Päätoimittaja Ulkoasu ja taitto Kuvat ja piirrokset Painopaikka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätoimittaja Ulkoasu ja taitto Kuvat ja piirrokset Painopaikka"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 FCG LYHYESTI FCG Finnish Consulting Group Oy on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä. Palveluissamme yhdistyy ainutlaatuisen mo nipuolinen osaaminen infra- ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelusta, koulutuksesta, julkisten palveluiden kehittämisestä sekä johdon konsultoinnista. FCG:n tuote- ja palveluvalikoima on jatkumo, joka alkaa asiakkaiden strategisen päätöksenteon tukemisesta, jatkuu siitä yhdyskunta- ja palvelurakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä näyttäytyy tavallisille kansalaisille terveellisenä ja turvallisena ympäristönä ja toimivina palveluina. Tätä jatkumoa kuvaa FCG:n slogan FCG Hyvän elämän tekijät. FCG:n asiakaskuntaan kuuluu julkishallinnon lisäksi laajasti yksityisen sektorin asiakkaita. Toimimme sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kansainvälisissä hankkeissa vahvuutemme on läsnäolo paikallisilla markkinoilla, erittäin vahva ja monipuolinen kansainvälinen kokemus sekä osaava henkilöstö. Päätoimittaja Eeva Kokki Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho Kuvat ja piirrokset Jarmo Teinilä, Mats Sandström, Ville Suorsa, Anssi Savisalo, Marja Laine, Rami Aapasuo, Taina Kytöaho, FCG:n kuva-arkisto Painopaikka SP-Paino Oy, Nurmijärvi 2

3 SISÄLTÖ 2 FCG:n vuosi FCG:n liiketoiminta 6 Alueet 8 Koulutus ja konsultointi 12 Suunnittelu ja tekniikka 14 Esimerkkejä toimialojen osaamisesta 18 ICT-liiketoiminta 20 Kansainvälinen konsultointi 22 Tytäryhtiöt 24 Henkilöstö 27 Tuloslaskelma 28 Tase 30 Rahoituslaskelma 31 Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet 32 Toimintakertomus 1

4 FCG:n vuosi 2011 Vuoden 2011 aikana FCG:ssä keskityttiin koko konsernin kannattavan liiketoiminnan varmistamiseen ja erityisesti kotimaan asiakas suhteitten vahvistamiseen. Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 67,0 miljoonaan euroon (66,6 miljoonaa euroa vuonna 2010). Konsernin tulosparannus oli edelliseen vuoteen verrattuna merkittävä: vuoden 2011 tilikauden voitto oli 0,7 miljoonaa euroa (-2,2 miljoonaa euroa vuonna 2010). Emoyhtiön liikevaihto kasvoi 50,3 miljoonaan euroon (49,4 M vuonna 2010) ja tilikauden tulos 1,5 miljoonaan euroon (-2,6 miljoonaa euroa vuonna 2010). Kotimaan liiketoimintaryhmistä erityisen kannattavia olivat ICT-liiketoiminta ja Koulutus ja konsultointi -liiketoiminta. Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminnan markkinatilanne jatkui haastavana, mutta tulosparannus edelliseen vuoteen nähden oli merkittävä myös tässä liiketoimintaryhmässä. FCG:n hallitus nimitti yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi HTM Ari Kolehmaisen. FCG:n hallitus käynnisti alkuvuodesta 2011 kannattavuusja tulevaisuusohjelman, jonka yhteydessä käytiin yksityiskohtaisesti läpi FCG:n liiketoiminnan nykytilanne, strategiset vahvuudet ja tulevaisuuden linjaukset. Samalla arvioitiin myös yhtiön hallintokäytäntöjen tehokkuus ja resurssointi. Tämän arviointityön seurauksena yhtiön hallitus päätti marraskuussa 2011 perustaa kotimaahan neljä tytäryhtiötä FCG:n nykyisen liiketoimintaryhmäjaottelun mukaisesti. Tavoitteena on, että tytäryhtiöt aloittavat toimintansa Ne toimivat suoraan emoyhtiön alaisuudessa. Keväällä 2011 toteutettiin FCG:n asiakkaille ja kumppaneille suunnattu imagoselvitys, jonka tulokset olivat positiiviset. Yhtiön kotimaan asiakastoimintaa seurataan säännöllisesti toteutettavilla kyselyillä, joissa saatuja palautteita käytetään toiminnan kehittämiseen. FCG myi marraskuussa 2011 allekirjoitetulla kauppakirjalla vesilaboratoriotoimintansa Novalab Oy:lle. Kaupan myötä FCG:n analyysitoiminta ja laboratoriohenkilöstö siirtyivät Novalabille alkaen. Tarkkailuprojektien asiakassuhteet ja näytteenotto säilyivät FCG:llä. Vuoden 2011 aikana lakkautettiin FCG:n toimipaikka Kajaanissa. Myös Lahden kalustokeskuksen toiminta lopetettiin ja yhtiön omistuksessa ollut kiinteistö myytiin. Tilikauden 2011 jälkeen FCG.ssä aloitettiin kotimaan toiminnan yhtiöittämisen selvitystyö. Tämän selvitystyön perusteella hallitus päätti perustaa seuraavat, yhtiön nykyisen liiketoimintajaottelun mukaisesti toimivat yhtiöt: - FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy - FCG Koulutus ja konsultointi Oy - FCG Tietojohtaminen Oy - FCG International Oy Tavoitteena on, että uudet yhtiöt aloittavat toimintansa

5 3

6 FCG:n liiketoiminta FCG on monialainen asiantuntijaorganisaatio, jonka osaaminen on jaettu neljään liiketoimintaryhmään: Koulutus ja konsultointi, Suunnittelu ja tekniikka, ICT-liiketoiminta sekä Kansainvälinen konsultointi. FCG:n asiakkaat ovat pääsääntöisesti julkishallinnon organisaatioita. Kuntien osuus FCG:n asiakkuuksista on 50%, valtiosektorin 23% ja palvelualan yritysten 5% ja muiden, kuten teollisuuden, rakennusliikkeiden, kansainvälisten rahoitusorganisaatioiden, seurakuntien ja yhdistysten osuus yhteensä 22%. 4

7 FCG:n avainlukuja, (M ) Liikevaihto Liikevoitto (-tappio) Liikevoiton osuus % liikevaihdosta Oman pääoman tuotto % Omavaraisuusaste % Vesi ja ympäristö 32 % Infra ja talo 22 % Koulutus ja konsultointi 46 % Liikevaihto markkina-alueittain, Eurooppa Aasia ja Oseania Afrikka Latinalainen Amerikka Pohjois-Amerikka ja Karibia Yhteensä Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin 2011 Eurooppa 82 % Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Koulutus ja konsultointi Liikevaihto markkina-alueittain 2011 Infra ja talo Vesi ja ympäristö Yhteensä Suomen kuntaliitto 59 % FCG:n pääomistajat Suomen Kuntaliitto 59 % Helsingin yliopisto 18 % Muut yliopistot ja korkeakoulut 5 % Suomen valtio 6 % Tapiola-yhtiöt 6 % Profita Fund 4 % Muut 2 % FCG:n pääomistajat 2010 Aasia and Oseania 9 % Afrikka 7 % Latinalainen Amerikka 2 % Pohjois-Amerikka ja Karibia 0,2 % Helsingin yliopisto 18 % Muut yliopistot ja korkeakoulut 5 % Suomen valtio 6 % Tapiola yhtiöt 6 % Profita Fund 4 % Muut 2 % 5

8 Alueet Kotka Kotkan aluetoimistossa tehdään tyypillisesti geo- ja rakennetekniikkaan ja maastokartoituksiin liittyviä suunnittelutehtäviä. Alueella on käynnistynyt useita tuulivoiman rakentamiseen liittyviä hankkeita, joissa tehdään esimerkiksi geotekniikkaa ja alue suunnittelua. Kuopio FCG:n Kuopion toimipaikan erityistä osaamista on alueittenkäytön konsultointi ja kaavoitus. Toimipaikan merkittäviin hankkeisiin lukeutuu esimerkiksi Tahkon matkailualueen kehittäminen Nilsiässä. Jyväskylä Jyväskylän aluetoimipaikan osaaminen on keskittynyt verkosto- ja yleissuunnitteluun, katu- ja aluetekniikkaan, alueidenkäytön konsultointiin sekä ympäristöselvityksiin. Hyvä esimerkki paikallisesta hankkeesta on Jyväskylän asuntomessualueen kunnallistekniikan suunnittelu. Joensuu Joensuussa FCG:n konsultointi- ja suunnitteluhankkeet perustuvat vuosi- tai puitesopimuksiin, joita on muun muassa Joensuun ja lähialueen kaupunkien sekä Pohjois-Savon ely-keskuksen kanssa. Joensuussa toimii myös maalaboratorio, jossa tutkitaan maaja kivi ainesnäytteiden lisäksi myös asfalttinäytteitä. Lappeenranta FCG:n Lappeenrannan toimipaikassa työskentelee sekä teknisen suunnittelun että koulutustoiminnan osaajia. FCG on teknisen sektorin puitesopimustoimittajana Lappeenrannan kaupungin, Lappeenrannan Veden ja Lappeenrannan Energian työyhteenliittymälle. FCG on lisäksi sopimuskumppani Lappeenrannan kaupungin sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin koulutusten järjestämisessä ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston koulutusten käytännön toteutuksissa. Oulu Mylös Oulussa FCG:llä on usean toimialan asiantuntijoita. Toimipaikan osaaminen on vahvaa erityisesti ympäristö- ja luontoselvityksissä, maankäytön suunnittelussa ja vesihuollossa. Alueella tehdään myös tuulivoimaan ja matkailun kehittämiseen liittyviä hankkeita. Rovaniemi Rovaniemen toimipaikka on vanhin FCG:n aluetoimipaikoista. Rovaniemen toimipaikka on ollut aktiivisesti mukana esimerkiksi Levin matkailualueen kehittämisessä useamman vuosikymmen aikana. Tampere Tampereen aluetoimistossa työskentelee asiantuntijoita esimerkiksi alueidenkäytön konsultoinnin, maisemasuunnittelun, verkosto- ja yleissuunnittelun, katu- ja aluetekniikan, laitos- ja automaatiosuunnittelun, pilaantuneitten alueitten ja ympäristöselvitysten toimialoilta. Esimerkkejä paikallisista hankkeista ovat muun muassa YVA-menettelyt ja katujen ja vesihuollon saneeraussuunnittelu. Turku Turun toimipaikassa on henkilöstöä kymmeneltä FCG:n toimialalta. Toimipaikan keskeisiin asiakashankkeisiin ovat kuuluneet Turun Seudun Vesi Oy:n siirtolinjojen rakennuttaminen välillä Huittinen Turku, hankkeeseen liittyvät koneisto- ja putkistourakat sekä useat kunnallistekniikkaan, jäte- ja vesihuoltoon liittyviä toimeksiantoja lähialueiden kunnille ja organisaatioille. Vaasa Vaasan toimipaikan osaaminen keskittyy energiatekniikkaan ja siihen läheisesti liittyvään suunnitteluun. Tällaista suunnittelu ovat esimerkiksi maankäyttö, ympäristövaikutusten arviointi ja tekninen suunnittelu. Vaasan henkilöstö on keskeisessä roolissa myös tuulivoimaan liittyvässä suunnittelu- ja konsultointitoiminnassa, jota on tehty yli 40 eri tuulipuistossa koko Suomen alueella. 6

9 FCG:n toimipaikat eri puolilla Suomea tekevät kiinteää yhteistyötä keskenään. Yhtenäiset tietotekniikka ratkaisut mahdollistavat verkottuneen tavan toimia. Samaa suunnitteluprojektia voidaan tehdä useammallakin paikkakunnalla. 7

10 8

11 Koulutus ja konsultointi Kunnissa ja julkishallinnon organisaatioissa on meneillään kiinnostava rakennemuutos, joka vaatii sekä rakenteiden ja toimintamallien uudistamista että osaavaa johtamista. FCG:n tarjoamat konsultoinnin ja koulutuksen palvelut tähtäävät juuri tähän: tukemaan asiakkaitamme omien perustehtäviensä tehokkaassa hoitamisessa. Liiketoimintamme pohjautuu kiinteään asiakkaiden, kumppanien ja henkilöstön väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Koulutus ja konsultointi -liiketoimintaryhmä koostuu neljästä toimialasta, joista henkilöstömäärältään suurin on koulutuspalvelut. Muut toimialat ovat Johdon konsultointi, Alue- ja elinkeinokehitys sekä Koulutusvienti. Koulutuspalveluita tarjoavien organisaatioiden imagotutkimuksissa FCG on vuosi toisensa jälkeen sijoittunut kärkeen. Koulutustapahtumien järjestelyissä FCG tekee läheistä yhteistyötä Kuntaliiton kanssa. Johdon konsultointi FCG:n johdon konsultointipalvelut keskittyvät johtamisen, organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämiseen ja tutkimustoimintaan. Toimialan asiakaskunnasta suurin osa tulee kuntasektorilta, mutta valtionhallinnon asiakaskunta kasvaa tasaisesti. Toimialan osaamista on esimerkiksi muutosprosessien ja talouden hallinnan strateginen suunnittelu. Julkisuutta vuonna 2011 sai kuntien ruokapalveluiden tilaa selvittänyt kyselytutkimus, jossa tarkasteltiin kuntien ruokapalvelujen järjestämistapoja ja keskeisiä tunnuslukuja henkilöstön, talouden, hallinnon, tuotannon ja asiakkaan näkökulmista. Esimerkkejä toimialan asiakasprojekteista ovat kansalaisopis- tojen toiminnan kehittämistä tukeva CAF-itsearviointihanke, jossa on mukana kolmattakymmentä kansalaisopistoa sekä Kokkolan kaupungin strategian väliarviointi. FCG toteutti myös Porin yhteistoiminta-alueen lastensuojelun suunnitelman ja Lahden kaupungin palvelukonseptiselvityksen ja konsultoi asiakkaitaan monenlaisissa hankinta- ja kilpailutushankkeissa. Espoon kaupungin kanssa solmittiin kyselytutkimusten hankintaa koskeva puitesopimus vuosille FCG:n ja Kuntaliiton vetämässä Toimi 2020-verkostohankkeessa kehitettiin ja arvioitiin kaupunkien tilaaja tuottaja-toiminta tapoja, sopimusohjausta, tuotteistamista, laadunhallintaa sekä markkinaohjautuvuutta. Hankkeen osatuloksena luokiteltiin suoma laiset tilaaja tuottaja-toimintatapaan liittyvät johtamisjärjestelmät. Alue- ja elinkeinokehitys Alue- ja elinkeinokehitys toimiala on erikoistunut seudullisten ja elinkeinopoliittisten kehittämishankkeiden konsultointiin. Tämän toimialan osaamista ovat elinkeinojen kehittämissuunnitelmat, toteutettavuusselvitykset ja strategiat, kaupan alan selvitykset, alue- ja yhdyskuntatalousarvioinnit, asumisstrategiat ja ohjelmat, matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen kehittäminen, hankerahoituskonsultointi sekä hankkeiden ja ohjelmien koordinointi. Vuoden 2011 hankkeita olivat esimerkiksi TEKESin Vapaa-ajan palvelujen 9

12 tuottamista edistävän ohjelman koordinointi, luontomatkailu- ja kulttuurikeskus Koli Cultura -kehittämishankkeen koordinointi, Pyhä joen Kielosaaren leirintäalueen kehittämissuunnitelma sekä Kalajärven matkailukeskuksen master plan -kehittämissuunnitelma Seinäjoella. FCG laati TAHKO kehittämissuunnitelman Tahkon kehittämisstrategiaksi vuoteen Tässä hankkeessa tarkasteltiin rinnakkain sekä maankäyttöä että toimintoja ja palvelurakennetta. Suunnitelma toimii myös lähtöaineistona loppuvuodesta 2011 käynnistettävälle Tahkovuoren osayleiskaavan tarkistamistyölle. Vuoden 2011 aikana laadittiin myös useita maakuntakaavoitukseen liittyviä vähittäiskaupan palveluverkkoselvityksiä ja vähittäiskaupan suuryksiköiden vaikutusten arviointeja. FCG konsultoi myös esimerkiksi suomalaisten yritysten Venäjän liiketoiminnan edistämishankkeissa, maahanmuuttajien yrittäjyyshankkeissa ja hankkeiden rahoituksen järjestämisessä. Koulutuspalvelut FCG:n koulutuspalveluiden tarjonta vuonna 2011 sisälsi johtamisen, talouden, hallinnon ja henkilöstön sekä palveluiden kehittämiseen liittyvää koulutusta eri muodoissa yhteensä lähes 600 koulutustilaisuudessa. Näihin tilaisuuksiin osallistui noin henkilöä. FCG kehittää ja laajentaa jatkuvasti verkko- ja monimuotokoulutustarjontaansa. Vuoden aikana toteutetuissa verkkokoulutusohjelmissa opiskeli yhteensä noin 650 henkilöä. Näiden koulutusten sisällöt liittyivät esimerkiksi talouteen, palvelussuhdeasioihin sekä julkishallintoa ohjaavaan keskeiseen lainsäädäntöön. Organisaatiokohtainen tilauskoulutus on lisännyt suosiotaan kustannustehokkaana ja työyhteisön yhteisöllisyyttä vahvistavana vaihtoehtona. Tästä esimerkki on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä toteutettu muutoksen fasilitointi vanhuspalveluissa -koulutus. Tämä vuoden kestänyt monimuotokoulutus toteutettiin viitenä työpajajaksona ja jaksojen välitehtävinä. Mukana oli 11 erilaista kuntayhtymän vanhuspalvelutiimiä. FCG:lla on pitkä perinne ja vankka kokemus myös kunnallisten luottamushenkilöiden valmennuksesta. Palveluitamme ovat esimerkiksi uusien luottamushenkilöiden perusvalmennus, viranhaltijajohdon ja luottamushenkilöjohdon yhteiset valmennukset sekä valtuusto-, hallitus- ja lautakuntatyöskentelyn kehittämistä tukevat seminaarit. FCG tarjoaa ajanmukaisia koulutusoperaattoripalveluita yksittäisten tapahtumien järjestämisestä aina kunnan tai organisaation henkilöstökoulutuksen kokonaiskoordinointiin ja tuottamiseen. FCG solmi vuonna 2011 koulutusyhteistyösopimuksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Koulutussopimuksen mukaan yliopisto vastaa järjestettävien seminaarien sisällön suunnittelusta ja asiantuntijoiden hankinnasta. Koulutuspalveluiden asiakaspalautetta seurataan järjestelmällisesti ja palautetta käytetään tarjonnan ja palveluiden kehittämiseen. Asiakaspalautteen keskiarvo vuonna 2011 oli 4,1 (asteikolla minimi 1 maksimi 5). Koulutusvienti FCG:n Koulutusvienti toimiala myy suomalaiseen opetusjärjestelmään liittyviä palveluja suoraan FCG:n asiakkaille lähinnä Persianlahden, Venäjän ja Kaakkois-Aasian alueilla. Koulutusvienti tekee läheistä yhteistyötä sekä yliopistojen ja korkeakoulujen että FCG:n kansainvälisen liiketoiminnan kanssa. Esimerkkejä suurista koulutustapahtumista Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi Päättäjäfoorumit 2011 Kuntajohtajapäivät 2011 Laskentafoorumi XIII Valtakunnalliset terveyskeskuspäivät Terveyden- ja sosiaalihuollon tietosuojaseminaari 16. Valtakunnalliset jätteen hyötykäyttöpäivät Esimerkkejä koulutusoperaattoritoiminnasta Lappeenrannan kaupungin ja Etelä karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) henkilöstökoulutuksen koordinointi ja tuottaminen vv Lappeenrannan teknisen korkeakoulun koulutusyhteistyösopimus Kuluttajaviraston koulutusyhteistyösopimus Työvoimapoliittinen koulutus 2011 Ympäristöalan yritysten kansainvälinen hankehallinta ja kumppanuus Esimerkkejä ajankohtaiskoulutuksistamme vuonna 2011 Käännetty arvonlisäverotus Korjaus- ja energia-avustuspäivä Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikalain piiriin 10

13 11

14 Suunnittelu ja tekniikka Hyvin suunnitellussa yhdyskunnassa ympäristö, infra ja rakennukset muodostavat sopusointuisen, laadukkaan ja viihtyisän elinympäristön. Tämä on vaativa tehtävä sekä tekniselle suunnittelulle että investointien suunnittelulle. FCG:n yhdyskuntatekniseen suunnitteluun liittyvä osaaminen on vahvaa. Se kattaa niin rakennetun kuin rakentamattoman ympäristön maanrakentamiseen, yhdyskuntarakentamiseen ja talonrakentamiseen liittyvät kohteet. Lisäksi FCG hallitsee vesija jätehuollon koko elinkaaren ja laaja-alaisesti ympäristöön ja energia palveluihin liittyvät suunnittelu- ja konsultointipalvelut. FCG on markkinajohtaja vesihuollossa ja tutkimuksessa, yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoituksessa, vesirakennustekniikassa ja ympäristösuunnittelussa. Tarjoamme paikallista osaamista yhdistettynä kulloinkin tarvittavaan erityisasiantuntemukseen ympäri Suomen. Toimintamme on verkostomaista ja pohjautuu osaaviin asiantuntijatiimeihin, jotka työskentelevä tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminta-alueet Rakentaminen ja arkkitehtuuri Arkkitehtuuri ja talotekniikka Geotekniikka Rakennetekniikka Liikenne Tie- ja liikennetekniikka Satamat ja vesiväylät Kunnat ja kaupungit Katu- ja aluetekniikka Maisemasuunnittelu Verkosto- ja yleissuunnittelu Alueidenkäytön konsultointi Vesi- ja jätehuolto Jätehuolto Laitos- ja automaatiosuunnittelu Prosessisuunnittelu Ympäristö ja energia Ympäristöselvitykset Pilaantuneet alueet Energia- ja ilmastopalvelut Rakennuttaminen ja ylläpito 12

15 13

16 Esimerkkejä toimialojen osaamisesta Alueiden käytön konsultointi FCG on maankäytön suunnittelun markkinajohtaja. Ydinosaamistamme ovat maankäytön suunnitelmat ja strategiat sekä hankesuunnitelmat. Laadimme näihin liittyen monipuolisia selvityksiä ja vaikutusten arviointeja. Asema- ja yleiskaavojen lisäksi olemme tehneet mm. tuulivoimapuistojen, matkailualueiden ja kaupunkikeskustojen suunnitelmia. Kehitämme osaamistamme tietomallinnuksessa ja olemme vetäjänä Tekesin monivuotisessa kehityshankkeessa. Esimerkki FCG:n osaamisesta on Billnäsin historialliselle ruukkialueelle Raaseporin kaupungissa laadittava asemakaava. Kaavan tavoitteena on tehdä mahdolliseksi hotellin ja tapahtumakeskuksen sijoittaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle alueelle. Kaavatyön yhteydessä on käytetty uusia innovatiivisia työ menetelmiä, kuten pehmo-gis -kyselyä ja täydennetyn todellisuuden teknologiaa hyödyntävää paikkamallinnusta. Toinen merkittävä hanke on Inkilänportin asemakaava ja kunnallistekninen suunnittelu Kirkkonummen kuntaan Kehä III:n ja Kantatie 51:n liittymäalueelle. Kaavan tavoitteena on sijoittaa alueelle maakunnallisesti merkittävä tilaa vaativan kaupan keskittymä. Hankkeen koordinoinnissa hyödynnetään ensimmäistä kertaa Suomessa alueellista tietomallia, joka turvaa ajantasaisen tiedonvaihdon yhtaikaa etenevän kaava-, väylä- ja kunnallisteknisen suunnittelun kesken. Tavoitteena on käyttää tietomallia myös alueen toteutusvaiheen koordinoinnissa ja aikanaan tallentaa alueen infrastruktuurin hallintaan ylläpitomalli. Ympäristökonsultointi FCG on markkinajohtaja myös ympäristökonsultoinnissa. Palvelumme kattavat jätehuollon suunnittelun, pilaantuneiden maiden tutkimuksiin ja kunnostukseen liittyvät tehtävät ja erilaiset ympäristöselvitykset ja vaikutusarvioinnit. Olemme vastanneet lukuisista vaativista ympäristö-konsultointiin liittyvistä hankkeista kotimaassa ja ulkomailla. FCG:n laaja-alainen yhdyskuntasuunnittelun asiantuntemus on asiakkaidemme käytettävissä koko maassa. Vuoden 2011 aikana FCG konsultoi asiakkaitaan mm. tuuli voiman hyödyntämiseen liittyvissä hankkeissa. Tuulivoimahankkeet ovat tyypillisesti kokonaisuuksia, joiden yhteydessä tehdään paitsi esiselvityksiä ja YVA-selvityksiä, myös esimerkiksi geotekniikkaan, alueiden käyttöön ja liikenteen suunnitteluun liittyvää konsultointia. FCG:n palveluvalikoima kattaa laajasti myös energia- ja ilmastopalveluihin liittyvän suunnittelun ja konsultoinnin, kuten energiatehokkuusarvioinnin ja -suunnittelun. Osaamistamme ovat myös ilmastonvaikutusten arviointipalvelut sekä rakentamisen energiatehokkuuteen liittyvät palvelut. Jätehuolto Jätehuoltotoimialan perinteisiä suunnittelutehtäviä ovat olleet jätteenkäsittelyalueiden sekä kaatopaikkojen sulkemis- ja jälkihoito toimenpiteiden suunnittelu. Jätehuollon kehityksen myötä on Suomeen suurimmille uusille kaupunkialueille tulossa jätteiden automaattinen putkikeräys. FCG on ollut johtavana teknisenä konsulttina mukana kaikissa Suomen jätteen putkikeräyshankkeissa. FCG voitti toimintavuonna 2011 merkittävän toimeksiannon erilliskerätylle biojätteelle tarkoitetun mädätyslaitoksen suunnittelusta. Tilaajana on Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. Uuden, vuonna 2012 voimaan tulevan jätelain myötä on FCG saanut asiantuntijatoimeksiantoja jätelaitosten toimintojen ja strategioiden kehittämisessä muuttuvan tilanteen mukaisiksi. Vesihuolto FCG:n vesihuollon verkosto- ja yleissuunnittelu -toimiala tarjoaa vesihuollon kehittämiseen ja vesihuoltoverkostoihin liittyviä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita. Toimialamme palvelut kattavat talous-, jäte- ja hulevesiin liittyvät palvelut esi- ja kehittämissuunnitelmista yleissuunnittelun kautta toteutussuunnitteluun ja rakennusvaiheen tukitoimiin saakka. 14

17 Tietomalli Suunnittelussa siirrytään yhä enemmän hyödyntämään tietomalleja, jossa erillissuunnitelmien tieto kertyy yhteen päivittyvään tietokantaa. Tällöin kaikilla suunnittelijoilla on ajantasainen tieto toisten suunnittelijoiden tilanteesta. Tietokannan hyötyjä ovat prosessien virtaviivaistaminen, suunnittelun vuoro vaikutuksen tehostaminen sekä vaikutusten arvioinnin täsmentyminen. 15

18 Tyypillisiä hankkeita ovat esimerkiksi kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat, maankäytön suunnittelua palvelevat vesihuollon yleissuunnitelmat sekä erilaisten siirtolinjojen ja verkostojen osien uudisrakentamisen tai saneerauksen toteutussuunnittelu. Osana muuta suunnittelua sekä myös erillisprojekteina teemme myös paljon erilaisia verkostomallinnuksia. Erillisenä kokonaisuutena voidaan mainita myös hulevesien hallinnan suunnittelu koko laajuudessaan, missä yhtiömme ja toimialamme on Suomen ehdotonta kärkeä. Merkittäviä suunnitteluhankkeita vuonna 2011 olivat mm. Helsingin kaupungin hulevesitulvariskien ja hulevesitulvaherkkien alueiden määrittely, Östersundomin yhteisen yleiskaavaalueen hulevesien hallinnan yleissuunnitelma, Ii-Haukipudas- Oulu ja Lappeenrannan Toikansuo-Vuoksi -siirtoviemärihankkeet sekä lukuisat verkostomallinnusprojektit eri puolilla Suomea, joista pohjoisimpana mainittakoon Inarin Lapin Vesi Oy:lle laadittu koko vedenjakelu- ja jätevesiverkoston mallinnus. Laitos- ja automaatio suunnittelu FCG:n vesihuollon laitossuunnittelun toimiala tarjoaa vesihuoltolaitoksiin liittyviä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita. Tyypillisiä kohteita ovat vesilaitokset ja jäteveden puhdistamot sekä lietteen- ja jätteenkäsittelylaitokset. Lisäksi FCG tekee erilaisia automaa tioon liittyviä toimeksiantoja ja selvityksiä sekä muun muassa vesihuoltolaitosten riskikartoituksia. Mikkelin uuden, kallioluoliin rakennettavan jätevedenpuhdistamon toteutussuunnittelu oli suurimpia vuoden 2011 laitossuunnitteluhankkeita. Tässä hankkeessa prosessiratkaisuna on moderni typenpoistolaitos, jossa puhdistustulos varmistetaan hiekkasuodatuksella. FCG aloitti myös Riihimäen kunnallisen jäte vedenpuhdistamon saneeraussuunnittelun, jossa laitoksen käsittelykapasiteettia nostetaan tarvittavalle tasolle ja toteutetaan uusi jälkikäsittely-yksikkö. Prosessisuunnitteluun liittyen FCG teki myös erillisenä toimeksiantona prosessisimulointia varmistamaan läheisen Valion meijerivesien vaikutuksen käsittelyyn. HSY:n Ämmässuon suunnitteilla olevan biojätteiden mädätyslaitoksen yksi suurimpia haasteita on käsittelyssä syntyvien väkevien jätevesien käsittely. Tähän liittyen FCG laati laajan prosessivertailun, minkä yhteydessä tutustuttiin asiakkaan kanssa eri puolilla Eurooppaa oleviin vastaaviin laitoksiin. Tuloksena syntyi kattava raportti käsittelyvaihtoehdoista sekä yleissuunnitelma yhden käsittelymenetelmän soveltamisesta mahdollista jatkokäyttöä varten. Kyseessä on aihe, joka on toistaiseksi vielä laajalti ratkaisematta suomalaisilla biokaasulaitoksilla. Satamat ja vesiväylät Satamat ja vesiväylät -toimiala tuottaa suunnittelu- ja tutkimuspalveluja FCG:n asiakkaiden tarpeisiin. Merkittävimpinä asiakkaina ovat Liikennevirasto, kauppamerenkulun satamat, kaupungit ja kunnat, ELY- keskukset sekä teollisuus. Suunnittelupalvelut käsittävät vesiväylien, satamien ja laiturirakenteiden ym. vesirakenteiden yleis- ja rakennesuunnittelun, vesilain mukaiset hakemussuunnitelmat, ym. asiantuntijaselvitykset sekä vesiväylien ja vesialueiden akustiset tutkimukset ja tankoharaukset valtakunnallisesti niin meri alueilla kuin sisävesilläkin. Vesiväylien suunnittelussa ja tutkimuksissa asiakkaiden tarpeet ovat siirtyneet lisääntyvästi kokonaispalveluihin. Vuonna 2011 esimerkiksi Liikenne viraston ja kauppamerenkulun satamien hankkeissa lisääntyivät palvelukokonaisuudet, joissa tehtiin väylien yleissuunnitelmia, täydennystutkimusohjelmia, vesiväylien tutkimuksia ja mittauksia sekä laadittiin täydennystutkimusten pohjalta väyläpäätöksen tai -esityksen asiakirjat. Niin ikään tutkimuskaudella tehtiin viistokaikuluotausten sekä heijastusseismisten luotausten lisäksi myös matalataajuus- sekä monikeilaluotauksia. Rakennuttaminen ja ylläpito Rakennuttaminen ja ylläpito -toimiala muodostuu kahdesta palveluryhmästä: infrarakentamisen ja kiinteistöjen rakentamisen rakennuttamis- ja ylläpitopalveluista. Nämä palvelut ovat esimerkiksi rakennuttamis-, työmaavalvonta- ja turvallisuuskoordinaattoripalveluita infra- ja kiinteistöalan organisaatioille, kuten kunnille, kuntayhtymille ja yrityksille. Usein hankintojen kilpailuttaminen ja sopimukset liittyvät palvelukokonaisuuteen. Palvelutarjontaa laajennettiin vuoden 2011 aikana kiinteistöjen ylläpidon konsultointiin, esimerkiksi kiinteistöjen huolto kirjoihin ja energiatehokkuuden kartoitukseen. FCG pääsi mukaan mm. Kelan ja Senaatti-kiinteistöjen puitesopimuksiin korjausrakentamisten rakennuttamisista. Toimiala kehitti lisäksi rakennusten energiankäytön selvitystapoja, energia- ja sisäilmastosimulointimahdollisuuksia sekä niiden pohjalta elinkaarikustannusvertailuja kiinteistöjen eri vaihtoehtoisille ratkaisuille. Tulevaisuudessa on tarkoitus kehittää myös turvallisuuskoordinaattoripalveluita. FCG on vastannut Lahteen suunnitellun Luhdan uuden pää konttorin geo- ja infrasuunnittelusta sekä maanrakennustöiden työmaavalvonnasta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Cederqvist & Jäntti. 16

19 17

20 ICT-liiketoiminta FCG on vahva toimija tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen liittyvien palveluiden kehittäjänä. Tämä osaaminen jakautuu FCG:llä neljään tuotteistettuun kokonaisuuteen: ratkaisuihin, asiantuntijapalveluihin, valmiuksiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon neuvonantoon. FCG on valtionhallinnon, Kansaneläkelaitoksen sekä usean muun tahon puitesopimustoimittaja ICT-palveluissa. Vuoden 2011 aikana ICT-järjestelmien asiakaskunta laajentui merkittävästi. FCG:n ylläpitämän erikoissairaanhoidon kustannuslaskennan pohjana olevan DRG-luokittelujärjestelmän käyttö laajeni kaikkiin sairaanhoitopiireihin ja perusterveydenhuollon tuotteistuksen standardointimenetelmä pdrg eteni hankkeena. Tuotevalikoimaan tuli myös uusi mittari, TUVA, joka on kehitetty mielenterveysasiakkaiden toimintakyvyn arviointiin. RAFAELA hoitoisuusluokitusjärjestelmä, joka on jo pitkään ollut käytössä Suomen sairaaloissa, on kuluneen vuoden aikana otettu onnistuneesti käyttöön myös Norjassa ja Islannissa. Muita FCG:n ylläpitämiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiä ovat FIM - ja RAVA -toimintakykymittarit, joilla on satoja julkisen ja yksityisen sektorin käyttäjiä Suomessa. RAVA -ratkaisua hyödynnettiin onnistuneesti myös useissa merkittävissä konsultointitoimeksiannoissa (Kuopio, Kokkola, Imatra), joissa pystyttiin osoittamaan, että hyvän hoivan tarjoaminen ei ole yksinomaan resursseista vaan myös oikeista toimintavoista kiinni. Espoon uusi sairaala -hanke oli niin ikään kansallisesti merkittävä hanke, jossa FCG toimi neuvonantajana ja jossa yhdistyivät ICT-liiketoimintaryhmän keskeiset osaamisalueet hyvinvointi, prosessit ja IT. FCG on selkeä markkinajohtaja julkisten ICT-hankintojen neuvon antajana toimien mm. KL Kuntahankinnat Oy:n sekä useiden muiden hankintayksiköiden avustajana mm. valtion eri virastoissa. Niin ikään ICT-konsultoinnin menestys pohjautui korkean tason neuvonantajien vuokraamiseen asiakkaiden käyttöön mm. hankkeiden johtotehtäviin myös Suomen rajojen ulkopuolella eri prosessien ja osaamisalueiden ulkoistuksen jatkuessa asiakasmarkkinassa voimakkaana. ICT-konsultoinnissa saatiin myös merkittäviä päänavauksia julkishallinnon omistamaan yhteisökenttään. ICT-valmiudet vakiinnutti asemansa ICT-osaamisen kehittämisessä kunta-asiakkaissa. Muutaman avoimen tapahtuman (ICTF 2011, Palveluseteli Nyt) ohessa toimialalla tehtiin räätälöityä tietohallinnon kehittämisvalmennusta mm. Espoon kaupungille sekä järjestettiin ekskursioita eri Euroopan maihin. ICT-valmiuksien merkittävä haaste on tukea ja vauhdittaa liiketoimintaryhmän kaikkia tuotteita ja asiakastoimeksiantoja sekä samalla tukea asiakkaidensa osaamista mm. tietohallintolakiin ja kokonaisarkkitehtuuriin liittyvissä asioissa. Vanhuspalvelut ovat tärkeä kehittämishanke Imatralla. FCG on toiminut kaupungin konsulttina vanhuspalvelujen uudelleen konseptoinnissa. Arvioinnin apuna henkilöstön mitoituksessa käytettiin RAVA -toimintakykymittaristoa. Maija Valta (keskellä) kiittää Timo Kohvakkaa ja Jaana Peltolaa poikkeuksellisen hyvästä selvitys asetelmasta. 18

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus 23.4.2014, Tutkija Tuomas Jalava, FCG 22.4.2014 Sivu 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Nova Schola Finlandia: Suomalaisen perusopetuksen ja koulurakennuksen kehittäminen, maailman paras koulu 25.11.2014 FCG-talo

Nova Schola Finlandia: Suomalaisen perusopetuksen ja koulurakennuksen kehittäminen, maailman paras koulu 25.11.2014 FCG-talo Nova Schola Finlandia: Suomalaisen perusopetuksen ja koulurakennuksen kehittäminen, maailman paras koulu 25.11.2014 FCG-talo Ari Kolehmainen 26.11.2014 Page 1 Asiat 1. FCG Finnish Consulting Group 2. Nova

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot