Lapsityö perheväkivaltaa kokeneiden ja todistaneiden lasten kanssa Tampereen ensi ja turvakoti ry:ssä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapsityö perheväkivaltaa kokeneiden ja todistaneiden lasten kanssa Tampereen ensi ja turvakoti ry:ssä"

Transkriptio

1 Lapsityö perheväkivaltaa kokeneiden ja todistaneiden lasten kanssa Tampereen ensi ja turvakoti ry:ssä Anne Tiainen 2011

2 Lapsityön historiaa vensi ja turvakotien liiton järjestämä Lapsen aika koulutus vtavoitteena oli kehittää ja tuoda käyttöön väkivaltaa todistaneille ja kokeneille 3 18 vuotiaille yksilö ja ryhmätyömuotoja vtarkoituksena oli kouluttaa jäsenyhdistysten työntekijöitä lasten kanssa tehtävään työhön vlapsi näkyväksi ja tasavertaiseksi asiakkaaksi vlapsityö pysyväksi työmuodoksi ensi ja turvakodin laitos ja avopalveluihin Anne Tiainen 2008

3 Lapsityön tavoitteet vmahdollisuus ikätason mukaiseen perheväkivallan käsittelyyn vperheväkivaltakokemusten jäsentäminen, tapahtumien sanottaminen vselviytymiskeinojen tunnistaminen ja tukeminen vläheisverkostojen kartoittaminen vlapsen avuntarpeen ja jatkohoidon kartoitus ja järjestäminen vvanhempien ohjaaminen omaan työskentelyyn Anne Tiainen 2008

4 Lapsityössä huomioitavia asioita vlapsella on oltava vanhempien lupa vlapsella tieto, kenelle asioista kerrotaan vlapsen ikätason mukainen työskentely vlapsella sama työntekijä koko ajan vlapsella on tieto tapaamisista vlapselle rauhallinen tila työskentelyyn vlapsen tapaamisiin liittyy aina iloa ja mukavaa tekemistä vtyöntekijän tehtävänä on kuvailla lapsen kokemusta perheen tilanteesta vanhemmille ja sosiaalityöntekijälle Anne Tiainen 2008

5 Lapsityön menetelmät vleikki: nukkekoti, hälytysajoneuvot vtunnekortit: vahvuuskortit, perhekortit vpelit: Lautapelit vkädentaidot: huovutus, kipsi, tunnenaamio, unisieppari vperhekuva piirtäen, maalaten tai kuvilla vkehonkuva vsarjakuva vtunnekartta vtunnelabyrintti vsadut, tarinat ja tunnekirjat Anne Tiainen 2008 vhaastattelulomakkeet

6 Huoli lapsesta, jonka perheessä väkivaltaa Sosiaalityöntekijän, turvakodin työntekijän, yhteistyötahon soitto Maksusitoumus sosiaalitoimelta Vanhemman soitto Tutustumisajan sopiminen Tutustumiskäynti; mukana ainakin lapsi/lapset ja lähivanhempi Lapsityön käyntikerrat sovitaan 1käyntikerta tutustuminen, turvallisuus, perhekuva 1käyntikerta verkostot, havainnointi 1käyntikerta oma keho, tunteet, havainnointi 1käyntikerta vahvuudet, selviytymiskeinot 1käyntikerta tapaamisten tarkastelua, jatkosuunnitelma Neuvottelu; vanhemmat, sosiaalityöntekijä, mahdollisesti lapsi ja lapsityöntekijä Työskentelyä jatketaan Työskentely Puhurissa jatkuu Siirto toiselle hoitavalle taholle

7 Elävä päiväkirja kuinka työ syntyi Anne Tiainen 2011

8 Työn syntyhistoria Halusta / tarpeesta Tarkastella tehtyä työtä Arvioida työn kehittämistä Arvioida työn merkitystä Anne Tiainen 2011

9 Lapsi dokumenteissa Lapsista kirjattu ainoastaan henkilötiedot, lasten kokemuksia ei kirjattu Kirjaukset myös aikuisista niukat. Lomakkeiden kohta Lapseen kohdistunut väkivalta ainoastaan muutamassa paperissa ympyröity 2000 Lapsille lisälehtiä, joissa kirjattu havaintoja lapsesta ja hieman lapsen tarinaa Kirjaukset aikuiskeskeisiä: lapsen kokemukset vanhemman kertoman kautta 2001 Ensimmäiset kirjaukset lapsen ohjaamisesta yksilötyöhön lapsityöntekijälle 2002 Lasten havainnointilomake, johon arjen havainnot sekä kirjaukset lapsen yksilötyöstä (ks. liite 6) Lapselle nimetty oma työntekijä 2004 Uusi versio lapsen lomakkeesta, johon mahdollisuus liittää lisälehtiä havaintoja varten Tulohaastattelulomakkeet lapsille Anne Tiainen 2011

10 Kriisityö Tavataan lasta 1 3 kertaa. Työ tapahtuu kriisitilanteessa. Lähes poikkeuksetta turvakodilla tehtävää. Lisäksi neuvottelut. Tilanteen vakauttaminen, kriisityöhön johtaneen tilanteen purkaminen, tiedon antaminen, jatkotyöskentelyn arviointi, konkreettisen turvallisuuden takaaminen, jatkotyön arviointi. Haastattelulomakkeet, perhekuva, leikki, kortit, keskustelu Kartoittava työ Tavataan lasta vähintään viisi kertaa. Lisäksi neuvottelut. Lapsen voinnin arviointi, itsetunnon vahvistaminen, kokemusten kuuleminen, turvaverkon kartoittaminen, turvallisuuden tunteen lisääminen, jatkotyön arviointi Perhekuva, tunnekartta, tunnelabyrintti, leikki, sadut, keskustelu, kädentaidot (huovutus, kipsikäsi, unisieppari ym.), sarjakuva, kehonkuva, haastattelulomakkeet, pelit A.T ja R.H 2010

11 Kannatteleva työ Tavataan lasta yli 10 kertaa yhtäjaksoisesti. Lähes poikkeuksetta Puhurissa tehtävää. Lisäksi neuvottelut. Kokemusten kuuleminen, turvaverkon kartoittaminen ja vahvistaminen, turvallisuuden tunteen lisääminen, itsetunnon vahvistaminen, jatkotyön arviointi Tunnekartta ja labyrintti, kädentaidot, leikki, pelit, keskustelu, sadut, valokuvatyöskentely Uusija asiakkuus Lapsella useita eri aikaan tapahtuvia asiakkuusjaksoja. Tilanteen purku ja uudelleen arviointi Perhekuva, leikki, keskustelu, kortit, tunnelabyrintti, pelit A.T ja R.H 2010

12 Ensimmäinen vaihe (projektia edeltävä) Toinen vaihe ( ) Kolmas vaihe (vuodesta 2005 alkaen) Työn taustalla olevat Suojeluperiaate Lapsen oikeudet vahvistuvat: lapsella oikeus Lapsilähtöisyys periaatteet Avun suodattumisen periaate: osallisuuteen itseään koskevissa asioissa (käsitys laajenee) auttaminen edellyttää vanhempien kautta Traumatietoisuus Traumaviitekehys toimimista Ajatuksia lapsilähtöisyydestä Turvallisuus Lapsuus onnellista aikaa Toiminnallisuus Aikuiskeskeisyys Käsitys lapsesta Lapsi haavoittuva, Lapset tietoisia perheväkivallasta, kyvykkäitä Lapsi kykenevä, tunteva ja tahtova. Aktiivinen relationaalinen, lojaali, kykenemätön käsittelemään myös vaikeita asioita. Lapsi toimija perheväkivaltatilanteissa. käsittelemään vaikeita asioita. Lapsi nähdään tarvitsee suojelua, haavoittuu väkivallasta. Lapsi myös haavoittuva ja tarvitsee suojelua. perhesuhteiden kautta. Lapsen yksilöllisyys huomioon. Käsitys Perheväkivalta aikuisten välinen ongelma. Perheväkivalta traumatisoivaa vallankäyttöä, Perheväkivalta traumatisoivaa vallankäyttöä. Lapsi perheväkivallasta Vanhemmat osapuolia. jossa erotettavissa uhrit ja tekijä. Lapsi myös kokijana väkivallan muodosta riippumatta. osapuolena. Lapsen asema työssä Perushoito, ruokkiminen, leikkiminen ja hyvien Resurssien mukaan vaihteleva asema. Lapsella oma asiakkuus: oma työntekijä, omat hetkien tarjoaminen. Väkivaltatyön ulkopuolella. Aikuiseen nähden toissijainen. kirjaukset, oma aika ja tila. Lapsille suunnattu oma Ei asiakkuutta, työskentelyn jatke. Lapsia aletaan havainnoida ja huomioida palvelu Puhurissa. Lapsen tasavertaisuus aikuisen yksilöinä. Ryhmät + yksilötyö alkavat kanssa ei toteudu. Ongelmat/ haasteet Perheväkivallan salaisuusluonne säilyy, lapsi ei Avun piiriin tulevat lapset eriarvoisessa Lapsityön integrointi onnistuneesti vanhempien saa apua. asemassa. työn kanssa. Perhesuhteet lapsen edun edelle: suojellaan Onko työskentely lapsen kannalta turvallista? Onko lapsilähtöisyys sisäistetty periaate? ideaa perheestä, ei lasta. Onko työ lapsi vai työntekijälähtöistä? Alle 3 vuotiaiden lasten ja teini ikäisten auttaminen? Tiedon tuottajan rooli?

13 Kysymyksiä? lapsi tiedon tuottajana, vaarantuuko lapsen turvallisuus oikeus osallisuuteen, vastuutetaanko lasta perheväkivallasta ja oikeus osallisuuteen kääntyy lasta vastaan tasavertainen asiakkuus aikuisen kanssa, onko mahdollista tai tavoiteltavaa koska aikuinen on aina valtasuhteessa lapseen lapsen tapa kertoa ei useimmiten ole verbaalinen, taito lukea, kuulla ja havainnoida lapsen muulla tavalla tuottamaa tarinaa lapsen kanssa tehtävän työn perusteleminen aina uudestaan, lapsi katoaa helposti lapsen kanssa tehtävän työn merkitys, traumatyö. Onko muunlainen lapsen kanssa tehtävä työ yhtä arvokasta? työn tuottavuus, saadaanko rahoille vastinetta? Anne Tiainen 2011

14 Lapsilähtöisen perheväkivaltatyön kulmakiviä Lapsen moninaiset perheväkivaltakokemukset ja aktiivinen toimijuus Turvallisuuden arvioiminen ja turvallisuuden tunteen vahvistaminen Perheväkivaltasalaisuuden murtaminen ja tiedon antaminen Lapsentahtisuus ja yksilöllisyyden kunnioittaminen Lapsen erilaisten ilmaisutapojen havainnointi ja toiminnallisuus Lapsen antaman tiedon arvostaminen Selviytymisen ja voimavarojen tukeminen Tieto ja ymmärrys perheväkivallan aiheuttamasta traumasta Lapsen äänen kuuluvaksi tekeminen vanhemmille ja muille aikuisille Anne Tiainen 2011

15 Kuuntelija Pupu Tämä tarina kertoo pupusta. Pupun nimi on kuuntelija. Kuuntelija on todella utelias, reipas ja innokas pikku pupu. Sen omistan tietysti minä. Pupun tekeminen oli vaikeaa, mutta loppujen lopuksi siitä tuli söpö. Pupun tehtävä on kuunnella tarkkaan mitä sille sanotaan ja saada kaikille todella hyvä mieli. Kuuntelija on luotettava kaveri, se osaa pitää salaisuudet ja lohduttaa, kun on hätä. Kuuntelija osaa myös halata ihanasti. Myös kuuntelijalla on oma tapansa kertoa tunteensa. Kun sen korvat ovat pystyssä, se on iloinen ja onnellinen. Kun sen korvat ovat alaspäin, pupu on surullinen. Mutta kun korvat ovat silmien edessä, pupu pelkää. Kuuntelija on ainoa pupu, joka ei sano sanakaan yhtään mistään asiasta. Olen onnellinen, koska minulla on KUUNTELIJA! (Tyttö 9v) Anne Tiainen 2011

Elävä päiväkirja. Tampereen ensi-ja turvakoti ry:n lapsityön polku. Anne Tiainen & Reetta Hokkanen

Elävä päiväkirja. Tampereen ensi-ja turvakoti ry:n lapsityön polku. Anne Tiainen & Reetta Hokkanen Elävä päiväkirja Tampereen ensi-ja turvakoti ry:n lapsityön polku Anne Tiainen & Reetta Hokkanen Elävä päiväkirja Tampereen ensi-ja turvakoti ry:n lapsityön polku Teksti: Anne Tiainen ja Reetta Hokkanen,

Lisätiedot

VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12.

VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12. VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12.2013 Sisällys 1 Johdanto 3 1.1 Ensi- ja turvakotien liiton

Lisätiedot

Kohtaavaa lastensuojelua

Kohtaavaa lastensuojelua Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2004:1 Kohtaavaa lastensuojelua Lapsikeskeisen lastensuojelun sosiaalityön tilannearvion käsikirja Tiina Muukkonen ja Hanna Tulensalo h:\lastensuojelun

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA

LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA LÄHISUHDE- JA PERHE- VÄKIVALTA LAPSEN SEKSUAALINEN RIISTO JA PAHOINPITELY TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA LAPPEENRANNAN PERHEVÄKIVALTATYÖRYHMÄ KOJO RAIJA, LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS v. 2014

VUOSIKERTOMUS v. 2014 1 Lahden ensi- ja turvakoti ry VUOSIKERTOMUS v. 2014 kuva Launeenkatu 8 toimitilojen avajaisista 14.5.2014 Loviisankatu 14 A 3 15100 Lahti toimisto@lahdenensijaturvakoti.fi www.lahdenensijaturvakoti.fi

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni Yksin lastaan kasvattavien vanhempien vertaisryhmä Tarja Janhunen ja Reetta Pauni LEIJA -HANKE YVPL ry OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo JOHDANTO...3 Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n Leija-hanke...4

Lisätiedot

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI

LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN, LAPSEN SEKSUAALISEN RIISTON JA PAHOINPITELYN EHKÄISYN TOIMINTAMALLI Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 18.1.2013 3 2 (38) SISÄLLYS 1 JOHDANTO

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni

OHJAAJAN OPAS LEIJA. Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä. Tarja Janhunen ja Reetta Pauni Ilman toista vanhempaa kasvavien alakouluikäisten lasten vertaisryhmä Tarja Janhunen ja Reetta Pauni LEIJA -HANKE YVPL ry OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo JOHDANTO...3 Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry:n

Lisätiedot

Onnistuneen sijoituksen

Onnistuneen sijoituksen Onnistuneen sijoituksen siltaa rakentamassa Lastensuojelun perhehoidon työkirja Toimittaneet: Ritva Mantila Marjo Mikkonen LeenaMaaria Väinölä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston sijaishuollossa vuosina

Lisätiedot

Lastensuojelun kehittäjäryhmä Oulun kaupunki

Lastensuojelun kehittäjäryhmä Oulun kaupunki Lastensuojelun kehittäjäryhmä Oulun kaupunki Kehittäjäryhmään haettiin kutsukirjeellä lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kautta halukkaita vanhempia Kehittäjäryhmässä aloitti 8 kehittäjäasiakasvanhempaa

Lisätiedot

LÄNSI-SAIMAAN LASTENSUOJELUN YHTEISTYÖMALLI

LÄNSI-SAIMAAN LASTENSUOJELUN YHTEISTYÖMALLI LÄNSI-SAIMAAN LASTENSUOJELUN YHTEISTYÖMALLI YHDESSÄ ENEMMÄN. Länsi-Saimaan seutukunnan verkostoiva lastensuojelun kehittämishanke 1.3.2005 31.12.2007. Sosiaalialan kehittämishanke. Tämän toimintamallin

Lisätiedot

Muhoksen lähisuhde- ja perheväkivaltaohjelma

Muhoksen lähisuhde- ja perheväkivaltaohjelma Muhoksen lähisuhde- ja perheväkivaltaohjelma Muhos kevät 2008 Hilkka Karttunen Sanna Mäki-Runsas Juha Niemelä Jouko Tapio Sisältö 1. Johdanto 3 2. Lähisuhdeväkivalta ilmiönä 4 3. Väkivallan tunnistaminen

Lisätiedot

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Kuulumisia lapsilähtöisen työskentelyn seminaarista. Sadut, runot ja tarinat mielen peileinä -tunnetarinatyöpaja

Pesäpuun. Pesäpuun kuulumiset. Kuulumisia lapsilähtöisen työskentelyn seminaarista. Sadut, runot ja tarinat mielen peileinä -tunnetarinatyöpaja Pesäpuun kuulumiset 2 / 2007 Kuulumisia lapsilähtöisen työskentelyn seminaarista Sadut, runot ja tarinat mielen peileinä -tunnetarinatyöpaja Ajatuksia kohtaamisesta lasten kokemusten jakaminen aikuisten

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2008

YLIVIESKAN SEUTUKUNTA LÄHISUHDE- JA PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYN TOIMENPIDEOHJELMA 2008 YHTEISTYÖTAHOT Aikuissosiaalityö A-klinikka Kotipalvelu Koulutoimi Lastensuojelu Mielenterveystoimi Perheneuvola Perheasiainneuvottelukeskus Perhetyö Poliisi Päivähoito Seurakunta Sovittelu Terveyskeskus

Lisätiedot

esikko 2 esikko 3 2006 TÄSSÄ NUMEROSSA: Toimituskunta Katriina Hämäläinen, pj. Ritva Karinsalo Helena Niemi Mikko Savelainen Kirsti Käkelä, siht.

esikko 2 esikko 3 2006 TÄSSÄ NUMEROSSA: Toimituskunta Katriina Hämäläinen, pj. Ritva Karinsalo Helena Niemi Mikko Savelainen Kirsti Käkelä, siht. esikko ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON JÄSENLEHTI 3 2006 Yhteiskunnallinen muutos ja perhesuhteiden ongelmat s. 4 Mitä on hyvä väkivaltatyö? s. 10 Ritva Karinsalon toinen työviikko s. 16 Perheväkivalta lasten

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Toim. Tarja Sassi Ehjä perhe O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Oppaita 1/2012 SISÄLLYS 3 alkusanat 5 1 JOHDANTO 7 2 Vertaistoiminta 9 3 Ehjä

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta

Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta S T A K E S I N R A P O R T T E J A 7 / 2 0 0 7 sarianna reinikainen Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti: Stakes / Asiakaspalvelut PL 220,

Lisätiedot

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lapsi. ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö - Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille 1 Johdanto Sisällys Johdanto 3 1. Suomalainen alkoholikulttuuri kasvun ympäristönä 5 A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2005 Lasten kommentteja Kivaa on Pihaleikit, kaverit, piirtäminen, majaleikki, välipala, keinuminen, retket UNO peli ja Afrikan tähti, jumppa

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

MISTÄ SYNTYY PERHE-ELÄMÄN TURVALLISUUS?

MISTÄ SYNTYY PERHE-ELÄMÄN TURVALLISUUS? Ratkes 2 / 2010 MISTÄ SYNTYY PERHE-ELÄMÄN TURVALLISUUS? Osa 1 Minut muistetaan.pyydetään käymään. Annetaan aikaa lapsille ja lastenlapsille. Paistetaan yhdessä lettuja. (isoäidin vastaus kysymykseen, mikä

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot