Askolan kunta -talouden tasapainopaketti-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Askolan kunta -talouden tasapainopaketti-"

Transkriptio

1 Askolan kunta -talouden tasapainopaketti Ohjausryhmä

2 Tasapainottamispaketin kokonaisuus Tämä Askolan kunnan talouden tasapainottamiseksi laadittu toimenpidepaketti käsitellään ja viedään eteenpäin yhtenä kokonaisuutena. Ohjausryhmässä paketti on eri ryhmien kesken neuvoteltu yhtenä kokonaisuutena.

3 Lähtötilanne Kunnan nim i: Askola Askola ver Lähtötilanne >reaalinousut 2011 TpE TpE2012 TA2013 TA Asukasluku Verotettavat tulot Verotett. tulojen muutos % 3,7 % 2,6 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % Veroprosentti 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 m enojen leikkaus Toimintakate ,1 % 0,1 % 3,8 % 2,2 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as Rahavarat 1000 euroa Rahavarat euroa/as Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina vero-% 17,8 18,3 22,9 26,5 28,8 31,0 33,4 35,9 38,5 41,3 44,2 Askolan kunnan talous menneen perusteella samalla tavalla jatkuessaan johtaisi joko nykytilanteeseen nähden kolminkertaiseen velkaantumiseen tai korkeaan veroprosenttiin - rahoituksen toteuttaisi ilman lisävelkaantumista noin 23 veroprosenttiyksikön kunnallisverot Tasapainotuksen tarve on noin 1,5-2,0 miljoonaa euroa.

4 Ohjausryhmä ja paketti Ohjausryhmä kokoontui viisi kertaa Ohjausryhmään kuuluivat seuraavat poliittiset päätöksentekijät: Jäsen varajäsen Erkki Pusula, puheenjohtaja Simo Sorsa Jari Vettenranta, varapj. Jouni Vilkki Hannu Vihreäluoto Seija Hämäläinen Tero Aaltonen Pia Sääski Risto Mattila Asko Pitkänen Heli Hämäläinen Saga Simelius-Nieminen Reija-Riikka Stenbäck Antti Leivonen Henkilökunnan edustajana ohjausryhmässä on ollut Tommi Maasilta. Ohjausryhmässä olivat myös läsnä kunnanjohtaja ja sihteerinä kunnan kontrolleri Kari Jahnsson. Ohjausryhmä päätti kokouksessaan yksimielisesti esittää pakettia hallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

5 Sivistystoimi ## keino Kouluverkkoratkaisu Koulukuljetukset Vahijärven toiminta kouluna lakkaa Myöhemmin esikouluksi ja päiväkodiksi Monninkylän ja kirkonkylän koulut jatkavat 1-sarjaisena eli molemmissa toimivat 1 luokka kutakin vuosiluokkaa 1-6 Särkijärven koulussa aloittaa kolme luokkaa eli yksi kutakin vuosiluokkaa 1-3. Eri vuosien yhdysluokkaopetusta ei jatkossa toteuteta. Juornaankylän koulussa aloittaa myös kolme luokkaa eli yksi kutakin vuosiluokkaa 4-6. Eri vuosien yhdysluokkaopetusta ei jatkossa toteuteta.

6 Sivistystoimi Tasoitetaan oppilasmäärät eri koulujen ja luokkien kesken oppilaaksiottoalueena on koko kunta Järjestely ei edellytä juurikaan investointeja, aiemmin päätettyjä investointeja ei tarvitse panna täytäntöön Henkilöstövaikutus: 3-5 HTV, YT:n aikana järjestellään ja arvioidaan määräaikaisuudet ja vaihtoehtoiset sijoituspaikat Askolan kunnan organisaatiossa. Järjestelyn jälkeen muodollinen kelpoisuusaste on 100 % Kuljetuskustannusten arvioidaan kasvavan eur. Puretaan koulunjohtajajärjestelmä ja nimetään virkarehtori tukee johtamista

7 Sivistystoimi ## keino Kotihoidon kuntalisän alentaminen 63 Kotihoidon kuntalisällä tavoitellaan sitä, että kunnan järjestämän päivähoidon tarve vähenisi. Järjestely näytti toimineen, mutta järjestelyn vaikutus on hiipunut. Kotihoidon kuntalisä on tällä hetkellä alle 3-vuotiaasta lapsesta 250 eur/kk/lapsi. Muutetaan kuntalisää kokeiluluontoisesti seuraavasti: Perheen 1. lapsesta maksettava määrä 150 e/kk ( alle 3 vuotias) Sisaruksista maksettava määrä 100 e/kk (alle 3 vuotias)

8 Sivistystoimi ## keino Kirjasto yhteen paikkaan Iltavahtimestarin tehtävien järjestelyt 7 7 ## 3: Monninkylän kirjaston toiminta yhdistetään kirkonkylän kirjastoon Henkilöstötarve vähenee Saavutetaan myös muita keskittämisetuja, kuten kirja- ja muut hankinnat vain yhteen toimipaikkaan Saavutettava etu: kunnassa yksi kirjasto, jonne keskitetään resurssit ja joka on säännöllisesti avoinna ## 4: Liikuntatilojen käyttäjät ja kolmas sektori mukaan huolehtimaan tiloista Otetaan kulunvalvontajärjestelmä käyttöön Tehdään yhteistyötä kolmannen osapuolen kanssa

9 Perusturva ## keino Vanhustenhuollon uusi toimintamalli Määräaikainen perusturvajohtaja 65 - Vanhustenhuollon uusi toimintamalli kuvataan seuraavilla dioilla. - Perusturvajohtajan määräaikaisuus tarkoittaa sitä, että - Täysipäiväisen perusturvajohtajan tarve arvioidaan uudelleen, kun kunta nykyvaatimuksen liittyy mukaan johonkin yhteistoiminta-alueeseen ja - Perusturvajohtajan toimenkuvaan liitetään projektiluontoinen tehtävä luoda vanhustenhuollon uusi toimintamalli. - Sosiaalipalvelujen johdon ja sosiaalityön järjestelyt - Lastenvalvojan tehtävät ostopalveluna

10 Askolan vanhuspalveluverkko Yleinen tavoite 75-vuotta täyttäneille Laitoshoitoa 3-4% (Askolassa 8%) Tehostettua palveluasumista 3-4% (Askolassa ei ole) EI tavallista palveluasumista (hoidetaan tehostettuna tai vuokra-asunnolla/kotipalvelulla) (Askolassa 4%, 11 paikkaa) Omaishoitoa 5% (4,1%) Kotihoito/kotipalvelu 13-14% (Askolassa 11,6%)

11 Askolan vanhuspalveluverkko Askolassa tehtävää tavoitellaan oikeaa tasoa, jonka varaan ikääntyminen voidaan ottaa vastaan Laitoshoitoa puretaan suositukseen tehostettua palveluasumista lisää suositukseen 3-4% Puretaan tavallinen palveluasuminen osa tehostetuiksi, osa asunnoista vuokra-asunnoiksi, joihin tarjotaan kotipalvelua. Omaishoitoa 5% (4,1%) varataan määräraha budjettiin, mutta ei määrätä budjettisidonnaiseksi, ei lisiä. Lisätään suositukseen kotihoito/kotipalvelu 13-14%

12 Askolan vanhuspalveluverkko Tällä hetkellä ketju on lähellä optimia. Optimiin pääseminen tuo mukanaan kunnalle noin euron vuosisäästön. Jos optimiin ei päästä, väärä rakenne kertautuu vanhusten lukumäärän kasvaessa. Palkattava määräaikainen sosiaalijohtaja vastuutetaan oikaisemaan palvelurakenne projektiluonteisesti ja vanhuspalvelujohtaja pitää ketjun jatkossa oikealla tasolla.

13 Tilastotietoa vanhusten palveluverkosta Askolassa ja eräissä muissa kunnissa Askola Pornainen Sipoo Porvoo Inkoo Mäntsälä Pukkila Myrskylä Lapinjärvi Vuosi 2010/ Väestö Sairastavuusindeksi, ikävakioitu 89,9 85, ,3 91,1 95,3 88,1 98,7 104,1 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 90, ,1 90,8 88,8 92, , vuotta täyttäneet, % väestöstä 6 4,6 6,2 6,7 7,4 6 8,3 10,1 10,8 75-vuotta täyttäneet, kpl Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä 43,9 40,6 37, ,3 44,1 44,9 42,9 43,5 Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet , % 7,9 3,8 5,1 6,8 8,3 3,6 6,6 6,9 5,8 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat , % vastaavanikäisestä väestöstä 0 2,1 3,6 2,3 2,9 3,7 8,4 4,2 Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 4,1 2,6 4,6 2,7 4,4 2,8 2,4 3,4 4,2 Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 11, ,2 8,4 14,3 15,2 Lähde Sotkanet 2011 ja kunnan ilmoittamat tiedot 9/2012

14 Tilastotietoa vanhusten palveluverkosta Askolassa ja eräissä muissa kunnissa Vanhuspalveluiden laatusuositus Askola Pornainen Sipoo Porvoo Inkoo Mäntsälä Pukkila Myrskylä Lapinjärvi Laitoshoito 7,9 % 3,8 % 5,1 % 6,8 % 8,3 % 3,6 % 6,6 % 6,9 % 5,8 % Suosituksen alaraja 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Suosituksen yläraja 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % Suosituksen alaraja kpl Suosituksen yläraja kpl Kunnassa Erotus Erotus euroa/kk Tehostettu palveluasuminen 0,0 % 2,1 % 3,6 % 2,3 % 2,9 % 3,7 % 8,4 % 0,0 % 4,2 % Suosituksen alaraja 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Suosituksen yläraja 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % Suosituksen alaraja kpl Suosituksen yläraja kpl Kunnassa Erotus Erotus euroa/kk Omaishoidon tuki 4,1 % 2,6 % 4,6 % 2,7 % 4,4 % 2,8 % 2,4 % 3,4 % 4,2 % Suosituksen alaraja 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % Suosituksen yläraja 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % Suosituksen alaraja kpl Suosituksen yläraja kpl Kunnassa Erotus Erotus euroa/kk Säännöllinen kotihoito 11,6 % 15,0 % 10,0 % 12,0 % 9,0 % 13,2 % 8,4 % 14,3 % 15,2 % Suosituksen alaraja 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % 13 % Suosituksen yläraja 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % Suosituksen alaraja kpl Suosituksen yläraja kpl Kunnassa Erotus Erotus euroa/kk Vanhusten palveluketjussa yli 75-vuotiaita 27,4 % 23,5 % 23,3 % 23,8 % 24,6 % 23,3 % 25,8 % 24,6 % 29,4 % Suosituksen alaraja 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % 26 % Suosituksen yläraja 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % Suosituksen alaraja kpl Suosituksen yläraja kpl Tavallista palveluasumista 11 Kunnassa Erotus Erotus euroa/kk

15 Perusturva ## keino Mobiilikirjaaminen käyttöön kotipalveluissa Hammashoito kahden virkalääkärin voimin, lisäksi 80 ostopalvelua 9 Mäntyrinteen tekniset palvelut 15 ## 7: aloitetaan mobiilikirjaamisen käyttöönotto kotihoidossa Henkilöstön työaika kohdentuu ydintehtävään eli vanhustenhoitoon kun vältytään kaksinkertaisen hoitotietojen kirjaamiselta Järjestelyyn voidaan ryhtyä nopeammin. ## 8: jatketaan hammashoitoa kahden hammaslääkärin työpanoksella Täydennetään ostopalveluna, jotta pysytään hoitotakuun edellyttämässä aikataulussa ## 9: selvitetään teknisten palveluiden järjestelyt

16 Tekninen toimi ## keino Vesi- ja viemäriliittymät toiminta-alueella Tonttien hinnan korotus 5 12 Yksityistieavustuksesta luopuminen 8 ## 10: liitetään toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt kunnan verkkoon, arvio Onkimaalla 5 kpl ## 11: hinnankorotus 5 % ## 12: kohdennetaan alennettu yksityistieavustuksen määrä joko harkinnanvaraisesti tai maksettavaksi vuorovuosina

17 Tekninen toimi, rakennus- ja ympäristö ## keino Vesi- ja viemäriliittymien hinnankorotus 5 14 Rakennus- ja ympäristötoimen Järjestelyt (brutto) ## 14: järjestellään toimistosihteerityötä siten, että 1,5 htv:n resurssi on riittävä Sähköisen toimintamallin muissa yksiköissä vapauttama resurssi käytettävissä esim. sijaistukseen Vuonna 2013 arvioidaan rakennustarkastajien resurssitarvetta

18 Yleishallinto ## keino Sihteerityön tiimiyttämisen jatkaminen Toimitilojen puhtaanapidon 16 uudelleenjärjestelyt ja mitoitukset Ruokalistamuutokset ruokapalveluissa 10 ## 16: eläköityvien työntekijöiden tilalle ei palkata uutta henkilöstöä, tarkistetaan mitoitukset ja siivouksen taso ## 17: ruokalistojen tarkistaminen, tavoitteena lähiruoan käytön lisääminen, jos se on taloudellisesti tarkoituksenmukaista.

19 Yleishallinto ## keino Liikuntatoimen organisointi Lainojen korontarkistukset 20 Sähköinen toimintamalli koko kunnassa Perintätoimen tehostaminen ## 18: liikuntatoimen tehtävien uudelleenjärjestelyt ## 19: käydään lainakanta läpi ja uudistetaan edullisemmaksi, kunnanhallituksen kokouksessa päätetään lainasalkun hajautuksen periaatteet, controller valmistelee. Controllerille myönnetään myös prokura asioiden valmistelua varten. Hallitus käsittelee paketin hyväksymisen jälkeen vielä 2012 kunnan lainanoton riskiasenteen ja lainasalkun rakenteen (pitkä-lyhyt jne.) ## 20: otetaan käyttöön seuraavat sähköiset toiminnot: Ostolaskujen käsittely, vuonna 2012 Lähtevät laskut, 2013 Esityslistat liitteineen, pilottina kunnanhallitus, 2013 mm. vesimittarilukemien ilmoittaminen verkossa

20 Henkilöstöratkaisut ## keino Henkilöstön väheneminen ## 22: Kunnan henkilöstömäärän alenema arviolta 17, kun eläköityvien tilalle ei rekrytoida uusia työntekijöitä Osa kustannusten vähenemisestä otettu huomioon aiemmissa keinoissa Lomautus Paketin yhteydessä käsiteltiin henkilöstön lomautusta eri tavoilla. Jos kunnan henkilöstö pl. opettajat ja hoiva lomautetaan, säästövaikutus olisi 64 T /lomautusviikko ja jos koko henkilöstö lomautettaisiin, säästövaikutus olisi 215 T /lomautusviikko, josta opettajien osuus olisi 79 T ja hoivan osuus 72 T. Ohjausryhmä päätti, että lomautukseen ei ryhdytä. Lomautukseen voidaan ryhtyä, jos YT-neuvotteluissa osoittautuu, että tavoiteltuja säästöjä ei voida saavuttaa. Lomautuksesta päätetään kuitenkin erikseen, ei tämän paketin keinona. Lomautussummia ei ole otettu huomioon laskelmassa.

21 Keinojen vaikutus yhteensä KEINOT yht sivistystoimi perusturva tekninen toimi yleishallinto henkilöstöratkaisut yhteensä

22 Hankkeet Karpalon päiväkodin laajennus: Laajennusosan avulla päiväkotiin saadaan yhteistä tilaa, joka mahdollistaa päiväkodin tehokkaan käytön Edellyttää kannattavaa investointia, jonka avulla toiminta tehostuu, toteutetaan tarpeen mukaan Vaikutus X0.000 eur Toteutus 2014, vastuuhenkilö sivistysjohtaja Palvelusetelin käyttöönotto valituille kohderyhmille: Käytetään palveluseteliä tasoittamaan kysyntähuippuja esim. päivähoidossa ja vanhustenhuollossa Vaikutus X0.000 eur Toteutus 2013, vastuuhenkilö sivistysjohtaja ja perusturvajohtaja

23 Hankkeet Maauimala Pyritään pitämään maauimala toiminnassa, mutta Edellyttää peruskorjauksen Uudistetaan toimintakonsepti: kahvio ja alueen ylläpito kolmannen sektorin hoitoon Sadepäivinä suljetaan: uimavalvojat ja muu henkilöstö muihin tehtäviin Tarkistetaan lippujen hintoja ja käyttöaikaa Yhteismarkkinointia ja työtä kolmannen sektorin kanssa Vuonna 2014 tarkastellaan asiaa uudelleen Vastuuhenkilö kunnanjohtaja

24 Hankkeet Vuotovesien, joista osa hulevesiä, osuuden vähentäminen Edellyttää investoinnin Vaikutus X.000 eur, vastuuhenkilö tekninen johtaja Kiinteistöpalvelujen kilpailuttaminen Selvitetään siivouspalvelujen yhdistäminen kiinteistöpalvelujen yhteyteen Toteutetaan nykyisen sopimuskauden päättyessä Vaikutus X0.000 eur Aikataulu 2014; vastuuhenkilö tekninen johtaja

25 Hankkeet Energian säästäminen Alennetaan toimitilojen lämpötilaa yhdellä asteella Hankitaan valittuihin kohteisiin maalämpöpumppuja tai muita ajanmukaisia järjestelmiä Katuvalaistus lyhennetään aikaa X0.000 eur Aikataulu heti, vastuuhenkilö tekninen johtaja

26 Hankkeet Taloushallinnon ja palkanlaskennan ulkoistamista harkitaan myöhemmin, jos kunnan henkilöstöstä merkittävä osa siirtyy esim. sote-järjestelyjen yhteydessä muualle Kustannusneutraali Aikataulu 2014; vastuuhenkilö hallintojohtaja Toimistotekniikka Atk-työasemien laitekierron pidentäminen Luovutaan henkilökohtaisista tulostimista Selvitetään VOIP-järjestelmän käyttöönottoa Vaikutus X0.000 eur Aikataulu heti, vastuuhenkilö hallintojohtaja

27 Rahoitus Tuloveroprosenttia nostetaan ,25 veroprosenttiyksiköllä. Muita nostoja voidaan tarvita , mutta niistä päätetään erikseen. Kiinteistöveroprosenttien nostot nykyisen veroprosentin ja maksimin puoleen väliin vuonna 2013 tuovat noin lisäeuroa. Tällöin maaalueiden kiinteistövero olisi 1,08, vakituisten asuinrakennusten 0,63 ja muiden asuinrakennusten 1,2.

28 Investoinnit Pakettiin on arvioitu nettoinvestoinnit nykyisten suunnitelmien mukaisesti ja suunnitelmavuosien nettoinvestoinnit hieman mennyttä kasvua korkeammiksi (1,7 miljoonasta eurosta 2,0 miljoonaan euroon), koska omaisuuden korjausvelka on maksettava. Tätä maksetaan Askolassa myös lainakantaa kasvattamalla.

29 Elinvoiman paketti Säästöohjelmalla saadaan rajoitettua kunnan toimintakatteen nousua. Samalla pitää muistaa, että elinvoimaisuutta tavoittelevan kunnan toimintakykyyn on panostettava. Paketin yhteydessä sovitaan, että veronkorotuksesta ohjataan enimmillään x% hankkeisiin/toimenpiteisiin, joilla elinvoimaa lisätään. Varojen kohdentamista varten kunnanhallitus tekee suunnitelman ja päättää jakamisesta budjetin yhteydessä.

30 Aikataulu Tiedottaminen yhteistoimintaelimille Paketti nettiin kunnanhallituksen iltakoulu ip, henkilöstöinfo ja lehti-ilmoitus koulujen kuulemisesta kunnanhallituksen kokous, pakettia ei käsitellä koulujen kuuleminen Vahijärvi, Särkijärvi ja Juornaankylä, Kirkonkylä, Monninkylä kunnanhallituksen kokous, päätetään paketin esittämisestä valtuustolle kunnanvaltuuston kokous; veroprosentit ja paketti

31 Mihin riittää? Kunnan nim i: Askola Askola ver Tasapainotila >reaalinousut 2011 TpE TpE2012 TA2013 TA Asukasluku Verotettavat tulot Verotett. tulojen muutos % 3,7 % 2,6 % 2,0 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % Veroprosentti 19,00 20,00 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 menojen leikkaus Toimintakate ,1 % 0,1 % 1,5 % -0,1 % 1,8 % 2,4 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as VUOSIKATE Nettoinvestoinnit Taseesta Lainakanta 1000 euroa Lainakanta euroa/as Rahavarat 1000 euroa Rahavarat euroa/as Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina vero-% 17,8 18,3 21,7 23,3 23,2 22,8 22,4 22,1 21,8 21,6 21,4 Tasapainopaketin hyväksyminen siirtäisi kunnan talouskehityksen matalammalle toimintakatteen kasvu-uralle. Alijäämäkierre saataisiin katkaistua. Velkaantuminen hidastuu, mutta ei pysähdy. Toimintakatteen kasvua olisi pystyttävä rajaamaan historiallisesta kasvusta 0,3-0,5 veroprosenttiyksikköä alemmalle tasolle. Tilanne voi olla hieman parempi, jos kuluvan vuoden tilinpäätös kunnan omin voimin saadaan painettua miljoonaan euroon ja jos valtioneuvosto päättää myöntää kunnalle harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuonna 2012.

Kauhajoen kaupunki -talouden tasapainopaketti-

Kauhajoen kaupunki -talouden tasapainopaketti- Kauhajoen kaupunki -talouden tasapainopaketti- 11.10.2012 Ohjausryhmä 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Veroprosentti 18,00 18,00 18,00 18,50 19,00 19,50 19,50 20,00 21,00 21,00 Verotulo

Lisätiedot

Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8.

Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8. Siikalatvan kunta Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys Ohjausryhmän 6. kokous 11.8.2015 Kirjasivat: HT Eero Laesterä KTM Katja Pesonen Tasapainottamisen

Lisätiedot

Sopimus Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi

Sopimus Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi Ohjausryhmäkäsittely 23.9.2011, kunnanhallitus 3.10.2011 Sopimus Toivakan kunnan talouden tasapainottamiseksi Eero Laesterä Tuomas Hanhela Sisällys 1 Työn tavoite ja eteneminen päätöksentekoon... 1 2 Kunnan

Lisätiedot

SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI

SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Mäntsälän kunnanvaltuusto 18.6.2007 Mäntsälän kunta SOPIMUS MÄNTSÄLÄN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Eero Laesterä Minna Ainasvuori 1. Johdanto... 2 2. Aiemmat tasapainotushankkeet ja kehittämisprojektit...

Lisätiedot

Sopimus Siuntion kunnan talouden tasapainottamiseksi

Sopimus Siuntion kunnan talouden tasapainottamiseksi KV / FGE 12.4.2010 12.4.2010 Sopimus Siuntion kunnan talouden tasapainottamiseksi Audiator-Kehittämispalvelut Eero Laesterä 1. Johdanto...2 Aiemmat tasapainotushankkeet ja päätöksentekotilanne...4 2. Kunnan

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Akaan kaupunki Talouden tasapainottaminen 2015-2019 Akaan kaupunginvaltuusto 17.6.2015 41 1 PROSESSISTA Haastattelut Ohjausryhmä Luottamushenkilöt (valtuuston ja hallituksen

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Talouden tasapainottamisohjelma 2015-2018

Oriveden kaupunki Talouden tasapainottamisohjelma 2015-2018 Oriveden kaupunki Talouden tasapainottamisohjelma 2015-2018 HT Eero Laesterä Johtoryhmän kokous 8.9.2014 Johtoryhmän kokous 12.9.2014 Ohjausryhmä 16.9.2014 Valtuustoseminaari 22.9.2014 Ohjausryhmä 30.9.2014

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Kaupunginjohtajan esitys 22.10.2013 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan kunnat: Kuntien talous

Itä-Uudenmaan kunnat: Kuntien talous Väliraportti kuntajakoselvityksessä Itä-Uudenmaan kunnat: Kuntien talous HT Eero Laesterä Perlacon Oy 1 Sisällys Väestö, väestön muutos, ikärakenteen muutos... 4 Talouden nykytilan tarkastelu... 5 Peruskunnan

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014 Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Kunnanhallitus 8.12.2014 RAUTJÄRVEN KUNTA 2 Sisällys 1. Rautjärvi ja Simpele antavat rajan suojaa ihmiselle ja yrittämiselle... 4 1.1. Rautjärven

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014

OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2014 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Vetelin kunta Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Sisällysluettelo Lähtötilanne..3 Tilinpäätösennuste...3 Kattamisvelvoite..5 Tasapainotustoimenpiteet.. 5

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 11.5.2015 liite nro 1 (2/37)

Kaupunginhallitus 11.5.2015 liite nro 1 (2/37) Kaupunginhallitus 11.5.215 liite nro 1 (2/37) Sisällysluettelo 1 Perusteet... 3 1.1 Toivomusponsi... 3 1.2 Edellinen tasapainottamisohjelma... 3 1.3 Strategia... 3 1.4 Kriisikunnan kriteerien täyttyminen...

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO

VUODEN 2010 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMA YHTEENVETO 2 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...4 Talousarvion

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot