Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/ (23)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)"

Transkriptio

1 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/ (23) Aika: klo Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Maakunnallinen terveydenhuollon kehittämissuunnitelma Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Kesäyliopiston ylläpitämislupahakemus Lausunto Harvialan alueen kehittämisestä Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Lausunto Tammelan kunnalle Sukulan kylän tuulivoimayleiskaavan valmistelusta ja maakuntakaavan tulkinnasta Lausunto Tammelan kunnalle Ruostejärven itäosan osayleiskaavaehdotuksesta Lausunto vaalipiirijaon muuttamisesta Oppilaitosten perustamishankkeiden kiireellisyysjärjestyksen laatiminen vuosien perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa varten Uuden maakuntajohtajan viran vastaanottamiseen liittyvät toimenpiteet Altti Seikkula seminaari Kaustisilla Hämeen liiton osavuosikatsaus Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tulevaisuustyö Maakuntavaakunan käyttölupa/ Maanpuolustusnaisten Etelä-Hämeen piiri Maakuntahallituksen puheenjohtajan ja maakuntajohtajan päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat Ilmoitus neuvotteleva virkamies Hannu Saarisen työkyvyttömyyseläkkeestä Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/ (23) Kokousaika klo Kokouspaikka Inkalan Kartano Inkalantie 91, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes X Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina X Kulmala Jarmo jäsen Arovuori Kyösti X Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija X Hirvenoja Liisa Järvinen Eino X Hacklin Tiina Koskela Satu Lehtinen Marja-Leena X Nurmi Eeva X Mikkola Ansa Oinonen Ritva X Martikainen Reijo Puotila Matti X Pänkäläinen Erkki Silván Timo X Nurmo Harri Silvennoinen Esa X Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo X Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka X Väätäinen Eija, sihteeri X II vpj Leppälahti Markku X Pusa Heikki X Ylipaavalniemi Jouko X Allekirjoitukset Kunnanjohtajat Sairaanhoitopiirin johtajat Ahonen Anna -Mari, 79 X Puro Markku, 79 X Hellstén Tapani, 79 X Väänänen Jarmo, 79 X Joenpalo Anita, 79 X Määttä Jarmo, 79 X Pura Martti, 79 X Tonteri Esko, 79 X Viitanen Karoliina, 79 X Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Johannes Koskinen Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna 2012 Eija Väätäinen Ritva Oinonen :t Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Katriina Laaksonen Eeva Nurmi :t Hämeen liiton virastossa klo Todistaa vs. hallintojohtaja Eija Väätäinen

3 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/ (23) 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosääntö 4 /Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 77 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Katriina Laaksonen (Esa Silvennoinen) ja Ritva Oinonen (Eeva Nurmi). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Katriina Laaksonen ja Ritva Oinonen. 78 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi lisättynä pöydälle jaetulla 89 :n täydennysesityksellä ja lisäpykälällä 96.

4 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/ (23) 79 Maakunnallinen terveydenhuollon kehittämissuunnitelma Maakuntahallitus käsitteli edellisen kerran asiaa kokouksessaan , 71. Tuolloin maakuntahallitus päätti mm. Asia viedään jatkovalmisteluun. Lisäksi selvitetään seuraavaan kokoukseen mennessä sairaanhoitopiirin kanta. Seuraavaan kokoukseen kutsutaan kuultavaksi kuntien/seutukuntien ja sairaanhoitopiirin edustajat. Sittemmin asiaan liittyen on mm. julkistettu Valtioneuvoston SOTE -linjaus jota kuvataan erillisellä liitteellä 1/12 olevalla Kuntaliiton Tarja Myllärisen esityksellä. Sairaanhoitopiirin hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan Ehdotus maakunnallisen terveydenhuollon kehittämissuunnitelman laatimiseksi on erillisellä liitteellä 2/12. Maakuntahallituksen tähän kokoukseen on kutsuttu asiantuntijoiksi maakunnan kuntien kuntajohtajat ja sairaanhoitopiirin johtoa. Maakuntahallituksen varapuheenjohtaja, terveydenhuoltoneuvos Katriina Laaksonen käyttää johdantopuheenvuoron otsikon asiasta. Kunnanjohtaja Anna-Mari Ahosella on valmisteltu puheenvuorovaraus. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, Mkj: maakuntahallitus 1. käy asiasta tarvittavan keskustelun kokoukseen kutsuttujen asiantuntijoiden kanssa 2. päättää käynnistää maakunnallisen terveydenhuollon kehittämissuunnitelman laatimisen yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa erillisen liitteen 2/12 mukaisesti. Käsittely: Hallituksen varapuheenjohtaja Katriina Laaksonen totesi avauspuheenvuorossaan, että terveydenhuollon kehittämissuunnitelmaa tarvitaan. Kanta-Hämeessä on itse mietittävä, mikä on maakunnan asukkaiden kannalta paras ratkaisu palveluiden järjestämiseen. Selvityksessä on hahmotettava myös sitä, mitä erikoissairaanhoidon palvelut tulevaisuudessa ovat. Näiden pohdintojen perusteella voidaan rakentaa hallintoratkaisuja. Janakkalan kunnanjohtaja Anna-Mari Ahonen tähdensi toisessa valmistellussa puheenvuorossa, että sairaanhoitopiirin rakennetta pitää muuttaa, jotta talouden tila paranee ja lisärahoituksen tarve saadaan kuriin. Maakunnallista selvitystä tarvitaan myös tästä näkökulmasta. Toisaalta käsittelyn aikana tuotiin esiin myös se, että selvitystä ei tarvita, koska valtakunnalliset peruslinjaukset eivät vielä ole selvillä, eikä selvitykselle asetettava raami siten ole selvä. Talousasioita käsittelemään kuntien ja sairaanhoitopiirin välillä on jo valmiiksi olemassa yhteinen neuvottelufoorumi. Asiakaslähtöistä tarkastelua pidettiin hyvänä lähtökohtana palveluiden uudistamiselle. On myös tärkeää määritellä rajapinta erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Sairaanhoitopiirin edustaja totesi, että nykyisellään Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on tuottanut palvelut valtakunnallisestikin kohtuullisella hinnalla. Tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittäminen edellyttää kuitenkin kuntien yhteistä näkemystä.

5 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/ (23) Asian käsittelyn aikana Ritva Oinonen poistui kokouksesta klo Maakuntahallitus valitsi Ritva Oinosen tilalle pöytäkirjan tarkastajaksi Eeva Nurmen. Kanta-Hämeen terveydenhuollon vaihtoehdot selvitetään kahdessa vaiheessa. Sisältöä ja tavoitteita täsmennetään kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Lähtökohtana on, että siinä selvityksessä tarkastellaan: A. Kanta-Hämeen terveydenhuollon peruslähtökohtia, väestöpohjaa, palvelutarpeita ja -kysyntää B. Kanta-Hämeen toimintojen järjestämisvaihtoehtoja kansallisten linjausten pohjalta. Selvitys käynnistetään ja se valmistuu maaliskuun lopussa Selvityksessä ei käsitellä sosiaalihuoltoa. Selvityksen laatimista varten perustetaan ohjausryhmä, johon nimetään kaikkien kuntien, sairaanhoitopiirin ja Hämeen liiton edustajat. Hämeen liitto valmistelee ohjausryhmän asettamisen.

6 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/ (23) 80 Maakuntavaltuuston päätösten täytäntöönpano Kuntalain 23/86 :n mukaan hallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56.1 : "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Maakuntavaltuuston pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kuntalain 85 :n mukaisesti Hämeen liiton virastossa ja ennen nähtäville asettamista siitä on lähetetty jäljennös Hämeen liiton jäsenkuntien kaupungin- ja kunnanhallituksille. Lisäksi pöytäkirja on nähtävänä sähköisenä internetissä osoitteessa: Maakuntavaltuuston alkuperäinen pöytäkirja on nähtävänä Hämeen liiton virastolla (Niittykatu 5, Hämeenlinna) ja maakuntahallituksen kokouksessa. Asian on valmistellut vs. hallintojohtaja Eija Väätäinen Mkj: Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ja että ne eivät mene maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia ja päättää panna päätökset täytäntöön. Maakuntahallitus totesi, että maakuntavaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ja että ne eivät mene maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia ja päätti panna päätökset täytäntöön.

7 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/ (23) 81 Kesäyliopiston ylläpitämislupahakemus Kesäyliopiston johtokunta : Kesäyliopistojen ylläpitämislupahakemuksista Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kesäyliopistojen ylläpitämislupien uudistamisprosessin vuoden 2010 ja 2011 alusta voimaan tulleiden vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) muutosten mukaisiksi. Ylläpitämislupien muuttaminen perustuu vapaasta sivistystyöstä annetun lain 1, 2 ja 4 :n (1765/2009) muuttamiseen ja mainitun lain voimaantulosäännökseen, jota on muutettu lailla (1104/2010). Vapaasta sivistystyöstä annetun lain voimaantulosäännöksen (1104/2010) mukaan ennen lain voimaantuloa myönnetyt luvat oppilaitosten ylläpitämiseen säilyvät lain mukaisina lupina ja lupaan ylläpitää kesäyliopistoa sovelletaan vuoden 2012 loppuun lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Kaikkien kesäyliopistojen ylläpitämisluvat muutetaan vuoden 2013 alusta. Muutos koskee kesäyliopistojen vapaan sivistystyön lain mukaista ylläpitämislupaa. Ylläpitämislupa Vuoden 2010 alusta muutetun vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 :n mukaan vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitämisluvasta on säädetty seuraavasti: Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan tämän lain mukaisen oppilaitoksen ylläpitämiseen. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että on olemassa sivistystarve ja että hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset oppilaitoksen ylläpitämiseen ja koulutuksen järjestämiseen. Oppilaitosta ei voida perustaa taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Luvassa määrätään ylläpitäjää ja oppilaitosta koskevien tietojen lisäksi oppilaitoksen koulutustehtävä, opetuskieli sekä tarvittaessa erityinen koulutustehtävä ja muut koulutuksen järjestämiseen liittyvät ehdot. Muutoksista ylläpitämislupaan päättää opetus- ja kulttuuriministeriö. Kunta tai kuntayhtymä voi yhdistää vapaan sivistystyön oppilaitoksensa muuhun ylläpitämäänsä oppilaitokseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi ylläpitäjää kuultuaan peruuttaa ylläpitämisluvan, jos sivistystarpeen pysyvät muutokset tai muut koulutuksen järjestämiseen liittyvät painavat syyt sitä edellyttävät tai koulutus järjestetään vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Yksityisen oppilaitoksen hallinnosta on voimassa, mitä valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetussa laissa (634/1998) säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. Ylläpitämisluvassa ei enää määritellä oppilaitoksen ylläpitämisen tarkoitusta. Ylläpitämisluvan koulutustehtävä

8 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/ (23) Ylläpitämisluvassa määrättävä vapaan sivistystyön koulutustehtävä johdetaan laissa säädetystä tarkoituksesta ja koulutuksen tavoitteista sekä kesäyliopistoille säädetyistä tehtävistä konkreettiseksi koulutustehtäväksi. Vapaan sivistystyön tarkoitus ja tavoitteet ovat vapaasta sivistystyöstä annetun lain 1 :n mukaan seuraavat: Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Lain 2 :ssä kesäyliopistojen tehtävä on säädetty seuraavasti: Kesäyliopistot ovat alueellisen koulutustarjonnan oppilaitoksia, joiden toiminnassa painottuvat avoin korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös korkeakoulutettu väestö. Lain 2 :n 7 mom. mukaan ylläpitäjä voi vapaan sivistystyön koulutuksessaan painottaa arvo- tai aatetaustaa tai kasvatustavoitteitaan. Myös tämä painotus määrätään koulutustehtävässä. Ylläpitäjän tulee hakemuksessaan selvittää, miten arvo- ja aatetaustan tai kasvatustavoitteiden painotus ilmenee koulutustehtävässä. Ylläpitämislupaa koskeva hakemus ja hakuohjeet Kesäyliopiston ylläpitämistä koskeva hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Hakemuksessa annettavien tietojen osalta tulee huomioida seuraavaa: Ylläpitäjä ja oppilaitos: 1) Ylläpitäjää koskevat tiedot: kuntayhtymän osalta ilmoitetaan jäsenkunnat, yhdistyksen osalta yhteisö- ja henkilöjäsenet sekä säätiöiden osalta osakkaiden määrä. Liitteiksi lomakkeessa pyydetyt asiakirjat. 2) Oppilaitoksen opetuskieli: tarkoitetaan kieltä/kieliä, joilla oppilaitos toimii. Oppilaitos voi järjestää kursseja myös muilla kielillä kuin oppilaitoksen opetuskielellä. Koulutustehtävä, sivistystarve ja koulutustarjonta: 3) Esitys uudeksi koulutustehtäväksi johdetaan vapaasta sivistystyöstä annetun lain tarkoituksesta ja koulutuksen tavoitteista sekä kesäyliopistolle säädetystä koulutustehtävästä. - Koulutustehtävässä kuvataan koulutuksen pääasiallinen sisältö. - Koulutustehtävään ei sisällytetä muiden lakien perusteella annettavaa koulutusta. - Koulutustehtävä sisältää ainoastaan koulutuksen, ei esim. palvelutoimintaa ja kehittämistehtäviä. 4) Perustelut sille, miten haettu koulutustehtävä pohjautuu alueellisiin sivistystarpeisiin.

9 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/ (23) 5) Oppilaitoksen pääasiallinen koulutustarjonta , joka kuvataan keskeisinä aine-/aihe-alueina, esim. vieraat kielet, yhteiskunnalliset aineet jne. Ammatilliset ja taloudelliset edellytykset: 6) Oppilaitoksen ylläpitämisen ammatilliset edellytykset: henkilöstö, annetaan nykytilanteeseen perustuva arvio tilanteesta ) Oppilaitoksen ylläpitämisen taloudelliset edellytykset: koskee vain yksityistä ylläpitäjää, ilmoitetaan erillisellä lomakkeella siihen pyydettyine liitteineen. Hakemuksen jättäminen Kesäyliopiston ylläpitäjän tulee toimittaa ylläpitämislupaa koskeva hakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriölle mennessä liitteenä olevalla lomakkeella. Lomake ja hakuohje ovat saatavilla myös opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla Hakemukseen tulee liittää lomakkeella mainitut selvitykset ja opiston ylläpitäjän asianomaisessa toimielimessä käsitellyt lainvoimaiset asiakirjat. Liitteessä 13/2012 Hämeen kesäyliopiston ylläpitämislupahakemus. Vs. rehtori on käynyt Hämeen kesäyliopiston ylläpitämislupahakemuksen koulutustehtäväosan läpi yhdessä asian opetus- ja kulttuuriministeriössä esittelevän virkahenkilön kanssa. Ylläpitämislupa koskee kesäyliopiston vapaan sivistystyön koulutusta, johon kesäyliopistojen kohdalla luetaan mukaan myös avoin korkeakouluopetus. Asian on valmistellut vs. rehtori Mika Nirvi, puh Vs. rehtori: Kesäyliopiston johtokunta päättää esittää maakuntahallitukselle, että maakuntahallitus hyväksyy liitteenä 13/2012 olevan Hämeen kesäyliopiston ylläpitämislupahakemuksen kokouksessaan Allekirjoitettu hakemus tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön mennessä kirjallisesti sekä sähköisenä versiona. Hakemukseen tulee liittää lomakkeella mainitut selvitykset ja opiston ylläpitäjän asianomaisessa toimielimessä käsitellyt lainvoimaiset asiakirjat. Johtokunta hyväksyi esityksen yksimielisesti Mhall Hämeen maakuntaliiton perussopimuksen mukaan kuntayhtymä ylläpitää Hämeen kesäyliopistoa, jonka tehtävänä on vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisesti alueellisena koulutustarjonnan oppilaitoksena järjestää avointa yliopisto-opetusta ja muuta koulutusta. Kaikkien kesäyliopistojen ylläpitämisluvat muutetaan vuoden 2013 alusta. Muutos koskee kesäyliopistojen vapaan sivistystyön lain mukaista ylläpitämislupaa. Ylläpitämislupien muutostarve aiheutuu vapaasta sivistystyöstä annetun lain 1, 2 ja 4 :n (1765/2009) ja mainitun lain voimaantulosäännökseen muutoksista (1104/2010). Liitteenä 23/12 on kesäyliopiston johtokunnan hyväksymä kesäyliopiston ylläpitämislupahakemus sekä liitteenä 24/12 opetus- ja kulttuuriministeriön kirje kesäyliopistojen ylläpitäjille.

10 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/ (23) Kesäyliopiston ylläpitäjän tulee toimittaa ylläpitämislupaa koskeva hakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriölle mennessä liitteenä olevalla lomakkeella. Hakemuksen sisältö on tarkemmin kuvattu edellä olevassa kesäyliopiston johtokunnan esittelytekstissä. Asian on valmistellut vs. rehtori Mika Nirvi, puh Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää hyväksyä kesäyliopiston johtokunnan esityksen ylläpitämislupahakemukseksi ja antaa valtuudet toimittaa se edelleen määräaikaan mennessä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Juhani Honka esitteli kesäyliopiston johtokunnan ylläpitolupahakemuksen sisällön ja hakemuksen laatimisen lähtökohdat. Maakuntahallitus päätti hyväksyä Kesäyliopiston johtokunnan esityksen ylläpitolupahakemukseksi ja antoi valtuudet toimittaa se edelleen määräaikaan mennessä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Tältä osin pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

11 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/ (23) 82 Lausunto Harvialan alueen kehittämisestä Hämeenlinnan ja Janakkalan raja-alueen maankäytön ja liikenteen selvitystä ohjaava työryhmä pyytää saapuneella kirjeellä Hämeen liiton lausuntoa Harvialan alueen kehittämisestä. Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Hämeenlinnan ja Janakkalan raja-alueen maankäytön ja liikenteen selvitystä ohjaavalle työryhmälle seuraavan lausunnon: Lausunto Dnro Hämeen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan. Vaihemaakuntakaavaan sisältyy Harvialaa ja sen ympäristöä koskeva selvitysaluemerkintä se-3. Kaavan kehittämissuosituksen mukaan Harvialan alueelle Hämeenlinnan ja Janakkalan rajavyöhykkeelle tulisi laatia edellä mainittujen kuntien yhteinen osayleiskaavatasoinen maankäytön ja liikenteen kehittämissuunnitelma. Helsinki Hämeenlinna Tampere -vyöhyke (HHT) on valtakunnallisesti tärkeä kehittämiskäytävä ja ylimaakunnallinen kehittämisalue, joka Kanta-Hämeessä käsittää Riihimäen ja Hämeenlinnan kaupunkien sekä Hattulan, Lopen, Hausjärven ja Janakkalan kuntien alueet. Vyöhyke rakentuu taajamien muodostamasta nauharakenteesta. Vaihemaakuntakaavaan sisältyy pääradan välityskyvyn lisääminen varautumalla lisäraiteisiin. Harvialan alueelle kaavassa osoitetaan taajamajuna-asema sekä uusi ja täydentyvä asumisen alue. Selvityksen kolmesta kehityspolusta skenaario 3 tukee parhaiten maakuntakaavan tavoitteita, eheyttää seudun yhdyskuntarakennetta ja luo edellytyksiä joukkoliikenteen toimivuudelle. Hämeenlinnan Janakkalan raja-alueella tapahtuva kuntien kehittämistoimien yhteensovittaminen on skenaarioista riippumatta joka tapauksessa tarpeellista ja seudun kehittämisen kannalta tervetullutta. Alue muodostaisi hyvän kokonaisuuden myös osana HHT-vyöhykettä kuntien ja valtion väliselle ns. kasvusopimukselle. Vahvistettuun maakuntakaavaan ohjeellisella merkinnällä osoitetulle ns. Harvialan orrelle ei maankäytön skenaarioiden ja niiden taustaksi tehtyjen liikenneselvitysten ja -mallin perusteella ole liikenteellisiä eikä maankäytöllisiä perusteita. Orsi ei selvityksen mukaisesti ratkaise mm. niitä ajankohtaisia maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen ongelmia, joita on ilmennyt Hämeenlinnan kantakaupungin alueella erityisesti vt 10:n ja toisaalta sitä ympäröivän kehittyvän maakäytön kesken. Selvityksen mukaisesti on perusteltua arvioida uudelleen Harvialan Orren tarve maankäytön pitkän ajanjakson suunnitelmissa. Maakuntakaavan osalta asia tulee selvityksen pohjalta käsiteltäväksi 2. vaihemaakuntakaavan yhteydessä ja myös tänä vuonna käynnistyvässä maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa Käsittely: Heikki Pusa esitteli lausunnon sisällön lyhyesti kokouksessa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/ (23) 83 Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Uudenmaan liitto pyytää saapuneella kirjeellä Hämeen liiton lausuntoa Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta. Lausunto pyydetään antamaan viimeistään Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat yhdistyivät vuoden 2011 alussa. Maakuntakaava kattaa nyt molemmat aiemmin erillään olleet maakunnat. Maakuntakaavan taustaksi on laadittu rakennemallit. Maakuntakaavan ehdotus käsittelee mm. alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittymistä, kaupan palveluverkkoa ja raideliikenteen pitkän ajanjakson linjauksia. Lähtökohtana on metropolimaakunnan kilpailukyvyn vahvistaminen. Kaavaehdotuksen aihepiirit ovat pitkälti samansuuntaisia Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan kanssa. Tämä on antanut mahdollisuuden kaavojen valmistelussa vaihtaa ajantasaista tietoa ja luoda pohjaa yhteiselle laajan metropolialueen kehittämiselle. Liittojen kaavayhteistyö on jatkuvaa ja hyvää Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Uudenmaan liitolle seuraavan lausunnon: Lausunto Dnro Maakuntavaltuusto hyväksyi Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan Se sisältää kolme strategista kehityskäytävää: HHT-vyöhyke eli Helsinki Hämeenlinna Tampere, Helsinki Forssa Pori ja ns. Ylinen Pietarin yhteys eli Turku Hämeenlinna Lahti Lappeenranta Viipuri/Pietari. HHT-vyöhyke tukeutuu päärataan ja moottoritiehen. Niiden kehittäminen sisältyy Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaan. Hämeen liitto tukee pääradan johtamista tulevaisuudessa Helsinki-Vantaan lentokentän kautta. Helsingin seudulla tehtävillä liikenneratkaisuilla on iso vaikutus myös Kanta-Hämeeseen ja laajasti koko maahan, koska useimmat pääliikenneväylät päättyvät/alkavat Helsingistä. Hämeen liitto pitää tärkeänä, että pääkaupunkiseudun raideliikenteen pullonkaulat ratkaistaan. Siihen perustuen Hämeen liitto näkee ns. Pisara-radan aluevarauksen sisältymisen maakuntakaavaan perusteltuna. Myös yhteistyö valtatie 3:n kehittämiseksi on tärkeätä. Maakuntakaavoissa on tärkeätä ottaa huomioon pääradan välityskyvyn lisääminen neliraiteiseksi ja mahdollisuus toteuttaa Helsinki Tampere -moottoritie 3+3 kaistaisena. Kanta-Hämeen maakuntakaavaan sisältyy kehitettävä liikennekäytävä Helsinki Forssa Pori. Pitkällä aikajaksolla yhteysvälillä varaudutaan myös raideyhteyden toteuttamiseen. Hämeen liitto esittää, että myös Uudenmaan alue- ja yhdyskuntarakenteen suunnittelussa ja maakuntakaavoituksessa otetaan huomioon valtatien 2 suuntainen liikennekäytävä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/ (23) 84 Lausunto Tammelan kunnalle Sukulan kylän tuulivoimayleiskaavan valmistelusta ja maakuntakaavan tulkinnasta Tammelan kunta pyytää saapuneella kirjeellä Hämeen liiton lausuntoa Sukulan kylän tuulivoimayleiskaavan valmistelusta ja maakuntakaavan tulkinnasta. Jokioisten kunta, Forssan kaupunki ja Tammelan kunta laativat yhtäaikaisesti teemayleiskaavoja tuulivoimamahdollisuuksien tutkimiseksi kuntien rajapinnassa Forssan Kiimassuon alueen tuntumassa. Hankkeesta on valmistunut myös ympäristövaikutusten arviointi. Ely-keskukset ovat lausunnossaan todenneet mm: seuraavaa: Tuulivoimapuisto ei ole ristiriidaton vahvistetun maakuntakaavan kanssa. Kaavan jatkovalmistelussa tulee kuvata, miten suunnitellut tuulivoimalat vaikuttavat voimassa olevan maakuntakaavan toteuttamisedellytyksiin. Niiltä osin kuin tuulivoimaloiden sijoittuminen on ristiriidassa nykyisen maakuntakaavan maankäytön kanssa, tulee poikkeaminen perustella ja tarvittaessa käyttää ehdollista kaavamerkintää kunnes maakuntakaava on muutettu. Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Tammelan kunnalle seuraavan lausunnon: Lausunto Dnro Hämeen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan kokouksessaan Hyväksytyssä vaihemaakuntakaavassa laajennetaan jätteenkäsittelyaluetta (EJ) etelän suuntaan Tammelan puolella. Lentoliikenteen aluevaraus (LL) Kiimasuon eteläpuolella esitetään kumottavaksi vahvistetusta kokonaismaakuntakaavasta. Hyväksyttyyn 1. vaihemaakuntakaavaan sisältyy tuulivoimaloiden alue (tv), joka rajaukseltaan noudattelee valmisteilla olevan teemayleiskaavan aluerajausta. Hyväksytyn 1. vaihemaakuntakaavan maankäyttö on sopeutettu sekä tuulivoimatuotannon että Kiimassuon aluekokonaisuuden maankäytöllisiin kehitystarpeisiin. Kiimassuon aluekokonaisuuteen liittyvät maankäytölliset kehittämisen tarpeet ovat muuttuneet siitä mitä ne olivat vahvistetun maakuntakaavan hyväksymisen aikana vuonna Uutena toimintana alueelle on toiminnallisesti ja kaavallisesti valmisteltu tuulivoimatuotantoa, myös jätteenkäsittelyalueen toiminnot ovat kasvaneet ja kehittyneet muodostaen korkeatasoisen jätteiden hyötykäytön ja bioenergiatuotannon keskuksen. Lentoliikenteen aluevarauksen toteutuminen maakuntakaavan mukaisella paikallaan on hyvin epätodennäköistä. Tuulivoimatuotanto ja jätehuoltoalueen kehittyvät toiminnot ovat maakuntavaltuuston päätökseen perustuen alueella ensisijaisia. Lentoliikenteen aluevaraus on alueelta väistyvä. Maakuntavaltuusto on - hyväksyessään 1. vaihemaakuntakaavan ja siihen perustuvat muutokset voimassa olevaan maakuntakaavaan - selkeästi ilmaissut Kiimassuon aluetta koskevat perustellut muutostarpeet. Hämeen liitto pitää edelliseen perustuen tärkeänä, että tuulivoimayleiskaavan valmistelua voidaan jatkaa hyväksytyn 1. vaihemaakuntakaavan pohjalta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/ (23) 85 Lausunto Tammelan kunnalle Ruostejärven itäosan osayleiskaavaehdotuksesta Tammelan kunta pyytää saapuneella kirjeellä Hämeen liiton lausuntoa Ruostejärven itäosan osayleiskaavaehdotuksesta. Lausunto on pyydetty mennessä, mutta lausuntoon on pyydetty lisäaikaa asti. Asian on valmistellut maakuntainsinööri Paula Mustonen, p Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa Tammelan kunnalle seuraavan lausunnon: Lausunto Dnro 12 66/3 Ruostejärven itäosan yleiskaava-alue kattaa koko Ruostejärven vapaaaikavyöhykkeen. Ruostejärven virkistysalue on tärkeä solmukohta seudullisessa virkistysalueverkostossa. Alue on maakunnan matkailun ja vapaa-ajan strategian keskeisiä kehittämiskohteita Hämeen Järviylängöllä ja Lounais-Hämeessä. Eerikkilän urheiluopiston matkailu- ja vapaa-aikatoimintojen vahvistamista on pidettävä maakunnan kehittämisstrategioiden kannalta hyvin merkittävinä ja onkin tärkeätä, että alueen kaavoitus saadaan ajan tasalle. Yleiskaavassa varataan osa Leppilammen toteutetusta virkistysalueesta lomarakentamiseen. Kyseinen alue on toteutettu valtion rahoituksen turvin. Kyseisen alueen rantavyöhyke on arvokas osa virkistysaluetta ja onkin erityisen tärkeätä, että reittiyhteys Hämeen luontokeskukselle säilyy katkeamattomana ja kulkukelpoisena rantavyöhykkeellä. Olisi ollut hyvä, jos Leppilammen palstan käyttötarkoituksen muutos olisi kompensoitu tämän saman yleiskaavan yhteydessä, kuten vielä toisessa yleiskaavaluonnoksessa oli esitetty. Nyt kaavaehdotus on Sarkinniemen osalta osittain ristiriitainen yleiskaavan selvitysten ja tavoitteiden kanssa. Sarkinniemen alueen osalta maakauppaneuvottelut ovat tosin vielä keskeneräisiä. Hämeen liitto pitää edelleen puutteena sitä, että yleiskaavan suunnittelualueen rajaus ei käsitä koko vapaa-ajanvyöhykettä maakuntakaavan matkailualuevarauksen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/ (23) 86 Lausunto vaalipiirijaon muuttamisesta Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa maan hallitus on sitoutunut muuttamaan perustuslakia siten, että vaalipiirien enimmäismäärä Manner-Suomessa olisi Aikataulullisesti tavoitteena on, että vuoden 2015 eduskuntavaaleissa vaalipiirit ovat nykytilanteeseen verrattuna suhteellisuutta selvästi parantavalla tavalla tasaisemman suuruiset. Vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa noudatettaisiin vielä nykyistä vaalipirijakoa. Hallituspuolueiden puheenjohtajat sopivat vaalipiiriuudistuksen toteuttamisesta niin, että suhteellisuutta parannetaan yhdistämällä nykyisistä vaalipiireistä Kymen ja Etelä-Savon vaalipiirit yhdistettäisiin Saimaan vaalipiiriksi sekä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirit Savo-Karjalan vaalipiiriksi. Uudistuksen jälkeen Manner-Suomen vaalipiirien lukumäärä olisi 14:sta vaalipiirin sijaan 12. Tämän perusteella oikeusministeriössä on valmisteltu ehdotus hallituksen esitykseksi vaalilain muuttamisesta. Oikeusministeriö on pyytänyt maakuntien liitoilta lausuntoa hallituksen esityksestä vaalilain muuttamiseksi edellä kerrotulla tavalla. Samalla oikeusministeriö on varannut lausunnon antajille mahdollisuuden esittää näkemyksiään jatkokäsittelystä, ml. perustuslain muuttamisesta siten, että vaalipiirejä olisi vähintään kuusi ja enintään kaksitoista. Asian on valmistellut yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: maakuntahallitus päättää antaa oikeusministeriölle seuraavan lausunnon: Nyt valmisteltu ja esitetty ehdotus muutokseksi ei koske Hämeen vaalipiiriä. Hämeen liitolla ei ole huomauttamista ehdotettuihin vaalipiirien yhdistämisiin. Yhdistämisellä tavoiteltava poliittisen suhteellisuuden toteutuminen eduskuntavaaleissa paranisi. Vaalipiirien paikkaluku eduskunnassa vaihtelee 7:stä 35:een. Hämeen vaalipiirin paikkaluku on 14. Hämeen vaalipiiri käsittää Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakunnat. Uudenmaan vaalipiirin paikkaluku on puolestaan 35 ja Helsingin 21. Vaalipiirijako on hyvä muodostaa sellaiseksi, että se tukisi paitsi poliittisen suhteellisuuden toteutumista, niin myös alueiden kehittämistä, sen linjauksia, suunnittelua ja edunvalvontaa. Vaalipiirien tulee vastata alueellisesti alueiden suunnittelu- ja kehittämisorganisaatioiden alueita. Vaalipiirijakoon ei siten tule tehdä muita kuin nyt ehdotettuja muutoksi ennen kuin maakuntien aluerajauksiin mahdollisesti tulevat muutokset on päätetty. Vaalipiirien rajojen tulee pysyä maakuntien liittojen rajoja vastaavina joko suoraan tai maakuntien kerrannaisina. Väestöllinen keskittymä ydinmetropolialueelle näyttää jatkuvan. Tasapuolisuuden ylläpitämiseksi ja demokraattisten vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi tulee välttää toisaalta yhden tai muutaman alueen ylivoimaista määrällistä edustuksellisuutta kansanedustuslaitoksessa ja toisaalta kansalaisista liian etäisenä koettavien suurvaalipiirien muodostumista. Kuuteen vaalipiiriin päätyminen muodostaisi liian suuria ja epäyhtenäisiä vaalipiirejä eikä siten ole kannatettavaa. Vaalipiirejä uudelleen muodostettaessa demokratian toteutumisen kokemisen ja kunkin vaalipiirin yhtenäisyyden kannalta liian radikaali vaalipiirien määrän vähentäminen ei ole kannatettavaa. Tarkoituksenmukainen määrä on siksi lähempänä kymmentä kuin kuutta vaalipiiriä.

Hämeen liitto Esityslista 6/ (22)

Hämeen liitto Esityslista 6/ (22) Hämeen liitto Esityslista 6/2012 1 (22) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 /

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 4 / MAAKUNTAHALLITUS 4 / 14.-19.3.2007 1 NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 14.-19.3.2007, puhelinkokous 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 51 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 52 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8)

Hämeen liitto Esityslista 1/ (8) 1 (8) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10)

Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Hämeen liitto Esityslista 5/2012 1 (10) Aika: 28.5.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 9/2009 1 (13) 1 (13) Aika: Pe 30.10.2009 klo 9.00 Paikka: Haikon kartano Porvoo-sali Kongressikeskuksessa Haikkoontie 114 Porvoo 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9)

Hämeen liitto Pöytäkirja 4/ (9) Hämeen liitto Pöytäkirja 4/2012 1 (9) Aika: 7.5.2012 klo 9.30 12.05 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 07.03.2017 kello 14:00-15.50 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 232/2009 vp Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen

Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Uudistuva ja kehittyvä vapaa sivistystyö Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien uudistaminen Hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä Aikuiskoulutuspolitiikan yksikön toimiala Aikuiskoulutuspolitiikka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Siun sote neuvottelukunta Aika 24.10.2017 klo 15:00-16:12 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 6-10 Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/ (9) 1 (9) Aika: 24.1.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 8.4.2011 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista 8/2010 1 (14) 1 (14) Aika: 18.10.2010 klo 10.00 Paikka: Lasikulma / Saunaosasto / Kokoustilat Kasarmikatu 23, 4 krs Hämeenlinna 141 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää muuttaa ehdotustaan maakuntavaltuustolle Maakuntahallitus 50 20.03.2013 Maakuntavaltuusto 7 20.03.2013 Maakuntahallitus 103 18.08.2014 Östersundomin alueen maakuntakaavoitustilanne; tiedoksi 58/05.00/2011 MHS 20.03.2013 50 Maakuntahallitus hyväksyi

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Kokousaika tiistai 3.10.2017 klo 9.00 12.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, Tiirismaa 4.krs Käsiteltävät asiat: 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 10 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 3/2015 Sivu 32

Kirkkoneuvosto N:o 3/2015 Sivu 32 - KEITELEEN SEURAKUNTA N:o 3/2015 Sivu 32 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Saastamoinen Matti, varapj. Jääskeläinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 5/2016 Kokousaika: 16.11.2016 klo 13.15 16.20 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 17.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2016 Kokousaika: 13.4.2016 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10 Aika 24.10.2017 klo 16:30 Paikka Toivakan kirjasto Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Esityslistan hyväksyminen 4 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 18.2.2011 klo 9.00 13.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Ahlqvist Leila jäsen Laukkanen

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kivijärven kunta Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 4/2017. Airi Sorsamäki Aira Hakkarainen jäsen

Kivijärven kunta Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 4/2017. Airi Sorsamäki Aira Hakkarainen jäsen Tarkastuslautakunta 2017-2021 PÖYTÄKIRJA 4/2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika: 11.9.2017 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Läsnä: et Teuvo Rekonen, puheenjohtaja Risto Oinonen, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 8/ (16)

Hämeen liitto Esityslista 8/ (16) Hämeen liitto Esityslista 8/2012 1 (16) Aika: 20.8.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 109 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.9.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 24/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 2.11.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 388 389

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () ()

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19- Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot