SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT"

Transkriptio

1 SUHDANNEKATSAUS KESÄKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Kesäkuu 1..1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste 13 BKT, määrän muutos, % 3,7,9, 1, Työttömyysaste, %, 7, 7,9, Inflaatio, % 1, 3,,, Julkaisu on luettavissa Internetissä. Katsaus ilmestyy kolmen kuukauden välein. Kansainvälinen talous Integraatio tai kaaos euroalueella Euroalueen talous heikkenee edelleen. Velkakriisin ratkaisu vie vuosia ja edellyttää euromaiden yhteisiä ponnistuksia. Euriborit painuvat ennätysalas. Kiina pyrkii lisäämään yksityistä kulutusta ja Yhdysvaltojen kasvu jatkuu tänä vuonna. Kotimaiset suhdanteet Eurokriisi ajaa Suomen taantumaan Suomen tuotanto kasvoi alkuvuonna kotimaisen kysynnän ansiosta. Koko vuodelle 1 ennustamme vain,% kasvua Euroopan huolien painaessa vientiä. Työttömyys jatkaa pientä nousua ja inflaatio laskua. Vuonna 13 päästään ainoastaan kituliaaseen talouskasvuun eurokriisin vuoksi.

2 Kotimaiset suhdanteet Integraatio tai kaaos euroalueella Maailmantalouden kasvu on heikentynyt tilapäisesti. Kokonaistuotanto nousi 1 ensimmäisellä neljänneksellä hieman trendikasvua hitaammin Yhdysvalloissa, missä maltillinen nousu näyttää edelleen jatkuvan. Kasvu hidastuu kehittyvissä talouksissa, mutta ne ovat jo aloittaneet talouspolitiikan kevennyksen tukeakseen kotimaista kysyntää. Japani jälleenrakentaa. Euroalueella velkakriisi ja hallitusten hidastelu sen ratkaisussa painaa odotuksia ja ennustamme taantuman jatkuvan 1. Valtioiden tiukka finanssipolitiikka rasittaa taloutta lyhyellä tähtäimellä, epävarmuus pakottaa yritykset lykkäämään investointeja ja pankkien heikko tila vähentää luotonantoa. Velkakriisi voi merkitä pitkittynyttä hitaan ja epävarman kasvun aikaa. Hidastuminen helpottaa raaka-aineiden hintapaineita ja inflaatio madaltuu. Yhdysvaltojen keskuspankki pitänee ohjauskoron nollan tuntumassa 1 saakka. EKP:n odotamme tarvittaessa laskevan ohjauskoron,7 prosenttiin. Euriborit voivat näissä oloissa hieman laskea nykyiseltä tasoltaan, eikä niiden odoteta kääntyvän nousuun ensi vuonna. Ongelmien ratkaisu vie aikaa Saksalaisten yksityisen kulutuksen kasvu avittaa koko euroaluetta 1 Yksityisen kulutuksen volyymi: 7 Q1 = Saksa Ranska Italia Espanja Talouskehitystä ennakoivat indikaattorit kertovat euroalueen painuvan taantumaan, mistä ei ole pikaista tietä kasvuun. Myös Yhdysvalloissa ja Kiinassa ennakoivat mittarit ovat heikenneet, mutta odotamme maiden kokonaistuotannon kasvun jatkuvan. Yhdysvalloissa on melko laaja-alaisia merkkejä myönteisestä kehityksestä ja Kiinassa hallituksella riittää keinoja elvyttämiseen. Maailmantalous kokonaisuutena voikin jatkaa hieman normaalia hitaampaa kasvua. Samalla maailmantalouden rakenne muuttuu nopeasti ja kehittyvien

3 Kotimaiset suhdanteet talouksien paino maailmantaloudessa sekä rooli kansainvälisissä organisaatioissa kasvaa voimakkaasti. Massiivinen velkavuori varjostaa vielä pitkään useiden kehittyneiden talouksien tulevaisuutta, koska maiden julkinen talous ei väestön ikääntyessä ja rakenteellisten ongelmien rajoittaessa kasvua näytä kestävältä pitkällä aikavälillä. Samaan aikaan yksityinen sektori sulattelee edelleen kiinteistökuplien seurauksia Espanjasta Yhdysvaltoihin. Japani, Iso-Britannia ja Yhdysvallat selviävät velkojensa kanssa osittain omien keskuspankkien ansiosta. Euroalueella velkaiset maat eivät voi täysin nojata keskuspankkiin, jonka säännöt kieltävät valtioiden budjettivajeiden rahoittamisen. Euroalueella ei myöskään ole yhtenäisvaltion solidaarisuutta tai liittovaltion mekanismeja tulonsiirtoon. Kriisin pitkittyessä ongelmat uhkaavat levitä; kaupan ja rahoitusmarkkinoiden laajojen kytkösten vuoksi yksikään euroalueen maa ei voi pysyä erillisenä saarekkeena. Saksan vienti EU:n ulkopuolelle voi toki kasvaa, mutta eurooppalaisten markkinoiden heikkous vaikuttaa myös Saksan vientiyrityksiin ja pankkeihin. Maailmantaloudessa toimii myös taantuman vastaisia voimia. Shokit öljymarkkinoilta, elintarvikkeiden hinnoista ja Sendain maanjäristyksestä Japanissa ovat heikentyneet, mikä lisää kulutusmahdollisuuksia alhaisemman inflaation kautta ja nostaa kokonaiskysyntää Japanin jälleenrakennuksen muodossa. Kiinassa ja Intiassa talouspolitiikkaa on jo maltillisesti kevennetty. Odotamme uusia kevennystoimia myös muilta mailta. Nopea tuottavuuden kasvu vauhdittaa kehittyvien talouksien nousua vielä vuosikymmeniä. Eurooppa voi hyötyä muun maailman vetoavusta, toteutettavat uudistukset kantavat vähitellen hedelmää ja Saksan palkankorotukset mahdollistavat kulutuksen aikaisempaa reippaamman nousun. Raaka-aineet halpenevat 1.1.1=1, euroina, päivän liukuvat keskiarvot Öljy Elintarvikkeet Kupari Nikkeli 1 1 Alumiini Projektibondien esimarkkinointi on jo alkanut Euromaiden velkakriisiä ei ole saatu lukuisista yrityksistä huolimatta hallintaan, ainoastaan sen leviäminen täysimittaiseksi konkurssiaalloksi on pystytty välttämään. Euroalue tarvitsee kipeästi talouskasvua palopesäkkeiden sammuttamiseen Kreikasta Irlantiin. Ilman paranemista Espanjalle ostettu aika menee hukkaan. Kriisimaiden johtajien uudeksi suosikiksi näyttää nousseen eurobondit, jotka saavat kannatusta myös komission suunnalla. Eurobondit merkitsisivät varainhankintaa euromaiden yhteistakauksella, mikä tekisi niistä houkuttelevia sijoittajien silmissä. Koska euroalue kokonaisuutena on Yhdysvaltoja vähävelkaisempi, laskisi kriisimaiden rahoituskustannus. Samaan aikaan talouttaan hyvin hoitaneiden maiden rahoituskustannukset nousisivat, eli euromaiden välillä tapahtuisi tulonsiirto, mikäli kerättävät varat käytettäisiin kansallisesti tai muutoin heikkoja maita suosien. Lissabonin sopimuksessa yhteisvastuu veloista on kielletty, lisäksi ainakin Saksa sekä Suomi vastustavat eurobondeja, joten niitä tuskin voidaan ottaa kovin nopeasti käyttöön. Euroalueen velka muita pienempi Velka % BKT:sta Japani 1 1 USA Euroalue Kriitikoiden mielestä eurobondit edustavat joko täysin poissuljettua tulonsiirtoa euromaiden välillä tai integraatiokehitystä, jota ei voida toteuttaa ilman siirtymistä kohti liittovaltiorakennetta ja yhteistä finanssipolitiiikkaa. Euroopan Yhdysvallat pystyisikin ainakin tilapäisesti hankkimaan helposti rahoitusta, mutta yhteinen budjetti ei automaattisesti katkaisisi velkaantumista. Euroalueen julkinen velka ylittää vähitellen 9% suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä itsessään voi jarruttaa talouskasvua tulevina vuosina. Amerikan Yhdysvallatkin velkaantuu nopeasti ja presidentinvaalien jälkeen maassa on 3

4 Number of Kotimaiset suhdanteet jälleen edessä keskustelu vajeen hillitsemisestä ja velkakatosta. Yksittäisten euromaiden erillisen varainhankinnan erillisissä kustannuksissa on se etu, että maan veronmaksajat joutuvat kärsimään huonosta politiikasta ja hyötyvät hyvästä politiikasta, jolloin poliittiset ratkaisut aidommin kilpailevat paremmuudesta vaalipäivänä. Eurobondien sijaan näyttää todennäköiseltä, että euroalueella otetaan käyttöön projektibondit eli hankejoukkolainat. Näillä kerättäisiin yhteistakauksella varoja korvamerkittyihin investointihankkeisiin, jotka toteutettaisiin Euroopan investointipankin hallinnassa. Investoinneilla kehitettäisiin esimerkiksi lentokenttien infrastruktuuria ja panostettaisiin työllistäviin hankkeisiin, jotka helpottaisivat etenkin kriisimaiden suhdannetilannetta. Yhdessä muiden lääkkeiden, erityisesti kevyen rahapolitiikan ja rakenneuudistusten, kanssa investointihankkeet vähitellen lisäävät euroalueen kasvumahdollisuuksia. Kriitikot toki näkevät investointihankkeet hedelmättöminä lapiotöinä ja ensiaskeleena kohti yhteistä budjettia, mutta tällä hetkellä kaikki kasvua tuovat suunnitelmat vaikuttavat tervetulleilta. Espanjan rakentaminen romahti Aloitetut asuntorakennukset kuukaudessa, 1kk liukuva keskiarvo Integraatio voi edetä myös muilla rintamilla. Pankkiunioni tai yhteinen talletussuojamekanismi edistäisi rahoitusmarkkinoiden vakautta turvaamalla talletukset Euroopan laajuisesti. Yhteiseen talletussuojaan liittyy kuitenkin samankaltainen ongelma kuin eurobondeihin: järjestely toimisi parhaiten jos sitä edeltäisi uskottava yhteinen pankkivalvonta, jolla olisi myös mahdollisuus puuttua ylilyönteihin. Edessä voi myös häämöttää hajaannus, jos euroalue ei pysty löytämään yhteistä säveltä kriisin hoitamisessa. Kreikan ero eurosta on euroalueen tulevaisuuden kannalta pieni asia; Espanjan tai Italian kyvyttömyys hallita kriisiään ilman muiden massiivista tukea voisi johtaa valuuttaunionin laajempaan purkautumiseen. Purkautumisen välittömät taloudelliset ja pidempiaikaiset poliittiset kustannukset ovat kuitenkin niin suuria, että euron laajamittaisen hajoamisen estämiseksi etsitään keinoja ahkerasti vielä pitkään. Akuutin kriisinhallinnan lisäksi euroalueella etsitään välineitä tulevien kriisien ehkäisemiseksi. Mikäli Saksa saa haluamansa finanssisopimuksen (fiscal compact) läpi, voidaan yhteisestä rahoituksestakin keskustella astetta vapautuneemmin. Sopimus pyrkii rajoittamaan rakenteellisen alijäämän,% suhteessa bruttokansantuotteeseen, eli se toimii saksalaisen velkajarrun (Schuldenbremse) tavoin. Rajan rikkominen aiheuttaisi automaattisia korjaustoimenpiteitä. Vajerajoitteen lisäksi velkaan kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomioita, eli % bruttokansantuotteesta ylittävän velan tulisi vajota 1/ vuositahtia, tai automaattiset korjaustoimenpiteet astuvat voimaan. Nähtäväksi jää miten tiukasti sopimusta todellisuudessa tullaan noudattamaan, koska aikaisemmat sopimukset ovat pettäneet. Euromaiden omien ja yhteisten toimien lisäksi kriisinhallinta vaatii muitakin välineitä. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n rooli kasvaa, mutta sen varat eivät riitä suurten euromaiden pelastamiseen. Euroopan keskuspankin rooli kriisin hallinnassa pysyy keskeisenä.

5 Index Index Kotimaiset suhdanteet Yhdysvaltojen talous kasvaa vaaleja kohti Yhdysvallat on sitkeästi kasvanut kvartaalista toiseen 9 taantuman pohjalta saakka. Ennakoivien indikaattoreiden perusteella talouskasvu jatkuu maltillisena. Bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa,% edellisestä neljänneksestä ja,% vuoden takaa. Kuukausi-indikaattoreiden ja keskuspankin Beige Bookin perusteella talouskasvu jatkui maltillista vauhtia myös huhtitoukokuussa. Kokonaistuotannon kasvu riittää luomaan lisää työpaikkoja. Työpaikkoja on tammi-toukokuussa syntynyt nettona keskimäärin reilu 1 kuukaudessa, vaikkakin toukokuun lisäys oli pettymys. Työttömyysaste oli toukokuussa.%, eli edelleen selvästi yli keskuspankin tavoitteleman alle % täystyöllisyyden. Teollisuuden ja palvelualojen työllistämisodotukset (ISM kysely) ovat hieman heikentyneet viime kuukausina, mutta asuntorakentamisen vilkastuminen luo toiveita uusista rakennusalan työpaikoista. Työllisyys pysyy keskeisenä elementtinä talouden elpymisessä. Pienten yritysten odotukset nousussa NFIB Indeksi 19 = ISM (teollisuus) ISM Yhdysvaltojen talouden kasvun ja työpaikkojen synnyn tiellä on ollut kolme isoa ongelmaa: asuntomarkkinoiden heikkous, yksityisen sektorin velkojen sopeuttaminen ja julkisen talouden kestämättömyys. Asuntomarkkinoiden tila saattaa olla vakautumassa, ainakin uusien aloitusten määrä on hieman noussut. Myös velkojen sopeuttaminen on edennyt, korkomenot eivät enää näytä liian suurelta rasitteelta ja säästämisasteen lasku viittaa kotitalouksien tilannearvion kohentumiseen. Uudeksi riskiksi on valitettavasti noussut euroalueen ongelmat, jotka saattavat heijastua kielteisesti Yhdysvaltoihin kansainvälisen kaupan ja sijoitusten arvojen alentumisen kautta. Pääpuolueiden väliset jyrkät näkemyserot julkisesta taloudesta ja presidentinvaaleihin valmistautuminen vaikeuttavat poliittista päätöksentekoa. Yhdysvalloilla on vielä varaa velkaantua ja hyödyntää dollarin keskeistä asemaa, vaikka tuleville vuosille jää jatkuvasti suurempi rasite. Valtio näyttää toistaiseksi pystyvän rahoittamaan vajeensa, eikä finanssipolitiikka välittömästä kiristy. Yksityisen kulutuksen nousun ja kohtuullisen vakaiden ennakoivien mittareiden ansiosta odotamme Yhdysvaltojen BKT:n nousevan noin % vauhtia. Keskuspankki on pyrkinyt vähentämään epävarmuutta talouspolitiikan suunnasta ilmoittamalla, että ohjauskorko pidetään nollan tuntumassa ainakin 13 puoliväliin. Näin rahamarkkinakorot pysyvät varsin alhaisina ainakin pari vuotta. Viime kuukausien kohtuullisen normaali taloustilanne ei ole pakottanut keskuspankkia uusiin poikkeustoimiin, mutta odotamme keskuspankin tarvittaessa toteuttavan uusia poikkeusohjelmia 1. 9 Pienten yritysten odotukset (National Federation of Independent Business) USA: Säästämisaste laskee % Aasia keventää talouspolitiikkaa Reaalitalouden kasvu on selvästi hidastunut kehittyvissä talouksissa, mikä on luonnollista taantuman jälkeisen kiihdytyksen loputtua ja johtuu osittain tietoisesta raha- ja finanssipolitiikan kiristyksestä. Inflaatiosta tuli merkittävä haaste etenkin Aasian maille, joten rahapolitiikkaa kiristettiin monissa maissa 11. Talousnäkymien heikennyttyä ja inflaation vajottua useat keskuspankit kevensivät rahapolitiikkaa alkukesään 1 mennessä. Odotamme lisätoimia. Viime vuonna Kiina ylsi 9, % bruttokansantuotteen kasvuun, mutta 1 ensimmäisellä neljänneksellä BKT:n nousu hidastui,1 %:iin. Ostopäällikköindeksi ennakoi Kiinan teollisuuden kasvun pysähtyneen. Hintaindeksit kertovat

6 Kotimaiset suhdanteet myös tilanteen rauhoittumisesta, eli asuntomarkkinat näyttäisivät viilentyneen ja kuluttajahintainflaatio laski toukokuussa 3, %:iin. Talouspolitiikassa Kiina siirtää jalkaa jarrulta kaasulle; keskuspankki pienensi pankkien varantovaatimusta keväällä ja laski ohjauskorkoa kesäkuun alussa. Kiinan kustannustaso ei ole enää ylivoimaisen halpa ja vienti länsimaihin ei voi toimia maan kasvun moottorina. Valmiiksi korkean investointiasteen vuoksi potentiaaliseksi kasvun lähteeksi jää yksityinen kulutus. Ylivelkaantuneisuus ei rasita kiinalaisia kotitalouksia ja talouspolitiikan kevennyksellä pitäisi olla mahdollisuus tukea kotimaista kysyntää. Odotamme hallitukselta lisätoimia kulutuksen lisäämiseksi. Kiinan hallituksen tavoite seuraavan -vuotiskauden talouskasvuksi on 7 % vuodessa, mikä näyttää saavutettavissa olevalta ja tullaan todennäköisesti ylittämään 1. Intian BKT nousi 7,1 % koko vuonna 11, mutta kasvu hidastui,3 %:iin 1 ensimmäisellä neljänneksellä. Teollisuustuotanto supistui aavistuksen alkuvuonna, mutta ostopäällikköindeksi viittaa loivaan kasvuun kesän kynnyksellä. Inflaatio kiihtyi hieman yllättäen 1, %:iin huhtikuussa, koska elintarvikkeet kallistuivat. Keskuspankki kuitenkin laski ohjauskorkoa ja kotimaista kysyntää pyritään elvyttämään. Intian kasvupotentiaali on edelleen suuri, ja maa saattaa tulevina vuosina yltää ripeämpään talouskasvuun kuin mihin jo nopeasti kehittyneellä Kiinalla on mahdollisuuksia. Kiina sai inflaation hallintaan %, vuosinousu Intia Kiina Japanin kokonaistuotanto vajosi,7% vuonna 11. Heikon tilanteen taustalla vaikuttivat Sendain maanjäristyksen tuho maaliskuussa ja vahvan jenin hyydyttämä vienti. Heikon vuoden jälkeen vienti ja jälleenrakennus nostivat bruttokansantuotetta 1 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta yleisesti ottaen maan taloudessa ei ole tapahtunut merkittävää käännettä parempaan BKT:n kasvu Etelä-Amerikassa =1, kausitasoitettu volyymi Argentiina Valtion nopea velkaantuminen on jatkunut ja prosentin lukema ylittyy julkisen velan suhteessa bruttokansantuotteeseen. Valtion korkomenot ovat silti vain noin % bruttokansantuotteesta ja ne menevät lähinnä kotimaisille sijoittajille, jotka omistavat valtaosan valtion velasta. Japanin yksityisen sektorinsuuret säästöt ovat mahdollistaneet valtion velkaantumisen ilman kriisiä jamatalat korot ovat riittäneet sijoittajille. Yksityiset säästöt helpottavat myös jälleenrakentamista. Japanin kauppatase putosi talvella vajeelle, mutta runsaiden sijoitustuottojen ansiosta vaihtotase pysyy positiivisena. Japani on Euroopalle toisaalta lohdullinen esimerkki, velkaantuva ja ikääntyvä maa on pystynyt nostamaan tuottavuutta ja säilyttämään suhteellisen vakauden varsin erikoislaatuisissa oloissa. Myös Latinalaisessa Amerikassa talouskasvu hidastuu. Raaka-aineiden hintojen lasku vaikeuttaa alueen raaka-ainevetoisten talouksien suhdannenäkymiä. Brasiliassa teollisuustuotanto supistui alkuvuodesta, eivätkä ennakoivat mittarit viittaa pikaiseen nousuun. Maiden mahdollisuudet palata kasvuun ilman vakavia häiriöitä vaikuttavat onneksi melko hyviltä. Argentiinan kansallistamishankkeet tosin lisäävät epävarmuutta investointien suhteen, mutta muuten poliittinen ympäristö näyttää vakaalta suhteessa historiaan Brasilia 1 Chile Meksiko

7 percent percent. Kotimaiset suhdanteet Eurooppa syvemmälle taantumaan Euroalue vajosi talvella taantumaan, koska ensimmäisen neljänneksen BKT oli aavistuksen pienempi kuin viime vuoden viimeisen neljänneksen. Samaan aikaan euroalueen työttömyys jatkoi nousua ja muutekin mittarit kertovat alueen talouden taantuvan. BKT nousi 1, % vuonna 11, mutta tänä vuonna talous ei kasva ja supistuminenkin voi olla edessä. Monissa maissa taloustilastot kertovat edelleen heikkenevästä kehityksestä, joskin Saksan talous on pysynyt vakaana. Euroalueen luvut peittävätkin alleen pahoin erkautuneen talouskehityksen eri maissa. Julkisen talouden leikkaukset näkyvät talouskasvussa kaikkein velkaisimmissa maissa, joissa myös luottolama uhkaa muodostua ongelmaksi. Yleinen epävarmuus ja kauppavirtojen hiljeneminen näkyy vähitellen vahvemmissakin talouksissa. Saksassa täystyöllisyys näyttää muun euroalueen onneksi johtavan merkittäviin palkankorotuksiin, mikä parantaa muiden suhteellista kilpailukykyä ja saattaa lisätä Saksan tuontia. Luotonanto euroalueella supistuu % 1, 1, 7,,,, -, 1, 1, 7,,,, -, Ennakoivat mittarit kuten ostopäällikköindeksi kertovat näkymien heikkenemisestä. Julkisten menojen leikkausten lisäksi teollisuus on haluton investoimaan ja rakennusalan ahdinko jatkuu Espanjassa sekä Irlannissa vielä kauan. Luottolama uhkaa investointeja, vaikka keskuspankki pyrkii lisäämään pankkien rahoitusta. Yksityinen kulutuskysyntä voi vielä sinnitellä, mikäli inflaatio laantuu raaka-aineiden halventuessa. Viennin kannalta Yhdysvaltojen ja Aasian talouskasvun jatkuminen olisi tärkeää; vienti voisi toimia oikotienä koko euroalueen elpymiseen. Taantuma ja sitä seuraava pitkäaikainen heikon kasvun jakso ovat valitettavasti selkeitä riskejä, eivätkä poliittiset ratkaisut ole tarjonneet vahvoja lääkkeitä näiden uhkien poistamiseen. Kreikan velkasaneeraus ja erityisesti EKP:n massiiviset rahoitusoperaatiot käänsivät 11 lopun synkät tunnelmat valoisampaan suuntaan tammikuussa. Valitettavasti Kreikan poliittinen kaaos ja muiden maiden, etenkin Espanjan, talousvaikeudet suistivat euroalueen uudelleen kriisiin, jossa sijoittajat eivät luota maiden kykyyn tervehdyttää julkinen talous. Espanjan kiinteistömarkkinoilla hintojen lasku uhkaa pankkien vakavaraisuutta, joten pankkien pääomapuskureita on pakko kasvattaa.. Euromaiden lupaus tukea Espanjan valtiota pankkien pääomittamisessa jopa 1 miljardilla eurolla oli kaivattu osoitus poliittisesta tahdosta kriisin hallitsemiseksi. Pankkituki kuitenkin vain ostaa aikaa Espanjalle taloutensa tervehdyttämiseen, eikä poista rakenteellisia perusongelmia tai kuittaa kiinteistökuplan aiheuttamaa laskua. Maa saattaa edelleen joutua kääntymään euroalueen kriisienhallintaa varten rakennettujen työkalujen (ERVV, EMS) puoleen. Espanjan valtion ajautuminen muiden tuen varaan kokonaisuudessaan veisi rahastojen varat. Italian kokoisen maan velkojen hoitamiseen yhteiseurooppalaiset varat eivät enää riittäisi. Ruotsi: tuotanto ja odotukset laskevat 7 1 Ostopäällikköindeksi >> << Teollisuustuotanto - (% vuosikasvu, 3kk liukuva) Joskus tulevaisuudessa rahoituskeinona voidaan harkita myös eurobondeja, mutta toistaiseksi finanssipolitiikan koordinaation heikkous ei tee niistä poliittisesti mahdollisia. Emme kuitenkaan odota euroalueen hajoamista ennusteperiodilla, koska sen vaikutukset olisivat arvaamattomia ja poliittiset kustannukset suuria. Odotamme euromaiden löytävän yhteisen sävelen ainakin projektibondien osalta. Yhteiset hankkeet, rakenneuudistukset, inflaation lasku, viennin kasvu ja kevyt rahapolitiikka auttavat euroaluetta jaloilleen vuotta 13 kohti. EKP laski joulukuussa 11 ohjauskoron 1, prosenttiin. Keskuspankin kolmen vuoden rahoitusoperaatiot (LTRO) tukivat pankkijärjestelmää ja valtioiden 7

8 Kotimaiset suhdanteet rahoitusta keväällä, minkä jälkeen niiden vaikutus heikentyi. Pankkijärjestelmässä on silti runsaasti likviditeettiä ja EKP tyytyy nyt tarjoamaan rahoitusta 3 kuukauden erissä ilman ylärajaa. Euroalueen taloustilanteen heikennyttyä lisääntyvät paineet ohjauskoron laskuun, mikä toisi sen historiallisen alas. Kesäkuun neuvoston kokouksessa EKP vielä pidättäytyi koron laskusta, vaikka muutama neuvoston jäsen olikin sitä kannattanut. Tällä tavoin EKP korosti itsenäisyyttään ja vyörytti vastuuta kansalliselle talouspolitiikalle. Ohjauskoron lasku näyttää täysin mahdolliselta kesällä, ellei euroalueen tilanteessa tapahdu yllättävää käännettä parempaan suuntaan. Löysästä rahapolitiikasta huolimatta inflaatio näyttää pikemminkin hidastuvan kuin kiihtyvän. Odotukset kevyestä rahapolitiikasta näkyvät euriborien loivan laskun jatkumisena lähikuukausina. 1 kk euribor voi painua ennätysalas alle 1, % jo kesällä. Espanjan työttömyys ennätykseen % Espanja Ranska 1 1 Saksa Sijoittajien karttaessa riskejä odotamme tuottokäyrän pysyvän alhaalla. Taloudellinen epävarmuus on lisännyt turvallisimpien valtionlainojen kysyntää ja edelleen painanut pitkiä korkoja. Sijoittajien koko euroaluetta kohtaan tuntema hämmennys ja epäluulo näkyvät koroissa. Talouden elpymisen täytyisi olla vahvaa, jotta pitkät korot nousisivat merkittävästi. Viron talous on eurojäsenyyden jälkeen kehittynyt suotuisasti ja maa on ainoana kolmesta Baltian maasta pystynyt säilyttämään vaihtotaseen ylijäämän. -vuoden valtionkorot turvasatamissa Euroalueen ulkopuolisissa EU-maissa kokonaistuotannon kasvu hyytyy. Ruotsissa BKT nousi reilusti, % vuonna 11 ja kasvu jatkui vielä alkuvuodesta 1. Kriisin velloessa ympärillä vakaasta Ruotsista on tullut yksi turvasatamista. Kuluttajien luottamus on melko hyvällä tasolla, mutta yleisesti ennakoivat mittarit viittaavat noin nollakasvuun. Odotamme keskuspankin laskevan ohjauskorkoa. Ison-Britannian talous ajautui talvella taantumaan eikä selkeitä merkkejä paremmasta näy. Lähivuosina julkisen sektorin suuret leikkaukset vaikuttavat talouteen. Rahapolitiikkaa ei uskalleta kiristää vielä pitkään aikaan. % 3, 3,,, 1, 1,, Tanska Ruotsi Saksa 3, 3,,, 1, 1,, Venäjän talouskasvu jatkui öljyn hinnan, vaaleja edeltävän julkisen kulutuksen sekä yksityisen kulutuksen voimin kiiveten,9% tammi-maaliskuussa. Öljyn hinnan korkeus tukee edelleen melko valoisia näkymiä. Myös yksityinen kulutus nousee. Kokonaistuotannon odotetaan kasvavan - % vauhtia Hallitus täyttää öljytuloilla rahastoja silmälläpitäen euroalueen kriisin vaikutuksia Venäjään. Maailmantalouden epävarmuus suurta Tulevaisuus on aina epävarma. Taloudessa eletään päivästä ja kvartaalista toiseen. Epävarmuudenkin kanssa voidaan silti elää ja riskejä hallita. Ennakoivat mittarit kertovat kasvun hidastumisesta ja julkisten talouksien vakauttaminen heikentää tilannetta entisestään. Riski taantumasta on suuri ja toteutuessaan sen vaikutukset voisivat olla laaja-alaisia. Lähi-idässä on nyt rauhallista, mutta geopoliittisia riskejäkään ei voi täysin unohtaa. Länsimaissa poliittisen päätöksenteon vaikeus ja yhteisen linjan puuttuminen näyttelevät suurta roolia, mutta useimmat talousennustajat olettavat päättäjien lopulta päätyvän järkevään ratkaisuun joka vakauttaa tilanteen. Näin ei välttämättä tapahdu, vaan politiikka saattaa ajautua umpikujaan, joka ääritapauksessa voisi johtaa jopa euron hajoamiseen. Nämä tekijät riittävät tekemään lähivuosista hermoherkkää ja jännittävää rahoitusmarkkinoilla. Onneksi inflaatio näyttää heikentyvän ja Japani jälleenrakentaa, eikä rahapolitiik-, ,

9 Kotimaiset suhdanteet kakaan kiristy. Jos historiaa katsotaan vaikkapa vuotta taaksepäin, aikaan mahtuu maailman joutuminen ydinsodan partaalle Kuuban kriisin aikaan, monia sotia Lähi-idästä Vietnamiin, Japanin talouskriisi, AIDS, terrorismia ja öljykriisejä. Mikään näistä ei ole riittänyt pysäyttämään maailmantalouden kasvua kuin tilapäisesti. Pasi Kuoppamäki 9

10 Prosenttia Kotimaiset suhdanteet Kokonaistuotannon kasvu Kuluttajien luottamusindeksi 7, %, vuosikasvu neljänneksittäin 7, 1 1,, USA Euromaat,, USA (vasen ast.) 1 -,, 9 Japani (vasen) -1 -, -, 7-1 -, -7, Japani -, -7, Euroalue (oikea ast.) , , Kokonaistuotannon kasvu BRIC-maissa Teollisuuden suhdanneodotukset 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin 1 3 Saldoluku 1 Intia Kiina 1 1 EMU:Teoll. (vasen) Yhdysvallat: ISM (oikea) 7 7 santuote Brasilia Venäjä - -3 Japani: Tankan-barometri (vasen) Keskuspankkien ohjauskorot Euroalueen tuottokäyrä % 7, 7, Government Benchmark Bonds,,,,,,,,,, 1,7 1,7,,, EKP: ohjauskorko, 1, 1,,, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 1, 1,,,,7,7,, 1, 1,,, 1,, USA: Fed Funds Target 1,,,,, 1 1,,, 1 v v v v 7 v v 9 v 1 v Julkaisupäivänä 3 kuukautta sitten kuukautta sitten 1

11 Kotimaiset suhdanteet Eurokriisi ajaa Suomen taantumaan Suomen bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 1, prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Edellisestä neljänneksestä kasvua kertyi, prosenttia. Kasvu perustui pitkälti kotimaiseen kysyntään, kun yksityinen kulutus kasvoi peräti, prosenttia ja investoinnitkin 1, prosenttia vuoden takaisesta. Kasvun taittuminen on kuitenkin edessä, kun yksityistä kulutusta tukeneiden palkankorotusten vaikutukset laimenevat ja viennin alamäki syvenee teollisuuden supistuneiden tilauskantojen mukaisesti. Ennustamme bruttokansantuotteen kasvavan, prosenttia vuonna 1 ja ensi vuonna vaivaiset 1, prosenttia pitkittyvän eurokriisin painaessa vientivetoista talouttamme. Työttömyysaste on pysynyt alkuvuonna vajaassa prosentissa, mutta työttömyyden lasku näyttää nyt päättyneen. Vuosille 1-13 odotamme jokseenkin ennallaan pysyvää työttömyyttä. Inflaatio oli vielä huhtikuussa yli 3 prosenttia, mutta veronkorotusten osuus tästä on liki yksi prosenttiyksikkö. Vuodelle 1 odotamme, prosentin ja ensi vuodelle, prosentin keskimääräistä inflaatiota. Ansiotaso kohoaa vastaavalla ajanjaksolla likimain saman verran estäen ostovoiman heikentymisen. Valtionvelan nousu jatkuu, vaikka hallitus kiristää finanssipolitiikkaa. Julkinen velka suhteessa kokonaistuotantoon kasvaa noin 1 prosenttiin, mikä johtuu osaltaan Euroopan vakausmekanismin 1, miljardin euron tukipakettiosuudesta. Velan määrä säilyy silti kohtuullisena suhteessa tuotantoon. Vaihtotase pysyy ennustehorisontilla hieman alijäämäisenä. Taantuma on vielä edessä Suomen BKT:n kasvu ennusteen mukaan Mrd. euroa, kausitasoitettu vuoden hinnoin,,,, 3,3 3,3 3, 3, Vuosikasvut: 3,7%,9%,% 1,% 3,7 3,7 33,1 33,1 31, 31, 3, , 11

12 Balance Kotimaiset suhdanteet Vienti kasvuun vasta vuonna 13 Viennin määrä supistui ennakkotietojen mukaan, prosenttia tammimaaliskuussa edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Tavaroiden vienti supistui 1, prosenttia, kun palveluiden vienti puolestaan kasvoi,3 prosenttia. Tuonnin määrä kasvoi,9 prosenttia, joka johtui palveluiden tuonnin voimakkaasta 17,3 prosentin kasvusta. Tavaratuonti puolestaan laski prosenttia vuoden takaisesta. On hyvä muistaa, että palveluiden tuonti- ja vientiluvut ovat erittäin alttiita suurillekin korjauksille Tilastokeskuksen saadessa tarkempaa tietoa vasta viiveellä. Palveluiden vienti tuki kokonaisvientiä %, volyymin vuosimuutos puolen vuoden likuvasta vuosisummasta Palvelujen vienti 3 Tavaroiden vienti Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suomen tärkeimmistä vientimaista Saksan tavaraviennin arvo on supistunut selvästi, yli 1 prosenttia. Vienti Ruotsiin on puolestaan laskenut noin prosenttia. Venäjän viennin arvo on puolestaan noussut liki 7 prosenttia. Yleisesti Suomen tavaravienti kasvoi Euroopan ulkopuolelle ja supistui EU-alueelle. Huhtikuussa sama trendi on jatkunut ennakkotietojen mukaan. Toimialoista tavaraviennin arvo kasvoi elintarvike-, kemian- ja puusektorilla. Paperi-, metalli- ja elektroniikka-alalla vienti puolestaan supistui. Teollisuuden tuotanto-odotukset heikentyivät toukokuussa tasolle, joka tavallisesti vastaa tavaraviennin noin prosentin supistumista. Teollisuuden uusien tilauksien arvo puolestaan laski huhtikuussa yli prosenttia edellisestä vuodesta. Näin ollen sekä saadut tilastot että ennakoivat indikaattorit antavat syytä odottaa Suomen viennille vaikeuksia Euroopan epävarmuuden vuoksi. Ennustamme viennin supistuvan tänä vuonna 1, prosenttia. Vuonna 13 odotamme viennin kasvavan ainoastaan 1, prosenttia, sillä näköpiirissä ei ole nopeaa helpotusta euroalueen ongelmiin. Tavaratuonti Koko vienti Viennin näkymät heikot % vuosikasvu 3 3 << Tavaraviennin kasvu Investoinnit lisääntyneet, loppuvuonna ne jo vähenevät Teollisuuden tuotanto-odotukset >> Investoinnit kasvoivat hieman yllättäen 1, prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Saadut tilastotiedot tiesivät jo kertoa, että rakennusinvestoinnit supistuivat lopulta vain, prosenttia mutta kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit kasvoivat, prosenttia. Investointien kasvu johtui julkisten investointien 1 prosentin kasvusta, kun yksityiset investoinnit pysyivät likimain ennallaan. Teollisuusyritysten ja rakennusalan heikentyvä luottamus sekä myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärän pienentyminen jopa 7 prosenttia vuoden takaisesta ennakoivat investointien supistumista tulevina kuukausina. Aloitettujen rakennusten kuutiomäärä oli jo hieman pienempi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuodesta. Ennustamme investointien laskevan tänä vuonna 1 prosentin. Vuodelle 13 odotamme investointien kasvavan 1, prosenttia. Rakennusluvat ja -aloitukset laskussa Miljoonaa kuutiometriä, liukuva vuosisumma Myönnetyt luvat 3 3 Aloitukset

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Sampo Pankki Oyj / Ekonomistit Lauri Uotila Pasi Kuoppamäki Puh. Puh... Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Marraskuu Ennustepäivitys Sisällysluettelo Suhdannekehitys... %, volyymin vuosimuutos Tuonti Suomi:

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoiden kehitys 29.9.2010 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoiden kehitys 29.9.2010 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Kansantalous ja rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoiden kehitys 29.9.21 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Bkt 171,3 +Tuonti 9,8 =Kokonaistarjonta 231,1 Vienti 64, Kulutus 137, -yksityinen 94,

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Ekonomistit Tarja Heinonen puh: Lauri Uotila puh:.. Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Erityisteema: työllisyys,,,,,,,,,,,, - - - - USA: Työllistämisarviot ja työllisten muutos Kk-muutos, Muiden kuin teollisuuden

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat 0-korot Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suomen talouden kuva kikyn, Brexitin ja USA:n vaalien ristiaallokossa Pasi Kuoppamäki 29.9.2016 Länsimaat pääsivät jo kasvuun Brexit ei aiheuttanut taantumaa edes

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu 30.9.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin MAAILMANTALOUS

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN

MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Ei julkisuuteen ennen 26.9.2012 klo 10.00 TIEDOTE SUHDANNE 2012/2: MAAILMANTALOUDEN KÄÄNNE LYKKÄYTYY SUOMEN KASVU JÄÄ TÄNÄ VUONNA 0.5 PROSENTTIIN Eurokriisin pitkittyminen lykkää maailmantalouden elpymistä,

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin Pasi Sorjonen 13.10.2014 Yhdysvallat jatkaa tukevassa nousussa euroalue kompuroi Tulevaa Yhdysvallat: Hyvä yleiskuva säilyy Euroalue: Teollisuuden heikkous voi painaa

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2016 22.12.2016 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 22.12.2016 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talous kasvaa, mutta hitaasti. Kotimainen kysyntä on kasvun ajuri, vienti

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 27.09.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Ison-Britannian

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne jatkuu yhä heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Marraskuu 2016 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne helpottamassa Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Putin uhoaa, mutta mikä on muuttunut? Mikä on muuttunut? Investointiympäristö on entistä kehnompi Luottolaman uhka on todellinen Putinin suosio

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen talouden näkymät 2008 2010 Ennusteen taulukkoliite 9.12.2008 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2008 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Joukukuu 2008

Lisätiedot

LähiTapiola Varainhoito Oy 28.3.2014 1

LähiTapiola Varainhoito Oy 28.3.2014 1 Avain Suomen velkaongelmien ratkaisuun: uskottava kasvustrategia Sijoitusmessut 2014, Tampere-Talo Ekonomisti Timo Vesala, YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaja 28.3.2014

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP täräyttää Toimintatorstaina Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP viettää vihdoin Toimintatorstaita Tällä viikolla: EKP laskee korkoa BoE odottaa Yhdysvallat: Työmarkkinat tapetilla Suomen BKT supistui Q1:llä?

Lisätiedot

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/212 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 12.9.212 1 Euro & talous 4/212 sisältö Pääartikkeli: Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Suhdannetilanne, maailmantalouden

Lisätiedot

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen Erkki Liikanen Suomen Pankki Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen Säätytalo 1 Teemat Kehittyneiden maiden ml. euroalueen talouskehityksestä EKP:n rahapolitiikka kasvua tukevaa Kotimaan talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on hyvä Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Tampereen Osakesäästäjät 18.5.2016 Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Suomalaisilla on realistinen käsitys lakisääteisen eläkkeen riittävyydestä Miten hyvin uskot lakisääteisen eläkkeesi aikanaan

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Toukokuu 2015 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne pysyy edelleen heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Ekonomistit Tarja Heinonen puh: Lauri Uotila puh: 8.. Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Lokakuu Suomi: Luottamus talouskehitykseen Luottamusindikaattori, kausitasoitettu Lähde: EU:n komissio Kuluttajat -

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Talouden näkymät ja Suomen haasteet

Talouden näkymät ja Suomen haasteet Talouden näkymät ja Suomen haasteet Juhlaseminaari Suomen talous ja tulevaisuus muuttuvassa maailmassa Raahesali 12.12.2012 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 1 Finanssikriisi jättänyt pitkän

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva

Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva Euroalueen talousnäkymät 2016 tilannekuva 9.2.2016 Lähde: komission ennuste Euroalueen vakausyksikkö Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet - Kehittyneiden maiden kasvu alle keskiarvon - Kiinan tilanne

Lisätiedot

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat Ennustetaulukot 1. Huoltotase, määrät Viitevuoden 2000 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta 8,2 3,6 2,8 0,4 1,8 16,1 7,4 0,7 0,0 5,6 21,5 8,6 3,2 0,4 6,0 3,1 2,7 3,7 1,2 1,4 0,9 0,6 0,1 0,4 0,7

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 10.6.2016 1 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Sampo Pankki Oyj / Ekonomistit Lauri Uotila Pasi Kuoppamäki Puh. Puh... Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Maaliskuu Q Sisällysluettelo Kansainvälinen talous... Suomi: Tarjonta ja kysyntä %, volyymin vuosimuutos

Lisätiedot

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Tulevaa Yhdysvallat: Haukkamaisempi Fed Euroalue: Luottamus palailee hieman Suomi: Inflaatio hidastuu Mennyttä Euroalue: TLTRO

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, syksy 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 24.3.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot