Päätoimittaja Ulkoasu ja taitto Kuvat ja piirrokset Painopaikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätoimittaja Ulkoasu ja taitto Kuvat ja piirrokset Painopaikka"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS

2 FCG LYHYESTI FCG Finnish Consulting Group Oy on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä. Palveluissamme yhdistyy ainutlaatuisen mo nipuolinen osaaminen infra- ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelusta, koulutuksesta, julkisten palveluiden kehittämisestä sekä johdon konsultoinnista. FCG:n tuote- ja palveluvalikoima on jatkumo, joka alkaa asiakkaiden strategisen päätöksenteon tukemisesta, jatkuu siitä yhdyskunta- ja palvelurakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen sekä näyttäytyy tavallisille kansalaisille terveellisenä ja turvallisena ympäristönä ja toimivina palveluina. Tätä jatkumoa kuvaa FCG:n slogan FCG Hyvän elämän tekijät. FCG:n asiakaskuntaan kuuluu julkishallinnon lisäksi laajasti yksityisen sektorin asiakkaita. Toimimme sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kansainvälisissä hankkeissa vahvuutemme on läsnäolo paikallisilla markkinoilla, erittäin vahva ja monipuolinen kansainvälinen kokemus sekä osaava henkilöstö. Päätoimittaja Eeva Kokki Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho Kuvat ja piirrokset Jarmo Teinilä, Mats Sandström, Ville Suorsa, Anssi Savisalo, Marja Laine, Rami Aapasuo, Taina Kytöaho, FCG:n kuva-arkisto Painopaikka SP-Paino Oy, Nurmijärvi 2

3 SISÄLTÖ 2 FCG:n vuosi FCG:n liiketoiminta 6 Alueet 8 Koulutus ja konsultointi 12 Suunnittelu ja tekniikka 14 Esimerkkejä toimialojen osaamisesta 18 ICT-liiketoiminta 20 Kansainvälinen konsultointi 22 Tytäryhtiöt 24 Henkilöstö 27 Tuloslaskelma 28 Tase 30 Rahoituslaskelma 31 Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet 32 Toimintakertomus 1

4 FCG:n vuosi 2011 Vuoden 2011 aikana FCG:ssä keskityttiin koko konsernin kannattavan liiketoiminnan varmistamiseen ja erityisesti kotimaan asiakas suhteitten vahvistamiseen. Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 67,0 miljoonaan euroon (66,6 miljoonaa euroa vuonna 2010). Konsernin tulosparannus oli edelliseen vuoteen verrattuna merkittävä: vuoden 2011 tilikauden voitto oli 0,7 miljoonaa euroa (-2,2 miljoonaa euroa vuonna 2010). Emoyhtiön liikevaihto kasvoi 50,3 miljoonaan euroon (49,4 M vuonna 2010) ja tilikauden tulos 1,5 miljoonaan euroon (-2,6 miljoonaa euroa vuonna 2010). Kotimaan liiketoimintaryhmistä erityisen kannattavia olivat ICT-liiketoiminta ja Koulutus ja konsultointi -liiketoiminta. Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminnan markkinatilanne jatkui haastavana, mutta tulosparannus edelliseen vuoteen nähden oli merkittävä myös tässä liiketoimintaryhmässä. FCG:n hallitus nimitti yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi HTM Ari Kolehmaisen. FCG:n hallitus käynnisti alkuvuodesta 2011 kannattavuusja tulevaisuusohjelman, jonka yhteydessä käytiin yksityiskohtaisesti läpi FCG:n liiketoiminnan nykytilanne, strategiset vahvuudet ja tulevaisuuden linjaukset. Samalla arvioitiin myös yhtiön hallintokäytäntöjen tehokkuus ja resurssointi. Tämän arviointityön seurauksena yhtiön hallitus päätti marraskuussa 2011 perustaa kotimaahan neljä tytäryhtiötä FCG:n nykyisen liiketoimintaryhmäjaottelun mukaisesti. Tavoitteena on, että tytäryhtiöt aloittavat toimintansa Ne toimivat suoraan emoyhtiön alaisuudessa. Keväällä 2011 toteutettiin FCG:n asiakkaille ja kumppaneille suunnattu imagoselvitys, jonka tulokset olivat positiiviset. Yhtiön kotimaan asiakastoimintaa seurataan säännöllisesti toteutettavilla kyselyillä, joissa saatuja palautteita käytetään toiminnan kehittämiseen. FCG myi marraskuussa 2011 allekirjoitetulla kauppakirjalla vesilaboratoriotoimintansa Novalab Oy:lle. Kaupan myötä FCG:n analyysitoiminta ja laboratoriohenkilöstö siirtyivät Novalabille alkaen. Tarkkailuprojektien asiakassuhteet ja näytteenotto säilyivät FCG:llä. Vuoden 2011 aikana lakkautettiin FCG:n toimipaikka Kajaanissa. Myös Lahden kalustokeskuksen toiminta lopetettiin ja yhtiön omistuksessa ollut kiinteistö myytiin. Tilikauden 2011 jälkeen FCG.ssä aloitettiin kotimaan toiminnan yhtiöittämisen selvitystyö. Tämän selvitystyön perusteella hallitus päätti perustaa seuraavat, yhtiön nykyisen liiketoimintajaottelun mukaisesti toimivat yhtiöt: - FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy - FCG Koulutus ja konsultointi Oy - FCG Tietojohtaminen Oy - FCG International Oy Tavoitteena on, että uudet yhtiöt aloittavat toimintansa

5 3

6 FCG:n liiketoiminta FCG on monialainen asiantuntijaorganisaatio, jonka osaaminen on jaettu neljään liiketoimintaryhmään: Koulutus ja konsultointi, Suunnittelu ja tekniikka, ICT-liiketoiminta sekä Kansainvälinen konsultointi. FCG:n asiakkaat ovat pääsääntöisesti julkishallinnon organisaatioita. Kuntien osuus FCG:n asiakkuuksista on 50%, valtiosektorin 23% ja palvelualan yritysten 5% ja muiden, kuten teollisuuden, rakennusliikkeiden, kansainvälisten rahoitusorganisaatioiden, seurakuntien ja yhdistysten osuus yhteensä 22%. 4

7 FCG:n avainlukuja, (M ) Liikevaihto Liikevoitto (-tappio) Liikevoiton osuus % liikevaihdosta Oman pääoman tuotto % Omavaraisuusaste % Vesi ja ympäristö 32 % Infra ja talo 22 % Koulutus ja konsultointi 46 % Liikevaihto markkina-alueittain, Eurooppa Aasia ja Oseania Afrikka Latinalainen Amerikka Pohjois-Amerikka ja Karibia Yhteensä Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin 2011 Eurooppa 82 % Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Koulutus ja konsultointi Liikevaihto markkina-alueittain 2011 Infra ja talo Vesi ja ympäristö Yhteensä Suomen kuntaliitto 59 % FCG:n pääomistajat Suomen Kuntaliitto 59 % Helsingin yliopisto 18 % Muut yliopistot ja korkeakoulut 5 % Suomen valtio 6 % Tapiola-yhtiöt 6 % Profita Fund 4 % Muut 2 % FCG:n pääomistajat 2010 Aasia and Oseania 9 % Afrikka 7 % Latinalainen Amerikka 2 % Pohjois-Amerikka ja Karibia 0,2 % Helsingin yliopisto 18 % Muut yliopistot ja korkeakoulut 5 % Suomen valtio 6 % Tapiola yhtiöt 6 % Profita Fund 4 % Muut 2 % 5

8 Alueet Kotka Kotkan aluetoimistossa tehdään tyypillisesti geo- ja rakennetekniikkaan ja maastokartoituksiin liittyviä suunnittelutehtäviä. Alueella on käynnistynyt useita tuulivoiman rakentamiseen liittyviä hankkeita, joissa tehdään esimerkiksi geotekniikkaa ja alue suunnittelua. Kuopio FCG:n Kuopion toimipaikan erityistä osaamista on alueittenkäytön konsultointi ja kaavoitus. Toimipaikan merkittäviin hankkeisiin lukeutuu esimerkiksi Tahkon matkailualueen kehittäminen Nilsiässä. Jyväskylä Jyväskylän aluetoimipaikan osaaminen on keskittynyt verkosto- ja yleissuunnitteluun, katu- ja aluetekniikkaan, alueidenkäytön konsultointiin sekä ympäristöselvityksiin. Hyvä esimerkki paikallisesta hankkeesta on Jyväskylän asuntomessualueen kunnallistekniikan suunnittelu. Joensuu Joensuussa FCG:n konsultointi- ja suunnitteluhankkeet perustuvat vuosi- tai puitesopimuksiin, joita on muun muassa Joensuun ja lähialueen kaupunkien sekä Pohjois-Savon ely-keskuksen kanssa. Joensuussa toimii myös maalaboratorio, jossa tutkitaan maaja kivi ainesnäytteiden lisäksi myös asfalttinäytteitä. Lappeenranta FCG:n Lappeenrannan toimipaikassa työskentelee sekä teknisen suunnittelun että koulutustoiminnan osaajia. FCG on teknisen sektorin puitesopimustoimittajana Lappeenrannan kaupungin, Lappeenrannan Veden ja Lappeenrannan Energian työyhteenliittymälle. FCG on lisäksi sopimuskumppani Lappeenrannan kaupungin sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin koulutusten järjestämisessä ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston koulutusten käytännön toteutuksissa. Oulu Mylös Oulussa FCG:llä on usean toimialan asiantuntijoita. Toimipaikan osaaminen on vahvaa erityisesti ympäristö- ja luontoselvityksissä, maankäytön suunnittelussa ja vesihuollossa. Alueella tehdään myös tuulivoimaan ja matkailun kehittämiseen liittyviä hankkeita. Rovaniemi Rovaniemen toimipaikka on vanhin FCG:n aluetoimipaikoista. Rovaniemen toimipaikka on ollut aktiivisesti mukana esimerkiksi Levin matkailualueen kehittämisessä useamman vuosikymmen aikana. Tampere Tampereen aluetoimistossa työskentelee asiantuntijoita esimerkiksi alueidenkäytön konsultoinnin, maisemasuunnittelun, verkosto- ja yleissuunnittelun, katu- ja aluetekniikan, laitos- ja automaatiosuunnittelun, pilaantuneitten alueitten ja ympäristöselvitysten toimialoilta. Esimerkkejä paikallisista hankkeista ovat muun muassa YVA-menettelyt ja katujen ja vesihuollon saneeraussuunnittelu. Turku Turun toimipaikassa on henkilöstöä kymmeneltä FCG:n toimialalta. Toimipaikan keskeisiin asiakashankkeisiin ovat kuuluneet Turun Seudun Vesi Oy:n siirtolinjojen rakennuttaminen välillä Huittinen Turku, hankkeeseen liittyvät koneisto- ja putkistourakat sekä useat kunnallistekniikkaan, jäte- ja vesihuoltoon liittyviä toimeksiantoja lähialueiden kunnille ja organisaatioille. Vaasa Vaasan toimipaikan osaaminen keskittyy energiatekniikkaan ja siihen läheisesti liittyvään suunnitteluun. Tällaista suunnittelu ovat esimerkiksi maankäyttö, ympäristövaikutusten arviointi ja tekninen suunnittelu. Vaasan henkilöstö on keskeisessä roolissa myös tuulivoimaan liittyvässä suunnittelu- ja konsultointitoiminnassa, jota on tehty yli 40 eri tuulipuistossa koko Suomen alueella. 6

9 FCG:n toimipaikat eri puolilla Suomea tekevät kiinteää yhteistyötä keskenään. Yhtenäiset tietotekniikka ratkaisut mahdollistavat verkottuneen tavan toimia. Samaa suunnitteluprojektia voidaan tehdä useammallakin paikkakunnalla. 7

10 8

11 Koulutus ja konsultointi Kunnissa ja julkishallinnon organisaatioissa on meneillään kiinnostava rakennemuutos, joka vaatii sekä rakenteiden ja toimintamallien uudistamista että osaavaa johtamista. FCG:n tarjoamat konsultoinnin ja koulutuksen palvelut tähtäävät juuri tähän: tukemaan asiakkaitamme omien perustehtäviensä tehokkaassa hoitamisessa. Liiketoimintamme pohjautuu kiinteään asiakkaiden, kumppanien ja henkilöstön väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Koulutus ja konsultointi -liiketoimintaryhmä koostuu neljästä toimialasta, joista henkilöstömäärältään suurin on koulutuspalvelut. Muut toimialat ovat Johdon konsultointi, Alue- ja elinkeinokehitys sekä Koulutusvienti. Koulutuspalveluita tarjoavien organisaatioiden imagotutkimuksissa FCG on vuosi toisensa jälkeen sijoittunut kärkeen. Koulutustapahtumien järjestelyissä FCG tekee läheistä yhteistyötä Kuntaliiton kanssa. Johdon konsultointi FCG:n johdon konsultointipalvelut keskittyvät johtamisen, organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämiseen ja tutkimustoimintaan. Toimialan asiakaskunnasta suurin osa tulee kuntasektorilta, mutta valtionhallinnon asiakaskunta kasvaa tasaisesti. Toimialan osaamista on esimerkiksi muutosprosessien ja talouden hallinnan strateginen suunnittelu. Julkisuutta vuonna 2011 sai kuntien ruokapalveluiden tilaa selvittänyt kyselytutkimus, jossa tarkasteltiin kuntien ruokapalvelujen järjestämistapoja ja keskeisiä tunnuslukuja henkilöstön, talouden, hallinnon, tuotannon ja asiakkaan näkökulmista. Esimerkkejä toimialan asiakasprojekteista ovat kansalaisopis- tojen toiminnan kehittämistä tukeva CAF-itsearviointihanke, jossa on mukana kolmattakymmentä kansalaisopistoa sekä Kokkolan kaupungin strategian väliarviointi. FCG toteutti myös Porin yhteistoiminta-alueen lastensuojelun suunnitelman ja Lahden kaupungin palvelukonseptiselvityksen ja konsultoi asiakkaitaan monenlaisissa hankinta- ja kilpailutushankkeissa. Espoon kaupungin kanssa solmittiin kyselytutkimusten hankintaa koskeva puitesopimus vuosille FCG:n ja Kuntaliiton vetämässä Toimi 2020-verkostohankkeessa kehitettiin ja arvioitiin kaupunkien tilaaja tuottaja-toiminta tapoja, sopimusohjausta, tuotteistamista, laadunhallintaa sekä markkinaohjautuvuutta. Hankkeen osatuloksena luokiteltiin suoma laiset tilaaja tuottaja-toimintatapaan liittyvät johtamisjärjestelmät. Alue- ja elinkeinokehitys Alue- ja elinkeinokehitys toimiala on erikoistunut seudullisten ja elinkeinopoliittisten kehittämishankkeiden konsultointiin. Tämän toimialan osaamista ovat elinkeinojen kehittämissuunnitelmat, toteutettavuusselvitykset ja strategiat, kaupan alan selvitykset, alue- ja yhdyskuntatalousarvioinnit, asumisstrategiat ja ohjelmat, matkailu- ja vapaa-ajan palvelujen kehittäminen, hankerahoituskonsultointi sekä hankkeiden ja ohjelmien koordinointi. Vuoden 2011 hankkeita olivat esimerkiksi TEKESin Vapaa-ajan palvelujen 9

12 tuottamista edistävän ohjelman koordinointi, luontomatkailu- ja kulttuurikeskus Koli Cultura -kehittämishankkeen koordinointi, Pyhä joen Kielosaaren leirintäalueen kehittämissuunnitelma sekä Kalajärven matkailukeskuksen master plan -kehittämissuunnitelma Seinäjoella. FCG laati TAHKO kehittämissuunnitelman Tahkon kehittämisstrategiaksi vuoteen Tässä hankkeessa tarkasteltiin rinnakkain sekä maankäyttöä että toimintoja ja palvelurakennetta. Suunnitelma toimii myös lähtöaineistona loppuvuodesta 2011 käynnistettävälle Tahkovuoren osayleiskaavan tarkistamistyölle. Vuoden 2011 aikana laadittiin myös useita maakuntakaavoitukseen liittyviä vähittäiskaupan palveluverkkoselvityksiä ja vähittäiskaupan suuryksiköiden vaikutusten arviointeja. FCG konsultoi myös esimerkiksi suomalaisten yritysten Venäjän liiketoiminnan edistämishankkeissa, maahanmuuttajien yrittäjyyshankkeissa ja hankkeiden rahoituksen järjestämisessä. Koulutuspalvelut FCG:n koulutuspalveluiden tarjonta vuonna 2011 sisälsi johtamisen, talouden, hallinnon ja henkilöstön sekä palveluiden kehittämiseen liittyvää koulutusta eri muodoissa yhteensä lähes 600 koulutustilaisuudessa. Näihin tilaisuuksiin osallistui noin henkilöä. FCG kehittää ja laajentaa jatkuvasti verkko- ja monimuotokoulutustarjontaansa. Vuoden aikana toteutetuissa verkkokoulutusohjelmissa opiskeli yhteensä noin 650 henkilöä. Näiden koulutusten sisällöt liittyivät esimerkiksi talouteen, palvelussuhdeasioihin sekä julkishallintoa ohjaavaan keskeiseen lainsäädäntöön. Organisaatiokohtainen tilauskoulutus on lisännyt suosiotaan kustannustehokkaana ja työyhteisön yhteisöllisyyttä vahvistavana vaihtoehtona. Tästä esimerkki on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä toteutettu muutoksen fasilitointi vanhuspalveluissa -koulutus. Tämä vuoden kestänyt monimuotokoulutus toteutettiin viitenä työpajajaksona ja jaksojen välitehtävinä. Mukana oli 11 erilaista kuntayhtymän vanhuspalvelutiimiä. FCG:lla on pitkä perinne ja vankka kokemus myös kunnallisten luottamushenkilöiden valmennuksesta. Palveluitamme ovat esimerkiksi uusien luottamushenkilöiden perusvalmennus, viranhaltijajohdon ja luottamushenkilöjohdon yhteiset valmennukset sekä valtuusto-, hallitus- ja lautakuntatyöskentelyn kehittämistä tukevat seminaarit. FCG tarjoaa ajanmukaisia koulutusoperaattoripalveluita yksittäisten tapahtumien järjestämisestä aina kunnan tai organisaation henkilöstökoulutuksen kokonaiskoordinointiin ja tuottamiseen. FCG solmi vuonna 2011 koulutusyhteistyösopimuksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Koulutussopimuksen mukaan yliopisto vastaa järjestettävien seminaarien sisällön suunnittelusta ja asiantuntijoiden hankinnasta. Koulutuspalveluiden asiakaspalautetta seurataan järjestelmällisesti ja palautetta käytetään tarjonnan ja palveluiden kehittämiseen. Asiakaspalautteen keskiarvo vuonna 2011 oli 4,1 (asteikolla minimi 1 maksimi 5). Koulutusvienti FCG:n Koulutusvienti toimiala myy suomalaiseen opetusjärjestelmään liittyviä palveluja suoraan FCG:n asiakkaille lähinnä Persianlahden, Venäjän ja Kaakkois-Aasian alueilla. Koulutusvienti tekee läheistä yhteistyötä sekä yliopistojen ja korkeakoulujen että FCG:n kansainvälisen liiketoiminnan kanssa. Esimerkkejä suurista koulutustapahtumista Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi Päättäjäfoorumit 2011 Kuntajohtajapäivät 2011 Laskentafoorumi XIII Valtakunnalliset terveyskeskuspäivät Terveyden- ja sosiaalihuollon tietosuojaseminaari 16. Valtakunnalliset jätteen hyötykäyttöpäivät Esimerkkejä koulutusoperaattoritoiminnasta Lappeenrannan kaupungin ja Etelä karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) henkilöstökoulutuksen koordinointi ja tuottaminen vv Lappeenrannan teknisen korkeakoulun koulutusyhteistyösopimus Kuluttajaviraston koulutusyhteistyösopimus Työvoimapoliittinen koulutus 2011 Ympäristöalan yritysten kansainvälinen hankehallinta ja kumppanuus Esimerkkejä ajankohtaiskoulutuksistamme vuonna 2011 Käännetty arvonlisäverotus Korjaus- ja energia-avustuspäivä Omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat työaikalain piiriin 10

13 11

14 Suunnittelu ja tekniikka Hyvin suunnitellussa yhdyskunnassa ympäristö, infra ja rakennukset muodostavat sopusointuisen, laadukkaan ja viihtyisän elinympäristön. Tämä on vaativa tehtävä sekä tekniselle suunnittelulle että investointien suunnittelulle. FCG:n yhdyskuntatekniseen suunnitteluun liittyvä osaaminen on vahvaa. Se kattaa niin rakennetun kuin rakentamattoman ympäristön maanrakentamiseen, yhdyskuntarakentamiseen ja talonrakentamiseen liittyvät kohteet. Lisäksi FCG hallitsee vesija jätehuollon koko elinkaaren ja laaja-alaisesti ympäristöön ja energia palveluihin liittyvät suunnittelu- ja konsultointipalvelut. FCG on markkinajohtaja vesihuollossa ja tutkimuksessa, yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoituksessa, vesirakennustekniikassa ja ympäristösuunnittelussa. Tarjoamme paikallista osaamista yhdistettynä kulloinkin tarvittavaan erityisasiantuntemukseen ympäri Suomen. Toimintamme on verkostomaista ja pohjautuu osaaviin asiantuntijatiimeihin, jotka työskentelevä tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminta-alueet Rakentaminen ja arkkitehtuuri Arkkitehtuuri ja talotekniikka Geotekniikka Rakennetekniikka Liikenne Tie- ja liikennetekniikka Satamat ja vesiväylät Kunnat ja kaupungit Katu- ja aluetekniikka Maisemasuunnittelu Verkosto- ja yleissuunnittelu Alueidenkäytön konsultointi Vesi- ja jätehuolto Jätehuolto Laitos- ja automaatiosuunnittelu Prosessisuunnittelu Ympäristö ja energia Ympäristöselvitykset Pilaantuneet alueet Energia- ja ilmastopalvelut Rakennuttaminen ja ylläpito 12

15 13

16 Esimerkkejä toimialojen osaamisesta Alueiden käytön konsultointi FCG on maankäytön suunnittelun markkinajohtaja. Ydinosaamistamme ovat maankäytön suunnitelmat ja strategiat sekä hankesuunnitelmat. Laadimme näihin liittyen monipuolisia selvityksiä ja vaikutusten arviointeja. Asema- ja yleiskaavojen lisäksi olemme tehneet mm. tuulivoimapuistojen, matkailualueiden ja kaupunkikeskustojen suunnitelmia. Kehitämme osaamistamme tietomallinnuksessa ja olemme vetäjänä Tekesin monivuotisessa kehityshankkeessa. Esimerkki FCG:n osaamisesta on Billnäsin historialliselle ruukkialueelle Raaseporin kaupungissa laadittava asemakaava. Kaavan tavoitteena on tehdä mahdolliseksi hotellin ja tapahtumakeskuksen sijoittaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle alueelle. Kaavatyön yhteydessä on käytetty uusia innovatiivisia työ menetelmiä, kuten pehmo-gis -kyselyä ja täydennetyn todellisuuden teknologiaa hyödyntävää paikkamallinnusta. Toinen merkittävä hanke on Inkilänportin asemakaava ja kunnallistekninen suunnittelu Kirkkonummen kuntaan Kehä III:n ja Kantatie 51:n liittymäalueelle. Kaavan tavoitteena on sijoittaa alueelle maakunnallisesti merkittävä tilaa vaativan kaupan keskittymä. Hankkeen koordinoinnissa hyödynnetään ensimmäistä kertaa Suomessa alueellista tietomallia, joka turvaa ajantasaisen tiedonvaihdon yhtaikaa etenevän kaava-, väylä- ja kunnallisteknisen suunnittelun kesken. Tavoitteena on käyttää tietomallia myös alueen toteutusvaiheen koordinoinnissa ja aikanaan tallentaa alueen infrastruktuurin hallintaan ylläpitomalli. Ympäristökonsultointi FCG on markkinajohtaja myös ympäristökonsultoinnissa. Palvelumme kattavat jätehuollon suunnittelun, pilaantuneiden maiden tutkimuksiin ja kunnostukseen liittyvät tehtävät ja erilaiset ympäristöselvitykset ja vaikutusarvioinnit. Olemme vastanneet lukuisista vaativista ympäristö-konsultointiin liittyvistä hankkeista kotimaassa ja ulkomailla. FCG:n laaja-alainen yhdyskuntasuunnittelun asiantuntemus on asiakkaidemme käytettävissä koko maassa. Vuoden 2011 aikana FCG konsultoi asiakkaitaan mm. tuuli voiman hyödyntämiseen liittyvissä hankkeissa. Tuulivoimahankkeet ovat tyypillisesti kokonaisuuksia, joiden yhteydessä tehdään paitsi esiselvityksiä ja YVA-selvityksiä, myös esimerkiksi geotekniikkaan, alueiden käyttöön ja liikenteen suunnitteluun liittyvää konsultointia. FCG:n palveluvalikoima kattaa laajasti myös energia- ja ilmastopalveluihin liittyvän suunnittelun ja konsultoinnin, kuten energiatehokkuusarvioinnin ja -suunnittelun. Osaamistamme ovat myös ilmastonvaikutusten arviointipalvelut sekä rakentamisen energiatehokkuuteen liittyvät palvelut. Jätehuolto Jätehuoltotoimialan perinteisiä suunnittelutehtäviä ovat olleet jätteenkäsittelyalueiden sekä kaatopaikkojen sulkemis- ja jälkihoito toimenpiteiden suunnittelu. Jätehuollon kehityksen myötä on Suomeen suurimmille uusille kaupunkialueille tulossa jätteiden automaattinen putkikeräys. FCG on ollut johtavana teknisenä konsulttina mukana kaikissa Suomen jätteen putkikeräyshankkeissa. FCG voitti toimintavuonna 2011 merkittävän toimeksiannon erilliskerätylle biojätteelle tarkoitetun mädätyslaitoksen suunnittelusta. Tilaajana on Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. Uuden, vuonna 2012 voimaan tulevan jätelain myötä on FCG saanut asiantuntijatoimeksiantoja jätelaitosten toimintojen ja strategioiden kehittämisessä muuttuvan tilanteen mukaisiksi. Vesihuolto FCG:n vesihuollon verkosto- ja yleissuunnittelu -toimiala tarjoaa vesihuollon kehittämiseen ja vesihuoltoverkostoihin liittyviä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita. Toimialamme palvelut kattavat talous-, jäte- ja hulevesiin liittyvät palvelut esi- ja kehittämissuunnitelmista yleissuunnittelun kautta toteutussuunnitteluun ja rakennusvaiheen tukitoimiin saakka. 14

17 Tietomalli Suunnittelussa siirrytään yhä enemmän hyödyntämään tietomalleja, jossa erillissuunnitelmien tieto kertyy yhteen päivittyvään tietokantaa. Tällöin kaikilla suunnittelijoilla on ajantasainen tieto toisten suunnittelijoiden tilanteesta. Tietokannan hyötyjä ovat prosessien virtaviivaistaminen, suunnittelun vuoro vaikutuksen tehostaminen sekä vaikutusten arvioinnin täsmentyminen. 15

18 Tyypillisiä hankkeita ovat esimerkiksi kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat, maankäytön suunnittelua palvelevat vesihuollon yleissuunnitelmat sekä erilaisten siirtolinjojen ja verkostojen osien uudisrakentamisen tai saneerauksen toteutussuunnittelu. Osana muuta suunnittelua sekä myös erillisprojekteina teemme myös paljon erilaisia verkostomallinnuksia. Erillisenä kokonaisuutena voidaan mainita myös hulevesien hallinnan suunnittelu koko laajuudessaan, missä yhtiömme ja toimialamme on Suomen ehdotonta kärkeä. Merkittäviä suunnitteluhankkeita vuonna 2011 olivat mm. Helsingin kaupungin hulevesitulvariskien ja hulevesitulvaherkkien alueiden määrittely, Östersundomin yhteisen yleiskaavaalueen hulevesien hallinnan yleissuunnitelma, Ii-Haukipudas- Oulu ja Lappeenrannan Toikansuo-Vuoksi -siirtoviemärihankkeet sekä lukuisat verkostomallinnusprojektit eri puolilla Suomea, joista pohjoisimpana mainittakoon Inarin Lapin Vesi Oy:lle laadittu koko vedenjakelu- ja jätevesiverkoston mallinnus. Laitos- ja automaatio suunnittelu FCG:n vesihuollon laitossuunnittelun toimiala tarjoaa vesihuoltolaitoksiin liittyviä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita. Tyypillisiä kohteita ovat vesilaitokset ja jäteveden puhdistamot sekä lietteen- ja jätteenkäsittelylaitokset. Lisäksi FCG tekee erilaisia automaa tioon liittyviä toimeksiantoja ja selvityksiä sekä muun muassa vesihuoltolaitosten riskikartoituksia. Mikkelin uuden, kallioluoliin rakennettavan jätevedenpuhdistamon toteutussuunnittelu oli suurimpia vuoden 2011 laitossuunnitteluhankkeita. Tässä hankkeessa prosessiratkaisuna on moderni typenpoistolaitos, jossa puhdistustulos varmistetaan hiekkasuodatuksella. FCG aloitti myös Riihimäen kunnallisen jäte vedenpuhdistamon saneeraussuunnittelun, jossa laitoksen käsittelykapasiteettia nostetaan tarvittavalle tasolle ja toteutetaan uusi jälkikäsittely-yksikkö. Prosessisuunnitteluun liittyen FCG teki myös erillisenä toimeksiantona prosessisimulointia varmistamaan läheisen Valion meijerivesien vaikutuksen käsittelyyn. HSY:n Ämmässuon suunnitteilla olevan biojätteiden mädätyslaitoksen yksi suurimpia haasteita on käsittelyssä syntyvien väkevien jätevesien käsittely. Tähän liittyen FCG laati laajan prosessivertailun, minkä yhteydessä tutustuttiin asiakkaan kanssa eri puolilla Eurooppaa oleviin vastaaviin laitoksiin. Tuloksena syntyi kattava raportti käsittelyvaihtoehdoista sekä yleissuunnitelma yhden käsittelymenetelmän soveltamisesta mahdollista jatkokäyttöä varten. Kyseessä on aihe, joka on toistaiseksi vielä laajalti ratkaisematta suomalaisilla biokaasulaitoksilla. Satamat ja vesiväylät Satamat ja vesiväylät -toimiala tuottaa suunnittelu- ja tutkimuspalveluja FCG:n asiakkaiden tarpeisiin. Merkittävimpinä asiakkaina ovat Liikennevirasto, kauppamerenkulun satamat, kaupungit ja kunnat, ELY- keskukset sekä teollisuus. Suunnittelupalvelut käsittävät vesiväylien, satamien ja laiturirakenteiden ym. vesirakenteiden yleis- ja rakennesuunnittelun, vesilain mukaiset hakemussuunnitelmat, ym. asiantuntijaselvitykset sekä vesiväylien ja vesialueiden akustiset tutkimukset ja tankoharaukset valtakunnallisesti niin meri alueilla kuin sisävesilläkin. Vesiväylien suunnittelussa ja tutkimuksissa asiakkaiden tarpeet ovat siirtyneet lisääntyvästi kokonaispalveluihin. Vuonna 2011 esimerkiksi Liikenne viraston ja kauppamerenkulun satamien hankkeissa lisääntyivät palvelukokonaisuudet, joissa tehtiin väylien yleissuunnitelmia, täydennystutkimusohjelmia, vesiväylien tutkimuksia ja mittauksia sekä laadittiin täydennystutkimusten pohjalta väyläpäätöksen tai -esityksen asiakirjat. Niin ikään tutkimuskaudella tehtiin viistokaikuluotausten sekä heijastusseismisten luotausten lisäksi myös matalataajuus- sekä monikeilaluotauksia. Rakennuttaminen ja ylläpito Rakennuttaminen ja ylläpito -toimiala muodostuu kahdesta palveluryhmästä: infrarakentamisen ja kiinteistöjen rakentamisen rakennuttamis- ja ylläpitopalveluista. Nämä palvelut ovat esimerkiksi rakennuttamis-, työmaavalvonta- ja turvallisuuskoordinaattoripalveluita infra- ja kiinteistöalan organisaatioille, kuten kunnille, kuntayhtymille ja yrityksille. Usein hankintojen kilpailuttaminen ja sopimukset liittyvät palvelukokonaisuuteen. Palvelutarjontaa laajennettiin vuoden 2011 aikana kiinteistöjen ylläpidon konsultointiin, esimerkiksi kiinteistöjen huolto kirjoihin ja energiatehokkuuden kartoitukseen. FCG pääsi mukaan mm. Kelan ja Senaatti-kiinteistöjen puitesopimuksiin korjausrakentamisten rakennuttamisista. Toimiala kehitti lisäksi rakennusten energiankäytön selvitystapoja, energia- ja sisäilmastosimulointimahdollisuuksia sekä niiden pohjalta elinkaarikustannusvertailuja kiinteistöjen eri vaihtoehtoisille ratkaisuille. Tulevaisuudessa on tarkoitus kehittää myös turvallisuuskoordinaattoripalveluita. FCG on vastannut Lahteen suunnitellun Luhdan uuden pää konttorin geo- ja infrasuunnittelusta sekä maanrakennustöiden työmaavalvonnasta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Cederqvist & Jäntti. 16

19 17

20 ICT-liiketoiminta FCG on vahva toimija tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen liittyvien palveluiden kehittäjänä. Tämä osaaminen jakautuu FCG:llä neljään tuotteistettuun kokonaisuuteen: ratkaisuihin, asiantuntijapalveluihin, valmiuksiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon neuvonantoon. FCG on valtionhallinnon, Kansaneläkelaitoksen sekä usean muun tahon puitesopimustoimittaja ICT-palveluissa. Vuoden 2011 aikana ICT-järjestelmien asiakaskunta laajentui merkittävästi. FCG:n ylläpitämän erikoissairaanhoidon kustannuslaskennan pohjana olevan DRG-luokittelujärjestelmän käyttö laajeni kaikkiin sairaanhoitopiireihin ja perusterveydenhuollon tuotteistuksen standardointimenetelmä pdrg eteni hankkeena. Tuotevalikoimaan tuli myös uusi mittari, TUVA, joka on kehitetty mielenterveysasiakkaiden toimintakyvyn arviointiin. RAFAELA hoitoisuusluokitusjärjestelmä, joka on jo pitkään ollut käytössä Suomen sairaaloissa, on kuluneen vuoden aikana otettu onnistuneesti käyttöön myös Norjassa ja Islannissa. Muita FCG:n ylläpitämiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiä ovat FIM - ja RAVA -toimintakykymittarit, joilla on satoja julkisen ja yksityisen sektorin käyttäjiä Suomessa. RAVA -ratkaisua hyödynnettiin onnistuneesti myös useissa merkittävissä konsultointitoimeksiannoissa (Kuopio, Kokkola, Imatra), joissa pystyttiin osoittamaan, että hyvän hoivan tarjoaminen ei ole yksinomaan resursseista vaan myös oikeista toimintavoista kiinni. Espoon uusi sairaala -hanke oli niin ikään kansallisesti merkittävä hanke, jossa FCG toimi neuvonantajana ja jossa yhdistyivät ICT-liiketoimintaryhmän keskeiset osaamisalueet hyvinvointi, prosessit ja IT. FCG on selkeä markkinajohtaja julkisten ICT-hankintojen neuvon antajana toimien mm. KL Kuntahankinnat Oy:n sekä useiden muiden hankintayksiköiden avustajana mm. valtion eri virastoissa. Niin ikään ICT-konsultoinnin menestys pohjautui korkean tason neuvonantajien vuokraamiseen asiakkaiden käyttöön mm. hankkeiden johtotehtäviin myös Suomen rajojen ulkopuolella eri prosessien ja osaamisalueiden ulkoistuksen jatkuessa asiakasmarkkinassa voimakkaana. ICT-konsultoinnissa saatiin myös merkittäviä päänavauksia julkishallinnon omistamaan yhteisökenttään. ICT-valmiudet vakiinnutti asemansa ICT-osaamisen kehittämisessä kunta-asiakkaissa. Muutaman avoimen tapahtuman (ICTF 2011, Palveluseteli Nyt) ohessa toimialalla tehtiin räätälöityä tietohallinnon kehittämisvalmennusta mm. Espoon kaupungille sekä järjestettiin ekskursioita eri Euroopan maihin. ICT-valmiuksien merkittävä haaste on tukea ja vauhdittaa liiketoimintaryhmän kaikkia tuotteita ja asiakastoimeksiantoja sekä samalla tukea asiakkaidensa osaamista mm. tietohallintolakiin ja kokonaisarkkitehtuuriin liittyvissä asioissa. Vanhuspalvelut ovat tärkeä kehittämishanke Imatralla. FCG on toiminut kaupungin konsulttina vanhuspalvelujen uudelleen konseptoinnissa. Arvioinnin apuna henkilöstön mitoituksessa käytettiin RAVA -toimintakykymittaristoa. Maija Valta (keskellä) kiittää Timo Kohvakkaa ja Jaana Peltolaa poikkeuksellisen hyvästä selvitys asetelmasta. 18

VUOSIKERTOMUS 2009 1

VUOSIKERTOMUS 2009 1 1 VUOSIKERTOMUS 2009 FCG lyhyesti FCG Finnish Consulting Group Oy on Suomen suurimpia monialaisia konsult ti - yrityksiä. Palveluissamme yhdistyy ainutlaatuisen mo nipuolinen osaaminen infra-, ympäristö-

Lisätiedot

FCG vuosikertomus 2005 VUOSIKERTOMUS 2005

FCG vuosikertomus 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 FCG vuosikertomus 2005 1 VUOSIKERTOMUS 2005 2 FCG vuosikertomus 2005 8 Efeko toteutti useita kuntaliitoskonsultointeja ja oli merkittävästi mukana käynnistämässä PARAS-hanketta (kunta- ja palvelurakenneuudistus).

Lisätiedot

Uudistuva FCG. Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan. Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet. FCG Consulting People 2/2012 1

Uudistuva FCG. Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan. Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet. FCG Consulting People 2/2012 1 C o n s u lt i n g P e o p l e 2 2012 Uudistuva 4 FCG Uusi valtuusto, 10 uudet kujeet 8 Koulutusvientiä Saudi-Arabiaan FCG Consulting People 2/2012 1 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 FCG uudistaa rakennettaan

Lisätiedot

Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja FCG vahvistaa palvelutarjontaansa

Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja FCG vahvistaa palvelutarjontaansa C o n s u lt i n g P e o p l e 1 2013 Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja 4 FCG vahvistaa palvelutarjontaansa FCG Consulting People 1/2013 1 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 FCG uudistuu ja vahvistaa palvelutarjontaansa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Yliopiston Apteekki

VUOSIKERTOMUS. Yliopiston Apteekki 2011 VUOSIKERTOMUS Yliopiston Apteekki lyhyesti Sisällysluettelo Avainlukuja 2007 2011 Asiantuntevaa huolehtimista ja lääkeneuvontaa auttaa asiakkaita onnistumaan lääkehoidossaan ja edistämään terveyttään.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Yliopiston Apteekki

Vuosikertomus 2010. Yliopiston Apteekki Vuosikertomus 2010 Yliopiston Apteekki Sisällysluettelo lyhyesti Vuosi 2010 lyhyesti Apteekkarin katsaus Asiakaspalvelu Henkilöstö Kansainväliset toiminnot Ympäristövastuu Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

POWERING YOUR SUCCESS

POWERING YOUR SUCCESS POWERING YOUR SUCCESS VUOSIKERTOMUS 2003 TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE JA SIJOITTAJILLE Efore Oyj:n kotipaikka on Espoo. Yhtiön yritys- ja yhteisötunnus on 0195681-3. SISÄLTÖ Vuosi 2003 lyhyesti 3 Missio,

Lisätiedot

V U O S I K E RTO M U S 2003

V U O S I K E RTO M U S 2003 VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällys Vuosi lyhyesti 1 Tietoja osakkeenomistajille 2 Martela lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoimintayksiköt ja organisaatio 2003 6 Liiketoimintayksikkö Suomi 6 Liiketoimintayksikkö

Lisätiedot

S i s ä l t ö Tilinpäätös

S i s ä l t ö Tilinpäätös Sisältö 2 Johdon puheenvuoro 4 Lassila & Tikanoja lyhyesti 5 Strategia 6 Ympäristöpalvelut 8 Kiinteistöpalvelut 10 Teollisuuspalvelut 12 Asioiden hoidosta asiakkuuksien hoitoon 13 Tuotekehitys 14 Laatu,

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus... s. 4 Hallituksen toimintakertomus... s. 6 Tuloslaskelma... s. 11 Konsernitase...s. 12 Emoyhtiön tase...s. 14 Rahoituslaskelma...s. 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

vuosikertomus 2001 your global partner in electronics

vuosikertomus 2001 your global partner in electronics vuosikertomus 2001 your global partner in electronics 2 " Yritykset, jotka pystyvät edelleen tehostamaan toimintaansa, minimoimaan riskinsä, verkottumaan parhaiden partnereiden kanssa ja hoitamaan kokonaislogistiikkansa

Lisätiedot

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA

Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa, kehittyviä markkina-alueita ovat Kiina ja Venäjä. We respond faster STRATEGIA VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys Etteplan lyhyesti... 3 Etteplan vuonna 2006... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toimintaympäristö... 8 Tuotekehitys... 10 Toimitussuunnittelu... 12 Henkilöstö... 14 Tietoa osakkeenomistajille...

Lisätiedot

Setec vuosikertomus 2002 You name it, we secure it.

Setec vuosikertomus 2002 You name it, we secure it. Setec vuosikertomus 2002 You name it, we secure it. Sisältö 4 5 6 8 10 12 14 16 17 18 21 22 23 24 26 33 33 34 35 36 37 38 40 41 42 Setec lyhyesti Avaintietoja vuodelta 2002 Kohti turvatumpaa asiointia

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy Syyskuu 2011. Kuntajohtaminen murroksessa. Kokonaissuunnittelu. FCG Consulting People 2/2011 1

FCG Finnish Consulting Group Oy Syyskuu 2011. Kuntajohtaminen murroksessa. Kokonaissuunnittelu. FCG Consulting People 2/2011 1 FCG Finnish Consulting Group Oy Syyskuu 2011 Kuntajohtaminen murroksessa Kokonaissuunnittelu FCG Consulting People 2/2011 1 3 Pääkirjoitus 4 Kuntajohtajuus murroksessa Muutoksen tuulia Lapinjärvellä 5

Lisätiedot

Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039?

Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039? Vuosikertomus Luovuus Ideat Strategia Visio Tulos Rekrytointi Syntilista Teot Nopeus Ympäristövaikutus Etiikka Mistä yrityksen arvo muodostuu vuonna 2039? Käänsimme katseen menneen vuoden taloustiedoista

Lisätiedot

VUOSI 2005 LYHYESTI KONSERNIN TUNNUSLUVUT

VUOSI 2005 LYHYESTI KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSIKERTOMUS 2005 VUOSI 2005 LYHYESTI Liikevaihto kasvoi edelliseen tilikauteen verrattuna Markkina-asema vahvistui uusien asiakkuuksien myötä Tuotehinnat laskivat markkinoilla Kannattavuus heikkeni edelliseen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2001 Engel

Vuosikertomus 2001 Engel Vuosikertomus 2001 Engel Sisällys Engel lyhyesti 1 Visio, strategia ja arvot 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Kiinteistöpalvelumarkkinoiden kehitys 7 Engelin liiketoiminta 11 Henkilöstötilinpäätös 15 Ympäristövastuuta

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2012 1 Ekokem-konserni Tuloslaskelma 5 tase 6 rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 tase 10 rahoituslaskelma 12 Ekokem-konsernin liitetiedot

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2004. Kuva: Viru Keskus, Tallinna, Viro

Vuosikatsaus 2004. Kuva: Viru Keskus, Tallinna, Viro Vuosikatsaus 2004 Kuva: Viru Keskus, Tallinna, Viro SRV YHTIÖT OYJ Niittytaival 13 PL 500, 02201 Espoo puh. 0201 455 200 Faksi 0201 455 245 etunimi.sukunimi@srv.fi www.srv.fi SRV VIITOSET OY Niittytaival

Lisätiedot

Paul Paukku FCG:n vetäjäksi

Paul Paukku FCG:n vetäjäksi Helmikuu 2009 Paul Paukku FCG:n vetäjäksi FCG on monipuolinen kouluttaja FCG Consulting People 1/2009 1 3 Pääkirjoitus 4 Laiva on lastattu tuottavuudella 6 Uusi valtuustokausi, uudet koulutustarpeet 7

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö Gasum Oy:n hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Tunnuslukujen laskentakaavat... 8 Tuloslaskelma...9 Tase...10 Rahoituslaskelma...12 Tilinpäätöksen liitetiedot...13

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLLYSLUETTELLO Toimitusjohtajan katsaus... 2 Efore konserni... 4 Oma osaaminen ja aito kumppanuus tulevaisuuden takuina... 6 Tuotteet...7 Hallituksen toimintakertomus... 8 Hallinto...12 Tuloslaskelma...13

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille Talentum Oyj Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille... 2 Konserniesittely... 3 Keskeiset tapahtumat 2003... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Liiketoiminta-alueet... 8 Hallituksen toimintakertomus...

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2000. Medivire Työterveyspalvelut Oy. Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa

Vuosikatsaus 2000. Medivire Työterveyspalvelut Oy. Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa Vuosikatsaus 2000 Medivire Työterveyspalvelut Oy Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa Sisällys 4 6 8 10 11 19 20 24 Medivireen hallituksen puheenjohtaja Jukka Wuolijoki: Medivireellä on selvä suunta

Lisätiedot

Sato hyvän asumisen toteuttaja.

Sato hyvän asumisen toteuttaja. Sisällys Sato hyvän asumisen toteuttaja 4 Visio, arvot ja strategia 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristön kuvaus 10 Asuntosijoitus 14 Asuntorakennuttaminen 20 Yhteiskuntavastuu 23 Hallituksen

Lisätiedot

Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin.

Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin. Vuosikertomus 2013 Kaikki mitä Paulig-konsernissa teemme liittyy parhaiden makujen etsimiseen. Se on lupauksemme ja identiteettimme ydin. Sisältö 5 Paulig-konserni lyhyesti 6 Konsernijohtajan katsaus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot