Päätoimittaja Ulkoasu ja taitto Kuvat ja piirrokset Painopaikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätoimittaja Ulkoasu ja taitto Kuvat ja piirrokset Painopaikka"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 FCG LYHYESTI FCG Finnish Consulting Group Oy on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä. Palveluissamme yhdistyy ainutlaatuisen mo nipuolinen osaaminen infra- ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelusta, koulutuksesta, julkisten palveluiden kehittämisestä sekä johdon konsultoinnista. FCG:n tuote- ja palveluvalikoima on jatkumo, joka alkaa asiakkaiden strategisen päätöksenteon tukemisesta, jatkuu siitä yhdyskunta- ja palvelurakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä näyttäytyy tavallisille kansalaisille terveellisenä ja turvallisena ympäristönä ja toimivina palveluina. Tätä jatkumoa kuvaa FCG:n slogan FCG Hyvän elämän tekijät. FCG:n asiakaskuntaan kuuluu julkishallinnon lisäksi laajasti yksityisen sektorin asiakkaita. Toimimme sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kansainvälisissä hankkeissa vahvuutemme on läsnäolo paikallisilla markkinoilla, erittäin vahva ja monipuolinen kansainvälinen kokemus sekä osaava henkilöstö. Päätoimittaja Eeva Kokki Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho Kuvat ja piirrokset Jarmo Teinilä, Mats Sandström, Ville Suorsa, Anssi Savisalo, Marja Laine, Rami Aapasuo, Taina Kytöaho, FCG:n kuva-arkisto Painopaikka SP-Paino Oy, Nurmijärvi 2

3 SISÄLTÖ 2 FCG:n vuosi FCG:n liiketoiminta 6 Alueet 8 Koulutus ja konsultointi 12 Suunnittelu ja tekniikka 14 Esimerkkejä toimialojen osaamisesta 18 ICT-liiketoiminta 20 Kansainvälinen konsultointi 22 Tytäryhtiöt 24 Henkilöstö 27 Tuloslaskelma 28 Tase 30 Rahoituslaskelma 31 Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet 32 Toimintakertomus 1

4 FCG:n vuosi 2011 Vuoden 2011 aikana FCG:ssä keskityttiin koko konsernin kannattavan liiketoiminnan varmistamiseen ja erityisesti kotimaan asiakas suhteitten vahvistamiseen. Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 67,0 miljoonaan euroon (66,6 miljoonaa euroa vuonna 2010). Konsernin tulosparannus oli edelliseen vuoteen verrattuna merkittävä: vuoden 2011 tilikauden voitto oli 0,7 miljoonaa euroa (-2,2 miljoonaa euroa vuonna 2010). Emoyhtiön liikevaihto kasvoi 50,3 miljoonaan euroon (49,4 M vuonna 2010) ja tilikauden tulos 1,5 miljoonaan euroon (-2,6 miljoonaa euroa vuonna 2010). Kotimaan liiketoimintaryhmistä erityisen kannattavia olivat ICT-liiketoiminta ja Koulutus ja konsultointi -liiketoiminta. Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminnan markkinatilanne jatkui haastavana, mutta tulosparannus edelliseen vuoteen nähden oli merkittävä myös tässä liiketoimintaryhmässä. FCG:n hallitus nimitti yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi HTM Ari Kolehmaisen. FCG:n hallitus käynnisti alkuvuodesta 2011 kannattavuusja tulevaisuusohjelman, jonka yhteydessä käytiin yksityiskohtaisesti läpi FCG:n liiketoiminnan nykytilanne, strategiset vahvuudet ja tulevaisuuden linjaukset. Samalla arvioitiin myös yhtiön hallintokäytäntöjen tehokkuus ja resurssointi. Tämän arviointityön seurauksena yhtiön hallitus päätti marraskuussa 2011 perustaa kotimaahan neljä tytäryhtiötä FCG:n nykyisen liiketoimintaryhmäjaottelun mukaisesti. Tavoitteena on, että tytäryhtiöt aloittavat toimintansa Ne toimivat suoraan emoyhtiön alaisuudessa. Keväällä 2011 toteutettiin FCG:n asiakkaille ja kumppaneille suunnattu imagoselvitys, jonka tulokset olivat positiiviset. Yhtiön kotimaan asiakastoimintaa seurataan säännöllisesti toteutettavilla kyselyillä, joissa saatuja palautteita käytetään toiminnan kehittämiseen. FCG myi marraskuussa 2011 allekirjoitetulla kauppakirjalla vesilaboratoriotoimintansa Novalab Oy:lle. Kaupan myötä FCG:n analyysitoiminta ja laboratoriohenkilöstö siirtyivät Novalabille alkaen. Tarkkailuprojektien asiakassuhteet ja näytteenotto säilyivät FCG:llä. Vuoden 2011 aikana lakkautettiin FCG:n toimipaikka Kajaanissa. Myös Lahden kalustokeskuksen toiminta lopetettiin ja yhtiön omistuksessa ollut kiinteistö myytiin. Tilikauden 2011 jälkeen FCG.ssä aloitettiin kotimaan toiminnan yhtiöittämisen selvitystyö. Tämän selvitystyön perusteella hallitus päätti perustaa seuraavat, yhtiön nykyisen liiketoimintajaottelun mukaisesti toimivat yhtiöt: - FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy - FCG Koulutus ja konsultointi Oy - FCG Tietojohtaminen Oy - FCG International Oy Tavoitteena on, että uudet yhtiöt aloittavat toimintansa

5 3

6 FCG:n liiketoiminta FCG on monialainen asiantuntijaorganisaatio, jonka osaaminen on jaettu neljään liiketoimintaryhmään: Koulutus ja konsultointi, Suunnittelu ja tekniikka, ICT-liiketoiminta sekä Kansainvälinen konsultointi. FCG:n asiakkaat ovat pääsääntöisesti julkishallinnon organisaatioita. Kuntien osuus FCG:n asiakkuuksista on 50%, valtiosektorin 23% ja palvelualan yritysten 5% ja muiden, kuten teollisuuden, rakennusliikkeiden, kansainvälisten rahoitusorganisaatioiden, seurakuntien ja yhdistysten osuus yhteensä 22%. 4

7 FCG:n avainlukuja, (M ) Liikevaihto Liikevoitto (-tappio) Liikevoiton osuus % liikevaihdosta Oman pääoman tuotto % Omavaraisuusaste % Vesi ja ympäristö 32 % Infra ja talo 22 % Koulutus ja konsultointi 46 % Liikevaihto markkina-alueittain, Eurooppa Aasia ja Oseania Afrikka Latinalainen Amerikka Pohjois-Amerikka ja Karibia Yhteensä Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin 2011 Eurooppa 82 % Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Koulutus ja konsultointi Liikevaihto markkina-alueittain 2011 Infra ja talo Vesi ja ympäristö Yhteensä Suomen kuntaliitto 59 % FCG:n pääomistajat Suomen Kuntaliitto 59 % Helsingin yliopisto 18 % Muut yliopistot ja korkeakoulut 5 % Suomen valtio 6 % Tapiola-yhtiöt 6 % Profita Fund 4 % Muut 2 % FCG:n pääomistajat 2010 Aasia and Oseania 9 % Afrikka 7 % Latinalainen Amerikka 2 % Pohjois-Amerikka ja Karibia 0,2 % Helsingin yliopisto 18 % Muut yliopistot ja korkeakoulut 5 % Suomen valtio 6 % Tapiola yhtiöt 6 % Profita Fund 4 % Muut 2 % 5

8 Alueet Kotka Kotkan aluetoimistossa tehdään tyypillisesti geo- ja rakennetekniikkaan ja maastokartoituksiin liittyviä suunnittelutehtäviä. Alueella on käynnistynyt useita tuulivoiman rakentamiseen liittyviä hankkeita, joissa tehdään esimerkiksi geotekniikkaa ja alue suunnittelua. Kuopio FCG:n Kuopion toimipaikan erityistä osaamista on alueittenkäytön konsultointi ja kaavoitus. Toimipaikan merkittäviin hankkeisiin lukeutuu esimerkiksi Tahkon matkailualueen kehittäminen Nilsiässä. Jyväskylä Jyväskylän aluetoimipaikan osaaminen on keskittynyt verkosto- ja yleissuunnitteluun, katu- ja aluetekniikkaan, alueidenkäytön konsultointiin sekä ympäristöselvityksiin. Hyvä esimerkki paikallisesta hankkeesta on Jyväskylän asuntomessualueen kunnallistekniikan suunnittelu. Joensuu Joensuussa FCG:n konsultointi- ja suunnitteluhankkeet perustuvat vuosi- tai puitesopimuksiin, joita on muun muassa Joensuun ja lähialueen kaupunkien sekä Pohjois-Savon ely-keskuksen kanssa. Joensuussa toimii myös maalaboratorio, jossa tutkitaan maaja kivi ainesnäytteiden lisäksi myös asfalttinäytteitä. Lappeenranta FCG:n Lappeenrannan toimipaikassa työskentelee sekä teknisen suunnittelun että koulutustoiminnan osaajia. FCG on teknisen sektorin puitesopimustoimittajana Lappeenrannan kaupungin, Lappeenrannan Veden ja Lappeenrannan Energian työyhteenliittymälle. FCG on lisäksi sopimuskumppani Lappeenrannan kaupungin sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin koulutusten järjestämisessä ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston koulutusten käytännön toteutuksissa. Oulu Mylös Oulussa FCG:llä on usean toimialan asiantuntijoita. Toimipaikan osaaminen on vahvaa erityisesti ympäristö- ja luontoselvityksissä, maankäytön suunnittelussa ja vesihuollossa. Alueella tehdään myös tuulivoimaan ja matkailun kehittämiseen liittyviä hankkeita. Rovaniemi Rovaniemen toimipaikka on vanhin FCG:n aluetoimipaikoista. Rovaniemen toimipaikka on ollut aktiivisesti mukana esimerkiksi Levin matkailualueen kehittämisessä useamman vuosikymmen aikana. Tampere Tampereen aluetoimistossa työskentelee asiantuntijoita esimerkiksi alueidenkäytön konsultoinnin, maisemasuunnittelun, verkosto- ja yleissuunnittelun, katu- ja aluetekniikan, laitos- ja automaatiosuunnittelun, pilaantuneitten alueitten ja ympäristöselvitysten toimialoilta. Esimerkkejä paikallisista hankkeista ovat muun muassa YVA-menettelyt ja katujen ja vesihuollon saneeraussuunnittelu. Turku Turun toimipaikassa on henkilöstöä kymmeneltä FCG:n toimialalta. Toimipaikan keskeisiin asiakashankkeisiin ovat kuuluneet Turun Seudun Vesi Oy:n siirtolinjojen rakennuttaminen välillä Huittinen Turku, hankkeeseen liittyvät koneisto- ja putkistourakat sekä useat kunnallistekniikkaan, jäte- ja vesihuoltoon liittyviä toimeksiantoja lähialueiden kunnille ja organisaatioille. Vaasa Vaasan toimipaikan osaaminen keskittyy energiatekniikkaan ja siihen läheisesti liittyvään suunnitteluun. Tällaista suunnittelu ovat esimerkiksi maankäyttö, ympäristövaikutusten arviointi ja tekninen suunnittelu. Vaasan henkilöstö on keskeisessä roolissa myös tuulivoimaan liittyvässä suunnittelu- ja konsultointitoiminnassa, jota on tehty yli 40 eri tuulipuistossa koko Suomen alueella. 6

9 FCG:n toimipaikat eri puolilla Suomea tekevät kiinteää yhteistyötä keskenään. Yhtenäiset tietotekniikka ratkaisut mahdollistavat verkottuneen tavan toimia. Samaa suunnitteluprojektia voidaan tehdä useammallakin paikkakunnalla. 7

10 8

11 Koulutus ja konsultointi Kunnissa ja julkishallinnon organisaatioissa on meneillään kiinnostava rakennemuutos, joka vaatii sekä rakenteiden ja toimintamallien uudistamista että osaavaa johtamista. FCG:n tarjoamat konsultoinnin ja koulutuksen palvelut tähtäävät juuri tähän: tukemaan asiakkaitamme omien perustehtäviensä tehokkaassa hoitamisessa. Liiketoimintamme pohjautuu kiinteään asiakkaiden, kumppanien ja henkilöstön väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Koulutus ja konsultointi -liiketoimintaryhmä koostuu neljästä toimialasta, joista henkilöstömäärältään suurin on koulutuspalvelut. Muut toimialat ovat Johdon konsultointi, Alue- ja elinkeinokehitys sekä Koulutusvienti. Koulutuspalveluita tarjoavien organisaatioiden imagotutkimuksissa FCG on vuosi toisensa jälkeen sijoittunut kärkeen. Koulutustapahtumien järjestelyissä FCG tekee läheistä yhteistyötä Kuntaliiton kanssa. Johdon konsultointi FCG:n johdon konsultointipalvelut keskittyvät johtamisen, organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämiseen ja tutkimustoimintaan. Toimialan asiakaskunnasta suurin osa tulee kuntasektorilta, mutta valtionhallinnon asiakaskunta kasvaa tasaisesti. Toimialan osaamista on esimerkiksi muutosprosessien ja talouden hallinnan strateginen suunnittelu. Julkisuutta vuonna 2011 sai kuntien ruokapalveluiden tilaa selvittänyt kyselytutkimus, jossa tarkasteltiin kuntien ruokapalvelujen järjestämistapoja ja keskeisiä tunnuslukuja henkilöstön, talouden, hallinnon, tuotannon ja asiakkaan näkökulmista. Esimerkkejä toimialan asiakasprojekteista ovat kansalaisopis- tojen toiminnan kehittämistä tukeva CAF-itsearviointihanke, jossa on mukana kolmattakymmentä kansalaisopistoa sekä Kokkolan kaupungin strategian väliarviointi. FCG toteutti myös Porin yhteistoiminta-alueen lastensuojelun suunnitelman ja Lahden kaupungin palvelukonseptiselvityksen ja konsultoi asiakkaitaan monenlaisissa hankinta- ja kilpailutushankkeissa. Espoon kaupungin kanssa solmittiin kyselytutkimusten hankintaa koskeva puitesopimus vuosille FCG:n ja Kuntaliiton vetämässä Toimi 2020-verkostohankkeessa kehitettiin ja arvioitiin kaupunkien tilaaja tuottaja-toiminta tapoja, sopimusohjausta, tuotteistamista, laadunhallintaa sekä markkinaohjautuvuutta. Hankkeen osatuloksena luokiteltiin suoma laiset tilaaja tuottaja-toimintatapaan liittyvät johtamisjärjestelmät. Alue- ja elinkeinokehitys Alue- ja elinkeinokehitys toimiala on erikoistunut seudullisten ja elinkeinopoliittisten kehittämishankkeiden konsultointiin. Tämän toimialan osaamista ovat elinkeinojen kehittämissuunnitelmat, toteutettavuusselvitykset ja strategiat, kaupan alan selvitykset, alue- ja yhdyskuntatalousarvioinnit, asumisstrategiat ja ohjelmat, matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen kehittäminen, hankerahoituskonsultointi sekä hankkeiden ja ohjelmien koordinointi. Vuoden 2011 hankkeita olivat esimerkiksi TEKESin Vapaa-ajan palvelujen 9

12 tuottamista edistävän ohjelman koordinointi, luontomatkailu- ja kulttuurikeskus Koli Cultura -kehittämishankkeen koordinointi, Pyhä joen Kielosaaren leirintäalueen kehittämissuunnitelma sekä Kalajärven matkailukeskuksen master plan -kehittämissuunnitelma Seinäjoella. FCG laati TAHKO kehittämissuunnitelman Tahkon kehittämisstrategiaksi vuoteen Tässä hankkeessa tarkasteltiin rinnakkain sekä maankäyttöä että toimintoja ja palvelurakennetta. Suunnitelma toimii myös lähtöaineistona loppuvuodesta 2011 käynnistettävälle Tahkovuoren osayleiskaavan tarkistamistyölle. Vuoden 2011 aikana laadittiin myös useita maakuntakaavoitukseen liittyviä vähittäiskaupan palveluverkkoselvityksiä ja vähittäiskaupan suuryksiköiden vaikutusten arviointeja. FCG konsultoi myös esimerkiksi suomalaisten yritysten Venäjän liiketoiminnan edistämishankkeissa, maahanmuuttajien yrittäjyyshankkeissa ja hankkeiden rahoituksen järjestämisessä. Koulutuspalvelut FCG:n koulutuspalveluiden tarjonta vuonna 2011 sisälsi johtamisen, talouden, hallinnon ja henkilöstön sekä palveluiden kehittämiseen liittyvää koulutusta eri muodoissa yhteensä lähes 600 koulutustilaisuudessa. Näihin tilaisuuksiin osallistui noin henkilöä. FCG kehittää ja laajentaa jatkuvasti verkko- ja monimuotokoulutustarjontaansa. Vuoden aikana toteutetuissa verkkokoulutusohjelmissa opiskeli yhteensä noin 650 henkilöä. Näiden koulutusten sisällöt liittyivät esimerkiksi talouteen, palvelussuhdeasioihin sekä julkishallintoa ohjaavaan keskeiseen lainsäädäntöön. Organisaatiokohtainen tilauskoulutus on lisännyt suosiotaan kustannustehokkaana ja työyhteisön yhteisöllisyyttä vahvistavana vaihtoehtona. Tästä esimerkki on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä toteutettu muutoksen fasilitointi vanhuspalveluissa -koulutus. Tämä vuoden kestänyt monimuotokoulutus toteutettiin viitenä työpajajaksona ja jaksojen välitehtävinä. Mukana oli 11 erilaista kuntayhtymän vanhuspalvelutiimiä. FCG:lla on pitkä perinne ja vankka kokemus myös kunnallisten luottamushenkilöiden valmennuksesta. Palveluitamme ovat esimerkiksi uusien luottamushenkilöiden perusvalmennus, viranhaltijajohdon ja luottamushenkilöjohdon yhteiset valmennukset sekä valtuusto-, hallitus- ja lautakuntatyöskentelyn kehittämistä tukevat seminaarit. FCG tarjoaa ajanmukaisia koulutusoperaattoripalveluita yksittäisten tapahtumien järjestämisestä aina kunnan tai organisaation henkilöstökoulutuksen kokonaiskoordinointiin ja tuottamiseen. FCG solmi vuonna 2011 koulutusyhteistyösopimuksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Koulutussopimuksen mukaan yliopisto vastaa järjestettävien seminaarien sisällön suunnittelusta ja asiantuntijoiden hankinnasta. Koulutuspalveluiden asiakaspalautetta seurataan järjestelmällisesti ja palautetta käytetään tarjonnan ja palveluiden kehittämiseen. Asiakaspalautteen keskiarvo vuonna 2011 oli 4,1 (asteikolla minimi 1 maksimi 5). Koulutusvienti FCG:n Koulutusvienti toimiala myy suomalaiseen opetusjärjestelmään liittyviä palveluja suoraan FCG:n asiakkaille lähinnä Persianlahden, Venäjän ja Kaakkois-Aasian alueilla. Koulutusvienti tekee läheistä yhteistyötä sekä yliopistojen ja korkeakoulujen että FCG:n kansainvälisen liiketoiminnan kanssa. Esimerkkejä suurista koulutustapahtumista Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi Päättäjäfoorumit 2011 Kuntajohtajapäivät 2011 Laskentafoorumi XIII Valtakunnalliset terveyskeskuspäivät Terveyden- ja sosiaalihuollon tietosuojaseminaari 16. Valtakunnalliset jätteen hyötykäyttöpäivät Esimerkkejä koulutusoperaattoritoiminnasta Lappeenrannan kaupungin ja Etelä karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) henkilöstökoulutuksen koordinointi ja tuottaminen vv Lappeenrannan teknisen korkeakoulun koulutusyhteistyösopimus Kuluttajaviraston koulutusyhteistyösopimus Työvoimapoliittinen koulutus 2011 Ympäristöalan yritysten kansainvälinen hankehallinta ja kumppanuus Esimerkkejä ajankohtaiskoulutuksistamme vuonna 2011 Käännetty arvonlisäverotus Korjaus- ja energia-avustuspäivä Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikalain piiriin 10

13 11

14 Suunnittelu ja tekniikka Hyvin suunnitellussa yhdyskunnassa ympäristö, infra ja rakennukset muodostavat sopusointuisen, laadukkaan ja viihtyisän elinympäristön. Tämä on vaativa tehtävä sekä tekniselle suunnittelulle että investointien suunnittelulle. FCG:n yhdyskuntatekniseen suunnitteluun liittyvä osaaminen on vahvaa. Se kattaa niin rakennetun kuin rakentamattoman ympäristön maanrakentamiseen, yhdyskuntarakentamiseen ja talonrakentamiseen liittyvät kohteet. Lisäksi FCG hallitsee vesija jätehuollon koko elinkaaren ja laaja-alaisesti ympäristöön ja energia palveluihin liittyvät suunnittelu- ja konsultointipalvelut. FCG on markkinajohtaja vesihuollossa ja tutkimuksessa, yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoituksessa, vesirakennustekniikassa ja ympäristösuunnittelussa. Tarjoamme paikallista osaamista yhdistettynä kulloinkin tarvittavaan erityisasiantuntemukseen ympäri Suomen. Toimintamme on verkostomaista ja pohjautuu osaaviin asiantuntijatiimeihin, jotka työskentelevä tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminta-alueet Rakentaminen ja arkkitehtuuri Arkkitehtuuri ja talotekniikka Geotekniikka Rakennetekniikka Liikenne Tie- ja liikennetekniikka Satamat ja vesiväylät Kunnat ja kaupungit Katu- ja aluetekniikka Maisemasuunnittelu Verkosto- ja yleissuunnittelu Alueidenkäytön konsultointi Vesi- ja jätehuolto Jätehuolto Laitos- ja automaatiosuunnittelu Prosessisuunnittelu Ympäristö ja energia Ympäristöselvitykset Pilaantuneet alueet Energia- ja ilmastopalvelut Rakennuttaminen ja ylläpito 12

15 13

16 Esimerkkejä toimialojen osaamisesta Alueiden käytön konsultointi FCG on maankäytön suunnittelun markkinajohtaja. Ydinosaamistamme ovat maankäytön suunnitelmat ja strategiat sekä hankesuunnitelmat. Laadimme näihin liittyen monipuolisia selvityksiä ja vaikutusten arviointeja. Asema- ja yleiskaavojen lisäksi olemme tehneet mm. tuulivoimapuistojen, matkailualueiden ja kaupunkikeskustojen suunnitelmia. Kehitämme osaamistamme tietomallinnuksessa ja olemme vetäjänä Tekesin monivuotisessa kehityshankkeessa. Esimerkki FCG:n osaamisesta on Billnäsin historialliselle ruukkialueelle Raaseporin kaupungissa laadittava asemakaava. Kaavan tavoitteena on tehdä mahdolliseksi hotellin ja tapahtumakeskuksen sijoittaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle alueelle. Kaavatyön yhteydessä on käytetty uusia innovatiivisia työ menetelmiä, kuten pehmo-gis -kyselyä ja täydennetyn todellisuuden teknologiaa hyödyntävää paikkamallinnusta. Toinen merkittävä hanke on Inkilänportin asemakaava ja kunnallistekninen suunnittelu Kirkkonummen kuntaan Kehä III:n ja Kantatie 51:n liittymäalueelle. Kaavan tavoitteena on sijoittaa alueelle maakunnallisesti merkittävä tilaa vaativan kaupan keskittymä. Hankkeen koordinoinnissa hyödynnetään ensimmäistä kertaa Suomessa alueellista tietomallia, joka turvaa ajantasaisen tiedonvaihdon yhtaikaa etenevän kaava-, väylä- ja kunnallisteknisen suunnittelun kesken. Tavoitteena on käyttää tietomallia myös alueen toteutusvaiheen koordinoinnissa ja aikanaan tallentaa alueen infrastruktuurin hallintaan ylläpitomalli. Ympäristökonsultointi FCG on markkinajohtaja myös ympäristökonsultoinnissa. Palvelumme kattavat jätehuollon suunnittelun, pilaantuneiden maiden tutkimuksiin ja kunnostukseen liittyvät tehtävät ja erilaiset ympäristöselvitykset ja vaikutusarvioinnit. Olemme vastanneet lukuisista vaativista ympäristö-konsultointiin liittyvistä hankkeista kotimaassa ja ulkomailla. FCG:n laaja-alainen yhdyskuntasuunnittelun asiantuntemus on asiakkaidemme käytettävissä koko maassa. Vuoden 2011 aikana FCG konsultoi asiakkaitaan mm. tuuli voiman hyödyntämiseen liittyvissä hankkeissa. Tuulivoimahankkeet ovat tyypillisesti kokonaisuuksia, joiden yhteydessä tehdään paitsi esiselvityksiä ja YVA-selvityksiä, myös esimerkiksi geotekniikkaan, alueiden käyttöön ja liikenteen suunnitteluun liittyvää konsultointia. FCG:n palveluvalikoima kattaa laajasti myös energia- ja ilmastopalveluihin liittyvän suunnittelun ja konsultoinnin, kuten energiatehokkuusarvioinnin ja -suunnittelun. Osaamistamme ovat myös ilmastonvaikutusten arviointipalvelut sekä rakentamisen energiatehokkuuteen liittyvät palvelut. Jätehuolto Jätehuoltotoimialan perinteisiä suunnittelutehtäviä ovat olleet jätteenkäsittelyalueiden sekä kaatopaikkojen sulkemis- ja jälkihoito toimenpiteiden suunnittelu. Jätehuollon kehityksen myötä on Suomeen suurimmille uusille kaupunkialueille tulossa jätteiden automaattinen putkikeräys. FCG on ollut johtavana teknisenä konsulttina mukana kaikissa Suomen jätteen putkikeräyshankkeissa. FCG voitti toimintavuonna 2011 merkittävän toimeksiannon erilliskerätylle biojätteelle tarkoitetun mädätyslaitoksen suunnittelusta. Tilaajana on Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. Uuden, vuonna 2012 voimaan tulevan jätelain myötä on FCG saanut asiantuntijatoimeksiantoja jätelaitosten toimintojen ja strategioiden kehittämisessä muuttuvan tilanteen mukaisiksi. Vesihuolto FCG:n vesihuollon verkosto- ja yleissuunnittelu -toimiala tarjoaa vesihuollon kehittämiseen ja vesihuoltoverkostoihin liittyviä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita. Toimialamme palvelut kattavat talous-, jäte- ja hulevesiin liittyvät palvelut esi- ja kehittämissuunnitelmista yleissuunnittelun kautta toteutussuunnitteluun ja rakennusvaiheen tukitoimiin saakka. 14

17 Tietomalli Suunnittelussa siirrytään yhä enemmän hyödyntämään tietomalleja, jossa erillissuunnitelmien tieto kertyy yhteen päivittyvään tietokantaa. Tällöin kaikilla suunnittelijoilla on ajantasainen tieto toisten suunnittelijoiden tilanteesta. Tietokannan hyötyjä ovat prosessien virtaviivaistaminen, suunnittelun vuoro vaikutuksen tehostaminen sekä vaikutusten arvioinnin täsmentyminen. 15

18 Tyypillisiä hankkeita ovat esimerkiksi kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat, maankäytön suunnittelua palvelevat vesihuollon yleissuunnitelmat sekä erilaisten siirtolinjojen ja verkostojen osien uudisrakentamisen tai saneerauksen toteutussuunnittelu. Osana muuta suunnittelua sekä myös erillisprojekteina teemme myös paljon erilaisia verkostomallinnuksia. Erillisenä kokonaisuutena voidaan mainita myös hulevesien hallinnan suunnittelu koko laajuudessaan, missä yhtiömme ja toimialamme on Suomen ehdotonta kärkeä. Merkittäviä suunnitteluhankkeita vuonna 2011 olivat mm. Helsingin kaupungin hulevesitulvariskien ja hulevesitulvaherkkien alueiden määrittely, Östersundomin yhteisen yleiskaavaalueen hulevesien hallinnan yleissuunnitelma, Ii-Haukipudas- Oulu ja Lappeenrannan Toikansuo-Vuoksi -siirtoviemärihankkeet sekä lukuisat verkostomallinnusprojektit eri puolilla Suomea, joista pohjoisimpana mainittakoon Inarin Lapin Vesi Oy:lle laadittu koko vedenjakelu- ja jätevesiverkoston mallinnus. Laitos- ja automaatio suunnittelu FCG:n vesihuollon laitossuunnittelun toimiala tarjoaa vesihuoltolaitoksiin liittyviä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita. Tyypillisiä kohteita ovat vesilaitokset ja jäteveden puhdistamot sekä lietteen- ja jätteenkäsittelylaitokset. Lisäksi FCG tekee erilaisia automaa tioon liittyviä toimeksiantoja ja selvityksiä sekä muun muassa vesihuoltolaitosten riskikartoituksia. Mikkelin uuden, kallioluoliin rakennettavan jätevedenpuhdistamon toteutussuunnittelu oli suurimpia vuoden 2011 laitossuunnitteluhankkeita. Tässä hankkeessa prosessiratkaisuna on moderni typenpoistolaitos, jossa puhdistustulos varmistetaan hiekkasuodatuksella. FCG aloitti myös Riihimäen kunnallisen jäte vedenpuhdistamon saneeraussuunnittelun, jossa laitoksen käsittelykapasiteettia nostetaan tarvittavalle tasolle ja toteutetaan uusi jälkikäsittely-yksikkö. Prosessisuunnitteluun liittyen FCG teki myös erillisenä toimeksiantona prosessisimulointia varmistamaan läheisen Valion meijerivesien vaikutuksen käsittelyyn. HSY:n Ämmässuon suunnitteilla olevan biojätteiden mädätyslaitoksen yksi suurimpia haasteita on käsittelyssä syntyvien väkevien jätevesien käsittely. Tähän liittyen FCG laati laajan prosessivertailun, minkä yhteydessä tutustuttiin asiakkaan kanssa eri puolilla Eurooppaa oleviin vastaaviin laitoksiin. Tuloksena syntyi kattava raportti käsittelyvaihtoehdoista sekä yleissuunnitelma yhden käsittelymenetelmän soveltamisesta mahdollista jatkokäyttöä varten. Kyseessä on aihe, joka on toistaiseksi vielä laajalti ratkaisematta suomalaisilla biokaasulaitoksilla. Satamat ja vesiväylät Satamat ja vesiväylät -toimiala tuottaa suunnittelu- ja tutkimuspalveluja FCG:n asiakkaiden tarpeisiin. Merkittävimpinä asiakkaina ovat Liikennevirasto, kauppamerenkulun satamat, kaupungit ja kunnat, ELY- keskukset sekä teollisuus. Suunnittelupalvelut käsittävät vesiväylien, satamien ja laiturirakenteiden ym. vesirakenteiden yleis- ja rakennesuunnittelun, vesilain mukaiset hakemussuunnitelmat, ym. asiantuntijaselvitykset sekä vesiväylien ja vesialueiden akustiset tutkimukset ja tankoharaukset valtakunnallisesti niin meri alueilla kuin sisävesilläkin. Vesiväylien suunnittelussa ja tutkimuksissa asiakkaiden tarpeet ovat siirtyneet lisääntyvästi kokonaispalveluihin. Vuonna 2011 esimerkiksi Liikenne viraston ja kauppamerenkulun satamien hankkeissa lisääntyivät palvelukokonaisuudet, joissa tehtiin väylien yleissuunnitelmia, täydennystutkimusohjelmia, vesiväylien tutkimuksia ja mittauksia sekä laadittiin täydennystutkimusten pohjalta väyläpäätöksen tai -esityksen asiakirjat. Niin ikään tutkimuskaudella tehtiin viistokaikuluotausten sekä heijastusseismisten luotausten lisäksi myös matalataajuus- sekä monikeilaluotauksia. Rakennuttaminen ja ylläpito Rakennuttaminen ja ylläpito -toimiala muodostuu kahdesta palveluryhmästä: infrarakentamisen ja kiinteistöjen rakentamisen rakennuttamis- ja ylläpitopalveluista. Nämä palvelut ovat esimerkiksi rakennuttamis-, työmaavalvonta- ja turvallisuuskoordinaattoripalveluita infra- ja kiinteistöalan organisaatioille, kuten kunnille, kuntayhtymille ja yrityksille. Usein hankintojen kilpailuttaminen ja sopimukset liittyvät palvelukokonaisuuteen. Palvelutarjontaa laajennettiin vuoden 2011 aikana kiinteistöjen ylläpidon konsultointiin, esimerkiksi kiinteistöjen huolto kirjoihin ja energiatehokkuuden kartoitukseen. FCG pääsi mukaan mm. Kelan ja Senaatti-kiinteistöjen puitesopimuksiin korjausrakentamisten rakennuttamisista. Toimiala kehitti lisäksi rakennusten energiankäytön selvitystapoja, energia- ja sisäilmastosimulointimahdollisuuksia sekä niiden pohjalta elinkaarikustannusvertailuja kiinteistöjen eri vaihtoehtoisille ratkaisuille. Tulevaisuudessa on tarkoitus kehittää myös turvallisuuskoordinaattoripalveluita. FCG on vastannut Lahteen suunnitellun Luhdan uuden pää konttorin geo- ja infrasuunnittelusta sekä maanrakennustöiden työmaavalvonnasta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Cederqvist & Jäntti. 16

19 17

20 ICT-liiketoiminta FCG on vahva toimija tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen liittyvien palveluiden kehittäjänä. Tämä osaaminen jakautuu FCG:llä neljään tuotteistettuun kokonaisuuteen: ratkaisuihin, asiantuntijapalveluihin, valmiuksiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon neuvonantoon. FCG on valtionhallinnon, Kansaneläkelaitoksen sekä usean muun tahon puitesopimustoimittaja ICT-palveluissa. Vuoden 2011 aikana ICT-järjestelmien asiakaskunta laajentui merkittävästi. FCG:n ylläpitämän erikoissairaanhoidon kustannuslaskennan pohjana olevan DRG-luokittelujärjestelmän käyttö laajeni kaikkiin sairaanhoitopiireihin ja perusterveydenhuollon tuotteistuksen standardointimenetelmä pdrg eteni hankkeena. Tuotevalikoimaan tuli myös uusi mittari, TUVA, joka on kehitetty mielenterveysasiakkaiden toimintakyvyn arviointiin. RAFAELA hoitoisuusluokitusjärjestelmä, joka on jo pitkään ollut käytössä Suomen sairaaloissa, on kuluneen vuoden aikana otettu onnistuneesti käyttöön myös Norjassa ja Islannissa. Muita FCG:n ylläpitämiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiä ovat FIM - ja RAVA -toimintakykymittarit, joilla on satoja julkisen ja yksityisen sektorin käyttäjiä Suomessa. RAVA -ratkaisua hyödynnettiin onnistuneesti myös useissa merkittävissä konsultointitoimeksiannoissa (Kuopio, Kokkola, Imatra), joissa pystyttiin osoittamaan, että hyvän hoivan tarjoaminen ei ole yksinomaan resursseista vaan myös oikeista toimintavoista kiinni. Espoon uusi sairaala -hanke oli niin ikään kansallisesti merkittävä hanke, jossa FCG toimi neuvonantajana ja jossa yhdistyivät ICT-liiketoimintaryhmän keskeiset osaamisalueet hyvinvointi, prosessit ja IT. FCG on selkeä markkinajohtaja julkisten ICT-hankintojen neuvon antajana toimien mm. KL Kuntahankinnat Oy:n sekä useiden muiden hankintayksiköiden avustajana mm. valtion eri virastoissa. Niin ikään ICT-konsultoinnin menestys pohjautui korkean tason neuvonantajien vuokraamiseen asiakkaiden käyttöön mm. hankkeiden johtotehtäviin myös Suomen rajojen ulkopuolella eri prosessien ja osaamisalueiden ulkoistuksen jatkuessa asiakasmarkkinassa voimakkaana. ICT-konsultoinnissa saatiin myös merkittäviä päänavauksia julkishallinnon omistamaan yhteisökenttään. ICT-valmiudet vakiinnutti asemansa ICT-osaamisen kehittämisessä kunta-asiakkaissa. Muutaman avoimen tapahtuman (ICTF 2011, Palveluseteli Nyt) ohessa toimialalla tehtiin räätälöityä tietohallinnon kehittämisvalmennusta mm. Espoon kaupungille sekä järjestettiin ekskursioita eri Euroopan maihin. ICT-valmiuksien merkittävä haaste on tukea ja vauhdittaa liiketoimintaryhmän kaikkia tuotteita ja asiakastoimeksiantoja sekä samalla tukea asiakkaidensa osaamista mm. tietohallintolakiin ja kokonaisarkkitehtuuriin liittyvissä asioissa. Vanhuspalvelut ovat tärkeä kehittämishanke Imatralla. FCG on toiminut kaupungin konsulttina vanhuspalvelujen uudelleen konseptoinnissa. Arvioinnin apuna henkilöstön mitoituksessa käytettiin RAVA -toimintakykymittaristoa. Maija Valta (keskellä) kiittää Timo Kohvakkaa ja Jaana Peltolaa poikkeuksellisen hyvästä selvitys asetelmasta. 18

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus 23.4.2014, Tutkija Tuomas Jalava, FCG 22.4.2014 Sivu 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Nova Schola Finlandia: Suomalaisen perusopetuksen ja koulurakennuksen kehittäminen, maailman paras koulu 25.11.2014 FCG-talo

Nova Schola Finlandia: Suomalaisen perusopetuksen ja koulurakennuksen kehittäminen, maailman paras koulu 25.11.2014 FCG-talo Nova Schola Finlandia: Suomalaisen perusopetuksen ja koulurakennuksen kehittäminen, maailman paras koulu 25.11.2014 FCG-talo Ari Kolehmainen 26.11.2014 Page 1 Asiat 1. FCG Finnish Consulting Group 2. Nova

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011

Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Kansallinen DRG keskus: Aitoa asiantuntijapalvelua vai pelkää rahaliikennettä? 24.11.2011 Agenda Lyhyt oppimäärä FCG:stä Tiedolla johtamisen keskittymä DRG tuotteistuksen historia Hankkeesta toiseen ja

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 LIIKEVAIHTO 8 961 149,03 8 564 628,43 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus 25.3.2009 Jan Lång Johtoryhmä Jan Lång Risto Anttonen Jari Mäntylä Gustav Adlercreutz Jean-Marie Becker Tommi Björnman Diego Borello Daniele

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot