Vuosi 1957 Sosiaalipoliittiselle yhdistykselle Pekka Kuusen hankkeeseen sosiaalipoliittisen kokonaisohjelman laatimiseksi; mk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 1957 Sosiaalipoliittiselle yhdistykselle Pekka Kuusen hankkeeseen sosiaalipoliittisen kokonaisohjelman laatimiseksi; 500 000 mk"

Transkriptio

1 Huoltaja-säätiön myöntämät apurahat sosiaalihuoltoon kohdistuvaan tai siihen läheisesti liittyvään tutkimukseen tai muuhun kirjalliseen työhön v * Vuosi 1954 (myönnettiin v puolella) Helasvuo, K.: Yleisluonteinen johdatus huoltopedagogiikkaan; 150 Paloheimo, Martti: Ihmisen käyttäytymisen häiriöitä koskeva oppikirja; 100 Piirainen, Veikko: Kunnallisen köyhäinhoidon murroskausi Savon ja Pohjois- Karjalan maakunnissa; 100 Vuosi 1955 Salonen, Reino: Vaasan kaupungissa vuosina suoritetun lakisääteisen lastensuojelutyön tuloksia koskevan valmiin tutkimuksen (väitöskirjan) painattamista varten; 150 Toivola, Osmo: Huoltotyön opas -nimisen teoksen kirjoittamiskesi; 150 Vuosi 1956 Ahla, Mervi: Huollettavien tuntemusta ja käsittelytaitoa edistävän oppikirjan laatimista varten; 150 Haapasalo, Eero: Huoltajan asiahakemiston laatimiseksi; 100 Saari, E.: Laitoskasvatuksen oppikirja -nimisen teoksen kirjoittamiseksi; 150 Tarvainen, Lauri: Lyhyt sosiaalihuollon metodioppi -nimisen oppikirjan laatimista varten; 150 Vuosi 1957 Sosiaalipoliittiselle yhdistykselle Pekka Kuusen hankkeeseen sosiaalipoliittisen kokonaisohjelman laatimiseksi; 500 Vuosi 1958 Tarasti, Aarne & Tarvainen, Lauri: Vajaamielishuoltoa ja -lainsäädäntöä selostavan opasteoksen laatimista varten; 200 Yhteiskunnallisen Korkeakoulun Tutkimuslaitokselle huollettavien käyttäytymistutkimuksen suorittamiseen; 196 Vuosi 1959 Sosiaalipoliittiselle yhdistykselle Pekka Kuusen hankkeeseen lisäavustus sosiaalipoliittisen kokonaisohjelman laatimista varten; 200 Vuosi 1961 Ailio, Toivo: Toimisto-opin oppikirjan kirjoittamiseksi sosiaalihuollon koulutustarpeita varten; 200 Mustala, Paavo: Vanhuksistamme -nimisen kirjasen julkaisemiskustannuksiin; 300 Piirainen, Veikko: Millaisena turvaton lapsi on kokenut sosiaalilautakunnan huostaan ja hoitoon joutumisen -nimiseen tutkimukseen; 200 Vuosi 1964 Lehtonen, Pentti: Suomen Kirjatyöntekijäin Liiton jäsenilleen antama sosiaalinen turva -nimisestä tutkielmasta; 500 Mäki, Helmi: Sosiaalityöntekijäin käytännöllistä työtä koskeva tutkimus; 4

2 Vuosi 1969 Haapasalo, Eero: Huoltajan hakemistotyön loppuunsaattamiseksi; 2 Vuosi 1970 Haapasalo, Eero: Huoltajan hakemiston jatkamiseen seitsemällä vuodella vuoteen1969; 2 Jokela, Sirpa: Tutkimussuunnitelman laatimiseksi aiheesta Huoltoapua kotiavustuksena saavien toimeentulotaso ja kulutuksen sisältö verrattuna yleisen kulutustutkimuksen tuloksiin; 1 Myöhänen, Aulikki: Uusimmissa sosiaalihuoltajatutkintoa ja sosiaalivakuutustutkintoa varten laadituissa tutkielmissa saavutettujen tulosten kokoamiseen; 1 Sourander, Leif & Puska, Pekka: Vanhusten selviytymistä medisiinisistä, sosiaalisista ja psykologisista vaikeuksistaan koskevaan tutkimukseen; 2 Vuosi 1971 Kolari, Pentti: Sosiaalialan työvoiman tarvetta koskevaan tutkimukseen; 3 Myöhänen, Aulikki: Lisäapurahana uusimmissa sosiaalihuoltajatutkintoa ja sosiaalivakuutustutkintoa varten laadituissa tutkielmissa saavutettujen tulosten kokoamiseen; 600 Vuosi 1973 Autio, Pirjo Tuulikki: Sosiaalitoimistojen työn organisointia koskevaan tutkimukseen; Brettschneider, Gunvor & Bäckman, Guy: Sosiaalityöntekijän koulutusmotivaatioita, opintomenestystä, ammattiin soveltuvuutta ja jatkokoulutustarvetta selvittävään tutkimukseen; 2 Rautiainen, Sirpa Helena: Sosiaaliturvan toteutumista Kuopion kaupungissa selvittävään tutkimukseen; 2 Vuosi 1974 Järvikoski, Aila & Luhtala, Marja-Leena & Tossavainen, Aini: Tutkimuksen suunnitteluun aiheesta sosiaalisten tekijöiden vaikutus kuntoutusprosessiin; 4 Nieminen-Kurki, Tuija: Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia keskikokoisessa suomalaisessa sosiaalitoimistossa selvittävään tutkimukseen; 600 Vuosi 1975 Forss, Simo: Eläkkeelle siirtymisen kokonaisongelmia selvittävään tutkimukseen; Halme, Risto: Vauriokäyttäytyminen ja yhteiskunta -nimiseen tutkimukseen; 4 Louhelainen, Pekka: Huoltoavun kotiavustuksensaajan muotokuvat -nimiseen tutkimukseen; Ojanen, Sinikka: Lapsi opettaja vanhempi-suhteen tarkastelua koulufobiasyndroomassa käsittelevään tutkimukseen; 5 Vuosi 1976 Hiivala-Jakku, Ritva: Päivähoitopaikka lapsen sosiaalistajana -nimiseen tutkimukseen; Kovanen, Seppo: Perheen sisäisen väkivallan ja perhettä ympäröivän yhdyskunnan luonteen välisiä yhteyksiä Espoossa selvittävään tutkimukseen; 6

3 Vuosi 1977 Holz-Mänttäri, Justa & McAlester, Gerard & Piirainen, Kerttu: Sosiaaliturvan sanastoon liittyvään tutkimukseen; 15 McAlester, Gerard: Sosiaaliturvan sanastoon liittyvään tutkimukseen; 300 Vuosi 1978 Heinänen, Aira: Perheväkivallan kohteeksi joutuneiden äitien ja heidän lastensa tilapäisen turvakodin tarvetta selvittävään tutkimukseen; 6 Liskola, Pirkko: Sosiaalityöntekijän ammattikuvaa selvittävään tutkimukseen; 6 McAlester, Gerard: Sosiaaliturvan sanastoon kohdistuvaan vertailevaan kielitieteen alaan kuuluvaan jatkotutkimukseen; 625 Niemelä, Pauli: Sosiaalityö sairaalassa sairaala työyhteisönä -nimiseen tutkimukseen; 12 Simonen, Leila: Kunnallista kodinhoitotoimintaa sosiaalipalveluna tarkastelevaan tutkimukseen; Väisänen, Tuula: Tarkkailuluokan oppilaisiin kohdistuvia sosiaalihuollollisia toimenpiteitä selvittävään tutkimukseen; Vuosi 1979 Koskiaho, Briitta & työryhmä: Sosiaalityö Sosiaalipolitiikka -kirjassa julkaistaviin tutkimuskirjoituksiin; 5 Määttä, Paula & Murto, Kari: Koulutuksen vaikutusta lasten- ja nuortenhuoltolaitosten hoitohenkilökunnan itseään, kasvatustyötä ja kasvatteja koskeviin käsityksiin ja asenteisiin selvittävään tutkimukseen; 6 Satka, Mirja: Sosiaalihuoltajatutkintoon valikoitumista ja koulutuksessa menestymisen ennustamista selvittävään tutkimukseen; 4 Taskinen, Sirpa: Perheneuvontaa käsittelevään tutkimukseen; 3 Vuosi 1980 Kuotola, Urpo & työryhmä: Professori Reino Salon juhlakirjaan Moniongelmaperhe sosiaalihuollon asiakkaana; 7 Nuotio, Markus: Laitosnuoren elämänvaiheita selvittävään tutkimukseen; 4 Poikolainen, Pekka: Kuinka geriatrisen hoitolaitoksen työntekijät kokevat työnsä ja kuinka asukkaat kokevat ympäristönsä -nimiseen tutkimukseen; 5 Tynjä, Erkki: Jyväskylän alkoholistien sosiaalirakenteen muutosta selvittävään tutkimukseen; 4 Vuosi 1983 Auvinen, Anja & Ruuskanen, Raili: Hallintoa ja työnohjausta sosiaalityössä selvittävään tutkimukseen; 2 Sipilä, Jorma: Sosiaalihuollon nykytila -nimisen tutkimushankkeen esitutkimukseen; Vuosi 1984 Ahvenainen, Taisto & Bardy, Marjatta & Mikkola, Matti: Lastensuojelua käsittelevän oppikirjan kirjoittamiseen; 15 Ellisaari, Jaakko: Asunnottomien miesten kuolleisuutta sekä sitä määrääviä taustatekijöitä Helsingissä selvittävään tutkimukseen; 1 Heinonen, Jari: Sosiaalityötä sosiaalivaltion mikrostruktuurin menetelmänä selvittävään tutkimukseen; 5

4 Hjorth, Ritva: Sosiaalityöntekijän loppuunpalamista käsittelevään tutkimukseen; 5 Kajava, Mirja: Sosiaalityötä sosiaalitoimistossa selvittävään tutkimukseen; 5 Louhelainen, Pekka: Johdatus sosiaalityöhön ja sen kehitykseen -nimisen oppikirjan kirjoittamiseen; 5 Rönkkö, Aulikki: Sijoittaminen, lastenpsykiatrinen ongelma? -nimiseen tutkimukseen; 5 Salavuo, Kari: Sosiaalityön kehittämisprojektiin; 7 Vuosi 1985 Kuivajärvi, Kirsti: Nuorten rikoksentekijöiden kriminaalihuoltotyötä käsittelevään tutkimukseen; 6 Lehtonen, Anja & Lehtonen, Marja & Puhakka, Aune: Oppikirjaan Kotipalvelu sosiaalihuollon työmuotona; 24 Munukka, Helmi: Sosiaalityön ja -alan koulutukseen soveltuvan havaintomateriaalin ja erimuotoisen koulutusta täydentävän ja rikastuttavan materiaalin kartoitukseen, käytön ohjaamiseen ja kehittämiseen; 5 Purola, Tapani & työryhmä: Sosiaalityön perus- ja täydennyskoulutuksessa käytettävään oppikirjaan, joka käsittelee sosiaalityön sisällöllisen kehittämisen taustoja, rajaehtoja ja näkökulmia; 15 Saarelainen, Ritva: Työnohjauksen erityissuuntaukset -nimiseen oppikirjaan; 8 Satka, Mirja: Suomalaisen sosiaalityön oppihistoriaa selvittävään tutkimukseen; 4 Särkelä, Riitta: Väkivaltaa parisuhteessa prosessina käsittelevään tutkimukseen; 5 Vuosi 1986 Gottberg-Talve, Eva: Oppikirjaan Perhe, lapsi ja yhteiskunta; 10 Granfelt, Riitta: Syrjäytymiskäsite ja sen ilmeneminen asuntolassa elävän naisen elämässä -nimiseen tutkimukseen; 8 Jalonen, Irma: Asiakasryhmätoimintaa sosiaalitoimistossa selvittävään tutkimukseen; Kajava, Mirja: Sosiaalityötä sosiaalitoimistossa käsittelevään tutkimukseen; 5 Modeen, Tore: Oppikirjan kirjoittamiseen sosiaalioikeudesta; 10 Vuosi 1987 Anttonen, Anneli: Sosiaalipolitiikan yhteisöstrategiat rajat ja mahdollisuudet -nimiseen tutkimukeen;10 Iivari, Juhani: Sovittelua rikosten ja riitojen vaihtoehtoisena ratkaisuna selvittävään tutkimukseen; 10 Keskinen, Soile: Päivähoitohenkilöstön työviihtyvyyttä ja sisäisiä malleja selvittävään tutkimukseen; 60 Kinnunen, Petri: Marginaalisen työvoiman työllistymisen mahdollisuuksia selvittävään tutkimukseen; 10 Koskiaho, Briitta & työryhmä: Vanhusten asumista ja vanhushuollon tulevaisuutta selvittävään tutkimukseen, esimerkkitapauksena Tampereen kokeilut; 10 Määttä, Paula: Perheneuvontaa vammaishuollossa käsittelevään tutkimukseen; 30 Vuosi 1988 Hjorth, Ritva & Eskola, Irja & Jalonen, Irma: Oppikirjaan Alueellinen sosiaalityö; 20 Iivari, Juhani: Sosiaalipoliittisen ja rikosoikeudellisen toimintajärjestelmän kohtaamista sovittelussa teorian ja käytännön kannalta tarkastelevaan tutkimukseen; 20

5 Kajava, Mirja: Sosiaalitoimiston sosiaalityötä ja moniongelmaisuuden kohtaamista käsittelevään tutkimukseen; 10 Karisto, Antti & Haapola, Ilkka: Toimeentulotukitutkimukseen; 10 Pösö, Tarja: Harmia tuottavat nuoret kunnottomat pojat ja kunniattomat tytöt -nimiseen tutkimukseen; 20 Satka, Mirja; Suomalaisen sosiaalityön opilliskäytännöllistä muotoutumista selvittävään tutkimukseen; 8 Toivola, Matti & Virta, Kari: Oppikirjaan Sosiaaliturvan pääpiirteet; 10 Vuosi 1989 Aaltonen, Elli: Tulosjohtamista ja asiakkaan aseman vahvistamista sosiaalitoimessa käsittelevään tutkimukseen; 25 Helminen, Ilmari & työryhmä: Yliopistotasoiseen oppikirjaan Hyvinvointi ja yhteiskunnan muutos. Kirja samalla professori Olavi Riihisen 60-v. päivän kunniaksi ilmestyvä juhlakirja; 25 Hämäläinen, Juha: Vanhempana toimimisen edellytyksiä Suomessa ja Virossa selvittävään tutkimukseen; 35 Kopomaa, Timo: Vanhuksen arkiselviytymistä tukevaa asuinympäristöä ja palveluita selvittävään tutkimukseen; 30 Kytömaa-Lindén, Kirsti & Levänen, Anneli & Mäkiranta, Terttu: Elatusapujen perintä Pohjoismaiden ulkopuolelta (Oik.tri Heikki Mattilan johtaman työryhmän jäseniä); Mattila, Heikki: Kirjaan Elatusapujen perintä Pohjoismaista; 20 Nevatalo, Seppo: Elinoloja kuvaavien tietojen lähteitä, tarvetta ja käyttöä kunnan hallinnossa selvittävään tutkimukseen; 14 Niiranen, Vuokko: Kunnan sosiaalitoimen asemaa vapaakuntakokeilussa selvittävään tutkimukseen; 30 Penttinen, Hannele: Turvattomuutta elämän eri vaiheissa käsittelevään tutkimukseen (25-34-vuotiaiden kokema turvattomuus); 30 Pättiniemi, Maija-Liisa: Onko vanhainkoti koti, palveluasunto vai laitos? -nimiseen tutkimukseen; 12 Simonen, Leila: The Politics of Caring: The Case of Municipal Homemaking in Finland - nimiseen tutkimukseen; 10 Suominen, Sauli: Eräitä MBD-lapsen pitempiaikaiseen kuntoutukseen vaikuttavia tekijöitä selvittävään tutkimukseen;15 Virta, Kari: Huostaanoton perusteita selvittävään oikeustieteelliseen tutkimukseen; Vuosi 1990 Forsberg, Hannele: Perhe sosiaalitoimiston sosiaalityön käytännössä -nimiseen tutkimukseen; Granfelt, Riitta: Tutkimukseen Yksilökohtainen sosiaalityö sisältö ja mahdollisuudet suhteessa asuntolassa elävän naisen elämään; 30 Kuusela-Opas, Pia: Sosiaaliturvaan liittyviä käsitteitä Suomen oloihin soveltuvin osin kartoittavaan terminologiseen tutkimukseen; 75 Mäntysaari, Mikko & työryhmä: Sosiaalipolitiikka-vuosikirjan sosiaalityö-supplementin julkaisemiseen; 35 Niemelä, Pauli & työryhmä: Tutkimusprojektiin Ikävaihetutkimus suomalaisten turvattomuudesta ja sen hallinnasta; 75

6 Nykänen, Olli: Sosiaaliturvaan liittyviä käsitteitä Suomen oloihin soveltuvin osin kartoittavaan terminologiseen tutkimukseen; 75 Pajunen, Eine & Pasanen, Marja-Leena: Kirjaan työnimeltä Ihmisen kotona selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja palvelujärjestelmä sen tukena; 5 Pohjola, Anneli: Nuorten aikuisten sosiaalitoimen pitkäaikaisasiakkaiden elämänuraa käsittelevään tutkimukseen; 30 Saarnio, Pekka: Sosiaalityöntekijöiden sosiaalista asiantuntemusta käsittelevään tutkimukseen;10 Virtanen, Petri: Sosiaalityön "sosiaalista maailmaa" selvittävään tutkimukseen; 25 Vuosi 1991 Anttonen, Anneli: Sosiaalivakuutusvaltiosta hoivavaltioon: feministisen hyvinvointivaltioteorian hahmottelua -käsittelevän väitöskirjatutkimuksen loppuun työstämiseen; 15 Granfelt, Riitta: Sosiaalityön metodioppikirjaan tulevan artikkelin kirjoittamiseen; 15 Karvinen, Synnöve: Sosiaalityön metodioppikirjaan tulevan artikkelin kirjoittamiseen; 15 Laurinkari, Juhani: Yhteispohjoismaiseen tutkimukseen nuorten perheiden ylivelkaantuneisuudesta ja taloudellisesta turvattomuudesta; 15 Meriläinen, Silva: Ammatillinen huolenpitosuhde vanhusten kotipalvelussa. Työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutuksen jännitteet -nimiseen tutkimukseen; 10 Näsänen, Paula: Tutkimukseen koettu turvattomuus ja elämänhallinta Kuopion läänissä elämän keskivuosikymmenellä (ikävuodet 35-44): selviytyminen, alkoholi ja itsemurhat; 30 Piirainen, Keijo: Kuntoutusneuvontaa sosiaalityön muotona selvittävään tutkimukseen; 15 Sipilä, Jorma & työryhmä: Sosiaalipalvelujärjestelmän kehittymistä Suomessa toisen maailmansodan jälkeen selvittävään tutkimukseen kansalliset, paikalliset ja kulttuuriset erityispiirteet; 40 Väisänen, Raija: Tutkimukseen työelämässä selviytymiseen liittyvä koettu turvattomuus ja elämänhallinta ydinkeski-iässä (45-54) sekä kuntoutuspalvelut työssä pysymisen tukena; 30 Ylinen, Satu: Vanhusten turvattomuutta koskevaan tutkimukseen, jossa kartoitetaan yleisiä syitä turvattomuuteen vanhuudessa ja erityisesti vanhusten kokemaa kaltoinkohtelua yhtenä turvattomuuden aiheuttajana; 30 Vuosi 1992 Hakonen, Sinikka: Tutkimukseen hoito- ja huolenpitotyön kokonaistaminen; 10 Heiskanen, Raimo: Verkostojen käyttöä alueellisen sosiaalityön tavoitteiden asettelussa selvittävään tutkimukseen; Jokiranta, Harri: Sosiaalityön metodioppikirjaan tulevan artikkelin kirjoittamiseen; Jokiranta, Harri & Luomahaara, Jaakko: Porin kaupungin sosiaalitoimen vuosien kehittämisprojektista laadittavaan käsikirjoitukseen; 15 Karvinen, Synnöve: Sosiaalityön ammatillisuus ja sen ohjautuminen -nimiseen tutkimukseen; 15 Korhonen, Auli: Hallintopakon oikeudellista luonnetta sosiaalihuollossa erityisesti lapsen huostaanoton kannalta selvittävään tutkimukseen; 10 Matthies, Aila-Leena: Sosiaalityön metodioppikirjaan tulevan artikkelin kirjoittamiseen; 15

7 Niemelä, Pauli & tutkimusryhmä: Tutkimusprojektiin Turvattomuus, sen syyt ja hallintakeinot eri ikävaiheissa; 15 Nylund, Marianne: Itseapuryhmien kirjallisuuskartoitukseen; 5 Ojuri, Auli: Sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmien yhteistyötä ja sen kehittämistä selvittävään tutkimukseen esimerkkinä kehitysvammahuolto; 15 Pohjola, Anneli: Sosiaalityön metodioppikirjaan tulevan artikkelin kirjoittamiseen; Salo, Riitta: Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen organisaatiomuutoksen seurantaprojektin jatkotyöhön; 10 Särkelä, Antti: Sosiaalityötä käsittelevän kirjan "Sosiaalityön asiakas subjektina ja eisubjektina. Yksilökohtaisesta sosiaalityöstä asiakkaan toimintarakenteiden tukemiseen" kirjoittamiseen; 5 Virolainen, Kari: Etnistä ja ekologista sosiaalityötä käsittelevään tutkimukseen; 10 Walls, Georg: Teokseen Rationalitet och språkspel i socialt arbete; 5 Vuosi 1994 Huotari, Kari: Hiv-tartunnan saaneiden selviytymisen ja siihen vaikuttavien ehtojen analysoimiseen; 25 Koiv, Anne: Viron työikäisen näkövammaisten selviytymistä kartoittavaan tutkimukseen; 3 Lindqvist, Tuija: Miten tukea ihmisen selviytymistä uudella tavalla? Sosiaalitykokurssien evaluaatiotutkimukseen ; 50 Mutka, Ulla: Asiantuntijuutta sosiaalityössä selvittävään tutkimukseen; 25 Stepanoff, Mika: Nuorten syrjäytymiskehityksen moniulotteisuutta selvittävään tutkimukseen; 16 Vuosi 1996 Forssén, Katja: Tutkimukseen lapsiperheiden asemasta 1990-luvun lama-suomessa; 15 Karjalainen, Pekka: Työttömän elämäntilanne lähiössä ja kunnallisen sosiaalityön reflektiivisyys -nimiseen tutkimukseen; 40 Törrönen, Maritta: Lapsi laitoksen arjessa tutkimus siitä, miten lapsi tuottaa turvallisuuttaan laitosympäristössä; 25 Vuosi 1997 Eskonen, Inkeri: Lastensuojelulapsi oman elämänsä jäsentäjänä -nimiseen tutkimukseen; Haapakoski, Terttuirmeli: Vanhustenhuollon tehokkuutta keskisuurissa kaupungeissa vuosina selvittävään tutkimukseen; 15 Korpinen, Johanna: Sosiaalisen ja oikeudellisen asiantuntijuuden käytäntöjä ja kohtaamista selvittävään tutkimukseen; 36 Rantalaiho, Minna: Yksinhuoltajuutta käsittelevään tutkimukseen; Suikkanen, Asko: Toimeentulotuen kohdentumista ja vaikuttavuutta työvoimaan kuuluvilla vuosina selvittävään tutkimukseen; 30 Vuosi 1998 Jalava, Urpo: Johtaminen sosiaalityön organisaatioissa esimiesten toimintamallit ja tietorakenteet -nimiseen tutkimukseen; 35 Misukka, Erja: Työn merkitystä suomalaisen nuoren CP-vammaisen aikuisen itsenäistymisessä käsittelevään tutkimukseen; 25

8 Ukkola, Aino: Uuden toimeentulotukilain vaikutuksia Suomessa vuonna 1998 selvittävään tutkimukseen; 20 Valokivi, Heli: Asiakkaan ja omaisten asema sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet yksilökohtainen palveluohjaus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -nimiseen tutkimukseen; 40 Vuosi 1999 Hakovirta, Mia: Miten toteutettu sosiaalipolitiikka on vaikuttanut yksinhuoltajien asemaan erilaisissa hyvinvointivaltioissa? -nimiseen tutkimukseen; 40 Keskinen, Suvi: Perheterapian lähestymistavat intiimin väkivallan kohtaamisessa. Tutkimus perheneuvoloiden ammatillisista käytännöistä; 30 Kulmala, Anna: Mistä tukea arjessa? Tutkimus mielenterveysongelmaisten kokemuksista selviytymisestä; 30 Saurama, Erja: Suomalainen liitupiiri lastensuojelun pakkohuostaanoton käytäntöjä historiallisesta näkökulmasta selvittävään tutkimukseen; 30 Vuosi 2000 Anis, Merja: Tutkimukseen asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden tunnistamista merkittävistä tapahtumista lastensuojelun asiakastapaamisissa. Monikulttuurinen näkökulma; 15 Harrikari, Timo: Lapsuus ja rikos. Lapsuuden rikollisuuden diskursiivista rakentumista selvittävään tutkimukseen; 40 Sipilä, Pirkko: Tutkimukseen peruskoulun ja yläasteen koulukuraattorin asemasta ja työkäytännöistä; 40 Vanhala, Anni: Sosiaalisten ongelmien ja asiakkuuden merkityksiä suojakotityössä selvittävään tutkimukseen; 40 Vuosi 2002 Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen, Helsingin sosiaaliviraston Haagan sosiaalipalvelutoimiston, Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja Heikki Warisinstituutin pääkaupunkiseudun yksikön alueellisen sosiaalityön kehittämishankkeelle, jonka tavoitteena on tukea verkostoituvaa ja suunnitelmallista aluesosiaalityötä kaupunkiympäristössä; euroa Lappeenrannan kaupungin sosiaalitoimen hankkeelle, jossa kehitetään alakoulujen sosiaalityötä; euroa Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen, Itä-Suomen lääninhallituksen, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Pohjois-Karjalan yksikön, Pielisen-Karjalan vakuutuspiirin Kelan, Honkalammen kuntayhtymän ja Kiteen, Ilomantsin, Kontiolahden, Lieksan ja Joensuun sosiaalitoimien yhteistyöhankkeelle, jonka tavoitteena on Pohjois-Karjalan sosiaalialan kehittäminen; euroa Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy:lle aikuissosiaalityön uusien toimintatapojen kehittämiseen Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa; euroa Vaasan kaupungin sosiaaliviraston Sotero (sosiaalihuollon tehtävärakenteen isojako) - hankkeelle; euroa

9 Viola -väkivallasta vapaaksi ry:lle Yksin työssä maaseudun lastensuojelu. Hankkeen tavoitteena on lastensuojelun avokuntoutuksen ja perhetyön alueellisten yhteistyökäytäntöjen ja mallien luominen; euroa Huoltaja-säätiön toimeksiannosta tehdyt tutkimukset ja selvitykset Halme, Risto: Selvitys eräiden sosiaalityöntekijäryhmien koulutuksesta ja palkkauksesta maassamme, 1972; kulut yht Saari, Jaakko: Sosiaalihuollon tavoitteet ja tehtävät -tutkimusprojekti vuosina ; kulut yht * Apurahat on usein maksettu monessa erässä. Joissakin tapauksissa apurahaa ei ole maksettu loppuun tai laisinkaan, jos työ ei ole edennyt sovitusti tai tutkija on luopunut apurahasta. Suoraan Sosiaalihuollon Keskusliitolle ja sen seuraajille myönnetyt tutkimusapurahat sisältyvät keskusliiton avustussummiin.

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt EL Pm 2017 ei rekisteröidyt Naiset kilpailija yhdistys tulos Kaadot viim.srj 1. Helena Saarimaa Lapua 676 2. Eila A Rajamäki Kauhava 668 3. Kaarina Tuuri Lapua 642 4. Pirkko Rissa Lapua 617 5. Sirkka Kangas

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

10:10:38 1 Kokouksen avaus. 10:17:32 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1.12.2014 10:18:48. Nimenhuuto(valtuusto)

10:10:38 1 Kokouksen avaus. 10:17:32 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1.12.2014 10:18:48. Nimenhuuto(valtuusto) 10:10:38 1 Kokouksen avaus 10:17:32 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1.12.2014 10:18:48 Nimenhuuto(valtuusto) Nimenhuuto;;Etukäteen ilmoitettu; paina 1;;Ilmoittautumaton; paina

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

9:50:58 12 Kokouksen avaus. 10:41:17 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen :42:24. Nimenhuuto(valtuusto)

9:50:58 12 Kokouksen avaus. 10:41:17 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen :42:24. Nimenhuuto(valtuusto) 9:50:58 12 Kokouksen avaus 10:41:17 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 7.12.2016 10:42:24 Nimenhuuto(valtuusto) Nimenhuuto;;Etukäteen ilmoitettu; paina 1;;Ilmoittautumaton; paina

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Sisällys. I Sota-ajan huoltotyö. Muistitieto talteen, kokemus kirjaksi... 13 Mirja Satka. Sosiaalityön ammattinimikkeiden kehitys...

Sisällys. I Sota-ajan huoltotyö. Muistitieto talteen, kokemus kirjaksi... 13 Mirja Satka. Sosiaalityön ammattinimikkeiden kehitys... Sisällys Muistitieto talteen, kokemus kirjaksi.............................. 13 Sosiaalityön ammattinimikkeiden kehitys.......................... 15 I Sota-ajan huoltotyö Jalkojen rasvausta ja patjojen

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Yleinen 70 Talja, alkukilpailu m m Yht. 10 X 1. Rantanen Pauli TapErä 274 270 544 2. Leivonen Keijo Ascella 271 272 543 3. Koivunen Osmo Ku-Ry

Lisätiedot

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Luottamushenkilöt valtuuston valitsemat 2013-2016 Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Kunnanvaltuusto Halonen Kaisa Haapasalmentie 939,82335 Rasivaara * 040-586 0205 Hirvonen Tuure Varpasalontie

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,15 24.5.2013 Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013 Varkaus 4 Pirjo Venäläinen Varkaus 16,32

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry Kansallinen 25 tikkaa 27.6.2015 Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry päivitetty 27.6.2015 klo 20.10 MM 1. Lehtonen Seppo JST 42 42 40 41 44 209 2. Järvinen Tarmo JST 38 43 40 44 43 208 3x10 3. Reijonen

Lisätiedot

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP 1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET 17.9.2014 Lyöntipeli HCP # Pelaaja Seura OUT IN TOT Slope Tulos CBA +/- 1 Laahanen Reino VG 49 45 94 23 71-0.8 2 Aalto Timo VG 48 39 87 15 72-0.9 3 Martin Tuomo VG 45

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 1 1786 Neuvonen Mikko Juvan yhd. 2 1154 Kuitunen Heimo Hirvensalmen yhd. 3 1129 Luhanko Mauri Haukivuoren yhd. 4 1120 Liukkonen Aarre Hirvensalmen yhd. 5 1118 Simonen Matti Pieksämäen

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Hj-katsastus, Pohjois-Savo

Hj-katsastus, Pohjois-Savo Hj-katsastus, Pohjois-Savo Heinjoki, Kuopio, 11.06.2017 Yksilökilpailut Hirvikävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 80 Haapamäen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro 1(17) TK1 Rantala 614-407-12-10 Rantala Kynsijärvi Jari Vesa Rainer Kynsijärvi Jaakko Matti Metsä MeL 21,6 4 5,3 1,14 522 522 TK2 Kunnari 614-407-12-17 Kunnari Kynsijärvi Ossi Henrik Metsä MeL 13,4 4 2,65

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 1(20) TK1 Rantala 614-407-12-10 Rantala Kynsijärvi Jari Vesa Rainer Kynsijärvi Jaakko Matti Metsä MeL 21,6 4 86 86 TK2 Kunnari 614-407-12-17 Kunnari Kynsijärvi Ossi Henrik Metsä MeL 13,4 4 54 54 TK3 Keskitalo

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

Tulokset morrikisa Ruokonen

Tulokset morrikisa Ruokonen Tulokset morrikisa Ruokonen 20.4.2009 1. Pekka Kesälä 795 2. Juha Mälkiäinen 525 3. Kimmo Hyvärinen 420 4. Varpu Korhonen 155 5. Pekka Turunen 105 6. Onni Mykkänen 100 7. Esko Japola 95 8. Raimo Hakonen

Lisätiedot

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä maali 1. Vesa Halonen pj SK PT Yleisseuranta 2. Tommi Sillanpää SK PT Yleisseuranta 3. Kaj Fredriksson SK PT Tulostus 4. Kai Mutka SK PT Videoseuranta

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 12.3.2017 päivitetty 12.3.2017 klo 22.30 MM 1. Järvinen Tarmo JST 39 39 40 44 45 207 2. Jäntti Reijo SST 42 42 40 43 36 203 4*10 3. Lampinen Juha TurTi 40 42

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,36 25.5.2013 Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 25.5.2013 Raahe 4 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013

Lisätiedot

Hanke Henkilö Puhelin Sähköposti Hankkeeseen liittyvä asiantuntemus OSAATKO-hanke Kuopion seutu

Hanke Henkilö Puhelin Sähköposti Hankkeeseen liittyvä asiantuntemus OSAATKO-hanke Kuopion seutu KARTUKE-tutkimushankkeen maakunnallisia asiantuntijoita tutkimuskunnista ja -kuntayhtymistä Hanke Henkilö Puhelin Sähköposti Hankkeeseen liittyvä asiantuntemus OSAATKO-hanke Kuopion seutu Reino Väisänen

Lisätiedot

Tulokset 27.9 2009 Yleinen Rapasaari

Tulokset 27.9 2009 Yleinen Rapasaari Tulokset 27.9 2009 Yleinen Rapasaari 1 Arja Villanen 2329 g 2 Seija Mäkirinta 2082 g 3 Aili Jäppinen 1500 g 4 Ritva Turkki 1489 g 5 Lahja Salmi 1005 g 6 Varpu Korhonen 737 g 7 Martta Huuskonen 682 g 1

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

HRK- uistelu

HRK- uistelu HSVU Tulostettu 2.8.2014 Sivut 1 / 21 39 Niko Saarinen, Jyri Korkeila 6805 kuha 5480 6805 13610 1 17 Salonen Kari, Niittymaa Jani, 5210 2800 kuha 2800 8010 10810 2 30 Huhkamo, Virtanen, Karjalainen 10060

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta 4.4.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 7.4.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

LOHITILASTO KESÄKUU Saatuja lohia/taimenia 109 kpl kesäkuussa Saatuja lohia/taimenia 109 kpl koko kautena

LOHITILASTO KESÄKUU Saatuja lohia/taimenia 109 kpl kesäkuussa Saatuja lohia/taimenia 109 kpl koko kautena LOHITILASTO KESÄKUU 2010 Saatuja lohia/taimenia 109 kpl kesäkuussa Saatuja lohia/taimenia 109 kpl koko kautena PVM KLO LAJI SUKUP. PITUUS PAINO RASVA VIKA PAIKKA VIEHE KALASTAJA(T) 30,6 21:00 L U 116 16,2

Lisätiedot

Liitosaapas Halli Naiset Liitosaapas Naiset

Liitosaapas Halli Naiset Liitosaapas Naiset Liitosaapas Halli Naiset Liitosaapas Naiset pvm 1 Tuija Salonen Ronttoset 42,97 22.4.2011 Kuopio 2 Pirjo Saukkonen LepU 41,50 22.4.2011 Kuopio 3 Sari Kieloaho RautIsku 41,50 22.4.2011 Kuopio 4 Lotta Kirvesmies

Lisätiedot

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18 1 Bomba-pilkki, joka oli samalla piirinmestaruuskilpailu, pilkittiin aurinkoisessa säässä 6.3.2011. Suurimman saaliin kiertopalkinto meni PKUK:n Matti Jyrkiselle. Osallistujia 141 kilpailijaa. Nu12 Nu15

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ

AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ Julkaisun voi tilata osoitteesta www.socom.fi/julkaisut.html AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ Tutkimus aikuissosiaalityön yleisestä luonteesta, tiedosta ja toiminnasta Kaakkois-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

KANSALLISET TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty klo tikkaa

KANSALLISET TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty klo tikkaa KANSALLISET 25 + 125 TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) 26.4.2015 Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty 26.4.2015 klo 20.40 25 tikkaa MM 1. Ylönen Niilo JST 43 42 39 44 41 209 2. Kokko Pekka KjT 45 39 42 37 44 207

Lisätiedot

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa Suunnistuksen maakuntaviesti 9.8.2014 Paljakassa Puolangan Ryhti T U L O K S E T Kilpailun sarjat: NUA; NUA1; NUA2; NUA3; NUB; NUB1; NUB2; NUB3; MYL; MYL1; MYL2; MYL3; MYL4; MYL5; NYL; NYL1; NYL2; NYL3;

Lisätiedot

Tulokset Honkasaari parikilpailu

Tulokset Honkasaari parikilpailu Tulokset 20.1.2013 Honkasaari parikilpailu 1 Pekka Turunen 7305 Pekka Leskinen 2733 10038 gr 2 Jaakko Villanen 5949 Terttu Huhtiniemi 1847 7796 gr 3 Jaakko Pöntinen 4449 Jari Karhu 3030 7479 gr 4 Leo Korhonen

Lisätiedot

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa.

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. 1/(9) M35 300 m aj 1 Mika Siimes SpoVe 50,92 M50 300 m aj 1 Antti Aaltonen KymUV 49,53 M65 300 m

Lisätiedot

Kansalliset kilpailut , Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat

Kansalliset kilpailut , Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat Kansalliset kilpailut 24.9.2016, Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat päivitetty 24.9.2016 klo 22 25 tikkaa MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 39 44 41 44 209 2. Leskinen Veikko VaaTi 41 41 42 42 42 208

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI 13.6.2015 NUORET ALLE 12 V 1. LAURI ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 170 NUORET ALLE 15 V. 1. SIMO TORNACK KLAUKKALAN KALASTUSKERHO 750 NUORET ALLE 19 V.

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI 7.3.2017 RANTASALMELLA NAISET ALLE 70 V Sija Nimi Seura Kaloja 1. Sirpa Repo Rantasalmen Eläkeensaajat ry 1,588 2. Tullinen Sinikka Mikkelin Eläkkeensaajat 1,52 3. Raita

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila

Kansalliset tikkakisat Humppila Kansalliset tikkakisat Humppila 25.10.2015 25 tikkaa päivitetty 25.10.2015 klo 19.40 MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 42 41 44 37 205 2. Tammi Aimo TurTi 35 40 38 44 46 203 3. Varsaluoma Kosti ITK 39 40 39

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

TULOSLUETTELO Joukkuekilpailu

TULOSLUETTELO Joukkuekilpailu Joukkuekilpailu Sija Nimi Nro Seura Seura lyhen JäsenID HCP PHCP ne Pelaajan 1 Suomen liitto 2 45,2 44-12p 168 2 4 99,5 103-21p 159 HIRVONEN, Jyrki ARPONEN, Jarno 19 23 TURUNEN, Janne 18 KURVI, Erkki 22

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI 18.6.2017 NUORET ALLE 12 V 1. LAURI ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 255 2. ANNA ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 80 NUORET ALLE 15 V. 1. MIRO VALTANEN NUMMI-PUSULAN

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA

MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA EKL:n ulkoboccian henkilökohtaisista mestaruuksista kilpaili ennätysmäärä osallistujia 5.-6.8.2012 Virtain urheilukeskuksessa, kun 27 naista ja 42 miestä

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot