I Toimintakertomus... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I Toimintakertomus... 3"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2013

2 I Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja Salon alueen taloudellinen kehitys Henkilöstö Riskien hallinta Sisäisen valvonnan arviointi Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja menot (ulkoiset) Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Strategiset menestystekijät Kaupunginhallituksen tuloskortti Tarkastuslautakunta Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Lupa- ja valvonta-asiat II Talousarvion toteutuminen Toimintatuottojen ja menojen toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen 2013 (ulkoiset ja sisäiset) Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymistä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta III Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase

3 2 IV Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Liikelaitos Salon Veden tilinpäätös vuodelta Liikelaitos Salon Kaukolämmön tilinpäätös vuodelta Liikelaitosten vaikutus kunnan tilikauden tuloksen muodostumiseen Liikelaitosten vaikutus kunnan toiminnan rahoitukseen Luettelo kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus

4 3 I Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin edelleen erittäin haasteellisesta taloustilanteesta johtuen vuonna 2013 kaupungissamme tehtiin monia sopeuttamistoimenpiteitä, joiden lopullinen vaikutus on selvillä vasta lähivuosina. Sopeuttamisohjelman tavoitteena on saada kaupungin talous kuntalain edellyttämään tasapainoon vuoteen 2017 mennessä. Uuden hallintosäännön ja organisaation valmistelu jatkui koko vuoden ajan ja uusi hallintosääntö otettiin käyttöön Organisaatiouudistus on edelleen käynnissä ja kokonaisuudessaan sen arvioidaan valmistuvan kesäkuussa. Osana kaupungin sopeuttamissuunnitelmaa aloitettiin myös laaja kaupungin kouluverkkoa koskeva selvitys, jonka tavoitteena oli kartoittaa kouluverkon nykytilanne, etsiä säästömahdollisuuksia, tarkastella opetuspalvelujen järjestämistä kokonaisuutena 2020-luvulle asti sekä tehdä vuoteen 2030 ulottuva strateginen tarkastelu, jossa koulu nähdään alueen palvelukeskuksena. Osittain samaa aineistoa hyödyntää myös viime vuonna aloitettu varhaiskasvatusselvitys. Molempien selvitysten toimenpide-ehdotukset tulevat päätettäviksi vuoden 2014 kevään aikana. Edellisen vuoden tapaan myös vuoden 2013 keväällä käynnistettiin yt-menettely henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi. Menettelyn lopputuloksena olivat lomautukset tai palkattomat vapaat edellisvuoden tapaan, tosin lomautukset kohdistuivat pidemmälle ajanjaksolle kuin vuonna Lomautuksista ja palkattomista vapaista saatiin 3,0 miljoonan euron säästöt. Kun tähän lisätään vaikeutetusta rekrytoinnista ja täyttämättä jääneistä vakansseista kertynyt säästö, olivat vuoden 2013 henkilöstömenot 5,0 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna Tästä koko henkilöstöä koskevasta yt-menettelystä erillään käytiin organisaatiouudistukseen liittyen esimiehiä koskevat yt-neuvottelut, joiden lopputuloksena ovat 1,4 milj. euron henkilöstösäästöt. Tätä katsausta kirjoitettaessa on myös päätetty aloittaa vuoden 2014 henkilöstösäästöjä koskeva yt-menettely. Vuonna 2013 jatkettiin myös edelleen kaikkia jo aikaisemmin käytössä olleita talouden tasapainottamistoimenpiteitä kuten vaikeutettua rekrytointia ja tarpeettomien kiinteistöjen myyntiä. Oman haasteensa kaupungin sopeuttamistoimenpiteiden toteutukseen on tuonut meneillään oleva laaja kuntauudistuskokonaisuus, johon kuuluvat kuntarakenneuudistus, kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistus, kuntalain kokonaisuudistus, sote- eli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, kuntien tehtävien arviointi sekä metropolialueella ja suurilla kaupunkiseuduilla tehtävät hallinto- ja palvelurakenneuudistukset. Näistä etenkin sote-uudistuksella voi toteutuessaan olla suuri vaikutus kaupungin palvelurakenteeseen ja talouteen. *** Rakenteelliset muutokset ja säästötoimenpiteet eivät luonnollisestikaan yksin riitä kaupungin talouden tasapainottamiseen. Tarvitsemme kaupunkiin uusia yrityksiä sekä luomaan työpaikkoja että monipuolistamaan kaupunkimme elinkeinorakennetta. Lisäksi täällä toimiville yrityksille on tarjottava työkaluja oman liiketoimintansa kehittämiseen. Tämä edellyttää vahvaa vaikuttamista ja verkostoitumista niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Erityisen tiivistä yhteistyötä kaupunki tekee paikallisen TE-toimiston, Varsinais- Suomen ELY-keskuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Valtioneuvosto myönsi joulukuussa 2013 Salon seutukunnalle jatkon äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) alueena vuoden 2015 loppuun. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö nimesi tammikuussa 2014 Salon seudun korkeamman yritystuen alueeksi alkaen. Nokialta ja sen alihankkijoilta työttömiksi jääneiden tukitoimia on toteutettu niin Nokian oman

5 4 Bridge-ohjelman kuin Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) myöntämän rahoituksen kautta. Salon seudulla yritykset ovat hakeneet kehittämistukia erittäin vilkkaasti. Vuoden 2013 loppuun mennessä 105 yritystä oli saanut 158 kehittämishankkeeseen tukea yhteensä yli 10 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 yrityksiä perustettiin hieman aikaisempia vuosia vähemmän. Perustettuja yrityksiä oli kuitenkin 279 ja yritysten nettolisäys oli edellisten vuosien tasolla. Uusista Saloon sijoittuneista yrityksistä suurimmat työllistäjät olivat Orion logistiikkakeskuksellaan ja Talking People Finlandin asiakaspalvelukeskus, jotka molemmat työllistävät noin 100 henkilöä. Nokian päätökset vaikuttavat Salon toimintaympäristöön pitkälle tulevaisuuteen. Syyskuussa julkaistun aiesopimuksen mukaan Nokia myy matkapuhelinliiketoimintansa Microsoftille. Myynnin toteutumisella tulee olemaan vaikutuksia myös Salossa. *** Salon kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös on 2,6 milj. euroa alijäämäinen eli tulot eivät kattaneet menoja. Tulos on siis alijäämäinen, mutta huomattavasti parempi kuin edellisenä vuotena, jolloin tulos oli 40,1 milj. euroa alijäämäinen. Toimintakulut vuonna 2013 olivat yhteensä 370,2 milj. euroa ja toimintatuotot 106,2 milj. euroa. Tuottoja kertyi 2,4 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän ja menoja 6,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Vuodesta 2012 toimintamenot alenivat 8,7 milj. euroa eli -2,3 %. Kaupungin toimintatuottojen jääminen alle talousarvion johtui pääasiassa muista tekijöistä kuin lomautuksesta. Lasten päivähoidon tulomenetykset olivat noin euroa. Liikuntatoimen tulot eivät myöskään toteutuneet aivan budjetoidusti. Kun lomautusten ja talkoovapaiden kokonaissäästöksi on laskettu n. 3,0 milj. ja arvioitu tulojen menetys on noin euroa, jää nettovaikutukseksi 2,7 milj. euroa. Kaupungille kertyi verotuloja kaikkiaan 192,6 milj. euroa, joka ylittää talousarvion 22,7 milj. eurolla. Veroprosentti oli 19,75 ja kunnallisveroja kertyi 174,4 milj. euroa eli 13,2 % edellistä vuotta enemmän. Kunnallisverotuoton kasvu oli osittain seurausta 0,25 prosenttiyksikön kunnallisveron korottamisesta, mutta suurimmalta osaltaan ns. Nokiairtisanomispaketeista, joiden verotuotto kohdistui pääosin vuodelle Nokian irtisanomisten seurauksena Salon työttömyysaste nousi edelleen vuonna 2013 ja oli vuoden lopussa jo 16,8 %. Kiinteistöveroja kertyi 10,7 milj., mikä on 0,4 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Yhteisöveroja kertyi puolestaan 7,5 milj. euroa eli vähennystä oli 1,2 milj. euroa vuodesta Vielä vuonna 2011 yhteisöveron tuotto oli yli 40 milj. euroa ja vuonna 2010 lähes 60 milj. euroa. Yhteisöveron tuoton väheneminen johtuu Salon yhteisöveron jako-osuuden perustana olevan verokertymän rajusta vähenemisestä. Salo maksoi vielä verotulon tasausta 5,5 milj. euroa vuonna Talousarviovuoden aikana kaupunginvaltuusto hyväksyi lisätalousarvion, jossa toimielinten toimintamenoja vähennettiin yhteensä 3,4 milj. euroa. Vastaavasti henkilöstömenoihin myönnettiin lisämäärärajoja 2,1 milj. euroa. Alkuperäistä talousarviota supistettiin nettomääräisesti vuoden aikana yhteensä 1,3 milj. eurolla. Vuoden 2013 vuosikate oli 12,6 milj. euroa, joka on 232 euroa / asukas ja 79 % poistoista. Näiden lukujen valossa Salon kaupungin talous oli edelleen epätasapainossa, joskin selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kaupungin kokonaismenot investoinnit mukaan lukien olivat 3,0 milj. euroa tuloja pienemmät eli kassavirta oli niukasti positiivinen. Kun nettolainanotto oli 2,5 milj. euroa, vahvistui kassa 5,2 milj. eurolla. Maksuvalmius parani vuoden 2013 aikana, mutta oli edelleen epätyydyttävä. Kassan riittävyys oli 19 päivää, kun se vuotta aikaisemmin oli 14 päivää. Talousarviolainaa on vuoden lopussa 109,6 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä nousi 1951 eurosta 2012 euroon / asukas. Vuosikate oli 12,6 milj. euroa eli 28,1 milj. euroa bud-

6 5 jetoitua parempi. Poistoja kirjattiin 16,0 milj. euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui -3,4 milj. euroa. Investointeja rahoitettiin 10,5 milj. euroa ja tulorahoitusaste oli 83,3 %. Investointibudjetin toteutumisaste oli 87,3 %, koska osassa investointikohteista kustannusarvio alittui. Kaupungin tase on edelleen heikentynyt ja on epätyydyttävällä tasolla. Kaupungin omistaman omaisuuden arvo on yhteensä 382,7 milj. euroa. Taseen kumulatiivinen ylijäämä on supistunut 22,5 milj. euroon, kun se vuotta aikaisemmin oli 25,1 milj. euroa. Kassassa oli rahaa vuoden 2013 lopussa 18,6 milj. euroa. Kuten katsauksesta käy ilmi on meillä jo toivoa käänteestä parempaan. Tämä tosin edellyttää edelleen tiukkaa taloudenpitoa ja vaikeita päätöksiä, joita meillä näyttää vuonna 2014 olevan edessä vielä aikaisempiakin vuosia enemmän. Toivon niin asukkaiden, henkilöstön kuin luottamushenkilöidenkin puolesta, että saisimme vaikeat päätökset tehtyä suunnitellussa aikataulussa ja voisimme sen jälkeen keskittyä varsinaiseen perustehtäväämme. Lämmin kiitokseni luottamushenkilöille työstänne kaupunkimme ja sen asukkaiden parhaaksi tässä haastavassa tilanteessa. Erityisesti haluan tässä yhteydessä kiittää kaupunkimme henkilöstöä, joka on osoittanut poikkeuksellista venymistä ja pyrkinyt kaikin tavoin takaamaan kaupungin perustehtävän toteutumisen omaan työhönsä liittyvien muutosten ja epävarmuuden keskellä. Antti Rantakokko Kaupunginjohtaja

7 Kaupunginhallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Organisaatio Toimielimet Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston voimasuhteet SDP 12 Kokoomus 13 Keskusta 12 Vihreä Liitto 3 Vasemmistoliitto 2 Kristillisdemokraatit 1 Perussuomalaiset 7 Sitoutumattomat 1 Yhteensä 51

8 7 Kaupunginvaltuustoon toimintavuoden aikana kuuluneet henkilöt Suku- ja etunimi Syntymävuosi Valtuustoryhmä Puheenjohtaja Jorma Elovaara 1947 SDP 1. varapuheenjohtaja Juhani Nummentalo 1959 Kok. 2. varapuheenjohtaja Tauno Kanerva 1946 Kesk. Jäsenet Ari Aalto 1956 Kok. Asko Aavasalo 1954 PS Leena Ahonen-Ojala 1965 SDP Jouni Eskola 1950 Kesk. Osmo Friberg 1966 Kok. Jaakko Halkilahti 1967 Kesk. Marjatta Halkilahti 1945 sit. (oma valtuustoryhmä: Marjatta Halkilahti) Ralf Hellsberg 1959 Kok. Klaus Hemanus 1954 PS Jani Hirvimäki 1977 PS Raimo Honkanen 1946 Kesk. Ulla Huittinen 1961 Kesk. Marjatta Hyttinen 1946 Kok. Hannu Junnila 1954 Kesk. Saija Karnisto 1980 SDP Piia Keto-oja 1973 SDP Eeva Koskinen 1950 Vihr. Pekka Kymäläinen 1945 SDP Timo Lehti 1959 Kesk. Sanna Leivonen 1981 PS Heikki Liede 1946 Kok. Harri Lindholm 1948 Vas. Mikko Lundén 1979 PS Sanna Lundström 1977 Kok. Andi Mwegerano 1954 Kesk. Asko Määttänen 1969 Kesk. Saku Nikkanen 1977 SDP Pia Nykänen 1966 Vihr. Simo Paassilta 1943 SDP Anne Passi 1956 Kok. Juha Punta 1946 Kok. Hannu Ranta 1960 SDP Marja Ruokonen 1952 Vas. Antti Ruska 1944 Kesk. Reijo Salokannel 1964 Kok. Ritva Sinervo 1953 Kok. Elina Suonio-Peltosalo 1961 Kok. Katja Taimela 1974 SDP Heikki Tamminen 1982 PS Laura Tamminen 1972 Vihr. Marita Tuominen 1950 Kesk. Ilkka Uusitalo 1968 Kesk. Pertti Vallittu 1959 KD Matti Varajärvi 1978 SDP Simo Vesa 1955 SDP Annika Viitanen 1985 Kok. Pirjo Virtanen 1947 SDP Tapio Äyräväinen 1950 PS

9 8 Valtuuston vaalilautakunta Varsinainen jäsen Sanna Lundström Antti Ruska Ari Aalto Jani Hirvimäki Pirjo Virtanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja Kaupunginhallitus Henkilökohtaiset varajäsenet vastaavassa järjestyksessä Ritva Sinervo Marita Tuominen Ralf Hellsberg Heikki Tamminen Matti Varajärvi Kaupunginhallitukseen toimintavuoden aikana kuuluneet henkilöt Suku- ja etunimi Syntymävuosi Puolue Puheenjohtaja Annika Viitanen 1985 Kok. 1. varapuheenjohtaja Saija Karnisto 1980 SDP 2. varapuheenjohtaja Ulla Huittinen 1961 Kesk. Jäsenet Osmo Friberg Raimo Honkanen Kok. Kesk. Piia Keto-oja Eeva Koskinen Timo Lehti Mikko Lundén Simo Paassilta SDP Vihr. Kesk. PS SDP Juha Punta 1946 Kok. Marja Ruokonen 1952 Vas. Tapio Äyräväinen 1950 PS Henkilökohtaiset varajäsenet vastaavassa järjestyksessä Sanna Lundström 1977 Kok. Anna Tabell 1991 SDP, asti Pirjo Virtanen 1947 SDP, alkaen Asko Määttänen 1969 Kesk. Elina Suonio-Peltosalo 1961 Kok., asti Marjatta Hyttinen 1946 Kok., alkaen Marita Tuominen 1950 Kesk. Leena Ahonen-Ojala 1965 SDP Laura Tamminen 1972 Vihr. Ilkka Uusitalo 1968 Kesk. Sanna Leivonen 1981 PS Hannu Ranta 1960 SDP Tatu Johansson 1974 Kok. Harri Lindholm 1948 Vas. Heikki Tamminen 1982 PS

10 9 Kaupungin lauta- ja johtokunnat Jätehuoltolautakunta Kalevi Kallonen Jyrki Laine Lauri Havia Ulla Huittinen Janina Kaita Silvia Koski Päivi Kylén Teuvo Möttö Timo Tammi puheenjohtaja, Kemiönsaari varapuheenjohtaja, Paimio Salo Salo Kemiönsaari Sauvo Paimio Sauvo Salo Kaupunkisuunnittelulautakunta Ismo Saari Leena Manner-Salomaa Eija Seppälä Jukka Alestalo Jouni Eskola Klaus Hemanus Mika Hjelt Maria Kiiveri Päivi Lehtinen Jouko Leppälahti Jaakko Nieminen Pia Nykänen Satu Parttimaa puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja Keskusvaalilautakunta Liisa Tuominen Satu Suominen Keijo Leivonen Oiva Mesikämmen Jouko Siivo puheenjohtaja varapuheenjohtaja Opetuslautakunta Sanna Lundström Mika Paukkeri Hannu Ranta Anna Tabell Kaarlo Alanko Pasi Iivonen Tatu Johansson Anne Järvinen Tuuli Lehtinen Miikka Martti Minna Mäkinen Kalle Määttänen Kirsti Pohjola Anu Taivainen Raimo Honkanen Arttu Laaksonen puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja kaupunginhallituksen edustaja nuorisovaltuuston edustaja asti alkaen Rakennus- ja ympäristölautakunta Ilkka Uusitalo Ralf Hellsberg Pirjo Virtanen Helena Aaltonen puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja

11 10 Marja Brockmann Mikko Engren Matti Fontell Risto Keto-oja Taina Koski Esa Mattila Jonna Nyyssönen Petteri Rantanen Ritva Sinervo Marja Ruokonen Aleksi Heikkinen kaupunginhallituksen edustaja nuorisovaltuuston edustaja Sosiaali- ja terveyslautakunta Saku Nikkanen Hannu Junnila Heikki Liede Johannes Alaranta Marjatta Hyttinen Altti Järvenpää Sanna Leivonen Juha Mäkilä Soile Nurminen Anne Passi Jani Salomaa Anita Sjöholm-Nikkanen Marita Tuominen Juha Punta puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja kaupunginhallituksen edustaja Tarkastuslautakunta (toiminta päättyi ) Jaakko Halkilahti Tapio Saarinen Kari Niinistö Mikko Breilin Marjatta Halkilahti Kari Kyllönen Kirsti Lannermaa Terttu Ryyppö Ulla Wiirilinna puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja Tarkastuslautakunta Jaakko Halkilahti puheenjohtaja Pekka Kymäläinen 1. varapuheenjohtaja Marjatta Halkilahti 2. varapuheenjohtaja asti Elina Suonio-Peltosalo 2. varapuheenjohtaja alkaen Asko Aavasalo Martti Halme Kirsti Lannermaa Mari Rannikko alkaen Terttu Ryyppö Jaana Shelby asti Viljo Wahlsten Tekninen lautakunta Elina Suonio-Peltosalo Simo Vesa Marjaana Mänkäri Hannu Eeva Anja Helminen Wilhelmiina Kallio puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja asti

12 11 Muut toimielimet Juha Lahtinen Anne Malm Tapio Ruohonen Rebekka Ruutikainen Reijo Salokannel Camilla Sonntag-Wilenius Mertsi Toivonen Taro Turtiainen Eeva Koskinen Iisa Järvinen Vapaa-ajan lautakunta Leena Ahonen-Ojala Minna Valjanen Ari Aalto Petra Alanne Juha Björkstrand Jani Hirvimäki Taina Kirves-Järvinen Mika Kortelainen Hilkka Lindholm Andi Mwegerano Aimo Peltonen Elina Seitz Anna Seppälä Leila Åkerlund Mikko Lunden Aino Kovalainen Yhteistoimintaelin Christina Söderlund Marjo Ekman Pia Keto-oja Marja Lampainen Timo Lehti Antero Leppänen Hannu Niemi Jarmo Parkkinen Mervi Silfver Tapani Vainio Marju Vidberg Liikelaitos Salon kaukolämpö kaupunginhallituksen edustaja nuorisovaltuuston edustaja puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtaja kaupunginhallituksen edustaja nuorisovaltuuston edustaja puheenjohtaja varapuheenjohtaja alkaen alkaen asti Pertti Heinonen Esa Ojanen Jorma Peltonen Ritva Sinervo Irma Iho Emilia Thomas Petteri Rantanen Jouko Lilja Liikelaitos Salon Vesi Asko Määttänen Pertti Vuorio Tarja Lehtovirta Tatjana Eskolin Klaus Hemanus puheenjohtaja varapuheenjohtaja puheenjohtaja varapuheenjohtaja alkaen asti

13 12 Leila Ahonen Simo Vesa Verotuksen oikaisulautakunta ( ) Seppo Juntti Tapani Tapomaa talousjohtaja tarkastuspäällikkö Salon käräjäoikeuden lautamiehet Kimmo Heimo Pasi Isokangas Lasse Kara Jari J. Laiho Päivi Laine Asmo Ojanperä Kaisa Palohonka Jani Salomaa Anne Vaittinen Marju Vidberg Heli Ylönen Kiinteistötoimitusten uskotut miehet Anders Björkvist Marko Haavisto Leila Hernesniemi Nina Lamnaouer Suvi Pasanen Kari Tannijärvi Poliisilaitoksen neuvottelukunta Jorma Peltonen Salon palvelutalosäätiön valtuuskunta Ulla Kylmäniemi Petri Lehti Sanna Leivonen Eino Leppänen Juha Mäkilä Maaret Niemi Eino Nygren Kari Pitkäranta Kaarina Pääkkönen Pertti Vallittu alkaen asti Uskelan opintorahastosäätiön hallitus ( ) Harri Breilin Risto Kangasniemi Kaupungin edustus kuntayhtymissä Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuusto Toni Etelä Ralf Hellsberg Juha Mielikäinen Saku Nikkanen Antti Ruska Agnes Schadewitz Elina Suonio-Peltosalo

14 13 Maj-Reeta Virtanen Hanna Yli-Liipola Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto Markku Oksanen Leena Riihikankare Ulla Topi Varsinais-Suomen lastensuojelun kuntayhtymän valtuusto Pasi Isokangas Risto Keto-oja Sanna Leivonen Marja-Liisa Lindstedt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto Jouni Eskola Tiina Karppinen Mika Kortelainen Anita Sjöholm-Nikkanen 1.3. Yleinen ja Salon alueen taloudellinen kehitys Kunnat sopeuttaneet talouttaan määrätietoisesti Vuoden 2013 tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu tulos oli noin 300 miljoonaa euroa positiivinen. Kunnilta on vaadittu suurta määrätietoisuutta tuloksen aikaansaamiseksi, sillä kuntien valtionosuuksia leikattiin viime vuonna yli 800 miljoonaa euroa. Verotuksen kertaluonteisten tuloerien lisäksi tulokseen on vaikuttanut kuntien omaaloitteinen, tiukka taloudenpito. KT Kuntatyönantajien selvityksen mukaan tulosta paransi n. 400 miljoonan euron henkilöstömenosäästöt. Lisäksi tulosta kohensivat verotuksen kertaerät 400 miljoonalla eurolla sekä tulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotukset noin 170 miljoonalla eurolla. Tulokseen heikentävästi vaikuttaneita tekijöitä olivat puolestaan valtionosuusleikkaukset, sekä kuntien tehtävien kasvu ja palveluiden kysynnän lisäys. Em. tekijöistä johtuen myös Salon kaupungin tulos on huomattavasti budjetoitua parempi. Henkilöstösäästöt on merkittävin tulokseen vaikuttanut tekijä. Lomautuksista ja muista henkilöstömenoihin kohdistuneista säästötoimista johtuen laskennallinen henkilöstöbudjetti alittui lähes 10 milj. euroa. Valtakunnan tason verotuksen kertaerät kartuttivat verotuloja n. 4,0 milj. euroa. Sen lisäksi vuodelta 2012 tilitettiin kunnallisveroja ns. Nokia paketeista johtuen. Salolle tilitettiin vuoden 2012 veroja viime vuoden aikana yhteensä 13,0 milj. euroa. Salo kuului myös kuntajoukkoon, joka korotti veroprosenttia 19,5 prosentista 19,75 prosenttiin. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvussa Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 2,7 miljardia euroa, jossa oli kasvua noin 900 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kuntien osalta tulorahoitus ei kuitenkaan ollut riittävä, sillä vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Investoinneista rahoitettiin vuosikatteella kunnissa ja kuntayhtymissä vain alle 60 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli arviolta 15,6 miljardia euroa vuoden 2013 lopussa. Kasvua edellisvuodesta oli noin 13 %. Salon kaupungin vuosikate oli 12,6 milj. euroa. Kun poistot ovat 16,0 milj. ja varausten muutokset 0,8 milj. euroa niin alijäämäksi muodostui 2,6 milj. euroa. Salon kaupungin investointiaste on niin matala, että vuosikate riitti rahoittamaan investoinnit 100 prosenttisesti. Kun uutta lainaa otettiin 15,0 ja vanhaa lyhennettiin 12,0 nousi asukaskohtainen lainamäärä 1951 eurosta 2012 euroon / asukas.

15 14 Pahin ei vielä ole ohi Vaikka tilanne parantui edellisestä vuodesta, kuntien talouden sopeuttamispaineet eivät ole poistuneet. Vuoden 2014 osalta on odotettavissa kuntien tulopohjan kasvuvauhdin merkittävää hidastumista, muun muassa valtionosuudet pienenevät suoritettujen leikkausten johdosta noin 100 miljoonaa euroa. Verotulojen kasvun arvioidaan hidastuvan viime vuoden 6,8 prosentista alle kolmannekseen, eli 2,1 prosenttiin tänä vuonna. Tämä johtaa paineisiin korottaa kunnallisveroprosentteja. Kuntaliitto arvioi, että vuonna 2014 kuntien verotulojen kasvu jää alle toimintamenojen kasvun. KT Kuntatyönantajien joulukuussa 2013 tekemän kyselyn mukaan kunnat tulevat sopeuttamaan henkilöstömenoja noin 600 miljoonalla eurolla vuonna Kuntaliiton hallituksen linjaama kuntatalouden sopeutusohjelma sisältää ehdotuksia veroja maksupohjan laajentamiseksi, kunta-valtiosuhteen kehittämiseksi, valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi sekä investointien tukemiseksi. Vaikka Salon yhteisöveron tuotot ovat pudonneet huippuvuosista yli 50 milj. euroa, on tärkeää, että kuntien määrä-aikaisesti korotettu yhteisövero-osuus tulee vakiinnuttaa pysyväksi ja mahdollisimman suuri osa verovähennyksistä tulee rahoittaa valtionverosta. Ratkaisevan tärkeää on, että veroperusteiden korvaamista täysimääräisesti kunnille jatketaan, kuten maan kolme viimeisintä hallitusta ovat tehneet. Maan hallituksen linjauksen mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita on vähennettävä siten, että vuoden 2017 toimintamenot vähenevät miljardilla. Kunnille päätetyt tehtävien ja velvoitteiden lisäykset on arvioitava uudelleen. Salon kaupunki n asukkaan kuntana on ns. 1 prosentin kunta. Mm. miljardin leikkaus vie Salolta valtionosuuksia 10 milj. euroa. Pahin ei todellakaan ole vielä ohi. Salon kaupungin, niin kuin koko kuntakentän on tehtävä merkittäviä päätöksiä menojen sopeuttamiseksi näköpiirissä olevaan tulorahoitukseen. Julkisen talouden kestävyysvajetta katetaan menojen leikkauksilla, veroja korottamalla ja velkaa ottamalla. Näistä kestävin tie on menojen leikkaus toimintoja tehostamalla ja palvelutasoa laskemalla. Väestörakenteen muutoksesta johtuvat ikäsidonnaiset menot tulevat joka tapauksessa kasvamaan. Rakenteelliset toimet, jotka edesauttavat korkeampaa työllisyysastetta, pidempiä työuria, julkisten palveluiden parempaa tuottavuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä korkeampaa kasvupotentiaalia, ovat oleellisia talouden tasapainottamiseksi. Vuonna 2013 bruttokansantuote supistui n. -1,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kotimainen kysyntä on edelleen heikkoa johtuen mm. heikosta työllisyydestä. Työttömyysaste heikkeni 7,7 prosentista 8,2 prosenttiin. Kuluttajahinnat nousivat 1,5 prosentin vuosivauhtia. Salon seudulla kehitys oli vieläkin heikompaa. Työttömyys säilyi koko vuoden korkealla tasolla. Vuoden lopussa työttömyysaste oli 16,8 prosenttia eli nousua vuoden aikana oli n. 1,0 prosenttia.

16 Tulot kattavat menot Salon kaupungin talouden kehitys poikkeaa monien muiden kuntien kehityksestä. Sekä toimintamenot että toimintakate on edellistä vuotta pienempi. Tiukka kulukuri näkyy tuloksessa. Talkoissa ovat olleet mukana kaikki kaupungin toimipisteet. Salon kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös on 2,6 milj. euroa alijäämäinen. Tulot eivät kattaneet menoja. Toimintakuluja on yhteensä 370,2 milj. euroa, josta ulkoisten kulujen osuus on 330,5 milj. euroa ja sisäisten erien 39,7 milj. euroa. Kulut alittivat talousarvion 6,2 milj. euroa. Toimintatuottoja kertyi 106,2 milj. euroa, josta ulkoisten tulojen osuus on 66,5 milj. euroa. Tuottoja kertyi 2,4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota vähemmän. Tuloslaskelma Talousarvio 2013 Toteutunut 2013 Käyttö% Ta/Tot Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,4 Josta: Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,9 Toimintakate ,6 Verotulot ,4 Valtionosuudet ,2 Rahoitustuotot ja kulut ,9 Vuosikate ,4 Poistot ja arvon alentumiset ,2 Tilikauden tulos ,5 Varausten ja rahastojen muutos ,8 Poistoeron muutos ,8 Varausten muutos 0 0 0,0 Tilikauden voitto/tappio ,0

17 16 Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden aikana lisätalousarvion, jossa henkilökunnalta kerättyjä ns. pienet purot säästöesityksiä toimeenpantiin. Lisätalousarvion yhteydessä henkilöstömenojen säästötavoitetta pienennettiin n. 2,0 milj. eurolla muista toimintamenoista löytyneillä säästöillä. Lisätalousarviossa tehtiin uusi kunnallisverojen kertymäarvio. Työllisyystilanteen heikentyminen ja väkiluvun lasku pienensivät alkuvuoden verotilityksiä. Katetta heikentäviä lisämäärärahoja ei vuoden aikana anottu. Vuoden vaihteen jälkeen Sosiaali- ja terveyslautakunta anoi määrärahaylitystä 1,5 milj. euroa. Laskennallisista henkilöstömenoista oli talousarviossa karsittu 5,1 milj. euroa. Vuoden aikana toteutetut menojen kasvua hillitsevät toimet kuten vaikeutettu rekrytointi, vaikeutettu hankintamenettely ja henkilökunnan lomautus ylittivät toimille asetetut taloudelliset tavoitteet. Kaikkiaan laskennallinen henkilöstöbudjetti alitettiin 10,2 milj. eurolla. Maksetut palkat ilman lomapalkkavarausta Hke Ta Tot Hke-Ta Hke-Tot Ta-Tot ,5 162,4 157,3 5,1 10,2 5,1 Henkilöstölle maksetut palkat Henkilöstömenot ilman lomapalkkavarausta, kokouspalkkioita ja asiantuntijapalkkioita Tase heikkenee Salon kaupunki teki vuonna 2013 kolmannen peräkkäisen alijäämäisen tilinpäätöksen. Kun tilikauden alijäämä kirjataan taseeseen, jää edellisten vuosien ylijäämiä jäljelle 22,5 milj. euroa. Vuoden 2014 talousarvio on alijäämäinen 13,9 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston asettama strateginen tavoite: Salon kaupungin talous on tasapainossa vuoden 2017 loppuun mennessä on edelleen haastava. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että kustannustaso pysyy vuoden 2013 tasossa koko suunnitelmakauden aikana. Vuosien aikana tase on heikentynyt. Taseen loppusumma oli 418,1 milj. euroa. Se pieneni edellisestä vuodesta 0,6 milj. euroa. Mm. rakennusten myynti ja poistosuunnitelman mukaiset poistot vähensi rakennusten arvoa 7,2 milj. euroa. Rahat ja pankkisaamiset lisääntyivät vuoden 2013 aikana 5,0 milj. euroa. Vastattavaa puolella omaa pääomaa heikensi 2,6 milj. euron alijäämäkirjaus. Vieras pääoma lisääntyi 2,9 milj. euroa. Rahoitusvarallisuus on 119,9 milj. euroa miinuksella eli vierasta pääomaa on enemmän kuin saamisia.

18 17 Taseen kehitys SALO; Tase v ; Vastaavaa (1 000 ) Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Muut vastaavat v v v v v SALO; Tase v ; Vastattavaa (1 000 ) Oma pääoma Vieras pääoma Muut vastattavat v v v v v Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 62,7 63,4 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 44,4 47,6 Kertynyt yli/-alijäämä, Kertynyt yli/-alijäämä, e/asukas Lainakanta , Lainakanta , e/asukas Lainasaamiset, Asukasmäärä

19 18 Keskeiset tunnusluvut Toimintamenot laskivat edellisestä vuodesta -2,3 %. Tästä ulkoisten kulujen osuus on 91,1 %. Kun toimintatuototkin vähenivät -4,2 %, muodostui toimintakatteen muutokseksi 1,5 %. Vähennystä oli 4,1 milj. euroa. Sisäisten erien eliminoinnin jälkeen ulkoiset tuotot vähenivät 5,5 %. Suurimpana yksittäisenä muutoksena toimintatuotoissa oli liikelaitosten tuoton lasku 1,3 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintatuottojen osuus toiminakuluista laski 29,2 prosentista 28,7 prosenttiin. Vuosikatetta tilinpäätöksessä kertyi 12,6 milj. euroa, joka on 232 euroa/asukas ja 78,8 % poistoista. Vuotta aikaisemmin vuosikate oli -24,0 milj. euroa. Asukaskohtainen lainakanta nousi eurosta euroon/asukas. Lainaa on yhteensä 109,6 milj. euroa. Omavaraisuusaste laski 63,4 prosentista 62,7 prosenttiin. Suhteellinen velkaantuneisuus puolestaan pieneni 47,6 prosentista 44,4 prosenttiin. Taseen ylijäämää väheni 25,1 milj. eurosta 22,5 milj. euroon. Näiden lukujen valossa Salon kaupungin talous oli epätasapainossa vuonna Kriisikuntamittarit Kriteeri Talousarvioehdotus 2013 TP2013 Negatiivinen vuosikate -15,5 milj. euroa 12,6 milj. euroa Tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin muissa kunnissa, joka oli 19,38 % vuonna ,75 % 19,75 % Lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin, joka oli e/as (2012) e/as e/as Omaa pääomaa on alle puolet kunnan koko varoista 60,0 % 62,7 % Suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 % 49,0 % 44,4 % Taseessa on kertynyttä alijäämää 0 milj. euroa +22,5 milj.euroa Talousarvion toteutuminen toimialoittain ja suurimmat poikkeamat Toimintamenoja kirjattiin yhtensä 370,2 miljoonaa euroa, josta sosiaali- ja terveystoimen osuus on 188,7 miljoonaa ja opetustoimeen 90,7 miljoonaa euroa. Liikunnan ja nuorison osuus on 8,0 miljoonaa sekä kulttuurin ja kirjaston 5,0 miljoonaa euroa. Teknisen toimeen menoja kirjattiin 38,7 miljoonaa euroa. Edellä mainituista koostuu yli 90 % kunnan kaikista käyttömenoista.

20 19 Tarkastustoimi 0,1 miljoonaa Konsernihallinto 21,5 miljoonaa Toimiala Talousarvio 2013 Toteutunut 2013 Käyttö% Ta/Tot TP Tarkastusltk Tuotot Kulut ,3 Netto ,3 12 Kaupunginvaltuusto Tuotot Kulut ,5 Netto ,5 13 Kaupunginhallitus Tuotot ,2 Kulut ,6 Netto ,8 Kaupunginvaltuuston kokonaismenot olivat euroa. Yhden kokouksen hinnaksi tuli euroa. Kaupunginhallituksen kulut, jotka pitävät sisällään mm. kaupunginjohtajan palkan, olivat euroa. Käsiteltyjä asioita oli yhteensä 625 kpl. Näitä ns. demokratiakuluja ei ole jyvitetty palvelujen hintaan. Monistuspalvelu tulosti 1,4 milj. kopiota. Määrä vähentyi selvästi edellisestä vuodesta. Kirjeitä lähti kappaletta. Tietohallinnon ylläpidettäviä työasemia kaupungilla oli käytössä kpl. Taloushallinnon perustehtävät hankittiin palveluna Kunnan Taitoa Oy:ltä. Kirjanpitotositteita kirjattiin kpl. Laskuja lähetettiin kpl ja vastaanotettiin kpl. Tapahtumien määrät ovat jonkin verran vähentyneet edellisestä vuodesta. Pitkäaikaistyöttömiä työllistettiin 79 eli n. 40 vähemmän kuin edellisenä vuotena. Työllistämiseen käytettiin määrärahoja n. 1,0 milj. euroa eli n. puolet edellistä vuotta vähemmän. Nuoria työllistettiin 230, Yritysten kesätyöllistämistuella työllistettiin 157. Yritys Salon perusrahoitus oli eli sama kun vuotta aikaisemmin. Salon kaupungin lomituspalvelut hoiti 16 kunnan lomituspalvelun. Lomituspäiviä oli yhteensä eli n vähemmän kuin edellisenä vuotena. Sosiaali- ja terveyspalvelut 188,7 miljoonaa Talousarvio 2013 Toteutunut 2013 Käyttö% Ta/Tot Toimiala TP Sosiaali- ja terveysltk Tuotot ,2 Kulut Netto ,9 Avohoidon lääkärikäyntien menot olivat miljoonaa euroa. Summalla tuotettiin runsaat yksi käynti kuntalaista kohti eli käyntiä, sisältäen tarvittavat röntgen-, laboratorio- ja muut tutkimukset. Neuvola käynteihin kului euro, jolla saatiin neuvolakäyntiä. vähennystä edelliseen vuoteen on lähes käyntiä. Kouluterveydenhuollon käyntejä tehtiin kpl eurolla. Tässä lisäystä on n käyntiä. Käynnin yksikköhinta laski 30,16 eurosta 27,71 euroon. Ympärivuorokautisessa päivystysyksikössä asiakaskäyntejä oli kpl. Kotisairaala tuotti hoitopäivää. Edellä sanottujen lisäksi kaupungin asukkaiden käytettävissä oleviin palveluihin kuuluivat mm. fysio-, puhe- ja toimintaterapia sekä fysiatriapalveluita. Suunterveydenhuollossa hammaslääkäri-, hoitaja- sekä hygienistikäyntejä oli eli vajaat vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työterveyshuollossa käyntimäärä oli Terveyskeskussairaalan kulut olivat euroa. Kasvua oli 2%. Summalla saatiin hoitopäivää, jolloin yhden päivän hinta oli 236, kun se vuotta aikaisemmin oli 228 euroa.

21 20 Sairaanhoitopiiriltä ostettiin palveluja eurolla, josta kuluu erityisvelvoitteisiin ja kalliin hoidon tasaukseen. Kasvua oli 2,7%. Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksoa oli eli vähennystä oli lähes 5%. ja psykiatrian 386. Avohoitokäyntejä oli erikoissairaanhoidossa Kasvua oli vajaat käyntiä. Psykiatriassa poliklinikkakäyntejä oli Vanhuspalveluissa omaishoidon tuen myöntämiseen liittyvät kokonaiskustannukset olivat euroa. Omaishoidon tukipalkkioihin kului euroa, joka sisältää palkkioiden sivukulut ja vuotuiset indeksikorotukset. Tukipalkkiota maksettiin 276 omaishoitajalle. Säännöllistä ja tilapäistä kotihoitopalvelua tuotettiin asiakkaalle 10.5 eurolla. Toiminta säilyi edellisen vuoden tasolla. Päivätoiminnan toimintapäiviä hankittiin ostopalveluna eurolla. Oma toiminta lopetettiin vuoden 2013 aikana. Kaupunki tuotti tehostetun palveluasumisen hoitopäivää. Vanhainkodeissa hoitopäiviä oli jossa vähennystä edelliseen vuoteen on n hoitopäivää. Vanhuspalveluiden kokonaiskustannukset olivat euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 4,2%. Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin Kelalle euroa eli n enemmän kuin edellisenä vuotena ja 1,0 milj. euroa enemmän kuin vuonna Kasvatus- ja perheneuvola palveli 480 asiakasta. Toimeentulotukea jaettiin euroa taloudelle. Saajakohtainen tuki pieneni edellisestä vuodesta. Lastensuojelutyön kustannukset olivat euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 12,7%. Lastensuojelu- lastenvalvonta- ja sijaishuoltoasiakasta oli Kehitysvammaisten asumispalvelun piirissä oli 91 asiakasta. Vammaisten omaishoidon tukea jaettiin euroa eli euroa/asiakas. Sivistystoimi 103,7 miljoonaa Talousarvio 2013 Toteutunut 2013 Käyttö% Ta/Tot Toimiala TP Opetusltk Tuotot ,8 Kulut ,1 Netto ,1 40 Vapaa-aika ltk Tuotot Kulut ,9 Netto ,7 Päivähoidon asiakkaana oli jonkin verran edellistä vuotta vähemmän eli lasta. Läsnäolopäiviä kertyy yhteensä , jossa vähennystä edelliseen vuoteen on päivää. Yhden läsnäolopäivän hinta oli päiväkodissa 76,64 euroa, perhepäivähoidossa 86,77 euroa ja ryhmäperhepäivähoidossa 107,70 euroa. Esiopetuksen piirissä oli 656 lasta. Lisäksi varhaiskasvatus järjesti avoimen palvelun toimintana kerho- ja leikkitoimintaa. Varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset olivat euroa. Kustannukset laskivat yli 4,0% edellisestä vuodesta. Lakisääteistä ja yksityistä kotihoidon tukea maksettiin euroa. Kotihoidon hoitorahan hakijoita oli 677. Yksityisen hoitotuen piirissä oli 121 lasta. Perusopetusta annettiin oppilaalle. Erityiskouluissa oppilaita oli 133. Yleisopetuksessa yhden oppilaan vuosikustannukset olivat euroa. Oppilaskohtainen kustannus laski edellisestä vuodesta 726 euroa. Opetushenkilöstöä oli 419 eli 17 vähemmän kuin edellisenä vuotena. Yleisopetuksessa yhdellä opettajalla oli keskimäärin 15 oppilasta. Erityisluokilla ja -kouluissa oppilaita oli 7 opettajaa kohti. Yleisopetuksen opetusryhmien keskikoko oli 17 oppilasta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan piirissä oli 447 oppilasta ja kesävirkistystoimintaan Klippulassa osallistui 229 leiriläistä eli 200 vähemmän kuin edellisenä vuotena. Kolmessa lukiossa opiskeli yhteensä 930 oppilasta. Yhden opiskelijan vuosikustannus oli euroa. Aikuislukion kirjoilla oli 477 opiskelijaa, joista suurin osa ns. aineopiskelijoita. Kansalaisopiston kursseille osallistui opiskelijaa. Opetustunteja oli Yhden opetustunnin hinta oli 93,83 euroa. Taiteen perusopetusta sai 572 opiskelijaa.

22 21 Musiikkiopistossa opiskeli 320 oppilasta. Opetustunteja oli Yhden opetustunnin hinnaksi muodostui 68,61 euroa. Musiikkileikkikoulua kävi 240 lasta. Kulttuuritoimi järjesti 110 tapahtumaa ja tilaisuutta. Taidemuseossa kävijöitä oli , jossa on jonkin verran laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Taidekokoelmat käsittävät teosta, joista 46 % on esillä kaupungin eri tiloissa. Kulttuuritoiminnan kokonaiskustannukset olivat euroa eli euroa edellistä vuotta vähemmän. Toimintatukea myönnettiin euroa eli euroa edellistä vuotta vähemmän. Salon pääkirjastosta lainatapahtumia oli Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli yli 10%. Lähikirjastojen kautta lainattiin teosta ja kirjastoautosta teosta. Näissä on lievää nousua. Yhden lainauksen hinta vaihteli 1,13 2,77 euron välillä. Liikuntatoimelta tukea sai 52 eri seuraa yhteensä euroa. Pudotusta edellisestä vuodesta on n euroa. Seurojen ilmoitusten mukaan harjoituskertoja kertyi Liikuntareittejä kunnostettiin kesäaikana 75 km ja talviaikana 160 km. Kaupungin hoidossa oli 79 kesä- ja 47 talviulkoliikuntapaikkaa sekä useita liikuntahalleja ja kuntosaleja sekä uimahalli ja kaksi jäähallia. Koulujen liikuntasaleja oli käytössä 25 kpl. Valvottuja uimarantoja oli 8 kpl. Ohjattu liikuntatoiminta aktivoi asiakasta. Ohjattuja liikuntaryhmiä oli 466. Nuorisotoimi organisoi nuorisovaltuustotoimintaa. Toimintatukea nuorisojärjestöille myönnettiin euroa. Pudotusta oli n euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Nuorisotoimi järjesti tapahtumia, leirejä, retkiä ja bänditoimintaa eurolla ja käytti erityisnuorisotyöhön euroa. Tässä kasvua on n euroa. Työpajatoimintaan osallistui 57 nuorta, kun vuotta aikaisemmin osallistujia oli 38. Toimintaan käytettiin euroa eli 7,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tekninen toimi 50,5 miljoonaa Talousarvio 2013 Toteutunut 2013 Käyttö% Ta/Tot Toimiala TP Tekninen ltk Tuotot ,2 Kulut ,8 Netto ,5 55 Jätehuoltoltk Tuotot ,4 Kulut ,5 Netto ,6 56 Kaupunkisuun.ltk Tuotot ,2 Kulut ,3 Netto ,2 Teknisen toimen menoista Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitoksen osuus on euroa eli 72,87 euroa/asukas. Kasvua edellisestä vuodesta on 2,2%. Liikenneväylien kunnossapitoon ja katuvalaistukseen käytettiin euroa eli n. 0,3 milj. euroa vähemmän kuin vuonna Puistoalueita on yhteensä 825 hehtaaria, josta varsinaisten hoidettujen puistojen osuus oli 20 %. Kunnossapitoon käytettiin euroa. Matonpesupaikkoja kaupungilla oli 13 kpl. Yksityistieavustuksia jaettiin euroa eli 396 euroa/km eli n. 30 euroa/km vähemmän kun vuotta aikaisemmin. Avustettavia teitä oli 959 km. Ylläpito-, talonmies- ja isännöintikustannukset olivat euroa, josta vuosikorjauksiin käytettiin euroa. Kustannukset laskivat edellisestä vuodesta yli 10 prosenttia. Mm. vuosikorjauksiin käytettiin n euroa edellistä vuotta vähemmän.

23 22 Käyttöomaisuutta myytiin seuraavasti: Käyttöomaisuuden myynti Tontit: Osakkeet: As Oy Kurunpuisto As Oy Elleninrivi Ajoneuvot: Liikuntatoimi/Valtra Käyttöomaisuuden myyntivoitto Tontit: Rakennusten myyntivoitot: Merikulmantie Ketomaankatu Uimarannantie Kirkkokatu Isontalontie Teijon venekerho, varasto Osakkeiden myyntivoitot: As Oy Kurunpuisto As Oy Paimenkankare As Oy Elleninrivi Perintönä saatu (vanh.palv): Käyttöomaisuuden myyntitappio Tontit: Nettotuotto Ravitsemispalvelut tuottivat suoritetta. Suorite sisältää osuudet valmistuksesta, jakelusta, tarjoilusta ja jälkitöistä. Tavanomainen lounas on yksi suorite. Kokonaiskustannukset olivat euroa ja yhden suoritteen hinta keskimäärin 2,96 3,87 euroa. Suoritteiden hinnat laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Siivoustoimella puhtaana pidettäviä neliöitä oli eli vajaat neliötä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. suurin muutos oli virastojen ja toimistojen siivousalassa. Puhtaanpidon kustannukset vaihtelivat päiväkotien 3,17 euroa/m 2 /kk, ns. muiden tilojen 0,68 euroon/m 2 /kk. Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokonaiskustannukset olivat Vuosi 2013 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Kustannukset maksavat jätehuollon asiakkaat Rouskis Oy:n kautta. Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokonaiskustannukset olivat euroa, josta ostopalveluna hankitun suunnittelun osuus oli euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna kustannustaso on laskenut. Lupa- ja valvontatoimi 2,5 miljoonaa Talousarvio 2013 Toteutunut 2013 Käyttö% Ta/Tot Toimiala TP Rakennus- ja ympäristöltk Tuotot ,8 Kulut ,4 Netto ,6 Rakennusvalvonta käsitteli 807 rakentamiseen liittyvää lupahakemusta eli n. 50 edellistä vuotta enemmän. Ympäristösuojelussa lupahakemusten, lausuntojen, ilmoitusten ja tarkastusten määrä oli 665 ja ympäristöterveydenhuollon lupia sekä tarkastuskäyntejä oli yhteensä 418. Eläinlääkärin tarkastuksia ja käyntejä oli kpl. Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palveluissa oli pientä laskua edelliseen vuoteen verrattuna.

24 23 Liikelaitokset 18,5 miljoonaa Talousarvio 2013 Toteutunut 2013 Käyttö% Ta/Tot Toimiala TP Vesihuoltolaitoksen johtokunta Tuotot ,1 Kulut Netto ,3 82 Kaukolämmön johtokunta Tuotot ,8 Kulut ,2 Netto , Verotulot Liikelaitos Salon Veden tilikauden tulos oli euroa. Tuotto kaupungin sijoittamalle pääomalle kertyi 4,38 %, joka ylitti valtuuston lisätalousarviossa asettaman tavoitteen 4,25%. Liikelaitos Salon Veden tilinpäätökseen sijoitetun peruspääoman korko on laskettu 4,5 prosentin mukaan. Valtuusto nosti tuottovaatimusta alkaen 4,5 prosenttiin, jolloin koko vuoden tuottovaatimus kohosi 4,25 prosenttiin. Liikalaitoksen johtokunnan hyväksymä tilinpäätös ylittää tältä osin kaupunginvaltuuston asettaman tavoitteen, mutta koska tilinpäätös jäi ylijäämäiseksi, tätä virhettä ei korjattu jälkikäteen. Kaupungin tuloslaskelmassa sijoitetun pääoman tuotto eliminoidaan, eikä se vaikuta kaupungin tulokseen. Vesihuoltolaitos myi vettä m 3 ja laskutti jätevesiä m 3. Määrissä oli lievää laskua edellisen vuoteen verrattuna. Vesijohtoja oli km ja jätevesiviemäreitä 518 km sekä sadevesiviemäreitä 189 km. Uutta viemäriverkostoa on rakennettu 22 km. Liikelaitos Salon Kaukolämmön tulos oli euroa. Tuottoa kaupungin sijoittamalle pääomalle kertyi 14,78 % eli selvästi alle valtuuston asettaman 20 prosentin tavoitteen. Kaukolämpö myi lämpöenergiaa MWh. Laskua edellisestä vuodesta oli 7,7 %. Energia ostettiin Voimavasu Oy:ltä. Lämpökeskuksia oli seitsemän. Oman tuotannon osuus oli vain MWh. Liittymien määrä kasvoi 14 ollen vuoden lopussa Verotuloja kertyi 192,6 milj. euroa, joka on 19,6 milj. euroa edellistä vuotta enemmän, mutta vähemmän kuin vuonna 2011 Kunnallisveroja kertyi 174,4 euroa, jossa kasvua oli 20,3 milj. euroa. Kunnallisveron 0,25 prosentin korotuksen vaikutus oli arviolta alle 2,0 milj. euroa. Ns. Nokian irtisanomispakettien verot tilitettiin kaupungille vuonna Vuoden 2012 veroja tilitettiin kaikkiaan n. 13,0 milj. euroa, kun edellisen vuoden tilitykset ovat normaalisti muutamia miljoonia. Suomen kunnille tilitettiin vuonna 2013 kaksi ns. jäännösverotilitystä sekä tammikuussa että joulukuussa. Tilityksen rytmi aikaistui kuukaudella eli tästä lähtien tilitykset tapahtuvat joulukuussa. Joulukuussa jäännösveroja tilitettiin noin 1,8 milj. euroa. Myös kuntien veronsaajaryhmän jako-osuutta tarkistettiin vuoden aikana ylöspäin. Veroprosentti oli 19,75 %. Yhteisöveroja kertyi 8,6 milj. euroa. Kertymä väheni 1,1 milj. euroa. Yhteisöverojen jako-osuus laski 0,91 %:sta 0,65 %:iin. Jako-osuus laskee edelleen vuonna Kiinteistöveroja kertyi 10,7 milj. euroa, joka on 0,4 milj. edellistä vuotta enemmän Tilikauden tulos Kokonaismenot (ulkoiset) investoinnit mukaan lukien olivat 355,9 milj. euroa. Kokonaistulot lainanotto mukaan lukien olivat 361,4 milj. euroa eli kassavirta oli 5,5 milj. euroa positiivinen. Antolainat lisääntyivät sosiaalisen luototuksen käyttöönoton myötä eurolla. Nettolainanotto oli 2,5 milj. euroa. Kassa vahvistui n. 5,0 milj. eurolla. Maksuvalmius parani vuoden 2013 aikana. Lyhytaikaista kassalainaa käytettiin vuoden mittaan. Kassan riittävyys oli 19 päivää, kun se vuotta aikaisemmin oli 14 päivää. Kassasta maksuja vuoden aikana oli kaikkiaan 356 milj. euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 6 milj. euroa.

25 24 Alhaisesta korkotasosta johtuen sekä rahoitustuotot että kulut jäivät matalalle tasolle. Talousarviolainaa on vuoden lopussa 109,6 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä nousi eurosta euroon/asukas. Talousarviomuutoksia vuoden aikana hyväksyttiin toukokuun lisätalousarvioissa. silloin laitettiin täytäntöön ns. pienten purojen tuotosta. Muita toimintamenoja karsittiin ja vastaava summa lisättiin henkilöstömenoihin. Näin talousarvion yhteydessä asetettu henkilöstömenojen säästötavoite laski n. 7,0 miljoonasta 5,0 miljoonaan. Kaikkiaan määrärahamuutoksia hyväksyttiin vuoden aikana siten, että toimintakuluja leikattiin 1,3 milj.euroa. Verotuloarviota pienennettiin 2 milj. euroaja rahoituskuluarviota pienennettiin 0,4 milj.euroa. Muutokset heikensivät vuosikatetta -15,2 milj. eurosta milj. euroon. Edellisten lisäksi määrärahan ylityslupia pyydetään sosiaali- ja terveystoimeen sekä liikelaitoksille vielä vuoden 2014 aikana. Kun vuosikate oli 12,6 milj. euroa eli 28,1 milj. euroa tarkistettua budjettia parempi ja poistoja kirjattiin 16,0 milj. euroa ja poistoeroja 0,8 euroa, muodostuu tilikauden tulokseksi -2,6 milj. euroa. Poistot on kirjattu kaupunginvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. Aineettomille hyödykkeille, kiinteille rakenteille ja laitteille, koneille ja kalustolle sekä osalle rakennuksista ja rakennelmista on poistoaika määritelty suosituksen alarajalle. Hallinto- ja laitosrakennuksille poistoajaksi on hyväksytty 30 vuotta, kun alaraja on 20 vuotta. Asuinrakennuksille poistoajaksi on määritelty 40 vuotta, kun alaraja on 30 vuotta Investoinnit Investointeja rahoitettiin yhteensä 10,5 milj. eurolla. Suurimpana kohteena oli Ollikkalan koulun saneerauksen loppurahoitus (3,0 milj. euroa) ja Moision vanhustentalon peruskorjaus (0,3 milj. euroa). Kunnallistekniikan rakentamiseen käytettiin 1,7 milj. euroa, josta 0,5 milj. euroa liikenneväylien ja 0,5 milj. euroa katuvalaistuksen rakentamiseen. Liikelaitos Salon Veden investoinnit olivat 3,2 milj. euroa ja Liikelaitos Salon Kaukolämmön 0,6 milj. euroa. Maan hankintaan käytettiin 0,6 milj. euroa. Omaisuutta myytiin 0,6 milj. euron arvosta. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kertyi 0,2 milj. euroa.

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 166 Nummentalo, Juhani KOK 695 7032,000 mielenterveyshoitaja, yo 2. 261 Taimela, Katja SDP 865 5802,000

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 TILINPÄÄTÖS 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

TILINPÄÄTÖS 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 TILINPÄÄTÖS 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 I Toimintakertomus... 3 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 JärjestelytoimikuntaB Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 27.5.2008 klo 8.30 9.50 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI LOKAKUU 215 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-lokakuussa 215 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,5 milj. euroa (1,2 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 21.3.2012 HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot