SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT"

Transkriptio

1 SUHDANNEKATSAUS KESÄKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Kesäkuu 1..1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste 13 BKT, määrän muutos, % 3,7,9, 1, Työttömyysaste, %, 7, 7,9, Inflaatio, % 1, 3,,, Julkaisu on luettavissa Internetissä. Katsaus ilmestyy kolmen kuukauden välein. Kansainvälinen talous Integraatio tai kaaos euroalueella Euroalueen talous heikkenee edelleen. Velkakriisin ratkaisu vie vuosia ja edellyttää euromaiden yhteisiä ponnistuksia. Euriborit painuvat ennätysalas. Kiina pyrkii lisäämään yksityistä kulutusta ja Yhdysvaltojen kasvu jatkuu tänä vuonna. Kotimaiset suhdanteet Eurokriisi ajaa Suomen taantumaan Suomen tuotanto kasvoi alkuvuonna kotimaisen kysynnän ansiosta. Koko vuodelle 1 ennustamme vain,% kasvua Euroopan huolien painaessa vientiä. Työttömyys jatkaa pientä nousua ja inflaatio laskua. Vuonna 13 päästään ainoastaan kituliaaseen talouskasvuun eurokriisin vuoksi.

2 Kotimaiset suhdanteet Integraatio tai kaaos euroalueella Maailmantalouden kasvu on heikentynyt tilapäisesti. Kokonaistuotanto nousi 1 ensimmäisellä neljänneksellä hieman trendikasvua hitaammin Yhdysvalloissa, missä maltillinen nousu näyttää edelleen jatkuvan. Kasvu hidastuu kehittyvissä talouksissa, mutta ne ovat jo aloittaneet talouspolitiikan kevennyksen tukeakseen kotimaista kysyntää. Japani jälleenrakentaa. Euroalueella velkakriisi ja hallitusten hidastelu sen ratkaisussa painaa odotuksia ja ennustamme taantuman jatkuvan 1. Valtioiden tiukka finanssipolitiikka rasittaa taloutta lyhyellä tähtäimellä, epävarmuus pakottaa yritykset lykkäämään investointeja ja pankkien heikko tila vähentää luotonantoa. Velkakriisi voi merkitä pitkittynyttä hitaan ja epävarman kasvun aikaa. Hidastuminen helpottaa raaka-aineiden hintapaineita ja inflaatio madaltuu. Yhdysvaltojen keskuspankki pitänee ohjauskoron nollan tuntumassa 1 saakka. EKP:n odotamme tarvittaessa laskevan ohjauskoron,7 prosenttiin. Euriborit voivat näissä oloissa hieman laskea nykyiseltä tasoltaan, eikä niiden odoteta kääntyvän nousuun ensi vuonna. Ongelmien ratkaisu vie aikaa Saksalaisten yksityisen kulutuksen kasvu avittaa koko euroaluetta 1 Yksityisen kulutuksen volyymi: 7 Q1 = Saksa Ranska Italia Espanja Talouskehitystä ennakoivat indikaattorit kertovat euroalueen painuvan taantumaan, mistä ei ole pikaista tietä kasvuun. Myös Yhdysvalloissa ja Kiinassa ennakoivat mittarit ovat heikenneet, mutta odotamme maiden kokonaistuotannon kasvun jatkuvan. Yhdysvalloissa on melko laaja-alaisia merkkejä myönteisestä kehityksestä ja Kiinassa hallituksella riittää keinoja elvyttämiseen. Maailmantalous kokonaisuutena voikin jatkaa hieman normaalia hitaampaa kasvua. Samalla maailmantalouden rakenne muuttuu nopeasti ja kehittyvien

3 Kotimaiset suhdanteet talouksien paino maailmantaloudessa sekä rooli kansainvälisissä organisaatioissa kasvaa voimakkaasti. Massiivinen velkavuori varjostaa vielä pitkään useiden kehittyneiden talouksien tulevaisuutta, koska maiden julkinen talous ei väestön ikääntyessä ja rakenteellisten ongelmien rajoittaessa kasvua näytä kestävältä pitkällä aikavälillä. Samaan aikaan yksityinen sektori sulattelee edelleen kiinteistökuplien seurauksia Espanjasta Yhdysvaltoihin. Japani, Iso-Britannia ja Yhdysvallat selviävät velkojensa kanssa osittain omien keskuspankkien ansiosta. Euroalueella velkaiset maat eivät voi täysin nojata keskuspankkiin, jonka säännöt kieltävät valtioiden budjettivajeiden rahoittamisen. Euroalueella ei myöskään ole yhtenäisvaltion solidaarisuutta tai liittovaltion mekanismeja tulonsiirtoon. Kriisin pitkittyessä ongelmat uhkaavat levitä; kaupan ja rahoitusmarkkinoiden laajojen kytkösten vuoksi yksikään euroalueen maa ei voi pysyä erillisenä saarekkeena. Saksan vienti EU:n ulkopuolelle voi toki kasvaa, mutta eurooppalaisten markkinoiden heikkous vaikuttaa myös Saksan vientiyrityksiin ja pankkeihin. Maailmantaloudessa toimii myös taantuman vastaisia voimia. Shokit öljymarkkinoilta, elintarvikkeiden hinnoista ja Sendain maanjäristyksestä Japanissa ovat heikentyneet, mikä lisää kulutusmahdollisuuksia alhaisemman inflaation kautta ja nostaa kokonaiskysyntää Japanin jälleenrakennuksen muodossa. Kiinassa ja Intiassa talouspolitiikkaa on jo maltillisesti kevennetty. Odotamme uusia kevennystoimia myös muilta mailta. Nopea tuottavuuden kasvu vauhdittaa kehittyvien talouksien nousua vielä vuosikymmeniä. Eurooppa voi hyötyä muun maailman vetoavusta, toteutettavat uudistukset kantavat vähitellen hedelmää ja Saksan palkankorotukset mahdollistavat kulutuksen aikaisempaa reippaamman nousun. Raaka-aineet halpenevat 1.1.1=1, euroina, päivän liukuvat keskiarvot Öljy Elintarvikkeet Kupari Nikkeli 1 1 Alumiini Projektibondien esimarkkinointi on jo alkanut Euromaiden velkakriisiä ei ole saatu lukuisista yrityksistä huolimatta hallintaan, ainoastaan sen leviäminen täysimittaiseksi konkurssiaalloksi on pystytty välttämään. Euroalue tarvitsee kipeästi talouskasvua palopesäkkeiden sammuttamiseen Kreikasta Irlantiin. Ilman paranemista Espanjalle ostettu aika menee hukkaan. Kriisimaiden johtajien uudeksi suosikiksi näyttää nousseen eurobondit, jotka saavat kannatusta myös komission suunnalla. Eurobondit merkitsisivät varainhankintaa euromaiden yhteistakauksella, mikä tekisi niistä houkuttelevia sijoittajien silmissä. Koska euroalue kokonaisuutena on Yhdysvaltoja vähävelkaisempi, laskisi kriisimaiden rahoituskustannus. Samaan aikaan talouttaan hyvin hoitaneiden maiden rahoituskustannukset nousisivat, eli euromaiden välillä tapahtuisi tulonsiirto, mikäli kerättävät varat käytettäisiin kansallisesti tai muutoin heikkoja maita suosien. Lissabonin sopimuksessa yhteisvastuu veloista on kielletty, lisäksi ainakin Saksa sekä Suomi vastustavat eurobondeja, joten niitä tuskin voidaan ottaa kovin nopeasti käyttöön. Euroalueen velka muita pienempi Velka % BKT:sta Japani 1 1 USA Euroalue Kriitikoiden mielestä eurobondit edustavat joko täysin poissuljettua tulonsiirtoa euromaiden välillä tai integraatiokehitystä, jota ei voida toteuttaa ilman siirtymistä kohti liittovaltiorakennetta ja yhteistä finanssipolitiiikkaa. Euroopan Yhdysvallat pystyisikin ainakin tilapäisesti hankkimaan helposti rahoitusta, mutta yhteinen budjetti ei automaattisesti katkaisisi velkaantumista. Euroalueen julkinen velka ylittää vähitellen 9% suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä itsessään voi jarruttaa talouskasvua tulevina vuosina. Amerikan Yhdysvallatkin velkaantuu nopeasti ja presidentinvaalien jälkeen maassa on 3

4 Number of Kotimaiset suhdanteet jälleen edessä keskustelu vajeen hillitsemisestä ja velkakatosta. Yksittäisten euromaiden erillisen varainhankinnan erillisissä kustannuksissa on se etu, että maan veronmaksajat joutuvat kärsimään huonosta politiikasta ja hyötyvät hyvästä politiikasta, jolloin poliittiset ratkaisut aidommin kilpailevat paremmuudesta vaalipäivänä. Eurobondien sijaan näyttää todennäköiseltä, että euroalueella otetaan käyttöön projektibondit eli hankejoukkolainat. Näillä kerättäisiin yhteistakauksella varoja korvamerkittyihin investointihankkeisiin, jotka toteutettaisiin Euroopan investointipankin hallinnassa. Investoinneilla kehitettäisiin esimerkiksi lentokenttien infrastruktuuria ja panostettaisiin työllistäviin hankkeisiin, jotka helpottaisivat etenkin kriisimaiden suhdannetilannetta. Yhdessä muiden lääkkeiden, erityisesti kevyen rahapolitiikan ja rakenneuudistusten, kanssa investointihankkeet vähitellen lisäävät euroalueen kasvumahdollisuuksia. Kriitikot toki näkevät investointihankkeet hedelmättöminä lapiotöinä ja ensiaskeleena kohti yhteistä budjettia, mutta tällä hetkellä kaikki kasvua tuovat suunnitelmat vaikuttavat tervetulleilta. Espanjan rakentaminen romahti Aloitetut asuntorakennukset kuukaudessa, 1kk liukuva keskiarvo Integraatio voi edetä myös muilla rintamilla. Pankkiunioni tai yhteinen talletussuojamekanismi edistäisi rahoitusmarkkinoiden vakautta turvaamalla talletukset Euroopan laajuisesti. Yhteiseen talletussuojaan liittyy kuitenkin samankaltainen ongelma kuin eurobondeihin: järjestely toimisi parhaiten jos sitä edeltäisi uskottava yhteinen pankkivalvonta, jolla olisi myös mahdollisuus puuttua ylilyönteihin. Edessä voi myös häämöttää hajaannus, jos euroalue ei pysty löytämään yhteistä säveltä kriisin hoitamisessa. Kreikan ero eurosta on euroalueen tulevaisuuden kannalta pieni asia; Espanjan tai Italian kyvyttömyys hallita kriisiään ilman muiden massiivista tukea voisi johtaa valuuttaunionin laajempaan purkautumiseen. Purkautumisen välittömät taloudelliset ja pidempiaikaiset poliittiset kustannukset ovat kuitenkin niin suuria, että euron laajamittaisen hajoamisen estämiseksi etsitään keinoja ahkerasti vielä pitkään. Akuutin kriisinhallinnan lisäksi euroalueella etsitään välineitä tulevien kriisien ehkäisemiseksi. Mikäli Saksa saa haluamansa finanssisopimuksen (fiscal compact) läpi, voidaan yhteisestä rahoituksestakin keskustella astetta vapautuneemmin. Sopimus pyrkii rajoittamaan rakenteellisen alijäämän,% suhteessa bruttokansantuotteeseen, eli se toimii saksalaisen velkajarrun (Schuldenbremse) tavoin. Rajan rikkominen aiheuttaisi automaattisia korjaustoimenpiteitä. Vajerajoitteen lisäksi velkaan kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomioita, eli % bruttokansantuotteesta ylittävän velan tulisi vajota 1/ vuositahtia, tai automaattiset korjaustoimenpiteet astuvat voimaan. Nähtäväksi jää miten tiukasti sopimusta todellisuudessa tullaan noudattamaan, koska aikaisemmat sopimukset ovat pettäneet. Euromaiden omien ja yhteisten toimien lisäksi kriisinhallinta vaatii muitakin välineitä. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n rooli kasvaa, mutta sen varat eivät riitä suurten euromaiden pelastamiseen. Euroopan keskuspankin rooli kriisin hallinnassa pysyy keskeisenä.

5 Index Index Kotimaiset suhdanteet Yhdysvaltojen talous kasvaa vaaleja kohti Yhdysvallat on sitkeästi kasvanut kvartaalista toiseen 9 taantuman pohjalta saakka. Ennakoivien indikaattoreiden perusteella talouskasvu jatkuu maltillisena. Bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa,% edellisestä neljänneksestä ja,% vuoden takaa. Kuukausi-indikaattoreiden ja keskuspankin Beige Bookin perusteella talouskasvu jatkui maltillista vauhtia myös huhtitoukokuussa. Kokonaistuotannon kasvu riittää luomaan lisää työpaikkoja. Työpaikkoja on tammi-toukokuussa syntynyt nettona keskimäärin reilu 1 kuukaudessa, vaikkakin toukokuun lisäys oli pettymys. Työttömyysaste oli toukokuussa.%, eli edelleen selvästi yli keskuspankin tavoitteleman alle % täystyöllisyyden. Teollisuuden ja palvelualojen työllistämisodotukset (ISM kysely) ovat hieman heikentyneet viime kuukausina, mutta asuntorakentamisen vilkastuminen luo toiveita uusista rakennusalan työpaikoista. Työllisyys pysyy keskeisenä elementtinä talouden elpymisessä. Pienten yritysten odotukset nousussa NFIB Indeksi 19 = ISM (teollisuus) ISM Yhdysvaltojen talouden kasvun ja työpaikkojen synnyn tiellä on ollut kolme isoa ongelmaa: asuntomarkkinoiden heikkous, yksityisen sektorin velkojen sopeuttaminen ja julkisen talouden kestämättömyys. Asuntomarkkinoiden tila saattaa olla vakautumassa, ainakin uusien aloitusten määrä on hieman noussut. Myös velkojen sopeuttaminen on edennyt, korkomenot eivät enää näytä liian suurelta rasitteelta ja säästämisasteen lasku viittaa kotitalouksien tilannearvion kohentumiseen. Uudeksi riskiksi on valitettavasti noussut euroalueen ongelmat, jotka saattavat heijastua kielteisesti Yhdysvaltoihin kansainvälisen kaupan ja sijoitusten arvojen alentumisen kautta. Pääpuolueiden väliset jyrkät näkemyserot julkisesta taloudesta ja presidentinvaaleihin valmistautuminen vaikeuttavat poliittista päätöksentekoa. Yhdysvalloilla on vielä varaa velkaantua ja hyödyntää dollarin keskeistä asemaa, vaikka tuleville vuosille jää jatkuvasti suurempi rasite. Valtio näyttää toistaiseksi pystyvän rahoittamaan vajeensa, eikä finanssipolitiikka välittömästä kiristy. Yksityisen kulutuksen nousun ja kohtuullisen vakaiden ennakoivien mittareiden ansiosta odotamme Yhdysvaltojen BKT:n nousevan noin % vauhtia. Keskuspankki on pyrkinyt vähentämään epävarmuutta talouspolitiikan suunnasta ilmoittamalla, että ohjauskorko pidetään nollan tuntumassa ainakin 13 puoliväliin. Näin rahamarkkinakorot pysyvät varsin alhaisina ainakin pari vuotta. Viime kuukausien kohtuullisen normaali taloustilanne ei ole pakottanut keskuspankkia uusiin poikkeustoimiin, mutta odotamme keskuspankin tarvittaessa toteuttavan uusia poikkeusohjelmia 1. 9 Pienten yritysten odotukset (National Federation of Independent Business) USA: Säästämisaste laskee % Aasia keventää talouspolitiikkaa Reaalitalouden kasvu on selvästi hidastunut kehittyvissä talouksissa, mikä on luonnollista taantuman jälkeisen kiihdytyksen loputtua ja johtuu osittain tietoisesta raha- ja finanssipolitiikan kiristyksestä. Inflaatiosta tuli merkittävä haaste etenkin Aasian maille, joten rahapolitiikkaa kiristettiin monissa maissa 11. Talousnäkymien heikennyttyä ja inflaation vajottua useat keskuspankit kevensivät rahapolitiikkaa alkukesään 1 mennessä. Odotamme lisätoimia. Viime vuonna Kiina ylsi 9, % bruttokansantuotteen kasvuun, mutta 1 ensimmäisellä neljänneksellä BKT:n nousu hidastui,1 %:iin. Ostopäällikköindeksi ennakoi Kiinan teollisuuden kasvun pysähtyneen. Hintaindeksit kertovat

6 Kotimaiset suhdanteet myös tilanteen rauhoittumisesta, eli asuntomarkkinat näyttäisivät viilentyneen ja kuluttajahintainflaatio laski toukokuussa 3, %:iin. Talouspolitiikassa Kiina siirtää jalkaa jarrulta kaasulle; keskuspankki pienensi pankkien varantovaatimusta keväällä ja laski ohjauskorkoa kesäkuun alussa. Kiinan kustannustaso ei ole enää ylivoimaisen halpa ja vienti länsimaihin ei voi toimia maan kasvun moottorina. Valmiiksi korkean investointiasteen vuoksi potentiaaliseksi kasvun lähteeksi jää yksityinen kulutus. Ylivelkaantuneisuus ei rasita kiinalaisia kotitalouksia ja talouspolitiikan kevennyksellä pitäisi olla mahdollisuus tukea kotimaista kysyntää. Odotamme hallitukselta lisätoimia kulutuksen lisäämiseksi. Kiinan hallituksen tavoite seuraavan -vuotiskauden talouskasvuksi on 7 % vuodessa, mikä näyttää saavutettavissa olevalta ja tullaan todennäköisesti ylittämään 1. Intian BKT nousi 7,1 % koko vuonna 11, mutta kasvu hidastui,3 %:iin 1 ensimmäisellä neljänneksellä. Teollisuustuotanto supistui aavistuksen alkuvuonna, mutta ostopäällikköindeksi viittaa loivaan kasvuun kesän kynnyksellä. Inflaatio kiihtyi hieman yllättäen 1, %:iin huhtikuussa, koska elintarvikkeet kallistuivat. Keskuspankki kuitenkin laski ohjauskorkoa ja kotimaista kysyntää pyritään elvyttämään. Intian kasvupotentiaali on edelleen suuri, ja maa saattaa tulevina vuosina yltää ripeämpään talouskasvuun kuin mihin jo nopeasti kehittyneellä Kiinalla on mahdollisuuksia. Kiina sai inflaation hallintaan %, vuosinousu Intia Kiina Japanin kokonaistuotanto vajosi,7% vuonna 11. Heikon tilanteen taustalla vaikuttivat Sendain maanjäristyksen tuho maaliskuussa ja vahvan jenin hyydyttämä vienti. Heikon vuoden jälkeen vienti ja jälleenrakennus nostivat bruttokansantuotetta 1 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta yleisesti ottaen maan taloudessa ei ole tapahtunut merkittävää käännettä parempaan BKT:n kasvu Etelä-Amerikassa =1, kausitasoitettu volyymi Argentiina Valtion nopea velkaantuminen on jatkunut ja prosentin lukema ylittyy julkisen velan suhteessa bruttokansantuotteeseen. Valtion korkomenot ovat silti vain noin % bruttokansantuotteesta ja ne menevät lähinnä kotimaisille sijoittajille, jotka omistavat valtaosan valtion velasta. Japanin yksityisen sektorinsuuret säästöt ovat mahdollistaneet valtion velkaantumisen ilman kriisiä jamatalat korot ovat riittäneet sijoittajille. Yksityiset säästöt helpottavat myös jälleenrakentamista. Japanin kauppatase putosi talvella vajeelle, mutta runsaiden sijoitustuottojen ansiosta vaihtotase pysyy positiivisena. Japani on Euroopalle toisaalta lohdullinen esimerkki, velkaantuva ja ikääntyvä maa on pystynyt nostamaan tuottavuutta ja säilyttämään suhteellisen vakauden varsin erikoislaatuisissa oloissa. Myös Latinalaisessa Amerikassa talouskasvu hidastuu. Raaka-aineiden hintojen lasku vaikeuttaa alueen raaka-ainevetoisten talouksien suhdannenäkymiä. Brasiliassa teollisuustuotanto supistui alkuvuodesta, eivätkä ennakoivat mittarit viittaa pikaiseen nousuun. Maiden mahdollisuudet palata kasvuun ilman vakavia häiriöitä vaikuttavat onneksi melko hyviltä. Argentiinan kansallistamishankkeet tosin lisäävät epävarmuutta investointien suhteen, mutta muuten poliittinen ympäristö näyttää vakaalta suhteessa historiaan Brasilia 1 Chile Meksiko

7 percent percent. Kotimaiset suhdanteet Eurooppa syvemmälle taantumaan Euroalue vajosi talvella taantumaan, koska ensimmäisen neljänneksen BKT oli aavistuksen pienempi kuin viime vuoden viimeisen neljänneksen. Samaan aikaan euroalueen työttömyys jatkoi nousua ja muutekin mittarit kertovat alueen talouden taantuvan. BKT nousi 1, % vuonna 11, mutta tänä vuonna talous ei kasva ja supistuminenkin voi olla edessä. Monissa maissa taloustilastot kertovat edelleen heikkenevästä kehityksestä, joskin Saksan talous on pysynyt vakaana. Euroalueen luvut peittävätkin alleen pahoin erkautuneen talouskehityksen eri maissa. Julkisen talouden leikkaukset näkyvät talouskasvussa kaikkein velkaisimmissa maissa, joissa myös luottolama uhkaa muodostua ongelmaksi. Yleinen epävarmuus ja kauppavirtojen hiljeneminen näkyy vähitellen vahvemmissakin talouksissa. Saksassa täystyöllisyys näyttää muun euroalueen onneksi johtavan merkittäviin palkankorotuksiin, mikä parantaa muiden suhteellista kilpailukykyä ja saattaa lisätä Saksan tuontia. Luotonanto euroalueella supistuu % 1, 1, 7,,,, -, 1, 1, 7,,,, -, Ennakoivat mittarit kuten ostopäällikköindeksi kertovat näkymien heikkenemisestä. Julkisten menojen leikkausten lisäksi teollisuus on haluton investoimaan ja rakennusalan ahdinko jatkuu Espanjassa sekä Irlannissa vielä kauan. Luottolama uhkaa investointeja, vaikka keskuspankki pyrkii lisäämään pankkien rahoitusta. Yksityinen kulutuskysyntä voi vielä sinnitellä, mikäli inflaatio laantuu raaka-aineiden halventuessa. Viennin kannalta Yhdysvaltojen ja Aasian talouskasvun jatkuminen olisi tärkeää; vienti voisi toimia oikotienä koko euroalueen elpymiseen. Taantuma ja sitä seuraava pitkäaikainen heikon kasvun jakso ovat valitettavasti selkeitä riskejä, eivätkä poliittiset ratkaisut ole tarjonneet vahvoja lääkkeitä näiden uhkien poistamiseen. Kreikan velkasaneeraus ja erityisesti EKP:n massiiviset rahoitusoperaatiot käänsivät 11 lopun synkät tunnelmat valoisampaan suuntaan tammikuussa. Valitettavasti Kreikan poliittinen kaaos ja muiden maiden, etenkin Espanjan, talousvaikeudet suistivat euroalueen uudelleen kriisiin, jossa sijoittajat eivät luota maiden kykyyn tervehdyttää julkinen talous. Espanjan kiinteistömarkkinoilla hintojen lasku uhkaa pankkien vakavaraisuutta, joten pankkien pääomapuskureita on pakko kasvattaa.. Euromaiden lupaus tukea Espanjan valtiota pankkien pääomittamisessa jopa 1 miljardilla eurolla oli kaivattu osoitus poliittisesta tahdosta kriisin hallitsemiseksi. Pankkituki kuitenkin vain ostaa aikaa Espanjalle taloutensa tervehdyttämiseen, eikä poista rakenteellisia perusongelmia tai kuittaa kiinteistökuplan aiheuttamaa laskua. Maa saattaa edelleen joutua kääntymään euroalueen kriisienhallintaa varten rakennettujen työkalujen (ERVV, EMS) puoleen. Espanjan valtion ajautuminen muiden tuen varaan kokonaisuudessaan veisi rahastojen varat. Italian kokoisen maan velkojen hoitamiseen yhteiseurooppalaiset varat eivät enää riittäisi. Ruotsi: tuotanto ja odotukset laskevat 7 1 Ostopäällikköindeksi >> << Teollisuustuotanto - (% vuosikasvu, 3kk liukuva) Joskus tulevaisuudessa rahoituskeinona voidaan harkita myös eurobondeja, mutta toistaiseksi finanssipolitiikan koordinaation heikkous ei tee niistä poliittisesti mahdollisia. Emme kuitenkaan odota euroalueen hajoamista ennusteperiodilla, koska sen vaikutukset olisivat arvaamattomia ja poliittiset kustannukset suuria. Odotamme euromaiden löytävän yhteisen sävelen ainakin projektibondien osalta. Yhteiset hankkeet, rakenneuudistukset, inflaation lasku, viennin kasvu ja kevyt rahapolitiikka auttavat euroaluetta jaloilleen vuotta 13 kohti. EKP laski joulukuussa 11 ohjauskoron 1, prosenttiin. Keskuspankin kolmen vuoden rahoitusoperaatiot (LTRO) tukivat pankkijärjestelmää ja valtioiden 7

8 Kotimaiset suhdanteet rahoitusta keväällä, minkä jälkeen niiden vaikutus heikentyi. Pankkijärjestelmässä on silti runsaasti likviditeettiä ja EKP tyytyy nyt tarjoamaan rahoitusta 3 kuukauden erissä ilman ylärajaa. Euroalueen taloustilanteen heikennyttyä lisääntyvät paineet ohjauskoron laskuun, mikä toisi sen historiallisen alas. Kesäkuun neuvoston kokouksessa EKP vielä pidättäytyi koron laskusta, vaikka muutama neuvoston jäsen olikin sitä kannattanut. Tällä tavoin EKP korosti itsenäisyyttään ja vyörytti vastuuta kansalliselle talouspolitiikalle. Ohjauskoron lasku näyttää täysin mahdolliselta kesällä, ellei euroalueen tilanteessa tapahdu yllättävää käännettä parempaan suuntaan. Löysästä rahapolitiikasta huolimatta inflaatio näyttää pikemminkin hidastuvan kuin kiihtyvän. Odotukset kevyestä rahapolitiikasta näkyvät euriborien loivan laskun jatkumisena lähikuukausina. 1 kk euribor voi painua ennätysalas alle 1, % jo kesällä. Espanjan työttömyys ennätykseen % Espanja Ranska 1 1 Saksa Sijoittajien karttaessa riskejä odotamme tuottokäyrän pysyvän alhaalla. Taloudellinen epävarmuus on lisännyt turvallisimpien valtionlainojen kysyntää ja edelleen painanut pitkiä korkoja. Sijoittajien koko euroaluetta kohtaan tuntema hämmennys ja epäluulo näkyvät koroissa. Talouden elpymisen täytyisi olla vahvaa, jotta pitkät korot nousisivat merkittävästi. Viron talous on eurojäsenyyden jälkeen kehittynyt suotuisasti ja maa on ainoana kolmesta Baltian maasta pystynyt säilyttämään vaihtotaseen ylijäämän. -vuoden valtionkorot turvasatamissa Euroalueen ulkopuolisissa EU-maissa kokonaistuotannon kasvu hyytyy. Ruotsissa BKT nousi reilusti, % vuonna 11 ja kasvu jatkui vielä alkuvuodesta 1. Kriisin velloessa ympärillä vakaasta Ruotsista on tullut yksi turvasatamista. Kuluttajien luottamus on melko hyvällä tasolla, mutta yleisesti ennakoivat mittarit viittaavat noin nollakasvuun. Odotamme keskuspankin laskevan ohjauskorkoa. Ison-Britannian talous ajautui talvella taantumaan eikä selkeitä merkkejä paremmasta näy. Lähivuosina julkisen sektorin suuret leikkaukset vaikuttavat talouteen. Rahapolitiikkaa ei uskalleta kiristää vielä pitkään aikaan. % 3, 3,,, 1, 1,, Tanska Ruotsi Saksa 3, 3,,, 1, 1,, Venäjän talouskasvu jatkui öljyn hinnan, vaaleja edeltävän julkisen kulutuksen sekä yksityisen kulutuksen voimin kiiveten,9% tammi-maaliskuussa. Öljyn hinnan korkeus tukee edelleen melko valoisia näkymiä. Myös yksityinen kulutus nousee. Kokonaistuotannon odotetaan kasvavan - % vauhtia Hallitus täyttää öljytuloilla rahastoja silmälläpitäen euroalueen kriisin vaikutuksia Venäjään. Maailmantalouden epävarmuus suurta Tulevaisuus on aina epävarma. Taloudessa eletään päivästä ja kvartaalista toiseen. Epävarmuudenkin kanssa voidaan silti elää ja riskejä hallita. Ennakoivat mittarit kertovat kasvun hidastumisesta ja julkisten talouksien vakauttaminen heikentää tilannetta entisestään. Riski taantumasta on suuri ja toteutuessaan sen vaikutukset voisivat olla laaja-alaisia. Lähi-idässä on nyt rauhallista, mutta geopoliittisia riskejäkään ei voi täysin unohtaa. Länsimaissa poliittisen päätöksenteon vaikeus ja yhteisen linjan puuttuminen näyttelevät suurta roolia, mutta useimmat talousennustajat olettavat päättäjien lopulta päätyvän järkevään ratkaisuun joka vakauttaa tilanteen. Näin ei välttämättä tapahdu, vaan politiikka saattaa ajautua umpikujaan, joka ääritapauksessa voisi johtaa jopa euron hajoamiseen. Nämä tekijät riittävät tekemään lähivuosista hermoherkkää ja jännittävää rahoitusmarkkinoilla. Onneksi inflaatio näyttää heikentyvän ja Japani jälleenrakentaa, eikä rahapolitiik-, ,

9 Kotimaiset suhdanteet kakaan kiristy. Jos historiaa katsotaan vaikkapa vuotta taaksepäin, aikaan mahtuu maailman joutuminen ydinsodan partaalle Kuuban kriisin aikaan, monia sotia Lähi-idästä Vietnamiin, Japanin talouskriisi, AIDS, terrorismia ja öljykriisejä. Mikään näistä ei ole riittänyt pysäyttämään maailmantalouden kasvua kuin tilapäisesti. Pasi Kuoppamäki 9

10 Prosenttia Kotimaiset suhdanteet Kokonaistuotannon kasvu Kuluttajien luottamusindeksi 7, %, vuosikasvu neljänneksittäin 7, 1 1,, USA Euromaat,, USA (vasen ast.) 1 -,, 9 Japani (vasen) -1 -, -, 7-1 -, -7, Japani -, -7, Euroalue (oikea ast.) , , Kokonaistuotannon kasvu BRIC-maissa Teollisuuden suhdanneodotukset 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin 1 3 Saldoluku 1 Intia Kiina 1 1 EMU:Teoll. (vasen) Yhdysvallat: ISM (oikea) 7 7 santuote Brasilia Venäjä - -3 Japani: Tankan-barometri (vasen) Keskuspankkien ohjauskorot Euroalueen tuottokäyrä % 7, 7, Government Benchmark Bonds,,,,,,,,,, 1,7 1,7,,, EKP: ohjauskorko, 1, 1,,, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 1, 1,,,,7,7,, 1, 1,,, 1,, USA: Fed Funds Target 1,,,,, 1 1,,, 1 v v v v 7 v v 9 v 1 v Julkaisupäivänä 3 kuukautta sitten kuukautta sitten 1

11 Kotimaiset suhdanteet Eurokriisi ajaa Suomen taantumaan Suomen bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 1, prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Edellisestä neljänneksestä kasvua kertyi, prosenttia. Kasvu perustui pitkälti kotimaiseen kysyntään, kun yksityinen kulutus kasvoi peräti, prosenttia ja investoinnitkin 1, prosenttia vuoden takaisesta. Kasvun taittuminen on kuitenkin edessä, kun yksityistä kulutusta tukeneiden palkankorotusten vaikutukset laimenevat ja viennin alamäki syvenee teollisuuden supistuneiden tilauskantojen mukaisesti. Ennustamme bruttokansantuotteen kasvavan, prosenttia vuonna 1 ja ensi vuonna vaivaiset 1, prosenttia pitkittyvän eurokriisin painaessa vientivetoista talouttamme. Työttömyysaste on pysynyt alkuvuonna vajaassa prosentissa, mutta työttömyyden lasku näyttää nyt päättyneen. Vuosille 1-13 odotamme jokseenkin ennallaan pysyvää työttömyyttä. Inflaatio oli vielä huhtikuussa yli 3 prosenttia, mutta veronkorotusten osuus tästä on liki yksi prosenttiyksikkö. Vuodelle 1 odotamme, prosentin ja ensi vuodelle, prosentin keskimääräistä inflaatiota. Ansiotaso kohoaa vastaavalla ajanjaksolla likimain saman verran estäen ostovoiman heikentymisen. Valtionvelan nousu jatkuu, vaikka hallitus kiristää finanssipolitiikkaa. Julkinen velka suhteessa kokonaistuotantoon kasvaa noin 1 prosenttiin, mikä johtuu osaltaan Euroopan vakausmekanismin 1, miljardin euron tukipakettiosuudesta. Velan määrä säilyy silti kohtuullisena suhteessa tuotantoon. Vaihtotase pysyy ennustehorisontilla hieman alijäämäisenä. Taantuma on vielä edessä Suomen BKT:n kasvu ennusteen mukaan Mrd. euroa, kausitasoitettu vuoden hinnoin,,,, 3,3 3,3 3, 3, Vuosikasvut: 3,7%,9%,% 1,% 3,7 3,7 33,1 33,1 31, 31, 3, , 11

12 Balance Kotimaiset suhdanteet Vienti kasvuun vasta vuonna 13 Viennin määrä supistui ennakkotietojen mukaan, prosenttia tammimaaliskuussa edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Tavaroiden vienti supistui 1, prosenttia, kun palveluiden vienti puolestaan kasvoi,3 prosenttia. Tuonnin määrä kasvoi,9 prosenttia, joka johtui palveluiden tuonnin voimakkaasta 17,3 prosentin kasvusta. Tavaratuonti puolestaan laski prosenttia vuoden takaisesta. On hyvä muistaa, että palveluiden tuonti- ja vientiluvut ovat erittäin alttiita suurillekin korjauksille Tilastokeskuksen saadessa tarkempaa tietoa vasta viiveellä. Palveluiden vienti tuki kokonaisvientiä %, volyymin vuosimuutos puolen vuoden likuvasta vuosisummasta Palvelujen vienti 3 Tavaroiden vienti Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suomen tärkeimmistä vientimaista Saksan tavaraviennin arvo on supistunut selvästi, yli 1 prosenttia. Vienti Ruotsiin on puolestaan laskenut noin prosenttia. Venäjän viennin arvo on puolestaan noussut liki 7 prosenttia. Yleisesti Suomen tavaravienti kasvoi Euroopan ulkopuolelle ja supistui EU-alueelle. Huhtikuussa sama trendi on jatkunut ennakkotietojen mukaan. Toimialoista tavaraviennin arvo kasvoi elintarvike-, kemian- ja puusektorilla. Paperi-, metalli- ja elektroniikka-alalla vienti puolestaan supistui. Teollisuuden tuotanto-odotukset heikentyivät toukokuussa tasolle, joka tavallisesti vastaa tavaraviennin noin prosentin supistumista. Teollisuuden uusien tilauksien arvo puolestaan laski huhtikuussa yli prosenttia edellisestä vuodesta. Näin ollen sekä saadut tilastot että ennakoivat indikaattorit antavat syytä odottaa Suomen viennille vaikeuksia Euroopan epävarmuuden vuoksi. Ennustamme viennin supistuvan tänä vuonna 1, prosenttia. Vuonna 13 odotamme viennin kasvavan ainoastaan 1, prosenttia, sillä näköpiirissä ei ole nopeaa helpotusta euroalueen ongelmiin. Tavaratuonti Koko vienti Viennin näkymät heikot % vuosikasvu 3 3 << Tavaraviennin kasvu Investoinnit lisääntyneet, loppuvuonna ne jo vähenevät Teollisuuden tuotanto-odotukset >> Investoinnit kasvoivat hieman yllättäen 1, prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Saadut tilastotiedot tiesivät jo kertoa, että rakennusinvestoinnit supistuivat lopulta vain, prosenttia mutta kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit kasvoivat, prosenttia. Investointien kasvu johtui julkisten investointien 1 prosentin kasvusta, kun yksityiset investoinnit pysyivät likimain ennallaan. Teollisuusyritysten ja rakennusalan heikentyvä luottamus sekä myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärän pienentyminen jopa 7 prosenttia vuoden takaisesta ennakoivat investointien supistumista tulevina kuukausina. Aloitettujen rakennusten kuutiomäärä oli jo hieman pienempi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuodesta. Ennustamme investointien laskevan tänä vuonna 1 prosentin. Vuodelle 13 odotamme investointien kasvavan 1, prosenttia. Rakennusluvat ja -aloitukset laskussa Miljoonaa kuutiometriä, liukuva vuosisumma Myönnetyt luvat 3 3 Aloitukset

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Juhana Brotherus Ekonomisti 21.3.212 13 12 11 1 99 98 97 96 95 94 93 92 Yhdysvallat kasvoi loppuvuonna muiden kehittyneiden markkinoiden taantuessa

Lisätiedot

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Talouden suunta Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013 Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Ostopäälliköiden odotukset Odotukset nousseet euroalueella 2 25-09-2013 3 Kuluttajien luottamus

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki Suhdannekatsaus Pasi Kuoppamäki 6.10.2015 2 Maailmantalous kasvaa keskiarvovauhtia mutta hitaampaa, mihin ennen kriisiä totuttiin Ennusteita Kehittyvät maat heikko lenkki kaikki on tosin suhteellista 3

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 8.9.1 Lauri Uotila Sampo Pankki Bruttokansantuotteen kasvu 16 1 1 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 1 1 1 8 8 6 Euroalue Intia Brasilia Venäjä 6 - USA

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 7.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotetusta 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Kiristystoimet helpottavat

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 26.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotuksista 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Laskeva öljyn hinta

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti. Elpymisen edellytykset voimistuneet

Talouden näkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti. Elpymisen edellytykset voimistuneet Talouden näkymät Elpymisen edellytykset voimistuneet Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2013 2 Länsimaat kohti kasvua Kehittyvillä talouksilla hitaampi vaihe Keväällä ja kesällä nousua länsimaissa. Talousluvut

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Nousukausi yllätti. Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki

Nousukausi yllätti. Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki Nousukausi yllätti Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki 24.10.2017 Talouspoliittinen epävarmuus ja markkinat Rahoitusmarkkinat uskovat tasaisen kasvun jatkumiseen, riskipreemiot laskeneet

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Mitä talous tuo tullessaan? Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan?

Mitä talous tuo tullessaan? Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Mitä talous tuo tullessaan? Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki Twitter: https://twitter.com/pasi_kuoppamaki Saldoluku, Maailmantalouden odotukset 6 kk, Sentix, sijoittajien suhdanneodotukset

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu 1 9 8 7 3 1 %, liukuva vuosikasvu 11 Kiina Intia Venäjä USA Japani Euroalue -1-1 3 11 1 9 8 7 3 1-1 - 1 18.9. Bruttokansantuote, mrd. USD, Markkinakurssein USA 1 Kiina 9 Japani

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008 Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26..21 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 1.9.28 12.1.28 16 12 Bruttokansantuotteen kasvu %,vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 12 8 8 Euroalue Iso-Britannia

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu %, liukuva vuosikasvu 12 12 1 8 6 Kiina Baltian maat Intia Venäjä 1 8 6 4 2 Euroalue Japani USA 4 2-2 21 22 23 24 2 26 27 USA+Euroalue+Japani = 4 % maailman bruttokansantuotteesta

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Sampo Pankki Oyj / Ekonomistit Lauri Uotila Pasi Kuoppamäki Puh. Puh... Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Marraskuu Ennustepäivitys Sisällysluettelo Suhdannekehitys... %, volyymin vuosimuutos Tuonti Suomi:

Lisätiedot

Maailmantalouden näkymät

Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden näkymät 31.8.21 Toni Honkaniemi Yksikönpäällikkö Maailmantalouden kasvu epätasaista BKT:n määrä muutos ed. vuoden vast. neljänneksestä 8 % 18 6 4 Yhdysvallat Euroalue 16 14 2 12 1-2 -4

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2017 Tiedotustilaisuus 19.12.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 19.12.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Noususuhdanne jatkuu tulevina vuosina. Maailmantaloudessa

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Hanna Freystätter Toimistopäällikkö, Suomen Pankki Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Euro & talous 4/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 28.9.2017 Teemat Maailmantalouden ja euroalueen

Lisätiedot

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoiden kehitys 29.9.2010 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoiden kehitys 29.9.2010 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Kansantalous ja rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoiden kehitys 29.9.21 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Bkt 171,3 +Tuonti 9,8 =Kokonaistarjonta 231,1 Vienti 64, Kulutus 137, -yksityinen 94,

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät

Euro & talous 1/2011. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät Euro & talous 1/211 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Suomen talouden näkymät Pääjohtaja 1 Aiheet Ajankohtaista tänään Maailmantalouden ennuste Suomen talouden näkymät vuosina 211-213 2 Ajankohtaista

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 2017 2018 4.4.2017 Ennustepäällikkö Muut ennusteryhmän jäsenet Ilkka Kiema Seija Ilmakunnas Sakari Lähdemäki Terhi Maczulskij Aila Mustonen Riikka Savolainen Heikki Taimio VALUUTTAKURSSIT

Lisätiedot

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet

Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet Juha Kilponen Suomen Pankki Noususuhdanne vahvistuu tasapainoisemman kasvun edellytykset parantuneet 18.12.2017 18.12.2017 Julkinen 1 Talouden yleiskuva Kasvu laajentunut vientiin, ja tuottavuuden kasvu

Lisätiedot

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Alustus, Logistiikkapäivä, Kotka 25.5.2009 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden kriisin nykyvaihe Maailmantalouden

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Jukka Palokangas, pääekonomisti Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2,1=1 27 26 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 Muutos: 1-7,28/1-7,27,%

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Ekonomistit Tarja Heinonen puh: Lauri Uotila puh:.. Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Erityisteema: työllisyys,,,,,,,,,,,, - - - - USA: Työllistämisarviot ja työllisten muutos Kk-muutos, Muiden kuin teollisuuden

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014 Hauraita ituja Suvi Kosonen Toukokuu 2014 1 Maailmantalous kohentaa, entä Suomi? Maailmantalouden näkymät ovat parantuneet odotetusti Teollisuusmaat ovat kasvun moottori Riskit ovat kehittyvissä maissa

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun?

Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun? Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun? Arvoasuntopäivä 12.5.29 Anssi Rantala Pääekonomisti OP-Pohjola 29 Ensimmäinen globaali taantuma 6 vuoteen 15 1 %, v/v Maailmankauppa 5 Maailman

Lisätiedot

Valon pilkahduksia. Pasi Sorjonen 8.5.2012. Markets

Valon pilkahduksia. Pasi Sorjonen 8.5.2012. Markets Valon pilkahduksia Pasi Sorjonen Markets MAAILMA: Kasvu viime vuotta hitaampaa mutta ei paljon BRIC-MAAT: Talousaktiviteetin moottori USA: Kasvu vahvistaa itseään kevät keikkuen tulee EUROALUE: Takaisin

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Suhdannenäkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2014

Suhdannenäkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2014 Suhdannenäkymät Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2014 Bkt:n Euroalue ntiavuosikasvu neljänneksittäin, % Venäjä Britannia Japani Kiina USA ource: 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 10 12 14 16 Macrobond

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri Talous TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012 1 Esityksen aiheet Talouden näkymät Suomen Pankin kesäkuun ennusteen päätulemat Suomen talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Suhdannekatsaus Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Maailmantalouden iso kuva ? 160 140 120 100 80 USA:n talouden kehitystä ennakoivia indikaattoreita Vasen ast. indeksi 1985=100 Kuluttajien luottamusindeksi,

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat 0-korot Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suomen talouden kuva kikyn, Brexitin ja USA:n vaalien ristiaallokossa Pasi Kuoppamäki 29.9.2016 Länsimaat pääsivät jo kasvuun Brexit ei aiheuttanut taantumaa edes

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotitalouksien taantuma syvenee Mara-alan ahdinko jatkuu MaRan tiedotustilaisuus 25.6.214 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Käänne hitaaseen kasvuun loppuvuonna

Lisätiedot

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti Talouden näkymät ja riskit Reijo Heiskanen Pääekonomisti Maailmantalouden kasvuennusteessa pientä laskupainetta, mutta iso kuva pitkälle ennallaan Maailmantalouden kasvu uhkaa jäädä hieman aiempia arvioita

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Ei julkisuuteen ennen 26.9.2012 klo 10.00 TIEDOTE SUHDANNE 2012/2: MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Eurokriisin pitkittyminen lykkää maailmantalouden elpymistä,

Lisätiedot

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja T i e d o t e Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa to 24.9.2009 klo 10.15 SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009 Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Maaliskuu 2017 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 3-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 3 / 2014 Maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 Maailmantalouden

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2016 2018 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 3/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Kesäkuu 2016 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Talouden tila. Markus Lahtinen

Talouden tila. Markus Lahtinen Talouden tila Markus Lahtinen Taantumasta vaisuun talouskasvuun Suomen talous ei pääse vauhtiin, BKT: 2014-0,2 % ja 2015 0,5 % Maailmantalouden kasvu heikkoa Ostovoima ei kasva Investoinnit jäissä Maailmantalous

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous, talvi 2015 Katsaus, julkaistu Pääekonomistin katsaus - Yleinen taloudellinen tilanne

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous, talvi 2015 Katsaus, julkaistu Pääekonomistin katsaus - Yleinen taloudellinen tilanne Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous, talvi 2015 Katsaus, julkaistu 23.12.2015 Pääekonomistin katsaus - Yleinen taloudellinen tilanne Kuluvana syksynä rahoitusmarkkinat ovat seuranneet huolestuneina

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu 30.9.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin MAAILMANTALOUS

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2015 2017 10.12.2015 11:00 EURO & TALOUS 5/2015 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2015 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta Bruttokansantuote

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Suomen talouden näkymät 2017-2019 13.6.2017 Julkinen 1 Kansainvälisen talouden ympäristö kasvulle suotuisampi Suomen vientikysyntä vahvistuu maailman reaalitalouden

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 12.10.1998

TALOUSENNUSTE 12.10.1998 TALOUSENNUSTE 12.10.1998 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot