Vuosi 1957 Sosiaalipoliittiselle yhdistykselle Pekka Kuusen hankkeeseen sosiaalipoliittisen kokonaisohjelman laatimiseksi; mk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 1957 Sosiaalipoliittiselle yhdistykselle Pekka Kuusen hankkeeseen sosiaalipoliittisen kokonaisohjelman laatimiseksi; 500 000 mk"

Transkriptio

1 Huoltaja-säätiön myöntämät apurahat sosiaalihuoltoon kohdistuvaan tai siihen läheisesti liittyvään tutkimukseen tai muuhun kirjalliseen työhön v * Vuosi 1954 (myönnettiin v puolella) Helasvuo, K.: Yleisluonteinen johdatus huoltopedagogiikkaan; 150 Paloheimo, Martti: Ihmisen käyttäytymisen häiriöitä koskeva oppikirja; 100 Piirainen, Veikko: Kunnallisen köyhäinhoidon murroskausi Savon ja Pohjois- Karjalan maakunnissa; 100 Vuosi 1955 Salonen, Reino: Vaasan kaupungissa vuosina suoritetun lakisääteisen lastensuojelutyön tuloksia koskevan valmiin tutkimuksen (väitöskirjan) painattamista varten; 150 Toivola, Osmo: Huoltotyön opas -nimisen teoksen kirjoittamiskesi; 150 Vuosi 1956 Ahla, Mervi: Huollettavien tuntemusta ja käsittelytaitoa edistävän oppikirjan laatimista varten; 150 Haapasalo, Eero: Huoltajan asiahakemiston laatimiseksi; 100 Saari, E.: Laitoskasvatuksen oppikirja -nimisen teoksen kirjoittamiseksi; 150 Tarvainen, Lauri: Lyhyt sosiaalihuollon metodioppi -nimisen oppikirjan laatimista varten; 150 Vuosi 1957 Sosiaalipoliittiselle yhdistykselle Pekka Kuusen hankkeeseen sosiaalipoliittisen kokonaisohjelman laatimiseksi; 500 Vuosi 1958 Tarasti, Aarne & Tarvainen, Lauri: Vajaamielishuoltoa ja -lainsäädäntöä selostavan opasteoksen laatimista varten; 200 Yhteiskunnallisen Korkeakoulun Tutkimuslaitokselle huollettavien käyttäytymistutkimuksen suorittamiseen; 196 Vuosi 1959 Sosiaalipoliittiselle yhdistykselle Pekka Kuusen hankkeeseen lisäavustus sosiaalipoliittisen kokonaisohjelman laatimista varten; 200 Vuosi 1961 Ailio, Toivo: Toimisto-opin oppikirjan kirjoittamiseksi sosiaalihuollon koulutustarpeita varten; 200 Mustala, Paavo: Vanhuksistamme -nimisen kirjasen julkaisemiskustannuksiin; 300 Piirainen, Veikko: Millaisena turvaton lapsi on kokenut sosiaalilautakunnan huostaan ja hoitoon joutumisen -nimiseen tutkimukseen; 200 Vuosi 1964 Lehtonen, Pentti: Suomen Kirjatyöntekijäin Liiton jäsenilleen antama sosiaalinen turva -nimisestä tutkielmasta; 500 Mäki, Helmi: Sosiaalityöntekijäin käytännöllistä työtä koskeva tutkimus; 4

2 Vuosi 1969 Haapasalo, Eero: Huoltajan hakemistotyön loppuunsaattamiseksi; 2 Vuosi 1970 Haapasalo, Eero: Huoltajan hakemiston jatkamiseen seitsemällä vuodella vuoteen1969; 2 Jokela, Sirpa: Tutkimussuunnitelman laatimiseksi aiheesta Huoltoapua kotiavustuksena saavien toimeentulotaso ja kulutuksen sisältö verrattuna yleisen kulutustutkimuksen tuloksiin; 1 Myöhänen, Aulikki: Uusimmissa sosiaalihuoltajatutkintoa ja sosiaalivakuutustutkintoa varten laadituissa tutkielmissa saavutettujen tulosten kokoamiseen; 1 Sourander, Leif & Puska, Pekka: Vanhusten selviytymistä medisiinisistä, sosiaalisista ja psykologisista vaikeuksistaan koskevaan tutkimukseen; 2 Vuosi 1971 Kolari, Pentti: Sosiaalialan työvoiman tarvetta koskevaan tutkimukseen; 3 Myöhänen, Aulikki: Lisäapurahana uusimmissa sosiaalihuoltajatutkintoa ja sosiaalivakuutustutkintoa varten laadituissa tutkielmissa saavutettujen tulosten kokoamiseen; 600 Vuosi 1973 Autio, Pirjo Tuulikki: Sosiaalitoimistojen työn organisointia koskevaan tutkimukseen; Brettschneider, Gunvor & Bäckman, Guy: Sosiaalityöntekijän koulutusmotivaatioita, opintomenestystä, ammattiin soveltuvuutta ja jatkokoulutustarvetta selvittävään tutkimukseen; 2 Rautiainen, Sirpa Helena: Sosiaaliturvan toteutumista Kuopion kaupungissa selvittävään tutkimukseen; 2 Vuosi 1974 Järvikoski, Aila & Luhtala, Marja-Leena & Tossavainen, Aini: Tutkimuksen suunnitteluun aiheesta sosiaalisten tekijöiden vaikutus kuntoutusprosessiin; 4 Nieminen-Kurki, Tuija: Työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia keskikokoisessa suomalaisessa sosiaalitoimistossa selvittävään tutkimukseen; 600 Vuosi 1975 Forss, Simo: Eläkkeelle siirtymisen kokonaisongelmia selvittävään tutkimukseen; Halme, Risto: Vauriokäyttäytyminen ja yhteiskunta -nimiseen tutkimukseen; 4 Louhelainen, Pekka: Huoltoavun kotiavustuksensaajan muotokuvat -nimiseen tutkimukseen; Ojanen, Sinikka: Lapsi opettaja vanhempi-suhteen tarkastelua koulufobiasyndroomassa käsittelevään tutkimukseen; 5 Vuosi 1976 Hiivala-Jakku, Ritva: Päivähoitopaikka lapsen sosiaalistajana -nimiseen tutkimukseen; Kovanen, Seppo: Perheen sisäisen väkivallan ja perhettä ympäröivän yhdyskunnan luonteen välisiä yhteyksiä Espoossa selvittävään tutkimukseen; 6

3 Vuosi 1977 Holz-Mänttäri, Justa & McAlester, Gerard & Piirainen, Kerttu: Sosiaaliturvan sanastoon liittyvään tutkimukseen; 15 McAlester, Gerard: Sosiaaliturvan sanastoon liittyvään tutkimukseen; 300 Vuosi 1978 Heinänen, Aira: Perheväkivallan kohteeksi joutuneiden äitien ja heidän lastensa tilapäisen turvakodin tarvetta selvittävään tutkimukseen; 6 Liskola, Pirkko: Sosiaalityöntekijän ammattikuvaa selvittävään tutkimukseen; 6 McAlester, Gerard: Sosiaaliturvan sanastoon kohdistuvaan vertailevaan kielitieteen alaan kuuluvaan jatkotutkimukseen; 625 Niemelä, Pauli: Sosiaalityö sairaalassa sairaala työyhteisönä -nimiseen tutkimukseen; 12 Simonen, Leila: Kunnallista kodinhoitotoimintaa sosiaalipalveluna tarkastelevaan tutkimukseen; Väisänen, Tuula: Tarkkailuluokan oppilaisiin kohdistuvia sosiaalihuollollisia toimenpiteitä selvittävään tutkimukseen; Vuosi 1979 Koskiaho, Briitta & työryhmä: Sosiaalityö Sosiaalipolitiikka -kirjassa julkaistaviin tutkimuskirjoituksiin; 5 Määttä, Paula & Murto, Kari: Koulutuksen vaikutusta lasten- ja nuortenhuoltolaitosten hoitohenkilökunnan itseään, kasvatustyötä ja kasvatteja koskeviin käsityksiin ja asenteisiin selvittävään tutkimukseen; 6 Satka, Mirja: Sosiaalihuoltajatutkintoon valikoitumista ja koulutuksessa menestymisen ennustamista selvittävään tutkimukseen; 4 Taskinen, Sirpa: Perheneuvontaa käsittelevään tutkimukseen; 3 Vuosi 1980 Kuotola, Urpo & työryhmä: Professori Reino Salon juhlakirjaan Moniongelmaperhe sosiaalihuollon asiakkaana; 7 Nuotio, Markus: Laitosnuoren elämänvaiheita selvittävään tutkimukseen; 4 Poikolainen, Pekka: Kuinka geriatrisen hoitolaitoksen työntekijät kokevat työnsä ja kuinka asukkaat kokevat ympäristönsä -nimiseen tutkimukseen; 5 Tynjä, Erkki: Jyväskylän alkoholistien sosiaalirakenteen muutosta selvittävään tutkimukseen; 4 Vuosi 1983 Auvinen, Anja & Ruuskanen, Raili: Hallintoa ja työnohjausta sosiaalityössä selvittävään tutkimukseen; 2 Sipilä, Jorma: Sosiaalihuollon nykytila -nimisen tutkimushankkeen esitutkimukseen; Vuosi 1984 Ahvenainen, Taisto & Bardy, Marjatta & Mikkola, Matti: Lastensuojelua käsittelevän oppikirjan kirjoittamiseen; 15 Ellisaari, Jaakko: Asunnottomien miesten kuolleisuutta sekä sitä määrääviä taustatekijöitä Helsingissä selvittävään tutkimukseen; 1 Heinonen, Jari: Sosiaalityötä sosiaalivaltion mikrostruktuurin menetelmänä selvittävään tutkimukseen; 5

4 Hjorth, Ritva: Sosiaalityöntekijän loppuunpalamista käsittelevään tutkimukseen; 5 Kajava, Mirja: Sosiaalityötä sosiaalitoimistossa selvittävään tutkimukseen; 5 Louhelainen, Pekka: Johdatus sosiaalityöhön ja sen kehitykseen -nimisen oppikirjan kirjoittamiseen; 5 Rönkkö, Aulikki: Sijoittaminen, lastenpsykiatrinen ongelma? -nimiseen tutkimukseen; 5 Salavuo, Kari: Sosiaalityön kehittämisprojektiin; 7 Vuosi 1985 Kuivajärvi, Kirsti: Nuorten rikoksentekijöiden kriminaalihuoltotyötä käsittelevään tutkimukseen; 6 Lehtonen, Anja & Lehtonen, Marja & Puhakka, Aune: Oppikirjaan Kotipalvelu sosiaalihuollon työmuotona; 24 Munukka, Helmi: Sosiaalityön ja -alan koulutukseen soveltuvan havaintomateriaalin ja erimuotoisen koulutusta täydentävän ja rikastuttavan materiaalin kartoitukseen, käytön ohjaamiseen ja kehittämiseen; 5 Purola, Tapani & työryhmä: Sosiaalityön perus- ja täydennyskoulutuksessa käytettävään oppikirjaan, joka käsittelee sosiaalityön sisällöllisen kehittämisen taustoja, rajaehtoja ja näkökulmia; 15 Saarelainen, Ritva: Työnohjauksen erityissuuntaukset -nimiseen oppikirjaan; 8 Satka, Mirja: Suomalaisen sosiaalityön oppihistoriaa selvittävään tutkimukseen; 4 Särkelä, Riitta: Väkivaltaa parisuhteessa prosessina käsittelevään tutkimukseen; 5 Vuosi 1986 Gottberg-Talve, Eva: Oppikirjaan Perhe, lapsi ja yhteiskunta; 10 Granfelt, Riitta: Syrjäytymiskäsite ja sen ilmeneminen asuntolassa elävän naisen elämässä -nimiseen tutkimukseen; 8 Jalonen, Irma: Asiakasryhmätoimintaa sosiaalitoimistossa selvittävään tutkimukseen; Kajava, Mirja: Sosiaalityötä sosiaalitoimistossa käsittelevään tutkimukseen; 5 Modeen, Tore: Oppikirjan kirjoittamiseen sosiaalioikeudesta; 10 Vuosi 1987 Anttonen, Anneli: Sosiaalipolitiikan yhteisöstrategiat rajat ja mahdollisuudet -nimiseen tutkimukeen;10 Iivari, Juhani: Sovittelua rikosten ja riitojen vaihtoehtoisena ratkaisuna selvittävään tutkimukseen; 10 Keskinen, Soile: Päivähoitohenkilöstön työviihtyvyyttä ja sisäisiä malleja selvittävään tutkimukseen; 60 Kinnunen, Petri: Marginaalisen työvoiman työllistymisen mahdollisuuksia selvittävään tutkimukseen; 10 Koskiaho, Briitta & työryhmä: Vanhusten asumista ja vanhushuollon tulevaisuutta selvittävään tutkimukseen, esimerkkitapauksena Tampereen kokeilut; 10 Määttä, Paula: Perheneuvontaa vammaishuollossa käsittelevään tutkimukseen; 30 Vuosi 1988 Hjorth, Ritva & Eskola, Irja & Jalonen, Irma: Oppikirjaan Alueellinen sosiaalityö; 20 Iivari, Juhani: Sosiaalipoliittisen ja rikosoikeudellisen toimintajärjestelmän kohtaamista sovittelussa teorian ja käytännön kannalta tarkastelevaan tutkimukseen; 20

5 Kajava, Mirja: Sosiaalitoimiston sosiaalityötä ja moniongelmaisuuden kohtaamista käsittelevään tutkimukseen; 10 Karisto, Antti & Haapola, Ilkka: Toimeentulotukitutkimukseen; 10 Pösö, Tarja: Harmia tuottavat nuoret kunnottomat pojat ja kunniattomat tytöt -nimiseen tutkimukseen; 20 Satka, Mirja; Suomalaisen sosiaalityön opilliskäytännöllistä muotoutumista selvittävään tutkimukseen; 8 Toivola, Matti & Virta, Kari: Oppikirjaan Sosiaaliturvan pääpiirteet; 10 Vuosi 1989 Aaltonen, Elli: Tulosjohtamista ja asiakkaan aseman vahvistamista sosiaalitoimessa käsittelevään tutkimukseen; 25 Helminen, Ilmari & työryhmä: Yliopistotasoiseen oppikirjaan Hyvinvointi ja yhteiskunnan muutos. Kirja samalla professori Olavi Riihisen 60-v. päivän kunniaksi ilmestyvä juhlakirja; 25 Hämäläinen, Juha: Vanhempana toimimisen edellytyksiä Suomessa ja Virossa selvittävään tutkimukseen; 35 Kopomaa, Timo: Vanhuksen arkiselviytymistä tukevaa asuinympäristöä ja palveluita selvittävään tutkimukseen; 30 Kytömaa-Lindén, Kirsti & Levänen, Anneli & Mäkiranta, Terttu: Elatusapujen perintä Pohjoismaiden ulkopuolelta (Oik.tri Heikki Mattilan johtaman työryhmän jäseniä); Mattila, Heikki: Kirjaan Elatusapujen perintä Pohjoismaista; 20 Nevatalo, Seppo: Elinoloja kuvaavien tietojen lähteitä, tarvetta ja käyttöä kunnan hallinnossa selvittävään tutkimukseen; 14 Niiranen, Vuokko: Kunnan sosiaalitoimen asemaa vapaakuntakokeilussa selvittävään tutkimukseen; 30 Penttinen, Hannele: Turvattomuutta elämän eri vaiheissa käsittelevään tutkimukseen (25-34-vuotiaiden kokema turvattomuus); 30 Pättiniemi, Maija-Liisa: Onko vanhainkoti koti, palveluasunto vai laitos? -nimiseen tutkimukseen; 12 Simonen, Leila: The Politics of Caring: The Case of Municipal Homemaking in Finland - nimiseen tutkimukseen; 10 Suominen, Sauli: Eräitä MBD-lapsen pitempiaikaiseen kuntoutukseen vaikuttavia tekijöitä selvittävään tutkimukseen;15 Virta, Kari: Huostaanoton perusteita selvittävään oikeustieteelliseen tutkimukseen; Vuosi 1990 Forsberg, Hannele: Perhe sosiaalitoimiston sosiaalityön käytännössä -nimiseen tutkimukseen; Granfelt, Riitta: Tutkimukseen Yksilökohtainen sosiaalityö sisältö ja mahdollisuudet suhteessa asuntolassa elävän naisen elämään; 30 Kuusela-Opas, Pia: Sosiaaliturvaan liittyviä käsitteitä Suomen oloihin soveltuvin osin kartoittavaan terminologiseen tutkimukseen; 75 Mäntysaari, Mikko & työryhmä: Sosiaalipolitiikka-vuosikirjan sosiaalityö-supplementin julkaisemiseen; 35 Niemelä, Pauli & työryhmä: Tutkimusprojektiin Ikävaihetutkimus suomalaisten turvattomuudesta ja sen hallinnasta; 75

6 Nykänen, Olli: Sosiaaliturvaan liittyviä käsitteitä Suomen oloihin soveltuvin osin kartoittavaan terminologiseen tutkimukseen; 75 Pajunen, Eine & Pasanen, Marja-Leena: Kirjaan työnimeltä Ihmisen kotona selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja palvelujärjestelmä sen tukena; 5 Pohjola, Anneli: Nuorten aikuisten sosiaalitoimen pitkäaikaisasiakkaiden elämänuraa käsittelevään tutkimukseen; 30 Saarnio, Pekka: Sosiaalityöntekijöiden sosiaalista asiantuntemusta käsittelevään tutkimukseen;10 Virtanen, Petri: Sosiaalityön "sosiaalista maailmaa" selvittävään tutkimukseen; 25 Vuosi 1991 Anttonen, Anneli: Sosiaalivakuutusvaltiosta hoivavaltioon: feministisen hyvinvointivaltioteorian hahmottelua -käsittelevän väitöskirjatutkimuksen loppuun työstämiseen; 15 Granfelt, Riitta: Sosiaalityön metodioppikirjaan tulevan artikkelin kirjoittamiseen; 15 Karvinen, Synnöve: Sosiaalityön metodioppikirjaan tulevan artikkelin kirjoittamiseen; 15 Laurinkari, Juhani: Yhteispohjoismaiseen tutkimukseen nuorten perheiden ylivelkaantuneisuudesta ja taloudellisesta turvattomuudesta; 15 Meriläinen, Silva: Ammatillinen huolenpitosuhde vanhusten kotipalvelussa. Työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutuksen jännitteet -nimiseen tutkimukseen; 10 Näsänen, Paula: Tutkimukseen koettu turvattomuus ja elämänhallinta Kuopion läänissä elämän keskivuosikymmenellä (ikävuodet 35-44): selviytyminen, alkoholi ja itsemurhat; 30 Piirainen, Keijo: Kuntoutusneuvontaa sosiaalityön muotona selvittävään tutkimukseen; 15 Sipilä, Jorma & työryhmä: Sosiaalipalvelujärjestelmän kehittymistä Suomessa toisen maailmansodan jälkeen selvittävään tutkimukseen kansalliset, paikalliset ja kulttuuriset erityispiirteet; 40 Väisänen, Raija: Tutkimukseen työelämässä selviytymiseen liittyvä koettu turvattomuus ja elämänhallinta ydinkeski-iässä (45-54) sekä kuntoutuspalvelut työssä pysymisen tukena; 30 Ylinen, Satu: Vanhusten turvattomuutta koskevaan tutkimukseen, jossa kartoitetaan yleisiä syitä turvattomuuteen vanhuudessa ja erityisesti vanhusten kokemaa kaltoinkohtelua yhtenä turvattomuuden aiheuttajana; 30 Vuosi 1992 Hakonen, Sinikka: Tutkimukseen hoito- ja huolenpitotyön kokonaistaminen; 10 Heiskanen, Raimo: Verkostojen käyttöä alueellisen sosiaalityön tavoitteiden asettelussa selvittävään tutkimukseen; Jokiranta, Harri: Sosiaalityön metodioppikirjaan tulevan artikkelin kirjoittamiseen; Jokiranta, Harri & Luomahaara, Jaakko: Porin kaupungin sosiaalitoimen vuosien kehittämisprojektista laadittavaan käsikirjoitukseen; 15 Karvinen, Synnöve: Sosiaalityön ammatillisuus ja sen ohjautuminen -nimiseen tutkimukseen; 15 Korhonen, Auli: Hallintopakon oikeudellista luonnetta sosiaalihuollossa erityisesti lapsen huostaanoton kannalta selvittävään tutkimukseen; 10 Matthies, Aila-Leena: Sosiaalityön metodioppikirjaan tulevan artikkelin kirjoittamiseen; 15

7 Niemelä, Pauli & tutkimusryhmä: Tutkimusprojektiin Turvattomuus, sen syyt ja hallintakeinot eri ikävaiheissa; 15 Nylund, Marianne: Itseapuryhmien kirjallisuuskartoitukseen; 5 Ojuri, Auli: Sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmien yhteistyötä ja sen kehittämistä selvittävään tutkimukseen esimerkkinä kehitysvammahuolto; 15 Pohjola, Anneli: Sosiaalityön metodioppikirjaan tulevan artikkelin kirjoittamiseen; Salo, Riitta: Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen organisaatiomuutoksen seurantaprojektin jatkotyöhön; 10 Särkelä, Antti: Sosiaalityötä käsittelevän kirjan "Sosiaalityön asiakas subjektina ja eisubjektina. Yksilökohtaisesta sosiaalityöstä asiakkaan toimintarakenteiden tukemiseen" kirjoittamiseen; 5 Virolainen, Kari: Etnistä ja ekologista sosiaalityötä käsittelevään tutkimukseen; 10 Walls, Georg: Teokseen Rationalitet och språkspel i socialt arbete; 5 Vuosi 1994 Huotari, Kari: Hiv-tartunnan saaneiden selviytymisen ja siihen vaikuttavien ehtojen analysoimiseen; 25 Koiv, Anne: Viron työikäisen näkövammaisten selviytymistä kartoittavaan tutkimukseen; 3 Lindqvist, Tuija: Miten tukea ihmisen selviytymistä uudella tavalla? Sosiaalitykokurssien evaluaatiotutkimukseen ; 50 Mutka, Ulla: Asiantuntijuutta sosiaalityössä selvittävään tutkimukseen; 25 Stepanoff, Mika: Nuorten syrjäytymiskehityksen moniulotteisuutta selvittävään tutkimukseen; 16 Vuosi 1996 Forssén, Katja: Tutkimukseen lapsiperheiden asemasta 1990-luvun lama-suomessa; 15 Karjalainen, Pekka: Työttömän elämäntilanne lähiössä ja kunnallisen sosiaalityön reflektiivisyys -nimiseen tutkimukseen; 40 Törrönen, Maritta: Lapsi laitoksen arjessa tutkimus siitä, miten lapsi tuottaa turvallisuuttaan laitosympäristössä; 25 Vuosi 1997 Eskonen, Inkeri: Lastensuojelulapsi oman elämänsä jäsentäjänä -nimiseen tutkimukseen; Haapakoski, Terttuirmeli: Vanhustenhuollon tehokkuutta keskisuurissa kaupungeissa vuosina selvittävään tutkimukseen; 15 Korpinen, Johanna: Sosiaalisen ja oikeudellisen asiantuntijuuden käytäntöjä ja kohtaamista selvittävään tutkimukseen; 36 Rantalaiho, Minna: Yksinhuoltajuutta käsittelevään tutkimukseen; Suikkanen, Asko: Toimeentulotuen kohdentumista ja vaikuttavuutta työvoimaan kuuluvilla vuosina selvittävään tutkimukseen; 30 Vuosi 1998 Jalava, Urpo: Johtaminen sosiaalityön organisaatioissa esimiesten toimintamallit ja tietorakenteet -nimiseen tutkimukseen; 35 Misukka, Erja: Työn merkitystä suomalaisen nuoren CP-vammaisen aikuisen itsenäistymisessä käsittelevään tutkimukseen; 25

8 Ukkola, Aino: Uuden toimeentulotukilain vaikutuksia Suomessa vuonna 1998 selvittävään tutkimukseen; 20 Valokivi, Heli: Asiakkaan ja omaisten asema sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet yksilökohtainen palveluohjaus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -nimiseen tutkimukseen; 40 Vuosi 1999 Hakovirta, Mia: Miten toteutettu sosiaalipolitiikka on vaikuttanut yksinhuoltajien asemaan erilaisissa hyvinvointivaltioissa? -nimiseen tutkimukseen; 40 Keskinen, Suvi: Perheterapian lähestymistavat intiimin väkivallan kohtaamisessa. Tutkimus perheneuvoloiden ammatillisista käytännöistä; 30 Kulmala, Anna: Mistä tukea arjessa? Tutkimus mielenterveysongelmaisten kokemuksista selviytymisestä; 30 Saurama, Erja: Suomalainen liitupiiri lastensuojelun pakkohuostaanoton käytäntöjä historiallisesta näkökulmasta selvittävään tutkimukseen; 30 Vuosi 2000 Anis, Merja: Tutkimukseen asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden tunnistamista merkittävistä tapahtumista lastensuojelun asiakastapaamisissa. Monikulttuurinen näkökulma; 15 Harrikari, Timo: Lapsuus ja rikos. Lapsuuden rikollisuuden diskursiivista rakentumista selvittävään tutkimukseen; 40 Sipilä, Pirkko: Tutkimukseen peruskoulun ja yläasteen koulukuraattorin asemasta ja työkäytännöistä; 40 Vanhala, Anni: Sosiaalisten ongelmien ja asiakkuuden merkityksiä suojakotityössä selvittävään tutkimukseen; 40 Vuosi 2002 Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksen, Helsingin sosiaaliviraston Haagan sosiaalipalvelutoimiston, Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja Heikki Warisinstituutin pääkaupunkiseudun yksikön alueellisen sosiaalityön kehittämishankkeelle, jonka tavoitteena on tukea verkostoituvaa ja suunnitelmallista aluesosiaalityötä kaupunkiympäristössä; euroa Lappeenrannan kaupungin sosiaalitoimen hankkeelle, jossa kehitetään alakoulujen sosiaalityötä; euroa Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistyksen, Itä-Suomen lääninhallituksen, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Pohjois-Karjalan yksikön, Pielisen-Karjalan vakuutuspiirin Kelan, Honkalammen kuntayhtymän ja Kiteen, Ilomantsin, Kontiolahden, Lieksan ja Joensuun sosiaalitoimien yhteistyöhankkeelle, jonka tavoitteena on Pohjois-Karjalan sosiaalialan kehittäminen; euroa Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos Oy:lle aikuissosiaalityön uusien toimintatapojen kehittämiseen Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa; euroa Vaasan kaupungin sosiaaliviraston Sotero (sosiaalihuollon tehtävärakenteen isojako) - hankkeelle; euroa

9 Viola -väkivallasta vapaaksi ry:lle Yksin työssä maaseudun lastensuojelu. Hankkeen tavoitteena on lastensuojelun avokuntoutuksen ja perhetyön alueellisten yhteistyökäytäntöjen ja mallien luominen; euroa Huoltaja-säätiön toimeksiannosta tehdyt tutkimukset ja selvitykset Halme, Risto: Selvitys eräiden sosiaalityöntekijäryhmien koulutuksesta ja palkkauksesta maassamme, 1972; kulut yht Saari, Jaakko: Sosiaalihuollon tavoitteet ja tehtävät -tutkimusprojekti vuosina ; kulut yht * Apurahat on usein maksettu monessa erässä. Joissakin tapauksissa apurahaa ei ole maksettu loppuun tai laisinkaan, jos työ ei ole edennyt sovitusti tai tutkija on luopunut apurahasta. Suoraan Sosiaalihuollon Keskusliitolle ja sen seuraajille myönnetyt tutkimusapurahat sisältyvät keskusliiton avustussummiin.

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

10:10:38 1 Kokouksen avaus. 10:17:32 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1.12.2014 10:18:48. Nimenhuuto(valtuusto)

10:10:38 1 Kokouksen avaus. 10:17:32 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1.12.2014 10:18:48. Nimenhuuto(valtuusto) 10:10:38 1 Kokouksen avaus 10:17:32 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 1.12.2014 10:18:48 Nimenhuuto(valtuusto) Nimenhuuto;;Etukäteen ilmoitettu; paina 1;;Ilmoittautumaton; paina

Lisätiedot

Sisällys. I Sota-ajan huoltotyö. Muistitieto talteen, kokemus kirjaksi... 13 Mirja Satka. Sosiaalityön ammattinimikkeiden kehitys...

Sisällys. I Sota-ajan huoltotyö. Muistitieto talteen, kokemus kirjaksi... 13 Mirja Satka. Sosiaalityön ammattinimikkeiden kehitys... Sisällys Muistitieto talteen, kokemus kirjaksi.............................. 13 Sosiaalityön ammattinimikkeiden kehitys.......................... 15 I Sota-ajan huoltotyö Jalkojen rasvausta ja patjojen

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin

Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Luottamushenkilöt valtuuston valitsemat 2013-2016 Nimi nimike varajäsen osoite sähköposti puhelin Kunnanvaltuusto Halonen Kaisa Haapasalmentie 939,82335 Rasivaara * 040-586 0205 Hirvonen Tuure Varpasalontie

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Yleinen 70 Talja, alkukilpailu m m Yht. 10 X 1. Rantanen Pauli TapErä 274 270 544 2. Leivonen Keijo Ascella 271 272 543 3. Koivunen Osmo Ku-Ry

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä

Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä Toimitsijalista SM Pitkä R1 7.-8.9.2013 SYÖTE sivu 1 Tehtävä maali 1. Vesa Halonen pj SK PT Yleisseuranta 2. Tommi Sillanpää SK PT Yleisseuranta 3. Kaj Fredriksson SK PT Tulostus 4. Kai Mutka SK PT Videoseuranta

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 6/08 Työvaliokunta 4.4.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 7.4.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Hanke Henkilö Puhelin Sähköposti Hankkeeseen liittyvä asiantuntemus OSAATKO-hanke Kuopion seutu

Hanke Henkilö Puhelin Sähköposti Hankkeeseen liittyvä asiantuntemus OSAATKO-hanke Kuopion seutu KARTUKE-tutkimushankkeen maakunnallisia asiantuntijoita tutkimuskunnista ja -kuntayhtymistä Hanke Henkilö Puhelin Sähköposti Hankkeeseen liittyvä asiantuntemus OSAATKO-hanke Kuopion seutu Reino Väisänen

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,36 25.5.2013 Raahe 3 Lilli Korhonen LepU 17,25 25.5.2013 Raahe 4 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa.

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. 1/(9) M35 300 m aj 1 Mika Siimes SpoVe 50,92 M50 300 m aj 1 Antti Aaltonen KymUV 49,53 M65 300 m

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ

AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ Julkaisun voi tilata osoitteesta www.socom.fi/julkaisut.html AIKUISSOSIAALITYÖ KUNNAN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ Tutkimus aikuissosiaalityön yleisestä luonteesta, tiedosta ja toiminnasta Kaakkois-Suomen sosiaalialan

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

Tulokset 27.9 2009 Yleinen Rapasaari

Tulokset 27.9 2009 Yleinen Rapasaari Tulokset 27.9 2009 Yleinen Rapasaari 1 Arja Villanen 2329 g 2 Seija Mäkirinta 2082 g 3 Aili Jäppinen 1500 g 4 Ritva Turkki 1489 g 5 Lahja Salmi 1005 g 6 Varpu Korhonen 737 g 7 Martta Huuskonen 682 g 1

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos

Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos Raija Väisänen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos YHTEISKUNNALLINEN TEHTÄVÄ KOULUTUS TUTKIMUS "Yhteiskuntatieteiden laitoksen toiminta-ajatus kiinnittyy tiedeyliopistoperinteeseen, jossa

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

YLEISURHEILU 100m juoksu MIEHET. MY Forsell Pasi. M35 Harju Jarno Jääskeläinen Petri Sulin Timo Tikas Kaido. M40 Lippo Tapio Sparre Jussi Tynjälä Tero

YLEISURHEILU 100m juoksu MIEHET. MY Forsell Pasi. M35 Harju Jarno Jääskeläinen Petri Sulin Timo Tikas Kaido. M40 Lippo Tapio Sparre Jussi Tynjälä Tero 100m juoksu MY Forsell Pasi M35 Harju Jarno Jääskeläinen Petri Sulin Timo Tikas Kaido M40 Lippo Tapio Sparre Jussi Tynjälä Tero M45 Mäkiaho Petri Piirainen Pasi Vesanen Janne M50 Aaltonen Lasse Haataja

Lisätiedot

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET

LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET LAPPEENRANTA 2010 JOUKKUETULOKSET Sij. Seura Nimi Slope Out In Yht. J-tulos 1 Golf Porrassalmi Seppo Jantunen 18 13 20 33 Alice Virtanen, kapt. 19 15 16 31 Anne Kulju 12 17 14 31 Lasse Miettinen 9 16 14

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri.

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri. Huvitoiminta Isonkyrön Piirin Nimismiehelle. Allekirjoittanut rekisteröity yhdistys anoi ja sai luvan toimeenpanna 12 päivänä elokuuta 1972 klo 20.00 01.00 Vähänkyrön Huvikeskuksessa tanssit kestoltaan

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Skidi Kids -seminaari Tampere 22.5.2013 Tutkimuksen tausta Kansainvälisissä

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

M 40 100 m 1) Tapio Lippo, os. Oulu 058. 14,0, 2) Tero Tynjälä, os. Espoo 048, 15,5, 3) Jussi Sparre, os. Espoo 048, 17,6.

M 40 100 m 1) Tapio Lippo, os. Oulu 058. 14,0, 2) Tero Tynjälä, os. Espoo 048, 15,5, 3) Jussi Sparre, os. Espoo 048, 17,6. YLEISURHEILU M 100 m 1) Pasi Forsell, os. Kokkola 166, 14,5. M 35 100 m 1) Kaido Tigas, os. Espoo 048, 14,5, 2) Petri Jääskeläinen, os. Espoo 048, 15,4. M 40 100 m 1) Tapio Lippo, os. Oulu 058. 14,0, 2)

Lisätiedot

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi

SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi SAKU ry:n golfmestaruuskilpailut Rovaniemi 2.-3.9.2016 Miehet pistebogey Hcp # Pelaaja Oppilaitos Slope Out In Tulos CBA +/- EGA 1 Koskinen Henry Turun ammatti-instituutti 32 14 21 35-0.5 Kyllä 2 Palsi

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit)

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Nimi Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Aila Virkberg 15 17 9 41 Teija Virkberg 21 7 8 36 Petri Keskitalo 25 4 3 32 Arto Peltoniemi

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013

Kinkkupuulaaki 2014 Kinkkupuulaaki 2013 Kinkkupuulaaki 2016 Kinkkupuulaaki 2015 1. 0 1. Esa Luoma 88 2. 0 2. Kimmo Saarinen 84 3. 0 3. Hannu Haimi 80 4. 0 4. Petri Federley 79 5. 0 5. Pekka Pärssinen 78 6. 0 6. Päivi Jokinen 77 7. 0 Reetta Tuomainen

Lisätiedot

Viimeisen puolen vuoden ajalta: 29.11.2010 29.5.2011 Yhteensä 26 kysymystä

Viimeisen puolen vuoden ajalta: 29.11.2010 29.5.2011 Yhteensä 26 kysymystä Sosiaalikollegan verkkokonsultaatiokysymykset Viimeisen puolen vuoden ajalta: 29.11.2010 29.5.2011 Yhteensä 26 kysymystä Verkkokonsultaatiokysymysten yy y lukumäärät ½ vuoden ajalta Viimeisen puolen vuoden

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit.

MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012. Akaa Markku Anttila Suomen Keskusta. Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit. MTK-PIRKANMAA 1 KUNNALLISVAALIEHDOKKAAT 2012 Akaa Markku Anttila Hämeenkyrö Anna-Kaisa Immonen Kristillisdemokraatit Pekka Hakala Maria Härkki-Santala Tiina Jokela Lauri Korpijaakko Risto Linnainmaa Tero

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

Tulokset Jäsentenvälinen Hanhijärvi

Tulokset Jäsentenvälinen Hanhijärvi Tulokset 15.1.2012 Jäsentenvälinen Hanhijärvi NAISET 1 Aili Jäppinen 1548 gr 2 Laila Helsten 691 gr 3 Varpu Korhonen 344 gr 4 Arja Villanen 288 gr 5 Terttu Huhtiniemi 233 gr MIEHET 1 Kimmo Hyvärinen 2220

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

*1) ent. Etelä-Savon koulutuskunta yhtymä *2) ent. Hyvinkään- Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö / Hyvinkään - Riihimäen akk

*1) ent. Etelä-Savon koulutuskunta yhtymä *2) ent. Hyvinkään- Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö / Hyvinkään - Riihimäen akk Ravintola- ja hotellipalvelualan tutkintotoimikunta (8093) 1.8.2007-31.7.2010 Tarjoilijan ammattitutkinto Voimassa olevat järjestämissopimukset / sopimukset voimassa 31.12.2010 asti Tutkinnon järjestäjä

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 27.10.2014 Aika 27.10.2014, 10:00-15:30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 10.9.15 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Aika 10.9.2015 klo 13-15 Paikka Läsnä Psykiatrian klinikka, kirjasto Pekka Kauppinen, pj, Jyta Pirjo Matikainen,

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT 12.3.2014 IITIN URAJÄRVELLÄ TULOKSET: NAISET ALLE 70V: 1. Lämsä Lilja Iitin Eläkkeensaajat 1714g 2. Pölönen Terttu Haminanseudun Oloneuvokset 1668g 3. Huhtiniemi

Lisätiedot

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Kansainvälisten toimielimien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta 1991 Suominen, Ilkka /kok Sasi, Kimmo /kok 11.04.1991 Metsämäki,

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

Sosiaalityön kehittämisen foorumi. 8.6.2010 Aulikki Kananoja

Sosiaalityön kehittämisen foorumi. 8.6.2010 Aulikki Kananoja Miten sosiaalityötä voi kehittää? Sosiaalityön kehittämisen foorumi Heikki Waris -instituutti 8.6.2010 Aulikki Kananoja MITEN SOSIAALITYÖTÄ VOI KEHITTÄÄ SSÄ SISÄLTÄPÄIN? Ä Ä Mitä tarkoitamme kehittämisellä?

Lisätiedot

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. Harry Ulvi* - Seppo Järvisalo Stig Svens - Vesa Ala-Kulju* Erkki Saarinen - Lasse Wallin Teuvo Lahti - Kalevi Lehtinen Jussi

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot