CVSalme Mahlakaarto. Terveydenhuollon kandidaatti, pääaine kansanterveystiede ja liikuntalääketiede Jyväskylän yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CVSalme Mahlakaarto. Terveydenhuollon kandidaatti, pääaine kansanterveystiede ja 29.3.1990 liikuntalääketiede Jyväskylän yliopisto"

Transkriptio

1 Tutkinnot Filosofian tohtori, aikuiskasvatustiede Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Jyväskylä Sosiaalialan opettajankoulutus Terveydenhuollon kandidaatti, pääaine kansanterveystiede ja liikuntalääketiede Journalistiikan approbatur Turun sairaanhoito-oppilaitos Erikoissairaanhoitaja, mielenterveystyö-psykiatrinen sairaanhoito Keski-Suomen sairaanhoito-oppilaitos Sairaanhoitaja Saloisten yhteislyseo Ylioppilastutkinto Muu koulutus Suomen Morenoinstituutti Psykodraamaohjaajan (PDO) tutkinto Suomen Morenoinstituutti Psykodraaman jatkokoulutus (150 h) Jyväskylän kesäyliopisto Luovan liiketerapian perusteet (38 h) Tampereen yliopisto Psykodraaman jatkokoulutus (10 ov) Tampereen sosiaalialan oppilaitos Psykodraaman jatkokoulutus (200 h) Fisherin rakentava valinta -kouluttajakoulutus(37 h) Suomen Morenoinstituutti Toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan tutkinto (44 ov) Ilmaisukasvatuksen approbatur-opintoja (10 ov)

2 Oulun yliopisto Meritointijärjestelmään valmentava koulutus (4 ov) Helsingin yliopisto Opetusalan konsultaatiokoulutusohjelma, konsultatiiviset ja työnohjaukselliset työtavat: työnohjaajakoulutus (20 ov) Jyväskylän sosiaalialan oppilaitos Ilmaiseva taidetyöpaja -kurssi (40 h) Seurakuntaopisto, Uskonnonpedagoginen instituutti Toimiva koulu -kurssi (48 h) Keski-Suomen lääninhallitus, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri kl Keski-Suomen perhekeskeisen työn ja perheterapian projekti (60 h) Hahmoterapian ja transpersoonallisen psykoterapian koulutusohjelma (120 h) Työura ID Mahlakaarto oy Toimitusjohtaja 2011 Kuuntytär ky Yrittäjä Työelämäkehittäjä, Proagent-hanke (2 kk) 2011 Tutkija, Profid-hanke (4 kk) Vantaan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Työnohjaajakoulutuksen työnohjaaja (120 h) Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu Koulutussuunnittelija, täydennyskoulutuskeskus (5 v 7 kk) Opettajankoulutus, kasvuryhmät (yht. 450 h) Tuntiopettaja (11 kk) Opettajankouluttaja Itseilmaisusta toiminnallisuuteen ja draaman käyttöön opetuksessa (3 ov/v) Jyväskylän sosiaalialan oppilaitos Päätoiminen tuntiopettaja (19 h/vk, 4 kk)

3 Jyvälän kansalaisopisto Tarinateatterin peruskurssi (30 h) 1997 Omat voimavarat -kurssi (30 h) 1997, varhaiskasvatuksen laitos Vuorovaikutus opettajan ammatissa (2 ov) 2001, opettajankoulutuslaitos Ilmaisukasvatuksen cum laude -opinnot: itsetuntemus, vuorovaikutustaidot ja ryhmädynamiikka -kurssi (1,5 ov/v), avoin korkeakoulu Ilmaisukasvatuksen cum laude -kurssi: sosiodraamakurssi (1 ov/v) , 2001, täydennyskoulutuskeskus Työohjaajakoulutukseen osallistuneiden ohjaus (20 h) Toimistovirkailija (2 kk) 1989 Jyväskylän ympäristölehti Toimittajaharjoittelija (20 h/vk, 4 kk) 1988 Keski-Suomen sairaanhoito-oppilaitos Va. sairaanhoidonopettaja (1,5 kk) 1986 Luennoitsija (372 h) Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kl, lastenpsykiatrinen osasto Va. sairaanhoitaja (3 kk) Va. erikoissairaanhoitaja (1v 8 kk) Erikoissairaanhoitaja (8 kk) Va. erikoissairaanhoitaja (20 h/vk, 6 kk) Va. erikoissairaanhoitaja (10 h/vk, 11 kk) Apulaisosastonhoitaja (8 v.) Va. sairaanhoitaja (4 kk) Va. apulaisosastonhoitaja (1 kk) 1979 Stureby Sjukhus, Tukholma Va. apulaisosastonhoitaja (6 kk) Raahen seudun terveydenhuollon ky Va. terveyskeskusavustaja (1,5 kk) 1976 Va. terveydenhoitaja/sairaanhoitaja (2 kk) 1977 Petäjäveden kunnan koululaitos Vs. luokanopettaja (1,5 kk)

4 Rahoituspohjaiset koulutus- ja kehittämisohjelmat Suunnittelijana ja kouluttajana Työsuojelurahasto Ensi- ja turvakotien liitto: Professional empowerment -ohjelma 2011 Lempäälän kunnan päivähoito: Voimaantumisen kehitysohjelma 2006 Aura oy: Voimaantumisen kehitysohjelma Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri: Voimaantumisen kehitysohjelma Opetushallitus Opettajan työkalupakki -täydennyskoulutus (3 ov), kolme ryhmää Portfolio opettajan ammatillisen kehittymisen tukena (3 ov) 2001 Portfolio tukemaan hyvää itsetuntoa ja mielenterveyttä 2000 ammatillisessa kehittymisessä (3 ov) Itseilmaisusta toiminnallisuuteen ja draaman käyttöön opetuksessa 2000 (3 ov) Yhdessä siivet kantavat yhteisöllinen oppiminen muutoksen strategiana (10 ov) Portfolio ammatillisen kasvun tukena (3 ov) 1999 Etelä-Suomen läänihallitus Vuorovaikutus- ja työyhteisövalmennukset Länsi-Suomen lääninhallitus Kriisi- ja traumatyön kouluttajakoulutus (19,5 ov) Esimies käytännön muutosprosessin johtajana (5 ov) 2000 Ohjaavaksi kouluttajaksi (6 ov) 1999 Kouluttajavalmiuksien kehittäminen (4 ov) 1999 Henkilöstökouluttajaopinnot (6 ov) Portfolio kasvun ja ohjauksen tukena (8 ov) Toiminnalliset menetelmät ryhmänohjaamisessa (6 ov) Vuorovaikutteiset työtavat opetuksessa (4 ov) Ryhmän ohjaamisen taidot (6 ov), kolme koulutusohjelmaa Muuttuvan ja kehittyvän työyhteisön tukeminen (15 ov), kaksi koulutusohjelmaa 4

5 Opetusministeriö Hämeen ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Ryhmänohjaajan erikoistumisopinnot (20 ov), viisi ohjelmaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Ammatillisen aikuiskouluttajan erikoistumisopinnot (40 ov) Työministeriö Keski-Suomen perheterapeutit: Self empowerment -ohjelma (8 ov) Julkaisut Eteläpelto, A., Hökkä, P. Vähäsantanen, K., Paloniemi, S. ja Mahlakaarto, S. (2013), Opettajan ammatillinen identiteetti ja toimijuus: haasteita ja ratkaisuja. Kirjassa Jääskelä, P., Klemola, U., Lerkkanen, M., Poikkeus, A., Rasku-Puttonen, H. ja Eteläpelto A. (toim.) Yhdessä parempaa pedagogiikkaa: Interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa. paino, Jyväskylä. Mahlakaarto, S. (2010), Voimaantuminen identiteettityönä vahvaksi työssä? Kirjassa Collin, K, Paloniemi, S., Rasku-Puttonen, H, Tynjälä. P.( toim). Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus.wsoypro oy, Helsinki. Mahlakaarto, S. (2010), Subjektiksi työssä Identiteettiä rakentamassa voimaantumisen kehitysohjelmassa. Väitöskirjatyö. Jyväskylän Yliopiston julkaisuja 394, paino. Hänninen, S., Eteläpelto, A. (2008), Promoting professional subjectivities and personal agency at work: The long-term influences of an empowerment programme. Teoksessa Billett, S., Harteis, C, Eteläpelto, A. (2009), Emerging perspectives of workplace learning. Sense Publishers. Hänninen, S. (2009), Sisäiset ja ulkoiset äänet Voimaantumisen tarinat subjektiuden vahvistajana. Aikuiskasvatuslehti (1/2009) Hänninen, S., Eteläpelto, A. (2008), The personal and professional empowering of health care employees: Effects of a program of empowerment. (submitted). Hänninen, S. (2006), Voimaantumisen kehitysohjelma persoonallisen ja ammatillisen identiteetin tukijana. Kirjassa Eteläpelto, A., Onnismaa, J. (toim.) (2006), Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu. Hänninen, S. (1997), Portfolio mahdollisuus opettajan ja opiskelijan kasvuun?. Peda-forum. 5

6 Hänninen, S. (1996), Itsetuntemus yhtenä ammattitaidon kulmakivenä. Ammattikasvatuslehti 6/1996, ss Hänninen, S. (1996), Minä ja minuus draamapedagogiikan lähtökohtia ja sovelluksia ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja 12, Jyväskylä. Hänninen, S., Piirainen, M., & Kannas, L. (1989), Terveyskasvatus ja psykiatrisen potilaan hoito: Vertaileva analyysi tavoitteista, sisällöstä ja menetelmistä. Kirjassa Kannas, L. & Rimpelä, A. (toim.) Terveyskasvatustutkimuksen vuosikirja. Lääkintöhallituksen julkaisuja, Terveyskasvatus, Tutkimukset-sarja, Helsinki, ss Kansainväliset kongressit Shanghai: 7th International Conference on Researching Work and Learning Jyväskylä: Earli International Conference Budabest: Earli International Conference Sydney: 4th International Conference on Researching Work and Learning Apurahat ja stipendit Työsuojelurahasto Tutkija-apuraha Matka-apuraha 2007 Kunnallisalan kehittämissäätiö Tutkija-apuraha Opetushallitus Opetuksen kehittäminen 1994 Opetuksen laatupalkinto opettajankoulutuslaitoksen työryhmälle: 1997 Rasku-Puttonen H., Hänninen S., Jalkanen P., Karkela E., Laurio K-L, Makkonen M-L ja Pitkänen P. 6

Hanna Vilkka ANSIOLUETTELO/VASTAAVA SELVITYS

Hanna Vilkka ANSIOLUETTELO/VASTAAVA SELVITYS Hanna Vilkka ANSIOLUETTELO/VASTAAVA SELVITYS KUKA OLEN? Olen Hanna Vilkka (synt. 1966) Helsingin yliopistossa valtiotieteellisessä tiedekunnassa pääaineena sosiologiaa opiskellut valtiotieteiden tohtori.

Lisätiedot

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön!

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön! Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön! P Päivi Hökkä, Susanna Paloniemi, Katja Vähäsantanen, Sanna Herranen, Mari Manninen & Anneli Eteläpelto (toim.) Ammatillisen

Lisätiedot

TEOREETTISIA NÄKÖKULMIA AMMATILLISEEN KASVUUN Aila Wallin 2007

TEOREETTISIA NÄKÖKULMIA AMMATILLISEEN KASVUUN Aila Wallin 2007 TEOREETTISIA NÄKÖKULMIA AMMATILLISEEN KASVUUN Aila Wallin 2007 Olen itse aktiivisesti työskennellyt ammatillisen kasvun parissa nyt jo toistakymmentä vuotta, työnohjaajana, kouluttajana ja organisaatiokonsulttina.

Lisätiedot

Subjektiksi työssä - Identiteettiä rakentamassa voimaantumisen kehitysohjelmassa. Salme Mahlakaarto

Subjektiksi työssä - Identiteettiä rakentamassa voimaantumisen kehitysohjelmassa. Salme Mahlakaarto Subjektiksi työssä - Identiteettiä rakentamassa voimaantumisen kehitysohjelmassa Salme Mahlakaarto ABSTRACT Mahlakaarto, Salme Becoming a subject at work - constructing identity within a program of empowerment

Lisätiedot

Curriculum Vitae. As6

Curriculum Vitae. As6 Curriculum Vitae SUKUNIMI Leppilampi ETUNIMI Asko Antero SYNTYMÄAIKA 24.5.1951 OSOITE Rautellinkatu 11 as 4, 15140 LAHTI FAKSI +358-3- 7530629 MATKAPUHELIN +358-40 8322552 E-MAIL asko.leppilampi@leppilampi.com

Lisätiedot

Yliopistopedagogiikka, peruskurssi 10 op (pedagogiikkaan painottuva opintokokonaisuus)

Yliopistopedagogiikka, peruskurssi 10 op (pedagogiikkaan painottuva opintokokonaisuus) CURRICULUM VITAE HANNA VILKKA, synt. 1966 TYÖELÄMÄNTAITONI Ongelmanratkaisukyky, systemaattinen ajattelu ja sisällöntuotanto, tutkimus- ja kehittämismenetelmät, taito oppia uutta, taito tulla toimeen hyvin

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO 24.04.2013. Jussi Ylinen. Siviilisääty Avioliitossa, tytöt syntyneet 2004 ja 2009

ANSIOLUETTELO 24.04.2013. Jussi Ylinen. Siviilisääty Avioliitossa, tytöt syntyneet 2004 ja 2009 Eerolantie 22 40270 Palokka ANSIOLUETTELO 24.04.2013 040 5829493 jussi.ylinen@suomi24.fi http://koti.mbnet.fi/jusylin Henkilötiedot Nimi Syntymäaika ja paikka Ylinen Jussi Heikki 04.07.1973 Espoo Siviilisääty

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla

Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Anne Virtanen Tutkijatohtori, KT Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Julkaisija: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu amok@oamk.fi http://www.oamk.fi/amok Sisällön asiantuntijuus ja kieliasu: Opettajakorkeakoulun

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus: Sairaanhoitajan tutkinto 1977, Savonlinnan sairaanhoito-oppilaitos

Ammatillinen koulutus: Sairaanhoitajan tutkinto 1977, Savonlinnan sairaanhoito-oppilaitos 1 DIALOGIUS OY Y-tunnus 2510129-7 www.dialogius.fi CV Nimi: Liisa Kilvensalmi, ent Liukkonen, Ammatti: Toimitusjohtaja, STOry työnohjaaja, johdon ja esimiesten valmentaja Syntymäaika: 1955 Osoite: Akkavuorenkatu

Lisätiedot

Europass curriculum vitae

Europass curriculum vitae Europass curriculum vitae Henkilötiedot Sukunimi / Etunimet Osoite Rapo / Ari Tapani Pääskyntie 6, FIN-16300 ORIMATTILA, Finland Puhelimet +358 20 615 6386 (työ) +358 44 033 0333 Faksi +358 20 615 3388(työ)

Lisätiedot

YHTEENVETO MAAKUNTAJOHTAJAN VIRKAAN HAKENEISTA JA SUOSTUMUKSEN ANTANEISTA:

YHTEENVETO MAAKUNTAJOHTAJAN VIRKAAN HAKENEISTA JA SUOSTUMUKSEN ANTANEISTA: YHTEENVETO MAAKUNTAJOHTAJAN VIRKAAN HAKENEISTA JA SUOSTUMUKSEN ANTANEISTA: HENKILÖTIEDOT: Kettunen Juha, 57 v. Kauppatieteiden tohtori, tekniikan tohtori, filosofian tohtori, yhteiskuntatieteiden lisensiaatti

Lisätiedot

Europass curriculum vitae

Europass curriculum vitae Europass curriculum vitae Henkilötiedot Sukunimi / Etunimet Osoite Rapo / Ari Tapani Pääskyntie 6, FIN-16300 ORIMATTILA, Finland Puhelimet +358 40 762 3732 (työ) +358 44 033 0333 Faksi +358 20 513 1759

Lisätiedot

Vertaisuus voimavarana ohjauksessa

Vertaisuus voimavarana ohjauksessa Vertaisuus voimavarana ohjauksessa Leena Penttinen, Elina Plihtari, Terhi Skaniakos & LeenaValkonen (toim.) VERTAISUUS VOIMAVARANA OHJAUKSESSA 1 Toimittajat: Leena Penttinen, Elina Plihtari, Terhi Skaniakos

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutusohjelma

Sosiaalialan koulutusohjelma SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Social Services Tutkinto: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: sosionomi (AMK) Opintojen

Lisätiedot

Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa

Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa Tietoa työstä KOOTTU TAMMI-MAALISKUUSSA 2015 Tea Rasi Guy Ahonen Rauno Hanhela Työhyvinvointi johtajuuden koulutusohjelmissa Suomessa KOOTTU TAMMI-MAALISKUUSSA

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007

Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007 Jyväskylän yliopisto KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2005 2007 Jyväskylä 2005 Toimitettu kasvatustieteiden tiedekunnassa Vastaava toimittaja opintoasiainpäällikkö Riitta Kesonen ISSN 0357-4806

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Humanistinen ammattikorkeakoulu Annankatu 12 A 17, 00120 Helsinki p. 020 762 1390, f. 020 762 1391 www.humak.fi,

Lisätiedot

POVER PSYKIATRISEN HOITOTYÖN MALLI VERKOSTOT LOPPURAPORTTI AMMATILLISEN PÄTEVYYDEN KEHITTÄMISESSÄ. Päivi Vuokila-Oikkonen ja Mervi Kivirinta (toim.

POVER PSYKIATRISEN HOITOTYÖN MALLI VERKOSTOT LOPPURAPORTTI AMMATILLISEN PÄTEVYYDEN KEHITTÄMISESSÄ. Päivi Vuokila-Oikkonen ja Mervi Kivirinta (toim. POVER PSYKIATRISEN HOITOTYÖN MALLI VERKOSTOT AMMATILLISEN PÄTEVYYDEN KEHITTÄMISESSÄ LOPPURAPORTTI Päivi Vuokila-Oikkonen ja Mervi Kivirinta (toim.) Diakonia-ammattikorkeakoulu 2007 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

Ohjelma. Yksikönjohtaja Irmeli Männistö, Oulun seudun ammattiopisto. Ajankohtaista lähihoitajakoulutuksesta Opetusneuvos Aira Rajamäki, Opetushallitus

Ohjelma. Yksikönjohtaja Irmeli Männistö, Oulun seudun ammattiopisto. Ajankohtaista lähihoitajakoulutuksesta Opetusneuvos Aira Rajamäki, Opetushallitus klo 12.00-12.10 klo 12.10-12.45 klo 12.45-13.00 klo 13.00-13.45 klo 13.45-14.00 klo 14.00-14.15 klo 14.15-14.30 klo 14.30-14.45 Ohjelma Avaussanat Yksikönjohtaja Irmeli Männistö, Oulun seudun ammattiopisto

Lisätiedot

kouluttaja, Suomen Punainen Risti 11/00-12/05 - Vertaissovitteluprojekti, koululaisten sovittelu menetelmän suunnittelu, kehittäminen ja koulutukset

kouluttaja, Suomen Punainen Risti 11/00-12/05 - Vertaissovitteluprojekti, koululaisten sovittelu menetelmän suunnittelu, kehittäminen ja koulutukset 1 Curriculum Vitae Nimi: Maija Sisko Gellin Kotipaikkakunta: Kirkkonummi gsm: 040-7079076 / email: maija.gellin@sovittelu.com Työhistoria vuodesta 1996 eteenpäin koulusovitteluohjelman VERSO ohjelmajohtaja,

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT. YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen

YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT. YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen 1 Jokaisen ihmisen tulisi tänään ajatella omaa työtään yrittäjämäisesti. On tärkeää päättää mitä haluaa ja mihin pyrkii, sekä pitää

Lisätiedot

Palvelut. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Täydennyskoulutus

Palvelut. Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Täydennyskoulutus Palvelut Ammatillinen opettajakorkeakoulu Täydennyskoulutus 2014 2015 Kenelle? Täydennyskoulutuksemme on suunnattu opetusalan henkilöstölle sekä pedagogisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille eri

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUS Tutkinto Sosiaali-

Lisätiedot

Europass curriculum vitae

Europass curriculum vitae Europass curriculum vitae Henkilötiedot Sukunimi / Etunimet Osoite Rapo / Ari Tapani Pääskyntie 6, FIN-16300 ORIMATTILA, Finland Puhelimet +358 20 6156 386 (työ) Faksi +358 20 615 3388 (työ) Sähköposti

Lisätiedot

Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen

Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen Aina on opittavaa ja voi oppia lisää - Kiljavan opiston opettajien osaamisen kehittäminen Pro gradu - tutkielma Jere Juntumaa Kasvatustiede 2015 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17. vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17. vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014 KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17 vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2014 alkaen. On mahdollista, että

Lisätiedot