Päätoimittaja Ulkoasu ja taitto Kuvat ja piirrokset Painopaikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätoimittaja Ulkoasu ja taitto Kuvat ja piirrokset Painopaikka"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 FCG LYHYESTI FCG Finnish Consulting Group Oy on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä. Palveluissamme yhdistyy ainutlaatuisen mo nipuolinen osaaminen infra- ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelusta, koulutuksesta, julkisten palveluiden kehittämisestä sekä johdon konsultoinnista. FCG:n tuote- ja palveluvalikoima on jatkumo, joka alkaa asiakkaiden strategisen päätöksenteon tukemisesta, jatkuu siitä yhdyskunta- ja palvelurakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä näyttäytyy tavallisille kansalaisille terveellisenä ja turvallisena ympäristönä ja toimivina palveluina. Tätä jatkumoa kuvaa FCG:n slogan FCG Hyvän elämän tekijät. FCG:n asiakaskuntaan kuuluu julkishallinnon lisäksi laajasti yksityisen sektorin asiakkaita. Toimimme sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kansainvälisissä hankkeissa vahvuutemme on läsnäolo paikallisilla markkinoilla, erittäin vahva ja monipuolinen kansainvälinen kokemus sekä osaava henkilöstö. Päätoimittaja Eeva Kokki Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho Kuvat ja piirrokset Jarmo Teinilä, Mats Sandström, Ville Suorsa, Anssi Savisalo, Marja Laine, Rami Aapasuo, Taina Kytöaho, FCG:n kuva-arkisto Painopaikka SP-Paino Oy, Nurmijärvi 2

3 SISÄLTÖ 2 FCG:n vuosi FCG:n liiketoiminta 6 Alueet 8 Koulutus ja konsultointi 12 Suunnittelu ja tekniikka 14 Esimerkkejä toimialojen osaamisesta 18 ICT-liiketoiminta 20 Kansainvälinen konsultointi 22 Tytäryhtiöt 24 Henkilöstö 27 Tuloslaskelma 28 Tase 30 Rahoituslaskelma 31 Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet 32 Toimintakertomus 1

4 FCG:n vuosi 2011 Vuoden 2011 aikana FCG:ssä keskityttiin koko konsernin kannattavan liiketoiminnan varmistamiseen ja erityisesti kotimaan asiakas suhteitten vahvistamiseen. Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 67,0 miljoonaan euroon (66,6 miljoonaa euroa vuonna 2010). Konsernin tulosparannus oli edelliseen vuoteen verrattuna merkittävä: vuoden 2011 tilikauden voitto oli 0,7 miljoonaa euroa (-2,2 miljoonaa euroa vuonna 2010). Emoyhtiön liikevaihto kasvoi 50,3 miljoonaan euroon (49,4 M vuonna 2010) ja tilikauden tulos 1,5 miljoonaan euroon (-2,6 miljoonaa euroa vuonna 2010). Kotimaan liiketoimintaryhmistä erityisen kannattavia olivat ICT-liiketoiminta ja Koulutus ja konsultointi -liiketoiminta. Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminnan markkinatilanne jatkui haastavana, mutta tulosparannus edelliseen vuoteen nähden oli merkittävä myös tässä liiketoimintaryhmässä. FCG:n hallitus nimitti yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi HTM Ari Kolehmaisen. FCG:n hallitus käynnisti alkuvuodesta 2011 kannattavuusja tulevaisuusohjelman, jonka yhteydessä käytiin yksityiskohtaisesti läpi FCG:n liiketoiminnan nykytilanne, strategiset vahvuudet ja tulevaisuuden linjaukset. Samalla arvioitiin myös yhtiön hallintokäytäntöjen tehokkuus ja resurssointi. Tämän arviointityön seurauksena yhtiön hallitus päätti marraskuussa 2011 perustaa kotimaahan neljä tytäryhtiötä FCG:n nykyisen liiketoimintaryhmäjaottelun mukaisesti. Tavoitteena on, että tytäryhtiöt aloittavat toimintansa Ne toimivat suoraan emoyhtiön alaisuudessa. Keväällä 2011 toteutettiin FCG:n asiakkaille ja kumppaneille suunnattu imagoselvitys, jonka tulokset olivat positiiviset. Yhtiön kotimaan asiakastoimintaa seurataan säännöllisesti toteutettavilla kyselyillä, joissa saatuja palautteita käytetään toiminnan kehittämiseen. FCG myi marraskuussa 2011 allekirjoitetulla kauppakirjalla vesilaboratoriotoimintansa Novalab Oy:lle. Kaupan myötä FCG:n analyysitoiminta ja laboratoriohenkilöstö siirtyivät Novalabille alkaen. Tarkkailuprojektien asiakassuhteet ja näytteenotto säilyivät FCG:llä. Vuoden 2011 aikana lakkautettiin FCG:n toimipaikka Kajaanissa. Myös Lahden kalustokeskuksen toiminta lopetettiin ja yhtiön omistuksessa ollut kiinteistö myytiin. Tilikauden 2011 jälkeen FCG.ssä aloitettiin kotimaan toiminnan yhtiöittämisen selvitystyö. Tämän selvitystyön perusteella hallitus päätti perustaa seuraavat, yhtiön nykyisen liiketoimintajaottelun mukaisesti toimivat yhtiöt: - FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy - FCG Koulutus ja konsultointi Oy - FCG Tietojohtaminen Oy - FCG International Oy Tavoitteena on, että uudet yhtiöt aloittavat toimintansa

5 3

6 FCG:n liiketoiminta FCG on monialainen asiantuntijaorganisaatio, jonka osaaminen on jaettu neljään liiketoimintaryhmään: Koulutus ja konsultointi, Suunnittelu ja tekniikka, ICT-liiketoiminta sekä Kansainvälinen konsultointi. FCG:n asiakkaat ovat pääsääntöisesti julkishallinnon organisaatioita. Kuntien osuus FCG:n asiakkuuksista on 50%, valtiosektorin 23% ja palvelualan yritysten 5% ja muiden, kuten teollisuuden, rakennusliikkeiden, kansainvälisten rahoitusorganisaatioiden, seurakuntien ja yhdistysten osuus yhteensä 22%. 4

7 FCG:n avainlukuja, (M ) Liikevaihto Liikevoitto (-tappio) Liikevoiton osuus % liikevaihdosta Oman pääoman tuotto % Omavaraisuusaste % Vesi ja ympäristö 32 % Infra ja talo 22 % Koulutus ja konsultointi 46 % Liikevaihto markkina-alueittain, Eurooppa Aasia ja Oseania Afrikka Latinalainen Amerikka Pohjois-Amerikka ja Karibia Yhteensä Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin 2011 Eurooppa 82 % Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Koulutus ja konsultointi Liikevaihto markkina-alueittain 2011 Infra ja talo Vesi ja ympäristö Yhteensä Suomen kuntaliitto 59 % FCG:n pääomistajat Suomen Kuntaliitto 59 % Helsingin yliopisto 18 % Muut yliopistot ja korkeakoulut 5 % Suomen valtio 6 % Tapiola-yhtiöt 6 % Profita Fund 4 % Muut 2 % FCG:n pääomistajat 2010 Aasia and Oseania 9 % Afrikka 7 % Latinalainen Amerikka 2 % Pohjois-Amerikka ja Karibia 0,2 % Helsingin yliopisto 18 % Muut yliopistot ja korkeakoulut 5 % Suomen valtio 6 % Tapiola yhtiöt 6 % Profita Fund 4 % Muut 2 % 5

8 Alueet Kotka Kotkan aluetoimistossa tehdään tyypillisesti geo- ja rakennetekniikkaan ja maastokartoituksiin liittyviä suunnittelutehtäviä. Alueella on käynnistynyt useita tuulivoiman rakentamiseen liittyviä hankkeita, joissa tehdään esimerkiksi geotekniikkaa ja alue suunnittelua. Kuopio FCG:n Kuopion toimipaikan erityistä osaamista on alueittenkäytön konsultointi ja kaavoitus. Toimipaikan merkittäviin hankkeisiin lukeutuu esimerkiksi Tahkon matkailualueen kehittäminen Nilsiässä. Jyväskylä Jyväskylän aluetoimipaikan osaaminen on keskittynyt verkosto- ja yleissuunnitteluun, katu- ja aluetekniikkaan, alueidenkäytön konsultointiin sekä ympäristöselvityksiin. Hyvä esimerkki paikallisesta hankkeesta on Jyväskylän asuntomessualueen kunnallistekniikan suunnittelu. Joensuu Joensuussa FCG:n konsultointi- ja suunnitteluhankkeet perustuvat vuosi- tai puitesopimuksiin, joita on muun muassa Joensuun ja lähialueen kaupunkien sekä Pohjois-Savon ely-keskuksen kanssa. Joensuussa toimii myös maalaboratorio, jossa tutkitaan maaja kivi ainesnäytteiden lisäksi myös asfalttinäytteitä. Lappeenranta FCG:n Lappeenrannan toimipaikassa työskentelee sekä teknisen suunnittelun että koulutustoiminnan osaajia. FCG on teknisen sektorin puitesopimustoimittajana Lappeenrannan kaupungin, Lappeenrannan Veden ja Lappeenrannan Energian työyhteenliittymälle. FCG on lisäksi sopimuskumppani Lappeenrannan kaupungin sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin koulutusten järjestämisessä ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston koulutusten käytännön toteutuksissa. Oulu Mylös Oulussa FCG:llä on usean toimialan asiantuntijoita. Toimipaikan osaaminen on vahvaa erityisesti ympäristö- ja luontoselvityksissä, maankäytön suunnittelussa ja vesihuollossa. Alueella tehdään myös tuulivoimaan ja matkailun kehittämiseen liittyviä hankkeita. Rovaniemi Rovaniemen toimipaikka on vanhin FCG:n aluetoimipaikoista. Rovaniemen toimipaikka on ollut aktiivisesti mukana esimerkiksi Levin matkailualueen kehittämisessä useamman vuosikymmen aikana. Tampere Tampereen aluetoimistossa työskentelee asiantuntijoita esimerkiksi alueidenkäytön konsultoinnin, maisemasuunnittelun, verkosto- ja yleissuunnittelun, katu- ja aluetekniikan, laitos- ja automaatiosuunnittelun, pilaantuneitten alueitten ja ympäristöselvitysten toimialoilta. Esimerkkejä paikallisista hankkeista ovat muun muassa YVA-menettelyt ja katujen ja vesihuollon saneeraussuunnittelu. Turku Turun toimipaikassa on henkilöstöä kymmeneltä FCG:n toimialalta. Toimipaikan keskeisiin asiakashankkeisiin ovat kuuluneet Turun Seudun Vesi Oy:n siirtolinjojen rakennuttaminen välillä Huittinen Turku, hankkeeseen liittyvät koneisto- ja putkistourakat sekä useat kunnallistekniikkaan, jäte- ja vesihuoltoon liittyviä toimeksiantoja lähialueiden kunnille ja organisaatioille. Vaasa Vaasan toimipaikan osaaminen keskittyy energiatekniikkaan ja siihen läheisesti liittyvään suunnitteluun. Tällaista suunnittelu ovat esimerkiksi maankäyttö, ympäristövaikutusten arviointi ja tekninen suunnittelu. Vaasan henkilöstö on keskeisessä roolissa myös tuulivoimaan liittyvässä suunnittelu- ja konsultointitoiminnassa, jota on tehty yli 40 eri tuulipuistossa koko Suomen alueella. 6

9 FCG:n toimipaikat eri puolilla Suomea tekevät kiinteää yhteistyötä keskenään. Yhtenäiset tietotekniikka ratkaisut mahdollistavat verkottuneen tavan toimia. Samaa suunnitteluprojektia voidaan tehdä useammallakin paikkakunnalla. 7

10 8

11 Koulutus ja konsultointi Kunnissa ja julkishallinnon organisaatioissa on meneillään kiinnostava rakennemuutos, joka vaatii sekä rakenteiden ja toimintamallien uudistamista että osaavaa johtamista. FCG:n tarjoamat konsultoinnin ja koulutuksen palvelut tähtäävät juuri tähän: tukemaan asiakkaitamme omien perustehtäviensä tehokkaassa hoitamisessa. Liiketoimintamme pohjautuu kiinteään asiakkaiden, kumppanien ja henkilöstön väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Koulutus ja konsultointi -liiketoimintaryhmä koostuu neljästä toimialasta, joista henkilöstömäärältään suurin on koulutuspalvelut. Muut toimialat ovat Johdon konsultointi, Alue- ja elinkeinokehitys sekä Koulutusvienti. Koulutuspalveluita tarjoavien organisaatioiden imagotutkimuksissa FCG on vuosi toisensa jälkeen sijoittunut kärkeen. Koulutustapahtumien järjestelyissä FCG tekee läheistä yhteistyötä Kuntaliiton kanssa. Johdon konsultointi FCG:n johdon konsultointipalvelut keskittyvät johtamisen, organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämiseen ja tutkimustoimintaan. Toimialan asiakaskunnasta suurin osa tulee kuntasektorilta, mutta valtionhallinnon asiakaskunta kasvaa tasaisesti. Toimialan osaamista on esimerkiksi muutosprosessien ja talouden hallinnan strateginen suunnittelu. Julkisuutta vuonna 2011 sai kuntien ruokapalveluiden tilaa selvittänyt kyselytutkimus, jossa tarkasteltiin kuntien ruokapalvelujen järjestämistapoja ja keskeisiä tunnuslukuja henkilöstön, talouden, hallinnon, tuotannon ja asiakkaan näkökulmista. Esimerkkejä toimialan asiakasprojekteista ovat kansalaisopis- tojen toiminnan kehittämistä tukeva CAF-itsearviointihanke, jossa on mukana kolmattakymmentä kansalaisopistoa sekä Kokkolan kaupungin strategian väliarviointi. FCG toteutti myös Porin yhteistoiminta-alueen lastensuojelun suunnitelman ja Lahden kaupungin palvelukonseptiselvityksen ja konsultoi asiakkaitaan monenlaisissa hankinta- ja kilpailutushankkeissa. Espoon kaupungin kanssa solmittiin kyselytutkimusten hankintaa koskeva puitesopimus vuosille FCG:n ja Kuntaliiton vetämässä Toimi 2020-verkostohankkeessa kehitettiin ja arvioitiin kaupunkien tilaaja tuottaja-toiminta tapoja, sopimusohjausta, tuotteistamista, laadunhallintaa sekä markkinaohjautuvuutta. Hankkeen osatuloksena luokiteltiin suoma laiset tilaaja tuottaja-toimintatapaan liittyvät johtamisjärjestelmät. Alue- ja elinkeinokehitys Alue- ja elinkeinokehitys toimiala on erikoistunut seudullisten ja elinkeinopoliittisten kehittämishankkeiden konsultointiin. Tämän toimialan osaamista ovat elinkeinojen kehittämissuunnitelmat, toteutettavuusselvitykset ja strategiat, kaupan alan selvitykset, alue- ja yhdyskuntatalousarvioinnit, asumisstrategiat ja ohjelmat, matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen kehittäminen, hankerahoituskonsultointi sekä hankkeiden ja ohjelmien koordinointi. Vuoden 2011 hankkeita olivat esimerkiksi TEKESin Vapaa-ajan palvelujen 9

12 tuottamista edistävän ohjelman koordinointi, luontomatkailu- ja kulttuurikeskus Koli Cultura -kehittämishankkeen koordinointi, Pyhä joen Kielosaaren leirintäalueen kehittämissuunnitelma sekä Kalajärven matkailukeskuksen master plan -kehittämissuunnitelma Seinäjoella. FCG laati TAHKO kehittämissuunnitelman Tahkon kehittämisstrategiaksi vuoteen Tässä hankkeessa tarkasteltiin rinnakkain sekä maankäyttöä että toimintoja ja palvelurakennetta. Suunnitelma toimii myös lähtöaineistona loppuvuodesta 2011 käynnistettävälle Tahkovuoren osayleiskaavan tarkistamistyölle. Vuoden 2011 aikana laadittiin myös useita maakuntakaavoitukseen liittyviä vähittäiskaupan palveluverkkoselvityksiä ja vähittäiskaupan suuryksiköiden vaikutusten arviointeja. FCG konsultoi myös esimerkiksi suomalaisten yritysten Venäjän liiketoiminnan edistämishankkeissa, maahanmuuttajien yrittäjyyshankkeissa ja hankkeiden rahoituksen järjestämisessä. Koulutuspalvelut FCG:n koulutuspalveluiden tarjonta vuonna 2011 sisälsi johtamisen, talouden, hallinnon ja henkilöstön sekä palveluiden kehittämiseen liittyvää koulutusta eri muodoissa yhteensä lähes 600 koulutustilaisuudessa. Näihin tilaisuuksiin osallistui noin henkilöä. FCG kehittää ja laajentaa jatkuvasti verkko- ja monimuotokoulutustarjontaansa. Vuoden aikana toteutetuissa verkkokoulutusohjelmissa opiskeli yhteensä noin 650 henkilöä. Näiden koulutusten sisällöt liittyivät esimerkiksi talouteen, palvelussuhdeasioihin sekä julkishallintoa ohjaavaan keskeiseen lainsäädäntöön. Organisaatiokohtainen tilauskoulutus on lisännyt suosiotaan kustannustehokkaana ja työyhteisön yhteisöllisyyttä vahvistavana vaihtoehtona. Tästä esimerkki on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä toteutettu muutoksen fasilitointi vanhuspalveluissa -koulutus. Tämä vuoden kestänyt monimuotokoulutus toteutettiin viitenä työpajajaksona ja jaksojen välitehtävinä. Mukana oli 11 erilaista kuntayhtymän vanhuspalvelutiimiä. FCG:lla on pitkä perinne ja vankka kokemus myös kunnallisten luottamushenkilöiden valmennuksesta. Palveluitamme ovat esimerkiksi uusien luottamushenkilöiden perusvalmennus, viranhaltijajohdon ja luottamushenkilöjohdon yhteiset valmennukset sekä valtuusto-, hallitus- ja lautakuntatyöskentelyn kehittämistä tukevat seminaarit. FCG tarjoaa ajanmukaisia koulutusoperaattoripalveluita yksittäisten tapahtumien järjestämisestä aina kunnan tai organisaation henkilöstökoulutuksen kokonaiskoordinointiin ja tuottamiseen. FCG solmi vuonna 2011 koulutusyhteistyösopimuksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Koulutussopimuksen mukaan yliopisto vastaa järjestettävien seminaarien sisällön suunnittelusta ja asiantuntijoiden hankinnasta. Koulutuspalveluiden asiakaspalautetta seurataan järjestelmällisesti ja palautetta käytetään tarjonnan ja palveluiden kehittämiseen. Asiakaspalautteen keskiarvo vuonna 2011 oli 4,1 (asteikolla minimi 1 maksimi 5). Koulutusvienti FCG:n Koulutusvienti toimiala myy suomalaiseen opetusjärjestelmään liittyviä palveluja suoraan FCG:n asiakkaille lähinnä Persianlahden, Venäjän ja Kaakkois-Aasian alueilla. Koulutusvienti tekee läheistä yhteistyötä sekä yliopistojen ja korkeakoulujen että FCG:n kansainvälisen liiketoiminnan kanssa. Esimerkkejä suurista koulutustapahtumista Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi Päättäjäfoorumit 2011 Kuntajohtajapäivät 2011 Laskentafoorumi XIII Valtakunnalliset terveyskeskuspäivät Terveyden- ja sosiaalihuollon tietosuojaseminaari 16. Valtakunnalliset jätteen hyötykäyttöpäivät Esimerkkejä koulutusoperaattoritoiminnasta Lappeenrannan kaupungin ja Etelä karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) henkilöstökoulutuksen koordinointi ja tuottaminen vv Lappeenrannan teknisen korkeakoulun koulutusyhteistyösopimus Kuluttajaviraston koulutusyhteistyösopimus Työvoimapoliittinen koulutus 2011 Ympäristöalan yritysten kansainvälinen hankehallinta ja kumppanuus Esimerkkejä ajankohtaiskoulutuksistamme vuonna 2011 Käännetty arvonlisäverotus Korjaus- ja energia-avustuspäivä Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikalain piiriin 10

13 11

14 Suunnittelu ja tekniikka Hyvin suunnitellussa yhdyskunnassa ympäristö, infra ja rakennukset muodostavat sopusointuisen, laadukkaan ja viihtyisän elinympäristön. Tämä on vaativa tehtävä sekä tekniselle suunnittelulle että investointien suunnittelulle. FCG:n yhdyskuntatekniseen suunnitteluun liittyvä osaaminen on vahvaa. Se kattaa niin rakennetun kuin rakentamattoman ympäristön maanrakentamiseen, yhdyskuntarakentamiseen ja talonrakentamiseen liittyvät kohteet. Lisäksi FCG hallitsee vesija jätehuollon koko elinkaaren ja laaja-alaisesti ympäristöön ja energia palveluihin liittyvät suunnittelu- ja konsultointipalvelut. FCG on markkinajohtaja vesihuollossa ja tutkimuksessa, yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoituksessa, vesirakennustekniikassa ja ympäristösuunnittelussa. Tarjoamme paikallista osaamista yhdistettynä kulloinkin tarvittavaan erityisasiantuntemukseen ympäri Suomen. Toimintamme on verkostomaista ja pohjautuu osaaviin asiantuntijatiimeihin, jotka työskentelevä tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminta-alueet Rakentaminen ja arkkitehtuuri Arkkitehtuuri ja talotekniikka Geotekniikka Rakennetekniikka Liikenne Tie- ja liikennetekniikka Satamat ja vesiväylät Kunnat ja kaupungit Katu- ja aluetekniikka Maisemasuunnittelu Verkosto- ja yleissuunnittelu Alueidenkäytön konsultointi Vesi- ja jätehuolto Jätehuolto Laitos- ja automaatiosuunnittelu Prosessisuunnittelu Ympäristö ja energia Ympäristöselvitykset Pilaantuneet alueet Energia- ja ilmastopalvelut Rakennuttaminen ja ylläpito 12

15 13

16 Esimerkkejä toimialojen osaamisesta Alueiden käytön konsultointi FCG on maankäytön suunnittelun markkinajohtaja. Ydinosaamistamme ovat maankäytön suunnitelmat ja strategiat sekä hankesuunnitelmat. Laadimme näihin liittyen monipuolisia selvityksiä ja vaikutusten arviointeja. Asema- ja yleiskaavojen lisäksi olemme tehneet mm. tuulivoimapuistojen, matkailualueiden ja kaupunkikeskustojen suunnitelmia. Kehitämme osaamistamme tietomallinnuksessa ja olemme vetäjänä Tekesin monivuotisessa kehityshankkeessa. Esimerkki FCG:n osaamisesta on Billnäsin historialliselle ruukkialueelle Raaseporin kaupungissa laadittava asemakaava. Kaavan tavoitteena on tehdä mahdolliseksi hotellin ja tapahtumakeskuksen sijoittaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle alueelle. Kaavatyön yhteydessä on käytetty uusia innovatiivisia työ menetelmiä, kuten pehmo-gis -kyselyä ja täydennetyn todellisuuden teknologiaa hyödyntävää paikkamallinnusta. Toinen merkittävä hanke on Inkilänportin asemakaava ja kunnallistekninen suunnittelu Kirkkonummen kuntaan Kehä III:n ja Kantatie 51:n liittymäalueelle. Kaavan tavoitteena on sijoittaa alueelle maakunnallisesti merkittävä tilaa vaativan kaupan keskittymä. Hankkeen koordinoinnissa hyödynnetään ensimmäistä kertaa Suomessa alueellista tietomallia, joka turvaa ajantasaisen tiedonvaihdon yhtaikaa etenevän kaava-, väylä- ja kunnallisteknisen suunnittelun kesken. Tavoitteena on käyttää tietomallia myös alueen toteutusvaiheen koordinoinnissa ja aikanaan tallentaa alueen infrastruktuurin hallintaan ylläpitomalli. Ympäristökonsultointi FCG on markkinajohtaja myös ympäristökonsultoinnissa. Palvelumme kattavat jätehuollon suunnittelun, pilaantuneiden maiden tutkimuksiin ja kunnostukseen liittyvät tehtävät ja erilaiset ympäristöselvitykset ja vaikutusarvioinnit. Olemme vastanneet lukuisista vaativista ympäristö-konsultointiin liittyvistä hankkeista kotimaassa ja ulkomailla. FCG:n laaja-alainen yhdyskuntasuunnittelun asiantuntemus on asiakkaidemme käytettävissä koko maassa. Vuoden 2011 aikana FCG konsultoi asiakkaitaan mm. tuuli voiman hyödyntämiseen liittyvissä hankkeissa. Tuulivoimahankkeet ovat tyypillisesti kokonaisuuksia, joiden yhteydessä tehdään paitsi esiselvityksiä ja YVA-selvityksiä, myös esimerkiksi geotekniikkaan, alueiden käyttöön ja liikenteen suunnitteluun liittyvää konsultointia. FCG:n palveluvalikoima kattaa laajasti myös energia- ja ilmastopalveluihin liittyvän suunnittelun ja konsultoinnin, kuten energiatehokkuusarvioinnin ja -suunnittelun. Osaamistamme ovat myös ilmastonvaikutusten arviointipalvelut sekä rakentamisen energiatehokkuuteen liittyvät palvelut. Jätehuolto Jätehuoltotoimialan perinteisiä suunnittelutehtäviä ovat olleet jätteenkäsittelyalueiden sekä kaatopaikkojen sulkemis- ja jälkihoito toimenpiteiden suunnittelu. Jätehuollon kehityksen myötä on Suomeen suurimmille uusille kaupunkialueille tulossa jätteiden automaattinen putkikeräys. FCG on ollut johtavana teknisenä konsulttina mukana kaikissa Suomen jätteen putkikeräyshankkeissa. FCG voitti toimintavuonna 2011 merkittävän toimeksiannon erilliskerätylle biojätteelle tarkoitetun mädätyslaitoksen suunnittelusta. Tilaajana on Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. Uuden, vuonna 2012 voimaan tulevan jätelain myötä on FCG saanut asiantuntijatoimeksiantoja jätelaitosten toimintojen ja strategioiden kehittämisessä muuttuvan tilanteen mukaisiksi. Vesihuolto FCG:n vesihuollon verkosto- ja yleissuunnittelu -toimiala tarjoaa vesihuollon kehittämiseen ja vesihuoltoverkostoihin liittyviä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita. Toimialamme palvelut kattavat talous-, jäte- ja hulevesiin liittyvät palvelut esi- ja kehittämissuunnitelmista yleissuunnittelun kautta toteutussuunnitteluun ja rakennusvaiheen tukitoimiin saakka. 14

17 Tietomalli Suunnittelussa siirrytään yhä enemmän hyödyntämään tietomalleja, jossa erillissuunnitelmien tieto kertyy yhteen päivittyvään tietokantaa. Tällöin kaikilla suunnittelijoilla on ajantasainen tieto toisten suunnittelijoiden tilanteesta. Tietokannan hyötyjä ovat prosessien virtaviivaistaminen, suunnittelun vuoro vaikutuksen tehostaminen sekä vaikutusten arvioinnin täsmentyminen. 15

18 Tyypillisiä hankkeita ovat esimerkiksi kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat, maankäytön suunnittelua palvelevat vesihuollon yleissuunnitelmat sekä erilaisten siirtolinjojen ja verkostojen osien uudisrakentamisen tai saneerauksen toteutussuunnittelu. Osana muuta suunnittelua sekä myös erillisprojekteina teemme myös paljon erilaisia verkostomallinnuksia. Erillisenä kokonaisuutena voidaan mainita myös hulevesien hallinnan suunnittelu koko laajuudessaan, missä yhtiömme ja toimialamme on Suomen ehdotonta kärkeä. Merkittäviä suunnitteluhankkeita vuonna 2011 olivat mm. Helsingin kaupungin hulevesitulvariskien ja hulevesitulvaherkkien alueiden määrittely, Östersundomin yhteisen yleiskaavaalueen hulevesien hallinnan yleissuunnitelma, Ii-Haukipudas- Oulu ja Lappeenrannan Toikansuo-Vuoksi -siirtoviemärihankkeet sekä lukuisat verkostomallinnusprojektit eri puolilla Suomea, joista pohjoisimpana mainittakoon Inarin Lapin Vesi Oy:lle laadittu koko vedenjakelu- ja jätevesiverkoston mallinnus. Laitos- ja automaatio suunnittelu FCG:n vesihuollon laitossuunnittelun toimiala tarjoaa vesihuoltolaitoksiin liittyviä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita. Tyypillisiä kohteita ovat vesilaitokset ja jäteveden puhdistamot sekä lietteen- ja jätteenkäsittelylaitokset. Lisäksi FCG tekee erilaisia automaa tioon liittyviä toimeksiantoja ja selvityksiä sekä muun muassa vesihuoltolaitosten riskikartoituksia. Mikkelin uuden, kallioluoliin rakennettavan jätevedenpuhdistamon toteutussuunnittelu oli suurimpia vuoden 2011 laitossuunnitteluhankkeita. Tässä hankkeessa prosessiratkaisuna on moderni typenpoistolaitos, jossa puhdistustulos varmistetaan hiekkasuodatuksella. FCG aloitti myös Riihimäen kunnallisen jäte vedenpuhdistamon saneeraussuunnittelun, jossa laitoksen käsittelykapasiteettia nostetaan tarvittavalle tasolle ja toteutetaan uusi jälkikäsittely-yksikkö. Prosessisuunnitteluun liittyen FCG teki myös erillisenä toimeksiantona prosessisimulointia varmistamaan läheisen Valion meijerivesien vaikutuksen käsittelyyn. HSY:n Ämmässuon suunnitteilla olevan biojätteiden mädätyslaitoksen yksi suurimpia haasteita on käsittelyssä syntyvien väkevien jätevesien käsittely. Tähän liittyen FCG laati laajan prosessivertailun, minkä yhteydessä tutustuttiin asiakkaan kanssa eri puolilla Eurooppaa oleviin vastaaviin laitoksiin. Tuloksena syntyi kattava raportti käsittelyvaihtoehdoista sekä yleissuunnitelma yhden käsittelymenetelmän soveltamisesta mahdollista jatkokäyttöä varten. Kyseessä on aihe, joka on toistaiseksi vielä laajalti ratkaisematta suomalaisilla biokaasulaitoksilla. Satamat ja vesiväylät Satamat ja vesiväylät -toimiala tuottaa suunnittelu- ja tutkimuspalveluja FCG:n asiakkaiden tarpeisiin. Merkittävimpinä asiakkaina ovat Liikennevirasto, kauppamerenkulun satamat, kaupungit ja kunnat, ELY- keskukset sekä teollisuus. Suunnittelupalvelut käsittävät vesiväylien, satamien ja laiturirakenteiden ym. vesirakenteiden yleis- ja rakennesuunnittelun, vesilain mukaiset hakemussuunnitelmat, ym. asiantuntijaselvitykset sekä vesiväylien ja vesialueiden akustiset tutkimukset ja tankoharaukset valtakunnallisesti niin meri alueilla kuin sisävesilläkin. Vesiväylien suunnittelussa ja tutkimuksissa asiakkaiden tarpeet ovat siirtyneet lisääntyvästi kokonaispalveluihin. Vuonna 2011 esimerkiksi Liikenne viraston ja kauppamerenkulun satamien hankkeissa lisääntyivät palvelukokonaisuudet, joissa tehtiin väylien yleissuunnitelmia, täydennystutkimusohjelmia, vesiväylien tutkimuksia ja mittauksia sekä laadittiin täydennystutkimusten pohjalta väyläpäätöksen tai -esityksen asiakirjat. Niin ikään tutkimuskaudella tehtiin viistokaikuluotausten sekä heijastusseismisten luotausten lisäksi myös matalataajuus- sekä monikeilaluotauksia. Rakennuttaminen ja ylläpito Rakennuttaminen ja ylläpito -toimiala muodostuu kahdesta palveluryhmästä: infrarakentamisen ja kiinteistöjen rakentamisen rakennuttamis- ja ylläpitopalveluista. Nämä palvelut ovat esimerkiksi rakennuttamis-, työmaavalvonta- ja turvallisuuskoordinaattoripalveluita infra- ja kiinteistöalan organisaatioille, kuten kunnille, kuntayhtymille ja yrityksille. Usein hankintojen kilpailuttaminen ja sopimukset liittyvät palvelukokonaisuuteen. Palvelutarjontaa laajennettiin vuoden 2011 aikana kiinteistöjen ylläpidon konsultointiin, esimerkiksi kiinteistöjen huolto kirjoihin ja energiatehokkuuden kartoitukseen. FCG pääsi mukaan mm. Kelan ja Senaatti-kiinteistöjen puitesopimuksiin korjausrakentamisten rakennuttamisista. Toimiala kehitti lisäksi rakennusten energiankäytön selvitystapoja, energia- ja sisäilmastosimulointimahdollisuuksia sekä niiden pohjalta elinkaarikustannusvertailuja kiinteistöjen eri vaihtoehtoisille ratkaisuille. Tulevaisuudessa on tarkoitus kehittää myös turvallisuuskoordinaattoripalveluita. FCG on vastannut Lahteen suunnitellun Luhdan uuden pää konttorin geo- ja infrasuunnittelusta sekä maanrakennustöiden työmaavalvonnasta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Cederqvist & Jäntti. 16

19 17

20 ICT-liiketoiminta FCG on vahva toimija tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen liittyvien palveluiden kehittäjänä. Tämä osaaminen jakautuu FCG:llä neljään tuotteistettuun kokonaisuuteen: ratkaisuihin, asiantuntijapalveluihin, valmiuksiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon neuvonantoon. FCG on valtionhallinnon, Kansaneläkelaitoksen sekä usean muun tahon puitesopimustoimittaja ICT-palveluissa. Vuoden 2011 aikana ICT-järjestelmien asiakaskunta laajentui merkittävästi. FCG:n ylläpitämän erikoissairaanhoidon kustannuslaskennan pohjana olevan DRG-luokittelujärjestelmän käyttö laajeni kaikkiin sairaanhoitopiireihin ja perusterveydenhuollon tuotteistuksen standardointimenetelmä pdrg eteni hankkeena. Tuotevalikoimaan tuli myös uusi mittari, TUVA, joka on kehitetty mielenterveysasiakkaiden toimintakyvyn arviointiin. RAFAELA hoitoisuusluokitusjärjestelmä, joka on jo pitkään ollut käytössä Suomen sairaaloissa, on kuluneen vuoden aikana otettu onnistuneesti käyttöön myös Norjassa ja Islannissa. Muita FCG:n ylläpitämiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiä ovat FIM - ja RAVA -toimintakykymittarit, joilla on satoja julkisen ja yksityisen sektorin käyttäjiä Suomessa. RAVA -ratkaisua hyödynnettiin onnistuneesti myös useissa merkittävissä konsultointitoimeksiannoissa (Kuopio, Kokkola, Imatra), joissa pystyttiin osoittamaan, että hyvän hoivan tarjoaminen ei ole yksinomaan resursseista vaan myös oikeista toimintavoista kiinni. Espoon uusi sairaala -hanke oli niin ikään kansallisesti merkittävä hanke, jossa FCG toimi neuvonantajana ja jossa yhdistyivät ICT-liiketoimintaryhmän keskeiset osaamisalueet hyvinvointi, prosessit ja IT. FCG on selkeä markkinajohtaja julkisten ICT-hankintojen neuvon antajana toimien mm. KL Kuntahankinnat Oy:n sekä useiden muiden hankintayksiköiden avustajana mm. valtion eri virastoissa. Niin ikään ICT-konsultoinnin menestys pohjautui korkean tason neuvonantajien vuokraamiseen asiakkaiden käyttöön mm. hankkeiden johtotehtäviin myös Suomen rajojen ulkopuolella eri prosessien ja osaamisalueiden ulkoistuksen jatkuessa asiakasmarkkinassa voimakkaana. ICT-konsultoinnissa saatiin myös merkittäviä päänavauksia julkishallinnon omistamaan yhteisökenttään. ICT-valmiudet vakiinnutti asemansa ICT-osaamisen kehittämisessä kunta-asiakkaissa. Muutaman avoimen tapahtuman (ICTF 2011, Palveluseteli Nyt) ohessa toimialalla tehtiin räätälöityä tietohallinnon kehittämisvalmennusta mm. Espoon kaupungille sekä järjestettiin ekskursioita eri Euroopan maihin. ICT-valmiuksien merkittävä haaste on tukea ja vauhdittaa liiketoimintaryhmän kaikkia tuotteita ja asiakastoimeksiantoja sekä samalla tukea asiakkaidensa osaamista mm. tietohallintolakiin ja kokonaisarkkitehtuuriin liittyvissä asioissa. Vanhuspalvelut ovat tärkeä kehittämishanke Imatralla. FCG on toiminut kaupungin konsulttina vanhuspalvelujen uudelleen konseptoinnissa. Arvioinnin apuna henkilöstön mitoituksessa käytettiin RAVA -toimintakykymittaristoa. Maija Valta (keskellä) kiittää Timo Kohvakkaa ja Jaana Peltolaa poikkeuksellisen hyvästä selvitys asetelmasta. 18

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu Osavuosikatsaus heinäkuusyyskuu Jakson liikevaihto oli 23 010 T (23 464 T ) Jakson liiketulos oli 309 T ( 488 T ) Jakson tulos oli 183 T (336 T ) Tulos per osake 0,012 Oma pääoma per osake 0,494 9 kuukautta

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Agenda Lyhyt oppimäärä FCG:stä Tiedolla johtamisen keskittymä DRG tuotteistuksen historia Hankkeesta toiseen ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot