SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT"

Transkriptio

1 SUHDANNEKATSAUS KESÄKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Kesäkuu 1..1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste 13 BKT, määrän muutos, % 3,7,9, 1, Työttömyysaste, %, 7, 7,9, Inflaatio, % 1, 3,,, Julkaisu on luettavissa Internetissä. Katsaus ilmestyy kolmen kuukauden välein. Kansainvälinen talous Integraatio tai kaaos euroalueella Euroalueen talous heikkenee edelleen. Velkakriisin ratkaisu vie vuosia ja edellyttää euromaiden yhteisiä ponnistuksia. Euriborit painuvat ennätysalas. Kiina pyrkii lisäämään yksityistä kulutusta ja Yhdysvaltojen kasvu jatkuu tänä vuonna. Kotimaiset suhdanteet Eurokriisi ajaa Suomen taantumaan Suomen tuotanto kasvoi alkuvuonna kotimaisen kysynnän ansiosta. Koko vuodelle 1 ennustamme vain,% kasvua Euroopan huolien painaessa vientiä. Työttömyys jatkaa pientä nousua ja inflaatio laskua. Vuonna 13 päästään ainoastaan kituliaaseen talouskasvuun eurokriisin vuoksi.

2 Kotimaiset suhdanteet Integraatio tai kaaos euroalueella Maailmantalouden kasvu on heikentynyt tilapäisesti. Kokonaistuotanto nousi 1 ensimmäisellä neljänneksellä hieman trendikasvua hitaammin Yhdysvalloissa, missä maltillinen nousu näyttää edelleen jatkuvan. Kasvu hidastuu kehittyvissä talouksissa, mutta ne ovat jo aloittaneet talouspolitiikan kevennyksen tukeakseen kotimaista kysyntää. Japani jälleenrakentaa. Euroalueella velkakriisi ja hallitusten hidastelu sen ratkaisussa painaa odotuksia ja ennustamme taantuman jatkuvan 1. Valtioiden tiukka finanssipolitiikka rasittaa taloutta lyhyellä tähtäimellä, epävarmuus pakottaa yritykset lykkäämään investointeja ja pankkien heikko tila vähentää luotonantoa. Velkakriisi voi merkitä pitkittynyttä hitaan ja epävarman kasvun aikaa. Hidastuminen helpottaa raaka-aineiden hintapaineita ja inflaatio madaltuu. Yhdysvaltojen keskuspankki pitänee ohjauskoron nollan tuntumassa 1 saakka. EKP:n odotamme tarvittaessa laskevan ohjauskoron,7 prosenttiin. Euriborit voivat näissä oloissa hieman laskea nykyiseltä tasoltaan, eikä niiden odoteta kääntyvän nousuun ensi vuonna. Ongelmien ratkaisu vie aikaa Saksalaisten yksityisen kulutuksen kasvu avittaa koko euroaluetta 1 Yksityisen kulutuksen volyymi: 7 Q1 = Saksa Ranska Italia Espanja Talouskehitystä ennakoivat indikaattorit kertovat euroalueen painuvan taantumaan, mistä ei ole pikaista tietä kasvuun. Myös Yhdysvalloissa ja Kiinassa ennakoivat mittarit ovat heikenneet, mutta odotamme maiden kokonaistuotannon kasvun jatkuvan. Yhdysvalloissa on melko laaja-alaisia merkkejä myönteisestä kehityksestä ja Kiinassa hallituksella riittää keinoja elvyttämiseen. Maailmantalous kokonaisuutena voikin jatkaa hieman normaalia hitaampaa kasvua. Samalla maailmantalouden rakenne muuttuu nopeasti ja kehittyvien

3 Kotimaiset suhdanteet talouksien paino maailmantaloudessa sekä rooli kansainvälisissä organisaatioissa kasvaa voimakkaasti. Massiivinen velkavuori varjostaa vielä pitkään useiden kehittyneiden talouksien tulevaisuutta, koska maiden julkinen talous ei väestön ikääntyessä ja rakenteellisten ongelmien rajoittaessa kasvua näytä kestävältä pitkällä aikavälillä. Samaan aikaan yksityinen sektori sulattelee edelleen kiinteistökuplien seurauksia Espanjasta Yhdysvaltoihin. Japani, Iso-Britannia ja Yhdysvallat selviävät velkojensa kanssa osittain omien keskuspankkien ansiosta. Euroalueella velkaiset maat eivät voi täysin nojata keskuspankkiin, jonka säännöt kieltävät valtioiden budjettivajeiden rahoittamisen. Euroalueella ei myöskään ole yhtenäisvaltion solidaarisuutta tai liittovaltion mekanismeja tulonsiirtoon. Kriisin pitkittyessä ongelmat uhkaavat levitä; kaupan ja rahoitusmarkkinoiden laajojen kytkösten vuoksi yksikään euroalueen maa ei voi pysyä erillisenä saarekkeena. Saksan vienti EU:n ulkopuolelle voi toki kasvaa, mutta eurooppalaisten markkinoiden heikkous vaikuttaa myös Saksan vientiyrityksiin ja pankkeihin. Maailmantaloudessa toimii myös taantuman vastaisia voimia. Shokit öljymarkkinoilta, elintarvikkeiden hinnoista ja Sendain maanjäristyksestä Japanissa ovat heikentyneet, mikä lisää kulutusmahdollisuuksia alhaisemman inflaation kautta ja nostaa kokonaiskysyntää Japanin jälleenrakennuksen muodossa. Kiinassa ja Intiassa talouspolitiikkaa on jo maltillisesti kevennetty. Odotamme uusia kevennystoimia myös muilta mailta. Nopea tuottavuuden kasvu vauhdittaa kehittyvien talouksien nousua vielä vuosikymmeniä. Eurooppa voi hyötyä muun maailman vetoavusta, toteutettavat uudistukset kantavat vähitellen hedelmää ja Saksan palkankorotukset mahdollistavat kulutuksen aikaisempaa reippaamman nousun. Raaka-aineet halpenevat 1.1.1=1, euroina, päivän liukuvat keskiarvot Öljy Elintarvikkeet Kupari Nikkeli 1 1 Alumiini Projektibondien esimarkkinointi on jo alkanut Euromaiden velkakriisiä ei ole saatu lukuisista yrityksistä huolimatta hallintaan, ainoastaan sen leviäminen täysimittaiseksi konkurssiaalloksi on pystytty välttämään. Euroalue tarvitsee kipeästi talouskasvua palopesäkkeiden sammuttamiseen Kreikasta Irlantiin. Ilman paranemista Espanjalle ostettu aika menee hukkaan. Kriisimaiden johtajien uudeksi suosikiksi näyttää nousseen eurobondit, jotka saavat kannatusta myös komission suunnalla. Eurobondit merkitsisivät varainhankintaa euromaiden yhteistakauksella, mikä tekisi niistä houkuttelevia sijoittajien silmissä. Koska euroalue kokonaisuutena on Yhdysvaltoja vähävelkaisempi, laskisi kriisimaiden rahoituskustannus. Samaan aikaan talouttaan hyvin hoitaneiden maiden rahoituskustannukset nousisivat, eli euromaiden välillä tapahtuisi tulonsiirto, mikäli kerättävät varat käytettäisiin kansallisesti tai muutoin heikkoja maita suosien. Lissabonin sopimuksessa yhteisvastuu veloista on kielletty, lisäksi ainakin Saksa sekä Suomi vastustavat eurobondeja, joten niitä tuskin voidaan ottaa kovin nopeasti käyttöön. Euroalueen velka muita pienempi Velka % BKT:sta Japani 1 1 USA Euroalue Kriitikoiden mielestä eurobondit edustavat joko täysin poissuljettua tulonsiirtoa euromaiden välillä tai integraatiokehitystä, jota ei voida toteuttaa ilman siirtymistä kohti liittovaltiorakennetta ja yhteistä finanssipolitiiikkaa. Euroopan Yhdysvallat pystyisikin ainakin tilapäisesti hankkimaan helposti rahoitusta, mutta yhteinen budjetti ei automaattisesti katkaisisi velkaantumista. Euroalueen julkinen velka ylittää vähitellen 9% suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä itsessään voi jarruttaa talouskasvua tulevina vuosina. Amerikan Yhdysvallatkin velkaantuu nopeasti ja presidentinvaalien jälkeen maassa on 3

4 Number of Kotimaiset suhdanteet jälleen edessä keskustelu vajeen hillitsemisestä ja velkakatosta. Yksittäisten euromaiden erillisen varainhankinnan erillisissä kustannuksissa on se etu, että maan veronmaksajat joutuvat kärsimään huonosta politiikasta ja hyötyvät hyvästä politiikasta, jolloin poliittiset ratkaisut aidommin kilpailevat paremmuudesta vaalipäivänä. Eurobondien sijaan näyttää todennäköiseltä, että euroalueella otetaan käyttöön projektibondit eli hankejoukkolainat. Näillä kerättäisiin yhteistakauksella varoja korvamerkittyihin investointihankkeisiin, jotka toteutettaisiin Euroopan investointipankin hallinnassa. Investoinneilla kehitettäisiin esimerkiksi lentokenttien infrastruktuuria ja panostettaisiin työllistäviin hankkeisiin, jotka helpottaisivat etenkin kriisimaiden suhdannetilannetta. Yhdessä muiden lääkkeiden, erityisesti kevyen rahapolitiikan ja rakenneuudistusten, kanssa investointihankkeet vähitellen lisäävät euroalueen kasvumahdollisuuksia. Kriitikot toki näkevät investointihankkeet hedelmättöminä lapiotöinä ja ensiaskeleena kohti yhteistä budjettia, mutta tällä hetkellä kaikki kasvua tuovat suunnitelmat vaikuttavat tervetulleilta. Espanjan rakentaminen romahti Aloitetut asuntorakennukset kuukaudessa, 1kk liukuva keskiarvo Integraatio voi edetä myös muilla rintamilla. Pankkiunioni tai yhteinen talletussuojamekanismi edistäisi rahoitusmarkkinoiden vakautta turvaamalla talletukset Euroopan laajuisesti. Yhteiseen talletussuojaan liittyy kuitenkin samankaltainen ongelma kuin eurobondeihin: järjestely toimisi parhaiten jos sitä edeltäisi uskottava yhteinen pankkivalvonta, jolla olisi myös mahdollisuus puuttua ylilyönteihin. Edessä voi myös häämöttää hajaannus, jos euroalue ei pysty löytämään yhteistä säveltä kriisin hoitamisessa. Kreikan ero eurosta on euroalueen tulevaisuuden kannalta pieni asia; Espanjan tai Italian kyvyttömyys hallita kriisiään ilman muiden massiivista tukea voisi johtaa valuuttaunionin laajempaan purkautumiseen. Purkautumisen välittömät taloudelliset ja pidempiaikaiset poliittiset kustannukset ovat kuitenkin niin suuria, että euron laajamittaisen hajoamisen estämiseksi etsitään keinoja ahkerasti vielä pitkään. Akuutin kriisinhallinnan lisäksi euroalueella etsitään välineitä tulevien kriisien ehkäisemiseksi. Mikäli Saksa saa haluamansa finanssisopimuksen (fiscal compact) läpi, voidaan yhteisestä rahoituksestakin keskustella astetta vapautuneemmin. Sopimus pyrkii rajoittamaan rakenteellisen alijäämän,% suhteessa bruttokansantuotteeseen, eli se toimii saksalaisen velkajarrun (Schuldenbremse) tavoin. Rajan rikkominen aiheuttaisi automaattisia korjaustoimenpiteitä. Vajerajoitteen lisäksi velkaan kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomioita, eli % bruttokansantuotteesta ylittävän velan tulisi vajota 1/ vuositahtia, tai automaattiset korjaustoimenpiteet astuvat voimaan. Nähtäväksi jää miten tiukasti sopimusta todellisuudessa tullaan noudattamaan, koska aikaisemmat sopimukset ovat pettäneet. Euromaiden omien ja yhteisten toimien lisäksi kriisinhallinta vaatii muitakin välineitä. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n rooli kasvaa, mutta sen varat eivät riitä suurten euromaiden pelastamiseen. Euroopan keskuspankin rooli kriisin hallinnassa pysyy keskeisenä.

5 Index Index Kotimaiset suhdanteet Yhdysvaltojen talous kasvaa vaaleja kohti Yhdysvallat on sitkeästi kasvanut kvartaalista toiseen 9 taantuman pohjalta saakka. Ennakoivien indikaattoreiden perusteella talouskasvu jatkuu maltillisena. Bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa,% edellisestä neljänneksestä ja,% vuoden takaa. Kuukausi-indikaattoreiden ja keskuspankin Beige Bookin perusteella talouskasvu jatkui maltillista vauhtia myös huhtitoukokuussa. Kokonaistuotannon kasvu riittää luomaan lisää työpaikkoja. Työpaikkoja on tammi-toukokuussa syntynyt nettona keskimäärin reilu 1 kuukaudessa, vaikkakin toukokuun lisäys oli pettymys. Työttömyysaste oli toukokuussa.%, eli edelleen selvästi yli keskuspankin tavoitteleman alle % täystyöllisyyden. Teollisuuden ja palvelualojen työllistämisodotukset (ISM kysely) ovat hieman heikentyneet viime kuukausina, mutta asuntorakentamisen vilkastuminen luo toiveita uusista rakennusalan työpaikoista. Työllisyys pysyy keskeisenä elementtinä talouden elpymisessä. Pienten yritysten odotukset nousussa NFIB Indeksi 19 = ISM (teollisuus) ISM Yhdysvaltojen talouden kasvun ja työpaikkojen synnyn tiellä on ollut kolme isoa ongelmaa: asuntomarkkinoiden heikkous, yksityisen sektorin velkojen sopeuttaminen ja julkisen talouden kestämättömyys. Asuntomarkkinoiden tila saattaa olla vakautumassa, ainakin uusien aloitusten määrä on hieman noussut. Myös velkojen sopeuttaminen on edennyt, korkomenot eivät enää näytä liian suurelta rasitteelta ja säästämisasteen lasku viittaa kotitalouksien tilannearvion kohentumiseen. Uudeksi riskiksi on valitettavasti noussut euroalueen ongelmat, jotka saattavat heijastua kielteisesti Yhdysvaltoihin kansainvälisen kaupan ja sijoitusten arvojen alentumisen kautta. Pääpuolueiden väliset jyrkät näkemyserot julkisesta taloudesta ja presidentinvaaleihin valmistautuminen vaikeuttavat poliittista päätöksentekoa. Yhdysvalloilla on vielä varaa velkaantua ja hyödyntää dollarin keskeistä asemaa, vaikka tuleville vuosille jää jatkuvasti suurempi rasite. Valtio näyttää toistaiseksi pystyvän rahoittamaan vajeensa, eikä finanssipolitiikka välittömästä kiristy. Yksityisen kulutuksen nousun ja kohtuullisen vakaiden ennakoivien mittareiden ansiosta odotamme Yhdysvaltojen BKT:n nousevan noin % vauhtia. Keskuspankki on pyrkinyt vähentämään epävarmuutta talouspolitiikan suunnasta ilmoittamalla, että ohjauskorko pidetään nollan tuntumassa ainakin 13 puoliväliin. Näin rahamarkkinakorot pysyvät varsin alhaisina ainakin pari vuotta. Viime kuukausien kohtuullisen normaali taloustilanne ei ole pakottanut keskuspankkia uusiin poikkeustoimiin, mutta odotamme keskuspankin tarvittaessa toteuttavan uusia poikkeusohjelmia 1. 9 Pienten yritysten odotukset (National Federation of Independent Business) USA: Säästämisaste laskee % Aasia keventää talouspolitiikkaa Reaalitalouden kasvu on selvästi hidastunut kehittyvissä talouksissa, mikä on luonnollista taantuman jälkeisen kiihdytyksen loputtua ja johtuu osittain tietoisesta raha- ja finanssipolitiikan kiristyksestä. Inflaatiosta tuli merkittävä haaste etenkin Aasian maille, joten rahapolitiikkaa kiristettiin monissa maissa 11. Talousnäkymien heikennyttyä ja inflaation vajottua useat keskuspankit kevensivät rahapolitiikkaa alkukesään 1 mennessä. Odotamme lisätoimia. Viime vuonna Kiina ylsi 9, % bruttokansantuotteen kasvuun, mutta 1 ensimmäisellä neljänneksellä BKT:n nousu hidastui,1 %:iin. Ostopäällikköindeksi ennakoi Kiinan teollisuuden kasvun pysähtyneen. Hintaindeksit kertovat

6 Kotimaiset suhdanteet myös tilanteen rauhoittumisesta, eli asuntomarkkinat näyttäisivät viilentyneen ja kuluttajahintainflaatio laski toukokuussa 3, %:iin. Talouspolitiikassa Kiina siirtää jalkaa jarrulta kaasulle; keskuspankki pienensi pankkien varantovaatimusta keväällä ja laski ohjauskorkoa kesäkuun alussa. Kiinan kustannustaso ei ole enää ylivoimaisen halpa ja vienti länsimaihin ei voi toimia maan kasvun moottorina. Valmiiksi korkean investointiasteen vuoksi potentiaaliseksi kasvun lähteeksi jää yksityinen kulutus. Ylivelkaantuneisuus ei rasita kiinalaisia kotitalouksia ja talouspolitiikan kevennyksellä pitäisi olla mahdollisuus tukea kotimaista kysyntää. Odotamme hallitukselta lisätoimia kulutuksen lisäämiseksi. Kiinan hallituksen tavoite seuraavan -vuotiskauden talouskasvuksi on 7 % vuodessa, mikä näyttää saavutettavissa olevalta ja tullaan todennäköisesti ylittämään 1. Intian BKT nousi 7,1 % koko vuonna 11, mutta kasvu hidastui,3 %:iin 1 ensimmäisellä neljänneksellä. Teollisuustuotanto supistui aavistuksen alkuvuonna, mutta ostopäällikköindeksi viittaa loivaan kasvuun kesän kynnyksellä. Inflaatio kiihtyi hieman yllättäen 1, %:iin huhtikuussa, koska elintarvikkeet kallistuivat. Keskuspankki kuitenkin laski ohjauskorkoa ja kotimaista kysyntää pyritään elvyttämään. Intian kasvupotentiaali on edelleen suuri, ja maa saattaa tulevina vuosina yltää ripeämpään talouskasvuun kuin mihin jo nopeasti kehittyneellä Kiinalla on mahdollisuuksia. Kiina sai inflaation hallintaan %, vuosinousu Intia Kiina Japanin kokonaistuotanto vajosi,7% vuonna 11. Heikon tilanteen taustalla vaikuttivat Sendain maanjäristyksen tuho maaliskuussa ja vahvan jenin hyydyttämä vienti. Heikon vuoden jälkeen vienti ja jälleenrakennus nostivat bruttokansantuotetta 1 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta yleisesti ottaen maan taloudessa ei ole tapahtunut merkittävää käännettä parempaan BKT:n kasvu Etelä-Amerikassa =1, kausitasoitettu volyymi Argentiina Valtion nopea velkaantuminen on jatkunut ja prosentin lukema ylittyy julkisen velan suhteessa bruttokansantuotteeseen. Valtion korkomenot ovat silti vain noin % bruttokansantuotteesta ja ne menevät lähinnä kotimaisille sijoittajille, jotka omistavat valtaosan valtion velasta. Japanin yksityisen sektorinsuuret säästöt ovat mahdollistaneet valtion velkaantumisen ilman kriisiä jamatalat korot ovat riittäneet sijoittajille. Yksityiset säästöt helpottavat myös jälleenrakentamista. Japanin kauppatase putosi talvella vajeelle, mutta runsaiden sijoitustuottojen ansiosta vaihtotase pysyy positiivisena. Japani on Euroopalle toisaalta lohdullinen esimerkki, velkaantuva ja ikääntyvä maa on pystynyt nostamaan tuottavuutta ja säilyttämään suhteellisen vakauden varsin erikoislaatuisissa oloissa. Myös Latinalaisessa Amerikassa talouskasvu hidastuu. Raaka-aineiden hintojen lasku vaikeuttaa alueen raaka-ainevetoisten talouksien suhdannenäkymiä. Brasiliassa teollisuustuotanto supistui alkuvuodesta, eivätkä ennakoivat mittarit viittaa pikaiseen nousuun. Maiden mahdollisuudet palata kasvuun ilman vakavia häiriöitä vaikuttavat onneksi melko hyviltä. Argentiinan kansallistamishankkeet tosin lisäävät epävarmuutta investointien suhteen, mutta muuten poliittinen ympäristö näyttää vakaalta suhteessa historiaan Brasilia 1 Chile Meksiko

7 percent percent. Kotimaiset suhdanteet Eurooppa syvemmälle taantumaan Euroalue vajosi talvella taantumaan, koska ensimmäisen neljänneksen BKT oli aavistuksen pienempi kuin viime vuoden viimeisen neljänneksen. Samaan aikaan euroalueen työttömyys jatkoi nousua ja muutekin mittarit kertovat alueen talouden taantuvan. BKT nousi 1, % vuonna 11, mutta tänä vuonna talous ei kasva ja supistuminenkin voi olla edessä. Monissa maissa taloustilastot kertovat edelleen heikkenevästä kehityksestä, joskin Saksan talous on pysynyt vakaana. Euroalueen luvut peittävätkin alleen pahoin erkautuneen talouskehityksen eri maissa. Julkisen talouden leikkaukset näkyvät talouskasvussa kaikkein velkaisimmissa maissa, joissa myös luottolama uhkaa muodostua ongelmaksi. Yleinen epävarmuus ja kauppavirtojen hiljeneminen näkyy vähitellen vahvemmissakin talouksissa. Saksassa täystyöllisyys näyttää muun euroalueen onneksi johtavan merkittäviin palkankorotuksiin, mikä parantaa muiden suhteellista kilpailukykyä ja saattaa lisätä Saksan tuontia. Luotonanto euroalueella supistuu % 1, 1, 7,,,, -, 1, 1, 7,,,, -, Ennakoivat mittarit kuten ostopäällikköindeksi kertovat näkymien heikkenemisestä. Julkisten menojen leikkausten lisäksi teollisuus on haluton investoimaan ja rakennusalan ahdinko jatkuu Espanjassa sekä Irlannissa vielä kauan. Luottolama uhkaa investointeja, vaikka keskuspankki pyrkii lisäämään pankkien rahoitusta. Yksityinen kulutuskysyntä voi vielä sinnitellä, mikäli inflaatio laantuu raaka-aineiden halventuessa. Viennin kannalta Yhdysvaltojen ja Aasian talouskasvun jatkuminen olisi tärkeää; vienti voisi toimia oikotienä koko euroalueen elpymiseen. Taantuma ja sitä seuraava pitkäaikainen heikon kasvun jakso ovat valitettavasti selkeitä riskejä, eivätkä poliittiset ratkaisut ole tarjonneet vahvoja lääkkeitä näiden uhkien poistamiseen. Kreikan velkasaneeraus ja erityisesti EKP:n massiiviset rahoitusoperaatiot käänsivät 11 lopun synkät tunnelmat valoisampaan suuntaan tammikuussa. Valitettavasti Kreikan poliittinen kaaos ja muiden maiden, etenkin Espanjan, talousvaikeudet suistivat euroalueen uudelleen kriisiin, jossa sijoittajat eivät luota maiden kykyyn tervehdyttää julkinen talous. Espanjan kiinteistömarkkinoilla hintojen lasku uhkaa pankkien vakavaraisuutta, joten pankkien pääomapuskureita on pakko kasvattaa.. Euromaiden lupaus tukea Espanjan valtiota pankkien pääomittamisessa jopa 1 miljardilla eurolla oli kaivattu osoitus poliittisesta tahdosta kriisin hallitsemiseksi. Pankkituki kuitenkin vain ostaa aikaa Espanjalle taloutensa tervehdyttämiseen, eikä poista rakenteellisia perusongelmia tai kuittaa kiinteistökuplan aiheuttamaa laskua. Maa saattaa edelleen joutua kääntymään euroalueen kriisienhallintaa varten rakennettujen työkalujen (ERVV, EMS) puoleen. Espanjan valtion ajautuminen muiden tuen varaan kokonaisuudessaan veisi rahastojen varat. Italian kokoisen maan velkojen hoitamiseen yhteiseurooppalaiset varat eivät enää riittäisi. Ruotsi: tuotanto ja odotukset laskevat 7 1 Ostopäällikköindeksi >> << Teollisuustuotanto - (% vuosikasvu, 3kk liukuva) Joskus tulevaisuudessa rahoituskeinona voidaan harkita myös eurobondeja, mutta toistaiseksi finanssipolitiikan koordinaation heikkous ei tee niistä poliittisesti mahdollisia. Emme kuitenkaan odota euroalueen hajoamista ennusteperiodilla, koska sen vaikutukset olisivat arvaamattomia ja poliittiset kustannukset suuria. Odotamme euromaiden löytävän yhteisen sävelen ainakin projektibondien osalta. Yhteiset hankkeet, rakenneuudistukset, inflaation lasku, viennin kasvu ja kevyt rahapolitiikka auttavat euroaluetta jaloilleen vuotta 13 kohti. EKP laski joulukuussa 11 ohjauskoron 1, prosenttiin. Keskuspankin kolmen vuoden rahoitusoperaatiot (LTRO) tukivat pankkijärjestelmää ja valtioiden 7

8 Kotimaiset suhdanteet rahoitusta keväällä, minkä jälkeen niiden vaikutus heikentyi. Pankkijärjestelmässä on silti runsaasti likviditeettiä ja EKP tyytyy nyt tarjoamaan rahoitusta 3 kuukauden erissä ilman ylärajaa. Euroalueen taloustilanteen heikennyttyä lisääntyvät paineet ohjauskoron laskuun, mikä toisi sen historiallisen alas. Kesäkuun neuvoston kokouksessa EKP vielä pidättäytyi koron laskusta, vaikka muutama neuvoston jäsen olikin sitä kannattanut. Tällä tavoin EKP korosti itsenäisyyttään ja vyörytti vastuuta kansalliselle talouspolitiikalle. Ohjauskoron lasku näyttää täysin mahdolliselta kesällä, ellei euroalueen tilanteessa tapahdu yllättävää käännettä parempaan suuntaan. Löysästä rahapolitiikasta huolimatta inflaatio näyttää pikemminkin hidastuvan kuin kiihtyvän. Odotukset kevyestä rahapolitiikasta näkyvät euriborien loivan laskun jatkumisena lähikuukausina. 1 kk euribor voi painua ennätysalas alle 1, % jo kesällä. Espanjan työttömyys ennätykseen % Espanja Ranska 1 1 Saksa Sijoittajien karttaessa riskejä odotamme tuottokäyrän pysyvän alhaalla. Taloudellinen epävarmuus on lisännyt turvallisimpien valtionlainojen kysyntää ja edelleen painanut pitkiä korkoja. Sijoittajien koko euroaluetta kohtaan tuntema hämmennys ja epäluulo näkyvät koroissa. Talouden elpymisen täytyisi olla vahvaa, jotta pitkät korot nousisivat merkittävästi. Viron talous on eurojäsenyyden jälkeen kehittynyt suotuisasti ja maa on ainoana kolmesta Baltian maasta pystynyt säilyttämään vaihtotaseen ylijäämän. -vuoden valtionkorot turvasatamissa Euroalueen ulkopuolisissa EU-maissa kokonaistuotannon kasvu hyytyy. Ruotsissa BKT nousi reilusti, % vuonna 11 ja kasvu jatkui vielä alkuvuodesta 1. Kriisin velloessa ympärillä vakaasta Ruotsista on tullut yksi turvasatamista. Kuluttajien luottamus on melko hyvällä tasolla, mutta yleisesti ennakoivat mittarit viittaavat noin nollakasvuun. Odotamme keskuspankin laskevan ohjauskorkoa. Ison-Britannian talous ajautui talvella taantumaan eikä selkeitä merkkejä paremmasta näy. Lähivuosina julkisen sektorin suuret leikkaukset vaikuttavat talouteen. Rahapolitiikkaa ei uskalleta kiristää vielä pitkään aikaan. % 3, 3,,, 1, 1,, Tanska Ruotsi Saksa 3, 3,,, 1, 1,, Venäjän talouskasvu jatkui öljyn hinnan, vaaleja edeltävän julkisen kulutuksen sekä yksityisen kulutuksen voimin kiiveten,9% tammi-maaliskuussa. Öljyn hinnan korkeus tukee edelleen melko valoisia näkymiä. Myös yksityinen kulutus nousee. Kokonaistuotannon odotetaan kasvavan - % vauhtia Hallitus täyttää öljytuloilla rahastoja silmälläpitäen euroalueen kriisin vaikutuksia Venäjään. Maailmantalouden epävarmuus suurta Tulevaisuus on aina epävarma. Taloudessa eletään päivästä ja kvartaalista toiseen. Epävarmuudenkin kanssa voidaan silti elää ja riskejä hallita. Ennakoivat mittarit kertovat kasvun hidastumisesta ja julkisten talouksien vakauttaminen heikentää tilannetta entisestään. Riski taantumasta on suuri ja toteutuessaan sen vaikutukset voisivat olla laaja-alaisia. Lähi-idässä on nyt rauhallista, mutta geopoliittisia riskejäkään ei voi täysin unohtaa. Länsimaissa poliittisen päätöksenteon vaikeus ja yhteisen linjan puuttuminen näyttelevät suurta roolia, mutta useimmat talousennustajat olettavat päättäjien lopulta päätyvän järkevään ratkaisuun joka vakauttaa tilanteen. Näin ei välttämättä tapahdu, vaan politiikka saattaa ajautua umpikujaan, joka ääritapauksessa voisi johtaa jopa euron hajoamiseen. Nämä tekijät riittävät tekemään lähivuosista hermoherkkää ja jännittävää rahoitusmarkkinoilla. Onneksi inflaatio näyttää heikentyvän ja Japani jälleenrakentaa, eikä rahapolitiik-, ,

9 Kotimaiset suhdanteet kakaan kiristy. Jos historiaa katsotaan vaikkapa vuotta taaksepäin, aikaan mahtuu maailman joutuminen ydinsodan partaalle Kuuban kriisin aikaan, monia sotia Lähi-idästä Vietnamiin, Japanin talouskriisi, AIDS, terrorismia ja öljykriisejä. Mikään näistä ei ole riittänyt pysäyttämään maailmantalouden kasvua kuin tilapäisesti. Pasi Kuoppamäki 9

10 Prosenttia Kotimaiset suhdanteet Kokonaistuotannon kasvu Kuluttajien luottamusindeksi 7, %, vuosikasvu neljänneksittäin 7, 1 1,, USA Euromaat,, USA (vasen ast.) 1 -,, 9 Japani (vasen) -1 -, -, 7-1 -, -7, Japani -, -7, Euroalue (oikea ast.) , , Kokonaistuotannon kasvu BRIC-maissa Teollisuuden suhdanneodotukset 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin 1 3 Saldoluku 1 Intia Kiina 1 1 EMU:Teoll. (vasen) Yhdysvallat: ISM (oikea) 7 7 santuote Brasilia Venäjä - -3 Japani: Tankan-barometri (vasen) Keskuspankkien ohjauskorot Euroalueen tuottokäyrä % 7, 7, Government Benchmark Bonds,,,,,,,,,, 1,7 1,7,,, EKP: ohjauskorko, 1, 1,,, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 1, 1,,,,7,7,, 1, 1,,, 1,, USA: Fed Funds Target 1,,,,, 1 1,,, 1 v v v v 7 v v 9 v 1 v Julkaisupäivänä 3 kuukautta sitten kuukautta sitten 1

11 Kotimaiset suhdanteet Eurokriisi ajaa Suomen taantumaan Suomen bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 1, prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Edellisestä neljänneksestä kasvua kertyi, prosenttia. Kasvu perustui pitkälti kotimaiseen kysyntään, kun yksityinen kulutus kasvoi peräti, prosenttia ja investoinnitkin 1, prosenttia vuoden takaisesta. Kasvun taittuminen on kuitenkin edessä, kun yksityistä kulutusta tukeneiden palkankorotusten vaikutukset laimenevat ja viennin alamäki syvenee teollisuuden supistuneiden tilauskantojen mukaisesti. Ennustamme bruttokansantuotteen kasvavan, prosenttia vuonna 1 ja ensi vuonna vaivaiset 1, prosenttia pitkittyvän eurokriisin painaessa vientivetoista talouttamme. Työttömyysaste on pysynyt alkuvuonna vajaassa prosentissa, mutta työttömyyden lasku näyttää nyt päättyneen. Vuosille 1-13 odotamme jokseenkin ennallaan pysyvää työttömyyttä. Inflaatio oli vielä huhtikuussa yli 3 prosenttia, mutta veronkorotusten osuus tästä on liki yksi prosenttiyksikkö. Vuodelle 1 odotamme, prosentin ja ensi vuodelle, prosentin keskimääräistä inflaatiota. Ansiotaso kohoaa vastaavalla ajanjaksolla likimain saman verran estäen ostovoiman heikentymisen. Valtionvelan nousu jatkuu, vaikka hallitus kiristää finanssipolitiikkaa. Julkinen velka suhteessa kokonaistuotantoon kasvaa noin 1 prosenttiin, mikä johtuu osaltaan Euroopan vakausmekanismin 1, miljardin euron tukipakettiosuudesta. Velan määrä säilyy silti kohtuullisena suhteessa tuotantoon. Vaihtotase pysyy ennustehorisontilla hieman alijäämäisenä. Taantuma on vielä edessä Suomen BKT:n kasvu ennusteen mukaan Mrd. euroa, kausitasoitettu vuoden hinnoin,,,, 3,3 3,3 3, 3, Vuosikasvut: 3,7%,9%,% 1,% 3,7 3,7 33,1 33,1 31, 31, 3, , 11

12 Balance Kotimaiset suhdanteet Vienti kasvuun vasta vuonna 13 Viennin määrä supistui ennakkotietojen mukaan, prosenttia tammimaaliskuussa edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Tavaroiden vienti supistui 1, prosenttia, kun palveluiden vienti puolestaan kasvoi,3 prosenttia. Tuonnin määrä kasvoi,9 prosenttia, joka johtui palveluiden tuonnin voimakkaasta 17,3 prosentin kasvusta. Tavaratuonti puolestaan laski prosenttia vuoden takaisesta. On hyvä muistaa, että palveluiden tuonti- ja vientiluvut ovat erittäin alttiita suurillekin korjauksille Tilastokeskuksen saadessa tarkempaa tietoa vasta viiveellä. Palveluiden vienti tuki kokonaisvientiä %, volyymin vuosimuutos puolen vuoden likuvasta vuosisummasta Palvelujen vienti 3 Tavaroiden vienti Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suomen tärkeimmistä vientimaista Saksan tavaraviennin arvo on supistunut selvästi, yli 1 prosenttia. Vienti Ruotsiin on puolestaan laskenut noin prosenttia. Venäjän viennin arvo on puolestaan noussut liki 7 prosenttia. Yleisesti Suomen tavaravienti kasvoi Euroopan ulkopuolelle ja supistui EU-alueelle. Huhtikuussa sama trendi on jatkunut ennakkotietojen mukaan. Toimialoista tavaraviennin arvo kasvoi elintarvike-, kemian- ja puusektorilla. Paperi-, metalli- ja elektroniikka-alalla vienti puolestaan supistui. Teollisuuden tuotanto-odotukset heikentyivät toukokuussa tasolle, joka tavallisesti vastaa tavaraviennin noin prosentin supistumista. Teollisuuden uusien tilauksien arvo puolestaan laski huhtikuussa yli prosenttia edellisestä vuodesta. Näin ollen sekä saadut tilastot että ennakoivat indikaattorit antavat syytä odottaa Suomen viennille vaikeuksia Euroopan epävarmuuden vuoksi. Ennustamme viennin supistuvan tänä vuonna 1, prosenttia. Vuonna 13 odotamme viennin kasvavan ainoastaan 1, prosenttia, sillä näköpiirissä ei ole nopeaa helpotusta euroalueen ongelmiin. Tavaratuonti Koko vienti Viennin näkymät heikot % vuosikasvu 3 3 << Tavaraviennin kasvu Investoinnit lisääntyneet, loppuvuonna ne jo vähenevät Teollisuuden tuotanto-odotukset >> Investoinnit kasvoivat hieman yllättäen 1, prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Saadut tilastotiedot tiesivät jo kertoa, että rakennusinvestoinnit supistuivat lopulta vain, prosenttia mutta kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit kasvoivat, prosenttia. Investointien kasvu johtui julkisten investointien 1 prosentin kasvusta, kun yksityiset investoinnit pysyivät likimain ennallaan. Teollisuusyritysten ja rakennusalan heikentyvä luottamus sekä myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärän pienentyminen jopa 7 prosenttia vuoden takaisesta ennakoivat investointien supistumista tulevina kuukausina. Aloitettujen rakennusten kuutiomäärä oli jo hieman pienempi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuodesta. Ennustamme investointien laskevan tänä vuonna 1 prosentin. Vuodelle 13 odotamme investointien kasvavan 1, prosenttia. Rakennusluvat ja -aloitukset laskussa Miljoonaa kuutiometriä, liukuva vuosisumma Myönnetyt luvat 3 3 Aloitukset

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Suhdannekatsaus kesäkuu 2014 17 kesäkuu 2014 Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Maailmantalouden kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Suhdannekatsaus maaliskuu 2014 18 maaliskuu 2014 Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Maailmantalouden nousun edellytykset ovat kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Myötätuulta tiedossa Suomi ontuu länsiviennin varassa

Myötätuulta tiedossa Suomi ontuu länsiviennin varassa Suhdannekatsaus joulukuu 2014 16 joulukuu 2014 Myötätuulta tiedossa Suomi ontuu länsiviennin varassa Maailmantalous kääntyy laaja-alaiseen nousuun vuoden 2015 alkupuoliskolla. USA toimii globaalin kasvun

Lisätiedot

kasvua Talousennuste vuosille 2012 2013 Ennusteryhmä

kasvua Talousennuste vuosille 2012 2013 Ennusteryhmä Julkaisuvapaa 4.9.212 klo 9:3 Talousennuste vuosille 212 213 Euroopan velkakriisi hidastaa kasvua Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Mauri Kotamäki Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Svante

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Julkaisuvapaa.3.1 klo 1. Talousennuste vuosille 1 15 Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Ohto Kanninen Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Lisätietoja Ennustepäällikkö

Lisätiedot

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Julkaisuvapaa 18.3.13 klo 1. Talousennuste vuosille 13 1 Suomen talouskasvu jää tänä vuonna, prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti www.handelsbanken.com/research 17. joulukuuta 2009 Talousennuste Suomi yltää vaimeaan kasvuun Maailmantalous: elpyy epätasaisesti Suomi: nousee pohjalta maltillisesti Korot ja valuutat: keskuspankit varovaisia

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Julkaisuvapaa 17.9.213 klo 1. Talousennuste vuosille 213 21 Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

PAREMPAA NÄKYVISSÄ TALOUDELLINEN KATSAUS. Toukokuu 2014. Suomessa niukkaa kasvua näkyvissä

PAREMPAA NÄKYVISSÄ TALOUDELLINEN KATSAUS. Toukokuu 2014. Suomessa niukkaa kasvua näkyvissä PAREMPAA NÄKYVISSÄ Toukokuu 2014 TALOUDELLINEN KATSAUS Kansainvälisessä taloudessa vahvistuvaa, mutta epätasaista kasvua Rahapolitiikka pysyy kehittyneissä maissa kasvua tukevana pitkään EKP laskee korkoja

Lisätiedot

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 3 2011 Talouden näkymät Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 Sisällys Pääkirjoitus...1 Suomen Pankin ennusteet...3 Ennusteen kokonaiskuva...4 Viimeaikainen kehitys...6 Kehikko 1. Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen

Lisätiedot

Talousnäkymät Syyskuu 2009

Talousnäkymät Syyskuu 2009 Talousnäkymät Syyskuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 27.8.2009

Lisätiedot

1.1 Kansainvälinen talous

1.1 Kansainvälinen talous 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Maailmantalouden kasvu hidastuu euroalueen ajautessa loppuvuonna taantumaan. Suomen metsäteollisuuden vientiosuuksilla painotettu

Lisätiedot

Talousnäkymät Toukokuu 2009

Talousnäkymät Toukokuu 2009 Talousnäkymät Toukokuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Reijo Heiskanen reijo.heiskanen@nordea.com Puh. +358 9 1655 9942 Mennyt painoon

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 5 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tilinpito...11

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne.6. Maailmantalouden kehitys on ollut alkuvuonna ennakoitua parempaa, vaikka euroalueella ja Suomessa kasvu onkin jäänyt vaisuksi. Kreikan kriisin kärjistyminen valtioiden

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15 00 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Rahoitusjärjestelmän vakaus... 5 Heli Huhtala ja Mikko Spolander Julkisen sektorin rahoituksen haasteet euroalueella... 7 Miika Syrjänen ja Kari Takala

Lisätiedot

Kysyntä. Kulutus. tuonti että erityisesti vienti kasvoivat vuonna 2004 helmikuun ennakkoarviota. kasvuvaikutusarvio on muuttunut

Kysyntä. Kulutus. tuonti että erityisesti vienti kasvoivat vuonna 2004 helmikuun ennakkoarviota. kasvuvaikutusarvio on muuttunut Kysyntä Kuvio 8. Kysyntäerien vaikutus kasvuun* Prosenttiyksikköä 8 7 6 5 4 4 6 4 4 e 5 e 6 e 7. Vienti 5. Yksityiset investoinnit. Tuonti 6. Varastojen muutos ja tilastollinen ero. Yksityinen kulutus

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU 11214 21214 31214 41214 1214 61214 71214 81214 91214 11214 111214 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Tämä joulukuun 214 numero on viimeinen :n Kuukausikatsauksen tilalle tulee uusi Talouskatsaus (Economic Bulletin)

Lisätiedot

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2011 2012

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2011 2012 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2011 2012 Toimittajat Riitta Hänninen Yrjö Sevola Tekninen toimitus Sari Elomaa (taitto, kuvat) Jouni Hyvärinen (kansi) Tilastolaskenta Jarmo Mikkola Tilaukset Tilaushinta

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011 1 (6) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssisektorin riskinkantokyky vahva 1 Riskinkantokyky finanssisektorilla kokonaisuutena vahva kevään 211 stressitestin mukaan 4 Talouden

Lisätiedot

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012 Q-Review Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi Maaliskuu 2012 Euroopan suhdannetila on edelleen heikko. Ennustamme euroalueelle tälle vuodelle 0,01 % kasvua ja Suomelle 0,9 % kasvua. Yhdysvaltain

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

Krimin kriisi ja Suomen talous

Krimin kriisi ja Suomen talous 21. maaliskuuta 2014 Krimin kriisi ja Suomen talous Sijoittajan kannattaa muistaa hajautus Krimin niemimaan hallinnasta syntynyt kansainvälinen kiista haittaa Venäjän taloudellisia suhteita EU:n ja Yhdysvaltojen

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot