Samoin ensisijainen työllistettävien ryhmä ovat pitkäaikaistyöttömät eli nyt yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet työttömät, jotka ovat Kelan listalla../. Kaupungin palkkatuen linjaukset vuodelle 2015 ovat liitteessä 2. Volyymiltään suurimmaksi kunnan käytettäväksi työllistämistä tukevaksi toiminnaksi jää muutosten jälkeen edelleen sosiaalipalveluna toteutettava kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakas on sosiaalipalvelun asiakkaana ja toimenpiteen ajan poissa ns. sakkolistalta. Kuntouttava työtoiminta ei kerrytä työssäoloehtoa, joten henkilö palaa listalle heti kuntouttavan työtoiminnan päättyessä. Kotkassa yhdistysten työllistämistoimia on tuettu kuntalisällä, jonka perusteet kaupunginhallitus on vuosittain vahvistanut. Muuttuneen palkkatuen määräytymisperusteen vuoksi kuntalisän perusteet on muokattava uudelleen. Kuntalisää pyritään kehittämään niin, että useammat kolmannen sektorin toimijat voisivat hyödyntää sitä yhdessä palkkatuen kanssa. Vaikeutena on yhteen sovittaa työllistävän yhteisön tavoite mahdollisimman pitkäaikaisesta työsuhteesta, joka usein vastaa myös asiakkaan tarpeita sekä kaupungin intressi saada mahdollisimman tehokkaasti työttömiä jälleen ansiosidonnaisen päivärahan tai työmarkkinatuen piiriin. Muuttuneessa tilanteessa tulee myös pohdittavaksi, voiko kaupunki edistää työttömien työllistymistä avoimille työmarkkinoille suuntaamalla kuntalisää myös yrityksille. Tarkoituksena voisi olla suhteellisen lyhytaikaisella tuella pienentää yrityksen riskiä sen palkatessa uuden palkkatukityöntekijän. Malleja on eri kunnissa, mutta ennen asian valmistelun aloittamista tarvitaan periaatteellinen kannanotto siitä, onko päätöksenteossa valmiuksia tällaisen uuden kuntalisän käyttöönottoon. Esittelijä: Ehdotus: Sosiaalijohtaja Heli Sahala Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi palkkatukea koskevat lainsäädäntömuutokset ja niiden ennakoidut vaikutukset työllistämiseen.

24 41, KH :00 SOTE: 217/2015 Lisäksi lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle: 1. kaupungin palkkatukilinjausten vahvistamista jälkeen alkaviin palkkatuettuihin työsuhteisiin liitteen 2 mukaisesti ja 2. näkemyksensä yrityksille maksettavan kuntalisän valmistelun tarpeellisuudesta. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja esittää kaupunginhallitukselle yrityksille maksettavan kuntalisän valmistelun aloittamista. Kh Valmistelija: Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh /. Esityslistan liitteinä ovat TE-hallinnon asiaa koskeva kirje sidosryhmille (liite 1) sekä kaupungin palkkatukilinjaukset vuodelle 2015 (liite 2). Esittelijä: Ehdotus: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Kaupunginhallitus 1. päättää vahvistaa kaupungin palkkatukilinjaukset jälkeen alkaviin palkkatuettuihin työsuhteisiin liitteen 2 mukaisesti 2. oikeuttaa aloittamaan yrityksille maksettavan kuntalisän valmistelun. Toimeenpano: Ote: sosiaalijohtaja Oikaisuvaatimusohje

25 41, KH :00 / Pykälän liite: Palkkatukiuudistus TET KAS sidosryhmätiedote Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto TIEDOTE PALKKATUKIUUDISTUKSESTA ALKAEN Palkkatukea koskevat säännökset muuttuvat vuoden 2015 alussa. Hallituksen esitys palkkatuen uudistamisesta (HE 198/2014 vp) on hyväksytty eduskunnassa ja laki vahvistettaneen Palkkatukipäätöksen päivämäärä ratkaisee, tehdäänkö päätös nykyisten vai uusien säännösten nojalla. Jos palkkatukipäätös tehdään viimeistään , se tehdään vuonna 2014 voimassa olevien säännösten nojalla. Jos päätös tehdään jälkeen, se tehdään uusien säännösten nojalla. Palkkatukiuudistus Palkkatukijärjestelmän uudistamisen tavoitteena on mm. parantaa työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua ja päätösten ennakoitavuutta. Lisäksi pyritään vähentämään hakuprosessiin liittyvää hallinnollista työtä, nopeuttamaan palkkatukihakemusten käsittelyä ja palkkatuen maksatusta. Päiväkohtainen tuki muuttuu prosenttiperusteiseksi. Palkkatuki muuttuu siten, että myönnettäessä tuki sillä perusteella, että tuella palkattavan tuottavuus on tarjolla olevassa työtehtävässä alentunut ammatillisessa osaamisessa olevien puutteiden vuoksi, tuen määrä ja enimmäiskesto määräytyvät tuella palkattavan työttömyyden keston perusteella. Tuen määrä on sitä korkeampi ja kesto sitä pidempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työtön ennen palkkatuen myöntämistä. Palkkatuki voi määräytyä myös vamman tai sairauden perusteella, jos tuella palkattavan vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä. Palkkatuen määrä ja enimmäiskesto määräytyvät seuraavasti: Jos tuella palkattava on ollut työtön alle 12 kuukautta, palkkatukea myönnetään 30 prosenttia palkkauskustannuksista enintään kuuden kuukauden ajan. Jos tuella palkattava on ollut työtön vähintään 12 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 14 kuukauden aikana, palkkatukea myönnetään 40 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan. Jos tuella palkattava on ollut työtön vähintään 24 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kuukauden aikana, palkkatukea myönnetään 50 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan, minkä jälkeen palkkatukea myönnetään 30 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan. Yhdistyksille ja säätiöille palkkatukea myönnetään 100 % palkkauskustannuksista 65 %:n työaikaan asti, kun henkilö työllistyy tehtäviin, jota ei katsota elinkeinotoiminnaksi. Jos tuella palkattavan vamma tai sairaus alentaa tuottavuutta olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti tarjolla olevassa tehtävässä, palkkatukea myönnetään 50 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan. Määrässä ja enimmäiskestossa on muutamia poikkeuksia. Alle 30-vuotiaan palkkaamiseen palkkatuki voidaan myöntää vuosina 2015 ja 2016 enintään 10 kuukaudeksi, vaikka tuella palkattava olisi ollut työtön alle 12 kuukautta. Palkkatukea voidaan myöntää enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan, jos tuella palkattava on täyttänyt 60 vuotta ja ollut yhtäjaksoisesti työtön vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä. Palkkatuki voi käytännössä olla 60 vuotta täyttäneen, vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleen kohdalla pysyvä, koska palkkatuki voidaan myöntää uudestaan ilman tukijaksojen väliin jäävää työttömyyttä. KAAKKOIS-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO Puh Kirjaamo: PL 117, Lappeenranta te-palvelut.fi/kaakkois-suomi

26 41, KH :00 / Pykälän liite: Palkkatukiuudistus TET KAS sidosryhmätiedote 2(2) Työsopimuslain väliaikainen muuttaminen Työsopimuslain 13 luvun 6 :ää muutetaan väliaikaisesti. Työn tarjoamisvelvollisuudesta on työsopimuslain mukaan oikeus poiketa tietyissä tilanteissa väliaikaisesti vuoden 2016 loppuun asti. Kunta saa palkata lomautettuja ja osa-aikatyötä tekeviä koskevan työn tarjoamisvelvollisuuden sekä takaisinottovelvollisuuden estämättä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 :ssä säädetyn työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvan henkilön. Velvoitetyöllistettävän kanssa ei kuitenkaan saa sopia tehtävästä, josta kunta on lomauttanut työntekijänsä tai josta se on antanut työntekijälleen lomautusilmoituksen. Yhdistyksellä ja säätiöllä ei ole velvollisuutta tarjota työtä lomautetulle, osa-aikatyötä tekevälle eikä takaisinottovelvollisuuden piiriin kuuluvalle irtisanotulle, kun yhdistys tai säätiö palkkaa vähintään 24 kuukautta palkkatuen myöntämistä edeltävän 28 kuukauden aikana työttömänä olleen henkilön muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin. Kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai säätiö voi lisäksi ottaa palkkatuettuun työsuhteeseen henkilön sellaisiin tehtäviin, joita ei muutoin tehdä työ- tai virkasuhteessa edellyttäen, että palkkatuettu työ järjestetään työpajassa tai vastaavassa valmennusyksikössä, jossa toiminnan tavoitteena on parantaa henkilön valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työllistyä avoimille markkinoille. Tämä koskee myös työkokeilua. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto Jaana Vainikka palveluesimies, yksilölliset tuetun työllistymisen palvelut puh Lisätietoja HE 198/2014 vp (finlex.fi) Palkkatuki uudistuu vuoden 2015 alusta (te-palvelut.fi)

27 41, KH :00 / Pykälän liite: Palkkatukilinjaukset vuodelle 2015 Kotkan kaupunki PALKKATUKILINJAUKSET VUODELLE 2015 Kotkan kaupunki käyttää tukityöllistämisen määrärahoja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen palkkatukityöhön määräajaksi. Tukityöllistämisen määrärahoja käytetään seuraavien ryhmien työllistämiseen: 1. Velvoitetyöllistetyt, jotka TE-toimisto osoittaa kunnalle 2. Kelan listalla oleville pitkäaikaistyöttömät (yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet) 3. Nuoret alle 25-vuotiaat sekä maahanmuuttajat Palkkatuen kesto palkkatukikausi on kaikilla 6 kuukautta Palkkatukityö työaika pääsääntöisesti 85 % alan kokonaistyöajasta ellei työsopimuslain mukaisesta työntarjoamisvelvoitteesta muuta johdu. työtehtävät avustavia tehtäviä työsopimuksina noudatetaan KVTES ja TTES velvoitetyöllistettyjen työaika on kokoaikainen pääsääntönä on, että velvoitetyöllistetyt työllistetään Kotkan kaupunkiin. Jos työllistäminen Kotkan kaupunkiin ei onnistu, edelleen sijoitus on mahdollinen Kotkan kaupungin sisäisen konsernin yksiköihin. Oppisopimukset Oppisopimuksia koskevat samat palkkatuen saamisen ehdot kuin muutakin palkkatukea. Oppisopimuskoulutukseen varataan edelleen määräraha, vaikka sopimusten määrä vähentynee. Oppisopimuksen aikana työaika on kokoaikainen. Yhteyshenkilönä toimii työllisyyssihteeri. Määrärahojen käyttö Tukityöllistämisen määrärahoja käytetään sitä mukaa, kun ehdot täyttävien asiakkaiden hakemuksia tulee. Työvoiman palvelukeskuksella ja TE-toimistolla ei ole omia asiakaskiintiöitä vaan rahoja käytetään molempien tahojen asiakkaiden palkkaamiseen.

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Nro 23/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 16:30 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 323 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 324 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1366/2014 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1366/2014 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö

Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö Palkkatukea oppisopimuskoulutukseen Oppisopimuskoulutuksen tietotori 13.5.2014, Helsinki Ylitarkastaja Kirsti Haapa-aho Työ- ja elinkeinoministeriö Sovellettavat säädökset ja ohjeet Laki julkisesta työvoima-

Lisätiedot

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Uudistunut palkkatuki 1.1.2015

Uudistunut palkkatuki 1.1.2015 Uudistunut palkkatuki 1.1.2015 Palkkatuen uudistamisen tavoitteet Pyritään parantamaan työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua tukipäätösten ennakoitavuutta palkkatuetun työn vaikuttavuutta

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen päätökset Hallitusohjelma ja hallituksen rakennepoliittinen

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp

Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 209/2016 vp 23.11.216/Pertti Honkanen Lausunto eduskunnan työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnalle Lausunnon aihe: hallituksen esitys 29/216 vp Viime vuosille on ollut ominaista työttömyyden merkittävä kasvu. Vaikka työttömyyden

Lisätiedot

33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen

33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa alkaen. Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Tampere Ote pöytäkirjasta 3/2016 1 (5) 33 Oppilaaksioton perusteet Tampereen kaupungin perusopetuksessa 01.01.2017 alkaen TRE:2342/12.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Valmistelijan

Lisätiedot

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen

IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE alkaen IIN KUNNAN KOULUKULJETUSOHJE 1.2.2017 alkaen Perusopetuslaki 32 1 ja 2 mom: Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 3/2016. Kokousaika Torstai klo Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet

Elinkeinolautakunta 3/2016. Kokousaika Torstai klo Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet Elinkeinolautakunta 3/2016 Kokousaika Torstai 26.5.2016 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Sari Vaholuoto Mari Ervelä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Palkkatuki 25.11.2010 3

Palkkatuki 25.11.2010 3 Palkkatuki Tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille Palkkatukea koskevat

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien

Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien Koulutuslautakunta 40 14.05.2014 Koulutuslautakunta 47 11.06.2014 Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella 1.8.2014 lukien 358/12.01.03/2014 Koulutuslautakunta 14.05.2014 40 Perusopetuslaki

Lisätiedot

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset

Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Perusturvalautakunta 80 15.12.2015 Kaupunginhallitus 6 11.01.2016 Kaupunginhallitus 118 02.05.2016 Työllistämisvarojen käyttösuunnitelma vuodelle 2016 ja kehittämisehdotukset Petula 15.12.2015 80 Valmistelija:

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.

Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015. Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8. Sivistyslautakunta 12 22.01.2015 Sivistyslautakunta 64 24.03.2015 Kaupunginhallitus 154 25.03.2015 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2015 lukien 39/40/400/2015 SL 12 Selostus: Särkilahden koulussa

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia. johtuu saman työnantajan muiden työntekijöiden. tehtäväksi myös Iomautuspäivärahaa koskeviin säännöksiin. 1994 vp - HE 110 Hallituksen esitys EduskunnaJJe laeiksi lomaotuksen johdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta ja työttömyysturvalain väliaikaisesta

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 274 07.08.2012 KUHMON KAUPUNGIN OSALLISTUMINEN KUNTAKOKEILUHANKKEESEEN KHALL 274 Hallintojohtaja 31.7.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut kunnat syyskuussa alkavaan kuntakokeiluun.

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa

Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Työsuhteisen ja yrittäjäjäsenen työttömyysturva osuuskunnassa Pohjustusta aiheeseen OTK Päivi Siukkola, Pellervo-Seura Työttömyysturvan hakumenettely: asiakkaana TEtoimistossa Oikeustieteen kandidaatti

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa): LAUSUNTO KASELY/498/00.02.00/2012 10.8.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite Asia TEMin lausuntopyyntö; luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Infotilaisuus Koskela Helena

Infotilaisuus Koskela Helena Infotilaisuus 26.01.2017 1 26.01.2017 Koskela Helena Työnhakijan haastattelut työttömän työnhakijan haastattelu tulee järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen

HE 62/2014 vp. sekä tutkintotilaisuuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 ensimmäiseen HE 62/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 274 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-1366 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9/2011 Kokousaika Tiistai 18.30 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Kröger

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEIS- PALVELUSTA (TYP) KYMENLAAKSOSSA 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP)

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk)

OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk) 2014 OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk) Työllistymiseen liittyvänä tukimuotona Oulun kaupunki myöntää yritysten palkkatuettuihin oppisopimustyösuhteisiin

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146.

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146. Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 178, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 54, 25.05.2015 54 Talouden seuranta 3/2015, määrärahaesitykset MliDno-2015-909 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1/2015 Tarvaalan koulun johtokunta sivu 1

LAUKAAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1/2015 Tarvaalan koulun johtokunta sivu 1 LAUKAAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1/2015 Tarvaalan koulun johtokunta sivu 1 Kokousaika ti 3.2.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa HE 189/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Välityömarkkinatoimijat ja palkkatuki

Välityömarkkinatoimijat ja palkkatuki Välityömarkkinatoimijat ja palkkatuki Iisalmi 20.1.2017 ja Kuopio 23.1.2017 Esityksessä käsitellään lyhyesti 1.1.2017 voimaan tulleita palkkatukeen liittyviä muutoksia. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Sivistyslautakunta 02.06.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 02.06.2015 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren Jussi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kaupunginkanslia Työllistämistoimikunta pk Heikki Vento. Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 1(6) TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.35 17.55 Paikka Läsnä Kaupungintalo Aulakabinetti 4 Pohjoisesplanadi 11 13 Ville Väärälä, puheenjohtaja Halme Pyhtilä Piilola Lindman Salin

Lisätiedot

Palkkatuki v. 2016. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (JTYPL) 916/2012, luku 7. 14.1.2016 Keski-Suomen TE-toimisto

Palkkatuki v. 2016. Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (JTYPL) 916/2012, luku 7. 14.1.2016 Keski-Suomen TE-toimisto Palkkatuki v. 2016 Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki (JTYPL) 916/2012, luku 7 1 Palkkatuen käsite ja palkkatuella tuettavan työn tarkoitus Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Tiistai klo

Tiistai klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 9/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 15.12.2015 klo 16.00 16.40 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Iltapäivätoiminnan järjestäminen Raisiossa lukuvuoden alusta

Iltapäivätoiminnan järjestäminen Raisiossa lukuvuoden alusta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 758/12.01.03/2016 50 Iltapäivätoiminnan järjestäminen Raisiossa lukuvuoden 2017-2018 alusta Sivistysjohtaja Matti Sivonen 24.8.2016: Perusopetuksen iltapäivätoiminta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot