Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Itsenäinen tehtävä 6 R640SN MITEN IRROTTAUTUA VÄKIVALTAISESTA PARISUHTEESTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Itsenäinen tehtävä 6 R640SN 23.4.2012 MITEN IRROTTAUTUA VÄKIVALTAISESTA PARISUHTEESTA"

Transkriptio

1 Nina Parkkinen VÄKIVALTATYÖN PERUSTEET Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Itsenäinen tehtävä 6 R640SN Riitta Kuismin MITEN IRROTTAUTUA VÄKIVALTAISESTA PARISUHTEESTA Riippuvuus väkivaltaisessa parisuhteessa Koska itse en ole koskaan kokenut väkivaltaa parisuhteissani, on minusta aina ollut vaikea ymmärtää naisia, jotka elävät vuodesta toiseen väkivaltaisessa suhteessa. Oma ajatusmaailmani on aina ollut se, että jos mies lyö minua, on se ensimmäinen ja viimeinen lyönti. Perheväkivaltaa käsittelevää kirjallisuutta luettuani ymmärrän ehkä hieman paremmin syitä, miksi nainen ei välttämättä heti, jos koskaan pysty irtautumaan väkivaltaisesta kumppanista. Tosin edelleen olen sitä mieltä, että itse laittaisin moisen suhteen välittömästi poikki, mutta kuten sanoin, en ole sitä koskaan joutunut kokemaan, eli olen aika jäävi toisia arvostelemaan. Ymmärtääkseni tämä sama näkökanta voi olla vallalla myös väkivallan uhriksi joutuneen naisen ystäväpiirissä, samoin kuin jopa ammattiauttajilla: Ei ymmärretä miksi nainen ei lähde väkivaltaisesta suhteesta. Tämä aiheuttaa helposti turhautuneisuutta auttajissa, ja pahimmillaan voi johtaa jopa uhrin syyllistämiseen. Jotta väkivallan uhria ei hänen käyttäytymisen ja riippuvuutensa takia ruvettaisi syyllistämään, on auttajien tärkeä ymmärtää, että väkivalta vaikuttaa aina syvästi uhrin kokemuksiin, ajatuksiin ja käyttäytymiseen. Henkiset vammat ovat monesti syvempiä ja vakavampia ja vaikeammin paranevia kuin fyysiset. Väkivalta vaikuttaa uhrin koko persoonallisuuteen ja kokemukseen omasta olemassaolostaan. (Lehtonen & Perttu 1999, 51.) Väkivalta on uhka uhrin riippumattomuuden tunteelle. Tuntuu, että mahdollisuus tehdä omia päätöksiä rajoittuu samalla kun turvallisuuden tunne rikkoutuu. Väkivallan tekijä yleensä jatkaa ja raaistaa pahoinpitelyjään ajan kuluessa ja näin ollen hän koko

2 2 ajan lisää kontrolloimis- ja muuta valtaa uhriin. Tämä johtaa lopulta siihen, että uhri kadottaa tunteen omista tarpeistaan ja omasta tahdostaan. Koska väkivalta yleensä murentaa itsetunnon, kokee uhri helposti itse syyllisyyttä, häpeää tilanteesta ja myös arvottomuuden ja jopa ihmisarvon menettämisen tunnetta. Tilanne voi johtaa jopa niin pitkälle, että uhri korvaa oman minäkuvansa väkivallan tekijän tarjoamalla minäkuvalla. Tämä minäkuva on usein avuton, pärjäämätön ja heikko ihminen, joka tarvitsee toista ihmistä (väkivallan tekijää) ratkaisevasti elämästä selviämiseen. (Lehtonen & Perttu 1999, ) Väkivaltaisen puolison käytön on usein ristiriitaista ja väkivaltaiset ja sopuisat hyvittelyjaksot vuorottelevat. Väkivallan jälkeen tekijä monesti hyvittelee, katuu ja vannoo rakkauttaan uhrille. Naiset monesti haluavat uskoa miestään tällaisissa tilanteissa, koska yleensä rakastavat puolisoaan, ja haluavat uskoa häntä. Etenkin ensimmäinen kerta annetaan usein selittelyjen, hyvittelyjen ja anteeksipyyntöjen jälkeen anteeksi. Kun väkivalta jatkuu ja yleensä myös raaistuu, tapahtuu uhriutumista ja edellä kuvatun kaltaista minäkuvan muutosta, ja tällöin irtautuminen suhteesta voi olla jo todella vaikeaa ainakin ilman ulkopuolista apua. Jatkuvassa vastakkaisten tunteiden aallokossa eläminen voivat synnyttää emotionaalisen sidoksen väkivallan tekijään. Se edelleen vaikeuttaa suhteesta irrottautumista. Usein väkivaltainen puoliso pyrkii ja onnistuukin katkaisemaan uhrin suhteet uhrin läheisiin sukulaisiin ja ystäviin. Kun väkivaltainen puoliso koetaan lähimmäksi ja ehkä ainoaksi ihmissuhteeksi, vääristyy uhrin todellisuudentaju entisestään, eikä hän saa palautetta todellisuudesta ja itsestään. Hän voi kokea ansaitsevansa väkivallan ja jopa ymmärtää väkivaltaista kumppaniaan. Yleensä väkivaltainen puoliso käyttäytyy todella hyvin ja korrektisti ulkopuolisia ihmisiä kohtaan, kun taas uhrista muut voivat saada ujon, säikyn tai omituisen kuvan. Tässä on yksi keino taas henkiselle väkivallalle: Ei kukaan usko sinua, minähän olen niin hyvä ja kunnollinen aviomies ja isä, sinä taas tuommoinen omituinen sekopää. Usein uhri ei uskalla aloittaa irrottautumisprosessia pelätessään väkivallan lisääntymistä ja hengenvaaraa. Tämä pelko on usein aiheellinen, sillä irrottautumisvaihe on naiselle vaarallisinta aikaa suhteessa. Siinä usein nainen (ja lapset) menettävät henkensä. (Lehtonen & Perttu 1999, ) Miehen uhatessa erohaluista naista väkivallalla tai tappamisella on se erittäin tehokas uhka, etenkin jos uhka kohdistuu lapsiin.

3 Nainen saattaa ajatella, että hän mieluummin kestää väkivallan, kuin saattaa lapsensa tai itsensä hengenvaaraan eroamalla. 3 Nainen voi myös ajatella, ettei tulisi toimeen yksin tai yksinhuoltajana. Hän voi kokea miehen kuitenkin hyväksi isäksi ja taloudelliseksi turvaksi perheelleen ja itselleen. Mies voi myös erotilanteessa uhata naista sillä, ettei nainen saa lapsia itselleen, vaan että lapset jäävät miehelle. Joskus jopa lähiomaisten tai ystävien painostus voi kohdistua siihen, ettei nainen jättäisi perhettään tai miestään. Naisen vanhemmilla voi olla jopa vanhanaikaisia käsityksiä siitä, ettei ero ole hyväksyttävää mistään syystä, tai sitten lähimmäiset eivät tiedä tai usko väkivallan olemassaoloa. Väkivaltaisesta parisuhteesta irtautuvan naisen auttaminen ja tukeminen Yksi parannus ja tavallaan apukeino on lakimuutos Sen myötä muun muassa lähisuhteessa olevaan henkilöön kohdistuvasta lievästä pahoinpitelyrikoksesta tuli virallisen syytteen alainen asia. (Länsi-Savo 2012). Länsi-Savon perheväkivaltaa käsittelevässä artikkelissa naisuhri kokee tämän hyvänä muutoksena siksi, ettei tällöin uhrin tarvitse itse päättää. Toki tapaukset on ensin saatettava poliisin tietoon, joten lakimuutos ei tietenkään poista eikä tuo julki läheskään kaikkea perheväkivaltaa. Perheväkivallasta kertovaa kirjallisuutta lukiessani mielestäni kävi selväksi, että perheväkivallan uhrit toivovat, että joku ulkopuolinen puuttuisi asiaan ja ottaisi asian puheeksi. Mielestäni olisi ensiarvoisen tärkeää esim. terveydenhoitohenkilökunnan kouluttaminen niin, että he tunnistaisivat väkivallan merkit. Kontrolloiva väkivaltaa tehnyt mies saattaa tulla vaimonsa mukana sairaalaan tai terveyskeskukseen, ja tämä usein jo takaa sen, että vaimo valehtelee vammojensa syntymisestä. Olisi tärkeää, että mikäli on pieninkin epäilys väkivallan käytöstä, vammautunut henkilö otettaisiin vastaan lääkärille tai hoitajalle ilman saattajaa. Saattajaa voidaan pyytää jäämään vaikka aulaan odottamaan, jotta saadaan tilaisuus keskustella vammojen synnystä kahden potilaan kanssa. Uhria pitää myös uskoa, ja apua tarjota ilman uhrin syyllistämistä. Ystävät ja sukulaiset tai naapurit eivät myöskään saisi ummistaa silmiään väkivallalta. Joskus ulkopuolisen puuttuminen väkivaltaan voi jopa pelastaa hengen. Mikäli naapurista kuuluu selviä väkivallan ääniä, kannattaa soittaa poliisit ja/tai mikäli uskallusta riittää, mennä soittamaan ovikelloa. Usein perhettään kohtaan väkivaltainen mies ei

4 4 halua antaa ulkopuolisille itsestään hakkaajan kuvaa, ja ovikellon soittaminen saattaa katkaista väkivaltaisen tilanteen. Tietysti voi olla vaarana, että auttaja joutuu myös vaaraan, tämän takia poliisin apuun turvautuminen voi olla viisainta. Väkivallasta selviytyäkseen tarvitaan aina väkivallan loppumista kokonaan. Monesti se tarkoittaa väkivaltaisen suhteen lopettamista, mutta joskus suhde voi myös jatkua, mikäli väkivaltainen puoliso ymmärtää syyllisyytensä, hakee apua ja on sitoutunut avun vastaanottamiseen ja hyväksikäyttämiseen, yleensä terapian avulla. Molemmissa tapauksissa uhrin selviytymisprosessi on yleensä pitkäaikainen, usein vuosia, joskus jopa vuosikymmeniä kestävä elpyminen. Uhri tarvitsee yleensä ammatillista apua tähän prosessiin. Julkisen sektorin resurssit väkivallasta selviytyvien auttamiseen eivät useinkaan riitä. Yksikään taho ei ota kokonaisvastuuta uhrin selviytymisen tukemisesta. Uhreja ei hoideta vakiintuneilla toimintatavoilla. Väkivallan uhrin on vaikea saada apua selviytymiseensä kriisivaiheen ja esimerkiksi turvakodista lähtemisen jälkeen. (Väänänen 2011, ) Mielestäni Suomessa olisi yhdenmukaistettava väkivallan uhrien hoito- ja terapiatapoja. Uhrin terapiaa olisi pystyttävä jatkamaan myös akuutin kriisivaiheen jälkeen niin, että uhrin selviytyminen elämässä olisi varmempaa. Hoidon jäädessä kesken voi uhri helposti palata myös väkivaltaiseen suhteeseen. Ihmisen psyyken ollessa nujerrettu, ei hänellä varmaankaan ole tarpeeksi voimavaroja itsensä, saati lastensa hoitamiseen. Lukiessani Hiitolan & Heinosen kirjaa Huostaanotto ja oikeudellinen päätöksenteko huomioni herätti erityisesti se, että tutkimuksen mukaan väkivaltaa käyttäville isille tarjotaan useammin yksilöapua kuin väkivallan uhreiksi joutuneille lapsille ja äideille. Kirjasta kävi myös selväksi, että väkivallan tekijöinä isä ja äiti asetetaan eri asemaan. Mikäli väkivallan tekijä on isä, isän ja lasten tapaamista puolletaan, kun taas äidin isään kohdistamissa väkivaltatapauksissa äiti leimataan huonoksi äidiksi, ja äidin ja lasten tapaamista rajoitetaan. Lasten huostaanottotapauksissa väkivalta muutoinkin monesti sivuutetaan, ikään kuin toisarvoisena asiana, eikä väkivallan kokemisen perusteella tarjota kriisiapua lapsille tai äideille. (Hiitola & Heinonen 2009, ) Mistä apua väkivallan uhreille

5 5 Akuutissa hädässä tietysti poliisilta ja terveydenhoidon ammattilaisilta, hätänumerot josta nämä tavoittaa, ovat 112 ja 911. Karkuun voi ja pitää lähteä tarvittaessa. Turvakodit ovat tätä varten perustettuja paikkoja. Turvakodista saat apua ja sinne voit soittaa aina, jos joku läheisessä ihmissuhteessasi on väkivaltainen tai uhkaava. Turvakoti on tarkoitettu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi silloin, kun kotiin jääminen väkivallan, uhkailun tai pelon takia on mahdotonta tai suorastaan vaarallista. Turvakodit on tarkoitettu sekä naisille että miehille ja heidän kanssaan tuleville lapsille. Rovaniemen ja Raahen turvakoteihin voivat lapset tulla myös ilman vanhempiaan. Turvakodin henkilökunta tukee sinua kriisitilanteen ratkaisemiseksi. Turvakodeilla on tarjolla myös avopalveluja, joista saat apua turvakodin jälkeen tai kun olet kokenut väkivaltaa, mutta et tarvitse turvakotia. (Nettiturvakoti 2012.) Turvakoteja on 14 kaupungissa. Turvakotien yhteystiedot löytyvät nettisivuilta. Mikäli paikkakunnalla ei ole turvakotia, voi ensihätään lähteä ystävän tai sukulaisen luo. Seuraava lista muista auttavista tahoista on kopioitu nettiturvakodin sivuilta: Muita auttavia tahoja Monika-Naisten valtakunnallinen puhelin p Tukea ja neuvoja väkivaltaa kohdanneille tai sen uhan alla eläville maahanmuuttajanaisille ympäri vuorokauden useilla kielillä. Muiden tahojen ylläpitämät turvakodit Suomen Punaisen ristin ylläpitämät Nuorten turvatalot antavat apua ja tukea alle 19- vuotiaille nuorille sekä heidän perheilleen viidellä paikkakunnalla. Muuta apua perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten väkivaltatyön avopalvelut. Kaapatut Lapset ry auttaa ja tukee kaappauksen, kaappausuhan tai vaikean huoltokiistan kohteena olevia lapsia sekä puolustaa heidän perus- ja ihmisoikeuksiaan. Yhdistyksen ylläpitämän avopalvelupisteen tehtävänä on myös vanhempien ja lasten psykososiaalinen kuntouttaminen vaikeissa kansainvälisissä ero- ja huoltokiistatilan-

6 teissa. Puh. (09) , sähköposti: toimisto(at)kaapatutlapset.fi, 6 Voimavarakeskus Monika on matalan kynnyksen palvelupiste, joka tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja kriisiapua väkivaltaa kokeneille tai sen uhan alla eläville maahanmuuttajataustaisille naisille, tytöille ja lapsille. Keskukset sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kajaanissa, Kemissä ja Mikkelissä. Yhteystiedot Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut. Puhelimitse Suomen vanhusten turvakotiyhdistyksen Suvanto ry:n neuvova puhelin p ti klo Suomen vanhusten turvakotiyhdistys Suvanto ry:n lakimiespäivystys p Päivystysajat Naisten linja p Naisten linjan maksuton neuvonta- ja tukipuhelin on tarkoitettu väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. Päivystysajat Rikosuhripäivystyksen auttava puhelin p Rikoksen uhrilla on mahdollisuus keskustella sellaisen henkilön kanssa, joka ymmärtää, mitä rikoksen kohteeksi joutuminen voi merkitä. Päivystysajat Rikosuhripäivystyksen Juristin puhelinneuvonta p ma-to klo Mahdollisuus tarkistaa rikoksen uhrin juridisia oikeuksia ja saada näihin asioihin liittyvää ohjausta. Raiskauskriisikeskus Tukinaisen Kriisipuhelin p Apua seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan kysymyksissä. Päivystysajat Raiskauskriisikeskus Tukinaisen Juristipäivystys p ma-to klo Tietoa ja neuvontaa seksuaalirikosasioissa.

7 7 Tietoa ja neuvontaa lähisuhdeväkivaltaa koskevissa asioissa. Suomen mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin p Välitöntä keskusteluapua kriiseissä oleville ja heidän läheisilleen. Päivystysajat Netissä Nettiturvakodin ajanvaraus nettikeskusteluun ammattilaisen kanssa. Naisten linja Neuvontaa ja tukea väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen Rikosuhripäivystyksen Rikunet on henkilökohtainen palvelu, joka on tarkoitettu rikoksen uhreille, heidän läheisilleen tai rikosasiassa todistaville. Tukinet on Internetissä toimiva kriisikeskus. Se keskittyy ihmisen auttamiseen arjen murheiden keskellä, kokemusten jakamiseen ja tuen löytymiseen sitä tarvitseville. -sivuilla kerrotaa omista rajoista, seurustelusuhteesta, väkivallasta ja avun hakemisesta. Mikkelissä apua tarjoavia tahoja: (Länsi-Savo 2012). Viola-väkivallasta vapaaksi ry Mikkelin kriisikeskus (su suljettu), Kriisipuhelin iltaisin Keskusteluapua mm. Perheasiainneuvottelukeskuksesta, mielenterveysseuroista, terveydenhuollon piiristä mm. mielenterveysvastaanotoilta, perhepalvelukeskuksista. Uhriutuminen Väkivallan aiheuttamaan sokkiin ja järkytykseen liittyy aina voimakkaita eristymisen ja voimattomuuden tunteita. Ellei reaktiovaiheessa todellisuuden kohtaamista voi tapahtua esimerkiksi tuen, avun tai voimavarojen puutteen vuoksi, väkivaltaa kokenut

8 8 saattaa jäädä psyykkisesti väkivallan aiheuttamien tunteiden kieltämisen vaiheeseen. Hän joutuu irrottamaan väkivallan aiheuttamat tunteet tietoisuudestaan ja itsestään. Kauhu aiheuttaa valetyyneyden (pseudo calm), jota kutsutaan jäätyneeksi peloksi. Uhri jää tilanteeseen, jossa hän joutuu kieltämään tapahtumien vakavuuden ja sen herättämät ja ylläpitämät todelliset tunteet itseltään. (Lehtonen & Perttu 1999, ) Mielestäni tämä uhriutumisen kuvaus tarkoittaa sitä, että kieltäessään omat oikeat tunteensa nainen kehittää ikään kuin kuoren oman sisimpänsä turvaksi ja haarniskaksi väkivaltaa kohtaan. Muuten hän ei ehkä selviäisi. Toisaalta uhriutuminen haittaa irtautumista ja tilanteen oikeanlaista tajuamista. Uhriutumisessa tapahtuu myös tavallaan aivopesua väkivallan tekijän taholta. Uhri alkaa uskoa olevansa huono ja ansaitsevansa kohtelunsa. Kun ollaan siinä pisteessä, että uhri kuvittelee itse aiheuttavansa oman väkivaltaisen kohtelunsa ja ansaitsevansa sen, on väkivallan tekijä jo todella vahvoilla. Hän voi muokata uhrin ajatuksia miltei miten tahansa, ja tarvitaan joku todella suuri sysäys, jotta uhri saadaan irtautumaan suhteesta. Tällainen voi olla esimerkiksi se, jos väkivalta laajenee lapsiin, tai äiti tajuaa, mitä vahinkoa isän väkivaltainen käytös aiheuttaa lapsen psyykeelle. Myös joku ulkopuolinen voi saada naisen tajuamaan tilanteensa ja hakemaan apua. Joskus todelliseen hengenvaaraan joutuminen pahoinpitelyn seurauksena voi saada naisen tajuamaan tilanteen. Yhteenvetoa ja omia ajatuksia Tehtävän esimerkissä kuvataan mielestäni tyypillinen tapaus. Mies ei tunnusta käyttäytyneensä väkivaltaisesti ja pyrkii edelleen kontrolloimaan ja vaikuttamaan naiseen uhkaamalla naisen halutessa eroa. Nainen on aivan varmasti masentunut ja oikeutetusti saanut raivokohtauksiakin miehen väkivaltaisen käytöksen takia. Mies on varmaan ulospäin muille ihmisille juurikin se malli-isä ja esimerkillinen aviomies, perheensä elättäjä ja taloudellinen tuki ja turva. Väkivallalla mies on saanut vaimonsa alistettua ja todennäköisesti pelokkaaksi ja hysteeriseksikin niin, että ulkopuoliset voivat kuvitella juuri niin kuin mies heidän haluaakin kuvittelevan. Mies käyttää lapsia hyväkseen luvaten heille mönkijää ja ponia ym. materiaa, jota äidillä ei varmaankaan ole varaa tarjota. Naiselle irtautuminen voi olla todella vaikeaa, etenkin aiemmin kuvaamistani seikoista johtuen. Hän on todennäköisesti menettänyt itsetuntoaan, omaa minäkuvaansa ja saa-

9 9 nut muitakin pitkään jatkuneen väkivallan oireita joita aiemmin kuvasin. Pelko lasten menettämisestä vaikeuttaa vielä irtautumista. Nainen tarvitsisi ehdottomasti ulkopuolista niin ammatti- kuin ystäväapuakin pysyäkseen päätöksessään ja pystyäkseen eheytymään niin, että hän voi huolehtia itsestään ja lapsistaan.

10 LÄHTEET 10 Hiitola, Johanna & Heinonen, Hanna Huostaanotto ja oikeudellinen päätöksenteko. Hallinto-oikeuksien ratkaisut huostaanottoasioissa Raportti 46. Helsinki: Yliopistopaino. Lehtonen, Anja & Perttu, Sirkka Naisiin kohdistuva väkivalta. Tampere: Tammer-Paino Oy. Länsi-Savo (Jutuntekijää ei poikkeuksellisesti ilmoitettu.) Lyötäväksi ei saa alistua. Länsi-Savo , Nettiturvakoti Apua perheväkivaltaan- turvallisuutta lähisuhteisiin. Turvakotien nettisivut. WWW-dokkumentti. https://www.turvakoti.net. Ei päivitystietoa. Luettu Väänänen, Kristiina Miten selviytyä väkivallasta. Artikkeli kirjasta Veitsen terällä, Naiseus ja parisuhdeväkivalta. Toimittajat Hannus, Riitta, Mehtola, Sirkku, Natunen, Luru & Ojuri, Auli. Ensi- ja turvakotien liiton raportti 13. Hämeenlinna: Kariston kirjapaino Oy.

Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille

Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille 1 Onko joku tuntemasi nainen parisuhdeväkivallan kohteena? Opas perheenjäsenille, ystäville ja naapureille 2 Väkivallan kohteena olevien naisten läheisille suunnattua opasta työstäessämme olemme hyödyntäneet

Lisätiedot

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä Kirjan tekemiseen on saatu STM / Terveyden edistämisen varoja ISBN 951-97930-1-1

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI PARI- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISESTA JA SEN HALLINNASTA

PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI PARI- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISESTA JA SEN HALLINNASTA PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI PARI- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISESTA JA SEN HALLINNASTA 1 (Käännös) PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAMALLI PARI- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISESTA JA SEN HALLINNASTA

Lisätiedot

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa kuva Andrei Bildjuschkin Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa Turun lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä 2013 1 Tiivistelmä 1. Johdanto ja työryhmä 2. Mitä väkivalta on Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN

PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN PERHE- JA LA HISUHDEVA KIVALLAN EHKA ISY JA VA HENTA MINEN PIEKSA MA ELLA Sisällys SAATTEEKSI... 2 JOHDANTO... 3 MITÄ PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA ON... 4 Yleistä... 4 Väkivallan eri muodot... 5 PERHE-

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2

SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 MITÄ PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA ON? 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan muodot 3 2.2.1 Fyysinen väkivalta 3 2.2.2 Psyykkinen väkivalta 3 2.2.3 Seksuaalinen väkivalta

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN. Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN. Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille Sisällys ALKUSANAT... 1 1 JOHDANTO... 2 2 LÄHISUHDEVÄKIVALLAN MUODOT... 3 3 VÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN...

Lisätiedot

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa

Opas. syöpäpotilaan läheiselle. Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Opas syöpäpotilaan läheiselle Kun läheinen sairastuu syöpään perhe ja parisuhde miten itse jaksaa Te k s t i Sinikka Arhovaara ja Leena Rosenberg sekä Harri Vertio ja Hilkka Karesluoto Ku v i t u s Bosse

Lisätiedot

Toimintamalli Raahen seutukunnassa

Toimintamalli Raahen seutukunnassa RAAHEN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ Toimintamalli Raahen seutukunnassa lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn, puuttumiseen ja hoitoon Päivitetty 22.12.2008/Pauliina Tuomivaara/Perheneuvola 1 1

Lisätiedot

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan

Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan Poikkihallinnollinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimenpideohjelma 2013 1 2 Sisällys ALKUSANAT 4 1. PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA 6 1.1. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmiönä 6 1.2. Perhe- ja

Lisätiedot

AINO KARLA - HEIDI KYTÖAHO - MARIAM LAURÉN

AINO KARLA - HEIDI KYTÖAHO - MARIAM LAURÉN AINO KARLA - HEIDI KYTÖAHO - MARIAM LAURÉN Tytöstä naiseksi Vastauksia maahanmuuttajatyttöjen kysymyksiin SISÄLLYS Kehittämistyön ohjaajina ovat toimineet Metropolian lehtori Sirkka Pietiläinen sekä Helsingin

Lisätiedot

Muhoksen lähisuhde- ja perheväkivaltaohjelma

Muhoksen lähisuhde- ja perheväkivaltaohjelma Muhoksen lähisuhde- ja perheväkivaltaohjelma Muhos kevät 2008 Hilkka Karttunen Sanna Mäki-Runsas Juha Niemelä Jouko Tapio Sisältö 1. Johdanto 3 2. Lähisuhdeväkivalta ilmiönä 4 3. Väkivallan tunnistaminen

Lisätiedot

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi!

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! BREAKING THE TABOO Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! KIRJOITTAJAT: ITÄVALTA Austrian Red Cross Claudia Gröschel, Charlotte Strümpel, Cornelia Hackl Forschungsinstitut des

Lisätiedot

Mietitkö eroa tai oletko jo eronnut?

Mietitkö eroa tai oletko jo eronnut? Mietitkö eroa tai oletko jo eronnut? Sisällys Sivu Avioeron hakeminen Avoliitosta eroaminen Ero väkivaltaisesta suhteesta Auttajatahot Käräjäoikeus Oikeusaputoimisto Porvoon turvakoti Kela Lastenvalvoja

Lisätiedot

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen

Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Rikoksen uhrin ja tekijän ohjaaminen palvelujen ja avun piiriin ja rikosuhripalvelujen saatavuuden varmistaminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti/2012 Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suhde

Lisätiedot

OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ

OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ Maarit Tyrväinen OPAS ALKOHOLISTIN PUOLISON AUTTAMISEEN JA TUKEMISEEN ALKOHOLIPERHEESSÄ Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.11.2010 Tekijä(t)

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA

LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA LAPSEN SEKSUAALINEN RIISTO JA PAHOINPITELY TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA LAPPEENRANNAN PERHEVÄKIVALTATYÖRYHMÄ KOJO RAIJA, LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN

Lisätiedot

kykyä tunnistaa, kykyä puuttua Lähisuhde- ja perheväkivalta sosiaalialan riippumaton ammattilehti Juuret kulttuurikameleonteille

kykyä tunnistaa, kykyä puuttua Lähisuhde- ja perheväkivalta sosiaalialan riippumaton ammattilehti Juuret kulttuurikameleonteille sosiaalialan riippumaton ammattilehti 5 2008 Juuret kulttuurikameleonteille Työvoimapula uhkaa hyvinvointiamme Luottamus vanhuspalveluihin vaihtelee Sosiaalipalveluiden yksilöllinen budjetointi Britanniassa

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Seksuaalista väkivaltaa kokeneen akuuttiapu terveydenhuollon toimipisteessä

Seksuaalista väkivaltaa kokeneen akuuttiapu terveydenhuollon toimipisteessä Seksuaalista väkivaltaa kokeneen tutkimus- ja hoito terveydenhuollon toimipisteissä Kansio sisältää Seksuaalista väkivaltaa kokeneen akuuttiapu terveydenhuollon toimipisteessä Ohjattu tutkimus- ja hoitoprotokolla

Lisätiedot

ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti hinta 5 e No 2 2013 vakautta monenlaiseen väsymiseen nainen selviää väkivallasta

ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti hinta 5 e No 2 2013 vakautta monenlaiseen väsymiseen nainen selviää väkivallasta ensi- ja turvakotien liiton jäsenlehti hinta 5 e No 2 2013 vakautta monenlaiseen väsymiseen nainen selviää väkivallasta 4 11 Kannen kuvassa Alvari-perhetyöntekijä Sini Ulmanen ja asiakasperheen lapsi (selin).

Lisätiedot

Sisältö. 1. Taloudellinen väkivalta ennen eroa s. 3 Monenlaista väkivaltaa Lapsiin kohdistuva väkivalta

Sisältö. 1. Taloudellinen väkivalta ennen eroa s. 3 Monenlaista väkivaltaa Lapsiin kohdistuva väkivalta 2 Sisältö 1. Taloudellinen väkivalta ennen eroa s. 3 Monenlaista väkivaltaa Lapsiin kohdistuva väkivalta 2. Ero tulossa, mitä tehdä? s. 5 Tarvitsetko oikeudellista apua? Uuden kodin perustaminen Lapsen

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 18.1.2013 3 2 (38) SISÄLLYS 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

POIS VÄKIVALLASTA SUUNTAVIIVOJA NAISTEN TURVAKODIN PERUSTAMISEEN JA TOIMINTAAN

POIS VÄKIVALLASTA SUUNTAVIIVOJA NAISTEN TURVAKODIN PERUSTAMISEEN JA TOIMINTAAN POIS VÄKIVALLASTA SUUNTAVIIVOJA NAISTEN TURVAKODIN PERUSTAMISEEN JA TOIMINTAAN SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Sanasto 1 Johdanto 4 2 Teoreettinen tausta 7 3 Tavoitteet ja periaatteet 15 4 Turvakodin perustaminen

Lisätiedot

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s

k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s Raahen k o u l u - j e n k r i i s i - o p a s 2 0 0 8 Raahen kaupunki Opetustoimi Koulun valmiusryhmään kuuluvat yleensä: * Rehtori tai vararehtori, * Kouluterveydenhoitaja, * Koulupsykologi ja kuraattori

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille 1 Johdanto Sisällys Johdanto 3 1. Suomalainen alkoholikulttuuri kasvun ympäristönä 5 A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta

Lisätiedot