Vuosi 1957 Sosiaalipoliittiselle yhdistykselle Pekka Kuusen hankkeeseen sosiaalipoliittisen kokonaisohjelman laatimiseksi; mk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 1957 Sosiaalipoliittiselle yhdistykselle Pekka Kuusen hankkeeseen sosiaalipoliittisen kokonaisohjelman laatimiseksi; 500 000 mk"

Transkriptio

1 Huoltaja-säätiön myöntämät apurahat sosiaalihuoltoon kohdistuvaan tai siihen läheisesti liittyvään tutkimukseen tai muuhun kirjalliseen työhön v * Vuosi 1954 (myönnettiin v puolella) Helasvuo, K.: Yleisluonteinen johdatus huoltopedagogiikkaan; 150 Paloheimo, Martti: Ihmisen käyttäytymisen häiriöitä koskeva oppikirja; 100 Piirainen, Veikko: Kunnallisen köyhäinhoidon murroskausi Savon ja Pohjois- Karjalan maakunnissa; 100 Vuosi 1955 Salonen, Reino: Vaasan kaupungissa vuosina suoritetun lakisääteisen lastensuojelutyön tuloksia koskevan valmiin tutkimuksen (väitöskirjan) painattamista varten; 150 Toivola, Osmo: Huoltotyön opas -nimisen teoksen kirjoittamiskesi; 150 Vuosi 1956 Ahla, Mervi: Huollettavien tuntemusta ja käsittelytaitoa edistävän oppikirjan laatimista varten; 150 Haapasalo, Eero: Huoltajan asiahakemiston laatimiseksi; 100 Saari, E.: Laitoskasvatuksen oppikirja -nimisen teoksen kirjoittamiseksi; 150 Tarvainen, Lauri: Lyhyt sosiaalihuollon metodioppi -nimisen oppikirjan laatimista varten; 150 Vuosi 1957 Sosiaalipoliittiselle yhdistykselle Pekka Kuusen hankkeeseen sosiaalipoliittisen kokonaisohjelman laatimiseksi; 500 Vuosi 1958 Tarasti, Aarne & Tarvainen, Lauri: Vajaamielishuoltoa ja -lainsäädäntöä selostavan opasteoksen laatimista varten; 200 Yhteiskunnallisen Korkeakoulun Tutkimuslaitokselle huollettavien käyttäytymistutkimuksen suorittamiseen; 196 Vuosi 1959 Sosiaalipoliittiselle yhdistykselle Pekka Kuusen hankkeeseen lisäavustus sosiaalipoliittisen kokonaisohjelman laatimista varten; 200 Vuosi 1961 Ailio, Toivo: Toimisto-opin oppikirjan kirjoittamiseksi sosiaalihuollon koulutustarpeita varten; 200 Mustala, Paavo: Vanhuksistamme -nimisen kirjasen julkaisemiskustannuksiin; 300 Piirainen, Veikko: Millaisena turvaton lapsi on kokenut sosiaalilautakunnan huostaan ja hoitoon joutumisen -nimiseen tutkimukseen; 200 Vuosi 1964 Lehtonen, Pentti: Suomen Kirjatyöntekijäin Liiton jäsenilleen antama sosiaalinen turva -nimisestä tutkielmasta; 500 Mäki, Helmi: Sosiaalityöntekijäin käytännöllistä työtä koskeva tutkimus; 4

2 Vuosi 1969 Haapasalo, Eero: Huoltajan hakemistotyön loppuunsaattamiseksi; 2 Vuosi 1970 Haapasalo, Eero: Huoltajan hakemiston jatkamiseen seitsemällä vuodella vuoteen1969; 2 Jokela, Sirpa: Tutkimussuunnitelman laatimiseksi aiheesta Huoltoapua kotiavustuksena saavien toimeentulotaso ja kulutuksen sisältö verrattuna yleisen kulutustutkimuksen tuloksiin; 1 Myöhänen, Aulikki: Uusimmissa sosiaalihuoltajatutkintoa ja sosiaalivakuutustutkintoa varten laadituissa tutkielmissa saavutettujen tulosten kokoamiseen; 1 Sourander, Leif & Puska, Pekka: Vanhusten selviytymistä medisiinisistä, sosiaalisista ja psykologisista vaikeuksistaan koskevaan tutkimukseen; 2 Vuosi 1971 Kolari, Pentti: Sosiaalialan työvoiman tarvetta koskevaan tutkimukseen; 3 Myöhänen, Aulikki: Lisäapurahana uusimmissa sosiaalihuoltajatutkintoa ja sosiaalivakuutustutkintoa varten laadituissa tutkielmissa saavutettujen tulosten kokoamiseen; 600 Vuosi 1973 Autio, Pirjo Tuulikki: Sosiaalitoimistojen työn organisointia koskevaan tutkimukseen; Brettschneider, Gunvor & Bäckman, Guy: Sosiaalityöntekijän koulutusmotivaatioita, opintomenestystä, ammattiin soveltuvuutta ja jatkokoulutustarvetta selvittävään tutkimukseen; 2 Rautiainen, Sirpa Helena: Sosiaaliturvan toteutumista Kuopion kaupungissa selvittävään tutkimukseen; 2 Vuosi 1974 Järvikoski, Aila & Luhtala, Marja-Leena & Tossavainen, Aini: Tutkimuksen suunnitteluun aiheesta sosiaalisten tekijöiden vaikutus kuntoutusprosessiin; 4 Nieminen-Kurki, Tuija: Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia keskikokoisessa suomalaisessa sosiaalitoimistossa selvittävään tutkimukseen; 600 Vuosi 1975 Forss, Simo: Eläkkeelle siirtymisen kokonaisongelmia selvittävään tutkimukseen; Halme, Risto: Vauriokäyttäytyminen ja yhteiskunta -nimiseen tutkimukseen; 4 Louhelainen, Pekka: Huoltoavun kotiavustuksensaajan muotokuvat -nimiseen tutkimukseen; Ojanen, Sinikka: Lapsi opettaja vanhempi-suhteen tarkastelua koulufobiasyndroomassa käsittelevään tutkimukseen; 5 Vuosi 1976 Hiivala-Jakku, Ritva: Päivähoitopaikka lapsen sosiaalistajana -nimiseen tutkimukseen; Kovanen, Seppo: Perheen sisäisen väkivallan ja perhettä ympäröivän yhdyskunnan luonteen välisiä yhteyksiä Espoossa selvittävään tutkimukseen; 6

3 Vuosi 1977 Holz-Mänttäri, Justa & McAlester, Gerard & Piirainen, Kerttu: Sosiaaliturvan sanastoon liittyvään tutkimukseen; 15 McAlester, Gerard: Sosiaaliturvan sanastoon liittyvään tutkimukseen; 300 Vuosi 1978 Heinänen, Aira: Perheväkivallan kohteeksi joutuneiden äitien ja heidän lastensa tilapäisen turvakodin tarvetta selvittävään tutkimukseen; 6 Liskola, Pirkko: Sosiaalityöntekijän ammattikuvaa selvittävään tutkimukseen; 6 McAlester, Gerard: Sosiaaliturvan sanastoon kohdistuvaan vertailevaan kielitieteen alaan kuuluvaan jatkotutkimukseen; 625 Niemelä, Pauli: Sosiaalityö sairaalassa sairaala työyhteisönä -nimiseen tutkimukseen; 12 Simonen, Leila: Kunnallista kodinhoitotoimintaa sosiaalipalveluna tarkastelevaan tutkimukseen; Väisänen, Tuula: Tarkkailuluokan oppilaisiin kohdistuvia sosiaalihuollollisia toimenpiteitä selvittävään tutkimukseen; Vuosi 1979 Koskiaho, Briitta & työryhmä: Sosiaalityö Sosiaalipolitiikka -kirjassa julkaistaviin tutkimuskirjoituksiin; 5 Määttä, Paula & Murto, Kari: Koulutuksen vaikutusta lasten- ja nuortenhuoltolaitosten hoitohenkilökunnan itseään, kasvatustyötä ja kasvatteja koskeviin käsityksiin ja asenteisiin selvittävään tutkimukseen; 6 Satka, Mirja: Sosiaalihuoltajatutkintoon valikoitumista ja koulutuksessa menestymisen ennustamista selvittävään tutkimukseen; 4 Taskinen, Sirpa: Perheneuvontaa käsittelevään tutkimukseen; 3 Vuosi 1980 Kuotola, Urpo & työryhmä: Professori Reino Salon juhlakirjaan Moniongelmaperhe sosiaalihuollon asiakkaana; 7 Nuotio, Markus: Laitosnuoren elämänvaiheita selvittävään tutkimukseen; 4 Poikolainen, Pekka: Kuinka geriatrisen hoitolaitoksen työntekijät kokevat työnsä ja kuinka asukkaat kokevat ympäristönsä -nimiseen tutkimukseen; 5 Tynjä, Erkki: Jyväskylän alkoholistien sosiaalirakenteen muutosta selvittävään tutkimukseen; 4 Vuosi 1983 Auvinen, Anja & Ruuskanen, Raili: Hallintoa ja työnohjausta sosiaalityössä selvittävään tutkimukseen; 2 Sipilä, Jorma: Sosiaalihuollon nykytila -nimisen tutkimushankkeen esitutkimukseen; Vuosi 1984 Ahvenainen, Taisto & Bardy, Marjatta & Mikkola, Matti: Lastensuojelua käsittelevän oppikirjan kirjoittamiseen; 15 Ellisaari, Jaakko: Asunnottomien miesten kuolleisuutta sekä sitä määrääviä taustatekijöitä Helsingissä selvittävään tutkimukseen; 1 Heinonen, Jari: Sosiaalityötä sosiaalivaltion mikrostruktuurin menetelmänä selvittävään tutkimukseen; 5

4 Hjorth, Ritva: Sosiaalityöntekijän loppuunpalamista käsittelevään tutkimukseen; 5 Kajava, Mirja: Sosiaalityötä sosiaalitoimistossa selvittävään tutkimukseen; 5 Louhelainen, Pekka: Johdatus sosiaalityöhön ja sen kehitykseen -nimisen oppikirjan kirjoittamiseen; 5 Rönkkö, Aulikki: Sijoittaminen, lastenpsykiatrinen ongelma? -nimiseen tutkimukseen; 5 Salavuo, Kari: Sosiaalityön kehittämisprojektiin; 7 Vuosi 1985 Kuivajärvi, Kirsti: Nuorten rikoksentekijöiden kriminaalihuoltotyötä käsittelevään tutkimukseen; 6 Lehtonen, Anja & Lehtonen, Marja & Puhakka, Aune: Oppikirjaan Kotipalvelu sosiaalihuollon työmuotona; 24 Munukka, Helmi: Sosiaalityön ja -alan koulutukseen soveltuvan havaintomateriaalin ja erimuotoisen koulutusta täydentävän ja rikastuttavan materiaalin kartoitukseen, käytön ohjaamiseen ja kehittämiseen; 5 Purola, Tapani & työryhmä: Sosiaalityön perus- ja täydennyskoulutuksessa käytettävään oppikirjaan, joka käsittelee sosiaalityön sisällöllisen kehittämisen taustoja, rajaehtoja ja näkökulmia; 15 Saarelainen, Ritva: Työnohjauksen erityissuuntaukset -nimiseen oppikirjaan; 8 Satka, Mirja: Suomalaisen sosiaalityön oppihistoriaa selvittävään tutkimukseen; 4 Särkelä, Riitta: Väkivaltaa parisuhteessa prosessina käsittelevään tutkimukseen; 5 Vuosi 1986 Gottberg-Talve, Eva: Oppikirjaan Perhe, lapsi ja yhteiskunta; 10 Granfelt, Riitta: Syrjäytymiskäsite ja sen ilmeneminen asuntolassa elävän naisen elämässä -nimiseen tutkimukseen; 8 Jalonen, Irma: Asiakasryhmätoimintaa sosiaalitoimistossa selvittävään tutkimukseen; Kajava, Mirja: Sosiaalityötä sosiaalitoimistossa käsittelevään tutkimukseen; 5 Modeen, Tore: Oppikirjan kirjoittamiseen sosiaalioikeudesta; 10 Vuosi 1987 Anttonen, Anneli: Sosiaalipolitiikan yhteisöstrategiat rajat ja mahdollisuudet -nimiseen tutkimukeen;10 Iivari, Juhani: Sovittelua rikosten ja riitojen vaihtoehtoisena ratkaisuna selvittävään tutkimukseen; 10 Keskinen, Soile: Päivähoitohenkilöstön työviihtyvyyttä ja sisäisiä malleja selvittävään tutkimukseen; 60 Kinnunen, Petri: Marginaalisen työvoiman työllistymisen mahdollisuuksia selvittävään tutkimukseen; 10 Koskiaho, Briitta & työryhmä: Vanhusten asumista ja vanhushuollon tulevaisuutta selvittävään tutkimukseen, esimerkkitapauksena Tampereen kokeilut; 10 Määttä, Paula: Perheneuvontaa vammaishuollossa käsittelevään tutkimukseen; 30 Vuosi 1988 Hjorth, Ritva & Eskola, Irja & Jalonen, Irma: Oppikirjaan Alueellinen sosiaalityö; 20 Iivari, Juhani: Sosiaalipoliittisen ja rikosoikeudellisen toimintajärjestelmän kohtaamista sovittelussa teorian ja käytännön kannalta tarkastelevaan tutkimukseen; 20

5 Kajava, Mirja: Sosiaalitoimiston sosiaalityötä ja moniongelmaisuuden kohtaamista käsittelevään tutkimukseen; 10 Karisto, Antti & Haapola, Ilkka: Toimeentulotukitutkimukseen; 10 Pösö, Tarja: Harmia tuottavat nuoret kunnottomat pojat ja kunniattomat tytöt -nimiseen tutkimukseen; 20 Satka, Mirja; Suomalaisen sosiaalityön opilliskäytännöllistä muotoutumista selvittävään tutkimukseen; 8 Toivola, Matti & Virta, Kari: Oppikirjaan Sosiaaliturvan pääpiirteet; 10 Vuosi 1989 Aaltonen, Elli: Tulosjohtamista ja asiakkaan aseman vahvistamista sosiaalitoimessa käsittelevään tutkimukseen; 25 Helminen, Ilmari & työryhmä: Yliopistotasoiseen oppikirjaan Hyvinvointi ja yhteiskunnan muutos. Kirja samalla professori Olavi Riihisen 60-v. päivän kunniaksi ilmestyvä juhlakirja; 25 Hämäläinen, Juha: Vanhempana toimimisen edellytyksiä Suomessa ja Virossa selvittävään tutkimukseen; 35 Kopomaa, Timo: Vanhuksen arkiselviytymistä tukevaa asuinympäristöä ja palveluita selvittävään tutkimukseen; 30 Kytömaa-Lindén, Kirsti & Levänen, Anneli & Mäkiranta, Terttu: Elatusapujen perintä Pohjoismaiden ulkopuolelta (Oik.tri Heikki Mattilan johtaman työryhmän jäseniä); Mattila, Heikki: Kirjaan Elatusapujen perintä Pohjoismaista; 20 Nevatalo, Seppo: Elinoloja kuvaavien tietojen lähteitä, tarvetta ja käyttöä kunnan hallinnossa selvittävään tutkimukseen; 14 Niiranen, Vuokko: Kunnan sosiaalitoimen asemaa vapaakuntakokeilussa selvittävään tutkimukseen; 30 Penttinen, Hannele: Turvattomuutta elämän eri vaiheissa käsittelevään tutkimukseen (25-34-vuotiaiden kokema turvattomuus); 30 Pättiniemi, Maija-Liisa: Onko vanhainkoti koti, palveluasunto vai laitos? -nimiseen tutkimukseen; 12 Simonen, Leila: The Politics of Caring: The Case of Municipal Homemaking in Finland - nimiseen tutkimukseen; 10 Suominen, Sauli: Eräitä MBD-lapsen pitempiaikaiseen kuntoutukseen vaikuttavia tekijöitä selvittävään tutkimukseen;15 Virta, Kari: Huostaanoton perusteita selvittävään oikeustieteelliseen tutkimukseen; Vuosi 1990 Forsberg, Hannele: Perhe sosiaalitoimiston sosiaalityön käytännössä -nimiseen tutkimukseen; Granfelt, Riitta: Tutkimukseen Yksilökohtainen sosiaalityö sisältö ja mahdollisuudet suhteessa asuntolassa elävän naisen elämään; 30 Kuusela-Opas, Pia: Sosiaaliturvaan liittyviä käsitteitä Suomen oloihin soveltuvin osin kartoittavaan terminologiseen tutkimukseen; 75 Mäntysaari, Mikko & työryhmä: Sosiaalipolitiikka-vuosikirjan sosiaalityö-supplementin julkaisemiseen; 35 Niemelä, Pauli & työryhmä: Tutkimusprojektiin Ikävaihetutkimus suomalaisten turvattomuudesta ja sen hallinnasta; 75

6 Nykänen, Olli: Sosiaaliturvaan liittyviä käsitteitä Suomen oloihin soveltuvin osin kartoittavaan terminologiseen tutkimukseen; 75 Pajunen, Eine & Pasanen, Marja-Leena: Kirjaan työnimeltä Ihmisen kotona selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja palvelujärjestelmä sen tukena; 5 Pohjola, Anneli: Nuorten aikuisten sosiaalitoimen pitkäaikaisasiakkaiden elämänuraa käsittelevään tutkimukseen; 30 Saarnio, Pekka: Sosiaalityöntekijöiden sosiaalista asiantuntemusta käsittelevään tutkimukseen;10 Virtanen, Petri: Sosiaalityön "sosiaalista maailmaa" selvittävään tutkimukseen; 25 Vuosi 1991 Anttonen, Anneli: Sosiaalivakuutusvaltiosta hoivavaltioon: feministisen hyvinvointivaltioteorian hahmottelua -käsittelevän väitöskirjatutkimuksen loppuun työstämiseen; 15 Granfelt, Riitta: Sosiaalityön metodioppikirjaan tulevan artikkelin kirjoittamiseen; 15 Karvinen, Synnöve: Sosiaalityön metodioppikirjaan tulevan artikkelin kirjoittamiseen; 15 Laurinkari, Juhani: Yhteispohjoismaiseen tutkimukseen nuorten perheiden ylivelkaantuneisuudesta ja taloudellisesta turvattomuudesta; 15 Meriläinen, Silva: Ammatillinen huolenpitosuhde vanhusten kotipalvelussa. Työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutuksen jännitteet -nimiseen tutkimukseen; 10 Näsänen, Paula: Tutkimukseen koettu turvattomuus ja elämänhallinta Kuopion läänissä elämän keskivuosikymmenellä (ikävuodet 35-44): selviytyminen, alkoholi ja itsemurhat; 30 Piirainen, Keijo: Kuntoutusneuvontaa sosiaalityön muotona selvittävään tutkimukseen; 15 Sipilä, Jorma & työryhmä: Sosiaalipalvelujärjestelmän kehittymistä Suomessa toisen maailmansodan jälkeen selvittävään tutkimukseen kansalliset, paikalliset ja kulttuuriset erityispiirteet; 40 Väisänen, Raija: Tutkimukseen työelämässä selviytymiseen liittyvä koettu turvattomuus ja elämänhallinta ydinkeski-iässä (45-54) sekä kuntoutuspalvelut työssä pysymisen tukena; 30 Ylinen, Satu: Vanhusten turvattomuutta koskevaan tutkimukseen, jossa kartoitetaan yleisiä syitä turvattomuuteen vanhuudessa ja erityisesti vanhusten kokemaa kaltoinkohtelua yhtenä turvattomuuden aiheuttajana; 30 Vuosi 1992 Hakonen, Sinikka: Tutkimukseen hoito- ja huolenpitotyön kokonaistaminen; 10 Heiskanen, Raimo: Verkostojen käyttöä alueellisen sosiaalityön tavoitteiden asettelussa selvittävään tutkimukseen; Jokiranta, Harri: Sosiaalityön metodioppikirjaan tulevan artikkelin kirjoittamiseen; Jokiranta, Harri & Luomahaara, Jaakko: Porin kaupungin sosiaalitoimen vuosien kehittämisprojektista laadittavaan käsikirjoitukseen; 15 Karvinen, Synnöve: Sosiaalityön ammatillisuus ja sen ohjautuminen -nimiseen tutkimukseen; 15 Korhonen, Auli: Hallintopakon oikeudellista luonnetta sosiaalihuollossa erityisesti lapsen huostaanoton kannalta selvittävään tutkimukseen; 10 Matthies, Aila-Leena: Sosiaalityön metodioppikirjaan tulevan artikkelin kirjoittamiseen; 15

7 Niemelä, Pauli & tutkimusryhmä: Tutkimusprojektiin Turvattomuus, sen syyt ja hallintakeinot eri ikävaiheissa; 15 Nylund, Marianne: Itseapuryhmien kirjallisuuskartoitukseen; 5 Ojuri, Auli: Sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmien yhteistyötä ja sen kehittämistä selvittävään tutkimukseen esimerkkinä kehitysvammahuolto; 15 Pohjola, Anneli: Sosiaalityön metodioppikirjaan tulevan artikkelin kirjoittamiseen; Salo, Riitta: Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen organisaatiomuutoksen seurantaprojektin jatkotyöhön; 10 Särkelä, Antti: Sosiaalityötä käsittelevän kirjan "Sosiaalityön asiakas subjektina ja eisubjektina. Yksilökohtaisesta sosiaalityöstä asiakkaan toimintarakenteiden tukemiseen" kirjoittamiseen; 5 Virolainen, Kari: Etnistä ja ekologista sosiaalityötä käsittelevään tutkimukseen; 10 Walls, Georg: Teokseen Rationalitet och språkspel i socialt arbete; 5 Vuosi 1994 Huotari, Kari: Hiv-tartunnan saaneiden selviytymisen ja siihen vaikuttavien ehtojen analysoimiseen; 25 Koiv, Anne: Viron työikäisen näkövammaisten selviytymistä kartoittavaan tutkimukseen; 3 Lindqvist, Tuija: Miten tukea ihmisen selviytymistä uudella tavalla? Sosiaalitykokurssien evaluaatiotutkimukseen ; 50 Mutka, Ulla: Asiantuntijuutta sosiaalityössä selvittävään tutkimukseen; 25 Stepanoff, Mika: Nuorten syrjäytymiskehityksen moniulotteisuutta selvittävään tutkimukseen; 16 Vuosi 1996 Forssén, Katja: Tutkimukseen lapsiperheiden asemasta 1990-luvun lama-suomessa; 15 Karjalainen, Pekka: Työttömän elämäntilanne lähiössä ja kunnallisen sosiaalityön reflektiivisyys -nimiseen tutkimukseen; 40 Törrönen, Maritta: Lapsi laitoksen arjessa tutkimus siitä, miten lapsi tuottaa turvallisuuttaan laitosympäristössä; 25 Vuosi 1997 Eskonen, Inkeri: Lastensuojelulapsi oman elämänsä jäsentäjänä -nimiseen tutkimukseen; Haapakoski, Terttuirmeli: Vanhustenhuollon tehokkuutta keskisuurissa kaupungeissa vuosina selvittävään tutkimukseen; 15 Korpinen, Johanna: Sosiaalisen ja oikeudellisen asiantuntijuuden käytäntöjä ja kohtaamista selvittävään tutkimukseen; 36 Rantalaiho, Minna: Yksinhuoltajuutta käsittelevään tutkimukseen; Suikkanen, Asko: Toimeentulotuen kohdentumista ja vaikuttavuutta työvoimaan kuuluvilla vuosina selvittävään tutkimukseen; 30 Vuosi 1998 Jalava, Urpo: Johtaminen sosiaalityön organisaatioissa esimiesten toimintamallit ja tietorakenteet -nimiseen tutkimukseen; 35 Misukka, Erja: Työn merkitystä suomalaisen nuoren CP-vammaisen aikuisen itsenäistymisessä käsittelevään tutkimukseen; 25

8 Ukkola, Aino: Uuden toimeentulotukilain vaikutuksia Suomessa vuonna 1998 selvittävään tutkimukseen; 20 Valokivi, Heli: Asiakkaan ja omaisten asema sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet yksilökohtainen palveluohjaus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -nimiseen tutkimukseen; 40 Vuosi 1999 Hakovirta, Mia: Miten toteutettu sosiaalipolitiikka on vaikuttanut yksinhuoltajien asemaan erilaisissa hyvinvointivaltioissa? -nimiseen tutkimukseen; 40 Keskinen, Suvi: Perheterapian lähestymistavat intiimin väkivallan kohtaamisessa. Tutkimus perheneuvoloiden ammatillisista käytännöistä; 30 Kulmala, Anna: Mistä tukea arjessa? Tutkimus mielenterveysongelmaisten kokemuksista selviytymisestä; 30 Saurama, Erja: Suomalainen liitupiiri lastensuojelun pakkohuostaanoton käytäntöjä historiallisesta näkökulmasta selvittävään tutkimukseen; 30 Vuosi 2000 Anis, Merja: Tutkimukseen asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden tunnistamista merkittävistä tapahtumista lastensuojelun asiakastapaamisissa. Monikulttuurinen näkökulma; 15 Harrikari, Timo: Lapsuus ja rikos. Lapsuuden rikollisuuden diskursiivista rakentumista selvittävään tutkimukseen; 40 Sipilä, Pirkko: Tutkimukseen peruskoulun ja yläasteen koulukuraattorin asemasta ja työkäytännöistä; 40 Vanhala, Anni: Sosiaalisten ongelmien ja asiakkuuden merkityksiä suojakotityössä selvittävään tutkimukseen; 40 Vuosi 2002 Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen, Helsingin sosiaaliviraston Haagan sosiaalipalvelutoimiston, Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja Heikki Warisinstituutin pääkaupunkiseudun yksikön alueellisen sosiaalityön kehittämishankkeelle, jonka tavoitteena on tukea verkostoituvaa ja suunnitelmallista aluesosiaalityötä kaupunkiympäristössä; euroa Lappeenrannan kaupungin sosiaalitoimen hankkeelle, jossa kehitetään alakoulujen sosiaalityötä; euroa Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen, Itä-Suomen lääninhallituksen, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Pohjois-Karjalan yksikön, Pielisen-Karjalan vakuutuspiirin Kelan, Honkalammen kuntayhtymän ja Kiteen, Ilomantsin, Kontiolahden, Lieksan ja Joensuun sosiaalitoimien yhteistyöhankkeelle, jonka tavoitteena on Pohjois-Karjalan sosiaalialan kehittäminen; euroa Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy:lle aikuissosiaalityön uusien toimintatapojen kehittämiseen Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa; euroa Vaasan kaupungin sosiaaliviraston Sotero (sosiaalihuollon tehtävärakenteen isojako) - hankkeelle; euroa

9 Viola -väkivallasta vapaaksi ry:lle Yksin työssä maaseudun lastensuojelu. Hankkeen tavoitteena on lastensuojelun avokuntoutuksen ja perhetyön alueellisten yhteistyökäytäntöjen ja mallien luominen; euroa Huoltaja-säätiön toimeksiannosta tehdyt tutkimukset ja selvitykset Halme, Risto: Selvitys eräiden sosiaalityöntekijäryhmien koulutuksesta ja palkkauksesta maassamme, 1972; kulut yht Saari, Jaakko: Sosiaalihuollon tavoitteet ja tehtävät -tutkimusprojekti vuosina ; kulut yht * Apurahat on usein maksettu monessa erässä. Joissakin tapauksissa apurahaa ei ole maksettu loppuun tai laisinkaan, jos työ ei ole edennyt sovitusti tai tutkija on luopunut apurahasta. Suoraan Sosiaalihuollon Keskusliitolle ja sen seuraajille myönnetyt tutkimusapurahat sisältyvät keskusliiton avustussummiin.

Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä

Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä Hanna-Liisa Liikanen ja Susanna Kaisla TYÖPAPEREITA 3:2007 Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA Heikki Waris -instituutti (Kuva: Päivi Tapiovaara)

Lisätiedot

Sosionomilta eivät hommat lopu

Sosionomilta eivät hommat lopu A Leena Viinamäki (toim.) Sosionomilta eivät hommat lopu Ammattikäytäntöjen kehittäminen haasteena sosionomi AMK -tutkinnoissa Raportteja ja tutkimuksia 1/2009 1 Leena Viinamäki (toim.) Sosionomilta eivät

Lisätiedot

Mitä merkitsee psykososiaalinen päihdehoidossa?

Mitä merkitsee psykososiaalinen päihdehoidossa? Mitä merkitsee psykososiaalinen päihdehoidossa? ANTTI WECKROTH Johdanto Käsite psykososiaalinen hoito on vakiintunut viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana osaksi päihdetyön ammattisanastoa. Ennen

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TYÖLIIKKUVUUS

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TYÖLIIKKUVUUS Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 3/2007 SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TYÖLIIKKUVUUS Tutkimus kuntien sosiaalitoimistojen sosiaalityöntekijöiden työliikkuvuuteen vaikuttavista

Lisätiedot

Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena.

Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena. Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena. Ohjelmateoria Kainuun uuden keskussairaalan sosiaalityöstä Tiina Kanniainen Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 78 English Summaries JANUS Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 Editor-in-chief: Marjo Kuronen

Lisätiedot

HEIKKI WARIS -instituutin kehittämishankkeet vuosina 2001 2011

HEIKKI WARIS -instituutin kehittämishankkeet vuosina 2001 2011 HEIKKI WARIS -instituutin kehittämishankkeet vuosina 2001 2011 1 2 Heikki Waris -instituutin kehittämishankkeet vuosina 2001 2011 Lastensuojelun hankkeet... 4 Varhaisen puuttumisen ja positiivisen diskriminaation

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta

Aikuissosiaalityö. muutakin kuin aktivointia. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2008 Mitä osaamiskeskuksille tapahtuu? Sosiaalipalvelut ja liiketoiminta Köyhyyspolitiikka varkain vieraalla maalla? Julkisuuskuva paremmaksi markkinointiviestinnällä

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA

EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA SISÄLTÖ OSA 1. PERUSTELU 1. Johdanto 2 2. Perusteet päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen 3 3. Kehittämistyön lähtökohdat 4 4. Periaatteet suunnittelutyössä

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön. Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa 2/04

SOSIAALITURVA. VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön. Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa 2/04 SOSIAALITURVA 2/04 VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa Pääkirjoitus 2. helmikuuta 2004 Vepin perintöä ei saa hukata Vuoden vaihteessa päättyi kuusi vuotta kestänyt

Lisätiedot

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy

Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Yhdessä teemme paremmin. Pikassos Oy Saatteeksi Yhteiskunnan tukijärjestelmien, seuraamusjärjestelmän ja kansalaisyhteiskunnan tasoilla tehdään paljon työtä ja käytetään kokonaisuutena paljon resursseja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA Sisällys 1. Johdanto 1 2. Osaamiskeskuksen toimintaympäristö 1 3. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminta pääkaupunkiseudulla 2 4. SOCCAn

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013

Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013 Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013 Ryhmätyö-lehti on ilmestynyt yli 40 vuoden ajan. Lehdessä vuosina 1981-2013 ilmestyneet artikkelit ja referaatit on luetteloitu kronologisessa järjestyksessä.

Lisätiedot

358 Sosiaalialan koulutusohjelma

358 Sosiaalialan koulutusohjelma 8.11. SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

Kasvavat hyvinvointierot. eduskuntavaalien asialistalle. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Kasvavat hyvinvointierot. eduskuntavaalien asialistalle. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 1 2011 irtonumero 7,50 e SosiaaliporrasRAI väline vanhuksen sosiaalisen toimintakyvyn arviointiin Luottamushenkilö Auli Pääkkönen, Maaninka Henkilökohtaistuvat

Lisätiedot

15/04 Työnohjaus ja mentorointi vapauttavat katsomaan työtä kauempaa

15/04 Työnohjaus ja mentorointi vapauttavat katsomaan työtä kauempaa SOSIAALITURVA 15/04 Työnohjaus ja mentorointi vapauttavat katsomaan työtä kauempaa Pääkirjoitus 5. lokakuuta 2004 Osaamispolitiikalla voi kääntää niukkuuden kehän Kilpailu sosiaalialan työntekijöistä kiristyy.

Lisätiedot

Raskaus ja päihteet. - vaikea yhdistelmä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa

Raskaus ja päihteet. - vaikea yhdistelmä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2009 Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa Valtiolta edes ohjeet ruotsiksi! Senioriliike puolustaa ihmisarvoista vanhenemista Viestintä tueksi sosiaalialan muutoksiin

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon sosiaalialan riippumaton ammattilehti 17 2007 Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon Maisteriohjelmia tarvitaan edelleen Luottamushenkilö vastaa: Parkano tarvitsee kumppaneita Avoimuus lisää julkishallinnon

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa -hanke 2005 2007 Loppuraportti Marja-Sisko Tallavaara Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2008 SISÄLLYS 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Tärkeää työtä. mutta rankalta näyttää. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 8 2009 Luottamushenkilö Anne Granholm Olli Kangas: Kullekin lompakkonsa mukaan? Marja-Liisa Grönvall: Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät valtionohjaus

Lisätiedot

Tähtihetki. sosiaalialan työssä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Puutarha hoitaa. Mistä syntyvät suurtuotannon edut?

Tähtihetki. sosiaalialan työssä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Puutarha hoitaa. Mistä syntyvät suurtuotannon edut? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 6 7 2008 Puutarha hoitaa Mistä syntyvät suurtuotannon edut? Poliitikkojen reseptit kerjäläisongelmaan Ihmisoikeustuomioistuin osallistuu lapsen edun määrittelyyn Sosiaaliturva-lehden

Lisätiedot

XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE

XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE XV VALTAKUNNALLISET PÄIHDE PÄIVÄT 16. 17.9.2008 KUOPIO, KUOPION MUSIIKKIKESKUS Inhimilliset ihanteet rutisevat rakenteet Rakenteellista voimaa Viimeisen puolentoista vuoden aikana maassamme on työstetty

Lisätiedot

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin?

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:3 Aila Puustinen-Korhonen & Tarja Pösö Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hyvinvointia. kulttuurista. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Paljastamme Sosiaalialan vuoden valopilkun

Hyvinvointia. kulttuurista. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Paljastamme Sosiaalialan vuoden valopilkun sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 2008 Paljastamme Sosiaalialan vuoden valopilkun Elimäen Paras löytyi mutkien jälkeen kuntaliitoksesta Kilpailuttamisen kustannukset voivat yllättää Miten arvioida

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset

Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 9 / 2 0 0 8 tarja heino Lastensuojelun avohuolto ja perhetyö: kehitys, nykytila, haasteet ja kehittämisehdotukset Selvitys Lastensuojelun kehittämisohjelmalle Sosiaali-

Lisätiedot

Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura 2009. Tutkiva sosiaalityö. Moniammatillisuus sosiaalityön mahdollisuutena

Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura 2009. Tutkiva sosiaalityö. Moniammatillisuus sosiaalityön mahdollisuutena Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura 2009 Tutkiva sosiaalityö Moniammatillisuus sosiaalityön mahdollisuutena Katja Forssén, Leo Nyqvist & Anniina

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen sosiaalipolitiikka kunnassa miten johtaa, miten oppia johtamaan?

Kokonaisvaltainen sosiaalipolitiikka kunnassa miten johtaa, miten oppia johtamaan? 1 Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari IX Bruno Sarlin työseminaari, Helsinki 21.11.2013 KUNNALLISEN SOSIAALIPOLITIIKAN TILA JA TULEVAISUUS - Haasteet opetukselle ja tutkimukselle Professori Vuokko

Lisätiedot

Tutkiva sosiaalityö. Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura 2002. Ulla Ryynänen & Riitta Vornanen (toim.)

Tutkiva sosiaalityö. Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura 2002. Ulla Ryynänen & Riitta Vornanen (toim.) Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura Talentia-lehti/Sosiaalityön tutkimuksen seura 2002 Tutkiva sosiaalityö Ulla Ryynänen & Riitta Vornanen (toim.) 1 Tutkiva sosiaalityö 2002 Sisältö Sosiaalityön

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret esiselvitys

Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret esiselvitys Prosessinäkökulma ehkäisevän lapsi- ja nuorisopolitiikan sekä lastensuojelun ohjaukseen, tiedonkeruuseen ja ammattikäytäntöihin 10-2009 Sektoritutkimuksen

Lisätiedot